Forbundsnytt. Finn formen. Den perfekte julegaven til deg selv og de du er glad i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundsnytt. Finn formen. Den perfekte julegaven til deg selv og de du er glad i"

Transkript

1 Forbundsnytt utgave 5 november 2013 Finn formen Den perfekte julegaven til deg selv og de du er glad i Dette er den perfekte julegaven! La hele familien rocke julen inn og finne formen med Diabetesforbundets nye trim-cd. Her får du servert enkle øvelser med glad musikk som kan motivere deg til å trene. Dette kan enkelt gjøres hjemme i stua, i en motivasjonsgruppe eller på kontoret. TEKST KRISTIN ØYGARD FOTO LINE HÅRKLAU Musikk er en motivasjonskilde til bevegelse Fysisk aktivitet kan gjøres på så mange måter. Ingenting er mer riktig enn det andre. Det viktigste er at man gjør aktiviteter man trives med. Vi vet at mange motiveres av musikk når man trener. Derfor har vi laget en CD med tilhørende treningsprogram. Det eneste man trenger for å gjennomføre treningen er et musikkanlegg. CD-en består av to ulike programmer. Felles for begge er at de er enkle og på et nivå som de aller fleste kan beherske. Under utviklingen av treningsprogrammene har målet vært å gjøre de så komplette og fleksible som mulig. Man kan kjøre programmene i sin helhet, eller plukke ut enkelte deler. Det er rom for å gjøre endringer og justeringer slik at opplegget i størst mulig grad passer for akkurat deg. Trim CD-en er klar i løpet av november Trim CD-en er et prosjekt som er støttet av Extrastiftelsen, og vi er i sluttspurten på design og produksjon. I løpet av november håper vi å ha kommet i mål, slik at dere alle skal få muligheten til å benytte dere av denne spreke julegaven. Den vil bli tilgjengelig for alle våre instruktører på motivasjonsgruppene, for dere andre vil det være mulig å bestille CD-en på vår nettbutikk når den er klar. Mer informasjon kommer etter hvert. Gi god helse som julegave Hva er vel bedre enn å gi god helse i julegave? Dette er den perfekte gaven til deg selv og de du er glad i! Bli med og finn formen med Diabetesforbundet! Vi lover deg motivasjonsgaranti med enkle, effektive øvelser som gir deg et smil i kropp og sjel.

2 Takk! Jeg sa det da vi møttes sist under Diabeteskonferansen. Men om du ikke fikk det med deg, så sier jeg det igjen: Takk. At vi har et forbund som er regnet som en kunnskapsleverandør, og en viktig aktør både i folkehelseperspektivet og for våre medlemmer, er takket være deg. Diabetesforbundet drives av folk som deg, som setter av hverdagstid og helger til å jobbe for at vi sammen skal leve et godt liv med diabetes. Og som vi har formulert det videre i vår visjon og en framtid uten. Vi har sammen oppnådd ett av målene vi satte oss på landsmøtet i fjor. Å få på plass en nasjonal diabetesstrategi. Diabetesstrategien er innlemmet i NCD-strategien, som skal være styrende for hvordan Norge møter utfordringene med de ikke-smittsomme sykdommene (NCDs) de neste fire årene; diabetes, hjerte- og karsykdom, kols og kreft. Denne strategien var vi en viktig pådriver for, og vi klarte å få den på plass like før valget i høst. Og om du lurer, så er det ingen grunn til å frykte at regjeringsskiftet forkludrer strategien som ble banket. Den ble nemlig vedtatt med støtte fra samtlige partier på Stortinget. Likevel er det nå slik, at med et regjeringsskifte kommer det nye mennesker inn i posisjoner som har betydning for rammebetingelsene for vårt arbeid. Dette betyr iherdig jobbing for å opplyse både ministre, statssekretærer og de i Helse- og omsorgskomiteen om hva Diabetesforbundet står for, og ikke minst gi kunnskap om hva diabeteshverdagen går ut på for den enkelte med sykdommen. 14. november markeres Verdens diabetesdag. Ingen andre sykdommer har en slik FN-oppnevnt dag for å markere utfordringer og alvoret. Dette er en dag som løfter fram diabetesutfordringene globalt, men også nasjonalt og lokalt. Denne dagen gir oss en mulighet til å vise fram diabetessaken i stort og smått. Rundt i landet vil du se bygninger lyst opp i blått. Det blir vakkert og vemodig. Det blir sterkt og det blir fint. Takk for at du tar din del av ansvaret vi har for å hjelpe andre til å leve et godt liv med diabetes og en framtid uten. Nina Skille, forbundsleder Foto: Kristin Øygard Ny gruppe på Facebook Bli medlem av «Diabetesforbundet tillitsvalgte» på Facebook. En flott arena for å utveksle ideer og erfaringer med andre tillitsvalgte.

3 Vi var der da det skjedde... Nyansatte Stine Vedvik HYGGELIG MØTE: Shaista Basit og Twinkle Daves i møte med Oslos ordfører Fabian Stang (t.v.) og tidligere helseminister Jonas Gahr Støre. Stine Vedvik (28) er fast ansatt som politisk rådgiver i 100 % stilling. Hun har master i helse- og sosialpsykologi fra Universitet i Oslo, spesialisering i forebyggende helse og utvikling av helseintervensjoner på samfunnsnivå. Vedvik har tidligere jobbet i Studentsamskipnaden i Oslo og i Landsforeningen for hjerteog lungesyke (LHL), og har det siste året vikariert som politisk rådgiver i Diabetesforbundet. Mange har kanskje allerede fått med seg ERAS-festivalen som finner sted hvert år på Rådhusplassen i Oslo. ERASfestivalen blir organisert av 25 av Oslos innvandrerorganisasjoner. Festivalen er et gratisarrangement som har blitt gjennomført av ERAS siden Programmet er variert, med fokus på barn og familier på formiddagen, deretter med tiltakende «voksenfaktor» utover kvelden. I år fant arrangementet sted lørdag 24. august. Festivalen hadde innslag med alt fra barneteater, salsaoppvisninger, magedans, streetdance og norsk hallingkast, til norsk og polsk rock. ERAS-festivalen i år hadde kreative innslag av dans og musikk fra alle verdenshjørner. Over 40 telt ble satt opp, bestående av alt fra generell informasjon, til salg av mat og markedsføring av ERAS-organisasjoner. Blant mylderet av mennesker med ulik bakgrunn, og blant lukten av diverse eksotiske matretter, fant vi Fabian Stang og Jonas Gahr Støre ved scenen. Da var det bare å slå til og takke for all støtte. Til bakemeldingen vi fikk fra begge, er at vi gjør en god jobb, og at vi også er viktige samarbeidspartnere og viktige støttespillere i kampen mot forebygging av ikke-smittsomme sykdommer. Blant helseorganisasjonene var det kun Diabetesforbundet som var til stede, og nettopp dette ble registrert hos daværende helseminister Jonas Gahr Støre. Etter hvert kom flere kolleger til, og vi delte ut informasjon om diabetes på flere språk, deriblant tyrkisk, urdu, somali, arabisk, norsk og engelsk. Vi målte også blodsukker på nesten 140 personer, hvorav tolv personer hadde for høye blodsukkerverdier. Det høyeste var 11,9 mmol/l. (Mann, fra India). Ingen av disse hadde noen mistanke om diabetes. Alle tolv ble oppfordret til å kontakte sin fastlege snarest. Det var alt i alt en god dag å møte brukerne på, og vi fikk spredt sannheten om diabetes. Mange visste lite om diabetes fra før, og syns det var positivt at vi var til stede på festivalen. Heidi Henriksen Heidi T. Henriksen (44) er fast som organisasjonskonsulent i 100 % stilling. Hun er opprinnelig fra Lofoten, nå bosatt i Vestby. Gift med John, og sammen har de barna Einar (18) og Helene (6). Helene har diabetes type 1. Henriksen har fireårig økonomisk-administrativ utdannelse fra Oslo Handelshøyskole. De siste tolv årene har hun jobbet i Grete Roede AS, hvorav de siste fem i fagavdelingen med ansvar for kursdrift og opplæring av kursledere.

4 Å vestland, vestland Helga september inviterte fylkeslaget i Sogn og Fjordane til regionsamling for tillitsvalde i fylkes- og lokallag i region vest Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Til saman 23 personar frå fylkesstyret i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, lokallaga i Stavanger, Haugesund og omegn, Bergen og Sunnhordland valde å ta turen til Quality Sogndal Hotell i Sogndal denne helga. Det vart to innhaldsrike dagar med interessante foredrag, erfar ingsutveksling og ikkje minst sosialt samvær. Etter innsjekking og registrering fredag ettermiddag opna fylkesleiar i Diabetesforbundet Sogn og Fjordane, Anita Kjerstad, med å ønske velkomen, og tradisjonen tru vart det tent to kvite lys. Deretter fekk deltakarane presentere seg og fortelje kort om seg sjølve. Så var det samling til middag om kvelden. Dei fleste hadde reist langt denne dagen, og då smakte det ekstra godt at hotellet diska opp med ein nydeleg tre-rettars middag. Laurdag morgon opna vi programmet med å vise videoen om grågåsa, ei rørande historie om samhald og samarbeid eit innslag som manar til ettertanke. Leiarane for dei tre fylkeslaga hadde kvar sine seansar der dei orientere om aktivitetar og planar i sine fylke. Anita Kjerstad, fylkesleiar i Sogn og Fjordane, orienterte om aktiviteter i laget og planane framover. Det skal mellom anna setjast fokus på å få fleire lokallag aktive igjen. Ønskjer også tettare samarbeid over fylkesgrensene. Diabetesforum i fylket arbeider godt. Fylkesleiar i Hordaland, Astri Utkilen, orienterte om aktiviteter i Hordaland og styrearbeidet der. Ho kunne også opplyse om at to lokallag har slått seg saman. Fylkesleiar i Rogaland, Marit Karin Auestad, orienterte om aktiviteter i Rogaland. Der har fylkeslaget styremøte kvar sjette veke. Ho orienterte også om aktivitetane i lokallaga. NB! Viktig å merke seg at Rogaland står som arrangør for årsmøtesamlinga og den er tidfesta til mars Leiar av studieutvalet til Funkis i Sogn og Fjordane, Heidi Sårheim, hadde deretter eit innlegg om studieforbundet Funkis. Ho orienterte om kva kriterier som må til for å få et kurs godkjent i Funkis, korleis ein skal få fram for å melde inn kurs, og dei forskjellige typer tilskot ein kan søkje om. Neste post på programmet var sekretær i fylkeslaget i Sogn og Fjordane, Annfrid Skartun, som orienterte om det nye regelverket for førarkort som tredde i kraft frå 19. januar Annfrid jobbar til dagleg som inspektør ved Statens Vegvesen sin Trafikkstasjon i Sogndal. Her hadde deltakarane også mange spørsmål til foredragshaldaren. Det herskar tydelegvis mykje usikkerheit angåande det nye regelverket.

5 Etter lunsj fekk vi anledning til å hygge oss med eit musikalsk innslag. Vi fekk besøk av ein lokal songar, Einar Bolstad, som hadde med seg tre musikarar frå Indre Hafslo Spelemannslag. Bolstad har ei utruleg flott songstemme, og vi fekk ei sjeldan fin musikkoppleving. Etter dette innslaget fekk industrien anledning til å presentere seg. Der var representantar frå Lifescan, Medtronic og Lilly til stades. Deltakarane ga uttrykk for at det ville gjere godt med ein spasertur, både for å få strekkje på beina, men også for å få sjå litt av omgjevnadane i vakre Sogndal. Vi fekk mange nyttige tips for å ivareta den daglege hygiene, og kva ein kan gjere for å førebyggje plager. Vi fekk også råd om kva tid ein bør oppsøke profesjonell hjelp dersom plagene vert for store, i tillegg til at ho orienterte litt om val av rett skotøy. Tilbake til dei faglege programpostane, var det fotterapeut Laila Fluge Bortheim som opna med eit interessant foredrag om det daglege stell av føter, og diabetesfoten i særdelesheit. Deretter var det tannpleiar Eva Hove Sæterdal sin tur. Ho poengterte at tannhelsa må meir på kartet når det gjeld diabeteshelse. Ho tok føre seg forskjellige risikofaktorar for å utvikle tannkjøtsjukdommar. Orale seinkomplikasjonar kan også oppstå ved diabetes. Det er også vist at periodontitt kan auke behovet for insulin.

6 Visste du at du må vente ca. ein halv time før du pussar tennene etter at du har drukke juice eller spist ei frukt? Dette fordi syra i produktet har gjort emaljen mjuk. Tannlegane og tannpleiarane har eit ansvar for å informere pasientane om rettane til stønad frå folketrygda. Konklusjonen er at det bør lages informasjonsmateriell om diabetes/oral helse både for diabetespasienten og diabeteshelsepersonell. Etter ein betre frukost var vi i gang igjen, og Marlon Hepsø som er sentralstyremedlem, orienterte om sentralstyret sitt arbeid. Merete Lunde, forsknings- og utviklingssjef ved Lerum Fabrikker opna med å fortelje om oppstarten av Lerum i 1905, og som framleis er ei familiebedrift der fjerde generasjon no sit i sjefsstolen. Det er ei spanande historie om ei av hjørnesteinsbedriftene i Sogndal. Lunde orienterte om merking av matvarer Matinformasjonsforordningen. Ny forskrift for merking av matvarer, som skal gjelde frå 13. desember Det vert mellom anna minstekrav til skriftstorleik på varedeklarasjonen. Ho snakka også om kva som ligg i omgrepet lett-produkt, og også om Stevia som Lerum no nyttar i produksjon av saft/syltetøy. Til stor glede for deltakarane fekk alle med seg eit rikhaldig utval av vareprøver både av saft og syltetøy. Deretter var det helserådgivar ved Sogn Frisklivssentral, Elisabeth Rygge, sin tur. Ho tok føre seg risikofaktorar ved utvikling av livsstilsjukdommar. Samhandlingsreforma var også nemnd, og Folkehelselova som skal vere eit viktig verktøy for å nå Samhandlingsreformas intensjonar. Ho nemnde også at Helsedirektoratet har utvikla rettleiar for kommunale frisklivssentralar. Ho orienterte også om frisklivsresepten. Ho la vekt på kor viktig det er med samarbeid for å lukkast. Frisklivssentralen er eit konsept i utvikling og utfordringa for oss vert å etablere eit godt samarbeid mellom Diabetesforbundet sine lokallag og dei forskjellige kommunane sine Frisklivssentralar. Heilt til slutt foretok vi ei lita oppsummering frå helga. Og vi konkluderte med at det hadde vore ei lærerik helg, med mange interessante foredrag, erfaringsutveksling og hyggeleg sosialt samvær. Hotellet fekk mykje skryt for god mat og god service. Då var den faglege delen av laurdagen omme, og nokre av deltakarane nytta tida til å rusle seg ein tur før vi samlast igjen til ein velsmakande middag og hyggeleg samvær utover kvelden. Lokallaget frå Stavanger hadde leigd minibuss, og hadde ein kjempekoseleg tur både fram og tilbake. Alt i alt hadde vi eit kjempekjekt opphald, og vi gjentar det gjerne. Anita Kjerstad, fylkesleiar Diabetesforbundet Sogn og Fjordane Solveig Svedjan, nestleiar Annfrid Skartun, sekretær Vidar Myren, kasserar Gunnar Ekeland, styremedlem Svein Rune Vie, varamedlem.

7 Barne- og familieutvalget: Inspirasjonsdose på Gardermoen Uforglemmelig helg for de aller minste TEKST LINDA TUNTLAND TEKST LISBETH AALVIK En høsthelg i slutten av oktober møttes 250 tillitsvalgte fra hele landet, deriblant 35 barne- og familiekontakter, til Diabeteskonferansen på Gardemoen. Etter felles samling på fredagen gikk alle barne- og familiekontaktene til en egen sal for å leke og bli kjent. Her var mange ulike personer og personligheter med det til felles at de har et tillitsverv og/eller barn med diabetes, og ikke minst et ønske om å gjøre hverdagen best mulig for barn med diabetes og deres familier. På lørdagen innledet leder av det nasjonale barne- og familieutvalget, Siri Ødegaard Blom, med det nasjonale BFUs oppgaver og satsningsområder. Deretter var det gruppearbeid hvor alle fortalte om de ulike aktivitetene som gjøres for barn og unge rundt omkring i landet. Alle fikk tips og ideer om hva man kan arrangere, og hvordan det best lar seg gjennomføre. Selv om det noen steder er behov for mer aktivitet, er det utrolig mange flotte arrangementer som blir gjennomført lokalt i regi av Diabetesforbundet! Søndag snakket forbundsleder Nina Skille om sosiale og økonomiske rettigheter for barn med diabetes, med spesielt fokus på skole og barnehage, og hun fortalte litt om Diabetesforbundets arbeid i forbindelse med dette. Til slutt var det tid for oppsummering og gode råd med på veien. Alle var enige om at det hadde vært en inspirerende helg med tid til erfaringsutveksling, og hvor man fikk ny motivasjon og nye bekjentskaper. På vegne av nasjonalt BFU vil jeg takke for en fantastisk helg, og samtidig oppfordre alle lokal- og fylkeslag til å fortsette å støtte opp om det viktige arbeidet barne- og familiekontaktene gjør for gruppa barn og unge i Diabetesforbundet. Det nasjonale barne- og familieutvalget har lenge ønsket å gjøre noe for gruppa «de aller minste med diabetes», det vil si barn under skolealder. Den første helgen i oktober ble drøm til virkelighet. 18 familier, totalt 71 deltakere, fra nord til sør deltok. Her var barn med diabetes, søsken og foreldre. Hotellet vi var på var helt topp for denne typen arrangement. Fine lekerom for barna, egnede konferanserom, god mat, og ikke minst kort vei til dyreparken. I løpet av helgen fikk foreldrene høre inspirerende foredrag med barnelege Lars Krogvold, psykolog Randi Abrahamsen, diabetessykepleier Tilla Landbakk og politisk rådgiver i Diabetesforbundet, Stine Vedvik. Imens koste barna seg på lekerommet med film, ansiktsmaling, trehjulssykkel, TV-spill og kreativt verksted. På lekerommet passet lokale frivillige på; foreldre til barn med diabetes, og noen med diabetes selv. For eksempel var to fra Ungdiabetes med hele helgen. Det var også en diabetessykepleier sammen med barna som hadde det medisinske ansvaret. Til sammen gjorde dette det hele til en trygg helg, både for barn og voksne. Tilbakemeldingene fra foreldrene viste at de satte stor pris på å lære mer om diabetes og få dele erfaringer, sorger og gleder med andre i samme situasjon. Barna syns det var spennende å se at de andre også målte blodsukkeret og at de hadde det samme utstyret. Helgens høydepunkter for både små og store var nok besøket i dyreparken lørdag ettermiddag, og avslutningen da alle slapp hver sin lilla ballong til himmels: For et liv med diabetes og en fremtid uten!

8 Fem på Diabeteskonferansen 1 Hva er det viktigste du har lært på konferansen? 2 Har noe av det du lærte inspirert deg til å gjøre endringer i ditt lokallag når du kommer hjem? TEKST OG FOTO TURID GJERDE SPILLING Anne Lise Fjeldstad Åge Husby Fredrik Schultz Øystein Eriksen Nina Skille Ungdomskontakt i Aurskog-Høland Jeg har lært mye om nytt brukerutstyr, som jeg tror vil være nyttig for min sønn som har diabetes type 1. Som ungdomskontakt har jeg fått mange nye tips om hvordan jeg kan gå frem for å nå flere. Blant annet vil jeg nå prøve å invitere til aktiviteter som kan passe for flere aldersgrupper, som bowling o.l. Styremedlem i Diabetesforum i Nord Trøndelag, leder i Ytre Namdal Det viktigste jeg har lært på dette seminaret er at det er håp for fremtiden! Det er motiverende å se at det er så godt samhold i organisasjonen, og å møte så mange artige mennesker. I tillegg har jeg som styremedlem fått bekreftelse på at måten vi jobber på er rett, og at vi med små justeringer kan gjøre noe enda bedre. Avtroppende styremedlem i Ungdiabetes Det er mye bra som har skjedd i helgen, men en ting som har gjort meg ekstra glad er avskjedskortet jeg fikk av Martine H. Lyslid, da jeg gikk ut av styret i Ungdiabetes. Jeg vil nå starte opp Ungdiabetes i Oslo. Leder i Kontrollkomiteen Det har vært fint å se pågangsmotet til folk her i organisasjonen, og det å møte så mange som brenner for diabetesarbeidet. Som tidligere leder av Sør-Trøndelag, må jeg jo si at jeg er veldig fornøyd med at så mange i det nye Ungdiabetes-styret har sin bakgrunn i Sør Trøndelag. Forbundsleder Samhold og gode møteplasser er viktig. Jeg lærer hele tiden noe nytt i samtale med den enkelte tillitsvalgte. Der er viktig å huske på at diabeteshverdagen har mange fasetter, og dagen kan være svært ulik for hver enkelt. Etter denne konferansen har jeg fått enorm motivasjon til å fortsette arbeidet mitt. Jeg har også fått ny kunnskap som jeg vil bruke i møte med politikere, og i sentralstyrets arbeid med oppfølging av saker fra forrige landsmøte.

9 Nytt informasjonsmateriell på andre språk enn norsk Med midler fra Helsedirektoratet har vi nå fått muligheten til å utvikle faktaark på ni ulike språk, om fem forskjellige temaer tilknyttet diabetes. Disse vil vi i løpet av november ha på lager, samt at de fra og med desember vil være mulige å laste ned fra diabetes.no. Vi har også med midler fra Helsedirektoratet utviklet en ny brosjyre på tolv ulike språk, om betydningen av fysisk aktivitet og diabetes type 2. De forskjellige brosjyrene vil også etter hvert kunne streames som lydfiler på våre nettsider. For å bestille, ring vårt sentralbord tlf , eller send e-post til Diabetes er personlig Vi mener at hver person med diabetes fortjener individualiserte løsninger for å leve godt med diabetes i hverdagen. Derfor har vi gjort forståelse og støtte av disse personlige reisene vår høyeste prioritering. Gjennom kontinuerlig forskning og samarbeid, vil vi tilby den mest omfattende behandlingsporteføljen sammen med løsninger som gjør livet enklere. NODBT00381

10 Nord-Trøndelag: Sammen for å motivere hverandre GOD STEMNING: Glade deltakere fra Ytre Namdal, Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal. Samlingen på Rørvik startet fredag, der vi hadde bli-kjent opplegg, middag og sosialt samvær. Vi har etter hvert en kjerne av «gjengangere» som møtes i dia-sammenheng i fylket, så de fleste av oss er godt kjent. Men det var noen nye deltakere som ble tatt inn i varmen uten problem. Lørdagen startet med en god og næringsrik frokost, før det bar ut i solskinnet. Vi ble guidet gjennom gater og smug i Rørvik av Pernille og Johan, henholdsvis gårdstaus og patron fra gamle dager, som med sine underfundige og gode kommentarer førte oss inn i livet i kystbyen før og nå. Vi besøkte det gamle handelsstedet Berggården, og fikk servert Johans sviskekake, hvoretter vi ble geleidet over brua til det moderne museet Norveg. Det var en annerledes, men like fullt kjempeflott Diadilt. Etter lunsj fikk vi den faglige delen av kurset. Først ut var Bente Blengsli fra Friskgården i Grong. Hennes levende og engasjerte foredrag dreide seg rundt begrepet mestring av perioder med helseproblemer, der hun fortalte om Friskgårds filosofien, som kort summert går ut på at vi ved hjelp av positive tanker, kan bevege oss i rett retning langs en akse fra å føle seg syk til frisk, der vi selvsagt må søke å komme lengst mulig ut på frisk-siden. Tankens kraft er sterkere enn mange tror. Hege Nordahl, vår regionkontakt i Diabetesforbundet sentralt, orienterte om sitt nye virke som regionkontakt, og ytret ønske om å være svært aktiv og gjøre noe positivt for oss. Men da må vi komme med ønsker, idéer og spørsmål. Kjære dokk, ta kontakt, ba hun. Åge Husby, leder av lokallaget Ytre Namdal, som selvsagt omfatter Rørvik, fikk ordet for å snakke om lokallagsarbeidet der. Han tok utgangspunkt i fire punkter: Verving, engasjere, motivere og drift. Viktige ord for driften er mål og tiltak. Vi må ha gode, men fremfor alt realistiske mål, og fornuftige tiltak, som vil føre til måloppnåelsen. Han snakket også litt om betydningen av, og måter å være synlige på i lokalmiljøet. Det var satt av god tid til spørsmål, svar og diskusjoner under alle disse innleggene, og det var mange aktive og taletrengte personer i forsamlingen heldigvis. På lørdagskvelden var det treretters nydelig middag etter et hastig innkalt, men vellykket madrassmøte. Etter middag var det sosialt samvær, der Asbjørn Elstad sto for en intrikat gruppe-quiz der de glupeste selvsagt vant og premien var klapp, klem og stor ære. Søndag var det «lokallagenes time» hele formiddagen, der én fra hvert av de tilstedeværende lokallag fortalte om drift og aktiviteter i lokallaget sitt. Forsamlingen lyttet, spurte og diskuterte livlig. Det ble berettet om mange gode og engasjerende aktiviteter som det var bredde og variasjon i.

11 Kurs for unge med diabetes type 2: Endelig fikk vi det til! TEKST MARTINE HEMSTAD LYSLID, LEDER UNGDIABETES NASJONALT En stor milepæl for Ungdiabetes, var gjennomføringen av kurs for unge med diabetes type 2 i september. For første gang arrangerte vi samling for unge med diabetes type 2 i alderen år. En stor suksess! Totalt 17 deltakere var samlet september for faglig påfyll og masse sosialt samvær. Ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas, professor Trond Geir Jenssen og psykolog Siri Hoftun var helgens foredragsholdere. Målet vårt for helgen var å skape en uformell møteplass for unge med diabetes type 2, med den gode samtale i fokus. Mange viktige emner kom på bordet, gode diskusjoner ble utført, og en haug av erfaringer ble utvekslet. På kurset var det god spredning med tanke på både geografi, kjønn og antall år med diabetes. Noen hadde hatt det noen år, andre var nyoppdagede. Vi visste det var et stort behov for å skape en møteplass for unge med type 2, noe helgen virkelig bekreftet for oss kanskje også enda mer enn vi selv trodde først. Vi i Ungdiabetes nasjonalt er utrolig stolte over å endelig ha klart å skape en møteplass, vi er også veldig takknemlige og ydmyke over deltakerne som har delt, erfart og bydd på seg selv gjennom denne helgen. Det står det stor respekt av en flott gjeng!

12 Unik marsj i Lødingen Grunnskolene i Lødingen er de eneste i hele Norge som har gjennomført egen marsj i forbindelse med markering av Verdens diabetesdag. Det bør dere være stolte over. TEKST OG FOTO SVEIN RIST BRA RESPONS: Omlag 300 personer stilte opp da Verdens diabetesdag ble markert i Lødingen. Grunnskolene i Lødingen var de enste i landet som gjennomførte marsj i forbindelse med markeringa av dagen. Leder i Diabetesforbundet, Nina Skille, var svært fornøyd med å få være med på den eneste skolemarsjen som ble arrangert under Verdens diabetesdag 14. november. Med FN-flagget vaiende fra flaggstanga deltok om lag 300 personer i det som fikk navnet «Thomas-marsjen». Navnet har marsjen fått etter Thomas Hansen. 10-åringen, som til daglig er elev ved Lødingen barneskole, er den eneste ungdommen i kommunen som har diabetes. Etter marsjen samlet Nina Skille, Thomas Hansen og Marit Vikjord, fra Lødingen diabetesforening, elevene i 5. og 7. klasse ved barneskolen for å fortelle mer om hvordan det å leve med diabetes i hverdagen. De andre elevene lyttet ivrig, og hadde en rekke interessante og reflekterte spørsmål å komme med underveis i foredraget. Nina og Thomas hadde imidlertid flere oppdrag i forbindelse med markering av Verdens diabetesdag. På kveldstid stilte de på et åpent møte på rådhuset, for igjen å fortelle hvordan de på hver sin måte takler utfordringene det fører med seg å ha diabetes. Blå er den internasjonale fargen for diabetes. Lødingen kirke ble i så måte lyssatt i blått i forbindelse med markering av Verdens diabetesdag torsdag 14. november. Denne delen av markeringa må så sies å være bare delvis vellykket.

13 Diabetesforbundet har de siste årene fått økt støtte til både informasjonsarbeid, motivasjonsgrupper, Diabeteslinjen og arbeid med innvandrerhelse. Vi er svært glade for at støtten videreføres også i statsbudsjettet for Statsbudsjettet 2014 TEKST STINE VEDVIK, POLITISK RÅDGIVER Støtte videreføres Det er et stort behov for mer informasjon om diabetes, særlig for å fange opp de som har det uten å vite det. Å spre informasjon i mange kanaler er avgjørende for å sikre at man når flest mulig. Diabetesforbundet arbeider med informasjonsformidling gjennom flere kanaler, blant annet medlemsbladet Diabetes, diabetes.no, fagbladet Diabetesforum, infobrosjyrer og sosiale medier. For 2014 er det foreslått å videreføre fem millioner kroner til Diabetesforbundets informasjonsvirksomhet, arbeid med motivasjonsgrupper og å oppdage diabetes tidlig. I tillegg er det foreslått én million kroner i støtte til informasjonstjenesten Diabeteslinjen. Dette skal først og fremst sikre videre drift, slik at alle som har spørsmål om diabetes kan få gode svar på telefon eller nett. Utdanning av ledere til motivasjonsgruppene videreføres med en halv million kroner. Lederne skal blant annet motivere personer til å mestre hverdagen med diabetes og leve sunnere. Nye midler til innvandrerhelse Diabetesforbundets arbeid med innvandrerhelse ble i år styrket med en engangsbevilgning på én million kroner. I statsbudsjettet for 2014 ble det foreslått videre styrking med to millioner kr til dette arbeidet. Mer stabil finansiering gir muligheter for å styrke og videreutvikle vårt arbeid, og nå ut til flere med viktig informasjon og kunnskap. Diabetesforbundet har jobbet strategisk med dette allerede i flere år, men disse midlene gir oss muligheten til å forankre dette arbeidet dypere i organisasjonen. Særfradrag for store sykdomsutgifter Utfasingen av særfradraget fortsetter, og i 2014 vil folketrygdens utgifter til tannbehandling styrkes som et ledd i utfasingsprosessen. Det settes av 10 millioner kroner ekstra til personer med medisinske sykdommer eller lidelser som har store tannhelseproblemer. Den nye regjeringen har imidlertid uttalt at de ønsker å opprettholde særfradraget på det nivået det er nå, så her kan det komme endringer når de presenterer sitt budsjettforslag. Høringer Vi skal i år på budsjetthøringer i både helse- og omsorgskomiteen og kirke, utdannings- og forskningskomiteen for å gi våre innspill til statsbudsjettet. I sistnevnte komité vil vi snakke om utfordringene mange barn og unge med diabetes opplever i møte med barnehage og skole, og foreslå tiltak for hvordan dette kan bedres. I tillegg skal vi sammen med NCD-alliansen (Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Landsforeningen for hjerteog lungesyke) fremme krav om økt fysisk aktivitet i skolen, og bevare og utvide frukt og grønt-ordningen for å bidra til gode helsevaner hos barn.

14 Forbundsnytt utgave 5 / november 2013 En inspirerende diabeteshøst ere det siste års arbeid i Ungdiabetes, vedta styredokumenter som legger føringene for hvordan Ungdiabetes skal jobbe det neste året, og ikke minst valg av nytt styre i Ungdiabetes nasjonalt. I år var 34 deltakere samlet på Ungdomskonferansen, som ble arrangert parallellt med Diabeteskonferansen, noe som er rekord i Ung diabetes-sammenheng. Det sier noe om hvilket engasjement som finnes der ute i fylkene, og ikke minst sier det noe om hvilket behov det er for at Diabetes for bundet og Ungdiabetes eksisterer. Et nytt nasjonalt styre ble valgt. Fire nye ansikter ønskes velkommen i gjengen; Julie Sundli, Bjørn Peter Sandmo, Rebekka Ødegaard Blom og Jeanette Myran Grøstad, i tillegg til tre andre som er med videre i det nasjonale styret; Even André Olsen Strand, Nina Helene Lønmo og Martine Hemstad Lyslid. En flott gjeng som gleder seg stort til fortsettelsen! Vil også benytte anledningen til nok en gang takke de tre avtroppende styremedlemmene Frederik Schultz, Victor Pran og Synnøve Giil Folkedal. Tusen hjertelig takk for deres innsats i Ungdiabetes gjennom flere år. Det står stor respekt av jobben dere har avlagt, og dét skal det nye nasjonale styret ta med seg videre i arbeidet fremover. Takk også til alle dere «der ute» som engasjerer dere i Ungdiabetes og i forbundet generelt. Jobben dere gjør er beundringsverdig og utrolig viktig. Jeg er stolt over å få være en del av denne store, flotte diabetesfamilien, og jeg gleder meg til å lede Ungdiabetes i det kommende året. Ønsker dere alle en fortsatt fin høst. Stor hilsen fra Martine Hemstad Lyslid Leder, Ungdiabetes nasjonalt Grøset A.NO østen er godt i gang, og mye flott diabetesarbeid foregår rundt om i det ganske land. For Ungdiabetes sin del har det vært noen store milepæler denne høsten. Vi har arrangert diabetesweekend for medlemmer mellom 18 og 30 år, og kurs for unge med diabetes type 2 mellom 18 og 40 år. Sistnevnte var en stor happening i Ungdiabetes. For første gang i historien klarte vi å samle unge med type 2 til et kurs i Holmenkollen september. 17 deltakere var samlet til en helg fylt med faglig innhold, sosialt samvær og engasjement og inspirasjon. Vi i det nasjonale styret er utrolig stolte over endelig å ha fått det til. Gode erfaringer som vi absolutt skal ta med oss videre. Årets viktigste møte i Ungdiabetes ble helgen oktober arrangert på Ungdomskonferansen til Ungdiabetes; nemlig generalforsamlingen. Hvert år arrangerer Ungdiabetes generalforsamling, hvor delegater fra hele landet er samlet for å evalu- H Alle blodsukkerapparater i CONTOUR NEXT familien er innenfor ±10 % Bern Harrison, Accuracy Evaluation of a New Platform of Blood Glucose Monitoring Systems with the CONTOUR NEXT Test Strip. Poster presented at: 6th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), 27nd Februar 2nd March 2013, Paris. France. Presented poster showing CONTOUR NEXT LINK as marketed in the US. SKUP/2012/94. Fixed limit without cut off together with CONTOUR XT. Målesystem for blodsukker Blodsukkerstrimler Wireless Blood Glucose Monitoring System Bayer, Bayerkorset, CONTOUR, Ingen Koding logoen og simplewins er Bayers varemerker Bayer HealthCare LCC CONTOUR NEXT blodsukkerstrimmel klarer ±10%2 Målesystem for blodsukker Målesystem for blodsukker / / /

15 Nytt styre i Ungdiabetes nasjonalt Helgen oktober arrangerte Ungdiabetes sin årlige Ungdomskonferanse med generalforsamling. Totalt 34 deltakere var samlet denne helgen, og general forsamlingen valgte lørdag 26. oktober et helt nytt styre i Ungdiabetes nasjonalt. Leder: Martine Hemstad Lyslid (øst), valgt for ett år. Nestleder: Nina Helene Lønmo (øst), valgt for to år, gjenvalg. Regionsansvar region midt. Styremedlem: Even André Strand Olsen (midt), ikke på valg. Regionsansvar region nord. Styremedlem: Bjørn Peter Sandmo (øst), valgt for to år, ny. Regionsansvar region sør. Styremedlem: Julie Sundli (midt), valgt for to år, ny. Regionsansvar region vest. Styremedlem: Rebekka Ødegaard Blom (vest), valgt for ett år, ny. Regionsansvar region øst. Styremedlem: Jeanette Myran Grøstad (midt), valgt for ett år, ny. Visste du at Novartis gir mange mennesker med alders- og diabetes-relaterte øyesykdommer et bedre syn 1 Visste du at Novartis har som mål å gi mennesker med diabetes en tryggere hverdag NoVartis er et sveitsisk selskap som utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og øker livskvalitet. Vi er det selskapet i verden som utvikler flest nye legemidler. Vår viktigste oppgave er å sørge for at pasienter har tilgang til de nyeste og beste medisinene. Ingen syke mennesker skal lide unødvendig når de kan få hjelp av våre legemidler. 2 NO ) Lucentis SPC, 2) EMEA, FDA, PMDA, SFDA/CDE Novartis Norge AS PB Nydalen 0401 Oslo Tlf: Faks:

16 NO/DV/0110/0001 DIA 4. utgave november 2012 Novo Nordisk Scandinavia AS, Changing Diabetes is a registered trademark of Novo Nordisk A/S FlexPen - ferdigfylt penn med flere typer insulin Lett å trykke 1,2 Tydeligere fargekode enklere å identifisere Bedre doseringsnøyaktighet 2,3 1) Pfützner A et al. Prefilled insulin device with reduced injection force: patient perception and accuracy. Curr Med Res Opin 2008; 24(9): ) Rissler J et al. Evaluation of the injection force dynamics of a modified prefilled insulin pen. Expert Opin. Pharmacother 2008; 9(13): ) Asakura T et al. Dosing accuracy of two insulin pre-filled pens. Curr Medi Res & Opin, 2008; 24: Optimaliser diabetesbehandlingen med analysesvar du kan stole på DCA Vantage diabetesanalysator DCA benytter HbA1c-metoden som nå anbefales av Helsedirektoratet som diagnostisk kriterium for diabetes. Metoden oppfyller de strenge kravene til presisjon og nøyaktighet og har vist gode resultater gjennom eksterne kvalitetskontroller. Analyseresultatene er klare i løpet av legebesøket. Dette gjør at leger og sykepleiere i løpet av kort tid kan ta de riktige beslutningene på pasientens vegne. Answers for life.

17 Slik kvalitetssikrer du skriftlig kommunikasjon og bruk av foto i Diabetesforbundet TEKST MARGRETHE AULIE Når du har laget en tekst som skal trykkes eller publiseres på nett, eller sendes ut til flere enn internt i sekretariatet og sentralstyret, må du huske dette: Er det en «liten» tekst, som for eksempel er litt omskrevet eller på annen måte endret (lotteritekst, medlemsinfo etc.) kan dette være nok: (Spør enhetsleder, eller noen andre i Kommunikasjonsenheten hvis du er usikker). Få en av dine kolleger (i enheten) til å lese gjennom teksten først. Rett opp eventuelle feil/gjør de endringene dere blir enige om. Der hvor en mer grundig gjennomgang er nødvendig: Skriv ned hva du ønsker utført (for eksempel sjekk av faglig innhold, språkvask, korrektur se begrepsforklaring nedenfor), og når du må ha teksten tilbake sett en tidsfrist. Send deretter teksten til enhetsleder i Komm. Enhetsleder i Komm. vurderer hvem som skal «ta oppdraget», og videreformidler dette. Husk tidsfrist! Tekst som skal sjekkes/rettes faglig/ språkvaskes må korrekturleses av noen andre enn den som utfører dette, helt til slutt. Når arbeidet er utført, sendes teksten tilbake til den som har hovedansvaret Dersom teksten skal legges ut på nett eller settes i en brosjyre, husk en siste korrektur før du trykker «publiser» eller sender «klar til trykk»! Masseutsendelse av e-post E-posten må ha en avsender ut over Diabetesforbundet (et navn/tittel + kontaktinfo) Husk å fjerne «FW» i emnefeltet, dersom du skal sende ut en e-post du har fått fra noen andre Riktig logo! (Ikke strukket, eller på annen måte uproporsjonert) Rett font (Areal 11 pt.) Vurder e-postens lengde/innhold om den bør korrekturleses og eventuelt språkvaskes av Komm. Begrepsforklaringer Faglig innhold = det teksten handler om, for eksempel mat, insulin, føling, osv. Er det riktig det som står i teksten? En med kompetanse på området må vurdere dette. Leder av kommunikasjonsenheten bør vurdere hvem som kan sjekke faglig innhold, og eventuelt konferere med Bjørnar dersom det er tvil. Språkvask = å sjekke at språket er sammenhengende, konsistent og lett forståelig, sett i lys av sjanger og målgruppe for teksten. Generelt er det viktig å unngå vanskelig språk/ lange setninger, bytte ut fremmedord, etc. Korrektur = å sjekke for skrivefeil, tegnsettingsfeil, osv. Diabetesforbundet sier Diabetes type 1 og diabetes type 2 er vår skrivemåte. «Sukkersyke» brukes ikke. Person(er) med diabetes ikke «diabetiker(e)» Endring av levevaner ikke endring av livsstil/livsstilsendring Sjekkliste Stavefeil, orddelingsfeil, tegnsetting, og/å, stor/liten bokstav, etc. Bruk færre fremmedord/låneord, kort ned på setningene/sett punktum, luk ut gjentakelser/bruk synonymer, etc. Skriv enkelt og unngå (for mange) adjektiver. Diabetesforbundets styrke er å gi god informasjon. Vi er alle ansvarlige for at det vi sier er riktig, både i form og innhold. Foto Enhver som publiserer bilder på nettet/trykk må forholde seg til personopplysningslovens og åndsverklovens bestemmelser. Det betyr at du ikke kan publisere et bilde av en person uten samtykke av den som er avbildet. Det er den som har publisert bildene som eventuelt må bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke virkelig foreligger. Portrettbilder Skal du publisere portrettbilder på nett/ trykk må du alltid ha samtykke fra den eller de som er avbildet før bildet publiseres. Portrettbilder er bilder som viser en eller flere bestemte personer. Grunnen til at du må be om samtykke er at publisering kan medføre ulemper for de som er avbildet. Noen vil kunne føle det ubehagelig at bilder, gjerne sammen med opplysninger om navn eller lignende, gjøres tilgjengelig for alle. Denne ulempen veier normalt tyngre enn interessen av offentliggjøring. Bilder som ligger på nettet kan være uskyldige nok i seg selv, men sammenstilling av bilder og opplysninger på andre nettsteder, kan gi en helhetlig profil av enkeltpersoner som disse ikke ønsker. Situasjonsbilder Situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet. Situasjonsbilder kan defineres som bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige formålet med bildet. Akkurat hvem som er med på bildet er da mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. Eksempler på dette kan være en gruppe mennesker på en konsert, et idrettsarrangement, 17. mai-tog, eller hendelser som har allmenn interesse. Når det gjelder bilder av potensielt krenkende situasjoner eller mer spesielle anledninger, for eksempel der en ser ventende på et legekontor eller besøkende i et badeanlegg, bør disse normalt ikke publiseres.

18 Forbundsnytt utgave 5 / november 2013 Skråblikk fra Diabeteskonferansen: Takk for sist til alle Er du tatt opp i nåde og sagt ja Til å hjelpe forbundet nå og da Du sitter i klisteret og et lite verv har fått Da kan du jobbe til håret blir vått Vi dupper oss gjennom kjedelig foredrag Det snakkes og messes om hjertekar Ikke noe for oss å tenke på i dag Vi tynna blodet med vin i godt lag Styremøter med meninger i fleng Noen har de i sine hjem Og da må du vaske og rydde huset i en fei Og kan hende sette en kakedeig Så reiser vi hjem og for å få ro og fred Du kommer ikke langt med det Styremøter diabetesdag Du må jammen ta i et tak Og etter hvert har du oppgaver i fleng Glem alt du skulle ha gjort i ditt eget hjem Om du er ung eller gammel hva betyr nå det Du skal heretter aldri få fre Type to slitenhet og konferanse Trimkurs matkurs du må ha balanse Ledermøter og barnekurs Har du husket å kjøpe sukkerfrie brus For du blir bitt av basillen kort og godt For i denne foreninga spiller vi ikke kort Her venter andre oppgaver rett og slett Enten du ønsker eller har bedt Forhold deg til telefoni data og FFO Du kan ikke vente å få noe ro Regionsmøter årsmøter og ungdommer i fleng De vører ikke penger og vil ikke i seng Du skal verve medlemmer så ofte du kan Videre oppmuntre hver dame og mann Til å komme på møter hver eneste gang Kanskje tema er kjedelig og kvelden er lang Dagene går og fylles med diabetessaker Vi søker på midler og tygger sukkerfrie kaker Så møtes vi og legger våre planer Skravler i vei om våre plager Det spiller ingen rolle hva vi har for tema Vi søker på midler og kjøper ei kake på Rema Og selger lodder for vi må ha penger Slik at vi kan ligge på hotell i myke senger Vi legger hodene våre i bløt Og undrer hvorfor ble jeg så søt Det er en nøtt som kanskje knekkes Med før det dere, Jeg gleder meg til vi igjen skal treffes Møtes i baren og hygge oss selv Å komme inn i forbundet var litt av et hell Vi reiser på seminar og treffer på mange Og kveldene kan nok bli noe lange Hilsen May Kværnstuen Neste frist for innlevering av stoff: 9. desember Forbundsnytt kommer ut 6 ganger per år, og legges ut på Deretter sendes lenke på e-post ut til alle tillitsvalgte i Diabetesforbundet. Bidrag og spørsmål kan rettes til redaktør Knut Jarle Einstad på telefon eller på e-post: knut. / / Ansvarlig redaktør: Nina Skille Redaktør: Knut Jarle Einstad Design: Marit Jakobsen /

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Ungdomsseminar i Vejlefjord, Danmark. Se s. 14 Likemannsseminar/ Fylkesledermøte i vakre omgivelser på Sodefjed Se s. 7 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland

Detaljer

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere

Forbundsnytt. I godt selskap med gode medarbeidere Forbundsnytt I godt selskap med gode medarbeidere utgave 5 oktober 2012 Jeg føler meg utrolig heldig som både har vært med i sentralstyret i denne landsmøteperioden, og at jeg har vært leder for det nasjonale

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

Vendepunktet. Ny regjering ny diabeteshverdag? Starten på forholdet, ble starten på et sunnere liv

Vendepunktet. Ny regjering ny diabeteshverdag? Starten på forholdet, ble starten på et sunnere liv Nr. 5 / november 2013 / Diabetesforbundet / www.diabetes.no Vendepunktet Starten på forholdet, ble starten på et sunnere liv Ny regjering ny diabeteshverdag? ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE og FASTCLIX er

Detaljer

Slik skal Julie (6) bli skoletrygg

Slik skal Julie (6) bli skoletrygg Nr. 4 / september 2013 / Diabetesforbundet / www.diabetes.no Slik skal Julie (6) bli skoletrygg Støre lover millionstøtte Føling på Øyafestivalen Klatrer til topps på to hjul Diabetes 3/2012 1 Accu-Chek

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2008 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årets julegave Til Huntingtonfamilier Fra Stortinget se s. 8 Oktoberrose se s. 5 Fylkesledersamling og temadag på Sodefjed fra s. 14 Redaktøren har ordet av

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang

KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang Medlemsblad for Norges Korforbund Hordaland KORKONTAKT Nr. 2 2010 20. årgang KULE damer & VISE menn SIDE 21 Kurshelgen 2011 Nytt Korcruise Innspilling av CD Er du på nett? side 8 side 9 side 10 side 20

Detaljer

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr.

Bli PD-ambassadør. Møte med Statens legemiddelverk. Stiftelsen Organdonasjon. Historien om Eirik, en mors beretning. Nr. Nr. 3 September 2012 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Bli PD-ambassadør Møte med Statens legemiddelverk Stiftelsen Organdonasjon Historien om

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010

MUSKELNYTT: «Prinsesse Märtha Louise. i farta. Alt fra Landsmøtet. Side 12. Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke. Nr. 4 2010 Tidsskrift for Foreningen for Muskelsyke MUSKELNYTT: Nr. 4 2010 Mobil hytte gir Asbjørn frihet Side 21 «Prinsesse Märtha Louise i farta Side 12 Bedre studiefinansiering økt støtte til funksjonshemmede

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006

IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 IMPULS NR. 4 20. APRIL 2006 DETTE KAN DU LESE MER OM I DENNE UTGAVEN AV IMPULS: OM Å VERE SYNLEG I MEIR ENN EITT ÅR LES PRESIDENT GEIR HØYDALSVIK HVEM ER VI? LES PÅTROPPENDE PRESIDENT CECILIE BARTNES PLENUMSMØTENE

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2013 18.

NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM. Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester. Nr. 2/2013 18. NHV NORSK HELSE OG VELFERDSFORUM Nettverk for ledere og rådgivere i helse-, velferds- og omsorgstjenester Nr. 2/2013 18. Årgang NHV - NYTT 1 NHV-nytt Utgiver: Norsk Helse og Velferdsforum 18. årgang Nr

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell

2/2015. ung& fri. Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show and tell 2/2015 ung& fri ET BLAD FRA UNGDOM OG FRITID LANDSFORENINGEN FOR FRITIDSKLUBBER OG UNGDOMSHUS Arrangørfabrikken Mentor: Karakterar kan ikkje vere alt Ungdommene i styret! Møt vår nye generalsekretær Show

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Heia GØY MED. Magisk øyeblikk med Isac Elliot. Alpinlandslaget til Fornebu 13. juni. Team Rynkeby Norge! 335-SKVADRONTUR!

Heia GØY MED. Magisk øyeblikk med Isac Elliot. Alpinlandslaget til Fornebu 13. juni. Team Rynkeby Norge! 335-SKVADRONTUR! UTGITT AV BARNEKREFTFORENINGEN NR. 1 2014 29. ÅRGANG VI I BARNEKREFT FORENINGEN ØNSKER ALLE VÅRE LESERE EN FIN VÅR! GØY MED 335-SKVADRONTUR! Alpinlandslaget til Fornebu 13. juni Heia Team Rynkeby Norge!

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2014 Årgang 97

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2014 Årgang 97 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 2, 2014 Årgang 97 Stedet for gode og billige råd om egeninnsats s. 2 3 Tannhelse skal bli en naturlig del av helse- og omsorgstjenesten s. 6 7 Byrådet i Oslo satser millioner

Detaljer

Drømmene lever. «Jeg anser meg selv som frisk av anoreksien» Nr. 1 / februar 2013 / Diabetesforbundet / www.diabetes.no.

Drømmene lever. «Jeg anser meg selv som frisk av anoreksien» Nr. 1 / februar 2013 / Diabetesforbundet / www.diabetes.no. Nr. 1 / februar 2013 / Diabetesforbundet / www.diabetes.no Drømmene lever «Jeg anser meg selv som frisk av anoreksien» Jenny Hagen (20) Diabetes 3/2012 1 Accu-Chek Aviva Nano nå med Accu-Chek FastClix

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer