Din bruksanvisning HITACHI CL32WF530AN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning HITACHI CL32WF530AN http://no.yourpdfguides.com/dref/1274079"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Dersom det mot formodning skulle oppstå problemer med ditt fjernsynsapparat må du umiddelbart ta kontakt med din forhandler. Merknad vedrørende programvare Det er forbudt for sluttbrukeren av dette produktet å på noen måte kopiere eller tilbakekompilere programvaren som medfølger, unntatt i den utstrekning det er tillatt ved lov. Advarsel Pass på at billedrøret ikke får riper eller på annen måte blir skadet ved at skarpe eller harde gjenstander slår eller skraper mot skjermens overflate. Rengjør skjermen med en myk, fuktig klut og tørk over med en tørr, myk klut. Dersom skjermen er svært skitten, kan du bruke et mildt rengjøringsmiddel. kontakt med forhandleren dersom du er i tvil om installering, drift eller sikkerhet vedrørende fjernsynsapparatet. Vær forsiktig med eventuelle glasspaneler og -dører på utstyret. Plasser fjernsynsapparatet på en plan overflate eller på stativet, dersom dette følger med apparatet. TV-sikkerhet Dersom du ønsker å plassere fjernsynsapparatet i et skap eller i en nisje i veggen, må du se til at det er minst 100 mm (10 cm) klaring på hver side, bak og over fjernsynsapparatet. Dette vil sørge for tilstrekkelig ventilasjon mens fjernsynsapparatet er i bruk. Pass på at billedrøret ikke får riper eller på annen måte blir skadet ved at skarpe eller harde gjenstander slår eller skraper mot skjermens overflate. Rengjør skjermen med en myk, fuktig klut og tørk over med en tørr, myk klut. Dersom skjermen er svært skitten, kan du bruke et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke rengjøringsmidler som er sterke eller inneholder slipemiddel. Skjær ikke over ledningen som er festet i fjernsynsapparatet, da denne kan inneholde et spesielt filter mot radiointerferens. Dersom dette fjernes, kan det føre til redusert ytelse. Dersom du ønsker å forlenge ledningen på apparatet kan du kjøpe en dertil egnet skjøteledning, eller kontakte forhandleren. Faste deksler må ikke fjernes, da dette kan avdekke farlige spenninger. Plasser ikke gjenstander som er fylt med væske, f. eks. vaser, på eller i nærhet av fjernsynsapparatet, da væske kan skade utstyret dersom det kommer inn i apparatet. Dersom du er i tvil om fjernsynsapparatet virker som det skal, eller om det på noen måte er skadet, må apparatet slås av umiddelbart og nettstøpselet koples fra. Kontakt deretter forhandleren snarest. La ikke apparatet stå på når du ikke er tilstede, medmindre det står uttrykkelig i brukerhåndboken at apparatet er bygget for dette eller har hvilemodus. Slå av apparatet med bryteren på fjernsynet, og vis resten av familien hvordan dette gjøres. Gjør tilpasninger for uføre eller syke personer. Steng ikke av for ventilasjonen av fjernsynsapparatet, for eksempel med gardiner, tepper eller liknende, da fjernsynsapparatet vil ta skade og få kortere levetid dersom det overopphetes. Bruk ikke improviserte understell, og fest aldri ben til apparatet med skruer som ikke følger med. For å være på den sikre siden bør du benytte produsentens godkjente understell, eller ben som kan monteres i henhold til brukerhåndboken. Elektrisk utstyr må aldri utsettes for regn eller fuktighet. Plasser ikke gjenstander som stearinlys eller telys på, eller i nærhet av, apparatet. Høy temperatur kan smelte plast og lede til brann. Reduser volumet ved bruk av hodetelefoner. Høyt volum i hodetelefoner kan skade hørselen permanent. Benytt aldri utstyr som walkman eller radio slik at du distraheres fra kravene til trafikksikkerhet. Det er ulovlig å se på fjernsyn mens man kjører bil. La aldri noen, spesielt barn, putte gjenstander inn i hull, sprekker eller andre åpninger i fjernsynsapparatet, da dette kan gi livsfarlig elektrisk støt. 4 Du må aldri gjøre antagelser eller ta sjanser når det gjelder elektrisk utstyr av noe slag. Det er bedre å være "føre var". Alltid Alltid + + Alltid Se til at batteriene er satt inn riktig og pass på at pluss(+) og minus- (-) merkene på batteriet og i fjernkontrollen peker samme vei. Dersom batteriene settes inn feil vei kan dette lede til batterilekkasje, eller i verste fall brann eller eksplosjon. Skift ut alle batteriene samtidig. Bland ikke gamle og nye batterier av forskjellig type, da dette kan lede til batterilekkasje, eller i verste fall brann eller eksplosjon. Oppbevar ubrukte batterier i emballasjen, og ikke i nærhet av metallgjenstander, da dette kan forårsake kortslutning og lede til batterilekkasje, eller i verste fall brann eller eksplosjon. Alltid Aldri! Aldri! + CHARGE - Fjern utladede batterier fra utstyret. Ta ut alle batterier dersom utstyret skal stå ubrukt over en lengre periode, for å unngå batterilekkasje og skade på utstyret. Kast aldri batterier i åpen ild, da dette kan forårsake eksplosjon. Ta hensyn til miljøet, og kast brukte batterier i miljøkontainere. Forsøk aldri å lade vanlige batterier i lader eller ved å tilføre dem varme. Batteriene kan lekke eller i verste fall forårsake brann eller eksplosjon. Oppladbare NICAD-batterier og ladere kan kjøpes fra en godskjent elektrisk forretning. SETTE INN BATTERIER 1 2 Ta av dekselet på fjernkontrollen ved å løfte det opp ved utsparingen. Sett batteriene inn i fjernkontrollen som vist, og sett dekselet tilbake på. 1. Pass på at polene peker riktig vei når du setter inn batteriene, dvs. "+" mot "+" og "-" mot "-". 2. Erstatt batteriene med batterier av tilsvarende alkalisk type. 3. Kasser utladede batterier på en forsvarlig måte, og i henhold til retningslinjene for sikker bruk av batterier. Sikker bruk av batterier Sikkerhetsaspekter 5 Funksjoner på fjernsynsapparatet TV-indikator AV/PÅ-knapp Bruk denne knappen for å slå fjernsynsapparatet av og på. Når du slår av fjernsynsapparatet med denne knappen bruker ikke apparatet strøm, noe som det gjør i hvilemodus. Denne lampen lyser når fjernsynsapparatet er på eller i hvilemodus. Lampen blinker når en beskjed sendes fra fjernkontrollen til fjernsynsapparatet. Infrarød linse Denne linsen leser beskjedene som sendes fra fjernkontrollen til fjernsynsapparatet. Frontbetjeningspanel Ved å trykke dekselet inn og slippe det får du tilgang til betjeningspanelet.

3 Frontbetjeningspanelet Kontakt til hodetelefoner Her kan du kople til hodetelefoner med 3,5mm kontakt. Volumknapper Brukes for å øke (+) eller redusere (-) fjensynsapparatets lydnivå. Samme funksjon finnes på skjermmenyen, og styres ved å flytte markøren opp eller ned. S-VHS-kontakt For tilkopling av eksternt utstyr. Programknapper Brukes for å endre programvalg opp (+) eller ned (-). Samme funksjon finnes på skjermmenyen, og reguleres med opp/ned-knappene. Audio/video-kontakter For tilkopling av eksternt utstyr. Menyknapp Brukes for å få tilgang til hovedmenyen på skjermen, og for å justere TV-funksjoner. 6 AV4 AUDIO LINE OUT L R AV1 AV2 AV4 AUDIO LINE OUT AV1 L AV2 R Les avsnittet "Tilkopling av eksternt AV-utstyr" før du kopler til eksternt utstyr. Scart-kontakt AV2 For tilkopling av digitalt videoutstyr, datamaskin eller spill. Scart-kontakt AV4 For tilkopling av digitalt videoutstyr, datamaskin, spill, DVD-spiller o.l. til fjernsynsapparatet. Scart-kontakt AV1 For tilkopling av vanlig videospiller (VHS, S-VHS eller HI8). (Kople videospiller til AV1 for Viewlink). Audio utgangskontakter (RCA) For tilkopling av ekstern forsterker eller stereoanlegg. RF Antenneinngangskontakt For pea", tre ganger for "B" og fire ganger for "C". Programinnstilling Markør til venstre Fjernkontroll-funksjoner 9 Fjernkontroll-funksjoner Hvile Brukes for å slå av/på hvilemodus. Dette er fjernkontrollens funksjoner når fjernsynet er i normal drift. Lyd av Brukes for å skru lyden på fjernsynsapparatet av og på. 16:9-knapp Brukes for å bytte mellom ulike widescreenfunksjoner (les avsnstå i hvilemodus (les mer i avsnittet om Viewlink). Dersom du har en satellittmottaker, velger du SKY NEWS. Dette vil sikre at alt eksternt utstyr stilles inn i løpet av den automatiske innstillingsprosedyren. Viktig merknad - Skjermhjelp Når du bruke tvmenyen, vises ekstra skjermhjelp i dette vinduet. 1 For å forenkle innstilling av programmene, har Hitachi installert en automatisk innstillingsprosedyre som vil finne programmene. Slå på fjernsynsapparatet. 2 Den første skjermen som blir vist vil spørre deg om hvilket språk du ønsker skal vises på skjermen. Bruk VENSTRE/HØYREknappene for å velge språk Trykk på OK-knappen når du har markert riktig språk. 5 I det neste skjermbildet blir du bedt om å velge i hvilket land du skal benytte fjernsynsapparatet. Finn riktig land ved bruk av VENSTRE/HØYREknappene. 6 For å fortsette, trykk på OK-knappen når du har markert riktig språk. 7 Fjernsynsapparatet vil nå søke gjennom alle frekvensene og lagre dem i rekkefølge. Viktig: Dersom din videospiller er kompatibel med Viewlink vil fjernsynsapparatet laste ned programinformasjon. Se avsnittet om Viewlink for mer informasjon. TV-oppsett og automatisk innstilling Den neste skjermen vil be deg om å kople til antenneledningen. Dersom du er sikker på at alt eksternt utstyr er tilkoplet, kan du trykke på OKknappen, som vil starte den automatiske innstillingsprosedyren. Innstilling 13 Innstilling...merknader om manuell innstilling I tillegg til den automatiske innstillingsprosedyren har Hitachi også gjort det mulig for deg å programmere kanalfrekvenser på flere ulike måter. Følg trinnene nedenfor for å velge en av de andre fire måtene å programmere kanalfrekvenser på. Videospillerens programnummer skal alltid settes til 0. Følg trinnene nedenfor for å stille inn videospilleren dersom den ikke ble funnet i løpet av den automatiske innstillingsprosedyren. Les avsnittet "Programsortering" for å flytte videospilleren til kanal 0. Manuell innstilling 1 Trykk på MENYknappen inntil du får fram HOVEDMENY. 2 3 Marker INSTALLER ved hjelp av NED-knappen. Trykk på OK-knappen for å velge INSTALLER. 4 5 Marker MANUELT OPPSETT ved hjelp av NEDknappen. Trykk på OK-knappen for å velge MANUELT OPPSETT. 6 7 Flytt markøren til programfrekvens ved hjelp av markørknappene. Trykk på OK-knappen for å justere programfrekvens. Frekvensen du har valgt å justere vil nå være merket med en blåt linje, og du kan nå justere frekvensvalget. Programmeringsmåte 1 Det første valget er å finjustere den valgte frekvensen OPP eller NED ved bruk av VENSTRE/HØYRE-knappene. Du kan også søke OPP eller NED ved å bruke OPP/NED-knappene. 14 Programmeringsmåte 2 Trykk på kanalknappen og tast inn et tosifret kanalvalg ved bruk av knappene 0-9 på fjernkontrollen. Programmeringsmåte 3 Trykk igjen på kanalknappen for å legge inn et tosifret S-nummer ved bruk av knappene 0-9 på fjernkontrollen. Programmeringsmåte 4 Trykk igjen på kanalknappen for å legge inn et tosifret kanalvalg ved bruk av knappene 0-9 på fjernkontrollen. 8 Når du har bestemt hvilken måte du ønsker å benytte for å programmere inn kanalfrekvensen, og du har valgt kanal, kan du lagre dette i fjernsynsapparatets minne ved å trykke på OK-knappen. Dersom du har en videospiller som er kompatibel med Viewlink, kan du trykke på AV-knappen for å videresende informasjon om kanalendringer til videospilleren Dersom du har behov for å endre standardinnstillingene på fjernsynsapparatet, kan du markere den standardinnstillingen du ønsker å endre ved hjelp av markørknappene. Trykk på OK-knappen for å velge standardinnstillingen du ønsker å endre. Juster standardinnstillingen ved bruk av venstre/høyre-knappene. Trykk på OKknappen for å bekrefte endringen. Trykk på TV-knappen for å gå tilbake til normal funksjon. Manuell innstilling Innstilling 15 Innstilling Trykk på MENY-knappen for å få fram HOVEDMENY. Marker INSTALLER ved hjelp av NED-knappen. Programsortering Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. Velg MANUELT OPPSETT ved bruk av NED-knappen. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. Velg det programmet du ønsker å flytte ved å markere kanalens CH-nummer med hjelp av OPP/NED-knappene. 7 Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. Når du har valgt en kanal, kan du også velge å "gjemme" den, noe som gjør at fjernsynsapparatet hopper over kanalen når du bruker opp/ned-knappene for å bytte kanal.

4 Trykk på på 0-knappen på fjernkontrollen og du vil se at tekstlinjen du har valgt merkes med rødt. Den valgte kanalen er nå gjemt. Trykk på 0-knappen en gang til for å ta fram den gjemte kanalen. Dersom du ønsker å se programmer på en gjemt kanal kan du gjøre dette ved å taste inn kanalnummeret med tallknappene på fjernkontrollen. 8 Bruk OPP/NED-knappene for å flytte valgt kanal til et nytt sted. Merknad: Dersom du bruker knappene P+/P- for å flytte kanalen, vil du hoppe over sju kanaler hver gang. 9 Når du har gjort ditt valg kan du trykke OK for å bekrefte valget. Du har nå flyttet et program fra et kanalnummer til et annet. Gjenta prosedyren dersom dette er nødvendig. Dersom din videospiller er kompatibel med Viewlink, må du trykke på AV-knappen for å videresende informasjonsendringer til videospilleren Trykk på TV-knappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til normal funksjon....merknader om endring av programnavn Det kan være svært nyttig å endre et programnavn dersom du har koplet eksternt utstyr til fjernsynsapparatet. Dersom du for eksempel har koplet til et spill, kan du endre navnet på den tildelte kanalen til "SPILL" så den vil være lettere å finne. 1 2 Trykk på MENYknappen for å få fram HOVEDMENY. Marker INSTALLER ved hjelp av NED-knappen. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. 3 Marker MANUELT OPPSETTved hjelp av NED-knappen, og bekrefte valget ved å trykke på OKknappen. 4 5 Marker PROGRAMNAVN-linjen ved bruk av markørknappene. Trykk OK for å bekrefte valget og endre navnet. 6 7 Bruk VENSTRE/HØYRE-knappene for å velge den bokstaven du ønsker å endre. Bruk OPP/NEDknappene eller knappene 0-9 for å redigere navnet. * Tallknappene på fjernkontrollen kan også benyttes for å taste inn bokstaver. Trykk på 2 to ganger for "A", tre ganger for "B" og fire ganger for "C". 8 Trykk på -knappen for å bekrefte navneendring, eller på for å annullere endringen og gjenopprette det eksisterende navnet. Dersom du har en videospiller som er kompatibel med Viewlink, kan du trykke på AV-knappen for å videresende informasjon om navneendringer til videospilleren. 9 Trykk på TV-knappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til normal funksjon....merknader om programnedlasting Nedlasting av programmer kan være nyttig, f. eks. hvis du ønsker å bytte ut din videospiller. Dersom videospilleren er kompatibel med Viewlink, kan du laste ned allerede innstilte programmer fra fjernsynsapparatet. Dette sparer tid du ellers ville brukt på å stille inn din nye videospiller. For mer informasjon les avsnittet "Viewlink". Endre programnavn og laste ned Innstilling 17 Innstilling Hva er Viewlink? Viewlink-funksjonen mulliggjør direkte kommunikasjon mellom fjernsynet og en Viewlinkkompatibel videospiller*, slik at du kan benytte deg av funksjoner som f.eks. nedlasting av innstillingsinformasjon fra fjernsyn til videospiller for å gjøre installasjonen enklere. For å bruke Viewlink-funksjonene Din videospiller må være kompatibel med Viewlink. 2. Videospilleren må være tilkoplet AV1-kontakten på fjernsynsapparatet med en fullt oppkoplet scart-ledning. viewlink * Din videospiller er kompatibel med Viewlink dersom det er en Hitachi-videospiller med Viewlink-logo, eller en videospiller av følgende merke: "Q-link" (varemerke for Panasonic Corporation) "Data Logic" (varemerke for Metz Corporation) "Easy Link" (varemerke for Philips Corporation) "Megalogic" (varemerke for Grundig Corporation) "Smartlink" (varemerke for Sony Corporation) "T-V Link" (varemerke for JVC Corporation) Disse videospillerne støtter noen eller alle av funksjonene - mer informasjon finnes i videospillerens brukerhåndbok. Forhåndsinnstilt nedlasting Viewlink-funksjoner Denne funksjonen gjør det mulig å laste ned innstillingsinformasjon fra fjernsynsapparatet til videospilleren, f. eks. programrekkefølge, programnavn m.m. Dette vil sikre at riktig opptak blir gjort. Forhåndsinnstilt nedlasting starter automatisk etter at den første automatiske innstillingsprosedyren er gjennomført, eller dersom du trykker på AV-knappen mens du gjennomfører MANUELL INNSTILLING. Funksjonen kan også startes fra videospilleren - les videospillerens brukerhåndbok for mer informasjon. MERKNAD: Dersom meldingen "Ingen Viewlink-kompatibel videospiller funnet" kommer opp, betyr det at nedlastingen ikke ble riktig gjennomført. Forsikre deg om de følgende punktene før du prøver igjen: Videospilleren er PÅ; Videospilleren er tilkoplet AV1-kontakten; Scart-ledningen er fullt oppkoplet; Videospilleren er kompatibel med Viewlink. Direkte opptak fra fjernsynsapparatet Det du ser er det du tar opp - dette betyr at du umiddelbart kan gjøre opptak av det programmet du ser på fjernsynsapparatet. For å gjøre opptak - trykk samtidig på VCR/opptak-knappene på fjernkontrollen. Du vil se en melding på skjermen som enten viser hva du gjør opptak av, eller viser at det er umulig å gjøre opptak (se eksempler på denne og neste side). Ingen Viewlink-kompatibel VCR funnet Fjernsynsapparatet forsøker å kommunisere med en Viewlinkkompatibel videospiller som det ikke kan finne. VCR støtter ikke funksjonen Fjernsynsapparatet forsøker å få VCRen til å utføre en funksjon som VCRen ikke støtter. VCR tar ikke opp - mangler kassett Videospilleren kan ikke gjøre opptak fordi det ikke er satt inn en kassett. VCR spiller av 18 Videospilleren kan ikke gjøre opptak fordi den spiller av en kassett. Viewlink-funksjoner, forts. Direkte opptak fra fjernsynsapparatet, forts. VCR tar opp fra TV Videospilleren gjør opptak fra fjernsynsapparatets mottaker. en av videospillerens egne forhåndsinnstilte kanaler. har kassettproblem Det er et problem med kassetten i videospilleren (kassettbåndet er sammenfiltret, skadet, brutt e.l. ). VCR tar ikke opp Videospilleren kan ikke gjøre opptak av en annen grunn enn beskrevet ovenfor. For å stoppe opptak - trykk samtidig på VCR/stoppknappene på fjernkontrollen. Videospilleren vil da stoppe opptaket. Informasjon om opptak direkte fra videospilleren finner du i videospillerens brukerhåndbok.

5 Merknad: Videospilleren kan vanligvis ikke gjøre opptak fra en fjernsynskanal som ikke tas imot riktig av videospillerens mottaker, selv om du kan se denne kanalen på fjernsynsapparatet. mer om dette i videospillerens brukerhåndbok. på OK-knappen for å bekrefte valget. velger BILDE automatisk. VENSTRE/HØYREknappene for å justere valget. Bruk OPP/NED-knappene for å velge MER muligheter for å utheve valg og deretter trykke på OK for å bekrefte dem. Velg bildekontrollen som skal justeres ved å bruke opp/ned markørtastene. Regulere bilde Bruk VENSTRE/HØYREknappene for å justere valget (forklaring nedenfor). Justeringene du gjør vil bli den nye standarden fram til neste gang du gjør endringer dem. Trykk på TV-knappen for å gå tilbake til normal funksjon. Støyreduksjon Hjelper deg å redusere støynivået på skjermbildet, spesielt i områder med vanskelige mottaksforhold. Velg AV/LAV/MIDT/HØY for å kompensere for mye støy på skjermbildet. CTI Colour Transient Improvement. Denne funksjonen hjelper deg å forbedre skarpheten på fargekantene på fjernsynsapparatet. VM (Hastighetsmodulasjon) Denne funksjonen øker eller reduserer skarpheten på skjermbildet så det blir skarpere, spesielt i venstre og høyre kant av skjermen. Fargetemperatur Viser en gradert skala slik at du kan justere fargespekteret på skjermbildet. Flytt markøren mot høyre for å få sterkere rødtoner (varme) i skjermbildet. Flytt markøren mot venstre for å få sterkere blåtoner (kalde) i skjermbildet. Sett markøren i midten for like verdier. Black Stretch Denne funksjonen endrer alle mørkegrå deler av bildet til svart. DST Denne kontrollen forbedrer hudfargen dynamisk. Fargetone 22 Med denne funksjonen kan du justere fargene i skjermbildet kun dersom du mottar et NTSC-signal.... Merknader om NICAM-funksjoner NICAM er en måte å sende og motta lyd i stereo på. Fjernsynsapparatet vil sende lyd fra en monaural kilde dersom det ikke kan motta NICAM på grunn av geografiske forhold, klima o.l., eller dersom NICAM ikke sendes der du bor. Stereo Denne effekten produserer NICAM digital stereo-lyd fra ditt fjernsynsapparat, og brukes for vanlige programmer. Når stereo er valgt, vises stereosymbolet på skjermen. Bruk -knappen på fjernkontrollen for å stille inn fjernsynsapparatet til stereo. Bred stereo Denne effekten forsterker NICAM digital stereo ved å sende et bredt lydbilde fra fjernsynsapparatet. Bruk denne effekten f. eks. når du ser på action-filmer eller sport for å oppnå romlig akustikk. Bruk -knappen på fjernkontrollen for å stille inn fjernsynsapparatet til bred stereo. I denne modus produserer fjernsynsapparatet en enkelt lydkilde. Noen stereosignaler kan være vanskelig å motta under ugunstige værforhold, og det vil da være fordelaktig å velge mono for å unngå dårlig lydkvalitet. Bruk -knappen på fjernkontrollen for å stille inn fjernsynsapparatet til monaural. Pseudo stereo Denne effekten bruker mono-signaler, og omarbeider dem for å imitere stereolyd. Bruk -knappen på fjernkontrollen for å stille inn fjernsynsapparatet til pseudo stereo. Merknad: Pseudo stereo kan bare benyttes ved monaurale overføringer. Regulere NICAM- og stereolyd Monaural Regulere program, bilde og lyd 23 Regulere program, bilde og lyd Trykk på MENY-knappen for å få fram HOVEDMENY. Velg LYD ved bruk av NEDknappen. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. 4 Bruk OPP/NED-knappene for å markere den innstillingen som skal justeres. 5 Regulere lyd og equalizer Bruk VENSTRE/HØYREknappene for å justere valget. Volumkontroll Ved bruk av denne funksjonen kan du øke eller redusere lydnivået fra fjernsynsapparatets høyttalere. Den regulerer også lydvolumet når fjernsynsapparatet slås på. Balanse Denne funksjonen regulerer lydbalansen mellom høyre og venstre høyttaler. Loudness AV/PÅ Når du ser på fjernsynet med lavt lydnivå, kan du slå på denne funksjonen for å kompensere for mangel på høye og lave frekvenser. Slå av tv høyttalere Med denne funksjonen kan du slå av og på fjernsynsapparatets interne høyttalere uten at det har innvirkning på hodetelefoner og RCA-utkontakt bak på fjernsynsapparatet Velg EQUALIZER ved bruk av OPP/NEDknappene. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. Equalizer (tonebalanse) Equalizer-menyen benyttes for å regulere klangbalansen på lyden fra fjernsynsapparatet. 8 Bruk OPP/NEDknappene for å velge modus eller lydfrekvens som skal reguleres. 9 Reguler valget ved bruk av VENSTRE/ HØYRE-knappene. 120Hz bass område Denne rekkevidden kontrollerer basslyden fra fjernsynsapparatet. Dersom bassen er for sterk kan du bruke denne kontrollen for å redusere bassen. 500Hz midt-bass område Denne rekkevidden utgjør basisen for lydbildet. Dersom lyden fra fjernsynsapparatet er for fyldig, eller ikke fyldig nok, kan du bruke denne kontrollen for å forbedre lydbildet. 1.5kHz midt-område Bruk denne kontrollen for å regulere midtregisteret av lydbildet. 5kHz mid høyt område Dersom denne rekkevidden økes, vil det framheve lyden fra fløyter og strengeinstrumenter. Dersom denne rekkevidden reduseres, vil det mykne lydbildet. 10kHz høyt område Dersom denne rekkevidden økes, vil det framheve skarpe lyder, f. eks. kan velge programformat manuelt ved å trykke på -knappen på fjernkontrollen og rulle gjennom menyen for programformat. Se eksemplene nedenunder for tilgjengelige programformater. Kringkastet format TVformat result Anbefalt TVformat result 16:9 Dette formatet er et widescreen-format (bredskjerm-format). Denne bildetypen fyller hele skjermen. 4:3 WIDESCREEN C16:9L (LETTERBOX) 4:3 LETTERBOX 14:9 Dette formatet er en mellomting mellom 4:3 og 16:9. 4:3 14:9L 4:3 4:3 Dette formatet vil vise sorte bånd på hver side av skjermen, som er i samsvar med skjermkomprimeringen. 4:3 A U T O Panoramatisk 14:9 Zoom...Merknader om auto-format Auto-format kan også velges manuelt. Auto-format sporer automatisk de ulike skjermformatene som sendes i tradisjonelt format (4:3) eller widescreen-format (16:9 eller 14:9).

6 Etter at fjernsynsapparatet har sporet hvilket signal som blir kringkastet vil det automatisk stille inn riktig skjermformat. 27 Widescreen-funksjon TVfunksjoner TV-funksjoner...Merknader om standardfunksjoner Fjernsynet har også standardfunksjoner som kan kontrollere seerformatet på fjernsynsbildet. Se nedenfor for hvordan du går inn i og justerer disse funksjonene....merknader om standard zoom Forskjellige kringkastingsstasjoner overfører nå WSS (Wide Screen Signals) som identifiserer bildeformatet filmer og programmer kringkastes i. Fjernsynet kan oppdage disse widescreen-signalene og automatisk slå fjernsynet over til riktig format. Men enkelte kringkastere overfører ikke WSS, slik at fjernsynet ikke kjenner igjen formatet som overføres. Derfor benyttes STANDARD ZOOM til å velge bildet du trenger når et widescreen-signal enten ikke er sendt eller ikke er oppdaget. Widescreen-funksjon Trykk på MENY-knappen for å få HOVEDMENY. Trykk på markør NED-knappen for å velge FUNKSJONER. Når valget er uthevet skal du bekrefte det. Bruk OPP/NED-knappene til å velge alternativet som skal justeres. Bruk VENSTRE/HØYREknappene til å justere valgt funksjon. 6 Trykk på fjernsynsknappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsdrift....merknader om Sakte zoom Sakte zoom kontrollerer måten fjernsynet skifter mellom 16:9 modi. Se nedenfor for nærmere informasjon. 1 5 PÅ GJENTA TRINN 1 TIL 4 OVENFOR. Bruk venstre/høyre-knappene til å justere SAKTE ZOOM-alternativet, dvs. PÅ/AV. AV Fjernsynet skifter raskt mellom 16:9 modi. 28 Fjernsynet skifter jevnt mellom 16:9 modi. Trykk på fjernsynsknappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsdrift. 6...merknader om tekst-tv Tekst-TV er et informasjonsmagasin på skjermen som du går inn i ved å trykke på tekst-tvknappen på fjernkontrollen - en side som ligner den nedenfor kommer fram. Velg emnet du ønsker å se ved å taste inn et tresifret tall på fjernkontrollen som korresponderer med sidenummeret, f.eks. trykk på 1,0,1 for nyhetesoverskriftene. Eller du kan trykke på en farget knapp som er forbundet med en av emnene nederst på skjermen (Fastext-tjenesten), f.eks. trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen for sportsmagasinet. magasintittel sideinnhold Fastext/ favorittsider...merknader om favorittsider Fjernsynet kan lagre inntil fire av de tekst-tv sidene du bruker mest kanskje sportssiden, matlagningssiden eller hagesiden - valget er ditt. Du kommer inn i disse på samme måte som Fastext, ved å trykke på den fargede knappen på fjernkontrollen. Følg trinnene nedenfor for å sette inn favorittsidene dine Gå inn i tekst-tv ved å trykke på tekst-tvknappen. Gå inn i favorittside-modus ved å trykke på menyknappen (dette lar deg skifte mellom Fastext og favorittside-modus). Trykk på en fargeknapp som du vil bruke som favorittside. favorittsiderubrikk Tast inn det tresifrete sidetallet ved hjelp av 0-9 knappene på fjernkontrollen. Når dette tallet er tastet inn skal du trykke på og holde den samme fargede knappen til favorittsiderubrikken blir hvit, og så går tilbake til vanlig farge. Hvis nødvendig kan du gjenta dette med en annen fargeknapp, eller trykk på menyknappen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsseeing. Trykk på TV-knappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til normal funksjon. 29 Tekst-TV magasinets sidenummer magasinnavn dato tid TV-funksjoner Tilkopling av Annet utstyr Tilkopling av annet utstyr Videokamera Det er enkelt å kople et videokamera til fjernsynet. Først må du finne ut hva slags type videokamera og tilkoplingsplugger det dreier seg om. Hvis det er et standard 8 mm kamera, trenger du sannsynligvis RCA-kontakter. Hvis du har S-VHS eller Hi8 kamera trenger du kanskje en S-VHS kontakt. Åpne dekselet til frontbetjeningspanelet og kople utstyret til som vist på figuren. Slå fjernsynet på og trykk på TV/AV-knappen på fjernkontrollen til AV3 kommer fram på fjernsynsskjermen. (Hvis du bruker S-VHS kontakt slås fjernsynet automatisk på AV3). Nå kan du begynne avspillingen av utstyret. Eller du kan tildele videokameraet et eget kanalnummer - se Signalkildeinnlegg. audio inn høyre Vennligst kontroller Audiovisuelt oppsett før du kopler til eksternt utstyr. Bruk denne kontakten, sammen med audio inn venstre for å få lyd fra det eksterne utstyret gjennom fjernsynets høyttalere. hodetelefonkopling Sett hodetelefonjakken (3,5 mm) inn i korresponderende kontakt hvis du skal bruke hodeletelefonen med fjernsynet. VENNLIGST MERK: Ikke kople et kamera til S-VHS/Hi8 kontakten og Video inn-kontakten samtidig - sett inn enten den ene eller den andre! audio inn venstre Bruk denne kontakten, sammen med audio inn høyre, for å få lyd fra det eksterne utstyret gjennom fjernsynets høyttalere. S-VHS kontakt Bruk denne kontakten med et S-VHS eller Hi8 kamera for å se på opptak. video inn Bruk denne sammen med et standard 8 mm kamera eller digitalkamera, for å se bildet fra utstyret. kople til nettspenningen Viktig - vennligst les gjennom Fjernsynssikkerhet før du kopler til fjernsynet og eksternt utstyr. Hvis digitalt kringkastingsutstyr, datautstyr, DVD eller videospill skal koples til dette fjernsynet, bruk AV2 eller AV4 kontakten som finnes bak på fjernsynet til RGB inngang (se side 8). VENNLIGST MERK: Langvarig bruk av datautstyr eller spill på dette fjernsynet kan forårsake permanent skade på bilderøret. For å unngå slik skade, bør du redusere lysstyrken og kontrasten til et akseptabelt minimumsnivå, og begrense den tiden som utstyret brukes merknader om signalkildeinngang Alt eksternt utstyr som koples til fjernsynet må ha egen inngangskontakt. Det er også enklere, og mye mer organisert, dersom det tilkoplete eksterne utstyret også har eget programnummer. Signalkildeinngang lar deg fortelle det tildelte programmet hva slags utstyr som er koplet til hvilken kontakt. Dette gjør overgangen mellom normal drift og det tilkoplete utstyret mye jevnere. For eksempel, hvis du ønsker å kople spillemaskin til fjernsynet 1. kople til kontakt AV2 via scartledning. 2. gi spillemaskinen et eget ledig programnummer. 3. hvis ønskelig kan du skifte programnavnet. 4. gi programmet riktig AV signalkilde.

7 1 2 3 Trykk på MENY-knappen. HOVEDMENY kommer fram. Trykk på NED-knappen for å velge INSTALLER. Når denne er uthevet skal du bekrefte valget Trykk på NED-knappen for å velge MANUELT OPPSETT. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. Bruk OPP/NED-knappene til å velge programmet du vil bruke, og VENSTRE/HØYRE-knappene til å flytte valglinjen over ønsket AV som skal justeres. 7 8 Når det er uthevet skal du bekrefte valget. Velg metode for signalkildeinngang ved hjelp av OPP/NED-knappene. Alternativ 1 AV1 er signalkilden som brukes når du kopler en videospiller gjennom en scartledning til AV1-kontakten bak på fjernsynet. For enkelthets skyld er det best å bruke program 0 til videospilleren. Signalkildeinngang Tilkopling av Annet utstyr 31 Tilkopling Annet utstyr Alternativ 2 AV2 er signalkilden som brukes når du kopler eksternt utstyr slik som hjemmeunderholdningssystemer/home entertainment systems og bokser/dekodere gjennom en scartledning til AV2-kontaken bak på fjernsynet. Alternativ 3 AV3 er signalkilden som brukes når du kopler midlertidig utstyr slik som videokamera til fjernsynet gjennom audio/videokontaktene foran på fjernsynet. Alternativ 4 Signalkildeinngang AV4 er signalkilden som brukes når du kopler digitalt video kringkastingsutstyr eller hjemmeunderholdningssystemer til fjernsynet gjennom AV4-scartledningen bak på fjernsynet. Alternativ 5 DES er signalkilden som brukes når du kopler en ekstern dekoder til fjernsynet, for å reetablere/descramble signaler fra antennen (dvs. Kanal +) gjennom AV1-scartledningen bak på fjernsynet.... merknader om RF-signalkilde RF er signalkilden som brukes til standard fjernsynskringkasting, og denne skal brukes som innstilling for vanlige fjernsynsprogrammer. Denne kilden er tom. 9 Når signalkilden for hvert relevant programnummer er bestemt kan dette lagres i fjernsynsminnet ved å trykke på OK-knappen Trykk på fjernsynsknappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsdrift. viktig merknad Det er svært viktig at AVmenyoppsettet justeres korrekt når du kopler eksternt utstyr til fjernsynet feil oppsett kan føre til dårlig bildekvalitet Trykk på MENYknappen. HOVEDMENY kommer fram. Trykk på ned-knappen for å velge INSTALLER. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. 4 5 Trykk på NED-knappen for å velge AV OPPSETT. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. 6 Bruk OPP/NEDknappene til å velge AV som skal justeres. 7 Juster valgt AV ved å bruke VENSTRE/HØYRE markørknapper. (Vennligst se nedenfor). AV1 NORM Bruk denne innstillingen for VHS* videospillere/dekodere osv. SVHS AV2/4 NORM Bruk denne innstillingen til VHS* videospillere/dekodere osv. RGB Bruk denne innstillingen til SVHS* utstyr f.eks. videospillere/dvd-spillere. Bruk denne innstillingen til digitale bokser/dataspill/dvdspillere osv. 8 Trykk på fjernsynsknappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsdrift. * Vennligst se brukerveiledningene for det andre utstyret for å finne den beste innstillingen (VHS/SHVS osv.) Audiovisuelt oppsett Tilkopling av Annet utstyr 33 Andre funksjoner Språk Dette lar deg forandre språket på skjermvisningene. Se nedenfor for nærmere opplysninger Trykk på MENY-knappen. HOVEDMENY kommer fram. Trykk på NED-knappen for å velge INSTALLER. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. Språk og installering Trykk på NED-knappen for å velge SPRÅK. Bruk VENSTRE/HØYREknappene for å justere til ønsket språk. 6 Trykk på fjernsynsknappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsdrift. Installering Dette lar deg gjenta Autotune-installasjonen hvis ønsket, f.eks. hvis du flytter osv. Viktig merknad om installering Ikek slå på fjernsynet før alt eksternt utstyr er tilkoplet. Hvis du har videospiller eller satellittmottaker tilkoplet fjernsynet skal du forsikre deg om at de er slått på før du begynner automatisk innstilling. I tilfelle videospiller, hvis den ikke er kompatibel med Viewlink, skal du sette inn et forhåndsinnspilt bånd og begynne avspilling på utstyret. Hvis den er kompatibel med Viewlink skal du la videospilleren være på standby/i klarstilling. (Se avsnittet om Viewlink i denne brukerveiledningen for nærmere informasjon). Med satellitt-mottaker skal du velge Sky News. Disse tiltakene sikrer at alt det eksterne utstyret stilles inn i løpet av den automatiske innstillingsprosedyren GJENTA TRINN 1-3 OVENFOR. Trykk på NED-knappen for å velge INSTALLERA. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. 34 Vennligst gå til prosedyren for automatisk innstilling, som finnes i avsnittet om INNSTILLING i denne veiledningen, og følg bruksanvisningen, fra TRINN 4 og alle trinn til TRINN 7. Nedlasting av program Velg denne funksjonen hvis du har kjøpt en videospiller som er kompatibel med Viewlink, for å laste ned programmene fra fjernsynet til den nye videospilleren GJENTA TRINN 1-3 SOM FØR. Trykk på NED-knappen for å velge NEDLASTE PROGRAM. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. Fjernsynet laster nå ned programinformasjonen. 7 Demo-modus Trykk på fjernsynsknappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsdrift. Dette lar deg få en kort oversikt over funksjonene som finnes på fjernsynet Trykk på MENY-knappen for å få HOVEDMENY. Trykk på markør NED-knappen for å velge FUNKSJONER. Når valget er uthevet skal du bekrefte det. Trykk på NED-knappen for å velge DEMO MODUS. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. Bruk VENSTRE/HØYREknappene for å markere den DEMO MODUS-innstillingen som skal justeres, dvs. PÅ/AV. Fjernsynet viser nå funksjonene og skjermvisningene som finnes på fjernsynet. eller dårlige antennekoplinger. nye koplinger eller skift ut ledningen. Still antennen inn igjen. Ingen. Antennen har flyttet på seg. Fjernsynet feil innstilt. Dårlige værforhold. Senderproblemer. Still antennen inn igjen. Still inn eller fininnstill fjernsynet. Ingen. Forhør deg med din lokale operatør. Kontroller hva slags eksternt utstyr som er tilkoplet, og kontroller scart AVstatus. Flimrete bilder, lyden er OK AV-inngang feil innstilt.

8 Interferens fra elektriske eller magnetiske motorer, lysrør, reiseradioer osv. Kontroller apparater og utstyr m.h.t. skjerming og skift ut om nødvendig, eller flytt apparatene lenger vekk fra fjernsynet. Periodisk interferens Fjernsynet kan stå i AV-modus. Trykk på AV-knappen eller til knappene på fjernkontrollen for å gå tilbake til normal TV-modus. Kontroller bilde/lyd kontroller (gå til HOVEDMENY). Trykk på en av knappene til. Bilde/lydkontroller stilt på minimum. Ikke bilder eller lyd Fjernsynet i standby-modus. 36 Du må IKKE under noen omstendigheter fjerne dekselet bak på apparatet. Hvis det fremdeles er problemer etter at du har sjekket i denne veiledningen skal du straks kontakte forhandleren. Garanti Takk for at du kjøpte dette Hitachi-fjernsynet. Hvis det mot formodning skulle oppstå en feil på dette apparatet vil vi reparere eller skifte ut deler av apparatet som svikter på grunn av produksjonsfeil innen 12 måneder etter kjøpedato, forutsatt at apparatets serienummer ikke er blitt fjernet eller forandret. alle deler som skiftes ut i henhold til denne garantien blir Hitachi Home Electronics (Europe) Ltd.s eiendom. vennligst legg merke til at det kreves bevis for kjøpsto før det blir utført service i henhold til denne garantien. Bruk rubrikkene nedenfor til å notere fjernsynets modell- og serienumre disse finnes på merkeplaten bak på fjernsynet. Du bør også notere hvor og når du kjøpte fjernsynet. Disse opplysningene vil være til hjelp hvis du senere har spørsmål, og skal oppgis i all korrespondanse med Hitachisservicesentre. MODELL SERIENUMMER FORHANDLER/ FORRETNING KJØPSTO Denne garantien har ingen innvirkning på dine lovbefestede rettigheter. Vennligst ta kontakt med din Hitachi-forhandler ved eventuelle problemer. 37 Garanti Informasjon Informasjon HITACHI miljøinformasjon Merknad vedrørende miljø Hitachi har skrevet under på en forpliktelse som elektronikkindustrien for forbrukere har påtatt seg når det gjelder å redusere energiforbruket til fjernsyn og videospillere som står standby. Selv om fjernsynet bruker lite strøm, kan du redusere sløsingn til null hvis du slår av strømmen til apparatete etter bruk. Selvfølgelig skal fjernsynet slås av om natten eller når du ikke er hjemme. Det er også andre ting du bør ta hensyn til når du bruker fjernsynet. Ved å redusere voluminnstillingen til et fornuftig nivå, kan du både spare energi og redusere støyforurensningen. Ved å redusere kontrasten, får du et mer behagelig bilde å se på samtidig som strømforbruket blir mindre. Hitachi Home Electronics (Europe) Ltd.s fabrikk i Wales er et BSI-registrert selskap med ISO 9001-godkjennelse, sertifikat FM Fjernsynet ditt er framstilt i henhold til miljøstandarden ISO 14001, sertifikat EMS Papiret som er brukt til denne brukerhåndboken er framstilt av bærekraftig skog, og er et bevis på Hitachis engasjement når det gjelder det globale miljøet. 38 Fjernsysnsspesifikasjoner TV-standar. 50Hz Antenneimpedans...75 ubalansert Bilderør....66cm 76cm Nettspenning.

9 V vekselstrøm 50 Hz Interne høyttalere Watt Strømforbruk..66 cm = ca. 109 W 76 cm = ca. 111W Standby <6 W (samtlige modeller) Vekt. 66 cm = kg (netto) 76 cm = kg (netto) Mål (B x D x H)...

10 66cm = 790 x 525 x 516 (mm) 76cm = 883 x 572 x 551 (mm) Batterier til fjernkontroll.2 x HITACHI R6P(G) (tilsvarer 'AA') Scartkontakter Scartkontakt AV LYDUTGANG (HØYRE) LYDINNGANG (HØYRE) LYDUTGANG (VENSTRE) JORD (AUDIO) IKKE I BRUK LYDINNGANG (VENSTRE) IKKE I BRUK KOPLINGSINNGANG IKKE I BRUK DATALLINK TIL VIDEOSPILLER (VIEWLINK) IKKE I BRUK IKKE I BRUK KROMINANS JORD IKKE I BRUK S-VHS KROMINANSINNGANG IKKE I BRUK JORD (VIDEO) JORD (VIDEO) KOMBINERT VIDEOUTGANG KOMBINERT VIDEO- ELLER S-VHS LUMINANS-INNGANG JORD Scartkontakt AV2 LYDUTGANG (HØYRE) LYDINNGANG (HØYRE) LYDUTGANG (VENSTRE) JORD (AUDIO) JORD (BLÅ) LYDINNGANG (VENSTRE) BLÅ INNGANG KOPLINGSINNGANG JORD (GRØNN) IKKE I BRUK GRØNN INNGANG IKKE I BRUK JORD (RØD) JORD (BLANKING) RØD INNGANG STATUS (BLANKING) INNGANG JORD (VIDEO) JORD (VIDEO) KOMBINERT VIDEOUTGANG KOMBINERT VIDEOINNGANG JORD Scartkontakt AV4 IKKE I BRUK LYDINNGANG (HØYRE) IKKE I BRUK JORD (AUDIO) JORD (BLÅ) LYDINNGANG (VENSTRE) BLÅ INNGANG KOPLINGSINNGANG JORD (GRØNN) IKKE I BRUK GRØNN INNGANG IKKE I BRUK JORD (RØD) JORD (BLANKING) RØD INNGANG STATUS (BLANKING) INNGANG JORD (VIDEO) JORD (VIDEO) IKKE I BRUK KOMBINERT VIDEOINNGANG JORD S-VHS-kontakt PINNE FUNKSJON Krominans inngang Luminans inngang Krominans jord Luminans jord Ramme jord 39 Tekniske data Informasjon Hitachi, Ltd. Tokyo, Japan International Sales Division THE HITACHI ATAGO BUILDING, No Nishi Shinbashi, 2 Chome, Minato Ku, Tokyo , Japan. Tel: HITACHI EUROPE LTD, Whitebrook Park Lower Cookham Road Maidenhead Berkshire SL6 8YA UNITED KINGDOM Tel: Fax: consumer com HITACHI EUROPE S.A. 364 Kifissias Ave. & 1, Delfon Str Chalandri Athens GREECE Tel: Fax: HITACHI EUROPE GmbH Munich Office Dornacher Strasse 3 D Feldkirchen bei München GERMANY Tel: Fax: Hotline: (12ct/min) HSE- HITACHI EUROPE S.A. Gran Via Carlos III, Barcelona SPAIN Tel: Fax: HITACHI EUROPE srl Via Tommaso Gulli N.39, Milano, Italia ITALY Tel: Tel: Servizio Clienti Fax: /2 HITACHI Europe AB Box 77 S Kista SWEDEN Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) HITACHI EUROPE S.A.S Lyon Office B.P. 45, BRON CEDEX FRANCE Tel: Fax: HITACHI EUROPE LTD (Norway) AB STRANDVEIEN Lysaker NORWAY Tel: Fax: HITACH EUROPE AB Egebækgård Egebækvej 98 DK-2850 Nærum DENMARK Tel: Fax:

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) com HITACHI EUROPE AB Neopoli / Niemenkatu 73 FIN Lahti FINLAND Tel : Fax: com Hitachi Europe Ltd Bergensesteenweg Sint- Pieters-Leeuw BELGIUM Tel: Fax: HITACHI EUROPE LTD Na Sychrove 975/ Pr aha 10 Bohdalec CZECH REPUBLIC Tel: Fax: www. hitachidigitalmedia.com.

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV

Brukerhåndbok. Varenr Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Varenr. 1561 Artikkelnr. UNO-863 HMS-nr.: 233385 Høyttaler for TV-lytting Med forsterker og trådløs overføring fra TV Brukerhåndbok Dok. nr.: 2438A1 Dato: 2017.04.21 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK -

FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4. << / SØK - BRUKSANVISNING Norwegian FUNKSJONER OG KNAPPER 1. DISPLAYET 2. DISPLAY AUTO AV 3. VOLUM OPP / ALARM 2 PÅ / AV INNSTILLING 4.

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 25PT4523

Din bruksanvisning PHILIPS 25PT4523 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant Komme i gang Hurtigreferanse Om Bruk Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant for å styre og feilsøke din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprosessor.

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker

UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker UNO Stemmeforsterker oppladbar m/ 1 mikrofonmottaker Varenr. 1477 Artikkelnr. UNO HMS-nr.: 217359 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2336A1 Dato: 2016.06.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 UNO 3

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Best. nr.: Best. nr.: InfraLight halsslyngemottaker HMS art. nr.: Best. nr.:

Best. nr.: Best. nr.: InfraLight halsslyngemottaker HMS art. nr.: Best. nr.: IR-anlegg InfraLight Bruker- og vedlikeholdsveiledning InfraLight InfraLight komplett sender og bøylemottaker HMS art. nr.: 020218 Best. nr.: 1104755 InfraLight komplett sender og halsslyngemottaker HMS

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

UniVox P LooP 2.0 teleslyngekoffert

UniVox P LooP 2.0 teleslyngekoffert UniVox P LooP 2.0 teleslyngekoffert Bruker- og vedlikeholdsveiledning Kofferten kan leveres med mange alternative mikrofonvarianter. Kontakt Gewa AS for mer informasjon. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE UniVox P-LooP

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Varenr. 1290 Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Brukerhåndbok Dok. nr.: 0605C Dato: 2016.07.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 I kofferten 3 Tilkoblinger 3 3. Komme

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

RadioLight FM åpent system

RadioLight FM åpent system RadioLight FM åpent system Bruker- og vedlikeholdsveiledning RadioLight FM åpent system RadioLight FM komplett m/bøylemottaker HMS art. nr.: 020215 Best. nr.: 1104730 RadioLight FM kompl. m/halsslyngemottaker

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796

Din bruksanvisning PHILIPS 19PFL4322 http://no.yourpdfguides.com/dref/2761796 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS 19PFL4322. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS 19PFL4322 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Toby the Totbot L6802. www.fisherprice.no

Toby the Totbot L6802. www.fisherprice.no L6802 Toby the Totbot Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre C-batterier (medfølger). Batterier må settes i av en voksen. Verktøy

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 220P http://no.yourpdfguides.com/dref/2816988 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 220P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 220P i bruksanvisningen

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering

SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering SiLOStYr enklere FÓrhÅnDtering BRUKERVEILEDNING ! Sikkerhetsanvisninger Tilførselsstrøm skal ALLTID være avslått ved montering eller demontering av SILOSTYR og ved bytte av batterier. Utstyret skal KUN

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer