ÅRSMØTE 13. mars 2013 Kl på Tangenten, Auditoriet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 13. mars 2013 Kl. 19.00 på Tangenten, Auditoriet"

Transkript

1 ÅRSMØTE 13. mars 2013 Kl på Tangenten, Auditoriet Saksliste: 1. Registrering og godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen 4. Behandling av NTK s årsmelding 5. Behandle NTK s regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker (se vedlegg med forslag og tilhørende dokumentasjon) 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta NTK s budsjett 9. Behandle NTK s organisasjonsplan 10. Foreta følgende valg: a. Leder og nestleder b. 3 styremedlem og 2 varamedlemmer c. Eventuelle øvrige valg ref. pkt. 9. organisasjonsplan d. 2 revisorer e. Representanter til ting om møter i de organisasjonsledd NTK er tilsluttet f. Valgkomitè med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte Det minnes om at bare medlemmer over 15 år med betalt medlemskontingent har stemmerett. I tillegg informeres det om at ansatte i idrettslaget ikke har stemmerett på årsmøtet, jf. NIFs lov 2-5, andre ledd, samt at valgbarhetsbegrensningene i NIFs lov 2-5, 2-6 og 2-7 gjelder fullt ut på årsmøtet. Valgene må også være i henhold til NIFs lov 2-4 (kjønnskvotering). Vi ønsker alle medlemmer vel møtt! Vennlig hilsen, For styret i Nesodden Tennisklubb Side 1

2 ÅRSMELDING TIL ÅRSMØTET Styret har i 2012 bestått av følgende medlemmer : Leder Nestleder * Varamedlem Varamedlem /Byggekomitè /Byggekomitè Byggekomitè Deltager med møte/talerett Valgkomite Valgkomite Revisor Støttefunksjoner: Treningskoordinator Øystein Netteberg (ikke på valg) Martin Ingeberg (ikke på valg) Mona Nordgaard Moen (ikke på valg) John Dana (på valg tar gjenvalg) Erik Pettersen (på valg utgår*) Ben Øverland (ikke på valg) Lise Stensrud (på valg) Trygve Augestad (ikke på valg) Ole Geir Instefjord Stein Ellingsen Øystein Netteberg Rickard Sanford Busch Harry Sørensen (på valg) Richard Sanford Busch (på valg) Vidar Kveldsvik (på valg) **Jesper Wold Driftskomite-hallprosjekt Mona Nordgaard Moen Driftskomite-hallprosjekt Lars Adde Driftskomite-hallprosjekt Elise Christensen Driftskomite-hallprosjekt Øystein Netteberg Driftskomite-hallprosjekt John-Erik Hassel (t.o.m. januar 2013) Driftskomite-hallprosjekt Richard Sanford Busch (t.o.m. januar 2013) Divisjonstennis *Regnskapsfører, fakturering og medlemsregistrering *Marianne Wold *Vedtektsendring august 2012, antall styremedlemmer endret til 5 medlemmer, hhv. Leder, nestleder og 3 styremedlemmer samt 2 varamedlemmer. **Lønnet funksjon jfr. avtale med styret, se regnskap mers ansvarsområder 2012 Øystein Netteberg Drift, anlegg og materiell Side 2

3 Martin Ingeberg Sponsor og markedsføring Mona Nordgaard Moen Kiosk og medlemsregister John Dana Arrangement, IT/Web-ansvar og politiattester Erik Pettersen Økonomiansvarlig, fakturering, post/nøkler Ben Øverland Sportslig ansvarlig Lise Stensrud Vara og politiattester Trygve Augestad Vara Medlemstall Nesodden Tennisklubb har pr registrert 375 medlemmer til den sentrale idrettsregistreringen. Medlemstall jfr. idrettsregistreringen siste 5 år fordelt på alder og kjønn: Generelt 2012 ble en historisk milepæl for NTK med positivt vedtak i kommunestyret som ga grunnlag for ny tennishall i Styrets arbeid har i stor grad vært preget av dette i Styreperioden 2012/13 har for hele styret vært meget arbeidskrevende med mye godt og konstruktivt arbeid. Styret har hatt 10 styremøter i perioden i tillegg kommer en god del mail og telefonisk kontakt, samt flere møter ang. hallprosjektet både i byggekomitè og driftskomitè. Styreperioden har i stor grad og spesielt siste perioden hatt veldig mye aktivitet knyttet opp til hallprosjektet. Det har medført noe mindre aktivitet på andre områder. Side 3

4 Styret har hatt spesielt mye fokus på forenkling og forbedring av administrative funksjoner. Dette har vært viktige aktiviteter og nødvendige prioriteringer for å komme i posisjon til nye muligheter med egen tennishall som blir en realitet i Q Noen av hovedfokusområdene: Valg og tilpasninger til ny website for å sikre bedre informasjon og administrasjon Videreføring og bruk av e-post som informasjonskanal Etablering av bookingløsning fra Senserio Tatt i bruk Google Drive for dokumentlagring/deling for styret og komitèer Vurdering av andre administrative forbedringer, regnskapsføring, fakturering og betaling har vært prioritert for å sikre enklest mulig administrasjon med ny hall Rekrutteringsbehov og organisering, bl.a. rekruttering av fast trener har krevd mye tid. Etablering av kontakt med Tennisforbund og tenniskrets for bistand i klubbutvikling har vært prioritert. God dialog og godt samarbeid ble etablert i fra Q Dialog og godt samarbeid med NIR, andre idrettslag og lokalmiljø har også vært i fokus. Etablert positivt samarbeid med Nesodden videregående skole, medie og kommunikasjonslinja o Ny logo levert av skolens elev Stine Sønnevik Gilinskys Egen designhåndbok er også utarbeidet o Markeds/profileringsplan for hall og klubb er utarbeidet Positivt og god dialog med NIF Bordtennis om samarbeid tilknyttet bruk av hallen. Det ble avholdt medlemsmøte og ekstra ordinær årsmøte Driftskomite for hallprosjektet ble etablert Styret har videreført praksis fra tidligere år med å administrere salget av dagskort i samarbeid med Energihuset AS. Dette samarbeidet skal evalueres og ny forbedret ordning for 2013 skal etableres. Aktivitet 1. Dugnad Vi har hatt 2 dugnader i 2012, en 5. mai og en i september. Mai dugnaden hadde god deltagelse, på september dugnaden var det litt dårligere besøk. Dette skyldes nok i stor grad sen informasjon til medlemmene. 2. Generelle vedlikeholdsarbeid Det har vært foretatt noe sporadisk vedlikehold av mindre omfang. Oppgradering av ute banene ble utsatt i påvente av ferdigstillelse av hallprosjektet. Enkel og midlertidig reparering av banedekket er foretatt. 3. Reportasje virksomhet og profilering Vi har også i 2012 fått god hjelp av Amtstidene til å lage blest om klubben vår. De har fortsatt vist interesse for våre aktiviteter, og har laget en god del reportasjer i løpet av året. Det har også vært flere oppslag om hallprosjektet og om tenniskolen/sommerleiren. 4. Sponsor virksomhet Vi har fortsatt god støtte i næringslivet på Nesodden. Se regnskap Side 4

5 5. Tennisskolevirksomhet Her er en oversikt over hvilke kurs vi arrangerte i 2012 og ca. deltakere pr kurs: Vinterkurs i Bakkeløkka januar-mars: 5 grupper, 23 deltakere Vårkurs april-juni: 26 grupper, ca 120 deltakere (140 totalt på grupper, men ca 20 hadde flere timer i uken) Sommerleir uke 26: 6 grupper 35 deltakere Sommerleir uke 27: 4 grupper, 23 deltakere Sommerleir uke 32: 5 grupper 28 deltakere Høstkurs august-oktober: 21 grupper ca 90 deltakere Vinterkurs i Bakkeløkka november-desember: 5 grupper 26 deltakere Vi har benyttet ca 12 trenere totalt i løpet av året, pr i dag har vi 2 trenere - Gard og Philip. I tillegg har vi Nicolay, Aslak og Nora som kan benyttes som back-up. Vi har ikke arrangert kurs med bruk av mininett 2012 har vært nok et flott år for Tennisskolen til Nesodden Tennisklubb. Vi har arrangert følgende kurs: Vinterkurs i Bakkeløkkahallen Vårkurs 3 sommerleire Høstkurs Totalt har vi hatt ca 150 barn innom kursene våre. Trenere har i hovedsak vært Philip Hjelseth, Gard Instefjord, Bendik Kalsnes og Paul Mitchell. I tillegg har vi brukt flere trenere ifm sommerleire og som vikarer; Pernille Wold, Rasmus Wold, Jesper Wold, Hans Henrik Wold, Jakob Pollestad, Daniel Pollestad og Aslak Tøn. Nye lokale og unge trenere har gjennomført aktivitetslederkurs i regi av NTF dette er viktig for å bygge for fremtiden! På trenersiden har vi hatt noe kapasitetsproblemer da et par av trenerne våre har flyttet på seg for å studere. I påvente av at hallen skal bli ferdig og dermed også et behov for en ny trenerkabal har Philip Hjelseth og Gard Instefjord tatt på seg det meste av trenerjobben, tusen takk for det. Treningskoordinator Jesper Wold holder foreløpig stand som sjef for tennisskolen frem til hallen er på plass og nye krefter kan ta over for ham. Alt i alt har vi gjennomført et år med noe lavere deltakelse i antall barn. Dette har nok sammenheng med at kursene ikke like stor grad har blitt avertert fordi man har visst at trenerkapasiteten har vært redusert. For 2013 blir hovedfokus å få på plass en ny trenerkabal, samt gå hardt ut ift å reklamere for tennisskolen. Her ligger et stort potensiale annonser i Foreningsnytt og Amta, plakater på butikker etc, jungeltelegrafen blant eksisterende deltakere og ikke minst: samarbeid med skolene og SFO! 6. Nesodden Open Side 5

6 «Nesodden Open» ble litt preget av dårlig vær med en del regn, men god sporstslig innsats. Vi hadde en god deltagelse, det virket som alle var veldig engasjerte. Alle som var tilstedet virket å trives til tross for variabelt vær. Ben Øverland sto for gjennomføring av Nesodden Open. Mona Nordgård Moen tok ansvar for kiosken. I tillegg var det flere andre frivillige som ga et godt bidrag til gjennomføringen. 7. Tenniskarusellen i Follo Vi har også i år deltatt i og arrangert Follo karusellen. 8. Divisjonstennis Vi har i år stilt med 2. herrelag, men ikke noe damelag. 9. Damelaget Vi stilte ikke noe lag i år. 10. Idrettens dag Ble i år gjennomført søndag 23. september. Vi stilte med engasjerte bidragsytere, minitennisnett og flotte plakater levert fra Nesodden videregående skole. Det var mange engasjerte barn, ungdom og voksne. Takk for internt bidrag til gjennomføringen. 11. Barnehagetennis Ricky Busch har i år også hatt samarbeid med Hellvik barnehage om barnehagetennis. Det har vært gjennomført 5 kursdager med ca 9 11 deltagende barn pr. gang. 12. Aktiv på Dagtid I år som tidligere år har Ricky Busch organisert «Aktiv på dagtid» med fokus på tennis. Aktiviteten har vært avholdt på Blylaget tennisbane og andre steder. Kurset har vært gjennomført 1 x pr. uke og ca 10 ganger med ca 10 personer pr. gang. Dette er da i samarbeid med kommunen og NIF v/bernt Nohr. Inntekt og betaling for kurset tilfaller kursleder. 13. Nybegynnerkurs for voksne I år som i fjor har Ricky Busch invitert til voksenkurs, kurset har i år som i fjor gått over 3 dager på totalt 6 timer. Det var i år totalt 22 deltagende voksne. Kurset har kostet kr 800 pr voksne, inntekt for kursene har tilfalt kursleder som har håndtert dette opp mot eget firma. Kursleder har betalt for leie av banen til NTK. Kurset har kombinert basisferdighteter i tennis med øvelse/momenter innen sosialpedagogikk. 14. Herre og dame trening Herretreningen har vært hver mandag fra kl , og dametreningen vært gjennomført hver tirsdag fra kl slik praksis har vært siste år. Her har klubbens herrer og damer kunne stikke innom og få seg en fin trening. 15. Morgenfugler Ricky Busch har i år som tidligere år tatt ansvar for organisering av denne aktiviteten. Tilbudet har i år primært foregått på søndager mellom kl på 1 2 baner, i perioder har også 3 baner vært benyttet. 16. Hallprosjekt Framdrift Tennishallen Side 6

7 I løpet av de 6-7 år Nesodden Tennisklubb (NTK) har arbeidet med denne saken har Nesodden Kommune godkjent tennishallprosjektet 3 ganger. Prosjektet er også forhåndsgodkjent av Kulturdepartamentet (2 ganger) samt av Fylkesmannen (3 ganger). Etter kommunestyretmøte hadde Nesodden Tennisklubb fremforhandlet bindende tilbud i.h.t. fastpriskontrakter med samtlige aktuelle leverandører. NTK har oppfylte alle de krav som er blitt fremsatt av kommunestyret og vi ba om at prosjektet ble godkjent for gjennomføring på kommunestyremøte 21.juni. - Prosjektets gjennomføring ble gjort avhengig av vedtak om igangsetting før sommerferien, samt at Nesodden Kommune forskutterte for fremtidig tildelte tippemidler. - I tillegg til allerede tildelte midler som var øremerket prosjektet ba NTK om en tilleggsbevilgning på NOK til dekning av mulige uforutsette utgifter. Totalbudsjett, finansieringsoversikt, samt kopier av alle inngåtte kontrakter ble fremlagt med budsjett som nedenfor: TENNISHALL - TOTALBUDSJETT (i.h.t. signerte fastpriskontrakter) Grunnarbeid Betonggulv inkl. radonsperre Betongarbeider Murerarbeider Tømrerarbeider inkl. rigg Ventilasjon Rørleggerarbeider Elektriker (inkl. trafo og varme) Stålhall Arkitekt (gjenstående - konstr. tegn 1:50) Byggeteknikk, Byggeledelse (gjenstående) Tennisdekke Dempermatter - Akkust. (hyllevare) Tennisnett - Stolper (hyllevarer) Tilknytningsavgifter (ikke bekreftet) Totalt (ex. mva) Side 7

8 Reserve (5%) FINANSIERING Lån Nordea Tippemidler Kommunalt tilskudd Egenkapital* Underfinansiering juni 2013 gjorde kommunestyre slikt vedtak: På bakgrunn av de opplysninger om kontrakter og organisering av hallprosjektet, som nå foreligger, så: - gis det garanti for lån i Nordea på 5,5 mill - forskuttere spillemidler på 2,2 mill - tilleggsbevilge kr Det gir følgende budsjettendringer: - Ytterligere tilskudd: kr Forskuttering spillemidler kr Tilskudd økes med: kr Spillemidlene refunderes kommunen. Dekkes ved bruk av driftsfond. - Når spillemidlene blir refundert tilføres disse driftsfond. - Det forutsettes at Tennisklubben går i dialog med NIR for å se på muligheten for et samarbeid/sambruk av hallen med andre idretter. Oppstart byggeprosjektet Anleggsarbeidene startet Det er avholdt 4 byggemøter i 2012 Fremdrift: Fremdriften er iht. fremdriftsplanen med noe små unntak. Den sterke kulden kombinert med at noe pilarhull var dypere en antatt, og noen pilarhull ikke hadde fjell, har gjort at tilleggsarmering har blitt bestilt og i påvente av dette har betongentreprenøren avventet litt. Betongarbeidene med ringmurer og betongpilarer er utført til tross for kulder. Betonggulvet i tennishallen blir først støpt etter at hallen er tett pga tennisgulvet må støpes under optimale forhold pga. toleransekrav og herdeforhold. Side 8

9 Økonomi: Tilleggsregninger som følge av dypere pilarhull og endrede grunnforhold er varslet, men kan avregnes etter eksisterende kontrakter. Utbetalinger til entreprenører og konsulenter er iht. inngåtte kontrakter. Bygningsteknisk Mezzaninen var i utgangspunktet en halvferdig del av prosjektet med utfordringer knyttet til heis etc i forhold til adkomst for funksjonshemmede. I prosjektprosessen er denne utfordringen nå løst, ved at Idrettsdepartementet har gitt godkjenning for separate ytre innganger til både 1. og 2.plan. Samtidig er planløsningen i 1.etasje speilvendt. Dette betyr at begge etasjer kan benyttes fullverdig fra første dag etter ferdigstillelse OGI/SBE 18. Petanque Petanque er en aktivitet som ikke har blitt videreført etter årsmøte i Bakgrunn er behovet for å prioritere NTK sine egne tennisaktiviteter og hallprosjektet. Økonomi Det henvises til resultatregnskap og balansen for 2012 (se eget vedlegg). Årsresultatet viser at NTK har en sterk økonomi: - Medlemskontingent og tennisskolen er de klart største inntektspostene -Lønn og hallprosjektet er de største kostnadene. Kr ble høsten 2012 overført som egenkapital og avsatt til hallprosjektet. Kontingenten for 2012 var som følger: - Junior medlemskap = kr Senior medlemskap= kr Familie medlemskap = kr Pensjonist medlemskap = kr.800 Nesodden Tennisklubb, styret Nesodden, Øystein Netteberg Martin Ingeberg Ben Øverland Mona Nordgaard Moen Leder Nestleder John Dana Erik Pettersen Side 9

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010

2. Arsregnskap 2009 med revisors beretning, samt budsjett for 2010 V]hS1RJb BÆRUM ijhnnhsklubb Generalforsamling i Vestre Bærum Tennisklubb, tirsdag 6. april 2010 Saker til behandling: 1. Styrets beretning 2009 Arsrapporter fra gruppene 2. Arsregnskap 2009 med revisors

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2012 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2012 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Organisasjon Styret i 2014: Knut Gran Alexander Ballamy Håkon Randar Lauritz Grinvoll Frank Anders Haugli Thomas Slagsvold Caroline Wedel Jarlsberg

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening

Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Innkalling til ordinært årsmøte i Åsane Seilforening Tidspunkt: Torsdag 14. februar 2013 kl. 20.00 Sted: Bergen og Omland Friluftsråd (Hellebakken 45) Foreningens spennende visjoner, planer og tegninger

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB.

VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. VELKOMMEN TIL TIL GENERALFORSAMLING KOLBOTN TENNISKLUBB. Kolbotn tennisklubb - generalforsamling torsdag den 14. mars, 2013 kl 19:00 Sted: Kolben, Samfunnshuset Kolbotn SA/tredje etasje Salong 2. For årsmøte:

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG 1 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IDRETTSLAG FREMLAGT PÅ ÅRSMØTE TORSDAG 20. MARS 2014 MELDINGSÅR 2013 2 SAKSLISTE: 1. Åpning Godkjenne de stemmeberettigede Godkjenne innkallingen, Sakslisten forretningsorden

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer