Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 5 2014 Side 591 834 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr Utgitt 12. februar 2015

2 Dette er siste hefte i 2014-årgangen Innhold Side Forskrifter 2014 Okt. 1. Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Nord-Trøndelag (Nr. 1345) Okt. 6. Forskrift om nedgravde oljetanker, Grimstad (Nr. 1346) Okt. 28. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan (Nr. 1347) Okt. 30. Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Førde (Nr. 1348) Nov. 6. Forskrift om renovasjon, Lyngdal og Farsund (Nr. 1379) Nov. 11. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av oljeholdig avløpsvann, Melhus (Nr. 1382) Nov. 14. Forskrift om Jotunheimen nasjonalpark, Lom, Vågå, Vang, Luster og Årdal (Nr. 1398) Nov. 14. Forskrift om Utladalen landskapsvernområde, Luster og Årdal (Nr. 1399) Okt. 22. Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Songdalen (Nr. 1411) Nov. 6. Forskrift om gebyr for handsaming av saker etter plan- og bygningslova, eigarseksjonslova, matrikkellova, ureiningslova, jordlova, konsesjonslova, viltlova og tilhøyrande forskrifter, Gaular (Nr. 1412) Nov. 19. Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Sunndal (Nr. 1414) Nov. 4. Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark (Nr. 1440) Nov. 7. Forskrift om inntak til videregående opplæring, Buskerud (Nr. 1441) Nov. 6. Forskrift om gebyrregulativ for kommunale tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven, Vennesla (Nr. 1493) Okt. 30. Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Kristiansund (Nr. 1559) Des. 5. Forskrift om kommunalt gebyrregulativ, Modum (Nr. 1563) Des. 9. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken (Nr. 1564) Des. 10. Forskrift om opprettelse av midlertidig restriksjonsområde EN R191 over området rundt Kongsvinger i forbindelse med World Rally Championship, Rally Sweden 2015, Hedmark (Nr. 1565) Des. 12. Forskrift om vern av Gudfjelløya naturreservat/tjåehkere eatnemedajve, Røyrvik og Lierne (Nr. 1615) Des. 12. Forskrift om vern av Merkesfloen naturreservat, Lierne (Nr. 1616) Des. 12. Forskrift om vern av Migaren naturreservat, Grong (Nr. 1617) Des. 12. Forskrift om vern av Muusdalan naturreservat, Snåsa (Nr. 1618) Des. 12. Forskrift om vern av Feren naturreservat, Meråker (Nr. 1619) Des. 12. Forskrift om vern av Urddalen naturreservat, Osen (Nr. 1620) Des. 12. Forskrift om vern av Hildremsvatnet naturreservat, Bjugn (Nr. 1621) Des. 12. Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes (Nr. 1622) Des. 12. Forskrift om vern av Hisdalen naturreservat, Sunndal (Nr. 1624) Des. 12. Forskrift om vern av Mardalen naturreservat, Nesset (Nr. 1625) Des. 12. Forskrift om vern av Tegningdalen naturreservat, Rendalen (Nr. 1628) Des. 12. Forskrift om vern av Viengskletten naturreservat, Stor-Elvdal (Nr. 1629) Des. 12. Forskrift om vern av Bergevika naturreservat, Ringsaker (Nr. 1630) Des. 12. Forskrift om vern av Brumundsjøen Harasjømyra naturreservat, Hamar og Ringsaker (Nr. 1631) Des. 12. Forskrift om vern av Hakaskallen naturreservat, Elverum (Nr. 1632) Des. 12. Forskrift om vern av Mørkåa naturreservat, Nord-Odal (Nr. 1633) Des. 12. Forskrift om vern av Trautskogen naturreservat, Nord-Odal (Nr. 1634) Des. 12. Forskrift om vern av Holmby naturreservat, Kongsvinger (Nr. 1635) Des. 12. Forskrift om vern av Vålerberget naturreservat, Kongsvinger (Nr. 1636) Des. 12. Forskrift om vern av Sula naturreservat, Nord-Fron (Nr. 1637) Des. 12. Forskrift om vern av Ulbergsåa naturreservat, Sør-Fron (Nr. 1638) Des. 12. Forskrift om vern av Samsjøberga naturreservat, Jevnaker (Nr. 1639) Des. 12. Forskrift om vern av Moldberget naturreservat, Sør-Aurdal (Nr. 1640) Des. 12. Forskrift om vern av Oddelia naturreservat, Nordre Land (Nr. 1641) Des. 12. Forskrift om vern av Falken naturreservat, Østre Toten (Nr. 1642)

3 Des. 12. Forskrift om vern av Svartdalstjerna naturreservat, Østre Toten (Nr. 1643) Des. 12. Forskrift om vern av Hatteråsen naturreservat, Eidsvoll (Nr. 1644) Des. 12. Forskrift om vern av Kolås naturreservat, Vestby (Nr. 1645) Des. 12. Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum (Nr. 1646) Des. 12. Forskrift om vern av Tokkeåi naturreservat, Tokke og Vinje (Nr. 1647) Des. 12. Forskrift om vern av Elferdalen naturreservat, Notodden (Nr. 1648) Des. 12. Forskrift om vern av Flaaten naturreservat, Notodden (Nr. 1649) Des. 12. Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Drangedal (Nr. 1650) Des. 12. Forskrift om vern av Store Snipen naturreservat, Skien (Nr. 1651) Des. 12. Forskrift om vern av Persholknatten naturreservat, Skien (Nr. 1652) Des. 12. Forskrift om vern av Linddalsliane naturreservat, Skien (Nr. 1653) Des. 12. Forskrift om vern av Orsjømyra naturreservat, Skien (Nr. 1654) Des. 12. Forskrift om vern av Søndre Versvik naturreservat, Porsgrunn (Nr. 1655) Des. 12. Forskrift om vern av Grøneliane naturreservat, Birkenes (Nr. 1656) Des. 12. Forskrift om vern av Vågsdalsliane naturreservat, Birkenes (Nr. 1657) Des. 12. Forskrift om vern av Rubbelifjell naturreservat, Åmli (Nr. 1658) Des. 12. Forskrift om vern av Tveitaneset naturreservat, Tysvær (Nr. 1659) Des. 12. Forskrift om vern av Elgsjøen naturreservat, Osen og Roan (Nr. 1660) Des. 12. Forskrift om vern av Liaberget naturreservat, Nord-Aurdal (Nr. 1661) Des. 12. Forskrift om vern av Bjørhusnatten naturreservat, Nes (Nr. 1662) Des. 12. Forskrift om vern av Bjønnknuten naturreservat, Drangedal og Kragerø (Nr. 1663) Des. 12. Forskrift om vern av Eikebakka naturreservat, Sokndal (Nr. 1664) Des. 12. Forskrift om vern av Øykjeheia naturreservat, Sirdal (Nr. 1665) Des. 12. Forskrift om vern av Kile naturreservat, Østre Toten (Nr. 1666) Des. 12. Forskrift om vern av Glitra naturreservat, Lier (Nr. 1667) Des. 12. Forskrift om vern av Grønnåsliane naturreservat, Kragerø (Nr. 1668) Des. 12. Forskrift om vern av Ånuglo, Midtøya, Seløya og Flornes naturreservat, Tysnes (Nr. 1669) Okt. 21. Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Aust-Agder (Nr. 1682) Des. 2. Forskrift og retningslinjer for gravearbeider og etablering av anlegg i og ved det kommunale vei- og gatenettet, Kristiansund (Nr. 1683) Des. 10. Forskrift om gebyrregulativ for plan- og byggesaksbehandling, oppmålingstjenester, eierseksjonering, behandling av avløpssaker og feiing og tilsyn, Oppdal (Nr. 1685) Des. 11. Forskrift for gatenavn, adressering og adresseforvaltning, Stavanger (Nr. 1688) Des. 15. Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger (Nr. 1693) Des. 15. Forskrift om snøskuterløyper, Måsøy (Nr. 1694) Des. 17. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Østfold (Nr. 1695) Des. 17. Forskrift om fredning av Akershus festning, Oslo (Nr. 1696) Okt. 29. Forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann, Nøtterøy (Nr. 1737) Okt. 29. Forskrift for oljetanker, Nøtterøy (Nr. 1738) Des. 10. Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn, Nøtterøy (Nr. 1739) Des. 10. Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Nøtterøy (Nr. 1740) Des. 18. Forskrift om gebyrregulativ for byggesak, delingssaker, regulering, oppmåling, kommunaltekniske tjenester, feiing og tilsyn, konsesjonssaker, delingssaker etter jordlova, fellingsavgift for vilt og behandling av tillatelse om salg av fyrverkeri for 2015, Re (Nr. 1744) Des. 9. Forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass, Troms (Nr. 1785) Des. 11. Forskrift om betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradelings-, oppmålings- og eierseksjoneringssaker, Bodø (Nr. 1786) Nov. 27. Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmåling, Krødsherad (Nr. 1866). 817 Des. 11. Forskrift om bruk av og orden i hamner og farvatn, Stranda (Nr. 1867) Des. 11. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gran (Nr. 1868) Des. 11. Forskrift om gebyrer 2015, Nord-Odal (Nr. 1869) Des. 12. Forskrift om anløpsavgift 2015, Ålesundregionens havnedistrikt, Sula, Giske, Haram og Ålesund (Nr. 1870) Des. 16. Forskrift om kommunalt gebyrregulativ, Melhus (Nr. 1871)

4 Des. 16. Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Gaular (Nr. 1872) Des. 17. Forskrift om betalingsregulativ for plan, næring og kultur, Sørum (Nr. 1873) Des. 17. Forskrift om videreføring av husleietilskudd etter opphør av husleiereguleringen, Oslo (Nr. 1875) Des. 18. Forskrift om renovasjon for husholdningsavfall, Gjøvik (Nr. 1877) Des. 22. Forskrift om regulering av fisket etter rognkjeks i 2015, Nordland, Troms og Finnmark (Nr. 1878) Endringsforskrifter Okt. 31. Endr. i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvænangen (Nr. 1349) Nov. 4. Endr. i forskrift om åpning av jakt på villrein i Norefjell/Reinsjøfjell villreinområde, Flå, Nes, Krødsherad, Sigdal og Nore og Ulvdal (Nr. 1351) Nov. 5. Endr. i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Aust-Agder (Nr. 1352) Nov. 5. Endr. i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Telemark (Nr. 1353) Nov. 5. Endr. i forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger, Vestfold (Nr. 1354) Nov. 10. Endr. i forskrift om vern av Vestfjorddalen naturreservat, Tinn (Nr. 1380) Nov. 10. Endr. i forskrift om verneplan for rik løvskog i Finnmark. Vedlegg 14. Fredning av Julelvdalen naturreservat, Tana (Nr. 1381) Nov. 13. Endr. i forskrift om verneplan for hekkande sjøfugl. Vern av Muleneset naturreservat, Herøy (Nr. 1413) Nov. 25. Endr. i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gulen (Nr. 1443) Okt. 23. Endr. i forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Vestre Toten (Nr. 1492) Feb. 20. Endr. i forskrift om åpning av jakt og minsteareal som grunnlag for fellingstillatelse på elg og rådyr, Bodø (Nr. 1557) Sept. 18. Endr. i forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen, Oslo (Nr. 1558) Nov. 13. Endr. i forskrift for handsaming mv. av avfall og slamtøming, Ørsta og Volda (Nr. 1560) 647 Des. 2. Endr. i forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Skjervøy og Nordreisa (Nr. 1561) Des. 2. Endr. i forskrift om vern for Larvik bøkeskog landskapsvernområde, Larvik (Nr. 1562) Des. 12. Endr. i forskrift om Kvasshyllan naturreservat, Midtre Gauldal og Melhus (Nr. 1623) Des. 12. Endr. i forskrift om vern av Eikesdalsvatnet landskapsvernområde, Sunndal, Nesset og Rauma (Nr. 1626) Des. 12. Endr. i forskrift om Sandgrovbotn biotopvernområde, Rauma og Nesset (Nr. 1627) Des. 4. Endr. i forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Giske (Nr. 1684) Des. 11. Endr. i forskrift om politivedtekt, Alta (Nr. 1687) Des. 11. Endr. i forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Sandøy (Nr. 1689) Des. 11. Endr. i forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Stranda (Nr. 1690) Des. 11. Endr. i forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Norddal (Nr. 1691) Des. 15. Endr. i forskrift om fredning av Grunnvatnet naturreservat, Ballangen (Nr. 1692) Sept. 24. Endr. i forskrift om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 31, fredning av Søndre Håøya naturreservat, Frogn (Nr. 1736) Des. 16. Endr. i forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Ørskog (Nr. 1741) Des. 17. Endr. i forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Stordal (Nr. 1742) Des. 18. Endr. i forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Fauske (Nr. 1743) Des. 18. Endr. i forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Vestnes (Nr. 1745) Des. 18. Endr. i forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Sula (Nr. 1746) Des. 18. Endr. i forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Haram (Nr. 1747) Des. 19. Endr. i forskrift om sikkerhetsavgift for bruk av sjøtrafikksentralene ved Kvitsøy, Horten, Fedje og Brevik (Nr. 1749) Des. 22. Endr. i forskrift om typiske turiststeder, Kragerø (Nr. 1750) Des. 17. Endr. i forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften) Oslo (Nr. 1874) Des. 18. Endr. i forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Grünerløkka, Oslo (Nr. 1876)

5 Diverse 2014 Nov. 3. Opph. av forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg, Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger og Osen (Nr. 1350) Nov. 21. Opph. av forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova 7, Fyresdal (Nr. 1442) Des. 2. Opph. av forskrift om avgifter på bruk av Moss lufthavn, Rygge (Nr. 1494) Des. 10. Opph. av forskrift om skjenke- og opningstider, Osterøy (Nr. 1686) Des. 19. Fastsetting av samisk navn på Lavangen (Nr. 1748) Rettelser Nr. 3/2014 s. 413 (i forskrift 16. juni 2014 nr. 822 om minsteareal for felling av elg og rådyr, Rana kommune, Nordland ) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

6 1. okt. Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 12. februar 2015 Nr okt. Nr Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Nord-Trøndelag Hjemmel: Fastsatt av Nord-Trøndelag fylkesting 1. oktober 2014 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6 2 og 6A 2, jf. lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kunngjort 6. november 2014 kl Kapittel 1. Virkeområde og formål 1. Virkeområde Forskriften gjelder for inntak og formidling til videregående opplæring i Nord-Trøndelag. Inntak til videregående opplæring skjer i henhold til bestemmelser i opplæringsloven med forskrift, kap. 6, samt lokal inntaks- og formidlingsforskrift. I tillegg regulerer vedtak i Fylkesrådet inntaksområder, rutiner og inntaksregler. 2. Formål Formålet med denne forskriften er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og voksne med rett til videregående opplæring i Nord-Trøndelag. Denne lokale forskriften er hjemlet i forskrift til opplæringsloven 6 2. Kapittel 2. Vilkår for inntak og bruk av rett til videregående opplæring 3. Inntaksområde Hele fylket vurderes som ett inntaksområde. Søkere gis tilleggspoeng (nærskolepoeng) på en definert videregående skole tilknytta søkerens bostedskommune. Detaljert beskrivelse finnes på 4. Søknadsfrist Søknadsfristen er 1. februar for søkere som faller inn under forskrift til opplæringslova ledd, og 1. mars for elever som søker seg inn i det ordinære inntaket, jf. forskrift til opplæringsloven ledd. Søknader som mottas etter søknadsfrist, vil bli behandla fram til 30. juni. Søknader som mottas etter denne dato, blir ikke behandla før i 2. inntakskjøring, og vil da bli vurdert for inntak etter at søknader mottatt innen fristen er tatt inn. 5. Vilkår for inntak Asylsøkere i ungdomsrettsalder (til og med 24 år), men uten avgjort oppholdstillatelse, kan tas inn til videregående opplæring dersom øvrige vilkår for inntak til videregående opplæring er oppfylt. Det må dokumenteres at søkeren er inne i en søknadsprosess om oppholdstillatelse. 6. Forbruk av rett til videregående opplæring For elever som slutter i løpet av skoleåret settes tidspunktet for forbruk av rett som hovedregel til 1. november. For lærlinger/lærekandidater som hever lærekontrakten, vil retten regnes som forbrukt etter 3 måneder fra start læretid. Dersom det er tvil om hvorvidt retten er oppbrukt eller ikke, foretas en individuell vurdering. 7. Endring av status fra fulltidselev til deltidselev Mulighet til å avgjørelse om endring av status fra fulltidselev til deltidselev er delegert til rektor ved de videregående skolene. Søknad om endring av elevstatus godkjennes kun når det foreligger tungtveiende grunner. Med tungtveiende grunner menes for eksempel elev som har opplevd noe traumatisk, blir syk, har omsorgsansvar eller lignende.

7 1. okt. Nr Norsk Lovtidend Elever som har stryk i ett eller flere fag eller manglende fag, skal ha en helhetlig vurdering om de kan tas inn til neste nivå. I den helhetlige vurderinga fyller skolen og eleven i fellesskap ut et skjema som danner grunnlag for behandling av søknaden i inntakssammenheng. Deltidselever med ungdomsrett tas inn før søkere uten rett, men etter fulltidselever med rett. Deltidselever som ønsker å forbedre karakterer i fag, må ta faget som privatist. Disse tas ikke inn som deltidselever i videregående opplæring. Omvalg Ved omvalg tas eleven inn som fulltidselev. Det betyr at eleven følger undervisningen i alle fag, med unntak av de fag hvor eleven har sluttvurdering/standpunktkarakter med karakteren 2 eller bedre. Eventuell forbedring av karakterer må tas om privatist. Etter inntaket gis eleven status som deltidselev. 8. Endring av søknad etter søknadsfristen Endring av søknader godkjennes fram til 1. mai. Endringer etter den tid vil ikke bli tatt til følge med mindre det foreligger en sakkyndig vurdering eller at det har oppstått en akutt situasjon. Dette må i tilfelle dokumenteres. Endring etter 1. inntak kan godkjennes, men søkeren blir da plassert bak søkere på venteliste. 9. Skoleplass i annet fylke Gjesteelevsgaranti kan innvilges dersom søker har ungdomsrett og søker et offentlig skoletilbud som ikke finnes i Nord-Trøndelag. Slik garanti kan også gis dersom det dokumenteres spesielle årsaker til at en søker må gå på skole i et annet fylke. Dette kan være sosiale eller medisinske årsaker. Nord-Trøndelag fylkeskommune har samarbeidsavtale med enkelte skoler i utlandet. Disse tilbudene er forhåndsgodkjent som Vg2-tilbud. Informasjon om tilbudene og søknadsfrist finnes på 10. Utvekslingselever Utvekslingselever fra utlandet skal ikke konkurrere seg inn, men det settes av et tilstrekkelig antall plasser for disse. Skolegang i annet land Norske elever som har tatt videregående opplæring i utlandet, må ha godkjenning på at skoleåret tilsvarer samme utdanningsnivå som i Norge. De som har vært i utlandet og fått forhåndsgodkjenning på at skoleåret tilsvarer Vg2 i Norge, reserveres plass på Vg3 når de kommer tilbake. Vedtak om godkjenning av skoleåret i utlandet må dokumenteres. Dersom skoleåret i utlandet ikke godkjennes. Må søkeren konkurrere seg inn på Vg2 på vanlig måte. 11. Flytting Søkere blir i inntaket behandlet som hjemmehørende i Nord-Trøndelag når søker er under 18 år og har flyttet til Nord-Trøndelag før 1. mars. er over 18 år og har flyttet til Nord-Trøndelag før 15. juni. har flyttet sammen med dine foresatte til Nord-Trøndelag før 15. juni. flytter mellom sine foresatte før 15. juni. 12. Inntak til enkelte utdanningsprogram Inntak til Vg1 musikk, dans og drama På Vg1 musikk, dans og drama kan det tildeles plasser til søkere som ønsker å bli vurdert for inntak på grunnlag av ferdigheter i tillegg til karakterer. Enkelte skoler gjennomfører opptaksprøve og prioriterer i forhold til inntak. Inntak til Vg1 idrettsfag På Vg1 idrettsfag kan det tildeles plasser til søkere som ønsker å bli vurdert for inntak på grunnlag av ferdigheter i tillegg til karakterer. Det er skolene i samarbeid med Idrettskretsen som vurderer og prioriterer disse søkerne. Inntil 10 % av plassene tildeles ut fra idrettslige kriterier, og karaktersnittet kan ikke være lavere enn 3. Inntak til spissa toppidrett skjer på grunnlag av fysiske, tekniske og taktiske ferdigheter på høyt nivå. Inntak til Vg1 TAF/BAF (teknisk allmenne fag/byggtekniske allmenne fag) Inntak til TAF/BAF innafor teknikk og industriell produksjon og innafor bygg- og anleggsteknikk skjer på grunnlag av termin1-karakterer i matematikk og naturfag samt intervju. Søkeren må ha tilbudet som sitt første ønske på søknaden og ha minimum karakteren 5 i de to faga for å bli innkalt til intervju. Inntak til Vg2 ambulansefag Inntaket skjer på bakgrunn av karakterer og intervju. 13. Frammøte første skoledag Dersom en elev ikke møter ved skolestart uten å ha gitt skolen beskjed, mister vedkommende plassen andre skoledag kl

8 1. okt. Nr Norsk Lovtidend 14. Inntak til landslinjer og landsdekkende tilbud Søkere fra hele landet konkurrerer likt ved inntaket til landslinjer og landsdekkende tilbud. Inntaket skjer på grunnlag av konkurransepoeng basert på karakterer. Søknaden sendes søkerens bostedsfylke. Inntak til landslinje for yrkessjåfører skjer i samarbeid med opplæringskontor. Opplæringskontoret reserverer 10 plasser pr. kurs under forutsetning at de har læreplasser til dem før de tas inn. 15. Søknad og inntak til statlige skoler Søknad om skoleplass ved statlige videregående skoler skal skje direkte til den fylkeskommunen hvor skolen ligger. Kapittel 3. Inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 Bestemmelse for inntak til Vg1, Vg2 og Vg3 fremgår av opplæringslova 3 1 og forskrift til opplæringslova Inntak av elever med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne Fylkeskommunen avgjør om det foreligger tungtveiende grunner for at en søker som oppfyller vilkårene i forskrift til opplæringslovens 6 17 bør tas inn til en bestemt skole, selv om søkeren ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på skolen. Søkeren har ikke rett til inntak på en bestemt skole. 17. Individuell behandling Fylkeskommunen kan, dersom det foreligger tungtveiende grunner, ta inn søkere på individuelt grunnlag når søkeren dokumenterer et særlig behov for det. 18. Inntak til Vg1 Søkere må prioritere tre utdanningsprogram ved innsøking til Vg1. Innenfor hvert utdanningsprogram kan det prioriteres inntil fire skoler. Inntaket skjer på bakgrunn av poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer fra grunnskolen. Dersom søker ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på noen av sine prioriterte skoler, vil søker bli søkt videre til andre skoler som tilbyr de prioriterte utdanningsprogrammene. Søker som ikke fører opp tre forskjellige utdanningsprogram, kan bli plassert vilkårlig på utdanningsprogram på Vg1 med ledig kapasitet. 19. Inntak til Vg2 og Vg3 Vilkåret for inntak til Vg2/Vg3 er at søkeren har bestått i alle fag fra Vg1/Vg2. Søker kan prioritere inntil tre programområder som han/hun er kvalifisert til ved innsøking til Vg2 eller Vg3. Innenfor hvert programområde prioriteres inntil fire skoler. Inntaket foretas på bakgrunn av en poengsum (konkurransepoeng) basert på karakterer. Ved søking til Vg2 legges karakterer fra Vg1 til grunn, og ved søking til Vg3 legges karakterer fra Vg2 til grunn. Dersom søker ikke har tilstrekkelige konkurransepoeng til å komme inn på prioriterte programområder og skoler, vil søker bli videresøkt til andre programområder som han/hun er kvalifisert til, men som ikke er prioritert i søknaden. 20. Inntak av deltidselever til Vg2/Vg3 Søkere som ikke oppfyller vilkårene i forskrift til opplæringslovens 6 28 eller 6 37, kan etter en helhetsvurdering likevel tas inn som fulltidselev. Denne vurderingen gjøres av avgiverskole og søker i fellesskap. Søkere som mangler karakter i ett eller flere fag fra Vg1 eller Vg2 kan tas inn som deltidselev. Inntak av deltidselever skjer etter at fulltidselever er tatt inn. Kapittel 4. Inntak av voksne Bestemmelse for inntak av voksne framgår av opplæringslova 4A 3 og forskrift til opplæringslova Søknadsfrist Det er en veiledende søknadsfrist 1. mars der hovedregelen er at den voksne får et opplæringstilbud kommende høst. Imidlertid kan voksne søke om inntak når som helst i løpet av året. 22. Realkompetansevurdering Søkere med og uten voksenrett kan få en realkompetansevurdering hvis det søkes om det. Realkompetansevurdering gjennomføres i forkant av opplæringen og er gratis første gang (for første utdanningsprogramområde). 23. Inntak av voksne Voksne uten rett gis opplæringstilbud i den grad det er ledig plass på de voksenopplæringstilbudene som igangsettes for voksne med rett. Minoritetsspråklige søkere uten norsk statsborgerskap og utenlandske arbeidstakere i Norge må selv dokumentere lovlig opphold (oppholds-/arbeidstillatelse) i landet.

9 6. okt. Nr Norsk Lovtidend 24. Inntaksrekkefølge Ved behov for prioritering innenfor oppsatt inntaksrekkefølge skal de som har vært søkere lengst i sin inntaksgruppe jf prioriteres først. Kapittel 5. Formidling av lærlinger og lærekandidater 25. Søknadsfrist Søknader innkommet etter fristens utløp 1. mars, medfører senere formidling. Absolutt siste frist for å bli med i årets formidling er 1. mai. Søknad om formidling i samarbeid med Oppfølgingstjenesten blir behandla uavhengig av fastsatt søknadsfrist. 26. Krav til søknad Søker som skal flytte til annet fylke, må selv dokumentere flytting til inntakskontoret i tilflyttingsfylket. 27. Formidling til læreplass/opplæringsplass Søkere som skal formidles til læreplass må ha bestått alle programfag på Vg1 og Vg2 innenfor det aktuelle fagområdet. Det kan tegnes lærekontrakt med søker som ikke har bestått i inntil to fellesfag hvis det foreligger en forpliktende plan for at søkere skal bestå manglende fag i løpet av læretiden. Søkere til læreplass som har ikke bestått i flere enn to fag, kan søke opplæring i bedrift som lærekandidat. Det vil da være et vilkår at søkeren må ha bestått sitt individuelle opplæringsløp mot planlagt grunnkompetanse. 28. Avtale om annen organisering av opplæringa Søkeren kan tas inn til et 4-årig løp med veksling mellom opplæring i skole og i bedrift. 29. Rett til Vg3 i skole Søkere til læreplass som ikke har fått læreplass innen 1. september i søkeråret, vil få tilbud om Vg3 i skole. Tilbudet om Vg3 kan også gis i et annet fylke. Oppstart av Vg3 i skole skjer ca. 1. november. For voksne søkere gjelder ikke fristen 1. september. Lærekandidatsøkere som ikke har tilbud om opplæringskontrakt innen 30. juni, har rett til alternativt Vg3 i skole. Avgiverskolen skal tilrettelegge for dette tilbudet. Kapittel. 6. Felles bestemmelser 30. Informasjonsplikt Informasjon om regler og rutiner ved formidling av lærlinger og lærekandidater gis gjennom informasjonsbrosjyrer, informasjonsmøter, informasjon på fylkeskommunens hjemmeside, 31. Klage på vedtak om inntak Avgjørelse om inntak til videregående opplæring er enkeltvedtak. Klageretten reguleres i henhold til forvaltningsloven. Søkere kan ikke klage på skoleplassering, jf. inntaksforskriften Mindre endringer i forskriften Fylkesopplæringssjefen har anledning til å foreta mindre endringer i forskriften. Dersom endringene er av en slik art at de endrer elevenes muligheter for inntak til bestemte tilbud, må dette behandles og godkjennes politisk. Detaljendringer som ikke har betydning for søkers inntak, kan gjøres administrativt. 33. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. oktober okt. Nr Forskrift om nedgravde oljetanker, Grimstad kommune, Aust-Agder Hjemmel: Fastsatt av Grimstad kommunestyre 6. oktober 2014 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 1 2, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 9 første ledd nr. 3. Kunngjort 6. november 2014 kl Geografisk virkeområde Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for hele Grimstad kommune. 2. Tankstørrelse Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for alle nedgravde oljetanker uavhengig av størrelse. 3. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft straks.

10 28. okt. Nr Norsk Lovtidend 28. okt. Nr Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Vågan kommune, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 28. oktober 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr 36. Kunngjort 6. november 2014 kl Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner 1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, begrense og bekjempe sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr innenfor forskriftens virkeområde. 2. Virkeområde Forskriften gjelder opprettelse av et kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Vågan kommune i Nordland. Bekjempelsessonen opprettes omkring lokaliteten Våtvika (68 13,6610 N/14 48,3130 Ø) i Vågan kommune, Nordland fylke. Bekjempelsessonen rundt anlegget er firkantet og har følgende avgrensning: i nordvest fra 68 17, ,5400 til nordøst 68 15, ,1400, til sørøst 68 11, ,0000, til sørvest 68 11, ,7200. Overvåkningssonen ligger utenfor bekjempelsessonen, er femkantet og har følgende avgrensning: i nord fra 68 19, ,7500 til øst 68 15, ,7900 til sørøst 68 9, ,1400 til sør 68 89, ,8550 til vest 68 13, ,8500. I vedlagte kart er bekjempelsessonen merket med rødt, mens overvåkningssonen er merket med gult. Forskriften omfatter også slakterier, tilvirkingsanlegg og notvaskerier utenfor kontrollområdet som håndterer akvakulturdyr, produkter av akvakulturdyr og utstyr fra anlegg i bekjempelsessonen. 3. Definisjoner I forskriften menes med: Akvakulturdyr: Vannlevende dyr, inkludert kjønnsprodukter, hvile- og forplantningsstadier, unntatt sjøpattedyr, som kommer fra eller er ment for akvakulturanlegg. Fisk: Enhver laksefisk og marin fisk uansett utviklingsstadium. ILA (infeksiøs lakseanemi): Virussykdom forårsaket av et RNA-virus som er nært beslektet med familien Orthomyxoviridae. ILA gir alvorlig sykdom og dødelighet hos atlantisk laks. Laksefisk: Fisk tilhørende slektene Salmo, Salvelinus og Oncorhynchus i familien Salmonidae. Kontrollområde: Et avgrenset geografisk område bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone opprettet som ledd i forebygging, begrensning og bekjempelse av ILA, hvor det gjelder særskilte tiltak, forbud eller påbud. Kapittel II. Tiltak i bekjempelsessonen 4. Overføring av akvakulturdyr inn i og ut av bekjempelsessonen Det er forbudt å sette ut akvakulturdyr i bekjempelsessonen. Det er forbudt å føre akvakulturdyr fra anlegg i bekjempelsessonen ut av bekjempelsessonen uten tillatelse fra Mattilsynet. Forbudet gjelder også føring av akvakulturdyr til slakteri eller tilvirkingsanlegg. 5. Tiltak overfor matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen Matfiskanlegg for laksefisk i bekjempelsessonen skal oversende ukentlige lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå til Mattilsynet. Fisk fra matfiskanlegg for laksefisk med påvist smitte i bekjempelsessonen skal slaktes eller destrueres innen en fastsatt frist i henhold til en individuell plan godkjent av Mattilsynet. Anlegget skal, etter at det er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres. Mattilsynet skal attestere og godkjenne utført vask og desinfeksjon. Anlegget skal deretter brakklegges i minimum tre måneder. Matfiskanlegg i bekjempelsessonen der ILA ikke er påvist skal, etter at det er tømt for fisk, rengjøres og desinfiseres. Mattilsynet skal godkjenne og attestere utført vask og desinfeksjon. Anlegget skal deretter brakklegges i minimum to måneder.

11 28. okt. Nr Norsk Lovtidend Akvakulturanlegg innenfor bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer om gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. 6. Rengjøring av nøter fra anlegg med påvist eller mistanke om ILA Oppdrettsnøter fra anlegg innenfor bekjempelsessonen skal leveres til notvaskeri som har mulighet til å behandle avløpsvannet og til å holde nøter fra bekjempelsessonen atskilt fra nøter fra andre anlegg. Transport av nøter til notvaskeri fra anlegg i bekjempelsessonen skal foregå i en lukket transport og langs en transportrute som på forhånd er godkjent av Mattilsynet. Nøter må være merket med navn på opprinnelseslokalitet og lokalitetsnummer. Ved rengjøring og desinfeksjon av nøter fra anlegg innenfor bekjempelsessonen, skal alt avløpsvann samles opp og filtreres og desinfiseres før utslipp. Benyttes notvaskeri som ligger utenfor bekjempelsessonen skal det meldes fra til Mattilsynet syv dager før nøter transporteres ut av bekjempelsessonen. Oppdrettsbåter, fôrflåter, flyteringer og annet utstyr fra anlegg innenfor bekjempelsessonen skal rengjøres og desinfiseres slik Mattilsynet bestemmer, før utstyret tas i bruk ved samme eller annen lokalitet. Notvaskeri som skal vaske nøter fra bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer av gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. 7. Tiltak overfor slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen Slakteri som skal slakte fisk fra bekjempelsessonen, må ha godkjent avløpsbehandling, partikkelfelle og tilfredsstillende hygieniske rutiner samt føre daglige, skriftlige registreringer av gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene skal være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. Fisk fra lokalitet innenfor bekjempelsessonen tillates ikke plassert i slaktemerd ved mottak på slakteriet. Slakteri som slakter fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke å oppbevare fisk fra andre lokaliteter i slaktemerd eller slakte fisk fra andre lokaliteter samtidig. Samme forbud gjelder dersom det er et opphold i slaktingen av fisk fra lokaliteter med påvist eller mistanke om forekomst av ILA. Etter at det er slaktet fisk fra akvakulturanlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA, skal slakteriet rengjøres og desinfiseres før det igjen kan slaktes annen fisk ved slakteriet. Mattilsynet i distriktet der slakteriet ligger, skal godkjenne og attestere utført vask og desinfeksjon. Ferdig slaktet fisk fra anlegg med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates ikke ført ut av slakteriet uten at det er meldt fra til Mattilsynet i distriktet der slakteriet ligger, om hvilket tilvirkingsanlegg som er aktuell for mottak. Fisk fra lokalitet med påvist eller mistanke om forekomst av ILA tillates kun overført til tilvirkingsanlegg med godkjent avløps- og avfallshåndtering. Tilvirkingsanlegget og Mattilsynet i mottakerdistriktet, skal ha mottatt melding om fiskens opphav før den ferdige slaktede fisken tillates tatt ut og overført til tilvirkingsanlegget. 8. Tiltak ved transport i bekjempelsessonen All smolttransport og transport av slaktefisk som ikke skal til bestemmelsessted i bekjempelsessonen skal så vidt mulig gå utenom bekjempelsessonen. All trafikk av levende fisk i eller gjennom bekjempelsessonen skal godkjennes av Mattilsynet. Mattilsynet kan pålegge tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr til eller fra anlegg i bekjempelsessonen slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. Ved smolttransport og transport av slaktefisk gjennom bekjempelsessonen skal Mattilsynet varsles på forhånd med opplysninger om navn på båt, passeringstidspunkt og leveringssted. Mattilsynet kan i perioder med særlig smittefarlig aktivitet i bekjempelsessonen eller dersom sykdomssituasjonen endrer seg, stenge for transport gjennom bekjempelsessonen. Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom bekjempelsessonen må daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. Mattilsynets kan treffe tiltak overfor annen transport i bekjempelsessonen som kan innebære fare for smitteoverføring. 9. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i bekjempelsessonen Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor bekjempelsesområdet som kan innebære fare for smitteoverføring. Kapittel III. Tiltak i overvåkningssonen 10. Tiltak overfor anlegg med laksefisk i overvåkningssonen Matfiskanlegg for laksefisk i overvåkningssonen skal hver 14. dag inntil bekjempelsessonen er opphevet oversende Mattilsynet lister som viser den daglige dødeligheten av fisk på merdnivå.

12 28. okt. Nr Norsk Lovtidend 11. Tiltak ved transport i overvåkningssonen Mattilsynet kan pålegge ytterligere tiltak overfor transportør som transporterer akvakulturdyr til eller fra anlegg i overvåkningssonen slik som krav om godkjent transportrute, lukket brønn, behandling av transportvann, avfallsbehandling, vask og desinfeksjon. Transportør som transporterer akvakulturdyr gjennom overvåkningssonen skal daglig føre skriftlige registreringer over gjennomførte tiltak fastsatt i denne forskrift. Registreringene må være lett tilgjengelige slik at de kan forevises Mattilsynet ved inspeksjon. Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen transport i overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring. 12. Tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet i overvåkningssonen Mattilsynet kan treffe tiltak overfor annen akvakulturrelatert virksomhet innenfor overvåkningssonen som kan innebære fare for smitteoverføring. Kapittel IV. Kontrollområdets varighet 13. Opphevelse av bekjempelsessone Etter at all laksefisk fra matfiskanleggene i bekjempelsessonen som forskriften omfatter er slaktet ut, anlegg og utstyr forskriftsmessig rengjort og desinfisert, lokalitetene har gjennomført en samordnet brakklegging av bekjempelsessonen i minimum to måneder og anlegg der det er påvist ILA er brakklagt i minimum tre måneder, kan Mattilsynet vedta at bekjempelsessonen skal oppheves. Mattilsynet kan som et unntak fra brakkleggingskravene oppheve bekjempelsessonen med bakgrunn i utvidet helsekontroll og laboratorieundersøkelser. Fra samme dato som bekjempelsessonen oppheves, innlemmes den i overvåkningssonen. 14. Opphevelse av overvåkningssonen Overvåkningssonen oppheves når det er gått to år siden bekjempelsessonen i kontrollområdet ble opphevet. Kapittel V. Andre bestemmelser 15. Tilsyn og vedtak Når ikke annet er bestemt, fører Mattilsynets tilsyn med og fatter nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften i samsvar med matlovens 23 om tilsyn og vedtak, og kan herunder treffe vedtak etter 24 om særskilt smittesanering, 25 om stenging og virksomhetskarantene og 26 om tvangsmulkt. 16. Dispensasjon Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. 17. Straffebestemmelser Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven Ikrafttredelse og varighet Denne forskrift trer i kraft straks. Forskriften oppheves automatisk to år etter fastsettelse av endringsforskrift som opphever bekjempelsessonen i samsvar med forskriftens 13.

13 30. okt. Nr Norsk Lovtidend Vedlegg Kart som viser ILA-kontrollområde i Vågan kommune, Nordland 30. okt. Nr Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning, Førde kommune, Sogn og Fjordane Heimel: Fastsett av Førde Bystyre 30. oktober 2014 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) 21 andre ledd, forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 59, lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn og forskrift 1. juni 2007 nr. 592 om skrivemåten av stadnamn. Kunngjort 6. november 2014 kl Føremål og omfang Føremålet med forskrifta er å leggje til rette for effektiv og eintydig lokalisering av offisiell adresse i kommunen. Dette er viktig for verksemder som yter tenester mot bustadmarknaden, og kan vere avgjerande for naudetatar som politi, brannvern og helse. Det er ei målsetjing at alle utbygde eigedomar skal ha ei offisiell adresse i form av vegadresse med adressenummer og eventuell bokstav. Til offisiell adresse kan og eit bustadnummer og/eller eit adressetilleggsnamn høyre med. 2. Mynde 2.1 Adressestyresmakt Rådmannen er kommunen si adressestyresmakt og har ansvar for adresseforvaltninga i kommunen. Rådmannen tildeler offisielle adresser etter reglane i matrikkellova og tilhøyrande forskrifter, samt saksførebuande arbeid knytt til namnsetting og skrivemåte av stadnamn/adressenamn etter reglane i lov om stadnamn. Rådmannen tildeler også adressetilleggsnamn etter oppmoding frå registrert eigar, jf. matrikkellova Namnestyresmakt Bystyret er kommunen si namnestyresmakt og har ansvar for tildeling av vegnamn og gjer vedtak om skrivemåten av stadnamn/adressenamn etter reglane i lov om stadnamn. Namnestyresmakta avgjer namn og skrivemåte for dei enkelte adresseparsellar. Aktuelle lag/foreiningar, verksemder og privatpersoner i kommunen skal ha høve til å kome med forslag til namn.

14 30. okt. Nr Norsk Lovtidend 3. Offisiell adresse Med offisiell adresse meiner ein: a) Vegadresse gjeven med vegnamn, adressenummer (husnummer) og eventuell bokstav, eller: b) Matrikkeladresse, gjeven med gardsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer og/eller undernummer, med tilhøyrande matrikkeladressenamn. Til offisiell adresse kan og eit brukseiningsnummer (bustadnummer) og/eller adressetilleggsnamn høyre til. c) I område utan klart vegsystem kan områdenamn nyttast som vegadresse (til dømes namn på hyttefelt med tilhøyrande adressenummer). 4. Ansvarsfordeling 4.1 Kartoversikt Adressestyresmakta lagar kartoversikt som viser dei enkelte adresseparsellar (vegar) med fastsett start- og endepunkt, og tildelte adressenummer (husnummer) etter reglane slik dei går fram av matrikkelforskrifta kapittel 12 og adresserettleiaren utgjeve av Statens kartverk. Dersom det er bygg, byggefelt, plassar eller offentlege landemerke som skal ha namn, skal desse også merkast på kartet, med eventuell avgrensing. 4.2 Framlegg om namn Adressestyresmakta gjer framlegg om namn på dei enkelte adresseparsellane og/eller område/bygg. Framlegg til namn skal sendast på høyring og leggjast ut på kommunen sine heimesider, slik at faste høyringspartar og aktuelle foreiningar/ lag, verksemder og enkeltpersonar i kommunen/ området får høve til å kome med merknadar. Stadnamntenesta for Vestlandet skal ha forslaga til høyring. 4.3 Namn og skrivemåte Namnestyresmakta vedtek namn og skrivemåte for dei enkelte adresseparsellane. Ved eventuelle nye framlegg til namn, må framlegga sendast Stadnamntenesta for Vestlandet til ny høyring før endeleg vedtak. 4.4 Reguleringsplan For nye område/bustadfelt der vegadresse skal nyttast, bør adressering og namnsetting skje samtidig med handsaming av reguleringsplan, slik at ikkje tilfeldige namn kjem i varig bruk. 4.5 Endring av tildelte adressenummer Adressestyresmakta kan endre tidlegare tildelte adressenummer der det er naudsynt for å oppnå klarare og meir eintydig adresse i samsvar med føresegnene. 4.6 Melding om tildeling av adresse Adressestyresmakta skal sende melding til heimelshavar og eventuell festar ved tildeling og endring av adresse. Før endeleg vedtak skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg. Sakshandsaminga fylgjer reglane i forvaltningslova. 5. Retningslinjer for val og skrivemåte for adressenamn 5.1 Stadnamnlova Adressenamn skal fylgje reglane i stadnamnlova. 5.2 System for adressering Adressenamnet må passe inn i eit samordna system for adressering. Namna bør vere lette å oppfatte, skrive og uttale. Adressenamn skal vere slik at dei ikkje vert forveksla med andre eksisterande adressenamn eller mykje brukte og allment kjende stadnamn i adresseområdet. 5.3 Adressenamnet Adressenamnet bør høve på staden og verke lokaliserande. Det bør byggje på lokal namnetradisjon eller på lokal kultur og historie. Namnet bør ikkje verke støytande eller komisk. Gjennom namnsettinga skal ein verne om og ta vare på lokal kulturarv. 5.4 Namn etter personar Namn på personar som er i live bør ikkje brukast i adressenamn. Namn på avdøde personar skal berre brukast når det er særlege grunnar for dette. 5.5 Skrivemåten Skrivemåten skal vere i samsvar med det lokale målføret og elles følgje normer for rettskriving av stadnamn. Der rettskrivinga gjev rom for varierande normering, skal ein nytte den målforma som ligg nærast opp til talemåten på staden der adresseparsellen ligg. 5.6 Unngå like namn Unngå i størst mogleg grad like namn i nabokommunar/same «utrykkingsområde».

15 30. okt. Nr Norsk Lovtidend 6. Retningslinjer for utforming av adressesystem og nummerering av adressene 6.1 Startpunkt for nummertildeling Startpunkt for nummertildeling av adresser til veg eller område med eigne adressenamn, er normalt der vegen, eller tilkomst til området, tek av frå overordna veg. Der ein adresseparsell har to eller fleire tilknytingspunkt til overordna veg, skal utgangspunktet for nummereringa til vanleg vere det som ligg nærast utgangspunktet rekna etter ferdselsåra (i hovudsak frå sentrum og ut). Hovudparsellen går til høgre etter siste vegkryss. 6.2 Hovudregel Hovudregelen er at alle Europa-, riks- og fylkesvegar skal få eige namn. Sidevegar bør gjevast eige adressenamn dersom sidevegen er: a) kortare enn 200 m og har minst 20 adresseeiningar. b) lengre enn 200 m og har minst 10 adresseeiningar. c) lengre enn 500 m og har minst 5 adresseeiningar. d) lengre enn 2 km og har minst 1 adresseeining. 6.3 Områdeadressering Der adresseeiningane mest tenleg kan knytast til eit naturleg avgrensa område med minst 10 adresseeiningar, bør området ha eige adressenamn. Områdeadressering vert brukt i områder utan klart vegsystem. 6.4 Unntak For å gjera det lettare å finna fram, kan kommunen gjere unntak frå grensene i punkt 6.2 og 6.3. Unntak kan ein og gjere for å unngå større endringar i det etablerte adressesystemet. 6.5 Oddetal og partal Det skal nyttast oddetal på venstre og partal på høgre sida av vegen sett frå startpunktet av vegen. 6.6 Nummerering Nummereringa langs sidene til ein veg skal gå mest mogeleg parallelt og det bør reserverast ledige nummer i tilfelle utbygging. 6.7 Avstandsprinsippet Avstandsprinsippet vert nytta i område med spreidd busetnad. Her vert nummertildelinga rekna ut frå startpunktet til vegen rekna i 10-meter, til dømes ei adresseeining som ligg på høgre side 400 m frå der vegen startar, gjev nummer Kombinert med tradisjonell adressering Ein kan også nytte seg av kombinert tradisjonell adressering og adressering ut frå avstandsprinsippet. 6.9 Over kommunegrense Der vegar kryssar kommunegrenser og det ikkje er eit naturlig skilje, t.d. vegkryss, bru eller liknande, så bør vegparsellane vurderast å ha same namn i begge kommunane og ha fortløpande adressenummerering. 7. Skilting 7.1 Ansvar for oppsetting og vedlikehald Adressestyresmakta skal setje opp og halde ved like vegnamnskilt og tilvisingsskilt for adresser med tilkomst frå fellesvegar som ikkje har eige adressenamn. I tillegg skal adressestyresmakta i naudsynt omfang sette opp og halde ved like kryssorienteringsskilt og andre opplysnings- og tilvisingsskilt som skal hjelpe ukjende fram til rett adresse. Kommunen er ansvarleg for oppsetting og vedlikehald av vegskilt og andre adressenamnskilt for kommunale og private vegar. For riks- og fylkesvegar har Statens vegvesen dette ansvaret. 7.2 Ansvar for husnummerskilt Eigar/festar av eigedom som har fått tildelt offisiell adresse av kommunen, pliktar å koste, sette opp og halde ved like husnummerskilt i samsvar med 57 (2) i forskriftene til matrikkellova, og etter nærmare regler angitt i Frist for oppsetting av husnummerskilt For eksisterande bygg/eigedomar som får tildelt adressenummer i vegadresse, skal nummerskilt vere sett opp innan 6 md. etter at adressetildelinga er gjort kjend. For nye bygg skal nummerskilt vere oppsett før bygget vert teke i bruk. 7.4 Manglande skilting Manglande skilt kan krevjast sett opp innan rimeleg frist. Er dette ikkje utført innan fristen, skal kommunen sjå til at skiltet blir sett opp. Eigar vil då bli fakturert for arbeidet og eventuelle nye skilt.

16 31. okt. Nr Norsk Lovtidend 8. Plassering av skilt, materiale og utforming 8.1 Plassering Husnummerskilt skal plasserast slik at dei tydleg viser kva bygning/eigedom dei er knytte til, og vere plassert slik at dei er lett synlege frå gate/veg. Skilta skal haldast heile og reine, med tydelege tal og ev. bokstav (stor). Der skilt vanskeleg kan sjåast frå vegen, skal nummerskiltet plasserast i høveleg høgd på port, inngjerding, stolpe eller anna eigna stad, og som regel til høgre for inngåing/innkøyrsla. Samtidig bør skilta plasserast slik at dei kan lesast i mørket. Nummerskilt skal som hovudregel stå ca. 2,5 m over bakken, og om mogleg til høgre for alle inngangsdører og innkøyrsler frå veg. 8.2 Pliktar Eigar/festar pliktar å sørgje for at nummerskilt er godt synlege og ikkje er skjult av tre, busker, andre skilt mm. 8.3 Materiale og utforming Materiale og utforming for skilt skal vere slik: a) Vegnamnskilt og tilvisingsskilt, jf. skiltforskrifta kap. II skilt 729. b) Husnummerskilt skal vere av aluminium eller anna rustfritt og haldbart materiale. Dei skal festast godt. c) Skilta skal ha svarte tall og ev. bokstavar, samt svart kantbord på kvit eller kvitaktig reflekterande botn. d) Storleiken på skilta skal vere i samsvar med skiltrettleiaren gitt i adresserettleiaren utgitt av Statens kartverk. Skilthøgde 150 mm og teksthøgde 105 mm. e) Andre skilttypar kan, etter godkjenning av adressestyresmakta, nyttast. Slike skilt må også vere av varig materiale, ha tydelige tall og ha god kontrast mot bakgrunnen. 9. Klagerett Vedtak om adressetildeling og endring kan påklagast i samsvar med forvaltningslova kapittel VI. Klagen skal sendast skriftleg til Førde kommune innan 3 tre veker etter motteke melding om vedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Matrikkellova 46 bokstav f) gir klagerett på tildeling eller endring av offisiell adresse. Matrikkelforskrifta 22 avgrensar klageretten ved tildeling eller endring av offisiell adresse til: a) kva gate, veg eller liknande ein bygning eller eigedom skal ha adresse til b) kva adressetilleggsnamn eller matrikkeladressenamn som er tildelt adressa c) feil tildelt adressenummer eller brukseiningsnummer. 10. Iverksetjing Forskrifta gjeld frå den dato den er vedteken i Bystyret og lovleg kunngjort. 31. okt. Nr Forskrift om endring i forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvænangen kommune, Troms Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 31. oktober 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr 36. Kunngjort 6. november 2014 kl I I forskrift 20. mars 2014 nr. 315 om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvænangen kommune, Troms, gjøres følgende endringer: 2 nytt fjerde ledd skal lyde: Bekjempelsessonen er opphevet ved forskrift 31. oktober 2014 nr og innlemmet i overvåkningssonen. 2 tidligere fjerde ledd blir nytt femte ledd og skal lyde: I vedlagte kart er overvåkningssonen merket med gult. 2 tidligere femte ledd blir nytt sjette ledd. Kapittel II om tiltak i bekjempelsessonen oppheves. 13 fjerde setning (ny) skal lyde: Bekjempelsessonen er ved endring 31. oktober 2014 nr innlemmet i overvåkningssonen. Vedlegg til forskriften erstattes av vedlegg til denne forskriften. Endringene trer i kraft straks. II

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 2013 Side 155 376 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 5. september 2013 Innhold Side Forskrifter 2012 Des. 18. Forskrift om fettholdig avløpsvann, Trysil (Nr.

Detaljer

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv.

Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND. Avd. II. Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4-2005 Side 287-421 NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 3. november 2005 Innhold Side Forskrifter 1998 Jan. 28. Forskrift om lukningstider for serveringssteder,

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Håndbok i adressering

Håndbok i adressering Håndbok i adressering Innholdsfortegnelse 1 Innledning 5 1.1 1.2 Hvorfor Håndboka? Hvem har problemer med matrikkeladresser, og hvorfor? 5 8 1.2.1 Internt i kommunen (Brannvesen, Hjemmesykepleien, kommunale

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 19 2002 Side 2431 2595 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19 2002 Side 2431 2595 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 19-2002 Utgitt 27. januar 2003 Dette er siste utgave i 2002-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. oktober 2010 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Sept. 3. Lov nr. 52 om

Detaljer

Kurs i matrikkelføring

Kurs i matrikkelføring Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet Oppretting av nye matrikkelenheter Innhold Sakstypene... 3 Fellesregler for oppretting av nye matrikkelenheter... 3 Oppretting av ny grunneiendom... 7 Hva

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår

NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår NYE MILJØVILKÅR I ELDRE VANNKRAFTANLEGG Vannforskriften, vannforvaltningsplaner og revisjon av konsesjonsvilkår LVK-info 2/2013 Mai 2013 1 Innholdsfortegnelse Revisjon av gamle konsesjonsvilkår en viktig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Den grenseløse regionen

Den grenseløse regionen Den grenseløse regionen Fritt kommunalt tjenestevalg INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1. BAKGRUNN...4 2. GRENSELØST TJENESTETILBUD...4 2.1. FORUTSETNINGER FOR ET GRENSELØST TJENESTETILBUD...5 3. KRITERIER

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013

Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Info til bedrift og instruktør for profileringsdesignlærlinger 2013 Utfordring Mestring Anerkjennelse Kontaktinfomasjon til Opplæringssenteret: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Stanseveien

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer