Hemsedal kommunehus - opningstider:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opningstider:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune Januar 2012 Opning Hemsedal Skiheiser - 9. desember 1961 Hemsedal kommunehus - opningstider: Opningstid: kl , tlf Send e-post til: Hemsedal folkebibliotek: tysdag og laurdag kl Tysdag, onsdag og torsdag kl , tlf , Bygdearkivet: Ope kvar tysdag kl NAV Hemsedal: ope kvar dag kl , tlf Skattekontoret / Skatt Sør (Folkeregister): NB! Kontoret i Hemsedal vart stengt 1. juni. Kontoret på Gol er ope måndag til fredag, eller ring landsdekkande nummer Fristar for innlegg til Kommuneposten: 22.2., 18.4., , Ein tek atterhald om endringar. Kommuneposten kan du lesa på nettsidene våre her finn du også fristar for innlegg til neste kommunepost:

2 * Ordføraren sitt hjørne * Godt nytt år alle saman! Ved starten av eit nytt år kan det vera naturleg å stille spørsmålet: «Kva vil det nye året gje oss»? Svaret veit me om eit år. Hemsedal kommune har vedtatt budsjettet for 2012, og me har eit langtidsbudsjett for dei neste 4 åra. Det syner at me må ta store lyft på infrastruktur i tida som kjem. Dei 2 siste åra har folketalet vekse veldig mykje. Me er den kommunen i Norge som har hatt størst prosentvis auke i folketalet dei 2 siste åra. Dette er moro, men også krevjande. Det er stor pågang etter byggeklare bustadtomter, og det er opna 4 nye barnehageavdelingar dei siste 2 åra. Det er ikkje plass for nye barnehagar på Ulsåk og Tuv utan tomteutvidingar. På Ulsåk skal me no starte opp med revidering av reguleringsplan for det som heiter Ulsåk vest. I det området har me sentrumsfunksjonane rundt Fossheim og Kiwi, og me har barnehage og skule og også vegløysingar for Lykkjavegen/R52. Det kan òg vera aktuelt å sjå på om det er mogleg å få fortetting med nye sentrumsnære bustadområder inn i den nye planen. Arbeidet startar med det fyrste, og etter kunngjering vil me gjerne ha innspel så tidleg som mogleg. 2 andre planer er også prioritert no i Den eine er områdeplan som omfattar vestre del av Trøim sentrum og austre del av Totteskogen, pluss korridor for heis opp i fjellet. Ein viktig plan som skal avklare ein del viktige funksjonar for dette området - Reguleringsplanen for Trøim sentrum er 11 år gamal. Reguleringsplanen for Totteskogen og nedfart er nyare, men koordineringa mellom desse planane er ikkje god nok. I seinare tid er det også andre aktuelle tema som er reist i denne samanhengen. Den andre planen er revidering av kommunedelplan for Markegardslia og Lykkja. Me har no sak til kommunestyret om oppstart av desse 3 nemnde planarbeida, der innleige av planleggingsfirma og finansiering av arbeidet er det me skal ta stilling til. Desse 3 planane vil koste ca. 1,7 mill. kroner i innleigd hjelp i tillegg til bruk av våre eigne folk. Dette er nødvendig arbeid for å få ei god utvikling av bygda vår, men det syner også at tilrettelegging for næringsliv og anna utvikling kostar. Eg skreiv ikkje mykje om budsjettet før nyttår. Tek derfor litt om det no. Budsjettet er stramt, trass i at me fekk ein auke i sum rammeoverføring og skatt over landssnittet. Denne auken skuldast folketalsveksten, og at me derfor har fleire innbyggarar som skal ha tenester. Me har etter måten mange i barnehage og skule i høve til snittet, og me har færre eldre enn snittet. Det gjer at me må prioritere satsing på skule og barnehage, og ein stor del av totale rammer går dit. Likevel vil det nok for mange synast som det er for lite også der. Me vil ha gode tenester, noko me har, men me greier ikkje å gje maksimale tenester kva no det måtte vera. Me har full barnehagedekning. I det ligg at alle born som var 12 månader eller eldre den 1. september har plass. Dette er slik me er pålagt det skal vera, og me greier ikkje å ta inn yngre born fortløpande utover året. Bemanning og budsjett er lagt opp til det talet ungar me hadde 1/9 2011, men blir det ledige plassar så blir dei sjølvsagt fylt opp. Investeringsbudsjettet er stort. Det er lagt inn tiltak for ca. 30 mill. der utvikling av bustadfeltet på Trøim Sør og Svøo III, nødvendige tiltak på vatn- og kloakkledningar og reinseanlegget på Ulsåk er dei 3 største tiltaka. I tillegg er det fleire mindre tiltak på teknisk sektor og 1,7 mill. til diverse bygningsmessige tiltak på Bygdaheimen. Sistnemnde er sak til kommunestyret no. Det kostar å vekse, men det er moro òg. Det er ein spesiell situasjon for ei lita distriktskommune. Ha ein fin vinter utover! Helsing Oddvar Grøthe ordførar (sign.) 2

3 * Lite tå kort * * Kultur og oppvekst * Hemsedal på 60-talet Besøk av sesongarbeidarar? Hemsedal kommune er svært heldige som får god arbeidskraft i frå sesongarbeidarar kvar einaste sesong. Det er allereie fleire hundre sesongarbeidarar i Hemsedal som er klar til å gjera ein innsats for bygda denne vinteren også. Det er viktig at me tar godt imot dei, og at dei får ei god oppleving her i Hemsedal. Her kjem ei helsing frå ein sesongarbeidar som kom til Hemsedal i midten av desember 2011: «Kvar gong ein kjem til eit nytt land, er det noko på innsida som lurar på korleis denne staden vil ta i mot ein og korleis ein kjem til å føla seg heime. Nyfiken på nye kjennskapar, dagleglivet, vanar, tradisjonar og det å stifta venskap er vanlegvis det mest interessante når ein kjem til ein ny stad. Personleg opplevde eg meg sjølv veldig heldig som fekk moglegheit til å møta flotte menneske som opna dørene julaftan og tilbaud ein varm velkomst. Det å prøva norsk mat, få dela mine eigne familietradisjonar, sjå «Flåklypa», høyra på historier og bli involvert i eit nytt miljø, var ei spanande og uforgløymeleg oppleving. Kultur og menneske er dei mest verdifulle tinga som eit land har, og det er det fyrste som ein «landsbesøkjande» vil oppleve. Eg er ganske sikker på at kvar sesongarbeidar er takksam til alle lokale som ynskjer å dela både tid og krefter på at sesongarbeidarane skal kjenna seg mindre framand og meir trygg, og får moglegheit til å sjå det verkelege Noreg». Karolina frå Litauen, 23 år, fyrste sesongen i Hemsedal som sesongarbeidar. Dersom du har lyst til å ha enkelte sesongarbeidarar på besøk i løpet av vinteren, er det flott om du kontaktar Marianne Gilje Løining på telefon: Ta kontakt dersom du har spørsmål. Har du mista brillene dine? Briller med svart innfatning er funne ved Grøthegardane. Du kan hente dei i Tenestetorget på kommunehuset, ring evt Fekk du sett Hemsedal historielag si fotoutstilling i samband med Hemsedal musikk- og kulturskule sin 60-talskonsert? No heng utstillinga i hallen utanfor Hemsedal bibliotek. Stikk innom og sjå! Bli med på UKM! Lokal mønstring i Hemsedal Laurdag 10. mars Dans - Film - Song - Nysirkus - Musikk - jonglering - Kunst - Trearbeid - Trampolinestunt - Drama m.m. - Har du lyst til å vere med på Ungdommens Kulturmønstring (UKM) 2012? - Har du noko du er god på som du vil syne andre? - Kanskje du kan stille med eit innslag i lag med ein eller fleire andre? For elevar frå 7. trinn og oppover til 20 år Påmeldingsfristen er 1. februar, så her gjeld det å bestemme seg fort! Treng du litt starthjelp eller har du spørsmål om noko? Det er lærarar i kulturskulen, tilsette i fritidsklubben og på kulturkontoret som arrangerer denne mønstringa i år. Vi vil så langt som råd prøve å gje deg hjelp til å gjennomføre mønstringa. Så ta gjerne kontakt om du treng råd og vink: Martin Hjelseth tlf , Kirsten Lund, tlf , Tori Snerte tlf , Eva Bodin tlf Slik går du fram for å melde deg på: Gå inn på Gå til «For ungdom», registrer deg under rett kunstform og følg instruksane steg for steg, det er ikkje vanskeleg! Dersom det er fleire personar på ei framføring/ kunststykke, er det berre kontaktpersonen for gruppa som melder seg på. Ta kontakt dersom de lurer på noko. For meir info: websida til UKM, Helsing arrangørgruppa 3

4 Tilskot av kulturmiddel våren 2012 Hemsedal kommune ynskjer å støtte felleskulturen slik at den kjem flest mogeleg til gode. Viktige verkemiddel er gode tilskotsordningar som sikrar breidda og mangfaldet vi ynskjer i kulturlivet. Alle lag og organisasjonar i Hemsedal kommune kan søkje om tilskot til drift (ein gong i året). Det vert også gjeve støtte til arrangement og prosjekt. Dei som arbeider med målgruppa born og unge vil bli prioritert ved tildelinga. Ein føresetnad for at laget vert vurdert, er at det har medlemskontigent og fører medlemslister. Komplett søknad må vere kommunen i hende innan 1. mars. Søknadene vert handsama i Hovudutval for Livsløp. Søknaden må fyllast ut på gjeldande skjema. Søknadsskjema og retningsliner får du ved å ta kontakt med Tenestetorget eller gå inn på På tur med miss Daisy Filmdag for godt vaksne Fredag 27. januar kl i Kultursalen Vi inviterer til ny filmdag for alle i aldersgruppa år. Vi ser filmen På tur med miss Daisy og tek ein kaffekopp med litt å bite i undervegs. Frivilligsentralen stiller med dyktige sjåførar, ring tlf innan onsdag 25. januar. Daisy Werthan er en kverulantisk og ensom gammel dame, en enke som lever i et stort hus bare omgitt av noen få trofaste negertjenere som hun tyranniserer. Hoke Colburn er hennes sjåfør. En mann preget av de fargedes oppgitthet i forhold til den hvite herskerklassen, men med livsvisdom og takt som gjør at han kan holde ut med den gamle damen. Det skjer en langsom utvikling mellom de to høyst forskjellige personene. Det blir nærmest generasjoner mellom Hokes forsøk på å innsmigre seg hos den gamle damen i 1948, til hendelsen i 1955 da han nekter å kjøre bilen i et forsøk på å frigjøre seg, og fram til miss Daisy i 1973 murrer: "Hoke, du er min beste venn". Lengde: 1 time og 39 min. Arr: Den kulturelle spaserstokken Hvor var du egentlig Filmdag for godt vaksne Fredag 24. februar kl i Kultursalen Vi inviterer til ny filmdag for alle i aldersgruppa år. Vi ser filmen «Hvor var du egentlig» og tek ein kaffekopp med litt å bite i undervegs. Frivilligsentralen stiller med dyktige sjåfører, ring tlf innan onsdag 22. februar HVOR VAR DU, EGENTLIG var kanskje den morsomste filmen i Cannes i 2011 og en verdig vinner av debutantprisen Gullkameraet. Filmen utspiller seg i en liten provinsby 16 år etter 22. desember 1989 da den rumenske diktatoren Nicolae Ceausescu og hans kone Elena flyktet fra presidentpalasset i helikopter. Julen nærmer seg og pensjonisten Pisconi forbereder seg på nok en ensom julefeiring. Den alkoholiserte historielæreren Manescu pøver på sin side å unngå å måtte gi fra seg hele julelønna for å dekke ubetalt gjeld. Jderescu, eieren av byens lokale TVstasjon har overhodet ikke lyst på juleferie og inviterer de førstnevnte til studio for å fortelle om sine gyldne revolusjonære øyeblikk, den gang de angivelig stormet byens rådhus mens de ropte "ned med Ceausescu". Innringere til TV-programmet er imidlertid ikke helt fornøyde med deres versjon av historien. Foregikk det virkelig en revolusjon i byen? Lengde: 1 t 30 min Arr: Den kulturelle spaserstokk Hemsedal musikk og kulturskule Huskonsert Elevar ved musikk- og kulturskulen held huskonsert på musikkrommet ved Hemsedal barne- og ungdomsskule onsdag 25. januar 2012 kl Fri inngang! Alle er velkomne til ein liten og uhøgtideleg konsert! 4

5 Hovudopptak BARNEHAGE og SFO 2012/2013 I samband med overgang til nytt arkivsystem i kommunane i Hallingdal, må søknader til hovudopptak for barnehage og SFO 2012/2013 (gjeld plass frå august 2012) ikkje sendast inn via det elektroniske søknadsskjemaet før etter 1. februar. Dette vil ikkje få nokon innverknad på resultatet av opptaket, då ingen søknader som gjeld hovudopptaket vert handsama før etter at fristen 1. mars er gått ut. Utlysing av nye plassar kjem i Hallingdølen 11. februar, søknadsfrist 1. mars. Ved spørsmål, ta kontakt med barnehagefagleg ansvarleg i kommunen, Marit Fauske Bjerkan, tlf Opning av ny barnehage avdeling Veslehødn Det vert offisiell opning av ny avdeling Veslehødn torsdag 2. februar kl Det skal vere litt underhaldning, bevertning, snorklypping og taler. Det er opent for alle som har lyst til å kome og sjå. Loppemarknad Då er det tid for å finne fram små og store lopper frå loft og kjellar fordi: Laurdag 4. februar kl har 10. trinn ved Hemsedal barne- og ungdomsskule loppemarknad i Trøimshallen. Du kan levere lopper i Trøimshallen fredag 3. februar mellom kl Vi hentar også lopper på fredag 3. februar mellom kl ved desse stadene: - Langs RV52 (mellom Hjelmen Lio) - I alle bustadfelt (NB! Ikkje i Lykkja) - På Tuv v/gamle Coop - På Ulsåk v/fargerike Møt opp og støtt 10. trinn sin klassetur til Polen! Det vert sal av kaffi med noko attåt! * Helse og omsorg * TRIM FOR ELDRE Er du over 65? Trimgruppa for heimebuande over 65 år, starter opp igjen. Måndag 23. januar er fyrste samling, og vi trimmar måndager og torsdager i 10 veker framover (frå 23.jan 29. mars). Du treng slett ikkje vere i god form, men ver villig til å bli andpusten og varm! Stad: Bygdaheimen, Imrevegen 30 Tid: kl (måndag og torsdag) Transport: Dersom du har behov for transport, rekvirerer vi drosje. Trimmen er gratis og blir drifta av Fysioterapi- og Frisklivstenesta i kommunen. For påmelding eller spørsmål ta kontakt med oss på tlf: Hjertelig velkommen! BARNEKOR I KULTURSKULEN * Aldersgruppe: klasse * Øvinsgstid: Onsdagar * Øvingsstad: Biblioteket/musikkrommet på HBU * For info: Kontakt Hemsedal musikk- og kulturskule v/rektor * Kontaktinfo: * Påmelding: Helsing Marianne Intelhus, fysioterapeut Helene Ulvestad Juliebø, fysioterapeut HEMSEDAL LEGEKONTOR Endring i telefonrutiner mellom kl. 11 og 12. Vi henstiller til pasienter om ikke å ringe etter prøvesvar, medisinbestilling eller timebestilling mellom kl. 11 og 12. Vi skal i vår travle hverdag forsøke å få tid til å spise lunch og håper på deres hjelp til å redusere pågang i denne tiden. All øyeblikkelig hjelp mottas som før enten på vanlig telefon, eller helst på legevakttelefonen Laboratorietjenesten vil også bli noe redusert i det samme tidsrom. 5

6 Russen er anbefalt å vaksinere seg mot smittsam hjernehinnebetennelse Smittsam hjernehinnebetennelse kjem av meningokokkbakteriar. Friske personar kan bera på smitte utan å vite om det. Bakterien smittar ved nærkontakt. Ein kombinasjon av tett samvær med andre, festing med høgt alkoholforbruk og lite søvn gjer at russen kan være spesielt mottakeleg for smitte av bakterien, og også vera meir utsatt for å utvikle alvorlig sjukdom. Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom som skal delta aktivt i russefeiringa til våren vaksinerer seg med meningokokk A,C,W og Y konjugatvaksine. Sjølv om vaksinen ikkje dekkjer alle typar av meningokokkbakterien kan den hindre ein stor del av hjernehinnebetennelsane blant russ. Det anbefales at vaksinasjonen blir utført i god tid før russefeiringa startar. Russen vil få tilbod på Gol og Ål vidaregåande skoler, eller de kan kontakte Helsestasjon for ungdom, tlf og få satt vaksinen der. Vaksinen blir ikkje tilbode i barnevaksinasjonsprogrammet, og må difor betalast av den enkelte. Pris kr 550,-. Helsestasjonen * Teknisk * Avlesing vassmålar Frist for å lese av vassmålaren var , og for å rapportere inn målarstanden til kommunen var 7. januar. Har du ikkje fått vassmålarkortet i posten, kan du sende inn vassmålarstanden på e-post til: eller ringe til Tenestetorget på telefonnummer Opplysningar du må oppgje - kva eigedom det gjeld (gards- og bruksnr) - vassmålarnr. og stand med alle tal - sei gjerne frå om nokre av tala er raude. - er du i tvil om korleis du skal lese av målaren kan du gjerne ta eit bilete og sende det inn på e-post Om kommunen ikkje mottek ein målarstand, vert forbruket stipulert etter tidlegare forbruk. Endringar i grunnlaget vert då fyrst gjeldande frå neste årsavlesing (pr ). Vassforbruket kan variere mykje frå år til år, så det er lurt sørgje for ei reell avlesing kvart år. Alle abonnentar må levere avlesing, også der det har vore avlest i samband med eigarskifte i løpet av året. MENSENDIECK FYSIOTERAPI GRUPPE Onsdagar kl Oppmøtestad: Kultursalen Med fokus på rygg og bekken. Oppstart onsdag 18. januar, kvar onsdag t.o.m 21. mars (10 ganger). Eigendel på kr 850,- for 10 gonger betales i sin heilhet ved tilsendt faktura. For påmelding og spørsmål kontakt Fysioterapeut Anna Pedersen tlf: , begrensa antall plassar. Gruppa vert leia av Mensendieck fysioterapeut Kristin Carlsen og fysioterapeut Anna Pedersen. Vel møtt! 6 Møteplassen (frokostmøter) Næringsforeningen, Turisttrafikklaget, Bondelaget, banken og kommunen har i fellesskap valgt ut følgende tema for frokostmøter (Møteplassen) utover vinteren/våren. 2. februar: Kva vil me med skiløyper i Bygda, kor viktig er det for deg og næringslivet v/ Nemnda for Utmarksbruk 8. mars: Gründerfrokost Erfaringsutveksling og nettverksbygging 11. april: Kor står Hemsedal i dag som bygd og turistdestinasjon? 3. mai: - Hemsedal ein «suksessfull distrikskommune» kvifor? v/ Telemarksforskning «Møteplassen» finn stad i banken 3. etasje, kl Enkel frokost. Merk av dato og tema. Sekretær - Ola K. Frogner

7 Regional plan for Nordfjella Arbeidet med Regional plan for Nordfjella er i gang. Fylkeskommunane i Buskerud, i Hordaland og i Sogn og Fjordane har hovudansvaret for arbeidet, men det skal utførast i tett samarbeid med kommunane, fylkesmennene og villreinnemnda i området. Hovudformålet med planen er å bestemma ein langsiktig og heilskapleg strategi for bruk av areal som er viktige leveområde for villreinen, eller påverkar leveområdet til villreinen. Gjennom prosessen skal det takast omsyn til ulike brukarinteresse. Villreinen skal sikrast gode leveområde og langsiktig gode livsvilkår. Det skal leggast til rette for friluftsliv og for næringsutvikling basert på naturressursar og bygdeutvikling i lokalsamfunna rundt Nordfjella. Planprogrammet er no vedteke i dei tre fylkesutvala. Dette gjev rammer for det vidare planarbeidet. Kommunane skal gje innspel til planprosessen før arbeidet med utarbeiding av sjølve planen tek til. Det blir derfor opna for ein høyringsperiode der frist for å sende inn innspel er 3. februar * Kyrkja * Velkommen til SMÅBARNSTREFF Alle barn frå 0-5 år i lag med ein vaksen er velkomne på formiddagstreff på Kyrkjestugo. Vi starter med ei lita sangstund og får høyre ei forteljing. Kvar gong har vi ein ny aktivitet for dei største barna, før vi et nistematen og frukt i lag. Leiking er det alltid tid til også. Kom kl og vi er ferdige til om lag kl desse tysdagane: 31. januar, 14. februar, 28. februar, 13. mars og 27. mars. Meir detaljert info kjem på flyers. Ingrid, Helene, Ragnhild og Olga Arr: Trusopplæringa Innspel sendast skriftleg til Hemsedal kommune, 3560 Hemsedal. Meir informasjon om planarbeidet: Anleggstrafikk på Svøovegen Arbeidet med opparbeiding av infrastruktur i tilknyting til bustadfelt Svøo III er no i gang. Anlegget (bortsett frå asfaltering) skal stå ferdig innan utgangen av oktober Vi ber alle være merksame på at det i anleggsperioden må påreknast ein del anleggstrafikk på Svøovegen. Velkomen til open kyrkje - open kyrkje gjev rom for ei stille tid i ein travel kvardag Anten du vil stikke innom for å seie hei, få litt kvile frå for mykje fellesskap, finne eit rom for minne eller tankar, tenne eit ljos, be ei stille bøn, samtale med frivillige medhjelparar i kyrkja, eller du ynskjer å sitje åleine i benkeradene, er du hjarteleg velkomen til å bruke kyrkjerommet til ro og ettertanke. Kvar onsdag frå kl er Hemsedal kyrkje open for alle, anten du er sesongarbeidar, turist eller bur fast i Hemsedal. Takhøgda er stor, og bodskapen enkel: Her er alle velkomne Har du spørsmål, ta kontakt med Stian Møllerplass ( ) eller Marianne G. Løining ( ) 7

8 GUDSTENESTER 22. januar HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste med konfirmantane 12. februar HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste 26. februar HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste 11. mars HEMSEDAL KYRKJE Kl Sprell levende gudsteneste 25. mars HEMSEDAL KYRKJE KL Fasteaksjons-/KRIK Gudsteneste * Kva skjer * Torsdagstreff Kvar torsdag kl Ring viss du treng skyss. Syng m/oss annankvar tysdag kl (veke 2, 4, 6 osv...) Strikkecafè annankvar onsdag kl (veke 3, 5, 7 osv...) Frivilligsentralen v/monica og Mona FRISKLIV HEMSEDAL Frisklivstrening i Trøimshallen: - Måndagar: kl. 15:10 16:15 Step og styrke - Instruktør: Charlotte Landqvist - Tysdagar: kl. 15:10 16:15 Styrke og bevegelighet - Instruktør: Einar Ellseth / Kristin Carlsen Frisklivstrening klubbhuset idrettsbanen: Gågruppe: Tysdagar: kl Påmelding til instruktør Einar Ellseth tlf Turane går på stigar og vegar i nærområdet. Moglegheit for å gå med stavar (utlån friskliv, gi beskjed på forhånd) Oppmøte ved klubbhuset idrettsbanen. Spinning: Fredagar: kl Påmelding til instruktør Einar Ellseth tlf Forbeholdt frisklivsresept/ -sjukmelding. Frisklivstrimmen er eit lågterskeltilbod til alle innbyggjarane i Hemsedal. Trimmen blir lagt opp slik at kvar enkelt kan delta i sitt tempo. Spørsmål? Ta kontakt! Helsing Friskliv Hemsedal v/ Kristin Carlsen, tlf / Hemsedal helselag har årsmøte torsdag 23. februar kl på Helselagshuset. Saker som ønskes tatt opp meldast til Inger-Lise Viljugrein innan 15. februar. Sjå annonse i Hallingdølen seinare for nærmare informasjon. Styret ******************************* Hjertemøte Sett av kvelden 15. mars til møte med hjerteprofessor og hemsedalsvennen Harald Arnesen. Hemsedal Pensjonistlag Har møte onsdag 18. januar kl på Helselagshuset. Kåseri: I Helge Ingstad sine fotspor v/jan Henriksen. Mat Utlodning. Vel møtt te alle! Styret. 8

9 Årsmøte i Hemsedal historielag Onsdag 22. februar kl.19.oo på Helselagshuset. Vanlege årsmøtesaker. Hallingdal i biletkunsten v/nils Ellingsgard og Olav Randen. Vel møtt! Styret Hemsedal Soul Children starter opp igjen med øvinger på Kyrkjestugo annenhver onsdag fra 18. januar kl Koret for deg som går i klasse. Nye kormedlemmer er hjertelig velkommen. Medlemskontigent kr 100,-. Vi gleder oss til sang, leik, egenkonsert, spilleoppdrag og Oslotur i mai. 18.januar, 1. februar, 15. februar, 14. mars, 28. mars - konsert, 11. april, 25. april, 9. mai, mai, Soul Children festival i Oslo 23. mai, 6. juni, 20. juni Soul klem fra Hanna, Ragnhild og resten av crewet i HSC. Følg oss på facebook på gruppen: Hemsedal Soul Children sine venner. ÅRSMØTE I SAMHALD UNGDOMSLAG vert måndag 6. februar kl på Hugnadheim Servering Årsmøtesaker Val av utsendingar til Landsmøtet Endring av nemder og utval Medlemmer er velkomne! Styret i SUL, Hemsedal LHL Hemsedal Blås liv kampanjen LHL sentralt er no inne i ein landsomfattande kampanje dei kallar Blås liv. Dette handlar om lungesjukdomen KOLS (kronisk obstruktiv lungesjukdom). Ekspertane meiner dette vil vera den tredje største dødsårsaken internasjonalt innan år I Norge er det anslått at ca menneske har denne sjukdomen, og at bortimot halvparten av desse ikkje eingong veit om at dei kan bera på denne sjukdomen. Dette er alvorleg. Her i Hemsedal vil me markera denne Blås liv kampanjen med Blås liv kveld på Helselaghuset torsdag 26. januar kl Her vil komunelege Harald Lystad prate om KOLS, om symtptomer, medisinering, behandling o.s.v. Det vert også høve til å stilla spørsmål om sjukdomen. Kulturinnslag. Ola Kvanneberg og Syng med oss gruppa skal vera med og dra i gang allsang. So skal me sjølsagt ha ei matkvil, med triveleg prat, utlodning og div. Ta med deg nabo og vener og kom. Her er alle velkomne! Årsmøte LHL Hemsedal lag held årsmøte torsdag 16. februar kl på Helselaghuset. Vanlege årsmøtesaker. Sakliste og årsmelding vert sendt ut i god tid før møtet. Saker som skal opp på årsmøte må vera styre v/hans Borge i hende innan 2.februar. Einar Ellseth har saman med tvillingbror Oddvar planar om å gå Norge på langs til sumaren. På årsmøtet vil Einar syna film og leggja fram planen for prosjektet. Møt opp for å støtta dette prosjektet. Bevertning og utlodning. Vel møtt! 9

10 S-klubben For deg mellom 5 og12 år. Annankvar onsdag på Kyrkjestugo frå kl Oftast startar vi med bibelforteljing, sang og leikar. Etterpå deler vi oss i grupper og gjer aktivitetar. Kvart år har vi basar til inntekt til barn i andre land. Nytt i år! For deg som går på mellomtrinnet: S-klubben UTE. Bli med og bygg gapahuk! Ta på varme klede og hovudlykt og bli med ut på bygging, leiking og bålkos! 25. januar: Aktivitetar på Kyrkjestugo. Hobby, mat, bilar og snekring. Utegruppa går ut. 8. februar: Akedag på Trøimsjordet! Oppmøte ved Kyrkjestugo. Utegruppa er med på aking. 22. februar: Karneval. Utegruppa ut. Om du heller ynskjer å vere med på karnevalet kan du sjølvsagt det! 7. mars: Spelekveld. Utegruppa er med inne og spelar. 21. mars: Påskeverkstad. Utegruppa ut. 18. april: Fuglekassesnekring for 2. og 3. klasse. 4. klasse får vere med på besøk i gapahuken til utegruppa. 1. klasse og 5 åringane finn vi på noko anna morosamt med. 2. mai: Basar på Kyrkjestugo! Utegruppa er med på basaren juni: Overnattingstur på Fekjan. Meir informasjon kjem når det nærmar seg Velkommen! Anne Berit, Margunn, Sebjørg, Mine, Knut, Ingrid, Monika og Tormod Trøll i Ord Også i vår vert det eventyrlege stunder i Hemsedal bibliotek! Sett av tida frå kl desse laurdagane: 11. februar, 10. mars, 14. april Kvar trøllaurdag startar med musikk av elevar frå Hemsedal musikk- og kulturskule. Trøll i ord høver best for barn mellom 4 og 8 år. Gratis. Velkomen! NYTT FRA HEMSEDAL STATLIGE MOTTAK Først vil vi si TUSEN TUSEN TAKK for alle flotte julegaver som vi fikk fra elevene ved Ulsåk Skule og fra andre hyggelige naboer. Vi hadde en førjulsfest med fylte juleposer til alle. Barna fikk masse fine leker og klær, og de voksne fikk også noe fint i sine poser. Det ble en julemarkering som var hyggelig for alle, både for gjester og beboere. Takket være alt det flotte ulltøyet, så er vi nå i gang med skiopplæring både på bortoverski og nedoverski. Mye skiglede og begrenset med skikompetanse.men dette endrer seg. Om vi skulle ønske oss noe mer hjelp fra de allerede så hjelpsomme hemsedølene, så måtte det være skiklær til de voksne. Om du har en skibukse eller skijakke, et par votter eller gamle skibriller, så er det mange som trenger slikt utstyr for å komme seg ut. Så vil vi være tidlig ute med å informere om at vi kommer til å gjenta forårets fjellturer; TOPP 20 på 10 DAGER!!! Hemsedal Expedition Camp var en stor suksess på tross av varierende vær. Mange flotte turer, og noen fikk gått alle 20 topper. HURRRA!!! Vil du være med å gå turer i sommer, så ta gjerne kontakt. Det er alltid best å ha med seg folk med lokalkunnskap, og vi ansatte rekker ikke å delta på alle turer og samtidig drive mottakets ordinære drift. Mer informasjon om sommerens 10 hyggeligste dager kommer senere. Gry Herland Hemsedal Statlige Mottak 10

11 * Hemsedal kino * Sherlock Holmes: A game of shadows Fredag 13. januar kl Alder: 15 år Lengde: 2t 8min Robert Downey Jr. stråler igjen som verdens mest berømte detektiv, Sherlock Holmes. Guy Richie står nok en gang for regien, og Jude Law er tilbake som hans formidable kollega, Dr. Watson. Sherlock Holmes har alltid vært den smarteste i sin tid, til nå. Men en ny, kriminell mesterhjerne, Professor Moriarty (Jared Harris) dukker opp som en intellektuell utfordring for Holmes. Med sin evne til ondskap og totale mangel på samvittighet, får han taket på selveste Holmes. Når kronprinsen av Østerrike blir funnet død, ser bevisene ut til å peke mot selvmord, i hvert fall ifølge Inspector Lestrade (Eddie Marsan). Men Sherlock Holmes skjønner at prinsen har vært utsatt for mord - et mord som bare er en liten del av en større, illevarslende plan, - iverksatt av en viss Professor Moriarty. Etterforskningen har visse fordelaktige sider når den fører Holmes til en hemmelig "gentlemen's club", der både Sherlock og hans bror, Mycroft Holmes (Stephen Fry), skåler for Dr. Watsons siste dag som ungkar. Her møter også Holmes Sim (Noomi Rapace), en mystisk spåkone, som ser mer enn hun avslører og gjennom sin uvitende deltakelse i mordet på kronprinsen er morderens neste mål. Holmes klarer så vidt å redde livet hennes, og som takk blir hun motvillig med på å hjelpe ham. Etterforskningen blir enda mer farlig når den fører Holmes, Watson og Sim over kontinentet fra England til Frankrike og Tyskland, og videre til Sveits. Men den utspekulerte Moriarty er alltid et steg foran med sitt nett av død og ødeleggelse, og hvis han lykkes vil han kunne endre historien for alltid. Innkalling til årsmøte i Hemsedal Golfklubb 2012 Årsmøte avholdes onsdag 15. februar 2012, kl på Helselagshuset. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt styret senest 2 uker før møtet. Forslag kan sendes på mail til: Alvin og gjengen 3 Søndag 15. januar kl Alder: Alle Lengde: 1t 28min Alvin, Simon, Theodor og Chipettene lever livets glade dager som bare de kan gjøre, dansende og syngende om bord på et cruiseskip i Karibien. Men når ulykken er ute og de havner over bord, skylles de i land og strandes på en tropisk øy... De oppdager at øya ikke er så øde som de først tror, og blir nødt til å bruke fantasien for å prøve og komme seg hjem igjen. Mission Impossible - Ghost Protocol Fredag 3. februar kl Alder: 15 år Lengde: 2t 13min Vinterens største actionbegivenhet står for døren når Tom Cruise er tilbake i rollen som spesialagenten Ethan Hunt i Mission: Impossible - Ghost Protocol. Den to ganger Oscar-vinnende regissøren Brad Bird kombinerer krefter med produsentene Tom Cruise og J.J. Abrams i vinteres mest actionpakkede spionfilm, Mission: Impossible - Ghost Protocol. Agenten Ethan Hunt og teamet hans får skylden for terroristbombingen av Kreml. Hele organisasjonen han arbeider for avvikles når presidenten kort tid etter annonserer "Ghost Protocol". Uten noen ressurser eller forsterkninger til rådighet, må Ethan finne en måte å renvaske navnet til byrået sitt og forhindre et nytt terrorangrep. For å komplisere saken ytterligere tvinges Ethan ut på et farlig oppdrag sammen med andre tidligere agentkolleger på flukt fra myndighetene. Men han vet ingenting om deres personlige motivasjoner. Tom Cruise er tilbake i rollen som Ethan Hunt. Med seg har han et skuespillerteam av internasjonal klasse, med navn som Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton, Vladimir Mashkov, Josh Holloway, Anil Kapoor, Léa Seydoux og svenske Michael Nyqvist. 11

12 NADER OG SIMIN - ET BRUDD 22. januar kl Alder: Alle tilrådd ungdom/vaksen Lengde: 2t 3min NADER OG SIMIN - ET BRUDD er et intenst mellommenneskelig drama om små løgner som får store konsekvenser. Filmen vant Gullbjørnen på Berlin filmfestival og har blitt en kinosuksess over hele verden. Et universelt drama om moralske valg og samtidig en subtil kommentar til livet i dagens Iran. Nader og Simin har vært gift i mange år. Sammen har de tenåringsdatteren Termeh. De har begge gode stillinger og bor i en stor leilighet i en av Teherans bedre bydeler. Simin ønsker å reise ut av landet og vil ha med seg datteren. Nader vil også gjerne flytte, men føler at han ikke kan forlate sin Alzheimer-syke far som bor hjemme hos dem. Han vil heller ikke ta ut skilsmisse som må til for at Simin kan ta med seg Termeh. Det som begynner som et klassisk samlivsdrama utvikler seg raskt til en nervepirrende thriller, der sannheten har mange ansikter. Filmens store persongalleri byr alle på sterke portretter av mennesker fanget i et nett av religiøse regler, uskrevne lover og ønsket om et bedre liv. I tillegg til å vinne Gullbjørnen for beste film mottok hele skuespillerensemblet prisene for beste kvinnelige og mannlige skuespillere på Berlin filmfestival. Denne filmen blir garantert å finne på lister over årets beste filmer. NADER OG SIMIN - ET BRUDD er også Irans kandidat til Oscar for beste fremmedspråklige film. * Hemsedal IL * Trening i vinter med Trimgruppa Vi tilbyr: Box, Step, Step/Styrke og ZUMBA i Trøimshallen Spinn, Morgenspinn, Spinn/Styrke og Styrkepass i Klubbhuset/Garderobebygget ved Fotballbanen Pilates i Tuv barneskule Gymsal. Gå inn på vår hjemmeside: velg Trim i menyen til venstre. Her kan du: * Se uke for uke hva vi tilbyr av trening. * Lese mer om de forskjellige treningspassen. * Se at vi har ekstra teknikk 15 min føre Pilates timens start. * Se hvor mange som er påmeldt, om det fortsatt finnes plass. * Informasjon om hvordan du kan melde deg av eller på. * Priser. * Se om det skjer noe nytt. * Få lite tips om trening. * Se om det er noen forandringer, om noe er innstilt. Ønsker du informasjon av oss på mail? Send oss en mail: Så legger vi inn deg i vår mailing liste (NB! gjelder all gruppetrening under Trimgruppa). Alle som trener med Trimgruppa må være medlemmer i HIL. NB! kom i god tid! Alle skal skrive seg inn og hente div utstyr. Vi begynner timen presis. Det er påmelding til alle plassene som er i Klubbhuset, grunnet begrenset antall plasser. Go trening ønsker Trimgruppa! * Hemsedal Turistkontor * Alpintrening for ALLE fra 1. klasse (må kunne kjøre heis alene!). Mandager og onsdager kl I tillegg trening torsdager for de største (fra ca. 11 år). Mandager er det skileik med hopp, leik og portkjøring for ALLE, også FreeXmedlemmer! Mandager er det også Telenorkarusellen - skirenn for ALLE opp til 12 år. Mandag kl Storslalåm/Super G Mandag kl Parallellslalåm Mandag kl Skicross (3-3 i samme løype!) Velkommen til trening i Holdeløypa! Les mer på 12 Skiskole for barn i Hemsedal Ski School Hemsedal tilbyr skiskole kl søndag januar. Påmelding og betaling i resepsjonen på Alpin Lodge (tlf ). Begrensede plasser pr. gruppe. Pris kr pr barn. Oppmøte i barneområdet ved møteplass Ski School den 8. januar kl

13 Events januar-februar 2012 Informasjon fra Turistkontoret TV2 Sporten Snowshow musikk og konkurranser kl i bakken Blåparken Open Slopestylekonkurranse for ski- og brett ungdom 6-15 år E-co Alpincup landets beste ungdomstalenter i aksjon! Salomon Jib Academy camp og jibbelkonkurranse for skiungdom Quiksilvercamp camp for ski- og brettungdom Akekonkuranse i barnebakken i Solheisen Kretsmesterskap og sonerenn alpinrenn for barn/ungdom Nyhet: Solarium ved bowlingen/experten sportsbar. Ekstra lamper for ansikt, perlende vannduft, aromatiske lukter, musikk og vifter! P.S. Har dere sett Hemsedal ovenifra i den nye skycamen fra Hemsedal sommerstid? Se utsikten fra Ranastøngji m.m. - se på hemsedal.com! Tlf Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: torsdag Tid: Før møte: Folkets spørjetime Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast til møtesekretær eller Tenestetorget på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut til ålment gjennomsyn i Tenestetorget i kommunehuset, biblioteket og SAKSLISTE 1/12 12/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ FORRIGE MØTE 2/12 12/ MELDINGAR 3/12 11/1869 OMBYGGING BYGDAHEIMEN- KORTTIDSPLASSAR, KONTOR OG KAPELL - TILLEGGSOPPLYSNINGAR 4/12 11/1812 IKA KONGSBERG - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE 5/12 11/2211 FINANSIERING AV PLANLEGGINGSOPPGÅVER TRØIM SENTRUM, ULSÅK OG KOMMUNEDELPLAN LYKKJA - MARKEGARDSLIA 13

14 6/12 11/2230 PROSJEKTAVSLUTNING KOMMUNEHUSET - PROSJEKT 014 7/12 12/13 AVTALE MELLOMKRØDSHERAD KOMMUNE OG HALLINGDAL RENOVASJON IKS OM MEDEIGARSKAP I SELSKAPET 8/12 11/315 GRUNNERVERV GRØNDALSVEGEN PROSJEKTAVSLUTNING 9/12 11/1606 LOKALADRESSEFORSKRIFT FOR HEMSEDAL KOMMUNE 10/12 11/1890 SELSKAPSKONTROLL AV HALLINGDAL KRAFTNETT AS - MELDINGSSAK 11/12 11/2163 SAMARBEIDSAVTALE HELSETENESTER VESTRE VIKEN HEMSEDAL KOMMUNE OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE 12/12 11/1285 OMRÅDEPLAN SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG OG BEREDSKAP OG FØLGETENESTE /2119 BOSETTING AV FLYKTNINGER /12 11/962 NAV HEMSEDAL - ORGANISERING 15/12 11/1907 SAMARBEIDSAVTALE HELSETENESTER VESTRE VIKEN HEMSEDAL KOMMUNE OM HENVISNING, BEHANDLING OG UTSKRIVING FRÅ PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE, PSYKISK HELSEVERN FOR VAKSNE OG TVERRFAGLIG SPASIALISERT RUSBEHANDLING 16/12 11/2162 SAMARBEIDSAVTALE HELSESENTER VESTRE VIKEN HEMSEDAL KOMMUNE OM HENVISNING, BEHANDLING OG UTSKRIVING AV PASIENTER MED BEHOV FOR SOMATISKE TENESTER 17/12 10/1086 ENERGI OG KLIMAPLAN OR HEMSEDAL KOMMUNE ENDELEG GODKJENNING 18/12 11/2138 TILTAKSSTRATEGI FOR NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) - REVIDERING 19/12 11/2058 SMIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET. TILTAKSSTRATEGI Hemsedal, 11. januar 2012 Oddvar Grøthe Ordførar (sign.) 13

Ingrid Jordheim Brenna (SP) Rådmann Sveinung Halbjørhus, NAV leiar Janne Brøndbo, Leiar av teknisk etat Ola Frogner

Ingrid Jordheim Brenna (SP) Rådmann Sveinung Halbjørhus, NAV leiar Janne Brøndbo, Leiar av teknisk etat Ola Frogner MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 19.01.2012 kl. 19:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00007 Tilstades: Funksjon: Ordførar Varaordførar Navn: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Tove Eggen Lien Knut H.

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE

ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE ÅRSPLAN FOR SFO FLATDAL BARNESKULE 2015-2016 INNHALD Innhald 2 Kort om skulefritidsordninga 3 Opningstider og tilbod i feriane 4 Påmeldingsfristar 5 Personalet ved SFO 6 Hovudmålsetjing 7 Dagsrytmen 8

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev for Februar

Månadsbrev for Februar Månadsbrev for Februar Februar månad er over, og me har fått opplevd mykje forskjellig. Me starta månaden med eit lite kunstprosjekt. Naturmateriale henta me på tur, og la til tørk. Me mala namnet vårt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

SJØPOSTEN OKTOBER Hei!

SJØPOSTEN OKTOBER Hei! SJØPOSTEN OKTOBER 2012 Hei! Nå er me alt kome til oktober månad og me kan merke at hausten er her. Mange ulike ver typar gjere at barna får mange ulike opplevingar med ver og vind på godt og vondt. Haglbyer

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida kan du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE,

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2017 Tysdag kl.10 14 Onsdag kl.09 14 Torsdag kl.10 14 (i fylge skuleruta) Vi kan til tilby: * Koselig samvær med born og vaksne * Samlingsstund, leik, formingsaktivitetar,

Detaljer

Årsplan SFO Sevland skule 2017/2018

Årsplan SFO Sevland skule 2017/2018 Årsplan SFO Sevland skule 2017/2018 SFO Då var SFO året 17/18 i gang. Me har ein flott gjeng på SFO, det er til saman 40 barn. Vi opnar kl 7.00 og stenger kl 16.30. Telefonnummer: Sevland skole 52811766

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2017

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2017 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2017 Tysdag kl.10 14 Onsdag kl.10 14 Torsdag kl.10 14 vi fylgjer skuleruta. Vi kan til tilby: * Triveleg samvær med born og vaksne * Samlingsstund, leik, formingsaktivitetar,

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, Våren 2015 Vi kan tilby: * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj * * Vaksenforum * Babytreff annakvar tysdag i partalveke frå

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår.

For at ungar/eldre skal bli godt kjende med oss har kun nokre elevar vore utplasserte til no nye kjem til etter nyår. Fag/lærar: Innsats for andre, Anne Berit Nytun Kunnskapsmåla går på å kjenne til forutsetningar for frivillig arbeid, kartleggje behov i lokalmiljøet og planleggje og gjennomføre praktiske tiltak. Vidare

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer