Forbundsnytt. Finn formen. Den perfekte julegaven til deg selv og de du er glad i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundsnytt. Finn formen. Den perfekte julegaven til deg selv og de du er glad i"

Transkript

1 Forbundsnytt utgave 5 november 2013 Finn formen Den perfekte julegaven til deg selv og de du er glad i Dette er den perfekte julegaven! La hele familien rocke julen inn og finne formen med Diabetesforbundets nye trim-cd. Her får du servert enkle øvelser med glad musikk som kan motivere deg til å trene. Dette kan enkelt gjøres hjemme i stua, i en motivasjonsgruppe eller på kontoret. TEKST KRISTIN ØYGARD FOTO LINE HÅRKLAU Musikk er en motivasjonskilde til bevegelse Fysisk aktivitet kan gjøres på så mange måter. Ingenting er mer riktig enn det andre. Det viktigste er at man gjør aktiviteter man trives med. Vi vet at mange motiveres av musikk når man trener. Derfor har vi laget en CD med tilhørende treningsprogram. Det eneste man trenger for å gjennomføre treningen er et musikkanlegg. CD-en består av to ulike programmer. Felles for begge er at de er enkle og på et nivå som de aller fleste kan beherske. Under utviklingen av treningsprogrammene har målet vært å gjøre de så komplette og fleksible som mulig. Man kan kjøre programmene i sin helhet, eller plukke ut enkelte deler. Det er rom for å gjøre endringer og justeringer slik at opplegget i størst mulig grad passer for akkurat deg. Trim CD-en er klar i løpet av november Trim CD-en er et prosjekt som er støttet av Extrastiftelsen, og vi er i sluttspurten på design og produksjon. I løpet av november håper vi å ha kommet i mål, slik at dere alle skal få muligheten til å benytte dere av denne spreke julegaven. Den vil bli tilgjengelig for alle våre instruktører på motivasjonsgruppene, for dere andre vil det være mulig å bestille CD-en på vår nettbutikk når den er klar. Mer informasjon kommer etter hvert. Gi god helse som julegave Hva er vel bedre enn å gi god helse i julegave? Dette er den perfekte gaven til deg selv og de du er glad i! Bli med og finn formen med Diabetesforbundet! Vi lover deg motivasjonsgaranti med enkle, effektive øvelser som gir deg et smil i kropp og sjel.

2 Takk! Jeg sa det da vi møttes sist under Diabeteskonferansen. Men om du ikke fikk det med deg, så sier jeg det igjen: Takk. At vi har et forbund som er regnet som en kunnskapsleverandør, og en viktig aktør både i folkehelseperspektivet og for våre medlemmer, er takket være deg. Diabetesforbundet drives av folk som deg, som setter av hverdagstid og helger til å jobbe for at vi sammen skal leve et godt liv med diabetes. Og som vi har formulert det videre i vår visjon og en framtid uten. Vi har sammen oppnådd ett av målene vi satte oss på landsmøtet i fjor. Å få på plass en nasjonal diabetesstrategi. Diabetesstrategien er innlemmet i NCD-strategien, som skal være styrende for hvordan Norge møter utfordringene med de ikke-smittsomme sykdommene (NCDs) de neste fire årene; diabetes, hjerte- og karsykdom, kols og kreft. Denne strategien var vi en viktig pådriver for, og vi klarte å få den på plass like før valget i høst. Og om du lurer, så er det ingen grunn til å frykte at regjeringsskiftet forkludrer strategien som ble banket. Den ble nemlig vedtatt med støtte fra samtlige partier på Stortinget. Likevel er det nå slik, at med et regjeringsskifte kommer det nye mennesker inn i posisjoner som har betydning for rammebetingelsene for vårt arbeid. Dette betyr iherdig jobbing for å opplyse både ministre, statssekretærer og de i Helse- og omsorgskomiteen om hva Diabetesforbundet står for, og ikke minst gi kunnskap om hva diabeteshverdagen går ut på for den enkelte med sykdommen. 14. november markeres Verdens diabetesdag. Ingen andre sykdommer har en slik FN-oppnevnt dag for å markere utfordringer og alvoret. Dette er en dag som løfter fram diabetesutfordringene globalt, men også nasjonalt og lokalt. Denne dagen gir oss en mulighet til å vise fram diabetessaken i stort og smått. Rundt i landet vil du se bygninger lyst opp i blått. Det blir vakkert og vemodig. Det blir sterkt og det blir fint. Takk for at du tar din del av ansvaret vi har for å hjelpe andre til å leve et godt liv med diabetes og en framtid uten. Nina Skille, forbundsleder Foto: Kristin Øygard Ny gruppe på Facebook Bli medlem av «Diabetesforbundet tillitsvalgte» på Facebook. En flott arena for å utveksle ideer og erfaringer med andre tillitsvalgte.

3 Vi var der da det skjedde... Nyansatte Stine Vedvik HYGGELIG MØTE: Shaista Basit og Twinkle Daves i møte med Oslos ordfører Fabian Stang (t.v.) og tidligere helseminister Jonas Gahr Støre. Stine Vedvik (28) er fast ansatt som politisk rådgiver i 100 % stilling. Hun har master i helse- og sosialpsykologi fra Universitet i Oslo, spesialisering i forebyggende helse og utvikling av helseintervensjoner på samfunnsnivå. Vedvik har tidligere jobbet i Studentsamskipnaden i Oslo og i Landsforeningen for hjerteog lungesyke (LHL), og har det siste året vikariert som politisk rådgiver i Diabetesforbundet. Mange har kanskje allerede fått med seg ERAS-festivalen som finner sted hvert år på Rådhusplassen i Oslo. ERASfestivalen blir organisert av 25 av Oslos innvandrerorganisasjoner. Festivalen er et gratisarrangement som har blitt gjennomført av ERAS siden Programmet er variert, med fokus på barn og familier på formiddagen, deretter med tiltakende «voksenfaktor» utover kvelden. I år fant arrangementet sted lørdag 24. august. Festivalen hadde innslag med alt fra barneteater, salsaoppvisninger, magedans, streetdance og norsk hallingkast, til norsk og polsk rock. ERAS-festivalen i år hadde kreative innslag av dans og musikk fra alle verdenshjørner. Over 40 telt ble satt opp, bestående av alt fra generell informasjon, til salg av mat og markedsføring av ERAS-organisasjoner. Blant mylderet av mennesker med ulik bakgrunn, og blant lukten av diverse eksotiske matretter, fant vi Fabian Stang og Jonas Gahr Støre ved scenen. Da var det bare å slå til og takke for all støtte. Til bakemeldingen vi fikk fra begge, er at vi gjør en god jobb, og at vi også er viktige samarbeidspartnere og viktige støttespillere i kampen mot forebygging av ikke-smittsomme sykdommer. Blant helseorganisasjonene var det kun Diabetesforbundet som var til stede, og nettopp dette ble registrert hos daværende helseminister Jonas Gahr Støre. Etter hvert kom flere kolleger til, og vi delte ut informasjon om diabetes på flere språk, deriblant tyrkisk, urdu, somali, arabisk, norsk og engelsk. Vi målte også blodsukker på nesten 140 personer, hvorav tolv personer hadde for høye blodsukkerverdier. Det høyeste var 11,9 mmol/l. (Mann, fra India). Ingen av disse hadde noen mistanke om diabetes. Alle tolv ble oppfordret til å kontakte sin fastlege snarest. Det var alt i alt en god dag å møte brukerne på, og vi fikk spredt sannheten om diabetes. Mange visste lite om diabetes fra før, og syns det var positivt at vi var til stede på festivalen. Heidi Henriksen Heidi T. Henriksen (44) er fast som organisasjonskonsulent i 100 % stilling. Hun er opprinnelig fra Lofoten, nå bosatt i Vestby. Gift med John, og sammen har de barna Einar (18) og Helene (6). Helene har diabetes type 1. Henriksen har fireårig økonomisk-administrativ utdannelse fra Oslo Handelshøyskole. De siste tolv årene har hun jobbet i Grete Roede AS, hvorav de siste fem i fagavdelingen med ansvar for kursdrift og opplæring av kursledere.

4 Å vestland, vestland Helga september inviterte fylkeslaget i Sogn og Fjordane til regionsamling for tillitsvalde i fylkes- og lokallag i region vest Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Til saman 23 personar frå fylkesstyret i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, lokallaga i Stavanger, Haugesund og omegn, Bergen og Sunnhordland valde å ta turen til Quality Sogndal Hotell i Sogndal denne helga. Det vart to innhaldsrike dagar med interessante foredrag, erfar ingsutveksling og ikkje minst sosialt samvær. Etter innsjekking og registrering fredag ettermiddag opna fylkesleiar i Diabetesforbundet Sogn og Fjordane, Anita Kjerstad, med å ønske velkomen, og tradisjonen tru vart det tent to kvite lys. Deretter fekk deltakarane presentere seg og fortelje kort om seg sjølve. Så var det samling til middag om kvelden. Dei fleste hadde reist langt denne dagen, og då smakte det ekstra godt at hotellet diska opp med ein nydeleg tre-rettars middag. Laurdag morgon opna vi programmet med å vise videoen om grågåsa, ei rørande historie om samhald og samarbeid eit innslag som manar til ettertanke. Leiarane for dei tre fylkeslaga hadde kvar sine seansar der dei orientere om aktivitetar og planar i sine fylke. Anita Kjerstad, fylkesleiar i Sogn og Fjordane, orienterte om aktiviteter i laget og planane framover. Det skal mellom anna setjast fokus på å få fleire lokallag aktive igjen. Ønskjer også tettare samarbeid over fylkesgrensene. Diabetesforum i fylket arbeider godt. Fylkesleiar i Hordaland, Astri Utkilen, orienterte om aktiviteter i Hordaland og styrearbeidet der. Ho kunne også opplyse om at to lokallag har slått seg saman. Fylkesleiar i Rogaland, Marit Karin Auestad, orienterte om aktiviteter i Rogaland. Der har fylkeslaget styremøte kvar sjette veke. Ho orienterte også om aktivitetane i lokallaga. NB! Viktig å merke seg at Rogaland står som arrangør for årsmøtesamlinga og den er tidfesta til mars Leiar av studieutvalet til Funkis i Sogn og Fjordane, Heidi Sårheim, hadde deretter eit innlegg om studieforbundet Funkis. Ho orienterte om kva kriterier som må til for å få et kurs godkjent i Funkis, korleis ein skal få fram for å melde inn kurs, og dei forskjellige typer tilskot ein kan søkje om. Neste post på programmet var sekretær i fylkeslaget i Sogn og Fjordane, Annfrid Skartun, som orienterte om det nye regelverket for førarkort som tredde i kraft frå 19. januar Annfrid jobbar til dagleg som inspektør ved Statens Vegvesen sin Trafikkstasjon i Sogndal. Her hadde deltakarane også mange spørsmål til foredragshaldaren. Det herskar tydelegvis mykje usikkerheit angåande det nye regelverket.

5 Etter lunsj fekk vi anledning til å hygge oss med eit musikalsk innslag. Vi fekk besøk av ein lokal songar, Einar Bolstad, som hadde med seg tre musikarar frå Indre Hafslo Spelemannslag. Bolstad har ei utruleg flott songstemme, og vi fekk ei sjeldan fin musikkoppleving. Etter dette innslaget fekk industrien anledning til å presentere seg. Der var representantar frå Lifescan, Medtronic og Lilly til stades. Deltakarane ga uttrykk for at det ville gjere godt med ein spasertur, både for å få strekkje på beina, men også for å få sjå litt av omgjevnadane i vakre Sogndal. Vi fekk mange nyttige tips for å ivareta den daglege hygiene, og kva ein kan gjere for å førebyggje plager. Vi fekk også råd om kva tid ein bør oppsøke profesjonell hjelp dersom plagene vert for store, i tillegg til at ho orienterte litt om val av rett skotøy. Tilbake til dei faglege programpostane, var det fotterapeut Laila Fluge Bortheim som opna med eit interessant foredrag om det daglege stell av føter, og diabetesfoten i særdelesheit. Deretter var det tannpleiar Eva Hove Sæterdal sin tur. Ho poengterte at tannhelsa må meir på kartet når det gjeld diabeteshelse. Ho tok føre seg forskjellige risikofaktorar for å utvikle tannkjøtsjukdommar. Orale seinkomplikasjonar kan også oppstå ved diabetes. Det er også vist at periodontitt kan auke behovet for insulin.

6 Visste du at du må vente ca. ein halv time før du pussar tennene etter at du har drukke juice eller spist ei frukt? Dette fordi syra i produktet har gjort emaljen mjuk. Tannlegane og tannpleiarane har eit ansvar for å informere pasientane om rettane til stønad frå folketrygda. Konklusjonen er at det bør lages informasjonsmateriell om diabetes/oral helse både for diabetespasienten og diabeteshelsepersonell. Etter ein betre frukost var vi i gang igjen, og Marlon Hepsø som er sentralstyremedlem, orienterte om sentralstyret sitt arbeid. Merete Lunde, forsknings- og utviklingssjef ved Lerum Fabrikker opna med å fortelje om oppstarten av Lerum i 1905, og som framleis er ei familiebedrift der fjerde generasjon no sit i sjefsstolen. Det er ei spanande historie om ei av hjørnesteinsbedriftene i Sogndal. Lunde orienterte om merking av matvarer Matinformasjonsforordningen. Ny forskrift for merking av matvarer, som skal gjelde frå 13. desember Det vert mellom anna minstekrav til skriftstorleik på varedeklarasjonen. Ho snakka også om kva som ligg i omgrepet lett-produkt, og også om Stevia som Lerum no nyttar i produksjon av saft/syltetøy. Til stor glede for deltakarane fekk alle med seg eit rikhaldig utval av vareprøver både av saft og syltetøy. Deretter var det helserådgivar ved Sogn Frisklivssentral, Elisabeth Rygge, sin tur. Ho tok føre seg risikofaktorar ved utvikling av livsstilsjukdommar. Samhandlingsreforma var også nemnd, og Folkehelselova som skal vere eit viktig verktøy for å nå Samhandlingsreformas intensjonar. Ho nemnde også at Helsedirektoratet har utvikla rettleiar for kommunale frisklivssentralar. Ho orienterte også om frisklivsresepten. Ho la vekt på kor viktig det er med samarbeid for å lukkast. Frisklivssentralen er eit konsept i utvikling og utfordringa for oss vert å etablere eit godt samarbeid mellom Diabetesforbundet sine lokallag og dei forskjellige kommunane sine Frisklivssentralar. Heilt til slutt foretok vi ei lita oppsummering frå helga. Og vi konkluderte med at det hadde vore ei lærerik helg, med mange interessante foredrag, erfaringsutveksling og hyggeleg sosialt samvær. Hotellet fekk mykje skryt for god mat og god service. Då var den faglege delen av laurdagen omme, og nokre av deltakarane nytta tida til å rusle seg ein tur før vi samlast igjen til ein velsmakande middag og hyggeleg samvær utover kvelden. Lokallaget frå Stavanger hadde leigd minibuss, og hadde ein kjempekoseleg tur både fram og tilbake. Alt i alt hadde vi eit kjempekjekt opphald, og vi gjentar det gjerne. Anita Kjerstad, fylkesleiar Diabetesforbundet Sogn og Fjordane Solveig Svedjan, nestleiar Annfrid Skartun, sekretær Vidar Myren, kasserar Gunnar Ekeland, styremedlem Svein Rune Vie, varamedlem.

7 Barne- og familieutvalget: Inspirasjonsdose på Gardermoen Uforglemmelig helg for de aller minste TEKST LINDA TUNTLAND TEKST LISBETH AALVIK En høsthelg i slutten av oktober møttes 250 tillitsvalgte fra hele landet, deriblant 35 barne- og familiekontakter, til Diabeteskonferansen på Gardemoen. Etter felles samling på fredagen gikk alle barne- og familiekontaktene til en egen sal for å leke og bli kjent. Her var mange ulike personer og personligheter med det til felles at de har et tillitsverv og/eller barn med diabetes, og ikke minst et ønske om å gjøre hverdagen best mulig for barn med diabetes og deres familier. På lørdagen innledet leder av det nasjonale barne- og familieutvalget, Siri Ødegaard Blom, med det nasjonale BFUs oppgaver og satsningsområder. Deretter var det gruppearbeid hvor alle fortalte om de ulike aktivitetene som gjøres for barn og unge rundt omkring i landet. Alle fikk tips og ideer om hva man kan arrangere, og hvordan det best lar seg gjennomføre. Selv om det noen steder er behov for mer aktivitet, er det utrolig mange flotte arrangementer som blir gjennomført lokalt i regi av Diabetesforbundet! Søndag snakket forbundsleder Nina Skille om sosiale og økonomiske rettigheter for barn med diabetes, med spesielt fokus på skole og barnehage, og hun fortalte litt om Diabetesforbundets arbeid i forbindelse med dette. Til slutt var det tid for oppsummering og gode råd med på veien. Alle var enige om at det hadde vært en inspirerende helg med tid til erfaringsutveksling, og hvor man fikk ny motivasjon og nye bekjentskaper. På vegne av nasjonalt BFU vil jeg takke for en fantastisk helg, og samtidig oppfordre alle lokal- og fylkeslag til å fortsette å støtte opp om det viktige arbeidet barne- og familiekontaktene gjør for gruppa barn og unge i Diabetesforbundet. Det nasjonale barne- og familieutvalget har lenge ønsket å gjøre noe for gruppa «de aller minste med diabetes», det vil si barn under skolealder. Den første helgen i oktober ble drøm til virkelighet. 18 familier, totalt 71 deltakere, fra nord til sør deltok. Her var barn med diabetes, søsken og foreldre. Hotellet vi var på var helt topp for denne typen arrangement. Fine lekerom for barna, egnede konferanserom, god mat, og ikke minst kort vei til dyreparken. I løpet av helgen fikk foreldrene høre inspirerende foredrag med barnelege Lars Krogvold, psykolog Randi Abrahamsen, diabetessykepleier Tilla Landbakk og politisk rådgiver i Diabetesforbundet, Stine Vedvik. Imens koste barna seg på lekerommet med film, ansiktsmaling, trehjulssykkel, TV-spill og kreativt verksted. På lekerommet passet lokale frivillige på; foreldre til barn med diabetes, og noen med diabetes selv. For eksempel var to fra Ungdiabetes med hele helgen. Det var også en diabetessykepleier sammen med barna som hadde det medisinske ansvaret. Til sammen gjorde dette det hele til en trygg helg, både for barn og voksne. Tilbakemeldingene fra foreldrene viste at de satte stor pris på å lære mer om diabetes og få dele erfaringer, sorger og gleder med andre i samme situasjon. Barna syns det var spennende å se at de andre også målte blodsukkeret og at de hadde det samme utstyret. Helgens høydepunkter for både små og store var nok besøket i dyreparken lørdag ettermiddag, og avslutningen da alle slapp hver sin lilla ballong til himmels: For et liv med diabetes og en fremtid uten!

8 Fem på Diabeteskonferansen 1 Hva er det viktigste du har lært på konferansen? 2 Har noe av det du lærte inspirert deg til å gjøre endringer i ditt lokallag når du kommer hjem? TEKST OG FOTO TURID GJERDE SPILLING Anne Lise Fjeldstad Åge Husby Fredrik Schultz Øystein Eriksen Nina Skille Ungdomskontakt i Aurskog-Høland Jeg har lært mye om nytt brukerutstyr, som jeg tror vil være nyttig for min sønn som har diabetes type 1. Som ungdomskontakt har jeg fått mange nye tips om hvordan jeg kan gå frem for å nå flere. Blant annet vil jeg nå prøve å invitere til aktiviteter som kan passe for flere aldersgrupper, som bowling o.l. Styremedlem i Diabetesforum i Nord Trøndelag, leder i Ytre Namdal Det viktigste jeg har lært på dette seminaret er at det er håp for fremtiden! Det er motiverende å se at det er så godt samhold i organisasjonen, og å møte så mange artige mennesker. I tillegg har jeg som styremedlem fått bekreftelse på at måten vi jobber på er rett, og at vi med små justeringer kan gjøre noe enda bedre. Avtroppende styremedlem i Ungdiabetes Det er mye bra som har skjedd i helgen, men en ting som har gjort meg ekstra glad er avskjedskortet jeg fikk av Martine H. Lyslid, da jeg gikk ut av styret i Ungdiabetes. Jeg vil nå starte opp Ungdiabetes i Oslo. Leder i Kontrollkomiteen Det har vært fint å se pågangsmotet til folk her i organisasjonen, og det å møte så mange som brenner for diabetesarbeidet. Som tidligere leder av Sør-Trøndelag, må jeg jo si at jeg er veldig fornøyd med at så mange i det nye Ungdiabetes-styret har sin bakgrunn i Sør Trøndelag. Forbundsleder Samhold og gode møteplasser er viktig. Jeg lærer hele tiden noe nytt i samtale med den enkelte tillitsvalgte. Der er viktig å huske på at diabeteshverdagen har mange fasetter, og dagen kan være svært ulik for hver enkelt. Etter denne konferansen har jeg fått enorm motivasjon til å fortsette arbeidet mitt. Jeg har også fått ny kunnskap som jeg vil bruke i møte med politikere, og i sentralstyrets arbeid med oppfølging av saker fra forrige landsmøte.

9 Nytt informasjonsmateriell på andre språk enn norsk Med midler fra Helsedirektoratet har vi nå fått muligheten til å utvikle faktaark på ni ulike språk, om fem forskjellige temaer tilknyttet diabetes. Disse vil vi i løpet av november ha på lager, samt at de fra og med desember vil være mulige å laste ned fra diabetes.no. Vi har også med midler fra Helsedirektoratet utviklet en ny brosjyre på tolv ulike språk, om betydningen av fysisk aktivitet og diabetes type 2. De forskjellige brosjyrene vil også etter hvert kunne streames som lydfiler på våre nettsider. For å bestille, ring vårt sentralbord tlf , eller send e-post til Diabetes er personlig Vi mener at hver person med diabetes fortjener individualiserte løsninger for å leve godt med diabetes i hverdagen. Derfor har vi gjort forståelse og støtte av disse personlige reisene vår høyeste prioritering. Gjennom kontinuerlig forskning og samarbeid, vil vi tilby den mest omfattende behandlingsporteføljen sammen med løsninger som gjør livet enklere. NODBT00381

10 Nord-Trøndelag: Sammen for å motivere hverandre GOD STEMNING: Glade deltakere fra Ytre Namdal, Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal. Samlingen på Rørvik startet fredag, der vi hadde bli-kjent opplegg, middag og sosialt samvær. Vi har etter hvert en kjerne av «gjengangere» som møtes i dia-sammenheng i fylket, så de fleste av oss er godt kjent. Men det var noen nye deltakere som ble tatt inn i varmen uten problem. Lørdagen startet med en god og næringsrik frokost, før det bar ut i solskinnet. Vi ble guidet gjennom gater og smug i Rørvik av Pernille og Johan, henholdsvis gårdstaus og patron fra gamle dager, som med sine underfundige og gode kommentarer førte oss inn i livet i kystbyen før og nå. Vi besøkte det gamle handelsstedet Berggården, og fikk servert Johans sviskekake, hvoretter vi ble geleidet over brua til det moderne museet Norveg. Det var en annerledes, men like fullt kjempeflott Diadilt. Etter lunsj fikk vi den faglige delen av kurset. Først ut var Bente Blengsli fra Friskgården i Grong. Hennes levende og engasjerte foredrag dreide seg rundt begrepet mestring av perioder med helseproblemer, der hun fortalte om Friskgårds filosofien, som kort summert går ut på at vi ved hjelp av positive tanker, kan bevege oss i rett retning langs en akse fra å føle seg syk til frisk, der vi selvsagt må søke å komme lengst mulig ut på frisk-siden. Tankens kraft er sterkere enn mange tror. Hege Nordahl, vår regionkontakt i Diabetesforbundet sentralt, orienterte om sitt nye virke som regionkontakt, og ytret ønske om å være svært aktiv og gjøre noe positivt for oss. Men da må vi komme med ønsker, idéer og spørsmål. Kjære dokk, ta kontakt, ba hun. Åge Husby, leder av lokallaget Ytre Namdal, som selvsagt omfatter Rørvik, fikk ordet for å snakke om lokallagsarbeidet der. Han tok utgangspunkt i fire punkter: Verving, engasjere, motivere og drift. Viktige ord for driften er mål og tiltak. Vi må ha gode, men fremfor alt realistiske mål, og fornuftige tiltak, som vil føre til måloppnåelsen. Han snakket også litt om betydningen av, og måter å være synlige på i lokalmiljøet. Det var satt av god tid til spørsmål, svar og diskusjoner under alle disse innleggene, og det var mange aktive og taletrengte personer i forsamlingen heldigvis. På lørdagskvelden var det treretters nydelig middag etter et hastig innkalt, men vellykket madrassmøte. Etter middag var det sosialt samvær, der Asbjørn Elstad sto for en intrikat gruppe-quiz der de glupeste selvsagt vant og premien var klapp, klem og stor ære. Søndag var det «lokallagenes time» hele formiddagen, der én fra hvert av de tilstedeværende lokallag fortalte om drift og aktiviteter i lokallaget sitt. Forsamlingen lyttet, spurte og diskuterte livlig. Det ble berettet om mange gode og engasjerende aktiviteter som det var bredde og variasjon i.

11 Kurs for unge med diabetes type 2: Endelig fikk vi det til! TEKST MARTINE HEMSTAD LYSLID, LEDER UNGDIABETES NASJONALT En stor milepæl for Ungdiabetes, var gjennomføringen av kurs for unge med diabetes type 2 i september. For første gang arrangerte vi samling for unge med diabetes type 2 i alderen år. En stor suksess! Totalt 17 deltakere var samlet september for faglig påfyll og masse sosialt samvær. Ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas, professor Trond Geir Jenssen og psykolog Siri Hoftun var helgens foredragsholdere. Målet vårt for helgen var å skape en uformell møteplass for unge med diabetes type 2, med den gode samtale i fokus. Mange viktige emner kom på bordet, gode diskusjoner ble utført, og en haug av erfaringer ble utvekslet. På kurset var det god spredning med tanke på både geografi, kjønn og antall år med diabetes. Noen hadde hatt det noen år, andre var nyoppdagede. Vi visste det var et stort behov for å skape en møteplass for unge med type 2, noe helgen virkelig bekreftet for oss kanskje også enda mer enn vi selv trodde først. Vi i Ungdiabetes nasjonalt er utrolig stolte over å endelig ha klart å skape en møteplass, vi er også veldig takknemlige og ydmyke over deltakerne som har delt, erfart og bydd på seg selv gjennom denne helgen. Det står det stor respekt av en flott gjeng!

12 Unik marsj i Lødingen Grunnskolene i Lødingen er de eneste i hele Norge som har gjennomført egen marsj i forbindelse med markering av Verdens diabetesdag. Det bør dere være stolte over. TEKST OG FOTO SVEIN RIST BRA RESPONS: Omlag 300 personer stilte opp da Verdens diabetesdag ble markert i Lødingen. Grunnskolene i Lødingen var de enste i landet som gjennomførte marsj i forbindelse med markeringa av dagen. Leder i Diabetesforbundet, Nina Skille, var svært fornøyd med å få være med på den eneste skolemarsjen som ble arrangert under Verdens diabetesdag 14. november. Med FN-flagget vaiende fra flaggstanga deltok om lag 300 personer i det som fikk navnet «Thomas-marsjen». Navnet har marsjen fått etter Thomas Hansen. 10-åringen, som til daglig er elev ved Lødingen barneskole, er den eneste ungdommen i kommunen som har diabetes. Etter marsjen samlet Nina Skille, Thomas Hansen og Marit Vikjord, fra Lødingen diabetesforening, elevene i 5. og 7. klasse ved barneskolen for å fortelle mer om hvordan det å leve med diabetes i hverdagen. De andre elevene lyttet ivrig, og hadde en rekke interessante og reflekterte spørsmål å komme med underveis i foredraget. Nina og Thomas hadde imidlertid flere oppdrag i forbindelse med markering av Verdens diabetesdag. På kveldstid stilte de på et åpent møte på rådhuset, for igjen å fortelle hvordan de på hver sin måte takler utfordringene det fører med seg å ha diabetes. Blå er den internasjonale fargen for diabetes. Lødingen kirke ble i så måte lyssatt i blått i forbindelse med markering av Verdens diabetesdag torsdag 14. november. Denne delen av markeringa må så sies å være bare delvis vellykket.

13 Diabetesforbundet har de siste årene fått økt støtte til både informasjonsarbeid, motivasjonsgrupper, Diabeteslinjen og arbeid med innvandrerhelse. Vi er svært glade for at støtten videreføres også i statsbudsjettet for Statsbudsjettet 2014 TEKST STINE VEDVIK, POLITISK RÅDGIVER Støtte videreføres Det er et stort behov for mer informasjon om diabetes, særlig for å fange opp de som har det uten å vite det. Å spre informasjon i mange kanaler er avgjørende for å sikre at man når flest mulig. Diabetesforbundet arbeider med informasjonsformidling gjennom flere kanaler, blant annet medlemsbladet Diabetes, diabetes.no, fagbladet Diabetesforum, infobrosjyrer og sosiale medier. For 2014 er det foreslått å videreføre fem millioner kroner til Diabetesforbundets informasjonsvirksomhet, arbeid med motivasjonsgrupper og å oppdage diabetes tidlig. I tillegg er det foreslått én million kroner i støtte til informasjonstjenesten Diabeteslinjen. Dette skal først og fremst sikre videre drift, slik at alle som har spørsmål om diabetes kan få gode svar på telefon eller nett. Utdanning av ledere til motivasjonsgruppene videreføres med en halv million kroner. Lederne skal blant annet motivere personer til å mestre hverdagen med diabetes og leve sunnere. Nye midler til innvandrerhelse Diabetesforbundets arbeid med innvandrerhelse ble i år styrket med en engangsbevilgning på én million kroner. I statsbudsjettet for 2014 ble det foreslått videre styrking med to millioner kr til dette arbeidet. Mer stabil finansiering gir muligheter for å styrke og videreutvikle vårt arbeid, og nå ut til flere med viktig informasjon og kunnskap. Diabetesforbundet har jobbet strategisk med dette allerede i flere år, men disse midlene gir oss muligheten til å forankre dette arbeidet dypere i organisasjonen. Særfradrag for store sykdomsutgifter Utfasingen av særfradraget fortsetter, og i 2014 vil folketrygdens utgifter til tannbehandling styrkes som et ledd i utfasingsprosessen. Det settes av 10 millioner kroner ekstra til personer med medisinske sykdommer eller lidelser som har store tannhelseproblemer. Den nye regjeringen har imidlertid uttalt at de ønsker å opprettholde særfradraget på det nivået det er nå, så her kan det komme endringer når de presenterer sitt budsjettforslag. Høringer Vi skal i år på budsjetthøringer i både helse- og omsorgskomiteen og kirke, utdannings- og forskningskomiteen for å gi våre innspill til statsbudsjettet. I sistnevnte komité vil vi snakke om utfordringene mange barn og unge med diabetes opplever i møte med barnehage og skole, og foreslå tiltak for hvordan dette kan bedres. I tillegg skal vi sammen med NCD-alliansen (Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Landsforeningen for hjerteog lungesyke) fremme krav om økt fysisk aktivitet i skolen, og bevare og utvide frukt og grønt-ordningen for å bidra til gode helsevaner hos barn.

14 Forbundsnytt utgave 5 / november 2013 En inspirerende diabeteshøst ere det siste års arbeid i Ungdiabetes, vedta styredokumenter som legger føringene for hvordan Ungdiabetes skal jobbe det neste året, og ikke minst valg av nytt styre i Ungdiabetes nasjonalt. I år var 34 deltakere samlet på Ungdomskonferansen, som ble arrangert parallellt med Diabeteskonferansen, noe som er rekord i Ung diabetes-sammenheng. Det sier noe om hvilket engasjement som finnes der ute i fylkene, og ikke minst sier det noe om hvilket behov det er for at Diabetes for bundet og Ungdiabetes eksisterer. Et nytt nasjonalt styre ble valgt. Fire nye ansikter ønskes velkommen i gjengen; Julie Sundli, Bjørn Peter Sandmo, Rebekka Ødegaard Blom og Jeanette Myran Grøstad, i tillegg til tre andre som er med videre i det nasjonale styret; Even André Olsen Strand, Nina Helene Lønmo og Martine Hemstad Lyslid. En flott gjeng som gleder seg stort til fortsettelsen! Vil også benytte anledningen til nok en gang takke de tre avtroppende styremedlemmene Frederik Schultz, Victor Pran og Synnøve Giil Folkedal. Tusen hjertelig takk for deres innsats i Ungdiabetes gjennom flere år. Det står stor respekt av jobben dere har avlagt, og dét skal det nye nasjonale styret ta med seg videre i arbeidet fremover. Takk også til alle dere «der ute» som engasjerer dere i Ungdiabetes og i forbundet generelt. Jobben dere gjør er beundringsverdig og utrolig viktig. Jeg er stolt over å få være en del av denne store, flotte diabetesfamilien, og jeg gleder meg til å lede Ungdiabetes i det kommende året. Ønsker dere alle en fortsatt fin høst. Stor hilsen fra Martine Hemstad Lyslid Leder, Ungdiabetes nasjonalt Grøset A.NO østen er godt i gang, og mye flott diabetesarbeid foregår rundt om i det ganske land. For Ungdiabetes sin del har det vært noen store milepæler denne høsten. Vi har arrangert diabetesweekend for medlemmer mellom 18 og 30 år, og kurs for unge med diabetes type 2 mellom 18 og 40 år. Sistnevnte var en stor happening i Ungdiabetes. For første gang i historien klarte vi å samle unge med type 2 til et kurs i Holmenkollen september. 17 deltakere var samlet til en helg fylt med faglig innhold, sosialt samvær og engasjement og inspirasjon. Vi i det nasjonale styret er utrolig stolte over endelig å ha fått det til. Gode erfaringer som vi absolutt skal ta med oss videre. Årets viktigste møte i Ungdiabetes ble helgen oktober arrangert på Ungdomskonferansen til Ungdiabetes; nemlig generalforsamlingen. Hvert år arrangerer Ungdiabetes generalforsamling, hvor delegater fra hele landet er samlet for å evalu- H Alle blodsukkerapparater i CONTOUR NEXT familien er innenfor ±10 % Bern Harrison, Accuracy Evaluation of a New Platform of Blood Glucose Monitoring Systems with the CONTOUR NEXT Test Strip. Poster presented at: 6th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), 27nd Februar 2nd March 2013, Paris. France. Presented poster showing CONTOUR NEXT LINK as marketed in the US. SKUP/2012/94. Fixed limit without cut off together with CONTOUR XT. Målesystem for blodsukker Blodsukkerstrimler Wireless Blood Glucose Monitoring System Bayer, Bayerkorset, CONTOUR, Ingen Koding logoen og simplewins er Bayers varemerker Bayer HealthCare LCC CONTOUR NEXT blodsukkerstrimmel klarer ±10%2 Målesystem for blodsukker Målesystem for blodsukker / / /

15 Nytt styre i Ungdiabetes nasjonalt Helgen oktober arrangerte Ungdiabetes sin årlige Ungdomskonferanse med generalforsamling. Totalt 34 deltakere var samlet denne helgen, og general forsamlingen valgte lørdag 26. oktober et helt nytt styre i Ungdiabetes nasjonalt. Leder: Martine Hemstad Lyslid (øst), valgt for ett år. Nestleder: Nina Helene Lønmo (øst), valgt for to år, gjenvalg. Regionsansvar region midt. Styremedlem: Even André Strand Olsen (midt), ikke på valg. Regionsansvar region nord. Styremedlem: Bjørn Peter Sandmo (øst), valgt for to år, ny. Regionsansvar region sør. Styremedlem: Julie Sundli (midt), valgt for to år, ny. Regionsansvar region vest. Styremedlem: Rebekka Ødegaard Blom (vest), valgt for ett år, ny. Regionsansvar region øst. Styremedlem: Jeanette Myran Grøstad (midt), valgt for ett år, ny. Visste du at Novartis gir mange mennesker med alders- og diabetes-relaterte øyesykdommer et bedre syn 1 Visste du at Novartis har som mål å gi mennesker med diabetes en tryggere hverdag NoVartis er et sveitsisk selskap som utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og øker livskvalitet. Vi er det selskapet i verden som utvikler flest nye legemidler. Vår viktigste oppgave er å sørge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Ingen syke mennesker skal lide unødvendig når de kan få hjelp av våre legemidler. 2 NO ) Lucentis SPC, 2) EMEA, FDA, PMDA, SFDA/CDE Novartis Norge AS PB Nydalen 0401 Oslo Tlf: Faks:

16 NO/DV/0110/0001 DIA 4. utgave november 2012 Novo Nordisk Scandinavia AS, Changing Diabetes is a registered trademark of Novo Nordisk A/S FlexPen - ferdigfylt penn med flere typer insulin Lett å trykke 1,2 Tydeligere fargekode enklere å identifisere Bedre doseringsnøyaktighet 2,3 1) Pfützner A et al. Prefilled insulin device with reduced injection force: patient perception and accuracy. Curr Med Res Opin 2008; 24(9): ) Rissler J et al. Evaluation of the injection force dynamics of a modified prefilled insulin pen. Expert Opin. Pharmacother 2008; 9(13): ) Asakura T et al. Dosing accuracy of two insulin pre-filled pens. Curr Medi Res & Opin, 2008; 24: Optimaliser diabetesbehandlingen med analysesvar du kan stole på DCA Vantage diabetesanalysator DCA benytter HbA1c-metoden som nå anbefales av Helsedirektoratet som diagnostisk kriterium for diabetes. Metoden oppfyller de strenge kravene til presisjon og nøyaktighet og har vist gode resultater gjennom eksterne kvalitetskontroller. Analyseresultatene er klare i løpet av legebesøket. Dette gjør at leger og sykepleiere i løpet av kort tid kan ta de riktige beslutningene på pasientens vegne. Answers for life.

17 Slik kvalitetssikrer du skriftlig kommunikasjon og bruk av foto i Diabetesforbundet TEKST MARGRETHE AULIE Når du har laget en tekst som skal trykkes eller publiseres på nett, eller sendes ut til flere enn internt i sekretariatet og sentralstyret, må du huske dette: Er det en «liten» tekst, som for eksempel er litt omskrevet eller på annen måte endret (lotteritekst, medlemsinfo etc.) kan dette være nok: (Spør enhetsleder, eller noen andre i Kommunikasjonsenheten hvis du er usikker). Få en av dine kolleger (i enheten) til å lese gjennom teksten først. Rett opp eventuelle feil/gjør de endringene dere blir enige om. Der hvor en mer grundig gjennomgang er nødvendig: Skriv ned hva du ønsker utført (for eksempel sjekk av faglig innhold, språkvask, korrektur se begrepsforklaring nedenfor), og når du må ha teksten tilbake sett en tidsfrist. Send deretter teksten til enhetsleder i Komm. Enhetsleder i Komm. vurderer hvem som skal «ta oppdraget», og videreformidler dette. Husk tidsfrist! Tekst som skal sjekkes/rettes faglig/ språkvaskes må korrekturleses av noen andre enn den som utfører dette, helt til slutt. Når arbeidet er utført, sendes teksten tilbake til den som har hovedansvaret Dersom teksten skal legges ut på nett eller settes i en brosjyre, husk en siste korrektur før du trykker «publiser» eller sender «klar til trykk»! Masseutsendelse av e-post E-posten må ha en avsender ut over Diabetesforbundet (et navn/tittel + kontaktinfo) Husk å fjerne «FW» i emnefeltet, dersom du skal sende ut en e-post du har fått fra noen andre Riktig logo! (Ikke strukket, eller på annen måte uproporsjonert) Rett font (Areal 11 pt.) Vurder e-postens lengde/innhold om den bør korrekturleses og eventuelt språkvaskes av Komm. Begrepsforklaringer Faglig innhold = det teksten handler om, for eksempel mat, insulin, føling, osv. Er det riktig det som står i teksten? En med kompetanse på området må vurdere dette. Leder av kommunikasjonsenheten bør vurdere hvem som kan sjekke faglig innhold, og eventuelt konferere med Bjørnar dersom det er tvil. Språkvask = å sjekke at språket er sammenhengende, konsistent og lett forståelig, sett i lys av sjanger og målgruppe for teksten. Generelt er det viktig å unngå vanskelig språk/ lange setninger, bytte ut fremmedord, etc. Korrektur = å sjekke for skrivefeil, tegnsettingsfeil, osv. Diabetesforbundet sier Diabetes type 1 og diabetes type 2 er vår skrivemåte. «Sukkersyke» brukes ikke. Person(er) med diabetes ikke «diabetiker(e)» Endring av levevaner ikke endring av livsstil/livsstilsendring Sjekkliste Stavefeil, orddelingsfeil, tegnsetting, og/å, stor/liten bokstav, etc. Bruk færre fremmedord/låneord, kort ned på setningene/sett punktum, luk ut gjentakelser/bruk synonymer, etc. Skriv enkelt og unngå (for mange) adjektiver. Diabetesforbundets styrke er å gi god informasjon. Vi er alle ansvarlige for at det vi sier er riktig, både i form og innhold. Foto Enhver som publiserer bilder på nettet/trykk må forholde seg til personopplysningslovens og åndsverklovens bestemmelser. Det betyr at du ikke kan publisere et bilde av en person uten samtykke av den som er avbildet. Det er den som har publisert bildene som eventuelt må bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig foreligger. Portrettbilder Skal du publisere portrettbilder på nett/ trykk må du alltid ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres. Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer. Grunnen til at du må be om samtykke er at publisering kan medføre ulemper for de som er avbildet. Noen vil kunne føle det ubehagelig at bilder, gjerne sammen med opplysninger om navn eller lignende, gjøres tilgjengelig for alle. Denne ulempen veier normalt tyngre enn interessen av offentliggjøring. Bilder som ligger på nettet kan være uskyldige nok i seg selv, men sammenstilling av bilder og opplysninger på andre nettsteder, kan gi en helhetlig profil av enkeltpersoner som disse ikke ønsker. Situasjonsbilder Situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formålet med bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog, eller hendelser som har allmenn interesse. Når det gjelder bilder av potensielt krenkende situasjoner eller mer spesielle anledninger, for eksempel der en ser ventende på et legekontor eller besøkende i et badeanlegg, bør disse normalt ikke publiseres.

18 Forbundsnytt utgave 5 / november 2013 Skråblikk fra Diabeteskonferansen: Takk for sist til alle Er du tatt opp i nåde og sagt ja Til å hjelpe forbundet nå og da Du sitter i klisteret og et lite verv har fått Da kan du jobbe til håret blir vått Vi dupper oss gjennom kjedelig foredrag Det snakkes og messes om hjertekar Ikke noe for oss å tenke på i dag Vi tynna blodet med vin i godt lag Styremøter med meninger i fleng Noen har de i sine hjem Og da må du vaske og rydde huset i en fei Og kan hende sette en kakedeig Så reiser vi hjem og for å få ro og fred Du kommer ikke langt med det Styremøter diabetesdag Du må jammen ta i et tak Og etter hvert har du oppgaver i fleng Glem alt du skulle ha gjort i ditt eget hjem Om du er ung eller gammel hva betyr nå det Du skal heretter aldri få fre Type to slitenhet og konferanse Trimkurs matkurs du må ha balanse Ledermøter og barnekurs Har du husket å kjøpe sukkerfrie brus For du blir bitt av basillen kort og godt For i denne foreninga spiller vi ikke kort Her venter andre oppgaver rett og slett Enten du ønsker eller har bedt Forhold deg til telefoni data og FFO Du kan ikke vente å få noe ro Regionsmøter årsmøter og ungdommer i fleng De vører ikke penger og vil ikke i seng Du skal verve medlemmer så ofte du kan Videre oppmuntre hver dame og mann Til å komme på møter hver eneste gang Kanskje tema er kjedelig og kvelden er lang Dagene går og fylles med diabetessaker Vi søker på midler og tygger sukkerfrie kaker Så møtes vi og legger våre planer Skravler i vei om våre plager Det spiller ingen rolle hva vi har for tema Vi søker på midler og kjøper ei kake på Rema Og selger lodder for vi må ha penger Slik at vi kan ligge på hotell i myke senger Vi legger hodene våre i bløt Og undrer hvorfor ble jeg så søt Det er en nøtt som kanskje knekkes Med før det dere, Jeg gleder meg til vi igjen skal treffes Møtes i baren og hygge oss selv Å komme inn i forbundet var litt av et hell Vi reiser på seminar og treffer på mange Og kveldene kan nok bli noe lange Hilsen May Kværnstuen Neste frist for innlevering av stoff: 9. desember Forbundsnytt kommer ut 6 ganger per år, og legges ut på Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til redaktør Knut Jarle Einstad på telefon eller på e-post: knut. / / Ansvarlig redaktør: Nina Skille Redaktør: Knut Jarle Einstad Design: Marit Jakobsen /

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014

Diabeteskonferansen 2014. Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Diabeteskonferansen 2014 Rica Hell, 24. 26.oktober 2014 Velkommen til Diabeteskonferansen 2014 Mestermøte på Hell Diabetes handler om mestring. Å mestre blodsukkersvingninger, mat, motivasjon. Det handler

Detaljer

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2013. 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2013 25. 27. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen 2013 Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten Diabeteskonferansen 2013 tar for seg

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport

Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Diabeteskonferansen 2011 14. 16. oktober - Clarion Hotel Oslo Airport Velkommen til Diabeteskonferansen Diabeteskonferansen skal være med på å binde sammen organisasjonen vår. Den skal være en stor hendelse

Detaljer

Forbundsnytt. Diabetesforbundet og de gode hjelperne. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko.

Forbundsnytt. Diabetesforbundet og de gode hjelperne. www.diabetes.no / www.dialek.no / www.diabeteslinjen.no / www.diabetesrisiko. Forbundsnytt utgave 6 november 2012 Diabetesforbundet og de gode hjelperne Jeg fant jeg fant. Hva fant du nå da? Jeg fant en som ville sitte i styret i lokalforeninga. Nå har jeg aldri hørt på maken. Men

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012

A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 A-PROTOKOLL FRA MØTE I SENTRALSTYRET 19. 20. april 2012 Sted: Gardermoen Dato: 19. 20. april 2012 Tid: Torsdag kl 10.00 19.45 Fredag kl 09.00 13.00 Tilstede: Forbundsleder Sindre Børke Nestleder Nina Skille

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015

Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Statsråd Siv Jensen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref. LM Oslo, 27. januar 2014 Diabetesforbundets krav til statsbudsjettet for 2015 Diabetesforbundet er en uavhengig interesseorganisasjon

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Godt synlig Verdens diabetesdag

Godt synlig Verdens diabetesdag Forbundsnytt utgave 8 oktober 2011 STANG PÅ STAND: Oslo-ordfører Fabian Stang stakk innom standen på Stortorget og tok diabetesrisikotesten med hjelp av generalsekretær Bjørnar Allgot. Foto. Sven Grotdal

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap

Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Din diabetes ditt matvalg Fra vitenskap til kunnskap Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Anne-Marie Aas, ernæringsfaglig medarbeider Hensikt Fra råd til solid bakgrunn for egne valg

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag!

Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! VALGKAMPHEFTE 2013 Kjære alle lokalforeninger og fylkeslag! 9. september er det Stortingsvalg. En del av Diabetesforbundets oppdrag er å sørge for at diabetes er på samfunnets dagsorden. Valgkampen er

Detaljer

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat

Gruppesamling 4. Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Gruppesamling 4 Hovedfokus: Reiser Behandling hvor får jeg hjelp Valget Festmat Forrige samling Hvorfor er det viktig å være fysisk aktiv? Hvor viktig er det for hele kroppen å være aktiv? Har du tro på

Detaljer

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon

Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Din diabetes ditt matvalg Diabetesforbundets arbeid med nettbasert kostinformasjon Trine Strømfjord, organisasjonskonsulent DF og Anne-Marie Aas, kef ved OUS og ernæringsfaglig medarbeider DF Diabetesforbundet

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Kristine Mardal, Årdal Frisklivssentral Maren Oldertrøen Enget, Sogn Frisklivssentral Innhald Lovverk folkehelsearbeid Frisklivssentral

Detaljer

Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL)

Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL) Sluttrapport Mobil diabeteslinje (MDL) Desember 2013 Diabeteslinjen skal være et lett tilgjengelig informasjonstilbud med høy faglig kvalitet til alle som har spørsmål om diabetes. Tjenesten er et lavterskeltilbud

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013

ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 ÅRSBERETNING FFHB VEST-AGDER 2013 FFHB VEST- AGDER holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar 2013, på Peppes Pizza i Kristiansand Følgende saker var på dagsorden: Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrer

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet).

I tillegg til faglig framlegg god tid til prat og utveksling av erfaringer. Ansvarlig for tema: Pensjonert diabetessykepleier (frivillig, ulønnet). Tema Senior og Helse jan-mars 2016 1. Diabetes og livsstil Samarbeid med: Diabetesforbundet Steinkjer og omegn Tema: Informasjon om sykdommen diabetes, kosthold og mosjon i forhold til diabetes: - Historikk

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark

Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Nettverksgruppa på hospiteringsbesøk i Danmark Onsdag 10.september, sette nettverksgruppa for læring og mestring i Helse Vest, kursen mot Danmark. Me møttes frå nord til sør i Helse Vest på flyplassen

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE DESEMBER Desember-sangen: (mel: O jul med din glede) Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang titusener ganger

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,-

En god START. Lev livet med diabetes. for deg som har diabetes. Behov for å snakke? Ring diabeteslinjen. Ordinært medlemskap kr 385,- (Kryss av og skriv tydelig) Ordinært medlemskap kr 385,- Familiemedlemskap/støttemedlem kr 75,- Tilknyttes medlem:... Medlemsnr:... Minstepensjonist/uføretrygdet* kr 175,- Ungdom (18 25) og student t.o.m.

Detaljer

KURSKONSEPT. For voksne personer med type 1-diabetes fokus på diabetisk slitenhet

KURSKONSEPT. For voksne personer med type 1-diabetes fokus på diabetisk slitenhet KURSKONSEPT For voksne personer med type 1-diabetes fokus på diabetisk slitenhet INNHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse av kurskonsept 3 Målformulering 3 Arrangører 3 Organisering 3 Kursinnhold 3 Evaluering 5

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda

SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for. Huset i. bygda SKAP ak t iv i t et i huset di t t! Aktivitetskart for Huset i bygda 2 Kva er Aktivitetskart for huset i bygda? Aktivitetskartet for huset i bygda er eit verktøy for huseigarar av organisasjonseigde kulturbygg

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival.

Stormfestival 2016. Klart for stormfest. Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 Klart for stormfest Då er det like før det brakar laust med stormfestival. Stormfestival 2016 nermar seg. Vi er klare for at alle skal få ei triveleg helg her ute med kysten. Her kjem

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

SAKU Nordland 2015 «15 år» Invitasjonsprogram, med forbehold om endringer. RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen

SAKU Nordland 2015 «15 år» Invitasjonsprogram, med forbehold om endringer. RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen RANA KOMMUNE Kultur Fritidsavdelingen Tilstedeværende sanitet på dagtid: tirsdag, onsdag og torsdag: Rana Røde Kors. 1 Tilstedeværende sanitet på dagtid: tirsdag, onsdag og torsdag: Rana Røde Kors. 2 Gi

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Årsmøte 2016. Senja Avfall AS - Botnhågen. 7. februar 2016 Kl. 18.00

Årsmøte 2016. Senja Avfall AS - Botnhågen. 7. februar 2016 Kl. 18.00 Årsmøte 2016 Senja Avfall AS - Botnhågen 7. februar 2016 Kl. 18.00 1 SAK 1 Godkjenning av innkalling Innkallinga godkjennes SAK 2 Godkjenning av dagsorden Dagsorden godkjennes Sak 3 Valg av møteleder,

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør) Møte nr. 6-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 14.08.10 kl 1130 1800 Søndag 15.08.10 kl 1130-1300 Møtested Kreftforeningen,Tønsberg/ Quality Hotell Tønsberg Referent Andreas Hole

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Diabetes og fysisk aktivitet. Utdanningsprogram i diabetesbehandling og- omsorg 8.sept 2006

Diabetes og fysisk aktivitet. Utdanningsprogram i diabetesbehandling og- omsorg 8.sept 2006 Diabetes og fysisk aktivitet Utdanningsprogram i diabetesbehandling og- omsorg 8.sept 2006 Fysisk aktivitet Med hovedmål : Bli komfortabel med diabetesen ift fysisk aktivitet- selv sin beste behandler

Detaljer

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Grunnet islandsk vulkan og innstilte fly, ble det færre deltakere på Organisasjonsdagene enn det som var forventet.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no

Påmelding skjer til Anita Bakke på tlf. 41789682 eller på mail bone-ba@online.no Side 1 Nr.3.2011 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Bowling på Gjøvik 25/9. HC-messe. Side 2: Lederen, Side 3: Invitasjon Julebord Side 4: Hadeland Glassverk Fotballkamp Side 5: Reklame. Side 6: Adresseliste.

Detaljer

Barn og unge: Viktig gruppe for Norges Diabetesforbund

Barn og unge: Viktig gruppe for Norges Diabetesforbund LEDER Så mye å være stolt av Organisasjonsarbeid er lagspill der vi spiller hverandre gode, og der alles innsats er nødvendig for å score mål. Hver dag hele året gir tillitsvalgte av sin fritid, og hver

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

01.02.2013 21:06 QuestBack eksport - Evaluering av Fagseminar i sosiale medier 22. januar 2013

01.02.2013 21:06 QuestBack eksport - Evaluering av Fagseminar i sosiale medier 22. januar 2013 Evaluering av Fagseminar i sosiale medier 22. januar 2013 Publisert fra 23.01.2013 til 15.03.2013 74 respondenter (74 unike) 1. Hvor tilfreds er du med fagseminaret om sosiale medier? 1 Svært lite tilfreds

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014

Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Beretning for Barnekreftforeningen Vestfold 2014 Innhold: 1. Foreningens formål 2. Arbeid internt i foreningen 2.1 Medlemmer per 31.12.14 2.2 Oversikt over styret 2014/2015 2.3 Styremøter 2.4 Landsstyremøter

Detaljer