Brann- og røykspjeld type WIP TEKNISK DOKUMENTASJON OG DRIFTSDOKUMENTASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brann- og røykspjeld type WIP TEKNISK DOKUMENTASJON OG DRIFTSDOKUMENTASJON"

Transkript

1 Brann- og røykspjeld type WIP TEKNISK DOKUMENTASJON OG DRIFTSDOKUMENTASJON Brann- og røykspjeld type WIP Versjon WIP

2 Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 3 2. EMNER I DOKUMENTASJONEN 3 3. HENSIKTEN MED ENHETEN-BRUKSOMRÅDER 3 Bruk 3 Brannmotstand 4 Utførelsesversjoner 4 4. KONSTRUKSJON OG BRUKSPRINSIPP 4 Konstruksjon 4 Bruk 4 Drivverks- og utløsersystemer 5 Mål 5 5. BETEGNELSER PÅ BRANNSPJELDET 7 6. INSTALLERING AV ENHETEN 8 INSPEKSJON FOR FORHÅNDSINSTALLASJON 9 INSTALLERINGSÅPNINGEN ELEKTRISKE KOBLINGER HÅNDTERINGS- OG LAGRINGSFORHOLD VEDLIKEHOLD OG SERVICE BETINGELSER OG VILKÅR FOR GARANTI 15 2

3 1. INTRODUKSJON Hensikten med denne tekniske dokumentasjonen og driftsdokumentasjonen er å gjøre brukeren kjent med hensikten, konstruksjonen, driftsprinsippet, riktig installering og bruk av produktet. Dokumentasjonen inneholder også tilleggsinformasjon om driftsforhold, vedlikehold og garantivilkår for produktet. Dokumentasjonen gjelder for alle typer brann og røyk spjeld type WIP. Ved å lese anbefalingene i denne dokumentasjonen, sikres det at enheten fungerer som den skal i forhold til brannsikring av ventilasjonsanlegg i en brancelle eller brannseksjon, i tillegg til at sikkerheten til brukerne ivaretas. 2. EMNER I DOKUMENTASJONEN Emnet i gjeldende teknisk dokumentasjon og driftsdokumentasjon er brannspjeld type WIP i generelle ventilasjonssystemer, på steder der disse systemene går gjennom bygningsdeler med spesifikk brannmotstand. Disse spjeldene kan også plasseres på enden av slike ventilasjonssystemer (der installasjonen kun er koblet med kanal fra en side). Mcr WIP brannspjeld er også ment for bruk som overstrømnings spjeld uten anslutning av kanaler og som røykavtrekk spjeld i brannklassifiserte sjakter (normalt lukket og åpner på signal) MERK Ved utstedelse av denne tekniske dokumentasjonen og driftsdokumentasjonen, utløper alle tidligere versjoner. Denne tekniske dokumentasjonen og driftsdokumentasjonen er ikke relatert til spjeld som er produsert før utstedelsesdato. 3. HENSIKTEN MED ENHETEN-BRUKSOMRÅDER Bruk Det lukkende brann og røykspjeldet WIP med termisk utløser er designet for å integreres i eksisterende ventilasjonssystemer, brannventilasjonssystemer eller kombinasjon av begge, på steder der disse systemene går gjennom deler av bygningen som deler brannsoner. Brannspjeld type WIP kan også monteres på enden av ventilasjons-kanaler, rett før luftinntak eller avtrekksgitter. Slike systemer brukes ofte i brannventilasjonssystemer (luftinntak og røykavtrekk). Annen funksjonalitet er å bruke WIP som et overføringsspjeld som slipper frisk luft inn i det røyklagte området. Brannspjeldene mcr WIP/S med termisk utløser er designet for å integreres i eksisterende ventilasjonssystemer, på steder der disse systemene går gjennom deler av bygningen som deler brannsoner. Når det brenner, gjør disse brannspjeldene at røyk og varme ikke spres, ved hjelp av ventilasjonsanlegg og luftekanaler. Ved normal bruk er bladene i brannspjeldet i åpen posisjon. I tilfelle brann lukkes spjeldene automatisk, eller ved at termisk utløsningsmekanisme startes. Brannspjeldene mcr WIP/V har ikke termiske utløsere og brukes i brannventilasjonssystemer for røykavtrekk, samt i brannventilasjonssystemer for friskluftinntak, noe som gir konstant frisk luft ved utlufting av røyk. Ved normal bruk er bladene i brannspjeldet i lukket posisjon. I tilfelle brann åpnes spjeldene automatisk og, avhengig av installasjonstype, starter utslipp og overføring av røyk og varme gasser gjennom spjeldet, eller slipper inn frisk luft for utlufting. Brannspjeldene mcr WIP/M har ikke termiske utløsere og brukes i installasjoner der ventilasjonskanalene har en dobbeltfunksjon: Generelle ventilasjonssystemer og brannventilasjonssystemer blandede systemer. Ved normal bruk er bladene i brannspjeldet i åpen posisjon (lignende mcr WIP/S), men i tilfelle brann, lukkes eller åpnes spjeldene automatisk. Scenarioet for bruk av brannspjeld må være nært knyttet til røykavtrekkscenarioet ved brann. Brannspjeldene mcr WIP/T, som er utstyrt med termisk utløser, brukes som overstrømnings spjeld. I dette tilfellet er brannspjeldet innebygd i branndelen og er ikke tilkoblet ventilasjonskanaler fra begge sider. Ved normal drift er bladene i brannspjeldet åpne, og frisk luft kommer gjennom åpningen og deretter lukker ved brann. En mulig løsning er at brannspjeldet er normalt er lukket, og åpnes etter å ha mottatt et alarmsignal, slik at de aktivt tar del i å gi frisk luft og trekke ut røyk. I begge situasjoner lukkes spjeldet på tross av alarmsignalet når temperaturen nær mcr WIP/T overskrider 72 C. For å kontrollere brannspjeld mcr WIP/T, brukes lignende mekanismer som for mcr WIP/S. I lukkende brannspjeld type mcr WIP/S og mcr WIP/T kan drivverk uten termiske utløsere brukes når spjeldene er installert i gasslukkingssystemer. Der har de en avlastningsfunksjon. Brannspjeldet kan ikke brukes i installasjoner som er utsatt for/sårbare overfor støv, unntatt hvis det er inkludert i et spesielt, individuelt forberedt tjenesteog inspeksjonsprogram. 3

4 Brannmotstand EIS60 og EIS120 avhengig av produksjonssystem og - metode og installasjonssted. Utførelsesversjoner mcr WIP/S lukkende brannspjeld for generelle ventilasjonsinstallasjoner mcr WIP/V brannspjeld for brannventilasjonsinstallasjoner (røykutslipp) mcr WIP/M brannspjeld for blandede systemer (som samtidig spiller rollen som generelle ventilasjonsinstallasjoner og brannventilasjonsinstallasjoner) mcr WIP/T - Overluftsspjeldspjeld som lukker ved brann eller overluftspsjeld som normalt er lukket og åpner ved brann for røykevakuering Brannspjeld mcr WIP kan også brukes som: rektangulære spjeld mcr WIP (figur 1a) rektangulære spjeld med flens (figur 1b) 4. KONSTRUKSJON OG BRUKSPRINSIPP Konstruksjon Det lukkende brannspjeldet mcr WIP består av en bekledning med rektangulært tverrsnitt, en uttakbar lede plate med mange blader som roterer rundt sin egen akse, og en utløser- og kontrollmekanisme som fjern startes eller startes automatisk, eller ved bruk av den termiske utløseren. Brannspjeldkassen er laget av galvaniserte eller rustfrie stålplater. En flens av silikat og sement er en integrert del av kassen. Den totale lengden på kassen er min. 135 mm. Hvert blad er laget av 15 mm tykke gipsplater. Hele bladets flate er dekket av galvanisert eller rustfritt stål. En pakning med et tverrsnitt på 36 x 2 mm er limt på innsiden av kassen. Ledeplatebladene roterer rundt aksen, som består av to stålpinner. Firkantede og rektangulære brannspjeld produseres med flenser som gjør det mulig å bruke brannspjeldene i kanaler. Hvis det er runde kanaler, monteres brannspjeldet som en firkant med en rund flens. Bruk De lukkende brannspjeldene mcr WIP/S og mcr WIP/T er åpne i normal posisjon. Brannspjeldenes bevegelse til sikker (lukket) tilstand finner sted: automatisk gjennom bruk av spjeldmotorer som lukker spjeldet på signal fra brannalarmanlegg (Belimo eller ATEX godkjent motor type Edelweis). MERK Brannspjeld mcr WIP/T kan også brukes som overluftsspjeld som er normalt lukket. Disse spjeldene åpnes etter å ha mottatt et alarmsignal (Spenning på-lukket, spenning av= åpner spjeldet. Motor leveres da uten termoelektrisk utløser. Dobbelfunksjonstype brannspjeld mcr WIP/M (for blandede systemer) er åpne i normal posisjon. I tilfelle brann, lukkes eller holdes brannspjeldene åpne avhengig av brannscenarioet. Brannspjeldenes bevegelse til sikker (lukket) tilstand finner sted: automatisk gjennom bruk av et aksialt styreelement (aksiale styreelementer BELIMO i serien BE, BLE uten termisk utløser). Det er også mulig og åpne spjeldet med en sekskantet skiftenøkkel, bruk den sakte og forsiktig. Hvis du vrir for fort, kan du skade de interne mekanismene i styreelementet eller de angitte transmisjonene. Brannspjeldene med styreelementene BELIMO i serien BE eller BLE åpnes og lukkes når det leveres spenning til styreelementterminalene (styreelementet har ikke noen trekkfjær). Brannspjeld kan også åpnes og lukkes manuelt ved hjelp av en skiftenøkkel. Åpne spjeldet med en sekskantet skiftenøkkel, bruk den sakte og forsiktig. Hvis du vrir for fort, kan du skade de interne mekanismene i styreelementet eller de angitte transmisjonene. MERK Ingen må under noen omstendigheter dra i ledeplaten i spjeldet for å åpne eller lukke det. Det kan forårsake skade på den selvbremsende drivverksmekanismen i enheten. Da gjelder ikke garantien. Drivverks- og utløsersystemer Drivverkssystemet for brannspjeld mcr WIP kan være: (uten integrert termisk utløser) utstyrt med trekkfjær og hendel- og kamsystem. I dette tilfellet er den termiske utløseren 72 b montert på utsiden av brannspjeldet, på ledeplaten. Utløser- og kontrollmekanismen i form av elektrisk motor med trekkfjær BELIMO i serien: BF eller BLF for en spenning på 24 V AC/DC eller 230V AC. Mål Stengende brannspjeld av typen WIP produseres med følgende mål: fra 120 x 160 mm til 1000 x 1000 mm. I tillegg til standardmålene er det mulig å skaffe brannspjeld med mellomliggende mål. Det maksimale tverrsnittområdet for brannspjeldene av typen WIP er: 1 m2 (f.eks. brannspjeld 1200 x 800 mm). Minimumsområdet for brannspjeldene er 0,019 m2. 4

5 a) b) Figur 3: Brannspjeld mcr WIP med BLF motor aksialt styre element: A) rektangulært spjeld, B) rektangulært spjeld med runde kontaktpunkter. Figur 4: Brannspjeld mcr WIP med BF motor aksialt styre element: A) rektangulært spjeld, B) rektangulært spjeld med rund anslutning. 5. BETEGNELSER PÅ BRANNSPJELDET Type: mcr WIP / 400 (bredde) x 400 (høyde) / BF24V Belimo brannspjeld motor 24V Mål ved aktiv åpning Type brannspjeld Mcr WIP... / B x H rektangulært brannspjeld Mcr WIP... / DIA rektangulært brannspjeld med overgang til rund kanal mcr WIP/S lukkende brannspjeld mcr WIP/V brannspjeld for brannventilasjonsinstallasjoner (røykavtrekk) mcr WIP/M brannspjeld for blandede systemer mcr WIP/T overføringsspjeld mcr WIP(O) rektangulært brannspjeld med overgang til rund kanal 5

6 Utløser- og kontrollmekanismer: BF24-T styre element med trekkfjær, termisk utløser, levert med en spenning på 24 V AC/DC BF230-T styre element med trekkfjær, termisk utløser, levert med en spenning på 230 V AC BF24 styre element med trekkfjær, levert med en spenning på 24 V AC/DC BF230 styre element med trekkfjær, levert med en spenning på 230 V AC BLF24-T styre element med trekkfjær, termisk utløser, levert med en spenning på 24 V AC/DC BLF230-T styre element med trekkfjær, termisk utløser, levert med en spenning på 230 V AC BLF24 styre element med trekkfjær, levert med en spenning på 24 V AC/DC BLF230 styre element med trekkfjær, levert med en spenning på 230 V AC deler av bygninger som har lav motstandsdyktighet mot brann. Ved denne typen montering har ovennevnte spjeld en brannmotstand tilsvarende brannmotstanden til veggen ved å overholde kriteriet for motstandsdyktighet mot røyk. Type styreelement Ledeplateposisjon NO/NC Belimo i serien BE Belimo i serien BLE Ledeplate åpnet styreelementet indikerer 0 Ledeplate lukket - styreelementet indikerer 90 Belimo i serien BF Belimo i serien BLF Ledeplate åpnet styreelementet indikerer 90 Ledeplate lukket - styreelementet indikerer 0 6. INSTALLERING AV ENHETEN MERK Ved montering av spjeldet og ferdigstillelse av arbeidet, må muligheten for fremtidig tilgang til enheten og fjerning av utløser- og kontrollmekanismen ved vedlikehold tas med i beregningen. Brannspjeld mcr WIP kan monteres i følgende deler av bygningen (vegger eller tak): Lettbetong (Leca,Siporex etc) med en minimum tykkelse på 110mm Betongtak med en tykkelse på minst 150 mm Betongvegger med en tykkelse på minst 110 mm Murvegger laget av murstein med en tykkelse på minst 120 mm Gipsvegger med en tykkelse på minst 115 mm. Lukkende brannspjeld mcr WIP kan også monteres i 6

7 6.1. INSPEKSJON FOR FORHÅNDSINSTALLASJON Hvert brannspjeld inspiseres før det pakkes og sendes av produsenten. Når du har pakket ut, sjekk at kassen ikke er ødelagt, og at brannspjeldet ikke har blitt skadet under transport. 6.2 INSTALLERINGSÅPNINGEN Minimumsstørrelsen på åpningen slik at det rektangulære brannspjeldet kan installeres riktig, er (B A) x (H + 140) mm. Figur 5: Forberede installeringsåpningen Brannspjeld Mål A [mm] Mål B0 [mm] Med Belimo-spjeldmotor i serien BLF Med Belimo-spjeldmotor i serien BF

8 6.3. FESTE / MONTASJE Riktig funksjon for brannspjeld mcr WIP opprettholdes når rotasjonsaksen er en horisontal akse. Utløser- og kontrollmekanismen kan monteres på høyre eller venstre side på kanalen, uavhengig av luftstrømmen. Kontroll mekanisme skal altid være tilgjengelig ved montasje i sjakter (utvendig) Det er godkjent å montere et spjeld i en posisjon der rotasjonsaksen til spjeld bladene på brannspjeldet er vertikal under forholdene, hvis dette er rapportert til produsenten på forhånd. Før brannspjeldet festes må det plasseres aksialt (vegg eller tak som utgjør brannsoneinndelingen) i en åpning som er forberedt på forhånd. Deretter må det vatres opp og festes. For brannspjeld med mål på over 700 x 700, sett inn avstivere. Etter dette må spjeld bladene settes i gang manuelt for å sjekke om den snur seg riktig (at den ikke slår mot kassen). Lukk bladene. Fest enheten ved hjelp av branntetnings masse (brann støpe masse som f eks GPG masse). Dette gjelder for alle type vegger. I lettvegger må konstruksjonen være tett (stålomslag) i ut sparrings dybden (figur 7). Sørg for at branntetnings massen ikke havner i funksjonsdelene i brannspjeldet (utløser- og kontrollmekanismen, spjeldblad, pakninger og grensebrytere). Under dette arbeidet må du beskytte brannspjeldet med beskyttelsesfilm eller annet dekkende materiale til arbeidet er fullført. Spjeldblad må være lukket til mørtelen har tørket. Etter at mørtelen har tørket, fjern brakettene og åpne og lukk spjeldet for å sjekke at spjeld bladene fungerer som den skal. For å sikre brannmotstanden til branndelingselementet, sjekk hvordan det er festet rotasjonsaksen på bladene i brannspjeldet må ikke stikke utenfor veggen. I deler som har en tykkelse som kan sammenlignes med tykkelsen på brannspjeldet, er brannspjeldet festet slik at brannspjeldaksen er plassert sentralt i midtpunktet. Tilkobling av brannspjeldet som er festet i luftekanalen må utføres koaksialt. Ved installering av brannspjeldet i delen, må det ikke forekomme skader på brannspjeldet, og spesielt ikke belastninger. Brannspjeldet må ikke være et støttende element i ventilasjonssystemet eller luftekanalen det er installert i. Det er ikke tillatt å bore i brannspjeldkassen, eller skru inn bolter, skruer, eller andre elementer som kan gå gjennom kassen til innsiden av spjeldet. Etter at det er festet i luftekanalen, sjekk igjen om spjeldet fungerer som det skal. Ved installering av brannspjeld mcr WIP, vær spesielt oppmerksom på at den termiske utløseren (sammensmeltingselementet) ikke blir skadet eller utsettes for høy temperatur (på grunn av brann, sveiseapparater, loddebolter) som kan forårsake at det ikke fungerer som det skal. (Dette er et enkeltoperasjonselement, og er ikke underlagt garantien.) Pakningene som er installert i spjeldet må ikke utsettes for høye temperaturer. Hvis pakningen utvider seg, lukkes ikke spjeldet skikkelig. Etter at monteringen er fullført, rengjør spjeldet nøye, slik at det ikke er igjen noen rester fra mørtelen. Det kan gjøre at spjeldet ikke fungerer som det skal. Figur 7: Brannspjeld mcr WIP installering i mur- og betongvegger, lettbetong og gips vegger Branncelle/ seksjoneringsvegg Brannstøpemasse Branncelle/ seksjoneringsvegg Brannstøpemasse 8

9 6.4. ELEKTRISKE KOBLINGER Etter at spjeldet er montert riktig, må motorkablene kobles til det elektriske anlegg (brannalarmsentral). Nedenfor vises koblingsdiagrammer og grunnleggende elektriske data for utløser- og kontrollmekanismene som leveres med brannspjeld mcr WIP. Elektriske data for BELIMO-motorer Tekniske data BLF 24 (BLF24-T) BLF230 (BLF230-T) BF 24 (BF24-T) BF230 (BF230-T) Forsyning AC 24 V 50/60 Hz AC DC 24 V 50/60 Hz AC 24 V ±20 % AC /60 Hz / DC 24V ±10 % 50/60 Hz Strømkrav: - ved fjærspenning, ved opprettholding 5 W 5 W 2,5 W 3 W 7 W 8 W 2 W 3 W Appretur (tydelig strøm) 7 VA 10 VA 12,5 VA Beskyttelsesglass III II III II Beskyttelsesgrad IP 54 IP 54 Hjelpebryter: - bryterpunkt Dreiningsmoment: motor fjær Rotasjonsvinkel 2 x SPDT 6(1,5)A AC 250 V 5, 80 4 Nm 4 Nm 95 (inkludert fjærspenningen som starter på 5 ) 2 x EPU 6(3) A, 250V~ 5, Nm 12 Nm 95 (inkludert fjærspenningen som starter på 5 ) Brannspjeldposisjon Kontaktpunkt 12 mm Kontaktpunkt 12 mm Ledekobling: - motor (lengde 1 m) - hjelpebryter (lengde 1 m) 2 x 0,75 mm2 6 x 0,75 mm2 2 x 0,75 mm2 6 x 0,75 mm2 Bevegelsestid: 20 C) motor returfjær s (0-4 Nm) 20 s ved -20~+50 C maks. 60 s ved -30 C 140 s 16 s Temperatur i omgivelsene C C Lydnivå: motor fjær maks 45 db (A) ~ 62 db (A) maks 45 db (A) ~ 62 db (A) Vedlikehold: Vedlikeholdsfri Vedlikeholdsfri 9

10 ~ AC 24 V - + DC 24 V N L1 AC 230 V Merk: 24 V tilkobling gjennom sikkerhetstransformator. Bytte med minst 3 mm mellomrom mellom kontaktene (i frakoblet tilstand) er påkrevet ved frakobling av styreelement BFT230-T fra strømnettet. Figur 9: Koblingsdiagram for BELIMO BF24-T(-ST), BF230-styreelementer Mulig parallell tilkobling av fremtidige drivverk. Sjekk strømforbruket. For å skille systemet fra nettverket, bør det utstyret med en enhet som kobler fra fasevaierne, med et mellomrom mellom kontaktene som tilsvarer minst 3 mm. Mulige parallelle tilkoblinger for flere styreelementer. I slike tilfeller, følg med på strømforbruket. Figur 10: Koblingsdiagram for BELIMO BLF230-T styreelement. Koble gjennom å skille sikkerhetstransformatoren. BLF24-T-ST: Versjon med plug-in-koblingspunkter for å koble til strømforsyning og kommunikasjonsenhet KN Mulige parallelle tilkoblinger for flere styreelementer. I slike tilfeller, følg med på strømforbruket. Figur 11: Koblingsdiagram for BELIMO BLF24-T og BELIMO BLF24-T-ST. 10

11 Tekniske data BLE24 BLE 230 Forsyning AC 24 V 50/60 Hz / DC 24 V AC 230 V 50/60 Hz Strømkrav: - under bevegelse - når den er i ro 4 W 0,5 W 4 W 0,5 W Appretur (tydelig strøm) 10 VA 10 VA Beskyttelsesglass III II Beskyttelsesgrad IP 54 IP 54 Rotasjonsvinkel 100 ( ) 100 ( ) Brannspjeldposisjon kontaktpunkt 12 mm kontaktpunkt 12 mm Bevegelsestid: - bevegelse mellom grenseposisjoner < 30 s for 90 st. < 30 s for 90 st. Driftstemperaturer C C - Lydnivå: ~ 62 db (A) ~ 62 db (A) To-vaierkontroll Koble gjennom å skille sikkerhetstransformatoren. Styreelementet kan kun demonteres av produsenten. Det inneholder ingen elementer som kan erstattes eller repareres av brukeren. BE 24, BLE 24 Figur 12: Koblingsdiagram for BELIMO 24 og BELIMO 24 styreelementer. 11

12 EDELWEISS-motorer Tekniske data EXBF B N 000 EXBF A N 000 Forsyning 24 V AC ± 20 % 50/60 Hz / 24 VDC-10/+20 % 230 V AC ±14 % 50/60 Hz Strømkrav: - ved fjærspenning 7 W 8 W - når den er i ro 2 W 3 W Appretur (tydelig strøm) 10 VA 12,5 VA Beskyttelsesglass IP 66 IP 66 Hjelpebryter: 2 x SPDT 6A (3) maks. 250 V AC 2 x SPDT 6A (3) maks. 250 V AC - aktiveringspunkt 5,80 5,80 Dreiningsmoment: - motor 18 Nm 18 Nm - fjær 12 Nm 12 Nm Rotasjonsvinkel 95 (inkludert fjærspenningen som starter på 5 ) 95 (inkludert fjærspenningen som starter på 5 ) Driftstid: (90 C) - motor 150 s 150 s - returfjær 20 s 20 s Temperatur i omgivelsene C C Vekt 10 kg 10 kg Figur 14: Koblingsdiagram for EDELWEISS EXBF B N 000 og EDELWEISS EXBF A N styreelementer 12

13 7. HÅNDTERINGS- OG LAGRINGSFORHOLD Brannspjeldene pakkes i kartonger og settes på paller. Brannspjeldene beskyttes mot skader med beskyttelsesfilm eller andre dekkende materialer. Brannspjeldene kan transporteres uten transportmidler hvis de er beskyttet fra vær og vind. Brannspjeld som plasseres i transportmidler bør ikke endre posisjon under transporten. Etter hver transport må hvert brannspjeld inspiseres. Brannspjeldet må ikke løftes eller bæres etter koblingskabelen, og enheten må ikke plasseres oppå utløser- og kontrollmekanismen. Brannspjeldet må ikke slås eller mistes. Ved løfting og installering må du være oppmerksom på ledeplaten på brannspjeldet. Brannspjeldene må oppbevares på lukkede rom slik at de er beskyttet mot vær og vind. Hvis du må oppbevare brannspjeldene på bakken, må de settes på en beskyttende plate, slik at de ikke blir skadet. 8. VEDLIKEHOLD OG SERVICE For å sikre riktig og uavbrutt bruk, bør brannspjeldet inspiseres og startes med jevne mellomrom. Produsenten av brannspjeldet krever serviceinspeksjoner av enheten hver 12. måned. Hver inspeksjon av brannspjeldet må registreres i en standardrapport og angis i en servicebok for bygningen. Serviceinspeksjonen bør utføres av produsenten av brannspjeldet, eller av et selskap som er autorisert av produsenten til å utføre service og vedlikehold. En administrator for bygningen som er ansvarlig for service eller garantiarbeid må gi fri tilgang til enheten, for eksempel sørge for at det er nok plass til at brannspjeldet kan demonteres, senkede tak og andre installasjoner, hvis dette hindrer tilgang til enheten osv. 9. BETINGELSER OG VILKÅR FOR GARANTI 1. Produsenten gir en garanti for det leverte produktet i 12 måneder fra datoen da fakturaen ble utstedt, hvis ikke garantiperioden er spesifisert i en separat kontrakt. 2. Eventuelle feil som oppstår i garantiperioden, som hindrer at produktet fungerer som det skal, må rettes opp etter at feilen er rapportert skriftlig. Dette må skje innenfor en deadline angitt av produsenten ved et besøk på stedet. Reparasjonsarbeidet må påbegynnes senest innen fire arbeidsdager etter rapporteringsdatoen. 3. Reparasjon av en feil utføres kun hvis produsenten får full tilgang til installasjonsområdet (for eksempel må det sørges for at det er nok ledig plass til at brannspjeldet kan demonteres, gjøres oppmerksom på senkede tak og andre installasjoner, hvis dette hindrer tilgang til enheten osv.). 4. Garantien utvides med perioden fra rapportering til garantireparasjonen er fullført. 5. Hvis det blir funnet noen feil som hindrer at produktet fungerer som det skal, må produsenten erstatte produktet som har feilen med et produkt som fungerer, uten at det koster kjøper noe. 6. Garantien dekker ikke operasjoner uført av kjøper/bruker som ikke er angitt i teknisk dokumentasjon og driftsdokumentasjon. 7. Produsenten fraskriver seg garantien og andre forpliktelser underlagt garantien hvis: a) Produktet har en mekanisk skade forårsaket av: feil transport eller lossing utført av kjøper. feil installering (som ikke samsvarer med denne dokumentasjonen eller god byggeskikk) utført av kjøper. feil operasjon av produktet som ikke samsvarer med bruken. tilførsel av spenning til produktet som ikke er angitt på platen med serienummer og lignende som sitter på kontrollutløsermekanismen. b) Feil som oppstår på grunn av feil oppbevaring av produktet. c) Kjøper/bruker har gjort strukturelle modifikasjoner på egen hånd (for eksempel demontering av en elektromagnetisk utløsermekanisme, tukling med drivverket for produktet). d) Installering av produktet har blitt utført av kjøperen på egen hånd, og samsvarer ikke med dokumentasjonen. e) Feil som oppstår som et resultat av vedlikehold av produktet som ikke er i samsvar med dokumentasjonen. f) Platen med registreringsnummer og lignende på produktet er fjernet. g) Garantiseglene på produktet er fjernet eller skadet. h) Jevnlig vedlikehold av produktet ikke utføres etter angitte tidspunkter og i henhold til retningslinjene gitt av produsenten. i) Brannspjeldet utføres automatisk fordi maksimal driftstemperatur overskrides. 8. I løpet av klageprosedyren for produktet, trekker produsenten fra delene som tilsvarer de delene som mangler eller er skadet på grunn av kjøperens/brukerens feil og kostnaden ved erstatting av disse delene. 13

14 14

15 15

16 B r a n n t e t n i n g s p r o d u k t e r Tr y k k s e t n i n g s v i f t e r G a s s l o k k e a n l e g g B r a n n - o g r ø y k s p j e l d S t y r e s e n t r a l B r a n n g a s s v i f t e r B r a n n b a r i k a d e r Ve n t i l a s j o n s s e n t r a l B r a n n g a r d i n e r B r a n n ve n t i l e r B r a n n s p j e l d B r a n n d ø r e r R ø y k l u k e r BVS - Brannvernsystemer AS, Nedre Banegate 19, NO-4014 Stavanger Tel.: Faks: E-post:

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet.

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet. BRANNVENTIL EIS 60 BRANN SIKKERHET parametric libraries FUNKSJON BX-1H Brannventil er utviklet for bruk i alle typer bygninger hvor det er behov for separat avtrekk i egen brann celle. Brannventilen benyttes

Detaljer

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger. TILBEHØR BRANNSIKKERHET Tilbehør Automatisk brannventil: Bruksområde BX-1H Brannventil er utviklet for montasje i enden på spirokanaler, eller som overstrømningsventiler i branncellebegrensende vegger.

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BEK - EI 120 BEW - EI 60 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BEK - EI 120 BEW - EI 60 BRANNSPJELD BRANNSPJELD BEK-EI120 Typegodkjennelse Z-41.3-325 Brannklasse EI120 BRANNSPJELD BEW-EI60 Typegodkjennelse Z-41.3-648 Brannklasse

Detaljer

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BR - EI 120

Brannspjeld. Produktdokumentasjon BR - EI 120 Brannspjeld Produktdokumentasjon Brannspjeld BR - EI 120 BRANNSPJELD Bestillings koder BR-EI120 / ED / BLF24-T / 100 / NP Generell informasjon BVS Brannspjeld type BR-EI120 er godkjent for montasje i brannvegger

Detaljer

Firesafe Brannbarikade

Firesafe Brannbarikade Produktinformasjon Firesafe Brannbarikade Funksjonsbeskrivelse Firesafe, med 100% fri gjennomgang, er altid åpen når anlegget er i gang. Firesafe kan lukkes når anlegget er slått av slik at man oppnår

Detaljer

TLB Brannskyveport. Produktdokumentasjon TLB 60 ECO EI160 TLB 60 EI260 TLB 120 EI2120

TLB Brannskyveport. Produktdokumentasjon TLB 60 ECO EI160 TLB 60 EI260 TLB 120 EI2120 TLB Brannskyveport Produktdokumentasjon TLB Brannskyveport TLB 60 ECO EI160 TLB 60 EI260 TLB 120 EI2120 TLB Brannskyveport Funksjonsbeskrivelse / bruksområder Funksjon: Brannskyveport TLB blir brukt for

Detaljer

Systemair brannspjeld

Systemair brannspjeld Systemair brannspjeld Brannklasse EI60S; EI90S og EI120S www.systemair.no Sirkulære og rektangulære brannspjeld Våre brannspjeld er utformet og sertifisert iht. EI-S. PK-I brannspjeld er beregnet for innfelling

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/10.2/N/1 Brann-/branngasspjeld FKRS-SE Typegodkjent av SITAC, typegodkjennelse nr 0024/06 TROX Auranor Norge AS Telefon: +47 61 31 35 00 Telefaks: +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firma@auranor.no

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Sirkulært brann-/branngasspjeld & PK-I-S EI90S / EI120S Rektangulært brann-/branngasspjeld

PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Sirkulært brann-/branngasspjeld & PK-I-S EI90S / EI120S Rektangulært brann-/branngasspjeld PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Sirkulært brann-/branngasspjeld & PK-I-S EI90S / EI120S Rektangulært brann-/branngasspjeld NO Anvisning for installasjon, drift og vedlikehold PP28_NO 2011-08/SI 1 Systemair

Detaljer

BRANNSPJELD NEO. EI 120(ve i o)s. Funksjon. Bruksområde. Godkjenning. Beskrivelse. Funksjon

BRANNSPJELD NEO. EI 120(ve i o)s. Funksjon. Bruksområde. Godkjenning. Beskrivelse. Funksjon RANNSPJELD NEO EI 120(ve i o)s Funksjon NEO EI120(ve i o)s brannspjeld er utviklet for alle typer bygninger. Ved en brann i en branncelle vil spjeldet stenge brannen inne i cellen det brenner i og ventilasjonen

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Flammatex Røykgardin

Flammatex Røykgardin Branngardiner Montasjeanvisning Flammatex Branngardin Flammatex Røykgardin Før montering Før ankomst på byggeplass må rigg og drift avklares. Før ankomst må veggtype klareres med byggherre/tiltakshaver.

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW

Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Trepelletsfyrte kjeler og varmluftsaggregat < 60kW Generelt Kjel og brenner skal tilfredstille gjeldende krav i lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Oppstillingsvilkår Det må legges til rette for

Detaljer

PKI-C E60S / EI60S / EI90S / EI120S Innstikk brannspjeld

PKI-C E60S / EI60S / EI90S / EI120S Innstikk brannspjeld PKI-C E60S / EI60S / EI90S / EI120S Innstikk brannspjeld ALLE BRANNSPJELD MÅ MONTERES IHT. DENNE MANUALEN! NO Anvisning for installasjon, drift og vedlikehold PP74_NO 2013-02/SI 1 Systemair 1- vegg, 2-

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer Disse retningslinjene for montering gjelder for planlegging og konstruksjon av bygningsforbindelser for å sørge for at det installerte vinduet kan brukes i

Detaljer

BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER

BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER BRANNSPJELD OG BRANNSPJELD FOR EKSPLOSJONSFARLIGE OMRÅDER 396 - CPD - 006 396 - CPR - 0076 396 - CPD - 006 396 - CPR - 0077 Sirkulære-PKIR3G / PKIR EI30S / EI60S / EI90S / EI0S / EI80S & EKIR EI30S &E60S

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Brannventiler. Produktdokumentasjon BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120

Brannventiler. Produktdokumentasjon BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120 Brannventiler Produktdokumentasjon Brannventiler BTZ-2 - EI 120 BCF-2 - EI 120 BTZ-2 / BCF-2 EI120 Typegodkjenelsesbevis Z-41.3-549 Brannklasse EI120 etter DIN 4102 del 6 De viktigste fordeler: BVS brannventil

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/.4/N/1 Brnn-/brnngsspjeld TNR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 002/07 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 1 31 35 00 Telefks +47 1 31 35 Postboks 0 e-post: firm@urnor.no 27 Brndbu www.urnor.no

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset

Tilbud! Se prisen! Installasjonskostnad SLIK GJØR DU DET: TJENESTER OG PRISER. 1. Kjøp en Qlima luft/luft-varmepumpe direkte i Julavarehuset Tilbud! Installasjonstilbud for QLIMA varmepumper Installasjon av varmepumpe må gjennomføres av en sertifisert installatør. Gjør det enkelt bestill QLIMA-tilbudet når du er i Julavarehuset! SLIK GJØR DU

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Monterings- og brukermanual for. Sidemarkise

Monterings- og brukermanual for. Sidemarkise Monterings- og brukermanual for Sidemarkise SP206 SP206 series series Innhold Pakkliste... 2 2Pr Produktbeskrivelse... 3 3Sa Sikkerhetsinstruksjoner... 3 3Pr Forberedelser... 4 4M Montering... 4 5Us Bruk...

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Aktuator Elektrisk, ELQ

Aktuator Elektrisk, ELQ 3852 3852 Eksempler på bruksområder Aktuator for 100% regulering av kule og dreiespjeldsventiler. Beskrivelse Aktuator for ventil, elektrisk, kontinuerlig drift 3852ELQ Elektrisk aktuator for kontinuerlig

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Elektra - C/F/V/H Slitesterke varmevifter til svært krevende omgivelser

Elektra - C/F/V/H Slitesterke varmevifter til svært krevende omgivelser 3 3-15 kw Elvarme 14 modeller Elektra - C/F/V/H Slitesterke varmevifter til svært krevende omgivelser Bruksområde Elektra er en serie varmevifter som er utviklet for bruk i krevende miljøer. De forskjellige

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1

NO.LPINST.101104. Dokumentets originalspråk er svensk. Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 INSTALLASJONSanvisning GOLD LP Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer. www.swegon.com 1 1. INSTALLASJON 1.4 Montering av aggregat 1.1 Generelt Berørt personell skal gjøre seg kjent

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning

Swegon CASA Roof. Monteringsanvisning Swegon CASA Roof Monteringsanvisning Innhold Monteringsanvisning Montering av undertakets gjennomføringstetning.4 Gjennomføring for tegltak... 5 Gjennomføring for platetak med plan plate... 6 Gjennomføring

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

BRANNSIKRING. Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi. Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv. TROX Auranor Norge AS

BRANNSIKRING. Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi. Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv. TROX Auranor Norge AS NO0306 10.14 BRANNSIKRING BASIC LØV-R Tilbakeslagsbeskyttelse Trekk-ut-strategi Enkel montasje Lavt trykkfall Kostnadseffektiv TROX Auranor Norge AS Postboks 2712 Brandbu Telefon +47 61 31 35 00 Telefaks

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING

ALUHAK. Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING ALUHAK Heisehjul BP 200 m/ brems og tau MONTERINGSANVISNING Rev. 10.2014 Aluhak Systems AS Møllevegen 12 4353 Klepp stasjon Telefon (+47) 51 42 57 00 www.aluhak.no INNHOLD Forord... 4 Komponenter... 5

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Denne siden inneholde de seglass med rammer og tilbehør som InstrumentTeam AS fører fra Papenmeier i Tyskland Seglass Ramme

Denne siden inneholde de seglass med rammer og tilbehør som InstrumentTeam AS fører fra Papenmeier i Tyskland Seglass Ramme Seglass Denne siden inneholde de seglass med rammer og tilbehør som InstrumentTeam AS fører fra Papenmeier i Tyskland Seglass Ramme Sirkulær seglass ramme i henhold til DIN28120 eller tilsvarende Enkel

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH

Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato Erstatter : Ansvarlig RJH Side 1 av 6 Montasjeanvisning for TP-TS stråleflateovner MTP/TS-206 Arkiv : instruks\mtp-ts-206.doc Dato 04.08.11 Erstatter : Ansvarlig RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller for transportskade, riktig type,

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler

Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler 3 20 30 Elvarme 5 modeller Varmluftsvifte Panther 20-30 Kraftig varmevifte for store lokaler Bruksområde Panther 20 30 er en serie kraftige og stillegående varmevifter for stasjonær bruk. De er beregnet

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer