Årsberetning Salgs- og Reklameforeningen i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen"

Transkript

1 09 Årsberetning 2009 Salgs- og Reklameforeningen i Bergen

2 BErgen Markedssymposium 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte medlemsmøter og arrangementer årsregnskap, balanse 2009 og budsjett 2010 SRF-prisen noter 12 bergensfondet, srf-prisen, m.m. 13 Srf-prisen Styret i srf 2009, valgkomiteens innstilling for 2010 Den Gyldne hane

3 STYRELEDERS BERETNING 2009 Kjære SRF-medlemmer! Fungerer nettverk i nedgangstider? Å være en næringslivsorganisasjon i en tid og i en by som er på opptur gir sine utfordringer. Og hva skjer når trenden snur, når ordet krise omtrent er det mest brukte ordet i både dagsaviser og fagtidsskrifter? Er våre medlemmer fortsatt opptatt av faglig oppdatering, like nysgjerrig på å lære mer om nye, spennende bedrifter, like opptatt av å bygge nettverk? Svaret fra SRF gjennom 2009 ble et klart og tydelig JA. Riktig nok brukte vi mer krefter og litt mer ressurser på å markedsføre våre arrangementer, men aktiviteten var fortsatt høy og våre medlemmer var fortsatt like aktiv gjennom hele Som det vil fremgå senere i årsberetningen var 2009 et år preget av et høyt aktivitetsnivå. Totalt presenterte vi hele 64 forskjellige arrangementer. Alt fra frokostmøter og kurs, til større arrangementer som Bergen Markedssymposium og reklamekonkurransen Den Gyldne Hane. Nesten 2400 medlemmer benyttet anledningen til å delta på et eller flere av disse, hvis de var raske nok, for 12 av disse var absolutt fulltegnet, og vi måtte operere med ventelister. God økonomisk drift Foreningen kan igjen presentere et tilfredsstillende årsresultat. Gjennom flere års fokusert økonomistyring har SRF bygget opp en forsvarlig sikkerhetsbuffer gjennom en sterk egenkapital. Det gjør SRF i stand til å møte vanskelige tider, samtidig som vi står friere til å utvikle nye tilbud til våre medlemmer. Dette er også i tråd med vår strategiplan for Medlemsverving Status på medlemsutvikling er en svak tilbakegang på personlige medlemmer og studenter. På vårt satsingsområde bedrifter, kan vi derimot vise en positiv utvikling med en netto tilvekst på 10 nye medlemmer. Vi ser også en meget positiv utvikling på vårt tilbud om prøvemedlemskap. Her har vi hatt en tilslutningsprosent på 45% 2009 sett over ett. Strategisk plattform for Styret gjennomførte i 2009 en egen strategisamling, for å trekke linjene for utviklingen av foreningen de neste 5 årene. Den gjeldende strategien er i all hovedsak videreført, dog spisset på noen områder. Vi har definert SMB -bedrifter med inntil 50 ansatte i Bergensregionen som vår primærmålgruppe. Vi har også definert "Kompetanse som et viktig satsingsområde i strategiperioden, noe som vi håper skal gjenspeile seg i medlemstilbud i årene som kommer. Avslutningsvis vil jeg takke administrasjon og styre for et meget godt samarbeid i året som gikk. Det har vært en spennende og berikende reise. Jeg benytter også anledningen til å ønske det nye styret lykke til med et nytt og spennende SRF-år. John Magnar Bøe Styreleder 3

4 // referat fra Årsmøte 2009 REFERAT FRA årsmøte 2009 Tirsdag 24. februar kl , Bergens Tidende, Krinkelkroken Antall fremmøte: 42. Stemmeberettigede: 27 Referent: Hanne-Lise Hammersland DAGSORDEN Styrets årsberetning 2008 Årsregnskap 2008 Revisor og desisorens beretning Valg Styreleder Borghild Feet ledet årsmøtet og ønsket velkommen. Det fremkom ingen kommentarer til innkallingen og til dagsorden. Styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt og refererte til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Før gjennomgang av styrets årsberetning informerte styreleder om høydepunkter og styrets fokusområder i 2008: Aktiviteter SRF har også i 2008 hatt høy aktivitet, og har gjennomført 30 medlemsarrangementer, 22 kulturtilbud og 4 andre arrangementer hvor SRF har vært samarbeidspartner. Oppslutningen på våre arrangementer har vært økende og vi ser fra våre evalueringer at medlemmene våre er godt fornøyde med det vi gjør. Synlighet SRF nye profil og hyppig annonsering i Bergens Tidende har gjort SRF mer synlig i 2008 enn vi har vært tidligere. Sterke farger og varierte annonser blir lagt merke til. Medlemsverving Vi har konstatert at vi de siste årene mister medlemmer. Styret har hatt fokus på det og har i 2008 iverksatt en intensiv vervingskampanje, hvor vi bla. har gitt tilbud om 3 måneder gratis prøvemedlemskap. Styret vil også i kommende år ha fokus på medlemsverving og å beholde allerede eksisterende medlemmer. Økonomi Styret og administrasjonen har også i 2008 hatt god økonomistyring og økonomien i SRF kan nå betraktes som solid. Norges Markedsførings Forbund (NMFF): For 2008 bestemte styret at de ville avvente å se utviklingen i NMFF før man besluttet om SRF skulle fortsette sitt medlemskap. Styret har registrert at det har vært en positiv utvikling både med hensyn til ny styreleder i NMFF og nye sponsor avtaler. Med bakgrunn i den registrerte positive utviklingen anbefaler styret at vi fortsetter vårt medlemskap i Norges Markedsførings Forbund. 1. STYRETS ÅRSBERETNING Styreleder gjennomgikk årsberetningen side for side. Det fremkom ingen kommentarer til Årsberetningen. Heller ingen kommentarer til SRF-prisen. Årsberetningen for 2008 ble godkjent. 2. ÅRSREGNSKAP FOR 2008 Styret fremla et regnskap for 2007 med et årsresultat på kr og en egenkapital på kr Det ble kommentert at måten SRF har ført avsetningene på i balansen ikke gir et riktig bilde av hva som er reel gjeld og egenkapital for SRF. Som balansen fremstår i regnskapet viser avsetningene på henholdsvis kr (fondsavsetning) og kr (avsetning til fremtidige aktiviteter) som en gjeld, hvilket reelt sett ikke er en gjeld. Kr er midler vi har avsatt til å imøtekomme 4

5 referat fra årsmøte 2009 // fremtidige forpliktelser som ennå ikke er påløpt. Det ble anbefalt at neste års revisor legger opp til en annen måte å synliggjøre dette på i balansen. Representanter til NMFF styret: John Magnar Bøe og varamedlem Eirik Hokstad. Valgkomiteen trer av etter sin innstilling. 3. REVISOR OG DESISORENES BERETNING Revisors beretning ble opplest. Desisorens beretning ble opplest. Begge ble godkjent. 4. VALG Styreleder Borghild Feet ledet valget. Det ble informert om hvem som har sittet i valgkomiteen for 2009, den bestod av Kari Wulf, Borghild Feet, Elisabeth A. Seim, Mette Skaugvold, Harold Sletten. Varamedlemmer Knut Espelid, Berith Silden, Lisbeth Hope Frugård. Valgkomiteens innstilling var: Styreleder: John Magnar Bøe Nestleder: Eirik Hokstad Styremedlemmer for 2 år: Tone Sandven og Vegard Sletten Styremedlemmer for 1 år: Roy Gunnar Blommedal og Gunnar Nilsen Styrets forslag til ny valgkomite Den sittende styreleder er medlem av valgkomiteen. Det skal i tillegg velgest fire medlemmer: Borghild Feet, Kari Wulf, Elisabeth A. Seim og Mette Skaugvold Varamedlemmer: Harold Sletten, Knut Espelid og Berith Silden. Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. Borghild Feet takket alle som satt i hennes styre for et godt år. Spesiell takk til de avtroppende styremedlemmer: Nina Eknes Ramm, Dave Spilde og Gudrun Jebsen. Styrekjedet ble overrakt til John Magnar Bøe som takket for tilliten. Han presiserte at han går over i historien som SRFs første mannlige styreleder. Han opplyste årsmøtet om at han går inn i vervet med optimisme, pågangsmot og med et godt styre samt en initiativrik administrasjon I kommende periode. Etter ordinært årsmøte ble SRF-prisen utdelt. SRF-prisen for 2008 gikk til Bergens Tidendes Lysfest. Kvelden ble avsluttet i kantinen til Bergens Tidende med servering av gryterett, og Finn Tokvam som leste fra sin bok Tyl. Varamedlemmer: Veline Høyland, Asgeir Steinsland Hansen og Mette Mæhle. Desisorer: Lars-Henrik Berge og Helge Øvrebø Revisor: Øivind Johannessen 5

6 // Det skjer i SRF MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2009 Frokostklubben Frokostklubben er et arrangement hvor vi primært presenterer en bedrift som har noe viktig å fortelle og dele med andre. Vi starter kl og holder på til kl Det blir servert frokost til alle, og den første halvtimen bruker vi til å spise, prate sammen og skape kontakter. Få, om noen, klarer å samle så mange mennesker som SRF gjør på sine frokostklubber - en rolig og inspirerende start på en hektisk arbeidsdag! 13. januar Mobiletech Tema: Mobilen; din neste markedsføringskanal? Mobilt internett og kommunikasjon via mobil kanal. Antall deltakere: januar Digitroll Tema: Utfordringer på nettet. Muligheter og begrensninger for markedsføring, branding og salg på internett. Antall deltakere: februar Nettverksmarkedsføring med Nikken som case Tema: Nikken og Multi Level Marketing ( MLM). Antall deltakere: mars SAS Tema: Hva skjer egentlig i SAS? v/ regionsjef i Scandinavian Airlines Norge, Arnt Olav Haugland. Antall deltakere: april DnB NOR Tema: En innføring i mulighetene som ligger i bruk av BankID. Antall deltakere: april McDonalds Tema: En innføring i konseptet bak Norges største restaurantkjede, og hvordan de i sin strategiske innretting har fokus på fem faktorer: Mennesker, produkter, sted, pris og markedsføring. Antall deltakere: mai Festspill Frokost! Tema: Festspillene 2009 Festspillfrokosten er blitt en tradisjon i SRF, vi gjennomfører den hvert år i april eller mai. Festspilldirektør Per Boye Hansen presenterte årets festspill program, med spesiell fokus på de mange godbitene i programmet for Antall deltakere: mai Jæger Automobil Tema: Lean Adm. dir. i Jæger Automobil, Torgeir Halvorsen, ga en innføring i hvordan selskapet benytter Lean som ledelsesverktøy. Jæger Automobil har implementert Lean i produksjonen for å oppnå effektivisering, kostnadsreduksjon og kundeverdi. Arrangementet ble fulltegnet. 10. juni Kaffehuset Friele Tema: Ansvarlig lidenskap God kaffe og frokost, etterfulgt av omvisning på huset og et foredrag om hvordan Kaffehuset Friele har posisjonert seg i markedet. Arrangementet ble fulltegnet. 25. august Advokat Hogne Sandanger Tema: Styreansvar Han gav et meget relevant foredrag om styreansvar og økte vår bevissthet om at styreverv medfører både ansvar og plikter. Antall deltakere: september Posten Bring Tema: Lov å gjøre forskjell. I forbindelse med den nye markedsføringsloven har Bring mail jobbet med nye markedsmuligheter gjennom tillatt bruk av kupong. Fra Bring Dialog fikk vi en innføring i 1:1 kommunikasjon. Antall deltakere: september BERGENS TIDENDE (BT) Tema: Innholdsstrategi BT inviterte på frokost med direktør Sondre Gravir og sjefsredaktør Trine Eilertsen. Vi fikk høre om BTs posisjon som formidlingskanal og avisens redaksjonelle innholdsstrategi. Arrangementet ble fulltegnet. 27. oktober Advokat (H) Eirik W. Raanes Tema: Enerett og Frihet i den nye merkevareloven. Antall deltakere: 40 6

7 Det skjer i SRF // 11. november AVENIR Tema: Salgsledelse i tøffe tider Avenir presenterte et 360 graders kundesyn. Foredragsholder var Gorm Kunøe Førstelektor, Institutt for Markedsføring,Handelshøyskolen BI. Antall deltakere: november TV2 v/ Adm.dir og sjefredaktør, Alf Hildrum Tema: - TV 2 som kommersiell allmennkringkaster i årene fremover. - Hvordan TV 2 forvalter en av Norges sterkeste merkevarer. - TV 2 på mange plattformer. - Hva er TV 2 s største utfordringer. Antall deltakere: 80 (fulltegnet) 8. desember GRØNNEVIKEN AS Tema: Arbeidsglede Daglig leder Bente Østgulen Heradsveit fortalte om Grønnevikens verdier og hvordan Grønneviken fungerer som arbeidsplass. Avslutningsvis fikk vi en omvisning på bedriftens mange verksteder. Antall deltakere: 46 Lunchklubben 8. februar Bergen Live og BergenFest Tema: Program 2009 Daglig leder Frank Nes og styreleder Gisle Johnsen presenterte hva Bergen Fest og Bergen Live har på programmet i Arrangementet ble fulltegnet på 2 timer. 31. mars Utvikling. org. Tema: Bergen Parkering De presenterte caset Bergen parkeringsselskap som servicebedrift. Antall deltakere: mai Unik Travel og MSC Cruises Tema: Cruise. inviterte SRF om bord i Cruiseskipet MSC Lirica for omvisning og en fantastisk lunsj. I noen timer fikk vi oppleve hva det innebærer å være på cruise. Arrangementet ble fulltegnet på få timer. Kulturtilbud 30. januar Bergen Filharmoniske inviterte til Skjebnesymfonien av Beethoven. 9. mai Nordic Tenors Late Night Show på Ole Bull Scene. 25. juni Brann - Ålesund. Vår samarbeidspartner SK Brann inviterte på hjemmekamp. 15. august Brann- Strømsgodset. Også på denne kampen ble SRF medlemmer invitert til et hyggelig familieopplegg, inkludert pizzabuffet i Kremmerhuset. 15. august Kaptein Knurr & Maremine Mysteriet Familieforestilling i Gamle Bergen. 25. august Jan Herwitz, generalprøve på DNS oktober BIT Teatergarasjen: forestillingen «America Visions of love» 2. oktober Losjen Teater: Nordic Tenors 100 gratis billetter Oktober Volvat medisinske senter: åpent hus med faglige foredrag. 15. oktober Ricks: Ole Paus 17. oktober Spisestedet på Høyden: Matjazz 24. oktober Grand Hotel Terminus: Vokalgruppen TAUS gratiskonsert 13. november BIT Teatergarsjen: Romeo & Juliet 16. november DNS: Brødrene Løvehjerte 9. desember Grieghallen: Bergen Filharmoniske Orkester 15. desember Salem Konferansesenter: Harlem Gospel Choir 7

8 // Det skjer i SRF MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2009 Bergen Markedssymposium februar var det igjen duket for Bergen Markedssymposium. Nytt av året var at vi i etterkant arrangerte en egen symposiefest i Galleri Nygaten. Markedssymposiet ble åpnet av ordfører Gunnar Bakke. Programleder var høyskolelektor ved BI, Morten William Knutsen. Foredragsholdere Ivar Vereide, fagligleder og partner i Dinamo Norge. Han snakket om folkesjel og navlebeskuelse og hvordan engasjere det norske folk. Ivar Vereide er en av Norges mest profilerte og prisvinnende reklame-skapere. Han er mannen som står bak shell-dama lotto-millionær er ikke som andre millionærer og dagen er ikke helt den samme uten VG - i tillegg til en rekke andre suksessfulle reklamekampanjer. Øystein Dørum, sjefsøkonom i DnB NOR, snakket om hvordan vi er påvirket av finanskrisen, hva som er skjedd og hvorfor. Marit Evertsen Grimstad, vaktsjef og programleder for Forbrukerinspektørene (FBI) i NRK. Marit Evertsen snakket om hvordan FBI arbeider med de saker de tar. Kjerstin Fyllingen, konserndirektør i TrygVesta. Kjerstin Fyllingen fortalte om hvorfor og hvordan TrygVesta deltar i klimaløftet som det første selskapet som forpliktet seg til kampanjen. Didrik Munch, konsernsjef for Media Norge. Tema på hans foredrag var hvordan Media Norge skal tilpasse seg og manøvrere i et krevende medielandskap. Ole-Bengt Løgith Moe, administrerende direktør i Mercuri International Norge AS. Hans tema var hvordan man kan utvikle de beste selgerne og hvor viktig det er at ledelsen har fokus på salg. Freddy Kjensmo, humorist og antimotivator, holdt sitt antimotivasjonsforedrag Tid for tomgang. På markedssymposiet ble også kulturgründer 2008 kåret. Antall deltakere: 170 Årsmøte i Srf 24. februar ble SRFs ordinære årsmøte avholdt i auditoriet på Bergens Tidende. Nytt styre og styreleder ble valgt. Styreleder John Magnar Bøe, regiondirektør i Vital. Styrets nestleder Eirik Hokstad, Markedssjef i Ulriken643. Styremedlemmer Tone Sandven, Markedssjef i Lagunen. Vegard Sletten, Daglig leder Johs Lunde. Roy Gunnar Blommedal, TrygVesta. Gunnar Nilsen, Bergens Tidende. Varamedlemmer Mette Mæhle, Byråleder Alf Gundersen. Veline Høyland, sponsorsjef Sparebanken Vest. Asgeir Steinsland Hansen, Steinsland Forvaltning AS. På årsmøtet ble SRF-prisen for 2008 tildelt Lysfesten ved Eivind Sørensen og Bergens Tidende. Tildelingen av denne hedersprisen begrunnet juryen med: «Blant mange stolte bergenstradisjoner er det få om noen begivenheter som samtidig er en så sterk merkevarebygger for én enkel bedrift som Bergens Tidendes lysfest», Antall deltakere: 42 Den Gyldne Hane 17. april gjennomførte SRF for andre gang byens eneste uavhengige konkurranse for reklamebyråene i Bergen. 176 personer deltok på arrangementet for å feire seg selv og hverandre. Den Gyldne Hane ble gjennomført på Hotel Norge i en fullpyntet bankettsal, med mat, drikke, fest og disko. 148 innsendte arbeider ble vurdert og det ble utdelt priser for beste reklame i 15 kategorier. 8

9 Det skjer i SRF // Juryen bestod av Juryformann: Anders Gottlieb-Nygaard Kunderepresentant: Lise Godfrey, markedssjef Kavli. Byrårepresentanter: Bente Sogstad, Oktan Baste Christiansen, Reaktor Anders Kjetland, Artic Tom-Asle Flatholm, Orangeriet Kveldens konferansier og entertainer var Neal Fullerton. Antall deltakere: 176 Andre SRF arrangementer 17. mai Tradisjonen tro startet festdagen med frokost i Bankettsalen på Hotel Norge, før vi gikk samlet til prosesjonen under SRFs fane. I år var temaet motivert av finanskrisen, med kreative forslag til sparing og gjenbruk. Antall deltakere: november Kurs med Øyvind Ursin Kavåg i den nye markedsføringsloven som trådte i kraft 1. juni i år. Øyvind Ursin Kavåg er direktør i Næringslivets Servicekontor for Markedsrett, og betraktes som Norges fremste ekspert på feltet. Han var med som høringsinstans i prosessen med å utarbeide forslag til den nye loven. Antall deltakere: desember I samarbeid med Møllerens, organiserte vi for tredje året en trivelig stund sammen med de minste og samtidig ble kakeboksen full til jul. Antall deltakere: 70 (fulltegnet). To grupper 10. desember SRF markerte julen, og takket alle våre medlemmer for atter et strålende år, med en fantastisk oppslutning på våre arrangementer. Tradisjonen i de fleste bedrifter er å gjøre dette med et julebord. I SRF bryter vi med julebordtradisjonen men holder på tradisjonen fra i fjor. Det gjorde vi med nettverksbygging og juletapas på Clarion Hotel Bergen Airport. Antall deltakere: 150 (fulltegnet) Kveldsarrangementer 24. mars På Høyden Tema: Kortreist mat. SRF ble invitert på kortreist meny og foredrag om matdogme, matmanifest og ideologien bak begrepet kortreist mat. Kveldens vertskap var Hanne Frostad, som eier og driver Spisestedet På Høyden, samt mattattache Gunnar Nagel Dahl og vinlegger Mark Pettit. Arrangementet ble fulltegnet på en dag. 4. mai Ulriken643 Tema: Nyåpning av Ulriken643. Foredrag av markedssjef Eirik Hokstad og reklamemannen Øyvind Boska, som har stått for profilering og markedsføring av Ulriken643. Vi ble servert nydelig Bergensk fiskesuppe fra kjøkkenet til kokken Arthur, som varmet godt på en regnfull og kald maidag på Ulrikens topp. Arrangementet ble fulltegnet. 16. juni SRF Tema: Sommeravslutning. Beredtgruppen inviterte på et fantastisk tapasbord fra deres utsøkte kjøkken. Vinsmaking og konsert med 4 unge talenter fra Griegakademiet satte en ekstra spiss på en svært vellykket kveld. Arrangementet ble fulltegnet Samarbeidsarrangementer 23. april Capa Kinoreklame fokuserte på kino som kreativ arena. En opplevelse hvor alle sanser ble aktivert. 15.oktober Konferansen Digital Effekt arrangert av INMA og Gule Sider, i samarbeid med SRF. Noen av Skandinavias fremste foredragsholdere delte erfaringer og ga råd om effektiv markedsføring og kommunikasjon på internett. 23. oktober Konferansen Trender i Tiden Om sosiale medier og blogging. Et samarbeidsprosjekt mellom SRF, Markedsanalyseforeningen i Bergen og Bergens Tidende. 9

10 // REGNSKAP / BUDSJETT / BALANSE REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT DRIFTSINNTEKTER Medlemskap/kontingenter Arrangementinntekter Sponsorer/andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER 1) DRIFTSKOSTNADER Kostnader nettverk Personalkostnader Arrangement kostnader 2) Kostnader lokaler Leie maskiner, inventar og lignende Kostnadsførte anskaffelser Fremmedtjenester Kontorkostnad Telefon, porto o.l Kostnader og godtgjørelse for reiser Salgs og reklamekostnader Kontingenter og gaver Annen kostnad Tap og lignende SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT BALANSE EIENDELER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bank, kasse Sum eiendeler EGENKAPITAL/GJELD Egenkapital 3), 4) Årets resultat Sum egenkapital Leverandørgjeld Offentlige skatter/avgifter Annen kortsiktig gjeld 5) Sum egenkapital og gjeld

11 NOTER // NOTER Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. SRF har videre fulgt relevante bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig bruk for virksomheten og vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående karakter. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. SRF har i 2009 ikke hatt avskrivninger på anleggsmidler. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en vurdering av de utestående fordringene. SRF har i 2009 ikke avsatt noe til påregnelige tap på kundefordringer. PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonspremie føres sammen med lønnskostnader. For øvrig følges NRSs regler for føring av pensjoner og pensjonskostnader.. SRF har også i 2009 satt regnskap ut til firma. Autorisert Regnskapsfører Astrid Teigland i Visma Services Norge. Avdeling Bergen. (1) Salgsinntekter - MVA-fradrag Av salgsinntekter er 57% av inntektene utenfor avgiftsområdet. Dette danner grunnlag for den forholdsmessige fordeling av mva-fradraget i (2) Arrangementskostnader Det ble i 2008 avsatt til Markedssymposiet Alle kostnadene for 2009-arrangementet er kostnadsført og avsetningen er ført direkte til egenkapital. (3) Fondsavsetning Det var per avsatt i fondsavsetninger til bruk for fremtidige aktiviteter. Dette beløpet er i 2009ført direkte til egenkapital. (4) Egenkapital Egenkapital per kr avsetninger overført fra gjeld kr årets resultat kr = Egenkapital per kr (5) Annen gjeld Ref note 2 og 3 var det per betydelige avsetninger som var ført som gjeld. Disse er nå overført til egenkapital. Bergen 26. januar 2010 Styret i Salgs- og Reklameforeningen John Magnar Bøe Styreleder Eirik Hokstad Styrets Nestleder Vegard Sletten Styremedlem Tone Sandven Styremedlem Roy Gunnar Blommedal Styremedlem Gunnar Nilsen Styremedlem Veline Høyland Styremedlem Mette Mæhle Varamedlem Asgeir Steinsland Hansen Varamedlem 11

12 // MEDLEmSSTATISTIKK, BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, m.m. MEDLEMSSTATISTIKK, BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, M.M. medlemsstatistikk Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student Prøvemedlemmer* *) Definisjon prøvemedlem: Medlem med gratis prøvetid på 3 mnd. Bergensfondet Styret i Bergensfondet har i 2009 bestått av Arne Johannesen(leder), Svein Nordahl Pedersen, Lars- Henrik Berge, Øivind Johannessen og John Magnar Bøe. På grunn av positiv utvikling i finansmarkedene i siste halvdel av 2009 er deler av fondets kapital oppskrevet. Det har ikke vært delt ut midler fra fondet i Regnskap Bergensfondet Resultat finansaktiva Renter Utdeling midler ÅRSRESULTAT AKTIVA Innestående i bank Beholdning verdipapirer SUM AKTIVA PASSIVA Egenkapital Overskudd EGENKAPITAL Statutter for Bergensfondet Bergensfondet ble opprettet i 1988 etter initiativ fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. Bergensfondets formål er å tilføre ressurser til idèer, aktiviteter og tiltak som har som utgangspunkt å skape virksomhet i og interesse for Bergensområdet. Fondets grunnkapital er minimum kr Årlig kan fondets styre disponere kapitalens avkasting, samt en nedbygging av selve fondet med ca 10 % av grunnkapitalen. Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret kan hvert år velge om ett eller flere tiltak skal tildeles ressurser. Imidlertid skal styre påse at de tiltak som velges tildeles ressurser i en slik grad at målbare resultater oppnås. Fondets grunnkapital kan bygges ned over tid. Endringer av fondets statutter krever godkjennelse i Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. SRF-PRISEN Komiteen har bestått av Elisabeth Anfinsen Seim, Kari Wulf, Borghild Feet, John Magnar Bøe og Eirik Hokstad. Aktiva Bankinnskudd Sum Passiva Kapital Renter Sum HEDERSTEGN Medlemmer i Ordenskapitlet: Knut Espelid, Fredrik Schaefer, Peter Kolderup Greve, Nina Broch Mathisen og foreningens styreleder. Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubileer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i komiteen i REPRESENTASJON FOR SRF Norges Markedsføringsforbunds styre: John Magnar Bøe 17. mai komiteen: Arne Storetvedt Det nyttige Selskabs forretningsfasadepris, jury: Kai Ove Carlsen. Norsk Handelsmuseum/Norsk Reklamemuseums styre: Kåre Offerdal FORENINGENS ARKIV Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarkiv. 12

13 srf prisen 2008 // SRF-PRISEN 2008 Blant mange stolte bergenstradisjoner er det få om noen begivenheter som samtidig er en så sterk merkevarebygger for én enkel bedrift som Bergens Tidendes lysfest. SRF-prisen 2008 gikk til: Bergens Tidendes lysfest Prisen er også en honnør til de mange medhjelperne som stiller opp, og bidrar til at Bergens Tidende skaper en begivenhet for hele Bergen. År etter år samler mediehuset i Krinkelkroken rundt høytidsstemte mennesker rundt Lille Lungegårdsvann. Enkelte år, når vinterstormene river som sterkest, kan det riktignok være at noen få deltakere regner eller blåser bort på sin vei til sentrum. Andre år har det vært så mye som fremmøtte når juletreet tennes og allsangen runger over byen. Tidspunktet for Bergens Tidendes lysfest er alltid lørdag før første søndag i advent. Slik har det vært 19 år på rad, og slik har begivenheten opparbeidet seg et renommé det går gjetord om langt utenfor byens grenser. Mange har gjort Bergens Tidendes lysfest til en årlig førjuls -tradisjon for hele familien. og det kommer tilreisende fra både inn- og utland for å delta. Samtidig som lysfesten inngår som en tydelig del av Bergens Tidendes merkevarestrategi, er profileringen lavmælt og lite påtrengende. I løpet av en klokketime opplever deltakerne høytid og at de er del av et fellesskap. Dette er trolig noe av grunnlaget for lysfestens suksess og allmenne tilslutting. Utdelingen av hedersprisen er et ledd i Salgs- og Reklameforeningens arbeid for høy faglig standard, sunne prinsipper, ansvarsfølelse og gode forretningsskikk i all markedsføring til beste for samfunnet, næringslivet og forbrukerne. Og slik SRF ser det er Lysfesten nettopp et glitrende eksempel på dette. SRF vil få gratulere Bergens Tidendes Lysfest som vinner av SRF-prisen Prisvinnere siste 4 årene: 2004 SK Brann 2005 BergenFest 2006 Stoltzekleiven Opp 2007 Akvariet 2008 Bergens Tidenes lysfest SRF-prisens komite i 2008 besto av: Mette Gro Skaugvold Elisabeth Seim Kari Wulf Borghild Feet John Magnar Bøe 13

14 // styret i srf Styret i Salgs- og Reklameforeningen representerer mange ulike bransjer i Bergen, men med en fellesnevner, - alle arbeider innen salg og markedsføring. For styret har det vært en hovedoppgave å sørge for å gi medlemmene arrangementer med faglig god kvalitet. I 2009 har styret i SRF i sitt styrearbeid hatt fokus på å jobbe frem en ny strategiplan for SRF. Styret i SRF 2009 Fra venstre: Gunnar Nilsen, styremedlem. John Magnar Bøe, styreleder. Mette Mæhle, varamedlem. Tone Sandven, styremedlem. Vegard Sletten, styremedlem. Eirik Hokstad, nestleder. Roy Gunnar Blommedal, styremedlem. Asgeir Steinsland Hansen, varamedlem. Veline Høyland, varamedlem. VALGKOMITÈENS INNSTILLING FOR 2010 Styreleder Eirik Hokstad Nestleder Vegard Sletten Styremedlemmer for 2 år Gunnar Nilsen Mette Mæhle Styremedlemmer for 1 år Tone Sandven (ikke på valg) Veline Høyland Varamedlemmer Heine Eliassen Vibeke Johannesen Karsten Refsdal Desisorer Lars-Henrik Berge og Helge Øvrebø Revisor Øivind Johannessen Representant til Norges Markedsføringsforbunds generalforsamling Eirik Hokstad Varamedlem Vegard Sletten Styrets forslag til valgkomitè Den sittende styreleder er medlem av valgkomitèen. Det skal dessuten velges fire medlemmer: John Magnar Bøe Borghild Feet Kari Wulf Elisabeth A. Seim Varamedlemmer Harold Sletten, Knut Espelid og Berith Silden 14

15 VALGKOMITÈENS INNSTILLING FOR 2010 // Eirik Hokstad (Daglig leder / Markedssjef Ulriken643) Utdanning: Bachelor i International business and marketing ved BI Bergen (NMH). Praksis: Markedssjef i KJS Servering og rådgiver i BB Rådgivning ASA. Jobber nå som markedssjef i Ulriken643 med å utvikle Ulriken643 til å bli Bergens viktigste attraksjon. Vegard Sletten ( Daglig Leder/CEO ved Johs Lunde Cargo Group AS.) Vegard har 10 års erfaring fra det norskeide industrikonsernet Glamox. Der arbeidet han i flere ledende stillinger, og var i 8 av årene deltagende i Glamox Norge sin ledergruppe. Vegard er utdannet innen markedsføring, økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Tone Sandven (Markedssjef i Lagunen Storsenter) Utdanning: Diplomøkonom BI, med spesialisering innenfor markedsføring. Fagkurs i prosjektstyring ved NHH. Praksis: Markedssjef på Lagunen Storsenter. Har bl.a. arbeidet mye med merkevarestrategi og gjennomføring av kommunikasjonsprosesser. Tidligere praksis fra avis, bank, og detaljhandel. Gunnar Nilsen (Salgs- og Markedssjef i Mediehuset Bergens Tidende) Utdannelse fra Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen BI. Praksis: Avdelingsleder i Hi-Fi Klubben. Salgssjef, Markedssjef og konstituert Daglig leder for Kverneland Bil AS. Har i dag salgs, personal og resultatansvar for all omsetning i alle mediekanaler overfor relasjons- og nøkkelkunder i Mediehuset Bergens Tidende. Er også medlem i Markedsrådet i Media Norge Salg. Veline Høyland (Sponsorsjef i Sparebanken Vest) Utenom bank har hun og erfaring fra hotell, detaljhandel og kunstgalleri. Utdanning: Mellomfag i Statsvitenskap, personalforvaltning og ledelse, privatøkonomi med jus. Har fagkurs bl.a. i styrekompetanse og markedsføring fra BI og Strategi strategisk analyse fra NHH. Mette Mæhle (Daglig leder i Alf Gundersen) Utdanning: Siv. øk. fra Heriot-Watt University i Edinburgh og senere utdannelse fra BI og University of Houston innen kommunikasjon, markedsføring og e-handel. Praksis: forsikring, reklamebyrå og bank. Erfaring fra DnB/Vital med produktansvar og markedsansvar på både privat- og bedriftssiden, og 11 års byråerfaring, de siste årene som daglig leder Karsten Refsdal (Produktutvikler, Norgesmøllene AS) Utdanning: Master i markedsføring, EADA Barcelona, bachelor i markedsføring fra BI med bedriftsutvikling som spesialisering. Praksis: Arbeider som produktutvikler der hovedfokus ligger på utvikling av nye produktkonsepter for dagligvarehandelen under Møllerens merkevare. Tidligere praksis fra detaljhandel. Vibeke Johannesen (Salgssjef bedrift i Brann) Utdannet Diplommarkedsfører BI Bergen, I Brann har hun har ansvar for et team på 5 personer som jobber med salg og oppfølging av Brann sine samarbeidspartnere. Var tidligere salgssjef på Scandic Bergen City og før dette arbeidet hun med salg i TNT Norge. Heine Eliassen (Markedssjef i Kaffehuset Friele) Heine er utdannet Siviløkonom fra Høgskolen i Bodø. Han har mer enn ti års operativ og strategisk erfaring i noen av Norges sterkeste merkevaremiljøer. Har tidligere jobbet som Forretningsutvikler, Produktgruppesjef, Prosjektleder og Produktsjef i Rieber & Søn s norske og utenlandske virksomheter. I tillegg har han jobbet flere år med salg og markedskonsultasjon i ulike selskaper, deriblant i Innovasjon Norge. 15

16 VI TAKKER VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen Telefon

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008

6 markedssymposium 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 3 STYRELEDERS BERETNING. 4 REFERAT FRA årsmøte 2008. 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 08 årsberetning 2008 6 markedssymposium 3 STYRELEDERS BERETNING 4 REFERAT FRA årsmøte 2008 6 medlemsmøter OG ARRANGEmENTER 2008 9 DEN GYLDNE HANE 13 SRF-PRISEN 10 årsregnskap, BALANSE 2008 OG BUDSJETT

Detaljer

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER ÅRSBERETNING 2014 1 ÅRSBERETNINGEN 2014 4 5 8 10 11 12 13 14 19 STYRELEDERS BERETNING MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 NOTER MEDLEMSTATISTIKK

Detaljer

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no

NETT- VERK. Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no NETT- VERK ANNONSEBILAG TIL BERGENS TIDENDE SALGS- OG REKLAMEFORENINGEN I BERGEN HØSTEN 08 Didrik Munch skal samle Media Norge til «ett rike» www.srf.no Like sikkert som høsten Høsten er over oss. For

Detaljer

annonsebilag tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg

annonsebilag tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg annonsebilag 2010 tema: kommunikasjon Dolk: Kommunikasjon på boks Det nye språket Sosiale Stormberg Foto: Audun Roe Grimstad Innhold Styreleder 5 Nye (avis)tider 6 Den store (og den lille) samtalen Det

Detaljer

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE

nettverk 1 Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE nettverk Medlemsblad for Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Juni 2004 PRESTASJONSKULTUR I FOKUS UTEN SALG - INGEN BEDRIFT RELASJONSPLEIE KREATIVT FORUM STARTER OPP I BERGEN DIPLOMOPPGAVER BI VISUELL

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

Kjære SRF-venn! for alle de skuelystne.at vi ikke vant prisen for morsomste innslag får så være - det sporer bare til ny innsats neste år.

Kjære SRF-venn! for alle de skuelystne.at vi ikke vant prisen for morsomste innslag får så være - det sporer bare til ny innsats neste år. Nr.. 2-2003 Kjære SRF-venn! Vårens aktiviteter er ferdig avviklet, og vi kan se tilbake på mange hyggelige - og ikke minst nyttige stunder sammen. Vi begynte "i skyene" med SAS, så druknet vi nesten hos

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2013. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen

Sakspapirer. Vintergeneralforsamling. Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 24. februar 2015 kl. 17:15 Auditorium S5, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 24. februar 2015 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2014. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2014 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Fagmøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer