Brann- og røykspjeld type WIP TEKNISK DOKUMENTASJON OG DRIFTSDOKUMENTASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brann- og røykspjeld type WIP TEKNISK DOKUMENTASJON OG DRIFTSDOKUMENTASJON"

Transkript

1 Brann- og røykspjeld type WIP TEKNISK DOKUMENTASJON OG DRIFTSDOKUMENTASJON Brann- og røykspjeld type WIP Versjon WIP

2 Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 3 2. EMNER I DOKUMENTASJONEN 3 3. HENSIKTEN MED ENHETEN-BRUKSOMRÅDER 3 Bruk 3 Brannmotstand 4 Utførelsesversjoner 4 4. KONSTRUKSJON OG BRUKSPRINSIPP 4 Konstruksjon 4 Bruk 4 Drivverks- og utløsersystemer 5 Mål 5 5. BETEGNELSER PÅ BRANNSPJELDET 7 6. INSTALLERING AV ENHETEN 8 INSPEKSJON FOR FORHÅNDSINSTALLASJON 9 INSTALLERINGSÅPNINGEN ELEKTRISKE KOBLINGER HÅNDTERINGS- OG LAGRINGSFORHOLD VEDLIKEHOLD OG SERVICE BETINGELSER OG VILKÅR FOR GARANTI 15 2

3 1. INTRODUKSJON Hensikten med denne tekniske dokumentasjonen og driftsdokumentasjonen er å gjøre brukeren kjent med hensikten, konstruksjonen, driftsprinsippet, riktig installering og bruk av produktet. Dokumentasjonen inneholder også tilleggsinformasjon om driftsforhold, vedlikehold og garantivilkår for produktet. Dokumentasjonen gjelder for alle typer brann og røyk spjeld type WIP. Ved å lese anbefalingene i denne dokumentasjonen, sikres det at enheten fungerer som den skal i forhold til brannsikring av ventilasjonsanlegg i en brancelle eller brannseksjon, i tillegg til at sikkerheten til brukerne ivaretas. 2. EMNER I DOKUMENTASJONEN Emnet i gjeldende teknisk dokumentasjon og driftsdokumentasjon er brannspjeld type WIP i generelle ventilasjonssystemer, på steder der disse systemene går gjennom bygningsdeler med spesifikk brannmotstand. Disse spjeldene kan også plasseres på enden av slike ventilasjonssystemer (der installasjonen kun er koblet med kanal fra en side). Mcr WIP brannspjeld er også ment for bruk som overstrømnings spjeld uten anslutning av kanaler og som røykavtrekk spjeld i brannklassifiserte sjakter (normalt lukket og åpner på signal) MERK Ved utstedelse av denne tekniske dokumentasjonen og driftsdokumentasjonen, utløper alle tidligere versjoner. Denne tekniske dokumentasjonen og driftsdokumentasjonen er ikke relatert til spjeld som er produsert før utstedelsesdato. 3. HENSIKTEN MED ENHETEN-BRUKSOMRÅDER Bruk Det lukkende brann og røykspjeldet WIP med termisk utløser er designet for å integreres i eksisterende ventilasjonssystemer, brannventilasjonssystemer eller kombinasjon av begge, på steder der disse systemene går gjennom deler av bygningen som deler brannsoner. Brannspjeld type WIP kan også monteres på enden av ventilasjons-kanaler, rett før luftinntak eller avtrekksgitter. Slike systemer brukes ofte i brannventilasjonssystemer (luftinntak og røykavtrekk). Annen funksjonalitet er å bruke WIP som et overføringsspjeld som slipper frisk luft inn i det røyklagte området. Brannspjeldene mcr WIP/S med termisk utløser er designet for å integreres i eksisterende ventilasjonssystemer, på steder der disse systemene går gjennom deler av bygningen som deler brannsoner. Når det brenner, gjør disse brannspjeldene at røyk og varme ikke spres, ved hjelp av ventilasjonsanlegg og luftekanaler. Ved normal bruk er bladene i brannspjeldet i åpen posisjon. I tilfelle brann lukkes spjeldene automatisk, eller ved at termisk utløsningsmekanisme startes. Brannspjeldene mcr WIP/V har ikke termiske utløsere og brukes i brannventilasjonssystemer for røykavtrekk, samt i brannventilasjonssystemer for friskluftinntak, noe som gir konstant frisk luft ved utlufting av røyk. Ved normal bruk er bladene i brannspjeldet i lukket posisjon. I tilfelle brann åpnes spjeldene automatisk og, avhengig av installasjonstype, starter utslipp og overføring av røyk og varme gasser gjennom spjeldet, eller slipper inn frisk luft for utlufting. Brannspjeldene mcr WIP/M har ikke termiske utløsere og brukes i installasjoner der ventilasjonskanalene har en dobbeltfunksjon: Generelle ventilasjonssystemer og brannventilasjonssystemer blandede systemer. Ved normal bruk er bladene i brannspjeldet i åpen posisjon (lignende mcr WIP/S), men i tilfelle brann, lukkes eller åpnes spjeldene automatisk. Scenarioet for bruk av brannspjeld må være nært knyttet til røykavtrekkscenarioet ved brann. Brannspjeldene mcr WIP/T, som er utstyrt med termisk utløser, brukes som overstrømnings spjeld. I dette tilfellet er brannspjeldet innebygd i branndelen og er ikke tilkoblet ventilasjonskanaler fra begge sider. Ved normal drift er bladene i brannspjeldet åpne, og frisk luft kommer gjennom åpningen og deretter lukker ved brann. En mulig løsning er at brannspjeldet er normalt er lukket, og åpnes etter å ha mottatt et alarmsignal, slik at de aktivt tar del i å gi frisk luft og trekke ut røyk. I begge situasjoner lukkes spjeldet på tross av alarmsignalet når temperaturen nær mcr WIP/T overskrider 72 C. For å kontrollere brannspjeld mcr WIP/T, brukes lignende mekanismer som for mcr WIP/S. I lukkende brannspjeld type mcr WIP/S og mcr WIP/T kan drivverk uten termiske utløsere brukes når spjeldene er installert i gasslukkingssystemer. Der har de en avlastningsfunksjon. Brannspjeldet kan ikke brukes i installasjoner som er utsatt for/sårbare overfor støv, unntatt hvis det er inkludert i et spesielt, individuelt forberedt tjenesteog inspeksjonsprogram. 3

4 Brannmotstand EIS60 og EIS120 avhengig av produksjonssystem og - metode og installasjonssted. Utførelsesversjoner mcr WIP/S lukkende brannspjeld for generelle ventilasjonsinstallasjoner mcr WIP/V brannspjeld for brannventilasjonsinstallasjoner (røykutslipp) mcr WIP/M brannspjeld for blandede systemer (som samtidig spiller rollen som generelle ventilasjonsinstallasjoner og brannventilasjonsinstallasjoner) mcr WIP/T - Overluftsspjeldspjeld som lukker ved brann eller overluftspsjeld som normalt er lukket og åpner ved brann for røykevakuering Brannspjeld mcr WIP kan også brukes som: rektangulære spjeld mcr WIP (figur 1a) rektangulære spjeld med flens (figur 1b) 4. KONSTRUKSJON OG BRUKSPRINSIPP Konstruksjon Det lukkende brannspjeldet mcr WIP består av en bekledning med rektangulært tverrsnitt, en uttakbar lede plate med mange blader som roterer rundt sin egen akse, og en utløser- og kontrollmekanisme som fjern startes eller startes automatisk, eller ved bruk av den termiske utløseren. Brannspjeldkassen er laget av galvaniserte eller rustfrie stålplater. En flens av silikat og sement er en integrert del av kassen. Den totale lengden på kassen er min. 135 mm. Hvert blad er laget av 15 mm tykke gipsplater. Hele bladets flate er dekket av galvanisert eller rustfritt stål. En pakning med et tverrsnitt på 36 x 2 mm er limt på innsiden av kassen. Ledeplatebladene roterer rundt aksen, som består av to stålpinner. Firkantede og rektangulære brannspjeld produseres med flenser som gjør det mulig å bruke brannspjeldene i kanaler. Hvis det er runde kanaler, monteres brannspjeldet som en firkant med en rund flens. Bruk De lukkende brannspjeldene mcr WIP/S og mcr WIP/T er åpne i normal posisjon. Brannspjeldenes bevegelse til sikker (lukket) tilstand finner sted: automatisk gjennom bruk av spjeldmotorer som lukker spjeldet på signal fra brannalarmanlegg (Belimo eller ATEX godkjent motor type Edelweis). MERK Brannspjeld mcr WIP/T kan også brukes som overluftsspjeld som er normalt lukket. Disse spjeldene åpnes etter å ha mottatt et alarmsignal (Spenning på-lukket, spenning av= åpner spjeldet. Motor leveres da uten termoelektrisk utløser. Dobbelfunksjonstype brannspjeld mcr WIP/M (for blandede systemer) er åpne i normal posisjon. I tilfelle brann, lukkes eller holdes brannspjeldene åpne avhengig av brannscenarioet. Brannspjeldenes bevegelse til sikker (lukket) tilstand finner sted: automatisk gjennom bruk av et aksialt styreelement (aksiale styreelementer BELIMO i serien BE, BLE uten termisk utløser). Det er også mulig og åpne spjeldet med en sekskantet skiftenøkkel, bruk den sakte og forsiktig. Hvis du vrir for fort, kan du skade de interne mekanismene i styreelementet eller de angitte transmisjonene. Brannspjeldene med styreelementene BELIMO i serien BE eller BLE åpnes og lukkes når det leveres spenning til styreelementterminalene (styreelementet har ikke noen trekkfjær). Brannspjeld kan også åpnes og lukkes manuelt ved hjelp av en skiftenøkkel. Åpne spjeldet med en sekskantet skiftenøkkel, bruk den sakte og forsiktig. Hvis du vrir for fort, kan du skade de interne mekanismene i styreelementet eller de angitte transmisjonene. MERK Ingen må under noen omstendigheter dra i ledeplaten i spjeldet for å åpne eller lukke det. Det kan forårsake skade på den selvbremsende drivverksmekanismen i enheten. Da gjelder ikke garantien. Drivverks- og utløsersystemer Drivverkssystemet for brannspjeld mcr WIP kan være: (uten integrert termisk utløser) utstyrt med trekkfjær og hendel- og kamsystem. I dette tilfellet er den termiske utløseren 72 b montert på utsiden av brannspjeldet, på ledeplaten. Utløser- og kontrollmekanismen i form av elektrisk motor med trekkfjær BELIMO i serien: BF eller BLF for en spenning på 24 V AC/DC eller 230V AC. Mål Stengende brannspjeld av typen WIP produseres med følgende mål: fra 120 x 160 mm til 1000 x 1000 mm. I tillegg til standardmålene er det mulig å skaffe brannspjeld med mellomliggende mål. Det maksimale tverrsnittområdet for brannspjeldene av typen WIP er: 1 m2 (f.eks. brannspjeld 1200 x 800 mm). Minimumsområdet for brannspjeldene er 0,019 m2. 4

5 a) b) Figur 3: Brannspjeld mcr WIP med BLF motor aksialt styre element: A) rektangulært spjeld, B) rektangulært spjeld med runde kontaktpunkter. Figur 4: Brannspjeld mcr WIP med BF motor aksialt styre element: A) rektangulært spjeld, B) rektangulært spjeld med rund anslutning. 5. BETEGNELSER PÅ BRANNSPJELDET Type: mcr WIP / 400 (bredde) x 400 (høyde) / BF24V Belimo brannspjeld motor 24V Mål ved aktiv åpning Type brannspjeld Mcr WIP... / B x H rektangulært brannspjeld Mcr WIP... / DIA rektangulært brannspjeld med overgang til rund kanal mcr WIP/S lukkende brannspjeld mcr WIP/V brannspjeld for brannventilasjonsinstallasjoner (røykavtrekk) mcr WIP/M brannspjeld for blandede systemer mcr WIP/T overføringsspjeld mcr WIP(O) rektangulært brannspjeld med overgang til rund kanal 5

6 Utløser- og kontrollmekanismer: BF24-T styre element med trekkfjær, termisk utløser, levert med en spenning på 24 V AC/DC BF230-T styre element med trekkfjær, termisk utløser, levert med en spenning på 230 V AC BF24 styre element med trekkfjær, levert med en spenning på 24 V AC/DC BF230 styre element med trekkfjær, levert med en spenning på 230 V AC BLF24-T styre element med trekkfjær, termisk utløser, levert med en spenning på 24 V AC/DC BLF230-T styre element med trekkfjær, termisk utløser, levert med en spenning på 230 V AC BLF24 styre element med trekkfjær, levert med en spenning på 24 V AC/DC BLF230 styre element med trekkfjær, levert med en spenning på 230 V AC deler av bygninger som har lav motstandsdyktighet mot brann. Ved denne typen montering har ovennevnte spjeld en brannmotstand tilsvarende brannmotstanden til veggen ved å overholde kriteriet for motstandsdyktighet mot røyk. Type styreelement Ledeplateposisjon NO/NC Belimo i serien BE Belimo i serien BLE Ledeplate åpnet styreelementet indikerer 0 Ledeplate lukket - styreelementet indikerer 90 Belimo i serien BF Belimo i serien BLF Ledeplate åpnet styreelementet indikerer 90 Ledeplate lukket - styreelementet indikerer 0 6. INSTALLERING AV ENHETEN MERK Ved montering av spjeldet og ferdigstillelse av arbeidet, må muligheten for fremtidig tilgang til enheten og fjerning av utløser- og kontrollmekanismen ved vedlikehold tas med i beregningen. Brannspjeld mcr WIP kan monteres i følgende deler av bygningen (vegger eller tak): Lettbetong (Leca,Siporex etc) med en minimum tykkelse på 110mm Betongtak med en tykkelse på minst 150 mm Betongvegger med en tykkelse på minst 110 mm Murvegger laget av murstein med en tykkelse på minst 120 mm Gipsvegger med en tykkelse på minst 115 mm. Lukkende brannspjeld mcr WIP kan også monteres i 6

7 6.1. INSPEKSJON FOR FORHÅNDSINSTALLASJON Hvert brannspjeld inspiseres før det pakkes og sendes av produsenten. Når du har pakket ut, sjekk at kassen ikke er ødelagt, og at brannspjeldet ikke har blitt skadet under transport. 6.2 INSTALLERINGSÅPNINGEN Minimumsstørrelsen på åpningen slik at det rektangulære brannspjeldet kan installeres riktig, er (B A) x (H + 140) mm. Figur 5: Forberede installeringsåpningen Brannspjeld Mål A [mm] Mål B0 [mm] Med Belimo-spjeldmotor i serien BLF Med Belimo-spjeldmotor i serien BF

8 6.3. FESTE / MONTASJE Riktig funksjon for brannspjeld mcr WIP opprettholdes når rotasjonsaksen er en horisontal akse. Utløser- og kontrollmekanismen kan monteres på høyre eller venstre side på kanalen, uavhengig av luftstrømmen. Kontroll mekanisme skal altid være tilgjengelig ved montasje i sjakter (utvendig) Det er godkjent å montere et spjeld i en posisjon der rotasjonsaksen til spjeld bladene på brannspjeldet er vertikal under forholdene, hvis dette er rapportert til produsenten på forhånd. Før brannspjeldet festes må det plasseres aksialt (vegg eller tak som utgjør brannsoneinndelingen) i en åpning som er forberedt på forhånd. Deretter må det vatres opp og festes. For brannspjeld med mål på over 700 x 700, sett inn avstivere. Etter dette må spjeld bladene settes i gang manuelt for å sjekke om den snur seg riktig (at den ikke slår mot kassen). Lukk bladene. Fest enheten ved hjelp av branntetnings masse (brann støpe masse som f eks GPG masse). Dette gjelder for alle type vegger. I lettvegger må konstruksjonen være tett (stålomslag) i ut sparrings dybden (figur 7). Sørg for at branntetnings massen ikke havner i funksjonsdelene i brannspjeldet (utløser- og kontrollmekanismen, spjeldblad, pakninger og grensebrytere). Under dette arbeidet må du beskytte brannspjeldet med beskyttelsesfilm eller annet dekkende materiale til arbeidet er fullført. Spjeldblad må være lukket til mørtelen har tørket. Etter at mørtelen har tørket, fjern brakettene og åpne og lukk spjeldet for å sjekke at spjeld bladene fungerer som den skal. For å sikre brannmotstanden til branndelingselementet, sjekk hvordan det er festet rotasjonsaksen på bladene i brannspjeldet må ikke stikke utenfor veggen. I deler som har en tykkelse som kan sammenlignes med tykkelsen på brannspjeldet, er brannspjeldet festet slik at brannspjeldaksen er plassert sentralt i midtpunktet. Tilkobling av brannspjeldet som er festet i luftekanalen må utføres koaksialt. Ved installering av brannspjeldet i delen, må det ikke forekomme skader på brannspjeldet, og spesielt ikke belastninger. Brannspjeldet må ikke være et støttende element i ventilasjonssystemet eller luftekanalen det er installert i. Det er ikke tillatt å bore i brannspjeldkassen, eller skru inn bolter, skruer, eller andre elementer som kan gå gjennom kassen til innsiden av spjeldet. Etter at det er festet i luftekanalen, sjekk igjen om spjeldet fungerer som det skal. Ved installering av brannspjeld mcr WIP, vær spesielt oppmerksom på at den termiske utløseren (sammensmeltingselementet) ikke blir skadet eller utsettes for høy temperatur (på grunn av brann, sveiseapparater, loddebolter) som kan forårsake at det ikke fungerer som det skal. (Dette er et enkeltoperasjonselement, og er ikke underlagt garantien.) Pakningene som er installert i spjeldet må ikke utsettes for høye temperaturer. Hvis pakningen utvider seg, lukkes ikke spjeldet skikkelig. Etter at monteringen er fullført, rengjør spjeldet nøye, slik at det ikke er igjen noen rester fra mørtelen. Det kan gjøre at spjeldet ikke fungerer som det skal. Figur 7: Brannspjeld mcr WIP installering i mur- og betongvegger, lettbetong og gips vegger Branncelle/ seksjoneringsvegg Brannstøpemasse Branncelle/ seksjoneringsvegg Brannstøpemasse 8

9 6.4. ELEKTRISKE KOBLINGER Etter at spjeldet er montert riktig, må motorkablene kobles til det elektriske anlegg (brannalarmsentral). Nedenfor vises koblingsdiagrammer og grunnleggende elektriske data for utløser- og kontrollmekanismene som leveres med brannspjeld mcr WIP. Elektriske data for BELIMO-motorer Tekniske data BLF 24 (BLF24-T) BLF230 (BLF230-T) BF 24 (BF24-T) BF230 (BF230-T) Forsyning AC 24 V 50/60 Hz AC DC 24 V 50/60 Hz AC 24 V ±20 % AC /60 Hz / DC 24V ±10 % 50/60 Hz Strømkrav: - ved fjærspenning, ved opprettholding 5 W 5 W 2,5 W 3 W 7 W 8 W 2 W 3 W Appretur (tydelig strøm) 7 VA 10 VA 12,5 VA Beskyttelsesglass III II III II Beskyttelsesgrad IP 54 IP 54 Hjelpebryter: - bryterpunkt Dreiningsmoment: motor fjær Rotasjonsvinkel 2 x SPDT 6(1,5)A AC 250 V 5, 80 4 Nm 4 Nm 95 (inkludert fjærspenningen som starter på 5 ) 2 x EPU 6(3) A, 250V~ 5, Nm 12 Nm 95 (inkludert fjærspenningen som starter på 5 ) Brannspjeldposisjon Kontaktpunkt 12 mm Kontaktpunkt 12 mm Ledekobling: - motor (lengde 1 m) - hjelpebryter (lengde 1 m) 2 x 0,75 mm2 6 x 0,75 mm2 2 x 0,75 mm2 6 x 0,75 mm2 Bevegelsestid: 20 C) motor returfjær s (0-4 Nm) 20 s ved -20~+50 C maks. 60 s ved -30 C 140 s 16 s Temperatur i omgivelsene C C Lydnivå: motor fjær maks 45 db (A) ~ 62 db (A) maks 45 db (A) ~ 62 db (A) Vedlikehold: Vedlikeholdsfri Vedlikeholdsfri 9

10 ~ AC 24 V - + DC 24 V N L1 AC 230 V Merk: 24 V tilkobling gjennom sikkerhetstransformator. Bytte med minst 3 mm mellomrom mellom kontaktene (i frakoblet tilstand) er påkrevet ved frakobling av styreelement BFT230-T fra strømnettet. Figur 9: Koblingsdiagram for BELIMO BF24-T(-ST), BF230-styreelementer Mulig parallell tilkobling av fremtidige drivverk. Sjekk strømforbruket. For å skille systemet fra nettverket, bør det utstyret med en enhet som kobler fra fasevaierne, med et mellomrom mellom kontaktene som tilsvarer minst 3 mm. Mulige parallelle tilkoblinger for flere styreelementer. I slike tilfeller, følg med på strømforbruket. Figur 10: Koblingsdiagram for BELIMO BLF230-T styreelement. Koble gjennom å skille sikkerhetstransformatoren. BLF24-T-ST: Versjon med plug-in-koblingspunkter for å koble til strømforsyning og kommunikasjonsenhet KN Mulige parallelle tilkoblinger for flere styreelementer. I slike tilfeller, følg med på strømforbruket. Figur 11: Koblingsdiagram for BELIMO BLF24-T og BELIMO BLF24-T-ST. 10

11 Tekniske data BLE24 BLE 230 Forsyning AC 24 V 50/60 Hz / DC 24 V AC 230 V 50/60 Hz Strømkrav: - under bevegelse - når den er i ro 4 W 0,5 W 4 W 0,5 W Appretur (tydelig strøm) 10 VA 10 VA Beskyttelsesglass III II Beskyttelsesgrad IP 54 IP 54 Rotasjonsvinkel 100 ( ) 100 ( ) Brannspjeldposisjon kontaktpunkt 12 mm kontaktpunkt 12 mm Bevegelsestid: - bevegelse mellom grenseposisjoner < 30 s for 90 st. < 30 s for 90 st. Driftstemperaturer C C - Lydnivå: ~ 62 db (A) ~ 62 db (A) To-vaierkontroll Koble gjennom å skille sikkerhetstransformatoren. Styreelementet kan kun demonteres av produsenten. Det inneholder ingen elementer som kan erstattes eller repareres av brukeren. BE 24, BLE 24 Figur 12: Koblingsdiagram for BELIMO 24 og BELIMO 24 styreelementer. 11

12 EDELWEISS-motorer Tekniske data EXBF B N 000 EXBF A N 000 Forsyning 24 V AC ± 20 % 50/60 Hz / 24 VDC-10/+20 % 230 V AC ±14 % 50/60 Hz Strømkrav: - ved fjærspenning 7 W 8 W - når den er i ro 2 W 3 W Appretur (tydelig strøm) 10 VA 12,5 VA Beskyttelsesglass IP 66 IP 66 Hjelpebryter: 2 x SPDT 6A (3) maks. 250 V AC 2 x SPDT 6A (3) maks. 250 V AC - aktiveringspunkt 5,80 5,80 Dreiningsmoment: - motor 18 Nm 18 Nm - fjær 12 Nm 12 Nm Rotasjonsvinkel 95 (inkludert fjærspenningen som starter på 5 ) 95 (inkludert fjærspenningen som starter på 5 ) Driftstid: (90 C) - motor 150 s 150 s - returfjær 20 s 20 s Temperatur i omgivelsene C C Vekt 10 kg 10 kg Figur 14: Koblingsdiagram for EDELWEISS EXBF B N 000 og EDELWEISS EXBF A N styreelementer 12

13 7. HÅNDTERINGS- OG LAGRINGSFORHOLD Brannspjeldene pakkes i kartonger og settes på paller. Brannspjeldene beskyttes mot skader med beskyttelsesfilm eller andre dekkende materialer. Brannspjeldene kan transporteres uten transportmidler hvis de er beskyttet fra vær og vind. Brannspjeld som plasseres i transportmidler bør ikke endre posisjon under transporten. Etter hver transport må hvert brannspjeld inspiseres. Brannspjeldet må ikke løftes eller bæres etter koblingskabelen, og enheten må ikke plasseres oppå utløser- og kontrollmekanismen. Brannspjeldet må ikke slås eller mistes. Ved løfting og installering må du være oppmerksom på ledeplaten på brannspjeldet. Brannspjeldene må oppbevares på lukkede rom slik at de er beskyttet mot vær og vind. Hvis du må oppbevare brannspjeldene på bakken, må de settes på en beskyttende plate, slik at de ikke blir skadet. 8. VEDLIKEHOLD OG SERVICE For å sikre riktig og uavbrutt bruk, bør brannspjeldet inspiseres og startes med jevne mellomrom. Produsenten av brannspjeldet krever serviceinspeksjoner av enheten hver 12. måned. Hver inspeksjon av brannspjeldet må registreres i en standardrapport og angis i en servicebok for bygningen. Serviceinspeksjonen bør utføres av produsenten av brannspjeldet, eller av et selskap som er autorisert av produsenten til å utføre service og vedlikehold. En administrator for bygningen som er ansvarlig for service eller garantiarbeid må gi fri tilgang til enheten, for eksempel sørge for at det er nok plass til at brannspjeldet kan demonteres, senkede tak og andre installasjoner, hvis dette hindrer tilgang til enheten osv. 9. BETINGELSER OG VILKÅR FOR GARANTI 1. Produsenten gir en garanti for det leverte produktet i 12 måneder fra datoen da fakturaen ble utstedt, hvis ikke garantiperioden er spesifisert i en separat kontrakt. 2. Eventuelle feil som oppstår i garantiperioden, som hindrer at produktet fungerer som det skal, må rettes opp etter at feilen er rapportert skriftlig. Dette må skje innenfor en deadline angitt av produsenten ved et besøk på stedet. Reparasjonsarbeidet må påbegynnes senest innen fire arbeidsdager etter rapporteringsdatoen. 3. Reparasjon av en feil utføres kun hvis produsenten får full tilgang til installasjonsområdet (for eksempel må det sørges for at det er nok ledig plass til at brannspjeldet kan demonteres, gjøres oppmerksom på senkede tak og andre installasjoner, hvis dette hindrer tilgang til enheten osv.). 4. Garantien utvides med perioden fra rapportering til garantireparasjonen er fullført. 5. Hvis det blir funnet noen feil som hindrer at produktet fungerer som det skal, må produsenten erstatte produktet som har feilen med et produkt som fungerer, uten at det koster kjøper noe. 6. Garantien dekker ikke operasjoner uført av kjøper/bruker som ikke er angitt i teknisk dokumentasjon og driftsdokumentasjon. 7. Produsenten fraskriver seg garantien og andre forpliktelser underlagt garantien hvis: a) Produktet har en mekanisk skade forårsaket av: feil transport eller lossing utført av kjøper. feil installering (som ikke samsvarer med denne dokumentasjonen eller god byggeskikk) utført av kjøper. feil operasjon av produktet som ikke samsvarer med bruken. tilførsel av spenning til produktet som ikke er angitt på platen med serienummer og lignende som sitter på kontrollutløsermekanismen. b) Feil som oppstår på grunn av feil oppbevaring av produktet. c) Kjøper/bruker har gjort strukturelle modifikasjoner på egen hånd (for eksempel demontering av en elektromagnetisk utløsermekanisme, tukling med drivverket for produktet). d) Installering av produktet har blitt utført av kjøperen på egen hånd, og samsvarer ikke med dokumentasjonen. e) Feil som oppstår som et resultat av vedlikehold av produktet som ikke er i samsvar med dokumentasjonen. f) Platen med registreringsnummer og lignende på produktet er fjernet. g) Garantiseglene på produktet er fjernet eller skadet. h) Jevnlig vedlikehold av produktet ikke utføres etter angitte tidspunkter og i henhold til retningslinjene gitt av produsenten. i) Brannspjeldet utføres automatisk fordi maksimal driftstemperatur overskrides. 8. I løpet av klageprosedyren for produktet, trekker produsenten fra delene som tilsvarer de delene som mangler eller er skadet på grunn av kjøperens/brukerens feil og kostnaden ved erstatting av disse delene. 13

14 14

15 15

16 B r a n n t e t n i n g s p r o d u k t e r Tr y k k s e t n i n g s v i f t e r G a s s l o k k e a n l e g g B r a n n - o g r ø y k s p j e l d S t y r e s e n t r a l B r a n n g a s s v i f t e r B r a n n b a r i k a d e r Ve n t i l a s j o n s s e n t r a l B r a n n g a r d i n e r B r a n n ve n t i l e r B r a n n s p j e l d B r a n n d ø r e r R ø y k l u k e r BVS - Brannvernsystemer AS, Nedre Banegate 19, NO-4014 Stavanger Tel.: Faks: E-post:

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002 Bruker- og montasjehåndbok NO/no Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/00 Anvisningen må leses før noe som helst arbeid påbegynnes! TROX Auranor

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Brukerveiledning Minilub 502

Brukerveiledning Minilub 502 Brukerveiledning Minilub 502 Vår styrke er solid teknisk kompetanse som er bygget opp over mange år i bransjen. Dyktige og engasjerte medarbeidere står på for å løse de oppgavene vi møter. Dette kombinert

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE

Installasjonsveiledning for grunnarbeider. BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Installasjonsveiledning for grunnarbeider BioDisc 1minirenseanlegg Type: BA, BB, BC, BD, BE Denne veiledningen gjelder spesielt for de arbeidene som må utføres i forbindelse med nedgraving av minirenseanlegget.

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual

DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual DOMEKT ReGO P Series Ventilasjonsaggregater Installasjons- og vedlikeholdsmanual NO Innhold Sikkerhetskrav...3 Transportering...4 Kort beskrivelse av aggregatet...5 Installasjon...6 Vedlikehold...7 Teknisk

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168 Brukerveiledning Røykvarsler Modellnr. GB-168 Takk for at du har kjøpt denne CO røykvarsleren. Les brukerveiledningen nøye og sørg for at du og alle medlemmene i husholdningen kjenner til bruken av varsleren.

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA INSTALLASJONS-, BRUKS- OG EDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO TERMOCUCINOTTA EO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA Testet i henhold til / : EN12815 NO FOR Å UNNGÅ SKADER PÅ APPARATET MÅ DU RESPEKTERE MAKSIMAL BRENNSTOFFMENGDE

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer