Kolarctic ENPI CBC Europeisk Naboskaps- og Partnerskapsintrument SØKERVEILEDNING. for hovedsøkere og medsøkere i Nordland, Troms, Finnmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kolarctic ENPI CBC 2007-2013 Europeisk Naboskaps- og Partnerskapsintrument SØKERVEILEDNING. for hovedsøkere og medsøkere i Nordland, Troms, Finnmark"

Transkript

1 Kolarctic ENPI CBC Europeisk Naboskaps- og Partnerskapsintrument SØKERVEILEDNING for hovedsøkere og medsøkere i Nordland, Troms, Finnmark Ved uklarheter gjelder engelsk originalversjon: Guidelines for grant applicants foruten de unntakene som gjelder norske deler av prosjektene. Gjelder utlysingsperiode (92 dager) Søknadsfrister overfor Forvaltningsmyndighet i Rovaniemi: Elektronisk versjon: mottatt seinest Papirversjon: poststemplet seinest Begge versjoner trengs Forvaltningsmyndighet for programmet: Lapplands forbund, Rovaniemi Kolarctic Norge Fylkeshuset N-9815 Vadsø : Jan Solstad (Operasjonell Enhet) : Linda Mosand (Finansiell Enhet) 1 (av 46 sider)

2 INNHOLDFORTEGNELSE: 1 PROGRAMMET KOLARCTIC ENPI CBC BAKGRUNN MÅL FOR PROGRAMMET OG INNSATSOMRÅDER FINANSIERING FRA JMA (FORVALTNINGSMYNDIGHET) DOKUMENTER TIL INFORMASJON FOR UTLYSNINGA 6 2 REGLER FOR DENNE SØKNADSUTLYSNINGA KRAV Krav til hovedsøker: Hvem kan søke? Partnerskap og krav til samarbeidsparter Aktiviteter som kan inkluderes i en søknad Gyldige prosjektkostnader i søknaden HVORDAN SØKE Søknadsskjema Signering av søknaden og sending til sekretariatet Søknadsfrist Nærmere informasjon for søkere Medfinansiering fra Finland, Sverige, Russland, Norge 15 3 SAKSBEHANDLING OG SØKNADSUTVELGELSE BEHANDLING AV SØKNADENE BESLUTNING OG KONTRAKTINNGÅELSE Beslutning i Overvåkningskomiteen (JMC) Finansieringskontrakten INDIKATIV TIDTABELL 20 4 ANDRE MOMENTER I PROSJEKTPLANLEGGINGA STYRINGSGRUPPE FOR PROSJEKTET 21 5 KONTAKTINFORMASJON 22 6 HVORDAN FYLLE UT SØKNADSSKJEMAET I "EMOS" 23 DEL I: Søknadsskjema 25 DEL II: Søkererklæring 25 DEL III: Handinga i prosjektet (Aktivitetene) 26 DEL IV: Budsjett og finansiering 30 DEL V: Hovedsøker 35 DEL VI: Medsøkere/Partnere 37 DEL VII: Medaktører 38 DEL VIII: Vedlegg 38 7 EKSEMPLER FOR TABELLENE I 1.7 OG DEFINISJON AV INDIKATORENE 43 2 (av 46 sider)

3 Begrepsforklaringer: JMC = Joint Monitoring Committee = Overvåkningskomite som beslutter og kontrollerer programmet JSC = Joint Selection Committee = Utvelgelseskomite som vurderer og velger ut prosjekter/saker RAG = Regional Assessors Group = Ekspertgruppe som behandler søknadene JMA = Joint Managing Authority = Forvaltningsmyndighet mht formalia, sekretariat mht annet arbeid Filial = Filial av sekretariatet (Branch office/bo. Norsk filial har i tillegg samme delte oppgaver som sekretariatet) PraG = Practical Guide to Contract procedures for EC external actions = veiledning for støtte til EU ekstern-tiltak Kombinerte programfinansiering = Den totale finansieringa for prosjektet i Finland og Russland, som inkluderer både EU-finansiering og den statlige medfinansieringa (se pkt 1.3). Gyldige kostnader: Grunnlag for støtteberegning etter prosjektbudsjett (eligible costs) Godkjente kostnader: Grunnlag for utbetaling etter prosjektregnskap, må være gyldige kostnader fra budsjettet Medfinansiering: Her den prosjektfinansieringa som ikke er sentral programfinansiering (EU- eller "norsk") Lead Partner : Den som mottar EU-midlene i prosjektet. Kan også brukes ikke-økonomisk tilsv. 'hovedsøker'. Økonomisk kan det på norsk side brukes om den norske hovedpartneren ('Partner1'), evt mottaker av EU-midler. Hovedsøker : Norsk term for søkeren på den norske Kolarctic-finansieringa i et bilateralt prosjekt (prosjekteier). Innen norske termer kan det også vise til begrepet "Lead Partner" når EU-hovedsøker omtales. Partner: Mht økonomi samarbeidspart likestilt med Lead Partner. På norsk side generelt én. ('Partner1'). Øvrige norske samarbeidspartene i prosjektet er i utgangspunktet medaktører (se under!), evt med utvida roller. Medsøker : Norsk term for søker på Kolarctic-finansieringa i multiateralt prosjekt (norsk hovedsøker/'partner1'). Kan kun være én medsøker på norsk side. De øvrige blir overfor norske Kolarctic-midler medaktører (se under!). Associate : Medaktør (se under!), som deltar gjennom å dekke egne kostnader, kan være fra andre områder. Medaktør : Norsk term, egentlig "Associate", men kan registreres som "Partner", eller ha tilsvarende funksjon. Kan være flere medaktører, på norsk side evt med avtale om bl.a kostnadsdekking utover standarden reiser. Subcontractor : Underleverandør av varer eller tjenester i prosjektet, etter anbudsregler. Kan være presisert. Large Scale Projects (LSP): Stor-skala prosjekter (med annen beslutningsprosedyre enn vist her) 3 (av 46 sider)

4 1 PROGRAMMET KOLARCTIC ENPI CBC BAKGRUNN Kolarctic ENPI CBC fortsetter å fremme grensekryssende samarbeid mellom Nordkalotten og Nordvest-Russland. Den Europeiske Union finansierer programmet fra Det Europeiske Naboskaps- og Partnerskapinstrumentet (ENPI). Finansiering blir gitt til felles-prosjekter som bidrar til de mål og strategier godkjent av Finland, Sverige, Norge og Russland. EU-finansieringa til programmet for perioden er totalt 28,2 mill. I tillegg består programramma av norsk Kolarctic-finansiering på 7 mill og offentlig medfinansiering fra Russland, Finland, Sverige og Norge på 35,2 mill. Den totale prosjektfinansiering er totalt på 70 mill. Målet med disse retningslinjene er å gi søkerne til programmet Kolarctic ENPI CBC grunnleggende informasjon om utlysningsprosessen. Dette inkluderer informasjon om utlysningsperiode, innsatsområder, prosjektfinansiering og instruksjoner for utfylling av skjemaet. All informasjon er med utgangspunkt i programdokumentet for Kolarctic ENPI CBC , Finansieringsavtalen mellom Føderasjonen Russland og EU-kommisjonen signert 18.november 2009 (med tillegg 3.september 2010), PraG-dokumentet fra EU-kommisjonen (se original: samt ENPI-gjennomføringsreglene i Kommisjonsregulativ 951/2007 (jf engelsk original søkerveiledning). Årlig handlingsplan, prosjektutvelgelseskriterier og størrelsen på søknadssum bestemmes i handlingsplanen som godkjennes årlig av JMC. Alle dokumenter, veiledninger og programdokumentet kan skrives ut fra programmets internettside eller spesielt for norske interessenter. Prosjektveiledning og søknadsbehandling skjer ved sekretariat i Rovaniemi ved Lapplands Forbund, samt ved filialene i Russland, Sverige og Norge. Filial som betjener Nordland, Troms og Finnmark er ved Kolarctic Norge under Finnmark fylkeskommune i Vadsø; epost: eller telefon (Operasjonell Enhet) eller (Finansiell Enhet). 1.2 MÅL FOR PROGRAMMET OG INNSATSOMRÅDER Den overordnai målsettinga med programmet er å redusere den perifere statusen til landenes grenseområder, og fremme multilateralt grensekryssende samarbeid. Programmet skal hjelpe regionene i programområdet til å utvikle deres grensekryssende økonomiske, sosiale og miljømessige potensiale gjennom å støtte innovative grensekryssende aktiviteter, tilgjengelighet og bærekraftig utnyttelse av naturressurser, lokalsamfunn og kulturarv. For å nå disse målene er programmet inndelt i følgende tre innsatsområder som dekker, styrker og utfordringer i programområdet: 1 Økonomisk og sosial utvikling 2 Felles utfordringer 3 Folk-til-folk samarbeid og identitetsbygging Enhver søknad må falle inn under ett av innsatssområdene. Eksempler på de operative målene for de enkelte innsatsområdene og på støtteberettiga aktiviteter er tilgjengelig i programdokumentet. 4 (av 46 sider)

5 1.3 FINANSIERING FRA JMA (FORVALTNINGSMYNDIGHET) Forklaringer på faguttrykk (fra engelsk original): 1 Offentlig finansiering (Public financing): All offentlig finansiering som inngår i prosjektet, inkludert EU finansiering, norsk Kolarctic-finansiering, statlig medfinansiering og annen finansiering fra offentlige instanser/organisasjoner. 2 a b Kombinert programfinansiering (Combined Programme Financing): Programfinansiering + Statlig finansiering fra Finland og Russland (gjelder ikke Norge*). Programfinansiering = EU finansiering (Community financing = EU financing): Finansiering fra EU-budsjettet til prosjektene via Forvaltningsmyndighet (gjelder ikke Norge*). Statlig medfinansiering i Finland og Russland (National state co-financing in Finland and Russia): Finansiering til programmet fra statsbudsjettet, nasjonalt i Finland og føderalt i Russland som bevilges prosjektene via Forvaltningsmyndighet (gjelder ikke Norge*). 3 Norsk Kolarctic finansiering (Norwegian Kolarctic financing) fra Statsbudsjettet gjennom den norske filialen i Vadsø for de norske partnerne i samsvar med felles finansieringa til prosjekt. 4 Offentlig medfinansiering (Public national co-financing) inkluderer statlig finansiering og annen offentlig medfinansiering. I tillegg til statsbudsjettet, kan offentlig medfinansiering komme fra budsjettet i offentlige organisasjoner, og finansiering kan opprinnelig være fra staten, kommuner, fylkeskommuner eller andre offentlige kilder. 5 Privat finansiering (Private financing) kommer fra private organisasjoner. ENKEL STRUKTUR: TYPER OFFENTLIG FINANSIERING (1) I KOLARCTIC-PROSJEKTER Finland/Russland Sverige Norge 2a EU-finansiering 2a EU-finansiering 3 Norsk Kolarctic-finansiering 2b Statlig medfinansiering 4 Annen offentlig medfinansiering 4 Offentlig medfinansiering 4 Offentlig medfinansiering Den totale indikative kombinerte programfinansieringa gjennom programmet Kolarctic ENPI CBC i denne søknadsutlysninga er og norsk Kolarctic finansiering anslått til Forvaltningsmyndighet forbeholder seg også retten til ikke å tildele alle tilgjengelige midler i denne 5 (av 46 sider)

6 utlysningsomgangen. Tilsvarende gjelder norsk side. Utlysningsperioden begynner og slutter JMC har ikke fastsatt maksimums- eller minimumsbeløp for midlene som det kan søkes om. Utfra den lange søknadsprosessen for grensekryssende prosjekter rådes søkere til å fokusere på kostnadseffektiviteten i prosjektene, uten å søke om småbeløp. Prosjektfinansiering består av både offentlig og privat finansiering. Den offentlige finansieringa fra landene i samarbeidet kan inneholde EU-finansiering eller norsk Kolarctic finansiering, samt offentlig medfinansiering (herunder "statlig medfinansiering" fra Finland og Russland). Privat finansiering regnes ikke inn i den offentlige medfinansieringa, men heller som ei ekstra finansiering i prosjektene. Mer informasjon om offentlig medfinansiering blir presentert under punkt Minst 10 % av finansieringa i hvert prosjekt skal komme fra egne ressurser fra Hovedsøker og/eller parter/medsøkere. Egenfinansieringa regnes enten som offentlig eller privat medfinansiering (På norsk side kan egenfinansieringa i enkelttilfeller oppdeles i to like deler, hhv privat og offentlig). Overvåkningskomiteen for Kolarctic ENPI CBC Programmet har satt grenser for maksimum andel programfinansiering til ett prosjekt, som avhenger av hvilket innsatsområde prosjektet faller inn under, prosjekttype og hvilke organisasjoner som er involvert. Se tabellen under: Innsatsområder Maks. sum for finansiering Andre krav 1: Økonomisk og sosial utvikling (Economic and Social Development) 70% for prosjekter som retter seg mot økonomisk utvikling og hvor private bedrifter er interessenter og opptrer som hovedsøker/medsøker 2: Felles utfordringer (Common challenges) 90% for andre prosjekter. 90% - Maks sum for finansiering avhenger også til det enkelte lands lover - Finansiering for små-skala investeringer kan ikke overskride maksimalbeløpet i nasjonale lover i det landet som investeringene gjøres. Maksimum sum finansiering for små investeringer er uansett alltid 70%, inkludert EU finansiering og offentlig medfinansiering. 3: Folk-til-folk samarbeid (People to people co-operation and identity building) 90% Prosjekter kan inkludere små-skala investeringer (høyeste sum for investering er 50 % av det totale budsjettet og 2 millioner). I de tilfeller der det finnes små-skala investeringer, skal summen av EUfinansiering alltid kompletteres med offentlig medfinansiering. I henhold til nasjonale lover i deltakerlandene kan offentlig medfinansiering ikke brukes til å delfinansiere investeringer utafor landets grenser. I Kolarctic betyr disse lovforholdene at den finansielle strukturen for investeringer må differensieres utfra hvor investeringer lokaliseres. 1.4 DOKUMENTER TIL INFORMASJON FOR UTLYSNINGA MERK! Vedlegg finnes på programmets hjemmeside og Informasjon til søkere: - Programdokumentet Kolarctic ENPI CBC (av 46 sider)

7 - Finansieringsavtalen mellom Russland og EU signert 18.november Programmets handlingsplan for PraG 2010 (praktisk veiledning for kontraktsprosedyrer for eksterne EU-tiltak, av mars 2011) - Søkerveiledning o Vedlegg I: Standard finansieringskontrakt m/særvilkår (Standard Grant Contract and special condition) o Vedlegg II: Generelle vilkår for finansieringskontrakter i eksterne EU-virkemidler (General Conditions applicable to European Community-financed grant contracts for external actions) o Vedlegg III: Evalueringsskjema ekspertgruppa (RAG) o Vedlegg IV: Bedriftsattest for mottakere av eksterne EU-virkemidler (Procurement by grant Beneficiaries in the context of the European Community external actions) o Vedlegg V: Utbetalingsanmodning (Request for payment) o Vedlegg VI: Midtveisrapport (Interim narrative report) o Vedlegg VII: Kostnadsspesifikasjon (Expenditure verification) - Informasjon og synliggjøring av aktivitetene for prosjekter under Kolarctic ENPI CBC Dokumenter som må leveres til sekretariatet før søknadsfristens utløp: - Kolarctic ENPI CBC Søknadsskjema (Grant Application Form) Vedlegg A: Budsjettspesifikasjon (Budget spesification) Vedlegg B: Logisk rammeverk (Logical Framework) (valgfritt om søkt EU-midler under ) Vedlegg E: Prosjektplan (Project Plan) Vedlegg F: Foretaksattest for hovedsøker (The registration certificate of the Lead Partner) Vedlegg G: Partnerskapserklæring (Partnership statement) Vedlegg H: Sjekklista (Checklist) Norsk "Partner1" fyller også ut det ett-sides skjemaet om norsk Kolarctic-finansiering (samme skjema som brukes i søknad om statlig medfinansiering fra Finland eller Russland) Dokumenter som søker må levere til sekretariatet før signering av kontrakt: Vedlegg C: Finansierings identifikasjonsskjema (Financial identification form) Vedlegg D: Bekreftelse som juridisk enhet (Legal Entity File) Vedlegg F: Foretaksattest for medsøkere (The registration certificate of the Partners) - Kopi av evt norsk Kolarctic-tilsagn - Kopi av beslutningene om offentlig medfinansiering fra Russland, Finland, Sverige, Norge (utenom for statlig medfinansiering fra Finland eller Russland) (Copies og the grant decisions of the national co-financing of Russia, Finland, Sweden and Norway, except for Finnish and Russian national state co-financing) - Kopi av beslutninger om privat finansiering (Copies of the grant decisions of the private Financing) - MVA-bekreftelse i tilfelle søker ikke har rett til momsfritak (VAT certificate in those cases where the applicant is not entitled do deduct value-added tax from the projects costs) - Inntekt og regnskap for siste to regnskapsår (hvis søker er ei sammenslutning eller privat foretak) (Income statement and balance sheet of the past two final accounts of the Lead Partner, only when the Lead Partner is an association or private company) MERK! Svensk eller norsk medsøker må fremlegge bindende bekreftelse på medfinansiering fra Sverige og Norge overfor JMA før møtet i Overvåkningskomiteen (JMC). Dette gjelder ikke den statlige medfinansieringa fra Finland eller Russland, som er inkludert i Kolarctic-vedtak og tilsagn. 7 (av 46 sider)

8 2 REGLER FOR DENNE SØKNADSUTLYSNINGA MERK! All informasjon for utfylling av søknadsskjema kommer frem i kap 7 i dette dokument. Alt av materiale som gjelder denne søknadsutlysinga finnes på programmets hjemmeside samt evt for søkere fra norsk side. Denne veiledninga beskriver reglene for innsending, utvelgelse og gjennomføring av aktiviteter som finansieres gjennom denne utlysninga, i samsvar med Praktisk veiledning for eksterne EUvirkemidler der disse regulerer relevante forhold for søknadsutlysninga (tilgjengelig på internett: 2.1 KRAV Tre typer krav til støtteberettigelse (gyldighet) stilles i forhold til: - søkere til Kolarctic-finansiering (2.1.1) og deres samarbeidsparter (2.1.2), - støtteberettiga aktiviteter (2.1.2), og - gyldige kostnader (2.1.3) KRAV TIL HOVEDSØKER: HVEM KAN SØKE? Som hovedregel skal et prosjekts hovedsøker og partnere være lokalisert enten i programområdet eller tilgrensende område (se definisjon av programområde i kap Geografisk område ). I spesielle tilfeller, der det trengs for å oppnå målene i prosjektene, kan et prosjekt ha aktiviteter utafor programområdet. Disse unntakene bestemmes fra prosjekt til prosjekt av Overvåkningskomiteen. Hovedsøker sender søknaden om støtte til Forvaltningsmyndighet. Hovedsøker blir også den som blir mottaker den kombinerte programfinansieringa eller norsk Kolarctic-finansiering og fungerer da som bindeledd mellom Forvaltningsmyndighet og medsøkerne i prosjektet. De planlegger prosjektet sammen med medsøkere og medaktører og er ansvarlig overfor Forvaltningsmyndighet for implementering og ledelsen av prosjektet. Søker stiller alle nødvendige dokumenter og informasjon til Forvaltningsmyndighet før prosjektstart og i prosjektperioden. MERK! En hovedsøker fra enten Sverige eller Norge kan bare motta EU-finansiering og finsk offentlig medfinansiering hvis statlig medfinansiering fra Russland er bevilget til en partner der. For å være støtteberettiga må søkere (hovedsøker): - være en juridisk person og - være registrert i Finland, Sverige, Russland eller Norge og - være direkte ansvarlig for forberedelse og styring av prosjektet sammen med partnerne; ikke opptre som en mellommann. Hovedsøker og partnere kan være enten statlig, regional eller lokal offentlig myndighet, organisasjon, kommune, regionråd, statlig/offentlig foretak, handelskammer, sammenslutning, universitet/høyere utdanningsinstitusjon, forskningsinstitutt, privat foretak eller foretaksnettverk (ECregulation no.1638/2006 of the European Parliament and of the Coucil of 24 October 2006 laying down the general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument, Article 14). 8 (av 46 sider)

9 Merk at sjøl om et privat foretak fungerer som hovedsøker eller partner i et prosjekt, skal ikke prosjektet være profittgivende eller gi konkurransefordeler. Hovedsøker skal også sikre at samarbeidspartene har søkt offentlig medfinansiering før søknaden sendes Forvaltningsmyndighet. Hovedsøker og partnere blir ekskludert fra deltakelse i utlysinga og tilsagn blir ikke gitt hvis: a) de går konkurs i løpet av søknadsprosessen, eller de blir satt under administrasjon, eksempelvis av retten, har inngått gjeldsforhandlinger med kreditorer, har stoppet forretningsdrifta, eller er gjenstand for granskning for lignende forhold som hjemles i statlig lov og regulering b) de er dømt med virkning som res judicata (uankbar) for overtredelse av egne profesjonskrav. c) de er skyldig i grov tjenesteforsømmelse av noen slag, som sekretariatet kan bedømme d) de har ikke oppfylt krav om sosiale ytelser eller skatter i det land de der foretaket er registrert. e) de har blitt gjenstand for en dom som har kraft av res judicata for bestikkelse, korrupsjon, deltakelse i kriminelle organisasjoner eller annen ulovlig virksomhet i motstrid med EU/Norge/Russland sine finansielle interesser, eller for alvorlig kontraktsbrudd i prosedyrer angående tilskudd direkte eller indirekte fra EU-budsjettet f) de er kjent skyldig i kontraktsbrudd i et fullmaktsforhold, finansiert av EU-kommisjonens budsjett eller annen støtte (se Article 96 (1) of the Financial Regulation/BUDGET/Article 99 of the Financial Regualtion (10 th EDF). Ved å signere søknadsskjemaet og søkererklæringa forsikrer søkeren at han ikke er/eller vil bli involvert i ovennevnte forhold PARTNERSKAP OG KRAV TIL SAMARBEIDSPARTER Hovedsøker må samarbeide med partnerskapsorganisasjoner som spesifisert her. Prosjektet må ha minst én partner fra et EU-land (Sverige eller Finland) og én partner fra Russland, hvorav en av dem er hovedsøker. Programmet prioriterer prosjekter med partnere fra flere enn to land. Programområdet dekker følgende regioner: - Russland: Murmansk fylke, Arkhangelsk fylke og Nenets Autonome Område - Finland: Lappland - Sverige: Norrbotten - Norge: Finnmark, Troms og Nordland fylker Programmet omfatter også tilgrensende områder. Hovedsøker eller partnere/medsøkere kan være fra tilgrensende områder hvis deres deltakelse i prosjektet kan forsvares og deres ekspertise eller ferdigheter ikke er tilgjengelig i det egentlige programområdet. I de tilfeller må prosjektet være multilateralt (aktører fra minst tre land), nasjonalt og internasjonalt betydningsfullt, og understøtte utviklinga i det egentlige programområde. Tilgrensende områder i programmet er: - Russland: Republikken Karelia, Leningrad fylkes og St.Petersburg by - Finland: Nord-Østerbotten - Sverige: Västerbotten Som hovedregel kan samarbeidsparter utenom programområdet delta i prosjektet som medaktører. Kostnadene til medaktører er ikke gyldige, dvs de dekker sjøl sine kostnader (se krav til hovedsøker 9 (av 46 sider)

10 pkt 2.1.1). Medaktørene sine kostnader i prosjektet er ikke støtteberettiga, disse må sjøl dekke sine kostnader utenom reiser (se definisjon av medaktør under). En nasjonal eller internasjonal organisasjon som ikke har hovedkvarter eller kontor i programområdet eller tilgrensende område kan være hovedsøker hvis prosjektet gavner programområdet eller tilgrensende område. I tillegg kreves da at prosjektet ikke kan gjennomføres uten den aktuelle organisasjonen, og den bringer ekspertise til prosjektet som ikke er tilgjengelig i programområdet. Også i sånne tilfeller må prosjektaktivitetene være i programområdet, i likhet med forventa resultater. Medsøkere fra utenom programområdet og tilgrensende område er mulig om de bringer ekspertise og kompetanse til prosjektet som ikke finnes i programområdet. Hvis kostnadene til en ordinær norsk medaktør fra det egentlige programområdet er inkluderte i prosjektbudsjettet, og deres samarbeid er sannsynliggjort, kan disse dekkes fra prosjektets norske delregnskap. EU-finansiering blir ikke gitt til bilaterale prosjekter mellom Norge og Russland. Likevel kan bilaterale prosjekter finansieres fra innsatsområde 1 (Økonomisk og sosial utvikling), hvis man ikke finner relevante samarbeidsparter i Sverige og Finland. Finansieringa til den norske parten kommer da fra norske side, på samme måten som til norske medsøkere i multilaterale prosjekter. En "Partner" (norsk side: norsk 'hovedsøker' eller 'medsøker') er en samarbeidsorganisasjon med samme status som "Lead Partner" (norsk side: 'Hovedsøker' betegner søker på og mottaker av norsk Kolarctic-finansiering, "Lead Partner kun ved part som forvalter EU-midlene i prosjektet på vegne av EU-sida). I økonomisk henseende gjelder termen Partner og Lead Partner EU-midlene. Med hensyn på de norske Kolarctic-midlene kan kun én norsk 'hovedsøker' eller 'medsøker' motta disse. En "Partner"/medsøker er en organisasjon som har samme status som hovedsøker. Partneren må være fra programområdet eller tilgrensende områder. Kostnadene for partnere er gyldige for EUfinansiering og norsk Kolarctic-finansiering på samme måte som for hovedsøker. De samme kriteriene for støtteberettigelse gjelder for hovedsøker og partnere. Partnere og hovedsøker deltar i prosjektplanlegginga på like vilkår. Med hensyn på de norske Kolarctic-midlene kan kun én "Partner" stå som 'hovedsøker' eller 'medsøker' på disse. Alle "Partnere" (medsøkere) må signere partnerskapserklæringa og søknadsskjemaet. Følgende er ikke partnere og trenger ikke å signere Partnerskapsavtalen: Medaktører (Associates): Et prosjekt kan også inkludere medaktører. De kan delta i prosjektgjennomføringa, men er ikke mottakere av den kombinerte EU-finansiering, norsk Kolarcticfinansiering, eller annen offentlig medfinansiering foruten reisekostnader. Medaktører deltar i prosjektet med egenfinansiering og trenger ikke fylle støttekriteriene eller signere Partnerskapsavtalen. For at en norsk medaktør kan få dekket kostnader utover reisekostnader, må denne fylle støttekriteriene ved å være fra programområdet, ha formalisert prosjektsamarbeidet, og være inkludert i det norske delbudsjettet i prosjektet. Underleverandører (Subcontractors): Støttemottakerne kan tildele oppdrag til underleverandører. Underleverandører er verken partnere eller medaktører og omfattes av anbudsreglene i Vedlegg IV i finansieringskontrakten. Private foretak kan opptre som underleverandører i prosjektet når deres deltakelse er begrensa og klart definert. Inntil 50 % av prosjektets gyldige kostnader kan være i form av underleveranser (MERK at dette ikke gjelder investeringer). 10 (av 46 sider)

11 Likevel er underleveranser ikke gyldige kostnader for medfinansiering, hvis kostnadene for aktivitetene økes uten at prosjektet får tilsvarende økt merverdi. Underleveranser er også ugyldige kostnader når betaling av underleveransene er definert i prosent av totalprisen for aktiviteten, så fremt ikke betalinga er dokumentert av den endelige støttemottakeren med henvisning til den reelle verdien av arbeidet eller tjenesten som er levert AKTIVITETER SOM KAN INKLUDERES I EN SØKNAD Prioriteringer og/eller temaer som kan støttes Denne utlysninga er åpen, så søknadene som godkjennes er ikke avgrensa til noe gitt tema eller prioritering. Alle søknader vurderes på samme likeverdige måte i beslutningsprosessen, uavhengig av tematikk. Søknadene kan dekke ethvert av de tre innsatsområdene i programmet (jf kap.1.2). Prosjekttyper Følgende prosjekttyper kan finansieres fra programmet: 1. Integrert prosjekt, der alle partnerne i prosjektet utfører deler av tiltakene i fellesprosjektet på eget lands territorium. 2. Symmetrisk prosjekt, der like aktiviteter utføres parallelt i medlemslandene (Sverige, Finland), i partnerlandet (Russland), og i Norge. 3. Prosjekt (enkelt prosjekt) som gjennomføres helt eller delvis i ett land i programmet, men med effekt for alle landene involvert i prosjektet. De felles grensekryssende målene for Kolarctic gjør at integrerte prosjekter blir prioriterte. Prosjektperiode Prosjektets lengde avhenger av planlagte aktiviteter, maksimalt 36 måneder, uten nedre grense. Et prosjekt kan starte når JMA og hovedsøker har signert finansieringskontrakten. Kostnadene i prosjektet er gyldige tidligst fra og med første dag etter at finansieringskontrakten er signert av Forvaltningsmyndighet (JMA) og hovedsøker. Prosjektperiode må være registrert i søknaden med måneder, ikke datoer. Alle prosjekter som finansieres fra Kolarctic-programmet må være sluttførte innen 31 desember Geografisk støtteberettigelse for prosjekter - Hvor kan prosjekt gjennomføres? Alle aktivitetene som er planlagte og gjennomførte i prosjektet må gi effekt i det geografiske området for programmet Kolarctic ENPI CBC. Følgende aktiviteter er ikke støtteberettiga: - Aktiviteter som helt eller hovedsaklig gjelder individuell sponsing for deltakelse i arbeidsgrupper, seminarer, konferanser, kongresser. - Aktiviteter som helt eller hovedsaklig gjelder individuelle stipender for studier eller opplæring. - Aktiviteter som gjelder forskning uten at dette er av spesiell interesse for utvikling av programområdet - Aktiviteter som gir profitt eller gir konkurransefordeler til deltakende private foretak GYLDIGE PROSJEKTKOSTNADER I SØKNADEN Bare gyldige kostnader kan godkjennes i et tilskudd, som spesifisert under. Budsjettet er derfor både et kostnadsestimat og et tak for 'gyldige kostnader'. Merk at gyldige kostnader må være basert på reelle kostnader utfra underliggende dokumentasjon. 11 (av 46 sider)

12 Overvåkningskomitéen (JMC) kan be hovedsøker endre prosjektbudsjettet hvis det ansees nødvendig før signering av finansieringskontrakten. Dette er mulig sjøl om JMC har innvilget finansiering til et prosjekt. Imidlertid kan ikke budsjett eller den kombinerte programfinansieringa godkjent av JMC overskrides. Det er derfor i søkerens interesse å planlegge prosjektet nøye med realistisk og kostnadseffektivt prosjektbudsjett. Gyldige direkte kostnader Kun kostnader påløpt hos hovedsøker og hos partnere, kan være gyldige (men jf noen unntak for medaktører norsk side pkt 2.1.2). For å være gyldige, må kostnadene være i henhold til seksjon 14 i vedlegg II, og dermed oppfylle følgende krav, dvs være: - oppstått i løpet av prosjektperioden som presisert i finansieringskontrakten - indikerte i søknaden og budsjettet - nødvendige for prosjektgjennomføringa - identifiserbare og verifiserbare i prosjektregnskapet - fornuftige og kostnadseffektive Utfra dette og når relevant i henhold til retningslinjene i Vedlegg IV (anbudsregler for mottakere av EU eksternvirkemidler), skal anbudsreglene følges, og da kan også følgende kostnader være godkjente: - lønnskostnader for prosjektpersonell inklusiv sosiale kostnader, når de ikke overskrider normalsatser i organisasjonen - reisekostnader - utstyreleie, forsyninger og tjenester, såfremt markedspriser - underleverandørkostnader - kostnader ifbm kontraktsinngåelser (informasjon, evaluering, oversetting, forsikring o.l.) Uforutsette kostnader (Contingency reserve) En reserve for uforutsette kostnader kan brukes for å dekke utgifter til plutselig økning i budsjetterte kostnader, som ikke kunne forutsees når budsjettet ble laget. Uforutsette kostnader kan ikke ugjøre mer enn 5 % av prosjektets gyldige kostnader. De kan kun brukes etter skriftlig forhåndsklarering fra JMA. Administrative kostnader (overhead) Inntil 7 % av totalt gyldige kostnader, som beregna av JMA i finansieringskontrakten, kan regnes som gyldige indirekte kostnader for å dekke administrative kostnader for prosjektgjennomføringa. Administrative kostnader trenger ikke å støttes av regnskapsdokumenter. Ikke-pengefinansiering ("Money-in-kind"/"Contribution in kind") Indirekte bidrag som ikke dekkes av pengefinansiering utgjør ikke reelle kostnader og er derfor IKKE gyldige. Indirekte bidrag kan derfor ikke beregnes som medfinansiering til prosjektet for hovedsøker eller partnere. Indirekte bidrag til prosjektet skal likevel spesifiseres i søknaden. Lønnskostnader for personell i organisasjonene som er med i prosjektgjennomføringa er ikke indirekte bidrag, men gyldige lønnskostnader. I så tilfelle må de ikke overskride a) normalt lønnsnivå i organisasjonen. b) aktuell kostnad, og de må klart underbygges i regnskapsdokumenter. 12 (av 46 sider)

13 Ugyldige kostnader Følgende kostnader kan ikke inkluderes i prosjektbudsjettet: - gjeld og tapskostnader - gjeldsrenter - gjenstander/tjenester som allerede er finansiert i annen sammenheng - tilegnelse av bygning eller eiendom, unntatt når nødvendig for prosjektgjennomføringa. I så tilfelle må eierskapet overdraes til de endelig tilgodesette og/eller lokale partnere ihht søknaden, før prosjektet avsluttes. - valutatap (utfra kursendringer, vekslinger o.l.) - skatter og avgifter (MVA er støtteberettiga hvis det er en endelig kostnad for søker). - kreditter til tredjeparter 2.2 HVORDAN SØKE SØKNADSSKJEMA Søknader må lages på programmets offisielle elektroniske søknadsskjema, som er tilgjengelig i programmets overvåkningssystem EMOS (www.enpi.fi). Skjemaet brukes for søknad om den kombinerte EU- programfinansieringa, norsk Kolarctic-finansiering og offentlig medfinansiering i Sverige og Norge. I tillegg kan enkelte offentlige medfinansiører kreve andre skjemaer, noe som søker må sjekke. I Norge kan ikke Kolarctic-søknadsskjemaet kreves brukt overfor medfinansiører. Bruken må isåfall avtales særskilt. Søknaden skrives på engelsk! Søknadsskjemaet må utfylles nøye og alt bevares nøyaktig. En utilstrekkelig, inkonsekvent søknad kan avslåes allerede i den administrative kontrollen. Hovedsøker kan bli bedt om å supplere søknaden i løpet av søknadsperioden. Vedlegg som ikke forespørres skal ikke tillegges søknaden SIGNERING AV SØKNADEN OG SENDING TIL SEKRETARIATET Hovedsøker skal fylle ut søknaden i elektronisk form i programmets kontrollsystem (EMOS), med adresse Handskrevne søknader godkjennes ikke. Bare i helt spesielle tilfeller kan søknader i annen form enn gjennom EMOS-systemet tillates, dette forhåndsgodkjennes av JMA. Dette kan gjelde i situasjon der internett eller kommunikasjoner har brutt sammen. En ferdigutfylt søknad sendes til sekretariatet før søknadsfristens utløp. Etter at den er sendt kan den ikke endres. Søknaden kan skrives ut etter at den er sendt. Hovedsøker mottar en egen autorisasjonskode for utskrift fra systemet og må formidle denne til prosjektpartnerne. Det er alltid hovedsøker som signerer EU-støtteskjemaet (side 2 i søknadsskjemaet). For instruksjoner om hvordan søke offentlig medfinansiering se pkt Hovedsøker skriver ut søknadsskjemaet og signerer hovedsøker-erklæringa (Lead Partner Declaration). Prosjektpartnerne skriver også ut søknadsskjemaet, signerer deres partnerskapserklæringer (Partnership Statements) i del VI av søknadsskjemaet, og sender dette til hovedsøker enten i original eller scanna kopier. Hovedsøker vedlegger partnerskapsavtalene til søknadsskjemaet, og sender dem til sekretariatet i en lukket konvolutt. Betegnelsen på søknadsutlysninga (på forsida i søknadsskjemaet) må skrives på konvolutten, sammen med navn og adresse til hovedsøker óg den finske teksten "EI SAA AVITA" (må ikke åpnes). Søknaden sendes i 13 (av 46 sider)

14 posten, men hvis den leveres med egen kurér eller personlig må søker kreve en signert og datert kvittering på innleveringa. Søker fyller ut sjekklista som vedlegg til søknadsskjemaet for å sikre at alle deler av søknaden er utfylt. Sjekklista, søkererklæringa, samt original eller kopi av partnerskapserklæringa, skal sammen med øvrige vedlegg legges i konvolutten, men ikke stiftes til søknadsskjemaet (se pkt 1.4 for vedleggsliste). Den originale stifta søknaden og en kopi av påkrevde vedlegg sendes sekretariat i samme konvolutt. Søknader som sendes pr post sendes til sekretariatet på adresse: Lapin liitto/kolarctic ENPI CBC -ohjelman hallintoviranomainen PL 8056 FIN ROVANIEMI Søknader som leveres med kurèr eller direkte leveres på JMA gateadresse: Lapin liitto/kolarctic ENPI CBC -ohjelman hallintoviranomainen Hallistuskatu 20 B FIN ROVANIEMI Søknader som overbringes til sekretariatet på annen måte (f.eks fax eller e-post) eller etter fristen, vil avvises, noe som også gjelder søknad i uforsegla konvolutt SØKNADSFRIST Søknadsfristen er 16 april 2012 kl norsk tid. Dette betyr at den elektroniske søknaden må være sendt før dette klokkeslett gjennom EMOS-systemet. Etter dette klokkeslettet er systemet stengt. MERK at den originale underskrevne søknaden med vedlegg må også være levert innen samme tidsfrist. Dokumentasjon er kvittering, poststempel eller kvittering fra rekommandert sending med påført klokkeslett når denne er levert inn. Ved personlig levering er fristen kl 1500 norsk tid, da sekretariatet stenger. En søknad som leveres til sekretariatet etter fristen vil bli overført til neste søknadsfrist NÆRMERE INFORMASJON FOR SØKERE Sekretariat med filialer vil gjennomføre informasjonsmøter om søknadsprosessen i hvert land. Mer informasjon om tidtabeller og datoer for informasjonsmøter vil bli publisert på programmets hjemmesider i begynnelse av utlysningsperioden. Søkere har rett til å få generell informasjon om prosessen og prosjektutvelgelsen fra JMA og filialene i løpet av søknadsutlysninga. Spørsmål kan i tillegg sendes på e-post eller eller fax seinest 21 dager før søknadsfristen. Hvilken søknadsutlysning det gjelder skal indikeres klart i meldinga. Spørsmål av teknisk karakter om søknadsprosedyrene kan likevel besvares inntil søknadsfristen. For kontaktdetaljer til JMA og dets filialer - se kapittel (av 46 sider)

15 Svar på spørsmålene blir gitt seinest 11 dager før søknadsfristen. Av hensyn til likebehandling kan ikke sekretariatet eller filialene gi noen forhåndsvurdering av gyldighet for søker, partnere eller aktiviteter. Teknisk informasjon er tilgjengelig til søknadsfristen. På programmets felles internettside vil spørsmål og svar som kan være relevante også for andre søkere publiseres MEDFINANSIERING FRA FINLAND, SVERIGE, RUSSLAND, NORGE EU-finansieringa må suppleres av annen offentlig medfinansiering (regional eller sentral). Hvis offentlige myndigheter, foretak eller organisasjoner deltar i prosjektet som hovedsøker eller partnere, kan egenfinansiering som øremerkes til prosjektet regnes som annen offentlig medfinansiering eller som egenfinansiering eller begge deler. Hvilken kategori finansieringa hører inn under skal være spesifisert i søknaden. Hovedsøker og partnere søker relevant offentlig medfinansiering i eget land. I Finland og Russland søkes også offentlig medfinansiering fra Forvaltningsmyndighet sammen med den kombinerte EU-finansieringa i programmets søknadsskjema. Hovedsøker er alltid den som søker om offentlig medfinansiering i eget land. Partnere fra andre land enn hovedsøkerens, må avtale hvem av dem som søker offentlig medfinansiering på vegne av de andre i sitt aktuelle land. Det må søkes om offentlig medfinansiering før, eller sammen med søknaden på programfinansieringa innen søknadsfristen. En finansieringskontrakt kan ikke inngåes før offentlig medfinansiering er bekreftet. Medfinansiering fra en offentlig organisasjon som deltar i prosjektet som partner må indikere hvorvidt medfinansieringa er i form av kapital eller eget arbeid. Statlig medfinansiering fra Finland og Russland bekreftes av JMA sammen med bekreftelsen på EU-finansieringa. Privat finansiering fra selskaper regnes som tilleggsfinansiering i prosjektet, ikke som medfinansiering til EU-finansieringa. Finland: Finsk statlig medfinansiering er en del av den kombinerte programfinansieringa og søknad om denne rettes til JMA ved å bruke programmets offisielle søknadsskjema. Hvis hovedsøker er fra Finland er også søknadsskjemaet samtidig en søknad om finsk statlig medfinansiering. I de tilfeller der hovedsøker er fra et annet land enn Finland, er det den finske parten som skal fylle ut skjemaet om offentlig medfinansiering ( Applicant of the national co-financing ). Finsk offentlig medfinansiering kan i tillegg ytes av de offentlige organene nevnt under. Søker bør sjekke med relevant organisasjon hvorvidt søknad om medfinansiering må være på annet skjema enn programmets offisielle søknadsskjema. - Kommuner og regionråd i Lappland og Nord-Østerbotten - Utdanningsinstitusjoner i Lappland og Nord-Østerbotten - Ministerier - Statlige sentralbyråer - Offentlige foretak og bedrifter 15 (av 46 sider)

16 - Spesielle fond og offentlighetsorganisasjoner NB: Bekreftelse på bindende offentlig medfinansiering fra andre kilder i Finland enn den statlige medfinansieringa eller egenfinansieringa, må leveres JMA før møtet i Overvåkningskomitéen (JMC). Partnerskapserklæringa gjelder som forpliktende egenfinansiering. Sverige: En svensk hovedsøker eller partner kan søke svensk offentlig medfinansiering fra eksempelvis offentlige organisasjoner som er listet under. Hvis hovedsøker ikke er fra Sverige søker én av partnerne om svensk offentlig medfinansiering på vegne av de andre. Søker bør sjekke med relevant organisasjon hvorvidt søknad om medfinansiering må være på annet skjema enn programmets offisielle søknadsskjema. MERK! Svenske parter som er involvert i prosjekter skal levere en bindende avtale om offentlig medfinansiering fra Sverige til JMA før møtet i JSC. - Länsstyrelser i Norrbotten eller Västerbotten - Regionale statlige organisasjoner - Kommuner i Norrbotten eller Västerbotten - Utdanningsinstitusjoner og universiteter i Norrbotten eller Västerbotten - Ministerier - Kommunale foretak - Statlige sentralbyråer - Offentlige foretak og bedrifter - Spesielle fond og offentlighetsorganisasjoner NB: En svensk prosjektpartner skal levere bekreftelse på bindende offentlig medfinansiering fra andre kilder enn egenfinansieringa, til JMA før møtet i Overvåkningskomitéen (JMC). Partnerskapserklæringa gjelder som forpliktende egenfinansiering. Russland: Statlig medfinansiering fra Russland er en del av den kombinerte programfinansieringa og rettes til JMA på programmets offisielle søknadsskjema. Hvis hovedsøker er fra Russland er også søknadsskjemaet samtidig en søknad om statlig medfinansiering fra Russland. Hvis hovedsøker ikke er fra Russland søker én av partnerne fra Russland om statlig medfinansiering på vegne av de andre. Offentlig medfinansiering fra Russland kan forøvrig ytes av de offentlige organene nevnt under. Søker bør sjekke med relevant organisasjon hvorvidt søknad om medfinansiering må være på annet skjema enn programmets offisielle søknadsskjema. - Regionale administrative myndigheter - Bykommuner og distriktskommuner - Kommunale foretak - Offentlige tjenestetilbydere - Offentlige utdanningsinstitusjoner og universiteter - Offentlige forskningsinstitusjoner NB: Bekreftelse på bindende offentlig medfinansiering fra andre kilder i Russland enn den statlige medfinansieringa eller egenfinansieringa, må leveres JMA før møtet i Overvåkningskomitéen (JMC). Partnerskapserklæringa gjelder som forpliktende egenfinansiering. 16 (av 46 sider)

17 Norge: Norsk Kolarctic-finansiering Norsk Kolarctic-finansiering korresponderer med EU-finansieringa overfor norske prosjektaktører. Merk at hvis hovedsøker er fra Norge i et multilateralt prosjekt vil denne også være ansvarlig for å søke om og forvalte EU-finansieringa i prosjektperioden, tiltross for at EU-midlene ikke kan brukes til å dekke egne kostnader. Norsk Kolarctic-finansiering utgjør inntil 50 % av den totale norske offentlige prosjektfinansieringa, mens 50 % skal utgjøre den offentlige medfinansieringa. Søknad om norsk Kolarctic-finansiering er gjennom programmets offisielle søknadsskjema. Hvis hovedsøker i et multilateralt prosjekt er fra Norge vil denne stile søknaden om EU-midler til JMA. Bilaterale prosjekter uten EU-finansiering vil bli behandlet på samme måte. Hvis hovedsøker er fra et annet land enn Norge vil én av partnerne fra Norge søke om norsk Kolarctic-finansiering på vegne av de andre norske medsøkerne. Norsk offentlig medfinansiering Norsk Kolarctic-finansiering må alltid suppleres av norsk offentlig medfinansiering. Hvis offentlige myndigheter, foretak eller organisasjoner deltar i prosjektet som hovedsøker eller partnere kan ei hver egenfinansiering de måtte rette til prosjektet regnes som annen offentlig medfinansiering. Norsk offentlig medfinansiering kan ytes av offentlige organer som: - Finnmark fylkeskommune - Troms fylkeskommune - Nordland fylkeskommune - Fylkesmannen i Finnmark - Fylkesmannen i Troms - Fylkesmannen i Nordland - Innovasjon Norge - Det norske Barentssekretariatet - Departementer - Kommuner - Utdanningsinstitusjoner i Nordland, Troms og Finnmark - Sametinget Søker bør sjekke med relevant organisasjon hvorvidt søknad om medfinansiering må være på annet skjema enn programmets offisielle søknadsskjema. MERK! Norsk hoved- eller medsøker i prosjekter skal levere en bindende avtale om offentlig medfinansiering utover egenfinansiering til JMA før møtet i Overvåkningskomitéen (JMC). Den signerte partnerskapserklæringa gjelder som forpliktende egenfinansiering. JMA skal ha tilsagn fra alle norske finansiører til prosjektet før kontrakten kan underskrives. 17 (av 46 sider)

18 3 SAKSBEHANDLING OG SØKNADSUTVELGELSE 3.1 BEHANDLING AV SØKNADENE Alle søknader vil bli vurdert etter følgende steg og kriterier: STEG 1: ÅPNINGSPROSEDYRE JMA har en åpningsprosedyre straks søknadsfristen er utløpt og alle søknader er registrert. Sekretariatet tar en administrativ sjekk av søknadene som inkluderer sjekk om søknaden passer inn i programmet. Følgende spørsmål vil bli sjekket: - originalt søknadsskjemaet er brukt, og at søknaden er sendt innen tidsfristen - alle punkter er fylt ut og vedleggene lagt ved: utfylt dokument "budsjettspesifikasjoner pr land" (budgetspecification ) kopier av offisielle dokumenter (f.eks Brønnøysundregisteret, Skatteetat) fra både hovedsøker og medsøkere. Dokumentasjonen må vise foretaksnavn, adresse og org.nr. for hovedselskapet. utfylt dokument Logisk rammeverk (Logical framework) frivillig der søkt støtte fra EU er eller mindre prosjektplanen - søknadsskjema er utfylt på engelsk. - en original og en kopi av søknaden er lagt ved - originale signaturer er påført - kostnader, budsjettspesifikasjoner og finansieringsplan er i riktige formater og i euro ( ). - kostnadsbudsjett og finansieringsbudsjett har samme sum - gjennomføringsperioden er 36 måneder eller mindre (36 mnd er maximum tid) - søkt sum fra EU eller Norsk Kolarctic er lik eller lavere enn 50 % av totalbudsjettets godkjente kostnader (for finske, svenske og russlandske hovedsøkere og medsøkere) - hovedsøkererklæringa er fylt ut og signert - medsøker (partnere) erklæringa(-ene) med vedlegg er fylt ut og signert. Originalversjon av medsøkererklæringa med originale signaturer skal være sende JMA før møtet i JMC som behandler søknaden. - hovedsøker, medsøker og partnere er godkjent (kriteriene se kap og i dette dokument) - bekreftelse på at det er søkt om offentlig medfinansiering til prosjektet. Mangelfull søknad kan bli avvist allerede i første tekniske kontroll. Etter administrative sjekk, kan JMA likevel be om informasjon fra Hovedsøkeren om eventuelle mangler i søknaden. Etter den administrative sjekken og vedtaket i Utvelgelseskomiteen vil JMA informere hovedsøkeren skriftlig om følgende: - søknaden er godkjent i den administrative sjekken og er gått videre i systemet for realitetsbehandling, eller - søknaden er ikke godkjent i den administrative sjekken og kommer ikke til å sendes videre for behandling 18 (av 46 sider)

19 STEG 2: BEHANDLING AV SØKNADEN Joint Managing Authority (JMA) JMA (Forvaltningsmyndighet ved sekretariatet) leder den administrative sjekken av søknadene. Regional Assessors Group (RAG) Det er ei ekspertgruppe fra hvert av landene som deltar i programmet (fire grupper). Disse gruppene skal vurdere kvaliteten til alle søknadene i sammenheng med evalueringskriteriene (Vedlegg III) som er godkjent av JMC. Evalueringskriteriene dekker søkers kompetanse og evne til å delta i prosjektet både finansielt og kapasitetsmessig, horisontelle mål, relevans for området, metodologi, budsjett og kostnadseffektivitet og bærekraftighet etter prosjektperioden. JMC har pekt ut fire grupper med permanente medlemmer (organisasjonsrepresentanter) fra hvert land. Sektorene som organisasjonene skal representere er: 1) Forretningsliv og sysselsetting 2) Forskning, utdanning og kultur 3) Sosial og velferd 4) Miljø 5) Urfolk I tillegg til to faste medlemmer kan JMC peke ut 2-4 eksperter til hver gruppe basert på kandidater fra hvert land, og som kan inviteres til saksforberedelsesmøter når det er søknader på deres fagfelter. RAG-anbefalinga sendes til JMA, som sender samlet anbefaling fra alle fire RAG'ene til JSC. Medlemmer fra ekspertgruppene kan delta i møtene til JSC som observatør, for å presentere resultater fra deres vurdering og svare på eventuelle spørsmål fra medlemmer i JSC. Joint Selection Committee (JSC) JSC som er utpekt av JMC gir anbefaling i søknadene på bakgrunn av poenggivinga fra RAG. JSC kan godta disse eller lage alternative poenggivinger for prosjektet. Utvelgelseskomitéen enten aksepterer vurderingene fra ekspertene, eller utarbeider en ny vurderingstabell for prosjektet. JSC anbefaler støtte overfor JMC eller avslag. JSC diskuterer også søknadene som ble avslått i administrativ sjekk og gir anbefalinger til JMC. Beslutningene i JSC er kollektive og vurderingene er konfidensielle. 3.2 BESLUTNING OG KONTRAKTSINNGÅELSE BESLUTNING I OVERVÅKNINGSKOMITEEN (JMC) JMC er utpekt av regjeringer/departmenter i deltakerlandene. JMC bestemmer summen hvert prosjekt skal innvilges eller om søknaden skal avslåes, på bakgrunn av anbefalingene fra JSC. Hvis JMC ikke følger alle anbefalinger fra JSC i søknadsbehandlinga, eller bevilgningssum, skal beslutninga grunngies. Vedtaket sendes via JMA til EU-kommisjonen for godkjenning. EUkommisjonen sender sine merknader til JMA innen 15 arbeidsdager. 19 (av 46 sider)

20 Etter at den endelige avgjørelsen på bevilgningssum er godkjent, skal JMC forelegge vedtaket til søkere som har fått tilsagn innen 15 arbeidsdager, og til de som har fått avslag innen ytterligere 15 arbeidsdager. Beslutninger fra Lapplands forbund i kraft av regional utviklingsmyndighet kan ankes ihht loven om lokalt sjølstyre (Kuntalaki) (365/2005) i forbindelse med forespørsel om rektifisering og kommunal anke (Art. 32 of the Regional Development Act). Etter møtet i JMC kan søker bli bedt om å gjøre endringer eller komme med flere vedlegg i hht JMC-beslutninga. Tilleggene må sendes til JMA før finansieringskontrakten kan skrives FINANSIERINGSKONTRAKTEN Etter at JMC har innvilget EU-finansiering og norsk Kolarctic-finansiering, og hovedsøker har gjort eventuelle endringer og lagt ved de vedlegg som JMC har bedt om, kan JMA starte forberedelsene for utferdigelse av finansieringskontrakten og forhandle med hovedsøker. Finansieringskontrakten er en standardkontrakt (vedlegg I i Søkerveiledninga). Endringer i kontrakten kan skje hvis: - det er feil i prosjektsummen eller det er ugyldige kostnader - det er andre avklaringer eller mindre justeringer av prosjektbeskrivelsen eller budsjett som JSC og/eller JMC har/hadde med i sitt vedtak og det som eventuelt er gjort av endringer etter søknadsfristen. Eventuelle budsjettendringer må ikke medføre overskridelse av totalkostnadene eller fordelinga av Kolarctic-finansiering eller annen offentlig medfinansiering som er godkjent av JMC. JMA må få skjemaet 'finansiell identifisering' (Vedlegg C) rett utfylt og i tide før finansieringskontrakten kan underskrives. Også partnere fra Finland og Russland som er søkere til statlig medfinansiering fra Finland eller Russland må sende inn finansieringsskjemaet (vedl. C). Det anbefales at partnerskapskontrakten må være underskrevet av partnerne og lagt ved søknaden til sekretariatet før finansieringskontrakten kan signeres. I partnerskapskontrakten skal finansieringsansvaret og fordelinga av ansvaret for aktiviteter være avklart mellom hovedsøkeren og partnerne i prosjektet. JMA sender finansieringskontrakten til hovedsøker i tre eksemplarer. Hovedsøker må signere kontrakten innen 30 dager etter mottak og returnere to originale signerte eksemplarer til JMA. 3.3 INDIKATIV TIDTABELL Informasjonsmøter jan/feb 2012 Frist for å be om avklaringer fra sekretariat/filialer kl 15:00 norsk tid Frist for JMA til å svare Søknadsfrist Elektronisk søknadsskjema sendes innen kl 1700 norsk tid. Ved kurèr- eller direktelevering er fristen kl 15:00, post-konvolutt stemples innen Info til søkere om resultatet av adm. sjekk mai Møte i RAG'ene mai 2012 Møte i JSC jun 2012 Møte i JMC jun 2012 Informasjon til søkerne om JMC-beslutninga jul 2012 Lage/signere finansieringskontrakt sekr./søker -sep Dato Tid 20 (av 46 sider)

GRENSEREGIONALT SAMARBEID 100 år siden: Nu: Åpne grenser Kontrakter, programmer

GRENSEREGIONALT SAMARBEID 100 år siden: Nu: Åpne grenser Kontrakter, programmer 100 år siden: Nu: Åpne grenser Kontrakter, programmer INNLEDNING FOR SØKERE NORSK SIDE GRENSEREGIONALT SAMARBEID Bilateralt: Barents 1993- Multilateralt: Kolarctic 1996- Forrige periode «Kolarctic ENPI»

Detaljer

GRENSEREGIONALT SAMARBEID 100 år siden: Nu: Åpne grenser Kontrakter, programmer

GRENSEREGIONALT SAMARBEID 100 år siden: Nu: Åpne grenser Kontrakter, programmer Kirkenes 23 januar 2017 100 år siden: Nu: Åpne grenser Kontrakter, programmer GRENSEREGIONALT SAMARBEID Bilateralt: Barents 1993- Multilateralt: Kolarctic 1996- Forrige periode «Kolarctic ENPI» - 51 samarbeidsprosjekter

Detaljer

INTERREG IIIA Nord SØKERVEILEDNING. Februar 2003 -delvis oppdatert mai 2006- Veiledning for søknad om finansiering av prosjekter innen EUprogrammet

INTERREG IIIA Nord SØKERVEILEDNING. Februar 2003 -delvis oppdatert mai 2006- Veiledning for søknad om finansiering av prosjekter innen EUprogrammet INTERREG IIIA NORD SØKERVEILEDNING Februar 2003 -delvis oppdatert mai 2006- Veiledning for søknad om finansiering av prosjekter innen EUprogrammet INTERREG IIIA Nord for norske søkere 1 Bruk den elektroniske

Detaljer

EI KORT INNFØRING FOR SØKERE Naboskapsprogram Kolarctic

EI KORT INNFØRING FOR SØKERE Naboskapsprogram Kolarctic Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Naboskapsprogram Kolarctic Norsk del av sekretariatet Lapin liitto, FIN-96101 ROVANIEMI Tlf. +358163301227 www.interregnord.com EU:

Detaljer

Ei kort innføring i Kolarctic

Ei kort innføring i Kolarctic ÅPEN VERSJON U KOLARCTIC NORGE SIST STYREGODKJENT 23.08.11 "NBG"-SAK 2/11 OPPDATERES TEKNISK SIST 15.03.12 Ei kort innføring i Kolarctic -i perioden "2007-2013" innen ENPI CBC STRUKTUROVERSIKT FOR NORDNORSK

Detaljer

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid

Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverk for lokalt og regionalt samarbeid Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til regionalutviklingsprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

Ei kort innføring i Naboskapsprogram Kolarctic

Ei kort innføring i Naboskapsprogram Kolarctic Hovedsekretariatet for Interreg IIIA Nord Программа Соседство Коларктик Lapin liitto, FIN-96101 ROVANIEMI Tlf. +358163301227 www.interregnord.com Murmansk, Arkhangelsk, Nenets Tel.: 789 62022 /+62168.

Detaljer

SIU. Erasmus+ Gardermoen, dato 16.09.14 Strategisk partnerskap Anne Kloster Holst

SIU. Erasmus+ Gardermoen, dato 16.09.14 Strategisk partnerskap Anne Kloster Holst 2 SIU Erasmus+ Gardermoen, dato 16.09.14 Strategisk partnerskap Anne Kloster Holst På agendaen Oppstart Kontrakt og rettigheter Oppstartsmøte Prosjektadministrasjon Kommunikasjon Rapportering Prosjektøkonomi

Detaljer

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt

Trinn 3: Søkeropplysninger Trinn 4: Kort sammendrag av tiltak / prosjekt Veiledning til søknadsskjema i elektronisk søknadssenter Svalbards miljøvernfond samarbeider med Miljødirektoratet for håndtering og prosjektstyring av søknader om tilskudd. For å få åpnet og sendt inn

Detaljer

Regelverk for velferdsordninger

Regelverk for velferdsordninger Regelverk for velferdsordninger Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger til næringsavtale duodji. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder

Tips til søknadsskriving. Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Tips til søknadsskriving Siren M. Neset, Norges forskningsråd Regionansvarlig i Agder Innhold Søknadstypene i utlysningen Hvem kan søke? Vurderingskriterier Tips til utforming av søknad Søknadsbehandling

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 3 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter

Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Regelverk for tilskudd til helse- og sosialprosjekter Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Likeverdige helse-

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk kulturnæring med inntjening på sine produkter og tjenester. Kriterier for måloppnåelse Nyetableringer innenfor

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Partnerskap Søknadsprosessen

Partnerskap Søknadsprosessen Partnerskap Søknadsprosessen Søkerseminar Oslo, 12.01.2011 Kari Ystebø 2 EUs program for livslang læring 2007-2013 COMENIUS LEONARDO DA VINCI ERASMUS GRUNDTVIG SKOLE OG BARNEHAGE FAG- OG YRKESOPPLÆRING

Detaljer

Tilskuddsbrevet er oppfølging av vedtak gjort i CLIMIT Programstyre i møte xx/20xx per xx.x.20xx:

Tilskuddsbrevet er oppfølging av vedtak gjort i CLIMIT Programstyre i møte xx/20xx per xx.x.20xx: TILSKUDDSBREV 1. Innledning CLIMITs formål er å fremme utvikling og demonstrasjon av teknologier for fangst, transport og lagring av CO 2. CLIMIT kan delfinansiere prosjekter som vurderes å ha et klart

Detaljer

LLP Elektronisk søknad 2012. Søkerveiledning

LLP Elektronisk søknad 2012. Søkerveiledning EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Lifelong Learning Programme Call 2012 LLP Elektronisk søknad 2012 Søkerveiledning Innhold Innledning 2 Hovedpunktene i bruken av det elektroniske

Detaljer

Utlysing av prosjekttilskudd 2009 Digital fornying i kommunene

Utlysing av prosjekttilskudd 2009 Digital fornying i kommunene Utlysing av prosjekttilskudd 2009 Digital fornying i kommunene 1 Bakgrunn 2 Mål for tilskuddsordningen 3 Kriterier for måloppnåelse 4 Mulige søkere / tilskuddsmottakere 5 Tildelingskriterier 6 Prosjektkostnad

Detaljer

Forskningsløft i nord, informasjon til søker

Forskningsløft i nord, informasjon til søker Vedlegg 1 Forskningsløft i nord, informasjon til søker 1 Innledning Dette dokumentet skal, sammen med dokumentet Forskningsløft i nord, gi søkere nødvendig informasjon om denne satsingen og hva som vil

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Prosjektbeskrivelse for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Dette er en veiledning for utforming av «prosjektbeskrivelse» for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Prosjektbeskrivelsen skal utformes slik det fremgår av malen nedenfor. Prosjektbeskrivelse for

Detaljer

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler , Revidert 5.juni 2015 Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler Utdrag fra Vedtekter for Skogtiltaksfondet 1 1. Fondets formål Skogtiltaksfondets formål er å bidra til finansiering av

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

LLP Elektronisk søknad 2010. Søkerveiledning

LLP Elektronisk søknad 2010. Søkerveiledning EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Education and Culture Lifelong Learning Programme Call 2010 LLP Elektronisk søknad 2010 Søkerveiledning Innhold I. Innledning... 2 II. Hovedpunkt i den elektroniske

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn

Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Regelverk for tilskudd til attraktive lokalsamfunn Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020

Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020 Prosjektetableringsstøtte PES2020 Horisont 2020 Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram med sitt budsjett på drøyt 70 milliarder euro for perioden 2014 20. Norge vil delta som fullt medlem.

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter

ERASMUS-RUTINER. Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter 2 ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2010 Trondheim, 15.11.2010 Kari Omdahl / Cecilie Høisæter NESTE SØKNADSFRIST Online som i fjor følg med på siu.no/erasmus SIU sender melding når skjemaet er tilgjengelig

Detaljer

Barentsidrettens Strategiplan 2009-12

Barentsidrettens Strategiplan 2009-12 Barentsidrettens Strategiplan 2009-12 Revidert utgave av 12. oktober 2009 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Barentsregionen en kort beskrivelse 1.2 Historisk bakgrunn 2.0 Mål og innsatsområder 2.1 Hovedmål 2.2

Detaljer

Erasmus+ Strategiske partnerskap 2015

Erasmus+ Strategiske partnerskap 2015 Erasmus+ Strategiske partnerskap 2015 Alisa Hodzic Bergen/14.10.2015 Økonomiske betingelser i kontrakten og dokumentasjonskrav Agenda Økonomiske betingelser i kontrakten Part I- Special conditions Part

Detaljer

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Kriterier for Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Forsvarsstaben Veteranavdelingen 02.12.2014 Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG. Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet. Saksnr. 12/00258 KVALIFIKASJONSGRUNNLAG Rammeavtale for kommunikasjons- og medietrening til Utenriksdepartementet Saksnr. 12/00258 Konkurranse med forhandling FOA del I og II Kommunikasjons- og medietrening Side 1 av 8

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning Europakommisjonen AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning I. Innledning Fra og med 1. juni 2011 innfører Aktiv Ungdom-programmet elektroniske søknadsskjemaer for prosjekttypene hvor

Detaljer

Regelverk for driftstilskudd duodji

Regelverk for driftstilskudd duodji Regelverk for driftstilskudd duodji Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Søknadsfrist: 25. oktober Forvaltning Tilskuddsforvaltningen skal være i

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning (SFU) Revidert versjon av 11. februar 2016. Innhold Om SFU-ordningen... 2 Organisering og varighet av et SFU... 3 Vertsinstitusjonen... 3 Konsortier...

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Erasmus+: KA-2 (Key Action 2) Erfaringer fra søknadsprosessen 2015. Harsha Ratnaweera Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Erasmus+: KA-2 (Key Action 2) Erfaringer fra søknadsprosessen 2015. Harsha Ratnaweera Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Erasmus+: KA-2 (Key Action 2) Erfaringer fra søknadsprosessen 2015 Harsha Ratnaweera Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Hvorfor søkte vi på Erasmus+? Erasmus vs Erasmus+ Reisestipend Time og

Detaljer

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår SØKNAD TIL REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND OM MIDLER TIL FORSKNING OG FORMIDLING ADR. REINDRIFTSFORVALTNINGEN I ALTA TEL. 78 45 70 20 FAX. 78 45 70 49 Internettadresse: www.reindrift.no Søknadsfrist 10. desember

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet.

Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledning høst 2011 Utfylling av søknadsskjema for søknad om støtte fra Svalbards miljøvernfond. Les veiledingen nøye og svar på alle spørsmålene i søknadsskjemaet. Veiledningen er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer

Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan

Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan Veiledning til utfylling av framdriftsplan/prosjektplan Framdriftsplanen i søknadsskjemaet vil både bli å finne i kontraktsdokumentet og i framdriftsrapporten, og det er derfor svært viktig at den er utfylt

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober Mobilitetsordningene er de samme som tidligere.

Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober Mobilitetsordningene er de samme som tidligere. Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober 2016 SPØRSMÅL VIRKEMIDLER OG AKTIVITETER Er det endringer i virkemidlene i forhold til slik det har vært i VRI? SVAR Det er ikke lagt opp til store

Detaljer

Tjenester for sysselsetting av personer med rus og psykiske lidelser etter mønter av prosjektet Inn på Tunet.

Tjenester for sysselsetting av personer med rus og psykiske lidelser etter mønter av prosjektet Inn på Tunet. Tjenester for sysselsetting av personer med rus og psykiske lidelser etter mønter av prosjektet Inn på Tunet. Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46525813.aspx External tender id 2014-256853

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK

ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Til tilbyderne Oslo, 24.09.10 ANBUDSINNBYDELSE PERSONFORSIKRINGER - NORGES BANK Pareto Forsikringsmegling AS har på vegne av Norges Bank gleden av å oversende anbudsdokumentet for personforsikringer, gjeldsgruppeliv,

Detaljer

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43753251.aspx External tender id 2014-512642 Ajour number Sak 14/3467

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning.

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning. Seleksjonskriterier Er bedriften en SMB? (Ja/Uavklart/Nei) Er bedriften tilknyttet regionen det søkes støtte fra? (Ja/Delvis/Nei) Er krav til egenandel fra næringslivet oppfylt? (Ja/Nei) Er prosjektet

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Egenerklæring for juridiske enheter

Egenerklæring for juridiske enheter Vennligst les veiledningen på side 4 før utfylling av egenerklæringen. Informasjon om Gjelder i relasjon til FTC og CRS for juridiske enheter som er kunder av Nordea ank Norge S Vennligst fyll inn feltene

Detaljer

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag Nærings- og handelsdepartementet Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 201003837 /JNH 17.11.2010 Statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi Konkurransegrunnlag

Detaljer

Retningslinjer. Kap. 310 post 75. Tilskudd til privateide kirkebygg. Kulturdepartementet 19. februar 2010

Retningslinjer. Kap. 310 post 75. Tilskudd til privateide kirkebygg. Kulturdepartementet 19. februar 2010 Retningslinjer Kap. 310 post 75 Tilskudd til privateide kirkebygg Kulturdepartementet 19. februar 2010 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd Kap 310 Tilskudd til trossamfunn med mer og privateide

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter

Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Søknadsfrister 2005 Veiledning for forskningsinstitusjoner og bedrifter Faste søknadsfrister 2005: 1. mars 5. april 1., 8. og 15. juni 1. september 13. oktober 1. desember Norges forskningsråd 2005 Grafisk

Detaljer

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider.

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Vedtekter for Næringsfond Balsfjord Dato, 01.06.2016 Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Kapittel I. Innledende

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I 10.06.2016 Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak (16/969) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend Søknadsfrist: Mandag 3. juni 2013 kl. 12.00 Innhold Om stipendet... 1 Definisjoner... 1 Søknadens vedlegg... 2 Innsending av elektronisk

Detaljer

Retningslinjer for EMILs Blomsterpott

Retningslinjer for EMILs Blomsterpott Retningslinjer for EMILs Blomsterpott Stiftet: 30.10.2014 Sist revidert: 30.10.2014 1. Navn Høyrentekontoens navn er EMILs Blomsterpott, heretter kalt Blomsterpotten. 2. Formål Blomsterpotten har som formål

Detaljer

VAM-utlysning med frist 9. september2015. Informasjonsmøte 20. april 2015

VAM-utlysning med frist 9. september2015. Informasjonsmøte 20. april 2015 VAM-utlysning med frist 9. september2015 Informasjonsmøte 20. april 2015 18 mill. kr med søknadsfrist 9. september Forskning med brukermedvirkning i tre prioriterte forskningsområder (Kompetanseprosjekter

Detaljer

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema

CFD - ikke bosatt i USA. Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema CFD - ikke bosatt i USA Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema VIKTIG Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet. Vær vennlig å send alle dokumentene til: CMC Markets UK Plc, Filial Oslo Fridtjof Nansens

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner skal lyde:

Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner skal lyde: Forslag til forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner Fastsettes av Kulturdepartementet med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak. Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

Detaljer

Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene

Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene Regelverk for tilskuddsordning: Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene 1. Mål og målgruppe for ordningen Målet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med å fremme

Detaljer

Tilskuddsordning: Navnet på tilskuddsordningen det søkes om støtte fra, se utlysningen.

Tilskuddsordning: Navnet på tilskuddsordningen det søkes om støtte fra, se utlysningen. VEILEDNING S01 - SØKNADSSKJEMA FOR PROSJEKT- OG PROGRAMSTØTTE Teksten under er den samme som framkommer i veiledningen i søknadsskjema, enten som kommentarer i Word-versjonen eller informasjonssymbolene

Detaljer

SIU. Erasmus+ Strategiske partnerskap Oslo, 16.09.2014 Alisa Hodzic

SIU. Erasmus+ Strategiske partnerskap Oslo, 16.09.2014 Alisa Hodzic SIU Erasmus+ Strategiske partnerskap Oslo, 16.09.2014 Alisa Hodzic 2 Innhold Økonomiske betingelser i kontrakten Part I- Special conditions Part II- General conditions Part B - Financial provisions Unit

Detaljer

IP-seminar. Flesland. Rapportering 12.12.2012. Seniorrådgiver Frank Moe, SIU

IP-seminar. Flesland. Rapportering 12.12.2012. Seniorrådgiver Frank Moe, SIU IP-seminar Flesland Rapportering 12.12.2012 Seniorrådgiver Frank Moe, SIU 2 Hva har dere lovet å gjøre? - Gjennomføre IP iht søknaden. Dvs. - Tidsperiode for gjennomføring - Riktig antall deltakere (Studenter

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samiske land og ressursrettigheter ivaretas i bruken av arealer i samiske

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015

Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Retningslinjer for søknad om og tildeling av forskningsstøtte 2015 Søknadsfrist mandag 1. juni 2015 kl. 13.00 Innhold Definisjoner..... 1 Innsending av elektronisk søknadsskjema 1 Hva det kan søkes om

Detaljer

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser

Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Vedtak Regelverk for tilskudd til annen oppfølging av samiske rettigheter til arealer og ressurser Staten er folkerettslig forpliktet til å sikre det materielle grunnlaget for samisk kultur og for å sikre

Detaljer

ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2011 Oslo, Kari Omdahl

ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2011 Oslo, Kari Omdahl ERASMUS-RUTINER Erasmusseminar 2011 Oslo, 22.11.2011 Kari Omdahl 2 NESTE SØKNADSFRIST Online som i fjor følg med på siu.no/erasmus SIU sender melding når skjemaet er tilgjengelig Søknadsfristen er 09.03.2012

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (Departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Nedenfor vises skjermbilder av det elektroniske skjemaet og hvilken informasjon som skal legges inn.

Nedenfor vises skjermbilder av det elektroniske skjemaet og hvilken informasjon som skal legges inn. VRI bedriftsmidler Veiledning til elektronisk søknadsskjema Søknaden består av et elektronisk søknadsskjema og en prosjektbeskrivelse. Når du søker må alle felter fylles ut. Nedenfor vises skjermbilder

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av analyseinstrument innen klinisk kjemi. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av analyseinstrument innen klinisk kjemi. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av analyseinstrument innen klinisk kjemi Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved Avdeling for teknologi (AFT) inviterer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy

KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy KONKURRANSEGRUNNLAG Avtale om leasing av tjenestekjøretøy 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgivers kontaktperson... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgiver... 3 1.3 Kontrakt... 3

Detaljer

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder

Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder. Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Utlysning høsten 2012 Regionalt forskningsfond Agder Bodil Lindestad daglig leder RFF Agder Fra FoU-strategi til nye FoU-prosjekter i RFF FoU-strategi pr fylke FoU-strategien er utarbeidet i regi av Fylkeskommunen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av toalettanlegg for Tønsberg kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE Søknadsfrist: 15. september 2014 Skjema sendes elektronisk til: ingunn.svendsen@ras.rl.no INFORMASJON OM SØKER - En søknad

Detaljer

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft?

Kategori SPØRSMÅL SVAR aktiviteter Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Kategori SPØRSMÅL SVAR Hvordan bør vi håndtere rollefordeling mellom mobiliseringsprosjekter og kapasitetsløft? Dersom kapasitetsløftprosjekter og mobiliseringsprosjekter i et fylke er innenfor samme områder

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum

Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum 1 Det kongelige olje- og energidepartement (departementet) kunngjør herved innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum på den

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende

AVTALE. mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING. vedrørende ^^TT AT-T 19 SEPT 2997 AVTALE mellom DET KONGELIGE NORSKE UTENRIKSDEPARTEMENT og SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING vedrørende PROGRAM FOR UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESAMARBEID MED LAND I

Detaljer

Leie av fartøy - torsketrål

Leie av fartøy - torsketrål Leie av fartøy - torsketrål Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43224791.aspx External tender id 2014-460120 Ajour number Saknr.: 14/1794 Tender type Tender Document type Contract notice

Detaljer