Norges Kokkemesteres Landsforening Landsmøte 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Kokkemesteres Landsforening Landsmøte 2011"

Transkript

1 Norges Kokkemesteres Landsforening Landsmøte 2011 Fauske mars Fauske Hotell Fra Landsmøte på Hell 2010.

2 Innhold Program for NKLs landsmøte 2011 GENERELL INFORMASJON OM NKL HVEM ER NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING? NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENINGS VIKTIGSTE OPPGAVER ORGANISERING AV NKL DAGSORDEN KONSTITUERING AV LANDSMØTET Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av forretningsordenen Valg av møteleder og referent Godkjenning av stemmetegn Valg av tellekorps Valg på to personer til signatur av protokoll PRESIDENTENS BERETNING OG ÅRSRAPPORT FOR Presidentens beretning Årsrapport 2010 fra Norges Kokkemesteres Landsforening Kommentarer knyttet til NKLs årsresultat Kommentarer knyttet til NKLs avdelinger Medlemsoversikt per De norske kokkelandslagene NKL og internasjonal tilknytning Landsmøte Det Norske Kjøkken (DNK) Kjøkkensjefen Årets Lærebedrift Wacs Samarbeidspartnere Tildelte stipender, legater, hederstegn og utmerkelser i DESISORS RAPPORT NKLS REGNSKAP Regnskap pr Revisors rapport til NKLs regnskap Avdelingsregnskap NKL Administrasjonen Regnskap Kjøkkensjefen Regnskap Det norske kokkelandslaget Det norske junior-kokkelandslaget Wacs REGNSKAP PAUL SCHALTENBRANDS LEGAT Revisors rapport Paul Schaltenbrands legat BUDSJETT Budsjett administrasjon Budsjett Kjøkkensjefen Budsjett Det norske kokkelandslaget Budsjett Det norske junior-kokkelandslaget Budsjett Wacs 2014 for Landsmøte i NKL

3 2.7 INNKOMNE FORSLAG Fra KM Nord Trøndelag ang innkreving av medlemskontingent Fra KM Nord Trøndelag ang gjennomføring av landsmøte og skal NKL og laugene fremstå Fra KM Nord Trøndelag ang NKLs hederstegn Cordon Bleu Fra KM Rogaland ang krav om medlemskap i forhold til NorgesCup Fra KM Rogaland ang utvidelse av landsstyre Fra Trondheim Kokkenes Mesterlaug ang endringsforslag til paragraf 3 kontingent Fra landsstyret ang endring av begrep pensjonist til senior i NKLs vedtekter Fra landsstyret ang vedtektsendring knyttet til valgkomitèen og valg av vara Fra landsstyre ang vedtektsendringer av statutter til Årets lærebedrift Fra landsstyre ang vedtektsendringer av konkurranse reglement i NKLs INFORMASJON OM AKTIVITETER KNYTTET TIL NKL I Det Norske Kjøkken v/ Per Johansen Kjøkkensjefen og NKLs nettportal v/ Ruth-Hege Holst Rekruttering V/ Jørn Gunnar Gundersen Wacs Aktiviteter og konkurranser Nordisk kongress i Bergen juni Samarbeidsavtaler De norske kokkelandslagene Internasjonal tilknytning VALG Valgkomitè Desisor Styremedlemmer i Norges Kokkemesteres Landsforening VALG AV ARRANGØR TIL LANDSMØTET PRESENTASJON AV LANDSMØTET 2011 KM HEDMARK OG OPPLAND OVERREKKELSE AV BANNER OG GAVER TIL ARRANGØRLAUGET AVSLUTNING AV MØTET Landsmøte i NKL

4 Program NKLs landsmøte 2011 Norges Kokkemesteres Landsforening Kokkenes Mesterlaug Bodø og Omegn Torsdag 10. mars Mottak / innsjekk av delegater og gjester Get together party på Ankerske marmorbedrift. Det serveres stormsuppe og drikke kan kjøpes for kontanter. Avsluttes her kl , og fortsettes i baren på hotellet for de som ønsker det, åpent til kl NB! Varme klær anbefales. Fredag 11. mars Fra Frokost ved hotellet Fagseminar med fokus på rekruttering. Innlegg ved Anita Menkerud, Påfyll, med påfølgende debatt Grønn BAMA lunsj i restauranten Oldermannsmøte Fagseminar forts. Parallellsesjoner, like foredrag Fagseminar: Godt laugs- og styrearbeid ved Svein Magnus Gjønvik, Trondheim Kokkenes Mesterlaug Opplæring i redigering av felles nettportal Ved Rita og Ruth-Hege fra administrasjonen Fagseminar: Godt laugs- og styrearbeid ved Svein Magnus Gjønvik, Trondheim Kokkenes Mesterlaug Opplæring i redigering av felles nettportal Ved Rita og Ruth-Hege fra administrasjonen Oppstart av landsmøteforhandlinger Antrekk: Kokkejakke, sorte bukser og hederstegn talls party med aktiviteter i hotellets restaurant. To gratis drikke. Her stiller vi i de hærligste 80-tallsklær, parykk er også tillatt Det blir 80 talls party i diskoteket til klokken Utdeling av Evergood-prisen, Årets Fårete Laug, Beste Kostyme. Lørdag 12. mars Frokost ved hotellet Landsmøteforhandlingene fortsetter Det norske kokkelandslaget serverer lunsj i restauranten Utdeling av Pauls Shaltenbrands legat, Årets Lærebedrift samt kåring av Årets Kjøkkensjef Fotografering i Marmortorget på Fauske Landsmøteforhandlingene fortsetter Avslutning av landsmøteforhandlingene med gaveoverrekkelser, samt overlevering av flagget til KM Hedmark og Oppland Samling i lobbyen til aperitiff før Landsmøtebanketten. Her stiller vi i pent antrekk og hederstegn skal bæres til banketten er over Bankett Søndag 13. mars Frokost ved hotellet Avreise VELKOMMEN! Det tas forbehold om endringer. Landsmøte i NKL

5 Generell informasjon om NKL 1.1 Hvem er Norges Kokkemesteres Landsforening? Formål Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) er en partipolitisk nøytral organisasjon som har til formål å arbeide for kokkefagets fremme ved: Å samle alle lokale Kokkenes Mesterlaug i en organisasjon. Å representere kokkefaget utad. Å arbeide for at fagopplæringen dekker tidsmessige og kvalitative krav. Å arbeide for kokkefagbrevets /mesterbrevets betydning for utøvelse av næringsvirksomhet innen vårt fagområde. Å arbeide for bruk og utvikling av det norske kjøkken. Visjon NKL skal være de faglærte kokkers fremste møteplass. Verdier Er du en NKL-Kokk? N: Nyskapende K: Kompetent L: Løsningsorientert K: Kreativ O: Omgjengelig, omsorgsfull K: Kvalitetsbevisst K: Kunnskapsrik, kultivert Historikk Kokker har hatt sine foreninger i nær sagt alle land gjennom lange tider. Kjøkkensjefenes ble etablert noe senere, og i Norge var Kokkenes Mesterlaug Oslo, stiftet i 1934, først ute. Det var en aktiv forening fra begynnelsen, og alt året etter, i 1935, forelå det første nummer av Kjøkkensjefens publikasjon MAT, senere omdøpt til "Kjøkkensjefen". I 1954 ble så Norges Kokkemesteres Landsforening etablert. Frem til 1996 ble foreningen drevet gjennom tillitsverv og på dugnadsbasis. En utrolig innsats er lagt ned. Det fins vel knapt et fag som i løpet av de siste årene har markert seg mer enn kokkefaget. Internasjonalt har norske kokker gjort seg bemerket bl.a. gjennom deltagelse i verdensmesterskap og kokkenes olympiade, med meget gode plasseringer. I NKLs emblem har det i alle år stått "Arbeid - Håndverk - Kunst". En av de viktigste sakene i startfasen var å få kokkefaget inn under håndverksloven, noe som lykkes først på 90-tallet. NKL tok også tidlig opp arbeid med lærlinger og fagskoler, et arbeid som stadig pågår, både i lokal-laugene og i landsforeningen. I 1996 etablerte Norges Kokkemesteres Landsforening et eget kontor med en daglig leder til å administrere driften. Samme år overtok landsforeningen også prosjektet Det Norske Kjøkken. Kontoret holder i dag til i det nye Måltidets Hus i Stavanger. 23 laug på landsbasis Ved utgangen av 2010 bestod Norges Kokkemesteres Landsforening av 23 laug fordelt over hele landet, fra Finnmark i nord til Sørlandet i sør. Antall medlemmer i de forskjellige laug varierer veldig fra det minste lauget med 12 medlemmer til de større laugene med opptil 189 medlemmer. Aktiviteten i laugene er veldig stor, og de fleste laug har sine egne årlige arrangementer, enten alene eller sammen med NKL. Av de største og mest besøkte arrangementene finner vi NM i kokkekunst og Norgescup for kokk- og servitørlærlinger (teknisk arrangør er KM Rogaland). Landsmøte i NKL

6 1.2 Norges Kokkemesteres Landsforenings viktigste oppgaver Som forening er NKL aktive på en mengde områder og foreningens viktigste oppgaver er: Godt samarbeid med alle Kokkenes Mesterlaug De Norske Kokkelandslagene Kjøkkensjefen Landsdekkende prosjekter og aktiviteter NM i Kokkekunst Norgescup (Norgesmesterskap for kokk- og servitørlærlinger) Utdeling av stipendier, priser og hederstegn Internasjonal tilknytning gjennom Nordisk Kjøkkensjef Federation (NKF) og World Association og Chefs Society (WACS). De Norske Kokkelandslagene har som formål å: Representere Norges Kokkemesteres Landsforening og Norge utad Til enhver tid være i forkant av den nasjonale og internasjonale utviklingen innen trender og faglige nyvinninger Være en inspirasjonskilde for resten av kokkestanden i Norge De Norske Kokkelandslagene opprettes for en fire-årsperiode. NKL er ansvarlig for å legge til rette for en god økonomisk drift av lagene. Hver landslagsperiode avsluttes med deltakelse i Culinary Olympics. Kjøkkensjefen Kjøkkensjefen er Norges Kokkemesteres Landsforening sitt offisielle fagblad, og det første bladet kom ut allerede i 1935 (da under navnet MAT). Motto for bladet er: Faget i fokus! Målet til Kjøkkensjefen er at: Det til enhver tid inneholder stoff av interesse for målgruppen Det er informativt lærerikt utviklende og nyskapende Det skal drives økonomisk forsvarlig 1.3 Organisering av NKL LANDSMØTET LANDSSTYRET LAUGSSTYRENE ADMINISTRASJON DET NORSKE KOKKE DET NORSKE KOKKE LANDSLAGET JUNIOR LANDSLAGET DET NORSKE KJØKKEN KJØKKENSJEFEN DIVERSE AKTIVITETER Landsmøte i NKL

7 2 Dagsorden Flaggheising og åpning av landsmøtet v/president Kristine H. Hartviksen. 2.1 Konstituering av landsmøtet Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkallingen og dagsordenen godkjennes Godkjenning av forretningsordenen Forslag til forretningsorden: Til å lede forhandlingene velges to dirigenter. Dirigentene kan når de finner det nødvendig, stille forslag om begrenset taletid og strek ved inntegnede talere. Slikt forslag kan også fremmes av landsmøtets delegater. Alle forslag som blir fremmet under landsmøteforhandlingene skal være skriftlige og fremlegges på dirigentbordet. Alle saker som det skal stemmes over, avgjøres ved at delegatslederne avgir alle stemmer for sine respektive laug. Presidenten avgir stemme for Landsstyret. Antall stemmetegn er i henhold til 4 punkt 4 og ajourført liste fra NKLs sekretariat. Ved behandling av valg på dagsordenen: Hvis det er flere enn én kandidat til ett verv og én av delegatene forlanger det, skal det være skriftlig avstemning. Delegatlederne (Oldermennene) påfører stemmeseddelen antall stemmetegn i henhold 4 punkt 4 og Laugets navn. Presidenten avgir stemme for Landsstyret. Til å føre Landsmøteprotokollen velges to referenter. I protokollen føres inn eventuelle forslag til Landsmøte som fremkommer under forhandlingene, og hvem som har fremmet dem. Videre føres beslutningene med anførsel av avgitte stemmer for og i mot, eventuelt med mindretallets angivelse. Forslag som blir trukket under forhandlingene skal også protokollføres. Forslag til vedtak: Forretningsordenen godkjennes Valg av møteleder og referent Godkjenning av stemmetegn Valg av tellekorps Valg på to personer til signatur av protokoll Landsmøte i NKL

8 2.2 Presidentens beretning og årsrapport for 2010 Forslag til vedtak: Presidentens beretning og årsrapport for Norges Kokkemesteres Landsforening godkjennes Presidentens beretning Året 2010 Styrets sammensetning har i 2010 vært undertegnede som styrets president, Per Johansen som visepresident, Anne Dorthe Magnus Ask, Pål Jetmundsen og Jørn Gunnar Gundersen som styremedlemmer. Anne Dorthe og Per, tok gjenvalg på landsmøtet på Hell. Styret har hatt fem styremøter og fire telefonstyremøter. I tillegg ble det avholdt stort styremøte i Trondheim i september. Styret behandlet 95 saker i Jeg vil takke styret for godt samarbeid i Økonomi: Når det gjelder NKLs økonomiske resultat med et underskudd på kr , er det ingen grunn til panikk. For 2010 var det budsjettert med et underskudd på kr I juni inngikk vi sponsoravtale med Electrolux som ønsker å støtte Det norske kokkelandslaget og NM i kokkekunst. Velkommen til NKL! Når det gjelder generalsponsor, hadde vi gode dialoger med flere potensielle generalsponsorer, og styret og administrasjonen var sikker på at dette skulle vi få til. Allerede i første kvartal opplevde vi stor usikkerhet i sponsormarkedet mange bedrifter satt all sponsing på vent grunnet generell uro i markedet. Styret og administrasjonen iverksatte flere tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen. Hvilke tiltak som ble iverksatt i de forskjellige avdelingene, er nærmere redegjort for under behandling av årsoppgjør for Kjøkkensjefen har i mange år vært gjenstand for mange, dessverre negative, diskusjoner på flere landsmøter. Det er uheldig at Kjøkkensjefen som vi alle er så glad i, skal bli gjenstand for noe negativt. Kjøkkensjefen skal være et positivt tilskudd i hverdagen. Med ny felles nettportal og landsmøtevedtak fra Hell på at Kjøkkensjefen fra og med 2011 skal komme ut i fire årlige utgivelser, har vi endret NKLs kommunikasjonsplattform på flere måter: Først og fremst får medlemmene raskt aktuelle nyheter via nettportalen. Dernest, kan vi legge opp til andre typer feature saker i Kjøkkensjefen. Med disse endringene ligger mye til rette for at medlemmer, sponsorer og andre mottar fersk og variert informasjon. Og som et pluss, vil Kjøkkensjefens økonomiske situasjonen forbedres i årene som følger. Wacs 2014 har også krevd mye ressurser i form av medgått tid for daglig leder og styret. I tillegg har arbeidet medført noen kostnader. Det er ofte slik at kostnadene kommer før inntektene. Wacs 2014 er et prosjekt som strekker seg over fem år, og vi må derfor ikke se oss blind på ett regnskapsår. Det er gjort mye godt arbeid i 2010 for å sikre NKLs rettigheter samtidig som den økonomiske risikoen begrenses. Dette er viktig på kort og lang sikt. Det er tilbakebetalt kr til Paul Schaltenbrands legat. Jeg har som styrets president ikke mottatt noen godtgjørelse i Jeg føler meg komfortabel med at foreningens økonomi er under kontroll. Ansatte: Det har vært mange store oppgaver som skulle løses, og Ruth- Hege Holst, vår daglige leder har løst dem på en utmerket måte. Jeg takker henne for innsatsen. 15. mars 2010 startet Rita Stokka hos oss som administrasjonssekretær. Rita har kommet godt inn i arbeidet og gjør en glimrende jobb. Rolf Frøyland har bistått administrasjonen med Landsmøte i NKL

9 informasjonsarbeid frem til han i desember tiltrådte i fast stilling som kulturjournalist i Stavanger Aftenblad. Tusen takk for god innsats. Siri Gjelsvik vil bistå oss i informasjonsarbeid videre. Ved årets slutt var det to faste ansatte i NKL. Det å knytte til oss kunnskap innen journalistikk ser vi har vært viktig i arbeidet med å synliggjøre NKLs aktiviteter og kokkelandslagene. Vi skal være mer synlig i pressen, noe vi lykkes med i NKL har i 2010 ikke hatt noen sykemeldinger. Takk til samarbeidspartnerne: Det har i 2010 vært et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere, og alle har de bidratt positivt til NKL. Enkelte avtaler gikk ut ved årsskiftet, og nye forhandlinger har vært gjennomført med gamle og nye. Generalsponsor arbeidet har vært vanskelig, da siste års finanskrise har vært en utløsende faktor og vi klarte ikke å få dette på plass for 2010, dessverre. Men, vi må ikke miste motet. Jeg ønsker å takke alle som har vært med oss og støttet oss i 2010 og derved bidratt til foreningens gode resultater. De norske kokkelandslagene: Det har blitt etablert nytt seniorlandslag med Jostein Medhus som manager. Geir Magnus Svae er fortsatt manager for juniorlandslaget. Gratulerer igjen med en fantastisk 2. plass til Juniorlandslaget i Luxembourg. Vi har nå to spennende lag, med fantastiske mennesker som jeg er stolt av å ha med på laget. Det er meget høy fagkompetanse på begge lag. Sven Erik Renaa så seg nødt til å trekke seg som manager for seniorlandslaget sommeren 2010, da arbeidsbelastningen i kombinasjon med to nye restauranter ble for stor. Jeg ønsker å takke han nok en gang for innsatsen han har lagt ned over mange, mange år. Nå ser vi alle frem til å følge begge lagene frem mot Olympiaden i Kjøkkensjefen: Redaksjonsansvarlig for Kjøkkensjefen i 2010 har vært Ruth-Hege Holst. Pål Jetmundsen har vært redaktør. Økonomien i bladet har ikke vært tilfredsstillende. Dette skyldes i stor grad svikt i annonsemarkedet. Det redaksjonelle innholdet i bladet har vært av høy kvalitet, og jeg vil rose redaksjonen for det arbeidet som er lagt ned. Kjøkkensjefen har vært og kommer til å være en stor og krevende arbeidsoppgave. NorgesCup: NorgesCup for kokk- og servitørlærlinger ble i 2010 arrangert i Stavanger, med Kokkenes Mesterlaug Rogaland som teknisk arrangør. Arrangementet ble gjennomføret på en verdig og svært profesjonell måte. Vinnere var laget fra Statholdergaarden i Oslo. Takk til KM Rogaland for innsatsen! NM i Kokekunst: Dette året ble arrangementet lagt til Trondheim. Teknisk arrangør var Trondheim Kokkenes Mesterlaug. Arrangementet ble gjennomført meget profesjonelt. Norgesmester ble Ørjan Johannessen fra Gastronomisk Institutt i Stavanger. Det ble avholdt stort styremøte og en liten sponsorsamling under NM i tillegg til leverandørmesse og smaken av Norges del finale for Trøndelag. Landsmøte i NKL

10 WACS 2014 Chefs work for Chefs - ble vårt nye mantra i Chile, og jeg syntes det oppsummerer godt den lagånden vi har i NKL og som skal videreutvikles i årene som kommer. Vi startet året med en fantastisk kongress i Chile, hvor vi samlet var i underkant av 50 nordmenn. Hjem i kofferten fikk vi arrangementet Wacs 2014 etter konkurranse med Tyrkia. Tusen takk til alle som bidro i forkant og ikke minst i Chile. Ronny Kolvik og Hallvar Ellingsen (som hjelper) var Nordens representant i Clobal Chef Challenge i Chile. NKF: Einar Øverås, Nordisk president og undertegnede er Norge sine styrerepresentanter i Nordisk. North Europe Challenge ble arrangert i Danmark, Tommi Raanti var Norge sin representant og tok sølvmedalje og Kim-Håvard Larsen var Norge sitt wild card i konkurransen. Takk for flott innsats begge to! Det har vært avholdt to styremøter med styret i NKF og to telefonmøter. Dette var et todagers styremøte i Stavanger under NorgesCup og et styremøte i Danmark, Legoland. Einar Øverås, Ruth- Hege Holst, Håkon Reigstad og undertegnede deltok. Konkurransekomiteen: Konkurransekomiteen har hatt en samling og et telefonmøte. Komiteens innstilling blir lagt frem på landsmøtet i Leder for komiteen er NKLs styremedlem Per Johansen. Det Norske Kjøkken: Det har i 2010 vært gjennomført en del nasjonale prosjekter; Det Norske Måltid, Tine Matgleder, Fårikålens Festdag og Smakens uke. Disse prosjektene er viktige for NKL også i fremtiden, både økonomisk og markedsmessig. Lederen for gruppen har vært Per Johansen i tett samarbeid med Stine Frøiland, Jørn Olsen, Margareth Skogstad og administrasjonen. Jeg takker hele gruppen for godt arbeid. Rekruttering: Rekruttering er noe styret har hatt stor fokus på i denne perioden. Jørn G. Gundersen fra styret er ansvarlig i forhold til et samarbeid vi har inngått med NHO og FOHR. Vi vil involvere det lokale laug sterkt i dette samarbeidet videre. Det vil under landsmøte deles ut en ny utmerkelse, Årets lærebedrift, som er et resultat av dette samarbeidet. Kokkens dag: Per Johansen representerte Norge i en tilstelning på Wacs hovedkontor i Paris 20. oktober. Til slutt vil jeg takke hver enkelt av dere som har bidratt positivt til videreutvikling av Norges Kokkemesteres Landsforening. Vi har en spennende tid foran oss, og det er her hvert enkelt medlem og hvert enkelt laug har stor betydning. Sammen er vi sterke. Takk for godt samarbeidet i 2010! Kristine H. Hartviksen President Norges Kokkemesteres Landsforening Sign. Landsmøte i NKL

11 2.2.2 Årsrapport 2010 fra Norges Kokkemesteres Landsforening Landsstyret Følgende personer har vært medlemmer av landsstyret i perioden mars mars 2011: Kristine H. Hartviksen President (fra Styremedlem fra 2003) Per Johansen Visepresident (Styremedlem fra 2008) Jørn Gunnar Gundersen Styremedlem (fra 2008) Pål Jetmundesen Styremedlem (fra 2008) Anne Dorthe Magnus Ask Styremedlem (fra 2008) Styret har hatt fem styremøter og fire telefonstyremøter. I tillegg ble det avholdt stort styremøte i Trondheim i september. Styret behandlet 95 saker i 2010 og har arbeidet med følgende saker; Økonomi og forhandling av sponsoravtaler/nye sponsoravtaler. Svært mye arbeid har vært knyttet til å skaffe generalsponsor. Dette har ikke vært lett grunnet finanskrise. Vi må også ha en generalsponsor som komplementerer NKLs drift. Wacs Svært mye arbeid er lagt med både for å vinne frem i Chile i januar og i løpet av året for å sikre et økonomisk fundament fremover. Konkurranser: NM i Kokkekunst ble avviklet i Trondheim i september og Norgecup for kokk- og servitørlærlinger ble avviklet i Stavanger i februar. I tillegg har Norge deltatt og i Nordic Chef of the Year. I tillegg gjorde Norge det svært så bra i yrkes VM, World Skills. Etablering av de Norske Kokkelandslagene. Det er svært gledelig at vi har både senior- og juniorlandslag for inneværende periode. Det var utrolig kjekt å følge juniorene før og ikke minst underveis i Luxembourg. Det er en fantastisk flott ungdom vi har her! De representerer faget og NKL på en utmerket måte. Det Norske Kjøkken-prosjekter som involverer NKL sentralt og laugene: Smakens Uke, Fårikålens Festdag og Det Norske Måltid. Landsmøtet på Hell i mars Kjøkkensjefen. På landsmøte i 2009 ble det besluttet at tema som etikk og mat samt rekruttering skulle settes på dagsordenen. Ny felles nettportal har også vært en prioritert oppgave. Rekruttering til foreningen og laugene. Det arbeides kontinuerlig på dette feltet. Administrasjonen Administrasjonen har ansvaret for den daglige drift av foreningen, oppfølging av landsstyrets vedtak og økonomisk oppfølging. Ruth-Hege Holst er ansatt som daglig leder. Rita Stokka tiltrådte i stillingen som administrasjonssekretær 15. mars. Landsmøte i NKL

12 2.2.3 Kommentarer knyttet til NKLs årsresultat Det ble budsjettert med et samlet underskudd i NKL på kr Vi var i god dialog med flere potensielle generalsponsorer og det var reelt å skaffe disse pengene i løpet av året. Imidlertid var sponsormarkedet preget av forsiktighet mht. inngåelse av nye kontrakter av denne størrelsesordenen. Vi klarte derved ikke å skaffe generalsponsor for Det ble gjort mye sponsorarbeid i Vi er en flott forening og vi har mye å tilby bransjen gjennom vår spisskompetanse i en generalsponsoravtale. Tidlig på året ble det iverksatt tiltak for å redusere aktiviteten og derved spare inn så mye som mulig over drift. Parallelt med at alle kostnadspostene ble nøye overvåket, var sponsorarbeid en prioritert oppgave. Hvilke tiltak som ble iverksatt, kommenteres under de enkelte avdelinger. Årsresultat før skatt viser et underskudd på kr mot et budsjettert underskudd på kr I 2009 hadde NKL et samlet overskudd på kr Overskuddet var dels relatert til lavere aktivitetsnivå i De norske kokkelandslagene, mens det største overskuddet var på Wacs 2014 prosjektet som hadde et overskudd på kr per Dette henger sammen meg at vi fikk utbetalt midler fra Innovasjon Norge i 2009 mens mesteparten av utgiftene kom i januar Det forklarer underskuddet i Wacs 2014 for Utover det er det ingen øvrige kommentarer til regnskapet for Kommentarer knyttet til NKLs avdelinger Administrasjonen Samlet sett viser administrasjonen et positivt resultat før skatt på kr mot er budsjettert overskudd på kr Avviket på kr henger sammen med følgende: Til tross for at driftsinntektene var kr over budsjett, må de vurderes med driftskostnader som følger under: Driftskostnader Varekostnader: Når det gjelder varekostnader var de vesentlig høyere kr enn budsjettert. Dette henger sammen med at det har vært utbetalt mer til laug med kr I korte trekk har det tilfalt laugene større honorar for prosjektarbeid i Det norske kjøkken. Det må også nevnes at kontraktører er vesentlig høyere enn budsjett med et avvik på kr ,78. Denne posten må sees opp mot sum kostnader arbeidskraft som er kr lavere enn budsjettert. Forklaringen ligger i at det i perioden da daglig leder var alene i administrasjonen kjøpte tjenester fra leverandører som sendte faktura for utført oppdrag i motsetning til at det var to ansatte. Samlet sett utlignes disse to postene. Sum av- og nedskrivinger: Investering i ny felles nettportal er balanseført over investeringens levetid på fem år. Sum kostnadsførte anskaffelser: Det var behov for å foreta endringer av kontoret. Administrasjonen satt så tett at kun en person kunne snakke i telefonen om gangen. Kontoret ble delt i to. Det fungerer svært bra. Sum kontorkostnader: Samlet sett er de kr under budsjett. I forbindelse med lansering av ny felles nettportal, var det behov for oppdatering av pc og programvare i administrasjonen. Landsmøte i NKL

13 Den totale investeringen på felles nettportal ble kr dyrere en budsjettert. Laugene er ikke fakturert for merkostnaden. Den er i sin helhet kostnadsført administrasjonen. Administrasjonen har spart inn på alle mulige poster. Reisekostnader: Administrasjonens samlede reisekostnader er kr lavere enn budsjettert. Tidlig på året da vi erfarte at det kunne bli vanskelig å skaffe generalsponsorer samt at annonsesalget i Kjøkkensjefen gikk tregt, besluttet landsstyret at det skulle spares inn på denne posten for å begrense foreningens potensielle underskudd. Flere planlagte styremøter ble omgjort til telefonmøter. Tap på fordringer: Tapet på tilsammen kr ,65 er knyttet til investeringer på nettportalen. Dette henger sammen med at et laug dessverre besluttet nedleggelse og ett laug er midlertidig lagt på vent. I tillegg er det ryddet opp i gamle krav fra 2008 som vi ikke klarte å inndrive. Det er viktig at vi til enhver tid er à jour med utestående fordringer og fortløpende driver inn utestående krav. NKL sliter økonomisk med manglende generalsponsor. Administrasjonen har kuttet de kostnadene som kan kuttes for å innfri budsjettet så langt det har latt seg gjøre. Ny felles nettportal ble noe dyrere enn budsjettert, men beløpet er søkt hentet inn ved kutt i andre poster. Det har vært ført streng kostnadskontroll gjennom hele året. Kjøkkensjefen Samlet sett viser Kjøkkensjefen et underskudd på kr for 2010 mot et budsjettert underskudd på kr Inntektene var kr lavere enn budsjettert, og representerer i hovedsak lavere annonseinntekter. For at Kjøkkensjefen skal gå break even, trengs det en samlet inntekt på rundt , ca. kr per utgivelse. For de to siste utgivelsene av Kjøkkensjefen, ble det iverksatt tiltak for å redusere underskuddet, men vi klarte likevel ikke å innfri budsjettet. I tillegg ble det gjennomført en spørreundersøkelse til NKLs medlemmer med synspunkter om Kjøkkensjefen på e-papir. Den kostet kr , var ikke budsjettert, men er tatt med og kostnadsført på avdeling Kjøkkensjefen. Det norske Kokkelandslaget For 2010 har laget brukt ressurser på trening og perfeksjonering av spisskompetanse. Laget hadde et budsjett på kr og et positivt resultat på kr Laget har hatt mange gode treningssamlinger. Det norske junior-kokkelandslaget Laget hadde driftsinntekter på kr som er kr over budsjett. Laget hadde flere prosjekter som gav inntekt: Banketten under NorgesCup i Stavanger og kveldsarrangementet under Gladmat-festivalen sikret laget inntekter på rundt kr Velvillige sponsorer stilte opp med råvarer til Gladmat middagen, og laget gjorde en formidabel innsats for å skaffe penger til å konkurrere i Luxembourg. Da vi tidlig på høsten vurderte muligheten for å skaffe generalsponsor for 2010 som små og laget skulle konkurrere i Luxembourg, ble det besluttet at underskuddet for 2010 skulle dekkes inn over prosjektinntekter i I korte trekk er det kostnader til reise som står for den største kostnadsoverskridelsen med kr Laget trente mye og måltettet frem mot konkurransen, noe som også gav gode resultater. Samlet underskudd for 2010 var på kr Ved utgangen av 2010 var det allerede bekreftet ekstra sponsorinntekter og andre prosjektinntekter for ca. kr Anskaffelse av nye prosjekter er under arbeid. Avdelingens underskudd i 2010, tilbakeføres administrasjonen i Landsmøte i NKL

14 Wacs 2014 Ved utgangen av 2009 hadde avdelingen et overskudd på kr Dette skyldes at støtte fra Innovasjon Norge og andre ble utbetalt i 2009 mens kostnadene med markeringen Taste of Norway i Chile kom januar I løpet av 2010 fikk vi ytterligere støtte på kr fra Innovasjon Norge, med midlene gikk til reise for en nasjonal arbeidsgruppe med møte i Stavanger samt andre involverte i prosjektet. Noe av kostnaden falt på denne avdelingen, mens mesteparten av arbeidsmengden og noen av kostnadene tilfalt administrasjonen. Avdelingens negative resultat på kr må derfor sees i sammenheng med det positive resultatet fra Det er foretatt en avregning mellom resultatet i 2009 og Det gir denne avdelingen et positivt resultat på kr Beløpet i sin helhet er overført til konto for Wacs 2014 (se balanse). Prosjektet Wacs 2014 strekker seg over fem år, og vi må derfor også se resultatet i denne tidshorisonten. For inneværende år er det lagt ned et godt stykke arbeid som vil komme foreningen til gode i Medlemsoversikt per Ved utgangen av 2010 bestod foreningen av 1314 medlemmer fordelt på 23 laug. Det representerer en økning på 2 medlemmer fra Laug Tot. Antall medlemmer Pensjonister/ æresmedlemmer Junior LL Senior LL Totalt antall betalende pr 31. des 2010 Bergen KM KM Oslo Trondheim KM KM Rogaland KM Sørlandet KM Møre og Romsdal KM Drammen KM Bodø og omegn Km Haugalandet KM Hed og Oppl KM Vestfold KM Troms KM Telemark Km Nord Trøndelag KM Sogn Og Fjordane KM Østfold Km Harstad & O KM Finnmark KM Lofoten og Vest KM Narvik Km Helgeland KM Sør-Helgeland KM Aust-Agder KM Svalbard Totalt Landsmøte i NKL

15 2.2.6 De norske kokkelandslagene For perioden har vi både senior- og juniorlandslag på plass. Takk til Sørumsand Videregående skole for god tilrettelegging med trening for begge lag! Det norske kokkelandslaget Laget har hatt ni treningssamlinger i Lagets manager, Sven Erik Renaa trakk seg i juni grunnet stort arbeidspress med to nyåpnede restauranter i Stavanger. Kaptein Jostein Medhus har gjort en svært god jobb som kaptein for laget. Laget deltok ikke i internasjonale konkurranser i Det var viktig at laget styrket sin kompetanse på pastry ytterligere og Hallvar Ellingsen og Miriam Østvik Jenssen deltok derfor på kurs i USA. Laget har gjort svært mye godt arbeid for sponsorene våre i løpet av året. Det er en flott gjeng og det blir spennende å følge deres utvikling. Tusen takk for det arbeidet dere legger ned! Tom Haga (foto) Laget har i 2010 bestått av: Team Manager: Team Kaptein: Medlemmer: Commis: Rådgiver: Sven Erik Renaa (frem til medio juni) Jostein Medhus Ronny Kolvik Espen Aunaas Jan Robin Ektvedt Alexander Berg Ørjan Johannesen Øyvind Novak Stian G. Iversen (frem til februar) Miriam Østvik Jenssen Hallvar Ellingsen (fra desember 2009) Steffen Engelhard Landsmøte i NKL

16 Det norske junior-kokkelandslaget Laget har trent jevnt og trutt i løpet av året. Etter sommerferien ble det oftere treningssamlinger. Laget har lagt ned svært mye arbeid med forberedelser til 11th Culinary World Cup & Expogast i Luxembourg: Det var mye som skulle læres på rekordtid. Laget har vist en stor iver etter å lære og Steffen Engelhard har sjenerøst delt sin kompetanse på feltet. I kombinasjon med hardt arbeid måtte dette gi resultater; Gull på kaldmat, sølv på varmmat og sølv sammenlagt. Det er et fantastisk resultat! Gratulerer vi er mange som tar av oss hatten for dere! I tillegg da vi underveis innså at økonomien ikke strakk til, var laget innstilt på å ta et tak for å skaffe finansiering til konkurransen i Luxembourg. Det ble både bankett under NorgesCup og det store kveldsarrangementet under Gladmat-festivalen. Arrangementet ble det beste i Gladmats historie og ny forespørsel for neste år ble adressert juniorene prompte. Og sponsorene våre stilte opp med råvarer. Tusen takk for det arbeidet dere legger ned! Tom Haga (foto) Laget har i 2010 bestått av: Team Manager: Team Kaptein: Medlemmer: Rådgiver og fadder: Geir Magnus Svae Morten Rathe Kim- Håvard Larsen Odd Ivar Haglund Janey Chen Adam S. Bjerck Øyvind B. Dalelv Christian Andre Pettersen Steffen Engelhard Landsmøte i NKL

17 2.2.7 NKL og internasjonal tilknytning NKF Norges Kokkemesteres Landsforening er medlem i Nordisk Kjøkkensjef Federation (NKF) NKLs administrasjon fungerer som sekretariat for NKF. Einar Øverås er president, NKLs president Kristine H. Hartviksen er også i styret fra Norge. Håkon Reigstad og Svein Magnus Gjønvik er vararepresentanter. Sekreteriatet har vært utført av Ruth-Hege Holst. I 2010 ble det avholdt fem møter, tre av disse ble avholdt som telefonmøter. NKF har arbeidet med rekruttering til faget. Porkka signerte avtale som generalsponsor for perioden , men trakk seg i februar måned. NKFs trofaste sponsorer er: Figgjo og Segers og Øyo som støttespiller.vi har et godt samarbeid med sponsorene våre og vi takker dem for støtte i året som gikk. WACS NKL er medlem av World Association of Chefs Society (WACS). World Association of Chefs Societies ble grunnlagt i Paris i 1928 og har i dag 95 medlemsland. Formålet er å sikre en høyest mulig faglig standard blant verdens kokker. Verdenskongressen blir arrangert hvert annet år. På kongressen avholdes blant annet internasjonalt årsmøte, internasjonale seminarer og utstillinger, samt konkurranser som Global Chef s Challenge Landsmøte 2010 I 2010 ble landsmøtet arrangert mars på Rica Hell Hotel med Trondheim Kokkenes Mesterlaug og Kokkenes Mesterlaug Nord Trøndelag som tekniske arrangører. Det var et svært vellykket landsmøte. En stor takk til dere alle som la ned svært mye arbeid før, under og etter! Landsmøte i NKL

18 2.2.9 Det Norske Kjøkken (DNK) V/ Per Johansen, leder av DNK Det enkelte laug og DNK-gruppen kan ta et tilbakeblikk på en hektisk, men spennende prosjektperiode. Sammen med samarbeidspartnere og laugene har styringsgruppen gjennomført Fårikålens Festdag, Tine Matgleder, Smakens uke og Det norske måltid jakten på smaken av Norge. Gruppen hadde ett møte i Gruppen har bestått av: Per Johansen, Margareth Skogstad, Stine Frøiland og Jørn Olsen. I tillegg til NKLs administrasjon med Rita og Ruth-Hege Følgende aktiviteter har vært gjennomført Smakens uke 2010 Smakens uke er et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet og Norges Kokkemesteres Landsforening. Kokkene fra de lokale laug har vært fortelleren og veilederen om råvarenes smak og konsistens. Smakens uke har vært på arenaene som, 18 skoler, på 6. klasse trinnet, 18 kantiner, i tillegg til Matstreif i Oslo. I skolene møtte de enkelte laug engasjerte, nysgjerrige barn som mer enn gjerne ville få med seg surt, søtt, salt og bittert samt konsistens, lukt, farges betydning for smaksopplevelsen. Det var kun få unntak som ikke var med i å utforske smakene. Matstreif i Oslo var et samarbeid mellom KM Oslo og KM Drammen. Det ble også i år bedt inn skoleelever til Måltidets Hus i Stavanger, og som i fjor var det meget vellykket. For kantinene sendte NKLs administrasjon ut daglige mailer for inspirasjon til den enkelte. Laugene deltok i Smakens uke var; KM Oslo, Bergen KM, KM Vest Agder, KM Telemark, KM Nord Trøndelag, KM Rogaland, KM Bodø og Omegn, KM Finnmark og KM Østfold. Fra markering på Måltidets Hus i Stavanger. Jan Inge Haga (foto). Landsmøte i NKL

19 Fårikålens Festdag Som tidligere år har vi også i år arrangert Fårikålens Festdag siste torsdag i september på oppdrag fra opplysningskontoret for egg og kjøtt. Laugene som har deltatt er; KM Rogaland, KM Oslo, Bergen KM, KM Aust Agder, KM Sogn og Fjordane, KM Finnmark, KM Nord Trøndelag, KM Telemark, KM Drammen og Hedemark og Oppland. Disse laugene var ute i skolene med Vgs. klasser som hadde invitert ungdomsskole klasser til samarbeid. Det var ikke så lett å få skolene til å samarbeide over alt, men vi kom i land med forskjellige varianter, som deler av klasser som viste interesse. I tillegg til de deltagende laug registrerte også alle andre laug spisesteder slik at registrerte steder kom opp i totalt 227 steder, noe som er en økning på ca. 20 %. KM Rogaland registrerte flest spisesteder og vant dermed den oppsatte premien på kr Fårikålens Festdag på Time Vgs. KM Rogaland hadde undervisning om fårikål for våre nye landsmenn. Tiltaket falt i god smak hos så vel gjester som pressen. Oldermann Ørstavik fikk en travel, men kjekk dag. Det Norske Måltid jakten på smaken av Norge Er et samarbeidsprosjekt med Stiftelsen Norsk Matkultur og gir en samlende påvirkning mellom bransjen, produsenter og landbruket utover hele landet. Noe som igjen skal gi økt kvalitet og innovasjon innenfor norsk matproduksjon, og økt bruk av norske råvarer og norske matprodukter. I 2010 var det organisert noe annerledes en tidligere. Det var først 18 fylkesvise uttak med lukket juryering i kategoriene råvare land og råvare sjø og beste produkt. Deretter var det 8 steder rundt om i landet hvor de fylkesuttatte produktene ble juryert for finalen, som igjen ble presentert i Stavanger 25. November. Bent Stiansen var også i år juryleder. De 8 arenaene som hadde del-finaler var; KM Hedemark-Oppland/Bondens Marked. KM Telemark/Mersmak i Skien, KM Finnmark/Finnmarkskonferansen, KM Sogn & Fjordane/Bondens Marked, KM Bodø og Omegn/ Storhusholdningsmesse Arena Nord, Trondhjems KM/ NM i Kokkekunst, KM Oslo/Matstreif, KM Rogaland/Rosenkildehuset Landsmøte i NKL

20 Tine Matgleder Årets matglede har vært en landsomfattende konkurranse innen hotell, kantine og fast food. Målet var å skape gode og sunne matopplevelser for gjesten, og en feiring av matkultur, bordets gleder og menneskene som skaper matglede utenom det vanlige. Vi har hatt samarbeid med Tine, hvor Tine ønsket å synliggjøre verdiskapende samarbeid sammen med sine kunder. Årets hotell var en landsomfattende konkurranse som ble kåret gjennom konkurranse kriterier fra Tine. Årets hotell ble Rica Nidelven Hotell. Årets kantine ble de 3 stuer i Trondheim Årets fast food ble Kjuttas brød og salat, Dyreparken i Kristian Sand NKL bidro med dommere til regionale bedømming i Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger, og vi vil gjerne være med å skape flere matgleder i årene som kommer. Matgledevinnernes premie er fire dager i matbyen Lyon, der de blant annet skal besøke det berømte matmarkedet Les Halles og en av Europas største matmesser, Sirha. Og sist men ikke minst skal de følge Norges kandidat Gunnar Hvarnes i Bocuse d Or, januar Kjøkkensjefen V/ Pål Jetmundsen, redaktør Ruth-Hege Holst har hatt redaksjonsansvaret. Den grafiske delen er ivaretatt av firmaet Ghostwriter. Bladet har kommet ut i 6 nummer med et opplag på ca Redaksjonskomiteen har bestått av Laila Solaas KM Bodø og omegn, Kristine Øvrebø Bergen Kokkenes Mesterlaug og journalist Rolf Frøyland. Vi har også brukt journalist Borghild Fiskå til å skrive en del saker for oss. Vi har fått mange fine tilbakemeldinger på bladet. Vi har også testet Kjøkkensjefen på e-papir, dette har fungert fint. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse om synspunkter ang. dette. Det var mange bra tilbakemeldinger. Tema i 2010 har vært rekruttering, mat og etikk, laugsstafetten og presentasjoner av landslagene og nytt av året er presentasjoner av Oldermenn. Vi har i tillegg hatt mye fint laugsstoff. Vi har i 2010 slitt med å få annonsører til kjøkkensjefen. Dette har vært vanskelig og vi trenger all drahjelp som vi kan få. Vi har fått noe flere annonsører på Chefs market. Landsmøte i NKL

21 Årets Lærebedrift V/ Jørn Gunnar Gundersen Prisen Årets lærebedrift i kokkefaget For å rette et tydeligere søkelys på rekrutteringen til kokkefaget, har Norges Kokkemeteres Landsforening (NKL) besluttet å starte en årlig utmerkelse hvor Årets lærebedrift kåres. Målet er at utmerkelsen skal gå inn i rekken som en av bransjens mest prestisjetunge priser. Litt om formål og bakgrunn Da sittende styret i NKL ble valgt på landsmøtet i Kristiansand 2009, ble rekruttering til kokkeyrket satt som ett av flere viktige arbeidsfelt for foreningen fremover. Styret lanserte prisen Årets lærebedrift, overfor medlemmene på NKLs landsmøtet på Hell i mars i år. Forslaget ble mottatt med stor begeistring. Det har blitt skrevet mange stygge saker i riksmedia hvor lærlinger har blitt dårlig behandlet og misbrukt som billig arbeidskraft. NKL mener at vi som bransjeforening må gjøre noe for å rette søkelyset på det gode læringsmiljøet som mange bedrifter har og tar på alvor rundt om i Norge. Målet er å synliggjøre og fremme det positive arbeidet som legges ned i opplæringsbedriftene. Prisen Årets lærebedrift håper vi også vil fungere som en inspirator og motivasjonsfaktor for bedriftene for å kvalitetssikre opplæringen i kokkefaget. Samarbeidspartene Styret i NKL har invitert NHO Reiseliv og Foreningen for hotell, restaurant og reiseliv (FOHR) til å delta i samarbeidet og være stiftere og støttespillere på lik linje med NKL. Vi ser frem til å finne den aktuelle kandidaten som sikrer seg betegnelsen Årets lærebedrift Prisen deles ut for første gang på landsmøte i Norges Kokkemesteres Landsforening på Fauske i Nordland 12. mars For mer informasjon om statutter, se: Årets lærebedrift er ment å være en inspirasjon- og motivasjonsfaktor til alle godkjente opplæringsbedrifter i Norge, og som har lærlinger i kokkefaget innenfor hotell- og restaurantbransjen. Prisen deles ut i samarbeid med NHO Reiseliv og Foreningen for Opplæringskontorene i Hotell og Reiselivsfagene (FOHR). I Juryen for Årets lærebedrift har vi gleden av å kunne presentere følgende; Kristine H. Hartviksen, President i NKL Jørn Gunnar Gundersen, styremedlem i NKL Wenche Andersen, TV2 God morgen Norge og kokebokforfatter Monica Kålås Andersen, FOHR Sven-Erik Knoff, NHO Reiseliv Forslag til kandidater Medlemmer i NKL, FOHR og NHO Reiseliv kan komme med forslag til aktuelle kandidater. Landsmøte i NKL

22 Årets lærebedrift i kokkefaget Formål Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL), NHO Reiseliv og Foreningen for Hotell, Restaurant og Reiseliv (FOHR) deler hvert år ut prisen Årets Lærebedrift. Prisen skal være en spore, inspirasjon eller honnør for godt utført arbeid for opplæringsbedrifter i Norge. Prisen gis til en bedrift som har utmerket seg i sitt arbeid for å drive opplæring av kokkelærlinger, og som har gjort seg bemerket i sitt lokalmiljø, region eller nasjonalt. Bedriften må ha utmerket seg det siste året eller de siste årene på en positiv måte for fremme av faget; godt arbeidsmiljø, faglig utvikling, positiv omtale i media eller på annen positiv måte for å fremheve faget. 1 kriterier for utvelgelse av bedrift gjør en god innsats for fagopplæringen i kokkefaget (f.eks. fokus på rekrutteringsarbeid og yrkesinformasjon i skole) kan vise til et godt arbeidsmiljø og stabil arbeidskraft har en langsiktig aktiv, systematisk og målrettet kompetanseheving av lærlinger og kokker kvalitetssikrer opplæringen og instruktøropplæringen lærlingene ved bedriften har et sterkt fokus og engasjement for helse, miljø og sikkerhet kan dokumentere opplæringen ved opplæringsbøker o.l. gjennomfører lærlingesamtaler i henhold til opplæringsloven legger forholdene til rette for deltakelse i lokale og nasjonale konkurranser. Ved utdeling av prisen skal det blant annet legges vekt på: - opplæringens mål og innhold - samarbeidet mellom bedrift, skole og andre utdanningsinstitusjoner. 2 Hvem kan tildeles prisen Mottageren(e) skal som hovedregel: ha ansatte som er medlem av NKL. være medlem i NHO Reiseliv. være medlemsbedrift i et opplæringskontor sammensluttet med FOHR. Forslag til kandidater med begrunnelse som beskrevet i 1-2 sendes: Norges Kokkemesteres Landsforening Måltidets Hus Postboks Stavanger Konvolutten merkes: Årets lærebedrift. Fristen for forslag er 1. januar før landsmøte det påfølgende året. Landsmøte i NKL

23 3 prisens innhold Prisen består av et diplom. NHO Reiseliv gir en plass på Landskonferansen kompetanse og rekruttering i hotell, restaurant og reiseliv. Norges kokkemesteres Landsforening(NKL), NHO Reiseliv og Foreningen for Hotell, Restaurant og Reiseliv (FOHR) skal foreslå prisens innhold som fremlegges for Landsmøtet. Utdeling av prisen skal skje på NKLs landsmøte hvert år. Prisen deles ut for første gang i Juryens sammensetning Norges Kokkemesteres Landsforening, NHO Reiseliv og FOHR foreslår kandidater til jury. Utvelgelse av prisvinneren(e) foretas av en jury på fire til seks personer. Juryens sammensetning: 1 medlem fra NKLs styre 1 medlem fra NHO Reiseliv 1 medlem fra FOHR 1 journalist eller medieperson Juryen oppnevnes av Norges Kokkemesteres Landsforening, NHO Reiseliv og Foreningen for Hotell, Restaurant og Reiseliv (FOHR) for to år. Juryens avgjørelse er endelig. Den kan beslutte ikke å utdele pris ett år, men beslutningen må begrunnes. Alle medlemmer i Norges Kokkemesteres Landsforening, NHO Reiseliv og FOHR kan komme med forslag på kandidater til prisen. 5 Revidering av statutter Statuttene revideres av oppnevnt komité som velges på NKLs landsmøte for to år av gangen med én representant fra hver av de tre organisasjonene herunder nevnt: NHO Reiseliv, FOHR og styret i NKL. Endringer presenteres, debatteres og vedtas på NKLs årlige landsmøte Wacs 2014 V/ Anne Dorthe M. Ask Presenteres under aktiviteter for Landsmøte i NKL

24 Konkurranser Med to laug som teknisk arrangør gjennomførte NKL to nasjonale konkurranser i 2010: Norgescup for kokk- og servitørlærlinger i Stavanger med KM Rogaland som teknisk arrangør og NM i Kokkekunst i Trondheim med Trondheim Kokkenes Mesterlaug som arrangør. Det rettes en stor takk til dere alle som har bidratt til gjennomføringene! Norgescup gikk av stabelen i Stavanger februar 2010 Marius Tellefsen og Alexandra Stølnes fra Statholdergaarden ble årets vinnere i kokkeklassen, da Norges Cup ble arrangert i Stavanger. Ungdommer fra hele landet kom med buss, tog og fly, med høy puls og store forventninger. Vinnerne på servitørsiden ble Alette Katharina Stabæk og Ann Helen Honningsvåg, også de fra Statholdergaarden. Elever fra Jåttå Videregående skole (foto). Landsmøte i NKL

25 NM i Kokkekunst Ble gjennomført i Trondheim under storhusholdningsmessen Meny i Trondheim Spektrum 29. og 30. september. Trondheim Kokkenes Mesterlaug var teknisk arrangør. Ingen tilberedte NM-menyen bedre enn Ørjan Johannessen fra Gastronomisk Institutt i Stavanger og deltaker på Det norske kokkelandslaget. Det ble sølv til Morten Rathe fra Rica Nidelven Hotell i Trondheim og Kaptein på det norske junior-kokkelandslaget. Bronse gikk til Mortens kollega, Martin Sveian. Glade vinnere: Fra venstre NM ansvarlig Svein Magnus Gjønvik, bronsevinner Martin Sveian, NM vinner Ørjan Johanessen og medhjelper Lene Søreide og sølvvinner Morten Rathe. Ina Haaheim Steinvig (foto). Landsmøte i NKL

26 Samarbeidspartnere Samarbeidspartnerne til NKL er viktige aktører for at det skal kunne arrangeres mesterskap, og for at Norge skal ha kunne ha to kokkelandslag som hevder seg internasjonalt. Vi er stolte, og takknemlige, for at de ser verdien av det kokke-norge representerer. I 2010 hadde NKL følgende samarbeidspartnere: Hovedsamarbeidspartnere Gilde, Tine, Bama, Figgjo og Landbruks- og matdepartementet. Sponsorer Asko, Sportex, Nores og Electrolux Støttespillere Mills, Sørumsand Vgs. Køltzow, Øyo, Tom Haga, Åssiden Vgs., FOHR og Santa Maria. Wacs 2014 For søkerprosessen til Wacs 2014 Taste of Norway mottok NKL støtte fra: Innovasjon Norge, Stavanger Kommune, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger Kommune og Greater Stavanger til gjennomføring av markeringen i Santiago, Chile, januar Tusen takk til dere alle for verdifull støtte! Tildelte stipender, legater, hederstegn og utmerkelser i Stipend for unge kokker: Ble ikke ble delt ut i Paul Schaltenbrands Legat: Eivind Austad ble tildelt et stipend på kr Årets Kjøkkensjef 2009: Æresmedlem: André Enghs gullnål: Evergood prisen/årets oldermann: Årets fårete laug: Ble tildelt Johnny Trasti. Ingen tildeling. Håkon Reigstad, Bergen Kokkenes Mesterlaug. Jørn Olsen, KM Oslo. Bergen Kokkenes Mesterlaug. Landsmøte i NKL

27 2.3 Desisors rapport Terje Moen Ranheimsvegen RANHEIM Norges Kokkemesteres Landsforening Postboks 4000 STAVANGER Desisors beretning 2010/11 Desisor har fortløpende mottatt styrets referater og vurdert disse. Referatene/protokollene er ryddige og oversiktlige. Vedtak er fattet innen de rammer og fullmakter styret er gitt i henhold til NKLs vedtekter, landsmøtevedtak og god foreningsskikk. Saker av ren regnskaps- og budsjettmessige vedtak er ikke vurdert av Desisor, da disse kommer inn under revisjonen og landsmøtets behandling av regnskap og budsjett. Desisor ønsker å kommentere en sak i sin beretning: Et medlem av valgkomiteen trakk seg høsten 2010 av personlige årsaker. Desisor ble forespurt av styret om valgkomiteen kunne bestå av 2 personer. Desisor svarte nei, med den begrunnelse at det er vanskelig å oppnå en flertallsinnstilling fra valgkomiteen hvis den består av 2 personer og en er uenig. NKLs vedtekter sier at komitemedlemmer skal være landsmøtevalgt, men på grunn av tidsperspektivet valgte styret, etter samråd med desisor, å legge saken frem på Stort styremøte i Trondheim og evt. få valgt en person som kunne tre inn i komiteen, og så ble gjort. NKLs vedtekter har etter desisors mening mangler i 4.4, og anbefaler styret å gjøre tiltak for å hindre at slike situasjoner oppstår. Desisor har etter beste evne besvart spørsmål fra div. laug, komiteer og styret. Terje Moen Desisor Landsmøte i NKL

Årsberetning 2013. Revisor Årsmøte Valgkomite: Ola Magne Noren, Arne Hatløy og Terje Finnvik

Årsberetning 2013. Revisor Årsmøte Valgkomite: Ola Magne Noren, Arne Hatløy og Terje Finnvik Årsberetning 2013 Styret har i 2013 bestått av: Oldermann: Anita Løyning (på valg i 2014) Viseoldermann: Frode Selvaag (på valg 2014) Skattmester: Turid Jensen (på valg i 2014) Styremedlem: Elisabeth Bryne

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 21.02.2014

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 21.02.2014 Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Dato for oppdatering: 21.02.2014 Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. NKLs vedtekter oppdatert 21.02.2014 1 Innhold

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013.

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening. Nordisk Kjøkkensjef Fédération. Dato for oppdatering: 09.04.2013. Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Dato for oppdatering: 09.04.2013. Nordisk Kjøkkensjef Fédération Dato for oppdatering: Etter kongress, juni 2011. NKLs vedtekter oppdatert etter landsmøtet

Detaljer

K O K K- O G S E R V I TØ R- E L E V E R. INVITASJON TIL TINECup

K O K K- O G S E R V I TØ R- E L E V E R. INVITASJON TIL TINECup K O K K- O G S E R V I TØ R- E L E V E R INVITASJON TIL TINECup TINE og Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) har gleden av å invitere kokk- og servitørelever på VG2 trinn til TINECup, en ny og moderninsert

Detaljer

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening Og Nordisk Kjøkkensjef Federation. NKLs vedtekter redigert etter landsmøtet 2010 1

Vedtekter. Norges Kokkemesteres Landsforening Og Nordisk Kjøkkensjef Federation. NKLs vedtekter redigert etter landsmøtet 2010 1 Vedtekter Norges Kokkemesteres Landsforening Og Nordisk Kjøkkensjef Federation NKLs vedtekter redigert etter landsmøtet 2010 1 Innhold VEDTEKTER FOR NORGES KOKKEMESTERES LANDSFORENING... 3 Paragraf 1:

Detaljer

K O K K- O G S E R V I TØ R- E L E V E R

K O K K- O G S E R V I TØ R- E L E V E R K O K K- O G S E R V I TØ R- E L E V E R Invitasjon til TINECup TINE og Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) har gleden av å invitere kokk- og servitørelever på VG2 trinn til TINECup, en ny og moderninsert

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vinneroppskriften. 3. Send inn påmeldingsskjema på faks 800 35 990 senest en uke før ønsket varelevering av TINE-produkter.

Vinneroppskriften. 3. Send inn påmeldingsskjema på faks 800 35 990 senest en uke før ønsket varelevering av TINE-produkter. Vinneroppskriften 1. Den viktigste ingrediensen i konkurranser er ofte motivasjon. Fortell elevene dine at alle har muligheten til å delta i TineKOKKurransen. Her har de muligheten til å være kreative,

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

K O K K- O G S E R V I TØ R- E L E V E R. INVITASJON TIL TINECup

K O K K- O G S E R V I TØ R- E L E V E R. INVITASJON TIL TINECup K O K K- O G 2015 S E R V I TØ R- E L E V E R INVITASJON TIL TINECup 1 TINE og Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) har gleden av å invitere kokk- og servitørelever på VG2 trinn til TINECup. Målet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 1 VEDTEKTER FOR Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner Tidligere FN Befalets landsforening endret navn på det konstituerende landsmøte i 1988 til FN Veteranenes landsforbund. Vedtektene vedtatt

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

KONKURRANSER I NKLs REGI

KONKURRANSER I NKLs REGI KONKURRANSER I NKLs REGI NM OG NORGESCUP INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hva bør en søknad om å få arrangere konkurranser i NKL regi inneholde 2. Ansvar og oppgaver for arrangørlaug etter at arrangementet er tildelt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Agenda: 1. Godkjenning og innkalling av dagsorden. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent.

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte 2012. Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2012 Onsdag 27. juni 2012 Kl.14.00 16.00 Høgskolen i Harstad DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

K O K K- O G S E R V I TØ R- E L E V E R. Invitasjon til TINECup

K O K K- O G S E R V I TØ R- E L E V E R. Invitasjon til TINECup K O K K- O G S E R V I TØ R- E L E V E R Invitasjon til TINECup 1 K O K K- O G S E R V I TØ R- E L E V E R TINE og Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) har gleden av å invitere kokk- og servitørelever

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 Tid: Mandag 19. september, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Eventyrlig Dîner Amical Special på Rica Nidelven Hotel

Eventyrlig Dîner Amical Special på Rica Nidelven Hotel Eventyrlig Dîner Amical Special på Rica Nidelven Hotel Aldri har vel et Chaîne des Rôtisseurs arrangement blitt så fort fullbooket som da Charge de Missions Bjarte Gjerde for siste gang som hotelldirektør

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/11 2009 Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer.

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer