ÅRSPLAN Brennastubben FamilieBarnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014-2015. Brennastubben FamilieBarnehage"

Transkript

1 ÅRSPLAN Brennastubben FamilieBarnehage

2 VEIEN til skolen BLIR TIL MENS MAN GÅR i barnehagen Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Det er spesielt Rammeplanen for barnehage som danner utgangspunktet for barnehagens daglige virksomhet. Når man lager en plan for en barnehage, må man på den ene siden følge myndighetens mange krav og forventninger, og på den andre siden tilfredsstille barnas rett til medvirkning. Måten vi prøver å løse denne utfordringen på, er å lage en årsplan som er fleksibel og åpen i forhold til å gjøre forandringer underveis, men som fremdeles har klare føringer over det barna skal lære. Vårt ønske hvert år, er å kombinere essensen fra Rammeplanen for barnehage, med barnas interesser og særpreg. De fagområdene beskrevet i Rammeplanen, skal for det meste dekkes av temaarbeidene vi skal ha hver måned. I tillegg kommer områder som språk og sosial kompetanse, som det skal jobbes med kontinuerlig. I år skal vi fortsette å jobbe med prosjekter og temaer som går over lengre tid, og vi skal oftere dele barna i grupper for å tilpasse læringsmetodene mest mulig til barnas alder. Årsplanen skal gi en oversikt over temaer og arbeidsmåter, mens månedsplanene og ikke minst ukeplanene vil gå mer i dybden i beskrivelsen av de forskjellige aktivitetene. I fjor innførte vi også en tilpasset skoleforberedende satsing for våre førskolebarn, slik at de kan være klare for å begynne på skolen til høsten. Vi følger en tisvarende opplegg for skolestartere i samarbeid med skolen baset på Oslo Kommunes, Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole, for 2015 også.

3 Hva skjer i 2014 / 2015? Veien blir til mens man går, sa Ferdinand Finne. Vi har pyntet litt på hans utsagn, og gjort det enda mer til vårt; «Veien til skolen blir til mens man går i barnehagen» Barndommen og barnehagetiden har sin egenverdi, samtidig som vi ønsker å så inn i barna, en nysgjerrighet, evne til udring og utforskertrang og skapertrang som de kan bygge på senere i livet. Årstidenes syklus, og hva vi kan høste fra naturen. Vi liker å bruke skogen som læringsarena, og å formidle videre til den kommende generasjonen å bli gla i den, og å skape holdninger som gjør at vi kan ta vare på denne naturskatten som er gitt oss. Fokus på naturen er blitt vår tradisjon, men med litt andre innspill; Vi skal fokusere på hva fra naturen vi kan bruke som matforråd, og til andre ting vi kan ha bruk for. Vi har tatt utgangspunkt i ett tre (en busk), og se hva som skjer med det gjennom de forskjellige årstidene. Vi skal se litt på hva andre nyttige ting naturen kan gi oss Vi skal blant annet for første gang lage vårt eget nye papir av resirkulert papir. Senere skal vi benytte dette papiret til kunstverk. Kultur, kunst og forming Rett før jul, får vi inn en ny ressurs i barnehagen, nemlig Åshild. Åshild er spesialutdannet innenfor forming, spesielt arbeid med tekstiler. Det blir nok mye spennende formingsprosjekter med stoff, garn og andre materialer utover vinteren og våren. Vi skal blant prøve oss på å farge batikkmønstre på stoff. Til våren flytter blikket fra Torbjørn Egner over til vår gamle eventyrtradisjon, med Espen Askeladd som helt. Mer informasjon kommer på månedsplanene! Vi gleder oss!

4

5 Åshild Katerina Ida Felecious Katerina Theodore Hege Masimo. å være på jobb...er å lære noe nytt om mennesker hverdag

6 Åshild Strand,.er pedagogisk veileder på dispensasjon fom Katerina Plessa,..er barnehageassistent. Ida Moen Pedersen,..er barnehageassistent. Felecious Amanking Glay,..er barnehageassistent. Hun er tekstilformgiver og pedagogisk utdannet faglærer med mastergrad i kunst og håndverk,. Hun skal søke for å bli barnehagelærer våren Hun har tidligere vært vikar i barnehage og jobbet som miljøterapeut. Hun har de siste årene studert og jobbet med norskopplæring for innvandrerkvinner. Da har hun drevet et tekstilverksted for å ha en praktisk tilnærming til norskopplæringen. Utenom det å få lov å holde på med formingsaktiviter med store og små, er hun interessert i film og teater. Men hun går like gjerne på oppdagelsesferd i skogen som å gå på kino. Hun er gift og har to barn, en gutt på 10 år og ei jente som er født i Hun er utdannet siviløkonom med mastergrad i turisme, og har alltid trivdes i samvær med barn. Hun liker å hjelpe mennesker i nød /vanskelig situasjoner, matlaging, utendørs aktiviteter, svømming og dans. Hun har lang erfaring fra forskjellige økonomistillinger og frivillighetsarbeid med flyktninger for Røde Kors i Hellas. Hun er frivillig arbeider i Norges Røde Kors. Ida er 25 år og har 5 års erfaring med å jobbe med barn fra 0-6 år, hvorav 1 år med hørselshemmede. Hun er i ferd med å få ferdig utdannelsen hennes som barne og ungdomsarbeider. Hun liker nye utfordninger og muligheten til å utvikle seg selv. Hun trives med forming, læring, fysisk aktivitet, og kosthold. Felecious er 23 år og en lærevillig jente. Hun har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun brenner for musikk, dans og drama, og snakker flytende engelsk. Hun har jobbet med barn i 4 år, og trives veldig med det. Hun er mamma til en liten gutt på 3 år. Hun skal jobbe med oss tom , og skal hjelpe oss videre ved behov. Theodore Plessas,..er daglig leder og eier. Hege Plessas,..er pedagogiske leder på dispensasjon, barnehageassistent og eier. Masimo Lind Anicic,..er pedagogisk rådgiver og veileder. Theodore er utdannet sivløkonom og har jobbet i forskjellige økonomiske, organisatoriske og administrative stillinger i mange år. Han er gift med Hege, og er far til to barn. Hege er barnehagelærerstudent ved HiOA, og har lang erfaring som sykepleier. Hun har jobbet som assistent siden starten i 2006, og skal fungere som pedagogisk veileder til Åshild starter i desember Hun liker å aktivisere barn med musikk, lesing og forming, og hennes bakgrunn gir en trygghet i barnehagen, Hun er gift med Theodore, og har to barn på 11 og 13 år. Masimo jobber deltid hos oss som veileder, og gir råd til de andre ansatte i pedagogiske spørsmål. Han har tidligere jobbet i vår barnehage i 8 år, men han jobber ikke direkte med barna lenger. Han er udannet barnehagelærer ved HiOA. Han trives med et aktiv naturliv, fotografi, tegning og matglede. Han er pappa til tre barn på 3,10 og 11år. Ansattes profil i Brennastubben Familiebarnehage

7 Organisasjon Vi skal være en organisasjon som vektlegger samarbeid og gode relasjoner mellom mennesker. Vi skal snakke ofte og åpent sammen både faglig (individuelle og gruppe veiledninger, personalmøter) og sosialt og skal utfordre hverandre med sikte på å nå familiebarnehagens overordnede mål. Personalet består av 3 barnehageassistenter i deltidsstillinger, 1 barnehage- og administrativ assistent i delt stilling, 1 pedagogisk leder på dispensasjon /faglær i 75% stilling, 1 barnehagelærer som rådgiver og veileder i pedagogisk temaer, og 1 daglig leder. For tiden er vi fem kvinner og to menn. Vi tror at menn og kvinner utfyller hverandre i sin væremåte overfor barna, og vi synes derfor det er viktig at barna får kontakt og impulser både fra menn og kvinner. Barnehagens eiere Brennastubben Familiebarnehage eies av Brennastubben Familiebarnehage AS, med hovedeierne Hege Cecilie Lynes Plessas og Theodore Plessas. Det er et ønske fra eierne å utøve et bevisst engasjement med hensyn til aktivitetene i familiebarnehagen, slik at et godt samarbeid med foreldrene sikres, og barnehagen oppnår sine mål. Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget er til for å bygge opp et godt samarbeid mellom foreldre / foresatte, eiere, og personalet i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal blant annet godkjenne årsplanen, og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for foreldrebarnehagens innhold og virksomhet, og det som er viktig for foreldrene Foreldresrepresentant: Camilla N. Solbakkn Ansattespresentant: Ida Moen Pedersen Eiersrepresentant: Theodore Plessas

8 ...det viktig for oss å høre hva dere har på hjertet Samarbeid Foreldremøter Vi vil ha 2 foreldremøter pr. år, ett i høstsemesteret, og ett i vårsemesteret. Dere vil på forhånd få en agenda. På foreldremøtet om høsten vil vi bl.a. alltid presentere, og godkjenne årsplanen. Det vil også alltid være rom for spørsmål og temaer dere gjerne vil ta opp. Vi ønsker å få til en avslappet og uhøytidelig atmosfære, samt et hyggelig sosialt samvær, hvor foreldre også kan bli kjent med andre foreldre. Oppstartsamtale Den 3.innkjøringsdagen har vi en oppstartsamtale for foreldre, for nyoppstartede barn. Målet er at vi som ansatte og dere som foreldre skal bli bedre kjent med hverandre, slik at vi kan gjøre den videre startfasen i barnehagen så god som mulig for barnet. Her kan vi ta opp deres og våre erfaringer så langt, og sammen bestemme eventuelle spesifikke fokusområder. Frokost i farta Et uformelt og sosialt treff ca. hver annen måned. Foruten å slippe å lage frokost hjemme denne dagen, har man her en mulighet til å ta opp ting man har på hjertet, eller bare en koselig prat på morgenkvisten. Foreldresamtaler To ganger pr. år får dere tilbud om foreldresamtaler. Dersom dere har behov for en foreldresamtale tidligere eller oftere enn oppsatt, er vi alltid tilgjengelige for det.

9 Norske barnehagens tradisjon er preget av en såkalt LLO filosofi, som står for Lek Læring Omsorg. Tanken er nemlig at barna lærer gjennom lek, men for at dette skal skje må de få omsorg også. Det er en tanke som jeg håper skal alltid prege vårt arbeid med barna deres. Pedagogikk fra de gamle greske ordene παιδι (barn) og αγω (leder frem) til sammen betyr kunsten med å oppdra et barn Siden etableringen, har Brennasstubben Familiebarnehage valgt å fokusere på to områder som vi synes er spesielt viktig for barn : sosial kompetanse og språkutvikling. Disse optimale målene er i sentrum for hva vi kaller «Den pedagogiske sirkelmodellen vår. Den består av 3 forskjellige sirkler: trygghets og omsorgssirkelen, virkemiddelsirkelen, og målet som er sosial kompetanse- og språkutviklings sirkelen. Alle sirklene er knyttet tett i hverandre og er like viktige for barnets utvikling. Selv om har vi jobbet med disse områdene ekstensivt, er de alltid like aktuelle, og er temaer man egentlig aldri blir ferdige med. Trygghets og omsorgssirkelen Den ytterste rosa sirkelen: Trygghet og omsorg er barnets primære behov, i vår hage blir det som et gjerde rundt hagen, og er det som beskytter den. Virkemiddelsirkelen Den mellomste sirkelen: Her finnes virkemidlene vi vil bruke for å nå de pedagogiske målene. Dette blir som god matjord, gjødsel og vann i hagen vår. Vi plukker bort småstein og luker bort ugress. Lik en god gartner, er det de voksnes ansvar å tilrettelegge for et godt vekstmiljø. Måten vi gjør dette på, er gjennom omsorg, lek og læring.

10 Andre voksenstyrte aktiviteter: SAMLINGSSTUNDER Samlingsstunder har vi hver dag for de minste, og hver dag bortsett fra torsdag for før-skolebarna. Her deler i barna i to grupper; de minste fra null til to år utgjør en gruppe. Vi sitter rundt det store bordet, synger sanger for de minste, ser på bilder, snakker og synger sammen. Denne samlingsstunden er ikke så lang som for de store. Vi leser litt og snakker om bildene i ukens bok for de små (samme bok går over 2 uker). Hvorfor egentlig SOSIAL KOMPETANSE & SPRÅKUTVIKLING? Vi mener at evnen til å omgås andre på en positiv måte, er helt essensiell for barns utvikling. Det er viktig at barna lærer seg om empati, om selvkontroll, om gleden som vennskap gir. De skal lære at både de og andre barn har sine rettigheter som de må respektere. Språkutviklingen henger helt klart sammen med barns generelle utvikling. Barna fra tre til seks år har samlingsstund på eventyrrommet. Vi sitter i ring på madrassene. Vi har en stoffplansje med symboler og tall, og fokuserer først litt på været, dato, dag, og hvilken årstid vi er inne i. Deretter synger vi noen sanger, deriblant månedens sang eller regle. Vi kan også ha rim, regle eller sanglek. Til slutt leser vi fra en fast bok (samme bok går over 2 uker). Denne er som regel knyttet til månedens tema. Det er en løs struktur på samlingsstundene. Vi snakker mye sammen også, ofte med utgangspunkt i boken. Men ofte sklir samtalene over i andre ting barna er opptatt av, eller noe som vi synes det er viktig å snakke om (f.eks forberedelse til noe som skal skje, turer osv.) Barna får øvet seg i turtaking, og på det å rekke opp hånden når de vil si noe. FØRSKOLEN Hver torsdag er det førskoletur sammen med førskolebarna på Søndre Dal Gård Barnehage. I år er det fire barn fra oss, og vi møter fra 12 til 15 andre barn som de sannsynligvis kommer til å treffe igjen på skolen, fra ca. kl til Det er litt varierende fra år til år hvor mange førskolebarn vi har, så i år er alle 4 og 5-åringene sammen med førskolen. Strukturen på disse turene er noe voksenstyrt og noe barnestyrt. Vi lærer å leie hverandre, se oss godt for når vi skal krysse veien, holde oss godt inntil siden av veien der det er trafikk. Vi spiser på et fast sted, ofte tenner vi bål, og da er det også regler å forholde seg til. Mer informasjon om førskoleturene kommer i månedsbrevene. Barn med dårlig språk vil fort kunne henge etter i leken og slite litt med å få venner, i tillegg til andre vanskeligheter. Derfor blir det bare naturlig for oss å jobbe med barnas språk når vi jobber med barnas sosiale kompetanse, og vice versa.

11 august 2014 man tir ons tor fre lør søn En av barnehagens viktigste oppgaver, er å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene til rette for allsidig utvikling. Planleggingsdag Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barnas oppfatning av seg selv. Matthea Når nye barn starter i august, blir fokuset vårt på barnas trygghet, trivsel, lek, og samspill. Leken står sentralt i barns trivsel og utfoldelse, og samspill i lek er viktig for en allsidig utvikling. Vi skal også fokusere mye på familien, og lage nye familiekollasjer som vi skal henge opp på veggen. Vi gratulerer Matthea med 2 års dagen den 8. august!

12 september 2014 Vi er heldige som har skogen som nærmeste nabo til barnehagen barnehagen vår!. Vi skal være litt ambisiøse og sette vårt fokus på hvordan skogen fungerer sammen som en helhet. Hvordan til og med de minste skapninger bidrar til at vi har den skogen vi har. Vi skal derfor lage oss en liten innendørs kompostkrukke for å se hvordan meitemarken jobber får å lage jord av de visne bladene. man tir ons tor fre lør søn Helen Planleggingsdag Vi skal også finne oss et tre eller busk, og følge det gjennom alle årstidene. Ser vi noen forskjell? Samtidig skal vi, i henhold til vår tradisjon, opprettholde «livet» videre på lekeplassen vår i skogen. Høsten avsluttes som vanlig med høstsuppen i skogen med foreldrene (okt). Felecious Hipp hurra for Helens 2 årsdag!

13 oktober 2014 man tir ons tor fre lør søn Målet for oktober blir å gi barna en forståelse og respekt for egen og andres kropp. Kroppene våre ligner veldig på hverandre, men de er allikevel ulike, og unike. Hva er likt, og hva er ulikt? Vi skal lære om hvordan kroppen vår fungerer og om betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Vi skal fokusere / bevisstgjøre oss litt på sansene våre, med forskjellige sanseleker (Kims lek, høre forskjellige lyder). Vi skal lese og bla litt i en tredimensjonal bok om kroppen vår. Leon Matheo Vi skal selv lage høstsuppen, og bake våre egne grove rundstykker til. På selveste FN dagen feirer vi Leon Matheo sin 3-års dag! HIPP HURRA!

14 november 2014 man tir ons tor fre lør søn Å skape noe sammen I November pleier vi å ha et forsterket fokus på barnas kreativitet. Mateo Vi skal oppmuntre barna til å ta i bruk fantasi og kreativ tenkning. Plan leggingsdag Barna skal, avhengig av alder, utvikle elementær kunnskap om teknikk og form for å kunne utrykke seg estetisk. Viljar Vi feirer 3 bursdager denne måneden, og markerer det litt ekstra ved å dra til Leos Lekeland på Oppsal. Her får vi virkelig kjørt oss, liten som stor! JIPPI! Brage

15 desember 2014 man tir ons tor fre lør søn Det er saligere å gi enn å få. Juletiden er et tid i året som er full av tradisjoner. Vi skal gå dypere inni norske tradisjoner gjennom å snakke om jul, høre på julesanger, og spise julemat. Vi skal pynte barnehagen sammen med barna og barna skal få lov til å lage julegaver. Vi skal ha vår tradisjonelle julevandring i Mortensrud kirke. Kanskje blir det plass til et lite juleteater også? Vi stenger kl Noah Noahs feiring Vi feirer Noahs 5-årsdag! HURRA!

16 januar 2015 man tir ons tor fre lør søn Etter at vi har blitt snytt for vinteren i fjor, håper vi virkelig på masse deilig snø som vi kan boltre oss denne vinteren. 1. nyttårsdag Plan leggingsdag I år skal vi endelig gjennomføre alt vi hadde planlagt sist. Vi skal, blant annet, bygge en iglo og en snøborg. Vi har også mange gode skikandidater i år. Det blir flere og lengre skiturer for de store, og mer aking for de minste. Ida

17 februar 2015 man tir ons tor fre lør søn Kreativitet ute Planen for februar måned vil bli avhengig av været. I fjor var det ofte alt for varmt for å få god is på skøytebanen. Vi har flere gode skøyter som bare venter på at noen barn som skal bruke dem. På skøytebanen er det også en fin akebakke for de som ikke står på skøyter. Vi skal i tillegg ha flere kunstneriske prosjekter, både inne og ute.

18 mars 2015 man tir ons tor fre lør søn Vi skal tørke støvet av de gode, gamle norske tradisjonelle eventyrene hos Asbjørnsen og Moe, med Askeladden som den store helten. «Jeg fant, jeg fant..», sier han om de merkeligste ting han fant på sin vei, men som han alltids kunne bruke til noe nyttig! Og alltid traff han de mest stakkarslige personlig-heter som kunne hjelpe ham i livet. Dessuten var han en skikkelig «Spiderman», som vant over alle trollene, og attpåtil vant prinsessene og halve kongeriket. Vi skal velge tre eventyr med Askeladden og gjøre dem levende. Vi skal også snakke om påske, og selvsagt lage noe fint og gult til påskepynt. Kanskje finner vi noe nytt liv, som gror og spirer også? Påskefrokost Plan leggingsdag Palmesøndag Tur til nationalgalleriet

19 april 2015 man tir ons tor fre lør søn Dukketeater De siste årene, har vi gjort et lite dypdykk i Torbjørn Egner sine klassiske skuespill, «i Kardemomme by», og «Dyrene i Hakkebakkeskogen» Målet vårt med dette er at barna skal bli glade i bøker, sang, musikk og å leve seg inn i en historie. Vi pleier å bruke ulike virkemidlenefor å få dette til. 2. påskedag Påskeuken Skjærtorsdag Langfredag 1. påskedag I år har vi tenkt å bruke dukketeater når vi forteller om Askeladden. Vårt ønske er at barna skal bli inspirert og selv fortsette å leke med dukker og kanskje lage nye eventyr sammen? Vi har en del dukker allerede, og vi skal lage enda flere sammen med barna. Tur til Østensjøvannet Vi skal også lage kule kulisser. Frokost i farta

20 mai 2015 DET NYE LIVET I år skal vi bruke mai måned til å forske og undre oss sammen med barna om hvordan nytt liv blir til. man tir ons tor fre lør søn Vi bruker mai måned til å forske på naturen rundt oss. På denne tiden av året har mange av trærne og blomstene som har ligget under snøen begynt å bli grønne og blomstre. 1.mai I år skal vi ha spesielt fokus på dyrenes avkom. Hvem får egg, og hvem føder levende unger? I forkant har vi nettopp vært ved Østensjøvannet og sett på og matet fugler som har kommet tilbake fra vinterferie for å skape familie. Vi har flere faktabøker om dyr allerede, og flere skal vi låne på biblioteket. Kristi Himmelfartsdag Planleggingsdag Åshild 7.mai.mai Den 22. mai skal vi til Lindeberg gård og blant annet få se de nye lamungene, og de andre dyrene der. Tur Det blir mange turer i skogen, sang, fargelegging, tegning, og mye mer. til Lindberg gård 1. pinsedag Vi har både store og små barn, så vi skal tilpasse formidlingen vår til barnas alder. Vi feirer Lucas 5 årsdag! 2. pinsedag Luca

21 juni 2015 Nysgjerrighet Nysgjerrighet er grunnlag for god læring. Dette skal vi fokusere på gjennom hele juni. man tir ons tor fre lør søn Det har blitt vår tradisjon, at vi avslutter året med mange kule eksperimenter (de fleste av dem er helt ufarlige!). Vi skal bruke Andreas Wahls bok Nært, sært og spektakulært 63 naturfaglige triks og eksperimenter. Vi lager i stand til sommerfest torsdag den 18. juni. HIPP, HIPP HURRA! Vi skal feire Tayba og Anthony i juni! Sommerfest Tur til Norsk maritimt museum eller Drøbak Siste dag Vi stenger kl Tayba Katerina Anthony Tirsdag 4. august 2015 åpner barnehagen for barna. God sommer!

22 Barnehagen åpner Separate samlingstunder for små og store barn Kan består av sang, høytlesning, språklek og lignende Vi spiser det andre måltidet Vi lager og servere mat menyen vil stå for hver dag på ukeplanene Barnehagen stenger Utetid DAGSRYTME 07:30 07:30-09:00 09:00 09: :00 / 13:00 12:00-13:30 13:30 14:15 17:00 17:00 Lekestund eller aktiviteter Barna kan spise frokost. Frilek eller voksnestyrte aktiviteter rund bordet, høytlesning Barna spiser sin medbrakte mat Sovetid for dem som har behov for det Hvilestund for de andre, og tilrettelagte aktiviteter Lek & aktiviteter inne/ute. Tilrettelagte ettermiddags aktiviteter hver Mandag og Onsdag fra kl.15:15 til 16:00 Mat : Vi fokuserer på sunn og næringsrik mat. Varmmaten lages mest mulig fra bunnen av. Barna deltar aktivt i matlaging. Som pålegg bruker vi leverpostei, kaviar, makrell i tomat, og hvitost. Vi serverer aldri saft, kun melk og vann. Innimellom lager vi vårt eget hjemmebakte grove brød.

23 Ukeplan. MANDAG TIRSDAG ONSDAG Aktiviteter i forhold til Månedens stema Mat : vi server grovt brød med pålegg /frukt Aktiviteter i forhold til Månedens stema Mat : vi server varm middag /frukt Aktiviteter i forhold til Månedens stema Musikk eller forming Mat : vi server grovt brød med pålegg /frukt TORSDAG 10:00-13:30 Førskolebarna, sammen med 4 og 5 åringene, og barnehagelæreren treffer førskolegruppen til Søndre Dal Gård barnehage i skogen Fokus på månedens aktiviteter for de øvrige barna Mat : vi server varm middag/frukt FREDAG 09:15-10:30 Førskolebarna, sammen med 4 og 5 åringene, har sin egen skoleforberedende time sammen med pedagogen. Mat : vi server varm middag /frukt N OTATER: Detaljene fra denne ukeoversikten vil bli nærmere konkretisert på ukeplanene som dere får. Avhengig av blant annet værmeldingene, er det logisk at vi kan bytte litt om på dagene.

24 EVALUERING Familiebarnehagens arbeid er formalisert med tema evalueringer, og ikke taushetspliktig belagt informasjon kommuniseres til foreldrene gjennom månedsbrevene. I tillegg evalueres det pedagogiske arbeidet mer omfattende to ganger i året, vanligvis i august og januar. Hver mai måned gjennomfører vi en årlig internkontroll evaluering. Pedagogen, assistentene og foreldrene snakker daglig sammen, og gjennom oppstart- og foreldersamtalene, om hvordan barna har det i barnehagen. Vi jobber sammen for å finne de beste mål og løsninger for hvert enkelt barn. Aktivitetene vil bli beskrevet nærmere på hver ukeplan og gjennom månedsbrevene. Gjennom månedsbrevene håper vi dessuten å gi dere et bilde av barnas hverdag på en litt mer personlig, uhøytidelig og humoristisk måte. Vi er en barnehage som ønsker å være i stadig forbedring Barnehagen blir formet av: overordnede retningslinjer, visjoner fra eierne, pedagog og assistenter, barnegruppen, og en god og åpen dialog med foreldrene Ha et fint barnehageår!

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015

ÅRSPLAN. Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Akasia Arna kyrkjelyd sin barnehage 2014/2015 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 19 barnehager med rundt 370 ansatte og 1500 barnehageplasser. I tillegg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer