God jul og godt nytt år!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God jul og godt nytt år!"

Transkript

1 Informasjonsblad for Os kommune Nr Fra venstre Jørgen Langbekkhei, Tobias L. Moseng, Maria J. Larsen og Markus K. Bekken Nytt fra kulturskolen Side 4 Vår klassetur til Polen og Tyskland Side 6 Brukertilfredshet i omsorgstjenesten Side 7 Generell informasjon fra NAV Side 8 Oshallen Side 10 God jul og godt nytt år!

2 2 Slik je sjer det... Kommunikanten Denne siden har siden forrige nummer skiftet forfatter. Arne Grue har takket av som ordfører, og valget ga som resultat at undertegnede har tatt plass i ordførerstolen. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke Arne for den jobben han har utført som ordfører. Med den erfaringen han har fra mange perioder som kommunepolitiker, var jeg aldri i tvil om at Arne ville mestre denne oppgaven på en god måte. Mye har skjedd som forhåpentligvis vil føre til ny vekst i kommunen. Personlig er jeg glad for den oppslutningen som både jeg og Senterpartiet fikk ved valget. Det er godt å kunne føle at man har støtte i det arbeidet det er å skulle lede en kommune. Samtidig er det også slik at dette forplikter, og er utfordrende. Vi er avhengig av å skape et godt politisk klima, og skal ha et aktivt samspill mellom partiene. Jeg har nevnt at mye har skjedd. Det er investert mye, og investeringer med store låneopptak krever betalingsevne framover. Det er derfor viktig nå at vi kan klare å etablere et driftsnivå som matcher dette og eventuelle nye investeringer må vurderes nøye. Investeringer skal gjerne også gi avkastning. Utfordringer med kommunale investeringer er ofte at avkastningen kommer på sikt, og det kan være vanskelig å knytte avkastning direkte til den enkelte investering. Eksempelvis er det et håp at den nye idrettshallen skal gi både bolyst og øke attraktiviteten for nye tilflyttere - i tillegg til bedre folkehelse. Sannsynligvis har vi betalt mange avdrag før vi kan peke på reelle økonomiske gevinster. Dette understreker at vi må evne å tenke langsiktig nok, og at vi må så langt det er mulig skaffe oss et økonomisk fundament som muliggjør nye og samfunnsbyggende investeringer. Jeg har den siste 4-årsperioden vært involvert i fylkespolitikken i Hedmark. Dette har vært givende, og har gitt meg mer kunnskap, flere impulser og et bredere kontaktnett som jeg håper skal komme til nytte i arbeidet som ordfører i Os. Mange ser nok på fylkeskommunen som noe perifert, noe som ikke har betydning for det daglige i vårt område. Dette kan være forståelig, men vi skal huske på at Hedmark fylkeskommune hvert år forvalter millioner kroner eller 2,5 milliarder sagt på en annen måte. Dette er midler som kommer folk i Hedmark til gode, også i vårt område. Som eksempel kan nevnes at det nå bygges nytt fjøs på Storsteigen til nærmere 30 millioner, og på Tynset investerer fylkeskommunen 400 millioner kroner i ny videregående skole. Fylkeskommunen drifter også disse skolene som har stor betydning for våre ungdommer og dermed for utviklingen i vårt område. Fylkeskommunen er også blitt stor vegeier, og har ansvar for svært mye av vegsystemet i alle deler av fylket. Fylkeskommunen bidrar også som regional utviklingsaktør med tilskuddsmidler til mange formål. For vårt vedkommende er vel 1 million til snøproduksjonsanlegg siste eksempel. Dette var bare noen få eksempler på at vi alle har nytte også av fylkeskommunen. Derfor er det viktig at vi har et engasjement også for fylkespolitikk. Vi tjener på å ha talspersoner inn i viktige organer, og det er derfor gledelig at Os kommune i kommende 4-årsperiode har 2 personer i fylkestinget. Heidi Lundstedt fra Tufsingdalen har plass i fylkestingssalen sammen med undertegnede. Når dette bladet kommer i postkassene er det bare noen dager igjen til jul, og det er et par uker igjen av året Dette året har som mange andre år hatt innslag av internasjonale konflikter, naturkatastrofer og en sommer som værmessig ikke har vært helt slik vi ønsket. Alt dette overskygges likevel av det anslag mot vårt demokrati som vi ikke trodde kunne skje i vårt fredelige land men som like fullt skjedde. Vi må ikke la denne hendelsen svekke troen på at et godt utviklet demokrati er et styringssystem som er fredsskapende, og at Norge fortsatt må ha en rolle som fredsfremmende nasjon og at vi fortsatt må være en fredelig del av verden. Med disse ord ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et fredelig, godt nytt år! Arnfinn Nergård

3 Kommunikanten 3 Rådmannens hjørne I skrivende stund er vi i midten av november. Vi har hatt en lang og fin høst. Vinteren melder nok sin ankomst snart, vi har jo fått en smakebit allerede. Uansett går vi mot jul og adventstid. Det er mye å glede seg til. Personlig gleder jeg meg til budsjettet blir ferdig og vedtatt 15. desember. Å få til et budsjett i balanse har vært en krevende prosess denne høsten. Vi har et driftsnivå som ligger 3-4 millioner over det vi har råd til. Vi må derfor snu på mange steiner for å få et driftsnivå som vi kan leve med. Dette vil nok få noen konsekvenser for tjenestetilbudet de neste årene. I skrivende stund har vi enda ikke funnet noen god løsningen på dette. Trolig må vi kutte på skole og i omsorgstjenesten. En annen tung sak denne høsten har vært intermediæravdelingen ved Nye Røros sykehus. Her har vi, sammen med Røros kommune og Holtålen kommune, vært med på et prosjekt hvor en skulle vurdere muligheten for å drifte en intermediæravdeling i tilknytning til Nye Røros sykehus. Dette er et prosjekt som er helt i tråd med samhandlingsreformen. Likevel er det mange faktorer som må vurderes. Det faglige tilbudet viser seg å være veldig bra, men de sengene vi bruker kan nok bli litt kostbare. Dette er ikke noen lett sak, men det blir nok en avklaring også her før jul. Vi har hatt mange byggeprosjekter i kommunen siste året. Alle disse vil være ferdig til jul. Utescena på Hagenjordet står nå klar til bruk og ny brannstasjon er allerede i virksomhet. I det gamle messebygget, som nå heter Sundmoen bofellesskap har det flyttet inn fem mindreårige. Det er tre gutter fra Afghanistan og to jenter fra Somalia. Vi har 10 ansatte som har ansvaret for dem. Disse har kommet godt i gang og ungene er i gang med skole. Oshallen er godt i rute og det blir åpning lørdag 3. desember. Så langt har dette prosjektet gått helt etter planen. Entreprenøren er meget profesjonell i sitt arbeid. I tillegg har vi hatt meget god styring fra byggekomiteen og prosjektlederen i kommunen. Vi har også hatt meget god hjelp fra innleid byggeleder fra Solvang og Fredheim. Det har vært en arrangementskomité som har hatt ansvaret for åpningen. Denne komiteen ledes av tidligere ordfører og består av representanter fra skole, idrett og samfunnshus og representanter fra administrasjonen i kommunen. Det arbeides med et variert program hvor kulturlivet og idretten får presentere seg. Dette tror jeg blir en god start på videre bruk av hallen. Det har skjedd mye positivt dette året. Politikerne har tatt store løft for å berede kommunen på fremtiden. Os kommune skal fortsatt være et godt sted å bo også fremover. Det er viktig for at vi skal beholde de som bor her og samtidig være en interessant bokommune for de som ønsker å bosette seg her hos oss. Jeg ønsker alle en riktig god adventstid, en god jul og et godt nytt år. Arne Svendsen Kommunikanten nr. 4/2011 Ansvarlig redaktør: Rådmann Adresse: Os kommune, 2550 Os i Ø. Tlf Faks E-post: Redaksjon: Stoff til - eller spørsmål om Kommunikanten kan sendes direkte til E-post adresse: Opplag: 1100 Abonnement: Kr 180,- pr. år. Giro sendes Os kommune, 2550 Os i Ø. Bankgiro: og merkes Kommunikanten Abonnementet gjelder utenbygdsboende. Distribusjon: Til alle husstander i Os kommune og abonnenter Trykk og Layout: Arbeidets Rett

4 4 Nytt fra kulturskolen Kommunikanten Kulturskolen startet denne høsten med 160 elevplasser på spill, sang og dans. Aktiviteter høsten 2011 Mandag 7/11 Osheimen Torsdag 24/11 Kommunestyremøtet Lørdag 3/12 Åpning Os hallen Tirsdag 6/12 Musikk-kafe i Apollon m/os skole Onsdag 7/12 Huskonsert i Torsdag 15/12 Dalsbygda samfunnshus Juletrefest trinn ved Os skole Elever opptrer på sykehjemmet noen tirsdager. Hvis noen ønsker tjenester fra oss, ta kontakt med oss i god tid på tlf: eller mailadresse Nytt Alle 3.trinns elever får et utvidet tilbud i samspill med forskjellige instrumenter. Denne høsten har vi dansekurs for klasse. Hvis det blir nok påmeldte vil det etter jul bli satt i gang flere kurs fra 5. klasse. Prosjekter Kulturskolen har startet et prosjekt i samarbeid med 9. klasse og «låtmakerne» Rulle Smit og Askil Holm der elevene skal skrive tekster og lage melodier. Prosjektet avsluttes med en konsert i «Vintervukku» hvor elever skal framføre ting og Askil skal bidra med sine egne låter. Det blir fredag 16. mars 2012 i Os samfunnshus. Kulturelle spaserstokken Kulturskolen og 8.klasse v/ Os skole skal lage en forestilling til fredag 4. mai 2012 kl i Os samfunnshus. Ungdommens kulturmønstring (UKM) Kulturskolen med 9. klasse arrangerer UKM 10. februar 2012 kl i Os samfunnshus. Vi oppfordrer barn og ungdom fra år om å melde seg på nettet (ukm.no) innen 30. januar Nettside - kulturskolen hvis dere ønsker å lese mere om oss. 9. trinn har et spennende «låtskriver-verksted» sammen med artisten Askil Holm, en av de fire i Hallelujahkameratene. Foto: Inge Morten Smedås

5 Kommunikanten 5 Fra venstre: Ronja Holøymoen Swift, Mohammad H. Alshaaban, Martin Holøien og Bennet Sauer. 1. og 2. trinn har jobbet med troll i musikktimene i høst, med mange spennende resultater. Vi lagde bl.a. en «trollpark» av de materialene vi kunne finne ute i skogen.

6 6 Vår klassetur til Polen og Tyskland Kommunikanten I september var 10. klasse i Polen og Tyskland. Her får du et lite innblikk av noen opplevelser. Turen anbefales på det sterkeste, mange av oss har kjent på hele følelsesspekteret. For en opplevelse! Kielferga Vi var heldige med at vi fikk ta båt til Tyskland, i stedet for å kjøre buss. Dette var ikke ei helt vanlig balje kun for transport, men en ordentlig luksusbåt med handlegate, basseng, bar, kasino, diskotek, show lounge, minigolf, spillrom, flotte restauranter og rene doer. Dette var en flott måte til å komme seg til Tyskland. På hele turen var vi forøvrig heldige med hoteller, standard og komfort. Krakow Etter en lang busstur gjennom Tyskland kom vi til Polen og Krakow. Først dro vi ut til Saltgruven i Wieliczka. Vi gikk ca 3 km, som tilsvarer en prosent av hele gruven. Underveis så vi både katedraler, statuer og fine kamre. Alt av bare salt! Etterpå tok vi turen til sentrum av Krakow. Vi hadde med oss en guide som viste oss litt rundt, samt Wavelhøyden. Senere fikk vi litt egentid til å observere byen og shoppe, hvor vi brukte en del zloty. Mange besøkte også den berømte Mariakirken. På kvelden var det folklorefest med tradisjonsmat og folkedans. Moro! Auschwitz Dette var den første konsentrasjonsleiren vi besøkte, og den største av dem alle. Auschwitz I var den opprinnelige leiren og ment for fengsling av polakker, men endte med å bli en arbeidsleir for jøder. Auschwitz II-Birkenau var en ren utryddelsesleir. Den var så effektiv at den tok livet av 1,5 millioner jøder i løpet av fire år. Sterke inntrykk og ufattelige historier som vi aldri kommer til å glemme. Skiltet som går igjen på alle leirene med teksten: «arbeit macht frei» er en av verdens største løgner. Berlin Under sightseeing i pøsende regnvær i Berlin, fikk vi sett regjeringskvartalet, Unter Der Linden, Alexanders Platz, Riksdagen, Holocaust monumentet, Brandenburger Tor og deler av Berlinmuren. I Berlin besøkte vi også Stasi- Fengselet. Mange ble ganske sjokkerte da de fikk se og høre om metodene STASI brukte for å få informasjon ut av fangene. Etter dette gikk det opp for oss hvor ille psykisk tortur kan være. Mange av fangene som satt der var uskyldige, men heldigvis ble fengselet lukket og låst i Ravensbrück og Sachsenhausen Kvinneleiren Ravensbrück gjorde et sterkt inntrykk, kanskje spesielt på jentene. Vi fikk se krematorier, og «etterbygde» ovner for at de opprinnelige ikke hadde nok kapasitet. Sterke historier om barn som ble brutalt

7 Kommunikanten 7 drept, enten som spedbarn fordi de ble født der, eller som barn som kom dit med mødrene sine. Historier om mødre som gjorde hva som helst for å redde barna sine. Vi holdt en minneseremoni, der alle jentene fikk utdelt en rose, som de la ned på «Tårenes sjø» rett utenfor leiren. Denne idylliske plassen og sjøen visste ingen av fangene om. Sachsenhausen var prototypen for den «perfekte» konsentrasjonsleiren. Her satt de fleste norske fangene, som for eksempel Trygve Bratteli og Einar Gerardsen. Guiden fortalte om militærutstyr som fangene måtte teste for de tyske nazistene, fra klokka fem om morgenen til sent på kvelden. Et eksempel på dette kunne være å teste støvler på forskjellig underlag med 30 kg på ryggen. Mot slutten av krigen kom de Hvite bussene fra Sverige og reddet flere av de nordiske fangene i leirene. Tropical island Et herlig avbrekk for all grusomheten vi fikk se og høre om i leirene. Et innendørs paradis for de som liker tropiske omgivelser, med sandstrender, sklier, jungel, butikker, luftballong, volleyballbane, og mye mer. Er du i Tyskland og vil til syden, dra til Tropical Island. Som sagt en uforglemmelig tur. Og som lærerne sier, en modningsreise og ei vaksine mot nynazisme! Skrevet av: Siv Anita Moseng, Adrian M.Hummelvoll, Victoria S. Rodum, Vebjørn Reitan, Jenny A. Lundkvist, Berit Høisen, Vilde Narjord, Aleksander Narjord, Andrea M. Johaug og Ingebjørg Midtaune. Brukertilfredshet i Omsorgstjenesten På etterjulsvinteren i år ble det gjennomført en brukerundersøkelse i deler av Omsorgstjenesten. Resultatene viser at brukertilfredsheten gjennomsnittelig er svært høy. Det ble intervjuet beboere på sykehjemmet og hovedpårørende svarte på spørreskjema på vegne av seg selv og beboeren. Alle brukere av den ordinære hjemmetjenesten (hjemmesykepleie og hjemmehjelp) fikk også tilsendt spørreskjema. Til tross for et gjennomsnittlig godt resultat, er det på enkelte områder et forbedringspotensiale. På sykehjemmet er det ønske om flere aktivitets- og kulturtilbud og bedre informasjon om disse. Det skal vi prøve å forbedre, og vi ønsker enkeltpersoner, lag og foreninger hjertelig velkomne til å bidra. Omsorgstjenesten planlegger å publisere en årsoversikt over kulturtilbudet på sykehjemmet slik at pårørende og venner kan planlegge å delta sammen med beboerne. Brukermedvirkningen på sykehjemmet oppleves som lav. De synes de har liten innflytelse på hvilken hjelp de skal ha, når de skal spise og når de skal legge seg og stå opp. Dette er til tider helt reelt, bemanningen med en på vakt på helg og på kveld gir lite rom for fleksibilitet. Beboerne er ellers svært fornøyde med maten, hjelp til personlig hygiene, personalets opptreden og rommet sitt, og de trives sammen med de andre beboerne. Det er også planlagt å tilby beboer og dennes hovedpårørende en helse-og omsorgssamtale med lege, primærkontakt og avdelingsleder for å sikre godt samarbeid. I hjemmetjenesteundersøkelsen kommer det fram at alle brukerne opplever trygghet og respektfull behandling. Noen vil imidlertid gjerne ha mer kontroll og påvirkning på hvilken hjelp de skal ha og når den skal gis. Kommunen kan dessverre bare yte bistand til de helt nødvendige daglige gjøremål i hjemmet og dette er ikke alltid i samsvar med brukerens gjøremålsønsker. En eldre husmor kan synes at antall timer tildelt med hjemmehjelp er i snaueste laget, likeså at det er upassende at «lørdagsvasken» blir gjort på tirsdag. Men det både hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten i hvert fall skal passe på, er å gi beskjed ved større forsinkelser. Vi må også sørge for at brukeren er godt kjent med at vi aldri kan komme akkurat på et spesielt klokkeslett. Til det er kommunen for langstrakt og brukernes behov for varierte. Vi takker de som har deltatt for svarene. Resultatene fra slike undersøkelser er svært verdifulle når kommunen skal planlegge tjenestetilbudet framover. For Omsorgstjenesten, Britt Løkken, ergoterapeut Tlf

8 8 Generell informasjon fra NAV Os Kommunikanten NAV Os anbefaler alle å gjøre seg kjent med nettsiden til nav - Her går du inn for å registrere deg som arbeidssøker og følger med på ledige stillinger, du finner søknadsskjema for mange ytelser, du går inn og beregner pensjonen din. Det er mye informasjon om ulike ordninger, rettigheter og plikter både for privatpersoner eller arbeidsgivere. NAV har flere telefontjenester som vi anbefaler (du kan lese mer om disse på nettsiden): Brukerstøtte for Her får du hjelp med hvordan bruke nettsiden, CV og registrere stilling, og generell informasjon NAV Servicetelefon Døgnåpen, gir deg informasjon om NAV sine ytelser og tjenester 800GJELD Økonomiråd for deg med økonomiske problemer NAV kontaktsenter for pensjon Spørsmål om alderspensjon fra folketrygden Spørsmål om reise til og fra medisinsk behandling, frikort osv må rettes til HELFO og Pasientreiser da Helseforetakene har overtatt dette ansvaret. Åpningstider ved NAV Os er mandag til fredag kl Tlf De som ønsker møte med en veileder må bestille time og si hva de ønsker hjelp til. Den som sitter i mottaket kan være behjelpelig med å sette opp en time. Fra venstre: Bjørg Modgunn Holte, Marit Bakken Nygård, Ida Ousten Johnsen, Morten Sandtrøen og Mona Høsøien. Ikke tilstede Torill Urset Erlimo.

9 Kommunikanten 9 Brukerundersøkelse høsten 2011: I september har flere av NAV-kontorene i Hedmark gjennomført brukerundersøkelser. NAV Os deltok i undersøkelsen. Brukerne fikk spørsmål om blant annet service, respekt og mulighetsfokus i møtet med NAV. NAV Os vil takke alle som deltok i vår kommune. Tilbakemelding fra brukerne i Os var svært gode og lå langt over fylkesgjennomsnittet. De opplever at det blir lagt vekt på det de har å si, og at vi prøver å finne gode løsninger sammen og at de i samhandlingen med NAV Os også kan se nye muligheter. De er godt fornøyd med den helhetlige servicen de får. For NAV-kontoret er det godt å vite at jobben vi gjør er av god kvalitet og at kommunens innbyggere blir ivaretatt på en skikkelig måte. Omsorgstjenesten i Os Tilkallingsvikarer I Omsorgstjenesten har vi gjennom hele året behov for vikarer som vi kan ta kontakt med ved sykefravær, ferie etc. Vi trenger vikarer som kan jobbe på Verjåtunet, i hjemmetjenesten, i tjenesten for funksjonshemmede og i Sundmoen bofellesskap. Vi kan tilby faglige utfordringer, varierte arbeidsoppgaver, og godt arbeidsmiljø med trivelige medarbeidere! For alle vikarer legger vi vekt på personlig egnethet, utdanning og relevant erfaring. Vikarer i hjemmetjenesten, Rytrøa og på Sundmoen må ha førerkort. Tilfredsstillende politiattest kreves. Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Høres dette interessant ut? Ta kontakt med en av oss, så kan vi fortelle mer om virksomheten og arbeidsoppgavene. Gunhild Narjord på Verjåtunet tlf. 624 Halbjørg Jordet i Hjemmetjenesten tlf. 624 Tove Nyjordet Bækken på Rytrøa tlf. 624 Tonje Hansen på Sundmoen tlf Os Pensjonistforening Desember: Julemiddag Styret har ansvar for underholdningen. Musikk : Årsmøte i Osheimen Tynset Spelmannslag underholder : Medlemsmøte i Osheimen. Tore Myre holder foredrag om kongeferd : Medlemsmøte, Kølbua Dalsbygda Jon J. Meli viser lysbilder Pensjonistforeningens arrangementer er åpne for alle pensjonister i kommunen Har du lyst til å jobbe som støttekontakt? Mange trenger litt ekstra bistand for å kunne dyrke sine interesser, og delta på ulike fritidsaktiviteter. En støttekontakt gir nye muligheter og økt livskvalitet. I Os kommune har vi mange støttekontakter, men vi trenger enda flere! Her kan mennesker i alle aldersgrupper være en stor ressurs. Om du tror dette kan være noe for deg, ta kontakt så kan jeg fortelle deg litt mer om arbeid. Tove Nyjordet Bækken Avdelingsleder i tjenesten for funksjonshemmede. Tlf: /

10 10 Kommunikanten Oshallen Oshallen taes aktivt i bruk fra uke På Os kommunes hjemmeside, vil vi legge ut informasjon om faste treningstider og øvrige utleieavtaler. Åpningstider Hverdager kl Leiepriser Kommunestyret behandlet saken i møte den K.sak nr. 38/11 med flg. vedtak: Utleieareal Priser (1) Priser (2) Rom/kommentar 1/3 del av hallen uten hoppegrop kr. 100,- / time kr. 150,- / time Garderobe og hall 2/3 del med hoppegrop kr. 150,- / time kr. 250,- / time Garderobe, hall og hoppegrop Hele hallen Kr. 250,- / time kr. 400,- / time Garderobe, hall og hoppegrop Hele hall pr dag Kr ,- Kr ,- Garderobe, hall og hoppegrop Priser (1) gjelder arrangement, stevner, kamper og møter i regi av lag og foreninger uten kommersiell interesse. Priser (2) gjelder kommersielle aktører, messer, konferanser, private arrangement, selskaper m.v. Ved arrangement som har billettinntekter skal kommunen ha 10 % av billettinntektene. Alle priser inkluderer vaktmestertjeneste, renhold, strøm, oppvarming og annet forbruk. Leietakere kan benytte lydanlegg. Om det kan brukes materialer fra lagerrommet avtales separat med evt. kommune eller idrettslag. Annet utleie avtales separat med ansvarlige ledere. Senere behandling av leiepriser delegeres til formannskap. Ønsker du å leie hele eller deler av hallen? Alle henvendelses vedr. leie av Oshallen gjøres til servicekontoret (kommunehuset), tlf eller sendes som e-post til: Underskrift av leieavtale og utlevering av nøkler gjøres samme sted. Reglement for Oshallen Utarbeidet 1/ HMS kap. 9 Det er ikke tillatt å ta med håndballer inn i garderobene Bruk av ball utenfor spilleflatene er ikke tillatt Til fotball skal det kun brukes baller beregnet for innendørs bruk. Bruk av krukkeklister / harpiks er ikke tillatt Utesko er ikke tillatt i barfotsone. Benytt skoparkering Sko med svarte såler er ikke tillatt på spilleflater Alle brukere har ansvar for å rydde etter seg både på banen og i garderobene Verdisaker legges i garderoben på eget ansvar, bruk verdiskap i vrimlehall Ved brannalarm evakueres bygget umiddelbart Overtredelse av regler kan medføre bortvisning fra anlegget, følg dem slik at du er med på å skape trivsel for alle. Ha en fin opplevelse i Oshallen!

11 Kommunikanten 11 Lystibua fritidsklubb Klubbkvelder er mandager og torsdager kl Alle ungdommer på Os ønskes velkommen å skape et trivelig møtested i nye og flotte lokaler! Møterom og kjøkken/kiosk ved siden av fritidsklubben kan utleies på tider kan fritidsklubben ikke benytter dem sjøl. Henvendelse til servicekontoret, tlf Svømmehallen Gjenåpnes på nyåret. Åpningstider vil bli annonsert. Følg også med på vår hjemmeside Aktiviteten treningssenter Treningssenteret vil være betjent i begynnelsen. Informasjon om priser og tilstedeværelse finner på Aktivitetens egne hjemmesider:

12 12 Info fra trimutvalget Os IL Ut på tur Årets «Ut på tur» er gjennomført og totalt var det 46 personer som deltok. Det ble trukket ut tre premier blant deltagerne: Gavekort på Trollkroa kr 500,-: Mali Barbro Storhaug Spikermatte: Olaf Piekarski Sekk m/termos og lue Louise Stenseth Vinnerne får tilsendt premie. Trimutvalget vil rette en stor takk til følgende bedrifter som har sponset oss med premier: Os Bygdeservice sponset gavekort, Arbeidets Rett sponset spikermatten og Sparebanken Hedmark sponset sekk. Romjulstrim Vi vil også i år tilby trimtilbudet romjulstrim. Vi henger ut poster du kan nå ved å gå/sparke. Alle postene henger langs vei. I år har vi lagt opp til fire runder som vi har kalt Sentrumsrunden, Kvennåsrunden, Fantgrenda og Narjordsrunden. Dette er et gratistilbud, og kart med klippekort vil bli sendt ut som flygeblad i posten. Postene vil henge ute i perioden 15. desember 15. januar. Ved å besøke minst 5 poster og levere klippekortet på Spar Os innen 1. februar er du med i trekningen av 3 premier. Årsmelding Os bygdekvinnelag Kommunikanten Fredag 6. januar serverer vi kaffe/saft og kaker i den nye lavvoen til Fram 4H i Narjordet fra En av postene vil henge der. GOD TRIMTUR! Skiorientering Nytt av året er at vi prøver oss med å sette ut poster langs skiløypenettet til Os Turforening. Vi vil i år benytte oss av området Nørdalen, Halvmilenget og Setersjøen/Gåstjønnåshytta. Postene vil stort sett henge ved løypene, og dette er godt egnet for alle aldre. Postene vil henge ute i perioden 1.feb. 15.april. Kart og klippekort kan du få kjøpt på Spar Os fra 15. januar. Mer info om opplegget vil du også finne sammen med kart/klippekort. GOD SKI-O-TRIM! Har du spørsmål eller ideer til oss, ta gjerne kontakt! Trimutvalget OS IL Nina K. Dalløkken ( ), John Langøigjelten ( ), Wenche Ytterhaug ( ) Os bygdekvinnlag har hatt årsmøte i oktober. Styret ble gjenvalgt med Sidsel Holm som leder. Laget har 34 aktive medlemmer. Laget har hatt sju medlemsmøter med ulike interessante og spennende temaer. Av aktiviteter nevnes: Vintervukku: Tillaging og salg av tradisjonsmat i 2 dager. Disse to dagene er svært populære og samler mye folk, også utenbygds fra. Netto overskudd i 2011 var ca kr ,00. Servering av skolefrokost: Servering av gratis frokost med hjemmebakt brød til ca 220 elever og ansatte ved Os skole. Dette settes pris på! Vevstuggu: Vevstuggu har lokaler i Snekkerskola og har vever oppe til bruk, også for de som ikke er medlemmer av laget. Leder av Vevstuggukomiteen er Ella Vassli Meli. Juledekorasjonskurs: Laging av einerkranser Høsttakkegudstjenesten: Medlemmer av laget pynter kirka og serverer kirkekaffe. Gaver gitt til diverse formål, til sammen kroner: Os samfunnshus Kr ,- Solvang samfunnshus Kr ,- Restaurering av kirka Kr ,- Morgenrøden Kr ,- Narjordet 4H Kr 1.000,- Os 4 H Kr 1.500,- Kirkejubileet Kr 2.500,- Os skole, skoletur Kr 2.000,- Os skolemusikk Kr 1.000,-

13 Kommunikanten 13 Åpningstider romjula 2011 Hjemmetjenesten minner om at adkomstveier må være brøytet og strødd! Administrasjon: og 30. desember: kl Legekontoret (tlf. direkteinnvalg: ): og 30. desember: kl Biblioteket: Siste åpningsdag før jul er 22. desember. I Romjula åpent 28. og 29. desember kl. 12:00-15:30. Vanlige åpningstider fra og med Svømmehallen: Svømmehallen åpner etter Nyttår. Åpningstider annonseres. Fritidsklubben Lystibua: Siste åpningsdag før Jul er 22. desember. Stengt i Romjula. Første åpningsdag på nyåret er mandag 2. januar. Os skolemusikk Os skolemusikk vi vil med dette takke alle som har støttet oss med pengegaver dette året. Det har vært til stor hjelp til drift av skolemusikken Samtidig vil vi be om at tidligere musikanter kan returnere uniformer. Det være seg strikkajakker, luer, sløyfer og collegegensere. Dette gjelder også instrument. Ta kontakt på eller møt på korpsøving tirsdager kl Os Skolemusikk og Drill v/ Anne Ødegård

14 14 Landbruk - oversikt over frister Kommunikanten Denne lista gjelder søknads- og meldefrister i landbruket. Lista er utarbeidet av Os kommune. Det tas forbehold om eventuelle endringer, feil og mangler. Tidsfrist Ordning Søknad sendes 20. januar Produksjonstilskudd Kommunen 20. januar Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Kommunen 1. april Tilskudd til investeringer i forbindelse med organisert beitebruk Fylkesmannen 1. mars Tilskudd til bygging av skogsbilveier Kommunen 1. mai Tilskudd til kulturlandskapstiltak - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Kommunen - Tiltak i Utvalgte kulturlandskap (bygninger, skjøtselsplaner) Kommunen/FM 15. juli Erstatning ved vinterskader på eng på mer enn 20 % av engarealet, meldes før utbedring Kommunen 1. august Salg og leie av geitemelkkvote Statens landbr.forv. 20. august Produksjonstilskudd Kommunen 20. august Tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket Eks. Tilskudd til spredning av husdyrgjødsel om våren og i vekstsesongen. Tilskudd til verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer som høstes ved slått eller beite. Kommunen 1. oktober Salg og leie av kumelkkvote og kjøp av geitemelkkvote Statens landbr.forv 20. oktober Tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket - tilskudd til beitelag. Kommunen 31. oktober Erstatning ved avlingssvikt på mer enn 30 %, meldes før høsting Kommunen 1. november Tilskudd til bygging av skogsbilveier Kommunen 1. november Erstatning for husdyr drept av fredet rovvilt Fylkesmannen 15. november Innovasjon Norge, søknad om BU-midler til investeringer i tradisjonelt landbruk (meldefrist til kommunen) Kommunen 1. desember Kjøp av kumelkkvote og kjøp av kumelkkvote til nyetablering Statens landbr.forv 31. desember Erstatning for katastrofetap i husdyrhold (tap av sau på beite) Kommunen Løpende saksbehandling (kommunen): Tidligpensjon til jordbrukere Tilskudd til avløsning ved sjukdom senest 3 mnd etter siste dag med rett til tilskudd Innovasjon Norge, BU-midler til tilleggsnæringer, lån og rentestøtte Innovasjon Norge, Bioenergiprogrammet Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) Tilskudd til skogkultur fram til 15. november Tilskudd til produksjon av skogsflisråstoff november Andre tiltak 1. mai

15 Nr. 4 Jul 2011 Årgang 27 Oskirka Sitt her i vår ega kjerke Nyt stillheta kjenne roa som senke seg når kjerkeklokka kling Du e så vakker der du ligg oppå vanga skue utover di ega hembygd. Tenk om du kunne snakka, fortalt oss om tida som ha gått sea du kom opp om folket som har gått opp trappa funne fred og trøst Når man sjer deg på kveldstid, når mørket ha senka seg Når flombelysninga skin på deg. E det rart vi e stolt av å ha deg nær oss i glede og sorg. Når man ha vørre borte å kjem fra sør sjer kjerka, det e da man med sikkerhet vet borte bra, men hjemme e nå best. Helge Midtdal Foto: Arne Nyaas Gledelig jul!

16 2 Levende julekrybbe «- en okse der og asen sto», synger vi i julesalmen. Det luktet av dyr og høy der Jesus ble født. Himlens store stjerne lyste inn gjennom sprinkelvegger, mens «gjetergutta der omkring dom kute tel og frå» Under en reise i høst i fotsporene til Frans av Assisi, fikk jeg oppleve å se stedet i Italia hvor han julenatten i 1223 laget den første julekrybbe med levende dyr. Alt ble plassert ute i en grotte. Der var en fórkrybbe full av høy, en okse og et esel. Så lot Frans kirkeklokkene ringe, og alle strømmet til grotten, der det ble holdt messe. Han forkynte juleevangeliet, og tradisjonen sier at mens han gjorde det, syntes en av dem som stod og hørte på ham at det lå et barn i Frans armer. Etter denne hendelsen, ble Jesu fødsel fremstilt med statuer eller figurer mange andre steder. I dag er vi fortrolige med julekrybber i alle former og størrelser. Det var en stor opplevelse å være på dette stedet og ikke minst høre om Frans som på denne måten levendegjorde juleevangeliet og gjennom dette også synliggjorde noe viktig som vi ikke alltid tenker på: Gud kom julenatten og ble forent med mennesker, men også med alle skapninger og hele jorden. Jesusbarnet og vi er laget av stoff som uopphørlig strømmer gjennom oss og gir oss livet sekund for sekund. Ved å bli menneske påtar Gud seg livets sårbarhet, lidelse og døden. Mon tro om det ikke er vår forståelse av livets sårbarhet og menneskets totale avhengighet av å bli gitt livet, som er avgjørende for den verdighet vi kan gi både til hverandre og selve livet? Dette gjelder i forhold til naturen. Og hvor sterkt vi er avhengig og berørt av andre mennesker, kjenner vi når vi mister våre kjære. «Jesus gråt» det korteste verset i Det nye testamentet forteller om hans sårbarhet. Kristus skapte et livsrom for oss så vi Menighetsblad nr. 4/2011 kan leve med og i både livets sårbarhet og styrke, og som gjør at vi ved våre julekrybber kan synge i håp: «Du skal beseire mørket med kjærlighetens makt». Velsignet julehøytid! Biskop Solveig Fiske Jule-evangeliet Fra Lukas evangeliet 2, 1-20, slik det står i nyeste oversettelse av Det nye testamente, Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom noe sted. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!» Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som var i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

17 Menighetsblad nr. 4/2011 3

18 4 To trivelige kirkesamlinger Menighetsblad nr. 4/2011 Familiegudstjeneste med 4-åringer i Os kirke Søndag 16. oktober fikk 4-åringene i Os menighet kirkeboka si. En flott forsamling, 160 i alt, fikk ei fin og artig gudstjeneste, særlig takket være morsomme 4-åringer og gladsang av Familiekoret. Disse 4-åringene var der: Johannes Eggen Mikkelsen, Tone Døhl, Håkon Dirfeldt, Elias Stålem, Svanhild Eimhjellen Ryen, Sander Stenseth, Liv Ellevold Aas, Magnus Selboe Bakken og Inger Siksjø (fra Narbuvoll menighet). Allsangkveld i Dalsbygda kirke med Marit B. og Per Jostein Nygård Søndag kveld 23. oktober var Marit og Per Jostein forespurt om å dele med oss «Mine sanger». Ståle Kroken på gitar og Olav Brynhildsvoll på piano/orgel var invitert med. Sammen med Per Jostein har de tre karene spilt mye før, i Hussuband. Nå frisket de opp gamle takter. Fornying ble det også: Olav trakterte kirkeorgelet for første gang, og med glans. Marit traff oss godt da hun åpnet kvelden med vakkert å lese Mitt lille land. Per Jostein og Ståle ledet oss inn i stemningsfulle viser og sanger, som Kjurrudalsvisa (Bjørn Øyan) og Blå salme (Erik Bye) og mangt ellers fra både salme- og visebok, både Deg være ære og Det lå en pjokk og lukte. Forventninger om at Per Jostein ville spandere solonummer ble også innfridd, som med Gla i dæ og En tåre renner fra ikonet. En sangglad kveld var det, slik vi liker dem best! Hjertelig takk, spesielt til Marit og Per Jostein, også for kaffeservering! men også stor takk til Olav og Ståle! Berit Foto: Thomas Engåvoll Foto: Helge Grue Foto: Astrid Sæther

19 Menighetsblad nr. 4/2011 5

20 6 Organistens julesalme «Stille natt, hellige natt» er den julesalmen jeg setter aller mest pris på. Hos oss er den kjent som «Glade jul, hellige jul» Teksten til «Stille natt, hellige natt» ble skrevet juleaften 1818 av presten Joseph Mohr i landsbyen Oberndorf i Salzburg. Melodien ble komponert samme kveld av organisten i nabolandsbyen Arnsdorf, Franz Gruber og sunget ved midnattsgudstjenesten. Den tyske teksten er blitt oversatt til mange språk. Sangen har en form og et innhold som sammen med den enkle melodien gir meg det aller viktigste ved julebudskapet «barnet er vår største skatt». I den opprinnelige teksten lyder første vers slik: Stille natt! Hellige natt! Alt er fred, og her ned Stjernen skinner på stallens strå og de fromme som vokter på Barnet fra himmelen sendt Oss er en Frelser født! «Stille natt, hellige natt» er tatt med i forslaget til ny salmebok. Teksten er slik: Stille natt, hellige natt. Alt har søvn og mørke tatt. Trofast våker de hellige to. Varsomt vugger de barnet til ro. Jorda tar himlen i favn. Stille natt, hellige natt barnet er vår største skatt. Hyrder vekkes av gåtefull klang, Natten fylles av englenes sang. Kristus, vår frelser er født. Stille natt, hellige natt, Aldri ble vår jord forlatt. Himlen smiler fra barnets munn, Kommer nær i en frelsende stund. Vier Guds fremtid til vår. Takk for pengegave Johs. Grue Fra Jostein Meli mottok Dalsbygda menighetsråd i høst pengegave til Dalsbygda kirke. Hjertelig takk! Ny Bibeloversettelse Menighetsblad nr. 4/2011 Ved den nye Bibeloversettelsen har vi fått «levende ord på et levende språk». Bibelen 2011 har lagt vekt på å oversette de bibelske grunntekster så nært orginalspråket som mulig. Språket er mer moderne, som gjør at tekstene kommer mer inn under huden. Det gammeldagse språket, som gjorde at teksten kunne oppleves fremmed, er blitt endret til et mer moderne språk. Mange av de som har lest den nye oversettelsen opplever at setninger som før var vanskelig å forstå er blitt enklere. Samtidig at noen av tekstene har får et nytt innhold. Bak arbeidet med den nye oversettelsen er det eksperter på Det nye testamentet, eksperter på Det gamle testamentet og skjønnlitterære forfattere som har arbeidet. Det har tatt 11 år. Den nye oversettelsen vil bli brukt i våre kirker fra 1. søndag i advent Selv har jeg både 1930 og 1978 utgaven. Opplever det fint å lese fra de gamle oversettelsene, men gleder meg til å ta i bruk den nye. Nytt språk gir nye innfallsvinkler til tekstene. Jeg oppfordrer leserne til å anskaffe Bibel Det vil bli en ny reise inn Ordet som har formet vår kultur gjennom 1000 år. Prosten i Nord-Østerdal, Knut Nordhaug Fader vår eller Vår Far? Det er mye nytt på gang nå om dagen i Den norske kirke. En av avgjørelsene menighetene i Os må ta i 2012, er om vi skal fortsette med Fader vår slik vi har hatt det fra forrige oversettelse av Det nye testamentet, 1978, eller om vi i gudstjenestene våre skal bruke den formen det har fått i siste oversettelse, Fader vår står i Matteus-evangeliet 6,9-13. I høst kom ny oversettelse av hele Bibelen, slik prost Knut skriver om her i bladet. Og der er det oversettelsen fra 2005 som gjelder for Det nye testamente. Nedenfor ser du både ny og gammel språkdrakt, så kan jo hver og en gjøre seg opp en mening. Kanskje synes du det er fint at språket er nærmere dagligspråket vårt nå, eller kanskje mener du at den formen du har lært én gang må vare mye lengre. Mange av oss har jo lært bønnen om igjen en gang før, da den vi bruker nå var ny. Det var vanskelig nok, vil noen synes, å slutte å si «hellige vorde ditt navn.» Likevel tenker vel de fleste at med års mellomrom må språket også i høytidelige ord som disse justeres nærmere dagligspråket. Og kanskje kan tillærte ord få ny forståelse, ja, nytt liv og mening som daglig bønn. Men inntil videre «tygger» vi på saken. Berit Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen

21 Menighetsblad nr. 4/2011 «Det blir ikke jul uten» 7 Når dette leses, har Os skolemusikk såvidt begynt å øve på julesangene. Det er en lang tradisjon at skolemusikken spiller i kirka julaften. Os skolemusikk har så vidt begynt å tenke på julerepertoaret i det vi skriver midt i november. Korpsmedlemmene har ei travel førjulstid. Det skal spilles på julegrantenninger og på julaften, og spesielt i år er åpninga av den nye flerbrukshallen. Slik er det for de fleste av oss. Vi går noen travle uker i møte. Ingen andre høytider krever slike forberedelser som julen. For alle som fra før har nok å fylle dagene med, er adventstida synonymt med travelhet. Likevel gjør vi det år etter år. Alt som skal på plass av mat og drikke, «de sju slaga», gaver og ekstra rengjøring krever sin tid. «Det blir ikke jul uten», sier vi. Men klarer vi ikke alt, er det godt å finne et annet ordtak å trøste seg med: «Det blir jul allikevel». Det fine er at begge stemmer. Det blir ofte sagt at alt strevet og pengebruken før jul tar helt overhånd, av noen kalt det rene hysteri. Når alle gjøremål og innkjøp går på helsa og privatøkonoien løs, har vi drevet det for langt. Men en moderat hektisk førjulsmåned behøver ikke være så galt, og det behøver ikke skygge for julebudskapet. Det er fullt mulig å glede seg til jul samtidig som en har det travelt. Det ligger nokså djupt i kulturen vår at vi skal gjøre oss fortjent til goder. Og i jula vil vi ha det godt, være sammen med de nærmeste og nyte alt godt på bordet, samtidig som vi feirer at det ble født et barn i Betlehem som kom hit for å gi oss håp og frelse. Jula er ei glad og lys høytid midt i mørketida. Det er sterke tradisjoner knyttet til juledagene og dagene før. Faste ting må gjøres, og det skal være Jo Ryen dirigerer Os skolemusikk. Han har sjøl mange gode, og noen kalde, minner fra opptredener i Os-kirka som korpsmusikant. likt fra år til år. Nye generasjoner følger opp. Det er vel flere enn vi som har erfart at forslag om å sløyfe noen av de faste gjøremålene og kanskje innføre nye, ikke blir spesielt godt mottatt av den oppvoksende slekt. Det skal være som det har vært, vi må ikke tulle med jula. Kanskje er det symptomatisk at juletradisjonene står svært sterkt i vår tid, hvor raske endringer og omstillingsevne er selvfølgelige krav i hverdagen, både for unge og voksne. Ikke minst er julaften en dag hvor faste programposter må gjennomføres før julelysene kan tennes klokka fem. Noe av det mange osinger samler seg om, er å tenne lys på graver, og delta i julegudstjenesten. Her er vi framme ved skolemusikken igjen. Det har vært tradisjon helt siden korpsets spede begynnelse for et par generasjoner siden, å spille i kirka denne dagen. Det er innslag menigheten setter stor pris på. Det gjør de unge musikerne også. Tidligere i høst ble det gjort en liten meningsmåling blant medlemmene om dette oppdraget. Svaret var et rungende ja! Noen svarte til og med at hvis de ikke fikk spille i kirka julaften, var det ingen vits å være med i korpset. Men de ønsker at kirka ikke er så kald leppene fryser fast til instrumentet, forteller Aina Eggen, som er styreleder i korpset. Nå venter de bare på invitasjonen, så setter de i gang med å øve, og så er de på plass i kirka 24. desember. Da blir det jul i år også, både for oss tilhørere og musikantene. Arne Ingar Bækken

22 8 Nye menighetsråd Menighetsblad nr. 4/2011 Det nyvalgte menighetsrådet i Os var samlet til sitt første møte 2. november. Foran fra venstre: Anne Ingeborg Aasen Horten (nestleder), Ella Vassli Meli (sekretær), Kjellaug Holme Nyvoll. Bak fra v.: Stein-Are Presthagen (vara for Vegard Stålem), Olov Steimoeggen Strand (kasserer) og Erling Nylend (leder). Dalsbygda menighetsråd : Fra venstre John Kåre Akeren (sekretær), Helge Grue (leder), Tone Nyaas (kasserer) og Arne Grue (nestleder). Foto: Arne Nyaas Det nye menighetsrådet i Narbuvoll består av fra venstre Ragnhild Trøan (leder), Marian Sønmør Holøien (nestleder), Per Broen (kasserer) og Mette Femundshytten Nyvoll (sekretær). Foto:

23 Menighetsblad nr. 4/2011 Førjulsprat på Gammelskola i Tufsingdalen 9 Jeg har denne lørdags formiddagen avtalt å ta en prat med to aktive pensjonister, Ingveig Broen og Jomar Midtdal, på Gammelskola, der husflidslaget i Tufsingdalen holder til. Jomar kjem først, på sykkel, mens Ingveig snart kjem durende etter i Opel`n sin. Hvorfor driver dere og lager ting og selger?, lurer jeg på. Jomar sier han vil ha noe å fordrive tida med som pensjonist, og Ingveig vil også nytte tida. I tillegg er ho nå så interessert i å strikke, legger ho til. Og hva er det så de egentlig lager? Ingveig strikker stort sett sokker, men også noen babysett og «rosastrømper». Det er likevel mest vanlige raggsokker det går i. Jomar har okkupert ei egen hylle på salgsrommet. Hva han lager? Jo, alt du kan se her, sier han og smiler, og viser fram ulike produkter i tre. - Er det stor etterspørsel etter det dere lager? - Ja det er det, alle bruker jo sokker vet du, sier Ingveig.. Jomar sier at enkelte ting, spesielt lemsefat, selger godt, og vinstativet han lager, går det også en god del av. Jeg lurer på når de får solgt mest egentlig, sommer, jul eller til påske? Ingveig syns det går jevnt over hele året, men forholdsvis minst på sommeren. Jomar selger også jevnt hele året, til presanger av forskjellige slag. - Nå lakker det og lir mot jul, hva betyr jula for dere? Ingveig koser seg med familien og bruker høytiden sånn den kanskje er ment. Jomar syns det er ei høytid som samler familien, og han deltar på innsynging av jula og pleier også å være i kirka på juleaften. Har dere noen spesielle barndomsminner knytta til jula? Ingveig husker det var rolig i huset, at de var mange og at de kosa seg sammen. - Det var jo pynting og stelling til jul, og fjøsstell som alle andre dager, sier Jomar, i tillegg til julebesøk av familie og venner. Han husker også godt barnejuletrefestene der skola hadde underholdninga.. Gikk med mye tid til øving til den, kan han erindre. - Hva var det mest vanlig å få i julegaver da? Det var nok bruksting, som strømper og andre klær, sier Ingveig, men jeg kan faktisk huske at jeg fikk ei dokke av ei tante som var «gummo» mi. Det var veldig stor stas! Jomar husker og mest votter og sokker. - Også pyntesaker da, men de fikk jeg fra tanter og onkler i Oslo. Mens vi er i «julepraten», lurer jeg på om det er noe de savner sånn i forhold til jula nå, mot slik det var før da de var barn? Ingveig syns nok jula var på en måte mer høytid da. Jomar legger til at de fant på mer aktiviteter, spill og leker sjøl sammen da. - Nå går det mest i TV og data vet du. Til slutt, åssen skal jula i år feires da? Ingveig forteller at hele familien skal samles hos henne i Tufsingdalen denne gangen. - Vi blir 15 stk med barn, svigerbarn og barnebarn. Jomar sier at de skal være hjemme, med besøk av familien, «hvis dem har «tia» da», legger han til. Så takket jeg for at jeg fikk intervjue dem, og gikk inn på kafeen på husflidslaget og tok en kaffekopp sammen med de andre som stakk innom der akkurat da.. Gunn T.

24 10 Gudstjenester vinter Med forbehold om endringer. Se annonser i Arbeidets Rett, vanligvis på fredager. 27. nov. kl : Os kirke. Lysmesse på 1. søndag i advent. Konfirmantene deltar. 4. des. kl : Dalsbygda kirke. Familiegudstjeneste. Dåp. 4-åringer får bok. Barnekoret deltar. Kirkesaft/kaffe 15. des. kl : Narbuvoll kirke. Vi synger jula inn, med anledning til å ønske favorittsanger. Gløgg og pepperkaker 16. des. kl : Dalsbygda kirke. Vi synger jula inn. Barnekoret deltar. Gløgg og pepperkaker 20. des. kl. 9.15: Os kirke. Skolegudstjeneste 21. des. kl : Dalsbygda kirke. Skolegudstjeneste 21. des. kl : Os kirke. Vi synger jula inn. Os blandakor og Bjørn Øyan deltar. Gløgg og pepperkaker 23. des. kl : Verjåtunet. Julegudstjeneste Røros pensjonistkor. Nattverd. Kirkekaffe 24. des. kl.12.00: Tufsingdalen kirke. Julegudstjeneste kl : Dalsbygda kirke. Julegudstjeneste kl : Os kirke. Julegudstjeneste 25. des. kl : Os kirke. Felles høytidsgudstjeneste for alle menighetene. Os mannskor. Bård Langøien, trompet. 31. des. kl : Narbuvoll kirke. Midnattsmesse. Jostein Løkken, saksofon. Nattkaffe kl : Fakkeltog til kirka fra Fjellstua Menighetsblad nr. 4/2011 Hjem og kirke DØPT Os Adrian Fredheim Joar Storhaug Langøien VIET Os Unni Nesvoll og Emil Maana DØDE Os Anne Lise Krog Thoresen f (Begravet på Tynset) Marit Hallem f Jon Arne Moseng f Alf H. Moseng f april kl : Kort skjærtorsdagsmesse. Nattverd. NB! Deretter: Foredrag om Narbuvoll kirke v. John H. Lillegjelten, i anledning Narbuvoll kirke 150 år. 6. april kl : Dalsbygda, Nansenhytta. Langfredagsmesse. Kaffesalg. 8. april kl : Os kirke. Høytidsgudstjeneste jan. kl : Os kirke el. bårehus. Gudstjeneste. 22. jan. kl : Dalsbygda kirke. Gudstjeneste 5. febr. kl : Os kirke el. bårehus.gudstjeneste Besøk fra Gideon Bibelmisjon. 12. febr. kl : Tynset kirke. Fellesgudstjeneste i prostiet, ny liturgi. 19. febr. kl : Dalsbygda kirke. Gudstjeneste. Årsmøte med kirkekaffe. 19. febr. kl : Tufsingdalen kirke. Gudstjeneste. Årsmøte med kirkekaffe. 26. febr. kl : Høsenfjellhytta. Sportsgudstjeneste 11. febr. kl : Tron ungdomssenter. Konfirmantgudstj., åpen for alle.kirkekaffe. 18. mars kl : Os kirke. Familiegudstjeneste. 11-åringer får Godt Nytt. Kirkesaft/kaffe 18. mars kl : Os kirke. Foredrag om Os kirke, John H. Lillegjelten. Os kirke 150 år. 25. mars kl : Dalsbygda kirke. Familiegudstjeneste. 11-åringer får Godt Nytt. Kirkesaft/kaffe 1. april kl : Tufsingdalen. Stormyrrabben. (Palmesøndag) Friluftsgudstjeneste. Kirkekaffe 5. april kl : Verjåtunet, skjærtorsdag. Åpen påskegudstjeneste m. nattverd. Utgiver: Os kirkelige fellesråd 4 nummer i året Redaksjon: Gunn Tengesdal, Aud Grue, Arne Ingar Bækken og Berit Feste Helgestad Oppsett: Arbeidets Rett Postadresse: 2550 Os i Ø Sokneprest: Berit Feste Helgestad Kontortid: Tirs., ons., tors. kl Tlf. kontor: Mobil: E-post: Kirkeverge/daglig leder: Randi Aas Kontortid: Man., tirs., ons., tors., kl Tlf. kontor: Mobil: E-post: Kirketjener: Kai Inge Trøan. Mobil: Kirketjener: Odd Myrtrøen. Mobil:

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

Menighetsbladet Desember 06/2013

Menighetsbladet Desember 06/2013 Menighetsbladet Desember 06/2013 Maren Andersen (t.v) og Andrea Hillesund tenner lyset 2. søndag i advent. Leder side 2 VÅGSBYGD INNEBANDYKLUBB SIDE 6 JULEFEIRING for våre nye landskvinner side 13 Kristne

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59

www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 www.rade.kirken.no Nr. 10 Desember 2010/Januar 2011 Årg. 59 Foto: Hans Th. Lundeby Advent Jeg traff en gammel kjenning her forleden, vi møttes i en overfylt butikk. Jeg så han ønsket prate litt, og merket

Detaljer

Menighetsbladet Februar 01/2015

Menighetsbladet Februar 01/2015 Menighetsbladet Februar 01/2015 BISPEVISITAS side 4 Soul Children Party! side 9 menighetsfest 18. april SIDE 10 NYE MEDARBEIDERE side 17 OG 18 Et omsorgsmenneske takker av side 24 Leder Menighetsbladet

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG

FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 - 62. ÅRGANG FOR VINGER OG AUSTMARKA - NR 1-2015 -. ÅRGANG LEDER TA VARE PÅ ARVEN En viktig begrunnelse for at NRK gjennomførte Salmeboka minutt for minutt var å ta vare på kulturarven. Og svært mange, både de som

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 heller ikke aleine dosen antioksydanter du heller inn i kroppscontaineren som bestemmer helsen. Ja, det og, men vi har trygg mat, reint

Detaljer

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg

Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg MENIGHETSBLADET Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Nr. 4 25. årgang november/desember 2011 Utstråling Knut Erling Johansen, fungerende biskop i Borg I en av julehøytidens

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

KYRKJEblad FOR Sør-Fron INFORMASJON. Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi

KYRKJEblad FOR Sør-Fron INFORMASJON. Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi INFORMASJON Nr. 5 JULA 2011 ÅRGANG 56 Julehilsener Gammelt og nytt sokneråd Ny liturgi Levende julekrybbe Det var en stor opplevelse å være på dette stedet og ikke minst høre om Frans som på denne måten

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der,

SANNIDAL OG H. Konfirmasjon MENIGHETSBLAD. Tar jeg soloppgangens vinger. og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også der, Konfirmasjon side5 SANNIDAL MENIGHETSBLAD MENIGHETSBLAD SANNIDAL OG H MARS 2014 NR. 1 74. ÅRGANG JUNI 2010 NR. 2 Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, da fører din hånd meg også

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten

Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan. Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler. Gjeldsrådgivertjenesten Informasjonsblad for Os kommune Nr. 1-2011 Framdrift på flerbrukshuset Strategisk næringsplan Eiendomsskatt Kulturlandskap og kulturlandskapsmidler Vintervukku Gjeldsrådgivertjenesten Side 4 Side 5 Side

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer