PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER"

Transkript

1 PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER Versjon Bokmål Utdanningsdirektoratet 14. august 2015 Dato og versjonsnr Versjon november 2011 Versjon mars 2012 Versjon september 2014 Versjon august 2015 Beskrivelse Veiledningen bygger på Brukerveiledning PAS/PGS for skoler, men omhandler kun nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn og elektroniske kartleggingsprøver VG1 Endring når det gjelder registrering av fravær.. Informasjon om å registrere avgiverskole på elever fra utlandet Nytt design for pålogging i PGSC PAS/PGS 1 Brukerveiledning NP/KP for skolen

2 1 GENERELT IP-adresser og info om nettlesere ved prøver og eksamen Skjematisk oversikt over prøvegjennomføringen Om PAS/PGS PAS Prøveadministrasjonssystem PGS-C Elektroniske prøver Brukerstøtte Brukerrettigheter i PAS/PGS Følgende brukerroller er aktuelle for skoleeier og skoler Følgende prøvetyper er i bruk BESKRIVELSE AV FUNKSJONER PAS Innlogging og aktivering av brukerroller Glemt brukernavn og passord eller endre påloggingsinformasjon PAS - Hovedmeny PAS Brukerprofil PAS Brukeradministrasjon (skoleadministrator) Opprette nye brukere Tildele og slette brukerroller Vedlikeholde brukere PAS Skoler (skoleadministrator) Påmelding av elever (skoleadministrator) Manuell påmelding Import av påmeldinger fra skoleadministrative systemer (SAS) Registrere avgiverskole (gjelder kun 8. trinn) Mangler fødselsnummer Generere brukernavn og passord til elever for bruk i PGS-C PAS Dagspassord til bruk i PGS-C Pålogging til PGS-C for elever Pålogging til PGS-C for Lærer/Administrator Følge med på prøvegjennomføring og se elevbesvarelser PAS Registrere fritak og fravær PAS Registrere resultater for papirbaserte prøver PAS RAPPORTER R01 Oppfølging R02 Oppfølging Nasjonale prøver rapporter i PAS Kartleggingsprøver rapporter i PAS PAS/PGS 2 Brukerveiledning NP/KP for skolen

3 1 GENERELT 1.1 IP-adresser og info om nettlesere ved prøver og eksamen Se informasjon om IP-adresser som skal være åpne for prøver og hvilke nettlesere som støttes på Vi gjør oppmerksom på at listen kan endre seg. 1.2 Skjematisk oversikt over prøvegjennomføringen Elever påmeldes riktig prøvetype og prøveperiode i PAS: Skoleadministrator Ansvarlig lærer registreres på elevgruppene: Skoleadministrator Brukernavn og passord genereres for elektroniske prøver: Skoleadministrator A-4 arket med brukernavn og passord skrives ut fra PAS: Skoleadministrator Dagspassord for elektroniske prøver skrives ut prøvedagen: Skoleadministrator Pålogging for å gjennomføre elektroniske prøver https://pgsc.udir.no: Elever/ ansvarlig lærer Pålogging for å følge med på prøvene: https://pgsc.udir.no: Ansvarlig lærer Registrere fritatt/ikke deltatt i PAS: Skoleadministrator og ansvarlig lærer Registrere resultater i PAS for prøver som ikke er elektroniske: Ansvarlig lærer Generelle rapporter og resultater finnes i PAS og Skoleporten: Alle Spesielle rapporter og resultater finnes i PAS og Skoleporten: Alle registrert som ansvarlig Skolen tar utskrifter av alle rapporter de skal oppbevare: Skoleadministrator, ansvarlig lærer 1.3 Om PAS/PGS PAS/PGS er en samling av internettbaserte programmer som benyttes til å planlegge, administrere og gjennomføre sentralt gitte prøver i grunnskole og videregående skole. PAS brukes for å administrere nasjonale prøver og kartleggingsprøver, PGS-C brukes for å gjennomføre prøvene: PAS (Administrasjon av prøver, påmelding og resultater/rapporter) PGS-C (Elektroniske nasjonale prøver og kartleggingsprøver) PGS-A (Eksamen/IKT-baserte prøver ikke nasjonale prøver/kartleggingsprøver) PAS er bygget opp dynamisk slik at tilgjengelige menyer og funksjoner varierer ut fra brukerrolle og type prøve. Systemene er under stadig utvikling. Det kan derfor periodevis forekomme avvik mellom dokumentasjonen og det som vises i skjermbildene PAS Prøveadministrasjonssystem PAS brukes av administrativt personale og lærere for å administrere eksamener, nasjonale prøver, kartleggingsprøver og pilotversjoner. PAS styrer adgang og rettigheter til de forsjellige PGSsystemene. I PAS ligger alle oppfølgingsrapportene og resultatrapportene. PAS brukes ikke av elever. PAS har generelt ikke automatisk lagring. Bruk derfor Lagre -knappen der slike finnes. Både Utdanningsdirektorat sitt ikon øverst til venstre og menypunktet Startmenyen øverst i hovedmenyen til venstre fører tilbake til start. Unngå å bruke Tilbake -funksjonen i nettleseren. PAS/PGS 3 Brukerveiledning NP/KP for skolen

4 Du logges automatisk ut av systemet etter 20 inaktive minutter PGS-C Elektroniske prøver Elevene bruker PGS-C for å gjennomføre elektroniske nasjonale prøver og elektroniske kartleggingsprøver. Oppgavene besvares direkte i PGS-C og blir rettet automatisk. Lærere med ansvar for prøvene kan følge med på elevenes aktiviteter og se på besvarelser ved å logge seg på PGS-C som Lærer/Administrator. Resultatene fra elektroniske prøver overføres automatisk til PAS for videre bearbeiding og rapportering. Resultatene kommer tilbake til PAS enkeltvis, og det kan ta inntil 3 dager. Se nærmere om dette senere i veiledningen. 1.4 Brukerstøtte Brukerstøtte for PAS og PGS-C følger linjen. Skolen kontakter sin skoleeier som ved behov kontakter egen fylkesmann. Ved tekniske problemer kan kontakt Utdanningsdirektoratet direkte, tlf For brukerstøtte på skoleadministrative systemer (SAS), ta kontakt med leverandøren av systemet. 1.5 Brukerrettigheter i PAS/PGS Tilgang til skjermbilder og funksjoner styres ut fra brukerrolle og prøvetype. Brukerroller i PAS/PGS er hierarkisk oppbygget. En bruker kan ha flere roller. Skoleadministratorrollen er vanligvis rektor på skolen, men rektor kan opprette samme rollen til flere som skal ha samme rettigheter i PAS. Brukerrettigheter til PGS-C og rapporter i PAS styres fra skjermbildet Påmelding i PAS. Skoleadministrator registrerer en eller flere på skolen som Ansvarlige for de enkelte elevgruppene. Disse får da rettigheter til blant annet å logge seg på PGS-C for å følge med på elevenes aktiviteter, til å se elevenes besvarelser, og de får tilgang til funksjoner for å registrere data og til å ta ut rapporter for elevgruppen. Alle brukere registreres med fødselsnummer og skal ha egen brukerident (brukernavn og passord). Brukernavn og passord er personlige og skal ikke deles. Opplysningene som er registrert i PAS, er taushetsbelagte i henhold til forvaltningsloven Følgende brukerroller er aktuelle for skoleeier og skoler Skoleeier Brukerrollen tildeles av fylkesmannen Skoleadministrator VGO (videregående skoler) Brukerrollen tildeles av skoleeier Skoleadministrator GSK (grunnskoler) Brukerrollen tildeles av skoleeier Lærer VGO (videregående skoler) Brukerrollen tildeles av skoleadministrator Lærer GSK (grunnskoler) Brukerrollen tildeles av skoleadministrator. PAS/PGS 4 Brukerveiledning NP/KP for skolen

5 1.5.2 Følgende prøvetyper er i bruk EG Eksamen grunnskole EV Eksamen videregående skole VO Eksamen voksne grunnskole NP Nasjonale prøver KP Kartleggingsprøver KS Karakterstøttende prøver PN Pilotering 2 BESKRIVELSE AV FUNKSJONER 2.1 PAS Innlogging og aktivering av brukerroller Alle som tildeles en brukerrolle i et av systemene, får tilsendt en e-post fra PAS med brukernavn, passord og lenke til pålogging. Nye brukere av systemene må aktivere brukeren sin i PAS. Logg på nettadressen: https://pas.udir.no Logg inn med brukernavn og passord du har fått tildelt på e-post. Ved første pålogging skal du endre både brukernavn, passord og registrere kontrollspørsmål med svar. FEIDE-brukere kan klikke på ikonet «FEIDE» og logge på med det brukernavnet og det passordet som er tildelt fra Feide. For at FEIDE-påloggingen skal fungere, må brukers korrekte fødselsnummer og brukerrolle(r) i PAS også være registrert på brukeren i FEIDE. Nye brukere av PAS, PGS-A og PGS-C må aktivere brukerrollen ved pålogging i PAS. Dersom pålogging ikke lykkes, kan det tyde på at brukeren ikke er tildelt en brukerolle. Kontakt i så fall den som har opprettet deg som bruker i PAS. PAS/PGS 5 Brukerveiledning NP/KP for skolen

6 Personer som er registrert som ansvarlig på elevgrupper i påmeldingsbildet i PAS, men som ikke har andre roller i PAS, må logge seg inn i PAS og aktivere brukerrollen sin før det er mulig å logge seg inn i PGS-C som Lærer/administrator for å følge med på prøvegjennomføringen eller for se elevbesvarelser. Se mer om dette senere i brukerveiledningen. Alle endringer i personalia gjøres i PAS. Det er viktig at registrerte opplysninger er korrekte Glemt brukernavn og passord eller endre påloggingsinformasjon Dersom du ønsker å endre påloggingsinformasjon, trykker du på «Glemt passord» i påloggingsbildet til PAS og fyller inn fødselsnummeret. Du får da tilsendt en e-post med ditt brukernavn og et nytt passord, slik at du kan logge deg på og endre innloggingsdata. Brukernavn og passord er casesensitive (skiller på store og små bokstaver). Brukernavnet må være minst 4 tegn med kun bokstaver og/eller tall. Passordet må være minst 9 tegn, minst en stor bokstav, minst en liten bokstav og minst ett tall. Passordet skal ikke inneholde æ, ø eller å eller apostrofer, etc. Ved første pålogging må du godta personvernerklæringen, ved å velge «Ja, jeg samtykker». PAS/PGS 6 Brukerveiledning NP/KP for skolen

7 2.2 PAS - Hovedmeny Etter å ha gått gjennom påloggingsrutinen kommer du inn på startsiden i PAS. For å få tilgang til de riktige menyvalgene må du velge riktig prøvetype (f.eks. «Nasjonale prøver»), prøveperiode (f.eks. «Høsten 2011») og brukerrolle («lærer» eller «skoleadministrator»). Menyvalgene du får opp, vil avhenge av brukerrollen. Ved neste pålogging vil du komme inn i samme prøvetype, prøveperiode og brukerrolle som den du sist var innlogget med. Hvis skjermbildet viser noe annet enn forventet, sjekk på Startsiden at du har de riktige valgene for prøvetype, prøveperiode og brukerrolle. PAS/PGS 7 Brukerveiledning NP/KP for skolen

8 2.3 PAS Brukerprofil Alle brukere har tilgang til skjermbildet «Brukerprofil». Her kan du se og eventuelt endre dine egne brukeropplysninger. Det er viktig at personalia er korrekt, spesielt gjelder dette e-postadressen når brukernavn og nytt passord sendes til denne adressen. 2.4 PAS Brukeradministrasjon (skoleadministrator) I skjermbildet «Brukeradministrasjon» kan skoleadministrator opprette og vedlikeholde brukere ved skolen. Dersom en bruker ikke lar seg administrere, kan dette tyde på at han/hun er oppnevnt som sensor/klagenemndsmedlem, eller har roller som er opprettet av Utdanningsdirektoratet. En bruker kan også ha roller ved andre skoler. Da må denne skolen kontaktes for å få slettet rollen dersom personen ikke er tilsatt ved to skoler. Skjermbildet har tre faneblad: «Oversikt», «Detaljer» og «Lag ny». Oversikt -bildet har flere muligheter for å avgrense søket. Se alle viser alle brukere du kan administrere. PAS/PGS 8 Brukerveiledning NP/KP for skolen

9 Trykk på en valgt bruker for å komme inn i detaljbildet for brukeren, her kan du endre kontaktinformasjon etc. De høyeste brukerrollene kan overta bruker ved behov for å hjelpe lavere brukerroller Opprette nye brukere Klikk på fanebladet «Lag ny» Tast inn personens 11-sifrede fødselsnummer og klikk på knappen «Sjekk fnr». Hvis fødselsnummeret godkjennes, får du opp et skjermbilde der du kan skrive inn navn, adresse osv. For personer som er registrert tidligere (f.eks. ved en annen skole), vil disse registreringene vises og kan endres. Obligatoriske felt er «Fødselsnummer», «Fornavn», «Etternavn» og «E-post». Helst bør også adresse og mobiltelefonnummer registreres (ikke registrer mellomrom mellom tallene). Det er særlig viktig at e-postadressen er korrekt, brukernavn/ passord sendes til den adressen. Avslutt registreringen av ny bruker ved å trykke på «Lagre» Tildele og slette brukerroller Klikk på pluss-tegnet foran teksten «Vis brukerroller» for å se hvilke roller en person er tildelt. PAS/PGS 9 Brukerveiledning NP/KP for skolen

10 Klikk på knappen «Legg til ny». I kolonnen til venstre velges rolle. Avslutt med å trykke «Lagre». En brukerrolle kan slettes ved å trykke på søppelbøtta. Når en bruker slutter ved en skole, skal skoleadministrator slette brukerrollen(e) personen har hatt ved skolen og hake av i feltet Skoletilhørighet at Fagpersonen har sluttet ved denne skolen. Personen kan da søkes opp på fødselsnummer og tildeles brukerroller ved andre skoler. Dersom dette ikke gjøres, kan ikke den nye skolen administrere denne brukeren. En bruker kan ha flere brukerroller på samme skolen og kan også være tilsatt ved flere skoler samtidig. Skolene må da avtale seg imellom hvem som skal kunne administrere brukeren. Hvis en bruker ikke er tildelt brukerroller, gir pålogging til PAS feilmeldingen Access denied Vedlikeholde brukere Fra brukeradministrasjonsbildet kan brukeropplysninger endres og nytt passord genereres. Nytt passord sendes automatisk til den e-postadressen brukeren er registrert med i PAS. Du kan ikke endre brukeropplysninger for en brukerrolle som har høyere brukerrettighet enn dem du kan administrere. Dette er gjort av sikkerhetsmessige grunner (gjelder bl.a. sensorrollen som styres av fylkesmannen og gruppemedlem-/nemndsmedlemsrollene som styres av Utdanningsdirektoratet). 2.5 PAS Skoler (skoleadministrator) Skoler -skjermbildet viser opplysningene som er registrert om skolen, og som oppdateres fra Nasjonalt skoleregister (NSR) som ajourføres fra Bedrifts- og foretaksregisteret i Brønnøysund. Eventuelle feil eller mangler må skolen melde til NSR eller Brønnøysundregistrene. Ved kommunikasjon med skoleadministrative systemer (SAS), vær spesielt nøye med at organisasjonsnummeret stemmer overens i begge systemene. Hvis ikke vil overføringer feile. For visse prøver (f.eks. nasjonale prøver på 8. trinn) skal det ved påmelding av elever registreres avgiverskole fra 7. trinn. Registreringen vil lettes hvis skoleadministrator på forhånd registrerer aktuelle avgiverskoler i Skoler -bildet. Ved en del skoler (f.eks skoler) vil skolen være sin egen avgiverskole for alle eller en del av elevene. Åpne skjermbildet Skoler Finn aktuelle avgiverskoler i listen og trykk på Legg til avgiverskole PAS/PGS 10 Brukerveiledning NP/KP for skolen

11 2.6 Påmelding av elever (skoleadministrator) Alle elever som skal delta ved en prøve, må registreres i PAS. Dette gjøres enten ved manuell registrering i skjermbildet Påmelding eller ved overføring fra skoleadministrative systemer. Skjermbildet har tre arkfaner: Oversikt, Detaljer og Importer. Etter at påmeldingsfristen er utgått, må egen fylkesmann kontaktes slik at prøven eventuelt kan åpnes for etterpåmeldinger (gjelder elever som flytter/bytter skole). Prøver merket med variantene LSA, SSA og NSA gjelder samiske elever. Variant TEG gjelder tegnspråk. Elever som ikke har fødselsnummer eller D-nummer, må registreres med et fiktivt fødselsnummer generert i PAS. Dette får skolen ved å henvende seg til fylkesmannen. Alle elever skal meldes på prøvene. Fritak og fravær skal registreres i etterkant. PAS/PGS 11 Brukerveiledning NP/KP for skolen

12 Nederst i oversiktsbildet finnes utskriftsfunksjoner som aktiveres ved at den aktuelle prøven hakes av til venstre. Avhakingsmuligheten gjelder kun for utskrift og eksport og skal ikke benyttes for å komme inn i detaljbildet: «Eksport regneark»: Åpner regneark med Fagkode, Fagnavn, Gruppekode og Elevnummer for alle elever. «Utskrift»: Lager en liste i PDF-format per gruppe med Elevnummer, Navn, Fødselsdato, Målform, Privatist (ja/nei) og Brukernavn hvis prøven er elektronisk. (Opplysningene på utskriften kan ikke brukes til pålogging i PGS-C.) «Gruppevis utskrift»: Samme som under «Utskrift», men ordnet gruppevis. «Eksport»: Åpner regneark med oversikt over prøvene Manuell påmelding Arkfanen Oversikt viser alle tilgjengelige prøver for den valgte prøveperioden. Utvalget kan begrenses ved enten å søke på fagkode, fagnavn eller krysse av for «Vis kun grupper med påmeldte» hvis det allerede er registrert elevgrupper i PAS. Skjermbildet viser «Fagkode», «Fagnavn», «Variant» (brukes sjelden), «Datoer» for når påmeldinger starter og slutter, samt antall påmeldte. Ved å klikke på linjen for en prøve, kommer du automatisk inn i arkfanen Detaljer for prøven og kan registrere eller se registrerte kandidater. PAS/PGS 12 Brukerveiledning NP/KP for skolen

13 Nye prøvegrupper legges til ved å klikke på knappen «Legg til ny prøvegruppe», skriv inn navn på prøvegruppen og lagre. Hvis du allerede har registrert en gruppe elever (innenfor samme prøvetype og periode), kan du kopiere elevene fra denne gruppen over på en ny prøve ved å velge Vil du ta utgangspunkt i en annen prøvegruppe. Det er derfor hensiktsmessig å gi elevgruppene tydelig navn for å skille elevgruppene fra hverandre. Elever som kopieres fra en annen prøvegruppe, eller er overført fra skoleadministrative systemer, dukker opp i en liste med Etternavn, Fornavn, Fødselsnr, Kandidatnr, Hovedmål, Priv og ev. Avgiverskole (8. trinn). For elektroniske prøver vil bildet også vise Login. Feltet Priv brukes bare ved eksamen. Påmelding av elever skjer ved å registrere etternavn, fornavn, fødselsnummer (11 siffer) og velg målform, trykk på «Lagre elev». Du kan også endre navn og målform på elever. Navn skal endres i navnerubrikken i skjermbildet Påmelding. Husk å trykke på «Lagre prøvegruppe» nederst i bildet for å lagre endringene. Navneendringen blir da gjort på alle stedene i PAS der eleven er registrert. Registrere ansvarlige for prøvegruppen gjøres i påmeldingsbildet i PAS. Alle personer på skolen som har en brukerrolle i PAS, er valgbare som ansvarlige for en elevgruppe. Disse kan logge seg på https://pgsc.udir.no ved å velge brukerrollen Lærer/Administrator, og de vil på prøvedagen få tilgang til monitorløsningen og kan følge med på prøvegjennomføringen. De ansvarlige har også tilgang til å kunne registrere resultater og status på elever, og de får tilgang til flere av rapportene i PAS. Også skoleadministratorer må registreres som ansvarlige for å få de nevnte tilgangene. En prøvegruppe kan ha flere Ansvarlige. Gå til Påmeldingsbildet, velg prøven og åpne en gruppe kandidater. Velg deretter den ansvarlig i nedtrekklisten for brukere på skolen, og klikk på knappen «Lagre ansvarlig». PAS/PGS 13 Brukerveiledning NP/KP for skolen

14 Ansvarlige som ikke har vært bruker av PAS/PGS tidligere, vil motta en e-post med brukernavn og passord til PAS slik at han/hun kan aktivere brukerrollen ved å logge seg på PAS og gå gjennom påloggingsrutinen. Elever og ansvarlige slettes ved å klikke på søppelbøtteikonet til høyre. Prøvegrupper kan slettes, men først etter at alle elever og ansvarlige er slettes fra gruppen Import av påmeldinger fra skoleadministrative systemer (SAS) Det er utviklet funksjoner for å overføre av påmeldinger fra de forskjellige skoleadministrative systemene. Skjermbildet Påmelding kan også brukes for å etterpåmelde elever og for å endre opplysninger etter en overføring fra det skoleadministrative systemet. Rutine for import av påmeldinger varierer noe fra system til system, ved problemer konferer med veiledning for det enkelte skoleadministrative systemet eller ta kontakt med leverandør. Under arkfanen Importer finnes følgende funksjoner: Importer påmeldinger fra fil. Import fra SAS skjer vanligvis ved at skolen setter i gang en automatisk overføring av elevgrupper og ansvarlige lærere fra SAS. Se egne brukerveiledninger fra leverandøren av SAS der slike finnes. Hvis ansvarlige lærere ikke ble overført sammen med elevgruppen, kan skoleadministrator legge til Ansvarlig på gruppene i etterkant i påmeldingsbildet i PAS. Korrigeringer som gjøres i PAS, blir ikke ført tilbake til SAS. Dette må ajourføres manuelt. Generer engangspassord for import direkte fra Skoleadministrativt system. Funksjonen brukes ved import fra enkelte av de skoleadministrative systemene. Kontakt leverandøren av SAS ved behov for assistanse. Vis importlogg har 4 forskjellige alternative rapporter. Husk alltid å sjekke importloggen for å kontrollere at importen har gått greit. Ekstern BrukerID i SAS og PAS må være nøyaktig like. Hvis ikke vil importen feile. Ansvarlige som ikke har vært bruker av PAS/PGS tidligere, vil motta en e-post med brukernavn og passord til PAS slik at han/hun først må aktivere brukerrollen ved å logge seg på PAS og gå gjennom påloggingsrutinen. PAS/PGS 14 Brukerveiledning NP/KP for skolen

15 Rutinen for import av påmeldinger varierer noe fra system til system. Er det problemer, må en konferere med veiledningen for det enkelte skoleadministrative systemet, eller ta kontakt med leverandøren. Noen typiske årsaker til feil ved import: Feil organisasjonsnummer Ansvarlig mangler brukerrolle på skolen. Alle Ansvarlige må ha en brukerrolle ved skolen. Bruker som kjører import, har ikke skoleadministratorrolle ved skolen BrukerID er ikke identisk med brukernavn i PAS. Hvis brukeren endrer brukernavn i PAS, må samme endringen gjøres i SAS (Ekstern BrukerID). Ved direkteoverføring til/fra SAS vil en få spørsmål om brukernavn og passord, dette må være PAS brukernavn og passord. Det vil si at overføring mellom PAS og de fleste skoleadministrative system kun vil fungere dersom bruker ikke er pålogget via FEIDE Registrere avgiverskole (gjelder kun 8. trinn) For enkelte prøver (Nasjonale prøver, 8. trinn) skal det også registreres avgiverskole for elevene, dvs. hvilken skole eleven gikk på i 7. klasse. Dette er obligatorisk. Forhåndsregistrerte avgiverskoler vises i en nedtrekksboks ved hver enkelt elev. Skoleadministrator må på forhånd ha registrert aktuelle avgiverskoler i Skoler -bildet. For en elev som kommer fra en annen skole enn de forhåndsregistrerte avgiverskolene, velger du «Annen skole» i nedtrekkboksen. Det kommer da opp en lenke til høyre for boksen hvor det står «Velg». Klikk på «Velg» gir mulighet til å velge tilgjengelige avgiverskoler fra hele landet. Registrere avgiverskole på elever fra utlandet. I påmeldingsbildet: Velg «annen skole». Velg skoletype: «Alle». Velg fylke: Velg skole: «Uten skoletilhørighet Fiktiv skole». PAS/PGS 15 Brukerveiledning NP/KP for skolen

16 2.6.4 Mangler fødselsnummer Noen få elever kan mangle fødselsnummer. Skolen må da kontakte Fylkesmannen for å få generert et fiktivt fødselsnummer til bruk i PAS. Disse fiktive fødselsnumrene er kun gyldige i PAS og kan ikke overføres fra PAS til andre systemer. D-nummer kan brukes i PAS Generere brukernavn og passord til elever for bruk i PGS-C Alle elever som skal gjennomføre elektroniske prøver, må ha brukernavn og passord. Skoleadministrator genererer brukernavn og passord i PAS og skriver ut et A4-ark til hver elev. Klikk på «Generer»-knappen i skjermbildet Påmelding Knappen «Skriv ut» til høyre for «Generer»-knappen blir da aktiv, og du kan skrive ut et A4-ark til hver elev med brukernavn og passord. (Ikke bruk funksjonen Skriv ut liste, for denne listen inneholder ikke påloggingsinformasjon.) Er det behov for å skrive ut nye passord til elever, kan dette gjøres for alle eller noen av elevene. Hak av i kolonnen til venstre for elever som skal ha nytt passord. Hakes det av for alle elevene når du trykket på «Generer», får alle nye passord slik at du da må skrive ut nye A4-ark med brukernavn og passord til alle. Brukernavnet blir ikke generert på nytt, kun passordet. Brukernavn og passord kan skrives ut når som helst før prøvedagen. Utskriftsfunksjoner i skjermbildet Påmelding : «Skriv ut liste»: Skriver ut en liste med navn, fødselsdato, elevnummer, målform og eventuelt brukernavn på alle elevene i gruppen hvis prøven er elektronisk. (Info fra denne listen kan ikke brukes til pålogging.) «Skriv ut»: Knappen ligger til høyre for «Generer»-knappen og skriver ut brukernavn og passord til den enkelte eleven, et A4-ark til hver. Dette er påloggingsinformasjonen og kan skrives ut når som helst. PAS/PGS 16 Brukerveiledning NP/KP for skolen

17 2.7 PAS Dagspassord til bruk i PGS-C Dagspassordet gjelder kun for elektroniske prøver. For å være sikker på at elevene ikke logger seg inn som en annen person, må den prøveansvarlige godkjenne den enkelte elevs innlogging ved å taste inn dagspassord på elevens PC etter at eleven selv har skrevet inn sitt brukernavn og passord. Sikkerheten med dagspassord fungerer bare så lenge kun de prøveansvarlige kjenner dagspassordet. Nytt dagspassord genereres automatisk hver natt og gjelder per skole for en prøve på en gitt dag. Skoleadministrator tar ut dagspassordet i PAS på prøvedagen og gir det til de prøveansvarlige. Klikk på menyvalget «Dagspassord» i venstremenyen Velg dagens prøve fra nedtrekkboksen merket «Prøve» og trykk på «Vis dagspassord» Dagspassordet vises i skjermbildet 2.8 Pålogging til PGS-C for elever Elevene logger seg inn ved hjelp av brukernavn og passord som er hentet fra PAS. Læreren skriver deretter inn dagspassordet. Merk at for elevpålogging gjennomfører PGS-C en automatisk systemsjekk på den enkelte elevs PC for å kontrollere at krav til nettleser, skjermoppløsning og Flash plugin er tilfredsstillende. Dersom kravene ikke er innfridd, vil dette markeres med røde kryss, og det vil ikke være mulig for eleven å logge seg på før nyere programvare er lastet ned. Gå til nettadressen https://pgsc.udir.no Velg «Elev» PAS/PGS 17 Brukerveiledning NP/KP for skolen

18 Elev logger inn med brukernavn og passord. Lærer skriver inn dagspassord på den enkelte elev sin pc. 2.9 Pålogging til PGS-C for Lærer/Administrator For å få tilgang til PGS-C må brukerrollen først aktiveres ved pålogging i PAS før brukeren logger seg inn i PGS-C som Lærer/administrator. Alle lærere som blir registrert som ansvarlige for en prøvegruppe og ikke fra før av er brukere av PAS, vil få tilsendt en e-post fra PAS med brukernavn og passord. Gå til nettadressen https://pgsc.udir.no (samme sted som elevene logger seg på) Velg «Lærer/Administrator» Logg inn med brukernavn, passord og svar på kontrollspørsmål (samme som i PAS). PAS/PGS 18 Brukerveiledning NP/KP for skolen

19 2.9.1 Følge med på prøvegjennomføring og se elevbesvarelser Etter påloggingen kommer du inn i skjermbildet «Elevmonitor». Standardinnstillingen viser aktive prøver per dags dato. Eventuell tidligere prøvedato velges i kalenderikonet. Du kan ikke velge prøvedatoer i framtid. Lærer/Administrator kan da i sann tid følge med på prøvegjennomføringen for de elevene han/hun er ansvarlig for. Bildet viser hvem som er pålogget, og hvem som har levert besvarelsen. Læreren kan også se den enkelte elevs besvarelse. Velg skole, prøve og gruppe for å se elevene du er ansvarlig for. Elevmonitorbildet må oppdateres manuelt ved å trykke på ikon for oppdatering Status har alternativene «Ikke startet», «Påbegynt», eller «Levert». Påbegynt (Tidspunktet da prøven ble påbegynt) og «levert» (Tidspunkt for levering av prøven) Tid brukt beregnes fra tidspunktet for den første påloggingen til tidspunktet for levert besvarelse. Det er ikke den faktisk brukte tiden som vises (en elev kan f.eks. ha falt ut av systemet og senere logget seg på igjen, uten at denne tiden blir trukket fra). Poeng (antall poeng oppnådd) Endre status (her kan den ansvarlige læreren endre status på en elev) Besvarelse. Etter at de elektroniske prøvene er avlagt, kan læreren for gitte prøver se hver enkelt elevs besvarelse ved å trykke på denne lenken. Det kan være nyttig for læreren å gå gjennom besvarelsen sammen med eleven. PAS/PGS 19 Brukerveiledning NP/KP for skolen

20 Dersom en elev går ut av PGS-C uten å ha gjort seg ferdig med prøven (blir kastet ut av systemet av tekniske grunner, velger å lukke nettleseren pga tekniske problemer eller velger å benytte en annen pc) står elevstatus fortsatt som «Til stede». Eleven kan da logge seg på igjen og fortsette prøven. (NB! Dette forutsetter at eleven ikke har tykket på «Lever»-knappen). De svarene som er blitt registrert i systemet, vil bli liggende i inntil tre døgn, slik at eleven innen denne tiden kan logge seg på og fortsette. Etter tre døgn må alle spørsmål besvares på nytt. Merk at data fra nasjonale prøver blir bare liggende i PAS i 8-12 måneder (pålegg fra Datatilsynet), det er derfor viktig at skolen skriver ut rapportene fra PAS PAS Registrere fritak og fravær Alle som skal kunne registrere status eller resultater på elever, må være registrert som ansvarlig for elevgruppen i skjermbildet Påmelding i PAS. Registrering av fravær, fritak og resultater må gjøres innenfor aktuelle tidsfrister. Tilbakeføring av resultater til PAS fra elektroniske prøver kan ta inntil 3 dager, avhengig av nettrafikken. Fanebladet Oversikt viser alle elevgrupper hvor pålogget bruker er registrert som ansvarlig. Utvalget i skjermbildet kan begrenses ved å velge fagkode og prøvegruppe. «Statusfeltet» skal oppdateres for elever som har gyldig fravær eller fritak. Det er viktig at skolen sjekker om noen av elevene som står med Manglende resultat, egentlig skulle vært registrert som fritatt eller ikke deltatt (gyldig fravær). Endringer må gjøres innen tidsfristen. Det er ikke mulig å registrere resultater eller tilbakeføre resultater fra PGS-C på en elev hvor det er registrert ikke deltatt eller fritatt i PAS. PAS/PGS 20 Brukerveiledning NP/KP for skolen

21 Det er ikke mulig å registrere ikke deltatt eller fritatt på en elev hvor resultater er registrert eller tilbakeført fra PGS-C. Derfor er det viktig at skolene ikke lar elever med gyldig fritak gjennomføre prøvene. Husk å lagre skjermbildet etter oppdateringer PAS Registrere resultater for papirbaserte prøver Manuell registrering av den enkelte elevs resultater gjøres i Detaljer -bildet. Bildet åpnes ved å klikke på elevens rad i Oversikts -bildet. Elevens svar registreres ved å klikke på valgt svaralternativ (flervalgsoppgaver) eller på «Rett» eller «Galt» på de åpne oppgavene. Det kan markeres at svar mangler, eller at eleven har krysset av for flere svaralternativer. Husk å lagre hver gang du går ut av skjermbildet. Gå tilbake til oversiktsbildet ved å klikke på fanebladet Oversikt. Elevens rad i oversiktsbildet skal da vises med status «Fullført» i kolonnen «Reg. status». Hvis det ikke står «Fullført», gå tilbake til Detaljer og oppdater de radene hvor svaralternativ ikke er registrert. PAS/PGS 21 Brukerveiledning NP/KP for skolen

22 3 PAS RAPPORTER Rapportene oppdateres vanligvis én gang i timen. Merk at data fra nasjonale prøver bare blir liggende i PAS i maks 12 måneder (pålegg fra Datatilsynet). Det er derfor viktig at skolen skriver ut rapportene fra PAS. 3.1 R01 Oppfølging 1 Rapporten viser for hver enkelt prøve antall påmeldte, antall fritatt, antall ikke deltatt, registrerte resultater og manglende resultater. Det er flere muligheter for å avgrense søket. Skolen ser bare data for egen skole, mens skoleeier ser data for alle skoler i kommunen. Øverst i rapporten vises dato og tidspunktet for den siste oppdateringen. PAS/PGS 22 Brukerveiledning NP/KP for skolen

23 3.2 R02 Oppfølging 2 Rapporten inneholder de samme opplysninger som R01, men viser en linje per utvalg. Skolen ser bare data for egen skole, mens skoleeier ser data for alle skoler i kommunen. Det er ikke stor forskjell på informasjonen som kan hentes ut av R01 og R02. Søket har flere avgrensningsmuligheter. Øverst i rapporten vises dato og tidspunkt for siste oppdatering. 3.3 Nasjonale prøver rapporter i PAS For å kunne se rapporter må du være registrert som ansvarlig for elevgruppen i påmeldingsbildet. Husk at skolen må skrive ut alle rapportene etter at prøvene er ferdige. PAS oppbevarer bare resultatene i inntil 12 måneder etter pålegg fra Datatilsynet. Disse rapportene er tilgjengelig på skolenivå for nasjonale prøver: Rapport Innhold Lærer Skoleadm. NP01 Grupperapport Rapporten viser rett/galt per oppgave og totalt per elev. For å se resultatene velges prøve, oppgavesett og gruppe. Avgiverskolene kan se resultatene for de elevene de har avgitt til andre skoler, ved å hake av for dette utvalget. Kryss av for «Sortert etter første oppgavesett» for prøver med flere oppgavesett hvor oppgavene er i forskjellig rekkefølge. Ja, for egne Ja, for alle ved skolen PAS/PGS 23 Brukerveiledning NP/KP for skolen

24 Oppgavesettene blir da sortert i samme rekkefølge. NP02 Mestringsnivå per skole Viser med tall og grafikk skolens totale Ja Ja resultat per prøve fordelt på mestringsnivå. Avgiverskolene kan se resultatene for de elevene de har avgitt til andre skoler ved å hake av for dette utvalget. Denne delen av rapporten er bare tilgjengelig for avgiverskoler og for kommunenivået. Rapport Innhold Lærer Skoleadm. NP03 Mestringsnivå Skole NP04 Resultater per kommune NP06 Oppgaverapport NP08 rapport Viser med tall og grafikk hvordan skolens totale resultat per prøve er fordelt på mestringsnivåer og med sammenligning mot tilsvarende verdier på hhv. kommune-, fylkes- og nasjonsnivå. Avgiverskolene kan se resultatene for de elevene de har avgitt til andre skoler, ved å hake av for dette utvalget. Denne delen av rapporten er bare tilgjengelig for avgiverskoler og for kommunenivået. Viser tall for alle skoleeiere fordelt fylkesvis. En del tall er skjult (prikket) for å unngå indirekte identifisering av enkeltelever. Rapporten viser på aggregert nivå hvordan elevenes svar fordeler seg innenfor hver enkelt oppgave. Riktig svaralternativ er markert med grønn skrift. Velg prøve, oppgavesett og gruppe. Avgiverskolene kan se resultatene for de elevene skolen har avgitt til andre skoler, ved å hake av for dette utvalget. Denne delen av rapporten er bare tilgjengelig for avgiverskoler og for kommunenivå. Kryss av for «Sortert etter første oppgavesett» for prøver med flere oppgavesett hvor oppgavene er i forskjellig rekkefølge. Oppgavesettene blir da sortert i samme rekkefølge. Denne rapporten er beregnet på utskrift og utdeling til elev og foresatte. Ja Ja Ja, for egne Ja, for egne Ja Ja Ja, for alle ved skolen Ja, for alle ved skolen R01 Oppfølgingsrapport 1 Viser for egen skole og for hver enkelt prøve antall påmeldte, antall fritatt, antall ikke deltatt, antall registrerte resultater og antall manglende resultater. «Manglende resultater» er antall påmeldte minus registrert enten resultater eller fravær. Det kan ta opptil 3 døgn etter at en elektronisk prøve i PGS-C ble avlagt, til alle resultatene Nei Ja PAS/PGS 24 Brukerveiledning NP/KP for skolen

25 R02 Oppfølgingsrapport 2 er synlige i rapporten. Resultatene kommer tilbake enkeltvis. Tilsvarer rapport R01, men her vises også totalverdier for alle skoler, skoleeiere, fylker og totalt for hele landet. Skolene kan imidlertid ikke se verdier for den enkelte prøven. En del søkefunksjonalitet i skjermbildet er inaktivt (grået ut) fordi denne er beregnet for andre brukere enn skolene. Nei Ja 3.4 Kartleggingsprøver rapporter i PAS Kartleggingsprøvene er laget for å måle den enkelte elevs ferdigheter. Det lages ikke samlerapporter for kartleggingsprøver. Gjennomføringen av kartleggingsprøver er stort sett den samme som for nasjonale prøver. For nærmere informasjon, les avsnittet om nasjonale prøver. Følgende rapporter er tilgjengelige på skolenivå for kartleggingsprøver: Rapport Innhold Lærer Skoleadm. Grupperapport Oppgaverapport R01 Oppfølgingsrapport 1 Rapporten viser rett/galt per oppgave og totalt for den enkelte eleven. Velg prøve, oppgavesett og gruppe for å se resultatene. «Sortert etter første oppgavesett» gjelder prøver med flere oppgavesett som inneholder de samme oppgavene, men i forskjellig rekkefølge. Kryss av her for å få oppgavene sortert i samme rekkefølge. Rapporten viser på aggregert nivå hvordan elevenes svar fordeler seg innenfor hver enkelt oppgave. Riktig svaralternativ er markert med grønn skrift. Velg prøve, oppgavesett og gruppe for å se resultatene. «Sortert etter første oppgavesett» gjelder for enkelte prøver hvor det er flere oppgavesett med de samme oppgavene, men i forskjellig rekkefølge. Kryss av her for å få oppgavene sortert i samme rekkefølge. Viser for egen skole per prøve antall påmeldte, antall fritatt, antall ikke deltatt, antall registrerte resultater og antall manglende resultater. «Manglende resultater» er antall påmeldte minus antall registrert enten resultater eller fravær. Det kan være opptil 3 døgns forsinkelse fra elevene har avlagt elektronisk prøve til dette vises i rapporten. Ja, for egne Ja, for egne Nei Ja, for alle ved skolen Ja, for alle ved skolen Ja PAS/PGS 25 Brukerveiledning NP/KP for skolen

26 R02 Oppfølgingsrapport 2 Tilsvarer rapport R01, men kan også vise totalverdier for alle skoler, skoleeiere, fylker og totalt for hele landet. Skolene kan imidlertid ikke se verdier for den enkelte prøven. Noe av søkefunksjonaliteten i skjermbildet er inaktiv (grået ut) idet denne er beregnet for andre brukerroller. Nei Ja PAS/PGS 26 Brukerveiledning NP/KP for skolen

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver Utdanningsdirektoratet, oktober 201 3 1 GENERELT... 4 1.1 IP adresser og tekniske

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.24 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 23. september 2011 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.27 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 30. oktober 2013 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.30 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 10. mars 2015 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre

Detaljer

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER Versjon 1.03 - Nynorsk Utdanningsdirektoratet 14. august 2015 Dato og versjonsnr Versjon 1.00 6. november 2011 Versjon 1.01

Detaljer

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.23 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 10. mai 2011 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre prøvetyper

Detaljer

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.22 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 13. april 2011 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 18. mai 2010. Versjon 1.18 8. september 2010 Versjon

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.29 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 25. april 2014 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for

Detaljer

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver Utdanningsdirektoratet, oktober 201 3 1 GENERELT... 3 1.1 IP adresser og tekniske

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger.

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpnet for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver Utdanningsdirektoratet, januar 2013 1 PAS/PGS Brukerveiledning prøver 1 GENERELT...

Detaljer

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.18 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 26. juni 2012 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010

Detaljer

Dette er en presentasjon som viser hvordan den nye tjenesten ser ut for deg som jobber med eksamen i kommunen.

Dette er en presentasjon som viser hvordan den nye tjenesten ser ut for deg som jobber med eksamen i kommunen. Utdanningsdirektoratet innfører ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpner for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter Prøveadministrasjonssystemet

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.16 Utdanningsdirektoratet 12. mars 2015 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Innlogging via FEIDE for de skoler bruker dette... 2 3. Identifisering...

Detaljer

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG versjon 2, vår 2009 Bokmål 1. Forberedelse... 2 2. Pålogging... 3 3. Identifisering/dagspassord... 5 4. Last ned oppgavene for prøvegruppen...

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/ Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpnet for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.14 Utdanningsdirektoratet 4. januar 2011 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010. Versjon

Detaljer

Veiledning og informasjon om eksamen våren Fauske 25/1 Mosjøen 26/1 Svolvær 28/1 Narvik 29/1

Veiledning og informasjon om eksamen våren Fauske 25/1 Mosjøen 26/1 Svolvær 28/1 Narvik 29/1 Veiledning og informasjon om eksamen våren 2016 Fauske 25/1 Mosjøen 26/1 Svolvær 28/1 Narvik 29/1 Program for dagen Presentasjon av ny eksamenstjeneste Skoleadministrator+ Påmelding av fagpersoner Lunsj

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016

Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016 Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016 Målsetting Generell praktisk info rundt eksamen/prøver/endring regelverk Bli kjent med det nye prøveadministrasjonssystemet Bli kjent med kommunenes og skoleadministrators

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator Brukerveiledning for eksamenskoordinator 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel ved opprettelse av ny brukerkonto Glemt passord Endre profil Hjelpfunksjonen i Inspera Assessment Hovedansvarlig Oppsett

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger.

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpner for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.12 Utdanningsdirektoratet 7. februar 2011 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Identifisering... 3 3. Hent eksamensoppgaven... 3 4. Besvar oppgaven...

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukarrettleiing for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESARAR VED EKSAMEN OG PRØVAR...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com ROLLE: RÅDGIVER/LÆRER GRUNNSKOLE HVA VIL DU GJØRE? SLIK GJØR DU DET KOMMENTAR/MERKNAD Finne nyttig info og viktige grunnlagsdokumenter Gå til: https://troms.skoleogarbeidsliv.com Klikk på fanen "Lærer

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1.

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1. IST Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 28.06.2016 Side 1 Innhold IST Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke om tilgang til

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Veiledning i bruk av bestillingsportalen for skolenes brukerundersøkelser

Veiledning i bruk av bestillingsportalen for skolenes brukerundersøkelser Veiledning i bruk av bestillingsportalen for skolenes brukerundersøkelser Versjon 20.12.2016 Innspill for å forbedre veilederen sendes direkte til Petter Haagensen: pha@udir.no Se også prosessveiledning

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010

Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010 Versjon september 2010 Bokmål Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010 Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for brukere i en bedrift Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Oppstart For å åpne startsiden i DataPower Learning Online kan du skrive webadressen i adresselinjen i Internet

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.13 Utdanningsdirektoratet 9. mai 2011 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Identifisering (autentisering)... 3 3. Hent eksamensoppgaven... 3 4. Besvar

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

NB! Dette brevet kommer i en ny versjon på grunn av en endring under punktet IP-adresser.

NB! Dette brevet kommer i en ny versjon på grunn av en endring under punktet IP-adresser. Vår saksbehandler: Åshild Herredsvela Direkte tlf: E-post: Vår dato: 31.03.2009 Deres dato: Vår referanse: 2008/3169 Deres referanse: Til Fylkesmennene Sametinget Utdanningsetatene i fylkeskommunen Kommunene

Detaljer

Opprettelse av MV-login

Opprettelse av MV-login Opprettelse av MV-login Hvis en skole ikke er FEIDE-brukere må alle elever og lærere som skal bruke CD-ORD få et MV-ID i stedet. Det oppretter vi i MV-Nordics egne loginsystem som heter MV-login. For å

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Oversikt over prøven til prøveledere

Oversikt over prøven til prøveledere Oversikt over prøven til prøveledere Vi gjør oppmerksom på at det kan bli små endringer i skjermbildene. Før prøven begynner Som prøveleder trenger du: En pc med tilgang til PAD Oppmøteliste til prøve

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera. Brukerveiledning for forfatter Oppdatert 20. januar 2015 Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.no/support 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel når passord ikke

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse

Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse Brukerveiledning for administratorer og rapportbrukere. 2015 For faglige veiledere, besøk www.10faktor.no Innhold 1. Pålogging... 3 1.1 Påloggingsside...

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Brukerveiledning til KS- Læring Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Innlogging i KS Læring Brukerveiledning Brukerveiledning KS-Læring 1 KS Læring er en lærings- og delingsarena for kommunene.

Detaljer

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen

INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen INSPERA - brukerveiledning for student skoleeksamen Oppdatert 20. januar 2015 Pålogging Du logger deg på via uia.inspera.no (med vanlig UiA-brukernavn og passord): 1 Din oversikt over prøver og eksamener

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoler Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2 Krav til nettleser... 3 1.3 Støtte

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

Veiledning. Veiledning for Portwin installasjonssett 1.0. Skrevet av: Seamless AS Opprettet: Sist endret:

Veiledning. Veiledning for Portwin installasjonssett 1.0. Skrevet av: Seamless AS Opprettet: Sist endret: Veiledning Veiledning for Portwin installasjonssett 1.0 Skrevet av: Seamless AS Opprettet: 12.02.2010 Sist endret: Illustrasjon med data er gjort med tillatelse fra Karmsund Havnevesen IKS ENDRINGER SIDEN

Detaljer

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes.

Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF-leseren. Innlogging Velg innloggingsmetode. Foreløpig er det kun Feide eller Oppad-pålogging benyttes. Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 23.05.16 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS - PGS. Tone Malme og Annhild Lorentzen Februar 2013

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS - PGS. Tone Malme og Annhild Lorentzen Februar 2013 Eksamen PAS - PGS Tone Malme og Annhild Lorentzen Februar 2013 1 PAS - PGS 1. Presiseringar frå brukarrettleiinga 2. Trekking av fag 3. Påmelding til eksamen Bestilling av prøvemateriell 4. Oppdatering

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen Eksamen PAS PGS 2014 Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen 1 Nytt: Vaksne som skal ta grunnskuleeksamen har felles førebuing, felles eksamen og felles sensur som i grunnskulen.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer