Bankenes sikringsfond 9. september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bankenes sikringsfond 9. september 2014"

Transkript

1 Bankenes sikringsfond 9. september 2014 Risiko ved norsk finansiell infrastruktur og stabilitet knyttet til bankenes IKT-virksomhet Frank Robert Berg

2 - Bankenes IKT Finanstilsynets årlige risiko- og sårbarhetsanalyse - Aktuelle tiltak som kan bidra til akseptabel operasjonell risiko og finansiell stabilitet Grunnlaget for å snakke om dette temaet er Finanstilsynets årlige ROS-analyse og de kilder denne bygger på. Disponering: 1. Innledning finansiell infrastruktur og IKT 2. Finanstilsynets kilder til å forstå risiko 3. Angitte risikoområder 4. Aktuelle tiltak 2

3 Egne løsninger 1. Innledning finansiell infrastruktur og IKT Salg og distribusjon av tjenester Forenklet helhetlig bilde Styring og kontroll Driftsleverandører Ulik plassering Løsningsleverandører Felles løsninger Bruker og kundegrensesnitt Elektroniske kanaler 3

4 Transaksjonsflyten i det norske betalingssystemet Stabilt Flere hendelser 4

5 Bank og betalingssystemer Infrastrukturen som understøtter stadig mer avanserte betalingsløsninger er kompleks Betaler Betalers bank Produkter og IKT-løsninger understøttes av egen og felles infrastruktur Mottakers bank Mottaker Regulering Egenregulering Retningslinjer Prosedyrer Standarder Organisering Forretningsapplikasjoner Systemsoftware Kommunikasjonsløsninger Hardware Nets Norge Infrastruktur AS og Nets Norway AS (Nets Holding A/S) (felles betalingstjenester, infrastruktur og drift) Evry ASA (drift og løsninger) SDC, Danmark (drift og løsninger) Danske Bank IT (løsninger) Leverandører IBM (drift i Sverige og Danmark) Nordic Processor (Nordea/IBM) CSC (Forsikring) Strategi Styring og kontroll Operasjonalisering Tele (Kommunikasjon) 5

6 Verdipapirsektoren Kjøper Kjøpers bank Produkter og IKT-løsninger understøttes av egen og felles infrastruktur Selgers bank Selger Regulering Egenregulering Retningslinjer Prosedyrer Standarder Organisering Verdipapirforetaket NICS Forretningsapplikasjoner Systemsoftware Kommunikasjonsløsninger Hardware Leverandører/institusjoner NBO (Norges Bank) VPO Strategi Styring og kontroll Operasjonalisering Oslo Børs Oslo Clearing Verdipapirsentralen ASA Evry ASA (NBO) LSE FNN Telenor Nets Norway AS Tieto (ProBroker) 6

7 Roller og sammenhenger i verdipapirsektoren Kilde: Finanstilsynet 7

8 Forenklet applikasjonsarkitektur i bank Hovedbok/regnskap Beslutnings- og støttesystemer (Datavarehus) Kjernesystemer i bank Innlån Utlån Kortområdet Flervaluta Loro og Nostro Konsernkonto Spesialområder Depotsystemer Remburs Låneadministrasjonssystemer Garantisystemer Payment Systems Clean payment SWIFT Giro Direct debit Standing order Innsamling & avregning Til andre banker NICS / Nets Eksempler på distribusjonskanaler ATM BSK stand arder EFT/POS BankAxept BSKstandards PCI DSS standards Nettbank privat Nettbank bedrift Filial- nettet Bank i butikk BankAxept BSK-standards PCI standards Netthandel Bank Axess 8

9 3-D Secure Arkivering Arkivskanning Autentisering Autogiro AvtaleGiro Brevgiro Card Fraud Management Direkte remittering Dokumentskanning earkiv efaktura B2B efaktura B2C efaktura B2G Egiro Elektronisk ID-tjeneste Engangspassord Fakturaarkiv Fakturahotell Fakturaprint Fakturaskanning Kortimplementering og konsulenttjenester Meldingsdistribusjon for bank Mobil engangspassord Nets Share Nett- og mobilhandel OCR giro Økonomisk avregning Portal Postmottak Printtjenester Reklamasjonsbehandling Sertifikater Signering Sperring og nødtjenester Standard bankarkiv Tilpasset konsernarkiv Transaksjonhåndtering TrustArchive Valideringstjeneste 9

10 Betalingssystemer Betalingssystem Betalingssystem Nettbank 10 Funksjonsområde System for oppgjør av handel med 17 viktige valutaslag. Avregning skjer gjennom bankenes konti i sentralbankene. Internasjonalt meldingssystem for betalinger mellom land. Posteringer skjer gjennom loro-/nostro og aktuelle kundekonti. NBO - Norges Banks oppgjørssystem hvor oppgjør skjer på bankenes konti i Norges Bank. Bankens felles avregningssystem i NOK. Netto posisjoner avregnes i NBO. Clean payment, viktig betalingssystem for bedriftskunder med direkte interface til kunder og SWIFT Bankens kunderettede systemer for at kunder kan betale regninger og gjøre kontooverførsler. BankAxept ert et nasjonalt betalingskort der kundene kan foreta uttak i norske minibanker og betale i butikker. BankAxess for å handle sikkert på internett (internettbutikker/sikkerhetsmekanisme). Internasjonalt betalingskort der kundene kan foreta uttak i minibanker, betale i butikker eller for å handle på internett (fakturakort, debet- eller kredittkort).

11 Egne løsninger Oppsummering punkt 1 om innledning finansiell infrastruktur og IKT Salg og distribusjon av tjenester Hvor er det høy Risiko? Styring og kontroll Driftsleverandører Løsningsleverandører Ulik plassering Kundegrensesnitt Felles løsninger Elektroniske kanaler 11

12 2. Finanstilsynets kilder til å forstå risiko Samarbeid Finanstilsynet Norges Bank Skaffe oss oversikt Analysere peke på Foreslå tiltak Leveranse Årlig ROS-analyse Risiko Sikkerhet Resultater fra tilsyn IT og betalingstjenester Gjennomførte ROS-intervju Hendelseshåndtering Data fra hendelsesdatabase Betalingstjenester Meldeplikt - Betalingstjenester Annen relevant informasjon spørreundersøkelser Beredskap - BFI-sekretariatet - Samarbeid andre myndigheter - Infrastruktur betalingssystemer Våre virkemidler Regelverk, innrapportering og tilsynsopplegg Finanstilsynslovens 3 Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på en hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter. 12

13 Utviklingstrekk risiko 1. Kriminalitetsutviklingen nasjonalt og internasjonalt 2. Samordning og endringer i EUs regelverk 3. Endringer i organisering og eierskap 4. Endringer i sourcing-landskapet 5. Tekniske utviklingstrekk og risikoer/trusler 6. Virtuelle valutaer 7. Nye aktører betalingstjenester 8. Utviklingstrekk for skytjenester 13

14 14

15 Payment card fraud estimated world total loss of USD 12 til 15 billions Kilde: ITSG 15

16 Fraud evolution Belgium During the first 8 months of 2012, 472 cases of fraud were registered, i.e. about 1 case in 1 million out of the total number of 460 million registered sessions. 16

17 Nederland Økning i 2012 Tap 1. halvår 2012: Euro 17

18 Ideologisk motiv Dagens næringsliv

19 Phishing-angrep mot britiske banker Kilde: Financial Fraud Action UK 19

20 Minibankrelaterte svindelangrep innenfor EØS-området Figur 9: 20

21 Noen ulike roller knyttet til nettbanksvindel Rolle Malware utvikler Rekrutterer muldyr Muldyr Setter sammen angrepskoden Spredning av angrepskoden Tester Utnytter infiserte PCer Sikrer mottak av penger Oppgaver De som forestår den grunnleggende programvareutviklingen Sikrer at noen stiller en konto til rådighet i landet som skal angripes Den som stiller konto til rådighet og foretar videre overførsler/uttak Skreddersyr angrepet basert på grunnkoden Sprer koden gjennom ulike opplegg, f. eks. gjennom phishing eller gjennom nettsteder (annonser) Prøver transaksjoner på infiserte PCer for å sjekke om det virker Gjennomfører angrep mot infiserte PCer gjennom overvåkning og tiltak eller gjennom logikk bygget i koden Den som overfører penger videre, eller tar penger ut og overfører dette via andre kanaler (f. eks. Western Union) 21

22 Virtuelle valutaer (Bitcoin) Finanstilsynet advarer mot virtuelle valutaer Du kan tape pengene dine på vekslingsplattformen. Pengene dine kan stjeles fra den digitale lommeboken din. Du er ikke beskyttet når du bruker Bitcoins som betalingsmiddel. Verdien av dine Bitcoins kan endres raskt, og kan til og med falle ned til null. Finanstilsynet deltar i EBAs vurderinger av om virtuelle valutaer skal reguleres. 22

23 Kilde: Telenor 23

24 Mange vil ha en posisjon 24 Kilde: Finans Norge

25 DDOS (Distributed Denial of Service - attack): Økonomisk og / eller ideologisk motivert Mange finansforetak har vært angrepet Oslo Børs Evry DNB Nordea Andre Reduserer tilgjengeligheten. Opptar oppmerksomheten. 25

26 Sikkert som banken? DinSide nside.no/ /nettbank -appene-ersaarbare 26

27 Sikkert som banken? 27

28 Utvikling i EU EU og nye EU organer innenfor finanssektoren gir økt regelverk EBA European Banking Authority (Initiativ fra Basel Committee vil komme via EBA, pluss det EU vil legge til, gjennom EU-direktiv og anbefalinger) ESMA European Securities and Market Authority EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority (Solvency II) European Payment Council Single Euro Payments Area SEPA Council 28

29 Google, Microsoft, IBM og andre markedsfører cloud services som et kosteffektivt alternativ til dagens tradisjonelle datasentre. Det er mange gode grunnner. Men også problemer som ikke forsvinner. og ansvaret er hos finansforetaket! 29

30 Eksempel på Google s strategi for skytjenester (Cloud computing) Lagring og prosessering skjer på flere lokasjoner, men kan låses til regioner Kilde: Google 30

31 Spørreundersøkelse om skytjenester Svarfordeling fra foretak om bruk/planer om bruk av skytjenester Figur 3: Kilde: Finanstilsynet 31

32 Antall rapporterte hendelser i perioden Figur 4: 2011: 221 hendelser 2012: 216 hendelser 2013: 189 hendelser Kilde: Finanstilsynet 32

33 Hendelser vektet med konsekvens Figur 6: Kilde: Finanstilsynet 33

34 Hendelser vektet med konsekvens Hendelser frem til Deretter prognose ut 2014 Kilde: Finanstilsynet 34

35 Hendelsesrapporteringen benyttes i flere sammenhenger Rapportering fra Rapportering om aktuelle hendelser fra siste periode Rapportering fra Rapportering om aktuelle hendelser fra siste periode Rapportering fra det enkelte finansforetak til: Rapportering om et uttrekk av aktuelle hendelser fra siste periode Gjelder for hele finanssektoren Gir et helhetlig bilde 35

36 Tap ved bruk av betalingskort (tall i hele tusen kroner) Tabell 1: Svindeltype betalingskort Misbruk av kortinformasjon, kort ikke til stede (internetthandel) Stjålet kortinformasjon (inkludert skimming), misbrukt med falske kort i Norge Stjålet kortinformasjon (inkludert skimming), misbrukt med falske kort utenfor Norge Originalkort tapt eller stjålet, misbrukt med PIN i Norge Originalkort tapt eller stjålet, misbrukt med PIN utenfor Norge Originalkort tapt eller stjålet, misbrukt uten PIN Totalt Kilde: Finanstilsynet 36

37 Antall betalingskort rammet av misbruk Tabell 2: Svindeltype betalingskort Antall kort rammet av misbruk Totaltapet på kortsvindel økte noe i Det var en betydelig økning i svindel av typen «card-not-present» (CNP), mens det var en reduksjon i tapene knyttet til andre typer kortsvindel. Kilde: Finanstilsynet 37

38 Tap ved bruk av nettbank (tall i hele tusen kroner) Tabell 3: Svindeltype nettbank Angrep ved bruk av ondartet programkode på kundens PC (trojaner) Tapt/stålet sikkerhetsmekanisme Totalt Kilde: Finanstilsynet 38

39 3. Angitte risikoområder 1 Omfattende endringer i IT-virksomheten 2 Samhandling mellom flere aktører 3 Mangelfulle risikovurderinger 4 Angrep mot betalingstjenestene 5 Risiko fra eldre design og gamle komplekse systemer 39

40 Risikoområder Omfattende endringer i IT-virksomheten IT-driftssiden IT-forvaltning/vedlikehold Endringer i systemporteføljen Nye aktører for utvikling Endringer driftsleverandører 40

41 Risikoområder 2013 forts. 2. Samhandling mellom flere aktører Nye aktører krever opplegg for samhandling og at flere blir involvert i kjeden. Dette kan gjelde både teknisk og i operasjonen og kan føre til uklare ansvarsforhold. Samlet kan dette øke sårbarheten i driften. 41

42 Risikoområder 2013 forts. 3. Mangelfulle risikovurderinger Ta stilling til bruk av metodeverk og aktuelle standarder. Sikre at nødvendig kompetanse blir allokert. Ha en klar avgrensning (scope) av hva som skal risikovurderes. Etablere plan for gjennomføring. Klargjøre hvordan sikre nødvendig kvalitet. Mangelfulle eller risikoanalyser kan gi økt risiko. 42

43 Utkontraktering (Offshoring) Sikre egen styring og kontroll Transparency International The 2013 corruption perceptions index Indisk IT under lupen, DN,

44 Risikoområder 2013 forts. 4. Angrep mot betalingstjenestene Angrep mot nettbanker Økt phishing-aktivitet Angrep mot minibanker Bruk av falsk informasjon i nettbutikker («card-not-present») Angrep mot EFT-/POS-løsninger Tiltakene i Norge har foreløpig bidratt til at tapene er på et akseptabelt nivå. Det skaper allikevel stor utrygghet for brukere av betalingstjenester som blir utsatt for angrep. 44

45 Risikoområder 2013 forts. 5. Risiko fra eldre design gamle og komplekse systemer Mange sentrale løsninger er fra og -90-årene. Modernisering skjer i stor grad på utsiden. Teknologi og kompetanse kan bli vanskelig å opprettholde. Å vente for lenge kan representere en risiko økt kompleks drift. Viktig med statusanalyser og klargjøring av problemstillinger. Flere banker og andre finansforetak har nå prosesser igangsatt for å skifte løsninger. 45

46 Kjerne til besvær Aktuelle hendelser i nærområdet Februar 2013: X1-bank 12 timer Oktober 2013: X2 > 12 timer Oktober 2013: X3 > 12 timer Tilsynet er informert om flere alvorlige hendelser med kilde i kjerne internasjonalt. 46

47 4. Aktuelle tiltak finanstilsynet 1. Prioritet til IT-tilsyn og annen kontakt med foretakene og næringen 2. Forbedring av tilsynsverktøy og metoder 3. Særlig fokus på betalingssystemer 4. Sikre hensiktsmessige regelverk 5. Videre utvikling av og bruk av data fra hendelsesrapporteringen 6. Prioritering av beredskapsarbeid 47

48 Operational Risk Basic indicator approach (BIA) The standardized approach (TSA) Advanced measurement approach (AMA) Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAPs from selected banks Pillar 1 Supervisory Review Evaluation Process (SREP) Risk Assessment Bank A Op Risk Chapter Pillar 2 Central file system (Sentralfag&Tilsynssak) Other relevant information Reports from IT-inspections RVA- Interviews Incident data Notification to Finanstilsynet (payment systems) 48 Electronic Archives (Websak)

49 Modules for banking supervision Module for internal governance Credit risk Market risk Liquidity risk Insurance Operational risk RM and Control RM and Control RM and Control RM and Control RM and Control Ver. 1 Exposure Exposure Exposure Exposure Exposure 49 Regulations on Risk Management and Internal Control Regulations on use of information and communication technology (ICT)

50 ANTIVIRUS 136 FIREWALL 100 Disaster Rec Technical 300 Internetbank 46 Payment Systems 104 Money Laundr protection 25 Basel II IRBmodels 28 New Models are comming Maturity Model and Verification IT-tilsynsmoduler Divided into 34 IT-prosesses (CobiT) with 170 control questions (v 5.0) IT-operation based on ITIL with 281 control questions Service delivery 111 and Service Support 170 control questions (v 1.0) Version for IT-projects with 34 control questions Version for IT-supliers with 94 control questions Light version with 77 control questions Payment report duty with 19 control questions 50

51 Mer fokus på samarbeid Trojanerangrep nettbanker «FinansCERT etablert» Bank 1 NorCERT Leverandør 1 BSK Bank 2 Bank 4 Bank 3 KRIPOS 51

52 Finanstilsynets samarbeidsopplegg på IT-tilsynsområdet Norges Bank Betalingssystemer Post & Teletilsynet PKI (BankID)/Tele FNO/BSK Betalingssystemer Datatilsynet ID-tyveri Personopplysninger Finanstilsynet / R2 IT-tilsyn Norden Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Får og gir informasjon Hjelp til tiltak Andre Information Technology Supervisor Group (IT-tilsyn) 52

53 4. Aktuelle tiltak finansforetakene 1. Etablere styring og kontroll med basis i best praksis 2. Etabler detaljerte prosedyrer på viktige virksomhetsområder 3. Sørg for relevant risikoforståelse og tiltak 4. Beskriv og øv på beredskap og gjenoppretting 5. Sørg for tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på utkontraktert virksomhet 6. Formulere avtalen slik at den gjenspeiler bankens virksomhet mest mulig og at målinger skjer på relevante og kontrollerbare områder 7. Få med alle nødvendige tiltak i avtalen, eksempelvis katastrofetest og myndighetskrav 8. Etabler opplegg for kontroll med etterlevelse av regelverk 53

54 Takk for oppmerksomheten! Frank Robert Berg FINANSTILSYNET Seksjon for tilsyn med IT og betalingstjenester E-post:

Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det

Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det Trusselbildet slik Finanstilsynet ser det Finans Norges Betalingsformidlingskonferanse 2014 Olav Johannessen 12.11.2014 Finanstilsynets hovedmål Finansiell stabilitet Velfungerende markeder samt Forbrukervern

Detaljer

Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014

Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014 Finansforetakenes bruk av informasjonsog kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv

Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv Oppgjørssystemer i et internasjonalt perspektiv Gunnvald Grønvik og Eline Vedel 1 Sentralbanken er bankenes bank og har dermed en viktig oppgave som oppgjørsbank, det vil si som formidler av betalinger

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET

POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM POLITIET I DET DIGITALE SAMFUNNET En arbeidsgrupperapport om: ELEKTRONISKE SPOR, IKT-KRIMINALITET OG POLITIARBEID PÅ INTERNETT Til Politidirektoratet

Detaljer

Digital handelslekkasje gir Skatteetaten nye utfordringer

Digital handelslekkasje gir Skatteetaten nye utfordringer Digital handelslekkasje gir Skatteetaten nye utfordringer Hanne Øverlier, Roar Jakobsen, En ny, global og digital økonomi er i fremvekst. Denne økonomien kjennetegnes av et nettverk av kontrakter mellom

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett

Rapport. gjennomføring av EMIR i norsk rett Rapport om gjennomføring av EMIR i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 20. desember 2013 1. INNLEDNING... 6 1.1. Arbeidsgruppen og dens mandat... 6 1.2. Arbeidsgruppens

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans!

Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 27-2014 Oppsamlingsheat - noe for alle sektorer av finans! Hvis noen faste lesere av Innblikk synes det har vært behagelig stille en periode, så skyldes det

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk

Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk Innblikk Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2013 Solvency II-forberedelser tema nok en gang i Innblikk I påvente av implementeringen av Solvens II-regelverket varslet som kjent EIOPA i en publikasjon

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer