24 timer. Høybråten på bedriftsbesøk s. 3 Personalsjef med kjevle og hjerte s. 7 Se deg ikke tilbake s.14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "24 timer. Høybråten på bedriftsbesøk s. 3 Personalsjef med kjevle og hjerte s. 7 Se deg ikke tilbake s.14"

Transkript

1 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 2/2005 Årgang 10 Høybråten på bedriftsbesøk s. 3 Personalsjef med kjevle og hjerte s. 7 Se deg ikke tilbake s.14

2 Leder Eksemplets makt Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata 9 Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo Tlf. sentralbord: Telefaks: Adm.dir./ansv.red.: Roar Lund Redaktør: Laila Windju Tlf Redaksjon: Laila Windju Ann-Karin Skaug Olsen Produksjon: Merkur-Trykk AS Opplag: Neste nummer: Nr. 3/2005. Utsendelse des Avskrift og kopiering fra 24 timer kan skje ved oppgivelse av kilde. Intervjuer og kommentarer gitt av eksterne aktører samsvarer ikke nødvendigvis med Securitas syn. Forsidebildet: Terje Heistad/Millimeterpress For ethvert individ er det å være et godt eksempel på et godt eksempel til enhver tid en utfordring. Det handler om livsstil, atferd og holdninger. Likevel er det slik at uansett hvor mye man prøver, kan man trå feil, og dermed kan bli et godt eksempel på et dårlig eksempel. I Securitas sier vi at det er bedre å gjøre en feil enn å ikke gjøre noe. Men det er en fordel om feilene er originale, altså helt nye. Da kan man trekke verdifull lærdom og dele den med andre. Får man i tillegg fram humoren, har vi en bedriftskultur som vi kan være stolte av. I Securitas er vi over 4000 individer spredt over hele landet. Disse skal spille på lag og representere våre verdier hver dag overfor våre kunder, samfunn, venner, familie osv. Vi har ikke tall på hvor mange ganger vi i private lag har fått høre historier om andres møte med Securitas. Da gir dette med livsstil mening. Man vet aldri når og hvor man er på representasjonsoppdrag. Stadig flere installerer for eksempel privatalarm. Da er det heldigvis ros til montøren man som regel får høre. Selve anlegget blir sjeldnere kommentert. Det forteller at det er de individuelle prestasjonene som er avgjørende, også ved tekniske installasjoner. Det kommer alltid nye medarbeidere som skal ha vår bedriftskultur inn i blodet, og vi får stadig nye kunder som skal lære oss å kjenne. Det første møtet er alltid spennende, og her legges grunnlaget for framtiden. Gårsdagens prestasjoner er sjelden etterspurt. Likevel deler vi både gode og dårlige erfaringer med andre. I disse dager legges planene for 2006 og de utfordringene dette gir. Organisasjonen for det nye året vil gjenspeile vår tro på at spesialisering og spisskompetanse vil gi oss økt konkurransekraft. For den enkelte vil dette igjen stille krav til individuell endringsvilje og tilpassingsevne. Vi har vært igjennom slike prosesser også i tidligere år, og profesjonelle holdninger til nye utfordringer har lenge vært en del av vår bedriftskultur. Roar Lund adm. direktør 2 24 timer et magasin fra Securitas Norge

3 Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten på bedriftsbesøk Etter besøket hos Securitas har jeg definitivt fått et annet syn på hva vaktbransjen står for. Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten Securitas har hatt gleden av å ha arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten på bedriftsbesøk. Bakgrunnen for besøket var en interesse fra departementet grunnet den positive omtale som Securitas har fått i forbindelse med vaktholdet ved Oslo T-bane. Statsråden var interessert i hvilke tiltak og prosesser Securitas hadde iverksatt, både med hensyn til personalutvelgelse, opplæring/trening, og ikke minst arbeidsmiljø- og sykefraværsprosjekter. Under et innledende møte i U9 ble det gitt en kort innføring og presentasjon av Securitas generelt og T-banevakthold spesielt. Det stilles krav til synlighet, hjelpsomhet og sikkerhet fra vekternes side. Administrasjon T-banen Kvalitetssjef Tore Andreassen ønsket statsråden og hans informasjonssjef Gro Ørsal velkommen. Deretter ble det gitt en generell informasjon av Securitas nasjonalt og på verdensbasis. Det ble satt fokus på spesialisering og rendyrking av tjenester, samt standarder og kvalitetssikring. Avdelingssjef Philip Benz fokuserte på oppdraget ved T-banen, hvor det var gjennomført en medarbeiderundersøkelse blant Securitas-ansatte; Over 90 % trives på jobben Mer enn 90 % ville ha anbefalt andre en vekterjobb 87 % føler seg trygge i arbeidsdagen et magasin fra Securitas Norge 24 timer 3

4 Spesielt ved T-banen er det viktig at det er en sammensetning av mann/kvinne på hvert skift, samt at det er en fordel at en av disse har en flerkulturell bakgrunn, presiserte Philip. Vi har fått en vektertjeneste som vektlegger service og som er imøtekommende overfor våre kunder og ansatte, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt. Konsulent Espen Ellefsen, AS Oslo Sporveier Det er også utarbeidet brosjyremateriell som angir de enkelte kulturelle forskjeller innen så vel religion som hilsemåter, samt kulturelle høytidsdager. Ved Jernbanetorgets T-banestasjon ble Høybråten møtt av personell fra Securitas, T-banen og TV 2. Han viste stor interesse for vekternes arbeidsforhold gjennom samtaler med bl.a. vekterne Tom og Camilla. Administrasjonen ved AS Oslo Sporveier ga overfor statsråden uttrykk for at de var særdeles fornøyd med tjenesten Securitas utfører. Høybråten uttalte etter besøket at han definitivt hadde fått et annet syn på Gjennom kontinuerlig fokus på sykefraværet er dette nå redusert til 3,1%, noe som relateres til trivselsfaktoren. Regionssjef Martin Holmen kommenterte de krav som T-banen stilte i sin tilbudsforespørsel, med hensyn til synlighet, hjelpsomhet og sikkerhet for så vel de reisende som oppdragsgiver. Ut fra de signaler som er mottatt er disse kravene oppfylt. Gjennom nye uniformer har vekterne fått en mykere profil, samt at vi skiller oss mer ut fra politiets uniformering. Dette er en klar strategi fra Securitas side. Tore Andreassen, Securitas AS. At Securitas har satset bevisst på å rekruttere kvinner og personell med en annen etnisk bakgrunn enn den norske, har gitt en mye bedre tjeneste her i byen, som alle er mer fornøyd med. Det synes jeg mange i servicenæringen bør ta lærdom av". Høybråten, TV 2 Nyhetene Videre ble det poengtert at vekterne gjennom skifte av uniform har fått en atskillig mykere profil, noe som også ble prioritert av T-banen. Det gode samarbeidet med T-banens personell og støtten fra politiet ble videre fremhevet. Høybråten viste stor interesse for dette, samt ønsket informasjon om hvordan vi satte sammen skiftene og hvilken bakgrunn personene hadde. hva vaktbransjen sto for og de arbeidsoppgaver som ble utført, blant annet i det offentlige rom, som for eksempel ved T-banen. Securitas på sin side takket statsråden for at han, i en hektisk periode, hadde satt av tid til et bedriftsbesøk hos Securitas. Vi takker samtidig administrasjonen ved AS Oslo Sporveier for velvillig bistand under besøket timer et magasin fra Securitas Norge

5 Mange dører, men bare ett kontrollrom Vital Eiendom forvalter gigantiske eiendomsmasser. Med sentralisert og datastyrt adgangskontroll har sikkerhet og servicemuligheter økt betraktelig. Det kommer leietakerne til gode. Øyvind Halnes og Erling Birkelid Tekst: Pål Mugaas, Millimeterpress Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress Her slipper ikke jeg inn engang, smiler driftssjef Erling Birkelid og viser oss den åpne døra inn til de to vekterne fra Securitas som betjener sikkerhetssentret hos Vital Eiendom i Granfoss Næringspark på Lysaker. Fra det lille rommet betjener vekterne Christian Tollefsrud og Tor Christian Rustad blant mye annet adgangskontrollen til 12 omfattende låssystemer alt en del av skallsikringen hos Vital Eiendom. På sikt skal det bli enda mer omfattende. Vital ønsker nemlig å samle all administrasjon av adgangskontroll i Vollsveien 13, slik at alle anlegg kobles opp mot sikkerhetssenteret på Granfoss. Etter hvert vil Vital administrere et sted mellom 1500 til 2000 kortlesere med denne løsningen. Dette er navet i sikkerhetstjenesten vår, sier Birkelid. Han har vært i Vital siden 1991 og er nå driftssjef for Vital Eiendom. Intet lite ansvar i en bedrift som har omlag 1,2 millioner kvadratmeter næringseiendom fordelt på 181 bygg over hele landet. Samlet verdi til bygningsmassen er anslått til 23 milliarder. Da gjelder det å ha fokus på sikkerhet. Den dagen 24 timer er på besøk, kommer Birkelid rett fra eksamen i Strategisk ledelse på Forvaltningsskolen. Han har akkurat levert en 19 siders besvarelse, og er litt av i armen, som han selv sier det. Selv er han meget godt fornøyd med systemet, og kan egentlig ikke få fullrost vekterne fra Securitas nok, som betjener vaktrommet spesielt Christian Tollefsrud som har vært med fra starten av. Vi startet arbeidet med løsningen i 1995, og siden har det økt i omfang hele tiden. Nå ser hovedkontoret i Bergen på oss med stor interesse og vurderer en implementering av tilsvarende system, forteller Birkelid, som også har et mål om et døgnbemannet vaktsenter på bygget i løpet av året. I dag er Securitas vektere på plass mellom 0800 og 1600 for å hjelpe leietakere som trenger assistanse. Ressursbesparende løsning Løsningen på Granfoss er både ressursbesparende og fører til økt kontroll og sikkerhet for Vitals kunder. Dette er et pluss for Erling Birkelid som kan bruke det som innsalgsargument i utleiesammenheng. Vi har jo kjørt kundetilfredshetsundersøkelser hvor sikkerheten inngår, et magasin fra Securitas Norge 24 timer 5

6 og på sikkerheten scorer vi fra 70% til 80%, smiler han, og fortsetter; Alt over 60% er bra for eiendomsbransjen, og vi hører stadig utsagn som her var det trygt, her kan vi være. I tillegg er det klart at våre kunder nyter godt av den stordriftsavtalen vi har med Securitas, og sparer dermed en del i forbindelse med eventuelle utrykninger osv. Bakgrunnen for systemet var at Vital Eiendom ønsket en bedre sikkerhet i forhold til kontroll på utstedelse av adgangskort samt større grad av tilgjengelighet for leietakere. Tidligere var kontrollanleggene administrert av lokale vaktmestere, men nå er all administrasjon overført til det Securitasbetjente sikkerhetssenteret og den sentrale programvaren. Ved behov for assistanse, henvender leietaker seg til sikkerhetssenteret og får raskt hjelp av en av vekterne. Det er i dag to mann som betjener sikkerhetssenteret på Granfoss og disse har dermed også en backup-funksjon for hverandre. Det er etablert vanntette rutiner vedrørende bestilling av nye kort etc. med full sporbarhet i forhold til hvem som har bestilt aktuell tilgang til en leietaker. Dermed er Vital sikker på at ingen andre enn de leietakerne selv har godkjent for adgang til bygget, kommer inn. Vekterne som bemanner sikkerhetssenteret er også sikkerhetsklarert. Vi har en del leietakere som har ekstra behov, og både Norsk Romfartsenter og Jernbaneverket har fotfulgt vekterne i et år for å godkjenne sikkerheten. For slike leietakere er det selvsagt viktig å kunne dokumentere linjene og i tillegg ha vektere som er sikkerhetsklarert, forklarer Birkelid. Mer enn adgangskontroll I tillegg til adgangskontrollen, administrerer Securitas alle nøklene til byggene. Her er det innført meget gode manuelle rutiner som ut-/innkvittering av nøkler til samtlige bygg. En egen vekter, Jørgen Engebretsen, har brannrunder, branndokumentasjon, kurs og øvelser for leietakerne som hovedoppgave og ivaretar dermed Vitals ansvar som utleier i forhold til lovverket i plan og bygningsloven om sikring av frie rømningsveier og brannsikkerhet. Ved hjelp av adgangskontrollanlegget kan vekterne fjernstyre alarm hos enkelte leietakere. Et eksempel kan være når en leietaker skal arrangere julebord, juletrefest, sommerfest etc. i sine lokaler utover de tidene som alarmen er avslått. Vekter kan dermed enkelt endre tidspunktet for alarmpåslag denne kvelden/natten. Dermed unngår man unødige uønskede alarmer. Intern TV-overvåking foretas av utvalgte bygg. Det er alltid en sentral lagringsenhet lokalt på bygget som sikrer sporbarhet syv dager tilbake i tid. Vekterne kan i tillegg fjernovervåke aktuelle bygg, få presentert alarmbilder ved bevegelse og hente ut billedinformasjon etter en eventuell hendelse. Vi har fokus på sikkerhet og nytteverdi hele veien. Dett er i høyeste grad kundestyrt, avslutter en fornøyd Birkelid, før vi tar turen ut i regnet og kikker på den imponerende fossen bak næringsparken der Lysakerelva kaster seg utfor. FAKTA I sikkerhetssentret drifter de to Securitasvekterne Christian Tollefsrud og Tor Christian Rustad følgende integrerte alarm- og kortlesersystemer Securimaster Management System fra Securitas på 10 næringsbygg i Oslo, Asker og Bærum. Dette er en videreføring av SecuriMaster Access systemet, og har en rekke andre funksjoner enn adgangskontroll. Det har derfor blitt et overordnet management system. Integra fra Bravida Sikkerhet på ett næringsbygg Bærum. Linc-Net fra Sønnico Sikkerhet på ett næringsbygg Oslo THOR system fra Hafslund Sikkerhet på tre næringsbygg i Bærum. To ITV anlegg i Oslo og Asker. Securitas benytter Nøkkelbanken som verktøy for å sikre kort- og nøkkelutleveringer. Programvaren er levert av Nettsoft. Ved hjelp av ADSL forbindelser og VPN løsning kommuniserer anleggene ute online med Vitals sikkerhetssenter på Granfoss. Stadig flere bygg legges til. Det er etablert en backupløsning med nødvendig sikkerhet for tilkobling til ADSL linjer med brannmurer etc. I tillegg tar de to seg av den daglige kontakten med Securitas Direct for Vitals leietakere timer et magasin fra Securitas Norge

7 Personalsjef med kjevle og hjerte Laila A. Windju er tydelig. Det må hun være. Å være personalsjef i Securitas handler om å ta vare på og utvikle bedriftens menneskelige ressurser. Det har hun gjort i seks år. 7

8 Tekst: Pål Mugaas, Millimeterpress Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress Skal du ikke spørre meg om hvordan det er å være kvinne i et mannsdominert miljø? Nei, jeg hadde egentlig ikke tenkt det...vil du prate om det? Hm. Tjaa. Jo. Jo, det vil jeg. Ok. Jeg tror at vi er med på å myke opp arbeidsplassen og bedre de mellommenneskelige forholdene, få de ansatte til å bry seg i større grad. Menn er også veldig gode på dette så lenge noen sier fra at de må tenke på det. Det gjør de kanskje ikke av seg selv...det er der vi kvinner har mest å tilføye. Ok. Du tok meg der... Det samme sier for øvrig de tillitsvalgte i arbeidsutvalget (som alle er menn). Det er blitt et helt annet arbeidsmiljø etter at kvinneandelen har tatt seg opp i bedriften. Slik slutter intervjuet med personalsjef i Securitas, Laila A. Windju. Spol tilbake til start. Laila Windju tar i mot på hovedkontoret i Oslo en regnvåt fredags ettermiddag i mai. På kontoret står Securitaseffekter pent plassert i et skap. I vinduskarmen er det bilder fra diverse ledersamlinger i Lillehammerområdet. Hilsen fra Hunderfossen 2002 står det skrevet over bildet av en gjeng glade fjes. Utenfor vinduet renner vannet fra en blygrå Oslohimmel og heisekranene svaier fram og tilbake nede rundt operabygget i Bjørvika. Bordet på kontoret har fått en liten plastblomst ikke så veldig feminint. Ved døren står en potteplante. Den ser ekte ut. Det er ryddig, dog uten å være pedantisk. Laila slår seg ned ved bordet etter å ha hentet Farris i kantina. Stolen hennes er litt høyere enn min. Securitas personalsjef er klar til å begynne å prate om seg selv, om jobb og om privatliv. Men, det blir mest jobb, ikke sant. Det er det som er viktig, sier hun og utdyper. Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe. Det å være hjemmefrue, ligger ikke for meg. Laila legger armene i kors og bøyer seg fram over det runde bordet. Hun er en høyreist og tydelig kvinne som ikke vipper på stolen, og som neppe har noen problemer med å få folk til å skjønne hva hun vil. Det være seg i Securitas, i styret i Servicebedriftenes Landsforening eller i arbeidsutvalget i NHO. Laila er en som engasjerer seg og som gjør noe med tingene, framfor å la det skure og gå mens hun venter på at andre skal ta grep. Ikke rart at hun ringte IBM og hørte om de hadde en ledig jobb da hun etter et lederkurs i Andresens Bank ble bedt om å ordne kaffe til de fem andre de var selvsagt alle menn. Ja, sa de på IBM. Søk på jobb her. Kom med en gang. Dermed skiftet Laila beite fra bank til EDB (det het så i 1979 hullkortene var fortsatt i bruk), møtte mannen hun senere giftet seg med, fikk to døtre som nå er 21 og 24 år, skaffet seg hund, bolig ved Skaugumsåsen, enda en hund og greencard i golf som hun aldri blir videre god i (sier hun selv). Dermed var det personlige referert. Nå jobb. Slik Laila vil. I 1990 startet Laila som frittstående ITkonsulent, og i 1995 begynte hun å jobbe for Securitas. For seks år siden ble hun så tilbudt å ta jobben som personalsjef. Jeg har alltid likt å påvirke. Det å drive med opplæring og utvikling av menneskelige ressurser er dermed mitt i blinken, sier hun. Det fine med Securitas da jeg fikk jobben, var at her fulgte opplæringsbiten med personalansvaret. Dette er splittet nå, men ledertreningen er fortsatt beholdt innunder personalsjefen. Og personalansvar og utvikling av HR eller menneskelige ressurser som det heter på norsk er en viktig oppgave i Securitas. Trolig den viktigste. I et selskap hvor alt handler om sikkerhet, er menneskene som jobber der den største ressursen. Og av og til kan det være ekstra tøft for de ansatte, det er ikke til å komme bort fra i denne bransjen. Det var mange ran i Vi kan jo spesielt nevne Lørenfaret. Det var tøft og det var vanskelig å være forberedt på hva dettet betydde for de som ble utsatt for brutaliteten, sier Laila. Det var tid for kurs i ettervern. Laila meldte seg på Soscons kurs i psykologisk stress og krisebearbeidelse. Behovet for å lære mer om hvordan ansatte og medarbeidere skulle møtes etter sjokkartete opplevelser var stort. Plutselig satt jeg på kurs sammen med prester, leger og sosionomer. Jeg husker at jeg tenkte at, her, her har du bomma litt Laila. Men, nei! Det var utrolig verdifullt. Engasjementet våkner. Laila roter i skuffen og finner fram krisetelefonnummer og brosjyre om kursene. Eller, rettelse. Laila roter ikke i skuffen. Hun vet nøyaktig hvor den varselrøde lappen med det krisepsykiatriske telefonnummeret ligger. Hun kunne trolig funnet den og slått nummeret i blinde. Hennes deltagelse førte til at flere i Securitas kom seg på kurs. Det er tross alt hele mennesker vi jobber med, sier Laila engasjert. Senere har det blitt flere kurs. Jeg lærer litt hver gang, og de er blitt gode samarbeidspartnere. Det å ha personalansvaret innebærer mye HMS-jobbing og samarbeid med

9 bedriftshelsetjeneste og ansatte. Av og til kan det til og med være greit å anbefale folk å finne noe annet å gjøre. Laila kan fortelle om en tidligere ansatt som ble utsatt for traumatiske opplevelser i Drammen. Etter noen samtaler fram og tilbake, spurte jeg henne til slutt om hva hun helst ville gjøre med arbeidslivet sitt om hun ikke skulle være hos oss. Bli sykepleier, var svaret. Da synes jeg du skulle bli det, svarte jeg, og så fant vi en løsning i fellesskap. Nå er hun ferdig utdannet. Det gleder meg å se at det er mange måter å løse problemer på. I samarbeid med de tilliltsvalgte har vi kommet til enighet om å kunne rusmiddelteste ansatte ved sterk mistanke. Denne avtalen ble imidlertid stoppet av Datatilsynet, men vi har naket den inn til Personvernnemda og venter i disse dager på svar. Hei, se på den! Midt i vår samtale om helse-norge, som Laila irritert mener man burde ha kart og kompass for å finne fram i, og tendenser til slappe holdninger blant foreldre i forhold til normsetninger overfor barna, passerer en aluminiumsballong forbi vinduet. Det oppblåsbare, glade plastdyret, ser litt malplassert ut mot den regntunge bakgrunnen. Trolig er det noen på bakken som nå trenger trøst og støtte. Grenser er viktig. Både i privatlivet, overfor barn og på jobb. Jeg brenner for ettervern og inkluderende arbeidsliv, men det er også viktig å vite hvor grensen går mellom det private og det jobbmessige. Det er viktig for meg å holde på disse. Jeg tror nok at folk oppfatter meg som streng, men jeg vil gjerne også bli oppfattet som rettferdig. Jeg er i hvert fall ikke veldig vanskelig å prate med, påpeker Laila, som gjerne tar seg en tur innom og hilser på de som er på jobb når hun streifer innom en flyplass eller andre steder i landet. For Laila er det viktig å vite hvordan arbeidsdagen er for mesteparten av de ansatte. Hun har gått på seg gnagsår sko er et evig tema i Securitas frosset og vært redd. Situasjoner som alle ansatte kjenner seg igjen i. Kontakten blir tettere slik. I tillegg har et ukjent antall omorganiseringer ført til at det er blitt betraktelig kortere vei mellom ledelse og vektere. Nå er det bare 3-4 ledd, før var det opptil 13, forteller Laila, som også er glad for at uniformsregimet er lagt om i retning serviceuniform. Dermed blir det større synlig skille mellom vektere og politi, noe hun mener er viktig. Gjennomtrekken i Securitas er høy. Det er naturlig mener Laila, og kommer først og fremst av at det er mange studenter som prøver ut yrket i en periode. Dernest ligger det i oppgavens natur at det må være mange deltidsansatte. De som slutter er viktige ambassadører for Securitas, sier Laila. De tar med seg kunnskap om hvor alvorlig vi tar jobben vår og hvordan vi tar vare på hverandre. Senere havner de jo i næringslivet, og da vet de hvor de skal henvende seg for å få sikkerhet, smiler hun. Trass i ønsket om størst jobbfokus, er 24 timer avslutningsvis nødt til å ta med at Laila var en av pionerene innen kvinnefotball i Norge. For mer enn 30 år siden skrudde hun lange baller inn fra vingen på grusbanen Føyka i Asker. Jentene fikk ikke bruke gressbanen den gangen. Det ble en av hennes få organiserte idrettskarrierer. Ellers har det blitt mest skigåing og turer i skog og fjell. Hytta på Lillehammer er et yndet utfluktsmål som brukes nesten hver eneste helg. Grøntkortet på golfbanen er mest til pynt, og for å kunne være sammen med mannen, som er en ivrig golfspiller. Jeg er nok ingen idrettskonkurransekvinne. Derimot er jeg ganske konkurranseorientert i mye annet, avslutter Laila, som snart skal til Kina i regi av NHO for å holde innlegg om HMS for ledere og mellomledere i de gigantiske industribedriftene i frihandelssonene. En utfordring hun ser fram til med stor glede. Har du forresten sett kjevla jeg fikk av deltakerne på en ledersamling? Det var før samlinga, altså. Etterpå fikk jeg dette flotte hjertet, smiler hun. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 9

10 Logistikksikkerhet Med nesten 10 millioner kolli innom sentralen på Alnabru hvert år, er det klart at sikkerhetsutfordringene er enorme. Linjegods har valgt Securitas som hovedleverandør for de neste fem årene. Tekst: Pål Mugaas, Millimeterpress Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress Linjegods ruver i den norske transportbransjen. På Alnabru jobber omlag 500 av de 1100 ansatte i firmaet, og ukentlig er det et par hundre ankomster og avganger per dag. En logistikkutfordring av dimensjoner, men også en formidabel oppgave for sikkerhetsselskapet som skal sørge for at alt går som det skal. Finn Stuart Jordet er sikkerhetssjef i Linjegods og har vært sentral i forbindelse med den avtalen som nå er inngått. Han er meget fornøyd med prosessen mellom Linjegods og Securitas fram til anbudsdato, men understreker likevel at det var tilbudet som lå på bordet den gitte datoen som avgjorde hvem som fikk kontrakten. Pris, leveransedyktighet og kvalitet var og er utslagsgivende for Jordet. Det var lite ballspilling fra min side under anbudsprosessen. Jeg ga klart uttykk for at det var tilbudet som forelå den gitte datoen, som var det som gjaldt. Securitas var veldig aktive og det fungerte bra, men det er ingen som vinner et anbud hos Linjegods bare på grunnlag av prosess hvis tilbudet ikke er der det skal være. Men når dét er sagt, syntes jeg at prosessen fungerte utmerket. Securitas kom opprinnelig i dialog med Linjegods i forbindelse med systemer for kollisporing. Sikkerhetsrådgiver Eyvind Kjensli fra Securitas Systems var raskt på banen, noe som ga et godt inntrykk hos Jordet. Det at dere var så raskt på banen her, var nok viktigere enn dere tror. Jeg hadde jo flere leverandører og én hovedleverandør jeg var godt fornøyd med, men det skorta litt på det ene produktet, da måtte jeg ut på markedet og det ene tok det andre. Til slutt gikk en stor del av sikkerhetsleveransene til Linjegods på Alnabruterminalen ut på anbud. Stikkprøver Primæroppgaven for Finn Stuart Jordet som sikkerhetssjef er å sikre at de ansatte og alle som er tilknyttet Linjegods har en trygg arbeidsplass. Det er likevel varesikringen som tar mesteparten av tiden hans. Her er kombinasjonen av adgangskontroll, overvåking og stikkprøver sentrale elementer. Securitas har overtatt timer et magasin fra Securitas Norge

11 arbeidsgiveransvaret for portvakt Bjørn Vidar Smedsrud fra 1. juli, installert 48 nye kameraer, og oppgradert og sentralisert systemene for kamerastyring og kortkontroll. I tillegg kan vektere når som helst dukke opp for å foreta stikkprøver. Driftskonsulent Liesl Hagelberg fra Securitas Kontroll har hovedansvaret for teamet som utfører kontrollene, og disse har vært i drift siden 1. mars. Det er mange aspekter med sikkerhetsarbeidet i en bedrift. Jeg mener at det viktigste er å utvikle og ha fokus på intern arbeidskultur. Sikkerhetsledelsen må jobbe sammen med de ansatte for å utvikle en bra kultur som alle er tjent med, framhever Jordet, og fortsetter; Stikkprøvekontrollene her på Alnabru er ganske hyppige i forhold til det generelle nivået i transportbransjen, men også i forhold til andre bransjer. Vi foretar kontroll av all utgående trafikk og alle faste brukere av området er kjent med at det hører med å bli utsatt for stikk-kontroller. Også privatpersoner og biler må regne med å bli utsatt for denne typen kontroll, påpeker Jordet, som er godt fornøyd med oppfølgingen så langt. Alle sjåførene er innforstått med at vi må ha det slik og tar det med godt humør, påpeker han, og fortsetter; Kontroll har fungert bra. De er raske med tilbakemeldinger og rapporter, og vi har fulgt opp internt med en del tiltak. Finn Stuart Jordet framhever at poenget med stikkprøver er at det skal virke forebyggende, men han understreker at en bedrift selvsagt også er nødt til å ha rutiner som kan avsløre personer som stjeler fra bedriften. Godsmengden og antall personer som er involvert på Alnabru gjør at det faktisk er nødvendig med stikkprøver, selv om det gledelige nok er veldig sjelden at det oppstår problemer. Når vi utfører mellom 10 og 30 kontroller i måneden, og bruker et visst antall titusenlapper på dette i kvartalet, vil den forebyggende effekten øke radikalt hvis vi avslører det som eventuelt kan forekomme. Det er derfor viktig at vekterne er på hugget, og ikke bare er der for å skrive timer og fakturere. Dette er sikkert utbredt i bransjen. Bedriften kjøper noen tjenester og sikkerhetsleverandøren leverer noen timer og utfører noen kontroller, og alle er fornøyde men det skjer ingen ting, understreker Jordet. Det har vært noen tilfeller av avsløringer siden Securitas overtok kontrollen. Det mener Jordet er bra, for som han sier det; Hvis sjåfører som blir kontrollert sitter igjen med følelsen av at de ikke ville blitt avslørt om de hadde prøvd å stjele da virker kontrollen mot sin hensikt. Nå har vi vist at sånn er det ikke. Tekniske nøtter De tekniske utfordringene hos Linjegods har vært omfattende og Securitas Systems har virkelig fått en oppgave som setter kunnskap og fleksibilitet på prøve. Linjegods hadde blant annet over 1000 eksisterende adgangskort som de ønsket å beholde. Dermed måtte data konverteres over i det nye systemet noe som ikke var gjort i en håndvending, og som har medført mye ekstra jobb. I tillegg har 48 nye kameraer blitt integrert med eksisterende løsning, programvaren oppdatert og det er lagt noen kilometer kabel. Finn Stuart Jordet har satt sin lit til Eyvind Kjensli og stoler på at det skal gå bra. Det er klart at med teknikk som er relativt ny i Norge er det noen som har vært usikre, men med den servicepakka som følger med og med en stor leverandør, så føler jeg meg trygg på at systemet vil virke bra når det er implementert, framhever han. Sikkerhetsrådgiver i Securitas, Eyvind Kjensli, kan fortelle til 24 timer at Securitas har overtatt eksisterende systemer med kabling og kameraer, og det har vært vanskeligere enn man antok å sy det hele sammen. For et magasin fra Securitas Norge 24 timer 11

12 Kjensli er det imidlertid viktig å framheve at Securitas i sine anbud ikke leverer en teknisk beskrivelse, men en funksjonsbeskrivelse. Det blir litt hektisk, men jeg tviler ikke på at dette går som forventet, sier Finn Stuart Jordet, som gleder seg til alt er på plass. Mange utfordringer Transportbransjen står overfor mange utfordringer på varesikkerhet. Egne lover regulerer erstatningsverdien på varer i transport, noe som gjør at gode sikkerhets- og kollisporingssystemer er viktige innsalgsargumenter. Finn Stuart Jordet opplever at kundene har stor forståelse for de mindre forsinkelsene utvidet kontroll medfører. Bare se på farmasibransjen. Den sikrer jo lagrene sine som de reneste fort. Da er det klart at de setter pris på økt sikkerhet i transporten også. Erstatningssummen for et kolli med størrelse og vekt som en bærbar PC er bare 500 kroner. Når du tenker på hvilke verdier en slik vekt kan utgjøre i medisiner, er det klart de er aktpågivende. Hvis varene blir borte er det jo katastrofalt, påpeker Jordet. I Europa har det vært mange tilfeller av ran av trailere. De mest kjente i Norge er vel tilfellene av tørrfiskran i Italia, men også her hjemme ser man konturene av nye sikkerhetstrusler. Securitas leverer kollisporing i liten målestokk gjennom systemet Xepto. Dette gir sikring av biler gjennom GPSposisjonering mot alarmstasjon og Kjensli håper at det her kan ligge flere muligheter for Linjegods på sikt, noe Finn Stuart Jordet er åpen for, men han understreker at også her vil det gjelde konkurranse blant anbyderne. Vi har en del tracking-systemer som kan brukes på bilene våre i dag, men Linjegods vil helt sikkert installere mer omfattende systemer etter hvert. Her ser jeg fram til hva sikkerhetsbransjen kan få til, avslutter Jordet med et smil. FAKTA: Linjegodsavtalen Securitas har tegnet femårskontrakt med Linjegods om sikring av Alnabru-terminalen fra 1/7-05 (Kontroll fra 1/3-05). Systemet omfatter: Nytt adgangskontrollsystem med kortlesere. Securitasbemanning av porten. Nytt ITV-system (Intern TV-overvåking) bestående av 104 kameraer, 48 av disse er nye. Det er også nytt sentralt utstyr. Integrert sikkerhetssystem på toppen. Serviceavtale, med ev. reparasjoner, deler og arbeidstid inkludert. Et vekterteam på stikkprøvekontroller timer et magasin fra Securitas Norge

13 Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS): Til nytte både hjemme og på arbeidsplassen Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er landets største frivillige organisasjon innen narkotikafeltet med medlemmer og over 70 lokalforeninger. Organisasjonen hjelper både enkeltmennesker og bedrifter med å løse vanskelige spørsmål. Nå vil LMS engasjere seg i spørsmål tilknyttet narkotesting i arbeidslivet. Forsvarlig testing er en fordel så vel for arbeidsgiver og arbeidstaker og samfunnet som helhet, mener Landsforbundet. Da hippiebevegelsen nådde Norge midt på 1960-tallet ga det seg utslag i hasjrøykende ungdom i Slottsparken midt i hjertet av hovedstaden. Det skulle vise Jan Erik Thoresen seg å være starten på en utvikling av stoffmisbruk som i dag er et av våre største samfunnsproblemer. Daværende helseminister uttalte at narkotikamisbruk ikke ville bli noe problem i Norge og at hasjrøykingen var et forbigående fenomen. Dessverre skulle han ta skammelig feil. Over en million er berørt Anslag viser at nordmenn bruker narkotika regelmessig eller delvis regelmessig. Blant disse er ca sprøytenarkomane. De fleste av brukerne er unge mennesker med familie foreldre, søsken, tanter og onkler samt besteforeldre. Multipliserer vi med 7 (internasjonal beregningsmetode) viser det seg at over én million mennesker er berørt. Et familieproblem I utgangspunktet er stoffmisbruk et familieproblem. Når et barn eller en ungdom begynner med narkotika snus familiens liv på hodet. Stoffmisbrukeren blir hovedpersonen. All energi, penger og oppmerksomhet rettes mot han eller henne. Belastningen på de enkelte familiemedlemmer blir enorm. Over tid fører dette til langtidssykemeldinger, psykiske problemer, uføretrygd og familieoppløsning. Familieøkonomien svekkes dramatisk og faren for at misbrukerens søsken også begynner å ruse seg blir ofte overhengende. LMS har bygd opp et omfattende hjelpetilbud til familiene gjennom et nettverk lokalisert i over 70 lokalforeninger. Der kan familiene gå i selvhjelpsgrupper, kurs i å mestre en vanskelig hverdag, delta i sorggrupper eller i spesielle fora for foreldre og søsken. Det legges opp til helseuker for spesielt slitne familiemedlemmer og sosiale sammenkomster i form av fjellturer eller utenlandsreiser. Hovedkontoret i Oslo er dessuten behjelpelig med å kontakte hjelpeapparatet i vanskelige saker, utforme søknader og bistå på annen måte. Egen støttetelefon LMS har en landsdekkende støttetelefon ( ) som årlig mottar henvendelser fra fortvilte mennesker som trenger hjelp. Organisasjonen driver utstrakt informasjonsvirksomhet gjennom media og overfor Storting og styringsverk, utgir tidsskriftet Mot Stoff og tilbyr en rekke publikasjoner. LMS driver forebyggende virksomhet gjennom Aksjonsuka mot narkotika, Orkidékampanjen og foredragsvirksomhet på skoler og i bedrifter. Tar med problemene på jobb - Med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet har vi gjennomført en undersøkelse om hvordan det oppleves å ta med seg familieproblemene når man går på arbeid og hvordan arbeidsgiveren reagerer. Situasjonen blir vanskelig for begge parter, men lar seg løse gjennom gjensidig åpenhet og forståelse. LMS har et eget opplæringsprogram for hvordan arbeidslivet bør forholde seg når de får medarbeidere som har et narkotikaproblem i familien, opplyser Jan Erik Thoresen, som er ansvarlig for Landsforbundets kommunikasjon og samfunnskontakt. Han forteller at LMS i økende grad får henvendelser fra bedrifter, spesielt i risikoutsatt virksomhet. Mange er bekymret fordi de ser at personen med narkoproblem hjemme fort kan bli et risikomoment når de kommer på jobb, men også fordi de har berettiget mistanke om at ansatte i betrodde stillinger eksperimenterer med narkotiske stoffer. Må bli handlekraftige - Dessverre forekommer det narkotikabruk blant arbeidstakere på alle nivåer. Når vi får henvendelse fra bedrifter om hva de bør gjøre er vårt svar at ledelsen først må erkjenne at det eksisterer et problem som ikke kommer til å gå over av seg selv. Så må det fattes en beslutning om å gjøre noe. Her må ledelsen ikke tre noe nedover hodet på de ansatte, men på forhånd fremsette gode argumenter for å gå videre. Det er grunnleggende at det blir et samspill mellom ledelsen, de tillitsvalgte, personalansvarlig, bedriftslege etc. For bedrifter som forvalter et særlig ansvar for liv, helse og materielle verdier må det legges vekt på å ha et aktivt og synlig engasjement mot narkotikabruk, sier Jan Erik Thoresen. - Det er nok at én person begår en fatal feil i narkotikapåvirket tilstand. For en risikoutsatt bedrift kan det medføre et raskt og merkbart tap av anseelse og markedsandel som det kan ta lang tid å rette opp igjen, om man i det hele tatt klarer det. Blant en rekke viktige virkemidler er narkotesting av ansatte på alle nivåer. Det kan for noen høres dramatisk ut, men er et godt og ikke minst nødvendig virkemiddel i en konkurranseutsatt og medieorientert hverdag. Blant de saker LMS kommer til å engasjere seg i fremover er nettopp testing på alle arenaer fra private hjem, på skoler og ikke minst i arbeidslivet. I løpet av høsten vil vi arrangere en egen fagdag om testing der vi vil utfordre de som vil sette egeninteressen foran fellesskapet. Vi vil arbeide for at testing blir akseptert der det er nødvendig, sier Jan Erik Thoresen i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 13

14 Se deg ikke tilbake se framover «Du har fått to ører til å høre dobbelt så mye som det du skal si med den ene munnen du har. I tillegg har du fått øynene foran for å se framover og ikke bakover». Sitatet fra tidligere Securitas-topp Amund Skarholt setter tonen for vårt møte med to av Norges mest erfarne sikkerhetsrådgivere Jan Eddie Tinlund fra Norges Bank og Roger Kristiansen fra BBS. Tekst: Pål Mugaas, Millimeterpress Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress Det tar akkurat to sekunder fra senior sikkerhetsrådgiver i Norges Bank, Jan Eddie Tinlund, kommer inn i resepsjonen hos Securitas til han er dypt involvert i samtale med gamle kjente. Engasjementet er umiddelbart til stede hos mannen som har vært en sentral sikkerhetsmann i det norske samfunnet i en årrekke. Rett bak ham hinker BBS sikkerhetsrådgiver Roger Kristiansen forsiktig inn til møtet. Krykkene er en midlertidig konsekvens av litt uforsiktig omgang med et hyttetak og en gjenstridig stige. For en gangs skyld har han slurvet med sikkerheten. Leggbeinet røk rett av, men nå går det heldigvis bedre, forteller Kristiansen. De to ringrevene er invitert av 24 timer til en liten prat om fortid og framtid i sikkerhetsbransjen, men det skal snart vise seg at det blir mest framtid. «Se deg ikke tilbake se alltid framover» kan stå som et felles postulat fra de to sikkerhetssjefene. Det er timer et magasin fra Securitas Norge

15 Roger Kristiansen i framtiden utfordringene kommer og dem er det mange av. Det har skjedd noe i det norske samfunnet etter Nokas-ranet, påpeker Tinlund. Ikke nok med at det gjorde noe med folks forståelse av organisert kriminalitet og hvilke ytterligheter slike folk kan gå til, men vi vil også se at dette betyr at mer og mer av politiets kapasitet og ressurser vil bli bundet opp mot den «store» kriminaliteten. Dermed blir det sikkerhetsselskapene som må ta seg av småkriminaliteten, ettersom politiet får mindre og mindre kapasitet til dette. De to er skjønt enige om at vaktselskapene har utviklet seg med stormskritt de siste årene. Securitas og andre vaktselskaper er blitt leverandører av den sikkerheten som samfunnet ikke lenger klarer å levere. Samfunnet har blitt mer utrygt og politi og helsetjenester klarer ikke å levere det borgerne trenger. Det er verken kapasitet eller politisk vilje til å endre dette og mye tyder på at politikerne vil at den enkelte borger skal betale mer av disse tjenestene selv. Med de store «catchprosjektene» som politiet setter i gang nå, blir det ingen ting igjen til å ta hverdagskriminaliteten, mener de to. Profesjonalisering av bransjen har vært formidabel, men vaktselskapene er for passive i forhold til å fronte sin kompetanse i media. Man er for opptatt med å jobbe internt. Det burde frigjøres krefter til dette arbeidet, påpeker Tinlund, som også mener at bransjen samlet må drive mer aktiv lobbyvirksomhet rettet mot besluttende myndigheter. En av de beste markedsførerne jeg vet om, er jo han som sitter der, skyter Kristiansen inn, og peker på Regionssjef i Divisjon Vakt, Henning Røisland, som er med på møtet. Røisland må innrømme at en del av denne kritikken er riktig. Når gamle ringrever uttaler seg, er det viktig å lytte. De to har vært sentrale samarbeidspartnere for Securitas i over 20 år. Nå er det et generasjonsskifte på gang i norsk sikkerhetsbransje. Mange av de gamle forsvinner over i pensjonistens rekker, samtidig som det kommer inn nye, kompetente folk. Hver generasjon har sin styrke. Det er viktig med en blanding. Endringer er jo det normale. De som ikke er i stand til å tilpasse seg endringer, er heller ikke i stand til å jobbe med andre på en konstruktiv og engasjert måte, mener Tinlund. Securitas og BBS har hatt en fin dialog i alle år. Dere evner å kommunisere med kunder og andre uten å «selge» hele tiden. Dermed har vi vært i dialog hele tiden, påpeker Kristiansen, og fortsetter; Det er når dialogen forsvinner at det oppstår konflikter, derfor er det så viktig å kunne snakke sammen hele tiden. Enkelte ting var nok lettere før. Da kunne en omfattende kontrakt fort bli utarbeidet på sparket når sjefene pratet sammen. Jeg var veldig missfornøyd med adgangskontrollen i BBS. Da var det Amund Skarholt som var ny sjef her. Vi to satte oss ned og prata i foajeen oppe hos oss. Det ble til at vi skrev ned hele avtalen på en serviett der og da. Det var jo noen kroner... og det var mange som trudde vi var gærne, humrer Kristiansen. Men, du skal ikke glemme at sikkerhet handler om tillit. Det er alfa og omega i denne bransjen. I det øyeblikket tilliten er borte, har du gjort det, skyter Tinlund inn. Derfor kan man gjøre slike ting med partnere som har tillit til hverandre. Den menneskelige faktor De to har vært borti mye rart opp gjennom årene. Ikke alt har vært like trivelig og ikke alt egner til å stå på trykk. Et langt arbeidsliv i institusjoner som håndterer ufattelige økonomiske beløp daglig, gjør at erfaringen deres i mange henseende er sammenfallende. De er enige i at moderne sikkerhetsarbeid først og fremst handler om mennesker og relasjoner. På den ene siden handler det om kontroll av potensielle utro tjenere som jobber i utsatte bedrifter og på den andre siden er det sikkerheten til utsatte nøkkelpersoner. Dette siste er blitt en større og større utfordring og de to er ikke i tvil om at det er her framtidens store sikkerhetsutfordring kommer til å ligge. Jeg er veldig redd for utviklingen vi ser nå. Ettersom de fysiske sikkerhetstiltakene blir bedre og bedre, så blir kidnapping og utpressing kanskje eneste veien inn for de kriminelle, og det er nok av eksempler på at de ikke nøler med å benytte seg av brutale metoder. Eksempelvis slik det ble gjort under det store bankranet i Northern Bank i Belfast og for så vidt også anslaget mot Postens brevsentral og Majorstua postkontor, framholder Tinlund, som mener at vaktselskapene bør komme bedre inn i forhold til vakthold rundt pengeinstitusjoner. En god del ting kan observeres utenfor i forkant, og du skal huske på at det er billigere med vakthold enn å bruke masse penger på fysisk sikkerhet. Det verste scenarioet er kidnap- Jan Eddie Tinlund et magasin fra Securitas Norge 24 timer 15

16 ping og gisseltaking. Hva gjør du hvis de sitter hjemme med pistol rettet mot kona og barna dine. Det hjelper ikke hvor gode vi er i sikkerhet da, vi verner jo om våre nærmeste. Jeg har vært gjennom noe slikt sammen med Securitas for mange år siden. Det gikk ikke så langt som at de satt og vifta med pistolen, men en kollega av meg var ille ute og Securitas hadde livvakt med bikkje som måtte hente sønnen hans på skolen. Det var skikkelig ille. Vi i sikkerhetsbransjen og i Securitas har lært mye av dette og tilsvarende hendelser, supplerer Kristiansen. Det er tross alt billigere og smartere og forebygge framfor å reparere. De to trekker fram ressursene som ligger i all informasjonen fra vaktselskapene som kjører rundt om natta. De observerer mer enn de fleste tror. Norge har vært et foregangsland på rapportering av mistenkelige observasjoner fra vaktselskaper og inn til politi og Kripos. Nå har dette spredd seg til Sverige og Danmark. Systemet ble initiert i Norge i 2001 etter et par års forarbeid, og nå rapporteres det et par hundre observasjoner i året, forteller Tinlund. Praten trekker naturlig over mot personsikring. Et tema som blir stadig mer aktuelt, og som også står på arbeidsblokka til Securitas. Kidnappingen av den svenske millionæren Fabian Bengtsson var en tankevekker, og Jan Eddie Tinlund mener at norske næringslivsledere og samfunnstopper ikke tar dette tilstrekkelig på alvor. To ensomme ulver Selv om mulighetene for intern uttroskap og hvordan dette skal håndteres som er en av hovedutfordringene for dagens sikkerhetsrådgivere, er det klart at den raske teknologiutviklingen også medfører store utfordringer. Alt kan avlyttes og overføring av sensitive data er ikke det tryggeste å gi seg i kast med. I London var det 500 lapptopper og et par tusen mobiltelefoner som ble glemt i drosjer i fjor. Det utgjør så klart en stor sikkerhetsrisiko og utfordring. I forlengelsen av dette, ser vi jo at alle seriøse bedrifter nå sier at den der, den legger du igjen på utsida. Bilde og videotelefoner som kan fjernstyres er blitt hverdagskost, og nyutviklet og avansert utstyr får du kjøpt hvor som helst, påpeker Tinlund. De to blir naturlig nok ofte alene i sine roller. Bransjens natur tilsier at det ikke er mange man kan snakke med for å drøfte ting på en grundig måte. Og er det en ting de to har lært, er det at tale er sølv, taushet er gull. Noe følgende lille beretning kan underbygge. Vi var på IFSEC (International Security Conference) i London, og der reiste det seg en førstereisegutt fra et meget stort forsikringsselskap og fortalte en historie. Det å fortelle historier er jo greit nok, det er det alltid mange som gjør det i slike fora. Men, plutselig så kom han til det stadiet at han begynte å sette navn på personene det gjaldt og da så jo vi på hverandre og sa ja, ja... det blir med denne ene turen, humrer Kristiansen. At han fikk rett i sine antagelser, bekreftet telefonen han fikk fra forsikringsselskapet da han kom hjem. Jeg ble ringt opp fra forsikringsselskapet, ja. De hadde fått noen signaler og lurte på om dette var tilfelle. Jeg måtte bare bekrefte kunne jo ikke juge på slikt. Jeg har aldri sett ham siden, avslutter Kristiansen. Ja, det er mange i sikkerhetsbransjen du ikke kan drøfte ting med. I Norges Bank lagde vi en egen arbeidsgruppe som bestod av folk fra etterretningsstaben, sikkerhetsstaben, overvåkningstjenesten og Norges Bank, samt en fra Stortinget og en fra Regjeringskvartalet. Og da måtte alle være sikkerhetsklarert på nivå «hemmelig» for å få lov til å være med på møtene, så det er klart det begrenser seg, repliserer Tinlund. Tinlund inngår også i en unik samarbeidsgruppe for Nasjonalbankene i Europa. Her får han utvekslet erfaringer på høyt nivå. Et eksempel han trekker fram, er brevbombeanslagene mot flere toppledere i EU. Da var gruppa samlet kun få dager etter angrepene og kunne studere den udetonerte bomben og sette seg inn i modus operandi. Tinlund og Norges Bank kan imidlertid skryte på seg en enestående rekord i sikkerhetshåndtering. Ingen uvedkommende har vært inne i hvelvet deres siden Ole Høiland stakk av med spesidaler natt til andre januar En historie Tinlund kan på rams. Det lærerike med Høilund er at også han var avhengig av innsidehjelp. I sikkerhetsspørsmål som angår mennesker, er ingen ting nytt under solen, avslutter han timer et magasin fra Securitas Norge

17 Hvordan kontrolleres kontrollørene? I et selskap hvor sikkerhet er en av de viktige arbeidsoppgavene, må ledelse og tillitsmannsapparatet nødvendigvis være enige om mye av målene for internkontroll, om enn ikke alltid om midlene. Tekst: Pål Mugaas, Millimeterpress Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress Spørsmålet om kontroll eller sosial kontroll kan sies å være den største utfordringen i samarbeidet mellom ansatte og ledelse i Securitas. Ledelse og ansattes ønske om kontroll med vandel og potensielle problemer som rusmissbruk, må først og fremst utøves gjennom HMS-apparatets systemer for internkontroll, mener de tillitsvalgte. De fire tillitsvalgte som utgjør arbeidsutvalget er godt fornøyd med den dialogen de har med ledelsen, og mener at de i fellesskap tar ansvar for å utvikle et best mulig arbeidsmiljø for alle. Hovedvernombud Pål Sture Nilsen, regional tillitsvalgt for Oslo, Thor Sannæs, regional tillitsvalgt for Bergen, Geir Merkesdal og hovedtillitsvalgt Terje Mikkelsen. Disse utgjør Arbeidsutvalget i tillitsmannsapparatet i Securitas. Felles løft Når spørsmålet om rusmiddelkontroll dukket opp i bedriften var ledelsen og de tillitsvalgte raskt enige om at man ikke ønsket å ha kollegaer som var påvirket i arbeidstiden. Dette er både en sikkerhetssak for den enkelte og et tillitsspørsmål overfor kollegaer, kunder og publikum. Hvis vi skal få kontroll på dette må vi klart og tydelig informere om bedriftens holdning til temaet og ikke bare ensidig innføre kontrolltiltak på arbeidsplassen. Samtidig må ledelsen vise overfor de ansatte at de tar problemet på alvor, noe bedriften nå har vist ved å inngå avtale med AKAN. AKAN har lenge vært et ikke-tema i Securitas, og holdningsendringen fra ledelsen må berømmes og er et godt eksempel på hvordan vi har samarbeidet om problemstillingen, sier hovedtillitsvalgt Terje Mikkelsen. Gjennom dialog utviklet bedriften praktiske rutiner for hvordan arbeidet skulle håndteres. Gjennom den sosiale kontrollen har det blitt et bedre arbeidsmiljø som gjør det enklere å sikre at ansatte ikke ruser seg, samtidig som de ansatte får en trygghet av å bli tatt på alvor dersom man kommer med et problem til sin leder. Dialogløsninger Den samme dialogen la grunn for løsningene av medarbeidersamtaler og de praktiske problemene som oppstod rundt det at det faktisk ikke var personalressurser nok til å gjennomføre alt på individnivå. Mange jobber på andre tider av døgnet enn lederne sine, eller er ute hos kunder hele tiden. Da er det ikke så lett å følge opp, så vi fikk innført avtale om fire vektersamlinger i året. Dette er jo bra, men praktiseres dessverre litt variabelt, og her kunne nok en del vært flinkere, framhever regional tillitsvalgt Thor Sannæs. Det er en forholdsvis høy turnover blant ansatte i vaktselskaper. I Securitas er det omlag 20%. Mye av dette kommer av at det er mange deltidsansatte og studenter. På området personaladministrasjon er det derfor en utfordring at det er få ansatte som skal hanskes med stadig omskiftelige vaktlister, sykdomsfrafall, vikarer osv. Hovedvernombud Pål Sture Nilsen mener dette er en sak hvor de ansatte gjennom tillitsmannsapparat og verneapparat bør arbeide sammen med ledelsen for å finne gode løsninger for fremtiden. Også her tror jeg det er riktig å bruke økonomiske argumenter, påpeker Thor Sannæs, som mener at det kort og godt er god butikk å øke administrasjonens kapasitet. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 17

18 HMS i Kina På et verneledermøte i Trondheim den 29. mai mottok jeg en telefon fra Willadsen i NHO med forespørsel om jeg kunne delta på HMS-seminar. Fokus skulle være på samarbeid mellom ledelse og tillitsmannsapparat, opplæring, rekruttering og lederutvikling, eller som jeg vil omskrive til vesentlige elementer i vår Toolbox. Dette syntes jeg hørtes spennende ut, men når Willadsen presenterte at seminarene skulle avholdes i Kina, trodde jeg det var Willy i Røret som gjorde narr av meg. Det viste seg imidlertid at seminarene skulle foregå i byene Xi an og Changchung, og den 12. juni møtte jeg de øvrige 3 deltagerne på Bejiing flyplass. I tillegg til Bjørn Willadsen som er koordinator for samarbeidsprosjektet mellom norsk UD og NORAD om demokratisering i Kina, deltok Ingrid Steen Malt som er seniorkonsulent med spesialfelt arbeidslivsregler og lover i NHO. Videre Niels Eirik Nertun som er miljødirektør i SAS-konsernet foruten undertegnede. Norske forskere har nå vurdert prosjektet (rapport juni 2005) og gitt det gode anbefalinger slik at prosjektet vil fortsette i mange år fremover. Vi ble meget godt ivaretatt av Deputy Director Peng Kai fra Liasion Department of All-China Federation of Industry And Commerce som er NHO s samarbeidspartner i Kina. De har 1,8 millioner medlemmer av små og mellomstore bedrifter. Poenget med seminarene er å presentere ulike måter å løse HMS-oppgaver på for kinesiske bedriftseiere, som på denne måten får påfyll til å videreutvikle egne organisasjoner. Hovedintensjonen er å fortelle hva og hvorfor vi gjør slik i Norge (Skandinavia) og ikke være belærende om hva Kina bør velge timer et magasin fra Securitas Norge

19 Laila Windju Ingrid Steen Malt Niels Eirik Nertun Bjørn Willandsen Turen gikk videre til Xi an som er vest i Kina. På vei fra flyplassen til Xi an ble vi fort klar over at Kina var kommet mye lengre i sin utvikling enn hva vi trodde. Vi kjørte på 4 til 6-felts vei som var bompengefinansiert, og var gjennom rundkjøringer som vi må til Paris for å finne maken til. Det var byggeprosjekter vi bare kan drømme om i Norge. De river gamle blokker, områder med dårlige bosteder og bygger nye blokker an mas. Det som forbauset oss var at stillasene var av bambus, men nå har vi forstått at det er minst like sterkt som stål. Vel fremmme på hotellet i Xi an kunne vi fastslå at hotellet langt overgikk det vi er vant til av fasiliteter, komfort og service. Seminarene gikk på engelsk med kinesisk tolk, og fungerte bra. Det vil si at vi fikk en ny erfaring, for når kinesere går i hvilemodus og med det mener jeg at jeg ville ha trodd at de sov, har de kun satt på sparebluss og er til stede, selv om det ser ut som om de sover. Under spørsmålsrunden fikk vi bekreftet at de var til stede hele tiden, for da var de aktive etter å hente ut mest mulig av våre erfaringer. Det viste seg fort at mange av de yngre kineserne behersket engelsk meget godt, da de hadde startet med engelsk i 12- års alderen. I dag er det imidlertid obligatorisk med engelsk fra gunnskolen. I forhold til mitt foredrag var undringen stor over at vi tar kostnadene med opplæring av personell uten å sikre oss at de ikke kan gå til konkurrenter eller tilsvarende når de er ferdig opplært. Vi avholdt det samme seminaret i Xi an og i Changchung, som er nær den koreanske grense. Det ble en opplevelsesrik uke med mange nye inntrykk, og en ydmykhet for et land i en rivende utvikling. Skal man besøke Kina å se litt hvordan det var før bør man gjøre det i løpet av de nærmeste årene, for ikke å si det nærmeste året. Dette samarbeidsprosjektet mottar også kinesiske ledere på et lederutviklingsprogram i Norge, og i den sammenheng kan det være aktuelt at de kommer til Securitas for å høste erfaringer om kommunikasjon med medarbeidere som for eksempel gjennom medarbeidersamtaler. Jeg håper vi får besøk, da det er flott å vise frem hvordan vi jobber i Securitas. Laila A. Windju personalsjef Jubileum fra 1. juni 2005 til 31. desember 2005 Navn Avdeling År Jubileumsdato Tor Aune Securitas Services AS/Oslo 40 år 1. februar 2005 Lars Husby Securitas Systems AS/Oslo 35 år 9. november 2005 Sverre Inge Faaberg Securitas Services AS/Bergen 30 år 2. juni 2005 Ingebjørg Riiser Securitas Services AS/Oslo 30 år 9. juni 2005 Ulf Gjørven Securitas Services AS/Oslo 30 år 1. september 2005 Roy Joel Christiansen Securitas Services AS/Oslo 30 år 6. september 2005 Edwin Tufte Securitas Services AS/Oslo 30 år 10. september 2005 Jan Willy Kleven Securitas Systems AS/Kristiansand 30 år 6. oktober 2005 Arne Wold Securitas Systems AS/Trondheim 25 år 1. mai 2005 Frederik E. Kjær Securitas Services AS/Ormen Lange 25 år 20. mai 2005 Kjell-Ove Vagle Securitas Verdi AS/Vestfold-Telemark 25 år 16. juni 2005 Svein Erik Bilstad Securitas Services AS/Molde 25 år 1. juli 2005 Torgrim Hänninen Securitas Services AS/Asker og Bærum 25 år 7. august 2005 Gunnar Henrik Olsen Securitas Services AS/Asker og Bærum 25 år 1. september 2005 Bjørn-Ove Hope Securitas Services AS/Bergen 25 år 4. september 2005 Knut Hansen Securitas Systems AS/Hamar 25 år 8. september 2005 Ann-Grethe Norheim Securitas Services AS/Oslo 25 år 10. september 2005 Lars Trælvik Securitas Services AS/Oslo 25 år 1. oktober 2005 Kjell Berg Securitas Services AS/Oslo 25 år 11. oktober 2005 Tove Backmann Securitas Systems AS/Drammen 25 år 1. november 2005 Eva Paulsen Securitas Systems AS/Oslo 25 år 2. november 2005 Gisle Wårås Securitas Verdi AS/Oslo 25 år 4. november 2005 et magasin fra Securitas Norge 24 timer 19

20 IFSEC 2005 Reisebrev fra avdelingssjef Øyvind Halnes, Securitas Systems AS Øyvind Halnes forteller om utviklingen på brannsikring. Nettverksbygging i pausene. Tower 42 - Londons høyeste kontorbygning. Vaktstyrken på Tower 42 teller totalt 24 personer og styres herfra. Årets store begivenhet i sikkerhetsbransjen: Tradisjonen tro arrangerte Securitas tur til IFSEC med utreise 18. mai slik at 17. mai kunne feires som seg hør og bør. Messen ble arrangert i Birmingham fra 16. til 19. mai og besto i år av: Security Solutions and Network Advantage, International Fire Expo, Safety and Health Expo, ACPO International Police conference and exibition. Neste år arrangeres messen fra 8. til 11. mai. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere. Hvorfor i all verden blir så mange med oss år etter år til IFSEC? I tillegg til det faglige treffer de likesinnede fra hele verden. Her kan man utveksle felles utfordringer og erfaringer som igjen vil komme til nytte i egen virksomhet. Økt fokus på terrorfrykt Allerede ved leie av vår faste stand merket vi i år økt fokus på terrorfrykt, med nye rutiner og økt krav til sikkerhet til oss som utstiller. Terrorhandlingene i London og andre deler av Europa den siste tiden levner oss ingen tvil om en reell terrortrussel som må tas på alvor. Det er ikke lenger spørsmål om hvis det skjer, men når og hvor det skjer neste gang. Litt om messen Noen trender fra årets IFSEC som er hvert å legge merke til: Det er primært innen adgangskontroll og intern TV- overvåking den store utviklingen skjer. Systemene blir mer og mer integrerte med en software der hele anlegget administreres ifra. I korte trekk blir det et managment system der man legger til de funksjoner som er nyttig for egen virksomhet, alt betjent fra et felles brukergrensesnitt. TCP/IP datanettverk utnyttes i større og større grad også til sikkerhetsapplikasjoner. Nettverksløsninger har vært presentert på IFSEC i mange år allerede. Normalt er det et etterslep fra demo verden på en messe til det praktiske liv men vi begynner nå virkelig å se disse løsningene i praksis. Software løsningene blir mer og mer intelligente, særlig innen CCTV løsninger. Det finnes i dag meget god software (avansert videoanalyse) som kan plukke ut unormale hendelser eller adferd som igjen presenteres for vekter. Det blir viktigere å viktigere å ligge i forkant av enhver uønsket hendelse. Denne type avansert videoanalyse vil hjelpe oss på veien og kan igjen effektivere overvåkingen. Samme løsning kan benyttes som et effektiviserings verktøy i egen virksomhet for å effektivisere arbeidsprosesser. En annen klar trend er endring fra DVR - digital video recording (enheten som i mange tilfeller erstattet videospiller og multiplekser) til NVR- network video recording løsninger. Sistnevnte løsning kan som DVR tilknytte eksisterende analoge kameraer, vil i større grad kunne utnytte eksisterende TCP/IP nettverket / kabelanlegg, bruker standard hyllevare PC/server løsninger og kan selvfølgelig tilknytte seg de fleste IP kamera typer. Anlegget bygges ut med små enheter (legoprinsippet) og blir dermed meget kosteffektivt. Faglig seminar Faglig påfyll i tillegg til messebesøk står i fokus under et slikt arrangement. Vi avholder derfor hvert år et eget faglig seminar med flere eksterne foredragholdere. I år var blant annet Rune Mørck Wergeland (leder for europeisk kriseteam for Burson Marsteller) med og holdt foredrag om kommunikasjon i krisetider. Sikkerhetssjef Finn Stuart Jordet var invitert fra Linjegods og delte sine erfaringer med tilhørerne om hvorfor de valgte Securitas som samarbeidspartner. Studie-/bedriftsbesøk Det ble i år arrangert 3 bedriftsbesøk hos større foretak i London i tillegg til bedriftsbesøk hos vår leverandør av adgangskontroll utenfor Birmingham. Disse var: Merryll Lynch finansinstitusjon Tower 42 London høyeste kontorbygning Canary Wharf stort område bestående av finans institusjoner og leiligheter. Her ble vi vist rundt av Security manager og fikk innsyn i trusselbildet og hvordan disse foretakene løste sine sikkerhetsutfordringer timer et magasin fra Securitas Norge

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad.

KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND. Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. KLUBBTUR 19.10.2013 EGERSUND Deltagere: Henryk (Henry) Mackowski, Jan Harald Risa, Thomas Skarstein, Torstein Fjermestad. Velger å begynne med oppladningen til turen, som ikke gikk helt smertefritt fra

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle»

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» «Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» Ingrid Ingrid Lund, Lund, Professor Professor i Spesialpedagogikk spesialpedagogikk «Hvor kjapt skal man heve flagget? Bruke begrepet mobbing?

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet

B E D R I F T S K U L T U R. Sammen om Porsgrunn. Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet B E D R I F T S K U L T U R Sammen om Porsgrunn Fellesskap Likeverd Mangfold Raushet Kjære medarbeider Hva menes med bedriftskultur og hvordan kan bedriftskulturen utvikles? Bedriftskultur sier noe om

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner og en mann. Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 INT. HJEMME HOS OG. KVELD. Pizzabudet Eddie er bundet til

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

- A better sense of security

- A better sense of security - A better sense of security For en tryggere hverdag Sikkerhet har forskjellige betydninger for personer og bransjer. Ingen har like behov, derfor må alle behandles inviduelt. Alltid24 leverer skreddersydde

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer