SNO 'NORSK 'OKFORTEGNELSE UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 UTGITT AV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO 'NORSK 'OKFORTEGNELSE UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO 1941-1945. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 UTGITT AV"

Transkript

1 Dette er del I av femårsfortegnelsen, som omfatter bibliografien over bøker og tidsskrifter. Del Il, som vil inneholde fortegnelsen over musikk og karter samt systematisk register, er under trykning. GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI. OSLO 'NORSK 'OKFORTEGNELSE FOR ~~ UTGITT AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO -,j...'.~ I OSLO 1950 DEN NORSKE BOKHANDLERFORENING I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUP &CO.. '-.;

2 Frodesen for mathematik og natuevidensk. B. 44 (Acta tuberculosea Scandinavica. Suppl. 13) nr. 11 Frodesen, O. Jul, medarb., se Helliget Herre:; Også utg. m. tit.bl.: Cph Munksgaard (Fabritius) Frog, [Aksel Bertrand] 7. febr Frostblomster, se Hull, H. Forelesninger om veibygging ved hb""". f u Gmdala'lj e me å vinne!<rigen, se Julius kurser. Utarb. av... og Stadheim. H ;3, b. i ~ Jett" '.il 'JrJnde gård, se Drar,;:sholt, I. Til prøve. [Utg. av] A[rbeids]Tl,ClLst 'l.~., T,"1\ r,.. i.eisergården, se Aabye, K U. s Tr. ikke angitt pag. bl. 1 r~"t C>! ""~r ril \interen. Skaff mat. bevar IIIustr. 4 0 Stensiltr. c-vitamin, s"jr k c>:' Ved J3'or~liQt (- ';,:.. ', Frogg-posten. Arg Stranberg & co., Gudrun Akre, Jenny J ',.nrossen En~.id boktr. 2 nr. il 4 bl. 4' Sand kleiva. I samarbeid med bus,",.,,' :)n- Frogndahl, H. M., red., se Fridom toret. [1941]. Grøndahl & søns boktr. 15+ Frogner, Carsten [psevd. ~: Brøgger, W.] upg. s. IIIustr. (Landbruksdepartementets Den osynliga fronten. Forord av Gustaf småskrift nr. 57) Stridsberg. l)vers. från det norska ms. av Fruktdyrking, Norsk, se Skard, O. Thure Nyman. Sth s. Ljus 8.50 Frø, Godt, - god avling, se Høydahl, H. S. - (,Han sitter vid skrivbordet." l)vers. från forf.s Frøavl av grønnsaker og rotvekster, se Frisak, A. ms. av Staffan Andræ. Sth Frøen, Hans-Jacob, medarb., se Medarbeidere, upg. s. 2 bl. Bonnier Guds Frogner, Halvor 23. okt aug Frøholm, G[abriel] A[ndersson] 7. jan Hellvikskog veis 25-års historie , Litt om moderne vegbygging Naaugust Red. av... [1945]. Cen: tionaltr. 61 s. IIlustr. 4 traltr. 55+upg. s. IIlustr. Vegdirektoratet 4.48 Frogner-ungdommen. 1944; Tr.: Joh. Frøishagen, Gunnar 13. april Nordahl; (44, des.: Oslo forlagstr.). 44: 2 nr.; Bak berg og blåne. Eventyr. Med tegninger 45: 5 nr. il 2-4 bl. av Chr. Kittelsen O. Christiansens Frommholz, Alice. (t) GebUndelte Alltaglich- boktr. 78 s. bl. Aschehoug kart 3.14 keiten Reistad & sønns boktr. 103 s. - Barn og troll og kloke dyr. Eventyr. Teg- IIlustr. Blix ninger av Thor Wiborg Nationaltr. Front, Kristen. 12 norske menn og kvinner 68 s. 2 pl. Bok og papir ib 3.36 om hverdagens problemer i kristent lys. - Det hendte i eventyrland. Med tegninger av Under red. av Carl Fr. Engelstad Arne Johnson Centraltr. 92 s. 2 bl. Oslo forlagstr. 121 s. Ansgar 2.24 Aschehoug kart Norsk. Det norska folkets frihetskamp Eventyrskog. Bakutstyr og tegninger av l)vers. av Ture Nerman. 3. uppl. Jan-Fredrik Ellingsen Aasens boktr tus. Sth s. 109+upg. s. Rosen ib 5.50 Federativ 3.00; ib Glade geseller. Humoresker. Omsl.tegning - mot tuberkulosen. En appell til alle og en- av Jan-Fredrik Ellingsen Abeco hver. [1943]. Fabritius & sønner. 8 bl. industr. S bl. Rosen 5.50 IlIustr. (Helseskrift. Utg. av Liv og helse. Gudmundrudgutta. OmsLtegning av Jan- Nr. 10) Fredrik Ellingsen Aasens boktr. Fronten bak piggtråd, se Nielsen, J. B. S. 102 s. bl. Rosen kart 6.50 Froom, L. E. Fra trelldom til frihet. Overs. - Snippe Vippestjert og litt av hvert. Eventyr. fra engelsk. Utg. av H[elene] L[ervik]. Tegninger: Wm. Guttormsen S. & Jul [Fars Fr. Horjens tr., Flekkefj.] 12 s. Sørensens boktr. 82 s. Rosen kart 5.50 Utg. - Sølvprins. Historien om en hannrev [i 16 Frost-Hansen, Poul. (d) En norsk Ex Libris mann forteller. S ] Kunstner, Normand Laheld. Av... - Otto Frøishov, Bess, se Frøyshov, B. Wang Det Mallingske boktr. 52 s. bl. Frøken Detektiv, se Keene, C. IIIustr. Cammermeyers Bogh Solskinn, se Bøgenæs, E. Frosta og Frostating Frosta [1930]. Frøland, Sophus 18. jan Frostingens tro 28 bl. kart. Illustr. østre Fredrikstad kristelige ungdomsforening. Frostad, Simon 9. febr års jubileum. Stiftet [Frstad] Om mandelsyrebehandling av cystopyelitt i Arne Storm J ohansen's tr., Selbak. praksis Trygve J. Dahl. 6 S. 36 S. bl. IIIustr. - Tuberculosis incipiens. A clinical, roent- - red., se Kirkeklokken. Månedsblad for østre genological investigation on the eartiest forms Fredrikstad menighet of the pulmonary tuberculosis, with a special Frølich, Th[eodor] 29. sept aug vlew to ItS relation to the primary infection. Nordisk lærebog i pædiatri. 2. omarb. udg. Avec un resurne fran,ais. Mit deutscher Af..., A. Lichtenstein, S. Monrad. Kbh. Zusammenfassung. [Dr.avh.] Fa bl. 892 S. I1lustr. britius & sønner. 4 bl. 316 S. 3 pl. IIIustr. Munksgaard 48.00; ib IS4 l frøvig, D[aniel] A[ndreas] 13. mars i pointerklub (Og fra 41, nr. 35), Norsk irsk Forelesninger over Jesu forkyndeise efter i setterklubb. Arg. 7; ; Tr.: synoptikerne. <Synoptisk bibelteologi.) Ny ~ Hausmann & Jensen. Mndl. il 4-8 bl. 41: 5.00 forøk. utg ssss-tr. 2 bl. 132 pag. bl. Fuglehunden, se Raabe, A..p Stensiltr.!!Jglesang. Rlom![ørgen] 31. jan Kommentar til Apostlenes gjerninger. Med I Det ulovlige storting Gjærder & co. innledning Det MalJingske boktr. 14 S. bl. NS forlag 4 bl. 408 S. Aschehoug 21.84; ib Nasjonaløkonomisk nyordning. Av... [og] _ medarb., red., se l) Filagion 2) Tidsskrift Øyvin Kolby [N.S. rikstr.] 69 S. for teologi og kirke (NS Opplæringsskrift. 2) Brage 2.80 Frøytand, Lars 26. des Parti og stat [i Nyreising, Norges. 1. S l korsets lys j. Chr. Gundersen, (Også utg. som Foredragsserien Norges nyboktr. 123 S. pl. Viking 3.70 reising. 2)] _ Kirkens grunn [N.S. rikstr.] 103 S. - Rasehygiene og sosialpolitikk. [Utg. av] NS Viking 4.80 opplæringsavdeling [Nasjonal sam- _ Kristendommen og den nye tid j. lings rikstr.] Il s. Illustr. (NS studieskrift. 3) Chr. Gundersen, boktr. 69 S. Viking Samfunnsøkonomisk nyordning [Nasjo- _ medarb., se Ungdom, Vår, og vår framtid nal samlings rikstr.] 16 s. (NS studieskrift. 4) _ utg., se Røst, Kirkens, i en skjebnetid - medarb., se l) Norge, Det nye 2) Rasehygiene _ red., se I) Bymisjonæren 2) Menighetsblad, og sosialpolitikk 3) Samling, Nasjonal. Riks- Grønlands møte. 8. Oslo 1942 Frøyset, Fr[idtjov] 6. juni Fuglestvedt, O[le] 4. mars aug Grunnlag i telefoni Morten Johansens Folkesagn samlede i Lister og Mandals Amt. tro 32 S. IIlustr. Af Joh. Th. Sto rak er og... (Bidrag til _ medarb., se Elektroteknikk. B. l Agders historie. 25) Frøyshov, Arne 4. sept Fuglevaag, B. O., medarb., se Lie, H. Nord- Menigheten på Salen, Halden, gjennom 30 år. mørlaget. 25-årsberetning En kort oversikt. Halden E. Sem. 14 S. Full fart forover, se Bauer, L. H. Frøyshov, Bess [o: Betzy, f. Josephson] "Luna", se Hogstad, ø. mars frelse, se Asak-Kristiansen, H. Liv. (,Lykkekløveret.>, [Roman.] Jo- Funck-Brentano, [Frantz]. (fr) Martin Luther. hansen & Nielsen. 94 S. Filadelfiaforl. kart 3.35 Mannen og hans verk. Overs. fra fransk av _ Petters seier og Pers sommeropplevelse E. Hiorth Reistad & sønns boktr. Johansen & Nielsen. 16 S. (Pinseliljens 366+upg. S. 8 pl. Blix barnebibliotek nr. l) Filadelfiaforl. Funder, Ludvig 28. juni nov Frøyshov, Ragnvald, red., se Maran ata Forsøk med ysting av pultost (ramost>, se Frå arbeidsliv og bokheim, se Thomassen, H. Meieriforsøk, StatenS. Beretning. Nr. 36 og Brakstad - Forsøk vedrørende gammelost i tiden _ barndom til ungdom, se Olafson, A. 1940, se Meieriforsøk, Statens. Beretn. nr. 35 _ fengselstida på Grini, se Aase, R. - Fra meieridrift og seter liv Grøn- Frå Holberg til Kinck. Litteraturliste for norsk- I dahl & søns boktr. 82 S. Grøndahl 3.36 studentar. (Tidsrommet ) [Oslo - Omkring meieridrift og seterliv. Gjøvik U. å.] ssss-tr. 2 bl. 28 pag. bi: 4 Stensiltr. Mariendals boktr. S Studentkontoret _ Oversiktsbok for fjøsregnskapslag og for _ varen i norsk misjon. Utgjevar Aksel Mjøs. privat bruk. Il. op! Grøndahl & Stord Botnens prv. 24 s. IIIustr. 4' søns boktr. 18 bl. (Grøndahl) 1.17 _ ven til ven. [1945]. Bergen. Sambaandets tro - Sammendrag av forsøksberetninger fra nr. l 46 S. til 36 < ', se Meieriforsøk, Statens. Frå vitskap og samfunnsliv, se Fishbein, M. Beretning. Nr. 37 Landmerke i medisinen - Sammendrag av meieridriftens forsøksvirk- Furst, Hans Backer 25. nov juli somhet inntil høsten Oslo A. W. Voksenkollen hotell. [1942]. S. & Jul Sø- Brøggers boktr. 67 S. (Brøgger) 4.48 rensen. 17+upg. S. 'Funderud, Olaf l. jan _ forordsforf., se Boligbok, Cappelens Funderud-slekten fra Rødenes. En ættesaga _ medarb., red., se l) Hagebok for villaeiere med trekk fra Norgeshistorien. [Av] Martha 2) Hus og hager i Stor-Oslo 3) Handbok i øst ens v i g og... byggeindustrien 4) Kjenn din by 5) Vestland-, - red., se Folkehøgskole, Østfold Trøndelag- og Nordlandsbrosjyren Funderud-slekten fra Rødenes, se østensvig, M. FUrst, Karl, medarb., se Friluftsboka og Funderud Fuglefjell, se Schøyen, C. funk, Walther. (t) Økonomiordning mot va- Fuglehunden. Tidsskrift for Norsk engelsk- lutamekanisme. Berlin [1944]. 29 S. bl. setterklubb, Norsk gordonsetterklub, Norsk Terramare lnstitut ISS funk

3 Klaverpedalen Kbverpedalen, Veiledning i bruk av, se Arntzen, I normalplan Godkjent... til bruk i S. B. Klnverteknikk og yrkesnevrose, se Ringnes, I. R. Klededrakt på Romeriksbygdene ca , se Kvaal, L-M. Kleiber, B[oris] A. 8. nov folkeskolen i skriv av 21. aug Oslo Lie & eo.s boktr. 272 s. Jllustr. Gvldendal kart 4.85 Kleppestø, A., red., se Ukeblad, Kristelig Klepsland, Gunnar, medarb., se Fylke, Aust Formelsamling i matematikk, fysikk og kjemi. Agder, gjennom 100 år, J. Chr. Gundersen, boktr. 192 s. tv-8' Klepzig, John 24. febr J. Chr. Gundersens boktr. 197 s. Eros i stampesja Aas & Wahl tv-8' NasjonalforI. ib 6.72 upg. s. Tell ib Lommebok for ingeniører, teknikere og studerende. - Feriefruer Aas & Wahls boktr. 176 s J. Chr. Gundersens boktr. Tell 6.00; ib s. Illustr. 12 Q G. Stenersen ib 11.00" - Jubile",,' i småbyen oppi. Drammen J. Chr. Gundersen, boktr. 4 bl. 254 s Lyches tro 158 s. Lyche ib 6.16 Illustr. Nasjonalforl Klevar, Steinar 20. des (3. oppi.) J. Chr. Gundersen, boktr. Husdyrenes sykdommer. En bok for husdyreiere. 4 bl. 291 s.2 bl. Illustr. Nasjonalforl. ib Lærebok for landbruksskoler Tysk-norsk. Norsk-tysk. Teknisk-merkantil ordbok Johansen & Nielsen boktr. Grøndahl & sons boktr. 6 bl. 194 s. IlIustr. (Grøndahl) s. J. M. Stenersen ib medarb., se l) Norge, Det nye 2) Tid, Den nye - medarb., se Broch, O. Lærebok i russisk Kleven, Magnus, red., se Indremisjonsbladet Klein, Walter, Major, Inhaber des Ritterkreuzes Klevenberg, Willy [~: Wilhelm Tyrholm]5. okt. zum eisernen Kreuz, zum Gedenken (Privatdruck des (,Nordland-Echo,).) [1941. Nasjonal samling. Oppgave og plass i samfunnet. Centraltr.] 6 bl. 2 pl. [1944.] Nasjonal samlings rikstr. Kleinsmedlaug, Oslo, se Tønsberg, L. Oslo 16 s. (N.S. propagandaskole. Skoleringshefte kleinsmedlaugs 40 års jubileum Kleivdøler, se Holter, K. Kleiven, Ivar, se Forfang, H. G. nr. 1) - Norsk front. [1944.] [N.S.R.]19 s. - Organisasjonsoppgaver. Forelesning holdt pa Kleiven, Jacob 17. juli presse- og propagandaledernes særmøte i Sæterbruket i Vestfold. [Tønsb Tønsbergs aktietr.l 47 s. IIlustr. (Vestfold fylkesmuseums Klingenberg kino 27 sept Oslo Nasjonal samlings rikstr. 12 s. småskrifter. No. I) - Propaganda. Begrep, vesen, mål. [1944.] Klem, Alf 13. sept The conversion of lauric and myristic aeids Nasjonal samlings rikstr. 16 s. (N.S. propagandaskole. Skoleringshefte nr. 2) into fatt y aeids of higher molecular weights - Sett og sagt. Ord for tiden. Samlet av... in rats, se Skrifter, Hvalrådets. Nr. 27 Med tegninger av Kaare Sørum Reistad Klem, Evy 9. des & sønns boktr. S !IIustr. Blix Vårt foreningsarbeid. [Foredrag.] Utg. av - medarb., red., se I) Norge, Det nye 2) Quisling, Norske kvinners sanitetsforening V. Med Føreren til Nord-Norge 3) År Grøndahl & søns boktr. 12 s. Klem, Georg 19. mars Oppgaver i tysk for begynnere. [A v]... bok, N.S. Klevstad, Henry 11. aug Landsforræderen Vidkun Quisling og hans og Hans Nerdrum Centraltr. 32 s. Cappelen Tysk grammatikk. [Av]... og Hans Nerdrum. menn under den tyske okkupasjon av Norge. [Svolvær 1945.] Lofotpostens tro II+upg. s. Forf. Godkjent ved skriv fra Kirke- og un Klingberg, Finn. Truls. Bildebok. Tegnet dervisningsdepartementet 24. aug av... Stvg. [1943]. Dreyer. 6 bl. 2. oppi [~: 1944]. Centraltr. 92 s. Cappelen kart 2.00 Klingenberg, Brynjulf H., medarb., se Hav og jøkel Klem, Gustav, medarb., se Skogbruks lære Klem, Rolf S., medarb., se Sangerorden, Handelsstandens Kleppen, Pål 19. mai Historisk billedbok for fjerde klasse. Med arbeidsoppgaver. [Av]... og Haakon Vigander. Godkj. av Kirke- og underv.dept. til bruk i folkeskolen i skriv av 31. aug Klingenberg, Hedin S., medarb., se Hav og jøkel Klingenberg, Olav, red., se Idrettslag, Bergens politis, gjennem 15 år Klinkerbetong, se Stephensen, S. W. Klipp som ikke må glemmes, se Bahr, W. Kloakk- og vannteknikk samt hovedledninger og sanitæranlegg, se Flood, F. A. Oslo Brødr. Jørgensens boktr. 64 s. 4' Klokkarguten, se Høiholt, O. Gyldendal Norges historie med avsnitt av verdens Klokkestøpere i hundre år, se Stavseth, R. Klomstein, Johs., red., se Folkeblad, Kristelig historie. 5. oppi. For byfolkeskolen etter Klondyke Bil!, se lngstad, H. 270 Klondykehelt, En, se London, J. Kloster, Robert 9. april 18,3-23. juli 194,. Badstu og eldhus. Av Hans P. T hor n e..\!ed rettledning for badet av... Bergen J. D. Beyer as boktr. IS s. 2 pl. - Klaus Hanssen [i Fra Christie til Nordahl Grieg. S J - Omkring kostholdet til siøs [i (Skipperforening, Bergens) Festskrift. S ] -Så bygger vi badstu. Bergen J. D. Beyer A.s bnktr. 28 s. IlIustr. (F. Beyer) medarb., se jæger- og fiskerforening) Bergens, Kloster, Robert 8. mars Ekspansjon i bygdekunsten. Noen iakttagelser fra Sunnfjord og Nordfjord, se Årbok, Bergens museums. Hist.-antikv. r Nr. 3 - Folkekunst [i (Fett, Harry) Norsk kunstforskning i det tyvende århundre. S ] - Fra snekkermøbler til fabrikkmøbler. En kort oversikt over møbelhistorien. Bergen J. D. Beyer, boktr. 47 s. IlIustr. 4' Bokcentralen Gunnar Anfinsen Årekol. Innledende studier i hardingmalingens historie, se Årbok, Bergens museums. Hist.-antikv. r Nr. 3 - Innberetning om kulturgeografisk registrering på Vestlandet. Med oversikt over de foreløbige resultater. Av... og Borghild A. Frimannslund, se Årbok, Bergens museums. Hist.-antikv. r Nr. 2 - Snekkerhåndverket i Bergen under renessansen. Bergen [Dr.avh.], se Årbok, Bergens museums Hist.-antikv. r. Nr. 1 Også i særtrykk. BI., 175 s. - medarb., se Profil, Bergens Klovbeskjæringsbokser. Utg. av Foreningen til dyrenes beskyttelse. [1943]. Oslo forlagstr. 6 s. bl. IlIustr. Klub, Den merkantile, Oslo Emil Moestue. 247+upg. s. IlIustr. Ikke i bokh. Klubbavis [for] N.T.H.I. [Norges tekn. høgskoles idrettslag]. Årg Theim. Nidaros boktr. 3 nr. il 4 bl. 4' Klubb-avisa. Årg Ansvarsh.: G[eithus] I[dretts] L[ag]. (,Fremtiden',s tro Drammen. 8 s. 1 nr. 4' Klubb-nytt fra Oslo filatelist-klubb. Årg ; Rambæks tro 41: 3 nr.; 42: 1 nr. a bl. Kluften, Pål 16. nov mai Bygdasanger og marsjer. Gudbrandsdalen. Ny utg. Ringebu Gudbrandsdalstr. 16 bl. I1lustr. Kluften 1.00 Kluge, Kurt. (t) Der Herr Kortiim. Roman. Feldausg. B. 1.; 2. Stuttg Det Mallingske boktr., Oslo. 1: S , bl.; 2: S upg. s. bl. - Die Zaubergeige. Roman. Feldausg. Stuttg Knap [1942]. Reistad &,onn, Oslo. 221-upg. s. Elumrfot-sericn, se \\nl\iam~l \'. Som kur~r ti! Marrakesh Klunghaug, Arnulv 5. febr Hvordan utbrente lommelvktbatterier blir fullt brukbare igjen. Sandan ger [1944J. Moss aktietr. 2 bl. lilustr. Forf. Klunglveit, Lars 13. okt Striden i 0vregrenna. Bygdeforte1jing. Stvg. [1945?]. Rogalands tr. 93 s. Illustr. Klæbo, Arthur 6. aug. 19C8- Alfred Maurstad Reistad & sønns boktr upg. s. 6 bl. 24 pl. lliustr. 4' Ekko ib Farlige fiell Aas & \V ahls boktr. 141 s. bl. 16 pl. Tell 10.00; ib medarb., se l) Hav og jøkel 2) Pressa, kva ho er og bør vera Klædebunaden på Voss i eldre og nyare tid, se Hirth, E. Klærne våre, se Bøbakk, K. Kløcker, Maria Wessel 7. juli konomiske forhold i Trondhjem i tiden Theim [1943]. Johan Christiansens boktr. 36 s. (Thjems sjøfartsmuseums årsskr. 1943) (F. Brun) 2.80 Kløve. A. G., red., se Kyrkjelydblad for Voss Kløverbladet Nr. 2, se Petersen, Johan, Kløvstad, Arne 24. des. 19C4- De politiske domsavgjørelser. Utg. av Høires centralstyre Asbjørn Hansens boktr. 23 s. - Kommunevalgets regler. Utg. av Hoires eentralstyre. [1945]. Norsk trykk & papirindustri. 10 s. bl. - Stortinget 14. juni-13. juli Utg. av Høires centralstyre. U. s. [1945?]. Tr. ikke angitt. 23 s. Kløvstad, ElIa, red., se Vel, De døves Kløvstad, Helene C., utg., se Lesning for de yngste. Saml red., se Skole, Vår Klaastad, Ludvig, red., se Kyrkjelydsblad for Haus prestegjeld Knaben, Gunvor. Studier over norske Pyrolaarter. Foreløbig meddelelse, se Årbok, Bergens museums. Naturv. r Nr. 6 Knaben, Nils 24. juli Beretning om en del Lepidoptera-arter, nye for Norges fauna. Beskrivelse av Tinea pallescentelia Stt. f. semilineatella n. f., se Årbok, Bergens museums. Naturv. r Nr. 2 - Oversikt over Norges Orthoptera, se Årbok, Bergens museums. Naturv. r Nr. 2 Knagenhjelm, Arthur 19. juni okt Erindringer. Fra min barndom i Trondhjem. [Oslo 1945.] Det Mallingske boktr. 91 s. bl. Carnmermeyers Bogh. ib Knagenhjelm, Kai, medarb., se Skjønsberg, G. Kaptein Philip Hansteen in memoriam Knap, Carl 23. april jan Arbeidsøvinger til...'s Lærebok i engelsk for 271

4 Lund Lund, Harald Egenæs 20. jan ~et. En kort betraktning bygget på historiske overleveringer og oldfunn Lund, Oddvar. Innsamling, høsting, oppbevaring og omsetning av nyttevekster [i Nyttevekstboka s ] Reistad & sønns boktr. S Illustr. Blix - medarb., se l) Gartnerskole, Statens, Utg. av Rikspropagandaledelsen ) Die Landwirtschaft in Norwegen [Mariendals boktr., Gjøvik]. S Illustr. Lund, Ottar, utg., se Forordning om krigspensjonering - To nyoppdagede veideristninger i Vist nesdalen, for militærpersoner av 9. des Vevelstad sogn, Tjøtta prestegjeld, [Lund, Reidar] 30. okt Helgeland. Mit einer Zusammenfassung in Maskinlære med beregninger. [Utg. av] Norsk deutscher Sprache, se Skrifter, Det kgl. korresp.skole. [1942]. J. Chr. Gundersen. Norske videnskabers selskabs Nr. 3 Lund, Hjalmar Munthe-Kaas, utg., se Vekstanalyser 6+4 undervisn.brev med særsk. pag. Illustr. - Maskinlære. Utarb. av... [og] Amund Apold. over ørret fra 383 norske vatn og [U tg. av] Norsk korrespondanseskole vassdrag J. Chr. Gundersen. 9 undervisningsbrev med særskilt paginering. Illustr. - red., se Tidsskrift, Norges jeger- og fiskerforbunds [-l Mekanisk teknologi. [Utg. av] Norsk korresp.skole. [1942]. Aas & Wahls boktr. 12 Lund, J. G., red., se Yrkesopplæring Lund, Jens Michael, red., se Retstidende, Norsk Lund, J[ohannes] H[alvorsen] 12. mars Bruksfrøavl av rotvekster og grønnsakvekster. undervisn.brev med særskilt pag. Illustr. - Mekanisk teknologi. [B.] 4. Smining. Verktøi maskiner. Opmerking. [1941]. Bl. 30 S Grøndahl & søns boktr. 30 s. (Landbruksdepartementets Stensiltr. Comercio småskrift. Nr. 54) Lund, Severin, red., se Skole, Vestheim. Vest Nasjonal samlings rikstr. 35 s. Illustr. heim boka (Landbruksdepartementets småskrift nr. 54) Lund, Signe 15. april Dyrking av poteter, rotvekster og kål. Kort veiledning for småbrukere og villaeiere Grøndahl & søns boktr. 24 s. Illustr. (Landbruksdepartementets småskrift nr. 50) Sol gjennem skyer. Livserindringer. l Centraltr. 256 S. 2 bl. 8 pl. Gyldendal 12.00; ib medarb., se Også vi når det blir krevet... - Høsting og vinterlagring av grønnsaker. Utg. Lund, Tore 5. jan av det Norske hageselskap. [1941.] Grøndahl-tro Sinnssykeasylet. En autentisk beretning om 12 S. Illustr helvete på jorden. Skrevet aven som und - Jordskokk. Helianthus tuberosus [i Nyttevekstboka S ] slapp Eck-Jansen & Nielsen. 96 S. Forf Kort veiledning i frøavl av rotvekster og belgvekster for jordbruksklubbene. [1942]. Dahl, Mathisen & co.s boktr. 16 S. Illustr. (Landslaget Lund, Aage 11. okt Mangan- og kobolt-forbindelser som tørrestoff i linolje. [Dr.avh.], se Skrifter utg. av for norske jordbruksklubber (L.N.l). Småskrift nr. 9) det Norske viden ska ps-akademi i Oslo. 1944, nr. 3 I; - Lærebok i frøavl av grønsaker og rotvekster, Lund & Tallaksen AlS, Frstad. Et manufakturfirmas med et tillegg om frøavl avenårige frilandsblomster. historie gj. 50 år. ( mai ) [1944.] ssss-tr. 3 bl. 84 S. 4 Frstad Næsgaards boktr. 12 bl. Illustr. Stensiltr. Norsk gartnerforening 4.80 tv-8 Ikke i bokh. - Sukkerbetedyrking [i Nyttevekstboka S ] Lunda, Aslaug, medarb., se Ungdomslag, Skoger medarb., se Savaren, grunnlaget for avlingen Lundar, Arne 18. febr Lund, Juel 19. jan Primstaven eller messedagsstaven og runestaven med alle dei merke <teikn eller krims> som ein finn på van lege stavar, og alle dei kjende merkedagar i året. Dertil gamle vessar og vermerke Johansen & Nielsen. Oppgaver i norsk stil. Samlet av Nikolai Olsens boktr. 23-;-upg. s. NorIi 1.35 Lundar, Johan, medarb., se Skiklubb, Medieinernes. 50 år Lundbo, E[yvind] 24. sept Møbler og hjemmesnekkeri. Medarb.; Ruth 94 S. bl. pl. Fonna ib 5.65 Alshager, Olav Hauge. [1.-]3. oppi. Høyanger Lund, Kalle [psevd.]. Katten, villdyr og husvenn. Av Reidar A I v ing og... Lund, Kirsten Macody, f. Stabell, utg., se (Grieg, Johanne) Mindeblade Lund, Kjell T., red., se Kurs, Rett 1943; Ed. B. Giertsens boktr., Bergen. il 143 s. I1lustr. Hjemmesnekkerens forl. il 7.28; ib 8.40 Lundby, Einar, medarb., se l) Front, Kristen 2) Han hjalp 3) Plan, Guds 4) Vitnesbyrd Lund, Magne, medarb., se Frisch, R. En byggekostnadsindeks grunnlagt på de faktiske byggeforhold til enhver tid Lund, Niels Laache, se Elektrisitetsforsyning, Åsane komm om bønn og bønnhøreise Lunde, Albert G[ustav] 26. nov På hellig jord Grøndahl & søns boktr. 31 s. - Tre taler. Anklageren. Vår tids behov. Du!9~ skal skrive på steinene Grøndahl & søns boktr. 37 S. Lunde, Albert G[u;tav], medarb., se Se Han kommer Lunde, Birger, medarb., se Lindbæk, L. Tusen norske skip Lunde, Eva, se Lunde, R. Lunde ~ 14. sept okt ~britiske presses ansvar for den politiske utvikling i Norge. Foredrag ved Unionen av nasjonale presseforbunds kongress i Venedig II april [Utg. av] NS presse- og propagandaavdeling. [1942]. Norden trykk. 19+upg. S. _ Die nationale Revolution in Norwegen. [Utg. av] NS presse- og propagandaavdeling Nasjonal samlings rikstr. 19 S. - - se også Quisling, V. Die nationale Revolution in Norwegen. Reden von Vidkun Quisling und... _ Englands (,hjelp" og Norges framtid. Foredrag i Krsand S 25. mars Utg. av NS presse- og propagandaavdeling Nasjonal samlings rikstr. 24 s. - Englands "hjelp" til Norge i de siste århundrer [i Quisling, V. Nasjonalt forfall og nasjonal gjenreising s. 9-16] _ Kampen for Norge Nasjonal sam- I lings rikstr. l. Skrifter, foredrag og avisartikler Utvalg og bearbeidelse ved Arne Pauss Pausett. [1.]; 2. opl s. 2 pl.; 246 s. 2 pl. (G. E. Stenersen; G. Stenersen) 9.00;b Foredrag og artikler Oslo s. (G. Stenersen) 9.00; ib Foredrag og artikler Oslo s. (Centralforl.) ib Den nordiske kulturs kamp mot bolsjevismen. Advarsler til det norske folk Nasjonal. samlings rikstr. 23+upg. s. - Norges livsrum. Foredrag i kringkastingen 20. sept [Oslo 1940.] Tr. ikke ang. 15 s. - Norges plass i det nye Europa. Tale i Oslo 17de jan Utg. av NS presse- og propagandakontor Nasjonal samlings rikstr. 23+upg. s. (Opplysningsskrift, [Nasjonal samlings,] Ill) - Nyordningen [i Nyreising, Norges. l. S. 7-17] - Tale til Norges handverkere 8. sept (Utg. av NSFO avd. håndverk.) [1941]. Nelsontr. 23+upg. s. II1ustr. Opplysningsskrift nr. 2 aven serie foredrag holdt ved NS håndverksgr.s ledermøte i Oslo 7-9 sept Vitamine in frischen und konservierten Nahrungsmitteln. 2. Aufl. bearb. von Lars Erlandsen. Mit 38 Abbild. Berlin VIII+ 277 s. Springer-Ver!. - medarb., se l) Hermetikk og hermetikkfremstilling 2) Nordrnannafolket 3) Norge, Det nye 4) Pausett, A. P. Hålogaland i kunst og åndsliv 5) Samling, Nasjonal. Riksmøte. 8 (_) se Lunde, Marie Lunden Lunde, Helge, utg., se Vigdis, Helge Lundefilmen Lunde, joh[annes] 30. mars Brinchmann & co., AlS. Trekk og tradisjoner fra femti års agentur- og grossistvirksomhet Oscar Andersens boktr. 23 s. IIlustr år for mere og bedre elektrisk materiell. Elektriske engros- og agentur firmaers landsforening Redaksjonskomite: B. L. Finstad, Harald Karlsen, Helge Seva Idson, E. R. Syberg, Malthe Winje. Utarb. av... [1943]. Oscar Andersens boktr. 32 s. IlIustr. 4" _ Fra kremmerhuset til cellofanposen. Poser og papir gj. femti år [Utg. av] Oslo papirindustri AlS Oslo papirindustri. 26 s. bl. Illustr. 4 Ikke i bokh. - Samtale J. Chr. Gundersen. 85+ upg. s. bl. IlIustr. Tanum Teksten skal selge! Oscar Andersens boktr. 7+upg. s. Særtr. av Norsk reklame no 6 og 7, red., se Elektroposten Lunde, Malmfrid IS. jan Skøytebrevet. Med teikn. av Jostein 0vrelid. [1.-]7. tus Lie & co. 82 s. lliustr. Fonna 3.14; ib 5.38 (Lunde, Marie og Gulbrand.) Liv i kamp for Norge. Utg. av Rikspropagandaledelsen [Aas & Wahls boktr.] 96 S. IlIustr. 4 Blix ib 7.77 Lunde, Reidar 23. april Erling Drangsholt. [1943]. P. M. Bye & co. 32 s. Illustr. Nasjonalforl _ Eva Lunde. [1943]. P. M. Bye & co. 32 S. IIIustr. Nasjonalforl _ Georg Løkkeberg. [1945]. P. M. Bye & co. 32 s. Nasjonalforl _ Holst-Jensen. [1943]. P. M. Bye & co. 32 S. IlIustr. Nasjonalforl _ Liv Bredal. [1943]. P. M. Bye & co. 32 s. IlIustr. Nasjonalforl _ Per Aabel. [1943]. P. M. Bye & co. 32 s. IIIustr. Nasjonalforl _ Wenche Foss. [1943]. P. M. Bye & co. 32 s. IlIustr. Nasjonalforl Lunde, Reidar, utg., se Musikkforening, Hoff, gj. 60 år Lunden, A[kseI] P[edersen] Større og bedre potetaviinger. [1941.] Emil Moestue. 20 S. IlIustr. _ medarb., se l) Die Landwirtschaft in Norwegen 2) Såvaren, grunnlaget for avlingen _ overs., se Potetsykdommer i tekst og bilder Lunden, Mimi Sverdrup 13. juni De frigjorte hender. Et bidrag til forståelse av kvinners arbeid i Norge etter [1.-]2; 3.; 4* utg. 1941; 1942; J. Chr. Gundersens boktr. 216 S. 18 pl. (4. utg.: 225 s.) IlIustr. 4 0 Tanum 11.76; ib _ Kulturbilder. [Av] Wilhelm K a u r i n og

5 PUblikasjoner Quisling l I I observations for the year Bergen' På løs sand, se Salminen, S.. 19~4. 2 bl. 31 s. l1iusir. Instituttet - nye vinger, se Mangs, F. PublIkasjoner fra ØkonomIsk strukturoversikt - Ohio, se Ellis, E. S. for Norge, se Wold, K. G. Kosthold og leve- - omveier til Monte Carlo se Vogt, P. standard - sangens vinger se Horn' V. Puck [psevd. ~: Paul Kristian Ohrvik]. - skatteleiting, s~ Mjange;, O. Hjembyens vers. Krsund Sverdrups tro - sporet, se Lie, N. 118 S. IIIu~tr. For~. (Sverdrups bokh.) se I) Politihunden 2) Preiss, O. Punkt og pnkk, se VIlbo, O. På sykkel. Turer i og utenfor Rogaland. Stvg. Pusl~spIII?m~nng døden, se Arntzen, A. [1943]. Dreyers grafiske anstalt. 30 S. bl. Puts og Gaggas hv og levnet, se Sm Isberg, H. B. Illustr. Puttes eventyr i blåbærskogen, se Beskow, E. I' På to og fire i Suonjo, se Evjenth, H. Pytte, Paulus, red., se Barnevennen - tokt med korvetten Nordstjernen 1869/70 se Pølle, Kissa og Mikki, se Enoksen, j. K. Bugge, J. ', Pølsemakerlaug, Oslo, Oslo i Oslofjorden, se Krafft, A. Johan E. Schoubyes boktr. 87 S. IIIustr. 4 - tvers av allfarveien se Holland A. Pølsem~keryrket. Utg. av.yrkesopplæringsrådet - understrengene, se Holst, A. ' for handverk og mdustn Klrstes boktr. -vakt i Gudbrandsdalen april 1940 se Kapell~ S. (Oppgavesamling i kalkulasjon for tek- rud, A. S. '.nlske aft.. nskoler), - - i Norges mål, se Johansen, [H.] Pa besøk I sknvergarden, se Berckenhoff, A. På vakt mot den røde pest. [Bergen 193*.] - Bjørnsons veier, se Hydle, H. A. Garnæs' boktr. 32 S. - bryllupsdagen, se Wehler, Aa. På vei og vandring, se Einrem, J. - eventyr, se London, J. - vikingferd se Fisker R. - - i Stillehavet,.se Norris, F. - - med "R~ald Amuddsen», se Folgerø, G. - - med Tater-NIls, se Slmonnæs, O. - vikingtog, se Falchenberg, B. - eventyrferd, se Farbrodt, T. - villmannsvis, se Kvaløy, A. - eventyrhge veier, se Morne,,H. - villstrå, se Lybeck, S. - f~rde~ g)en~o,m verden I 80, ar, se Larsen, S. - Vårherres fang, se Wisløff, F. - fiske I sytti ar, se D)upevag, N. - ytterste post, se Hauge, Y. På flygefe.rd med Kronprinsen Arbeider- PåhIman, Ingrid. (sv) Hvorfor akkurat meg? nes ~klietr. Bl. 31+upg. s. bl. Illustr. 4 Til norsk ved Gerda Diesen Lie &,(NasjonalforJagets billedserie Nr. 2) 2.00 co.s boktr. 223+upg. s. Cappelen ib Pa.gamle stier, se Østve~t, E. Pålspass, se Kortenjon - gjensyn.. Morten, se Marvlg, J. Påsans reise til månen, se Nyquist, K. - harde hvet, se Verne, J. - uvaner, se Onkel Kai - helf~veg, se Johansen, S. Paasche, Fredrik 3. febr sept hel.hg Jo~d, se Lunde, A. G. En norsk dikters liv og død. [Henrik Werge- På.hjemvelen. Organ for Norsk misjon blandt land] [i En Bok om manniskan. Sth hjemløse. Årg. 43; 44; 45/46; 47; S ] Red.: Oscar Lyngstad. Tr. hos Bøhler - Historia - och kanske en livsåskådning [i.& Larsen. Årl. 10 nr. il 2--8 bl. 4 il 2.00 Tro, Min. Sth S ] Pa jakt etter diamanter, se Holte, P. B. - Noen ord om Henrik Wergeland [i Utenfor - jakt.efter paradiset, se Heyerdahl, Th. Norskegrensen. Sth S ] - klassisk jord, Se Aars, H. - Snorre Sturlason. Overs. av Philip Houm. - klippegrunn, ~e Toblassen, T. U. s. og å. Bl. 39 pag. bl. 4 Stensiltr. På kontrollstasjonen., En hten sketch som - Æthelstan - Adalstein [i (Ekwall, Eilert) tenkes oppført av vare barn- eller ungdoms- A philological miscellany. Upps P. 1. avdehng~r. [Utg. av] Norske kvinners sani- S ] tetsforemng. [1942]. Grøndahl & søns boktr. - forordsforf., se Asbjørnsen, P. C. og j. Moe.,2 bl. Norske folkeeventyr Pa kryss og tvers, se Myrberget, S. - medarb., se l) Høvdinger, Norske. Livs- - - med :Im og vers: se Poulsen, Chr. skildringer 2) Norge 3) Norge - broderland - krøtterstien med S I norsk, se Heide, L. 4) Norway 5) Sex norrman berattar om Norge -landet, se Nlkolett Paaske, Bertel 9. nov På landeveien. [Av] X. Utg. av Geo Johnsen, Standard norsk skiteknikk. Revisjon 1941.,Oslo Merkur boktr. 12 s. Norsk-tysk utg. Norwegisch-deutsche Aus- Pa la~gfart med Snarken, se London, J. gabe. lilustr. av B. Cranner. [1941]. Thron- På leir. Sommerleirsanger. Utg. av Norsk sen & co. boktr 89+upg. s. 3 bl. Illustr. søndagsskoleforbund. [1945]. Grøndahl & J M. Stenersen ib 5.00,sons boktr. 64 s I Påske, Norske barns Tr. P. M. Bve & co. Pa lykke og fromme, se Davik, J. 35+upg. s. 4' Forlagshuset \0 Påske, Sykepleiens. OmsI. og illustr. av Roald Mortensen Utg. av Norsk sykepleieforbund. [1943]. Halvorsen & Larsen. 32 s. lilustr. 4' Påskeboken. 1941; Hellstrøm & Nordahls boktr.; 42: Thronsen & co., boktr. 41: 80 S.; 42: 77+upg. S., bl. Santalmisjonen 41: 1.00; 42: 1.12 Påskeflirt. [1943.] Red. av Edvard Welle-Strand. Bergen. A. Garnæs' boktr. 39 s. 4' - Red. av Edvard Welle-Strand. Omsl. og illustr. av Sverre Madsen. Stvg Dreyers grafiske anstalt. 24 s. 4' Påske fred, se Aukrust, K. H. Påskefryd Red.: Eilert Bell>"r' Norsk forlagsselskaps tr.; 44: EmillhoeSlue. 41: 16 s.; il 24 s. 4 Norsk forlagsselsk. 41: 0.56; 43 og 44 il 0.80 Påskehilsen. 1941; Tr. Emil Moestue; 43: Johansen & Nielsen. 41: 31 S.; 43: 24 S. Filadelfiaforl. - fra Menighetsfakultetet. Mars Grøndahl & søns boktr. 8 S. - til de syke Trykt i Norges handelsog sjøfartstidende. 24 s. 4' Betegnes også som: Sykepleien. Årg Nr. 3 Norsk sykepleierskeforb fra Årstad menighet med Solheim. [1941]. Bergen. A. Garnæs' boktr. 4 bl. 4 Påskeliljer. [1941; 1942]. Red. av E. H. Wang (41). Oslo. Tr. Dreyer, Stvg. il 24 s. 4 Norsk litteraturselskap 41: 0.80 Påskesol Red.: Olav Bruknapp. Tr.: Dreyers grafiske anst., Stvg. 22 S., bl over Norge. 1942; 1943; [1945]. Utg. av Namdal krets av Norges kristelige ungdomsforbund. Red.: Olav Bruknapp (42; 45). Tr.: Dreyers grafiske anstalt, Stvg. 42 (m. tit.: Påskesol over Norge. Påsken 1942): 32 S.; 43 og 45 il 24 S og 43 il 1.00; 45: 1.50 Paassen, Pierre van. (hol) Den dagen -. Overs. av Fridtjof Dahl Det Mallingske boktr. 363 s. bl. Aschehoug 13.44; ib Påvisning av stridsgasser i drikkevann og næringsmidler. 1. Arsiner Hellstrøm & Nordahls boktr. 22 s. (Instruksjonsskrift. [Utg. av] den Frivillige farmasøitiske luftvern gruppe. 5) - - Istedenfor seriebetegn.: Utg av Sjefen for Ordenspolitiet. (Det Sivile luftvern.) Nytt forord Quick-bridge, se Wagle, E. Quindt, William. (t) Der ",eisse \X'olf. Die Geschichte vom ersten Hund. Frontbuchhandelsausg. Berl Universal-tr., Oslo. 222 s. Quisling, Eli, se Nordvik, Eli QuiSling Quisling, Vidkun 18. juli okt Kampen mellem arier og jødemakt. Tale i Frankfurt 28. mars 1941 om jodeproblemet Nasjonal samlings rikstr. 15+upg. S. [-l Ministerpresidenten uttaler seg om kirken vg kristendommen j. C[hr.] G[undersen]. 4 s. Quisling, Vidkun. Nasjonalt forfall og nasjonal gjenreising. Tale i Colosseum 12. mars Lunde: Englands "hjelp') til Norge i de siste århundrer. [1941]. Nasjonal samlings rikstr. 16 s. Illustr. fo - Die nationale Revolution in Norwegen. Reden von... und Gudbrand Lunde Nasjonal samlings rikstr. 132 S. lilustr. Viking - NationaJer Verfall und nationale Wiedererhebung. Rede im Cole, el!m 12. Mo:z! 941. f(l"le 194i.l N8sjnna1,"7.:',:lr,0'J :'ik~i:. '';2-'.!', r S. ~,. ;"il.1';j~c. ;:Ui'":r ~.ils i.de i C::...,c "r.v::": dt....'..'c;, V,lo [1941]. Nasjonal samlings rikstr. 20 s. Nyttårstale Bilag til NS Propagandameddeleiser nr. l, Oslo Nasjonal samlings rikstr. 7 s. (Oplysningsskrift. Nr. 10) Opprop fra ministerpresidenten til alle nordmenn. [1943]. Johansen & Nielsen. 2 bl. Quisling har sagt -. J. Chr. Gundersens boktr. 2. Ti års kamp mot katastrofepolitikken. Red.: H. N. Østbye S pl. (G. Stenersen) 5.30; ib 6.90 [3.] For Norges frihet og selvstendighet. Artikler og taler 9. april juni Oslo 1941; J. Chr. Gundersen, boktr. S , pl. (G. Stenersen) 5.30; ib Mot nytt land. Artikler og taler Red.: H. N. Østbye. Utg.: NS rikspropagandaledelse. [1944.] (Blix) ib Quisling i kamp for Norge. Utg. av NS opplæringsavdeling Nasjonal samlings,j: rikstr. 50 s. Illustr. (NS studieskrift. Nr. l),t - Quislings tale i kringkastingen 24. juni Utg. ved NS presse- og propagandakontor. ) 2. opl Tr. ikke angitt. 23 S. (Oplys-,j ningsskrift nr. 104) - Russland og vi. 2.opl Nasjonal samlings rikstr. 201 S. bl. 15 pl. Blix ib Russland und wir. Berechtigte deutsche! Ausg... iibers. von Eberhard Giinther Kern Nasjonal samlings rikstr. 227 s. bl. 'I. 15 pl. Blix 10.00; ib I - Tale den l. febr Utg. av Rikspropagandaledelsen. [1943.] Nasjonal samlings rikstr. 18 S. bl., l. -Tale i Oslo den 14. mai Utg. av Riks-' 'l propagandaledelsen. [1944.] Nasjonal sam- l lings rikstr. 16 s., - Tale på Førertinget 25. sept Utg. av j Rikspropagandaledelsen Nasjonal sam- r lings rikstr. 17+upg. S. - Tale på riksmøtet 26. sept Utg. av ( Rikspropagandaledelsen. [1942].l\asjonal sam-!!ings rikstr. 22 s. bl. - Tale 17. mai Utg. av Rikspropagandaledelsen. [1943. Nasjonal samlings rikstr.] 24 s. - Tale til Norges håndverkere 9 sept En ny håndverkets lov. [1941]. nelson tro 13 S. bl. Illustr. (Opplysningsskrift. Nr. 1) 411 I l

6 Quisling Quisling, Vidkun. Tale til Norees håndverkere 9. s pt (Utg. av NSFO avdeltng aug Oslo Centraltr. BI. 188 S. undervisningsdepartementet ved skriv av 3. håndverk.) [1941]. Nelsontrykk. 15+upg. s. Cappelen kart 5.75 I11ustr. Qvamme, Børre. Merknader til Engelsk for _ Ved terskelen til det avgjørende år. Tale real- og latingymnaset. [U. å.j. 30 S. bl. l. jan [Oslo 1945.] Nasjonal samlings Cappelen 1.00' rikstr. 16 s. Musikk. En orientering i musikk problemer _ Vidkun Quislings historiske tale i Stortinget for musikkinteresserte J. Chr. Gundersen, boktr. 178 S. Tanum april Trontaledebatten. [1941.] Grøndahl. 8 s. lilustr. _ Wolfgang Amade Mozart J. Chr. _ medarb., se Samling, Nasjonal. Riksmøte. Gundersen, boktr. 174 S. Tanum Hamar 1937; 8. Oslo 1942 Qvarnstrom, Ingrid. (fi) Familien på Kumlinge. (_) Boken om Nasjonal samlings rikstr. Overs. av Åsta K6hn Reistad & sønns 96 s. 16 pl. (Grøndahl & son.) lilustr. Blix boktr. 344 s. Blix 8.96; ib (_) _ N.S. rikstr. 96 s. 16 pl. hos J. Chc. QVigstad, J[ust] 4. april Gundersen. lilustr. Blix Bibliografiens betydning for forskningen [i (_) Særtrykk av Boken om Vidkun Quisling. Boken om bøker , S. 1-4] [J. Chr. Gundersens boktr.]15+upg. _ De lappiske appellative stedsnavn, se Instituttet for sammenlignende kulturforskning. S.!lIustr. Blix (_) Ein Buch iiber J Chr. Gundersen, Ser. B: 42 Buchdr. 114 s. 16 pl. Blix _ Den tamme rens sykdommer, se Årshefter, (_) Med Føreren til Nord-Norge. En billed beretning om en tur sommeren Red. av Dobbeltkonsonant i forlyd i lappisk [i Studia Tromsø museums. Vol. 59 <1936). Nr. I Willy Klevenberg. Utg. av Rikspropagandaledelsen. [1943.] Nasjonal samlings rikstr. utg., se Samlinger, Nordnorske. 5 Septentrionalia S ] 48 bl. 4' Qviller, Bergliot, medarb., se l) Frukt og bær (_) Vidkun Quislings kamp mot bolsjevismen. til vinteren 2) Melding om de offentlige tiltak til opphjelp av landbruket. Tillegg M (Utg. av NS presse- og propagandaavdeling. Ansvarlig red. H. N. Østbye.) Tr. ikke angitt. 32 s. lilustr. (Oplysningsskrift nr. 115) Rabbe, Dorothea, medarb., se Husmorboken (_) _ og pengeveldet for Norges frihet og selv- Rabben, Bjarne 19. juni stendighet. Utgiver: NS rikspropagandale- I skarvågen. Bergen S. (Lunde) 4.04" I deise. [1942.] Norden tro 17+upg. s. 3 bl. Utsyn og uppsong. Ein liten talsmann for l 18 s. 3 bl. lilustr. ei stor sak. [Dikt.] Sandane [1944]. O. Søreide, prv. 74+upg. S. Forf. 3.36! (_) Vår fører. Utgiver: NS presse og propa-.. gandaavdeling. Redaksjon: Einar Haug Sy- red., se Tidskrift for Herøy soge lag I vertsen og Harald Sunding J. Chr. Rabben, Helge, red., se Skårungen Gundersens boktr. 24 bl. lilustr. 4' På Rabe, Hildur, medarb., se Grieg, Edvard. 1943, omsl.: Til vår fører på 55 årsdagen den juni, 1943 ( juli 1942 Blix Rabstad, Olava, red., se Vel, De døves Quisling, Vidkun, se l) Grieg, N. 2) Gråtopp, H. Radio, Lærebok i, se Bugge, F. QUlsltng-prosessen, se l) Brandt, W. 2) Lykke- Radioforedrag, Universitetets, se 1) Bø, N. Seest, P. Pasjonstiden i kirkekunsten Quislingsaken. Dokumentasjon og referater fra Nr. 247, se Ernæring, Sund, under blokadeforhold - Nr. 248, se østrem, S. Retten J sakens behandling i Stortinget Utg. av i I NS presse og propagandaavdeling. Ansvarlig og næringslivet - Nr. 249, se østrem, S. /. redaksjon H. N. Østbye Grøndahl & Utviklingslinjer i landbrukets rett - Nr. 250, søns boktr. 3 bl. 194 S. bl. port. Blix se østrem, S. Ans\'ar for individ og for samfunn - Nr. 251, se østrem, S. Norsk arbeids Grøndahl & sons boktr. 3 bl upg. s. Illustr. Blix 3.80 rett - Nr. 252, se østrem, S. Eierretten til _ Samlet rettsreferat med forord av Trygve de produksjonsmidler - Nr. 253, se østrem, S. Lange Borglunds boktr., Hamar. Kultur og stat 200 S. 2 pl. Bokkommisjon 7.84; ib Radio-handleren. Organ for Norske radioforhandleres landsforbund. (N.R.L.). Årg. 5-7; 9. Quo vadis?, se Sienkie\\"icz, H. Ameriea?) se Balg, F ; Red.: M. G. Kvaal. S. & -- Norvegia?, se Scharffenberg, J. Jul Sørensens boktr. Årl. 6 nr. (43: 3 nr.; Qvam, R[eidar] 5. juni : 3 nr.) il 5-8 bl il Djala den dumme. Utvalgte fortellinger av Radiosensitivity, The, of the bone marro\\", se 1001 marokkansk dag. [Av] F. Fa ye og... Denstad, T. Qvamme, Børre 21. aug Radiotelegrafi, se Giertsen, O. S. Engelsk for real- og latingymnaset. [Av]... Radiotherapy in actinomycosis, se Stokkeland, og Bjarne Sørensen. Godkjent av Kirke- og E. 412," Randall [Raft, J. c.] (e) [32 traktater. Utg. av Syvende- drag av foredrag holdt i mars 1945 po: dagsadventistene i Norge. Opptr ]32 b. Levanger offentlige lærerskole, Mære land- Sunnhetsbladets tro lllustr. Norsk bokforlag bruksskole, Statsgymnas Il, Inderøy, Stein- Ragnarok. Årbok. Årg Red.: kjer landsgymnas, Finsås landbruksskole. Hans S. Jacobsen (41, nr. 2-7: Nils Jen- U. S. [1945J. Tr. ikke angitt. 14 S. bl. tvedt). «Glommems tr., Sarpsb.; 43, nr. l: Rambæk, Arne, red., se (.Il", Blindemisjonen, Petlitz boktr.; 43, nr. 2 f.: johansen & Nie1- gjennem 50 år, sen. 41: 2 bl., 223+upg. S., 7 nr.; 42: 2 bl., Ramfjord, Oltar 29. juli S., bl., 10 nr.; 43: 2 bl., 278 S., 10 nr.; Okkupasjonshumor. Saml. og bearb. av... 44: 2 bl., 419+upg. S., 10 nr.; 45: 116 s., Stvg FædrelaQds"ennens tro Krsand. 4 nr. Kamban il S. Illustr. Asmund S. Lærdal 5.85 RainaIter, Erwin H. (t) Mirabell. Der Roman Ramm, Fredrik 11. mars nov einer Frau. Frontbuchhandelsausg. Wien Av kristen rot. Artikler om norsk og fremmed Lie & co., Oslo. 431+upg. S. litteratur. Redigert og innledet av Carl Rakke, Terje [psevd.]. Førstemann til Lindes- Fredrik Engelstad P. M. Bye & co. nes! Centraltr. 120 S. 380 S. bl. Ansgar 16.80; ib Aschehoug kart medarb., se Front, Kristen Rakkestad sparebank , se Biering- I Ramsay, Thomas [psevd. ~: Bryn, Thomas]. Lien, A. og Gjerlø\\' Hytteliv og hytte prat Sverre Dahl & co. Raknem, Ingvald 31. aug IlO s. bl.!llustr. Rams")" norsk forl Fridomstanken i Noregssoga. Bergen Prinsesse Gyllenhud og andre eventyr. [Illustr. Centraltr. 31 S. Varde 1.35 av Lars Wangensten Berge.] [1942]. Aas & _ Innleiing til engelskstudiet S.S.S.S.-tr. Wahls boktr. 31 s. Aas & Wahl kart S. Stensiltr. Studentkontoret - Ridderens sønn. Med andre eventyr og for- Raknes, Gjerten 10. april tellinger. Med 11 illustr. av Lars Wangen- Hjemme hos oss. Dikt. Omslag og vignetter sten Berge. [1943]. Aas & Wahls boktr. tegnet av Rigmor Osen J. Chr. Gun- 48 s. På oms!. Ridderens sønn. Fantastiske dersen, boktr. 61 S. Tanum 3.92 fortellinger og eventyr. Raknes, Ola 17. jan [(Bokkommisjon)] kart 3.80 Fransk-norsk ordbok. Utg. ved Skulebok- - Sommerfuglen og den rosenrøde sky og fire nemnda åt Studentmållaget i Oslo andre eventyr. Illustr. av Lars Wangensten Nationaltr. 4 bl S. Noregs boklag ib Berge. [1943]. Aas & Wahls boktr. 46 S. Rakstad, H[ans] A[mundsen] 9. jan pl. [(Bokkommisjon)] kart 4.00 Komnes-Trandemsætra. En slekt fra Hø- Ramsay-Bryn, Slekten, se Bryn, T. K. land og Rømskog gjennom ISO år. Halden Ramsey, Guy. Lær Storbritannia å kjenne E. Sem AjS tr. 98 S. pl. l-il. Illustr. 4' ib Overs. av Sigurd Andersen. Utg. på vegne av British council av British publishers guild. Rakstang, Ola 20. aug Lond s. 5 pl. Illustr. (Inter- Plantebiologi Fabritius & sønner. nasjonale guild-bøker. NI) 3 bl. 351+upg. S. Illustr. Fabritius ib Ramstad, Egil 4. juli Ramberg, Halvor, utg., se l) Bonnevie, J. A. De farmakognostiske artikler i Den norske Bonnevies lærebok i aritmetikk og algebra farmakopø Særtr av Norges apoteker- 2) Eliassen, A. Algebraisk kursus for gymn. forenings tidsskrift 1942 og Oslo Ramberg, Hans IS. mars A. W Brøggers boktr. 125+upg. S. Illustr. En undersøkelse av Vestrandens regional- Ikke i bokh. metamorfe bergarter. [Dr.avh.] Med 56 fig. - Norske legeplanter. Av Bernt L y n g e og... i teksten. Særtr. av Norsk geologisk tids- Usammensatte lægemidler. <Simplicia.) Utskrift 23, Oslo A. W. Broggers boktr. 174 S. arb. av Tor Chr i sti ans e n og... Ramstad, Einar, mtdarb., se Ervervslivet i _ Relation between ex terna 1 pressure and vapor Sarpsborg og omegn tension of compounds, and some geologi ca l Ramstedt, O., red., se Budstikka for Nasjonal implications, se Avhandlinger utg. av det samlings tillitsmenn i Telemark Norske videnskaps-akademi i Oslo. I: Ramsøy, Torvald, medarb., se Fylke, Aust- No. 3 Agder, gjennom leo år, Ramberg, Leif, medarb., se Næringsliv, Vårt (.Ran,), Batinget. Hyttens historie Ramberg, Ruth 16. febr [Bergen Finn Eide.] 12 S. Illustr. Resections of the stomach for uleer at the - Mannskoret. 12. des Bergen Vestfold county hospital , se Skrif J. \l;'. Eides boktr. Bl. 78 S. bl. pl. ter utg. av det Norske videnskaps-akademi i Oslo. I No. 6 Illustr. 4 Rana rumpetroll, se Nordvik, E. Q. Ramberg, Sverre 15. okt RandaIl, Rolf. Etterlyst [i 16 mann forteller. Kursendring i norsk skogbrukspolitikk. Ut S.7-17] 413

7 Salje Samling Salje, Sven Edvin. (sv) Tilbake til jorden. Overs. I Samband, Stornordisk. Må~edsskrift for kultuav Hans Heiberg Centraltr. 386+upg. s. relle og politiske spørsmal. Årg. l; ; Cappelen 7.00; 10.00; Tr.: Gjærder & CO.; 38, nr. 3: Lyn- Sally frå Broadway, se McCulley, J. trykk; 39, nr. l: Asbjørn Hansen. 38: S. 33- Salme, Den Norske, se Zwilgmeyer, D. 96. Nr. 2; 3. (Jfr. Norsk bokf ); Salmebok til Guds ære og menighetens oppbyg- 39: 32 s. Nr. I gelse. Metodistkirkens salmebok Norsk (Fuglesang & Thronsen) pr. år (10 nr.) 5.00 forlagsselskaps tro 568 S. Sambo, Vesle svarte, se Lesning for de yngste. 2:1 Norsk forlagsselskap ib skb 9.80; grant m. Sambaandet. Organ for det Vest I. indremisjonsgullsnitt 8.96; røds. 7.84; shb 5.60 forbund. Årg. 43; Red.: Salmebok, Fars, se Busk, L. Nils Lavik (41, nr. 1-48). G. Ballestad (41- Salmer til bruk i folkeskolen. Et utvalg av Land- 45). Bergen. Sambaandets tro Uk. (42: 34 nr.; stads reviderte salmebok ved en komite. 43: 8 nr.; 44: 22 nr.; 45: 40 nr.) il 2-4 bl. f' (Kongsbergutvalget.) Kongsb. [1944]. Anton Julen 41 og 42 il 8 bl.; 45: 12 bl. 4 E. Hanssens tro 44 s. pr. halvår 2.50 _ og evangeliesanger. [2. utg.] Merkur - Prøvenr Eidsvoll, se Menighetsbudet boktr. 270 S. Geo Johnsen ib 3.00 Samdahl, B[jame] 13. nov for Kristiansand folkeskole. Utg. av skole- Rask påvisning av metanol. [1944]. Hellstrøm styret ved skoleinspektøren. [Krsand 1943.] & Nordahls boktr. Il s. Christians sands tidende. 36 S. - medarb., se Luftvern, Sivilt _ og lovsange. [1941]. Sundhetsbladets tro 544 S. Sameieretten til jord, se Nærstad, H. Norsk bokforl. ib 6.70 Samfund, Bankfunksjonærers. B.F.S. bridge- Salmeskatt, Vår. 8 foredrag av Hans Ording, klubb i jubileumsåret Kirstes boktr. O. M. Sandvik, Johs Smidt, Karen Kamp- 46 S. Il1ustr. 4' mann Bothner, Jon Johnson, Marie Michelet, - Engelsk, i krig og fred. Utg. av Flyktnings- Håkon Wergeland, Jacob B. Natvig kontorets skoleavdeling. Sth S. Thronsen-tr. 95 S. liiustr. (Våre allierte) Den Kristne buddhistmisjon 2.80 Samfunns-bokføring, se Hauge, T. Salminen, Sally. (fi) Katrina. Overs. av Paul Samfunnsliv, Norsk, i fortid og nutid. Utg. av Gjesdahl. 27. tus O. Christiansens den kgl. Norske legasjons flyktningskontor, boktr. 424 s. bl. Aschehoug 8.00; ib Skoleavdelingen. Sth S. l1lustr. _ På løs sand. Overs. av Paul Gjesdahl Samfunnslære, se Einarsen, J. O. Christiansens boktr. 267 S. bl. Samfunnsregning, se Jensenius, O. H. Aschehoug 7.84; ib Arbeidsbok i, se Jensenius, O. H. Salomonsen, Lei! 8. mai og bokføring for realsk., Eksamensoppg., se Barnet. Dets ernæring og stell. [Av]... og Jenssen, A. B., Roald Rinvik. 2.; 3. utg. 1943; Emil - Fasitbok til, se Skjulstad, T. og Sollesnes Moestue A/S boktr. il 142 S. 5 pl. - for realskolen, se Coward, D. Aschehoug kart se Haaland, H. og Olden _ Propedeutisk pediatri J. Petlitz boktr. --og andre ungdomssk., se Skjulstad, T. og 156 S. Tanum 9.52; ib Sollesnes Salomonsen, Ola! 7. mars juli Samfunnsøkonomi med utvalte deler ~v sam- Tillegg til Olaf Salomonsens kommentar, an- funnslæren, se Jensenius, O. H. nen utgave av 1925, til Den norske straffe- Samhold. Organ for Drammens krets av indreprosesslov. Utarb. av Reidar Aasgaard misjonen. Arg ; ; Det Mallingske boktr. 157 s. Aschehoug Red.: Wilh. Mangersnes; 45, nr. 7 f.: Jørgen Salong og foyer, se Rasmussen, R. Grave. Drammen (45: Hokksund). Centraltr. Salslag, Vestlandske, gjennom 25 år : 21 nr.; 42: 21 nr.; 43: 12 nr.; 45: 12 nr. februar [Bergen A. Garnæs' it 2-6 bl. 4 pr. halvår 1.00 boktr.] 48 s. lliustr. - Utg. av Samfundets ungdomsforeninger. Aarg. Saltnessand, Lars 21. juni ; 3/ ; Aarg Buvik samvirkelag gjennom 35 år Fredsnummer Krsand. Sørlandets Orkanger Kaare Gryttings boktr. 23+ social-demokrats tr.; fra 28, nr. l: Søndenupg. S. Illustr. fjeldske tro D. Torvik; fra 40, nr. 4: Fædre- Salvesen, Alf, utg., se Trekk av Kristiansunds landsvennens tro ÅrI nr. il 2-4 bl. 4' næringsliv. 200-års jubileet Defekt i UB Salvesen, Olaf, medarb., se Fylke, Aust-Agder Samling, Kristen. Årg Red.: gjennom 100 år, Arne Rydland (41-43); Ovald K. Jensen (4~, Samaritan. Organ for menigheten Zion. Årg. nr. 1-12); O. Offenberg-WIk (44, nr. 13-4:>, Red.: Kr. Moe. Th. W. Ber- nr. 9). Skien (41, nr , nr. I: Ski; 42, gersens tr.; 45, nr. 9 f.: Gjærders tro MndI. nr. 2-13: Kråkstad). Thorvald Nielsens tr., å 2-8 bl. f' og 4 pr. halvår 2.00 Prsg. (41, nr. 1); Andr. Jacobsens tr., Prsg. 440 (41, nr. 2-10); Østlandets blads tr., Ski (41, I presse- og propagandaavdeling Asbjørn nr , nr. 13); SkIensfjordens presse (42, Hansen. 39+upg. s. (Opplysningsskrift 102) nr. 14/15-45, nr. 9). 41: 15 nr.; 42: 23 nr.; (Samling, Nasjonal). Olsoksteme Stik- 43: 20 nr.; 44: 23 nr.; 45: 9 nr. il 2 bl. f' lestad. Olsokstevne juli Utg.: 41: 3.00; il 4.00 Rikspropagandaledelsen M.ariendals (Samling, Nasjonal) Medlemmer av N.S. etter 8. boktr., Gjøvik. 34 S. lilustr. I april 1940 og andre som det skal foretas beslag [--l Olsokstevnet, Stiklestad Stiklestad hos i medhold av Landssvikanordningens 36. og minnesteinen. En samling bilder og minner Liste nr. [1].2. [over deler av Nedre Romerike, fra Olsokstevnet juli Utg.: Riks- Nes og Eidsvoll sorenskriverier.] [Lillestrøm propagandaledelsens kontor, Nord-Trøndelag Victor B. Hansens tr.] [1]: 27 s.; 2: BI., [Theim 1944.] Verdal boktr. 8 bl. lilustr. sp tv-8 o - - Alfabetisk fortegnelse over N.S.medlemmer - - Organisasjonsinstrukser for tillitsmenn i i Rogaland fylke. Stvg. [1945]. Dreyers gra- partiet. Utg. av NS riksorganisasjonssjef fiske anstalt. 38 S. bl. 4 [1944.] Nasjonal samlings rikstr. 76 S. lilustr. [-- NS-medlemmer i] Bergen. Korrekturtrykk. - - Vi vet hva vi vi!! [Program.] [1943.] P. M. Bergen [1945]. Reklametr. 34 S. 4' Konfiden- B[ye]. 22 S. lilustr. tielt - - Vi veit kva vi vil. (Program.) PMB. (--) Oppgave over medlemmer av N.S. i Moss 22 S. 11Iustr. politidistrikt. Moss [1945]. Moss boktr. 8 bl. [--l Gutte- og Unghirden. Høstplan for Gutte- - - Bestemmelser om tjenesteforhold i. Utg. av og Unghirden. 1. sept.-31. des. Utg. av Riksøkonomisjefen. (Jan ) [Oslo 1945.] Ungdomsførerens stab. Opplæringsavdelingen. Tr. ikke angitt. 26 S. 2 bl. [1943]. Nasjonal samlings rikstr. 54 S. lilustr. [--l Den nasjonale regjering. Utg.. av Riks- [--]- Vinterplan for... l. jan.-1. mai propagandaledelsen Asbjørn Hansen. Utg. av Ungdomsførerens stab, Opplærings- 19+upg. S. Illustr. avdeling,n. [1942.] Nasjonal samlings [--l 1. febr (Red. av Harald Sunding.) ri"str. 80 S. 11Iustr Reistad & sønn. 126 S. 11Iustr. 4 Blix [--]- samt marineunghird. 1. jan.-1. mai --Hvad vil Nasjonal samling? Utg. av NS Utg. av UllgdomsføI'erens stab, Opppresse- og propagandaavdeling. 4. oppi. Mai læringsavdelingen. [1945.] Eek-Jansen & Nasjonal samlings rikstr. 40 s. (Op- Ni lsm. 80 S. IIIustr. lysningsskrift 102) - - Kvinneorganisasjonen. NKS's opplærings opl. November S. brev. Nr [ ] 8 h. Nasjonal --6.opI. 1942, se Samling, Nasjonal. Norges samlings rikstr. 1, 3, 4, 6, 8: 15+upg. S.; nyre isning 2: 18 s. bl.; 5: 14 S. bl.; 7: 19+upg. S opi s. - - Kvinneorganisasjon. Propagandaavd., utg., - - Håndbok for gruppe- og rode ledere i. Utg. se Bjoner, O. m. fl. Den norske kvinne og av Riksorganisasjonssjefen Nasjonal den nye tid i heim og samfund samlings rikstr. 70 S. 11Iustr. [--] Rikshirden. Disiplinærreglement for Håndbok for propaganda. Utg. av Riks- Nasjonal samlings rikstr. 23+upg. S. propagandaledelsen Mariendals boktr., - - Ekserserreglement for Rikshirden Gjøvik. 78 S. bl. IIIustr. Nasjonal samlings rikstr. 81 S. 11Iustr. -- Kva vil? Utgj. av NS presse- og propa- --(,Quislings hird marsjerer..." En samling gandaavd. [194"] Nasjonal samlings rikstr. bilder fra Rikshirdens mønstring, Oslo, S. nov Utg.: NS Presse- og Propaganda- - - NS meddelelser. Utg. av NS general- avdeling i samarbeid med Rikshirdstaben. sekretær. Årg Nasjonal [1941.] Mariendals boktr., Gjøvik. 51 s. samlingsrikstr. 40: 1 nr.; 41: 9 nr.; 42: 11 nr.; IIIustr. tvao 43: 12 nr.; 44: 9 nr.; 45: 2 nr. il 2-22 bl.; - - Riksmøte. 5. Hamar Nasjonal samreg. 40/41: bl.; 42: 2 bl.; 43: 3 bl. lings 5. riksmøte, Hamar juli NS propaganda-meddelelser.. Hamar [1937]. Norsk skoletidendes tro 23 s. Utg.: NS propaganda-avdeling; fra 42, nr. 1: Hamar aug Gjærder NS presse- og propaganda-avdeling; fra 43, & co. 15+upg. S. Illustr. nr. 4: Rikspropagandaledelsen. Nasjonal sam Oslo NS 8. riksmøte. Utg. av lings rikstr.; fra 42, nr. 7: Asbjørn Hansen. Rikspropagandaledelsen. [1943.] J. Chr. Mndl. (45: 4 nr.) il 4-16 bl. Defekt i UB Gundersen, boktr. 157 s. IIIustr. 4' --'s historiske kamp Red.: Hall- -- Der Vill. Parteitag der Nasjonal Samling dis Neegård Østbye. Utg. av NS rikspropa Sept in Oslo. Reden und Bilder. gandaledelse N.S. rikstr. XIV S. bl. [1943]. Nasjonal samlings rikstr. 2 bl. 98 S. 275 S. Illustr. (Blix) 6 pl. 4 [--] Norges nyreising. 6. oppi. [av brosjyren [- - Rikspropagandaledelsen.] Propaganda- (,Hvad vil Nasjonal samling?".] Utg. av NS håndboken. Utg. av Rikspropagandaledelsen. 441

8 Samling 5. Nordlands og Troms finner i eldre håndskrifter. H. 1. Hans Skankes Epitomes 3. utg Nasjonal samlings rikstr. 52 s. ' lllustr. historiæ missionis Lapponicæ pars qvarta, Samling, Nas'o o fl' a Disi Ved Johs. Falkenberg. - J. Qvigstad. Marginalier. - Om de norske finner p mærreg ement for Nasjonal samlings ungdomsfylking. [1944.] Nasjonal samlings eller lapper, ca Ved Marie Krekling. rikstr. 9 S. Ungdomsfylkingen. Opplæringsmerker for s H. 2. Jens Kildals Afguderiets dempe Ise. Guttehirden og Unghirden. Nynorsk; Bokmål Nasjonal samlings rikstr. 28 s. Ved Marie Krekling. - Hans Skankes Epitornes historiæ missionis Lapponicæ pars [ Ungdomsfylkingen] Småhirdlederen. Oslo prima. Ved O. Solberg S u. å. Nasjonal samlings rikstr. 69+upg. S. bl. 6. Bidrag til finnernes bygdehistorie og etnografi. B. 2. H. 1. Ørnulf Vorren. Dyre lllustr. [ Ungdomsfylkingen] Snart skal dit barn graver og reingjerder i Varanger. - Sigrid i Ungdomstjenesten. [1942.] Tr. ikke angitt. Magnus. Grenseopgangen i Søndre Helgeland ved midten av det 18. århundre og 12 s. lllustr. [ ] se Samling, Ungdommens. Folkets samling nomadismen i grensetraktene s. utg., se l),<bondens yrke - folkets styrke!o, 2) N.S.sanger 3) NS sanger. Orden - rettferd kart. lilustr Finnmark omkring B. 3. Lilienskiolds - fred 4) Vi vil... Speculum boreale. Ved O. Solberg [ Befalsgruppen], utg., se Til kolleger i 4 bl. 363 s. bl. pl. Illustr. hæren, marinen og kystartilleriet samt (Cammermeyers Bogh.) andre nasjonalsinnede landsmenn fra befalingsmenn. [U tg. av N.S. Befalsgruppen.] Samlingsforhandlingene. En dokumentasjon. [Utg. av] Arbeidernes faglige landsorganisasjon Arbeidernes aktietr. 63 s. Oslo N.S. rikstr. 32 S. 5 bilag Oslo lærergruppe, utg., se Hva du bør vite Samlingstanken. Meldingsblad for Agder og om den nye tid Rogaland fylkesorganisasjon F. O. 9. Årg. l; 2. Rikshirden. Hirdstaben, se Håndbok for 1942; Red.: John Lie Motland; fra 42, Rikshirden Ungdomsførerens stab, utg., se Yrkesrettleiinga skal tjene hele det norske folket nr. 6: J. M. Christensen. Krsand. "Agder tidend»s tro 42: 9 nr.; 43: 5 nr. it 4-6 bl. 4 Samling av provisoriske anordninger, kgl. res. Samliv, se Hollander, W. V. m. v Utg. av det Kg!. Justisog Politidepartement, p. t. London. Lon Samlivets naturlære, se Ødegård, ø. Sammlung von Verfiigungen des Wehrmachtbefehlshabers in Norwegen auf dem Gebiete don s. der Verwaltung. [Hg.:] Der Chefintendant Grøndahl & søn. 282 S. bl. (Grøndahl) 7.84 beim Wehrmachtbefehlshaber in Norwegen. [194'']. Heidelberger Gutenberg-Druckerei, _ av Rundskriv, reglar o. dl. som vedkjern likningsarbeidet. Utg. av Riksskattestyret Oslo. 55 pag. bl. 4 0 Neudruck nach dem Stande vom 1. Jan. J. Chr. Gundersens boktr. VJII+174 S. (Sem & Stenersen) Druck AOK Norwegen. 110 s. 4 nach dem Stande vom 1. Juni Druck _ Ungdommens. Folkets samling. [Utg. av N.S. ungdomsfylking.] [1944]. Johansen & Nielsen. 14 S. bl. lllustr. AOK NOl'\vegen. 112 s. 4 Nach dem Stande vom 1. September Samlinger, Nordnorske. Utg. av Etnografisk Tr. ikke angitt. 128 s. 4 museum. Oslo. A. W. Brøggers boktr. Samnøy, Hans 25. april Bidrag til finnenes bygdehistorie og etnografi. [B. 1.] H. 2. Johs. Falkenberg. Bo Skulekapping. Stord S. Samseiling, Skandinavisk, Rederi-ajs. Den Norske Danmarkslinje. Forarbeider og virksomhet gjennom 7 år Oslo [1943]. setningen ved indre Laksefjord i Finnmark. Optegnelser fra Oslo S. 49- Haakon Arnesens boktr. Bl. 29+upg. S. bl. 159+upg. s. 4 pl. kart. Illustr.!llustr. På omsl.: Privat og konfidentielt H. 3. Knut Bergsland. Røros-samiske tekster S , 4 pl. Illustr. Samset, Karoline, medarb., se Han hjalp H. 1-3: Samslakteriet gjenom 25 år, Krsand S. [1943]. "Agder tidend"s prv. 24 s. lilustr. 3. Finnernes ornamentikk. H. 1. Solveig Skullerud.Finnmarksfinnernes ornamentikk Sams on går på, se Hierman, A. i karvskurd og ristning S Samtale, se Lunde, J. Samtiden. Tidsskrift for litteratur (45: politikk, 4. Finnmark omkring B. 2. H litteratur) og samfundsspørsmål. Årg Lilienskiolds Speculum boreale. Ved O. Solberg. B H. 2" (1942): S ' 1942; Red. av A. H. Winsnes. -16R. pl.; 3(1942): S , 10 pl.; Det Mallingske boktr. Årl. 10 nr. (45: 5 nr.). 41: 2 bl., 636 S.; 42: 2 bl., 452 s.; 45: 2 bl., 4(1943): S Illustr. H. 2: 4.50; H. 3: 4.50; H. 4: s. Aschehoug it 12.00; 45: Sandemose Samuelsen, Rolf. red., se Lommeboka Samvirke. Meddelelser fra Felleskjøpet, Oslo. Årg Johansen & Nielsen, boktr. Mnd!. 2 nr. il 4-8 bl. il Samvirkebevegelse, Statsfunksjonærenes i kongeriket Jugoslavia. Overs. av den Koop. landsforenings sjokoladefabrikk a/s, Oslo. Beograd 1936 [:J: 1944]. Thv. Moestue & co., Oslo. 19 s. Samvirkeboken, se Overaae, H. Samvirkeforetagender i Norge Oslo Norges handels og sjøfartstidendes tro 52 s Oslo Norges handels og sjøfartstidendes tro 60 s Oslo Grøndahl & søns boktr. 42 s Oslo 1942, Grøndahl & søns boktr. 48 S. Samvirkelag, Blaker. 25 år Oslo [Haakon Arnesens boktr.] 11 S. Illustr. - Enge. 30-års melding gjeve til årsmøtet den 26. febr for Enge samvirkelag Engjan på N. Red. Lars Sandnes og M: Wæge. Krsund [1944]. Sverdrups tro 14 S. - Gjerdrum, 25 år. Kløfta [1945]. (,Romerike"s tro 6 S. bl. - Harran Theim [1945]. Nidaros boktr. 29 S. lllustr. - Haukeland, Bergen [1945]. Centraltr. 31 s, Illustr. - Lunderno, Theim [1944]. Aktietr. i Trondhjem. 23+upg. S. bl. Illustr. (- Malm) 30-års melding om Malm samvirkelag's virksomhet [Red.: J. B. Johansen, Torbjørn Dahl, Albert Pettersen.] Levanger "Amtstidende"s boktr. 13+ upg. S. bl. Illustr. - Os års melding. Røros Ødegårds tro 19 S. Illustr. _ Selsbak. 30-årsberetning. ( mars 1943.) Orkanger Kaare Grytting. 12 S. Illustr. - Stemshaug, gjennom 25 år. Eit attersyn gjeve til årsmøtet Red.: Hans Stemshaug Peder Åsheim. Krsund [1945]. Sverdrups 15 s. - Støren. 30-årsberetning. Beretning og regnskap for Orkanger Kaare Gryttings boktr. II+upg. S. Illustr. - Ullevaal [Oslo 1924.] nes aktietr. 16 bl. Illustr. tv-8' Samvirkelag, Hvorledes stiftes?, se Arnesen, R. Sand, Gunnar, red., se Arbeiderungdommen Sanda, Eirik, red., se Postbladet Sandal, Chr[istian]. Det gamle teater [i Fortid, Levende, i nutidens Bergen. S ] Sandbakken, Bjarne 21. aug Bygningstegning. [Utarb. av Arne Ve ste r I i d og...] - Landbrukshusbygging. [Utg. av] Norsk korrespondanseskole. [1943]. Webergs boktr. 10 undervisningsbrev med særskilt pag. Illustr. Sandbeck, Hans Christian 19. april Atomene spiller. Roman fra ar Oslo Reistad & sønns boktr. 293 S. Tiden 11.20; ib Sandberg, J., red., se l) Elektroteknikk. B.l 2) Kontakten 3) Tidsskrift Elektroteknisk ' Sandberg, Liv, red., se Esperantobladet Sandberg, Ole, red., se N.R.F. Medlemsblad for Norsk avlsforening for rødt og hvitt fe Sandberg, Ole Rømer, medarb., se Gardsbruk, Norske. B. 3; 4, Hedmark fvlke Sandberg, Rei 25. aug ' Vi ville slåss Handelstr., Moss. S , 4 pl. Gyldendal ib Sandberg, Walborg, red., se Misjonshilsen Sandberg, Øystein 4. jan Bergensk håndverk og industri gjennom hundre år. [Bergen] John Griegs boktr. 202 S. Illustr. 4 Utg. i samband med Bergens haandværks- og industriforenings hundre års jubileum Grieg Sande, Hans, red., se 1) Ungdom og helg 2) Venn, Den unges Sande, Jakob 1. des Guten og grenda. Dikt Petlitz boktr. 80 S. bl. Gyldendal Eit Herrens ver S. Tell 4.20; ib 5.80' - medarb., se Sunnfjordlaget i Oslo nov Sande, Ola, medarb" se Helg og høgtid Sande, Olav, utg., se Råd, Gode, om ettersyn av den oppjekka bilen som atter tas i bruk Sandel, Cora [psevd. o: Fabricius, Sara]. Alberte Brødr. Jørgensens boktr. 1. Alberte og Jakob. 14. tus. 309 S. 2. Alberte og friheten. 10. tus. 295 S. 3. Bare Alberte. 11. tus. 361 S. Gyldendal 1-3: ib _ Dyr jeg har kjent. Historier for ung og gammel Brødr. Jørgensens boktr. 120 S. bl. pl. Gyldendal 6.25; ib 8.50 _ Kranes konditori. Interiør med figurer Klara civiltr., Sth. 197+upg. S. Gyldendal 8.00; ib Til Lukas [i Utenfor Norskegrensen. Sth S ] - medarb., se Utenfor Norskegrensen Sandemose, Aksel 19. mars Det gångna ar en dr6m. Papper, efterlamnade av norsk-amerikanen John Torson till hans son i Norge Overs. av Cilla Johnson från f6rf.s norska ms.,<det svundne er en drøm". Sth upg. S. bl. Bonnier _ Efterskrift til «En flyktning krysser sitt spon" se Fesjå. (Ved...). Bilag _ Tjærehandleren Emil Moestue ajs boktr. 179 s. Aschehoug 8.40; ib medarb., se Utenfor Norskegrensen 443

9 Innlagt titelblad, forord og forkortelsesliste til hele verket. GRØNDAHL ~ SØNS BOKTRYKKERI, OSLO,. NORSK BOKFORTEGNEL~E FOR UTGITT AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKET l OSLO Il OSLO 1951 DEN NORSKE BOKHANDLERFORENING I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

10 Systematisk register Menighetsbudet Strand, E. De ti jomfruer 509 Hvor er de dode? 226 Missionæren Strøm, E. Det ble likevel ikke Midt iblant ulver 346 for sent for Anders Sil Modahl, T. Hva gjør du for Pinseliljen Påskehilsen 1941, Er gjenfødelse og åndsdåp en din menighet? 350 Sandhed og frihed og samme opplevelse? 511 Modell-studium av Bibelen 350 Seier, Korsets Guds hjertesak 511 Rutherfords skrifter Skatte, Skjulte _ Sykdommens hvorfor 511 Som i Noahs dager 492 Sommersol Tollefsen, G. Emanuel Minos. Theobald, J. W. H. Kvekerlære 532 Tidsskrift, Bibelsk Gutten fra Afrikas jungel 544 Trøndervitnet TrurnbuIl, C. G. Det seirende liv 549 Christian science. Valton, F. O. I avgjørelsens Barratt, T. B. Erindringer 33 dal 563 Eriksen, L. Christian science - Femti korte prekener 34 _ Hvor skal min hjelp komme 114 _ Sangboken Maran ata 34 fra? Bønneopplevelser fra Seymer, V. K. Kristen vitenskap 462 Bønn, Eriks,og politimannen 79 det daglige liv 563 Filadelfia, Menigheten i Oslo dlander, A. Gjennom brillene til bestemor 597 Mormoner. Filadelfiamenigheten i Askim gj. 20 år 126 Manasse budbærere. Lys over Norge Drammen gj. 20 år 126 Kirke, Jesu Kristi, av siste - i Tromsø 10 år 126 Lee, C. Et stort tidstegn 299 dagers hellige 266 Frøyshov, A. Menigheten på Salen, Halden gj. 30 år 155 Ymse religiøse virksomheter. Gullberg, S. Seiervinnere uten Jøder. våpen 176 Blad, Sions Gustavsen, E. En evig dom 177 Fredsbudet 7-9, Hiorth, A. Guds storhet i naturen 207 Himmelbru, Vesle Annas 207 Jernbanernisjon, Norsk Håndbok for reisen fra døden 249 Luther, M. Det utvalgte folk til livet 235 Kvekeren 5-7, _ Kristelig illustrert Menighetsblad, Betania 3, Minnegudstjeneste i Det mosaiske trossamfunds syna Jul-Frodesen, O. Hvit front 256 _ Betel Larsen, S. På ferden gjennom - Salems goge 348 verden i 80 år 297 _ Sarons En sovende brudeskare 297 Morgenstjerne, Den klare (Tidl. - Himmelliv og himmelfart 297 Natmissionæren) Moderne religionsdannelser. Lidman, S. Betlehemsstjernen Morgenstjernen l, og bue lampen 302 Profet-røsten Janus Lys i Guds lys 320 Samaritan Meddelelser fra Rudolf Steinerskolen Misjonskurs, Pinsevennenes Sandhedsvidnet første. Minneskrift 349 Seiersbudet Steiner, R. 3 foredrag 504 Orlien, O. De åndelige nådegaver 393 Tro på Gud og tro på mig 1941 Tidsskrift, Norsk teosofisk 22 Tabernakel-ekko _ Fra Steinerskolen Sannhet i hjertets innerste Vakttårnet l 562 Swedenborg, E. Den nye kirkes kanoniske skrifter 520 Petersen, K. Redd dem som Verden, Ny hentes til døden 401 Verdens fornyelsen _ Innbydelse til den nye kirke 520 Schmidt, G. H. Sanger i natten 451 _ Kort fremstilling av den Nye Skibsted, W. Pinsegny 470 Eckhoff, M. Til Norges presteskap 102 Syn, Et profetisk 521 kirkes lære Andens dåp i bibelenslys 470 Spørsmål, To aktuelle, fra Bibelsk tidsskrift 497 lykke til alle 174 Steinerskolen? Guds rike kommer med fred og Sørensen, E. Hvad vil Rudolf 525 SAMFUNNSLÆRE Amble, A. Runatal 71 Haaland, H. Arbeidsbok til\- - Fasitbok 232 Einarsen, j. Samfunnslære 106 samfundsregning 232 Jensenius, O. H. Arbeidsbok i Hauge, T. Samfunns-bokføring - og Olden. Samfunnsregning samfunnsregning for realsk Samfunnsregning Samfunnslære Jensenius, O. H. Samfunns-' Ungdom, Vår, og vår framtid.] Meldingsblad for Agder fylkesregning. Fasiter 248 Aktuelle befolkningsproble- organisasjon F _ Tillegg til Samfunnsregning mer 558' - f. N.S. Romsdal og Nord- 248 Utsyn, Statistisk-økonomisk, more F.O _ Fasiter ti! tilleggsheftet 248 over krigsårene f. N.S. F Sogn og _ Samfunnsøkonomi med ut- Wedervang, F. Statistikk 582 Fjordane l, valte deler av samfunnslæren Wedervang, I. Forelesmnger i Meldingsbladet. F.omr befolkningsstatistikk 1-4 Vestlandet for recl1skolen Merkesmannen. Meddelelsesbl. Jenssen, A. B. Eksamensopp- f. Stor-Oslo fylkesorganisagaver Samfunnsregning og Politikk. sjon F.O bokføring for realskolen 248 Minerva J ystad, S. I livd av Yggdrasil Agder. Meldingsblad for Agder Mittei!ungen und prakt ise he 259 fylkesorganisasjon Hinweise 1944, Munch, P A. An attempt at Alarm. (,Hirdmannen"s særutg. Monatsblatt. Landesgruppe an analvsis of some socio- l 3 der NSDAP 354 logical terms and concepts Austråt. Meldingsblad for NS- Mot og vilje UF Sør-Trøndelag 3 25 Munin _ Sociology of Tristan da Aust-Viken Månedshefte, Ideologisk, for Cunha 357 Avantgarden 5 26 Hirden l 364 Piene, K. Samfunnsregning 402 Baunen. Kampblad for Oslo - - Særutg Ranulf, S. Samfundsvidenskab unghird 35 - Tidsskrift f. N.S og Politik 414 Bergen og Hordaland. Med- Nordfronten. Tillitsmannsblad Samfunnsliv, Norsk, i fortid og deleisesblad for Bergen og l' ~SUF, F.omr. 19 og 20 nutid 440 Hordaland fylkesorganisa Sekne, G. Oversikt over sosio- sjon. F.O Revy, Politisk I 423 logien 458 Birkebeineren Rogaland 1, Skjulstad, T. og Sollesnes. Sam- Bjarkemål Samling, Nasjonal. NS medfunnsregning for realskolen Budbringeren deleiser og andre ungdomskoier 471 Budstikka for Nasjonal sam- - - NS propaganda-medde1el- Facitbok 471 lings tillitsmenn i Telemark ser , 3 72 Samlingstanken. Meldingsbl. f. Budstikke Vest Viken. Mel- Agder og Rogaland fylkes- Statistikk og befolknings- lingsblad for tillitsmenn 1-4 organisasjon F.O. 9 1,2 442 lære. 72 Skuggsjå. NSUF's førerorgan Byen vår. Organ for Porsgrunn Meddelelser, Statistiske 59-B3 kr. folkeparti 75 Skårungen Utg.: Fylkes- 332 Forvarsel. Organ for Samfunds- ungdomsstaben, Bodø 481 Månedsskrift, Statistisk, utg. partiet Solkorset. Kampblad for ungav Oslo komm statistiske Fylkingen. Organ for NS ung- dommen kontor domsfylking i Hedmark og SS-meddelelser l 497 Arbok. Statistisk for Norge. Opland Stiklestad. NSUF Nord-Trøn G8 Gjallarhorn delag 507 Guri-luren l, Tillitsmannen. Meddelelser fra Hafrsfjord 2, NSUF's lands ledelse Heim og ætt Utg.: N.S. fylkesorganisasjon Bevegelse, Folkemengdens (N.O.S.) Hirdjenta i Nordland Inntekts- og formuesstatistikk Hirdreglementsblad Meddelelsesblad f. Sør-Trøn- 207 delag fylkesorganisasjon F.O. for Oslo 241 Jahn, G. Statistikkens teknikk og metode 244 Hirdspeilet Hærpilen Tillitsmannsblad. Opland F.O. Kvasnes, S. Befolkningsspørsmålet 289 _ Nasjonal ukeavis l, Julen Høire, Berger,s Trompet, Nordlands 3,4 549 Kamp, Vår l 261 Varde. Sveitavis 3. Vest-Agder Petersen, E. Innledning til den off. statistikk 400 Kjertesveinen. Omr. 4. Hed- sveit I 564 mark 1944, Vardevakt. N.S.U.F.s fører- Rasehygiene og sosialpolitikk 414 Medlemsblad. Nasjonal sam- organ 564 SS fur ein Grossgermanien 497 lings ungdomsfylking. Møre Venstre, Oslo Statistikk, Norges officielle og Romsdal fylkesområde 2 - Unge Vestlandet l, Rekke Stornes, A. Folkeflukta frå _ for Vestre Toten lag av NS. Viking 574 Julen Vilje, Norsk 1, landsbygda

11 Systematisk register Vilje, Vår Sangbok for NS studentfylking I utvandring. Viljer, Unge 2, Knutsen, A. Utvandrere fra Arbok, NS 1942, Schjelderup, K. Oppgjør med Rogaland 273 nazismens ideologi 450 Semmingsen, I. Utvandringen Slipp ungdommen til l 482 til Amerika 461 Beitrage flir die weltanschau- Sporeland, K. Symboler Veien mot vest. Utvandringen liche Fiihrung im Befehlsbe- Stang, N. Demokratisk gjenreich des H6heren SS- und fødeise 499 Polizeifiihrers Nord 36 Storm-Larsen, A. Oslo Unge Brekke, A. Hvem sitter pa høires historie 508 Mellomfolkelig politikk. kunnskapens nøkkel? 62 Sæther, O. Hirdboken 522 Brenna, A. Machiavellis poli- Thu, O. Samfunnsdemokrati Aktstykker, Utenrikspolitiske 3 tiske teori Alden, P. Syd-Slesvig under Brodersen, A. Den politiske Til kamp for Norge! 541 nordisk kontroll? 4 elite 66 Tveiten, H. Skriften på veg- Freytagh-Loringhoven, Axel v. Ca st berg, F. De bærende ideer gen 552 Tysklands utenrikspolitikk i det frie folkestyre 80 Ungdomsfylking, Nasjonal sam DNA-Informasjon 1940,45 96 lings. Opplæringsmerker for Grong, F. Hvorfor? 172 Fedrelandslaget. Beretning for Guttehirden og Unghirden Hansen, C. Mens Europa brenner Forelesninger i praktisk parti- - - for Småhird og Jentehird Hvad er UNRRA? 225 lære List, Diplomatic 307 Frank, W. Av nasjonalsosialis- - - Organisasjonen 559 Nasjoners, De Forente, pakt 365 mens historie 149 Venstre, Norges. Håndbok for Nerhus, H. Ny-norsk veg til Halvorsen, F. I kampens hete' organisasjonen 570 norderlendsk samkvem Vogt, J. Forelesninger over Schwarzschild, L. ABC for en Hesstvedt, K. Norge ved skille- sosialpolitikk 577 ny verden 455 veien Fremtidens sosiale politikk Torgersen, R. T. Nordisk økonomisk samarbeide på videnskapelig grunn 545 Hohlenberg, J. Det politiske 577 og økonomiske liv i Norge Wold, K. C. The political inetter okkupasjonen 212 stitutions of Norway 591 Union interparlamentaire. Conference 35. Oslo Høire, Oslo Unge, gj. 20 år 229 Aall, H. H. Nasjonalt livssyn Håndbok for Rikshirden 235 og verdenspolitikk 603 Zischka, A. Krigen om oljen 595 Lagføreren. A Norges politiske nyre isning Lancet. ABC i politisk økonom i Social-individualism Norsk utenrikspolitikk. Liberg, O. A. Vår politiske - Sozial-Individualismus 603 Fra Stortinget til Downing historie - og Høires inn- Åndsliv, Norsk, på vegen heim Street 148 sats [-] Zwischen Storting und Lunde, G. Kampen for Norge Downing street Gjessing, D. og Ihlen. Verden Mossige, J. E. Det norske og vi. Radiokåserier 164 folkepartis valgskrift 1945 Stemmerett. Valg. Koht, H. Noreg og den utanrikspolitiske situasjonen Mowinckel, J. L. En doku- Jo, R. Nolge. Apekattenes land Ording, A. Norsk utenrikspolitikk 392 mentasjon Neverdahl, J. J. Alles hjelp Kløvstad, A. Kommunevalgets til alle 368 regler 271 Lovgivende instanser. NS sangbok 379 Lovene um stortingsval og nomination 313 Stortinget. N.S.sanger 379 Nyreising, Norges 381 Lover om stortingsvalg og om Forhandlinger, 89. ordentlige Næss, G. De politiske ideene nominasjon ved stortingsvalg stortings Fuglesang, R. J. Det ulovlige Også vi når det blir krevet 385 Michelsen, C. En norsk høvdings testamente 346 Kløvstad, A. Stortinget 14. storting 155 Pensa, M. Fascismens historie 400 Nissen, B. A. Gammel eller ny j uni-13. juli 1945 Quisling, V. Quisling har sagt valgordning 371 Skeie, J. Stortinget Seip, H. Vi velger 457 Samling, Nasjonal. Trykk vedr. Steenstrup, H. Valgboken 1945 Politiske brosjyrer. N.S. se side Samlingsforhandlingene. En Valgprogrammer Bakke, B. Livslinjen 30 dokumentasjon 442 Vold, K. Valgene i Beredskapstjeneste Samfunnslære Berge, J. Slik vil vi være 39 Hirschel-Haag, M. Kvinnen IMagelssen, R. P. "Bare propa- Bjoner, O., m. fl. Den norske som kulturbæreren for sitt ganda,) 324 kvinne og den nye tid i heim land Kravet til heimens kvinner og samfund 49 Hjelpeorganisasjon, N.S.s. Veg- 324 _ Det skal stige fram av ti- ledning Valget 324 den 49 Hva du bør vite om den nye Min sønn dro til fronten 347 _ Kommunismen og kvinnene tid 225 Norland, R. Det økonomiske 49 Hva kampen gjelder 225 demokrati 376 _ Kvinnene har store oppga- Hva er bolsjevismens planer og Næss, G. Kamp og reisning 383 ver i denne tid 49 mål 225 Og hvor er du? 385 _ Mot lysere tider 49 Hvorfor krig med Stalin? 226 Opprop til norsk ungdom om _ Propaganda 49 Iversen, I. Den russiske kom- å melde seg til Langemarck- Bonde, G. m. fl. Kulturelt ansvar 57 munisme i teori og praksis studiet Opsving, Nasjonal,osialismens Bonde i Vi står på skilleveien 57 - Praktiske resultater av marx- økonomiske 391 Bonden og den nye tid 57 ismen i Russland 243 Parti, Det tyske folks 397 "Bondens yrke _ folkets st yr- I demokratiets og frihetens Problemer, 3 aktuelle 407 kei,) 57 navn 235 Prytz, F. Omkring 9. april 1940 Bondesamband, Norges. Full- Innstilling Il fra Kulturtingets 408 makt 57 organisasjonsutvalg 240 På vekt mot den røde pest 410 Historikk og dokumenta- Jahr, H. Den tyske ar- Quisling, V. Kampen mellem sjon beider 245 arier og jødemakt. Tale 411 Bøbak, C «To brev') 76 - Ungdom i plikt og glede Historiske tale i Stortinget Castberg, A. S Hold fast ved Jeg er med i NS 246 7/, de store linjer l 81 Kameradschaftswerk der deu- - Nasjonalt forfall og nasjonal Dokumentasjon, En. Forhand- tschen Frauen in Norwegen gjenreising Tale 411 lingene om samling av det flir die Heimat april Tale 411 Norske arbeiderparti og Karlsen, R. W. «Folkefront» - Nyttårstale Norges kommunistiske parti eller Opprop fra ministerpresiden- 96 Klevenberg, W. Nasjonal sam- ten til alle nordmenn 411 Dyb, O. Veien fram 99 Iing Quisling i kamp for Norge 411 Eldal, J. Våre oppgaver i dag 1- Norsk front Tale i kringkastingen 24. juni 108 -Organisasjonsoppgaver Erlandsen, L. Kjære lands- - Propaganda Tale den I. febr mann! Sett og sagt Tale i Oslo den 14. mai 1944 Fiane, K. K. Nasjonal so- Kramer, C. M. Stat og arbeids- 411 sialisme eller jødisk-asiatisk liv Tale på Førertinget. 25. bolsjevisme i Europa? 125 Kvinnen og samfunnet idag 289 sept Folkeparti, Kristeleg 134 Kvinnen og ungdommen i den - Tale på riksmøtet 26. sept. Follegg, P. Nasjonal samlings nasjonalsosialistiske stat hjelpeorganisasjon 135 Kvinneorganisasjon, Nasjonal - Tale 17. mai _ NSH vter tilskudd til barne- samlings. Kulturavd Tale til Norges håndverkere rike fåmilier 135 Lie, H. Nazi i Norge 303 den 9. sept For orden. rettferd og fred 136 Livssyn, To Kamp mot bolsjevismen og Fuglesang, R. J. Parti og stat Lunde, G. Den nordiske kul- pengeveldet 412 ISS turs kamp mot bolsjevismen - Ved terskelen til det av- _ Rasehygiene og sosialpolitikk 317 gjørende år. Tale Die nationale Revolution in - og Lunde. Die nationale _ Samfunnsøkonomisk nyord- Norwegen 317 Revolution in Norwegen ning ISS - Englands "hjelp') og Norges Reden 412 Gjennom liberalisme og marx- framtid 317 Rase og kultur. Studieplan 414 isme til den nasjonale so- -Norges livsrum 317 Reipert, F. Gjenreisningen av sialisme Norges plass i det nye Eu- Tysklands bondestand 419 Gjessing, D og Ihlen. Verden ropa 317 REsnæs, S. Din plikt idag som og vi. Radiokåserier Nyordningen 317 nordmann og tjenestemann Gotaas, B. Borgerlig flertall- Løvaas, E. Arbeiderrørsla og 425 styre eller Venstres vippe- nasjonalsosialismen Nasjonalsosialismens livssyn spill Iverdensbegivenhetenes 425 Hasvold, L. Et næringslivets brennpunkt 323 \ - og Lie. Fram for frivillig sentralinstitutt Ideen bak partiet 323 norsk våpeninnsats 425 Hirschel-Haag, M. NSK's opp- Madsen, H. Arbeiderklassen, Samling, Nasjonal. Trykk vedr. gaver og retningslinjer 208 l enheten o~< folkestyre 324 N.S. se side

12 Systematisk register Samling, Ungdommens 442 Økonomi, Ny 1, l Thorstenson, L. Aktuelle økonomiske problemer 535 Sannhet... bare sannhet 447 Saxlund, S. Vår fedrearv 448 Vogt, J. Kortfattet oversikt Skar, B. Kvinnens sak er Balstad, B. Innføring i sosialøkonomi 31 vitenskaps historie 577 over den sosialøkonomiske landets sak 466 Slutt opp om Frontkjemperkontoret 482 økonomiske livet 32 se av den økonomiske sirku Barding, T. Statsinngrep i det - Om metodene for undersøkel SS, Germanske, Norge, marsjerer 497 Fattigdommen som sam nasjonalregnskap 577 Bosse, E. Av arbeidslæren: lasjon og for oppstilling av Syvertsen,E. Norsklivsform 522 fundsfenomen 59 Sæther, I. Vår organisasjon 522 Brochmann, G. Eventyret om Thrana, F. Nasjonal bondereising 535 Einarsen, j. og Barding. So- giverspørsmål. TV A 65 Arbeiderspørsmål. Arbeids- - Ætt og odel 535 sialøkonomi 106 Tid, Den nye 536 Erichsen, E. Økonomiske problemer idag og i tiden fram Arbeidsgiveren 22, Arbeiderkvinnen Tilråding i høve utviding av Noregs kulturting 541 over 113 Arbeidsmarkedet Trahaug, E. Striden om bonden Frisch, R. Fire sosialøkonomiske artikler 153 ling og arbeidsløshetstrygd. Direktoratet for arbeidsformid- 547 Tvedt, A. Tale Noen innføringsmerknader Årsmelding Tveiten, H. Studieplan emnet Det nasjonale og histo - Ricardos teori om arbeids om økosirk-systemet 153 Meddelelser fra Arbeidstilsynet riske grunnlag for NS 552 lønn, kapital profitt og grunnren~ 153 Meldingsblad for arbeidsformidling og arbeidsløshets - Studieplan i emnet Norges sosiale og økonomiske grunnlag 553 sjonaløkonomisk nyordning Sysselsetting og arbeidsløshet Fuglesang, R. J. og Kolby. Natrygd Umennesket Veien til Norges frihet 566 Funk, W. Økonomiordning mot Årsberetninger fra Arbeidsrådet og Arbeidstilsynet 1940 Vi anklager valutamekanisme vet hva vi vil 573 Granum, G. Bør Gjøvik gå til vil opprettelse av et ervervsråd Waffen-SS ogfrikorps Danmark 169 kalder ogsaa paa dig! 581 Hoff, T. J. B. Fred og fremtid 210 Arbeid til alle 14 Arbeide og fritid i Tyskland 14 Wang, P. Brever 581 Wasenden, H. G. Ververen 582 Haavelmo, T. The probability Arbeidervernskrifter 15 Werner, K. Gammel og ny approach in econometrics 235 Arbeidsformidling i sosialisme 586 Kahrs, O. The economic value Arbeidstilsynet, Utviklingen, Winsrygg, E. En hilsen til deg of bunker coal 260 gjennom 50 år Kaurel, F. Almen bedriftsøkonomi 263 Bedriftsulykker og skader. For- Arbeidstjenesten Zaitzow, A. Du - allikeve1594 Keilhau, W. Economic and siktighetsregler 36 - Hvis han ikke var her 594 political post-war planning Bedrifts- og yrkeshygiene 36 - Hvorfor er du...? Berg, P. Retten til arbeid 39 - Noe du ikke tror på 594 Koefoed, H. Om planøkonomi Borchgrevink, F. Ulykker ved Østbye, H. N. En krig for og 274 fall 58 imot gullmyntfoten 598 Røren, O. M. Veiledninger i en Braaten, O. Aven arbeiderfamilies liv 70 - Liberalismen. Marxismen. ny metode for formueserhvervelse 437 Einarsen, E. Personalet som Nasjonalsocialismen 598 østrem, S. Ansvar for individ Sch lytter, T. Frihet ellertvangsøkonomi? 451 Elgheim, Feriehjemmet, 25 år aktive medarbeidere 106 og for samfunn Kultur og stat 600 Schou, A. Økonomisk historie 109 øsrnng, B Apell Fjeldberg, A. Lønningstabell øye, O. B. Systemet contra Sinding, T. Næringsliv og politikk 464 Folkeferie og fritid i Tyskland 129 samfundet 601 Aalholm, O. A. Forelesning Sosialøkonomisk teori Aall, H. H. Rett, makt og Stub, H. Yrkesøkonomi 512 Formerforbund, Norsk. De sanitære og hygieniske forhold vold 603 Studieplan for kursus i samfunnsøkonomi. I 513 i støperiene 144 Forskrifter om endringer av Statsøkonomi. Sømme, L. J. Fra åger til samarbeide 523 lønns- og arbeidsvilkår innen Tidsskrift, Statsøkonomisk 55 - Verdenskapitalismen og vi nærings- og omsetnings livet Samfunnslære Hertel-Aas, B. Den sosiale og I Schiorz, E. H. Sveisearbeid. l Schirmer, E. A. Erhvervet arv" politiske bakgrunn for fa- Helserisiko og vernetiltak 450 : 450 brikktilsynsloven 205 Seiren over arbeidsløsheten 458 Solumsmoen, O. Konfeksjons- Haarr, A. Arbeidsmulighetene Statshjelp til arbeidstiltak 503 arbeidernes foren. gj. 2S år ifabrikkindustrienvåren 1946 Storsteen, E. Arbeidernes med virken ved forebyggelse av Tranmæl, M. En markesman i Industriarbeidertrygden, ulyk- ulykker 509 svensk och nordisk arbetarkestrygden for industriarbei- Studieveiledning. Stor- og fin- rorelse 547 dere m. v (N.O.S.) steinstariffen 513 Verkstedklubb, Akers mek., 40-5CO-1 Stønadstabeller for Arbeidsløs- årsberetning 570 Inspeksjonsbok, Arbeidstilsy- hetstrygden 514 Werner, K. Fagorganisasjonen nets 241 Sunnhet og styrke i fritid og på skilleveien 585 Jensen, K. Ulykker ved laste i yrke 517 Øisang, O. Malernes forening og lossearbeid 247 Thiis-Evensen, E. Kiselstøv- i Trondheim Kristiansen, K. m. fl. Skredder- undersøkelser og silikose for- Ås, O. Norska LO under svennenes feriehjem Bjørgan. hold 532 nazistregimen år 283 Tuveng, M. Arbeidsløshet og Landsmøte, Norges arbeids le- beskjeftigelse i Norge før og Fagforeningsblad. derforbunds under krigen 439 Lohn- und Arbeitsbedingungen Veiledning for bedriftsleger 566 Arbeidslederen in Norwegen 309 Zischka, A. Arbeidets seier 594 Arbeidsmanden Lorange, O. Arbeidervernloven Øxnevad, E. Yrkeshygiene 601 Bedrift, Vår 1 35 og Arbeidstilsynet siden 9. Bedriftsbladet I, 2 35 Bedriftsbladet april _ Hvorledes skal en unngå å Arbeidernes fagorganisasjoner. Bekledning bli syk? 311 Lov om arbeidervern 312 Arbeiderne, deres organisasjon Lover, forordninger og for- og den nye arbeids stat 14 skrifter vedr. arbeids form id- Arbeidsmannsforbund, Norsk.!ingen 314 Det illegale arbeid 15 Lønnstariff, Alminnelig, for til- Fagorganisasjonen og lønnspovirkning av generatorknott litikken 120 m. m. 322 Formann- og verksmesterfor- Norge, Framtidens 375 en mg, Sandefjord, gj. 30 år Olsen, A. Sunnhet, trygghet og I 143 trivsel på arbeidsplassen 386 Fossum, O. Sosial nyordning Rederforbund. Lovforslag vedr. 147 Arbeidsgiveravdelingens om- Hem, O. 10 års beretning for organisering m. v. 416 De-No-Fa Lilleborg fagfor- Reichstarifvertrag zwischen der en ing 202 Norwegischen Arbeitsgeber- Håndbok i praktisk fagforvereinigung 418' eningsarbeid 235 Rettleiing for arbeidsformid- Jern- og metallarbeiderforbund, lingen 422 Norsk. Brusveen Jern og _ til forebyggelseavulykker422 metall Richtlinien flir die Anlernung Kai- og lagerhusarbeiderfordeutscher Arbeitskrat"te in ening, 30 års beretning 260 den Betrieben 424 Lie, H. Britisk fagbevegelse _ fur das betriebliche Vor- under den annen verdensschlagswesen 424 krig 303 Riise, T. B. Anleggsarbeid. Lilleborg-gruppen, 40-års be- Vern mot ulykker 425 retning 304 Ræder, J. G. og Storsteen. Lønns- og arbeidsvilkårene i Forebyggelse av øyenskader det befridde Norge 322 i arbeidslivet 435 Melsom, O. Grunnlaget for Beklædningsarbeideren 40, Bil og bane Blad, Norsk baker- og konditorforbunds 44, Bygg Bygningsarbeideren 19, Båtbyggeren Dokumenter og meddelelser 1 96 Elektrikeren 23, Elektron Fabrikkarbeideren 16, Fagbevegelse, FF, Fri Fagblad, Formernes 40, _ Frisørenes 28, Norsk kommuneforbunds 15, _ Norsk murerforbunds 39, Fagbladet 45, Feierblad, Norsk Graf;a 41,68-70, Guldsmedarbeideren 33, Høvleriarbeideren 30, J em og metajl Jern- og metallarbeideren 45, Kjemi Kjøttindustri-arbeideren Rømcke, F. Vern mot oppsi- Landsorganisasjonens virkgelser i arbeidslivet 436 som het 339 Landtransporten 5 Sanger i arbeid og fritid 446 Murerforbund, Norsk. Repre- Leirliv 1943, 44 Schiotz, E. H. Bedriftshygiene sentantskapsmøte 358 Lærarbeideren 26, l Price, J. De britiske fagfor- Meddelelsesbladet 36, 37 _ Forgiftning med generator- en inger 406 Næring gass 450 Sangbok, A.F.L Papir

13 '"_'W'~-S*e?tt'-dtf5'P$6i-l'iÆ>)"i4\h"-':<),\)~-' ;,,,,:-,: -'1"'--'&-'; ; ;'j.",,, >.;,'..,."l".jt1a..~; 4- -" -... ;;:;;,.,~~''''',.~,..:',("-~~~,,~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 I Systematisk register Foredrag på prismyndigheters Sosialisme. Kommunisme. i Skattelov for byene. 469 Skattelov for landet. TIllegg 469 \. fellesmøte i Moss Frisch R. Innledning til produk~jonstenrien. 153 Hammer'n ~4 Skattestatistikken for budgett- Politikken 13 4C4 I året 1940: (N.O.S.) Veien fram 1 566, _ Innledning til produksjons- Skjemaer for budsjett i rikets teorien 153 'ensen A. Bolsjevisme - synd dikalisme 247 by- land- og fylkeskommun~ ~1 Halvorsen, F. A.B.C. for rasjoneringskontorets ekspedisjonspersonale 18~ Karlsson E. Hva er sosialisme? Statsbudsjettet for budsjettterminen /44 502, 262 Haug, K. Pnsbevegelsene pa Livssyn, To 308 Tabell over halvårlige renteog avdragsterminer for Hy frukt og grønnsaker 193 LodJup, H. P. Til de unge. Hauge, J. C. De nye prisforskrifter 194 Kollektivismen og planøkonomien 322 lån 526 potekbankens 3 3/4 % pante Hoffmann, J. og Ryssdal. Prisregulering og rasjonering 210 Marx. K. og Engels. Det kommunistiske manifest 328 Torgersen, K. Fradragspostene Thomle, J. E. Selvangivelse 533 Indeksproblemer m. v. 237 Melskv, A. Bolsjevismen i i selvanaivelsen. LeksIkon Lie, H. Produksjonsutvalgene b kamp mot Gud i de Forente Stater under Parti Norges kommunistiske. Utfvlling av selvangivelsen 561 krigen 303 Vå~t partis politikk efter Utskrift av ligningsansettelser Prisforskriftene og håndhevelsen av dem 406 krigen 397 i Stavanger Quislings kamp mot bolsjevismen 412 melser, ajourført pr. 1 sept. Utvalg, Et, av skattebestem Pris håndhevelse og prisregulering 406 Råd og vink Produksjon, Norsk, Stalin J. Om leninismens Veiledning i skattemessig regnskapskontroll. Omsetnings gru~nlag. Forelesninger 498 Schei, A. og Tvedt. Bestemmelser om rasjonering og for Aall, H. H. Ansvaret for bolsjevismen. Tale 603 Vogt, J. Statsfinanser og penavgiften 567 syning 449 geproblemer i Norge 577 Skrifter, Detaljhandelens 6406 Sundal, J. Kva bønder bør Finansvesen, Skatter. minnast 515 Toll. Frihandel. Tømmer og trelast 554 Bang, H. Hvad man kan Meddelelser til tollvesenet trekke fra i selvangivelsen Wold, K. G. Kosthold og levestandard 591 Tollbladet Braadland, B. Fra krig til Waaler, R. Mennesket og bedriften 593 Tolderen fred 70 Coucheron J. F. Formues- og Dons, J. Fra det norske toll- Zuschlage fiir Unkosten und inntekts~katt. Arveavgift 86 Gewinn bei Ausfiihrung von Dommer, uttalelser m. v. i vesens historie 97 Innstilling om teknisk revisjon Stundenlohnarbeiten flir norwegische Firmen 595 skattesaker og skattespørsmål 97 av tolltariffen 241 Schøning R. Tollovgivningen Finanser, Norges kommunale,, /39 (N.O.S.I, ' Sirkulære fra Finans- og toll- Lov og rett. departementet til tollkam- r Finanser, Våre 126 rene 465 Arnholm, C. J. Domssam tn- Frisch, R Ekskurs.om den Tollavgifter ger som kulturdokumenter 20 progressive beskatmng 153 Tollkalender, Norsk , - Nogen refleksjoner om ord og Hansen, T. Skatterett 189 reahteter 20 Holst, R. Beskatning.av handels- og industnbedrtfter 216 ProduksJon. Pnser, \ kupasjonen. RettslIge utred.. l Castberg, F. Norge under ok- Lov, Midlertidig, om fonds- og i Preiszeitung Norweglsche. nloger aktiemeglere 312 (pristidende) Norske problemer.. 81 Lund, C. Våre skatteregler 315 Prisblad for Oslo Eksamensoppgaver, J urtdis~~ MeidelI, B. Rentelære 336 Pristidende Regler, Veiledende, for hgningsmyndighetenes fastsetstudiet 163 Trustkontrollen 1941, Gjelsvik, N, Innleiding i rettstelse av de inntektsfradrag 417 Anordning, Provisorisk, om Hallsjø, A. Rettslære 182 Heber, G. Juridiske avhandlinger 197 Samling av Rundskriv, o. dl. prisregulering 13 Blauenfeldt C. H. Prisforholdene ~g omsetningsutval som vedkjem likningsarbeidet 442 Johansson, G. S. og Schult. gets oppbygning og funk- Dagliglivets rettsregler. Jus Skattefrihet for mindre bankinnskudd 468 uten paragrafer sjoner I l 678 Gang, Rettens Meddelelsesblad, Riksadvokatens I 333 Medlemsblad for den Norske dommerforening Nr. 145 b for Norges advokatforbund 1 I 334 Retstidende, Norsk Hoved-register for Sakførerblad, Norsk Tidsskrift for rettsvitenskap Rettshistorie, Samfunnslære Kløvstad, A. De politiske Castberg, F. L'etude des relations internationales en ånd 280 Kramer, C.-M. Grunnlovens domsavgjørelser 271 Riisnes, S. Nasjonal samling Non'ege 81 Riisnæs, S. Den nve rettsstat og lovverket L'exes de pouvoir dans la på nasjonalsosialfstisk grunn Schult, H. og Johansson. Dagliglivets rettsregler Folkeforbundets nederlag 81 Seharffenberg, J. Quo vadis, justiee internationale Skeie, Skrifter tilegnet Jon. - Folkerett 81 Norvegia? l. Grunnlovrevisjon FolkfOrbundets nederlag 81 Solnørdal, O. Individ, stat og - Nøitralitet 81 Schjelderup, F. Fra Norges rett 491 Krigsforbrytere, asylrett og utlevering 282 Høyesterett 450 kamp for retten i Sølv berg, L. Rettslære for Statens skogskole 523 Ræstad, A. (~Droit coutumien> Stang, F. Stattholdersak og Tønneberg, T. Lærebok i rettslære 554 droit international 436 østrem, S. Forvaltningskon et (Iprincipes generaux» en unionsstrid østrem, S. Retten og næringslivet 600 rett 436 Røed, O. T. Fra krigens folketroll i norsk næringsrett Rettskildenes teori og forhold til det praktiske retts Norden 482 Straffeprosess, Strafferett. Smedal, G. Granland und der liv Norwegen, Granland, Danemark, Schleswig. ProbIerre Andenæs, J. Erstatningsan- Aall, H. H. Rettsbevissthetens politiske oppgave 603 nordischer Politik Die Stell ung Norwegens in den Unionen mit Danemark und Schweden 482 Tidsskrifter, - Suverenitetspørsmål i polarområdene Souveranitatsfragen der Polargebiete. Norwegische Interessen Statement. Preliminary of the Royal Norwegian government's reparation claim against Germany 500 Aall, H. H. Er Norge et fritt land? 603 Statsforfatningsrett. Grunnloven. Andenæs, J. Statsforfatningen i Norge 9 - Grunnlov og rettssikkerhet 9 Berg, P., Castberg og Steen. Arven fra Eidsvoll. Norges grunnlov 39 Bendow, P. Omkring rettens skranke 37 Berg, P. Norges høyesterett Boldt, G. Das norwegische Bergrecht 56 Hammurapis lov 184 Castberg, F. Den utøvende Lindvik, A. Antikkens rettshistorie 3e6 makt 81 Dahl, T. Forfatning og forvaltning 89 Olafsen, A. Våre sorenskrivere 386 Forslag, Nasjonal samlings, til Robberstad, K. Fyrelesningar grunnlovsendring um rettssoga i millomalder 145 Foss, K. Retts-staten og dens og ny tid 427 historie 146 Grundlov, Kongeriget Norges 172 Mellemfolkelig rett. - The constitution of Norway Brøgger, A. W. Grønlands- 173 spørsmålet og voldgiftstrak- Kramer, C.-M. Grunn lovens tatene 70, ideer svaret for N.S.medlemmer 8 - Omkring rettsoppgjøret 9 - Straffbar unnlatelse 9 Anordning, Provisorisk, om straff for utenlandske krigsforbrytere om konfiskert eiendom 13 Anordninger, Provisoriske, om landssvik, rettergang i landssviksaker vedk. landssvik m. v. 13 Arntzen, S. Bør adgangen til å kreve oppreisning for legemskrcnkelser utvides? 21 Brandt, W. Quislingprosessen 60 Brineh, L. W. Momenter til strafferetten og erstatningsretten 64 - Momenter til straffeprosessen sammenlignet med civilprosessen 64 Hammer, J. Redegjørelse til forhørsretten i Arendal 184 Hoel, G. A. Delagtighet i forbrydeiser 210 Instruks for etterforsking i økonomiske landssviksaker 241 Kjelstrup, F. H. Forklaring i anledn. av rettsoppgjøret 268 Kriminalstatistikken N.O.S Landssvikanordningen 294 Landssviksakene 294 Lov om rettergangsmåten i straffesaker 313 Lundevall, T. Omkring landssviksakene 318 Lykke-Seest, P. Omkring Quisling-prosessen 319 Nissen, H. Straffen og landssvikerne 37 I 679

14 Nordvik, Provokasjon og retorsjon 375 Paulshaus-saken 398 Quisling-saken 412 Rettsoppgjøret med landssvikerne 423 Rueness, O. Summum jus, Systematisk register Dommer og kjennelser av Oslo' Nærsrad, H. Sameieretten til husleierett og av Oslo og I jord 382 Aker husleierett Register over høvesterettsdom- i pris- og rasjoneringssaker mer, skriv o.' a. vedk. ut skifting _ av Tjenestemannsretten 1940 Robberstad, K. To skifte og 97 sumt anna frå Bromnes i summa injuria Herredags-Dombøger, Norske gamal tid Tinglysingsloven med kom men- Salomonsen, O. Tillegg til Den Hovedregister over den Norske tar 542 norske straffeprosesslov 440 bankforenings domssamlin- Vasbotten, A. Den nye fylkesger mannsloven 564 Samling, Nasjonal. Medlemmer av N.S. etter 8. april Høyesterett avsier en dom av Vislie, A. Grensene for grunnhistorisk betydning 231 eierens rådighet o\'er vass- _ NS-medlemmer i Bergen 441 Alfabetisk fortegnelse over Lover og forordninger m. v. drag 576 medlemmer i Rogaland fylke stlyngen, P. Jordstyrenes ut- 441 _ vedtatt på det 89. ordentlige gifter 600 Medlemmer i Moss politi- storting 314 østrem, S. Eierretten i nædistrikt 441 Samling av provisoriske an- ringsrettslig lys 600 Skeie, j. Landssvik 469 ordninger, kgl. res. m. v. - Eierretten ti! produksjons- Stang, E. Rettergangsmåten i midler 600 straffesaker 499 Sammlung von Verfiigungen Straffelov, Alm. borgerlig 509 des Wehrmachtbefehlshabers Obligasjonsrett. Sveen, R. Dømte ildspåsettere in Norwegen auf dem Gebiete i Norge Andenæs, J. Fortid og framtid der Verwaltung 442 0vergaard, J. Lagrettens oppgave i erstatningsretten 8 etter norsk straffepro Andersen, K. Momenter til sessrett 600 kausjonsretten 9 _ Det straffbare bedrageri etter Privatrett. _ Norsk kjøpsrett i hovedtrekk 9 norsk rett 600 Abi!dgaard, A. Utdrag av industri-, eiendoms- og han Arnholm, C. J. Alm. obligasjonsrett 20 Militærrett. delslovgivningen 1 Bonnevie, C. Adekvanslæren Brinch, L. W. Momenter til Anordninger, Provisoriske, m. og beslektede rettsfelter 57 norsk internasjonal privatrett 63 v. ang. registrering, verneplikt og utskrivning 13 Brinch, L. W. Momenter til Castberg, F. postliminium 81 forsikringsretten 63 Hjort, J. B. Om saksbehandlingen ved tysk krigsrett 209 Bugge, N. L. Livsforsikringens,elska psretten 63 Lie, H. Forløfte. Forelesninger 302 Straffelov, Den militære 509 Løvdal, A. K. Om foreldelse, rettsforhold 73 Grundt, T. Forsikringsrett 172 særlig av kausjoner 323 _ Spredte spørsmål fra grensefeitet mellom sjøforsikringen Samling av lover og rettsavgjørelser. 405 Prag, Frith, mot Østlendingen Stang, F. A v kontrakts rettens og krigsforsikringen 172 Lovtidend, Norsk Gaarder, K. Forelesninger over Registre til 314 spesielle del 499 kjøp 179 Verordnungsblatt flir die besetzten Hansen, T. Aksjeselskapet 189 norwegischen Gebiete 571 Tingsrett. Panterett. Heiberg, A. Ansvar for dyr 198 VOldgiftskjennelser fra Sosialdepartementet 579 ved lagerbevis Johannson, J. Lån på varer Arnholm, C. J. Panteretten 20 Einarsen, J. Landbruksrett Hårberg, K. Om servitutter Lie, H. Kjøp Lindebrække, S. Oversikt over Anordninger, Provisoriske 1941 erstatningsretten Jordloven 254 _ Rembursretten 305 Konow, W. Den Blehrske proposition om leie og tvungen Bestemmelser om rasjonering Lov om aktieselskaper og kommandittaktieselskaper 311 og forsyning 43 avstaaelse av husmandsplasse 277 _ rundskriv og meldinger vedr. Register, Nordiskt, over forsiikringsmål statistikk og rasjoneringslegitimasjoner 43 _ om skjønn, ekspropriasjons Lov om jords fredning Sæthre, H. Nervelægen i erstatningssaker 522 Dommer og kjennelser av Arbeidsretten 96 0strem, S. Norsk arbeidsrett saker og odelsløsning 313 av Domstolen for boikottsaker 1940 Lovgivningen om odels- og 600 åsætesretten Samfunnslære østrem, S. Norwegisches Ar-I Norae under de t k okbeltsrecht 600. kup~sjon n,s e 0vergaard, J. Norsk erstat- Lindboe A Privat r tt 240 mncrsrett 600 r' '" ('v e ergang oldglftsprosessen) 305 Lov om konkurs 312 Familie- og arverett. ~ om tvangsfullbyrdelse 313 Arnholm, C. J. Lærebok i fa- Slvtiprosesslovene 465 milierett 20 i VoldgIftsdommer. Supplement Coucheron, J. F Ektefellers I 579 formuesforhold, arv og skifte I 86 Kirkerett. Hansen, T. Familierett - arverett og deler av konkurs 189 Robberstad, K. Lærebok i Knoph, R. Norsk arverett 272 kyrkjerett. Fyrelesningar 427 Lov om arv 312 SeIp, J A. Sættargjerden i _ om inngåelse og opløsning av Tunsberg og kirkens j urisekteskap 312 diksjon 457 Om arv, gave og testament' Utkast til lov om Kirkefondet samt båndleggelse av formue og Unde~visningsfondet av 388 det benefiserte gods 561 Ad:essekalender over landets fof.synmgsnemnder 2 Arbeldseepartementet. Departementets sakområde 15 Askvig, B. Lovbestemmdser res. m.(v. vedk. politiets dag: Iige virke 23 Avleveringsplikt, Trykkerienes, ttl UnIversItetsbiblioteket 29 Bestemmelser, rundskriv vedr. o.rganisasjon og administra.sjon 43 BIrkelund, H. J. Fingeravtrykk. SIgnalement 47 - Telegrafsystem for fingeravtrykk 47 Bli politimann! 53 Forklaringer for protokollkomiteen 143 forordning, Politidepartemen.: tets o,:, retningslinjer for den utvidete egenbeskyttelse Handels- og sjørett. Administrasjon. 144 Domme, Nordiske, i sjøfarts- Forsvarsdepartementet. Lønns-. anliggender HamoIl, K. G. F. De offentlige regulativ. Pengeadministratjenestemenns stilling i dag sjonsreglement 145 Gjerull, P. Havari grosse 163 Lovbestemmelsene mot utilbørlig konkurranse 313 nn e log, Norges sivile. geist- fra kgl. og parlamentariske I d r 191 Innstillinger og betenkninger Randers-Pehrson og Hansen. hge og rettslige, 1/ kommisjoner 241 Handelsrett 414 Instruks for Arbeidstjenestens [nstruks? Alminnelig, for rikets Selje, D(s Utskrift av rettsbok plal!avdelinger om journal- pohtltjenestemenn Iserlng, arkivordning og Kalender, Utenriksdepartemenkartotekføring. 16 tets, Sundfør, I. Konnossementsansvaret 516 Lov om off. tjenestemenns LIe, J. Liten håndbok i politiskyss-og kostgodtgjørelse 313 taktikk Litterær- og kunstnerisk eien- - om off. tjenestemenn Politi og sikkerhet 303 domsrett. - om omsetning og bruk av Lov om avleveringsplikt av Lova om åndsverk petroleum 313 trykksaker Lønnsregulativ for de off. tje- Nemnd, Administrasjonsrådets nestemenn , for sivilt hjelpearbeid 365 Sivilprosess Næringsdepartementet. Avde- Anordning, Provisorisk om Regulativ for lønn i nøytra li- lm~en for proviantering og endring i anordnina ~v 29. S tetsvern og under krig 417 rasjonermg. Meldinger 382 jult 1941 om gjenopptakelse tang, E. Norsk bygningsrett OverSIkt over de oppgaver for av JudISIelle og admtnistra- 499 pohtltjenestemennene om tive avgjørelser truffet i I Statskalender, Norge.s, for året overholdelse av bestemmel- Norge under den tyske ok ( ser under Kommunikasjonskupasjon 13 direktoratets sakområde 396 Augdahl, P. Civilprosess Fore- Politiet. Honnorsreglement 403 lesninger 24 Sentraladministrasjonen. - Uniformsreglement 404 Castberg, F.. Ekspropriatens Ansettelsesbladet for Statsba- Politiforening, Oslo tllbakesoknmgsrett 81 nene P l' Eckhoff'.:r. Rettskraft 102' Blad, Politiembedsmennenes 16 o ItlplstoL Walther _ Tvllsrlslkoen. Bevisbyrden Politi vedtekt for Stavanger Kontakt, Norsk Polttlvedtekt~r for Moss 404 Forsknfter for stevnevidner 145 Kunngjonng til luftvernet 1-3 Preiss, O. Pa sporet 405 Innsttlltng til anordnina om 287 Reg!er for politiets bruk av endring i anordning a; til politiet ' va pen 417 JulI.194l om gjenopptakelse Politiblad, Norsk ResolUSJon, Kgl., om militære av judisielle og administra- Statstjenestemannen og SIvile lønninger 421 ttve avgjørelser truffet Rundsknv utsendt fra Politi- - departementet

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18.

100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909. Gustav Sørensen 11,7 Porsgrunn 18. 4 KLUBBREKORDENES UTVIKLING LARVIK TURN MENN 100 METER Sigurd Amundsen 12,5 Larvik / Fram 11. oktober 1908 Sigurd Amundsen 12,2 Larvik / Fram jun 1909 Hermann Nilsen 12,1 Larvik / Lovisenlund 29. juni

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor

Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor Norge / Norway: 2009 - Utendørs / Outdoor Menn / Men 70-74 år / years pr. 31.12.2009 (oppdatert / updated 04.01.2010) 60m (M70-74) 10.17 +2,4 (1) Aksel Rosland, Orre IL (39) Egersund 10.09.2009 11.5 (1)

Detaljer

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m

BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark ASKIM IF Askim stadion 400 m Båstad IL Båstad stadion (kunstis fra'99) 400 m BANEREKORDER ØSTFOLD Aremark Askim stadion Båstad Degernes Fredrikstad Halden stadion Halden - Strupebanen Hvaler Kirkøy Kornsjø Kykkelsrud Lisleby Moss - Melløs Moss - Bellevue Moss - Malakoff Moss -

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi

Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi Nordover. Den norske virkelighetens tekster. En antologi INNHOLD: FRA FORFATTERNE Paweł Urbanik Agnieszka Knyt Kapittel I. Ny stat. 1900 1905 ØYEBLIKK FRA BARNDOMMEN Fra:, Unge år. Erindringer fra århundreskiftet

Detaljer

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr.

Geir I. Markussen Espen Riktor Sven Otto Ringnes Aage Håkegård Birger Engen Odd Arild Ødegaard Vetle Markussen Erik Solli Chr. 13 nov tid 15 nov tid 22 nov tid 29 nov tid 6 des tid 13 des tid 20 des tid 26.des tid 27.des Geir I. Markussen 10 000 10 000 21:18 10 000 22:15 10 000 21:30 10 000 22:00 10 000 20:38 10 000 20:41 42 192

Detaljer

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap

Arrangør:Nordstrand SKL. 08.06.2007-10.06.2007 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Giske Bach Nordstrand 5 348 Norges Forsvarsforenings Verneidrettsmedalje og stjerne 2 Pål Øyvind Ørmen Råde 5 346 Stjerne 3 Vebjørn Berg Blaker 5 345 Stjerne 4eo Kristoffer

Detaljer

Etterkommere av Nils Stokke

Etterkommere av Nils Stokke Publisert av Geir Egil Grimstvedt Lillesand Født: fra 1590 til 1600 2 Torkel Nilson Født: 1624 +Aasne Torkelsdatter 3 Nils Torkelson Født: 1659 4 Hans Nilsen Født: 1713 Død: 1781 +Berte Torsdatter Født:

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no

KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no KRETSREKORDER VESTFOLD VETERAN Mulige feil sendes til: josmyrva@online.no MENN LØP 100 m 35-39 Thor Moen Tønsberg Turn 1922 11,1 1957 Even Hytten Tønsberg FIK 1967 11,86 2007 Jan Birger Holhjem Larvik

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

NNN avdelingsledere januar 2016

NNN avdelingsledere januar 2016 NNN avdelingsledere januar 2016 Avdnr. Avdelingsleder Orgledd navn Epost 2 Kristensen Katja NNN avd. 2 Buskerud nnn.avd2@live.no 3 Farhat Eva R Nistad Avd. 3 Vest-Agder post@nnnavd3.no 5 Berg Knut Roar

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013

Stevneoppgjør. Bergen skytterlag. Løvstakk Felt Askøy Skytterlag Postboks KLEPPESTØ. Premieoppgjør Bergen skytterlag Løvstakk Felt 2013 Askøy Skytterlag Postboks 221 5322 KLEPPESTØ Bendik Bjørsvik ASP 0,-kr 4/2 4/0 6/0 5/1 4/1 23/04 Premiering 30-skudd kl. ASP 23/04 0,-kr Gave Esben Bjørsvik 2 0,-kr 2/1 3/0 2/0 3/1 4/0 14/02 Eyvind Bjørsvik

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1

Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Norske Mastersrekorder Menn Langbane 2014-aug.xls Side 1 Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10

Detaljer

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E R E S U L T A T L I S T E Tradisjonell Kadett 1. Elias Klåpbakken Drønen Laugen Bueskytterklubb 86 86 0 /0 Compound Kadett Jenter 1. Runa Grydeland Roan Pistolklubb - Bueskyttergruppe 314 314 36 /9 2.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stærkeby Ødegård Modum SK 27,59 03-08-10 Gøteborg B 30-34 Håkon Skårud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 Gøteborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Vestre Bærum Salongskytterl.

Vestre Bærum Salongskytterl. Kisen MSL Alfhallen Stevne 1402328-29 Klasse MS 3x40 1 Stian Bogar Kisen MSL 98 96 99 99 100 99 100 99 93 97 95 95 1170 62* 2 Simon Kolstad Claussen Kisen MSL 97 98 98 96 99 99 100 99 95 95 99 94 1169

Detaljer

JM Bowling klasse B Trondheim 2013

JM Bowling klasse B Trondheim 2013 JM Bowling klasse B Trondheim 2013 Pl. Navn Total 1 2 3 4 5 6 Snitt Klubb 1 Kåre Gevelt 1365 258 233 231 207 189 247 227,5 J.I. Drammen 2 Terje Barkald 1351 202 259 185 224 233 248 225,2 JIL Grorud 3 Terje

Detaljer

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig

16FJ nr Eirik Frorud A 59 Ledig /ØHK 1.5.216-1.5.216 16FJ35 1.5.216 15:44 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Christian Gjerløv A 114 Onsøy Jff 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 6 9 1 2

Detaljer

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55

Karusell InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Karusell 2017 InderøyHenni. Kvam Ø.Ogn Mære Skogn Verd,S Forr Veteran 55 Willy Sverkmo Nam.Lyn 20 20 20 20 20 60 S Johnny Gipling Nam.Lyn 18 19 37 Ole Grumdal Leksvik 19 19 Bernt Brovold Trondhjems 19

Detaljer

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R

Vårmønstringa 2010. Feltskyting Rek/Jun klasse AR. Feltskyting Rek/Jun klasse ER. Feltskyting Rek/Jun klasse J. Feltskyting Rek/Jun klasse R Vårmønstringa 2010 Feltskyting Rek/Jun klasse AR Nr Skytter Skytterlag Klasse H1 H2 H3 H4 H5 Total 1 Niljas Aslak Eira Karasjok AR 3/0 2/1 4/0 4/0 4/2 17/3 2 Jon Cesar Johnsen Karasjok AR 0/0 2/0 1/0 0/0

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Langbane

Norske Mastersrekorder Menn Langbane velse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato Fri A 25-29 Jarle Stżrkeby degċrd Modum SK 27,59 03-08-10 G teborg B 30-34 Hċkon Skċrud Karlsen IL Varg 25,74 03-08-10 G teborg C 35-39 Petter Koch Modum SK 25,90

Detaljer

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E R E S U L T A T L I S T E Compound Damer 1. June Svensen Lillestrøm & Omegns Bueskyttere 336 336 2. Ann Renee Hegge Gauldalspil`N Bueskytterklubb 326 326 3. Wenche Solbakken Sandefjord Bueskyttere 313

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

4-KAMP Gutter 11-12år Startnr Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt

4-KAMP Gutter 11-12år Startnr Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt 4-KAMP Gutter 11-12år r Navn Klubb Klasse Lag Bøyle Skranke Hopp Fritt Ringer Sving Total Plass 231 Theodor Roald Gadderud Oslo TF Rekrutt 11-12 år Oslo 2 13,05 13,60 11,80 13,40 12,90 12,80 77,55 1 232

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen

Loppa kommune. Ståle Johansen, Ørjan Olsen, Jorunn Romsdal Bjarte Takvam, Hans Roald Johnsen Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 001/04-006/04 Dato: 20.02.2004 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00.10:30 Følgende medlemmer møtte: Arne D Isaksen, Marie

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. Stokkmyra skytebane 10.-11. mai 2013 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Magne Nordtug Forr 47 49 50 146 144,- 2. Håvard Husby Aasen 46 49 48 143 0,- 3. Rune Tronstad Aasen 45 44 47 136 0,- Pengepremier 15-skudd

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa

Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Vårfelt Terningmoen 1305010 - Terningmoen - 12.05.2013 Hamar IL, pistolgruppa Finfelt Maks oppnåelig 103 P DM - Junior Menn 1 Magnus Løvlien Bjørnstad Hamar IL, pistolgruppa (9 6 8 10 10 10 9 10 11 12)

Detaljer

1. Vinterkarusellen 2001

1. Vinterkarusellen 2001 1. Vinterkarusellen 2001 Første løp i vinterkarusellen ble avviklet lørdag 6.januar og dermed er den 20.sesongen innledet. 44 løpere, 20 på 3 km og 24 på 10 km, la trøstig i vei under ideelle forhold.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik Madsen 1949 Kirkeøy

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten

Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Etterkommere av Paul Paulsen Brooten Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Paul..... Paulsen........ Brooten........................................................

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

NM Master tempo. Startliste Saltstraumen

NM Master tempo. Startliste Saltstraumen M40-44 47 Tomas WESTGÅRD Namdal SK 10:01:00 352* 56 Frode STRØM Narvik CK 10:02:00 3222551 55 Bjørge MAGNUSSEN Bodø CK 10:03:00 3775947 43 Roger SEKKENES CK Victoria 10:04:00 3620689 42 Frode JERMSTAD

Detaljer

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF

17JF Leif Magne Saga Hedrum JFL Marcus Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Leif Magne Saga Hedrum JFL 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 150 2 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 0 148 3 Henning Haugen Hedrum JFL 25 25 25 25 25 21 0 0 0 0 0 146 4 Terje Terjesen

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 28.08. 29.08.2012

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 28.08. 29.08.2012 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 28.08. 29.08.2012 Lnr: 11798/12 Regdato:28.08.2012 Arkivkode:U63 *** Saksnr: 12/2631-1 Dok.type: /U Offvl 13 Saksb: KOS/POL/RAN Journalenhet:SEN

Detaljer

Lyngen sklag *

Lyngen sklag * Klasse 1 15 Skudd 1 Magne Nordtug Forr 46 49 48 143 4* Kr 101 2 Amund Hatlinghus Skogn 46 48 48 142 2* Kr 67 3 Jan Inge Røliaunet Øvre Ogndal 48 47 45 140 0* 4 Ellen Løvli Skogn 41 48 47 136 3* Klasse

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Sosialkunnskap FOKUS. Menneske og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi. Lærebok 978-82-03-33598-3 2007 bm kr 459,00 Aschehoug & Co.

Sosialkunnskap FOKUS. Menneske og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi. Lærebok 978-82-03-33598-3 2007 bm kr 459,00 Aschehoug & Co. Påbygging til generell studiekompetanse -> SF VK2 Sosialkunnskap FOKUS. Menneske og samfunn. Sosiologi og sosialantropologi Hans Arne Kjelsaas, Thomas Hylland Eriksen, Erik Sølvberg Lærebok 978-82-03-33598-3

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Vårfelt-2010 09.05.2010 Stevnenummer: 1002010 Stevneleder: Willy Klette Maks poeng: 112 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ivar Wangen OSCARSBORG PK 112 2 Petter Schaug-Pettersen

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.10.2007 Sak: PS 101/07 Resultat: Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG - 2007-2011 Kommunestyrets behandling: Behandling: Valgkomiteens

Detaljer

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER

NM I HAVFISKE Totalt INDIVIDUELT HERRER INDIVIDUELT HERRER Plass NHF NR Fornavn Etternavn Klubb Poeng 1 4337 Tor Arne Rygg Oslo HK 117,84 2 4342 Petter Skudal Oslo HK 108,53 3 2118 Kjetil Langvatn Båstad HFK 96,58 4 2133 Christian Sletmo Båstad

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid

Navn tid xlsx tid tid tid tid tid 3.11. tid 10.11. 20092010.xlsx tid 17.11. tid 24.11. tid 1.12. tid 8.12. tid Christian Groven 10 000 21:25 10 000 21:53 10 000 21:50 10 000 20:42 10 000 21:15 10 000 20:45 Geir I. Markussen 10 000 19:32

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer