NR. 5:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER ÅRSMØTE I SENIOR HØYRE SIDE 12 EN BLÅ HVERDAG SIDE DEN UMULIGE KONFLIKTEN SIDE 18 LANDSMØTET TEMA SIDE 6-12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 5:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER ÅRSMØTE I SENIOR HØYRE SIDE 12 EN BLÅ HVERDAG SIDE 13-15 DEN UMULIGE KONFLIKTEN SIDE 18 LANDSMØTET TEMA SIDE 6-12"

Transkript

1 NR. 5:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER ÅRSMØTE I SENIOR HØYRE SIDE 12 EN BLÅ HVERDAG SIDE DEN UMULIGE KONFLIKTEN SIDE 18 LANDSMØTET TEMA SIDE 6-12

2 HVA BLE VEDTATT PÅ LANDSMØTET?. ET STERKT FORSVAR FOR FREMTIDENS FORSVAR Våre militære styrker må gis de nødvendige forutsetninger for å utføre sine oppdrag. Norge skal være en pålitelig og troverdig alliert i NATO. Denne rolle er svekket under den sittende regjeringen, som lar innenrikspolitiske hensyn veie tyngre enn nasjonal sikkerhet. Vi må ha et sterkt forsvar uavhengig av det kortsiktige militære trusselbildet. Høye ambisjoner på Forsvarets vegne forutsetter økte forsvarsbudsjetter. Høyre tar dette ansvaret. Høyres landsmøte vil ikke akseptere kutt i trenings- og øvelsesaktivitet.. FRAFALL I SKOLEN GIR TAPTE MULIGHETER En fersk undersøkelse viser at én av tre som begynner i videregående opplæring, slutter før skolegangen er gjennomført. Frafallet er størst innenfor de yrkesfaglige studieretningene. Den rødgrønne regjeringen svikter, og tar ikke problemene på alvor. Dette bidrar til at mange unge blir varig stående utenfor arbeidslivet.. ØKT SELVRÅDERETT, MINDRE STATLIG STYRING Høyres landsmøte har tillit til at innbyggerne i det enkelte lokalsamfunn er i stand til å fatte beslutninger som vil gi det beste utgangspunkt for et godt liv for seg og sine. Når beslutninger fattes nærmest dem det angår, av dem det angår, vil løsningene tilpasses det enkelte lokalsamfunn og enkeltmennesket på den beste måten.. FJERN ARVEAVGIFTEN Høyres landsmøte krever at arveavgiften gradvis må fjernes. Det må gjøres gjennom økte fribeløp, innføring av betinget avgiftsfritak ved arv av bolig eller fritidsbolig som man selv tar i bruk, og rett til avgiftsnedskrivning i forbindelse med generasjonsskifter i familiebedrifter når driften videreføres.. NORGE TRENGER EN KLIMAVENNLIG OG NYTENKENDE SATSING PÅ SAMFERDSEL Høyres landsmøte mener forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden er en gedigen skuffelse. Forslaget innebærer at nødvendige prosjekter ikke gjennomføres. Dette er dramatisk og betyr tap av arbeidsplasser og utflytting av norske bedrifter. Høyres landsmøte frykter at konsekvensene blir at bilistene må betale enda mer gjennom økt bruk av bompengefinansiering. I tillegg ble det vedtatt nytt prinsipprogram. Les mer om dette og resten av uttalelsene på 2 / MULIGHETER 5-08 / Høyremagasinet p

3 M INNHOLD: Høyremagasinet MULIGHETER NR. 5:2008 5REGIONSPLASKET Den rødgrønne regjeringen skulle lage nytt norgeskart, og så endte det i et mageplask. 6HØYRES LANDSMØTE Høyre har hatt landsmøte og Muligheter var med både foran og bak kulissene for å se hvordan et landsmøte i Høyre blir gjennomført. 12 ÅRSMØTE I SENIOR HØYRE Seniorene møttes i Drammen til landsmøte. Mellom bakkar og berg utmed havet ligger Sogn og Fjordane Høgre; møt både lokale representanter og en fylkesleder med en visjon for hele landet. 13EN BLÅ HVERDAG 4 16 HVA SKJER PÅ STORTINGET? Stort og smått fra Stortinget siden sist. LEDER Vi må ha et samfunn med maktspredning og mangfold, sier Erna Solberg i sin leder. LES MER OM TEMAET SIDE 6-12 KONFLIKTEN Kan man noen gang se en løsning på konflikten mellom Israel og Palestina? Er det UMULIGE 18DEN noen som ser håp? Høyremagasinet / MULIGHETER 5-08 / 3

4 KOLOFON: NR. 5:2008 Høyremagasinet Muligheter ISSN «M, Høyremagasinet Muligheter» er et registrert varemerke og kommer ut til Høyres betalende medlemmer ti ganger i året. Magasinet er gitt ut med støtte fra Norad. Redaktør: Astrid Arnslett Ansvarlig redaktør: Trond R. Hole Redaksjonen: Mudassar Kapur Thomas Berg Olsen Christian Angell Hans Kristian Hogsnes LEDER ET SAMFUNN MED MANG- FOLD OG MAKTSPREDNING Høyres landsmøte 2008 viste frem Høyre på sitt beste et åpent parti med rom for gode verdidebatter, men også med evne til å fatte konkrete vedtak som angår folk direkte i hverdagen. Bidragsytere Høyres stortingsgruppe: Lars Øy Bidragsytere dette nummeret: Frøy Lode Wiig har skrevet temareportasjen fra landsmøtet. Hun har mastergrad i internasjonal politikk og har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver i Geelmuyden.Kiese. Tomas Moss har tatt bildene til temareportasjen, samt forsiden. Han har tidligere jobbet som pressefotograf og driver i dag sitt eget firma, ICU fotografiske tjenester. Rune Aale-Hansen har skrevet reportasjen fra Midtøsten. Han jobber som sekretariatsleder for Høyres programarbeid. Tips oss: E-post: SMS/MMS: muligheter <din melding> til 2012 (1 krone per melding) Vil du annonsere i Muligheter? Kontakt Kari Kronberg E-post: Vil du abonnere på Muligheter? Nå kan du få Muligheter i postkassen, selv om du ikke er medlem. Ti utgaver koster 100 kroner for privatpersoner og 1000 for bedrifter. Bestill per e-post: hoyre.no Adresse: Muligheter Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 Oslo Opplag: Illustrasjonsfoto, forside: Tomas Moss Design: Gazette Trykk: GRØSET. Dette magasinet er produsert etter miljøkravene til ISO14001, EMAS, Grønt Punkt og Svanemerket. I tillegg er det CO2-nøytralt produsert. Vi behandlet prinsippprogrammet, som er viktig fordi det sier noe om hva vi mener, men like viktig fordi det sier noe om hvorfor vi mener det. Det angir en retning og en kurs for samfunnet, basert på verdier som alltid har vært grunnleggende for Høyre frihet, sosialt ansvar, mangfold og maktspredning, men også forvalteransvar, tradisjon og kontinuitet. Vårt mål er å skape større rom for enkeltmennesker, familier og frivillighet, gjennom å redusere rommet for politikere og byråkrater til å detaljstyre våre liv. Høyre vil legge til rette for alle dem som ønsker å skape noe nytt, leve sine liv litt annerledes og bidra til at samfunnet utvikler seg over generasjoner. Som Jo Benkow så presist sa det: «Jeg velger Høyre, fordi det er partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes.» For Høyre er mangfold, åpenhet og maktspredning blant demokratiets viktigste grunnpilarer. Nå har vi en regjering som tror politikerne vet bedre enn oss, og som mener private og alternative løsninger innenfor helsetjenester, eldreomsorg, rehabilitering, barnevern og utdanning er en trussel mot velferden. Det fører både til en politikk som gir mindre medbestemmelse og færre valgmuligheter, men også til at de mange fellesskapene utenfor politikken fortrenges til fordel for Regjeringens ene, store Fellesskap. Mer om dette kan du lese i stortingsgruppens bok, Et samfunn med mangfold og maktspredning, som ble lansert i forbindelse med landsmøtet. Vi må føre en politikk som løfter mennesker frem, istedenfor å holde dem tilbake. Derfor er vi opptatt av muligheter for alle. Alt for mange mennesker står i dag utenfor arbeids- og samfunnsliv i Norge. «Mange av dem ønsker og kan bidra, Vi må føre en politikk som løfter mennesker frem, istedenfor å holde dem tilbake. FOTO: CF-WESENBERG men mangler kompetansen som skal til for å greie seg i møte med omstilling og introduksjon av ny teknologi på arbeidsplassen. Samtidig vet vi at 35 prosent av elevene i den videregående skolen faller fra eller stryker til eksamen. Det er ikke et godt utgangspunkt. På landsmøtet brukte jeg deler av talen min til å snakke om dette problemet, og hva vi kan gjøre med det. Jeg mener vi må legge til rette for et kunnskapssamfunn som strekker seg fra barnehagen til doktorgraden. Det betyr å forsterke Kunnskapsløftet, sørge for mindre bråk og mer ro i timene, stille høyere krav og gi elevene bedre oppfølging. Men like viktig er det å gi elever som tar yrkesfag, en mindre teoritung hverdag. Samtidig som vi må gjøre mer for å forhindre at unge mennesker faller ut av skolen, er det avgjørende å gjøre mer for dem av oss som faller ut av arbeidslivet. Lesesenteret i Stavanger har, på oppdrag fra Høyre, utarbeidet en rapport som viser at voksne nordmenn har svært dårlige leseog skriveferdigheter, men også at så mange som av oss leser langt dårligere enn vi burde. Over 40 prosent av uførepensjonistene har de svakeste lese- og skriveferdighetene. I et kunnskapssamfunn der kravene øker, er det foruroligende at kompetansen synker. Vi må snu trenden og gjennomføre konkrete tiltak hvis vi skal greie å skape et samfunn med muligheter, ikke bare for noen, men for alle! Erna Solberg LEDER I HØYRE 4 / MULIGHETER / 5-08 / Høyremagasinet

5 KRONIKK DET STORE MAGEPLASKET ILLUSTRASJON: ELISABETH MOSENG FOTO: ANNE LIV EKVOLL. NRK AV BENT HØIE Arbeidet med forvaltningsreformen, der målet var å etablere store, sterke regioner, havarerte. Selv om Regjeringen ville ha fått flertall, har den ikke ønsket å gjennomføre dette. Sånn sett bør de i Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet som har sørget for at regionsreformen ikke ble en reform, men en navneendring på dagens fylkeskommuner, takkes. Vi kunne risikert at Regjeringen, ved å følge sine programerklæringer, både svekket folkestyret i kommunene og den nasjonale styringen på områder som bør styres. Så det er grunn til å være fornøyd med at fornuften seiret på enkeltområder gjennom motstand mot endringer internt i regjeringspartiene. Til gjengjeld beklager jeg at fornuften som helhet gikk tapt i Soria-Moria-erklæringen. Fremfor å være vitne til et gedigent mageplask kunne vi nå ha vedtatt en demokratireform som styrket det lokale selvstyre. Det er umulig når regjeringspartiene har konkludert med at tre folkevalgte nivåer er svaret på et spørsmål som aldri er stilt. Stortingsmeldingen som ble fremlagt i 2006, og det nylig utsendte utkastet til ny forvaltningsreform, viser ikke et behov for reform, og den peker ikke på oppgaver som krever nye løsninger. Men Regjeringens utgangspunkt er også at vi skal ha tre forvaltningsnivåer, og at vi deretter får forsøke å fylle dem med det vi kan enes om, og det er ikke mye, ei heller i Regjeringen. Ingen av oppgavene som Regjeringen foreslår overført fra stat til fylkeskommune, krever endringer i dagens fylkesinndeling. Modellen som Regjeringen lufter rundt ansvarsfordelingen mellom fylkesmennene og fylkeskommunene innenfor areal, landbruk og miljø, innebærer heller ingen styrking av det lokale selvstyret. Tvert imot vil mange oppleve dette stikk motsatt fordi både fylkeskommunen og Fylkesmannen nå vil kunne overprøve lokale vedtak. Dersom fylkeskommunene får utvidet myndighet innenfor areal, landbruk og miljø, mener Høyre dette må skje på bekostning av staten, ikke i tillegg til staten og på bekostning av kommunene. En maktoverføring vil måtte innebære at Regjeringen må redusere de nasjonale føringene for disse områdene og akseptere at det føres ulik politikk i ulike deler av landet. Det gjør den ikke. Det er ikke grunnlag for tre forvaltningsnivåer. Høyre mener det riktige ville være å gjennomføre en reform for å styrke det lokale selvstyret ved å ta utgangspunkt i kommunene og avvikle fylkeskommunene. Kommunene har de siste årene etablert regionale samarbeid innenfor naturlige arbeids-, fritids- og boregioner. Slike samarbeidsorganer vil være naturlige utgangspunkt for hvordan kommunene skulle kunne overta oppgaver, innenfor eksempelvis videregående opplæring, kultur og samferdsel, altså et utgangspunkt for å forsterke det lokale selvstyret. Dessverre er det ikke flertall for dette. Men diskusjonen om fylkeskommunenes fremtid og oppgavedelingen mellom stat og kommune er ikke over. Før oppgaveendringene skal gjennomføres, kan det være et stortingsflertall som er uenig i disse oppgavejusteringene. Utgangspunktet for debatten burde ikke være hvordan vi fordeler oppgaver slik at forvaltningsnivået kan bestå, men hvilke forvaltningsnivå kan utføre oppgavene på en måte som sikrer innbyggerne et best mulig tilbud. Høyres lokalpolitikere forteller om hvordan rødgrønne politikere fremmer innsigelser mot kommunale planer og detaljstyrer politisk småplukk, og Høyres lokalpolitikere jobber hardt for å gjøre det beste ut av situasjonen. I motsetning til de rødgrønne har Høyre tillit til at kommunene klarer å fatte gode vedtak, basert på de variasjonene som er mellom kommunene. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-08 / 5

6 TEMA: LANDSMØTE APRIL / TEKST: Frøy Lode Wiig / FOTO: Thomas Moss Mer personlig valgfrihet, mindre statlig styring, bedre veier og muligheter for alle i kunnskapssamfunnet var kjente og kjære gjennomgangstema på Høyres landsmøte. Nytt prinsipprogram ble vedtatt, ny partiledelse ønsket velkommen og en nestleder ble trampeklappet av. Jeg blir overveldet over all hyllest og alle gode ønsker, sa tidligere nestleder Per-Kristian Foss. KLASSISK 6 / MULIGHETER 5-08 / Høyremagasinet

7 HØYRE Høyremagasinet / MULIGHETER 5-08 / 7

8 TEMA: LANDSMØTE APRIL / TEKST: Frøy Lode Wiig / FOTO: Thomas Moss ERNA SOLBERG mottar stående appalus etter sin tale. POLITIKK med stil og varme I blåbelyst storsal på SAS-hotellet i Oslo sitter mer enn 400 delegater. Blant dem er Henrik Asheim, som stiller til valg som ny leder i Unge Høyre til sommeren. Asheim går en travel helg i møte: Han er medlem i resolusjonskomiteen, som fi kk inn over 50 resolusjonsforslag i forkant av landsmøtet, og skal lede ett av fi re lunsjseminarer på lørdag. Asheim har vært Unge Høyre-medlem i en årrekke, og ble valgt inn i kommunestyret i Bærum i fjor høst. Overgangen fra høytflygende «Ansvarlighet er stilig, ansvarlighet er schpaa.» TORBJØRN RØE ISAKSEN ideologiske prinsippdiskusjoner til praktisk politikk var brå. Det ble tydelig at politikk er mer enn Edmund Burke-sitater; det handler om hva vi kan gjøre for de aller svakeste. I helgen ser jeg frem til et politisk verksted hvor vi blir tydelige på hva som er Høyre-politikk, sier Asheim. Landsmøte er i gang. Med sang og felespill fra Valkyrien Allstars og bildekavalkade fra solfylte Høyre-kommuner. Så kommer partilederens landsmøtetale. Venner, vi vant valget! innleder hun. Vi vant i så mange små kommuner at selv jeg begynte å bli skeptisk til kommunesammenslåinger. Landsmøte skal vedta et nytt prinsipprogram, tuftet på konservative verdier: Høyre har en viktig rolle i å skape større rom for folk og familier ved å skape mindre rom for styringsivrige politikere, sier partilederen. Høyre lærte av stortingsvalget Partiet skal snakke mindre om penger, og mer om mennesker: Regjeringen er mer opptatt av at alle skal ha det likt, enn at alle skal ha det godt. 8 / MULIGHETER 5-08 / Høyremagasinet

9 ERLING LAE er nettopp valgt inn som ny nestleder i Høyre. HENRIK ASHEIM følger konsentrert med på det som skjer fra talerstolen. Talen faller i god jord Dette var klassisk Høyre! utbrøt en entusiastisk Torbjørn Røe Isaksen. I kulissene puster taleskriver Nikolai Astrup, nestleder i Oslo Høyre og rådgiver i stortingsgruppen, lettet ut. Siden før påske har han jobbet med talen, som til slutt ble nesten en time lang. Dagen etter får Astrup velfortjent medielønn for strevet. Bergens Tidendes kommentator, Frank Rossavik, mener partilederens tale var «et uvanlig gjennomtenkt og velformulert stykke politisk prosa». Astrup karakteriseres som landets beste taleskriver. Rødgrønn tillitskrise Erling Lae velges som ny nestleder i partiet. Han mener veien aldri har vært mer åpen for et regjeringsskifte enn nå. Den rødgrønne regjeringen har ikke gjort seg fortjent til velgernes tillit. I fi lmen Oljeberget er Jens Stoltenberg omringet av rådgivere som sier: «Du må fremstå som ærlig.» Men hva med å bare være ærlig? undrer Lae. Høyres avtroppende nestleder, Per-Kristian Foss, er opptatt av at landsmøtet er et første steg mot stortingsvalgseier. Neste steg er å vedta et partiprogram. Da er det viktig at summen av løfter er realistisk. Den rødgrønne regjeringens største problem i tiden mot valget vil bli løftebrudd, løftebrudd, løftebrudd. Høyre må ikke bli en del av det selskapet. Vi må utarbeide et realistisk program med godt avveide skattelettelser, mente Per-Kristian Foss. I løpet av helgen vedtas prinsipprogrammet, resolusjon om samferdsel og uttalelser om forsvar, frafall i skolen, arveavgift og økt lokalt selvstyre. Den nye partiledelsen velges ved akklamasjon. «Gårsdagens valgløfter er dagens skatter.» MICHAEL TETZSCHNER Nyvalgt 1. nestleder Jan Tore Sanner mener landsmøtet viser at partiet har reist seg. Vi er klare for den lange valgkampen. Organisasjonen er sterkere og mer åpen enn på lenge. Politikken vår er fornyet og profi len vår er tydelig. Landsmøtet har forpliktet seg til et løft for vei og jernbane og tydeliggjort målsettingen om økt lokalt selvstyre. Dagen etter landsmøtet ringer vi Per-Kristian Foss for å stille det klassiske sportsspørsmålet: Hva føler du nå? Hvordan er det å ikke lenger være nestleder i Høyre? Det føles omtrent som før. Jeg var i NRK-studio klokken halv åtte i morges, sammen med Erling Lae. Mer gullmunnede morgenstunder er i emning. Vi har hatt møter i arbeidsutvalget hver fredag morgen klokken åtte. Nå skal jeg sove litt lenger om morgenen og ha litt færre møter. Det blir godt.! CUBANSK MEDIEHÅNDTERING Høyre inviterte to representanter fra den eksilcubanske opposisjonsbevegelsen, The Cuban Democratic Directorate (CDD), til å delta på et seminar om menneskerettigheter under landsmøtet. Det likte den cubanske ambassaden i Norge særdeles dårlig. Ambassaden sendte ut en pressemelding med overskriften Cubanske forrædere i Oslo, hvor de anklaget CDD for å stå i ledtog med amerikanerne og arbeide for at Cuba skal bli amerikansk koloni. CDDs leder Orlando Gutierrez er, ifølge den cubanske ambassades pressemelding, «en velkjent terrorist, og tidligere CIA-agent som i flere år var medlem av terroristorganisasjonen ABDALA eller Den cubanske frihetsfront». Ambassaden mente videre at det «ikke er første gangen Høyre og CDD samarbeider om tiltak mot Cuba», og viste til at representanter fra Høyre deltok på en CDD-konferanse i Miami tidligere i år. John Suarez, en av de cubanske deltakerne på menneskerettighetsseminaret, fortalte om politiske fanger i cubanske fengsler og takket landsmøtet for at det satte Cubas politiske situasjon på dagsordenen. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-08 / 9

10 TEMA: LANDSMØTE APRIL / TEKST: Frøy Lode Wiig / FOTO: Thomas Moss HENRIK ASHEIM ledet debattantene igjennom en spennende debatt om ruspolitikk. MISLYKKET RUSPOLITIKK Norsk narkotikapolitikk er totalt mislykket, mener tegneserieforfatter Christopher Nielsen. Hans bror, rockemusikeren Joachim «Jokke» Nielsen, er en av de 2316 som har dødd av overdose i Norge de siste ti årene. «Trenger vi en ny ruspolitikk?» var tittelen på lunsjseminaret som Unge Høyre inviterte til på landsmøtet. Rusomsorg er et område hvor Unge Høyre ofte står mot moderpartiet. Rusomsorg debatteres lite. Det ønsker vi å gjøre noe med. Samtidig er det viktig for oss at en debatt om ruspolitikk blir noe mer enn for eller mot sprøyterom, sa ordstyrer i debatten Henrik Asheim, nestleder i Unge Høyres Landsforbund. Christpher Nielsen påpekte at 2316 mennesker er døde av overdose i Norge det siste tiåret. «Tiden er inne for å love mindre, men holde mer. Politikk er noe annet enn eventyrfortelling fra Soria Moria.» ERLING LAE Samfunnet behandler narkomane som en pariakaste. Forbud hjelper ikke. Narkotikaen er kommet for å bli. Jeg mener utdeling av heroin bør inn i kontrollerte former, sa Nielsen. Arild Knutsen, leder av Foreningen for human narkotikapolitikk, mener alle typer rusmidler bør legaliseres. Alt bør være legalt, men vi trenger restriksjoner i bruken, sa Knutsen. Han mener at dersom flere får legeordinert heroin, vil det redusere kriminalitet og prostitusjon. Nei til legalisering Stortingsrepresentant for Høyre og mangeårig sosialpolitiker Bent Høie deltok også i panelet. Han var enig i at dagens narkotikapolitikk er mislykket, men tror ikke legalisering er veien å gå. Enhver liberalisering vil føre til at flere blir brukere, sa Høie. Han vil i stedet trappe opp behandlingsapparatet, og mener dagens regjering nedprioriterer behandling av rusmisbrukere. Nå kuttes 70 behandlingsplasser i Helse Sør-området. Det forsvares med at pasientene skal få et spesialisert tilbud på kortere tid. Men i rusmiddelomsorg er det gjerne snakk om langsiktig behandling, sa Høie. Han ønsker heller ikke å tilby flere metadon og annen legemiddelassistert behandling. Det er kynisk av samfunnet å tilby billige legemidler fordi man ikke er villig til å gi penger til behandlingsplasser, mente Høie. 10 / MULIGHETER 5-08 / Høyremagasinet

11 Politisk russetid Ikke alle russ er bøller, fastslår Kristina Eikebråten, rødruss fra Ski, Unge Høyre-medlem og førstereis på Høyres landsmøte. Fredag kveld var delegatdebutanten på årets første russetreff på Tryvann, lørdag morgen sto hun i russedress på talerstolen foran 400 landsmøtedelegater og talte kjønnskvotering midt imot. Jeg var vettskremt, innrømmer hun. Og mer sceneskrekk skulle det bli utover formiddagen. Talen til landsmøtet var oppvarming før Kristina, fremdeles i rød dress, føk videre til audition for teaterstudiet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Et enstemmig landsmøte sa nei til radikal kjønnskvotering. «Vi er vakre, smarte og vi er dyktige, og vi trenger ikke kjønnskvotering for å komme oss opp i systemet.» KRISTINA EIKEBRÅTEN Utelukker ingen regjeringskamerater Høyre vingler ikke! Høyre viker ikke! En stemme til Høyre er en stemme for borgerlig politikk, borgerlig flertall, borgerlig regjering! sa Erna Solberg i sin landsmøtetale og etterlot ingen tvil om at veien til en ny regjering går gjennom Høyre. Det alle journalistene ville vite før, under og etter landsmøtet, var hvem som skal samarbeide med hvem etter stortingsvalget. Jeg kan ikke garantere at de andre ikke-sosialistiske partiene vil samarbeide med hverandre om et regjeringsalternativ. Men om ingen vil samarbeide med hverandre, så har de til felles at alle vil samarbeide med Høyre, sa partilederen. Hun nektet konsekvent å svare på om Høyre vil velge sentrumspartiene eller Fremskrittspartiet som samarbeidspartner, og understrekte behovet for å holde alle dører åpne. Jeg blir litt matt av politikere som mener at andre partiers velgere er mindre verdt, selv når de er langt flere enn man selv noen gang vil få. Det er i overkant frimodig å drømme om å kjøre ministerbil basert på velgere fra andre partier som man ikke engang vil forhandle med etter et valg, sa Oslo Høyres leder Michael Tetzschner. På pressekonferansen etter landsmøtetalen ga partileder Solberg et tydelig signal om Høyres tålegrenser i de forhandlinger som måtte komme etter stortingsvalget. Alt jeg skriver under på, gjennomfører jeg. Alle forlik Høyre har underskrevet, skal vi gjennomføre. FOR AT Solberg skal kunne øve seg på jobben som statsminister, overrakte Unge Høyres leder Torbjørn Røe Isaksen henne tre kosebamser: Dagfinn, Siv og Lars. Bamsene Dagfinn og Siv var nusselige og små, mens bamsen Lars var tre ganger så stor. Bamsenes størrelse er rangert etter partiledernes ego, forklarte Isaksen. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-08 / 11

12 SENIOR HØYRES LANDSMØTE SENIORLANDSMØTET 2008 Senior Høyres Landsforbund er landets eneste politiske pensjonistorganisasjon. Ja, Høyre er faktisk det eneste partiet i landet med en egen seniororganisasjon med ca medlemmer! LEDERTRIO I SENIOR HØYRE Leder Michael Birkeland flankert av 1. nestleder Turid W. Iversen og nyvalgt 2. nestleder Inger Sjong. FORNØYDE DELTAKERE på Senior-landsmøtet. Høyres seniorgarde var samlet til landsmøte i Drammen 28. og 29. mars. I byen ble det flagget til ære for møtet og byens ordfører, Tore Opdal Hansen, ønsket hjertelig velkommen. Forbundets æresmedlem Ørnulf Dæhli og hans Turid deltok som gjester sammen med Moderata Seniorers leder Inger Koch. avholde landsmøte hvert annet år, altså i valgår. Landsmøtet 2009 vil fi nne sted i Stavanger. Skattelette ikke bare for kvinnenettverket Etter heftig debatt vedtok landsmøtet to resolusjoner. Senior Høyre ønsker økt innsats når det gjelder kunnskap og forskning, og man ønsker et sterkt og tidsmessig godt forsvar. I tillegg vedtok landsmøtet å gi Politisk Utvalg mandat til å sluttføre en tredje resolusjon om hovedutfordringene i eldreomsorgen. Innbakt i denne resolusjonen ligger forslag om at eldre som ønsker å bo hjemme, og som etter faglig vurdering ikke er i stand til å ivareta vanlige huslige oppgaver, skal få anledning til å kjøpe hjemmetjenester skattefritt, eksempelvis inntil kroner per år. Landsmøtet valgte ny 2. nestleder, som ble Inger Sjong, Bergen. I tillegg ble tidligere fylkesordfører i Akershus Tore Haugen innvalgt i landsstyret sammen med Randi Spurkeland, Kristiansund. Tøffe lovendringer På dagsordenen sto foruten politiske debatter også lovendringsforslag. På lørdag 29. mars ble det fattet noen historiske vedtak: Alle medlemmer i Senior Høyre er automatisk også medlemmer i Høyre. Senior Høyres lokalforeninger skal følge Høyres minstekontingent for pensjonistmedlemmer. Sist, men ikke minst, landsmøtet vedtok å «I denne resolusjonen ligger forslag om at eldre som ønsker å bo hjemme, og som etter faglig vurdering ikke er i stand til å ivareta vanlige huslige oppgaver, skal få anledning til å kjøpe hjemmetjenester skattefritt, eksempelvis inntil kroner per år.» 12 / MULIGHETER 5-08 / Høyremagasinet

13 EN NY BLÅ HVERDAG Frå vara til VARAORDFØRAR I haust kom Frida Melvær (36) inn som fast medlem av Askvoll kommunestyre for fyrste gong. Få dagar seinare var ho varaordførar. Det er mykje å setje seg inn i, og det er tidkrevjande. Men utruleg utfordrande og spennande å vere varaordførar, seier Frida Melvær. Ho stod på første plass på Askvoll Høgre si liste ved siste val, og gjorde det då klart at sjølv om ho stod først på lista, så var ho ikkje ordførarkandidat. Men varaordførar, det er noko anna. Tidlegare har Frida vore vara i kommunestyret, og har også bakgrunn i Unge Høgre. Frida har eit breitt engasjement og interesse for det meste i botnen for sitt politiske engasjement. Det har alltid vore Høgre for meg. Eg har ein far som har vore aktiv lokalpolitikar for Høgre i heile oppveksten min. Då eg tok til på vidaregåande skule på Sandane, var det heilt naturleg for meg å engasjere meg i Unge Høgre, der eg vart nestleiar, fortel Frida. Frå Sandane gjekk turen til Sogndal og lærarutdanning. Dei åra eg var i Sogndal, var eg ikkje politisk aktiv. Men så flytta eg attende til Bulandet og vart lærar der. Eg kjende eg engasjerte meg i alt som gjekk føre seg, og at eg var svært oppteken av kvardagen til folk her ute, seier Frida. Ho bestemte seg for å ta ei runde med seg sjølv om politisk ståstad. Eg måtte vite at eg kunne stå for politikken sjølv, at synspunkta mine ikkje var nedarva. Eg tok føre meg Høgre sitt prinsipprogram, og var ikkje i tvil om at det er her eg høyrer heime, seier Frida. Trur på utvikling Å bli varaordførar over natta har vore både spennande og utfordrande, men også arbeidskrevjande. Eg har gått over fleire tersklar som for meg har verka store. Eg har gått inn i ei rolle eg ikkje kjende, og eg har sjølvsagt mykje å lære. Der synst FRIDA MELVÆR er fødd og oppvaksen på ei øy i Bulandet. eg Ap-ordføraren vår har vore flink. Ho har late meg bli kjent med rolla, og vore ein mentor i å lære meg systemet. Eg har vore veldig klar på å skilje mellom rollefordeling og politikk, seier Frida. Når det gjeld politisk gjennomslag for sakene sine, er ho ikkje alltid like godt nøgd med Ap-styret i kommunen. Eg får ofte gjennomslag, men ikkje kreditten. Eg har ved fleire høve følt at Ap har snappa argumenta og sakene våre. Det lærer meg ein del, mellom anna om å vere tydelegare og å bli dyktigare til å markere at dette er Høgre sine saker, seier Frida. Askvoll kommune har vore gjennom ein vanskeleg budsjettprosess der dei har kutta nær ti prosent i driftsbudsjettet. Eg har likevel ei uutsletteleg tru på kommunen, sjølv om eg av og til blir oppgitt over dei stadige pålegga frå staten, utan at overføringane står i stil med krava. Askvoll har ein geografi som gir oss særlege utfordringar, utan at det vert teke omsyn til. Vi nærmar oss ei smertegrense økonomisk, og eg trur det vil vere vesentleg for kommunen si framtid at det kjem eit statleg engasjement. Her tenkjer eg særleg på utvikling av Lutelandet og på samferdsleutfordringane kommunen har, seier Frida.! FAKTA ASKVOLL KOMMUNE INNBYGGJARAR: 3086 LIGG i Sogn og Fjordane, mellom Førdefjorden og Dalsfjorden NABOKOMMUNAR: Førde, Florø, Naustdal, Gaular, Fjaler og Solund AREAL: 322 km 2! ASKVOLL KOMMUNESTYRE MEDLEMMAR: 23 ORDFØRAR: Aud Kari Steinsland (Ap) VARAORDFØRAR: Frida Melvær (Høgre) REPRESENTANTAR: Høgre har 3 representantar i kommunestyret KOMMUNESTYREGRUPPA: Varaordførar Frida Melvær har med seg Onar Osland og Ole Andre Klausen i Askvoll kommunestyre Vegen framover For Frida er vegen framover klar på nokre område. Når det gjeld samferdsle, vil eg kjempe vidare. Vi må få aktivitet på Lutelandet. Vi må få betre ferjeruter, og betre og nye vegar. Og vi har tolmod. Dalsfjordbrua har vi kjempa for i rundt 40 år. Det seier noko om kampviljen og om evna til å ikkje gje opp, seier Frida. Ho fortel om ein kommune med levande bygder, engasjerte menneske, sterke frivillige lag og organisasjonar, som lagar sine eigne operaførestillingar og teater. Når det gjeld den politiske vegen framover, er Frida klar, men ikkje fullt så langsiktig. Eg har eit ønskje om at Høgre skal markere seg sterkt lokalpolitisk. Dette vil vere med på å stake ut vegen vidare. Eg ser at vi har mykje å kjempe for, og mange gode saker her på kysten, seier Frida. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-08 / 13

14 EN NY BLÅ HVERDAG HØGRE-TRIO: Einar Målsnes (t.v.) vart ordførar i Balestrand etter valet. Med seg i kommunestyret har han Olafur Erling Erlingsson Nesse (i midten) og Kjetil Nesse (t.h.). Kjetil er onkelen til Olafur. PERLA VED SOGNEFJORDEN: Olafur Erling Erlingsson Nesse er valt inn i kommunestyret sist haust. Dei folkevalde i Balestrand har møta sine i rådhuset, den kvite murbygningen til venstre på bilete. I bakgrunnen ser ein også Kviknes Hotel. Olafur med mange BALLAR I LUFTA Balestrand: Olafur Erling Erlingsson Nesse (18) gjorde eit brakval for Høgre, og suste rett inn til sikker plass i kommunestyret i Balestrand. Dermed auka papirmengda og oppgåvene for den aktive ungdomen. Det er travelt, men interessant, seier den ferske lokalpolitikaren. Høgre auka talet på medlemmer i kommunestyret frå to til fi re etter valet i fjor haust. Partiet sitt gode valresultat gjorde at dei kom i posisjon til å få ordføraren. I samarbeid med KrF og Ap vart Einar Målsnes kommunen sin nye ordførar, etter at Erland Fagermoen (KrF) hadde styrt kommunen i fi re år. Noko av forklaringa på at Høgre gjorde det så godt under valet i Balestrand, var at Olafur Erling Erlingsson Nesse, også kalla Olli, lokka mange ungdomar til valurna. Han vart røysta fram frå 5.-plass på lista til 3.-plass etter å ha sanka mange personlege stemmer. Eg er representant for Høgre i kommunestyret, men også ein representant for ungdomen. Eg brenn for saker som opptek dei unge i bygda, seier Høgre sin yngste kommunestyrerepresentant i Sogn og Fjordane. Det kan også nemnast at onkelen til Olli, Kjetil Nesse, flaksa opp frå ein lågt plassert plass på nominasjonslista og rett inn i kommunestyret. Auka tilflytting Balestrand har av turistar og kunstnarar vorte rekna som perla i Sogne-landskapet. Monarkar, kunstnarar og rikfolk har opp gjennom historia funne seg til rette i bygda, og fleire av dei bygde seg praktfulle villaer i «drakestil». Kviknes Hotel, med sin kjende fasade mot Sognefjorden, vert rekna som juvelen i norsk sveitsarstil. Framleis er innslaget av turistar stort i sommarhalvåret, men folketalet har gått ned dei siste åra. Status i dag er at kommunen har i underkant av 1400 innbyggjarar. I kommunestyret ønskjer eg å jobba for å auka folketalet. Me må leggja til rette for 14 / MULIGHETER 5-08 / Høyremagasinet

15 vekst og velferd i bygda. For det er ingen tvil om at Balestrand er ein flott plass å bu, seier Nesse. Naboar Han har vore med på tre kommunestyremøte sidan han vart lokalpolitikar. Noko er jo grusomt kjedeleg, men dei sakene som opptek meg, er det veldig interessant å vera med å avgjerda, seier han. Han er fersk i gamet, men treng ikkje ta mange skritta for å få gode råd. Ordføraren er min næraste nabo, og eg går berre over til han dersom eg lurer på noko. Han har vore god å ha no i starten, seier Nesse, som føler at meiningane hans blir høyrde på og at han blir teken på alvor. Kvifor valde du å bli aktiv i Høgre? Dei spurde om eg ville stå på lista til valet. Eg såg gjennom programmet, og dei hadde dei same verdiane som eg tykkjer er viktig. I tillegg ønskjer lokallaget å satsa på ungdomen, seier han. Kva ambisjonar har du i politikken? Eigentleg har eg ikkje sett meg nokon store mål. Men tida får visa om det blir noko meir enn kommunestyret i Balestrand. Travel kar Nesse er ein travel ungdom. Han er i kommunestyret, vara til utval for oppvekst og omsorg, styremedlem i Unge Høgre i Sogn og Fjordane, styremedlem i Friberg Kino og midtbanekrigar på A-laget i fotball. I tillegg går han i 3. klasse på Sygna vidaregåande skule i heimbygda. Her har han ikkje valt den lettaste vegen til artium. Kjemi, matematikk og fysikk står på timeplanen for russen. Det blir nesten i meste laget av og til, men det er kjekt alt eg driv med, og då går det greitt, smiler 18-åringen, som er nummer to i ein syskenflokk på fem. Dei mange namna han ber rundt på, skuldast at mora kjem frå Island. Han har staka ut kursen vidare etter vidaregåande. Planen er å reisa til Bergen frå hausten av. Eg ønskjer å ta marknadsføring på BI. Sidan er målet å starta mi eiga verksemd, kanskje i heimbygda, seier han. Det å starta si eiga verksemd i familien Nesse ligg i genane. Bestefaren bygde opp industrieventyret på Nessane, der faren i dag er dagleg leiar for Nesseplast. Mora har også si eiga verksemd og sel alt frå pizzaomnar til fritidsklede. Frå organisasjonsbygging til UTVIKLING Fylkesleiar Bjørn Lødemel gler seg over den rivande utviklinga i heimfylket. Sogn og Fjordane Høgre stilte «reine» Høgre-lister i alle 26 kommunane og kom inn alle stader. Vi har bygd i breidda og har lagt grunnlaget for vidare satsing. Det er flott at Muligheter no set fokus på våre unge lokalpolitikarar i Balestrand og Askvoll, seier han. Bjørn Lødemel er ordførar i Hornindal kommune i Nordfjord i 4. valperiode. Han gler seg over det gode valresultatet i kommunene og fylkestinget, og alle dei nye Høgre-politikarane som skal prege den politiske utviklinga i fylket. Dei siste åra har fylkeslaget hatt sterkt fokus på å bygge opp organisasjonen og få på plass partilister og hjelpe lokallaga. Fylkessekretær Ingvar Torsvik Myrvollen har hatt ei sentral rolle i dette arbeidet. Vi går no over i neste fase frå organisasjonsbygging til organisasjonsutvikling. I månadene framover vil fylkeslaget samarbeide med lokallaga om rekruttering og skulering. Vi har og ambisiøse målsettingar om å oppsøke det lokale næringslivet og viktige kulturarrangement rundt i fylket. Dei erfaringane Sogn og Fjordane haustar, både med organisasjonsbygging og -utvikling, vil vi gjerne dele med andre lokal- og fylkeslag i Norge. Dette er ein av grunnane til at Bjørn Lødemel har fått ansvaret for organisasjonsprosjektet «Høgre i heile Norge». Saman med ei referansegruppe med Jorhill Andreassen frå Senja i Troms, Hilde Hamarsland frå Gjesdal i Rogaland og Kent Bakke frå Trysil i Hedmark skal det settast fokus på ulike utfordringar med å bygge og drive ein politisk organisasjon. Det langsiktige målet med prosjektet er å få aktivitet i alle kommuner og lokallag, og Høgre-lister i alle kommuner ved neste kommuneval. Prosjektet har tre viktige delmål: BJØRN LØDEMEL, prosjektleiar og fylkesleiar Sogn og Fjordane Høgre, mob.tlf e-post: Hente inn og synleggjere gode døme på vellukka organisasjonsbygging. Lage ei handbok som skal gje ei enkel innføring i organisasjonsbygging/-utvikling. Prosjektet skal motivere lokallaga og fylkesorganisasjonane til å arbeide aktivt og målretta med organisasjonsbygging. «Høgre i heile Norge» blir kun en suksess om ALLE har fokus på organisasjonsbygging og - utvikling samstundes! Det betyr at alle ledd tek tak i eigen organisasjon og også hjelper kvarandre/andre foreningar. Dette er eit felles løft der vi deler «best practice» i familien Høgre. For å kunne drive god samla høgrepolitikk, MÅ vi ha ein sterk organisasjon. Dette gjev tryggheit og rom for alle til å seie kva ein meiner og delta proaktivt på dei forskjellige arenaene. Prosjektet skal vare i heile 2008, og det skal vere med på å mobilisere heile partiet til ei felles satsing på å bygge ein stor og slagkraftig organisasjon fram mot dei komande val. Prosjektgruppa ønsker derfor tilbakemelding på kva slag tema ein ønsker i ei slik handbok, og gode råd om organisasjonsbygging i vidaste forstand. Ta kontakt. Saman blir vi sterke! Høyremagasinet / MULIGHETER 5-08 / 15

16 HVA SKJER PÅ STORTINGET? Les mer om hva Høyre gjør på Stortinget: Besøk Vekst i havbruksnæringen Havbruksnæringen er en viktig næring for landet og en betydelig distriktsnæring. Eksporten fra havbruk står i dag for mer enn halvparten av sjømateksporten. Det er viktig at næringen får gode forutsetninger for videre lønnsomhet og vekst. Gjennom en naturlig utvikling kan næringen forbli en av bærebjelkene for verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten. Torbjørn Hansen, Elisabeth Røbekk Nørve, Elisabeth Aspaker og Bent Høie mener det bør utredes en avvikling av konsesjonssystemet. Havbruksnæringen er konkurranseutsatt, kapitalintensiv og trenger forutsigbarhet. Mange har finansiering basert på pant i konsesjoner. Høyre-representantene mener også at det i en utredning bør gjøres rede for betydningen en endring kan få for aktører som allerede har konsesjoner, muligheten for nyetableringer, verdiskapingen i næringen som helhet, handelspolitiske problemstillinger, samt hvordan hensynet til miljøet ivaretas gjennom en ordning med forhåndstillatelser. Mer kraft fra vannkraftverkene Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tidligere anslått potensialet for opprustnings- og utvidelsesprosjekter til å være i størrelsesorden 12 TWh. Dette er prosjekter som er vurdert som gjennomførbare både teknisk og økonomisk. Øyvind Halleraker, Ivar Kristiansen og Jan Tore Sanner foreslår derfor at det skal utarbeides en helhetlig strategi for hvordan potensialet for opprustning og utvidelse av vannkraftverk kan realiseres innen utgangen av Slike prosjekter vil bidra til økt produksjon av grønn, fornybar energi med minimale inngrep i naturen. Mer forskning i bedriftene med SkatteFUNN SkatteFUNN-ordningen som ble etablert av sentrum-/høyre-regjeringen, har vært en stor suksess. SSBs evaluering viser blant annet at for hver krone som gis under SkatteFUNN, øker FOU-innsatsen i bedriftene med det dobbelte, at verdiskaping og innovasjon har økt i perioden SkatteFUNN har eksistert, og at mange bedrifter som ikke hadde noen FOU-aktivitet, nå er stimulert til å starte et langsiktig arbeid, og at forskningsinnsatsen i bedriftene i 2005 ble 2,4 mrd. kroner høyere enn uten SkatteFUNN. Torbjørn Hansen, Elisabeth Røbekk Nørve, Jan Tore Sanner, Svein Flåtten og Gunnar Gundersen har fremmet forslag om å gjøre ordningen enda bedre ved blant annet å la den gjelde alle foretak uansett størrelse. SVINAKTIG FORSLAG HVOR MANGE POLITIMENN OG -KVINNER TRENGER VI? Representantene Torbjørn Hansen, Elisabeth Røbekk Nørve, Gunnar Gundersen og Bent Høie har fremmet forslag om svin. Helt konkret foreslår de å fjerne markedsordningen på svin, med nødvendige overgangsordninger. Slike reguleringer bryter imidlertid med viktige markedsprinsipper om fri tilpasning av produksjon basert på pris og etterspørsel. 16 / MULIGHETER 5-08 / Høyremagasinet Erna Solberg, Elisabeth Aspaker, Linda C. Hofstad Helleland og André Oktay Dahl har fremmet forslag om en politistudie for å kunne definere og bygge en større politistyrke i kampen mot kriminalitet. Trygghet og fravær av kriminalitet er et viktig samfunnsgode og en forutsetning for god livskvalitet. De senere årene har det blitt et stadig større gap mellom de oppgaver politiet er satt til å løse, de forventninger samfunnet har og de ressurser politi- og lensmannsetaten har til rådighet. Gjennom en politistudie vil man få fakta på bordet og kunne tilpasse størrelsen på politistyrken etter de oppgaver som skal løses.

17 KOMMUNALKONFERANSEN vi kommer, kommer du? Merete Ranum, kommunalråd i Trondheim, gleder seg til kommunalkonferansen til høsten. «Dette blir første gangen på kommunalkonferansen for meg. Jeg gleder meg veldig! Jeg har hørt mye bra om konferansen og om temaene som blir tatt opp der. Det blir også spennende å få muligheten til å tilbringe en helg med mange hyggelige mennesker, både de jeg har møtt før, og nye bekjentskaper.» Kommunalkonferansen arrangeres helgen september i Haugesund. Hans Kristian Hogsnes: «I år har vi et veldig spennende program, og jeg vet at dette er året hvor vi har mulighet til å sette ny deltakerrekord. Interessen har vært veldig stor til nå. Dette er den største muligheten man har gjennom året til å møte likesinnede, men forskjellige mennesker fra hele landet!» Steinar Jansen, arrangementsansvarlig og leder i Haugesund Høyre: «Kommunalkonferansen byr på spennende opplevelser allerede fra fredag 5. september, det gjelder både deltakere og ledsagere. Dette må dere ikke gå glipp av den som bestiller først...» d 8 7) std: a r Program Fredag 5. september Møte i Høyres Sentralstyre Ordførerkonferanse Samling for Høyres yngste lokalpolitikere Samling for Høyres kvinneforum Buss fra Rica Maritim Hotel til Viking-gilde på Avaldsnes Lørdag 6. september Kommunalkonferansen åpnes av lederen i Høyres kommunalutvalg og ordfører i Haugesund, Petter Steen jr., Rogaland Høyres leder Siri Meling. Leder i lokalkomiteen, Haugesund Høyres leder Steinar Jahnsen og kulturelle innslag. Høyres leder Erna Solberg innleder om «Ett år igjen til Regjeringsskifte?» Lunsj Tema 1: Arbeidskraft/Rekruttering/Ny sjanse Pause Tema 2: Kunnskap og kompetanse Pause Delseminarer «Ideologi i lokalpolitikken» Torbjørn Røe Isaksen Avslutning første dag Aperitiff ned påfølgende middag kl på Rica Maritim Hotel Søndag 7. september God morgen og våkn opp med et kulturelt innslag Har vi noe å lære av Conservative Party i Storbritannia? Tema 3: «De gode eksemplene for god Høyre-styring» Kaffepause med matbit Delseminarer Avslutning og oppsummering ved byårdsleder i Oslo, Erling Lae Kommunalkonferansen avsluttes Delseminarer Listen over delseminarer på Kommunalkonferansen i Haugesund er allerede lang. Vi har en lang rekke temaer som vil være spennende for våre lokale politikere som jakter på de gode eksemplene. Enkelte av delseminarene vil gå to ganger. Her er listen over delseminarer så langt: 1. Tilbake til samfunnet Kommunalt ansvar for samordning av barnevern/ungdomsvern/ kriminalomsorg i frihet. 2. Bedre integrering en kommunal mulighet. 3. Ny sjanse praktiske tips fra kommuner som får det til. 4. Slik gjør vi det skolesatsingen i Høyres beste skolekommuner. 5. Maritime muligheter for norske kystkommuner? 6. Fortsatt barnehageutbygging volum og kvalitet? 7. Gode eksempler på konkurranseutsetting i Norge og Sverige 8. Ruspolitikken inn i et nytt Høyre-spor gode eksempler? 9. Er vannforsyning forbeholdt offentlige monopoler? 10. Tar statlig overstyring knekken på lokaldemokratiet Hvordan møter vi «overmakten»? 11. Hva kan vi lære av svenske og britiske lokalpolitikere? 12. Hvordan drive lokalvalgkamp i fire år? Noen internasjonale erfaringer. 13. Kommunenes internasjonale engasjement vennskapsbyer eller nødhjelp? 14. Gir gode reguleringsplaner tryggere lokalsamfunn? 15. Vi trenger bedre veier ikke bare prat! 16. Kommunal økonomi i balanse uten nye skatter og avgifter? Kontakt Kontakt i Høyres Hovedorganisasjon er: Seniorrådgiver Hans Kristian Hogsnes Tlf: (direkte) (mobil) Påmelding På eller kontakt din fylkessekretær Frist for påmelding: Fredag 27. juni Høyremagasinet / MULIGHETER 5-08 / 17

18 PALESTINA ISRAEL-KONFLIKTEN / TEKST Rune Aale-Hansen ISRAELSK SOLDAT på grensen mot Vestbredden. ISRAELS FØRSTE kvinnelige rabiner. I DEN LILLE BYEN SDROT samler de på raketter som er skutt over grensen. DEN KALDE FREDEN «Jeg forhandler alltid med terrorister, med mindre jeg klarer å drepe først.» Det var ikke den første setningen jeg hørte, men den gjorde sterkt inntrykk. Organisasjonen «Thanks To Scandinavia» ble opprettet for å minnes innsatsen som ble gjort under andre verdenskrig for å redde jødene i Norge, Sverige og Danmark. Jevnlig arrangerer organisasjonen, sammen med sin amerikanske paraplyorganisasjon, studieturer til Israel. Hensikten er å formidle kunnskap om situasjonen i regionen, og retter seg mot folk i politiske partier, systemer og journalister. Vi var en gruppe på tolv kvinner og menn med ulik alder og nasjonalitet, og vi delte nok en viss skepsis om hvor objektiv en slik reise kunne være. Etter en intens uke i samtaler med jøder, palestinere, embetsmenn, politikere, utenlandske korrespondenter, ungdommer og vanlige arbeidstakere ble det meste av tvilen gjort til skamme. Tilbake til utgangspunktet: Israel er et land litt mindre enn Hedmark fylke med over syv millioner innbyggere og sete for flere verdensreligioner. Egentlig burde man kunne tenke seg at et område i verden hvor flere religioner har en sterk forankring, ville være et sted for forståelse, respekt og fred. Det er som kjent ikke tilfelle. Gjennom århundrer har konfl iktene kommet og gått i dette lille hjørnet i verden. I dag beskriver noen situasjonen som en tilstand av «kald fred». Et land med få vennligsinnede naboer. Formelt i krig med flere av dem, og i direkte krig med terroristorganisasjoner. Et stykke unna ligger Iran, som har som uttalt mål å utslette Israel som nasjon. Kan vi forstå konfl iktene? Israel har 60-årsjubileum som selvstendig nasjon i år. Landets begrunnelse er i Bibelen. Folket har vært forfulgt og massakrert gjennom århundrer pga. sin tro. De km 2 er av de aller fleste, også Norge, anerkjent som jødenes hjem. Riktignok i kontrast til noen jøders tenkning. Messias har fortsatt ikke kommet, og det var han som skulle samle jødene. Fortsatt venter de på ham. Jerusalem er den hellige by som flere kives om å styre. Skal den være jødisk? Palestinsk? Noe helt annet? Er løsningen å gi den samme status som Vatikan-staten en selvstyrt selvstendig enhet? Å komme til enighet om denne byen hevdes å være nøkkelen til løsning for hele området. Selve kjernen, altså gamlebyen Davids by utgjør knapt mer enn én km 2. For en nordboer som for første gang vandrer rundt i byen, er det mye som fascinerer. Historien, menneskene, fargene, luktene. Men kanskje mest av alt størrelsen. Avstandene er overraskende små med tanke på de historiske begivenhetene som har funnet sted. Fra Getsemane gjennom Via Dolorosa til Golgata. Klagemuren og Tempelhøyden. I seg selv normale bygg og størrelser, men den historiske kraften er så mye større. Noen ganger kan konfl iktene fremstå som enkle og løsningene åpenbare. Men det er de ikke. Tidvis anes tilløp til forsoning, men så kommer rakettene. De skytes fra Gaza-stripen. Fra sivile hus, på sivile hus. De skytes på kraftverket i Ashqelon; det eneste som forsyner Gaza med strøm. I Sderot er det større psykiske enn fysiske skader, og Traumesenteret har mer enn nok å gjøre. Altfor mye vil noen si. Stadig flere både barn og voksne lider av angst, aggresjon og lærevansker. Hvorfor fl ytter dere ikke? spør vi. Vi har gjeld på husene våre, og har ikke råd til å kjøpe nye andre steder i Israel det er for dyrt. Dessuten har vi røttene våre her. Hva tror dere om sivilbefolkningen på Gazastripen? spør vi noen sivilister. Jeg vet ikke, men de er nok like fortvilet som oss. På den andre siden, på en knøttliten kyststripe mot Middelhavet, lever over en million mennesker. De er avhengig av forsyninger utenfra. Noen av dem graver tunneler under muren mot Egypt. Det er trangt og vanskelig 18 / MULIGHETER 5-08 / Høyremagasinet

19 PÅ BESØK på skolen Bridge Over The Wadi. arbeid, derfor er små ungdomshender egnet til arbeidet. Det graves i sand, og den er usikker. Noen ganger raser tunnelene over dem som jobber. Dette er også en side av konfl ikten. Barn som omkommer i underjordiske tunneler mellom Gaza-stripen og Egypt. Virkeligheten er kjent av sivile jøder. Vi er flere som er opptatt av å høre hva sivilbefolkningen tenker. Om nuet og om fremtiden. Vi registrerer empati. Finnes det håp? Er skolen Bridge Over The Wadi halmstrået vi skal gripe etter? Skolen som til tross for stor motstand har vært drevet i noen år som tospråklig skole: jødisk og arabisk. Der må alle barn lære seg begge språk, ettersom undervisningen foregår på begge. I tillegg praktiseres både jødiske og arabiske religiøse helligdager. Sagt på en annen måte: Barna fremtiden lever side om side og de leker sammen. Vi kjører langs motorveien. Noen steder der bebyggelsen er tett inntil veien, ser det ut som om man har satt opp støyskjermer. For en som er vant til dette fra Europa, er i alle fall det den første naturlige tanke. Svaret er et helt annet. Det vi ser, er en del av grensen mellom Palestina og Israel. De fleste stedene langs grensen er det kun vanlige nettinggjerder, men innimellom er det satt opp solide murblokker i flere meters høyde. De ble plassert der for å få slutt på at jøder ble beskutt når de kjørte forbi palestinske boligområder. Noen steder plasseres muren et lite stykke inn på palestinsk territorium. Okkupasjon? Grensen mellom Palestina og Israel er for øvrig et kapittel for seg. Den snirkler seg frem og tilbake i kriker og kroker. Palestinerne får ikke lov til å bevege seg på israelsk jord; dermed lages bruer eller tunneler slik at folk skal kunne komme frem over bakketopper og dalbunner. Jødene har også begrenset rett til å bevege seg på palestinsk territorium, så da kjører de store omveier når de må bevege seg mellom byer på forskjellige sider av Palestina. Det er ikke noen «fri bevegelse av personer» her, som vi er vant til i EØS-området. Vil vi noensinne oppleve at konfl iktene opphører i denne delen av verden? Kan vi tro at syv millioner jøder og 2,5 millioner palestinere innerst inne ønsker å slippe uro, krig og terror? Noen sa en gang: «Håpet er en nøysom plante, det skyter nye skudd i det dunkle for hver gang det blir ribbet. Utrydde håp er en lang historie, kanskje umulig. Det lever av ingenting som det gule lavet på steinene, det lever på tross av alt.» Vi kan håpe at det en gang vil bli varm fred. OMRÅDET som utgjør Israel og Palestina, er på størrelse med Vestfold fylke. MUREN som skiller Israel fra Palestina. ARABISK OG JØDISK læres side om side på samme skole. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-08 / 19

20 Returadresse: Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 Oslo B-Economique TABULA GR ATULATORIA KÅRE WILLOCH Kristin Clemet og Harald Stanghelle (red.) Den 3. oktober 2008 fyller tidligere statsminister og Høyre- leder Kåre Willoch 80 år. Venner og kolleger ønsker å ære jubilanten, og i den anledning inviteres du til å være med og gratulere Kåre Willoch, ved å tegne deg som gratulant i festskriftets Tabula Gratulatoria. Festskrift til K åre Willochs 80-årsdag Redaksjonen for boken består av Kristin Clemet og Harald Stanghelle. Redaktørene har samlet omkring 20 bidrag som omhandler ulike aspekter ved Willochs virke. Blant bidragsyterne er Kåre Valebrokk, Lars Roar Langslet, Victor Norman, Eva Bratholm, Torbjørn Røe Isaksen, Thorbjørn Jagland, Carl I. Hagen og Valgerd Svarstad Haugland. I tillegg til å være en hyllest til Kåre Willoch er bidragene i boken et ønske om å følge opp og forfølge Kåre Willochs engasjement og kunnskapstørst. Vi håper at bidragene vil vekke allmenn interesse og skape debatt, og derfor er den ikke bare et festskrift, men også en debattbok. Frist for tegning av Tabula Gratulatoria er 15. juni Send inn kupongen eller svar på e-post: Ja, jeg ønsker å stå oppført i Tabula Gratulatoria og mottar dermed også et eksemplar av boken, kr 399,- Ja, institusjonen jeg har anført, ønsker å stå oppført i Tabula Gratulatoria og mottar dermed to eksemplarer av boken, kr 798,- Ønsker du å bestille flere eksemplarer, oppfør antallet her Vi gjør oppmerksom på at porto kommer i tillegg. NAVN: ADRESSE: E-POSTADRESSE: POSTNUMMER- OG STED: SIGNATUR: Sendes til Kagge Forlag, Stortingsgaten 30, 0161 Oslo. Merk med «Tabula Gratulatoria»

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Sosialdemokratiet i dag?

Sosialdemokratiet i dag? Sosialdemokratiet i dag? Georg Arnestad Møtet med pensjonistgruppa i Sogn og Fjordane Ap 4.11.2010 Sosialdemokratiet i dag? Om GA: fou-byråkrat, skribent, spaltist, (sofa)raddis, passiv og (nesten alltid)

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon.

Frank Willy Djuvik. Kor mykje makt har partiet? Partiet er [x] i regjering [] i opposisjon. Faktablad for Framstegspartiet Fylt ut av Sivert Dette partiet får vanlegvis ca. 14-15 % av stemmene ved stortingsval. [] kommunisme [] sosialisme [] sosialdemokrati [] konservatisme [x] liberalisme bruke

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune

www.kappdetgodeliv.no Jan Helgøy, Ordførar i Vanylven kommune Dei unike dråpane i vest Området vårt er kalender-noreg i miniatyr. Vi samlar juvelane i eit fellesskap slik at dei skin enno klarare og tydelegare. Det er kjekkare å gå på skattejakt når ein går saman.

Detaljer

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det 1 Ordfører Det er alltid spesielt når et nytt kommunestyre skal debattere årsbudsjett og økonomi og handlingsplan for første gang. Mange av føringene er lagt fra forrige kommunestyre og den representant

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen

Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Involvering av ungdom ifm. kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27. oktober Seniorrådgiver Sigrid Hynne Involvering av ungdom i kommunereformen Prosjektledersamling Sogn og Fjordane 27.10.15

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF

Kommunestyrevalet 2015. Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Kommunestyrevalet 2015 Menneskeverd i sentrum. Valprogram for Hyllestad KrF Hyllestad KrF går til kommunevalet med et sterkt ynskje om å kunna bidra aktivt i kommunepolitikken i fireårsbolken 2015 2019.

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Mål for arbeidet denne kvelden

Mål for arbeidet denne kvelden Mål for arbeidet denne kvelden Synleggjera dei folkevalde si rolle som forvaltningsorgan med offentleg mynde, og ansvarleg styringsorgan for kommunen som organisasjon. Orientera om spelereglar og gje eit

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2014-2015

ARBEIDSPLAN 2014-2015 ARBEIDSPLAN 2014-2015 SENTERPARTIET I SOGN OG FJORDANE Fylkesårsmøte sitt vedtak: a) Arbeidsplan 2014 2015 vert godkjent. b) Fylkesstyre får fullmakt til å gjere endringar gjennom året. 1 Innhald Innleiing...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer