Din bruksanvisning HITACHI CL32WF530AN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning HITACHI CL32WF530AN http://no.yourpdfguides.com/dref/1274079"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Dersom det mot formodning skulle oppstå problemer med ditt fjernsynsapparat må du umiddelbart ta kontakt med din forhandler. Merknad vedrørende programvare Det er forbudt for sluttbrukeren av dette produktet å på noen måte kopiere eller tilbakekompilere programvaren som medfølger, unntatt i den utstrekning det er tillatt ved lov. Advarsel Pass på at billedrøret ikke får riper eller på annen måte blir skadet ved at skarpe eller harde gjenstander slår eller skraper mot skjermens overflate. Rengjør skjermen med en myk, fuktig klut og tørk over med en tørr, myk klut. Dersom skjermen er svært skitten, kan du bruke et mildt rengjøringsmiddel. kontakt med forhandleren dersom du er i tvil om installering, drift eller sikkerhet vedrørende fjernsynsapparatet. Vær forsiktig med eventuelle glasspaneler og -dører på utstyret. Plasser fjernsynsapparatet på en plan overflate eller på stativet, dersom dette følger med apparatet. TV-sikkerhet Dersom du ønsker å plassere fjernsynsapparatet i et skap eller i en nisje i veggen, må du se til at det er minst 100 mm (10 cm) klaring på hver side, bak og over fjernsynsapparatet. Dette vil sørge for tilstrekkelig ventilasjon mens fjernsynsapparatet er i bruk. Pass på at billedrøret ikke får riper eller på annen måte blir skadet ved at skarpe eller harde gjenstander slår eller skraper mot skjermens overflate. Rengjør skjermen med en myk, fuktig klut og tørk over med en tørr, myk klut. Dersom skjermen er svært skitten, kan du bruke et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke rengjøringsmidler som er sterke eller inneholder slipemiddel. Skjær ikke over ledningen som er festet i fjernsynsapparatet, da denne kan inneholde et spesielt filter mot radiointerferens. Dersom dette fjernes, kan det føre til redusert ytelse. Dersom du ønsker å forlenge ledningen på apparatet kan du kjøpe en dertil egnet skjøteledning, eller kontakte forhandleren. Faste deksler må ikke fjernes, da dette kan avdekke farlige spenninger. Plasser ikke gjenstander som er fylt med væske, f. eks. vaser, på eller i nærhet av fjernsynsapparatet, da væske kan skade utstyret dersom det kommer inn i apparatet. Dersom du er i tvil om fjernsynsapparatet virker som det skal, eller om det på noen måte er skadet, må apparatet slås av umiddelbart og nettstøpselet koples fra. Kontakt deretter forhandleren snarest. La ikke apparatet stå på når du ikke er tilstede, medmindre det står uttrykkelig i brukerhåndboken at apparatet er bygget for dette eller har hvilemodus. Slå av apparatet med bryteren på fjernsynet, og vis resten av familien hvordan dette gjøres. Gjør tilpasninger for uføre eller syke personer. Steng ikke av for ventilasjonen av fjernsynsapparatet, for eksempel med gardiner, tepper eller liknende, da fjernsynsapparatet vil ta skade og få kortere levetid dersom det overopphetes. Bruk ikke improviserte understell, og fest aldri ben til apparatet med skruer som ikke følger med. For å være på den sikre siden bør du benytte produsentens godkjente understell, eller ben som kan monteres i henhold til brukerhåndboken. Elektrisk utstyr må aldri utsettes for regn eller fuktighet. Plasser ikke gjenstander som stearinlys eller telys på, eller i nærhet av, apparatet. Høy temperatur kan smelte plast og lede til brann. Reduser volumet ved bruk av hodetelefoner. Høyt volum i hodetelefoner kan skade hørselen permanent. Benytt aldri utstyr som walkman eller radio slik at du distraheres fra kravene til trafikksikkerhet. Det er ulovlig å se på fjernsyn mens man kjører bil. La aldri noen, spesielt barn, putte gjenstander inn i hull, sprekker eller andre åpninger i fjernsynsapparatet, da dette kan gi livsfarlig elektrisk støt. 4 Du må aldri gjøre antagelser eller ta sjanser når det gjelder elektrisk utstyr av noe slag. Det er bedre å være "føre var". Alltid Alltid + + Alltid Se til at batteriene er satt inn riktig og pass på at pluss(+) og minus- (-) merkene på batteriet og i fjernkontrollen peker samme vei. Dersom batteriene settes inn feil vei kan dette lede til batterilekkasje, eller i verste fall brann eller eksplosjon. Skift ut alle batteriene samtidig. Bland ikke gamle og nye batterier av forskjellig type, da dette kan lede til batterilekkasje, eller i verste fall brann eller eksplosjon. Oppbevar ubrukte batterier i emballasjen, og ikke i nærhet av metallgjenstander, da dette kan forårsake kortslutning og lede til batterilekkasje, eller i verste fall brann eller eksplosjon. Alltid Aldri! Aldri! + CHARGE - Fjern utladede batterier fra utstyret. Ta ut alle batterier dersom utstyret skal stå ubrukt over en lengre periode, for å unngå batterilekkasje og skade på utstyret. Kast aldri batterier i åpen ild, da dette kan forårsake eksplosjon. Ta hensyn til miljøet, og kast brukte batterier i miljøkontainere. Forsøk aldri å lade vanlige batterier i lader eller ved å tilføre dem varme. Batteriene kan lekke eller i verste fall forårsake brann eller eksplosjon. Oppladbare NICAD-batterier og ladere kan kjøpes fra en godskjent elektrisk forretning. SETTE INN BATTERIER 1 2 Ta av dekselet på fjernkontrollen ved å løfte det opp ved utsparingen. Sett batteriene inn i fjernkontrollen som vist, og sett dekselet tilbake på. 1. Pass på at polene peker riktig vei når du setter inn batteriene, dvs. "+" mot "+" og "-" mot "-". 2. Erstatt batteriene med batterier av tilsvarende alkalisk type. 3. Kasser utladede batterier på en forsvarlig måte, og i henhold til retningslinjene for sikker bruk av batterier. Sikker bruk av batterier Sikkerhetsaspekter 5 Funksjoner på fjernsynsapparatet TV-indikator AV/PÅ-knapp Bruk denne knappen for å slå fjernsynsapparatet av og på. Når du slår av fjernsynsapparatet med denne knappen bruker ikke apparatet strøm, noe som det gjør i hvilemodus. Denne lampen lyser når fjernsynsapparatet er på eller i hvilemodus. Lampen blinker når en beskjed sendes fra fjernkontrollen til fjernsynsapparatet. Infrarød linse Denne linsen leser beskjedene som sendes fra fjernkontrollen til fjernsynsapparatet. Frontbetjeningspanel Ved å trykke dekselet inn og slippe det får du tilgang til betjeningspanelet.

3 Frontbetjeningspanelet Kontakt til hodetelefoner Her kan du kople til hodetelefoner med 3,5mm kontakt. Volumknapper Brukes for å øke (+) eller redusere (-) fjensynsapparatets lydnivå. Samme funksjon finnes på skjermmenyen, og styres ved å flytte markøren opp eller ned. S-VHS-kontakt For tilkopling av eksternt utstyr. Programknapper Brukes for å endre programvalg opp (+) eller ned (-). Samme funksjon finnes på skjermmenyen, og reguleres med opp/ned-knappene. Audio/video-kontakter For tilkopling av eksternt utstyr. Menyknapp Brukes for å få tilgang til hovedmenyen på skjermen, og for å justere TV-funksjoner. 6 AV4 AUDIO LINE OUT L R AV1 AV2 AV4 AUDIO LINE OUT AV1 L AV2 R Les avsnittet "Tilkopling av eksternt AV-utstyr" før du kopler til eksternt utstyr. Scart-kontakt AV2 For tilkopling av digitalt videoutstyr, datamaskin eller spill. Scart-kontakt AV4 For tilkopling av digitalt videoutstyr, datamaskin, spill, DVD-spiller o.l. til fjernsynsapparatet. Scart-kontakt AV1 For tilkopling av vanlig videospiller (VHS, S-VHS eller HI8). (Kople videospiller til AV1 for Viewlink). Audio utgangskontakter (RCA) For tilkopling av ekstern forsterker eller stereoanlegg. RF Antenneinngangskontakt For pea", tre ganger for "B" og fire ganger for "C". Programinnstilling Markør til venstre Fjernkontroll-funksjoner 9 Fjernkontroll-funksjoner Hvile Brukes for å slå av/på hvilemodus. Dette er fjernkontrollens funksjoner når fjernsynet er i normal drift. Lyd av Brukes for å skru lyden på fjernsynsapparatet av og på. 16:9-knapp Brukes for å bytte mellom ulike widescreenfunksjoner (les avsnstå i hvilemodus (les mer i avsnittet om Viewlink). Dersom du har en satellittmottaker, velger du SKY NEWS. Dette vil sikre at alt eksternt utstyr stilles inn i løpet av den automatiske innstillingsprosedyren. Viktig merknad - Skjermhjelp Når du bruke tvmenyen, vises ekstra skjermhjelp i dette vinduet. 1 For å forenkle innstilling av programmene, har Hitachi installert en automatisk innstillingsprosedyre som vil finne programmene. Slå på fjernsynsapparatet. 2 Den første skjermen som blir vist vil spørre deg om hvilket språk du ønsker skal vises på skjermen. Bruk VENSTRE/HØYREknappene for å velge språk Trykk på OK-knappen når du har markert riktig språk. 5 I det neste skjermbildet blir du bedt om å velge i hvilket land du skal benytte fjernsynsapparatet. Finn riktig land ved bruk av VENSTRE/HØYREknappene. 6 For å fortsette, trykk på OK-knappen når du har markert riktig språk. 7 Fjernsynsapparatet vil nå søke gjennom alle frekvensene og lagre dem i rekkefølge. Viktig: Dersom din videospiller er kompatibel med Viewlink vil fjernsynsapparatet laste ned programinformasjon. Se avsnittet om Viewlink for mer informasjon. TV-oppsett og automatisk innstilling Den neste skjermen vil be deg om å kople til antenneledningen. Dersom du er sikker på at alt eksternt utstyr er tilkoplet, kan du trykke på OKknappen, som vil starte den automatiske innstillingsprosedyren. Innstilling 13 Innstilling...merknader om manuell innstilling I tillegg til den automatiske innstillingsprosedyren har Hitachi også gjort det mulig for deg å programmere kanalfrekvenser på flere ulike måter. Følg trinnene nedenfor for å velge en av de andre fire måtene å programmere kanalfrekvenser på. Videospillerens programnummer skal alltid settes til 0. Følg trinnene nedenfor for å stille inn videospilleren dersom den ikke ble funnet i løpet av den automatiske innstillingsprosedyren. Les avsnittet "Programsortering" for å flytte videospilleren til kanal 0. Manuell innstilling 1 Trykk på MENYknappen inntil du får fram HOVEDMENY. 2 3 Marker INSTALLER ved hjelp av NED-knappen. Trykk på OK-knappen for å velge INSTALLER. 4 5 Marker MANUELT OPPSETT ved hjelp av NEDknappen. Trykk på OK-knappen for å velge MANUELT OPPSETT. 6 7 Flytt markøren til programfrekvens ved hjelp av markørknappene. Trykk på OK-knappen for å justere programfrekvens. Frekvensen du har valgt å justere vil nå være merket med en blåt linje, og du kan nå justere frekvensvalget. Programmeringsmåte 1 Det første valget er å finjustere den valgte frekvensen OPP eller NED ved bruk av VENSTRE/HØYRE-knappene. Du kan også søke OPP eller NED ved å bruke OPP/NED-knappene. 14 Programmeringsmåte 2 Trykk på kanalknappen og tast inn et tosifret kanalvalg ved bruk av knappene 0-9 på fjernkontrollen. Programmeringsmåte 3 Trykk igjen på kanalknappen for å legge inn et tosifret S-nummer ved bruk av knappene 0-9 på fjernkontrollen. Programmeringsmåte 4 Trykk igjen på kanalknappen for å legge inn et tosifret kanalvalg ved bruk av knappene 0-9 på fjernkontrollen. 8 Når du har bestemt hvilken måte du ønsker å benytte for å programmere inn kanalfrekvensen, og du har valgt kanal, kan du lagre dette i fjernsynsapparatets minne ved å trykke på OK-knappen. Dersom du har en videospiller som er kompatibel med Viewlink, kan du trykke på AV-knappen for å videresende informasjon om kanalendringer til videospilleren Dersom du har behov for å endre standardinnstillingene på fjernsynsapparatet, kan du markere den standardinnstillingen du ønsker å endre ved hjelp av markørknappene. Trykk på OK-knappen for å velge standardinnstillingen du ønsker å endre. Juster standardinnstillingen ved bruk av venstre/høyre-knappene. Trykk på OKknappen for å bekrefte endringen. Trykk på TV-knappen for å gå tilbake til normal funksjon. Manuell innstilling Innstilling 15 Innstilling Trykk på MENY-knappen for å få fram HOVEDMENY. Marker INSTALLER ved hjelp av NED-knappen. Programsortering Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. Velg MANUELT OPPSETT ved bruk av NED-knappen. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. Velg det programmet du ønsker å flytte ved å markere kanalens CH-nummer med hjelp av OPP/NED-knappene. 7 Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. Når du har valgt en kanal, kan du også velge å "gjemme" den, noe som gjør at fjernsynsapparatet hopper over kanalen når du bruker opp/ned-knappene for å bytte kanal.

4 Trykk på på 0-knappen på fjernkontrollen og du vil se at tekstlinjen du har valgt merkes med rødt. Den valgte kanalen er nå gjemt. Trykk på 0-knappen en gang til for å ta fram den gjemte kanalen. Dersom du ønsker å se programmer på en gjemt kanal kan du gjøre dette ved å taste inn kanalnummeret med tallknappene på fjernkontrollen. 8 Bruk OPP/NED-knappene for å flytte valgt kanal til et nytt sted. Merknad: Dersom du bruker knappene P+/P- for å flytte kanalen, vil du hoppe over sju kanaler hver gang. 9 Når du har gjort ditt valg kan du trykke OK for å bekrefte valget. Du har nå flyttet et program fra et kanalnummer til et annet. Gjenta prosedyren dersom dette er nødvendig. Dersom din videospiller er kompatibel med Viewlink, må du trykke på AV-knappen for å videresende informasjonsendringer til videospilleren Trykk på TV-knappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til normal funksjon....merknader om endring av programnavn Det kan være svært nyttig å endre et programnavn dersom du har koplet eksternt utstyr til fjernsynsapparatet. Dersom du for eksempel har koplet til et spill, kan du endre navnet på den tildelte kanalen til "SPILL" så den vil være lettere å finne. 1 2 Trykk på MENYknappen for å få fram HOVEDMENY. Marker INSTALLER ved hjelp av NED-knappen. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. 3 Marker MANUELT OPPSETTved hjelp av NED-knappen, og bekrefte valget ved å trykke på OKknappen. 4 5 Marker PROGRAMNAVN-linjen ved bruk av markørknappene. Trykk OK for å bekrefte valget og endre navnet. 6 7 Bruk VENSTRE/HØYRE-knappene for å velge den bokstaven du ønsker å endre. Bruk OPP/NEDknappene eller knappene 0-9 for å redigere navnet. * Tallknappene på fjernkontrollen kan også benyttes for å taste inn bokstaver. Trykk på 2 to ganger for "A", tre ganger for "B" og fire ganger for "C". 8 Trykk på -knappen for å bekrefte navneendring, eller på for å annullere endringen og gjenopprette det eksisterende navnet. Dersom du har en videospiller som er kompatibel med Viewlink, kan du trykke på AV-knappen for å videresende informasjon om navneendringer til videospilleren. 9 Trykk på TV-knappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til normal funksjon....merknader om programnedlasting Nedlasting av programmer kan være nyttig, f. eks. hvis du ønsker å bytte ut din videospiller. Dersom videospilleren er kompatibel med Viewlink, kan du laste ned allerede innstilte programmer fra fjernsynsapparatet. Dette sparer tid du ellers ville brukt på å stille inn din nye videospiller. For mer informasjon les avsnittet "Viewlink". Endre programnavn og laste ned Innstilling 17 Innstilling Hva er Viewlink? Viewlink-funksjonen mulliggjør direkte kommunikasjon mellom fjernsynet og en Viewlinkkompatibel videospiller*, slik at du kan benytte deg av funksjoner som f.eks. nedlasting av innstillingsinformasjon fra fjernsyn til videospiller for å gjøre installasjonen enklere. For å bruke Viewlink-funksjonene Din videospiller må være kompatibel med Viewlink. 2. Videospilleren må være tilkoplet AV1-kontakten på fjernsynsapparatet med en fullt oppkoplet scart-ledning. viewlink * Din videospiller er kompatibel med Viewlink dersom det er en Hitachi-videospiller med Viewlink-logo, eller en videospiller av følgende merke: "Q-link" (varemerke for Panasonic Corporation) "Data Logic" (varemerke for Metz Corporation) "Easy Link" (varemerke for Philips Corporation) "Megalogic" (varemerke for Grundig Corporation) "Smartlink" (varemerke for Sony Corporation) "T-V Link" (varemerke for JVC Corporation) Disse videospillerne støtter noen eller alle av funksjonene - mer informasjon finnes i videospillerens brukerhåndbok. Forhåndsinnstilt nedlasting Viewlink-funksjoner Denne funksjonen gjør det mulig å laste ned innstillingsinformasjon fra fjernsynsapparatet til videospilleren, f. eks. programrekkefølge, programnavn m.m. Dette vil sikre at riktig opptak blir gjort. Forhåndsinnstilt nedlasting starter automatisk etter at den første automatiske innstillingsprosedyren er gjennomført, eller dersom du trykker på AV-knappen mens du gjennomfører MANUELL INNSTILLING. Funksjonen kan også startes fra videospilleren - les videospillerens brukerhåndbok for mer informasjon. MERKNAD: Dersom meldingen "Ingen Viewlink-kompatibel videospiller funnet" kommer opp, betyr det at nedlastingen ikke ble riktig gjennomført. Forsikre deg om de følgende punktene før du prøver igjen: Videospilleren er PÅ; Videospilleren er tilkoplet AV1-kontakten; Scart-ledningen er fullt oppkoplet; Videospilleren er kompatibel med Viewlink. Direkte opptak fra fjernsynsapparatet Det du ser er det du tar opp - dette betyr at du umiddelbart kan gjøre opptak av det programmet du ser på fjernsynsapparatet. For å gjøre opptak - trykk samtidig på VCR/opptak-knappene på fjernkontrollen. Du vil se en melding på skjermen som enten viser hva du gjør opptak av, eller viser at det er umulig å gjøre opptak (se eksempler på denne og neste side). Ingen Viewlink-kompatibel VCR funnet Fjernsynsapparatet forsøker å kommunisere med en Viewlinkkompatibel videospiller som det ikke kan finne. VCR støtter ikke funksjonen Fjernsynsapparatet forsøker å få VCRen til å utføre en funksjon som VCRen ikke støtter. VCR tar ikke opp - mangler kassett Videospilleren kan ikke gjøre opptak fordi det ikke er satt inn en kassett. VCR spiller av 18 Videospilleren kan ikke gjøre opptak fordi den spiller av en kassett. Viewlink-funksjoner, forts. Direkte opptak fra fjernsynsapparatet, forts. VCR tar opp fra TV Videospilleren gjør opptak fra fjernsynsapparatets mottaker. en av videospillerens egne forhåndsinnstilte kanaler. har kassettproblem Det er et problem med kassetten i videospilleren (kassettbåndet er sammenfiltret, skadet, brutt e.l. ). VCR tar ikke opp Videospilleren kan ikke gjøre opptak av en annen grunn enn beskrevet ovenfor. For å stoppe opptak - trykk samtidig på VCR/stoppknappene på fjernkontrollen. Videospilleren vil da stoppe opptaket. Informasjon om opptak direkte fra videospilleren finner du i videospillerens brukerhåndbok.

5 Merknad: Videospilleren kan vanligvis ikke gjøre opptak fra en fjernsynskanal som ikke tas imot riktig av videospillerens mottaker, selv om du kan se denne kanalen på fjernsynsapparatet. mer om dette i videospillerens brukerhåndbok. på OK-knappen for å bekrefte valget. velger BILDE automatisk. VENSTRE/HØYREknappene for å justere valget. Bruk OPP/NED-knappene for å velge MER muligheter for å utheve valg og deretter trykke på OK for å bekrefte dem. Velg bildekontrollen som skal justeres ved å bruke opp/ned markørtastene. Regulere bilde Bruk VENSTRE/HØYREknappene for å justere valget (forklaring nedenfor). Justeringene du gjør vil bli den nye standarden fram til neste gang du gjør endringer dem. Trykk på TV-knappen for å gå tilbake til normal funksjon. Støyreduksjon Hjelper deg å redusere støynivået på skjermbildet, spesielt i områder med vanskelige mottaksforhold. Velg AV/LAV/MIDT/HØY for å kompensere for mye støy på skjermbildet. CTI Colour Transient Improvement. Denne funksjonen hjelper deg å forbedre skarpheten på fargekantene på fjernsynsapparatet. VM (Hastighetsmodulasjon) Denne funksjonen øker eller reduserer skarpheten på skjermbildet så det blir skarpere, spesielt i venstre og høyre kant av skjermen. Fargetemperatur Viser en gradert skala slik at du kan justere fargespekteret på skjermbildet. Flytt markøren mot høyre for å få sterkere rødtoner (varme) i skjermbildet. Flytt markøren mot venstre for å få sterkere blåtoner (kalde) i skjermbildet. Sett markøren i midten for like verdier. Black Stretch Denne funksjonen endrer alle mørkegrå deler av bildet til svart. DST Denne kontrollen forbedrer hudfargen dynamisk. Fargetone 22 Med denne funksjonen kan du justere fargene i skjermbildet kun dersom du mottar et NTSC-signal.... Merknader om NICAM-funksjoner NICAM er en måte å sende og motta lyd i stereo på. Fjernsynsapparatet vil sende lyd fra en monaural kilde dersom det ikke kan motta NICAM på grunn av geografiske forhold, klima o.l., eller dersom NICAM ikke sendes der du bor. Stereo Denne effekten produserer NICAM digital stereo-lyd fra ditt fjernsynsapparat, og brukes for vanlige programmer. Når stereo er valgt, vises stereosymbolet på skjermen. Bruk -knappen på fjernkontrollen for å stille inn fjernsynsapparatet til stereo. Bred stereo Denne effekten forsterker NICAM digital stereo ved å sende et bredt lydbilde fra fjernsynsapparatet. Bruk denne effekten f. eks. når du ser på action-filmer eller sport for å oppnå romlig akustikk. Bruk -knappen på fjernkontrollen for å stille inn fjernsynsapparatet til bred stereo. I denne modus produserer fjernsynsapparatet en enkelt lydkilde. Noen stereosignaler kan være vanskelig å motta under ugunstige værforhold, og det vil da være fordelaktig å velge mono for å unngå dårlig lydkvalitet. Bruk -knappen på fjernkontrollen for å stille inn fjernsynsapparatet til monaural. Pseudo stereo Denne effekten bruker mono-signaler, og omarbeider dem for å imitere stereolyd. Bruk -knappen på fjernkontrollen for å stille inn fjernsynsapparatet til pseudo stereo. Merknad: Pseudo stereo kan bare benyttes ved monaurale overføringer. Regulere NICAM- og stereolyd Monaural Regulere program, bilde og lyd 23 Regulere program, bilde og lyd Trykk på MENY-knappen for å få fram HOVEDMENY. Velg LYD ved bruk av NEDknappen. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. 4 Bruk OPP/NED-knappene for å markere den innstillingen som skal justeres. 5 Regulere lyd og equalizer Bruk VENSTRE/HØYREknappene for å justere valget. Volumkontroll Ved bruk av denne funksjonen kan du øke eller redusere lydnivået fra fjernsynsapparatets høyttalere. Den regulerer også lydvolumet når fjernsynsapparatet slås på. Balanse Denne funksjonen regulerer lydbalansen mellom høyre og venstre høyttaler. Loudness AV/PÅ Når du ser på fjernsynet med lavt lydnivå, kan du slå på denne funksjonen for å kompensere for mangel på høye og lave frekvenser. Slå av tv høyttalere Med denne funksjonen kan du slå av og på fjernsynsapparatets interne høyttalere uten at det har innvirkning på hodetelefoner og RCA-utkontakt bak på fjernsynsapparatet Velg EQUALIZER ved bruk av OPP/NEDknappene. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget. Equalizer (tonebalanse) Equalizer-menyen benyttes for å regulere klangbalansen på lyden fra fjernsynsapparatet. 8 Bruk OPP/NEDknappene for å velge modus eller lydfrekvens som skal reguleres. 9 Reguler valget ved bruk av VENSTRE/ HØYRE-knappene. 120Hz bass område Denne rekkevidden kontrollerer basslyden fra fjernsynsapparatet. Dersom bassen er for sterk kan du bruke denne kontrollen for å redusere bassen. 500Hz midt-bass område Denne rekkevidden utgjør basisen for lydbildet. Dersom lyden fra fjernsynsapparatet er for fyldig, eller ikke fyldig nok, kan du bruke denne kontrollen for å forbedre lydbildet. 1.5kHz midt-område Bruk denne kontrollen for å regulere midtregisteret av lydbildet. 5kHz mid høyt område Dersom denne rekkevidden økes, vil det framheve lyden fra fløyter og strengeinstrumenter. Dersom denne rekkevidden reduseres, vil det mykne lydbildet. 10kHz høyt område Dersom denne rekkevidden økes, vil det framheve skarpe lyder, f. eks. kan velge programformat manuelt ved å trykke på -knappen på fjernkontrollen og rulle gjennom menyen for programformat. Se eksemplene nedenunder for tilgjengelige programformater. Kringkastet format TVformat result Anbefalt TVformat result 16:9 Dette formatet er et widescreen-format (bredskjerm-format). Denne bildetypen fyller hele skjermen. 4:3 WIDESCREEN C16:9L (LETTERBOX) 4:3 LETTERBOX 14:9 Dette formatet er en mellomting mellom 4:3 og 16:9. 4:3 14:9L 4:3 4:3 Dette formatet vil vise sorte bånd på hver side av skjermen, som er i samsvar med skjermkomprimeringen. 4:3 A U T O Panoramatisk 14:9 Zoom...Merknader om auto-format Auto-format kan også velges manuelt. Auto-format sporer automatisk de ulike skjermformatene som sendes i tradisjonelt format (4:3) eller widescreen-format (16:9 eller 14:9).

6 Etter at fjernsynsapparatet har sporet hvilket signal som blir kringkastet vil det automatisk stille inn riktig skjermformat. 27 Widescreen-funksjon TVfunksjoner TV-funksjoner...Merknader om standardfunksjoner Fjernsynet har også standardfunksjoner som kan kontrollere seerformatet på fjernsynsbildet. Se nedenfor for hvordan du går inn i og justerer disse funksjonene....merknader om standard zoom Forskjellige kringkastingsstasjoner overfører nå WSS (Wide Screen Signals) som identifiserer bildeformatet filmer og programmer kringkastes i. Fjernsynet kan oppdage disse widescreen-signalene og automatisk slå fjernsynet over til riktig format. Men enkelte kringkastere overfører ikke WSS, slik at fjernsynet ikke kjenner igjen formatet som overføres. Derfor benyttes STANDARD ZOOM til å velge bildet du trenger når et widescreen-signal enten ikke er sendt eller ikke er oppdaget. Widescreen-funksjon Trykk på MENY-knappen for å få HOVEDMENY. Trykk på markør NED-knappen for å velge FUNKSJONER. Når valget er uthevet skal du bekrefte det. Bruk OPP/NED-knappene til å velge alternativet som skal justeres. Bruk VENSTRE/HØYREknappene til å justere valgt funksjon. 6 Trykk på fjernsynsknappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsdrift....merknader om Sakte zoom Sakte zoom kontrollerer måten fjernsynet skifter mellom 16:9 modi. Se nedenfor for nærmere informasjon. 1 5 PÅ GJENTA TRINN 1 TIL 4 OVENFOR. Bruk venstre/høyre-knappene til å justere SAKTE ZOOM-alternativet, dvs. PÅ/AV. AV Fjernsynet skifter raskt mellom 16:9 modi. 28 Fjernsynet skifter jevnt mellom 16:9 modi. Trykk på fjernsynsknappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsdrift. 6...merknader om tekst-tv Tekst-TV er et informasjonsmagasin på skjermen som du går inn i ved å trykke på tekst-tvknappen på fjernkontrollen - en side som ligner den nedenfor kommer fram. Velg emnet du ønsker å se ved å taste inn et tresifret tall på fjernkontrollen som korresponderer med sidenummeret, f.eks. trykk på 1,0,1 for nyhetesoverskriftene. Eller du kan trykke på en farget knapp som er forbundet med en av emnene nederst på skjermen (Fastext-tjenesten), f.eks. trykk på den grønne knappen på fjernkontrollen for sportsmagasinet. magasintittel sideinnhold Fastext/ favorittsider...merknader om favorittsider Fjernsynet kan lagre inntil fire av de tekst-tv sidene du bruker mest kanskje sportssiden, matlagningssiden eller hagesiden - valget er ditt. Du kommer inn i disse på samme måte som Fastext, ved å trykke på den fargede knappen på fjernkontrollen. Følg trinnene nedenfor for å sette inn favorittsidene dine Gå inn i tekst-tv ved å trykke på tekst-tvknappen. Gå inn i favorittside-modus ved å trykke på menyknappen (dette lar deg skifte mellom Fastext og favorittside-modus). Trykk på en fargeknapp som du vil bruke som favorittside. favorittsiderubrikk Tast inn det tresifrete sidetallet ved hjelp av 0-9 knappene på fjernkontrollen. Når dette tallet er tastet inn skal du trykke på og holde den samme fargede knappen til favorittsiderubrikken blir hvit, og så går tilbake til vanlig farge. Hvis nødvendig kan du gjenta dette med en annen fargeknapp, eller trykk på menyknappen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsseeing. Trykk på TV-knappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til normal funksjon. 29 Tekst-TV magasinets sidenummer magasinnavn dato tid TV-funksjoner Tilkopling av Annet utstyr Tilkopling av annet utstyr Videokamera Det er enkelt å kople et videokamera til fjernsynet. Først må du finne ut hva slags type videokamera og tilkoplingsplugger det dreier seg om. Hvis det er et standard 8 mm kamera, trenger du sannsynligvis RCA-kontakter. Hvis du har S-VHS eller Hi8 kamera trenger du kanskje en S-VHS kontakt. Åpne dekselet til frontbetjeningspanelet og kople utstyret til som vist på figuren. Slå fjernsynet på og trykk på TV/AV-knappen på fjernkontrollen til AV3 kommer fram på fjernsynsskjermen. (Hvis du bruker S-VHS kontakt slås fjernsynet automatisk på AV3). Nå kan du begynne avspillingen av utstyret. Eller du kan tildele videokameraet et eget kanalnummer - se Signalkildeinnlegg. audio inn høyre Vennligst kontroller Audiovisuelt oppsett før du kopler til eksternt utstyr. Bruk denne kontakten, sammen med audio inn venstre for å få lyd fra det eksterne utstyret gjennom fjernsynets høyttalere. hodetelefonkopling Sett hodetelefonjakken (3,5 mm) inn i korresponderende kontakt hvis du skal bruke hodeletelefonen med fjernsynet. VENNLIGST MERK: Ikke kople et kamera til S-VHS/Hi8 kontakten og Video inn-kontakten samtidig - sett inn enten den ene eller den andre! audio inn venstre Bruk denne kontakten, sammen med audio inn høyre, for å få lyd fra det eksterne utstyret gjennom fjernsynets høyttalere. S-VHS kontakt Bruk denne kontakten med et S-VHS eller Hi8 kamera for å se på opptak. video inn Bruk denne sammen med et standard 8 mm kamera eller digitalkamera, for å se bildet fra utstyret. kople til nettspenningen Viktig - vennligst les gjennom Fjernsynssikkerhet før du kopler til fjernsynet og eksternt utstyr. Hvis digitalt kringkastingsutstyr, datautstyr, DVD eller videospill skal koples til dette fjernsynet, bruk AV2 eller AV4 kontakten som finnes bak på fjernsynet til RGB inngang (se side 8). VENNLIGST MERK: Langvarig bruk av datautstyr eller spill på dette fjernsynet kan forårsake permanent skade på bilderøret. For å unngå slik skade, bør du redusere lysstyrken og kontrasten til et akseptabelt minimumsnivå, og begrense den tiden som utstyret brukes merknader om signalkildeinngang Alt eksternt utstyr som koples til fjernsynet må ha egen inngangskontakt. Det er også enklere, og mye mer organisert, dersom det tilkoplete eksterne utstyret også har eget programnummer. Signalkildeinngang lar deg fortelle det tildelte programmet hva slags utstyr som er koplet til hvilken kontakt. Dette gjør overgangen mellom normal drift og det tilkoplete utstyret mye jevnere. For eksempel, hvis du ønsker å kople spillemaskin til fjernsynet 1. kople til kontakt AV2 via scartledning. 2. gi spillemaskinen et eget ledig programnummer. 3. hvis ønskelig kan du skifte programnavnet. 4. gi programmet riktig AV signalkilde.

7 1 2 3 Trykk på MENY-knappen. HOVEDMENY kommer fram. Trykk på NED-knappen for å velge INSTALLER. Når denne er uthevet skal du bekrefte valget Trykk på NED-knappen for å velge MANUELT OPPSETT. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. Bruk OPP/NED-knappene til å velge programmet du vil bruke, og VENSTRE/HØYRE-knappene til å flytte valglinjen over ønsket AV som skal justeres. 7 8 Når det er uthevet skal du bekrefte valget. Velg metode for signalkildeinngang ved hjelp av OPP/NED-knappene. Alternativ 1 AV1 er signalkilden som brukes når du kopler en videospiller gjennom en scartledning til AV1-kontakten bak på fjernsynet. For enkelthets skyld er det best å bruke program 0 til videospilleren. Signalkildeinngang Tilkopling av Annet utstyr 31 Tilkopling Annet utstyr Alternativ 2 AV2 er signalkilden som brukes når du kopler eksternt utstyr slik som hjemmeunderholdningssystemer/home entertainment systems og bokser/dekodere gjennom en scartledning til AV2-kontaken bak på fjernsynet. Alternativ 3 AV3 er signalkilden som brukes når du kopler midlertidig utstyr slik som videokamera til fjernsynet gjennom audio/videokontaktene foran på fjernsynet. Alternativ 4 Signalkildeinngang AV4 er signalkilden som brukes når du kopler digitalt video kringkastingsutstyr eller hjemmeunderholdningssystemer til fjernsynet gjennom AV4-scartledningen bak på fjernsynet. Alternativ 5 DES er signalkilden som brukes når du kopler en ekstern dekoder til fjernsynet, for å reetablere/descramble signaler fra antennen (dvs. Kanal +) gjennom AV1-scartledningen bak på fjernsynet.... merknader om RF-signalkilde RF er signalkilden som brukes til standard fjernsynskringkasting, og denne skal brukes som innstilling for vanlige fjernsynsprogrammer. Denne kilden er tom. 9 Når signalkilden for hvert relevant programnummer er bestemt kan dette lagres i fjernsynsminnet ved å trykke på OK-knappen Trykk på fjernsynsknappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsdrift. viktig merknad Det er svært viktig at AVmenyoppsettet justeres korrekt når du kopler eksternt utstyr til fjernsynet feil oppsett kan føre til dårlig bildekvalitet Trykk på MENYknappen. HOVEDMENY kommer fram. Trykk på ned-knappen for å velge INSTALLER. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. 4 5 Trykk på NED-knappen for å velge AV OPPSETT. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. 6 Bruk OPP/NEDknappene til å velge AV som skal justeres. 7 Juster valgt AV ved å bruke VENSTRE/HØYRE markørknapper. (Vennligst se nedenfor). AV1 NORM Bruk denne innstillingen for VHS* videospillere/dekodere osv. SVHS AV2/4 NORM Bruk denne innstillingen til VHS* videospillere/dekodere osv. RGB Bruk denne innstillingen til SVHS* utstyr f.eks. videospillere/dvd-spillere. Bruk denne innstillingen til digitale bokser/dataspill/dvdspillere osv. 8 Trykk på fjernsynsknappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsdrift. * Vennligst se brukerveiledningene for det andre utstyret for å finne den beste innstillingen (VHS/SHVS osv.) Audiovisuelt oppsett Tilkopling av Annet utstyr 33 Andre funksjoner Språk Dette lar deg forandre språket på skjermvisningene. Se nedenfor for nærmere opplysninger Trykk på MENY-knappen. HOVEDMENY kommer fram. Trykk på NED-knappen for å velge INSTALLER. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. Språk og installering Trykk på NED-knappen for å velge SPRÅK. Bruk VENSTRE/HØYREknappene for å justere til ønsket språk. 6 Trykk på fjernsynsknappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsdrift. Installering Dette lar deg gjenta Autotune-installasjonen hvis ønsket, f.eks. hvis du flytter osv. Viktig merknad om installering Ikek slå på fjernsynet før alt eksternt utstyr er tilkoplet. Hvis du har videospiller eller satellittmottaker tilkoplet fjernsynet skal du forsikre deg om at de er slått på før du begynner automatisk innstilling. I tilfelle videospiller, hvis den ikke er kompatibel med Viewlink, skal du sette inn et forhåndsinnspilt bånd og begynne avspilling på utstyret. Hvis den er kompatibel med Viewlink skal du la videospilleren være på standby/i klarstilling. (Se avsnittet om Viewlink i denne brukerveiledningen for nærmere informasjon). Med satellitt-mottaker skal du velge Sky News. Disse tiltakene sikrer at alt det eksterne utstyret stilles inn i løpet av den automatiske innstillingsprosedyren GJENTA TRINN 1-3 OVENFOR. Trykk på NED-knappen for å velge INSTALLERA. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. 34 Vennligst gå til prosedyren for automatisk innstilling, som finnes i avsnittet om INNSTILLING i denne veiledningen, og følg bruksanvisningen, fra TRINN 4 og alle trinn til TRINN 7. Nedlasting av program Velg denne funksjonen hvis du har kjøpt en videospiller som er kompatibel med Viewlink, for å laste ned programmene fra fjernsynet til den nye videospilleren GJENTA TRINN 1-3 SOM FØR. Trykk på NED-knappen for å velge NEDLASTE PROGRAM. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. Fjernsynet laster nå ned programinformasjonen. 7 Demo-modus Trykk på fjernsynsknappen på fjernkontrollen for å gå tilbake til vanlig fjernsynsdrift. Dette lar deg få en kort oversikt over funksjonene som finnes på fjernsynet Trykk på MENY-knappen for å få HOVEDMENY. Trykk på markør NED-knappen for å velge FUNKSJONER. Når valget er uthevet skal du bekrefte det. Trykk på NED-knappen for å velge DEMO MODUS. Når det er uthevet skal du bekrefte valget. Bruk VENSTRE/HØYREknappene for å markere den DEMO MODUS-innstillingen som skal justeres, dvs. PÅ/AV. Fjernsynet viser nå funksjonene og skjermvisningene som finnes på fjernsynet. eller dårlige antennekoplinger. nye koplinger eller skift ut ledningen. Still antennen inn igjen. Ingen. Antennen har flyttet på seg. Fjernsynet feil innstilt. Dårlige værforhold. Senderproblemer. Still antennen inn igjen. Still inn eller fininnstill fjernsynet. Ingen. Forhør deg med din lokale operatør. Kontroller hva slags eksternt utstyr som er tilkoplet, og kontroller scart AVstatus. Flimrete bilder, lyden er OK AV-inngang feil innstilt.

8 Interferens fra elektriske eller magnetiske motorer, lysrør, reiseradioer osv. Kontroller apparater og utstyr m.h.t. skjerming og skift ut om nødvendig, eller flytt apparatene lenger vekk fra fjernsynet. Periodisk interferens Fjernsynet kan stå i AV-modus. Trykk på AV-knappen eller til knappene på fjernkontrollen for å gå tilbake til normal TV-modus. Kontroller bilde/lyd kontroller (gå til HOVEDMENY). Trykk på en av knappene til. Bilde/lydkontroller stilt på minimum. Ikke bilder eller lyd Fjernsynet i standby-modus. 36 Du må IKKE under noen omstendigheter fjerne dekselet bak på apparatet. Hvis det fremdeles er problemer etter at du har sjekket i denne veiledningen skal du straks kontakte forhandleren. Garanti Takk for at du kjøpte dette Hitachi-fjernsynet. Hvis det mot formodning skulle oppstå en feil på dette apparatet vil vi reparere eller skifte ut deler av apparatet som svikter på grunn av produksjonsfeil innen 12 måneder etter kjøpedato, forutsatt at apparatets serienummer ikke er blitt fjernet eller forandret. alle deler som skiftes ut i henhold til denne garantien blir Hitachi Home Electronics (Europe) Ltd.s eiendom. vennligst legg merke til at det kreves bevis for kjøpsto før det blir utført service i henhold til denne garantien. Bruk rubrikkene nedenfor til å notere fjernsynets modell- og serienumre disse finnes på merkeplaten bak på fjernsynet. Du bør også notere hvor og når du kjøpte fjernsynet. Disse opplysningene vil være til hjelp hvis du senere har spørsmål, og skal oppgis i all korrespondanse med Hitachisservicesentre. MODELL SERIENUMMER FORHANDLER/ FORRETNING KJØPSTO Denne garantien har ingen innvirkning på dine lovbefestede rettigheter. Vennligst ta kontakt med din Hitachi-forhandler ved eventuelle problemer. 37 Garanti Informasjon Informasjon HITACHI miljøinformasjon Merknad vedrørende miljø Hitachi har skrevet under på en forpliktelse som elektronikkindustrien for forbrukere har påtatt seg når det gjelder å redusere energiforbruket til fjernsyn og videospillere som står standby. Selv om fjernsynet bruker lite strøm, kan du redusere sløsingn til null hvis du slår av strømmen til apparatete etter bruk. Selvfølgelig skal fjernsynet slås av om natten eller når du ikke er hjemme. Det er også andre ting du bør ta hensyn til når du bruker fjernsynet. Ved å redusere voluminnstillingen til et fornuftig nivå, kan du både spare energi og redusere støyforurensningen. Ved å redusere kontrasten, får du et mer behagelig bilde å se på samtidig som strømforbruket blir mindre. Hitachi Home Electronics (Europe) Ltd.s fabrikk i Wales er et BSI-registrert selskap med ISO 9001-godkjennelse, sertifikat FM Fjernsynet ditt er framstilt i henhold til miljøstandarden ISO 14001, sertifikat EMS Papiret som er brukt til denne brukerhåndboken er framstilt av bærekraftig skog, og er et bevis på Hitachis engasjement når det gjelder det globale miljøet. 38 Fjernsysnsspesifikasjoner TV-standar. 50Hz Antenneimpedans...75 ubalansert Bilderør....66cm 76cm Nettspenning.

9 V vekselstrøm 50 Hz Interne høyttalere Watt Strømforbruk..66 cm = ca. 109 W 76 cm = ca. 111W Standby <6 W (samtlige modeller) Vekt. 66 cm = kg (netto) 76 cm = kg (netto) Mål (B x D x H)...

10 66cm = 790 x 525 x 516 (mm) 76cm = 883 x 572 x 551 (mm) Batterier til fjernkontroll.2 x HITACHI R6P(G) (tilsvarer 'AA') Scartkontakter Scartkontakt AV LYDUTGANG (HØYRE) LYDINNGANG (HØYRE) LYDUTGANG (VENSTRE) JORD (AUDIO) IKKE I BRUK LYDINNGANG (VENSTRE) IKKE I BRUK KOPLINGSINNGANG IKKE I BRUK DATALLINK TIL VIDEOSPILLER (VIEWLINK) IKKE I BRUK IKKE I BRUK KROMINANS JORD IKKE I BRUK S-VHS KROMINANSINNGANG IKKE I BRUK JORD (VIDEO) JORD (VIDEO) KOMBINERT VIDEOUTGANG KOMBINERT VIDEO- ELLER S-VHS LUMINANS-INNGANG JORD Scartkontakt AV2 LYDUTGANG (HØYRE) LYDINNGANG (HØYRE) LYDUTGANG (VENSTRE) JORD (AUDIO) JORD (BLÅ) LYDINNGANG (VENSTRE) BLÅ INNGANG KOPLINGSINNGANG JORD (GRØNN) IKKE I BRUK GRØNN INNGANG IKKE I BRUK JORD (RØD) JORD (BLANKING) RØD INNGANG STATUS (BLANKING) INNGANG JORD (VIDEO) JORD (VIDEO) KOMBINERT VIDEOUTGANG KOMBINERT VIDEOINNGANG JORD Scartkontakt AV4 IKKE I BRUK LYDINNGANG (HØYRE) IKKE I BRUK JORD (AUDIO) JORD (BLÅ) LYDINNGANG (VENSTRE) BLÅ INNGANG KOPLINGSINNGANG JORD (GRØNN) IKKE I BRUK GRØNN INNGANG IKKE I BRUK JORD (RØD) JORD (BLANKING) RØD INNGANG STATUS (BLANKING) INNGANG JORD (VIDEO) JORD (VIDEO) IKKE I BRUK KOMBINERT VIDEOINNGANG JORD S-VHS-kontakt PINNE FUNKSJON Krominans inngang Luminans inngang Krominans jord Luminans jord Ramme jord 39 Tekniske data Informasjon Hitachi, Ltd. Tokyo, Japan International Sales Division THE HITACHI ATAGO BUILDING, No Nishi Shinbashi, 2 Chome, Minato Ku, Tokyo , Japan. Tel: HITACHI EUROPE LTD, Whitebrook Park Lower Cookham Road Maidenhead Berkshire SL6 8YA UNITED KINGDOM Tel: Fax: consumer com HITACHI EUROPE S.A. 364 Kifissias Ave. & 1, Delfon Str Chalandri Athens GREECE Tel: Fax: HITACHI EUROPE GmbH Munich Office Dornacher Strasse 3 D Feldkirchen bei München GERMANY Tel: Fax: Hotline: (12ct/min) HSE- HITACHI EUROPE S.A. Gran Via Carlos III, Barcelona SPAIN Tel: Fax: HITACHI EUROPE srl Via Tommaso Gulli N.39, Milano, Italia ITALY Tel: Tel: Servizio Clienti Fax: /2 HITACHI Europe AB Box 77 S Kista SWEDEN Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) HITACHI EUROPE S.A.S Lyon Office B.P. 45, BRON CEDEX FRANCE Tel: Fax: HITACHI EUROPE LTD (Norway) AB STRANDVEIEN Lysaker NORWAY Tel: Fax: HITACH EUROPE AB Egebækgård Egebækvej 98 DK-2850 Nærum DENMARK Tel: Fax:

11 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) com HITACHI EUROPE AB Neopoli / Niemenkatu 73 FIN Lahti FINLAND Tel : Fax: com Hitachi Europe Ltd Bergensesteenweg Sint- Pieters-Leeuw BELGIUM Tel: Fax: HITACHI EUROPE LTD Na Sychrove 975/ Pr aha 10 Bohdalec CZECH REPUBLIC Tel: Fax: www. hitachidigitalmedia.com.

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker?

Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Digital satellite receiver? Digital satellitmottagare? Digital parabolmodtager? Digital satellittmottaker? Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox,

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH

COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH COLOUR TELEVISION ELEGANCE 21 FLAT TVD 55-2502/5 TOP DANSK SVENSKA SUOMI ENGLISH INNHOLD 3 Plassering og sikkerhet 4 Tilkobling/forberedelser 4 Tilkobling av antenne og nettkabel 4 Innsetting av batterier

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA LT-7R70BU/SU LT-7E70BU LT-R70BU/SU LT-E70BU LT-6R70BU/SU LT-6E70BU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD- BRUKSANVISNING

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2

HR-E249E BRUKS- ANVISNING VIDEOSPILLER NORSK INNHOLD SE AUTOMATISK OPPSETT PÅ BAKSIDEN. SIKKERHET 2 Sikkerhetsanvisninger... 2 A B C.MEMORY DISPLAY C.RESET CANCEL START STOP ADD TIME DAILY AUX TV VOL. DATE EXPRESS PROGRAMMING WEEKLY TIMER AUDIO MONITOR TV/VCR TV VCR (MONITOR) SAT PUSH JOG MULTI BRAND REMOTE CONTROL UNIT TV PROG.

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP LCD TV with LED Backlight 32 VLE 8335 BP NO Innhold ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 OPPSETT OG

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel Erklæring om samsvar Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeisk kontor: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland Vi erklærer helt på eget ansvar

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer