Den Norske Skiskole Styrets årsberetning for driftsåret 2011/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den Norske Skiskole Styrets årsberetning for driftsåret 2011/2012"

Transkript

1 Den Norske Skiskole Styrets årsberetning for driftsåret 2011/2012 Styrets sammensetning: Styreleder: Nestleder: Kasserer: Internasjonal formann: Sekretær: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Gunnar Winther Jill Garen Bjørn Ove Larsen Johan Malmsten Randy Nielsen Arne Sandvik Knut Ivar Solhjem (Solhjem trakk seg pr september 2012 og Birkeland Moe rykket inn som hans etterfølger.) Eline Garlie Kjetil Birkeland Moe Viljar Steinsland Det er avholdt 12 styremøter. Oppslutningen i styremøtene har gjennomgående vært god. Styret har på alle møter vært beslutningsdyktig i henhold til vedtektenes bestemmelser. Det ble arrangert et weekendseminar for styret, utdanningskomiteen og spesielt inviterte DNSmedlemmer på Soria Moria, Oslo, mai Innledning Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende og frittstående medlemsorganisasjon for skiinstruktører og skilærere i Norge. Medlemskap i DNS er personlig. DNS har 167 betalende medlemmer, 211 ikke-betalende førsteårsmedlemmer og 6 æresmedlemmer. DNS er medlem av følgende internasjonale organisasjoner: ISIA IVSI IVSS Interski International Ski Instructors Association Internationaler Verband der Schneesport-Instruktoren International Association Snowsports at Schools and Universities Året startet med mye intern turbulens gjennom eksklusjon av et styremedlem og et varamedlem til styret. På grunn av informasjon styret mottok om kjøp av stemmer før generalforsamlingen i november 2011, ble det fattet et vedtak om å utsette generalformsamlingen til det forelå en avklaring på forholdet. Generalforsamlingen ble gjennomført på Voss den 21, januar medlemmer med 35 fullmakter var til stede. DNS-seminarene 2011 på Geilo ble også avlyst på grunn av snømangel. DNS Styrets årsberetning 2011/2012 1

2 Referater fra styremøter og Soria Moria-samlingen er lagt ut på foreningens hjemmeside. Samarbeidet med Norges Skiforbund har utviklet seg positivt gjennom året og har medført at DNS-trinn 1 Alpint nå er konvertibelt med NSF Trener 1. DNS-trinn 1 Alpint inneholder nå en obligatorisk Freestylemodul (lavterksel). Foreningens økonomi har vært tilfredsstillende i perioden. Årsresultatet viser et overskudd på kr og en egenkapital på kr Styrets organisering Gunnar Winther har ved siden av å være hovedansvarlig for DNS virksomhet i perioden, fungert som daglig leder, innkalt til styremøter, ledet disse og i stor grad utarbeidet referatene. Jill Garen, sammen med Bjørn Ove Larsen og Tor Håvard Kolbu i utdanningskomiteen stått bak forberedelsene til etableringen av Skiskoleforum som det inviteres til på Geilosamlingen i slutten av november Johan Malmsten har fulgt opp utviklingen av Eurotesten og deltatt på årsmøtet i ISIA sammen med Gunnar Winther. Johan har også vært redaktør for Skinytt. Bjørn Ove Larsen har i tillegg til Skiskoleforum vært ansvarlig for gjennomføringen av medlemssamlingene i januar og mars. Knut Ivar Solhjem var frem til september IT-ansvarlig og administrerte produksjon og utsendelse av medlemskort. Arne Sandvik er bindeleddet mellom utdanningskomiteen og styret. Kjetil Birkeland Moe rykket inn i styret i september og har overtatt ansvaret for IT og står bak utviklingen av foreningens nye hjemmesider Viljar Steinsland har tiltrådt som nettredaktør for de nye hjemmesidene. Formannen i utdanningskomiteen, Gøran Dalheim har deltatt på styremøtene. Siden august/september har Dag Enevold vært engasjert som fremtidig kurskoordinator og ansvarlig for produksjon og utsendelse av medlemskort. Økonomi Regnskapsførselen har vært uten problemer i foreningsåret. Det er dessverre oppstått problemer med innbetaling av enkelte utestående fordringer. Dette kan føre til at noen fordringer må tilbakeføres neste år som tap på krav (størrelsesorden kr ). Kostnader for øvrig har vært under god kontroll. Foreningens økonomi er generelt ikke veldig solid med tanke på fleksibilitet og handlefrihet. Den frie egenkapitalen er på kr DNS Styrets årsberetning 2011/2012 2

3 Medlemsutvikling Antall medlemmer er omtrent uforandret fra fjoråret med 167 betalende medlemmer. Sammen med 211 førsteårs-medlemmer og 6 æresmedlemmer gir det en samlet medlemsmasse på 383 i 2011/2012 mot fjorårets tall 161 betalende, 210 ikke-betalende medlemmer og 6 æresmedlemmer. I disse tallene ligger det et potensial til en økning av antallet betalende medlemmer i tiden fremover. Nettsider, medlemsregister og medlemskap i DNS DNS nye hjemmeside er etablert, Sidene videreutvikles kontinuerlig. De to ansvarlige er Kjetil Birkeland Moe og Viljar Steinsland, begge Bergen. DNS har fått ny Facebookside, Her foregår det meningsutvekling på mange plan om mangt og mye. Utdanningskomiteen Styret og Utdanningskomiteen (UK) har i perioden arbeidet tett på hverandre. Nestleder har vært engasjert som sekretær i UK og leder for UK har deltatt på styremøtene. UK godkjenner kursholdere og har selv avholdt DNS-kurs i Utdanningskomiteen har hatt følgende sammensetning: Gøran Dalheim, leder Eline Garlie Tor Håvard Kolbu Jørn Minde Torgeir Moen Eivind Nicander Arne Sandvik Bård Øvsthus Øyvind Aanes Det er blitt avholdt kurs i trinn 3 og trinn 4 alpint og trinn 4 telemark. Vi kan gratulere følgende personer med vel gjennomført utdannelse: ISIA Stamp Nasjonal skilærer Scott Hammond Jill Garen Hans Dregelig Kjartan Davanger Rune Abilgaard Sørensen Flemming Steenvinkel Knut Ivar Solhjem Knut Teigen Sturla Svendsen DNS Styrets årsberetning 2011/2012 3

4 Følgende oppstilling viser en oversikt over hvilke kurs som er blitt avholdt i 2011/2012. Alpin trinn deltakere Alpin trinn 2 16 deltakere Alpin trinn 3 8 deltakere Alpin trinn 4 1 deltaker Telemark trinn 1 43 deltakere Telemark trinn 2 2 deltakere Snowboard trinn 1 12 deltakere Snowboard trinn 2 4 Til sammen 220 deltakere UK har arbeidet med å tanken om å etablere ISIA Card i Norge. ISIA har to nivåer i sin standard for skilærere ISIA Stamp som i dag tilsvarer den utdannelsen DNS har lagt opp til for ISIA-eksamen i Norge. ISIA Card er et nivå høyere der bl a det er lagt inn en tidstest, der kandidaten må gjennomføre en storslalomløype på tid basert på en standard satt av FISrangerte slalomkjørere. DNS må søke ISIA om å få gjennomføre tidstesten og ISIA vil sende kontrollører for å overvåke det hele. UK har besvart en spørreundersøkelse fra ISIA om innhold og kvalitet på den utdannelsen som gis i Norge, og DNS har invitert ISIA til Norge kommende sesong for å inspisere hvordan DNS har lagt opp sine kurs og den praktiske gjennomføringen av dem. Samarbeidet med Norges Skiforbund NSF har vært meget godt gjennom sesongen. DNS trinn 1 alpint har implementert Freestyle (lavterskel) som obligatorisk modul, hvilket betyr at dette kurset nå er kompatibelt med trener 1 utdannelsen i NSF. Samarbeidet med NSF vil fortsette kommende sesong og UK har håp om at langrenn (nordisk) kan bli neste prosjekt. Internasjonalt DNS var representert på ISIA_kongressen i Krakow, Polen, i mai 2012 med Johan Malmsten, internasjonal formann og med styreleder Gunnar Winther. DNS representerte også Svenska Skilärarforeningen som ikke hadde anledning til å reise til Krakow gjennom en fullmakt gitt til Johan. ISIA har vært i konflikt med en organisasjon som heter FEMPS, stiftet av organisasjonene i Italia, Østerrike og Frankrike. FEMPS har innført Eurotesten som et proteksjonistisk tiltak for å hindre utenlandske instruktører fra å komme inn på deres hjemmemarked. Denne striden har avstedkommet tilløp til en rettssak som dog endte i et forlik, men mer alvorlig, Italia, Østerrike og Frankrike forsøkte å kaste sittende styreleder, leder av teknisk komite og generalsekretæren i ISIA med å spre usakelig propaganda overfor ISIA-medlemslandene. Kuppet mislykkedes og Johans fullmakt fra Sverige var utslagsgivende. Et forslag om å endre Ski Instructor til Snowsports Instructor ble ikke godkjent fordi Ski Instructor er et uttrykk som er lett gjenkjennelig og godt innarbeidet world wide. Skiskolenes Bransjeforbund (SBF), nyetablerte Norske Snøsportinstruktører (NSI) og Alpinanleggenes Forening (ALF) har i en felles aksjon sendt hvert sitt brev til ISIA med klage over hvordan DNS forvalter instruktørutdannelsen i Norge. Det bes om at DNS må settes i DNS Styrets årsberetning 2011/2012 4

5 karantene og at NSI får overdratt rettighetene til å representere ISIA i Norge. ISIA har sendt en henvendelse til DNS om dette. Styret arbeider med et svar som vil bli sendt i månedsskiftet oktober/november. Administrasjon Formannen har sammen med IT-ansvarlig i hovedsak tatt hånd om foreningens drift i 2011/2012. Regnskapsførselen er satt ut til en profesjonell regnskapsfører og er under god kontroll. Utstedelse av medlemskort har til tider vært krevende, men har blitt gjennomført uten for store vanskeligheter. Årets samling på Soria Moria tok for seg Markedsføring, Skiskoleforum og Utdanning. Møtet gikk over to dager med deltakere fra styret, utdanningskomiteen og enkelte inviterte medlemmer. Oppsummeringen fra samlingen er lagt ut på hjemmesidene. En av konklusjonene var at DNS bør engasjere en person som kurskoordinator som på sikt kan ta hånd om alle DNS-godkjente kurs. Dette ble satt ut i livet i august/september ved å engasjere Dag Enevold. Oslo, 24. oktober 2012 Gunnar Winther Jill Garen Randy Nielsen leder nestleder sekretær Bjørn Ove Larsen Johan Malmsten Kjetil Birkeland Moe kasserer internasjonal leder styremedlem Arne Sandvik styremedlem Årsberetningen legges ut på hjemmesidene sammen med Innkallelse til ordinær generalforsamling 2012 Regnskap for 2011/2012 Budsjettforslag 2012/2013 Valgkomiteens innstilling Forslag til ny DNS-logo Vedtekter Rapportene fra internasjonal formann og fra utdanningskomiteen er lagt inn som en del av årsberetningen. DNS Styrets årsberetning 2011/2012 5

6 DNS Styrets årsberetning 2011/2012 6

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling

ÅRSBERETNING. 16. mars 2012-11. april 2013. Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling ÅRSBERETNING 16. mars 2012-11. april 2013 Møteinnkalling Årsberetning Regnskap Vedtektsendringer Budsjett Valgkomiteens innstilling Til Medlemmene Lysaker, 21. mars 2013 i Kranteknisk Forening Det vises

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF

Styremøter: Styret har hatt 9 møter i perioden, i tillegg til utstrakt mail korrespondanse samt møter vedr web og samarbeide ICF Årsrapport for styreperioden 2011 til 2012 Styret har bestått av: Lene Fjellheim, leder Kolbjørn Nordvik, styremedlem Mina Helen Kristoffersen, styremedlem Kristin Mothes, styremedlem Birgitta Vikstrøm,

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO

kranteknikk KTF 1979 2009 Nr 1 medlemsinformasjon kranteknisk forening FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO kranteknikk FOTO: ØYVIND HAGEN/STATOILHYDRO medlemsinformasjon kranteknisk forening KTF 1979 2009 Nr 1 2009 Redaktørens hjørne Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien 37. Postboks

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter

ÅRSmøte 2010. Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter ÅRSmøte 2010 Innkalling Årsberetning Regnskap Kontingent Budsjett Vedtekter Til Medlemmene Lysaker, 8. mars 2010 i Norges Bygg- og Eiendomsforening Det vises til tidligere utsendte program. I henhold

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår

Årsberetning 2015. Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Årsberetning 2015 Aktivitetsåret 2014 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 103. beretningsår Klubben vår er den eneste svømmeklubben i Ålesund etter at Herd la ned sin svømmegruppe i 2013 og vi er størst

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010

Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 NMCUs årsmøte 2010 Vedtektenes 4, pkt. 5 c: Sentralstyrets beretning for driftsåret 2009/2010 Sentralstyret i perioden: Arbeidsutvalget: Kretskontakt Valgkomité: Revisorer: Treff og Turkomité: Trafikksikkerhetskomité:

Detaljer

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2011. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2011 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til vårseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO Brann

Detaljer