Styrets årsberetning 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning 2009"

Transkript

1 Styrets årsberetning Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosiale sammenkomster 2.2 Omsorg og nettverksbygging 3. Lokallag 3.1 Lokallag Bergen og Trondheim 4. Foreldreforening 4.1 HBRS Foreldreforening 5. Drift 5.1 Økonomisk ansvar 5.2 Økonomisk årsberetning 5.3 WPATH symposium 5.4 Deltagelse på konferanser 6. Politisk arbeid 6.1 Arbeid mot diskriminering 6.2 Støtteordninger

2 INNLEDNING Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er en organisasjon som arbeider for mennesker som søker, får eller har hatt diagnosen transseksualisme og går igjennom en kjønnskorrigerende behandling på Rikshospitalet. Vi skal arbeide for å bedre levekårene og livskvaliteten for mennesker i vår målgruppe, og styrke den psykiske helse, slik at de fungerer i skolen, arbeide og ute i samfunnet. Vi skal arbeide for et samfunn som i større grad aksepterer mennesker i vår gruppe. Vi vil arbeide for et samfunn med større toleranse, aksept og mangfold. Vi har i 2009 fortsatt med å styrke organisasjonen ved å arbeide målrettet og effektivt. Vi har mange henvendelser fra mennesker i vår gruppe og vi blir også kontaktet av mennesker med andre typer problemstillinger innenfor kjønnsidentitets-tematikk. Vi får også stadig flere henvendelser fra foreldre, familiemedlemmer og fra helsevesenet. I 2009 hadde vi totalt 137 medlemmer. Vi har også i 2009 gjort en stor innsats både med vårt omsorgsarbeid og opplysningsarbeid ut fra svært så begrensete ressurser. Vi har i 2009 fått bevilget kr ,- mindre til vårt arbeide enn tidligere år. Det rammer spesielt vår opplysning og kunnskaps arbeid. Veldig mye av våre ressurser har gått med til å forberede og arrangere WPATH konferansen. Styrearbeidet har blitt utført som frivillig innsats fra styremedlemmer. Styret gjør en formidabel frivillig innsats. Vi får stadig flere arbeidsoppgaver fordi vårt arbeide blir mer kjent. Men dessverre med en betydelig mindre økonomi og kun en ansatt så strekker våre ressurser ikke til. Vi har for 2010 fått innvilget kroner fra Barne og likestillingsdepartementet og kan forvente omtrent kr ,- fra Helsedirektoratet. Vi har vært i møte med Barne- og likestillingsdepartementet angående større total driftstøtte fra regjeringen i 2011 og tilleggs bevilgning i Vi er veldig bekymret for vår økonomi både i 2010 og Opplysning og informasjon Vi driver et aktivt opplysningsarbeid for å endre holdninger, fjerne fordommer og skape større innsikt om mennesker i vår målgruppe. Opplysningsarbeidet er rettet mot samfunnet generelt, fagfolk i helse og sosialtjenesten, ungdom, folkevalgte, mennesker i vår gruppe og andre med kjønnsidentitetstematikk. Vi utvikler brosjyremateriell, holder konferanser, kurs, stands, foredrag og synliggjør oss i media. Vi arbeider for at samfunnet skal bli mer tolerant og inkluderende, møte oss med likeverd og respekt slik at flere mennesker i vår gruppe og andre som er annerledes kan stå åpent fram. Vi ser det som viktig å bidra til at samfunnet motarbeider negative holdninger til de som er annerledes og støtte og oppmuntre åpne holdninger. 1.1 Konferanser, kurs og stands Konferanser, kurs, stands og foredrag er viktig for vår opplysningsvirksomhet. Veldig mye av våre ressurser gikk med til å arrangere verdens største og viktigste fag konferanse om diagnosen transseksualisme og andre problemstillinger innenfor

3 kjønnsidentitets-tematikk. Totalt kom 362 personer på konferansen fra Norden, Europa, Nord Amerika, Australia, New Zeeland, Asia og Afrika. De fremste fagpersoner på dette området holdt foredrag og var til stede på konferansen. Konferansen var et stort løft for HBRS og krevde enorme ressurser både menneskelig og økonomisk. Midlene til konferansen kom fra Barne- og likestillingsdepartementet, Helsedirektoratet, Barne, - ungdom og familieetaten og Oslo kommune. Takket være stor frivillig innsats av den lokale organisasjons komitee, styre i HBRS, foreldreforeningen og andre frivillige, ble konferansen en stor suksess. HBRS har fått en utmerkelse fra styre i WPATH for å ha arrangert den største og beste konferansen siden WPATH konferansen startet i Vår verdenskonferanse var ikke bare et meget viktig bidrag til synliggjøring, opplysning og kunnskap for vår gruppe, men også for mennesker med andre problemstillinger innenfor kjønnsidentitets-tematikk. Vår verdenskonferanse ble det viktigste bidraget for synliggjøring, opplysning og kunnskap for diagnosen transseksualisme i Norge i Hefter og brosjyrer Vi har i 2009 utviklet en ny brosjyre om transseksualisme og oppdatert brosjyren For barn og ungdom med kjønnsidentitets-tematikk. Vi har i 2009 også revidert Håndboken om diagnosen transseksualisme. 1.3 Nettside og medlemsblad Vårt medlemsblad og nettside er en viktig kilde for informasjon for medlemmer, støttemedlemmer, leger, psykologer og media. I 2009 ble det gitt ut tre nummer av medlemsbladet à 12 sider. Våre internettsider er meget viktig i forhold til informasjon, kunnskapsformidling, råd, veiledning til mennesker i vår gruppe, helse og sosialarbeidere og samfunnet. Vi opprettet et lukket forum i 2009 som har blitt en stor suksess med omtrent 100 medlemmer. Forumet er et viktig bidrag til likemannsarbeid. I løpet av 2009 fikk HBRS omtrent 5000 henvendelser via e-post. Det er omtrent en dobling fra tidligere år. Hovedgrunnen til at vi fikk så mange henvendelser, kommer av at vi arrangerte WPATH konferansen. Vi hadde cirka henvendelser via telefon. Vår nettside er meget viktig for opplysning og informasjon. Vårt forum er ment å være et bidrag til likemannsarbeid. Der skal mennesker i vår gruppe kunne gi råd og hjelpe hverandre. Det er også i 2009 en del som har fått kontakt med andre i samme situasjon via forumet. Nettsiden er blant annet ment til å styrke nettverksbygging og opplysning for mennesker i vår gruppe i hele Norge. Vår erfaring er at sidene også dekker behov for kontakt for mennesker i andre nordiske land, siden tilsvarende tilbud ikke finnes der Informasjons og rådgivnings arbeide og media HBRS ser det som meget viktig å synliggjøre mennesker som har fått diagnosen transseksualisme i media, slik at vi kan bidra til å øke kunnskap om mennesker med denne diagnosen i befolkningen. Vi har i 2009 bidratt med betydelig flere artikler og reportasjer en noen gang i historien i Norge. Det har vært artikler i de fleste lokalaviser i Norge om konferansen og diagnosen transseksualisme. Det har også vært artikler i alle de riksdekkende avisene som VG, Dagbladet, Aftenposten og Dagsavisen. Vi har videre deltatt i reportasjer i NRK, TV-Norge og TV2, samt radiointervju i Radio Norge, P4, NRK P1 og i flere lokal radioer.

4 Dessverre opplever vi stadig at vår gruppe blir diskriminert, trakassert og stigmatisert i media. Vi har i 2009 forsøkt å påpeke dette overfor journalister og redaktører når vi er blitt oppmerksomme på at dette skjer i media. Vi har bedt media om å rette opp det som er usaklig, Vi har også bedt om at journalister bruker vær varsom-plakaten også når det gjelder vår minoritet. Dette skjer jevnlig, og er arbeidskrevende for organisasjonen. Vi opplever at en del journalister og redaktører ikke tar vår henvendelse spesielt alvorlig og velger å ikke svare. Vi opplever det også vanskelig i forhold til Wikipedia i Norge som ikke har akseptert den kunnskap som i dag er akseptert både av regjeringen, Rikshospitalet og andre fagpersoner i Norge. Hvordan vår gruppe blir formidlet og beskrevet i media er helt avgjørende for kunnskap og forståelse. Vi vil arbeide for å være enda dyktigere til å kontakte media når vår gruppe blir beskrevet på en uriktig måte. Men vi i styret er også avhengig av at våre medlemmer gjør oss oppmerksomme på uakseptabel fremstilling av vår gruppe i media. Vi har deltatt på informasjonsmøter i samarbeid med Menneskebiblioteket flere steder rundt om i Norge, totalt 10 møter. Vi har videre hatt samarbeidsmøter med Mental Helse og andre organisasjoner for å arrangere verdensdagen for psykisk helse. Tone Maria Hansen har i tillegg holdt flere foredrag på vegne av HBRS. Vi har også vært aktive i Menneskerettsalliansen. 2. Psykisk helse HBRS arbeider for å forbygge og rehabilitere psykiske problemer for mennesker i vår gruppe. En del mennesker i vår gruppe har problemer med angst og depresjon, og det er viktig å få hjelp med kontakt til lege og psykolog for diagnostisering og behandling. Noen mennesker i vår gruppe er i en risikogruppe for depresjoner og selvmord. Vi ser det som meget viktig at vi kan hjelpe med kontakt til helsevesenet, samtaleterapi og fellesskap Sosiale sammenkomster Fellesskap med andre er en viktig faktor for å forbygge angst og depresjon. HBRS arrangerte i 2009 tre sosiale sammenkomster der medlemmer fra hele landet hadde mulighet til å medvirke. I HBRS sitt møtelokale i Oslo har det vært arrangert noen sosiale møter. Det har også blitt arrangert jevnlige møter i Trondheim lokallag. 2.2 Omsorg og nettverksbygging Omsorg for mennesker i vår målgruppe og andre er vårt viktigste arbeid, der trygghet og fellesskap er nøkkelord. Vi har i 2009 som i tidligere år medvirket til at en del mennesker i vår gruppe har fått kontakt med hverandre via e-post, møter, vårt forum og telefon. Fortsatt kommer en del til vårt kontor for råd, veiledning og omsorg. Vår besøkelsestjeneste på Rikshospitalet er også en del av vår omsorg for mennesker i vår gruppe. Vi arbeider kontinuerlig for å styrke vår nettverksbygging blant annet ved likemannsarbeid. Men vi er avhengig av at mennesker i denne gruppen er villig til å hjelpe og støtte andre i samme situasjon. Styret i HBRS har ikke ressurser til dette alene.

5 3. Lokallag 3.1 Bergen og Trondheim lokallag HBRS Bergen skal være et sosialt møtested for mennesker som søker og får diagnosen transseksualisme i Hordaland og Sogn og fjordane. Bergen lokallag ble stiftet 11. september 2003 i Bergen. Felles sosiale sammenkomster har ikke vært en fruktbar metodikk i lokallaget i Bergen, ettersom det er få i gruppen som ønsker å synliggjøre seg for andre. Lokallagsleder Bo Martinsen har derfor lagt mer vekt på individuelle møter, informasjon og knytte kontakt mellom mennesker med problemstilling i forhold til diagnosen transseksualisme. Lokallaget har i 2009 fungert bra som et sted hvor mennesker som søker eller har diagnosen kan få omsorg, opplysninger, veiledning og treffe andre. Bergen lokallag av HBRS Målsetting: Være støttegruppe og sosial møteplass for vår gruppe på Vestlandet Drive opplysningsarbeid Arbeide for å bedre det lokale behandlingstilbudet (for eksempel flere kompetente terapeuter, laserbehandling, etc) Fremme saker av lokal interesse overfor HBRS styre Lokallaget har 3 medlemmer pr Lokallaget har besvart innkommende telefoner fra interesserte. Trondheim lokallag av HBRS HBRS Trondheim skal være et sosialt møtested for mennesker som søker og får diagnosen transseksualisme i Trondheim og Trøndelag. Lokallaget har 6 medlemmer pr I 2009 har lokallaget har hatt jevnlige møter i sitt lokale i Kultursenteret Isak. 4. Foreldre/familieforening 4.1 HBRS Foreldre/familieforening Foreldreforeningen har vedtatt et arbeidsprogram og valgt styre og kontaktperson overfor landsstyret Vedtekter: 2 FORMÅL Foreldre/familieforeningen er en organisasjon for foreldre og familie til barn/unge med diagnosen transseksualisme og kjønnsidentitets-tematikk. Foreningen skal: - arbeide for å bedre barn og unge med diagnosen transseksualisme sine rettigheter og behandlingstilbud - være et støttende nettverk for foreldre/familie - arbeide for å styrke helsevesenets kunnskaper om barn/unge med diagnosen og kjønnsidentitets tematikk - arbeide for å bedre samfunnets kunnskaper og holdninger til mennesker med vanskeligheter i forhold til diagnosen og kjønnsidentitets tematikk. Foreldre/familieforeningen har et nært samarbeid med styret i HBRS, og fungerer som en underavdeling av HBRS. Foreldreforeningen var med og bidra til og arrangerte WPATH konferansen juni Styremedlem Siri Laupsa-Borge hold innlegg på WPATH

6 konferansen om sin erfaring med sitt barn som er til utredning på Rikshospitalet. Styre i foreldreforeningen i 2009: Leder: Ivar Bollmann Pedersen Nestleder: Britt Eva Brandåstrø Styremedlem: Lene Bollmann Pedersen Styremedlem: Terje Bjerkeli Styremedlem og sekretær: Siri Laupsa Borge 5. Drift En stor del av HBRS virksomhet er knyttet til driften av organisasjonen. Driften av HBRS er ressurskrevende. HBRS hadde i 2009 stort sett det samme av driftsmidler som i 2008, men ikke prosjektmidler som tidligere år til opplysning og kunnskapsarbeid. Det er som i tidligere år takket være meget stor frivillig innsatts av samtlige styremedlemmer at HBRS har maktet å få utført store arbeidsoppgaver og ikke mist å arrangere WPATH-konferansen. Styret ønsker å påpeke at det er urimelig å forvente at styremedlemmer skal legge ned så store frivillige ressurser uten at rammebetingelsene blir betydelig bedre i Økonomisk ansvar Leder av HBRS har hatt det daglige økonomiske ansvaret. Regnskapet har blitt ført ansvarlig av vår regnskapsfører Konvent Consulting Regnskap ved autoriserte regnskapsfører Britt Søreide og av registrert revisor Bente Wilhelmsen. 5.2 Økonomisk årsberetning

7 5.3. WPATH Symposium Det meste av HBRS sine menneskelige ressurser før sommerferien gikk med til å forberede og arrangere verdens viktigste og største fagkonferanse om diagnosen transseksualisme og kjønnsidentitets tematikk, The World Professional Association for Transgender Health (WPATH). Konferansen ble den største fagkonferansen om diagnosen og kjønnsidentitetstematikk som noen gang er arrangert i verden. HBRS var den første bruker og- pasientorganisasjon i verden som har fått det ærefulle oppdraget å arrangere WPATH Konferansen. Når vi har fikk en slik tillit kan det gjenspeiles i det viktige arbeidet vi har utført siden 2000, hvor både vårt arbeide og ni konferanser om transseksualisme, kjønnsidentitetstematikk, psykisk helse og barn og unge har fått stor positiv oppmerksomhet langt utenfor Norges grenser. Det har siden konferansen ble startet opp i 1979 kun hvert fagmiljø i USA og Europa som har hatt ansvaret for å arrangere konferansen. Det var meget tidskrevende arbeid å forberede og arrangere verdens største faglige konferanse om diagnosen og kjønnsidentitets-tematikk, og HBRS ved daglig leder og styret la inn en betydelig egeninnsats. Det samme gjelder leder av foreldreforeningen og den lokale organisasjons komité. Takket være stor forståelse fra myndigheten for konferanse inntekter, behøvde HBRS ikke å bruke egne midler fra driftbudsjett. For at de av våre medlemmer som ikke hadde mulighet til å være tilstede alle dager så samarbeidet vi med WPATH og fikk til en dags registrering på fredag 19. juni for medlemmer av HBRS. Pris for medlemmer var kr 250,- HBRS sponser hvert medlem med kr 800,- Vi sponset og hvert medlem med kr 500,- på banketten. Totalt 40 medlemmer av HBRS var til stede på konferansen. Styret takker den lokale organisasjons komité, styre i foreldreforeningen og alle andre frivillige for en enestående innsats. Uten dere alle så ville vi ikke klart å gjennomføre konferansen. Den lokal organisasjons komité besto av følgende personer: Tone Maria Hansen, president HBRS Mikael Scott Bjerkeli, Vice president HBRS Ida Mellesdal, Board member HBRS Ingvill Størksen, Board member HBRS Alex Sander Fossøy, member HBRS Ira Haraldsen, MD, PhD, Head of the GID - clinic team, National Hospital Ivar Bollmann-Pedersen, president of parent and family organisation HBRS Thore Langfeldt, PhD, clinic for sexuality and therapy Paulina Due-Tønnesen, MD, National Hospital Åshild Skogebø, Psychologist, clinic for sexuality and therapy

8 5.4 Deltagelse på konferanser/møter Det er viktig at HBRS er representert ved konferanser og møter, der tema er psykisk helse identitet og kjønn. HBRS var til stede på fem møter i Vi var til stede på tre forberedende møter i forbindelse med verdensdagene for psykisk helse, Vi var til stede på idé møte i regi av Mental helse Norge sammen med brukerorganisasjoner innenfor psykisk helse feltet. Vi har hatt et møte i BLD vedrørende driftmidler til HBRS i 2009/2010 og midler til WPATH konferansen. Vi har i tillegg hatt et møte med arbeidsgruppen på Rikshospitalet og flere møter med psykologer og leger. HBRS var til stede på tre konferanser i perioden. 6. Politisk arbeid 6.1 Diskrimineringsarbeid HBRS er en av flere organisasjoner som er tilsluttet Menneskerettsalliansen. Det gir en liten organisasjon som HBRS betydelig større muligheter til å synliggjøre seg og kjempe for felles menneskerettigheter sammen med andre organisasjoner. HBRS er høringsinnstans for det nye forslaget til helhetlig diskrimineringsvern som BLD arbeider med. Vi har kommet med innspill om at vår gruppe bør få vern i forhold til kjønn og kjønnsidentitet. 6.2 Støtteordninger for mennesker i vår målgruppe Vi har siden 2001 arbeidet for at mennesker i vår målgruppe skal få så gode støtteordninger som mulig. I 2004 ble det klart at støtteordninger for brystproteser og parykk ble godkjent i Arbeids Sosialdepartementet. HBRS og GID-klinikken har innledet et samarbeid med protesemaker Mikael Sundström fra Sverige. Det betyr at menn i vår gruppe fra og med 2010, kan få spesialtilpasset penisproteser som dekkes økonomisk av GID- klinikken. GID klinikken dekker også økonomisk vester. Dessverre er det vanskelig å få til støtte spesielt for vår gruppe når det gjelder laser og elektrolysebehandling. Rikshospitalet satt i gang et prosjekt i 2008 for kvinner i vår gruppe som får hjelp med laserbehandling på Hudklinikken. Det var kun plass til 10 personer og det var GID klinikken som valgte ut de som fikk bli med i prosjektet. Dersom det kan vises til at prosjektet er meget nyttig for kvinner i vår gruppe, kan det gi en mulighet på sikt at Rikshospitalet tilbyr denne muligheten for kvinnene i vår gruppe. Prosjektet ble påbegynt i 2008 og varer ut HBRS arbeider videre sammen med GID-klinikken for at myndighetene skal dekke økonomisk elektrolyse og laserbehandling. ************************************************************************* Styrets sammensetning i perioden: Leder: Tone Maria Hansen Nestleder: Mikael Bjerkeli Styremedlem: Bo Martinsen Styremedlem: Ingvill Størksen Styremedlem: Ida Mellesdal

Styrets årsberetning 2006

Styrets årsberetning 2006 Styrets årsberetning 2006 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Styrets Årsberetning 2005

Styrets Årsberetning 2005 Styrets Årsberetning 2005 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003

Styrets Årsberetning 2003 Styrets Årsberetning 2003 1. Opplysning og informasjon 1.1. Konferanser, kurs og stand 1.2. Hefter og brosjyrer 1.3. Nettside og medlemsblad 1.4. Media 2. Psykisk helse 2.1 Sosialesammenkomster 2.2 Omsorg

Detaljer

Håndbok Kjønnskorrigerende Behandling Rikshospitalet

Håndbok Kjønnskorrigerende Behandling Rikshospitalet Håndbok Kjønnskorrigerende Behandling Rikshospitalet 1 INNLEDNING Håndboken er ment for personer som søker eller er i behandling for diagnosen transseksualisme. Det er blitt større åpenhet i samfunnet

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng

Oslo, mars 2014 AL. Landsstyrets årsmeldïng Oslo, mars 2014 AL. 2013 Landsstyrets årsmeldïng (j)adhd Norge 3.2 Sekretariat 7 4.2 Ny generalsekretær 8 4.7 Crosswall 9 4.8 BBB-samarbeidet 3.3 Fylkes- og lokallag 8 4.3 Ungdomssatsing 9 4.4 Nytt medlemssystem

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT

BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT BOLIGHJELPEN EN PROSJEKTRAPPORT Bolighjelpen - et prosjekt i regi av ByBo, Kirkens Bymisjon i Oslo. Pål Reinertsen Prosjektleder Forord Regjeringens visjon er at alle skal kunne bo trygt og godt. Det er

Detaljer

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom

www.korspahalsen.no Røde Kors-telefonen for barn og ungdom 800 33 321 www.korspahalsen.no Årsrapport 2005 Røde Kors-telefonen for barn og ungdom INNHOLD OM TJENESTEN 5 Kors på halsen ny nettjeneste 6 Barn og unges behov 9 De frivillige 10 PERIODESTATISTIKK FRA

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 2 Forside, bakside og alle foto: Hilde Nicolaisen / RIO Innhold: Forord side 4 Virksomhetens art og lokalisering Fortsatt drift Redegjørelse for årsregnskapet

Detaljer

Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Til Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 OSLO Kristiansand 24.02.12 RAPPORT FOR BRUK AV TILDELTE MIDLER ÅRET 2011 KAP 762 POST 73 Nettverket takker for de tildelte kr 200 000,- for året

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 1 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland 2 Årsmelding 2013 Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland For å komme i kontakt med senteret kan en: Ringe til senteret på tlf: 55 90 49

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer