Helseskader og dødelighet hos kvinner som røyker, relatert til hjerteinfarkt, lungekreft og kols

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helseskader og dødelighet hos kvinner som røyker, relatert til hjerteinfarkt, lungekreft og kols"

Transkript

1 Helseskader og dødelighet hos kvinner som røyker, relatert til hjerteinfarkt, lungekreft og kols Maja-Lisa Løchen, UiT og UNN Fagdag Kvinner og tobakk 12. mars 2012 Helse Nord-Trøndelag, Værnes

2 Røyking og sosial gradient

3 Daglig røyking og utdanning år Tromsø 6 (2008) År utdanning Kvinner Menn Høyere < Høyere Total 25 22

4 Kroniske ikke-smittsomme sykdommer (NCD) Internasjonal oppmerksomhet WHO har fokus på Kreft Diabetes Kols Hjerte-karsykdommer FNs hovedforsamling september 2011 Diskuterte forebygging og kontroll

5 Røykeavvenning hos fastleger Spør du alle nye pasienter om røykestatus? 57 % Har du tilbud om røykesluttprogram i din praksis? 18 % Anbefaler du bruk av medikamentell behandling for røykeslutt? 53 %

6 Røyking og dødelighet 5100 i Norge dør årlig pga røyking 600 dør pga passiv røyking

7 Røyking og tapte leveår

8 10 tapte leveår ved å røyke

9 Norske tall fra Folkehelseinstiuttet 2006 Kvinner som dør av røyking mellom 40 og 70 år taper i gjennomsnitt 20 leveår (menn 14 leveår) Hjerte-karsykdom er hyppigste dødsårsak pga røyking utgjør halvparten av røykedødsfallene Halvparten av røykerne dør før 70 år

10 Hvor dødelig er røyking? Folkehelseinstituttet,

11 Hvorfor tror mange at lungekreft er vanligere røykerelaterte dødsårsak enn hjerteinfarkt? Lungekreft mer synlig, røyking er årsaken hos 90 % Hjerteinfarkt har mange årsaker, røyking utgjør ca 30 % av årsaken Kols har røyking som hovedårsak hos 70 %

12 Røykerisiko forskjellig Lungekreft og kols: Dose-respons Hjerteinfarkt: Trappetrinn, bare 1 sigarett gir økt risiko

13 Kjønnsforskjeller ved røyking og helseskader Hjerteinfarkt: Røyking klart farligst for kvinner Lungekreft og kols: Røyking antakelig farligst for kvinner

14 Hjerteinfarkt Aterosklerose og trombose

15 Risikofaktorer for koronarsykdom Kvinner Menn Total kolesterol LDL kolesterol HDL-kolesterol ++(+) ++ Triglyserider ++ + Blodtrykk Røyking Diabetes Van Lennep et al. Cardiovasc Res 2002;

16 Kumulativ mortalitet (%) Sluttet å røyke Fortsatte å røyke 82 % 37 % Daly, BMJ, pas.

17 Inger Njølstad, Tromsø: Røyking og hjerteinfarkt

18 Risikofaktorer for hjerteinfarkt, Finnmark Kvinner Menn Risikofaktor (103 tilfeller) (495 tilfeller) RR* 95% KI RR* 95% KI Daglig røyking (j/n) Total-kol (1 mmol/l) HDL-kol (0.4 mmol/l) * multivariabeljustert Njølstad et al, Circulation, 1996

19 Tromsøundersøkelsen: Bekymring for kvinner Jan Mannsverk et al. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2011; 25. august. Nedgang i forekomst (insidens) av 1. hjerteinfarkt for alle menn og kvinner > 80 år Ikke nedgang for kvinner år!

20 Viktigste forklaring på kjønnforskjellen i forekomst av hjerteinfarkt i Tromsø Nedgangen i røyking mindre hos kvinner enn hos menn. Kvinner tåler røyking dårligere enn menn

21 Risikofaktorer ved 1. hjerteinfarkt i Tromsø (gj.snitt, %) Kvinner Menn Alder Kol SBT Røyk Kol SBT Røyk < 65 6, , , , > 75 6, , , M-LL

22 Risiko for hjertedød etter røykestopp Kilde: AJ Dobson J Clin Epidem. Vol 44, No ,1991

23 Det er viljen som det gjelder Viljen frigjør eller feller Henrik Ibsen

24 Norsk studie fra Kristiansand

25 70 % 60 % 50 % 40 % 57,0 % Intervention (n=100) Control (n=118) 37,3 % 30 % 20 % 10 % 0 % BMJ 2003 p=0.004 NNT: 5.1 Intention to treat analyse: 50% mot 37% (p 0.045)

26 Artikkel om røykeavvenning Hjelp til røykeslutt for hjertepasienter Maja-Lisa Løchen. Hjerteforum 2011;24: _1.pdf

27 Kols

28 Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) Lungefunksjonen er varig nedsatt fordi luftveiene er blitt trange. Dyspnoe, hoste, økt ekspektorat, exaserbasjoner, residiverende pneumonier

29 Kols Skade av bronkier Flimmerhårene skades: hoste, sekret Irriterte/betente slimhinner Trangere luftveier Emfysem lungevevet brytes ned Nedsatt oksygenopptak og dyspne ved anstrengelser Behandling: Røykeslutt viktigst

30 Tobakk som årsak til kols 70 % skyldes tobakksrøyking alene Resten: Arbeidsmessig eksponering Passiv røyking Arv

31 Røyking og redusert lungefunksjon

32 Kols Insidens, Prevalens og Mortalitet 64 millioner globalt har kols 3 millioner døde av kols i 2005 Kols er den 5.hyppigste dødsårsak De fleste dødsfall skjer i land med lav inntekt I 2030 blir kols den 3.hyppigste dødsårsak Vel nordmenn har sykdommen Insidens er økende ca pr. år? Prevalensen er økende Andelen kvinner øker raskt pga endring i røykevaner

33 Forekomsten øker

34 Store kols-tall Ca nye tilfeller per år Ca sykehusinnleggelser per år > dødsfall per år

35 Lungekreft

36 Insidens/mortalitet av de vanligste kreftformer, kvinner * Aldersjusterte rater pr etter verdens standardpopulasjon Kilde: GLOBOCAN 2008: IARC Press, 2010.

37 Antall tilfeller av lungekreft, kvinner, etter verdensdel, 2008 Kilde: GLOBOCAN 2008: IARC Press, 2010.

38 Cancer Incidence in Norway Kilde : Cancer in Norway 2008, Kreftregisterert,

39 Utvikling av kreftsykdom* i Norge , kvinner *Aldersjusterte rater pr etter verdens standardpopulasjon Kilde : Cancer in Norway 2007, Kreftregisterert, 2008

40 Årsaker lungekreft Passiv røyking ca. 50/pr.år Aktiv røyking i praksis resten Antall år, antall sigaretter, inhaleringsgrad, alder ved start» Kjønn - Milde sigaretter like helseskadelige Yrke- serveringsbransjen, gruver,asbest Innemiljø- radon Arv/miljø

41 Lungekreft Uttrykk for røykeepidemien i et land Før: To av tre nye pasienter er menn Nå: 5,5 av 10 nye pasienter er menn Begynnende nedgang blant menn Norske kvinner i verdenstoppen Framtidas lungekreftpasient? Kvinne med lav utdannelse fra Nord-Norge

42 Hyppigste kreftdødsårsaker i Norge 2008 Menn Lunge 1224 (28.8/ ) Kvinner Lunge 876 (18.2/ ) Prostata 1090 Tarm 813 Tarm 730 Bryst 662 Kilde : Cancer in Norway 2008, Kreftregisterert,

43 Dødelighet* av lungekreft, , Norge *Aldersjusterte Rater * Aldersjusterte rater etter verdens standardpopulasjon Kilde: Tverdal, 2001

44 Dødelighet* av lungekreft, i alderen år, , Norge Per million per år *Aldersjusterte Rater * Aldersjusterte rater etter verdens standardpopulasjon Kilde: Tverdal, 2001

45 Number of deaths from breast and lung cancer all women, Norway, 2003 Kilde: 2005 Statistisk sentralbyrå

46 Femårs relative overlevelse av utvalgte kreftformer, diagnostisert

47 Oppsummering - Norge Dødelighet av lungekreft 6 av 10 døde er menn Ingen økning blant menn de siste årene Fortsatt økning blant kvinner Den høye dødeligheten av lungekreft gjør at dødeligheten av kreft totalt bare har gått litt ned i Norge de siste årene.

48 Kvinner og kreft-studien Inger Torhild Gram

49 Norway, year About one in three of all deaths during follow-up was due to smoking* *850 (30%) of the 2,832 deaths at ages Norwegian Women and Cancer Study

50 Norway, year About one in four of all Cancer Deaths was due to smoking* *450 (25%) of the 1,800 deaths at ages Norwegian Women and Cancer Study

51 Norway, year About one in two of all Cardio Vascular Deaths was due to smoking* *214 (50%) of the 428 deaths at ages Norwegian Women and Cancer Study

52 Norway, year Eight* in ten Lung Cancer deaths Nine** in ten COPD deaths were due to smoking* *235 (79%) of the, 298 deaths at ages *58 (86%) of the 68 deaths at ages Norwegian Women and Cancer Study

53 Main messages for the individual smoker The risk is big: about half are killed Those killed in middle age *lose many years Stopping smoking works Even in early middle age, those who stop (before they have lung cancer or some other fatal disease) avoid most of their risk of being killed by tobacco Stopping before middle age works even better *35-69 years

54 Legens rolle i møte med pasienten Minimal intervensjon Røyker du? Vil du slutte? Jeg kan hjelpe deg The 5 A s ASK ABOUT TOBACCO USE ADVICE TO QUIT THROUGH CLEAR PERSONALIZED MESSAGES ASSESS WILLINGNESS TO QUIT ASSIST TO QUIT ARRANGE FOLLOW-UP AND SUPPORT

rapport 2006:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking

rapport 2006:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking Rapport26-4-624 24--6 11:1 Side 1 rapport 26:4 Hvor dødelig er røyking? Rapport om dødsfall og tapte leveår som skyldes røyking Stein Emil Vollset Randi Selmer Aage Tverdal Håkon K. Gjessing Rapport26-4-624

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål?

Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål? Kvinners helse - et viktig samfunnsspørsmål? Anne Eskild, professor Universitetet i Oslo Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus Jordmordagene Oslo, 2009 Viktige samfunnshelsespørsmål siste 100 år

Detaljer

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013.

Beskrivelse Forventet levealder ved fødsel, beregnet ved hjelp av dødelighetstabell. 15 års gjennomsnitt. Sist oppdatert januar 2013. 2013 Dataene er hentet fra folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer. De tallene som vises i nyhetsbrevet er basert på siste tilgjengelige

Detaljer

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12

Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse. Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Vår tids folkehelseutfordringer Hva er forebyggbart? Om epidemiologi og folkehelse Kommuner og regionale aktører i Oppland 2014-06-12 Camilla Stoltenberg Direktør, Folkehelseinstituttet Professor II, UiB

Detaljer

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner

Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner 2012 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer Porsanger, Karasjok, Lebesby og Gamvik kommuner Samhandlingsreformen setter fokus på å dempe sykehusbruk. Bakgrunn for dette er at det blir flere eldre og flere

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

Snusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsø

Snusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsø Institutt for klinisk odontologi Snusbruk blant avgangselever ved videregående skoler i Tromsø Katrine Gullhav Hansen, Sandra Marie Jakobsen, Lisa Søreide Johansen, Werner Johansen Masteroppgave, integrert

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

Dødelighet av alle årsaker i regioner og bydeler i Oslo: Sammenlikning med utvalgte europeiske land

Dødelighet av alle årsaker i regioner og bydeler i Oslo: Sammenlikning med utvalgte europeiske land Norsk Epidemiologi 1998; 8 (1): 21-28 21 Dødelighet av alle årsaker i regioner og bydeler i Oslo: Sammenlikning med utvalgte europeiske land Inger Stensvold, Marit Rognerud og Dag S. Thelle Avdeling for

Detaljer

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering?

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted? fra et

Detaljer

Fra kongress og GF i Molde 25. 27. april 2012 sidene 21-35

Fra kongress og GF i Molde 25. 27. april 2012 sidene 21-35 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-2012 - 14. årgang Fra kongress og GF i Molde 25. 27. april 2012 sidene 21-35

Detaljer

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Interessekonflikter (siste 3 år) Honorar for foredrag:

Detaljer

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018

Saksframlegg. Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 2015 til 2018 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 21/1928-2553/215 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 26.5.215 Saksframlegg Saksfremlegg - foreløpig utkast helseoversikt / folkehelseplan - 215 til 218 Utv.saksnr

Detaljer

Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold

Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold Kommunale frisklivssentraler - rammer og innhold Ellen Eimhjellen Blom ebl@helsedir.no 07.12.2012 Tema for presentasjonen 1 Tema i dag Hvorfor etablere frisklivssentraler? Hvordan ser din drømmefrisklivssentral

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge?

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? 2010 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? Astma- og Allergiforbundet skal være den fremste pådriver for å øke

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune)

Sør-Trøndelag fylkeskommune. Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) Folkehelseprofil (Folkehelseprofil for Sør-Trøndelag fylkeskommune) 2013 2 Innholdsfortegnelse FIGURLISTE... 3 FORORD... 5 INNLEDNING... 6 HVA ER SØR-TRØNDELAG?... 6 LEVEVILKÅR OG KULTUR... 6 BEFOLKNINGEN

Detaljer

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag

Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Utfordringsanalyse av pleie og omsorgstjenesten i Nord-Trøndelag Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune. Dato: 15.08.2013 Prosjektleder: Bente Kne Haugdahl Innhold 1. Prosjekt

Detaljer

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport Tid Mandag 14. mars 2011 Innhold Oppsummering av kartleggingsundersøkelsen av dødsfall av influensa A(H1N1)

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge

Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Helseeffekter av luftforurensning i byer og tettsteder i Norge Utgitt juli 2007 TA-2251/2007 ISBN 978-82-7655-504-2 Forord Denne rapporten gir en oppdatering av kunnskapsstatus om skadelige helseeffekter

Detaljer

rapport 2010:2 Folkehelserapport 2010 Helsetilstanden i Norge

rapport 2010:2 Folkehelserapport 2010 Helsetilstanden i Norge rapport 21:2 Folkehelserapport 21 Helsetilstanden i Norge Rapport 21:2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Folkehelserapport 21 Helsetilstanden i Norge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks

Detaljer

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester 137 Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm (red.) Eldres bruk av helseog omsorgstjenester

Detaljer

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e-sigaretter 2015 Helserisiko ved bruk av e- sigaretter 2 Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Divisjon for miljømedisin April 2015 Tittel: Helserisiko ved bruk av e-sigaretter

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Tap av helseattest - "Loss of licence" - på norske skip

Tap av helseattest - Loss of licence - på norske skip Tap av helseattest - "Loss of licence" - på norske skip Delprosjekt II-Et inkluderende arbeidsliv til sjøs Innhold: Innledning 2 Materiale og metoder 4 Resultater 6 Diskusjon og konklusjoner 17 Referanser

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer