ÅRSMELDING 2074 FOR BARNELAGET I BUL. Styret: Leiar: Trine Merete Sjølyst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2074 FOR BARNELAGET I BUL. Styret: Leiar: Trine Merete Sjølyst"

Transkript

1 Leiar: Trine Merete Sjølyst Tal styremote: 5(23.1., 17.3., 21.8., og 4.11.). I tillegg harvi jamn kontaktvia e Varamedlem: Christina Nipe Medlem: Victoria Carlin Medlem: Margrete Kåset (gjekk ut av styret perioden) i Medlem: Hege Almerud (kom inn styret i i perioden) Styret: topplasseringar. imponerande og flott innsats av dei andre. 9 stk. melde seg inn i Møte om barneaktivitet i Oslo. I 2014 hadde BULder og brak 34 tysdagstreningar med svært godt oppmote. Vi var 13 I vårsemesteret var hovudfokuset på konkurransar: - Først i mot 1-konkurranse. Best av oss var Jon Bugge Mariusen på 1. plass og Torgrim - Buskerudkappleiken - Folkemusikkveka - Landskappleiken ungdomssamling, seminar og hogdepunktet Frikar-tevlinga, som er ein kappdans på Kongsberg 5. mars. 4 elevar deltok, men det blei ingen konkurranse. The winner takes it all, Jon Bugge Mariusen vann juniorklassen og på Geilo juni. 5 elevar deltok. Jon Bugge Mariussen vann mars deltok 6 elevar pä Frikar-tevlinga i Aurdal i Valdres. Der var vi med på veldig triveleg og samlande. deltok. Torgrim Driveklepp Lien var vår bestemann og kom på ein flott 3. plass. ut var Markenskappleiken på Kongsberg 1. mars. Fantastiske 7 elevar Foreldre og elevar hadde storslått middag på ein thairestaurant, noko som var på Ål 31. mai. 3 elevar deltok. Det var igjen kappdans i mot i - tekk med seg i 000 kr i cash. Driveklepp Lien på 2. plass i juniorklassen. Veldig bra innsats av alle saman. skapte vi vår første enkeltståande framsyning Stålverk, som blei ein stor suksess har vore eit fantastisk år med mange gode resultat i konkurransar og ikkje minst og koreograf gjennom heile året. Simon Løvald har undervist eit par gonger. Gruppa BULyoung (7-12 r) var ikkje aktiv i 2014 på grunn av låg deltaking. elevar då vi starta året, men med noe fräfall utover våren. Anders Aasberg har vore lærar BULder og brak: Tal medlemer per : 59. post, telefon og på arrangement. ÅRSMELDING 2074 FOR BARNELAGET I BUL

2 Spesielt Jon Bugge Mariusen har peika seg ut og vune 4 av 4 konkurransar, og det I del Nielsen. og dansarar fra gruppa peikat seg ut som nokre av del beste juniordansarane i Noreg. Heile 7 konkurransar har elvar i BULder og brak vore med på. Det er utruleg bra jobba, Oslokappleiken 22. november. i deltakar og vinnar av konkurransen Nikolaj Fischer Nikolaj Fischer Nielsen på 2. plass. folkemusikk Då vi kom tilbake etter som marerien skapte vi framsyninga Stålverk. Vi følte oss finne historla og skape koreografiane. Framsyninga blei forma gjennom improvisasjon Markhus, Erlend Markhus, Snorre 5 Kristiansen og Nikolaj Fischer Nielsen. Vi brukte og folkedans). Vi hadde med oss 2 profesjonelle musikarar, høvesvis Jens Linell på grunn til ä vere veldig stolte og fornogde med framsyninga. Vi fikk også vist ein kortversjon av framsyninga pà JuBULhelg i BLS 29. november. tysdagstreningane til produksjonen. Treningane blei utvida til 2,5 time slik at vi skulle få hadde vi i Teatersalen i BUL 21. november og den blei svært godt mottatt. Vi hadde all Framsyninga Stålverk modne og gode nok til å ta ei slik utfordring, og gjorde dette også med tanke på større hovudlaget i BUL, Geilo Spelemannsiag, Barnelaget i BUL og RFF (Rådet for Egseth fra Oslo Nye Teater. Vi fekk låne rekvesittar av Teaterlaget i BUL. Premieren perkusjon og Jon Brodal på hardingtele. Vi tekk også med oss lysmann Rolt Christian utvikling hos elevane. Det var viktig at elevane var med i prosessen. Del var med pä å Neri Sornes Bakkjen, Eivind Uppestad Killie, Bernhard Karsten Ravneberg, Lars Martin tid nok. Veka før premieren hadde vi også fleire produksjonsdagar. Vi tekk støtte fr kvart. Det var 9 dansatar som deltok: Jon Bugge Mariussen, Frederick Brevig Jacobsen, f rå elevane, og der koreograf Anders Aasberg sette bevegelsar i system og form etter - Elvelangs - 4 elevar var med på teaterframsyninga Liti Kjersti i Teatersalen 19. oktober. 25. september. 4. gongen vi deltek. 2 elevar deltok. - Dansens dag på Schous Plass i Oslo 29. april. Nesten alle i gruppa deltok. Hotell i Oslo. - I mars var 3 dansarar med på å danse for Norges Ungdomsiag på Soria Moria Event BULder og Brak har vore med på: største konkurransane. Rett og slett ein maktdemonstrasjon juli. 2 elevar deltok. Dei gjorde reint bord. Jon Bugge Mariusen på 1. plass og Det kan også nemnast at elevar har vore med på 2 kappleikar til: Jørn Hilme-stemnet

3 og 2-4. trinn kl med 8 barn. Vi har ikkje hatt ovingar i skulens teriar og vore på Marienlyst aktivitetsskule. Vi har hatt to grupper, 1. trinn kl med 18 barn Kvar torsdag f rå 30. januar til 22. mai har ein instruktør (Trine Sjølyst eller Simon Løvald) for Bygdelagssamskipnaden (BLS) på Norsk Folkemuseum. Barnelaget bidrog med to Kurs: sundag. Tittel: Vidundermedisinen1 Trine Sjølyst var instruktor og Ole Nilssen og Solveig Hauknes var musikarar. Det var il barn med på kurset. 1. juni var det Bygdelagsstemne kurs laurdag enda med framsyning på Bygdelagsstemnet på Norsk Folkemuseum Det ble igjen arrangert Frå idé til framsyning tyrste helga i juni. 31. mai-i. juni. 4 timars bibliotek. Ole Nilssen spelte trekkspel og Solveig Hauknes spelte fele. Vi tekk låne BULder og brak, samt instruktorane deltok på seminaret Vi dansa framsyning utandors på Schous plass, utanfor Deichmanske Dans i skolen seminar og åpen diskusjon om dansefaget si stilling i skolen. Dei eldste frå lydanlegg av biblioteket. 32 barn tra BL (BULder og brak, Marienlyst- og Arvoll BBL) stilte opp. Anders Aasberg og Trine Sjølyst var instruktorar. Etter framsyninga arrangerte Barnelaget i BUL var med ä feire Dansens dager i samarbeid med Dans i skolen Dansens dager 2014 Datoar for Hulter til BULter: 7. januar, 4. februar med Nordberg strykeorkester, 4. mars, Familiesamdansen har fått nytt namn: Hulter til BULIer. Det er ein fast gj eng på disse Hulter til BULter: har ansvar for servering og Trine og Benjamin leiar dansen. Tone har vore vikar. Tilbodet månadlege dansekveldane, vi er ca stk, med smä og store. Victoria eller Christina er gratis for BL-medlemer og kostar 20 kr for andre. haustsemesteret. Simon Løvald og Audun Grüner-Hegge har vore vikarar. tele. Trine Sjølyst var instruktor vårsemesteret og Tone lngvaldsen var instruktør blei avslutta 9. desember med kakeservering, leik og julesongar. Benjamin Kehiet spela øvingar kvar tysdag kl Värsemesteret blei avslutta med framsyning for toreldra og servering 27. mai. Benjamin Kehiet spelte på framsyninga. Haustsemesteret ansvarleg for den lokale aktiviteten og engasjert mor. Ei gruppe på 6-7 stk. hadde klassekameratar 22. mai. Marienlyst bydelsbarnelag hadde med seg 01aug Furusæther heilagdagar. Semesteret enda med ei stor framsyning i skulens aula for foreldre og på fele og Trine Sjølyst som instruktør på framsyninga. Vi har hatt to Bydelsbarnelag fram til sommaren. Arvoll- og Marienlyst Bydelbarnelag. Vi hadde ikkje aktivitet på Marienlyst haustsemesteret. Trine fikk baby i september. Vi har starta opp bydelsbarnelag på Årvoll Hege Almerud er initiativtakar, 1. april, 6. mai, 2. september, 7. oktober og 4. november. Bydeisbarnelag:

4 KURS KURS KURS framsyningar: BULder og brak og Fr idé til framsyning. Dette ble Barnelagets sommeravslutting og vi grilla og kosa oss på museet utover dagen. Barniek 2074 på Island 2 medlemer f rå Barnelaget, Benjamin Kehiet og Trine Sjølyst reiste til Island og Mosfellsbær på Barnlek juli Vi reiste med barn og foreldre frå Barnelaget i BLS og Norsk Folkemuseums Dansegruppe. Vi var i Blå Lagune og Gullfoss, deltok pä Uanseworkshops og dansefestar pä kvelden og var med i stemnetog og små og store framsyningar. Vi overnatta på ein skule saman med barn og ungdom fra heile Norden. Barnelaget med initiativ til samarbeid om folkedans for barn arrangerer Barnelaget for andre gong eit seminar for leiarar, instruktørar, musikarar og tillitsvalde som jobbar med folkedans for barn i Oslo og omland. Målet er å samle kreftene og jobbe saman for eit utvida og betre folkedanstilbod for barn. Vi må samordne aktivitetane og også leggje til rette for instruktørar og musikarar. Vi ynskjer å opprette ein leiarstilling som har overordna ansvar for all aktiviteten og administrasjon av gruppene. BL i BLS, Nesodden Danselag, Norsk Folkemuseums Dansegruppe, BULkontoret med Liv Hege Skagestad og BL i BUL er saman om satsinga. Vi har sett ned ei prosjektgruppe som jobbar vidare med dette. JuBULdag for barn! Barnelagets storsatsing i år var JuBULdagen laurdag 29. november 2014 i BLS, Nordahl Bruns gate 22. Barna kunne velgje mellom tre parallelle kurs. 1: Frå idé til framsyning. Lynkurs i teater og dans som endte i ei framsyning! Alder: 7-12 år. Trine Sjølyst var instruktør. Sivert Holmen var musikar. 2: BULyoung! Nybyrjarkurs i halling. Leik med rytmar, spenstige hallingtriks og hattespark! Alder: 7-12 år. Anders Aasberg var instruktør. 3: Variert og morosamt folkedanskurs for dei yngste! Her blei det leik med polka, ni og reinlender og morosame songleikar! Alder: Barn under 7 år. Astrid Skrindo var instruktør, Torgeir Johannesen Hernes og Benjamin Kehlet var musikarar. Kurs laurdag 29. november kl Vi serverte pizza i medlemer av Barnelagetll5o kr for andre. pausen. Pris: 100 kr for Dansefest same dag kl Vi starta festen med framsyninga til kurset Frå idé til framsyning, breakesolo og framsyninga «Stålverk» av hallinggruppa BULder og brak. Vi serverte graut, kaker og sjokoladepudding. Trine Sjølyst leia dansen. Jon Brodal spelte. Antrekk: Bunad/pent tøy. Pris: 200 kr. Om lag 50 deltakarar. Nokre planar for 2075: Vi vidarefører avtalen med Anders Aasberg som administrativ og fagleg leiar for BULder og brak. Vi aukar Bydelsbarnelagstilbodet igjen og ynskjer folkedansgrupper på Arvoll gård, Marienlyst- og Bogstad skular. Vi ynskjer ä jobbe vidare for å styrkje og auke dansetilboda for barn i Oslo. Vi må jobbe vidare med fellessatsinga om danseaktiviteten i Oslo. For styret i Barnelaget i BUL Oslo Trine Merete Sjølyst

5 ÄRSMELDING 2t)14 FOR IDROTTSLAGET I Styret i IL 2014 Leiai: Anne Farseth Nestleiar: Thoiri:ts Jakohsen Medlem: Grethe Haimiershorsi Medlem: Bente Vaae BUL Medlem: Samuel Elonei (erstatta Knstolter Nilsen 0à I ) Varaniedi. I : H ivard Hasaas Varamedl. 2: Jan Arne Kraiiset Leiar ski: Leiar BVT: Ole Morten Weng I )aiz Tideinandsen Valnemnd: Svein Erik Strand TØnnesen Karianne Fazer1u nd Jensen Representasl on Bislett Attiajisen Styret: Rtdet: Kontrol lutval : Anne Farseth (nest lei ar) o i an Arne Kragset Teile Hoftmann, Vidis Rønning. KristotTer Nilsen. Knut Berg. Anne Spangen. Cunnar H u ndham mer og Tormod Bønes Mona RydI and Oslo Friidretts krets l erje Holtinann. Hilde Osnes og Katrine Askim Vatne (ungdomsrepresentant) VFIF Styreleiar i IL i BUL. Anne Farseth. er medlem av sentralstyret i Noregs FriiclrettsForhund. Administrasjon en Idrottslaget har. saman med resten av BUL. kontor i Rose.nkrantt gate. Aret starta med Caroline Schicht som dagleg leiar, Katrine Askim Vatne som administrativ leiar og Hege Pedersen soni sportsieg leiar. Katrine Askim Vatne stittta i jobben I. mai og Ivan KristotTer Ni Isen gikk ut av styret og tiltredde stillinga (. mai.

6 Økonomi iiet. Sti lh nga som administrativ teiar Nei ikkje dekt pa nytt etter at Caroline slutta og Ktistoffer bytte 1 2. september. Ivan Kristolfer Ni Isen gjekk inn som dagleg lei ar med ein stil Iingsprosent pi 75 ut rolle. Hee Flaten Pedersen staiia aret med ein stil1inscrad pa 5() r/( l)en Nei Ira september auka til 60 t,. Ved utgangen av 2014 utgjer administrasjonen i Idrottsiaget I.6 irsverk. I Holmenkollen Special Olympies var planlagt arrangert i Sørkedalen. Grtinna snømangel måtte arrangementet dessverre avlysast. Holmenkollen Special ()lympics Medlem s ut vi kl in g rckneskupsførar og bruk av rekneskapssystemnei X ledger har ført til at Idrouslaget har hatt cii jamleg godkjenning av revisor. Okonomi sk har IL i Kl. L hatt eit mye hetre år enn i 2t) I 3. Tilsetjinca av Roar Uglem som ajourlørt rekneskap. Rekneskapen er ikkje revisorgodkjend. men rekneskapsførar ser rekneskapen som avslutta. Rekneskapen som blir levert revisor tor kontroll vi ser eit overskot pa I kn)ner. Rekneskapen som blir Iagd frani I cweslaast godkjent av årsmnet med utterhald om Pr hadde IL i BUL 459 medlemmer aktive hetalende medlemmer. IL i R UL hadde totalt 566 hetalende medlemmer i 2t) 14 A r r a uge ment Holmenkollen Sentrumsiøpet Exxon Mohi I Ris ett Games I 0. j ti ni DNH idrettsleker i dci første to og dci siste to vekene av sonimarlenen Bislett Summer Games i t). II. august KM i friidrett - RUL sprinten Julestemne 6. desember (i år i Rærtmshalien) 26. april med ei t samla Lii pånielde på 10 29t). ( )m lag 20() tiei re enn i 2013.»Special t )lympics (avlyst) Caroline Sehicht sa opp sti Ilinga si som dagleg Ieiar i jtili 2014 og hadde siste arheidsdagen

7 ipet i etterkant. Vi kunne ikkje arrangert Sentrumsløpet om det ikkje hadde VOTe tor alle som stilte anangemeot. Litt over 200 fleire påmelde enn i jur, Som vanleg kom våren med Sentrumsk4pet og det Sentmmslflpet heidi fram med flott vekst ogsa i Det vat ei samla påmelding på til årets var ein stra]ande flott dag hade var ogarranementsmessie. Ein fekk svært gode tilhakemeldingar pa opp og johha dugnad. Stor takk til alle medlemer og toreldre soni hidrog på løpsdagen og dagane tør! EXXoflMOI)il Bislett Carnes Som ein del av Bislett Alliansen var vi i år oeså med pa å arrangere ExxonMobi I Bislett Games. Ekeberghal len var i ein slik stand at det ikkje var mogeleg å aitangei e triiclrettsstemnne der. Stemnet Julestemnet i friidrett var årets siste arrangementet. I år blei det arrangert i Bærumshal len då hadde fleire deltakarar enn pa manee år. Ni koiai Boigen Knudtsen johha mykje med stemnet da han j fl les temn et Thomas Jakohsen. \ igdis Rtcnning og Kristuffer Ni Isen var til stades pa vegner av BL1. langrennsutøvarar i Noreg som ik kje var tekne ut til å gå World Cup i Kuusamo. Teknisk arrangør var idrettskluhbane i Gålå Idrettsaniegg BUl - s pr inte n deltaking at BUL utvarar i alle aldersklassar. Dessverre Nei det titt svikt i teknisk gjennomføring og toteldre som stilte opp og tekk stemna i hamn. KM i friidrett HEL ansvarleg Jur stadionvakthald. premieutdeling og tøyhering. pp mot pinsehelga og tthai I VM. Usai i Bolts fråvere gjorde at stemnet holdt cii veldig hç4gt nivå i ExxonMohil Bislett Games ble i 2014 arraniert li. juni cie hlei eit codt stemne med god stemning og fine resultat. Fra Bislett Alliansen si side var inntrykket at det var an anementsmessig det beste stemnet lenee. til trass tor at arenaen ikkje var hei It utseld. tru leg som Rlgje av at stemnet var tett flei re vingar enn tidlegare år. IL. i BULs Terje HotTmann var stemneleiar. Som tpr om åra var IL i IL i BUL var også i år arrangør av KM i friidrett, I )et Nei arrangert over tt e kveldar og det var god store fcwsei nki ngar da hka. tidtakarsystemet svikta. igjen må vi rette ei stor takk til litøvarar og I )en 52. utgåva av BUL sprinten gjekk fredag 2. november til søndag 3C). november 2t) 14 på Gålå med rekorddeltaki ng. I )ei ble arrangert Nurgeseup tinder RU L spri liten I ar med ein mi ni tour oter tre dagar. I )et var ogsa stor deltaki ng blant juniorane. Det var i år eit svært viktig renn Sentrunisløpet

8 hadde arralicementet som sitt [ngledei 1wosjekt. Arrangementet var a v&llukkaat flyttinga av stemnet blir permanent. Tusen takk til alle som hidrog til eit vellukka arrangement! GRUPPEAKTIVITETEN 2014 Friidrett Pr. 31. I har IL 45() medlemer. dci fleste av desse er aktive. Barnegruppene er større enn nokon sinne, og det har vore ei ut k)rdnng å skaffe nok dyktige trenarar, men vi har klart i til alle. Ei malsetji ng er nu at alle skal ha ein eller anna form for utdanning eller trenarkurs. je eit iodt tilbod 2t) 14 har sporisleg sett vore eit swert godt ar for IL. V i hici blant anna beste klubb under NM for senior pa Jesshei in og vi hadde to representantar i arets jr vivlde r den cine. Nadia Akapane Assa. tok sølv i lengde si ungdomsstemner, først under). BUL har hatt ei rckkje utøvarar i aksjon land og strand rundt pa barne og a Tyrvi ng lei kane i midten av uni. så pi klubbtur til Lillehammer og Veidekke leikane juni og i Gøteborg på VU spelen juni. I april var 60 klubhmedlemer saman på Mallorca pa tretiingsleir. Andre meisterskap og restiltat: NM stafett Grimstad: Her blei det I gull. I sølv og I bronse til IL i BUL. Gtitar tok ein overlegen siger pa 4 x 100 m. På vinnarlaget løp: Markus Færevik og Bendik ThorbjØrnsen. som vi har kint frå samarheidsklubben vår, Nesodden, sarnan med Magnus 1< ri ngstad og Johannes KaI leberg. Johannes blei BULs mestvinmmde i denne meisterskapen då han også kunne sikre uniorlaget til BUL sølv p 4 x 100 m. I)ei andre som løp pa dette laget var: Yohc Najar, ( )usman Tuuray og Hans Christian Walker. Seniorgcitane tok bronse pa 4 x I 0t) ni mcd følgjandc lag: Rieky Santiago. Otisman Touray. Einar Jakobsen og Peter Osaitiwa. Kristian Bere fekk dessverre en kneskade under vekslinga i li ualen pa 4 x 400 m og laget enda pa 5. plass. Bislett Garnes Eti nne og Jays var også RU Ls representantar tmcler årets Bislett Gaines saman med ( )usman Touray. sist nemnde 20t) m i de nasionale Øvi nganc. Nadi a Assa fekk plass i hovtidvi ngane p lengde etter ny pers under øst landsmesterskapet mccl 6,37 rn. men grunna skaderisiko og eksamen same dag. valde 11(1 sta over.

9 NM junior Fredrikstad BULs medaljevinnarar: Nadla A. Assa gull i lengde med 6,29 m og hesteinannspremie. Julie Farseth Berg (gull i stav), Ousman Touray (btonse på 20() m), Tora Spangen Normann (bronse i tresteg) og Adam Ohiora (bronse på 400 in). NM senior NVl pa Jessheim blei ein fantastisk meisterskap ler IL i BUL. Nu har vi svart på kvitt at vi er Noregs beste friidrettsklubh Første dag Nei det gull til Isabelle Pedersen pa ] 00 m tiekk og til Kristoffer Nilsen i høgde. Weldu Negash tok bronse på m. Laurdag blei det gull til både Jays og Ezinne pù 100 iii. og tidene (10.22 og 11.33) var så gode at de heldt til å få Kongepokal for begge to. I tillegg tok Isahelle Pedersen bronse på lt)0 in. Mateusz Parlieki sølv i lengde medan Kristian Berg også fekk bronse på 400 m hekk. Avslutningsdagen gav dobheltsiger i lengde til Nadia A. Assa og Phylis Boateng Gyarnfi. Nadias resultat 6.36 heldt ogsa til hestemannsprernie i hopp. Som om dette ikkje var nok. tok Weldu Negash gullet p I t) t)00 m. Ousman Touray tok sølv på 2t)t) in og Mateusz Parlieki bronse i tresteg. UM i Haugesund Meisterskapen var litt seint i sesongen (første helga i september) noko som gjorde at fleire av utøvarane våre ikkje klarte å stille på UM. Likevel t)lei det gull til Arianne I). Morais, som vann spyd på ny pers. Det ble også sølv til Johannes Enli Kalleherg med 11,55 på lt)0 m og bronse til Rehekka Engen med 44,47 i spyd. På UMs siste dag blei det ny medalje til Arianne Morais; bronse i kule, og bronse til gutane på I 000 m stafett. På laget løp Magnus, Johannes Hadrien Rare og Bendi k l rå Nesodclen. EM i Zurich Dci tre EM deltakarane våre fekk ikke klaff under EM i Zurich. 6. plass til Jays Ndure på 101) in blei beste resultat med Al leigi hadde plaga Ndure hele sommaren og Ezinne ( )kparaeho hadde slite med småskadar og ein i kkje opti mai treni ngssituaslon. Ny norsk rekord på 4 x I Of) in stafett for kvinner var ei t plaster pa saret for E,i nne og Isabel le. Lag-EM Landslaget rykte opp ti-å First league til Superleague då forstedi visjon av Lag Em ble i ar angeil i Tal lin i år. RU I, hadde med 5 utovarar som alle var svwrt delaktige å sikre opprykket. Surlc g i ays Ndure utgjorde ein stor torsk el I da han tok greinsiger pa hade 100 og 201) meter og løp siste etappe pa

10 - Ole Vigdis Rune staletten. De andre som deltok frä BUL var Eiinne Okparaeho. Nadia Assa. Isahelle Pedersen og Ku sto fler Ni I se i. Anna I)ei beste utøvarane vire har levert rnane andre gode resultat i løpet av sesongen: Jays Ndure løp to flotte 100 meterar i Florø pâ starten av sesongen. p høvesvis 9.92 og 9.95, men begge løpa blei dessverre underklent p grunn av for myke vind/problem ned vindmtlar. Eciine sesoneopna pa smäpene 11.25, men det gjekk dessverre ikkjc si mykje raskare utover i sesonsen: 11,24 i Zurich i lorsøket der. Isabelle Pedersen har til trass kw smiskader hatt gode løp tidvis med hestetid pi Ein sportsplan lor Friidrett, som er vedteken av styret i IL, ligg nf) løre og kan lesast p heimesida. S k i g ru p p a Ne ni nd a: Morten Weng, leiar Rønning. medlem Stenersen. medle ni Skigruppa er lita. men har høg kvalitet. BUL Fargane har pregt sigerspallen ved fleire nasjonale høve denne sesongen. Heidi Weng var med i den norske troppen til OL i Sochi og gjekk alle distanserenna. Hide Heidi og Martine fekk ein sesong utan nemneverdig bamgang P resultat i høve til ljoriret. Vi trur dci gjekk lortare pa ski, men i OL sesongen var det mange andre nasjonar som hadde utpvarar i god lorm. l)et var ein internasjonal sesong p høgare nivå enn 2012/201 3 sesongen. BUL jentene vann spri ntstaletten under NM pa GIIÙ. Resultat sexon,ç en 2013/201 4 NMiski /0 km klassisk 2. Heidi Weng 7. Martine Ek Hagen sp, un f i 3. Heidi Weng 7. Martine Ek Hagen

11 Skibite 7,5 + 7,5 3. Heidi Wene 5. Martine Ek Hagen Sprim Sttifru kkis.v,.sk Martine Ek Hagen og Heidi Weng 3t) ku, hla,vsisk 6. Heidi Wene World ( up Heidi hadde 2 individuelle pal I piasserinar. Tour de Ski og I inalen i Falun. Ho vart nr. 4 totalt i World Cup en. Martine hadde 3 individuelle plasseringar hlant dci 30 beste og av desse to nr. 14 i WC Finalen i Fal ti n som be ste. (fl. SmI;i Heidi vart nr. 3 pi 15 km skibyte. nr. 9 pà 10 km klassisk og nr. 19 pi 3t) km fri. I tillegg gjekk ho 1. etappe p Noregs lag pa 4 x 5 km siafett. Laget blei nr. 5 etter historias s1rrste smprletabbe. I )e 4 norske er]te var dci suverent beste samanlagt i World Cup en denne sesonger], men hlei likevel herre nr. 5 i stafetten. Heidi vart ogsi bortsmurt pa 10 ku klassisk og 30 km fri. (123 VM Mart mc vann hade 1(1 km fri og ski bytte. Kor! t UJ ttctilii, (li SC.SOili, ( fl Heidi Weng fekk ein treg start pi World Cup-sesongen. Ho kom seg i tide og Fekk gi alle di stansemenna i ( )L. Etter t )L Fekk ho eit avhrot i World Cup sesongen pga. sjukdomn. men i Fal uin var ho frisk igjen og blei til sltitt nr. 4 totalt i World Cup. Ho vart kira til beste kvinnelege utøvar samla sett tmnder NM pà ski i I )en sportsleg største prestasjonen til Heidi i 2014 kom i eit motbakke løp i Gaumlar kommune. I )er sprang ho bla. dci to siste ki lometemane rakat e enn vinnaren i herreklase n et 7 gonger europameister i motbakkeløp. El les er ogsa 2. plass i Toppidrettsvcka etter Murit Hjørgen. men Therese Johaug. ogsa verd å nemne.

12 Dag Ha Roi Thor Nanna - Annelise Anders Bjørgti Lisbeth Mai-tine Fk Hagen hadde ei od ()pfli n pa sesonten pa HeitostØlen. Ho var dessverre plaa med litt sjukdom. (Z dette saman med liii k)r mykje trening i perioden med sjukdom gjorde at ho sleit med fine godlorma. I LJ23 VM var ho i storlorm og vann bade 10 km Fri og i km skihytte. SkItITIJm /r ungt loin Det vat om lang 7 ivrige utøvarar som Var med pa skiinstmksjon og langrennstrening over seks kveldar frå Holmenkollen Riksanleg. Fire av lreningskveldane var prega av mykje instruksjon, i )en siste økta jekk vi laniur i Nordmarka. Insiruktømr var Vigdi s Rnning og Ole Morten Weng. For sesonefl 2014/2015 ser det ut til at det vert lanet tieire eldre utovarar p skirenna i BUL. I )et har så langt vore smørje f)i prepareringsktirs og eit P kveldar med skiinstruksjon. Det vert det langturar pa ski utover vinteren av. BVT Styret: Tide mandsen (leiiir) ra I il 1K 0 rsiaard 1. Brandhaug Ni Isen I)ue Andresen Moholt Valkomi te: Hani IF Bergseth (leiar) Id Korsguard Gronbech I )et har i perioden vore 10 styremøte. Leiaren i BVT gruppa har i til legg vore med p dci månadlege styremøta i Idrotislaget. I )ag har àg delteke i I iebuancle møte mccl møter med Oslo Muraton. I )ag. Anders M og Thor N. deltok pa Akershusscriens Kiuk oii mpte I (i. april. I )ag. Kjetil og Thor deltok pa NFFs konferanse TOLK Ifi. november. Ved inngangen til 2t) IS reknar vi med underskot. men beløpet blir likevel vurdert til å vere innanftr rammene I )et har vure. og vil l ramleis vere. ei utkirdri ng å nå inntekter/støtte som mogeleggjer aktiviteten vår. Trass stor aktivitet rundt søknader om ekstern økonomisk støtte har 2014 vore eit svurt utlordrande år. i )ette arbeidet vii bli priontert ogsa kommancle år. Vi har ambisjonar om balanse i

13 Økonomien vår. med dette er ikkje åleine eit uttalt mål. Ein må sjå på aktivitetane våre som eit sosialt ti Ibod for å unngå inaktiv fritid tor denne målgruppa. Det er av stor verdi å møtast på ein arena der ein kan oppleve lellesskap. vennskap. aksept og mykje moro. Ltndsturnering fotball og handhal I samt Landsstemnet i symjing er kvart år dci største titgiltspostane. I hyrj i nga av året utarheidde leiamen ei skisse til arheidsplan for RVT med aktivitetar og arbeidsiordeling i BVT styret. Denne blei vedteken på styremøte i april. Planen vi bli vidareutvikla i 2t) IS. Gjennom året har leiaren hatt eit svært godt samarbeid med styreleiar/dagleg leiar i ldmttslaget. fl Vi-ç ïtt/kt mc idrcttsakti itetar i 20 / I H U serie. 2. runde. Kolhotn handhal I FIIJ-serie. 3. runde Moss handball I.3. SI F cup. I )rammen lotbal I og handbal I H U serie. 4. runde Bjørnhoihallen handbal I 6.4. G IF cup. Gjel leråsen fotball I] K 1 karusel I terrengløp 9.5. UK 1-karusel I terrengløp Kolhotncup handball ViVi 1 leikane lolhall og handball. friidrett og syrnjing 1.6. Akershusserien I. runde Oppegård totball Akershusserien 2. runde Lillehammer totball 9. I 0.t. Bislett Summer Games friidrett for alle medlemene Akershtisserien 3. runde Eidsvoll lotball IS, Landsturnering, Stjørdal Iothall og handball I 3.9. Akershusserien 4. runde Gjelleråsen totball Vennskapskamp MjØndalen lotball I 5. I Landsstemnet. ViVil/Landøya bad symjing HU serie, Nadderud handbal I RU serie. 2. runde. Linderudhallen handball 29. Il. Flipper tilestemne symj ing 6. I 2. AS K() i ulecup. Fiedri kstad fotball og handbal I Vel tilbake pi Nordpolen skole (tidl. Sandaker vgs.) har vi kvar veke hatt relativt gode treningstorhold for hall idrettane. Treni ngane har fhit skuleruta for Oslo sku lane. Kjetil og Anders (k)thal laget) og Edith og Caroli ne ( handhal I) har gitt treni ngane variasjon og viktig repetering. HVT styret har opplevd det svært tilfredsstillande å ha nådd målet om to trenarar for kvart av laga. Dette gjer at ein hetre kan ta hand om både individuelle behov og gruppa som heilheit. Trenarane våre har vist seg å vere egna. vi Ilege. humørfylte. pedagogisk og idrettstagleg kompetente. Utøvarane har tillit til og er blitt glad i trenarane.

14 pamulde. mars Richters skala hde i nord og syd. code. Til ViVi 1 leikane var laget prea av skader. men eennom iiod innsats nadde lacet ei rci oppfølgj ing av drakter og utstyr tor hallidrettane. I )ei 14 aktive i k)tballaiet har hatt ein akiv og god sesong. og som alltid med humør, lagand og stt Sesongen tor handballjentene ma nok sportsleg vurderast som variabelt. Tass dette har det blitt gjort grep som har løfta laget og dci har spelt svwrt mange jamne kampar. Edith og Caroline er gode trenarar og har gjenmmi sesongen innført nye og lærerike Øvi ngar. Sarnspelet deira bidrar pa ein god i Landsttirnerinea i Stjørdal o swrane i Akershusserien oe ASK() Julecup. Jtibelen gav godt utslag pi pù vilje. ldrettsiret har brakt flolle idrettslee prestasjonar. spesielt ma neinnast k)tballagëts andreplass mate til glede. inspi ras jun og tryggleik og godt ti Ipassa krav. Laget har talt I I utøvarar. Rade tor RU det faktisk presteil mange gode kampar i RU serien. Ein god miks av sigrar. tal) og tiavgjoit For trenarejerning og med empati for individ og gruppe. Takk til materialforvaltar Terje Padi n tor god med kamp, sosialt samvere og som V IP ar Adeceoligakamp. Vi takkar Kjetil og Anders tor god seriens 4 rundar og Landsturneringa blei det varierande resultat. isolert sett. Ut frå føresetnadene blei enkelte kampar har laget møtt miks lag, dvs. også gular. l)å har dg vi gjort det same. Vi opplever at Med nivamessige sprik (lag korn i feil pulje) i enkelte puljespel blei resultata vire kanskje i overkant plassering. Som tor tiorùret var gtitane inviterte til Mjøndalen seinhaustes. Alt i alt ein hyggeleg dag Symjegruppa nådde i mai/juni eit tal pa I 5 utøvarar. dette er maks tal gruppa kan ha. 12 utøvarar har jentene har utvikla seg og nådd mai i ein stall med litt få i nnbytarar. Vi rettar ei stor takk til trenarane delteke aktivt på stemner, vi er med dette blant landets største symjeklubbar. Det har vore trening kvar veke pa Nordtedt bad. ned to baner. Som tugje av grtippas vekst og behov tor betre struktur samarbeidsniøte. Utanom Dag. Anders og Nanna fra styret møtte herre to foreldre og ein støttekomakt. i nviterte RVT styret I. I in tet tok Nanna på seg grtippeleiailunskjon med ansvar for samarbeid med t renarar. 5 u (varar under trygt oppsyn av Hïoigu II. Anders Moholt. Nanna spesielt og foreldregruppene har fungert godt og hjelpt laget ruindt pa stemner. positiv og engaslert hand av trenar Kristian Austveg, med assistanse (i bassenget) av like positive tøresette/hustadar og aktivitetar/påmeldingar. Også i 2014 har symjegruppa blitt styrt med stødig. Ujenm)m mange pers. rekordar har gruppa markert seg godt bade under ViV il lei kane og Landsstenme der ein tyldig tropp sanka medaljar i alle valørar. I )essverre hlei årets i ulestemne avlyst grunna få piestasjonar. I triidrettstvingane under ViVil leikane og terrengløpa i li KI kartisellen der vi stilte med Utanom lagidreitane har mange av titøvarane våre deltatt med stor idrettsglede og med mange flotte gruppas føresette. pri mærkontaktar. sløttekontaktar etc. til eit

15 Friidrettsstemnet Bislett Summer Guws blei i ar art aneert av BUL aleine. oe mcd svært codt gjennomtøit resultat. Av dci 80 deltakarane sti be BVT gruppa godt synleg med hei le i () utøvarar i ulike løp. kast og hoppøvingar. I godt sommarvcr tok BVT godt for seg. hade av medaljar og persar. Nanna oe Thor le ja e rtippa godt gj e fl flo in dage fl. I )essverre blei det ikkje skirenn i Srkedalen. Mest grunna lite snø, dels som «etterdønningar» etter brotet med SON. Seinhaustes samarbeidde dagleg leiar KristotYer Nilsen og I )ag godt for å lå skirennet tilbake til Ho! menkol len. Med pa laget. og utløysande tor moglegheiter, kom NSF og Oslo Skikrets. Holmenkollen Winter Games synes a bli ein realitet i mars Gjennom året har vi pa ein stralande måte ut lii dugnadsarheid ved Sentrumsløpel og Oslo Maraton. med ca. Q0 oppmøte av dci aktive samt støttepersonar frå gruppene. Vi har rett og slett blitt gode på å handtere drikkestasjonar ved store arrangement. Kommande år vil vi sjå pi moglegheit for ein ekstra dugnad. Stor takk til alle som har bidratt! Styret ønskjer å tikke alle utøvarar, trenarar, frivillige og samarheidspartnarar fr eit tiott år i 2014 der vi saman har jobba t)r å fremje idrettsglede og jennomfre måla våre!

16 1. Melding frå Styret i Leikarringen var til stades under bisetjinga med fane, i tillegg sende vi blomar. Leikarringens einaste heiderslagmedlem, Helga Holte Olsen, døydde Leikarringen 1.5 Heiderslagsfolk nytta til å formidle informasjon som naturleg høyrer til i Leikarringen. Dersom ein ikkje ønskjer å stå oppført på denne lista, kan ein be om å bli stroken. Styret har ei elektronisk postliste der alle medtemer med e-postkasse er med. Denne lista blir (www.bulno/leikarringen), per elektronisk post, på Leikarrigen si Facebookside (www.facebook.no/leikarringen) og på oppslag ved Teatersalen. All informasjon frå styret ut til medlemene blir i hovudsak formidla via heimesidene 1.4 Informasjon på e-post fortiøpande, når det har vore naudsynt. Styret har hatt 4 fysiske styrernøte i meldingsåret. I tillegg har det vore mykje korrespondanse punkt 1.1. viser korleis dei faste oppgåvene vart fordelte. Det nye styret konstituerte seg på det første møtet sitt 22. april Titlane i parentes i 1.3 Styrearbeid som deltok på møtet. Leikarringen hadde årsmøte i Lagsrommet 25. februar Det var 15 røysteføre medlemer 1.2 Årsmøte Styremedlem: Audun Grüner-Hegge (nestleiar) Styremedlem: Hans Petter Holen (kasserar] Styremedlem: Simon Hesselberg Løvald Varamedlem: Guro Hernes Varamedlem: Lasse Pettersen Leiar: Anbjørg Myhra Bergwitz 1.1 Styret i Leikarringen 2014 ÅRSMELDING 2014 FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO

17 Medlemstal Styret har ikkje delt ut Heidersmerke i Heidersmerke Margrete Aarflot Anne Cathrine Johansen Valnemnda: Signe Marie Hernes Bjerke Bunadnemnda: Anne Cathrine Johansen Lasse Pettersen Turid Rønning Endre Bakka Christina Nipe (vara) liarnelaget: Victoria Carlin 1.8 Ombod frå Leikarringen Nokre av de nyaste medlemene i Leikarringen er meldt inn på såkalla 1,5-årsregelen som vart innført av årsmøtet i BUL for eitt år sidan. Dei vart då registrerte som innmeldte i 2014, men skal ikkje betala kontingent før i Dei fekk hausten gratis. Betalande medlem ved årets slutt. 5 er livsvarig medlem i Hovudlaget og betalar ikkje medlemspengar, 30 er student eller pensjonist, 63 betaler fullt. utmelde Strokne/ medlemer Nye 8** året utgangen av ved Medlemer 98* ïnnbedne til Leikarringen sine tilskipingar. Heiderslagsfolk har livsvarig medlemskap i Bondeungdomsiaget og i Leikarringen, og blïr

18 Instruktørane har vore: løpet I av året var det mange dyktige instruktørar og musikarar som bidrog til eit flott danseår Leikarringen. i øvingane våren og hausten 2014 vart haldne i Teatersalen kvar tysdag kl øvingar: Lisa Grav Henriksen. Som kulturelt innslag spela Ole Nilssen og og dansa. I tillegg blei det arrangert quiz av Sigrid Kjøbli og peparkaker og klementinar, drakk gløgg med mandlar og rosin flott år i leikarringen med samling i teatersalen. Vi åt graut, sumaravslutning. Vi hadde med oss frisbee, boccia og trekkspel, og nytta dei alle flittig. 9. desember avslutta vi eit juni var vi ein stor gjeng samla i Frognerparken for Vi avslutta begge semestera med hyggelege avslutningar. 3. Johan - 1 t I sjå meir om 17. mai i pkt Marianne Dahi leia 17. mai-øvingane fram mot ei særs vellukka 17. mai-framsyning på Karl Lr r tt parhalling og forestillingsrepertoar. improvisasj on, danseteknikk, runddansteknikk, samdansteknikk, Nordlandspols, nordnorske danser, swing, menuett, hallingspringar, polsdans frå Østerdalen, runddans, svenske danser, Tema har vore: Sangdans, turdans, valdresspringar, springar frå Ulvik, rudl, rørospols, finnskogspols, runnom, Fjeldet, Benjamin Kehiet, Solveig Brekke Hauknes og Hilde Kirkebøen. Ole Nilssen, Anne Marit Jota, Synnøve Bjørset, Bjørn Kåre Bråten Odde, Tuva Færden, Nina Musikarane har vore: og Solveig 8 rekke Hauknes. Svein Are Vatnehol, Marianne Dahi, Martin Myhr, Vetle Springgard, Silje Risdat Liahagen, Silje Onstad Hålien, Vegar Vårdal, Sigrid Kjøbli, Simon Hesselberg Løvald, Lisa Grav Henriksen, Audun Grüner-Hegge, Anbjørg Myhra Bergwitz, Torill Jørgensen, Torkjell Lunde Børsheim, Victoria Carlin, Rune Hernes Bjerke, Bjørn Sverre Hol Haugen, Johanna Börjesson, Ole Nilssen 1.9 øvings- og dansekvetdar

19 Evald Fredholm song. Som ein ekstra bonus hadde systrene Christensen (Ida og Sunniva) og tatt med instrumenter. Dei heldt ein konsert med klassisk musikk for oss. På øvingane i både vårast og i haust har det vore stabilt oppmøte med gjennomsniftieg kring 25 dansarar, og vi har etterkvart blitt ein sammensveisa og stabil gjeng på øvingane. Det kjem stadig til nye dansarar, men det er ég ein heil del røynde dansarar med i gruppa no. Dansekveldar og fester 8. februar skipa vi til Leikfest. Musikarar: østerdølenes Spellemannsiag. Danseleiarar for kvelden var Marianne Dahi og Audun Grüner-Hegge. Nemnda bestod av Victoria Carlin, Eirik Pettersen, Knut Nedregård, Evald Fredholm og Lisa G. Henriksen. IIk(HELGA 2014 ;.-i8. okfo6ei teh.j ½ 4i..,å4 %tii I d.b,,, k1,ng FR!DAG D,n,,4 II 6 la UR DAG Fr,,U fl 4,1 li., 1.r6n I,,, 6 Å Å;mk..t g.t,t P6..,: W.Ig.b.lI.tl {5OkI IJIRN49.?Q14 JUBEL-helga oktober Leikarringen fylte 95 år i 2014 og valde å feire over to dager med fullt program fredag kveld og heile laurdag. Det var lagt vekt på eit variert program med båe kurs, konsertar og dansefest! 50 personar funne vegen til Teatersalen denne kvelden. 23 vaksne hadde billett for heile helga og saman med 14 andre kursdeltakarar utgjorde desse ein god og lærevillig gruppe. Til kvelden ble vii overkant av 60 stk. som gjorde mykje ut av seg! Artistar: Tore Bolstad, Brødrene Odde, Erlend Viken trio, Torfinn Hofstad & Ole Jacob Tromsdal, Ellika Frisell, Tron Steffen Westberg, Ole Nilssen & Hans P. Kjorstad. Kurs med Ami Pettersson Dregelid & Ellika Frisell Danseleiarar laurdags kveld: Signe Marie Hernes Bjerke & Rune Hernes Bjerke. I samarbeid med Hallinglaget var Leikarringen tilskipar av Søndagsdans i Nordahi Bruns gate 22 søndag 5. oktober. Det var minikurs i haflingsspringar med Simon Hesselberg Løvatd. I tillegg var Leikarringen ansvarleg for kiosksatet, dørvakter og rydding etter dansekvelden. Det var mange friviljuge som stilte opp denne kvelden og laga god stemning i BLS sine nyoppussa lokaler. Det var mange gode ti]bakemeldingar frå BLS på samarbeidet. Søndans/sti]dansar: Sjå eiga melding frå Søndansen i punkt framsyningar, deltakelse mm. Folk frå Leikarringen har også i år vore til stades på ymse tilskipingar, som t.d. Rørosmartnan, Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk. I tillegg er medlemer frå Leikarringen engasjerte i fleire større og mindre danseprosjekt både lokalt og nasjonalt. På Landskappleiken deltok fleire dansarar frå Leikarringen, og gjorde gode prestasjonar.

20 -,- 22. april var dansarar frå Leikarringen med på eit TV-innslag framfor Stortinget. Dette var i samband med grunnlovsjubileet. Vi stilte heile 12 stk. på få timars varsel, med bunad og det heile rett etter øving tysdag kveld. i 17. mai dansa Leikarringen som vanleg opp Karl johan til Slottet. Marianne Dahl og Vegar Vårdal var danseleiarar for om lag 40 dansarar. Ole Nilssen og Solveig Brekke Hauknes spelte for oss. Audun Grüner-Hegge og Karianne Johansen var 17. mai-ansvarlege. Hallinggruppa BULder & Brak var med på delar av framsyninga, og synte fram flott halling til eit begeistra publikum ved Universitetsplassen (vi utkonkurrerte nesten Garden). Saman med oss opp Karl Johan hadde vi med oss dansarar frå dei andre ringane i Oslo som gjerne ville vere med, det var svært gledeleg då vi ynskjer å knytte sterkare band mellom gruppene i Oslo. Leikarringen dansa også på Ensjøtunet, Hans Petter Holen og Audun Bjerke spela der. Signe-Marie Hernes Bjerke leia dansen. Mange frå Leikarringen deltok på Brusteinsballet på Universitetsplassen. Nytt av året var trioen Vegar Vårdal, Åsmund Reistad og Olav Christer Rossebø som spelte forrykande. Marianne Dahi & Vegar Vårdal leia dansen. > Lenke til video frå framsyninga på Karl Johan (sangdans & rørospols): i > Lenke til video frå BULder & Brak sitt innslag på Karl Johan: 16. august hadde ei gruppe for Leikarringen eit framsyningsoppdrag for Norges kommunerevisorforbund på Thon Hotell. På framsyninga var også nokre dansarar frå Norsk Folkemuseums Dansegruppe med. Vi synte fram mangfaldet i dansen og spelet med både munnharpe, lur, hardingfele, fele, bygdedans, turdans og runddans. Ei nysatsing på bransjetreffet Folkelarm var dansekveldar med lokale lag. Da østerdølenes Spellemannslag stod for dansespelinga fredag 26. september fall det seg naturleg for dei å invitere dansarar trå Leikarringen som danseverter. Det var ein stor suksess, og både arrangørar og dansarar var særs nøgde. 15. oktober ble eit lite utdrag av framsyninga Møte sett opp, dette var eit samarbeid mellom Teaterlaget, Leikarringen, Nynorskens hus, Bygdelagskoret i Oslo, Piassava-kvartetteten og Tangoskolen. Framsyninga tok utgangspunkt i likskap og ulikskap mellom folkedans og tango. Fire dansarar frå Leikarringen deltok i framsyninga. Initiativtakar for forestillinga var Liv Hege Skagestad.

21 22. november deltok 16 stk. frå Leikarringen i lagdans på Oslokappleiken. I f I førekant av kappleiken hadde vi hatt øvingar med I fokus på Finnskogspols, så då fall vaiet naturleg på denne dansen. Her deltok både nybegynnarar og røynde dansarar, og Leikarringen enda på ein andreplass i konkurransen. Lisa G. Henriksen og Tone Ingvaldsen, Audun Grüner-Hegge og Anbjørg M. Bergwitz deltok i pardanskiassen. Og Simon H. Løvald deltok i halling senior. Magasinet Folkemusikk lagde ein flott reportasje [http://bit.ly/luyejyr) om Lisa og Tone, dei fekk mykje publisitet på facebook i etterkant av kappleiken. Slike ambassadørar for Leikarringen er vi stolte av. Leikarringen har 6g markert seg i ei rekkje prosjekter, reklamefilmar osv. Her er ei lita liste, vi kunne sikkert fyllt med mykje meir, men her er i allefall eit utval av noko. Dansarar frå Leikarringen er med i prosjektet Norwegian folk Dansarar frå Leikarringen var med i ei promoteringsfilm for Studieforbundet Kultur og tradisjon i samband med det førespegla kuttet i tilskot til vaksenopplæringsmidlar - Dansarar frå Leikarringen var med i ei panteaksjonvideosnutt - 1w Dansarar frå Leikarringen er attraktive instruktørar i mange tilfeller, nokre har til og med vore heilt til Amerika og instruert. Dansarar frå Leikarringen har vore med i talentprosjektet Sans for dans Utsendingar Sverre Gammersvik og Olav Kårevik frå Leikarringen representerte BUL på BLS sitt årsmøte i Lisa Grav Henriksen, Olav Kårevik og Anne Cathrine Johansen frå Leikarringen deltok på vegner av BUL Oslo på årsmøtet til Noregs Ungdomslag i Dugnad Det bleï lagt ned mykje godt dugnadsarbeid i samband med 17. mai-tilskipingane. Bunadnemnda held fram med å gjere ein fin innsats for eigedelane til Leikarringen. Sjå eiga melding i pkt. 4. I løpet av hausten 2014 brukte Styret i Leikarringen ein heil del med tid på å rydde ut frå Leikarringens kontor. Laget ynskte å nytte kontorlokala på ein betre måte, og det gamle kontoret til Leikarringen har no blitt pussa opp og blitt eit fint møtelokale med skapplass. Det

22 gamle kontoret til Teaterlaget er gjort som til felleslager for alle særlaga. I tillegg har alle særlaga fått kvar si hylle i Riggrommet under Teatersalen til lager Medlemer frå Leikarringen som representerer i BUL, BLS (region), Noregs Ungdomsiag (land), Noregs Mållag (land) Edvard Lauen og Asbjørn Aarvik er medlemer av Rådet i Bondeungdomsiaget. Øystein Gammersvik sit som leiar og Klas Ekeland sit styremedlem i styret for Bondehytta. Anne Cathrine Johansen er nestleiar og Gunvald Grønvik er vara i styret i Bondeungdomsiaget. Hans Petter Holen sit som vara og Olav Kårevik sit som styremedlem i Bøndenes Hus. Karianne Johansen, som àg er medlem av Leikarringen, sit som styremedlem i Songlaget. Marie Nicolaisen, som àg er medlem av Leikarringen, er leiar i Teaterlaget i Bondeungdomsiaget. Marie Nicolaisen sit i styret i Noregs Ungdomsiag. Torbjørn Bergwitz Lauen sit som respresentant for Noreg i Nordiek sitt barne og ungdomsutval. Oslo, 27. januar 2015 For styret i Leikarringen Anbjørg Myhra Bergwitz (sign.)

23 har etter årsmøtet hatt denne samansetjinga: Årsmøtet i Leikarringen 25. februar 2014 vedtok eit brigde i styringsføresegnene som inneber Årsmelding for 2014 frå Rådet i Leikarringen ti] årsmøtet i februar at talet på rådsmedlemer blir redusert. (Sjå sakspapir til årsmøtet og årsmøteprotokoll). Rådet Asker, 11januar2015 Folke Flateland (sign.) For søndansen Søndansen er eit tilbod til dansarar i Leikarringen og BUL som vil danse meir enn dansen på tysdagane, eller som ikkje har høve til å vere med då. Det er triveleg om fleire finn vegen til Søndansen som er omlag ein søndag i månaden. med dansestil og set dansane inn i ein kulturhistorisk samanheng. Vi legg også vekt på det sosiale med ein god prat til kaffien. Vi dansar mykje kontradans og storgardsdans frå det norske kontradansutvalet, vi arbeider øvingane. Spelemann er Hans Petter Holen og rettleiar Folke Flateland. 3. Melding frå Søndansen Søndansen har hatt 7 samkomer også i 2014 og om lag 20 medlemer har vore med på Bærum, 24. januar 2015 Rune Hernes Bjerke (sign.) For Rådet i Leikarringen ned ein nemnd med Hans Petter Holen, Ruth Amdahl og Rune H. Bjerke. Nemnda har så gjennomføre i samband med 95-årsjubileet. langt ikkje hatt høve til å setje i gang arbeidet med lowerket. Styret la fram planar for haustsemesteret i ringen, m.a. jubelhelga som styret ønskjer å Gjennomgang og revisjon av lover og styringsføresegner for Leikarringen: Rådet sette Arbeidet i Rådet. Styret orienterte om rekneskapen og den økonomiske stoda i Leikarringen. Rådet liandsama desse sakene i dialog med representantar for styret: til ordførar, Rutli Amdahl til varaordførar og Kjell Klausen til skrivar. Rådet har hatt eitt møte i perioden, den 22. mai På dette møtet valde ein Rune II. Bjerke Valde for to år i 2014: Anne Cathrine Johansen og Rune II. Bjerke Valde for to år i 2013: Kjell Klausen, Lasse Pettersen og Ruth Amdahl 2. Melding frå Rådet i Leikarringen

24 2.4. Melding frå Bunadnemnda Bunadnemnda har i 2014 vore samansett av Lasse Åberg Pettersen, Turid Rønning og Anne Cathrine Johansen. Det har ikkje vore stor aktivitet i året som har gått, men desse tinga har blitt gjort: Bunadnemnda har lånt ut tre herrebunader i året som gjekk. Det blei lånt ut to bunader til 100-årskonserten til Songlaget i Universitetets aula, og ein bunad til dansing på 17. mai. Anne Cathrine held på å digitalisere videokassettane til Leikarringen. Diverre er nokre øydelade, men dei som er i orden blir overførde til dvd. Bunadnemnda har elles gitt råd om bunadbruk til medlemmer i Leikarringen, til dømes før 17. mai. Oslo, 25Januar 2015 For bunadnemnda Anne Cathrine Johansen (sign.]

25 Roger Moen oppgåver Astrid Grov Lene fossum Styret Medlemstal Dirigent 7 bassar 31. desember 2014 hadde Songlaget 37 medlemmar, som var registrerte slik: 12 sopranar 13 altar JUBILEUMSÅRSMELDING FOR SONGLAGET I BONDEUNGDOMSIAGET I OSLO 2014 SONGLAGET 100 ÅR! styremedlem og skrivar. og koret har hatt mange små og store høve til å markere jubileet. Vegar Sandholt har vore Songlagets dirigent heile perioden. Espen Myklebust Olsen var Jubileumsåret 2014 har vore eit hendingsrikt år for Songlaget! Feiring av 100 år er stort, To personar har hatt permisjon. jubileumsåret starta allereie 6. desember 2013 med julekonsert i Akershus slottskirke. I vikardirigent 17. mai og på opninga av Nynorskens hus 26. september. songarar og dirigentar til å vere med på å lage ein historisk jubileumskonsert. Og på løpet av 2014 har vi hatt ei jubileumshelg, 7. og 8. mars, der vi inviterte tidlegare 5 tenorar sjølvast i fl0-rsdagen 6. desember 2014 vart markeringa avslutta med stor jubileumskonsert i Universitetet sin au1a. Songar og stemmepedagog Helene Haarr har vore med oss som stemmepedagog og Ni nye songarar melde seg inn i år. inspirator på seminar og einskilde øvingar. Styret konstituerte seg slik for 2014; På årsmøtet 13. februar 2014 vart Nils Norman Iversen attvald som leiar for eitt år. Astrid Grov har hatt permisjon heile perioden, og Kan Rysst Paulsen gjekk inn som Nils Norman Iversen Oddrun Kristin Hansen og Trond Reitan valde for eitt år. Moen og Astrid Grov var ikkje på val. Som varamedlemmar vart Kan Rysst Paulsen, Karianne Johansen vart vald som styremedlem for 2 år. Lene Fossum, Roger Martin Trond Reitan (3. varamedlem) Oddrun Kristin Hansen (2. varamedtem) Kan Rysst Paulsen varamedlem) administrasjon Karianne Johansen og styrerepresentant i Blestnemnda leiar nestleiar kasserar skrivar ymse (1. ulike medlemsliste, noteansvarleg for styret

26 2 Ulike nemnder og verv På årsmøtet 13. februar 2014 vart desse nemndene og stemmeførarane valde, med endringar etter årsmøtet: Stemmeførarar: Sopran: Maren Dahie Lauten Karl Rysst Paulsen (vara] Alt: Kerstin Hellberg Sissel Norsted (vara) Tenor: Trond Haugmark Øystein Vestgården (vara) Bass: Erik Kokkin Arild Johnsen Gimstad (vara] Blestnemnd: Leif Terje Bjerke frøydis Kilmer Anna Tori Aas Bjerkestrand + ein person frå styret Ettersynsnemnd: Kim Aslaksen og Geir Tangen Festnemnd: Arild Johnsen Gimstad Sissel Norsted Trond Haugmark Ragna Retten Kaffinemnd: Ruth Irene Andersen Trond Reitan Rydd en em n d: Erik Kokkin AudunÅby Valnemnd 2014: Arild Johnsen Gimstad Inger Synnøve Dekko Maren Dahie Lauten

27 3 Utsendingar til årsmøte i Korforbundet Oslo/Akershus: Nils Norman Iversen Kan Rysst Pau Isen Lene Fossum møtte i staden for Nils Norman Iversen Konsertar og andre framføringar: 16. februar: Gudsteneste Lilleborg kirke i samanheng med seminarhelga. 7. og 8. mars: 100-årsjubileumstreff i Teatersalen med tidlegare og noverande dirigentar, og tidlegare og noverande songarar. 17. mai: Teatersalen og Universitetsplassen 12. juni: Lagskveld med Stiklestad-repertoar 22. juni: Opptak av TV-serien Smasli med Linda Eide. Audun Åby, Gudrun Folkedal, Kan Vilard Nilsen, Anne Grethe Hoff og Karianne Johansen var til stades frå Songlaget, saman med andre lagsfolk juli: Tur til Stiktestad song i Stiklestad kirke opning av Stiklestad-uka 9. august: Bislett Summer Games: Ola Haugen Havrevoll, Audun Åby, Anne Grethe Hoff, Turid Bye og Karianne Johansen song Ja, vi elsker ved opninga av leikane. 26. september: Opning av Nynorskens hus 23. oktober: Song i Gamle Logen, for Rieber Salt 6. desember: Songlaget 100 år Jubileumskonsert i Universitetet sin aula 9. desember: Julekonsert Rieber Salt i Gamle Aker kirke 14. desember: Song ved gudsteneste Lilleborg kirke Seminar: 15. og 16. februar: Helgeseminar i Teatersalen (laurdag) og i Lilleborg kirke (sundag]. 6. og 7. september: Helgeseminar i BLS. 16. og 17. november: Helgeseminar i Lilleborg kirke (laurdag) og i Bygdelagssamskipnaden, Storsalen (sundag) Møte: 14 styremøte har vore helde i perioden Ein Kaffikveld (medlemskveld) i etterkant av årsmøtet 13. februar Omframt årsmøte 10. april med handsaming av rekneskapen 2013 og budsjettet for 2014 Fest: Stort jubileumsarrangement 7. og 8. mars i Teatersalen. Seinsommarfest 30. august heime hjå Arild Johnsen Gimstad på Vinterbro. Årsfest 2014 vart utsett til 28. februar 2015 i Sogn hagekoloni Utmerkingar: Årsknappen: Anna Toni Bjerkestrand. Gullmerke (medlem i 20 år): Oddrun Kristin Hansen

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust.

Fyriord. Eg ynskjer alle vener av Hallinglaget ein god haust. 2/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Lagdans i Seljord side 5 Hallingbu side 6 BLS saka side 7 CD-plate med Ingebjør Sørbøen side 10 Hallinglagsnytt side 11 Helgekurs i hallingspringar side

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans

ÅRSMELDING. FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans ÅRSMELDING 2011 FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans FOLKORG - organisasjon for folkemusikk og folkedans Formgjeving: Eivind Kaasin og Anbjørg Myhra Bergwitz / FolkOrg Foto fram- og bakside:

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Vilde Svortevik - Ny norsk juniorrekord og 6. plass i VMjr. HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Frida Berge - Nesten finale i Barcelona O-gruppa:

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda 218 kilo, lett! Leiar Slik tenker likevel ikkje ein

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8

3. UTVAL OG SEKTORAR 3.1 Oversikt over utval og sektorar... 8 INNHALD 2 ÅRSMELDING 2012 1. DAGSORDEN 1.1 Dagsorden... 4 1.2 Forretningsorden... 5 2. STYRET 2012 2.1 Oversikt over styrerepresentantar og valkomité... 6 2.2 Styremøte...... 6 2.3 Styrerapport 2012...

Detaljer

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord

Synsprøve. Kulturen blomstrar i Vågsøy. Størst i Nordfjord Størst i Nordfjord Synsprøve Nr. 12 97. årgang Måløy, mandag 29. januar 2007 Løssalg kr. 15,- Tlf. 57 86 11 54 -Nordfjordeid Lise Igland Senneset frå Bremanger gjorde eit godt inntrykk på si første landslagssamling

Detaljer

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa

Handballprogram 2014-2015. IL Valder Handballgruppa Handballprogram 2014-2015 IL Valder Handballgruppa Velkomen til handballsesongen 2014-2015 Då er vi komen godt i gang med ein ny sesong med handball. Som tidligere år har styret lagt ned mange timer med

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING

01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING 01.05.2013 30.04.2014 ÅRSMELDING Ren melk fra rent hav! Vi er alltid på jakt etter å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig. For å lykkes må vi ta i bruk havet, skogen og jorden. www.landbruk.no 3 NBU

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2011 2012 VIL-løparane gir alt Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Telenorkarusellen/Valldal/Liabygda-cup 2012 Tysdag 10. januar: Valldal fristil kl 18.30 Tysdag 24. januar: Liabygda

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar

for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 20. årgang * desember 2013 * kr 70, Geitostfestivalen Fjord, fjell og fest i fire dagar * Brann i Gudvangatunnelen

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer