Senter for eiendomsutvikling og forvaltning NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for eiendomsutvikling og forvaltning NTNU"

Transkript

1 Eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling Samordning av utdanningstilbud - og forskning / utvikling Senter for eiendomsutvikling og forvaltning NTNU Formål : Tilby ulike tverrfaglige utdanningstilbud og kurs i regi av NTNU Gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) - Doktorgradsutdanning - Forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med aktører innen offentlig og privat sektor Være en møteplass mellom bransje, organisasjoner, undervisning og forskning Samordne / koordinere ulike utdanningstilbud Etablert 2002 med støtte fra Norges Forskningsråd og bedrifter / organisasjoner i næringen (Metamorfose) Senteret støttet (2007) av KoBE og partnerne Rambøll, Multiconsult, Statoil og OBOS Eiendomsdager en gang pr. semester som møteplass mellom studenter / næringsliv og offentlig forvaltning Web side Arrangementer og publikasjoner

2 Eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning Studietilbud ved NTNU på masternivå Erfaringsbasert masterstudium Eiendomsutvikling og forvaltning / Facilities Management som deltidsstudium over 3 år fra 2005, 2006 og 2007 ( studenter) To-årig masterprogram Eiendomsutvikling og forvaltning for studenter som tas fra ingeniørhøgskole el tilsvarende (bachelor) fra 2006 Studieretning Eiendomsutvikling og forvaltning fra 3 årskurs Siv.ing Bygg og miljøteknikk Enkeltemner Bygningsforvaltning / FM og prosjekt og hovedoppgaver ved masterstudium Bygg og miljøteknikk og Arkitekt (30-50 studenter årlig) Bygningsforvaltning, Ombyggingsteknikk, Eiendomsutvikling mfl

3 Bygg og eiendomsforvaltning / Facilities Management Økonomisk/administrativ forvaltning Investeringsforvaltning Arealforvaltning Driftsforvaltning Serviceforvaltning Målsetning Eie/leie Forrentning Strategi Markedsstrategi Økonomisk Strategi Juridisk Strategi Teknisk Strategi Miljøstrategi Image strategi Kjøp & Salg Nybygging Nedrivning Modernisering Finansiering Budsjetter Regnskaper Skatter Erfa-tal/Benchmarking Forsikring Kontrakter Inn-/utleie Space Management Areal utnyttelse Innretninger lokaler arbeidsplass Flytninger Inventar Vedlikehold Terreng Bygning utv. Bygning innv. Bygningsinstall. Inventar Forsyning Varme El Vann Avløp Renovasjon Renhold Utv. terreng Utv. Bygning Innvendig Vinduspussing Felles drift Projekter/entrepriser IT Datanett Telefon IT-verktøy Internett Sikkerhet & Vakthold Arbeidsmiljø Kantine Resepsjon Intern post Kopimaskiner Biler Reiser Driftspersonale Professor Tore I Haugen Materialer - Senter for ogeiendomsutvikling materiell og Forvaltning, NTNU Ekstern service Ekstern konsulentassistanse Erfaringsbasert Masterutdanning Eiendomutvikling og -forvaltning Tidsplan for kullet som starter høsten 2007 (pr mai 07 vil bli endret) Høst 2007 Vår 2008 Eiendomutvikling og -forvaltning introduksjonskurs (10 sp) Samling 1: august Samling 2: september Hjemmeeksamen oktober Organisering og styring i prosjektutvikling Samling 1: januar Samling 2: mars Eiendomsforvaltning og service Samling 1: oktober Samling 2: november International Strategic Facility Management Samling 1: april (studietur) Samling 2: 5-6. juni Høst 2008 * Vår 2009 * Masteroppgave Eiendomsutvikling og arealplanlegging Samling 1: august Samling 2: september Strategisk arealforvaltning Samling 1: januar Samling 2: februar Første veiledning: 27. mars Eiendomsøkonomi og jus Samling 1: oktober Samling 2: november Eksamen: 28. november Vitenskaplige metoder (5sp) Samling 1: mars Samling 2: april Hovedoppgave - 30 sp (ECTS) Studieåret

4 Erfaringsbasert Master Bygningsforvaltning og service (7,5 stp.) Organisasjon og ledelse Eier- og leietakerstrategier Strategiske valg for organisasjonsmodeller. Utvikling av FM strategier og FM organisasjonen Endringsledelse Energiledelse, renholdsplanlegging Avtaletyper, tjenesteavtaler, SLA Benchmarking forbedringsprosesser Bruker- /leietakertilfredshet Erfaringsbasert Master Eiendomsøkonomi og jus (7,5 stp) Basiskunnskap om økonomiske forhold knyttet til eiendomsutvikling og forvaltning Likviditetsanalyser Verdivurdering Juridiske forhold (lover og forskrifter) for eiendomsutvikling og forvaltning Photo: Karel Tomei

5 Masteroppgaver kull 2005 Suksesskriterier for Telecom sektoren ved kjøp av Site Aquesition tjenester i Norge Overføring av som bygget-dokumentasjon fra byggeprosjektet til FM organisasjonen Forslag til ny, forbedret veileder Organisering av Forsvarsbygg Utleie Fra forretningside til gjennomføring av et prosjekt? Samspillsmodeller og effektiv byggeprosess Brannsikkerhet i bruksfasen. Forebyggendeforskriften roller, ansvar og kompetanse Dokumentasjon som hjelpemiddel i restaurering av historiske bygninger Valg av styringssystem for tekniske installasjoner i spredt portefølje hos ROM Eiendom AS Hvilke forhold bidrar til at bygningen er en verdiskapende faktor for virksomheten? Typiske arbeidsprosesser som krever støtte av IT-verktøy i norske bygforvaltningsorganisasjoner Fører totalentreprise til mindre brukbare bygg ved omsorgsbolig- og sykehjemsutbyggingen gjennomført av Bergen kommune? Undersøkelse av nøkkeltallsbruk / benchmarking blant studentsamskipnadene i Norge Utbyggingsmodeller for omsorgsboliger LCC analyse i Forvarsbygg Implementering av arealforvaltningsverktøy for eiendomsutviklere Energiforbruk i kommunale formålsbygg Kristiansand kommune Hvordan kan SLA verktøyet bidra til å klargjøre Professor intern Tore I Haugen samhandling - Senter for i en Eiendomsutvikling virksomhet. Case og Forvaltning, Entra NTNU Koordineringsnettverk utdanning innen FM / eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling Utvikle et kvalifikasjonsrammeverk for utdanning fra videregående til bachelor / høyskole til masternivå (+ phd) Etablere et nettverk mellom utdanningsinstitusjoner fagskoler, høyskoler og universitet for koordinering og samarbeid om utdanningstilbud Etablere et nettverk og samarbeid mellom institusjoner som gir formell studiekompetanse og frittstående organisasjoner / kursarrangører Etablere samarbeid mellom praksis utdanning forskning Igangsatt 2007 Støttet av KoBE programmet

6 Eiendom Utdanningstilbud Norge Utdanningsnettverk Eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling Universitetet i Stavanger - Eiendomsrådgiverstudiet, 80 sp, ingen formell grad, nettbas, etab. 1999(?) Høgskolen i Aksershus - Bachelor Husøkonomi og serviceledelse, 180 sp., etabl Videreutvikling (ønske) master Drift og service NTNU tverrfaglige program (AB og IVT) - Studieretning Master siv.ing Eiendomsforvaltning, 300sp., etabl Erfa Master Eiendomsutvikling og forvaltning, 90sp, etabl (deltid) - 2-årig Master Eiendomsutvikling og forvaltning. 120 sp., etabl Universitetet i Agder - Master Eiendomsøkonomi. 120 sp., Kjerne: økonomi og jus, etabl Bachelor Eiendomsutvikling og forvaltning, 180 sp., etabl (?) Norges Eiendomsakademi (privat aktør) - Tilbyr enkeltfag innen Eiendomsforvaltning, etabl (?) - Kan settes sammen til bachelor-grad, - samarbeid Høyskolen i Østfold Universitet for miljø og biovitenskap (UMB) -Master Eiendomsutvikling, 120 sp., Kjerne: jus og økonomi, etabl Fagskolen i Gjøvik - 2 årig fagskole FDV. 120 sp. Deltid fjernundervisning.under oppstart.. Rembra (privat aktør) - Tilbyr enkeltfag innen Eiendomsforvaltning, etabl (??) - Kan settes sammen til bachelor-grad, - samarbeid Høyskolen i Oslo RESULTAT SÅ LANGT MODULOPPBYGGING: Utdanningen bygges opp av moduler som hver for seg evalueres. Et år fulltidsstudier tilsvarer 60 fagskolepoeng. 1. år M 1.1 Grunnleggende FDV 20 poeng M 1.2 Metoder eiendomsdrift 5 poeng M 1.3 Bygningsteknikk, brann og utvendige anlegg 10 poeng M 1.4 Installasjoner i bygg 15 poeng M 1.5 Energi og miljø 10 poeng 2.år M 2.1 Ledelse, kommunikasjon, økonomi og markedsføring 20 poeng M 2.2 Profesjonell eiendomsdrift / lover og forskrifter 15 poeng M 2.3 Byggesaken 10 poeng M 2.4 Tverrfaglig prosjektoppgave med fordypning i tekniske og administrative fag 15 poeng Tilbudene gis både som heltid og deltid og nettstøttet

7 FoU for kommunal eiendomsforvaltning -Hva? -Hvorfor?

8 Er vedlikehold lønnsomt?? Totaløkonomisk (LCC)? Hva er riktig nivå mellom planlagt og løpende vedlikehold? Hva er riktig vedlikeholdskostnad for: - skoler, barnehager, sykehjem, kontorbygg, museum? Hvordan innvirker manglende vedlikehold på verditap, estetikk, arbeidsmiljø. Tore I Haugen : FoU innen eiendomsutvikling og -forvaltning Kursdagene 07. FDVU Utvikling : transformasjon / ombygging / potensiale Har eksisterende bygninger et potensial for ny bruk? Hvordan kan vi utvikle bygninger og byområder slik at vi ivaretar krav fra antikvariske myndigheter? Bør vi rive mer av eksisterende bygninger? Er ombygging lønnsomt? Tore I Haugen : FoU innen eiendomsutvikling og -forvaltning Kursdagene 07.

9 FoU Kommunal eiendomsforvaltning og -utvikling Forskning Spørsmål av generell karakter for eiendomsforvaltning og utvikling Spørsmål spesifikke for kommunal sektor Grunnleggende forskning. På lang sikt (datainnsamling over tid) behov for en flerfaglig tilnærming Anvendt forskning svar på konkrete og avgrensede problemstillinger både på kort og lang sikt Utvikling Utvikling av normer og standarder (f. eks. beste praksis for vedlikehold) Utvikling av modeller (økonomi, organisering regnskap) Utvikling av systemer, metoder og verktøy for bedre beslutninger, informasjons- og kommunikasjonssystemer + generelt Kunnskapsstatus og hvor er det behov for ny kunnskap Oversikt over eksisterende metoder og hvor det er behov for nye metoder og verktøy Implementering/formidling Tore I Haugen : FoU innen eiendomsutvikling og -forvaltning Kursdagene 07. Forskning- og utviklingsprogram - Kommunal eiendomsforvaltning Utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv Hovedmål Formålet med et femårig forsknings- og utviklingsprogram innenfor kommunal eiendomsforvaltning er å oppnå bedre eiendomsutvikling gjennom systematisk utvikling av kompetanse og systemer for god eiendomsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner. FoU-programmet skal legge grunnlaget for en bedre og mer effektiv eiendomsforvaltning i et langsiktig perspektiv, samt utvikle fagområdet både som profesjon, utdanningstilbud og forskningsområde.

10 Forskning- og utviklingsprogram - Kommunal eiendomsforvaltning Utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv Prosjektmål For eierrettet forskning - utarbeide bedre styringsmodeller for kommunal eiendomsutvikling og -forvaltning, og bedre datagrunnlag for beslutninger. Dette vil gjelde forhold rundt ulike eierstrategier, investeringsbeslutninger og eiendomsøkonomi. For forvaltningsrettet forskning utvikle bedre systemer for planlegging og utføring av FDVU-oppgaver. Vi vil utvikle bedre systemer for budsjettering og regnskap, og bedre kompetanse på innkjøp og avtaler. Den brukerrettede forskningen - utvikle bedre metoder for kartlegging av brukerbehov knyttet til ulike kommunale funksjoner som barnehager, skoler og syke- og aldershjem. Den bygningsrettede forskningen - utvikle bedre basiskunnskap om hva som er teknisk gode løsninger sett i et levetidsperspektiv. - hvordan man utvikler og velger tekniske løsninger som er tilrettelagt for enkel drift, vedlikehold og utskiftinger (drift- og vedlikeholdsvennlig). Den organisasjonsrettede (samspillsrettede) forskningen -utvikle kunnskap for hvordan eiendomsforvaltningen bedre kan samordnes med andre kommunale tjenester knyttet til byutvikling og drift av annen infrastruktur, - utvikle modeller og systemer for integrerte løsninger for eiendomsforvaltning, bydrift / tekniske tjenester og byutvikling Forskning- og utviklingsprogram - Kommunal eiendomsforvaltning Utvikling og forvaltning av offentlige bygninger i et livsløpsperspektiv Budsjett Det foreslås en samlet ramme på 50 mill. kroner for hele programperioden. Egeninnsats fra kommuner og andre prosjektdeltaker i tilegg.

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet

Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Veiledning ved innføring av internhusleie Standardiseringsarbeid av FDV-U innen helsesegmentet Håndbok versjon 1.0 Mars 2005 Veiledning knyttet til innføring av internhusleie innenfor Helse Øst Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier?

Hvordan forvaltes våre eiendomsverdier? DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIENDOMSFORVALTNING DRIFT, UTVIKLING OG STØTTETJENESTER 3. UTGAVE - FEBRUAR 2008 UTDANNING: BRANNSIKKERHET: SOFTWARELØSNINGER: Nøkkelen til Langt perspektiv,

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Organisering, roller og ansvar for helsebygg

Organisering, roller og ansvar for helsebygg Organisering, roller og ansvar for helsebygg Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning, 6.januar Kursdagene 2011 Anne Kathrine Larssen (akl@multiconsult.no) Innhold Utfordringer og muligheter Hvordan står

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp NTNU Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Faggruppe for mineralproduksjon og HMS Steinar L. Ellefmo Fra videregående skole til PhD - et sammenhengende studieløp

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Kartdagene 2002 13. - 15. mars Oslo kongressenter, Folkets hus, Oslo Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Dag Norberg, Høgskolen i Gjøvik (HiG) Hjemmeside geomatikk - HiG: http://hig.no/at/geomatikk/

Detaljer

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse

Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Master of Public Organisation MPA Master i offentlig styring og ledelse Utfordringer, mål og løsninger for en ny tid... Vi lever i en tid der endringer i befolkningssammensetningen, økonomisk ustabilitet

Detaljer

Fagkomitéen for etikk

Fagkomitéen for etikk NRØA Fagkomitéen for etikk Rapport om undervisning i Etikk og Samfunnsansvar i norsk økonomisk-administrativ utdanning 2013 INNHOLD SAMMENDRAG... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 1 PROBLEMBESKRIVELSE... 5

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea

Styrebehandlet 27. februar 2007. Årsrapport 2006. Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea Årsrapport 2006 Statens gartner- og blomsterdekoratørskole Vea 1 Rektor har ordet Første del av virksomhetsåret 2006 har vært preget av høyt tempo innen flere felter. Forholdet mellom behovet for en oppdatert

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les eiendomsforvaltning 1. utgave - februar 2007 Bygge nytt: Unngå de vanligste problemene Les mer side 16 Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les Les mer side 6 Kompetanse: Gårdeiere må lære mer mer

Detaljer

INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING

INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGGEKUNST, PROSJEKTERING OG FORVALTNING Oppgavens tittel: Implementering av arealforvaltningssystem for eiendomsforvaltere Dato: 10.04.2008

Detaljer