ÅRSMELDING 2074 FOR BARNELAGET I BUL. Styret: Leiar: Trine Merete Sjølyst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2074 FOR BARNELAGET I BUL. Styret: Leiar: Trine Merete Sjølyst"

Transkript

1 Leiar: Trine Merete Sjølyst Tal styremote: 5(23.1., 17.3., 21.8., og 4.11.). I tillegg harvi jamn kontaktvia e Varamedlem: Christina Nipe Medlem: Victoria Carlin Medlem: Margrete Kåset (gjekk ut av styret perioden) i Medlem: Hege Almerud (kom inn styret i i perioden) Styret: topplasseringar. imponerande og flott innsats av dei andre. 9 stk. melde seg inn i Møte om barneaktivitet i Oslo. I 2014 hadde BULder og brak 34 tysdagstreningar med svært godt oppmote. Vi var 13 I vårsemesteret var hovudfokuset på konkurransar: - Først i mot 1-konkurranse. Best av oss var Jon Bugge Mariusen på 1. plass og Torgrim - Buskerudkappleiken - Folkemusikkveka - Landskappleiken ungdomssamling, seminar og hogdepunktet Frikar-tevlinga, som er ein kappdans på Kongsberg 5. mars. 4 elevar deltok, men det blei ingen konkurranse. The winner takes it all, Jon Bugge Mariusen vann juniorklassen og på Geilo juni. 5 elevar deltok. Jon Bugge Mariussen vann mars deltok 6 elevar pä Frikar-tevlinga i Aurdal i Valdres. Der var vi med på veldig triveleg og samlande. deltok. Torgrim Driveklepp Lien var vår bestemann og kom på ein flott 3. plass. ut var Markenskappleiken på Kongsberg 1. mars. Fantastiske 7 elevar Foreldre og elevar hadde storslått middag på ein thairestaurant, noko som var på Ål 31. mai. 3 elevar deltok. Det var igjen kappdans i mot i - tekk med seg i 000 kr i cash. Driveklepp Lien på 2. plass i juniorklassen. Veldig bra innsats av alle saman. skapte vi vår første enkeltståande framsyning Stålverk, som blei ein stor suksess har vore eit fantastisk år med mange gode resultat i konkurransar og ikkje minst og koreograf gjennom heile året. Simon Løvald har undervist eit par gonger. Gruppa BULyoung (7-12 r) var ikkje aktiv i 2014 på grunn av låg deltaking. elevar då vi starta året, men med noe fräfall utover våren. Anders Aasberg har vore lærar BULder og brak: Tal medlemer per : 59. post, telefon og på arrangement. ÅRSMELDING 2074 FOR BARNELAGET I BUL

2 Spesielt Jon Bugge Mariusen har peika seg ut og vune 4 av 4 konkurransar, og det I del Nielsen. og dansarar fra gruppa peikat seg ut som nokre av del beste juniordansarane i Noreg. Heile 7 konkurransar har elvar i BULder og brak vore med på. Det er utruleg bra jobba, Oslokappleiken 22. november. i deltakar og vinnar av konkurransen Nikolaj Fischer Nikolaj Fischer Nielsen på 2. plass. folkemusikk Då vi kom tilbake etter som marerien skapte vi framsyninga Stålverk. Vi følte oss finne historla og skape koreografiane. Framsyninga blei forma gjennom improvisasjon Markhus, Erlend Markhus, Snorre 5 Kristiansen og Nikolaj Fischer Nielsen. Vi brukte og folkedans). Vi hadde med oss 2 profesjonelle musikarar, høvesvis Jens Linell på grunn til ä vere veldig stolte og fornogde med framsyninga. Vi fikk også vist ein kortversjon av framsyninga pà JuBULhelg i BLS 29. november. tysdagstreningane til produksjonen. Treningane blei utvida til 2,5 time slik at vi skulle få hadde vi i Teatersalen i BUL 21. november og den blei svært godt mottatt. Vi hadde all Framsyninga Stålverk modne og gode nok til å ta ei slik utfordring, og gjorde dette også med tanke på større hovudlaget i BUL, Geilo Spelemannsiag, Barnelaget i BUL og RFF (Rådet for Egseth fra Oslo Nye Teater. Vi fekk låne rekvesittar av Teaterlaget i BUL. Premieren perkusjon og Jon Brodal på hardingtele. Vi tekk også med oss lysmann Rolt Christian utvikling hos elevane. Det var viktig at elevane var med i prosessen. Del var med pä å Neri Sornes Bakkjen, Eivind Uppestad Killie, Bernhard Karsten Ravneberg, Lars Martin tid nok. Veka før premieren hadde vi også fleire produksjonsdagar. Vi tekk støtte fr kvart. Det var 9 dansatar som deltok: Jon Bugge Mariussen, Frederick Brevig Jacobsen, f rå elevane, og der koreograf Anders Aasberg sette bevegelsar i system og form etter - Elvelangs - 4 elevar var med på teaterframsyninga Liti Kjersti i Teatersalen 19. oktober. 25. september. 4. gongen vi deltek. 2 elevar deltok. - Dansens dag på Schous Plass i Oslo 29. april. Nesten alle i gruppa deltok. Hotell i Oslo. - I mars var 3 dansarar med på å danse for Norges Ungdomsiag på Soria Moria Event BULder og Brak har vore med på: største konkurransane. Rett og slett ein maktdemonstrasjon juli. 2 elevar deltok. Dei gjorde reint bord. Jon Bugge Mariusen på 1. plass og Det kan også nemnast at elevar har vore med på 2 kappleikar til: Jørn Hilme-stemnet

3 og 2-4. trinn kl med 8 barn. Vi har ikkje hatt ovingar i skulens teriar og vore på Marienlyst aktivitetsskule. Vi har hatt to grupper, 1. trinn kl med 18 barn Kvar torsdag f rå 30. januar til 22. mai har ein instruktør (Trine Sjølyst eller Simon Løvald) for Bygdelagssamskipnaden (BLS) på Norsk Folkemuseum. Barnelaget bidrog med to Kurs: sundag. Tittel: Vidundermedisinen1 Trine Sjølyst var instruktor og Ole Nilssen og Solveig Hauknes var musikarar. Det var il barn med på kurset. 1. juni var det Bygdelagsstemne kurs laurdag enda med framsyning på Bygdelagsstemnet på Norsk Folkemuseum Det ble igjen arrangert Frå idé til framsyning tyrste helga i juni. 31. mai-i. juni. 4 timars bibliotek. Ole Nilssen spelte trekkspel og Solveig Hauknes spelte fele. Vi tekk låne BULder og brak, samt instruktorane deltok på seminaret Vi dansa framsyning utandors på Schous plass, utanfor Deichmanske Dans i skolen seminar og åpen diskusjon om dansefaget si stilling i skolen. Dei eldste frå lydanlegg av biblioteket. 32 barn tra BL (BULder og brak, Marienlyst- og Arvoll BBL) stilte opp. Anders Aasberg og Trine Sjølyst var instruktorar. Etter framsyninga arrangerte Barnelaget i BUL var med ä feire Dansens dager i samarbeid med Dans i skolen Dansens dager 2014 Datoar for Hulter til BULter: 7. januar, 4. februar med Nordberg strykeorkester, 4. mars, Familiesamdansen har fått nytt namn: Hulter til BULIer. Det er ein fast gj eng på disse Hulter til BULter: har ansvar for servering og Trine og Benjamin leiar dansen. Tone har vore vikar. Tilbodet månadlege dansekveldane, vi er ca stk, med smä og store. Victoria eller Christina er gratis for BL-medlemer og kostar 20 kr for andre. haustsemesteret. Simon Løvald og Audun Grüner-Hegge har vore vikarar. tele. Trine Sjølyst var instruktor vårsemesteret og Tone lngvaldsen var instruktør blei avslutta 9. desember med kakeservering, leik og julesongar. Benjamin Kehiet spela øvingar kvar tysdag kl Värsemesteret blei avslutta med framsyning for toreldra og servering 27. mai. Benjamin Kehiet spelte på framsyninga. Haustsemesteret ansvarleg for den lokale aktiviteten og engasjert mor. Ei gruppe på 6-7 stk. hadde klassekameratar 22. mai. Marienlyst bydelsbarnelag hadde med seg 01aug Furusæther heilagdagar. Semesteret enda med ei stor framsyning i skulens aula for foreldre og på fele og Trine Sjølyst som instruktør på framsyninga. Vi har hatt to Bydelsbarnelag fram til sommaren. Arvoll- og Marienlyst Bydelbarnelag. Vi hadde ikkje aktivitet på Marienlyst haustsemesteret. Trine fikk baby i september. Vi har starta opp bydelsbarnelag på Årvoll Hege Almerud er initiativtakar, 1. april, 6. mai, 2. september, 7. oktober og 4. november. Bydeisbarnelag:

4 KURS KURS KURS framsyningar: BULder og brak og Fr idé til framsyning. Dette ble Barnelagets sommeravslutting og vi grilla og kosa oss på museet utover dagen. Barniek 2074 på Island 2 medlemer f rå Barnelaget, Benjamin Kehiet og Trine Sjølyst reiste til Island og Mosfellsbær på Barnlek juli Vi reiste med barn og foreldre frå Barnelaget i BLS og Norsk Folkemuseums Dansegruppe. Vi var i Blå Lagune og Gullfoss, deltok pä Uanseworkshops og dansefestar pä kvelden og var med i stemnetog og små og store framsyningar. Vi overnatta på ein skule saman med barn og ungdom fra heile Norden. Barnelaget med initiativ til samarbeid om folkedans for barn arrangerer Barnelaget for andre gong eit seminar for leiarar, instruktørar, musikarar og tillitsvalde som jobbar med folkedans for barn i Oslo og omland. Målet er å samle kreftene og jobbe saman for eit utvida og betre folkedanstilbod for barn. Vi må samordne aktivitetane og også leggje til rette for instruktørar og musikarar. Vi ynskjer å opprette ein leiarstilling som har overordna ansvar for all aktiviteten og administrasjon av gruppene. BL i BLS, Nesodden Danselag, Norsk Folkemuseums Dansegruppe, BULkontoret med Liv Hege Skagestad og BL i BUL er saman om satsinga. Vi har sett ned ei prosjektgruppe som jobbar vidare med dette. JuBULdag for barn! Barnelagets storsatsing i år var JuBULdagen laurdag 29. november 2014 i BLS, Nordahl Bruns gate 22. Barna kunne velgje mellom tre parallelle kurs. 1: Frå idé til framsyning. Lynkurs i teater og dans som endte i ei framsyning! Alder: 7-12 år. Trine Sjølyst var instruktør. Sivert Holmen var musikar. 2: BULyoung! Nybyrjarkurs i halling. Leik med rytmar, spenstige hallingtriks og hattespark! Alder: 7-12 år. Anders Aasberg var instruktør. 3: Variert og morosamt folkedanskurs for dei yngste! Her blei det leik med polka, ni og reinlender og morosame songleikar! Alder: Barn under 7 år. Astrid Skrindo var instruktør, Torgeir Johannesen Hernes og Benjamin Kehlet var musikarar. Kurs laurdag 29. november kl Vi serverte pizza i medlemer av Barnelagetll5o kr for andre. pausen. Pris: 100 kr for Dansefest same dag kl Vi starta festen med framsyninga til kurset Frå idé til framsyning, breakesolo og framsyninga «Stålverk» av hallinggruppa BULder og brak. Vi serverte graut, kaker og sjokoladepudding. Trine Sjølyst leia dansen. Jon Brodal spelte. Antrekk: Bunad/pent tøy. Pris: 200 kr. Om lag 50 deltakarar. Nokre planar for 2075: Vi vidarefører avtalen med Anders Aasberg som administrativ og fagleg leiar for BULder og brak. Vi aukar Bydelsbarnelagstilbodet igjen og ynskjer folkedansgrupper på Arvoll gård, Marienlyst- og Bogstad skular. Vi ynskjer ä jobbe vidare for å styrkje og auke dansetilboda for barn i Oslo. Vi må jobbe vidare med fellessatsinga om danseaktiviteten i Oslo. For styret i Barnelaget i BUL Oslo Trine Merete Sjølyst

5 ÄRSMELDING 2t)14 FOR IDROTTSLAGET I Styret i IL 2014 Leiai: Anne Farseth Nestleiar: Thoiri:ts Jakohsen Medlem: Grethe Haimiershorsi Medlem: Bente Vaae BUL Medlem: Samuel Elonei (erstatta Knstolter Nilsen 0à I ) Varaniedi. I : H ivard Hasaas Varamedl. 2: Jan Arne Kraiiset Leiar ski: Leiar BVT: Ole Morten Weng I )aiz Tideinandsen Valnemnd: Svein Erik Strand TØnnesen Karianne Fazer1u nd Jensen Representasl on Bislett Attiajisen Styret: Rtdet: Kontrol lutval : Anne Farseth (nest lei ar) o i an Arne Kragset Teile Hoftmann, Vidis Rønning. KristotTer Nilsen. Knut Berg. Anne Spangen. Cunnar H u ndham mer og Tormod Bønes Mona RydI and Oslo Friidretts krets l erje Holtinann. Hilde Osnes og Katrine Askim Vatne (ungdomsrepresentant) VFIF Styreleiar i IL i BUL. Anne Farseth. er medlem av sentralstyret i Noregs FriiclrettsForhund. Administrasjon en Idrottslaget har. saman med resten av BUL. kontor i Rose.nkrantt gate. Aret starta med Caroline Schicht som dagleg leiar, Katrine Askim Vatne som administrativ leiar og Hege Pedersen soni sportsieg leiar. Katrine Askim Vatne stittta i jobben I. mai og Ivan KristotTer Ni Isen gikk ut av styret og tiltredde stillinga (. mai.

6 Økonomi iiet. Sti lh nga som administrativ teiar Nei ikkje dekt pa nytt etter at Caroline slutta og Ktistoffer bytte 1 2. september. Ivan Kristolfer Ni Isen gjekk inn som dagleg lei ar med ein stil Iingsprosent pi 75 ut rolle. Hee Flaten Pedersen staiia aret med ein stil1inscrad pa 5() r/( l)en Nei Ira september auka til 60 t,. Ved utgangen av 2014 utgjer administrasjonen i Idrottsiaget I.6 irsverk. I Holmenkollen Special Olympies var planlagt arrangert i Sørkedalen. Grtinna snømangel måtte arrangementet dessverre avlysast. Holmenkollen Special ()lympics Medlem s ut vi kl in g rckneskupsførar og bruk av rekneskapssystemnei X ledger har ført til at Idrouslaget har hatt cii jamleg godkjenning av revisor. Okonomi sk har IL i Kl. L hatt eit mye hetre år enn i 2t) I 3. Tilsetjinca av Roar Uglem som ajourlørt rekneskap. Rekneskapen er ikkje revisorgodkjend. men rekneskapsførar ser rekneskapen som avslutta. Rekneskapen som blir levert revisor tor kontroll vi ser eit overskot pa I kn)ner. Rekneskapen som blir Iagd frani I cweslaast godkjent av årsmnet med utterhald om Pr hadde IL i BUL 459 medlemmer aktive hetalende medlemmer. IL i R UL hadde totalt 566 hetalende medlemmer i 2t) 14 A r r a uge ment Holmenkollen Sentrumsiøpet Exxon Mohi I Ris ett Games I 0. j ti ni DNH idrettsleker i dci første to og dci siste to vekene av sonimarlenen Bislett Summer Games i t). II. august KM i friidrett - RUL sprinten Julestemne 6. desember (i år i Rærtmshalien) 26. april med ei t samla Lii pånielde på 10 29t). ( )m lag 20() tiei re enn i 2013.»Special t )lympics (avlyst) Caroline Sehicht sa opp sti Ilinga si som dagleg Ieiar i jtili 2014 og hadde siste arheidsdagen

7 ipet i etterkant. Vi kunne ikkje arrangert Sentrumsløpet om det ikkje hadde VOTe tor alle som stilte anangemeot. Litt over 200 fleire påmelde enn i jur, Som vanleg kom våren med Sentrumsk4pet og det Sentmmslflpet heidi fram med flott vekst ogsa i Det vat ei samla påmelding på til årets var ein stra]ande flott dag hade var ogarranementsmessie. Ein fekk svært gode tilhakemeldingar pa opp og johha dugnad. Stor takk til alle medlemer og toreldre soni hidrog på løpsdagen og dagane tør! EXXoflMOI)il Bislett Carnes Som ein del av Bislett Alliansen var vi i år oeså med pa å arrangere ExxonMobi I Bislett Games. Ekeberghal len var i ein slik stand at det ikkje var mogeleg å aitangei e triiclrettsstemnne der. Stemnet Julestemnet i friidrett var årets siste arrangementet. I år blei det arrangert i Bærumshal len då hadde fleire deltakarar enn pa manee år. Ni koiai Boigen Knudtsen johha mykje med stemnet da han j fl les temn et Thomas Jakohsen. \ igdis Rtcnning og Kristuffer Ni Isen var til stades pa vegner av BL1. langrennsutøvarar i Noreg som ik kje var tekne ut til å gå World Cup i Kuusamo. Teknisk arrangør var idrettskluhbane i Gålå Idrettsaniegg BUl - s pr inte n deltaking at BUL utvarar i alle aldersklassar. Dessverre Nei det titt svikt i teknisk gjennomføring og toteldre som stilte opp og tekk stemna i hamn. KM i friidrett HEL ansvarleg Jur stadionvakthald. premieutdeling og tøyhering. pp mot pinsehelga og tthai I VM. Usai i Bolts fråvere gjorde at stemnet holdt cii veldig hç4gt nivå i ExxonMohil Bislett Games ble i 2014 arraniert li. juni cie hlei eit codt stemne med god stemning og fine resultat. Fra Bislett Alliansen si side var inntrykket at det var an anementsmessig det beste stemnet lenee. til trass tor at arenaen ikkje var hei It utseld. tru leg som Rlgje av at stemnet var tett flei re vingar enn tidlegare år. IL. i BULs Terje HotTmann var stemneleiar. Som tpr om åra var IL i IL i BUL var også i år arrangør av KM i friidrett, I )et Nei arrangert over tt e kveldar og det var god store fcwsei nki ngar da hka. tidtakarsystemet svikta. igjen må vi rette ei stor takk til litøvarar og I )en 52. utgåva av BUL sprinten gjekk fredag 2. november til søndag 3C). november 2t) 14 på Gålå med rekorddeltaki ng. I )ei ble arrangert Nurgeseup tinder RU L spri liten I ar med ein mi ni tour oter tre dagar. I )et var ogsa stor deltaki ng blant juniorane. Det var i år eit svært viktig renn Sentrunisløpet

8 hadde arralicementet som sitt [ngledei 1wosjekt. Arrangementet var a v&llukkaat flyttinga av stemnet blir permanent. Tusen takk til alle som hidrog til eit vellukka arrangement! GRUPPEAKTIVITETEN 2014 Friidrett Pr. 31. I har IL 45() medlemer. dci fleste av desse er aktive. Barnegruppene er større enn nokon sinne, og det har vore ei ut k)rdnng å skaffe nok dyktige trenarar, men vi har klart i til alle. Ei malsetji ng er nu at alle skal ha ein eller anna form for utdanning eller trenarkurs. je eit iodt tilbod 2t) 14 har sporisleg sett vore eit swert godt ar for IL. V i hici blant anna beste klubb under NM for senior pa Jesshei in og vi hadde to representantar i arets jr vivlde r den cine. Nadia Akapane Assa. tok sølv i lengde si ungdomsstemner, først under). BUL har hatt ei rckkje utøvarar i aksjon land og strand rundt pa barne og a Tyrvi ng lei kane i midten av uni. så pi klubbtur til Lillehammer og Veidekke leikane juni og i Gøteborg på VU spelen juni. I april var 60 klubhmedlemer saman på Mallorca pa tretiingsleir. Andre meisterskap og restiltat: NM stafett Grimstad: Her blei det I gull. I sølv og I bronse til IL i BUL. Gtitar tok ein overlegen siger pa 4 x 100 m. På vinnarlaget løp: Markus Færevik og Bendik ThorbjØrnsen. som vi har kint frå samarheidsklubben vår, Nesodden, sarnan med Magnus 1< ri ngstad og Johannes KaI leberg. Johannes blei BULs mestvinmmde i denne meisterskapen då han også kunne sikre uniorlaget til BUL sølv p 4 x 100 m. I)ei andre som løp pa dette laget var: Yohc Najar, ( )usman Tuuray og Hans Christian Walker. Seniorgcitane tok bronse pa 4 x I 0t) ni mcd følgjandc lag: Rieky Santiago. Otisman Touray. Einar Jakobsen og Peter Osaitiwa. Kristian Bere fekk dessverre en kneskade under vekslinga i li ualen pa 4 x 400 m og laget enda pa 5. plass. Bislett Garnes Eti nne og Jays var også RU Ls representantar tmcler årets Bislett Gaines saman med ( )usman Touray. sist nemnde 20t) m i de nasionale Øvi nganc. Nadi a Assa fekk plass i hovtidvi ngane p lengde etter ny pers under øst landsmesterskapet mccl 6,37 rn. men grunna skaderisiko og eksamen same dag. valde 11(1 sta over.

9 NM junior Fredrikstad BULs medaljevinnarar: Nadla A. Assa gull i lengde med 6,29 m og hesteinannspremie. Julie Farseth Berg (gull i stav), Ousman Touray (btonse på 20() m), Tora Spangen Normann (bronse i tresteg) og Adam Ohiora (bronse på 400 in). NM senior NVl pa Jessheim blei ein fantastisk meisterskap ler IL i BUL. Nu har vi svart på kvitt at vi er Noregs beste friidrettsklubh Første dag Nei det gull til Isabelle Pedersen pa ] 00 m tiekk og til Kristoffer Nilsen i høgde. Weldu Negash tok bronse på m. Laurdag blei det gull til både Jays og Ezinne pù 100 iii. og tidene (10.22 og 11.33) var så gode at de heldt til å få Kongepokal for begge to. I tillegg tok Isahelle Pedersen bronse på lt)0 in. Mateusz Parlieki sølv i lengde medan Kristian Berg også fekk bronse på 400 m hekk. Avslutningsdagen gav dobheltsiger i lengde til Nadia A. Assa og Phylis Boateng Gyarnfi. Nadias resultat 6.36 heldt ogsa til hestemannsprernie i hopp. Som om dette ikkje var nok. tok Weldu Negash gullet p I t) t)00 m. Ousman Touray tok sølv på 2t)t) in og Mateusz Parlieki bronse i tresteg. UM i Haugesund Meisterskapen var litt seint i sesongen (første helga i september) noko som gjorde at fleire av utøvarane våre ikkje klarte å stille på UM. Likevel t)lei det gull til Arianne I). Morais, som vann spyd på ny pers. Det ble også sølv til Johannes Enli Kalleherg med 11,55 på lt)0 m og bronse til Rehekka Engen med 44,47 i spyd. På UMs siste dag blei det ny medalje til Arianne Morais; bronse i kule, og bronse til gutane på I 000 m stafett. På laget løp Magnus, Johannes Hadrien Rare og Bendi k l rå Nesodclen. EM i Zurich Dci tre EM deltakarane våre fekk ikke klaff under EM i Zurich. 6. plass til Jays Ndure på 101) in blei beste resultat med Al leigi hadde plaga Ndure hele sommaren og Ezinne ( )kparaeho hadde slite med småskadar og ein i kkje opti mai treni ngssituaslon. Ny norsk rekord på 4 x I Of) in stafett for kvinner var ei t plaster pa saret for E,i nne og Isabel le. Lag-EM Landslaget rykte opp ti-å First league til Superleague då forstedi visjon av Lag Em ble i ar angeil i Tal lin i år. RU I, hadde med 5 utovarar som alle var svwrt delaktige å sikre opprykket. Surlc g i ays Ndure utgjorde ein stor torsk el I da han tok greinsiger pa hade 100 og 201) meter og løp siste etappe pa

10 - Ole Vigdis Rune staletten. De andre som deltok frä BUL var Eiinne Okparaeho. Nadia Assa. Isahelle Pedersen og Ku sto fler Ni I se i. Anna I)ei beste utøvarane vire har levert rnane andre gode resultat i løpet av sesongen: Jays Ndure løp to flotte 100 meterar i Florø pâ starten av sesongen. p høvesvis 9.92 og 9.95, men begge løpa blei dessverre underklent p grunn av for myke vind/problem ned vindmtlar. Eciine sesoneopna pa smäpene 11.25, men det gjekk dessverre ikkjc si mykje raskare utover i sesonsen: 11,24 i Zurich i lorsøket der. Isabelle Pedersen har til trass kw smiskader hatt gode løp tidvis med hestetid pi Ein sportsplan lor Friidrett, som er vedteken av styret i IL, ligg nf) løre og kan lesast p heimesida. S k i g ru p p a Ne ni nd a: Morten Weng, leiar Rønning. medlem Stenersen. medle ni Skigruppa er lita. men har høg kvalitet. BUL Fargane har pregt sigerspallen ved fleire nasjonale høve denne sesongen. Heidi Weng var med i den norske troppen til OL i Sochi og gjekk alle distanserenna. Hide Heidi og Martine fekk ein sesong utan nemneverdig bamgang P resultat i høve til ljoriret. Vi trur dci gjekk lortare pa ski, men i OL sesongen var det mange andre nasjonar som hadde utpvarar i god lorm. l)et var ein internasjonal sesong p høgare nivå enn 2012/201 3 sesongen. BUL jentene vann spri ntstaletten under NM pa GIIÙ. Resultat sexon,ç en 2013/201 4 NMiski /0 km klassisk 2. Heidi Weng 7. Martine Ek Hagen sp, un f i 3. Heidi Weng 7. Martine Ek Hagen

11 Skibite 7,5 + 7,5 3. Heidi Wene 5. Martine Ek Hagen Sprim Sttifru kkis.v,.sk Martine Ek Hagen og Heidi Weng 3t) ku, hla,vsisk 6. Heidi Wene World ( up Heidi hadde 2 individuelle pal I piasserinar. Tour de Ski og I inalen i Falun. Ho vart nr. 4 totalt i World Cup en. Martine hadde 3 individuelle plasseringar hlant dci 30 beste og av desse to nr. 14 i WC Finalen i Fal ti n som be ste. (fl. SmI;i Heidi vart nr. 3 pi 15 km skibyte. nr. 9 pà 10 km klassisk og nr. 19 pi 3t) km fri. I tillegg gjekk ho 1. etappe p Noregs lag pa 4 x 5 km siafett. Laget blei nr. 5 etter historias s1rrste smprletabbe. I )e 4 norske er]te var dci suverent beste samanlagt i World Cup en denne sesonger], men hlei likevel herre nr. 5 i stafetten. Heidi vart ogsi bortsmurt pa 10 ku klassisk og 30 km fri. (123 VM Mart mc vann hade 1(1 km fri og ski bytte. Kor! t UJ ttctilii, (li SC.SOili, ( fl Heidi Weng fekk ein treg start pi World Cup-sesongen. Ho kom seg i tide og Fekk gi alle di stansemenna i ( )L. Etter t )L Fekk ho eit avhrot i World Cup sesongen pga. sjukdomn. men i Fal uin var ho frisk igjen og blei til sltitt nr. 4 totalt i World Cup. Ho vart kira til beste kvinnelege utøvar samla sett tmnder NM pà ski i I )en sportsleg største prestasjonen til Heidi i 2014 kom i eit motbakke løp i Gaumlar kommune. I )er sprang ho bla. dci to siste ki lometemane rakat e enn vinnaren i herreklase n et 7 gonger europameister i motbakkeløp. El les er ogsa 2. plass i Toppidrettsvcka etter Murit Hjørgen. men Therese Johaug. ogsa verd å nemne.

12 Dag Ha Roi Thor Nanna - Annelise Anders Bjørgti Lisbeth Mai-tine Fk Hagen hadde ei od ()pfli n pa sesonten pa HeitostØlen. Ho var dessverre plaa med litt sjukdom. (Z dette saman med liii k)r mykje trening i perioden med sjukdom gjorde at ho sleit med fine godlorma. I LJ23 VM var ho i storlorm og vann bade 10 km Fri og i km skihytte. SkItITIJm /r ungt loin Det vat om lang 7 ivrige utøvarar som Var med pa skiinstmksjon og langrennstrening over seks kveldar frå Holmenkollen Riksanleg. Fire av lreningskveldane var prega av mykje instruksjon, i )en siste økta jekk vi laniur i Nordmarka. Insiruktømr var Vigdi s Rnning og Ole Morten Weng. For sesonefl 2014/2015 ser det ut til at det vert lanet tieire eldre utovarar p skirenna i BUL. I )et har så langt vore smørje f)i prepareringsktirs og eit P kveldar med skiinstruksjon. Det vert det langturar pa ski utover vinteren av. BVT Styret: Tide mandsen (leiiir) ra I il 1K 0 rsiaard 1. Brandhaug Ni Isen I)ue Andresen Moholt Valkomi te: Hani IF Bergseth (leiar) Id Korsguard Gronbech I )et har i perioden vore 10 styremøte. Leiaren i BVT gruppa har i til legg vore med p dci månadlege styremøta i Idrotislaget. I )ag har àg delteke i I iebuancle møte mccl møter med Oslo Muraton. I )ag. Anders M og Thor N. deltok pa Akershusscriens Kiuk oii mpte I (i. april. I )ag. Kjetil og Thor deltok pa NFFs konferanse TOLK Ifi. november. Ved inngangen til 2t) IS reknar vi med underskot. men beløpet blir likevel vurdert til å vere innanftr rammene I )et har vure. og vil l ramleis vere. ei utkirdri ng å nå inntekter/støtte som mogeleggjer aktiviteten vår. Trass stor aktivitet rundt søknader om ekstern økonomisk støtte har 2014 vore eit svurt utlordrande år. i )ette arbeidet vii bli priontert ogsa kommancle år. Vi har ambisjonar om balanse i

13 Økonomien vår. med dette er ikkje åleine eit uttalt mål. Ein må sjå på aktivitetane våre som eit sosialt ti Ibod for å unngå inaktiv fritid tor denne målgruppa. Det er av stor verdi å møtast på ein arena der ein kan oppleve lellesskap. vennskap. aksept og mykje moro. Ltndsturnering fotball og handhal I samt Landsstemnet i symjing er kvart år dci største titgiltspostane. I hyrj i nga av året utarheidde leiamen ei skisse til arheidsplan for RVT med aktivitetar og arbeidsiordeling i BVT styret. Denne blei vedteken på styremøte i april. Planen vi bli vidareutvikla i 2t) IS. Gjennom året har leiaren hatt eit svært godt samarbeid med styreleiar/dagleg leiar i ldmttslaget. fl Vi-ç ïtt/kt mc idrcttsakti itetar i 20 / I H U serie. 2. runde. Kolhotn handhal I FIIJ-serie. 3. runde Moss handball I.3. SI F cup. I )rammen lotbal I og handbal I H U serie. 4. runde Bjørnhoihallen handbal I 6.4. G IF cup. Gjel leråsen fotball I] K 1 karusel I terrengløp 9.5. UK 1-karusel I terrengløp Kolhotncup handball ViVi 1 leikane lolhall og handball. friidrett og syrnjing 1.6. Akershusserien I. runde Oppegård totball Akershusserien 2. runde Lillehammer totball 9. I 0.t. Bislett Summer Games friidrett for alle medlemene Akershtisserien 3. runde Eidsvoll lotball IS, Landsturnering, Stjørdal Iothall og handball I 3.9. Akershusserien 4. runde Gjelleråsen totball Vennskapskamp MjØndalen lotball I 5. I Landsstemnet. ViVil/Landøya bad symjing HU serie, Nadderud handbal I RU serie. 2. runde. Linderudhallen handball 29. Il. Flipper tilestemne symj ing 6. I 2. AS K() i ulecup. Fiedri kstad fotball og handbal I Vel tilbake pi Nordpolen skole (tidl. Sandaker vgs.) har vi kvar veke hatt relativt gode treningstorhold for hall idrettane. Treni ngane har fhit skuleruta for Oslo sku lane. Kjetil og Anders (k)thal laget) og Edith og Caroli ne ( handhal I) har gitt treni ngane variasjon og viktig repetering. HVT styret har opplevd det svært tilfredsstillande å ha nådd målet om to trenarar for kvart av laga. Dette gjer at ein hetre kan ta hand om både individuelle behov og gruppa som heilheit. Trenarane våre har vist seg å vere egna. vi Ilege. humørfylte. pedagogisk og idrettstagleg kompetente. Utøvarane har tillit til og er blitt glad i trenarane.

14 pamulde. mars Richters skala hde i nord og syd. code. Til ViVi 1 leikane var laget prea av skader. men eennom iiod innsats nadde lacet ei rci oppfølgj ing av drakter og utstyr tor hallidrettane. I )ei 14 aktive i k)tballaiet har hatt ein akiv og god sesong. og som alltid med humør, lagand og stt Sesongen tor handballjentene ma nok sportsleg vurderast som variabelt. Tass dette har det blitt gjort grep som har løfta laget og dci har spelt svwrt mange jamne kampar. Edith og Caroline er gode trenarar og har gjenmmi sesongen innført nye og lærerike Øvi ngar. Sarnspelet deira bidrar pa ein god i Landsttirnerinea i Stjørdal o swrane i Akershusserien oe ASK() Julecup. Jtibelen gav godt utslag pi pù vilje. ldrettsiret har brakt flolle idrettslee prestasjonar. spesielt ma neinnast k)tballagëts andreplass mate til glede. inspi ras jun og tryggleik og godt ti Ipassa krav. Laget har talt I I utøvarar. Rade tor RU det faktisk presteil mange gode kampar i RU serien. Ein god miks av sigrar. tal) og tiavgjoit For trenarejerning og med empati for individ og gruppe. Takk til materialforvaltar Terje Padi n tor god med kamp, sosialt samvere og som V IP ar Adeceoligakamp. Vi takkar Kjetil og Anders tor god seriens 4 rundar og Landsturneringa blei det varierande resultat. isolert sett. Ut frå føresetnadene blei enkelte kampar har laget møtt miks lag, dvs. også gular. l)å har dg vi gjort det same. Vi opplever at Med nivamessige sprik (lag korn i feil pulje) i enkelte puljespel blei resultata vire kanskje i overkant plassering. Som tor tiorùret var gtitane inviterte til Mjøndalen seinhaustes. Alt i alt ein hyggeleg dag Symjegruppa nådde i mai/juni eit tal pa I 5 utøvarar. dette er maks tal gruppa kan ha. 12 utøvarar har jentene har utvikla seg og nådd mai i ein stall med litt få i nnbytarar. Vi rettar ei stor takk til trenarane delteke aktivt på stemner, vi er med dette blant landets største symjeklubbar. Det har vore trening kvar veke pa Nordtedt bad. ned to baner. Som tugje av grtippas vekst og behov tor betre struktur samarbeidsniøte. Utanom Dag. Anders og Nanna fra styret møtte herre to foreldre og ein støttekomakt. i nviterte RVT styret I. I in tet tok Nanna på seg grtippeleiailunskjon med ansvar for samarbeid med t renarar. 5 u (varar under trygt oppsyn av Hïoigu II. Anders Moholt. Nanna spesielt og foreldregruppene har fungert godt og hjelpt laget ruindt pa stemner. positiv og engaslert hand av trenar Kristian Austveg, med assistanse (i bassenget) av like positive tøresette/hustadar og aktivitetar/påmeldingar. Også i 2014 har symjegruppa blitt styrt med stødig. Ujenm)m mange pers. rekordar har gruppa markert seg godt bade under ViV il lei kane og Landsstenme der ein tyldig tropp sanka medaljar i alle valørar. I )essverre hlei årets i ulestemne avlyst grunna få piestasjonar. I triidrettstvingane under ViVil leikane og terrengløpa i li KI kartisellen der vi stilte med Utanom lagidreitane har mange av titøvarane våre deltatt med stor idrettsglede og med mange flotte gruppas føresette. pri mærkontaktar. sløttekontaktar etc. til eit

15 Friidrettsstemnet Bislett Summer Guws blei i ar art aneert av BUL aleine. oe mcd svært codt gjennomtøit resultat. Av dci 80 deltakarane sti be BVT gruppa godt synleg med hei le i () utøvarar i ulike løp. kast og hoppøvingar. I godt sommarvcr tok BVT godt for seg. hade av medaljar og persar. Nanna oe Thor le ja e rtippa godt gj e fl flo in dage fl. I )essverre blei det ikkje skirenn i Srkedalen. Mest grunna lite snø, dels som «etterdønningar» etter brotet med SON. Seinhaustes samarbeidde dagleg leiar KristotYer Nilsen og I )ag godt for å lå skirennet tilbake til Ho! menkol len. Med pa laget. og utløysande tor moglegheiter, kom NSF og Oslo Skikrets. Holmenkollen Winter Games synes a bli ein realitet i mars Gjennom året har vi pa ein stralande måte ut lii dugnadsarheid ved Sentrumsløpel og Oslo Maraton. med ca. Q0 oppmøte av dci aktive samt støttepersonar frå gruppene. Vi har rett og slett blitt gode på å handtere drikkestasjonar ved store arrangement. Kommande år vil vi sjå pi moglegheit for ein ekstra dugnad. Stor takk til alle som har bidratt! Styret ønskjer å tikke alle utøvarar, trenarar, frivillige og samarheidspartnarar fr eit tiott år i 2014 der vi saman har jobba t)r å fremje idrettsglede og jennomfre måla våre!

16 1. Melding frå Styret i Leikarringen var til stades under bisetjinga med fane, i tillegg sende vi blomar. Leikarringens einaste heiderslagmedlem, Helga Holte Olsen, døydde Leikarringen 1.5 Heiderslagsfolk nytta til å formidle informasjon som naturleg høyrer til i Leikarringen. Dersom ein ikkje ønskjer å stå oppført på denne lista, kan ein be om å bli stroken. Styret har ei elektronisk postliste der alle medtemer med e-postkasse er med. Denne lista blir (www.bulno/leikarringen), per elektronisk post, på Leikarrigen si Facebookside (www.facebook.no/leikarringen) og på oppslag ved Teatersalen. All informasjon frå styret ut til medlemene blir i hovudsak formidla via heimesidene 1.4 Informasjon på e-post fortiøpande, når det har vore naudsynt. Styret har hatt 4 fysiske styrernøte i meldingsåret. I tillegg har det vore mykje korrespondanse punkt 1.1. viser korleis dei faste oppgåvene vart fordelte. Det nye styret konstituerte seg på det første møtet sitt 22. april Titlane i parentes i 1.3 Styrearbeid som deltok på møtet. Leikarringen hadde årsmøte i Lagsrommet 25. februar Det var 15 røysteføre medlemer 1.2 Årsmøte Styremedlem: Audun Grüner-Hegge (nestleiar) Styremedlem: Hans Petter Holen (kasserar] Styremedlem: Simon Hesselberg Løvald Varamedlem: Guro Hernes Varamedlem: Lasse Pettersen Leiar: Anbjørg Myhra Bergwitz 1.1 Styret i Leikarringen 2014 ÅRSMELDING 2014 FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO

17 Medlemstal Styret har ikkje delt ut Heidersmerke i Heidersmerke Margrete Aarflot Anne Cathrine Johansen Valnemnda: Signe Marie Hernes Bjerke Bunadnemnda: Anne Cathrine Johansen Lasse Pettersen Turid Rønning Endre Bakka Christina Nipe (vara) liarnelaget: Victoria Carlin 1.8 Ombod frå Leikarringen Nokre av de nyaste medlemene i Leikarringen er meldt inn på såkalla 1,5-årsregelen som vart innført av årsmøtet i BUL for eitt år sidan. Dei vart då registrerte som innmeldte i 2014, men skal ikkje betala kontingent før i Dei fekk hausten gratis. Betalande medlem ved årets slutt. 5 er livsvarig medlem i Hovudlaget og betalar ikkje medlemspengar, 30 er student eller pensjonist, 63 betaler fullt. utmelde Strokne/ medlemer Nye 8** året utgangen av ved Medlemer 98* ïnnbedne til Leikarringen sine tilskipingar. Heiderslagsfolk har livsvarig medlemskap i Bondeungdomsiaget og i Leikarringen, og blïr

18 Instruktørane har vore: løpet I av året var det mange dyktige instruktørar og musikarar som bidrog til eit flott danseår Leikarringen. i øvingane våren og hausten 2014 vart haldne i Teatersalen kvar tysdag kl øvingar: Lisa Grav Henriksen. Som kulturelt innslag spela Ole Nilssen og og dansa. I tillegg blei det arrangert quiz av Sigrid Kjøbli og peparkaker og klementinar, drakk gløgg med mandlar og rosin flott år i leikarringen med samling i teatersalen. Vi åt graut, sumaravslutning. Vi hadde med oss frisbee, boccia og trekkspel, og nytta dei alle flittig. 9. desember avslutta vi eit juni var vi ein stor gjeng samla i Frognerparken for Vi avslutta begge semestera med hyggelege avslutningar. 3. Johan - 1 t I sjå meir om 17. mai i pkt Marianne Dahi leia 17. mai-øvingane fram mot ei særs vellukka 17. mai-framsyning på Karl Lr r tt parhalling og forestillingsrepertoar. improvisasj on, danseteknikk, runddansteknikk, samdansteknikk, Nordlandspols, nordnorske danser, swing, menuett, hallingspringar, polsdans frå Østerdalen, runddans, svenske danser, Tema har vore: Sangdans, turdans, valdresspringar, springar frå Ulvik, rudl, rørospols, finnskogspols, runnom, Fjeldet, Benjamin Kehiet, Solveig Brekke Hauknes og Hilde Kirkebøen. Ole Nilssen, Anne Marit Jota, Synnøve Bjørset, Bjørn Kåre Bråten Odde, Tuva Færden, Nina Musikarane har vore: og Solveig 8 rekke Hauknes. Svein Are Vatnehol, Marianne Dahi, Martin Myhr, Vetle Springgard, Silje Risdat Liahagen, Silje Onstad Hålien, Vegar Vårdal, Sigrid Kjøbli, Simon Hesselberg Løvald, Lisa Grav Henriksen, Audun Grüner-Hegge, Anbjørg Myhra Bergwitz, Torill Jørgensen, Torkjell Lunde Børsheim, Victoria Carlin, Rune Hernes Bjerke, Bjørn Sverre Hol Haugen, Johanna Börjesson, Ole Nilssen 1.9 øvings- og dansekvetdar

19 Evald Fredholm song. Som ein ekstra bonus hadde systrene Christensen (Ida og Sunniva) og tatt med instrumenter. Dei heldt ein konsert med klassisk musikk for oss. På øvingane i både vårast og i haust har det vore stabilt oppmøte med gjennomsniftieg kring 25 dansarar, og vi har etterkvart blitt ein sammensveisa og stabil gjeng på øvingane. Det kjem stadig til nye dansarar, men det er ég ein heil del røynde dansarar med i gruppa no. Dansekveldar og fester 8. februar skipa vi til Leikfest. Musikarar: østerdølenes Spellemannsiag. Danseleiarar for kvelden var Marianne Dahi og Audun Grüner-Hegge. Nemnda bestod av Victoria Carlin, Eirik Pettersen, Knut Nedregård, Evald Fredholm og Lisa G. Henriksen. IIk(HELGA 2014 ;.-i8. okfo6ei teh.j ½ 4i..,å4 %tii I d.b,,, k1,ng FR!DAG D,n,,4 II 6 la UR DAG Fr,,U fl 4,1 li., 1.r6n I,,, 6 Å Å;mk..t g.t,t P6..,: W.Ig.b.lI.tl {5OkI IJIRN49.?Q14 JUBEL-helga oktober Leikarringen fylte 95 år i 2014 og valde å feire over to dager med fullt program fredag kveld og heile laurdag. Det var lagt vekt på eit variert program med båe kurs, konsertar og dansefest! 50 personar funne vegen til Teatersalen denne kvelden. 23 vaksne hadde billett for heile helga og saman med 14 andre kursdeltakarar utgjorde desse ein god og lærevillig gruppe. Til kvelden ble vii overkant av 60 stk. som gjorde mykje ut av seg! Artistar: Tore Bolstad, Brødrene Odde, Erlend Viken trio, Torfinn Hofstad & Ole Jacob Tromsdal, Ellika Frisell, Tron Steffen Westberg, Ole Nilssen & Hans P. Kjorstad. Kurs med Ami Pettersson Dregelid & Ellika Frisell Danseleiarar laurdags kveld: Signe Marie Hernes Bjerke & Rune Hernes Bjerke. I samarbeid med Hallinglaget var Leikarringen tilskipar av Søndagsdans i Nordahi Bruns gate 22 søndag 5. oktober. Det var minikurs i haflingsspringar med Simon Hesselberg Løvatd. I tillegg var Leikarringen ansvarleg for kiosksatet, dørvakter og rydding etter dansekvelden. Det var mange friviljuge som stilte opp denne kvelden og laga god stemning i BLS sine nyoppussa lokaler. Det var mange gode ti]bakemeldingar frå BLS på samarbeidet. Søndans/sti]dansar: Sjå eiga melding frå Søndansen i punkt framsyningar, deltakelse mm. Folk frå Leikarringen har også i år vore til stades på ymse tilskipingar, som t.d. Rørosmartnan, Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk. I tillegg er medlemer frå Leikarringen engasjerte i fleire større og mindre danseprosjekt både lokalt og nasjonalt. På Landskappleiken deltok fleire dansarar frå Leikarringen, og gjorde gode prestasjonar.

20 -,- 22. april var dansarar frå Leikarringen med på eit TV-innslag framfor Stortinget. Dette var i samband med grunnlovsjubileet. Vi stilte heile 12 stk. på få timars varsel, med bunad og det heile rett etter øving tysdag kveld. i 17. mai dansa Leikarringen som vanleg opp Karl johan til Slottet. Marianne Dahl og Vegar Vårdal var danseleiarar for om lag 40 dansarar. Ole Nilssen og Solveig Brekke Hauknes spelte for oss. Audun Grüner-Hegge og Karianne Johansen var 17. mai-ansvarlege. Hallinggruppa BULder & Brak var med på delar av framsyninga, og synte fram flott halling til eit begeistra publikum ved Universitetsplassen (vi utkonkurrerte nesten Garden). Saman med oss opp Karl Johan hadde vi med oss dansarar frå dei andre ringane i Oslo som gjerne ville vere med, det var svært gledeleg då vi ynskjer å knytte sterkare band mellom gruppene i Oslo. Leikarringen dansa også på Ensjøtunet, Hans Petter Holen og Audun Bjerke spela der. Signe-Marie Hernes Bjerke leia dansen. Mange frå Leikarringen deltok på Brusteinsballet på Universitetsplassen. Nytt av året var trioen Vegar Vårdal, Åsmund Reistad og Olav Christer Rossebø som spelte forrykande. Marianne Dahi & Vegar Vårdal leia dansen. > Lenke til video frå framsyninga på Karl Johan (sangdans & rørospols): i > Lenke til video frå BULder & Brak sitt innslag på Karl Johan: 16. august hadde ei gruppe for Leikarringen eit framsyningsoppdrag for Norges kommunerevisorforbund på Thon Hotell. På framsyninga var også nokre dansarar frå Norsk Folkemuseums Dansegruppe med. Vi synte fram mangfaldet i dansen og spelet med både munnharpe, lur, hardingfele, fele, bygdedans, turdans og runddans. Ei nysatsing på bransjetreffet Folkelarm var dansekveldar med lokale lag. Da østerdølenes Spellemannslag stod for dansespelinga fredag 26. september fall det seg naturleg for dei å invitere dansarar trå Leikarringen som danseverter. Det var ein stor suksess, og både arrangørar og dansarar var særs nøgde. 15. oktober ble eit lite utdrag av framsyninga Møte sett opp, dette var eit samarbeid mellom Teaterlaget, Leikarringen, Nynorskens hus, Bygdelagskoret i Oslo, Piassava-kvartetteten og Tangoskolen. Framsyninga tok utgangspunkt i likskap og ulikskap mellom folkedans og tango. Fire dansarar frå Leikarringen deltok i framsyninga. Initiativtakar for forestillinga var Liv Hege Skagestad.

21 22. november deltok 16 stk. frå Leikarringen i lagdans på Oslokappleiken. I f I førekant av kappleiken hadde vi hatt øvingar med I fokus på Finnskogspols, så då fall vaiet naturleg på denne dansen. Her deltok både nybegynnarar og røynde dansarar, og Leikarringen enda på ein andreplass i konkurransen. Lisa G. Henriksen og Tone Ingvaldsen, Audun Grüner-Hegge og Anbjørg M. Bergwitz deltok i pardanskiassen. Og Simon H. Løvald deltok i halling senior. Magasinet Folkemusikk lagde ein flott reportasje [http://bit.ly/luyejyr) om Lisa og Tone, dei fekk mykje publisitet på facebook i etterkant av kappleiken. Slike ambassadørar for Leikarringen er vi stolte av. Leikarringen har 6g markert seg i ei rekkje prosjekter, reklamefilmar osv. Her er ei lita liste, vi kunne sikkert fyllt med mykje meir, men her er i allefall eit utval av noko. Dansarar frå Leikarringen er med i prosjektet Norwegian folk Dansarar frå Leikarringen var med i ei promoteringsfilm for Studieforbundet Kultur og tradisjon i samband med det førespegla kuttet i tilskot til vaksenopplæringsmidlar - Dansarar frå Leikarringen var med i ei panteaksjonvideosnutt - 1w Dansarar frå Leikarringen er attraktive instruktørar i mange tilfeller, nokre har til og med vore heilt til Amerika og instruert. Dansarar frå Leikarringen har vore med i talentprosjektet Sans for dans Utsendingar Sverre Gammersvik og Olav Kårevik frå Leikarringen representerte BUL på BLS sitt årsmøte i Lisa Grav Henriksen, Olav Kårevik og Anne Cathrine Johansen frå Leikarringen deltok på vegner av BUL Oslo på årsmøtet til Noregs Ungdomslag i Dugnad Det bleï lagt ned mykje godt dugnadsarbeid i samband med 17. mai-tilskipingane. Bunadnemnda held fram med å gjere ein fin innsats for eigedelane til Leikarringen. Sjå eiga melding i pkt. 4. I løpet av hausten 2014 brukte Styret i Leikarringen ein heil del med tid på å rydde ut frå Leikarringens kontor. Laget ynskte å nytte kontorlokala på ein betre måte, og det gamle kontoret til Leikarringen har no blitt pussa opp og blitt eit fint møtelokale med skapplass. Det

22 gamle kontoret til Teaterlaget er gjort som til felleslager for alle særlaga. I tillegg har alle særlaga fått kvar si hylle i Riggrommet under Teatersalen til lager Medlemer frå Leikarringen som representerer i BUL, BLS (region), Noregs Ungdomsiag (land), Noregs Mållag (land) Edvard Lauen og Asbjørn Aarvik er medlemer av Rådet i Bondeungdomsiaget. Øystein Gammersvik sit som leiar og Klas Ekeland sit styremedlem i styret for Bondehytta. Anne Cathrine Johansen er nestleiar og Gunvald Grønvik er vara i styret i Bondeungdomsiaget. Hans Petter Holen sit som vara og Olav Kårevik sit som styremedlem i Bøndenes Hus. Karianne Johansen, som àg er medlem av Leikarringen, sit som styremedlem i Songlaget. Marie Nicolaisen, som àg er medlem av Leikarringen, er leiar i Teaterlaget i Bondeungdomsiaget. Marie Nicolaisen sit i styret i Noregs Ungdomsiag. Torbjørn Bergwitz Lauen sit som respresentant for Noreg i Nordiek sitt barne og ungdomsutval. Oslo, 27. januar 2015 For styret i Leikarringen Anbjørg Myhra Bergwitz (sign.)

23 har etter årsmøtet hatt denne samansetjinga: Årsmøtet i Leikarringen 25. februar 2014 vedtok eit brigde i styringsføresegnene som inneber Årsmelding for 2014 frå Rådet i Leikarringen ti] årsmøtet i februar at talet på rådsmedlemer blir redusert. (Sjå sakspapir til årsmøtet og årsmøteprotokoll). Rådet Asker, 11januar2015 Folke Flateland (sign.) For søndansen Søndansen er eit tilbod til dansarar i Leikarringen og BUL som vil danse meir enn dansen på tysdagane, eller som ikkje har høve til å vere med då. Det er triveleg om fleire finn vegen til Søndansen som er omlag ein søndag i månaden. med dansestil og set dansane inn i ein kulturhistorisk samanheng. Vi legg også vekt på det sosiale med ein god prat til kaffien. Vi dansar mykje kontradans og storgardsdans frå det norske kontradansutvalet, vi arbeider øvingane. Spelemann er Hans Petter Holen og rettleiar Folke Flateland. 3. Melding frå Søndansen Søndansen har hatt 7 samkomer også i 2014 og om lag 20 medlemer har vore med på Bærum, 24. januar 2015 Rune Hernes Bjerke (sign.) For Rådet i Leikarringen ned ein nemnd med Hans Petter Holen, Ruth Amdahl og Rune H. Bjerke. Nemnda har så gjennomføre i samband med 95-årsjubileet. langt ikkje hatt høve til å setje i gang arbeidet med lowerket. Styret la fram planar for haustsemesteret i ringen, m.a. jubelhelga som styret ønskjer å Gjennomgang og revisjon av lover og styringsføresegner for Leikarringen: Rådet sette Arbeidet i Rådet. Styret orienterte om rekneskapen og den økonomiske stoda i Leikarringen. Rådet liandsama desse sakene i dialog med representantar for styret: til ordførar, Rutli Amdahl til varaordførar og Kjell Klausen til skrivar. Rådet har hatt eitt møte i perioden, den 22. mai På dette møtet valde ein Rune II. Bjerke Valde for to år i 2014: Anne Cathrine Johansen og Rune II. Bjerke Valde for to år i 2013: Kjell Klausen, Lasse Pettersen og Ruth Amdahl 2. Melding frå Rådet i Leikarringen

24 2.4. Melding frå Bunadnemnda Bunadnemnda har i 2014 vore samansett av Lasse Åberg Pettersen, Turid Rønning og Anne Cathrine Johansen. Det har ikkje vore stor aktivitet i året som har gått, men desse tinga har blitt gjort: Bunadnemnda har lånt ut tre herrebunader i året som gjekk. Det blei lånt ut to bunader til 100-årskonserten til Songlaget i Universitetets aula, og ein bunad til dansing på 17. mai. Anne Cathrine held på å digitalisere videokassettane til Leikarringen. Diverre er nokre øydelade, men dei som er i orden blir overførde til dvd. Bunadnemnda har elles gitt råd om bunadbruk til medlemmer i Leikarringen, til dømes før 17. mai. Oslo, 25Januar 2015 For bunadnemnda Anne Cathrine Johansen (sign.]

25 Roger Moen oppgåver Astrid Grov Lene fossum Styret Medlemstal Dirigent 7 bassar 31. desember 2014 hadde Songlaget 37 medlemmar, som var registrerte slik: 12 sopranar 13 altar JUBILEUMSÅRSMELDING FOR SONGLAGET I BONDEUNGDOMSIAGET I OSLO 2014 SONGLAGET 100 ÅR! styremedlem og skrivar. og koret har hatt mange små og store høve til å markere jubileet. Vegar Sandholt har vore Songlagets dirigent heile perioden. Espen Myklebust Olsen var Jubileumsåret 2014 har vore eit hendingsrikt år for Songlaget! Feiring av 100 år er stort, To personar har hatt permisjon. jubileumsåret starta allereie 6. desember 2013 med julekonsert i Akershus slottskirke. I vikardirigent 17. mai og på opninga av Nynorskens hus 26. september. songarar og dirigentar til å vere med på å lage ein historisk jubileumskonsert. Og på løpet av 2014 har vi hatt ei jubileumshelg, 7. og 8. mars, der vi inviterte tidlegare 5 tenorar sjølvast i fl0-rsdagen 6. desember 2014 vart markeringa avslutta med stor jubileumskonsert i Universitetet sin au1a. Songar og stemmepedagog Helene Haarr har vore med oss som stemmepedagog og Ni nye songarar melde seg inn i år. inspirator på seminar og einskilde øvingar. Styret konstituerte seg slik for 2014; På årsmøtet 13. februar 2014 vart Nils Norman Iversen attvald som leiar for eitt år. Astrid Grov har hatt permisjon heile perioden, og Kan Rysst Paulsen gjekk inn som Nils Norman Iversen Oddrun Kristin Hansen og Trond Reitan valde for eitt år. Moen og Astrid Grov var ikkje på val. Som varamedlemmar vart Kan Rysst Paulsen, Karianne Johansen vart vald som styremedlem for 2 år. Lene Fossum, Roger Martin Trond Reitan (3. varamedlem) Oddrun Kristin Hansen (2. varamedtem) Kan Rysst Paulsen varamedlem) administrasjon Karianne Johansen og styrerepresentant i Blestnemnda leiar nestleiar kasserar skrivar ymse (1. ulike medlemsliste, noteansvarleg for styret

26 2 Ulike nemnder og verv På årsmøtet 13. februar 2014 vart desse nemndene og stemmeførarane valde, med endringar etter årsmøtet: Stemmeførarar: Sopran: Maren Dahie Lauten Karl Rysst Paulsen (vara] Alt: Kerstin Hellberg Sissel Norsted (vara) Tenor: Trond Haugmark Øystein Vestgården (vara) Bass: Erik Kokkin Arild Johnsen Gimstad (vara] Blestnemnd: Leif Terje Bjerke frøydis Kilmer Anna Tori Aas Bjerkestrand + ein person frå styret Ettersynsnemnd: Kim Aslaksen og Geir Tangen Festnemnd: Arild Johnsen Gimstad Sissel Norsted Trond Haugmark Ragna Retten Kaffinemnd: Ruth Irene Andersen Trond Reitan Rydd en em n d: Erik Kokkin AudunÅby Valnemnd 2014: Arild Johnsen Gimstad Inger Synnøve Dekko Maren Dahie Lauten

27 3 Utsendingar til årsmøte i Korforbundet Oslo/Akershus: Nils Norman Iversen Kan Rysst Pau Isen Lene Fossum møtte i staden for Nils Norman Iversen Konsertar og andre framføringar: 16. februar: Gudsteneste Lilleborg kirke i samanheng med seminarhelga. 7. og 8. mars: 100-årsjubileumstreff i Teatersalen med tidlegare og noverande dirigentar, og tidlegare og noverande songarar. 17. mai: Teatersalen og Universitetsplassen 12. juni: Lagskveld med Stiklestad-repertoar 22. juni: Opptak av TV-serien Smasli med Linda Eide. Audun Åby, Gudrun Folkedal, Kan Vilard Nilsen, Anne Grethe Hoff og Karianne Johansen var til stades frå Songlaget, saman med andre lagsfolk juli: Tur til Stiktestad song i Stiklestad kirke opning av Stiklestad-uka 9. august: Bislett Summer Games: Ola Haugen Havrevoll, Audun Åby, Anne Grethe Hoff, Turid Bye og Karianne Johansen song Ja, vi elsker ved opninga av leikane. 26. september: Opning av Nynorskens hus 23. oktober: Song i Gamle Logen, for Rieber Salt 6. desember: Songlaget 100 år Jubileumskonsert i Universitetet sin aula 9. desember: Julekonsert Rieber Salt i Gamle Aker kirke 14. desember: Song ved gudsteneste Lilleborg kirke Seminar: 15. og 16. februar: Helgeseminar i Teatersalen (laurdag) og i Lilleborg kirke (sundag]. 6. og 7. september: Helgeseminar i BLS. 16. og 17. november: Helgeseminar i Lilleborg kirke (laurdag) og i Bygdelagssamskipnaden, Storsalen (sundag) Møte: 14 styremøte har vore helde i perioden Ein Kaffikveld (medlemskveld) i etterkant av årsmøtet 13. februar Omframt årsmøte 10. april med handsaming av rekneskapen 2013 og budsjettet for 2014 Fest: Stort jubileumsarrangement 7. og 8. mars i Teatersalen. Seinsommarfest 30. august heime hjå Arild Johnsen Gimstad på Vinterbro. Årsfest 2014 vart utsett til 28. februar 2015 i Sogn hagekoloni Utmerkingar: Årsknappen: Anna Toni Bjerkestrand. Gullmerke (medlem i 20 år): Oddrun Kristin Hansen

ÅRSMELDING 2015 FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO

ÅRSMELDING 2015 FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO ÅRSMELDING 2015 FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO 1. Melding frå Styret i Leikarringen 1.1 Styret i Leikarringen 2015 Leiar: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: 1.2

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 1. mars 2016 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 13 personar. 12 av desse hadde røysterett. Referent: Sigrid

Detaljer

ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO

ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO Lagsrommet (kjellar), Rosenkrantz gate 8 Tysdag 25. februar 2014 Kl. 19.00 SAKLISTE SAK 1 OPNING AV MØTET 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste 1.2

Detaljer

ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. Lagsrommet (kjellar), Rosenkrantz gate 8 Tysdag 17. februar 2015 - Kl. 20.00

ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. Lagsrommet (kjellar), Rosenkrantz gate 8 Tysdag 17. februar 2015 - Kl. 20.00 ÅRSMØTE I LEIKARRINGEN BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO Lagsrommet (kjellar), Rosenkrantz gate 8 Tysdag 17. februar 2015 - Kl. 20.00 SAKLISTE SAK 1 OPNING AV MØTET 1.1 Godkjenning av innkalling og saksliste 1.2

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida)

Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida) Årsmelding for år 2012. (Endringar / tillegg frå årsmøtet 14.mars 2013 er innarbeida) Årsmøtet vart halde på Åsvang 1.mars 2012. Desse var til stades frå styret: Ivar Hemsing, Ingrid Skavhaug, Jørgen Andrisson

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Stort lagsengasjement

Stort lagsengasjement Stort lagsengasjement Som nemnt i førre nr. av lagsbladet har det vore ein svært aktiv vinter for Sogn og Fjordanelaget i år: Fyrst meisterkonsert med Arne Sølvberg saman med Jon Faukstad 6. februar (sjå

Detaljer

MEDLEMSINFO. april 09

MEDLEMSINFO. april 09 MEDLEMSINFO april 09 Teaterfestivalen 2009, Den 5.mars fekk en del av ungane i sangruppa møte igjen Marie Lovise Widnes. Ved åpninga av teaterfestialen holdt ho eit kåseri. Ho var innom både Lyspunktet

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2014 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Trond Haddeland Harald Sandvik Guro

Detaljer

Årsmelding for Jostedal spel- og dansarlag for året 2011

Årsmelding for Jostedal spel- og dansarlag for året 2011 Årsmelding for Jostedal spel- og dansarlag for året 2011 Styret har vore samansett slik: Oddbjørg Ese, leiar Arne Aasen Hauge, nestleiar Helene Bolstad, kasserar Tormod Øvrebø, skrivar Mona Åsen, styremedlem

Detaljer

LOV OG FØRESEGNER. for. Bondeungdomslaget i Kristiansand. Vedteke på omframt årsmøte 18.oktober 2007. Oppdatert etter årsmøtet 8. februar 2012.

LOV OG FØRESEGNER. for. Bondeungdomslaget i Kristiansand. Vedteke på omframt årsmøte 18.oktober 2007. Oppdatert etter årsmøtet 8. februar 2012. LOV OG FØRESEGNER for Bondeungdomslaget i Kristiansand Vedteke på omframt årsmøte 18.oktober 2007. Oppdatert etter årsmøtet 8. februar 2012. Oppdatert etter årsmøtet 4. februar 2015 INNHALD Lov for Bondeungdomslaget

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into

Presentasjon Møteplassen Arve Hatløy Dimna IL. Into Presentasjon Møteplassen 2016 Arve Hatløy Dimna IL Into Litt om meg: Namn: Arve Hatløy Sportsleg leiar i Dimna IL Har vore trenar sidan 1987 Hovudtrenar for gruppa 14 år og eldre Trenar for elitegruppa

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det.

Ungdomsrådet sine tre politikarkontaktar har møtt når dei har hatt høve til det. Å rsmelding 2015 Å rsmelding 2015 Om rådet og rådet sitt arbeid. Molde ungdomsråd vart valde på ungdomskonferansen 6. mars 2014. Medlemmer: Leiar Nora Waagbø, nestleiar Jens Kristian Sæther, Andrea Marie

Detaljer

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år!

Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Jubileumsprøve med stil Rasenprøva 20 år! Etter nok ein våt sommar var det tradisjonen tru godt ver heile helga under NVK-Hedmark si 20-års jubileumsprøve. 95 påmeldte vart pga skade og sjukdom redusert

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

Toppidrettsprisen 2016/2017

Toppidrettsprisen 2016/2017 Toppidrettsprisen 2016/2017 Sak 11/2017 Toppidrettstipend 2016/2017 Førde IL har i 2016/2017 hatt følgjande utøverar som har delteke på internasjonalt nivå: Karoline Erdal (skiskyting), Silvia Kapstad

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Rapport Camp Svalbard vinter 2015

Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Rapport Camp Svalbard vinter 2015 Side 2 av 5 Innleiing Camp Svalbard vinter starta som eit prøveprosjekt mellom Longyearbyen Lokalstye, enhet barn og unge (LL), Arktisk Naturguide (ANG) og Longyearbyen

Detaljer

LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO

LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen blei skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 25.2.2014.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag

Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Å rsmelding 2014 Nordbygda og Rand skyttarlag Styret si samansetjing: Leiar: Øystein Tytingvåg Kasserar: Jan Ove Lotsberg Styremedlem: Atle Lotsberg, Wenche Henden, Roy Cato Hopland Grupper og utval :

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Administrasjon: Sidan årsmøtet 21 mai 2012, har styre og tillitsvalde vore (talet i parentes viser rest av valperiode):

Administrasjon: Sidan årsmøtet 21 mai 2012, har styre og tillitsvalde vore (talet i parentes viser rest av valperiode): Administrasjon: Sidan årsmøtet 21 mai 2012, har styre og tillitsvalde vore (talet i parentes viser rest av valperiode): Oppe til venstre: Erling Aalvik gull stafett Jr VM 2013. Oppe til høgre: Stafettsølv

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3. Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav L. Mjelva, Tove Leinslie, Thor Hauknes 3.vara Linda Dyrnes, dagleg leiar Ingrid Stuhaug

Detaljer

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara.

Årsmelding 2005. Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Årsmelding 2005 Samlagsstyret har vore: Jostein Bjørke, leiar Nils Gunvald Hamre, Røldal nestl. og leiar i Ungdomsutvalet Vara. Hans Skutle, Voss Olav B.Aga, Aga og Vikebygd Vara. Ivar Dale, Ullensvang

Detaljer

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no

REPRESENTANTSKAPET PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30. www.vikedal- bygdahus.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET TORSDAG 17. FEBRUAR 2011 PÅ VIKEDAL BYGDAHUS KLOKKA 19.30 www.vikedal- bygdahus.no SAKLISTE 1. Årsmelding 2010 2. Rekneskap 2010 3. Val av 2 medlemmer til underskriving

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

FolkOrg Møte 2012/06 Styret

FolkOrg Møte 2012/06 Styret Referat: Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Helene M. Bolstad - nestleiar, Aslak O. Brimi under sak 71, 74, 75 og 76), Tor Stallvik, Åshild Vetrhus, 1.vara (under sakene

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2014 Organisasjonen 2014: Leiar: Nestleiar: Kasserer: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen Rannveig Helleland Ann Torunn Bauge Inger Johanne Hauge 1 vara: Gunn Marit

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar Ellen Persvold, Olav Luksengård Mjelva, Jan Heier, Hilde Reitan Tove Leinslie, 1.vara, Frå administrasjonen: Linda Dyrnes, Tid:

Detaljer

Årsmøte i V.i.L. 4. mars 2015. Klubbhuset på Omenås

Årsmøte i V.i.L. 4. mars 2015. Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Anders Rem, Karianne V. Døving, Inge Sunde, Ellisiv Klubbhuset på Omenås 4. mars 2015 rekneskap vart godkjent og fastsett som rekneskap for 2014. Vedtak: Framlagt rekneskap for

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars. Laurdag 21. mars. Innsjekking og brødmat

SAK 1 OPNING. Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars. Laurdag 21. mars. Innsjekking og brødmat SAK 1 OPNING Framlegg til køyreplan: Fredag 21. mars Frå 1530 Innsjekking og brødmat 1630 SAK 1 OPNING Opning av møtet. Godkjenning av innkalling og sakliste. Val av ordstyrarar, møteskrivarar, nemnder

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK

ÅRSMELDING 2015. Årsmelding 2015 Sogn CK Sogn Cykleklubb ÅRSMELDING 2015 1 OPPSUMMERING AV SESONGEN 2015 Trening: Treningsesongen starta for dei fleste i midten av mars og det har vore same opplegg som tidlegare år: Intervall tysdag og torsdag,

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013

PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 PROTOKOLL ETTER ORDINÆRT ÅRSMØTE I ÅIL for 2013 Tidspunkt: 29. april 2014, kl. 18:00 20:30 Sted: Åseral rådhus Til stede: Det møtte 9 personer alle med stemmerett 1. Opning ved leiar Maik Hårtveit ynskja

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer