ÅRSPLAN Brennastubben FamilieBarnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014-2015. Brennastubben FamilieBarnehage"

Transkript

1 ÅRSPLAN Brennastubben FamilieBarnehage

2 VEIEN til skolen BLIR TIL MENS MAN GÅR i barnehagen Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Det er spesielt Rammeplanen for barnehage som danner utgangspunktet for barnehagens daglige virksomhet. Når man lager en plan for en barnehage, må man på den ene siden følge myndighetens mange krav og forventninger, og på den andre siden tilfredsstille barnas rett til medvirkning. Måten vi prøver å løse denne utfordringen på, er å lage en årsplan som er fleksibel og åpen i forhold til å gjøre forandringer underveis, men som fremdeles har klare føringer over det barna skal lære. Vårt ønske hvert år, er å kombinere essensen fra Rammeplanen for barnehage, med barnas interesser og særpreg. De fagområdene beskrevet i Rammeplanen, skal for det meste dekkes av temaarbeidene vi skal ha hver måned. I tillegg kommer områder som språk og sosial kompetanse, som det skal jobbes med kontinuerlig. I år skal vi fortsette å jobbe med prosjekter og temaer som går over lengre tid, og vi skal oftere dele barna i grupper for å tilpasse læringsmetodene mest mulig til barnas alder. Årsplanen skal gi en oversikt over temaer og arbeidsmåter, mens månedsplanene og ikke minst ukeplanene vil gå mer i dybden i beskrivelsen av de forskjellige aktivitetene. I fjor innførte vi også en tilpasset skoleforberedende satsing for våre førskolebarn, slik at de kan være klare for å begynne på skolen til høsten. Vi følger en tisvarende opplegg for skolestartere i samarbeid med skolen baset på Oslo Kommunes, Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole, for 2015 også.

3 Hva skjer i 2014 / 2015? Veien blir til mens man går, sa Ferdinand Finne. Vi har pyntet litt på hans utsagn, og gjort det enda mer til vårt; «Veien til skolen blir til mens man går i barnehagen» Barndommen og barnehagetiden har sin egenverdi, samtidig som vi ønsker å så inn i barna, en nysgjerrighet, evne til udring og utforskertrang og skapertrang som de kan bygge på senere i livet. Årstidenes syklus, og hva vi kan høste fra naturen. Vi liker å bruke skogen som læringsarena, og å formidle videre til den kommende generasjonen å bli gla i den, og å skape holdninger som gjør at vi kan ta vare på denne naturskatten som er gitt oss. Fokus på naturen er blitt vår tradisjon, men med litt andre innspill; Vi skal fokusere på hva fra naturen vi kan bruke som matforråd, og til andre ting vi kan ha bruk for. Vi har tatt utgangspunkt i ett tre (en busk), og se hva som skjer med det gjennom de forskjellige årstidene. Vi skal se litt på hva andre nyttige ting naturen kan gi oss Vi skal blant annet for første gang lage vårt eget nye papir av resirkulert papir. Senere skal vi benytte dette papiret til kunstverk. Kultur, kunst og forming Rett før jul, får vi inn en ny ressurs i barnehagen, nemlig Åshild. Åshild er spesialutdannet innenfor forming, spesielt arbeid med tekstiler. Det blir nok mye spennende formingsprosjekter med stoff, garn og andre materialer utover vinteren og våren. Vi skal blant prøve oss på å farge batikkmønstre på stoff. Til våren flytter blikket fra Torbjørn Egner over til vår gamle eventyrtradisjon, med Espen Askeladd som helt. Mer informasjon kommer på månedsplanene! Vi gleder oss!

4

5 Åshild Katerina Ida Felecious Katerina Theodore Hege Masimo. å være på jobb...er å lære noe nytt om mennesker hverdag

6 Åshild Strand,.er pedagogisk veileder på dispensasjon fom Katerina Plessa,..er barnehageassistent. Ida Moen Pedersen,..er barnehageassistent. Felecious Amanking Glay,..er barnehageassistent. Hun er tekstilformgiver og pedagogisk utdannet faglærer med mastergrad i kunst og håndverk,. Hun skal søke for å bli barnehagelærer våren Hun har tidligere vært vikar i barnehage og jobbet som miljøterapeut. Hun har de siste årene studert og jobbet med norskopplæring for innvandrerkvinner. Da har hun drevet et tekstilverksted for å ha en praktisk tilnærming til norskopplæringen. Utenom det å få lov å holde på med formingsaktiviter med store og små, er hun interessert i film og teater. Men hun går like gjerne på oppdagelsesferd i skogen som å gå på kino. Hun er gift og har to barn, en gutt på 10 år og ei jente som er født i Hun er utdannet siviløkonom med mastergrad i turisme, og har alltid trivdes i samvær med barn. Hun liker å hjelpe mennesker i nød /vanskelig situasjoner, matlaging, utendørs aktiviteter, svømming og dans. Hun har lang erfaring fra forskjellige økonomistillinger og frivillighetsarbeid med flyktninger for Røde Kors i Hellas. Hun er frivillig arbeider i Norges Røde Kors. Ida er 25 år og har 5 års erfaring med å jobbe med barn fra 0-6 år, hvorav 1 år med hørselshemmede. Hun er i ferd med å få ferdig utdannelsen hennes som barne og ungdomsarbeider. Hun liker nye utfordninger og muligheten til å utvikle seg selv. Hun trives med forming, læring, fysisk aktivitet, og kosthold. Felecious er 23 år og en lærevillig jente. Hun har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun brenner for musikk, dans og drama, og snakker flytende engelsk. Hun har jobbet med barn i 4 år, og trives veldig med det. Hun er mamma til en liten gutt på 3 år. Hun skal jobbe med oss tom , og skal hjelpe oss videre ved behov. Theodore Plessas,..er daglig leder og eier. Hege Plessas,..er pedagogiske leder på dispensasjon, barnehageassistent og eier. Masimo Lind Anicic,..er pedagogisk rådgiver og veileder. Theodore er utdannet sivløkonom og har jobbet i forskjellige økonomiske, organisatoriske og administrative stillinger i mange år. Han er gift med Hege, og er far til to barn. Hege er barnehagelærerstudent ved HiOA, og har lang erfaring som sykepleier. Hun har jobbet som assistent siden starten i 2006, og skal fungere som pedagogisk veileder til Åshild starter i desember Hun liker å aktivisere barn med musikk, lesing og forming, og hennes bakgrunn gir en trygghet i barnehagen, Hun er gift med Theodore, og har to barn på 11 og 13 år. Masimo jobber deltid hos oss som veileder, og gir råd til de andre ansatte i pedagogiske spørsmål. Han har tidligere jobbet i vår barnehage i 8 år, men han jobber ikke direkte med barna lenger. Han er udannet barnehagelærer ved HiOA. Han trives med et aktiv naturliv, fotografi, tegning og matglede. Han er pappa til tre barn på 3,10 og 11år. Ansattes profil i Brennastubben Familiebarnehage

7 Organisasjon Vi skal være en organisasjon som vektlegger samarbeid og gode relasjoner mellom mennesker. Vi skal snakke ofte og åpent sammen både faglig (individuelle og gruppe veiledninger, personalmøter) og sosialt og skal utfordre hverandre med sikte på å nå familiebarnehagens overordnede mål. Personalet består av 3 barnehageassistenter i deltidsstillinger, 1 barnehage- og administrativ assistent i delt stilling, 1 pedagogisk leder på dispensasjon /faglær i 75% stilling, 1 barnehagelærer som rådgiver og veileder i pedagogisk temaer, og 1 daglig leder. For tiden er vi fem kvinner og to menn. Vi tror at menn og kvinner utfyller hverandre i sin væremåte overfor barna, og vi synes derfor det er viktig at barna får kontakt og impulser både fra menn og kvinner. Barnehagens eiere Brennastubben Familiebarnehage eies av Brennastubben Familiebarnehage AS, med hovedeierne Hege Cecilie Lynes Plessas og Theodore Plessas. Det er et ønske fra eierne å utøve et bevisst engasjement med hensyn til aktivitetene i familiebarnehagen, slik at et godt samarbeid med foreldrene sikres, og barnehagen oppnår sine mål. Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget er til for å bygge opp et godt samarbeid mellom foreldre / foresatte, eiere, og personalet i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal blant annet godkjenne årsplanen, og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for foreldrebarnehagens innhold og virksomhet, og det som er viktig for foreldrene Foreldresrepresentant: Camilla N. Solbakkn Ansattespresentant: Ida Moen Pedersen Eiersrepresentant: Theodore Plessas

8 ...det viktig for oss å høre hva dere har på hjertet Samarbeid Foreldremøter Vi vil ha 2 foreldremøter pr. år, ett i høstsemesteret, og ett i vårsemesteret. Dere vil på forhånd få en agenda. På foreldremøtet om høsten vil vi bl.a. alltid presentere, og godkjenne årsplanen. Det vil også alltid være rom for spørsmål og temaer dere gjerne vil ta opp. Vi ønsker å få til en avslappet og uhøytidelig atmosfære, samt et hyggelig sosialt samvær, hvor foreldre også kan bli kjent med andre foreldre. Oppstartsamtale Den 3.innkjøringsdagen har vi en oppstartsamtale for foreldre, for nyoppstartede barn. Målet er at vi som ansatte og dere som foreldre skal bli bedre kjent med hverandre, slik at vi kan gjøre den videre startfasen i barnehagen så god som mulig for barnet. Her kan vi ta opp deres og våre erfaringer så langt, og sammen bestemme eventuelle spesifikke fokusområder. Frokost i farta Et uformelt og sosialt treff ca. hver annen måned. Foruten å slippe å lage frokost hjemme denne dagen, har man her en mulighet til å ta opp ting man har på hjertet, eller bare en koselig prat på morgenkvisten. Foreldresamtaler To ganger pr. år får dere tilbud om foreldresamtaler. Dersom dere har behov for en foreldresamtale tidligere eller oftere enn oppsatt, er vi alltid tilgjengelige for det.

9 Norske barnehagens tradisjon er preget av en såkalt LLO filosofi, som står for Lek Læring Omsorg. Tanken er nemlig at barna lærer gjennom lek, men for at dette skal skje må de få omsorg også. Det er en tanke som jeg håper skal alltid prege vårt arbeid med barna deres. Pedagogikk fra de gamle greske ordene παιδι (barn) og αγω (leder frem) til sammen betyr kunsten med å oppdra et barn Siden etableringen, har Brennasstubben Familiebarnehage valgt å fokusere på to områder som vi synes er spesielt viktig for barn : sosial kompetanse og språkutvikling. Disse optimale målene er i sentrum for hva vi kaller «Den pedagogiske sirkelmodellen vår. Den består av 3 forskjellige sirkler: trygghets og omsorgssirkelen, virkemiddelsirkelen, og målet som er sosial kompetanse- og språkutviklings sirkelen. Alle sirklene er knyttet tett i hverandre og er like viktige for barnets utvikling. Selv om har vi jobbet med disse områdene ekstensivt, er de alltid like aktuelle, og er temaer man egentlig aldri blir ferdige med. Trygghets og omsorgssirkelen Den ytterste rosa sirkelen: Trygghet og omsorg er barnets primære behov, i vår hage blir det som et gjerde rundt hagen, og er det som beskytter den. Virkemiddelsirkelen Den mellomste sirkelen: Her finnes virkemidlene vi vil bruke for å nå de pedagogiske målene. Dette blir som god matjord, gjødsel og vann i hagen vår. Vi plukker bort småstein og luker bort ugress. Lik en god gartner, er det de voksnes ansvar å tilrettelegge for et godt vekstmiljø. Måten vi gjør dette på, er gjennom omsorg, lek og læring.

10 Andre voksenstyrte aktiviteter: SAMLINGSSTUNDER Samlingsstunder har vi hver dag for de minste, og hver dag bortsett fra torsdag for før-skolebarna. Her deler i barna i to grupper; de minste fra null til to år utgjør en gruppe. Vi sitter rundt det store bordet, synger sanger for de minste, ser på bilder, snakker og synger sammen. Denne samlingsstunden er ikke så lang som for de store. Vi leser litt og snakker om bildene i ukens bok for de små (samme bok går over 2 uker). Hvorfor egentlig SOSIAL KOMPETANSE & SPRÅKUTVIKLING? Vi mener at evnen til å omgås andre på en positiv måte, er helt essensiell for barns utvikling. Det er viktig at barna lærer seg om empati, om selvkontroll, om gleden som vennskap gir. De skal lære at både de og andre barn har sine rettigheter som de må respektere. Språkutviklingen henger helt klart sammen med barns generelle utvikling. Barna fra tre til seks år har samlingsstund på eventyrrommet. Vi sitter i ring på madrassene. Vi har en stoffplansje med symboler og tall, og fokuserer først litt på været, dato, dag, og hvilken årstid vi er inne i. Deretter synger vi noen sanger, deriblant månedens sang eller regle. Vi kan også ha rim, regle eller sanglek. Til slutt leser vi fra en fast bok (samme bok går over 2 uker). Denne er som regel knyttet til månedens tema. Det er en løs struktur på samlingsstundene. Vi snakker mye sammen også, ofte med utgangspunkt i boken. Men ofte sklir samtalene over i andre ting barna er opptatt av, eller noe som vi synes det er viktig å snakke om (f.eks forberedelse til noe som skal skje, turer osv.) Barna får øvet seg i turtaking, og på det å rekke opp hånden når de vil si noe. FØRSKOLEN Hver torsdag er det førskoletur sammen med førskolebarna på Søndre Dal Gård Barnehage. I år er det fire barn fra oss, og vi møter fra 12 til 15 andre barn som de sannsynligvis kommer til å treffe igjen på skolen, fra ca. kl til Det er litt varierende fra år til år hvor mange førskolebarn vi har, så i år er alle 4 og 5-åringene sammen med førskolen. Strukturen på disse turene er noe voksenstyrt og noe barnestyrt. Vi lærer å leie hverandre, se oss godt for når vi skal krysse veien, holde oss godt inntil siden av veien der det er trafikk. Vi spiser på et fast sted, ofte tenner vi bål, og da er det også regler å forholde seg til. Mer informasjon om førskoleturene kommer i månedsbrevene. Barn med dårlig språk vil fort kunne henge etter i leken og slite litt med å få venner, i tillegg til andre vanskeligheter. Derfor blir det bare naturlig for oss å jobbe med barnas språk når vi jobber med barnas sosiale kompetanse, og vice versa.

11 august 2014 man tir ons tor fre lør søn En av barnehagens viktigste oppgaver, er å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene til rette for allsidig utvikling. Planleggingsdag Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke barnas oppfatning av seg selv. Matthea Når nye barn starter i august, blir fokuset vårt på barnas trygghet, trivsel, lek, og samspill. Leken står sentralt i barns trivsel og utfoldelse, og samspill i lek er viktig for en allsidig utvikling. Vi skal også fokusere mye på familien, og lage nye familiekollasjer som vi skal henge opp på veggen. Vi gratulerer Matthea med 2 års dagen den 8. august!

12 september 2014 Vi er heldige som har skogen som nærmeste nabo til barnehagen barnehagen vår!. Vi skal være litt ambisiøse og sette vårt fokus på hvordan skogen fungerer sammen som en helhet. Hvordan til og med de minste skapninger bidrar til at vi har den skogen vi har. Vi skal derfor lage oss en liten innendørs kompostkrukke for å se hvordan meitemarken jobber får å lage jord av de visne bladene. man tir ons tor fre lør søn Helen Planleggingsdag Vi skal også finne oss et tre eller busk, og følge det gjennom alle årstidene. Ser vi noen forskjell? Samtidig skal vi, i henhold til vår tradisjon, opprettholde «livet» videre på lekeplassen vår i skogen. Høsten avsluttes som vanlig med høstsuppen i skogen med foreldrene (okt). Felecious Hipp hurra for Helens 2 årsdag!

13 oktober 2014 man tir ons tor fre lør søn Målet for oktober blir å gi barna en forståelse og respekt for egen og andres kropp. Kroppene våre ligner veldig på hverandre, men de er allikevel ulike, og unike. Hva er likt, og hva er ulikt? Vi skal lære om hvordan kroppen vår fungerer og om betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Vi skal fokusere / bevisstgjøre oss litt på sansene våre, med forskjellige sanseleker (Kims lek, høre forskjellige lyder). Vi skal lese og bla litt i en tredimensjonal bok om kroppen vår. Leon Matheo Vi skal selv lage høstsuppen, og bake våre egne grove rundstykker til. På selveste FN dagen feirer vi Leon Matheo sin 3-års dag! HIPP HURRA!

14 november 2014 man tir ons tor fre lør søn Å skape noe sammen I November pleier vi å ha et forsterket fokus på barnas kreativitet. Mateo Vi skal oppmuntre barna til å ta i bruk fantasi og kreativ tenkning. Plan leggingsdag Barna skal, avhengig av alder, utvikle elementær kunnskap om teknikk og form for å kunne utrykke seg estetisk. Viljar Vi feirer 3 bursdager denne måneden, og markerer det litt ekstra ved å dra til Leos Lekeland på Oppsal. Her får vi virkelig kjørt oss, liten som stor! JIPPI! Brage

15 desember 2014 man tir ons tor fre lør søn Det er saligere å gi enn å få. Juletiden er et tid i året som er full av tradisjoner. Vi skal gå dypere inni norske tradisjoner gjennom å snakke om jul, høre på julesanger, og spise julemat. Vi skal pynte barnehagen sammen med barna og barna skal få lov til å lage julegaver. Vi skal ha vår tradisjonelle julevandring i Mortensrud kirke. Kanskje blir det plass til et lite juleteater også? Vi stenger kl Noah Noahs feiring Vi feirer Noahs 5-årsdag! HURRA!

16 januar 2015 man tir ons tor fre lør søn Etter at vi har blitt snytt for vinteren i fjor, håper vi virkelig på masse deilig snø som vi kan boltre oss denne vinteren. 1. nyttårsdag Plan leggingsdag I år skal vi endelig gjennomføre alt vi hadde planlagt sist. Vi skal, blant annet, bygge en iglo og en snøborg. Vi har også mange gode skikandidater i år. Det blir flere og lengre skiturer for de store, og mer aking for de minste. Ida

17 februar 2015 man tir ons tor fre lør søn Kreativitet ute Planen for februar måned vil bli avhengig av været. I fjor var det ofte alt for varmt for å få god is på skøytebanen. Vi har flere gode skøyter som bare venter på at noen barn som skal bruke dem. På skøytebanen er det også en fin akebakke for de som ikke står på skøyter. Vi skal i tillegg ha flere kunstneriske prosjekter, både inne og ute.

18 mars 2015 man tir ons tor fre lør søn Vi skal tørke støvet av de gode, gamle norske tradisjonelle eventyrene hos Asbjørnsen og Moe, med Askeladden som den store helten. «Jeg fant, jeg fant..», sier han om de merkeligste ting han fant på sin vei, men som han alltids kunne bruke til noe nyttig! Og alltid traff han de mest stakkarslige personlig-heter som kunne hjelpe ham i livet. Dessuten var han en skikkelig «Spiderman», som vant over alle trollene, og attpåtil vant prinsessene og halve kongeriket. Vi skal velge tre eventyr med Askeladden og gjøre dem levende. Vi skal også snakke om påske, og selvsagt lage noe fint og gult til påskepynt. Kanskje finner vi noe nytt liv, som gror og spirer også? Påskefrokost Plan leggingsdag Palmesøndag Tur til nationalgalleriet

19 april 2015 man tir ons tor fre lør søn Dukketeater De siste årene, har vi gjort et lite dypdykk i Torbjørn Egner sine klassiske skuespill, «i Kardemomme by», og «Dyrene i Hakkebakkeskogen» Målet vårt med dette er at barna skal bli glade i bøker, sang, musikk og å leve seg inn i en historie. Vi pleier å bruke ulike virkemidlenefor å få dette til. 2. påskedag Påskeuken Skjærtorsdag Langfredag 1. påskedag I år har vi tenkt å bruke dukketeater når vi forteller om Askeladden. Vårt ønske er at barna skal bli inspirert og selv fortsette å leke med dukker og kanskje lage nye eventyr sammen? Vi har en del dukker allerede, og vi skal lage enda flere sammen med barna. Tur til Østensjøvannet Vi skal også lage kule kulisser. Frokost i farta

20 mai 2015 DET NYE LIVET I år skal vi bruke mai måned til å forske og undre oss sammen med barna om hvordan nytt liv blir til. man tir ons tor fre lør søn Vi bruker mai måned til å forske på naturen rundt oss. På denne tiden av året har mange av trærne og blomstene som har ligget under snøen begynt å bli grønne og blomstre. 1.mai I år skal vi ha spesielt fokus på dyrenes avkom. Hvem får egg, og hvem føder levende unger? I forkant har vi nettopp vært ved Østensjøvannet og sett på og matet fugler som har kommet tilbake fra vinterferie for å skape familie. Vi har flere faktabøker om dyr allerede, og flere skal vi låne på biblioteket. Kristi Himmelfartsdag Planleggingsdag Åshild 7.mai.mai Den 22. mai skal vi til Lindeberg gård og blant annet få se de nye lamungene, og de andre dyrene der. Tur Det blir mange turer i skogen, sang, fargelegging, tegning, og mye mer. til Lindberg gård 1. pinsedag Vi har både store og små barn, så vi skal tilpasse formidlingen vår til barnas alder. Vi feirer Lucas 5 årsdag! 2. pinsedag Luca

21 juni 2015 Nysgjerrighet Nysgjerrighet er grunnlag for god læring. Dette skal vi fokusere på gjennom hele juni. man tir ons tor fre lør søn Det har blitt vår tradisjon, at vi avslutter året med mange kule eksperimenter (de fleste av dem er helt ufarlige!). Vi skal bruke Andreas Wahls bok Nært, sært og spektakulært 63 naturfaglige triks og eksperimenter. Vi lager i stand til sommerfest torsdag den 18. juni. HIPP, HIPP HURRA! Vi skal feire Tayba og Anthony i juni! Sommerfest Tur til Norsk maritimt museum eller Drøbak Siste dag Vi stenger kl Tayba Katerina Anthony Tirsdag 4. august 2015 åpner barnehagen for barna. God sommer!

22 Barnehagen åpner Separate samlingstunder for små og store barn Kan består av sang, høytlesning, språklek og lignende Vi spiser det andre måltidet Vi lager og servere mat menyen vil stå for hver dag på ukeplanene Barnehagen stenger Utetid DAGSRYTME 07:30 07:30-09:00 09:00 09: :00 / 13:00 12:00-13:30 13:30 14:15 17:00 17:00 Lekestund eller aktiviteter Barna kan spise frokost. Frilek eller voksnestyrte aktiviteter rund bordet, høytlesning Barna spiser sin medbrakte mat Sovetid for dem som har behov for det Hvilestund for de andre, og tilrettelagte aktiviteter Lek & aktiviteter inne/ute. Tilrettelagte ettermiddags aktiviteter hver Mandag og Onsdag fra kl.15:15 til 16:00 Mat : Vi fokuserer på sunn og næringsrik mat. Varmmaten lages mest mulig fra bunnen av. Barna deltar aktivt i matlaging. Som pålegg bruker vi leverpostei, kaviar, makrell i tomat, og hvitost. Vi serverer aldri saft, kun melk og vann. Innimellom lager vi vårt eget hjemmebakte grove brød.

23 Ukeplan. MANDAG TIRSDAG ONSDAG Aktiviteter i forhold til Månedens stema Mat : vi server grovt brød med pålegg /frukt Aktiviteter i forhold til Månedens stema Mat : vi server varm middag /frukt Aktiviteter i forhold til Månedens stema Musikk eller forming Mat : vi server grovt brød med pålegg /frukt TORSDAG 10:00-13:30 Førskolebarna, sammen med 4 og 5 åringene, og barnehagelæreren treffer førskolegruppen til Søndre Dal Gård barnehage i skogen Fokus på månedens aktiviteter for de øvrige barna Mat : vi server varm middag/frukt FREDAG 09:15-10:30 Førskolebarna, sammen med 4 og 5 åringene, har sin egen skoleforberedende time sammen med pedagogen. Mat : vi server varm middag /frukt N OTATER: Detaljene fra denne ukeoversikten vil bli nærmere konkretisert på ukeplanene som dere får. Avhengig av blant annet værmeldingene, er det logisk at vi kan bytte litt om på dagene.

24 EVALUERING Familiebarnehagens arbeid er formalisert med tema evalueringer, og ikke taushetspliktig belagt informasjon kommuniseres til foreldrene gjennom månedsbrevene. I tillegg evalueres det pedagogiske arbeidet mer omfattende to ganger i året, vanligvis i august og januar. Hver mai måned gjennomfører vi en årlig internkontroll evaluering. Pedagogen, assistentene og foreldrene snakker daglig sammen, og gjennom oppstart- og foreldersamtalene, om hvordan barna har det i barnehagen. Vi jobber sammen for å finne de beste mål og løsninger for hvert enkelt barn. Aktivitetene vil bli beskrevet nærmere på hver ukeplan og gjennom månedsbrevene. Gjennom månedsbrevene håper vi dessuten å gi dere et bilde av barnas hverdag på en litt mer personlig, uhøytidelig og humoristisk måte. Vi er en barnehage som ønsker å være i stadig forbedring Barnehagen blir formet av: overordnede retningslinjer, visjoner fra eierne, pedagog og assistenter, barnegruppen, og en god og åpen dialog med foreldrene Ha et fint barnehageår!

august 2014 man tir ons tor fre lør søn Planleggingsdag Matthea

august 2014 man tir ons tor fre lør søn Planleggingsdag Matthea august 2014 En av barnehagens viktigste oppgaver, er å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene til rette for allsidig utvikling. Planleggingsdag Hvordan barn opplever møte med andre, vil påvirke

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE 2015-2017 - OMSORG-LEK-LÆRING-DANNING VI SETTER SPOR ÅRSPLANEN Det er utarbeidet pedagogisk årsplan i familiebarnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Årsplanen

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

nærmiljø & samfunn august 2015

nærmiljø & samfunn august 2015 nærmiljø & samfunn august 2015 man. 3 tir. ons. tor. fre. lør. søn. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Planleg- 29 30 31 Planleggingsdag MARA gingsdag 1 måned Den

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø.

Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA JANUAR, FEBRUAR OG MARS 2009 Det er veldig fint at vi har en liten akebakke i barnehagen, den blir mye brukt av barna selv om det er lite snø. INNLEDNING Hei og riktig godt nytt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2013 2014 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2013 2014 1 Drammen kommunale barnehager Drammen kommune har følgende visjoner og faglige målsetting for barnehager: Barnehagene i Drammen Norges beste barnehager Visjon: «En

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015 Rognbudalen barnehager Bygg Rognbudalen BJØRKAS VÅRPLANER I vår kommer vi å jobbe med noen eventyr som barna skal få lov å være med å dramatisere på enkel måte. Vi skal også jobbe

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

MÅNEDSPLAN for SEPEMBER Brattbakken

MÅNEDSPLAN for SEPEMBER Brattbakken MÅNEDSPLAN for SEPEMBER Brattbakken HVA HAR VI GJORT I AUGUST: Barna blir tryggere og tryggere på avdelingen og leker mye med hverandre. Mange bytter lekekamerater etter hva som interesser dem akkurat

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2015 BLÅGRUPPA Velkommen til nytt barnehageår og til oss på Blågruppa, her er vi 2 voksne og 10 barn! Gruppa hadde ett nytt barn nå ved barnehagestart

Detaljer

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager

Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager DANVIK BARNEHAGE Årsplan 2014 2015 Drammen kommunale barnehager 1 Drammen kommunes visjoner og mål for barnehagene Lov og forskrifter for barnehagene: Lov om barnehager fra 17. Juni 2005, 1 formål: Barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede»

Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Kråkereiret. Høsten 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Innledning Evaluering av forrige periode

Innledning Evaluering av forrige periode Innledning Nå har vi lagt mange snøfylte måneder bak oss. De har vært sterkt preget av kulde, og vi har derfor måttet være mye inne i vinter. Mye av snøen har nå begynt å smelte og våren står for hell.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER

ÅRSPLAN KASPER ÅRSPLAN KASPER 2016 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 18 barn på Kasper, 6 jenter, og 12 gutter i alderen 2,5-5 år. Mange av barna er kjente på Kasper fra før, mens noen nye har kommet

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Månedsplan\ Goliat. Oktober UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 2 Grupper: Kreps sos.komp\gruppe Barn født 2013\2014 på tur.

Månedsplan\ Goliat. Oktober UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 2 Grupper: Kreps sos.komp\gruppe Barn født 2013\2014 på tur. Månedsplan\ Goliat Oktober 2017 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 2 3 -tur 4 5 6 41 9 10 -tur\ biblioteket 11 12 13 42 16 17 tur\biblioteket. Barn født 18 19 20 43 23 24 FN-dagen -tur 25 26 27

Detaljer

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015

Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 Ytre Enebakk barnehage Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Våren 2015 1 Innhold 1. Innledning 2. Våre temaer og mål for perioden 3. Dokumentasjon og evaluering 4. Praktiske opplysninger

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2012-2013 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2012/2013 UTELIV MÅL: Varierte og gode opplevelser i natur og nærmiljø Aktiv bruk av kroppen Stimulere eventyrlyst og vitebegjær

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR

PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR PERIODEPLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR Tilbakeblikk fra desember: Det var mange ulike kjekke aktiviteter i desember. Vi hadde adventer hver dag, juleverksteder med baking laging av gaver, felleser nissefest.

Detaljer

Beskrivelse av avdelingen

Beskrivelse av avdelingen Beskrivelse av avdelingen Dråpene 2015/2016 På Dråpene er vi 15 barn som alle er født i 2013. Vi er fire voksne hvorav en barnehagelærer som er pedagogisk leder, to assistenter som deler en stilling og

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

PERIODEPLAN FOR STJERNE AUGUST OG SEPTEMBER 2017

PERIODEPLAN FOR STJERNE AUGUST OG SEPTEMBER 2017 PERIODEPLAN FOR STJERNE AUGUST OG SEPTEMBER 2017 Hei og velkommen til nytt barnehageår! Denne høsten vil det være 12 barn på stjerne, 8 gutter og 4 jenter født i 2015 og 2016. Noen av barna har allerede

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

OKTOBER PÅ KLATREMUS

OKTOBER PÅ KLATREMUS TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER Nå er september over, og høsten har begynt å sette sine spor. Barna er ivrig opptatt av at bladene på trærne faller ned og skifter farger. Været i september har stort sett vært

Detaljer

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2011-2012. Birkeland barnehage

TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2011-2012. Birkeland barnehage TEMA PLAN SKOGSTJERNA 2011-2012 Birkeland barnehage TEMAPLAN SKOGSTJERNA 2011/2012 VI LEKER SAMMEN MÅL: Alle barn skal delta i lek Alle barn skal ha venner i barnehagen De voksne: Gi plass, tid og rom

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012

ÅRSPLAN FOR KULTURBARNEHAVEN GRASHAM 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 AKTIVITETSKALENDER 2011/2012 SEPTEMBER FORELDREMØTE TIR 20/9 OKTOBER PLANLEGGINGSDAG PLANLEGGINGSDAG BAMSEFEST TOR 13/10 ONS 19/10 TIR 25/10 NOVEMBER FORELDREKAFFI MAN 14/11 JULEVERKSTED DESEMBER JANUAR

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 3: januar, februar og mars

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 3: januar, februar og mars PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 3: januar, februar og mars Periodens prosjekt: - Vintereventyr Vi har lest ulike bøker med tema vinter, som har handlet om snø, snømenn, snøballkasting

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017

HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 HÅNDTRYKKET AUGUST 2017 UKE Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 33 14. 15. PLAN- LEGGINGSDAG Barnehagen stengt 16. Velkommen til nytt barnehageår «gamle» og nye barn! Velkommen til Olivia Venne 17. med

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer