Årsberetning Salgs- og Reklameforeningen i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2009. Salgs- og Reklameforeningen i Bergen"

Transkript

1 09 Årsberetning 2009 Salgs- og Reklameforeningen i Bergen

2 BErgen Markedssymposium 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte medlemsmøter og arrangementer årsregnskap, balanse 2009 og budsjett 2010 SRF-prisen noter 12 bergensfondet, srf-prisen, m.m. 13 Srf-prisen Styret i srf 2009, valgkomiteens innstilling for 2010 Den Gyldne hane

3 STYRELEDERS BERETNING 2009 Kjære SRF-medlemmer! Fungerer nettverk i nedgangstider? Å være en næringslivsorganisasjon i en tid og i en by som er på opptur gir sine utfordringer. Og hva skjer når trenden snur, når ordet krise omtrent er det mest brukte ordet i både dagsaviser og fagtidsskrifter? Er våre medlemmer fortsatt opptatt av faglig oppdatering, like nysgjerrig på å lære mer om nye, spennende bedrifter, like opptatt av å bygge nettverk? Svaret fra SRF gjennom 2009 ble et klart og tydelig JA. Riktig nok brukte vi mer krefter og litt mer ressurser på å markedsføre våre arrangementer, men aktiviteten var fortsatt høy og våre medlemmer var fortsatt like aktiv gjennom hele Som det vil fremgå senere i årsberetningen var 2009 et år preget av et høyt aktivitetsnivå. Totalt presenterte vi hele 64 forskjellige arrangementer. Alt fra frokostmøter og kurs, til større arrangementer som Bergen Markedssymposium og reklamekonkurransen Den Gyldne Hane. Nesten 2400 medlemmer benyttet anledningen til å delta på et eller flere av disse, hvis de var raske nok, for 12 av disse var absolutt fulltegnet, og vi måtte operere med ventelister. God økonomisk drift Foreningen kan igjen presentere et tilfredsstillende årsresultat. Gjennom flere års fokusert økonomistyring har SRF bygget opp en forsvarlig sikkerhetsbuffer gjennom en sterk egenkapital. Det gjør SRF i stand til å møte vanskelige tider, samtidig som vi står friere til å utvikle nye tilbud til våre medlemmer. Dette er også i tråd med vår strategiplan for Medlemsverving Status på medlemsutvikling er en svak tilbakegang på personlige medlemmer og studenter. På vårt satsingsområde bedrifter, kan vi derimot vise en positiv utvikling med en netto tilvekst på 10 nye medlemmer. Vi ser også en meget positiv utvikling på vårt tilbud om prøvemedlemskap. Her har vi hatt en tilslutningsprosent på 45% 2009 sett over ett. Strategisk plattform for Styret gjennomførte i 2009 en egen strategisamling, for å trekke linjene for utviklingen av foreningen de neste 5 årene. Den gjeldende strategien er i all hovedsak videreført, dog spisset på noen områder. Vi har definert SMB -bedrifter med inntil 50 ansatte i Bergensregionen som vår primærmålgruppe. Vi har også definert "Kompetanse som et viktig satsingsområde i strategiperioden, noe som vi håper skal gjenspeile seg i medlemstilbud i årene som kommer. Avslutningsvis vil jeg takke administrasjon og styre for et meget godt samarbeid i året som gikk. Det har vært en spennende og berikende reise. Jeg benytter også anledningen til å ønske det nye styret lykke til med et nytt og spennende SRF-år. John Magnar Bøe Styreleder 3

4 // referat fra Årsmøte 2009 REFERAT FRA årsmøte 2009 Tirsdag 24. februar kl , Bergens Tidende, Krinkelkroken Antall fremmøte: 42. Stemmeberettigede: 27 Referent: Hanne-Lise Hammersland DAGSORDEN Styrets årsberetning 2008 Årsregnskap 2008 Revisor og desisorens beretning Valg Styreleder Borghild Feet ledet årsmøtet og ønsket velkommen. Det fremkom ingen kommentarer til innkallingen og til dagsorden. Styreleder erklærte årsmøtet for lovlig satt og refererte til dagsorden. Dagsorden ble godkjent. Før gjennomgang av styrets årsberetning informerte styreleder om høydepunkter og styrets fokusområder i 2008: Aktiviteter SRF har også i 2008 hatt høy aktivitet, og har gjennomført 30 medlemsarrangementer, 22 kulturtilbud og 4 andre arrangementer hvor SRF har vært samarbeidspartner. Oppslutningen på våre arrangementer har vært økende og vi ser fra våre evalueringer at medlemmene våre er godt fornøyde med det vi gjør. Synlighet SRF nye profil og hyppig annonsering i Bergens Tidende har gjort SRF mer synlig i 2008 enn vi har vært tidligere. Sterke farger og varierte annonser blir lagt merke til. Medlemsverving Vi har konstatert at vi de siste årene mister medlemmer. Styret har hatt fokus på det og har i 2008 iverksatt en intensiv vervingskampanje, hvor vi bla. har gitt tilbud om 3 måneder gratis prøvemedlemskap. Styret vil også i kommende år ha fokus på medlemsverving og å beholde allerede eksisterende medlemmer. Økonomi Styret og administrasjonen har også i 2008 hatt god økonomistyring og økonomien i SRF kan nå betraktes som solid. Norges Markedsførings Forbund (NMFF): For 2008 bestemte styret at de ville avvente å se utviklingen i NMFF før man besluttet om SRF skulle fortsette sitt medlemskap. Styret har registrert at det har vært en positiv utvikling både med hensyn til ny styreleder i NMFF og nye sponsor avtaler. Med bakgrunn i den registrerte positive utviklingen anbefaler styret at vi fortsetter vårt medlemskap i Norges Markedsførings Forbund. 1. STYRETS ÅRSBERETNING Styreleder gjennomgikk årsberetningen side for side. Det fremkom ingen kommentarer til Årsberetningen. Heller ingen kommentarer til SRF-prisen. Årsberetningen for 2008 ble godkjent. 2. ÅRSREGNSKAP FOR 2008 Styret fremla et regnskap for 2007 med et årsresultat på kr og en egenkapital på kr Det ble kommentert at måten SRF har ført avsetningene på i balansen ikke gir et riktig bilde av hva som er reel gjeld og egenkapital for SRF. Som balansen fremstår i regnskapet viser avsetningene på henholdsvis kr (fondsavsetning) og kr (avsetning til fremtidige aktiviteter) som en gjeld, hvilket reelt sett ikke er en gjeld. Kr er midler vi har avsatt til å imøtekomme 4

5 referat fra årsmøte 2009 // fremtidige forpliktelser som ennå ikke er påløpt. Det ble anbefalt at neste års revisor legger opp til en annen måte å synliggjøre dette på i balansen. Representanter til NMFF styret: John Magnar Bøe og varamedlem Eirik Hokstad. Valgkomiteen trer av etter sin innstilling. 3. REVISOR OG DESISORENES BERETNING Revisors beretning ble opplest. Desisorens beretning ble opplest. Begge ble godkjent. 4. VALG Styreleder Borghild Feet ledet valget. Det ble informert om hvem som har sittet i valgkomiteen for 2009, den bestod av Kari Wulf, Borghild Feet, Elisabeth A. Seim, Mette Skaugvold, Harold Sletten. Varamedlemmer Knut Espelid, Berith Silden, Lisbeth Hope Frugård. Valgkomiteens innstilling var: Styreleder: John Magnar Bøe Nestleder: Eirik Hokstad Styremedlemmer for 2 år: Tone Sandven og Vegard Sletten Styremedlemmer for 1 år: Roy Gunnar Blommedal og Gunnar Nilsen Styrets forslag til ny valgkomite Den sittende styreleder er medlem av valgkomiteen. Det skal i tillegg velgest fire medlemmer: Borghild Feet, Kari Wulf, Elisabeth A. Seim og Mette Skaugvold Varamedlemmer: Harold Sletten, Knut Espelid og Berith Silden. Alle valg var enstemmige og ved akklamasjon. Borghild Feet takket alle som satt i hennes styre for et godt år. Spesiell takk til de avtroppende styremedlemmer: Nina Eknes Ramm, Dave Spilde og Gudrun Jebsen. Styrekjedet ble overrakt til John Magnar Bøe som takket for tilliten. Han presiserte at han går over i historien som SRFs første mannlige styreleder. Han opplyste årsmøtet om at han går inn i vervet med optimisme, pågangsmot og med et godt styre samt en initiativrik administrasjon I kommende periode. Etter ordinært årsmøte ble SRF-prisen utdelt. SRF-prisen for 2008 gikk til Bergens Tidendes Lysfest. Kvelden ble avsluttet i kantinen til Bergens Tidende med servering av gryterett, og Finn Tokvam som leste fra sin bok Tyl. Varamedlemmer: Veline Høyland, Asgeir Steinsland Hansen og Mette Mæhle. Desisorer: Lars-Henrik Berge og Helge Øvrebø Revisor: Øivind Johannessen 5

6 // Det skjer i SRF MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2009 Frokostklubben Frokostklubben er et arrangement hvor vi primært presenterer en bedrift som har noe viktig å fortelle og dele med andre. Vi starter kl og holder på til kl Det blir servert frokost til alle, og den første halvtimen bruker vi til å spise, prate sammen og skape kontakter. Få, om noen, klarer å samle så mange mennesker som SRF gjør på sine frokostklubber - en rolig og inspirerende start på en hektisk arbeidsdag! 13. januar Mobiletech Tema: Mobilen; din neste markedsføringskanal? Mobilt internett og kommunikasjon via mobil kanal. Antall deltakere: januar Digitroll Tema: Utfordringer på nettet. Muligheter og begrensninger for markedsføring, branding og salg på internett. Antall deltakere: februar Nettverksmarkedsføring med Nikken som case Tema: Nikken og Multi Level Marketing ( MLM). Antall deltakere: mars SAS Tema: Hva skjer egentlig i SAS? v/ regionsjef i Scandinavian Airlines Norge, Arnt Olav Haugland. Antall deltakere: april DnB NOR Tema: En innføring i mulighetene som ligger i bruk av BankID. Antall deltakere: april McDonalds Tema: En innføring i konseptet bak Norges største restaurantkjede, og hvordan de i sin strategiske innretting har fokus på fem faktorer: Mennesker, produkter, sted, pris og markedsføring. Antall deltakere: mai Festspill Frokost! Tema: Festspillene 2009 Festspillfrokosten er blitt en tradisjon i SRF, vi gjennomfører den hvert år i april eller mai. Festspilldirektør Per Boye Hansen presenterte årets festspill program, med spesiell fokus på de mange godbitene i programmet for Antall deltakere: mai Jæger Automobil Tema: Lean Adm. dir. i Jæger Automobil, Torgeir Halvorsen, ga en innføring i hvordan selskapet benytter Lean som ledelsesverktøy. Jæger Automobil har implementert Lean i produksjonen for å oppnå effektivisering, kostnadsreduksjon og kundeverdi. Arrangementet ble fulltegnet. 10. juni Kaffehuset Friele Tema: Ansvarlig lidenskap God kaffe og frokost, etterfulgt av omvisning på huset og et foredrag om hvordan Kaffehuset Friele har posisjonert seg i markedet. Arrangementet ble fulltegnet. 25. august Advokat Hogne Sandanger Tema: Styreansvar Han gav et meget relevant foredrag om styreansvar og økte vår bevissthet om at styreverv medfører både ansvar og plikter. Antall deltakere: september Posten Bring Tema: Lov å gjøre forskjell. I forbindelse med den nye markedsføringsloven har Bring mail jobbet med nye markedsmuligheter gjennom tillatt bruk av kupong. Fra Bring Dialog fikk vi en innføring i 1:1 kommunikasjon. Antall deltakere: september BERGENS TIDENDE (BT) Tema: Innholdsstrategi BT inviterte på frokost med direktør Sondre Gravir og sjefsredaktør Trine Eilertsen. Vi fikk høre om BTs posisjon som formidlingskanal og avisens redaksjonelle innholdsstrategi. Arrangementet ble fulltegnet. 27. oktober Advokat (H) Eirik W. Raanes Tema: Enerett og Frihet i den nye merkevareloven. Antall deltakere: 40 6

7 Det skjer i SRF // 11. november AVENIR Tema: Salgsledelse i tøffe tider Avenir presenterte et 360 graders kundesyn. Foredragsholder var Gorm Kunøe Førstelektor, Institutt for Markedsføring,Handelshøyskolen BI. Antall deltakere: november TV2 v/ Adm.dir og sjefredaktør, Alf Hildrum Tema: - TV 2 som kommersiell allmennkringkaster i årene fremover. - Hvordan TV 2 forvalter en av Norges sterkeste merkevarer. - TV 2 på mange plattformer. - Hva er TV 2 s største utfordringer. Antall deltakere: 80 (fulltegnet) 8. desember GRØNNEVIKEN AS Tema: Arbeidsglede Daglig leder Bente Østgulen Heradsveit fortalte om Grønnevikens verdier og hvordan Grønneviken fungerer som arbeidsplass. Avslutningsvis fikk vi en omvisning på bedriftens mange verksteder. Antall deltakere: 46 Lunchklubben 8. februar Bergen Live og BergenFest Tema: Program 2009 Daglig leder Frank Nes og styreleder Gisle Johnsen presenterte hva Bergen Fest og Bergen Live har på programmet i Arrangementet ble fulltegnet på 2 timer. 31. mars Utvikling. org. Tema: Bergen Parkering De presenterte caset Bergen parkeringsselskap som servicebedrift. Antall deltakere: mai Unik Travel og MSC Cruises Tema: Cruise. inviterte SRF om bord i Cruiseskipet MSC Lirica for omvisning og en fantastisk lunsj. I noen timer fikk vi oppleve hva det innebærer å være på cruise. Arrangementet ble fulltegnet på få timer. Kulturtilbud 30. januar Bergen Filharmoniske inviterte til Skjebnesymfonien av Beethoven. 9. mai Nordic Tenors Late Night Show på Ole Bull Scene. 25. juni Brann - Ålesund. Vår samarbeidspartner SK Brann inviterte på hjemmekamp. 15. august Brann- Strømsgodset. Også på denne kampen ble SRF medlemmer invitert til et hyggelig familieopplegg, inkludert pizzabuffet i Kremmerhuset. 15. august Kaptein Knurr & Maremine Mysteriet Familieforestilling i Gamle Bergen. 25. august Jan Herwitz, generalprøve på DNS oktober BIT Teatergarasjen: forestillingen «America Visions of love» 2. oktober Losjen Teater: Nordic Tenors 100 gratis billetter Oktober Volvat medisinske senter: åpent hus med faglige foredrag. 15. oktober Ricks: Ole Paus 17. oktober Spisestedet på Høyden: Matjazz 24. oktober Grand Hotel Terminus: Vokalgruppen TAUS gratiskonsert 13. november BIT Teatergarsjen: Romeo & Juliet 16. november DNS: Brødrene Løvehjerte 9. desember Grieghallen: Bergen Filharmoniske Orkester 15. desember Salem Konferansesenter: Harlem Gospel Choir 7

8 // Det skjer i SRF MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2009 Bergen Markedssymposium februar var det igjen duket for Bergen Markedssymposium. Nytt av året var at vi i etterkant arrangerte en egen symposiefest i Galleri Nygaten. Markedssymposiet ble åpnet av ordfører Gunnar Bakke. Programleder var høyskolelektor ved BI, Morten William Knutsen. Foredragsholdere Ivar Vereide, fagligleder og partner i Dinamo Norge. Han snakket om folkesjel og navlebeskuelse og hvordan engasjere det norske folk. Ivar Vereide er en av Norges mest profilerte og prisvinnende reklame-skapere. Han er mannen som står bak shell-dama lotto-millionær er ikke som andre millionærer og dagen er ikke helt den samme uten VG - i tillegg til en rekke andre suksessfulle reklamekampanjer. Øystein Dørum, sjefsøkonom i DnB NOR, snakket om hvordan vi er påvirket av finanskrisen, hva som er skjedd og hvorfor. Marit Evertsen Grimstad, vaktsjef og programleder for Forbrukerinspektørene (FBI) i NRK. Marit Evertsen snakket om hvordan FBI arbeider med de saker de tar. Kjerstin Fyllingen, konserndirektør i TrygVesta. Kjerstin Fyllingen fortalte om hvorfor og hvordan TrygVesta deltar i klimaløftet som det første selskapet som forpliktet seg til kampanjen. Didrik Munch, konsernsjef for Media Norge. Tema på hans foredrag var hvordan Media Norge skal tilpasse seg og manøvrere i et krevende medielandskap. Ole-Bengt Løgith Moe, administrerende direktør i Mercuri International Norge AS. Hans tema var hvordan man kan utvikle de beste selgerne og hvor viktig det er at ledelsen har fokus på salg. Freddy Kjensmo, humorist og antimotivator, holdt sitt antimotivasjonsforedrag Tid for tomgang. På markedssymposiet ble også kulturgründer 2008 kåret. Antall deltakere: 170 Årsmøte i Srf 24. februar ble SRFs ordinære årsmøte avholdt i auditoriet på Bergens Tidende. Nytt styre og styreleder ble valgt. Styreleder John Magnar Bøe, regiondirektør i Vital. Styrets nestleder Eirik Hokstad, Markedssjef i Ulriken643. Styremedlemmer Tone Sandven, Markedssjef i Lagunen. Vegard Sletten, Daglig leder Johs Lunde. Roy Gunnar Blommedal, TrygVesta. Gunnar Nilsen, Bergens Tidende. Varamedlemmer Mette Mæhle, Byråleder Alf Gundersen. Veline Høyland, sponsorsjef Sparebanken Vest. Asgeir Steinsland Hansen, Steinsland Forvaltning AS. På årsmøtet ble SRF-prisen for 2008 tildelt Lysfesten ved Eivind Sørensen og Bergens Tidende. Tildelingen av denne hedersprisen begrunnet juryen med: «Blant mange stolte bergenstradisjoner er det få om noen begivenheter som samtidig er en så sterk merkevarebygger for én enkel bedrift som Bergens Tidendes lysfest», Antall deltakere: 42 Den Gyldne Hane 17. april gjennomførte SRF for andre gang byens eneste uavhengige konkurranse for reklamebyråene i Bergen. 176 personer deltok på arrangementet for å feire seg selv og hverandre. Den Gyldne Hane ble gjennomført på Hotel Norge i en fullpyntet bankettsal, med mat, drikke, fest og disko. 148 innsendte arbeider ble vurdert og det ble utdelt priser for beste reklame i 15 kategorier. 8

9 Det skjer i SRF // Juryen bestod av Juryformann: Anders Gottlieb-Nygaard Kunderepresentant: Lise Godfrey, markedssjef Kavli. Byrårepresentanter: Bente Sogstad, Oktan Baste Christiansen, Reaktor Anders Kjetland, Artic Tom-Asle Flatholm, Orangeriet Kveldens konferansier og entertainer var Neal Fullerton. Antall deltakere: 176 Andre SRF arrangementer 17. mai Tradisjonen tro startet festdagen med frokost i Bankettsalen på Hotel Norge, før vi gikk samlet til prosesjonen under SRFs fane. I år var temaet motivert av finanskrisen, med kreative forslag til sparing og gjenbruk. Antall deltakere: november Kurs med Øyvind Ursin Kavåg i den nye markedsføringsloven som trådte i kraft 1. juni i år. Øyvind Ursin Kavåg er direktør i Næringslivets Servicekontor for Markedsrett, og betraktes som Norges fremste ekspert på feltet. Han var med som høringsinstans i prosessen med å utarbeide forslag til den nye loven. Antall deltakere: desember I samarbeid med Møllerens, organiserte vi for tredje året en trivelig stund sammen med de minste og samtidig ble kakeboksen full til jul. Antall deltakere: 70 (fulltegnet). To grupper 10. desember SRF markerte julen, og takket alle våre medlemmer for atter et strålende år, med en fantastisk oppslutning på våre arrangementer. Tradisjonen i de fleste bedrifter er å gjøre dette med et julebord. I SRF bryter vi med julebordtradisjonen men holder på tradisjonen fra i fjor. Det gjorde vi med nettverksbygging og juletapas på Clarion Hotel Bergen Airport. Antall deltakere: 150 (fulltegnet) Kveldsarrangementer 24. mars På Høyden Tema: Kortreist mat. SRF ble invitert på kortreist meny og foredrag om matdogme, matmanifest og ideologien bak begrepet kortreist mat. Kveldens vertskap var Hanne Frostad, som eier og driver Spisestedet På Høyden, samt mattattache Gunnar Nagel Dahl og vinlegger Mark Pettit. Arrangementet ble fulltegnet på en dag. 4. mai Ulriken643 Tema: Nyåpning av Ulriken643. Foredrag av markedssjef Eirik Hokstad og reklamemannen Øyvind Boska, som har stått for profilering og markedsføring av Ulriken643. Vi ble servert nydelig Bergensk fiskesuppe fra kjøkkenet til kokken Arthur, som varmet godt på en regnfull og kald maidag på Ulrikens topp. Arrangementet ble fulltegnet. 16. juni SRF Tema: Sommeravslutning. Beredtgruppen inviterte på et fantastisk tapasbord fra deres utsøkte kjøkken. Vinsmaking og konsert med 4 unge talenter fra Griegakademiet satte en ekstra spiss på en svært vellykket kveld. Arrangementet ble fulltegnet Samarbeidsarrangementer 23. april Capa Kinoreklame fokuserte på kino som kreativ arena. En opplevelse hvor alle sanser ble aktivert. 15.oktober Konferansen Digital Effekt arrangert av INMA og Gule Sider, i samarbeid med SRF. Noen av Skandinavias fremste foredragsholdere delte erfaringer og ga råd om effektiv markedsføring og kommunikasjon på internett. 23. oktober Konferansen Trender i Tiden Om sosiale medier og blogging. Et samarbeidsprosjekt mellom SRF, Markedsanalyseforeningen i Bergen og Bergens Tidende. 9

10 // REGNSKAP / BUDSJETT / BALANSE REGNSKAP OG BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT DRIFTSINNTEKTER Medlemskap/kontingenter Arrangementinntekter Sponsorer/andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER 1) DRIFTSKOSTNADER Kostnader nettverk Personalkostnader Arrangement kostnader 2) Kostnader lokaler Leie maskiner, inventar og lignende Kostnadsførte anskaffelser Fremmedtjenester Kontorkostnad Telefon, porto o.l Kostnader og godtgjørelse for reiser Salgs og reklamekostnader Kontingenter og gaver Annen kostnad Tap og lignende SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader ÅRSRESULTAT BALANSE EIENDELER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bank, kasse Sum eiendeler EGENKAPITAL/GJELD Egenkapital 3), 4) Årets resultat Sum egenkapital Leverandørgjeld Offentlige skatter/avgifter Annen kortsiktig gjeld 5) Sum egenkapital og gjeld

11 NOTER // NOTER Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. SRF har videre fulgt relevante bestemmelser i NRS utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig bruk for virksomheten og vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående karakter. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. SRF har i 2009 ikke hatt avskrivninger på anleggsmidler. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en vurdering av de utestående fordringene. SRF har i 2009 ikke avsatt noe til påregnelige tap på kundefordringer. PENSJONSFORPLIKTELSER Pensjonspremie føres sammen med lønnskostnader. For øvrig følges NRSs regler for føring av pensjoner og pensjonskostnader.. SRF har også i 2009 satt regnskap ut til firma. Autorisert Regnskapsfører Astrid Teigland i Visma Services Norge. Avdeling Bergen. (1) Salgsinntekter - MVA-fradrag Av salgsinntekter er 57% av inntektene utenfor avgiftsområdet. Dette danner grunnlag for den forholdsmessige fordeling av mva-fradraget i (2) Arrangementskostnader Det ble i 2008 avsatt til Markedssymposiet Alle kostnadene for 2009-arrangementet er kostnadsført og avsetningen er ført direkte til egenkapital. (3) Fondsavsetning Det var per avsatt i fondsavsetninger til bruk for fremtidige aktiviteter. Dette beløpet er i 2009ført direkte til egenkapital. (4) Egenkapital Egenkapital per kr avsetninger overført fra gjeld kr årets resultat kr = Egenkapital per kr (5) Annen gjeld Ref note 2 og 3 var det per betydelige avsetninger som var ført som gjeld. Disse er nå overført til egenkapital. Bergen 26. januar 2010 Styret i Salgs- og Reklameforeningen John Magnar Bøe Styreleder Eirik Hokstad Styrets Nestleder Vegard Sletten Styremedlem Tone Sandven Styremedlem Roy Gunnar Blommedal Styremedlem Gunnar Nilsen Styremedlem Veline Høyland Styremedlem Mette Mæhle Varamedlem Asgeir Steinsland Hansen Varamedlem 11

12 // MEDLEmSSTATISTIKK, BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, m.m. MEDLEMSSTATISTIKK, BERGENSFONDET, SRF-PRISEN, M.M. medlemsstatistikk Firmamedlemmer Personlige medlemmer Honnør/student Prøvemedlemmer* *) Definisjon prøvemedlem: Medlem med gratis prøvetid på 3 mnd. Bergensfondet Styret i Bergensfondet har i 2009 bestått av Arne Johannesen(leder), Svein Nordahl Pedersen, Lars- Henrik Berge, Øivind Johannessen og John Magnar Bøe. På grunn av positiv utvikling i finansmarkedene i siste halvdel av 2009 er deler av fondets kapital oppskrevet. Det har ikke vært delt ut midler fra fondet i Regnskap Bergensfondet Resultat finansaktiva Renter Utdeling midler ÅRSRESULTAT AKTIVA Innestående i bank Beholdning verdipapirer SUM AKTIVA PASSIVA Egenkapital Overskudd EGENKAPITAL Statutter for Bergensfondet Bergensfondet ble opprettet i 1988 etter initiativ fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. Bergensfondets formål er å tilføre ressurser til idèer, aktiviteter og tiltak som har som utgangspunkt å skape virksomhet i og interesse for Bergensområdet. Fondets grunnkapital er minimum kr Årlig kan fondets styre disponere kapitalens avkasting, samt en nedbygging av selve fondet med ca 10 % av grunnkapitalen. Fondet ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret kan hvert år velge om ett eller flere tiltak skal tildeles ressurser. Imidlertid skal styre påse at de tiltak som velges tildeles ressurser i en slik grad at målbare resultater oppnås. Fondets grunnkapital kan bygges ned over tid. Endringer av fondets statutter krever godkjennelse i Salgs- og Reklameforeningen i Bergen. SRF-PRISEN Komiteen har bestått av Elisabeth Anfinsen Seim, Kari Wulf, Borghild Feet, John Magnar Bøe og Eirik Hokstad. Aktiva Bankinnskudd Sum Passiva Kapital Renter Sum HEDERSTEGN Medlemmer i Ordenskapitlet: Knut Espelid, Fredrik Schaefer, Peter Kolderup Greve, Nina Broch Mathisen og foreningens styreleder. Ordenstegn deles kun ut i forbindelse med jubileer. Det har derfor ikke vært avholdt noen møter i komiteen i REPRESENTASJON FOR SRF Norges Markedsføringsforbunds styre: John Magnar Bøe 17. mai komiteen: Arne Storetvedt Det nyttige Selskabs forretningsfasadepris, jury: Kai Ove Carlsen. Norsk Handelsmuseum/Norsk Reklamemuseums styre: Kåre Offerdal FORENINGENS ARKIV Foreningens arkiv er oppbevart i Bergen Byarkiv. 12

13 srf prisen 2008 // SRF-PRISEN 2008 Blant mange stolte bergenstradisjoner er det få om noen begivenheter som samtidig er en så sterk merkevarebygger for én enkel bedrift som Bergens Tidendes lysfest. SRF-prisen 2008 gikk til: Bergens Tidendes lysfest Prisen er også en honnør til de mange medhjelperne som stiller opp, og bidrar til at Bergens Tidende skaper en begivenhet for hele Bergen. År etter år samler mediehuset i Krinkelkroken rundt høytidsstemte mennesker rundt Lille Lungegårdsvann. Enkelte år, når vinterstormene river som sterkest, kan det riktignok være at noen få deltakere regner eller blåser bort på sin vei til sentrum. Andre år har det vært så mye som fremmøtte når juletreet tennes og allsangen runger over byen. Tidspunktet for Bergens Tidendes lysfest er alltid lørdag før første søndag i advent. Slik har det vært 19 år på rad, og slik har begivenheten opparbeidet seg et renommé det går gjetord om langt utenfor byens grenser. Mange har gjort Bergens Tidendes lysfest til en årlig førjuls -tradisjon for hele familien. og det kommer tilreisende fra både inn- og utland for å delta. Samtidig som lysfesten inngår som en tydelig del av Bergens Tidendes merkevarestrategi, er profileringen lavmælt og lite påtrengende. I løpet av en klokketime opplever deltakerne høytid og at de er del av et fellesskap. Dette er trolig noe av grunnlaget for lysfestens suksess og allmenne tilslutting. Utdelingen av hedersprisen er et ledd i Salgs- og Reklameforeningens arbeid for høy faglig standard, sunne prinsipper, ansvarsfølelse og gode forretningsskikk i all markedsføring til beste for samfunnet, næringslivet og forbrukerne. Og slik SRF ser det er Lysfesten nettopp et glitrende eksempel på dette. SRF vil få gratulere Bergens Tidendes Lysfest som vinner av SRF-prisen Prisvinnere siste 4 årene: 2004 SK Brann 2005 BergenFest 2006 Stoltzekleiven Opp 2007 Akvariet 2008 Bergens Tidenes lysfest SRF-prisens komite i 2008 besto av: Mette Gro Skaugvold Elisabeth Seim Kari Wulf Borghild Feet John Magnar Bøe 13

14 // styret i srf Styret i Salgs- og Reklameforeningen representerer mange ulike bransjer i Bergen, men med en fellesnevner, - alle arbeider innen salg og markedsføring. For styret har det vært en hovedoppgave å sørge for å gi medlemmene arrangementer med faglig god kvalitet. I 2009 har styret i SRF i sitt styrearbeid hatt fokus på å jobbe frem en ny strategiplan for SRF. Styret i SRF 2009 Fra venstre: Gunnar Nilsen, styremedlem. John Magnar Bøe, styreleder. Mette Mæhle, varamedlem. Tone Sandven, styremedlem. Vegard Sletten, styremedlem. Eirik Hokstad, nestleder. Roy Gunnar Blommedal, styremedlem. Asgeir Steinsland Hansen, varamedlem. Veline Høyland, varamedlem. VALGKOMITÈENS INNSTILLING FOR 2010 Styreleder Eirik Hokstad Nestleder Vegard Sletten Styremedlemmer for 2 år Gunnar Nilsen Mette Mæhle Styremedlemmer for 1 år Tone Sandven (ikke på valg) Veline Høyland Varamedlemmer Heine Eliassen Vibeke Johannesen Karsten Refsdal Desisorer Lars-Henrik Berge og Helge Øvrebø Revisor Øivind Johannessen Representant til Norges Markedsføringsforbunds generalforsamling Eirik Hokstad Varamedlem Vegard Sletten Styrets forslag til valgkomitè Den sittende styreleder er medlem av valgkomitèen. Det skal dessuten velges fire medlemmer: John Magnar Bøe Borghild Feet Kari Wulf Elisabeth A. Seim Varamedlemmer Harold Sletten, Knut Espelid og Berith Silden 14

15 VALGKOMITÈENS INNSTILLING FOR 2010 // Eirik Hokstad (Daglig leder / Markedssjef Ulriken643) Utdanning: Bachelor i International business and marketing ved BI Bergen (NMH). Praksis: Markedssjef i KJS Servering og rådgiver i BB Rådgivning ASA. Jobber nå som markedssjef i Ulriken643 med å utvikle Ulriken643 til å bli Bergens viktigste attraksjon. Vegard Sletten ( Daglig Leder/CEO ved Johs Lunde Cargo Group AS.) Vegard har 10 års erfaring fra det norskeide industrikonsernet Glamox. Der arbeidet han i flere ledende stillinger, og var i 8 av årene deltagende i Glamox Norge sin ledergruppe. Vegard er utdannet innen markedsføring, økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI. Tone Sandven (Markedssjef i Lagunen Storsenter) Utdanning: Diplomøkonom BI, med spesialisering innenfor markedsføring. Fagkurs i prosjektstyring ved NHH. Praksis: Markedssjef på Lagunen Storsenter. Har bl.a. arbeidet mye med merkevarestrategi og gjennomføring av kommunikasjonsprosesser. Tidligere praksis fra avis, bank, og detaljhandel. Gunnar Nilsen (Salgs- og Markedssjef i Mediehuset Bergens Tidende) Utdannelse fra Universitetet i Bergen og Handelshøyskolen BI. Praksis: Avdelingsleder i Hi-Fi Klubben. Salgssjef, Markedssjef og konstituert Daglig leder for Kverneland Bil AS. Har i dag salgs, personal og resultatansvar for all omsetning i alle mediekanaler overfor relasjons- og nøkkelkunder i Mediehuset Bergens Tidende. Er også medlem i Markedsrådet i Media Norge Salg. Veline Høyland (Sponsorsjef i Sparebanken Vest) Utenom bank har hun og erfaring fra hotell, detaljhandel og kunstgalleri. Utdanning: Mellomfag i Statsvitenskap, personalforvaltning og ledelse, privatøkonomi med jus. Har fagkurs bl.a. i styrekompetanse og markedsføring fra BI og Strategi strategisk analyse fra NHH. Mette Mæhle (Daglig leder i Alf Gundersen) Utdanning: Siv. øk. fra Heriot-Watt University i Edinburgh og senere utdannelse fra BI og University of Houston innen kommunikasjon, markedsføring og e-handel. Praksis: forsikring, reklamebyrå og bank. Erfaring fra DnB/Vital med produktansvar og markedsansvar på både privat- og bedriftssiden, og 11 års byråerfaring, de siste årene som daglig leder Karsten Refsdal (Produktutvikler, Norgesmøllene AS) Utdanning: Master i markedsføring, EADA Barcelona, bachelor i markedsføring fra BI med bedriftsutvikling som spesialisering. Praksis: Arbeider som produktutvikler der hovedfokus ligger på utvikling av nye produktkonsepter for dagligvarehandelen under Møllerens merkevare. Tidligere praksis fra detaljhandel. Vibeke Johannesen (Salgssjef bedrift i Brann) Utdannet Diplommarkedsfører BI Bergen, I Brann har hun har ansvar for et team på 5 personer som jobber med salg og oppfølging av Brann sine samarbeidspartnere. Var tidligere salgssjef på Scandic Bergen City og før dette arbeidet hun med salg i TNT Norge. Heine Eliassen (Markedssjef i Kaffehuset Friele) Heine er utdannet Siviløkonom fra Høgskolen i Bodø. Han har mer enn ti års operativ og strategisk erfaring i noen av Norges sterkeste merkevaremiljøer. Har tidligere jobbet som Forretningsutvikler, Produktgruppesjef, Prosjektleder og Produktsjef i Rieber & Søn s norske og utenlandske virksomheter. I tillegg har han jobbet flere år med salg og markedskonsultasjon i ulike selskaper, deriblant i Innovasjon Norge. 15

16 VI TAKKER VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen Telefon

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

REFERAT FRA Årsmøte 2010

REFERAT FRA Årsmøte 2010 år SERENI N B T G 2010 STYRELEDERS BERETNING 3 styreleders beretning 4 REFERAT FRA Årsmøte 2010 6 medlemsmøter og arrangementer 2010 10 årsregnskap, 2010 balanse 2010 budsjett 2011 11 noter 12 bergensfondet,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2016 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2016 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 790 879 1 640 801 Medlemskontingent 211

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2013 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011

\)vtltllt^ Firma: Oppland Legeforening RESULTATREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP 11 \)vtltllt^ KONTO NAVN NOTE REGNSKAP 11 BUDS.JETT 11 REGNSKAP O1O 31 Kursavgifter 311 Kursavgifter kurskomiteen 39 Overføringer fra DNLF 391 Tilskudd til støttekollega-ordningen SUM

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER

MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 SRF FREMMER DYKTIGE TALENTER ÅRSBERETNING 2014 1 ÅRSBERETNINGEN 2014 4 5 8 10 11 12 13 14 19 STYRELEDERS BERETNING MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2014 REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2014 REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 BALANSE 2014 NOTER MEDLEMSTATISTIKK

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2014 Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2014 2013 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 529,856 531,017 Sum driftsinntekter 529,856 531,017 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER

STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER ÅRSBERETNING 2012 4 5 8 14 15 16 17 18 19 STYRELEDERS BERETNING REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011 MEDLEMSMØTER OG ARRANGEMENTER 2012 ÅRSREGNSKAP 2012 BALANSE 2012 BUDSJETT 2013 NOTER BERGENSFONDET SRF PRISEN M.M.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Norsk Geologisk Forening - org.nr. 971 376 023 Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning RESULTATRAPPORT beløp i 1.000 kr NOTE 31.12.10

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer