SNO 'NORSK 'OKFORTEGNELSE UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 UTGITT AV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SNO 'NORSK 'OKFORTEGNELSE UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO 1941-1945. Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 UTGITT AV"

Transkript

1 Dette er del I av femårsfortegnelsen, som omfatter bibliografien over bøker og tidsskrifter. Del Il, som vil inneholde fortegnelsen over musikk og karter samt systematisk register, er under trykning. GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI. OSLO 'NORSK 'OKFORTEGNELSE FOR ~~ UTGITT AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I OSLO -,j...'.~ I OSLO 1950 DEN NORSKE BOKHANDLERFORENING I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUP &CO.. '-.;

2 Frodesen for mathematik og natuevidensk. B. 44 (Acta tuberculosea Scandinavica. Suppl. 13) nr. 11 Frodesen, O. Jul, medarb., se Helliget Herre:; Også utg. m. tit.bl.: Cph Munksgaard (Fabritius) Frog, [Aksel Bertrand] 7. febr Frostblomster, se Hull, H. Forelesninger om veibygging ved hb""". f u Gmdala'lj e me å vinne!<rigen, se Julius kurser. Utarb. av... og Stadheim. H ;3, b. i ~ Jett" '.il 'JrJnde gård, se Drar,;:sholt, I. Til prøve. [Utg. av] A[rbeids]Tl,ClLst 'l.~., T,"1\ r,.. i.eisergården, se Aabye, K U. s Tr. ikke angitt pag. bl. 1 r~"t C>! ""~r ril \interen. Skaff mat. bevar IIIustr. 4 0 Stensiltr. c-vitamin, s"jr k c>:' Ved J3'or~liQt (- ';,:.. ', Frogg-posten. Arg Stranberg & co., Gudrun Akre, Jenny J ',.nrossen En~.id boktr. 2 nr. il 4 bl. 4' Sand kleiva. I samarbeid med bus,",.,,' :)n- Frogndahl, H. M., red., se Fridom toret. [1941]. Grøndahl & søns boktr. 15+ Frogner, Carsten [psevd. ~: Brøgger, W.] upg. s. IIIustr. (Landbruksdepartementets Den osynliga fronten. Forord av Gustaf småskrift nr. 57) Stridsberg. l)vers. från det norska ms. av Fruktdyrking, Norsk, se Skard, O. Thure Nyman. Sth s. Ljus 8.50 Frø, Godt, - god avling, se Høydahl, H. S. - (,Han sitter vid skrivbordet." l)vers. från forf.s Frøavl av grønnsaker og rotvekster, se Frisak, A. ms. av Staffan Andræ. Sth Frøen, Hans-Jacob, medarb., se Medarbeidere, upg. s. 2 bl. Bonnier Guds Frogner, Halvor 23. okt aug Frøholm, G[abriel] A[ndersson] 7. jan Hellvikskog veis 25-års historie , Litt om moderne vegbygging Naaugust Red. av... [1945]. Cen: tionaltr. 61 s. IIlustr. 4 traltr. 55+upg. s. IIlustr. Vegdirektoratet 4.48 Frogner-ungdommen. 1944; Tr.: Joh. Frøishagen, Gunnar 13. april Nordahl; (44, des.: Oslo forlagstr.). 44: 2 nr.; Bak berg og blåne. Eventyr. Med tegninger 45: 5 nr. il 2-4 bl. av Chr. Kittelsen O. Christiansens Frommholz, Alice. (t) GebUndelte Alltaglich- boktr. 78 s. bl. Aschehoug kart 3.14 keiten Reistad & sønns boktr. 103 s. - Barn og troll og kloke dyr. Eventyr. Teg- IIlustr. Blix ninger av Thor Wiborg Nationaltr. Front, Kristen. 12 norske menn og kvinner 68 s. 2 pl. Bok og papir ib 3.36 om hverdagens problemer i kristent lys. - Det hendte i eventyrland. Med tegninger av Under red. av Carl Fr. Engelstad Arne Johnson Centraltr. 92 s. 2 bl. Oslo forlagstr. 121 s. Ansgar 2.24 Aschehoug kart Norsk. Det norska folkets frihetskamp Eventyrskog. Bakutstyr og tegninger av l)vers. av Ture Nerman. 3. uppl. Jan-Fredrik Ellingsen Aasens boktr tus. Sth s. 109+upg. s. Rosen ib 5.50 Federativ 3.00; ib Glade geseller. Humoresker. Omsl.tegning - mot tuberkulosen. En appell til alle og en- av Jan-Fredrik Ellingsen Abeco hver. [1943]. Fabritius & sønner. 8 bl. industr. S bl. Rosen 5.50 IlIustr. (Helseskrift. Utg. av Liv og helse. Gudmundrudgutta. OmsLtegning av Jan- Nr. 10) Fredrik Ellingsen Aasens boktr. Fronten bak piggtråd, se Nielsen, J. B. S. 102 s. bl. Rosen kart 6.50 Froom, L. E. Fra trelldom til frihet. Overs. - Snippe Vippestjert og litt av hvert. Eventyr. fra engelsk. Utg. av H[elene] L[ervik]. Tegninger: Wm. Guttormsen S. & Jul [Fars Fr. Horjens tr., Flekkefj.] 12 s. Sørensens boktr. 82 s. Rosen kart 5.50 Utg. - Sølvprins. Historien om en hannrev [i 16 Frost-Hansen, Poul. (d) En norsk Ex Libris mann forteller. S ] Kunstner, Normand Laheld. Av... - Otto Frøishov, Bess, se Frøyshov, B. Wang Det Mallingske boktr. 52 s. bl. Frøken Detektiv, se Keene, C. IIIustr. Cammermeyers Bogh Solskinn, se Bøgenæs, E. Frosta og Frostating Frosta [1930]. Frøland, Sophus 18. jan Frostingens tro 28 bl. kart. Illustr. østre Fredrikstad kristelige ungdomsforening. Frostad, Simon 9. febr års jubileum. Stiftet [Frstad] Om mandelsyrebehandling av cystopyelitt i Arne Storm J ohansen's tr., Selbak. praksis Trygve J. Dahl. 6 S. 36 S. bl. IIIustr. - Tuberculosis incipiens. A clinical, roent- - red., se Kirkeklokken. Månedsblad for østre genological investigation on the eartiest forms Fredrikstad menighet of the pulmonary tuberculosis, with a special Frølich, Th[eodor] 29. sept aug vlew to ItS relation to the primary infection. Nordisk lærebog i pædiatri. 2. omarb. udg. Avec un resurne fran,ais. Mit deutscher Af..., A. Lichtenstein, S. Monrad. Kbh. Zusammenfassung. [Dr.avh.] Fa bl. 892 S. I1lustr. britius & sønner. 4 bl. 316 S. 3 pl. IIIustr. Munksgaard 48.00; ib IS4 l frøvig, D[aniel] A[ndreas] 13. mars i pointerklub (Og fra 41, nr. 35), Norsk irsk Forelesninger over Jesu forkyndeise efter i setterklubb. Arg. 7; ; Tr.: synoptikerne. <Synoptisk bibelteologi.) Ny ~ Hausmann & Jensen. Mndl. il 4-8 bl. 41: 5.00 forøk. utg ssss-tr. 2 bl. 132 pag. bl. Fuglehunden, se Raabe, A..p Stensiltr.!!Jglesang. Rlom![ørgen] 31. jan Kommentar til Apostlenes gjerninger. Med I Det ulovlige storting Gjærder & co. innledning Det MalJingske boktr. 14 S. bl. NS forlag 4 bl. 408 S. Aschehoug 21.84; ib Nasjonaløkonomisk nyordning. Av... [og] _ medarb., red., se l) Filagion 2) Tidsskrift Øyvin Kolby [N.S. rikstr.] 69 S. for teologi og kirke (NS Opplæringsskrift. 2) Brage 2.80 Frøytand, Lars 26. des Parti og stat [i Nyreising, Norges. 1. S l korsets lys j. Chr. Gundersen, (Også utg. som Foredragsserien Norges nyboktr. 123 S. pl. Viking 3.70 reising. 2)] _ Kirkens grunn [N.S. rikstr.] 103 S. - Rasehygiene og sosialpolitikk. [Utg. av] NS Viking 4.80 opplæringsavdeling [Nasjonal sam- _ Kristendommen og den nye tid j. lings rikstr.] Il s. Illustr. (NS studieskrift. 3) Chr. Gundersen, boktr. 69 S. Viking Samfunnsøkonomisk nyordning [Nasjo- _ medarb., se Ungdom, Vår, og vår framtid nal samlings rikstr.] 16 s. (NS studieskrift. 4) _ utg., se Røst, Kirkens, i en skjebnetid - medarb., se l) Norge, Det nye 2) Rasehygiene _ red., se I) Bymisjonæren 2) Menighetsblad, og sosialpolitikk 3) Samling, Nasjonal. Riks- Grønlands møte. 8. Oslo 1942 Frøyset, Fr[idtjov] 6. juni Fuglestvedt, O[le] 4. mars aug Grunnlag i telefoni Morten Johansens Folkesagn samlede i Lister og Mandals Amt. tro 32 S. IIlustr. Af Joh. Th. Sto rak er og... (Bidrag til _ medarb., se Elektroteknikk. B. l Agders historie. 25) Frøyshov, Arne 4. sept Fuglevaag, B. O., medarb., se Lie, H. Nord- Menigheten på Salen, Halden, gjennom 30 år. mørlaget. 25-årsberetning En kort oversikt. Halden E. Sem. 14 S. Full fart forover, se Bauer, L. H. Frøyshov, Bess [o: Betzy, f. Josephson] "Luna", se Hogstad, ø. mars frelse, se Asak-Kristiansen, H. Liv. (,Lykkekløveret.>, [Roman.] Jo- Funck-Brentano, [Frantz]. (fr) Martin Luther. hansen & Nielsen. 94 S. Filadelfiaforl. kart 3.35 Mannen og hans verk. Overs. fra fransk av _ Petters seier og Pers sommeropplevelse E. Hiorth Reistad & sønns boktr. Johansen & Nielsen. 16 S. (Pinseliljens 366+upg. S. 8 pl. Blix barnebibliotek nr. l) Filadelfiaforl. Funder, Ludvig 28. juni nov Frøyshov, Ragnvald, red., se Maran ata Forsøk med ysting av pultost (ramost>, se Frå arbeidsliv og bokheim, se Thomassen, H. Meieriforsøk, StatenS. Beretning. Nr. 36 og Brakstad - Forsøk vedrørende gammelost i tiden _ barndom til ungdom, se Olafson, A. 1940, se Meieriforsøk, Statens. Beretn. nr. 35 _ fengselstida på Grini, se Aase, R. - Fra meieridrift og seter liv Grøn- Frå Holberg til Kinck. Litteraturliste for norsk- I dahl & søns boktr. 82 S. Grøndahl 3.36 studentar. (Tidsrommet ) [Oslo - Omkring meieridrift og seterliv. Gjøvik U. å.] ssss-tr. 2 bl. 28 pag. bi: 4 Stensiltr. Mariendals boktr. S Studentkontoret _ Oversiktsbok for fjøsregnskapslag og for _ varen i norsk misjon. Utgjevar Aksel Mjøs. privat bruk. Il. op! Grøndahl & Stord Botnens prv. 24 s. IIIustr. 4' søns boktr. 18 bl. (Grøndahl) 1.17 _ ven til ven. [1945]. Bergen. Sambaandets tro - Sammendrag av forsøksberetninger fra nr. l 46 S. til 36 < ', se Meieriforsøk, Statens. Frå vitskap og samfunnsliv, se Fishbein, M. Beretning. Nr. 37 Landmerke i medisinen - Sammendrag av meieridriftens forsøksvirk- Furst, Hans Backer 25. nov juli somhet inntil høsten Oslo A. W. Voksenkollen hotell. [1942]. S. & Jul Sø- Brøggers boktr. 67 S. (Brøgger) 4.48 rensen. 17+upg. S. 'Funderud, Olaf l. jan _ forordsforf., se Boligbok, Cappelens Funderud-slekten fra Rødenes. En ættesaga _ medarb., red., se l) Hagebok for villaeiere med trekk fra Norgeshistorien. [Av] Martha 2) Hus og hager i Stor-Oslo 3) Handbok i øst ens v i g og... byggeindustrien 4) Kjenn din by 5) Vestland-, - red., se Folkehøgskole, Østfold Trøndelag- og Nordlandsbrosjyren Funderud-slekten fra Rødenes, se østensvig, M. FUrst, Karl, medarb., se Friluftsboka og Funderud Fuglefjell, se Schøyen, C. funk, Walther. (t) Økonomiordning mot va- Fuglehunden. Tidsskrift for Norsk engelsk- lutamekanisme. Berlin [1944]. 29 S. bl. setterklubb, Norsk gordonsetterklub, Norsk Terramare lnstitut ISS funk

3 Klaverpedalen Kbverpedalen, Veiledning i bruk av, se Arntzen, I normalplan Godkjent... til bruk i S. B. Klnverteknikk og yrkesnevrose, se Ringnes, I. R. Klededrakt på Romeriksbygdene ca , se Kvaal, L-M. Kleiber, B[oris] A. 8. nov folkeskolen i skriv av 21. aug Oslo Lie & eo.s boktr. 272 s. Jllustr. Gvldendal kart 4.85 Kleppestø, A., red., se Ukeblad, Kristelig Klepsland, Gunnar, medarb., se Fylke, Aust Formelsamling i matematikk, fysikk og kjemi. Agder, gjennom 100 år, J. Chr. Gundersen, boktr. 192 s. tv-8' Klepzig, John 24. febr J. Chr. Gundersens boktr. 197 s. Eros i stampesja Aas & Wahl tv-8' NasjonalforI. ib 6.72 upg. s. Tell ib Lommebok for ingeniører, teknikere og studerende. - Feriefruer Aas & Wahls boktr. 176 s J. Chr. Gundersens boktr. Tell 6.00; ib s. Illustr. 12 Q G. Stenersen ib 11.00" - Jubile",,' i småbyen oppi. Drammen J. Chr. Gundersen, boktr. 4 bl. 254 s Lyches tro 158 s. Lyche ib 6.16 Illustr. Nasjonalforl Klevar, Steinar 20. des (3. oppi.) J. Chr. Gundersen, boktr. Husdyrenes sykdommer. En bok for husdyreiere. 4 bl. 291 s.2 bl. Illustr. Nasjonalforl. ib Lærebok for landbruksskoler Tysk-norsk. Norsk-tysk. Teknisk-merkantil ordbok Johansen & Nielsen boktr. Grøndahl & sons boktr. 6 bl. 194 s. IlIustr. (Grøndahl) s. J. M. Stenersen ib medarb., se l) Norge, Det nye 2) Tid, Den nye - medarb., se Broch, O. Lærebok i russisk Kleven, Magnus, red., se Indremisjonsbladet Klein, Walter, Major, Inhaber des Ritterkreuzes Klevenberg, Willy [~: Wilhelm Tyrholm]5. okt. zum eisernen Kreuz, zum Gedenken (Privatdruck des (,Nordland-Echo,).) [1941. Nasjonal samling. Oppgave og plass i samfunnet. Centraltr.] 6 bl. 2 pl. [1944.] Nasjonal samlings rikstr. Kleinsmedlaug, Oslo, se Tønsberg, L. Oslo 16 s. (N.S. propagandaskole. Skoleringshefte kleinsmedlaugs 40 års jubileum Kleivdøler, se Holter, K. Kleiven, Ivar, se Forfang, H. G. nr. 1) - Norsk front. [1944.] [N.S.R.]19 s. - Organisasjonsoppgaver. Forelesning holdt pa Kleiven, Jacob 17. juli presse- og propagandaledernes særmøte i Sæterbruket i Vestfold. [Tønsb Tønsbergs aktietr.l 47 s. IIlustr. (Vestfold fylkesmuseums Klingenberg kino 27 sept Oslo Nasjonal samlings rikstr. 12 s. småskrifter. No. I) - Propaganda. Begrep, vesen, mål. [1944.] Klem, Alf 13. sept The conversion of lauric and myristic aeids Nasjonal samlings rikstr. 16 s. (N.S. propagandaskole. Skoleringshefte nr. 2) into fatt y aeids of higher molecular weights - Sett og sagt. Ord for tiden. Samlet av... in rats, se Skrifter, Hvalrådets. Nr. 27 Med tegninger av Kaare Sørum Reistad Klem, Evy 9. des & sønns boktr. S !IIustr. Blix Vårt foreningsarbeid. [Foredrag.] Utg. av - medarb., red., se I) Norge, Det nye 2) Quisling, Norske kvinners sanitetsforening V. Med Føreren til Nord-Norge 3) År Grøndahl & søns boktr. 12 s. Klem, Georg 19. mars Oppgaver i tysk for begynnere. [A v]... bok, N.S. Klevstad, Henry 11. aug Landsforræderen Vidkun Quisling og hans og Hans Nerdrum Centraltr. 32 s. Cappelen Tysk grammatikk. [Av]... og Hans Nerdrum. menn under den tyske okkupasjon av Norge. [Svolvær 1945.] Lofotpostens tro II+upg. s. Forf. Godkjent ved skriv fra Kirke- og un Klingberg, Finn. Truls. Bildebok. Tegnet dervisningsdepartementet 24. aug av... Stvg. [1943]. Dreyer. 6 bl. 2. oppi [~: 1944]. Centraltr. 92 s. Cappelen kart 2.00 Klingenberg, Brynjulf H., medarb., se Hav og jøkel Klem, Gustav, medarb., se Skogbruks lære Klem, Rolf S., medarb., se Sangerorden, Handelsstandens Kleppen, Pål 19. mai Historisk billedbok for fjerde klasse. Med arbeidsoppgaver. [Av]... og Haakon Vigander. Godkj. av Kirke- og underv.dept. til bruk i folkeskolen i skriv av 31. aug Klingenberg, Hedin S., medarb., se Hav og jøkel Klingenberg, Olav, red., se Idrettslag, Bergens politis, gjennem 15 år Klinkerbetong, se Stephensen, S. W. Klipp som ikke må glemmes, se Bahr, W. Kloakk- og vannteknikk samt hovedledninger og sanitæranlegg, se Flood, F. A. Oslo Brødr. Jørgensens boktr. 64 s. 4' Klokkarguten, se Høiholt, O. Gyldendal Norges historie med avsnitt av verdens Klokkestøpere i hundre år, se Stavseth, R. Klomstein, Johs., red., se Folkeblad, Kristelig historie. 5. oppi. For byfolkeskolen etter Klondyke Bil!, se lngstad, H. 270 Klondykehelt, En, se London, J. Kloster, Robert 9. april 18,3-23. juli 194,. Badstu og eldhus. Av Hans P. T hor n e..\!ed rettledning for badet av... Bergen J. D. Beyer as boktr. IS s. 2 pl. - Klaus Hanssen [i Fra Christie til Nordahl Grieg. S J - Omkring kostholdet til siøs [i (Skipperforening, Bergens) Festskrift. S ] -Så bygger vi badstu. Bergen J. D. Beyer A.s bnktr. 28 s. IlIustr. (F. Beyer) medarb., se jæger- og fiskerforening) Bergens, Kloster, Robert 8. mars Ekspansjon i bygdekunsten. Noen iakttagelser fra Sunnfjord og Nordfjord, se Årbok, Bergens museums. Hist.-antikv. r Nr. 3 - Folkekunst [i (Fett, Harry) Norsk kunstforskning i det tyvende århundre. S ] - Fra snekkermøbler til fabrikkmøbler. En kort oversikt over møbelhistorien. Bergen J. D. Beyer, boktr. 47 s. IlIustr. 4' Bokcentralen Gunnar Anfinsen Årekol. Innledende studier i hardingmalingens historie, se Årbok, Bergens museums. Hist.-antikv. r Nr. 3 - Innberetning om kulturgeografisk registrering på Vestlandet. Med oversikt over de foreløbige resultater. Av... og Borghild A. Frimannslund, se Årbok, Bergens museums. Hist.-antikv. r Nr. 2 - Snekkerhåndverket i Bergen under renessansen. Bergen [Dr.avh.], se Årbok, Bergens museums Hist.-antikv. r. Nr. 1 Også i særtrykk. BI., 175 s. - medarb., se Profil, Bergens Klovbeskjæringsbokser. Utg. av Foreningen til dyrenes beskyttelse. [1943]. Oslo forlagstr. 6 s. bl. IlIustr. Klub, Den merkantile, Oslo Emil Moestue. 247+upg. s. IlIustr. Ikke i bokh. Klubbavis [for] N.T.H.I. [Norges tekn. høgskoles idrettslag]. Årg Theim. Nidaros boktr. 3 nr. il 4 bl. 4' Klubb-avisa. Årg Ansvarsh.: G[eithus] I[dretts] L[ag]. (,Fremtiden',s tro Drammen. 8 s. 1 nr. 4' Klubb-nytt fra Oslo filatelist-klubb. Årg ; Rambæks tro 41: 3 nr.; 42: 1 nr. a bl. Kluften, Pål 16. nov mai Bygdasanger og marsjer. Gudbrandsdalen. Ny utg. Ringebu Gudbrandsdalstr. 16 bl. I1lustr. Kluften 1.00 Kluge, Kurt. (t) Der Herr Kortiim. Roman. Feldausg. B. 1.; 2. Stuttg Det Mallingske boktr., Oslo. 1: S , bl.; 2: S upg. s. bl. - Die Zaubergeige. Roman. Feldausg. Stuttg Knap [1942]. Reistad &,onn, Oslo. 221-upg. s. Elumrfot-sericn, se \\nl\iam~l \'. Som kur~r ti! Marrakesh Klunghaug, Arnulv 5. febr Hvordan utbrente lommelvktbatterier blir fullt brukbare igjen. Sandan ger [1944J. Moss aktietr. 2 bl. lilustr. Forf. Klunglveit, Lars 13. okt Striden i 0vregrenna. Bygdeforte1jing. Stvg. [1945?]. Rogalands tr. 93 s. Illustr. Klæbo, Arthur 6. aug. 19C8- Alfred Maurstad Reistad & sønns boktr upg. s. 6 bl. 24 pl. lliustr. 4' Ekko ib Farlige fiell Aas & \V ahls boktr. 141 s. bl. 16 pl. Tell 10.00; ib medarb., se l) Hav og jøkel 2) Pressa, kva ho er og bør vera Klædebunaden på Voss i eldre og nyare tid, se Hirth, E. Klærne våre, se Bøbakk, K. Kløcker, Maria Wessel 7. juli konomiske forhold i Trondhjem i tiden Theim [1943]. Johan Christiansens boktr. 36 s. (Thjems sjøfartsmuseums årsskr. 1943) (F. Brun) 2.80 Kløve. A. G., red., se Kyrkjelydblad for Voss Kløverbladet Nr. 2, se Petersen, Johan, Kløvstad, Arne 24. des. 19C4- De politiske domsavgjørelser. Utg. av Høires centralstyre Asbjørn Hansens boktr. 23 s. - Kommunevalgets regler. Utg. av Hoires eentralstyre. [1945]. Norsk trykk & papirindustri. 10 s. bl. - Stortinget 14. juni-13. juli Utg. av Høires centralstyre. U. s. [1945?]. Tr. ikke angitt. 23 s. Kløvstad, ElIa, red., se Vel, De døves Kløvstad, Helene C., utg., se Lesning for de yngste. Saml red., se Skole, Vår Klaastad, Ludvig, red., se Kyrkjelydsblad for Haus prestegjeld Knaben, Gunvor. Studier over norske Pyrolaarter. Foreløbig meddelelse, se Årbok, Bergens museums. Naturv. r Nr. 6 Knaben, Nils 24. juli Beretning om en del Lepidoptera-arter, nye for Norges fauna. Beskrivelse av Tinea pallescentelia Stt. f. semilineatella n. f., se Årbok, Bergens museums. Naturv. r Nr. 2 - Oversikt over Norges Orthoptera, se Årbok, Bergens museums. Naturv. r Nr. 2 Knagenhjelm, Arthur 19. juni okt Erindringer. Fra min barndom i Trondhjem. [Oslo 1945.] Det Mallingske boktr. 91 s. bl. Carnmermeyers Bogh. ib Knagenhjelm, Kai, medarb., se Skjønsberg, G. Kaptein Philip Hansteen in memoriam Knap, Carl 23. april jan Arbeidsøvinger til...'s Lærebok i engelsk for 271

4 Lund Lund, Harald Egenæs 20. jan ~et. En kort betraktning bygget på historiske overleveringer og oldfunn Lund, Oddvar. Innsamling, høsting, oppbevaring og omsetning av nyttevekster [i Nyttevekstboka s ] Reistad & sønns boktr. S Illustr. Blix - medarb., se l) Gartnerskole, Statens, Utg. av Rikspropagandaledelsen ) Die Landwirtschaft in Norwegen [Mariendals boktr., Gjøvik]. S Illustr. Lund, Ottar, utg., se Forordning om krigspensjonering - To nyoppdagede veideristninger i Vist nesdalen, for militærpersoner av 9. des Vevelstad sogn, Tjøtta prestegjeld, [Lund, Reidar] 30. okt Helgeland. Mit einer Zusammenfassung in Maskinlære med beregninger. [Utg. av] Norsk deutscher Sprache, se Skrifter, Det kgl. korresp.skole. [1942]. J. Chr. Gundersen. Norske videnskabers selskabs Nr. 3 Lund, Hjalmar Munthe-Kaas, utg., se Vekstanalyser 6+4 undervisn.brev med særsk. pag. Illustr. - Maskinlære. Utarb. av... [og] Amund Apold. over ørret fra 383 norske vatn og [U tg. av] Norsk korrespondanseskole vassdrag J. Chr. Gundersen. 9 undervisningsbrev med særskilt paginering. Illustr. - red., se Tidsskrift, Norges jeger- og fiskerforbunds [-l Mekanisk teknologi. [Utg. av] Norsk korresp.skole. [1942]. Aas & Wahls boktr. 12 Lund, J. G., red., se Yrkesopplæring Lund, Jens Michael, red., se Retstidende, Norsk Lund, J[ohannes] H[alvorsen] 12. mars Bruksfrøavl av rotvekster og grønnsakvekster. undervisn.brev med særskilt pag. Illustr. - Mekanisk teknologi. [B.] 4. Smining. Verktøi maskiner. Opmerking. [1941]. Bl. 30 S Grøndahl & søns boktr. 30 s. (Landbruksdepartementets Stensiltr. Comercio småskrift. Nr. 54) Lund, Severin, red., se Skole, Vestheim. Vest Nasjonal samlings rikstr. 35 s. Illustr. heim boka (Landbruksdepartementets småskrift nr. 54) Lund, Signe 15. april Dyrking av poteter, rotvekster og kål. Kort veiledning for småbrukere og villaeiere Grøndahl & søns boktr. 24 s. Illustr. (Landbruksdepartementets småskrift nr. 50) Sol gjennem skyer. Livserindringer. l Centraltr. 256 S. 2 bl. 8 pl. Gyldendal 12.00; ib medarb., se Også vi når det blir krevet... - Høsting og vinterlagring av grønnsaker. Utg. Lund, Tore 5. jan av det Norske hageselskap. [1941.] Grøndahl-tro Sinnssykeasylet. En autentisk beretning om 12 S. Illustr helvete på jorden. Skrevet aven som und - Jordskokk. Helianthus tuberosus [i Nyttevekstboka S ] slapp Eck-Jansen & Nielsen. 96 S. Forf Kort veiledning i frøavl av rotvekster og belgvekster for jordbruksklubbene. [1942]. Dahl, Mathisen & co.s boktr. 16 S. Illustr. (Landslaget Lund, Aage 11. okt Mangan- og kobolt-forbindelser som tørrestoff i linolje. [Dr.avh.], se Skrifter utg. av for norske jordbruksklubber (L.N.l). Småskrift nr. 9) det Norske viden ska ps-akademi i Oslo. 1944, nr. 3 I; - Lærebok i frøavl av grønsaker og rotvekster, Lund & Tallaksen AlS, Frstad. Et manufakturfirmas med et tillegg om frøavl avenårige frilandsblomster. historie gj. 50 år. ( mai ) [1944.] ssss-tr. 3 bl. 84 S. 4 Frstad Næsgaards boktr. 12 bl. Illustr. Stensiltr. Norsk gartnerforening 4.80 tv-8 Ikke i bokh. - Sukkerbetedyrking [i Nyttevekstboka S ] Lunda, Aslaug, medarb., se Ungdomslag, Skoger medarb., se Savaren, grunnlaget for avlingen Lundar, Arne 18. febr Lund, Juel 19. jan Primstaven eller messedagsstaven og runestaven med alle dei merke <teikn eller krims> som ein finn på van lege stavar, og alle dei kjende merkedagar i året. Dertil gamle vessar og vermerke Johansen & Nielsen. Oppgaver i norsk stil. Samlet av Nikolai Olsens boktr. 23-;-upg. s. NorIi 1.35 Lundar, Johan, medarb., se Skiklubb, Medieinernes. 50 år Lundbo, E[yvind] 24. sept Møbler og hjemmesnekkeri. Medarb.; Ruth 94 S. bl. pl. Fonna ib 5.65 Alshager, Olav Hauge. [1.-]3. oppi. Høyanger Lund, Kalle [psevd.]. Katten, villdyr og husvenn. Av Reidar A I v ing og... Lund, Kirsten Macody, f. Stabell, utg., se (Grieg, Johanne) Mindeblade Lund, Kjell T., red., se Kurs, Rett 1943; Ed. B. Giertsens boktr., Bergen. il 143 s. I1lustr. Hjemmesnekkerens forl. il 7.28; ib 8.40 Lundby, Einar, medarb., se l) Front, Kristen 2) Han hjalp 3) Plan, Guds 4) Vitnesbyrd Lund, Magne, medarb., se Frisch, R. En byggekostnadsindeks grunnlagt på de faktiske byggeforhold til enhver tid Lund, Niels Laache, se Elektrisitetsforsyning, Åsane komm om bønn og bønnhøreise Lunde, Albert G[ustav] 26. nov På hellig jord Grøndahl & søns boktr. 31 s. - Tre taler. Anklageren. Vår tids behov. Du!9~ skal skrive på steinene Grøndahl & søns boktr. 37 S. Lunde, Albert G[u;tav], medarb., se Se Han kommer Lunde, Birger, medarb., se Lindbæk, L. Tusen norske skip Lunde, Eva, se Lunde, R. Lunde ~ 14. sept okt ~britiske presses ansvar for den politiske utvikling i Norge. Foredrag ved Unionen av nasjonale presseforbunds kongress i Venedig II april [Utg. av] NS presse- og propagandaavdeling. [1942]. Norden trykk. 19+upg. S. _ Die nationale Revolution in Norwegen. [Utg. av] NS presse- og propagandaavdeling Nasjonal samlings rikstr. 19 S. - - se også Quisling, V. Die nationale Revolution in Norwegen. Reden von Vidkun Quisling und... _ Englands (,hjelp" og Norges framtid. Foredrag i Krsand S 25. mars Utg. av NS presse- og propagandaavdeling Nasjonal samlings rikstr. 24 s. - Englands "hjelp" til Norge i de siste århundrer [i Quisling, V. Nasjonalt forfall og nasjonal gjenreising s. 9-16] _ Kampen for Norge Nasjonal sam- I lings rikstr. l. Skrifter, foredrag og avisartikler Utvalg og bearbeidelse ved Arne Pauss Pausett. [1.]; 2. opl s. 2 pl.; 246 s. 2 pl. (G. E. Stenersen; G. Stenersen) 9.00;b Foredrag og artikler Oslo s. (G. Stenersen) 9.00; ib Foredrag og artikler Oslo s. (Centralforl.) ib Den nordiske kulturs kamp mot bolsjevismen. Advarsler til det norske folk Nasjonal. samlings rikstr. 23+upg. s. - Norges livsrum. Foredrag i kringkastingen 20. sept [Oslo 1940.] Tr. ikke ang. 15 s. - Norges plass i det nye Europa. Tale i Oslo 17de jan Utg. av NS presse- og propagandakontor Nasjonal samlings rikstr. 23+upg. s. (Opplysningsskrift, [Nasjonal samlings,] Ill) - Nyordningen [i Nyreising, Norges. l. S. 7-17] - Tale til Norges handverkere 8. sept (Utg. av NSFO avd. håndverk.) [1941]. Nelsontr. 23+upg. s. II1ustr. Opplysningsskrift nr. 2 aven serie foredrag holdt ved NS håndverksgr.s ledermøte i Oslo 7-9 sept Vitamine in frischen und konservierten Nahrungsmitteln. 2. Aufl. bearb. von Lars Erlandsen. Mit 38 Abbild. Berlin VIII+ 277 s. Springer-Ver!. - medarb., se l) Hermetikk og hermetikkfremstilling 2) Nordrnannafolket 3) Norge, Det nye 4) Pausett, A. P. Hålogaland i kunst og åndsliv 5) Samling, Nasjonal. Riksmøte. 8 (_) se Lunde, Marie Lunden Lunde, Helge, utg., se Vigdis, Helge Lundefilmen Lunde, joh[annes] 30. mars Brinchmann & co., AlS. Trekk og tradisjoner fra femti års agentur- og grossistvirksomhet Oscar Andersens boktr. 23 s. IIlustr år for mere og bedre elektrisk materiell. Elektriske engros- og agentur firmaers landsforening Redaksjonskomite: B. L. Finstad, Harald Karlsen, Helge Seva Idson, E. R. Syberg, Malthe Winje. Utarb. av... [1943]. Oscar Andersens boktr. 32 s. IlIustr. 4" _ Fra kremmerhuset til cellofanposen. Poser og papir gj. femti år [Utg. av] Oslo papirindustri AlS Oslo papirindustri. 26 s. bl. Illustr. 4 Ikke i bokh. - Samtale J. Chr. Gundersen. 85+ upg. s. bl. IlIustr. Tanum Teksten skal selge! Oscar Andersens boktr. 7+upg. s. Særtr. av Norsk reklame no 6 og 7, red., se Elektroposten Lunde, Malmfrid IS. jan Skøytebrevet. Med teikn. av Jostein 0vrelid. [1.-]7. tus Lie & co. 82 s. lliustr. Fonna 3.14; ib 5.38 (Lunde, Marie og Gulbrand.) Liv i kamp for Norge. Utg. av Rikspropagandaledelsen [Aas & Wahls boktr.] 96 S. IlIustr. 4 Blix ib 7.77 Lunde, Reidar 23. april Erling Drangsholt. [1943]. P. M. Bye & co. 32 s. Illustr. Nasjonalforl _ Eva Lunde. [1943]. P. M. Bye & co. 32 S. IIIustr. Nasjonalforl _ Georg Løkkeberg. [1945]. P. M. Bye & co. 32 s. Nasjonalforl _ Holst-Jensen. [1943]. P. M. Bye & co. 32 S. IlIustr. Nasjonalforl _ Liv Bredal. [1943]. P. M. Bye & co. 32 s. IlIustr. Nasjonalforl _ Per Aabel. [1943]. P. M. Bye & co. 32 s. IIIustr. Nasjonalforl _ Wenche Foss. [1943]. P. M. Bye & co. 32 s. IlIustr. Nasjonalforl Lunde, Reidar, utg., se Musikkforening, Hoff, gj. 60 år Lunden, A[kseI] P[edersen] Større og bedre potetaviinger. [1941.] Emil Moestue. 20 S. IlIustr. _ medarb., se l) Die Landwirtschaft in Norwegen 2) Såvaren, grunnlaget for avlingen _ overs., se Potetsykdommer i tekst og bilder Lunden, Mimi Sverdrup 13. juni De frigjorte hender. Et bidrag til forståelse av kvinners arbeid i Norge etter [1.-]2; 3.; 4* utg. 1941; 1942; J. Chr. Gundersens boktr. 216 S. 18 pl. (4. utg.: 225 s.) IlIustr. 4 0 Tanum 11.76; ib _ Kulturbilder. [Av] Wilhelm K a u r i n og

5 PUblikasjoner Quisling l I I observations for the year Bergen' På løs sand, se Salminen, S.. 19~4. 2 bl. 31 s. l1iusir. Instituttet - nye vinger, se Mangs, F. PublIkasjoner fra ØkonomIsk strukturoversikt - Ohio, se Ellis, E. S. for Norge, se Wold, K. G. Kosthold og leve- - omveier til Monte Carlo se Vogt, P. standard - sangens vinger se Horn' V. Puck [psevd. ~: Paul Kristian Ohrvik]. - skatteleiting, s~ Mjange;, O. Hjembyens vers. Krsund Sverdrups tro - sporet, se Lie, N. 118 S. IIIu~tr. For~. (Sverdrups bokh.) se I) Politihunden 2) Preiss, O. Punkt og pnkk, se VIlbo, O. På sykkel. Turer i og utenfor Rogaland. Stvg. Pusl~spIII?m~nng døden, se Arntzen, A. [1943]. Dreyers grafiske anstalt. 30 S. bl. Puts og Gaggas hv og levnet, se Sm Isberg, H. B. Illustr. Puttes eventyr i blåbærskogen, se Beskow, E. I' På to og fire i Suonjo, se Evjenth, H. Pytte, Paulus, red., se Barnevennen - tokt med korvetten Nordstjernen 1869/70 se Pølle, Kissa og Mikki, se Enoksen, j. K. Bugge, J. ', Pølsemakerlaug, Oslo, Oslo i Oslofjorden, se Krafft, A. Johan E. Schoubyes boktr. 87 S. IIIustr. 4 - tvers av allfarveien se Holland A. Pølsem~keryrket. Utg. av.yrkesopplæringsrådet - understrengene, se Holst, A. ' for handverk og mdustn Klrstes boktr. -vakt i Gudbrandsdalen april 1940 se Kapell~ S. (Oppgavesamling i kalkulasjon for tek- rud, A. S. '.nlske aft.. nskoler), - - i Norges mål, se Johansen, [H.] Pa besøk I sknvergarden, se Berckenhoff, A. På vakt mot den røde pest. [Bergen 193*.] - Bjørnsons veier, se Hydle, H. A. Garnæs' boktr. 32 S. - bryllupsdagen, se Wehler, Aa. På vei og vandring, se Einrem, J. - eventyr, se London, J. - vikingferd se Fisker R. - - i Stillehavet,.se Norris, F. - - med "R~ald Amuddsen», se Folgerø, G. - - med Tater-NIls, se Slmonnæs, O. - vikingtog, se Falchenberg, B. - eventyrferd, se Farbrodt, T. - villmannsvis, se Kvaløy, A. - eventyrhge veier, se Morne,,H. - villstrå, se Lybeck, S. - f~rde~ g)en~o,m verden I 80, ar, se Larsen, S. - Vårherres fang, se Wisløff, F. - fiske I sytti ar, se D)upevag, N. - ytterste post, se Hauge, Y. På flygefe.rd med Kronprinsen Arbeider- PåhIman, Ingrid. (sv) Hvorfor akkurat meg? nes ~klietr. Bl. 31+upg. s. bl. Illustr. 4 Til norsk ved Gerda Diesen Lie &,(NasjonalforJagets billedserie Nr. 2) 2.00 co.s boktr. 223+upg. s. Cappelen ib Pa.gamle stier, se Østve~t, E. Pålspass, se Kortenjon - gjensyn.. Morten, se Marvlg, J. Påsans reise til månen, se Nyquist, K. - harde hvet, se Verne, J. - uvaner, se Onkel Kai - helf~veg, se Johansen, S. Paasche, Fredrik 3. febr sept hel.hg Jo~d, se Lunde, A. G. En norsk dikters liv og død. [Henrik Werge- På.hjemvelen. Organ for Norsk misjon blandt land] [i En Bok om manniskan. Sth hjemløse. Årg. 43; 44; 45/46; 47; S ] Red.: Oscar Lyngstad. Tr. hos Bøhler - Historia - och kanske en livsåskådning [i.& Larsen. Årl. 10 nr. il 2--8 bl. 4 il 2.00 Tro, Min. Sth S ] Pa jakt etter diamanter, se Holte, P. B. - Noen ord om Henrik Wergeland [i Utenfor - jakt.efter paradiset, se Heyerdahl, Th. Norskegrensen. Sth S ] - klassisk jord, Se Aars, H. - Snorre Sturlason. Overs. av Philip Houm. - klippegrunn, ~e Toblassen, T. U. s. og å. Bl. 39 pag. bl. 4 Stensiltr. På kontrollstasjonen., En hten sketch som - Æthelstan - Adalstein [i (Ekwall, Eilert) tenkes oppført av vare barn- eller ungdoms- A philological miscellany. Upps P. 1. avdehng~r. [Utg. av] Norske kvinners sani- S ] tetsforemng. [1942]. Grøndahl & søns boktr. - forordsforf., se Asbjørnsen, P. C. og j. Moe.,2 bl. Norske folkeeventyr Pa kryss og tvers, se Myrberget, S. - medarb., se l) Høvdinger, Norske. Livs- - - med :Im og vers: se Poulsen, Chr. skildringer 2) Norge 3) Norge - broderland - krøtterstien med S I norsk, se Heide, L. 4) Norway 5) Sex norrman berattar om Norge -landet, se Nlkolett Paaske, Bertel 9. nov På landeveien. [Av] X. Utg. av Geo Johnsen, Standard norsk skiteknikk. Revisjon 1941.,Oslo Merkur boktr. 12 s. Norsk-tysk utg. Norwegisch-deutsche Aus- Pa la~gfart med Snarken, se London, J. gabe. lilustr. av B. Cranner. [1941]. Thron- På leir. Sommerleirsanger. Utg. av Norsk sen & co. boktr 89+upg. s. 3 bl. Illustr. søndagsskoleforbund. [1945]. Grøndahl & J M. Stenersen ib 5.00,sons boktr. 64 s I Påske, Norske barns Tr. P. M. Bve & co. Pa lykke og fromme, se Davik, J. 35+upg. s. 4' Forlagshuset \0 Påske, Sykepleiens. OmsI. og illustr. av Roald Mortensen Utg. av Norsk sykepleieforbund. [1943]. Halvorsen & Larsen. 32 s. lilustr. 4' Påskeboken. 1941; Hellstrøm & Nordahls boktr.; 42: Thronsen & co., boktr. 41: 80 S.; 42: 77+upg. S., bl. Santalmisjonen 41: 1.00; 42: 1.12 Påskeflirt. [1943.] Red. av Edvard Welle-Strand. Bergen. A. Garnæs' boktr. 39 s. 4' - Red. av Edvard Welle-Strand. Omsl. og illustr. av Sverre Madsen. Stvg Dreyers grafiske anstalt. 24 s. 4' Påske fred, se Aukrust, K. H. Påskefryd Red.: Eilert Bell>"r' Norsk forlagsselskaps tr.; 44: EmillhoeSlue. 41: 16 s.; il 24 s. 4 Norsk forlagsselsk. 41: 0.56; 43 og 44 il 0.80 Påskehilsen. 1941; Tr. Emil Moestue; 43: Johansen & Nielsen. 41: 31 S.; 43: 24 S. Filadelfiaforl. - fra Menighetsfakultetet. Mars Grøndahl & søns boktr. 8 S. - til de syke Trykt i Norges handelsog sjøfartstidende. 24 s. 4' Betegnes også som: Sykepleien. Årg Nr. 3 Norsk sykepleierskeforb fra Årstad menighet med Solheim. [1941]. Bergen. A. Garnæs' boktr. 4 bl. 4 Påskeliljer. [1941; 1942]. Red. av E. H. Wang (41). Oslo. Tr. Dreyer, Stvg. il 24 s. 4 Norsk litteraturselskap 41: 0.80 Påskesol Red.: Olav Bruknapp. Tr.: Dreyers grafiske anst., Stvg. 22 S., bl over Norge. 1942; 1943; [1945]. Utg. av Namdal krets av Norges kristelige ungdomsforbund. Red.: Olav Bruknapp (42; 45). Tr.: Dreyers grafiske anstalt, Stvg. 42 (m. tit.: Påskesol over Norge. Påsken 1942): 32 S.; 43 og 45 il 24 S og 43 il 1.00; 45: 1.50 Paassen, Pierre van. (hol) Den dagen -. Overs. av Fridtjof Dahl Det Mallingske boktr. 363 s. bl. Aschehoug 13.44; ib Påvisning av stridsgasser i drikkevann og næringsmidler. 1. Arsiner Hellstrøm & Nordahls boktr. 22 s. (Instruksjonsskrift. [Utg. av] den Frivillige farmasøitiske luftvern gruppe. 5) - - Istedenfor seriebetegn.: Utg av Sjefen for Ordenspolitiet. (Det Sivile luftvern.) Nytt forord Quick-bridge, se Wagle, E. Quindt, William. (t) Der ",eisse \X'olf. Die Geschichte vom ersten Hund. Frontbuchhandelsausg. Berl Universal-tr., Oslo. 222 s. Quisling, Eli, se Nordvik, Eli QuiSling Quisling, Vidkun 18. juli okt Kampen mellem arier og jødemakt. Tale i Frankfurt 28. mars 1941 om jodeproblemet Nasjonal samlings rikstr. 15+upg. S. [-l Ministerpresidenten uttaler seg om kirken vg kristendommen j. C[hr.] G[undersen]. 4 s. Quisling, Vidkun. Nasjonalt forfall og nasjonal gjenreising. Tale i Colosseum 12. mars Lunde: Englands "hjelp') til Norge i de siste århundrer. [1941]. Nasjonal samlings rikstr. 16 s. Illustr. fo - Die nationale Revolution in Norwegen. Reden von... und Gudbrand Lunde Nasjonal samlings rikstr. 132 S. lilustr. Viking - NationaJer Verfall und nationale Wiedererhebung. Rede im Cole, el!m 12. Mo:z! 941. f(l"le 194i.l N8sjnna1,"7.:',:lr,0'J :'ik~i:. '';2-'.!', r S. ~,. ;"il.1';j~c. ;:Ui'":r ~.ils i.de i C::...,c "r.v::": dt....'..'c;, V,lo [1941]. Nasjonal samlings rikstr. 20 s. Nyttårstale Bilag til NS Propagandameddeleiser nr. l, Oslo Nasjonal samlings rikstr. 7 s. (Oplysningsskrift. Nr. 10) Opprop fra ministerpresidenten til alle nordmenn. [1943]. Johansen & Nielsen. 2 bl. Quisling har sagt -. J. Chr. Gundersens boktr. 2. Ti års kamp mot katastrofepolitikken. Red.: H. N. Østbye S pl. (G. Stenersen) 5.30; ib 6.90 [3.] For Norges frihet og selvstendighet. Artikler og taler 9. april juni Oslo 1941; J. Chr. Gundersen, boktr. S , pl. (G. Stenersen) 5.30; ib Mot nytt land. Artikler og taler Red.: H. N. Østbye. Utg.: NS rikspropagandaledelse. [1944.] (Blix) ib Quisling i kamp for Norge. Utg. av NS opplæringsavdeling Nasjonal samlings,j: rikstr. 50 s. Illustr. (NS studieskrift. Nr. l),t - Quislings tale i kringkastingen 24. juni Utg. ved NS presse- og propagandakontor. ) 2. opl Tr. ikke angitt. 23 S. (Oplys-,j ningsskrift nr. 104) - Russland og vi. 2.opl Nasjonal samlings rikstr. 201 S. bl. 15 pl. Blix ib Russland und wir. Berechtigte deutsche! Ausg... iibers. von Eberhard Giinther Kern Nasjonal samlings rikstr. 227 s. bl. 'I. 15 pl. Blix 10.00; ib I - Tale den l. febr Utg. av Rikspropagandaledelsen. [1943.] Nasjonal samlings rikstr. 18 S. bl., l. -Tale i Oslo den 14. mai Utg. av Riks-' 'l propagandaledelsen. [1944.] Nasjonal sam- l lings rikstr. 16 s., - Tale på Førertinget 25. sept Utg. av j Rikspropagandaledelsen Nasjonal sam- r lings rikstr. 17+upg. S. - Tale på riksmøtet 26. sept Utg. av ( Rikspropagandaledelsen. [1942].l\asjonal sam-!!ings rikstr. 22 s. bl. - Tale 17. mai Utg. av Rikspropagandaledelsen. [1943. Nasjonal samlings rikstr.] 24 s. - Tale til Norges håndverkere 9 sept En ny håndverkets lov. [1941]. nelson tro 13 S. bl. Illustr. (Opplysningsskrift. Nr. 1) 411 I l

6 Quisling Quisling, Vidkun. Tale til Norees håndverkere 9. s pt (Utg. av NSFO avdeltng aug Oslo Centraltr. BI. 188 S. undervisningsdepartementet ved skriv av 3. håndverk.) [1941]. Nelsontrykk. 15+upg. s. Cappelen kart 5.75 I11ustr. Qvamme, Børre. Merknader til Engelsk for _ Ved terskelen til det avgjørende år. Tale real- og latingymnaset. [U. å.j. 30 S. bl. l. jan [Oslo 1945.] Nasjonal samlings Cappelen 1.00' rikstr. 16 s. Musikk. En orientering i musikk problemer _ Vidkun Quislings historiske tale i Stortinget for musikkinteresserte J. Chr. Gundersen, boktr. 178 S. Tanum april Trontaledebatten. [1941.] Grøndahl. 8 s. lilustr. _ Wolfgang Amade Mozart J. Chr. _ medarb., se Samling, Nasjonal. Riksmøte. Gundersen, boktr. 174 S. Tanum Hamar 1937; 8. Oslo 1942 Qvarnstrom, Ingrid. (fi) Familien på Kumlinge. (_) Boken om Nasjonal samlings rikstr. Overs. av Åsta K6hn Reistad & sønns 96 s. 16 pl. (Grøndahl & son.) lilustr. Blix boktr. 344 s. Blix 8.96; ib (_) _ N.S. rikstr. 96 s. 16 pl. hos J. Chc. QVigstad, J[ust] 4. april Gundersen. lilustr. Blix Bibliografiens betydning for forskningen [i (_) Særtrykk av Boken om Vidkun Quisling. Boken om bøker , S. 1-4] [J. Chr. Gundersens boktr.]15+upg. _ De lappiske appellative stedsnavn, se Instituttet for sammenlignende kulturforskning. S.!lIustr. Blix (_) Ein Buch iiber J Chr. Gundersen, Ser. B: 42 Buchdr. 114 s. 16 pl. Blix _ Den tamme rens sykdommer, se Årshefter, (_) Med Føreren til Nord-Norge. En billed beretning om en tur sommeren Red. av Dobbeltkonsonant i forlyd i lappisk [i Studia Tromsø museums. Vol. 59 <1936). Nr. I Willy Klevenberg. Utg. av Rikspropagandaledelsen. [1943.] Nasjonal samlings rikstr. utg., se Samlinger, Nordnorske. 5 Septentrionalia S ] 48 bl. 4' Qviller, Bergliot, medarb., se l) Frukt og bær (_) Vidkun Quislings kamp mot bolsjevismen. til vinteren 2) Melding om de offentlige tiltak til opphjelp av landbruket. Tillegg M (Utg. av NS presse- og propagandaavdeling. Ansvarlig red. H. N. Østbye.) Tr. ikke angitt. 32 s. lilustr. (Oplysningsskrift nr. 115) Rabbe, Dorothea, medarb., se Husmorboken (_) _ og pengeveldet for Norges frihet og selv- Rabben, Bjarne 19. juni stendighet. Utgiver: NS rikspropagandale- I skarvågen. Bergen S. (Lunde) 4.04" I deise. [1942.] Norden tro 17+upg. s. 3 bl. Utsyn og uppsong. Ein liten talsmann for l 18 s. 3 bl. lilustr. ei stor sak. [Dikt.] Sandane [1944]. O. Søreide, prv. 74+upg. S. Forf. 3.36! (_) Vår fører. Utgiver: NS presse og propa-.. gandaavdeling. Redaksjon: Einar Haug Sy- red., se Tidskrift for Herøy soge lag I vertsen og Harald Sunding J. Chr. Rabben, Helge, red., se Skårungen Gundersens boktr. 24 bl. lilustr. 4' På Rabe, Hildur, medarb., se Grieg, Edvard. 1943, omsl.: Til vår fører på 55 årsdagen den juni, 1943 ( juli 1942 Blix Rabstad, Olava, red., se Vel, De døves Quisling, Vidkun, se l) Grieg, N. 2) Gråtopp, H. Radio, Lærebok i, se Bugge, F. QUlsltng-prosessen, se l) Brandt, W. 2) Lykke- Radioforedrag, Universitetets, se 1) Bø, N. Seest, P. Pasjonstiden i kirkekunsten Quislingsaken. Dokumentasjon og referater fra Nr. 247, se Ernæring, Sund, under blokadeforhold - Nr. 248, se østrem, S. Retten J sakens behandling i Stortinget Utg. av i I NS presse og propagandaavdeling. Ansvarlig og næringslivet - Nr. 249, se østrem, S. /. redaksjon H. N. Østbye Grøndahl & Utviklingslinjer i landbrukets rett - Nr. 250, søns boktr. 3 bl. 194 S. bl. port. Blix se østrem, S. Ans\'ar for individ og for samfunn - Nr. 251, se østrem, S. Norsk arbeids Grøndahl & sons boktr. 3 bl upg. s. Illustr. Blix 3.80 rett - Nr. 252, se østrem, S. Eierretten til _ Samlet rettsreferat med forord av Trygve de produksjonsmidler - Nr. 253, se østrem, S. Lange Borglunds boktr., Hamar. Kultur og stat 200 S. 2 pl. Bokkommisjon 7.84; ib Radio-handleren. Organ for Norske radioforhandleres landsforbund. (N.R.L.). Årg. 5-7; 9. Quo vadis?, se Sienkie\\"icz, H. Ameriea?) se Balg, F ; Red.: M. G. Kvaal. S. & -- Norvegia?, se Scharffenberg, J. Jul Sørensens boktr. Årl. 6 nr. (43: 3 nr.; Qvam, R[eidar] 5. juni : 3 nr.) il 5-8 bl il Djala den dumme. Utvalgte fortellinger av Radiosensitivity, The, of the bone marro\\", se 1001 marokkansk dag. [Av] F. Fa ye og... Denstad, T. Qvamme, Børre 21. aug Radiotelegrafi, se Giertsen, O. S. Engelsk for real- og latingymnaset. [Av]... Radiotherapy in actinomycosis, se Stokkeland, og Bjarne Sørensen. Godkjent av Kirke- og E. 412," Randall [Raft, J. c.] (e) [32 traktater. Utg. av Syvende- drag av foredrag holdt i mars 1945 po: dagsadventistene i Norge. Opptr ]32 b. Levanger offentlige lærerskole, Mære land- Sunnhetsbladets tro lllustr. Norsk bokforlag bruksskole, Statsgymnas Il, Inderøy, Stein- Ragnarok. Årbok. Årg Red.: kjer landsgymnas, Finsås landbruksskole. Hans S. Jacobsen (41, nr. 2-7: Nils Jen- U. S. [1945J. Tr. ikke angitt. 14 S. bl. tvedt). «Glommems tr., Sarpsb.; 43, nr. l: Rambæk, Arne, red., se (.Il", Blindemisjonen, Petlitz boktr.; 43, nr. 2 f.: johansen & Nie1- gjennem 50 år, sen. 41: 2 bl., 223+upg. S., 7 nr.; 42: 2 bl., Ramfjord, Oltar 29. juli S., bl., 10 nr.; 43: 2 bl., 278 S., 10 nr.; Okkupasjonshumor. Saml. og bearb. av... 44: 2 bl., 419+upg. S., 10 nr.; 45: 116 s., Stvg FædrelaQds"ennens tro Krsand. 4 nr. Kamban il S. Illustr. Asmund S. Lærdal 5.85 RainaIter, Erwin H. (t) Mirabell. Der Roman Ramm, Fredrik 11. mars nov einer Frau. Frontbuchhandelsausg. Wien Av kristen rot. Artikler om norsk og fremmed Lie & co., Oslo. 431+upg. S. litteratur. Redigert og innledet av Carl Rakke, Terje [psevd.]. Førstemann til Lindes- Fredrik Engelstad P. M. Bye & co. nes! Centraltr. 120 S. 380 S. bl. Ansgar 16.80; ib Aschehoug kart medarb., se Front, Kristen Rakkestad sparebank , se Biering- I Ramsay, Thomas [psevd. ~: Bryn, Thomas]. Lien, A. og Gjerlø\\' Hytteliv og hytte prat Sverre Dahl & co. Raknem, Ingvald 31. aug IlO s. bl.!llustr. Rams")" norsk forl Fridomstanken i Noregssoga. Bergen Prinsesse Gyllenhud og andre eventyr. [Illustr. Centraltr. 31 S. Varde 1.35 av Lars Wangensten Berge.] [1942]. Aas & _ Innleiing til engelskstudiet S.S.S.S.-tr. Wahls boktr. 31 s. Aas & Wahl kart S. Stensiltr. Studentkontoret - Ridderens sønn. Med andre eventyr og for- Raknes, Gjerten 10. april tellinger. Med 11 illustr. av Lars Wangen- Hjemme hos oss. Dikt. Omslag og vignetter sten Berge. [1943]. Aas & Wahls boktr. tegnet av Rigmor Osen J. Chr. Gun- 48 s. På oms!. Ridderens sønn. Fantastiske dersen, boktr. 61 S. Tanum 3.92 fortellinger og eventyr. Raknes, Ola 17. jan [(Bokkommisjon)] kart 3.80 Fransk-norsk ordbok. Utg. ved Skulebok- - Sommerfuglen og den rosenrøde sky og fire nemnda åt Studentmållaget i Oslo andre eventyr. Illustr. av Lars Wangensten Nationaltr. 4 bl S. Noregs boklag ib Berge. [1943]. Aas & Wahls boktr. 46 S. Rakstad, H[ans] A[mundsen] 9. jan pl. [(Bokkommisjon)] kart 4.00 Komnes-Trandemsætra. En slekt fra Hø- Ramsay-Bryn, Slekten, se Bryn, T. K. land og Rømskog gjennom ISO år. Halden Ramsey, Guy. Lær Storbritannia å kjenne E. Sem AjS tr. 98 S. pl. l-il. Illustr. 4' ib Overs. av Sigurd Andersen. Utg. på vegne av British council av British publishers guild. Rakstang, Ola 20. aug Lond s. 5 pl. Illustr. (Inter- Plantebiologi Fabritius & sønner. nasjonale guild-bøker. NI) 3 bl. 351+upg. S. Illustr. Fabritius ib Ramstad, Egil 4. juli Ramberg, Halvor, utg., se l) Bonnevie, J. A. De farmakognostiske artikler i Den norske Bonnevies lærebok i aritmetikk og algebra farmakopø Særtr av Norges apoteker- 2) Eliassen, A. Algebraisk kursus for gymn. forenings tidsskrift 1942 og Oslo Ramberg, Hans IS. mars A. W Brøggers boktr. 125+upg. S. Illustr. En undersøkelse av Vestrandens regional- Ikke i bokh. metamorfe bergarter. [Dr.avh.] Med 56 fig. - Norske legeplanter. Av Bernt L y n g e og... i teksten. Særtr. av Norsk geologisk tids- Usammensatte lægemidler. <Simplicia.) Utskrift 23, Oslo A. W. Broggers boktr. 174 S. arb. av Tor Chr i sti ans e n og... Ramstad, Einar, mtdarb., se Ervervslivet i _ Relation between ex terna 1 pressure and vapor Sarpsborg og omegn tension of compounds, and some geologi ca l Ramstedt, O., red., se Budstikka for Nasjonal implications, se Avhandlinger utg. av det samlings tillitsmenn i Telemark Norske videnskaps-akademi i Oslo. I: Ramsøy, Torvald, medarb., se Fylke, Aust- No. 3 Agder, gjennom leo år, Ramberg, Leif, medarb., se Næringsliv, Vårt (.Ran,), Batinget. Hyttens historie Ramberg, Ruth 16. febr [Bergen Finn Eide.] 12 S. Illustr. Resections of the stomach for uleer at the - Mannskoret. 12. des Bergen Vestfold county hospital , se Skrif J. \l;'. Eides boktr. Bl. 78 S. bl. pl. ter utg. av det Norske videnskaps-akademi i Oslo. I No. 6 Illustr. 4 Rana rumpetroll, se Nordvik, E. Q. Ramberg, Sverre 15. okt RandaIl, Rolf. Etterlyst [i 16 mann forteller. Kursendring i norsk skogbrukspolitikk. Ut S.7-17] 413

7 Salje Samling Salje, Sven Edvin. (sv) Tilbake til jorden. Overs. I Samband, Stornordisk. Må~edsskrift for kultuav Hans Heiberg Centraltr. 386+upg. s. relle og politiske spørsmal. Årg. l; ; Cappelen 7.00; 10.00; Tr.: Gjærder & CO.; 38, nr. 3: Lyn- Sally frå Broadway, se McCulley, J. trykk; 39, nr. l: Asbjørn Hansen. 38: S. 33- Salme, Den Norske, se Zwilgmeyer, D. 96. Nr. 2; 3. (Jfr. Norsk bokf ); Salmebok til Guds ære og menighetens oppbyg- 39: 32 s. Nr. I gelse. Metodistkirkens salmebok Norsk (Fuglesang & Thronsen) pr. år (10 nr.) 5.00 forlagsselskaps tro 568 S. Sambo, Vesle svarte, se Lesning for de yngste. 2:1 Norsk forlagsselskap ib skb 9.80; grant m. Sambaandet. Organ for det Vest I. indremisjonsgullsnitt 8.96; røds. 7.84; shb 5.60 forbund. Årg. 43; Red.: Salmebok, Fars, se Busk, L. Nils Lavik (41, nr. 1-48). G. Ballestad (41- Salmer til bruk i folkeskolen. Et utvalg av Land- 45). Bergen. Sambaandets tro Uk. (42: 34 nr.; stads reviderte salmebok ved en komite. 43: 8 nr.; 44: 22 nr.; 45: 40 nr.) il 2-4 bl. f' (Kongsbergutvalget.) Kongsb. [1944]. Anton Julen 41 og 42 il 8 bl.; 45: 12 bl. 4 E. Hanssens tro 44 s. pr. halvår 2.50 _ og evangeliesanger. [2. utg.] Merkur - Prøvenr Eidsvoll, se Menighetsbudet boktr. 270 S. Geo Johnsen ib 3.00 Samdahl, B[jame] 13. nov for Kristiansand folkeskole. Utg. av skole- Rask påvisning av metanol. [1944]. Hellstrøm styret ved skoleinspektøren. [Krsand 1943.] & Nordahls boktr. Il s. Christians sands tidende. 36 S. - medarb., se Luftvern, Sivilt _ og lovsange. [1941]. Sundhetsbladets tro 544 S. Sameieretten til jord, se Nærstad, H. Norsk bokforl. ib 6.70 Samfund, Bankfunksjonærers. B.F.S. bridge- Salmeskatt, Vår. 8 foredrag av Hans Ording, klubb i jubileumsåret Kirstes boktr. O. M. Sandvik, Johs Smidt, Karen Kamp- 46 S. Il1ustr. 4' mann Bothner, Jon Johnson, Marie Michelet, - Engelsk, i krig og fred. Utg. av Flyktnings- Håkon Wergeland, Jacob B. Natvig kontorets skoleavdeling. Sth S. Thronsen-tr. 95 S. liiustr. (Våre allierte) Den Kristne buddhistmisjon 2.80 Samfunns-bokføring, se Hauge, T. Salminen, Sally. (fi) Katrina. Overs. av Paul Samfunnsliv, Norsk, i fortid og nutid. Utg. av Gjesdahl. 27. tus O. Christiansens den kgl. Norske legasjons flyktningskontor, boktr. 424 s. bl. Aschehoug 8.00; ib Skoleavdelingen. Sth S. l1lustr. _ På løs sand. Overs. av Paul Gjesdahl Samfunnslære, se Einarsen, J. O. Christiansens boktr. 267 S. bl. Samfunnsregning, se Jensenius, O. H. Aschehoug 7.84; ib Arbeidsbok i, se Jensenius, O. H. Salomonsen, Lei! 8. mai og bokføring for realsk., Eksamensoppg., se Barnet. Dets ernæring og stell. [Av]... og Jenssen, A. B., Roald Rinvik. 2.; 3. utg. 1943; Emil - Fasitbok til, se Skjulstad, T. og Sollesnes Moestue A/S boktr. il 142 S. 5 pl. - for realskolen, se Coward, D. Aschehoug kart se Haaland, H. og Olden _ Propedeutisk pediatri J. Petlitz boktr. --og andre ungdomssk., se Skjulstad, T. og 156 S. Tanum 9.52; ib Sollesnes Salomonsen, Ola! 7. mars juli Samfunnsøkonomi med utvalte deler ~v sam- Tillegg til Olaf Salomonsens kommentar, an- funnslæren, se Jensenius, O. H. nen utgave av 1925, til Den norske straffe- Samhold. Organ for Drammens krets av indreprosesslov. Utarb. av Reidar Aasgaard misjonen. Arg ; ; Det Mallingske boktr. 157 s. Aschehoug Red.: Wilh. Mangersnes; 45, nr. 7 f.: Jørgen Salong og foyer, se Rasmussen, R. Grave. Drammen (45: Hokksund). Centraltr. Salslag, Vestlandske, gjennom 25 år : 21 nr.; 42: 21 nr.; 43: 12 nr.; 45: 12 nr. februar [Bergen A. Garnæs' it 2-6 bl. 4 pr. halvår 1.00 boktr.] 48 s. lliustr. - Utg. av Samfundets ungdomsforeninger. Aarg. Saltnessand, Lars 21. juni ; 3/ ; Aarg Buvik samvirkelag gjennom 35 år Fredsnummer Krsand. Sørlandets Orkanger Kaare Gryttings boktr. 23+ social-demokrats tr.; fra 28, nr. l: Søndenupg. S. Illustr. fjeldske tro D. Torvik; fra 40, nr. 4: Fædre- Salvesen, Alf, utg., se Trekk av Kristiansunds landsvennens tro ÅrI nr. il 2-4 bl. 4' næringsliv. 200-års jubileet Defekt i UB Salvesen, Olaf, medarb., se Fylke, Aust-Agder Samling, Kristen. Årg Red.: gjennom 100 år, Arne Rydland (41-43); Ovald K. Jensen (4~, Samaritan. Organ for menigheten Zion. Årg. nr. 1-12); O. Offenberg-WIk (44, nr. 13-4:>, Red.: Kr. Moe. Th. W. Ber- nr. 9). Skien (41, nr , nr. I: Ski; 42, gersens tr.; 45, nr. 9 f.: Gjærders tro MndI. nr. 2-13: Kråkstad). Thorvald Nielsens tr., å 2-8 bl. f' og 4 pr. halvår 2.00 Prsg. (41, nr. 1); Andr. Jacobsens tr., Prsg. 440 (41, nr. 2-10); Østlandets blads tr., Ski (41, I presse- og propagandaavdeling Asbjørn nr , nr. 13); SkIensfjordens presse (42, Hansen. 39+upg. s. (Opplysningsskrift 102) nr. 14/15-45, nr. 9). 41: 15 nr.; 42: 23 nr.; (Samling, Nasjonal). Olsoksteme Stik- 43: 20 nr.; 44: 23 nr.; 45: 9 nr. il 2 bl. f' lestad. Olsokstevne juli Utg.: 41: 3.00; il 4.00 Rikspropagandaledelsen M.ariendals (Samling, Nasjonal) Medlemmer av N.S. etter 8. boktr., Gjøvik. 34 S. lilustr. I april 1940 og andre som det skal foretas beslag [--l Olsokstevnet, Stiklestad Stiklestad hos i medhold av Landssvikanordningens 36. og minnesteinen. En samling bilder og minner Liste nr. [1].2. [over deler av Nedre Romerike, fra Olsokstevnet juli Utg.: Riks- Nes og Eidsvoll sorenskriverier.] [Lillestrøm propagandaledelsens kontor, Nord-Trøndelag Victor B. Hansens tr.] [1]: 27 s.; 2: BI., [Theim 1944.] Verdal boktr. 8 bl. lilustr. sp tv-8 o - - Alfabetisk fortegnelse over N.S.medlemmer - - Organisasjonsinstrukser for tillitsmenn i i Rogaland fylke. Stvg. [1945]. Dreyers gra- partiet. Utg. av NS riksorganisasjonssjef fiske anstalt. 38 S. bl. 4 [1944.] Nasjonal samlings rikstr. 76 S. lilustr. [-- NS-medlemmer i] Bergen. Korrekturtrykk. - - Vi vet hva vi vi!! [Program.] [1943.] P. M. Bergen [1945]. Reklametr. 34 S. 4' Konfiden- B[ye]. 22 S. lilustr. tielt - - Vi veit kva vi vil. (Program.) PMB. (--) Oppgave over medlemmer av N.S. i Moss 22 S. 11Iustr. politidistrikt. Moss [1945]. Moss boktr. 8 bl. [--l Gutte- og Unghirden. Høstplan for Gutte- - - Bestemmelser om tjenesteforhold i. Utg. av og Unghirden. 1. sept.-31. des. Utg. av Riksøkonomisjefen. (Jan ) [Oslo 1945.] Ungdomsførerens stab. Opplæringsavdelingen. Tr. ikke angitt. 26 S. 2 bl. [1943]. Nasjonal samlings rikstr. 54 S. lilustr. [--l Den nasjonale regjering. Utg.. av Riks- [--]- Vinterplan for... l. jan.-1. mai propagandaledelsen Asbjørn Hansen. Utg. av Ungdomsførerens stab, Opplærings- 19+upg. S. Illustr. avdeling,n. [1942.] Nasjonal samlings [--l 1. febr (Red. av Harald Sunding.) ri"str. 80 S. 11Iustr Reistad & sønn. 126 S. 11Iustr. 4 Blix [--]- samt marineunghird. 1. jan.-1. mai --Hvad vil Nasjonal samling? Utg. av NS Utg. av UllgdomsføI'erens stab, Opppresse- og propagandaavdeling. 4. oppi. Mai læringsavdelingen. [1945.] Eek-Jansen & Nasjonal samlings rikstr. 40 s. (Op- Ni lsm. 80 S. IIIustr. lysningsskrift 102) - - Kvinneorganisasjonen. NKS's opplærings opl. November S. brev. Nr [ ] 8 h. Nasjonal --6.opI. 1942, se Samling, Nasjonal. Norges samlings rikstr. 1, 3, 4, 6, 8: 15+upg. S.; nyre isning 2: 18 s. bl.; 5: 14 S. bl.; 7: 19+upg. S opi s. - - Kvinneorganisasjon. Propagandaavd., utg., - - Håndbok for gruppe- og rode ledere i. Utg. se Bjoner, O. m. fl. Den norske kvinne og av Riksorganisasjonssjefen Nasjonal den nye tid i heim og samfund samlings rikstr. 70 S. 11Iustr. [--] Rikshirden. Disiplinærreglement for Håndbok for propaganda. Utg. av Riks- Nasjonal samlings rikstr. 23+upg. S. propagandaledelsen Mariendals boktr., - - Ekserserreglement for Rikshirden Gjøvik. 78 S. bl. IIIustr. Nasjonal samlings rikstr. 81 S. 11Iustr. -- Kva vil? Utgj. av NS presse- og propa- --(,Quislings hird marsjerer..." En samling gandaavd. [194"] Nasjonal samlings rikstr. bilder fra Rikshirdens mønstring, Oslo, S. nov Utg.: NS Presse- og Propaganda- - - NS meddelelser. Utg. av NS general- avdeling i samarbeid med Rikshirdstaben. sekretær. Årg Nasjonal [1941.] Mariendals boktr., Gjøvik. 51 s. samlingsrikstr. 40: 1 nr.; 41: 9 nr.; 42: 11 nr.; IIIustr. tvao 43: 12 nr.; 44: 9 nr.; 45: 2 nr. il 2-22 bl.; - - Riksmøte. 5. Hamar Nasjonal samreg. 40/41: bl.; 42: 2 bl.; 43: 3 bl. lings 5. riksmøte, Hamar juli NS propaganda-meddelelser.. Hamar [1937]. Norsk skoletidendes tro 23 s. Utg.: NS propaganda-avdeling; fra 42, nr. 1: Hamar aug Gjærder NS presse- og propaganda-avdeling; fra 43, & co. 15+upg. S. Illustr. nr. 4: Rikspropagandaledelsen. Nasjonal sam Oslo NS 8. riksmøte. Utg. av lings rikstr.; fra 42, nr. 7: Asbjørn Hansen. Rikspropagandaledelsen. [1943.] J. Chr. Mndl. (45: 4 nr.) il 4-16 bl. Defekt i UB Gundersen, boktr. 157 s. IIIustr. 4' --'s historiske kamp Red.: Hall- -- Der Vill. Parteitag der Nasjonal Samling dis Neegård Østbye. Utg. av NS rikspropa Sept in Oslo. Reden und Bilder. gandaledelse N.S. rikstr. XIV S. bl. [1943]. Nasjonal samlings rikstr. 2 bl. 98 S. 275 S. Illustr. (Blix) 6 pl. 4 [--] Norges nyreising. 6. oppi. [av brosjyren [- - Rikspropagandaledelsen.] Propaganda- (,Hvad vil Nasjonal samling?".] Utg. av NS håndboken. Utg. av Rikspropagandaledelsen. 441

8 Samling 5. Nordlands og Troms finner i eldre håndskrifter. H. 1. Hans Skankes Epitomes 3. utg Nasjonal samlings rikstr. 52 s. ' lllustr. historiæ missionis Lapponicæ pars qvarta, Samling, Nas'o o fl' a Disi Ved Johs. Falkenberg. - J. Qvigstad. Marginalier. - Om de norske finner p mærreg ement for Nasjonal samlings ungdomsfylking. [1944.] Nasjonal samlings eller lapper, ca Ved Marie Krekling. rikstr. 9 S. Ungdomsfylkingen. Opplæringsmerker for s H. 2. Jens Kildals Afguderiets dempe Ise. Guttehirden og Unghirden. Nynorsk; Bokmål Nasjonal samlings rikstr. 28 s. Ved Marie Krekling. - Hans Skankes Epitornes historiæ missionis Lapponicæ pars [ Ungdomsfylkingen] Småhirdlederen. Oslo prima. Ved O. Solberg S u. å. Nasjonal samlings rikstr. 69+upg. S. bl. 6. Bidrag til finnernes bygdehistorie og etnografi. B. 2. H. 1. Ørnulf Vorren. Dyre lllustr. [ Ungdomsfylkingen] Snart skal dit barn graver og reingjerder i Varanger. - Sigrid i Ungdomstjenesten. [1942.] Tr. ikke angitt. Magnus. Grenseopgangen i Søndre Helgeland ved midten av det 18. århundre og 12 s. lllustr. [ ] se Samling, Ungdommens. Folkets samling nomadismen i grensetraktene s. utg., se l),<bondens yrke - folkets styrke!o, 2) N.S.sanger 3) NS sanger. Orden - rettferd kart. lilustr Finnmark omkring B. 3. Lilienskiolds - fred 4) Vi vil... Speculum boreale. Ved O. Solberg [ Befalsgruppen], utg., se Til kolleger i 4 bl. 363 s. bl. pl. Illustr. hæren, marinen og kystartilleriet samt (Cammermeyers Bogh.) andre nasjonalsinnede landsmenn fra befalingsmenn. [U tg. av N.S. Befalsgruppen.] Samlingsforhandlingene. En dokumentasjon. [Utg. av] Arbeidernes faglige landsorganisasjon Arbeidernes aktietr. 63 s. Oslo N.S. rikstr. 32 S. 5 bilag Oslo lærergruppe, utg., se Hva du bør vite Samlingstanken. Meldingsblad for Agder og om den nye tid Rogaland fylkesorganisasjon F. O. 9. Årg. l; 2. Rikshirden. Hirdstaben, se Håndbok for 1942; Red.: John Lie Motland; fra 42, Rikshirden Ungdomsførerens stab, utg., se Yrkesrettleiinga skal tjene hele det norske folket nr. 6: J. M. Christensen. Krsand. "Agder tidend»s tro 42: 9 nr.; 43: 5 nr. it 4-6 bl. 4 Samling av provisoriske anordninger, kgl. res. Samliv, se Hollander, W. V. m. v Utg. av det Kg!. Justisog Politidepartement, p. t. London. Lon Samlivets naturlære, se Ødegård, ø. Sammlung von Verfiigungen des Wehrmachtbefehlshabers in Norwegen auf dem Gebiete don s. der Verwaltung. [Hg.:] Der Chefintendant Grøndahl & søn. 282 S. bl. (Grøndahl) 7.84 beim Wehrmachtbefehlshaber in Norwegen. [194'']. Heidelberger Gutenberg-Druckerei, _ av Rundskriv, reglar o. dl. som vedkjern likningsarbeidet. Utg. av Riksskattestyret Oslo. 55 pag. bl. 4 0 Neudruck nach dem Stande vom 1. Jan. J. Chr. Gundersens boktr. VJII+174 S. (Sem & Stenersen) Druck AOK Norwegen. 110 s. 4 nach dem Stande vom 1. Juni Druck _ Ungdommens. Folkets samling. [Utg. av N.S. ungdomsfylking.] [1944]. Johansen & Nielsen. 14 S. bl. lllustr. AOK NOl'\vegen. 112 s. 4 Nach dem Stande vom 1. September Samlinger, Nordnorske. Utg. av Etnografisk Tr. ikke angitt. 128 s. 4 museum. Oslo. A. W. Brøggers boktr. Samnøy, Hans 25. april Bidrag til finnenes bygdehistorie og etnografi. [B. 1.] H. 2. Johs. Falkenberg. Bo Skulekapping. Stord S. Samseiling, Skandinavisk, Rederi-ajs. Den Norske Danmarkslinje. Forarbeider og virksomhet gjennom 7 år Oslo [1943]. setningen ved indre Laksefjord i Finnmark. Optegnelser fra Oslo S. 49- Haakon Arnesens boktr. Bl. 29+upg. S. bl. 159+upg. s. 4 pl. kart. Illustr.!llustr. På omsl.: Privat og konfidentielt H. 3. Knut Bergsland. Røros-samiske tekster S , 4 pl. Illustr. Samset, Karoline, medarb., se Han hjalp H. 1-3: Samslakteriet gjenom 25 år, Krsand S. [1943]. "Agder tidend"s prv. 24 s. lilustr. 3. Finnernes ornamentikk. H. 1. Solveig Skullerud.Finnmarksfinnernes ornamentikk Sams on går på, se Hierman, A. i karvskurd og ristning S Samtale, se Lunde, J. Samtiden. Tidsskrift for litteratur (45: politikk, 4. Finnmark omkring B. 2. H litteratur) og samfundsspørsmål. Årg Lilienskiolds Speculum boreale. Ved O. Solberg. B H. 2" (1942): S ' 1942; Red. av A. H. Winsnes. -16R. pl.; 3(1942): S , 10 pl.; Det Mallingske boktr. Årl. 10 nr. (45: 5 nr.). 41: 2 bl., 636 S.; 42: 2 bl., 452 s.; 45: 2 bl., 4(1943): S Illustr. H. 2: 4.50; H. 3: 4.50; H. 4: s. Aschehoug it 12.00; 45: Sandemose Samuelsen, Rolf. red., se Lommeboka Samvirke. Meddelelser fra Felleskjøpet, Oslo. Årg Johansen & Nielsen, boktr. Mnd!. 2 nr. il 4-8 bl. il Samvirkebevegelse, Statsfunksjonærenes i kongeriket Jugoslavia. Overs. av den Koop. landsforenings sjokoladefabrikk a/s, Oslo. Beograd 1936 [:J: 1944]. Thv. Moestue & co., Oslo. 19 s. Samvirkeboken, se Overaae, H. Samvirkeforetagender i Norge Oslo Norges handels og sjøfartstidendes tro 52 s Oslo Norges handels og sjøfartstidendes tro 60 s Oslo Grøndahl & søns boktr. 42 s Oslo 1942, Grøndahl & søns boktr. 48 S. Samvirkelag, Blaker. 25 år Oslo [Haakon Arnesens boktr.] 11 S. Illustr. - Enge. 30-års melding gjeve til årsmøtet den 26. febr for Enge samvirkelag Engjan på N. Red. Lars Sandnes og M: Wæge. Krsund [1944]. Sverdrups tro 14 S. - Gjerdrum, 25 år. Kløfta [1945]. (,Romerike"s tro 6 S. bl. - Harran Theim [1945]. Nidaros boktr. 29 S. lllustr. - Haukeland, Bergen [1945]. Centraltr. 31 s, Illustr. - Lunderno, Theim [1944]. Aktietr. i Trondhjem. 23+upg. S. bl. Illustr. (- Malm) 30-års melding om Malm samvirkelag's virksomhet [Red.: J. B. Johansen, Torbjørn Dahl, Albert Pettersen.] Levanger "Amtstidende"s boktr. 13+ upg. S. bl. Illustr. - Os års melding. Røros Ødegårds tro 19 S. Illustr. _ Selsbak. 30-årsberetning. ( mars 1943.) Orkanger Kaare Grytting. 12 S. Illustr. - Stemshaug, gjennom 25 år. Eit attersyn gjeve til årsmøtet Red.: Hans Stemshaug Peder Åsheim. Krsund [1945]. Sverdrups 15 s. - Støren. 30-årsberetning. Beretning og regnskap for Orkanger Kaare Gryttings boktr. II+upg. S. Illustr. - Ullevaal [Oslo 1924.] nes aktietr. 16 bl. Illustr. tv-8' Samvirkelag, Hvorledes stiftes?, se Arnesen, R. Sand, Gunnar, red., se Arbeiderungdommen Sanda, Eirik, red., se Postbladet Sandal, Chr[istian]. Det gamle teater [i Fortid, Levende, i nutidens Bergen. S ] Sandbakken, Bjarne 21. aug Bygningstegning. [Utarb. av Arne Ve ste r I i d og...] - Landbrukshusbygging. [Utg. av] Norsk korrespondanseskole. [1943]. Webergs boktr. 10 undervisningsbrev med særskilt pag. Illustr. Sandbeck, Hans Christian 19. april Atomene spiller. Roman fra ar Oslo Reistad & sønns boktr. 293 S. Tiden 11.20; ib Sandberg, J., red., se l) Elektroteknikk. B.l 2) Kontakten 3) Tidsskrift Elektroteknisk ' Sandberg, Liv, red., se Esperantobladet Sandberg, Ole, red., se N.R.F. Medlemsblad for Norsk avlsforening for rødt og hvitt fe Sandberg, Ole Rømer, medarb., se Gardsbruk, Norske. B. 3; 4, Hedmark fvlke Sandberg, Rei 25. aug ' Vi ville slåss Handelstr., Moss. S , 4 pl. Gyldendal ib Sandberg, Walborg, red., se Misjonshilsen Sandberg, Øystein 4. jan Bergensk håndverk og industri gjennom hundre år. [Bergen] John Griegs boktr. 202 S. Illustr. 4 Utg. i samband med Bergens haandværks- og industriforenings hundre års jubileum Grieg Sande, Hans, red., se 1) Ungdom og helg 2) Venn, Den unges Sande, Jakob 1. des Guten og grenda. Dikt Petlitz boktr. 80 S. bl. Gyldendal Eit Herrens ver S. Tell 4.20; ib 5.80' - medarb., se Sunnfjordlaget i Oslo nov Sande, Ola, medarb" se Helg og høgtid Sande, Olav, utg., se Råd, Gode, om ettersyn av den oppjekka bilen som atter tas i bruk Sandel, Cora [psevd. o: Fabricius, Sara]. Alberte Brødr. Jørgensens boktr. 1. Alberte og Jakob. 14. tus. 309 S. 2. Alberte og friheten. 10. tus. 295 S. 3. Bare Alberte. 11. tus. 361 S. Gyldendal 1-3: ib _ Dyr jeg har kjent. Historier for ung og gammel Brødr. Jørgensens boktr. 120 S. bl. pl. Gyldendal 6.25; ib 8.50 _ Kranes konditori. Interiør med figurer Klara civiltr., Sth. 197+upg. S. Gyldendal 8.00; ib Til Lukas [i Utenfor Norskegrensen. Sth S ] - medarb., se Utenfor Norskegrensen Sandemose, Aksel 19. mars Det gångna ar en dr6m. Papper, efterlamnade av norsk-amerikanen John Torson till hans son i Norge Overs. av Cilla Johnson från f6rf.s norska ms.,<det svundne er en drøm". Sth upg. S. bl. Bonnier _ Efterskrift til «En flyktning krysser sitt spon" se Fesjå. (Ved...). Bilag _ Tjærehandleren Emil Moestue ajs boktr. 179 s. Aschehoug 8.40; ib medarb., se Utenfor Norskegrensen 443

9 Innlagt titelblad, forord og forkortelsesliste til hele verket. GRØNDAHL ~ SØNS BOKTRYKKERI, OSLO,. NORSK BOKFORTEGNEL~E FOR UTGITT AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKET l OSLO Il OSLO 1951 DEN NORSKE BOKHANDLERFORENING I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

10 Systematisk register Menighetsbudet Strand, E. De ti jomfruer 509 Hvor er de dode? 226 Missionæren Strøm, E. Det ble likevel ikke Midt iblant ulver 346 for sent for Anders Sil Modahl, T. Hva gjør du for Pinseliljen Påskehilsen 1941, Er gjenfødelse og åndsdåp en din menighet? 350 Sandhed og frihed og samme opplevelse? 511 Modell-studium av Bibelen 350 Seier, Korsets Guds hjertesak 511 Rutherfords skrifter Skatte, Skjulte _ Sykdommens hvorfor 511 Som i Noahs dager 492 Sommersol Tollefsen, G. Emanuel Minos. Theobald, J. W. H. Kvekerlære 532 Tidsskrift, Bibelsk Gutten fra Afrikas jungel 544 Trøndervitnet TrurnbuIl, C. G. Det seirende liv 549 Christian science. Valton, F. O. I avgjørelsens Barratt, T. B. Erindringer 33 dal 563 Eriksen, L. Christian science - Femti korte prekener 34 _ Hvor skal min hjelp komme 114 _ Sangboken Maran ata 34 fra? Bønneopplevelser fra Seymer, V. K. Kristen vitenskap 462 Bønn, Eriks,og politimannen 79 det daglige liv 563 Filadelfia, Menigheten i Oslo dlander, A. Gjennom brillene til bestemor 597 Mormoner. Filadelfiamenigheten i Askim gj. 20 år 126 Manasse budbærere. Lys over Norge Drammen gj. 20 år 126 Kirke, Jesu Kristi, av siste - i Tromsø 10 år 126 Lee, C. Et stort tidstegn 299 dagers hellige 266 Frøyshov, A. Menigheten på Salen, Halden gj. 30 år 155 Ymse religiøse virksomheter. Gullberg, S. Seiervinnere uten Jøder. våpen 176 Blad, Sions Gustavsen, E. En evig dom 177 Fredsbudet 7-9, Hiorth, A. Guds storhet i naturen 207 Himmelbru, Vesle Annas 207 Jernbanernisjon, Norsk Håndbok for reisen fra døden 249 Luther, M. Det utvalgte folk til livet 235 Kvekeren 5-7, _ Kristelig illustrert Menighetsblad, Betania 3, Minnegudstjeneste i Det mosaiske trossamfunds syna Jul-Frodesen, O. Hvit front 256 _ Betel Larsen, S. På ferden gjennom - Salems goge 348 verden i 80 år 297 _ Sarons En sovende brudeskare 297 Morgenstjerne, Den klare (Tidl. - Himmelliv og himmelfart 297 Natmissionæren) Moderne religionsdannelser. Lidman, S. Betlehemsstjernen Morgenstjernen l, og bue lampen 302 Profet-røsten Janus Lys i Guds lys 320 Samaritan Meddelelser fra Rudolf Steinerskolen Misjonskurs, Pinsevennenes Sandhedsvidnet første. Minneskrift 349 Seiersbudet Steiner, R. 3 foredrag 504 Orlien, O. De åndelige nådegaver 393 Tro på Gud og tro på mig 1941 Tidsskrift, Norsk teosofisk 22 Tabernakel-ekko _ Fra Steinerskolen Sannhet i hjertets innerste Vakttårnet l 562 Swedenborg, E. Den nye kirkes kanoniske skrifter 520 Petersen, K. Redd dem som Verden, Ny hentes til døden 401 Verdens fornyelsen _ Innbydelse til den nye kirke 520 Schmidt, G. H. Sanger i natten 451 _ Kort fremstilling av den Nye Skibsted, W. Pinsegny 470 Eckhoff, M. Til Norges presteskap 102 Syn, Et profetisk 521 kirkes lære Andens dåp i bibelenslys 470 Spørsmål, To aktuelle, fra Bibelsk tidsskrift 497 lykke til alle 174 Steinerskolen? Guds rike kommer med fred og Sørensen, E. Hvad vil Rudolf 525 SAMFUNNSLÆRE Amble, A. Runatal 71 Haaland, H. Arbeidsbok til\- - Fasitbok 232 Einarsen, j. Samfunnslære 106 samfundsregning 232 Jensenius, O. H. Arbeidsbok i Hauge, T. Samfunns-bokføring - og Olden. Samfunnsregning samfunnsregning for realsk Samfunnsregning Samfunnslære Jensenius, O. H. Samfunns-' Ungdom, Vår, og vår framtid.] Meldingsblad for Agder fylkesregning. Fasiter 248 Aktuelle befolkningsproble- organisasjon F _ Tillegg til Samfunnsregning mer 558' - f. N.S. Romsdal og Nord- 248 Utsyn, Statistisk-økonomisk, more F.O _ Fasiter ti! tilleggsheftet 248 over krigsårene f. N.S. F Sogn og _ Samfunnsøkonomi med ut- Wedervang, F. Statistikk 582 Fjordane l, valte deler av samfunnslæren Wedervang, I. Forelesmnger i Meldingsbladet. F.omr befolkningsstatistikk 1-4 Vestlandet for recl1skolen Merkesmannen. Meddelelsesbl. Jenssen, A. B. Eksamensopp- f. Stor-Oslo fylkesorganisagaver Samfunnsregning og Politikk. sjon F.O bokføring for realskolen 248 Minerva J ystad, S. I livd av Yggdrasil Agder. Meldingsblad for Agder Mittei!ungen und prakt ise he 259 fylkesorganisasjon Hinweise 1944, Munch, P A. An attempt at Alarm. (,Hirdmannen"s særutg. Monatsblatt. Landesgruppe an analvsis of some socio- l 3 der NSDAP 354 logical terms and concepts Austråt. Meldingsblad for NS- Mot og vilje UF Sør-Trøndelag 3 25 Munin _ Sociology of Tristan da Aust-Viken Månedshefte, Ideologisk, for Cunha 357 Avantgarden 5 26 Hirden l 364 Piene, K. Samfunnsregning 402 Baunen. Kampblad for Oslo - - Særutg Ranulf, S. Samfundsvidenskab unghird 35 - Tidsskrift f. N.S og Politik 414 Bergen og Hordaland. Med- Nordfronten. Tillitsmannsblad Samfunnsliv, Norsk, i fortid og deleisesblad for Bergen og l' ~SUF, F.omr. 19 og 20 nutid 440 Hordaland fylkesorganisa Sekne, G. Oversikt over sosio- sjon. F.O Revy, Politisk I 423 logien 458 Birkebeineren Rogaland 1, Skjulstad, T. og Sollesnes. Sam- Bjarkemål Samling, Nasjonal. NS medfunnsregning for realskolen Budbringeren deleiser og andre ungdomskoier 471 Budstikka for Nasjonal sam- - - NS propaganda-medde1el- Facitbok 471 lings tillitsmenn i Telemark ser , 3 72 Samlingstanken. Meldingsbl. f. Budstikke Vest Viken. Mel- Agder og Rogaland fylkes- Statistikk og befolknings- lingsblad for tillitsmenn 1-4 organisasjon F.O. 9 1,2 442 lære. 72 Skuggsjå. NSUF's førerorgan Byen vår. Organ for Porsgrunn Meddelelser, Statistiske 59-B3 kr. folkeparti 75 Skårungen Utg.: Fylkes- 332 Forvarsel. Organ for Samfunds- ungdomsstaben, Bodø 481 Månedsskrift, Statistisk, utg. partiet Solkorset. Kampblad for ungav Oslo komm statistiske Fylkingen. Organ for NS ung- dommen kontor domsfylking i Hedmark og SS-meddelelser l 497 Arbok. Statistisk for Norge. Opland Stiklestad. NSUF Nord-Trøn G8 Gjallarhorn delag 507 Guri-luren l, Tillitsmannen. Meddelelser fra Hafrsfjord 2, NSUF's lands ledelse Heim og ætt Utg.: N.S. fylkesorganisasjon Bevegelse, Folkemengdens (N.O.S.) Hirdjenta i Nordland Inntekts- og formuesstatistikk Hirdreglementsblad Meddelelsesblad f. Sør-Trøn- 207 delag fylkesorganisasjon F.O. for Oslo 241 Jahn, G. Statistikkens teknikk og metode 244 Hirdspeilet Hærpilen Tillitsmannsblad. Opland F.O. Kvasnes, S. Befolkningsspørsmålet 289 _ Nasjonal ukeavis l, Julen Høire, Berger,s Trompet, Nordlands 3,4 549 Kamp, Vår l 261 Varde. Sveitavis 3. Vest-Agder Petersen, E. Innledning til den off. statistikk 400 Kjertesveinen. Omr. 4. Hed- sveit I 564 mark 1944, Vardevakt. N.S.U.F.s fører- Rasehygiene og sosialpolitikk 414 Medlemsblad. Nasjonal sam- organ 564 SS fur ein Grossgermanien 497 lings ungdomsfylking. Møre Venstre, Oslo Statistikk, Norges officielle og Romsdal fylkesområde 2 - Unge Vestlandet l, Rekke Stornes, A. Folkeflukta frå _ for Vestre Toten lag av NS. Viking 574 Julen Vilje, Norsk 1, landsbygda

11 Systematisk register Vilje, Vår Sangbok for NS studentfylking I utvandring. Viljer, Unge 2, Knutsen, A. Utvandrere fra Arbok, NS 1942, Schjelderup, K. Oppgjør med Rogaland 273 nazismens ideologi 450 Semmingsen, I. Utvandringen Slipp ungdommen til l 482 til Amerika 461 Beitrage flir die weltanschau- Sporeland, K. Symboler Veien mot vest. Utvandringen liche Fiihrung im Befehlsbe- Stang, N. Demokratisk gjenreich des H6heren SS- und fødeise 499 Polizeifiihrers Nord 36 Storm-Larsen, A. Oslo Unge Brekke, A. Hvem sitter pa høires historie 508 Mellomfolkelig politikk. kunnskapens nøkkel? 62 Sæther, O. Hirdboken 522 Brenna, A. Machiavellis poli- Thu, O. Samfunnsdemokrati Aktstykker, Utenrikspolitiske 3 tiske teori Alden, P. Syd-Slesvig under Brodersen, A. Den politiske Til kamp for Norge! 541 nordisk kontroll? 4 elite 66 Tveiten, H. Skriften på veg- Freytagh-Loringhoven, Axel v. Ca st berg, F. De bærende ideer gen 552 Tysklands utenrikspolitikk i det frie folkestyre 80 Ungdomsfylking, Nasjonal sam DNA-Informasjon 1940,45 96 lings. Opplæringsmerker for Grong, F. Hvorfor? 172 Fedrelandslaget. Beretning for Guttehirden og Unghirden Hansen, C. Mens Europa brenner Forelesninger i praktisk parti- - - for Småhird og Jentehird Hvad er UNRRA? 225 lære List, Diplomatic 307 Frank, W. Av nasjonalsosialis- - - Organisasjonen 559 Nasjoners, De Forente, pakt 365 mens historie 149 Venstre, Norges. Håndbok for Nerhus, H. Ny-norsk veg til Halvorsen, F. I kampens hete' organisasjonen 570 norderlendsk samkvem Vogt, J. Forelesninger over Schwarzschild, L. ABC for en Hesstvedt, K. Norge ved skille- sosialpolitikk 577 ny verden 455 veien Fremtidens sosiale politikk Torgersen, R. T. Nordisk økonomisk samarbeide på videnskapelig grunn 545 Hohlenberg, J. Det politiske 577 og økonomiske liv i Norge Wold, K. C. The political inetter okkupasjonen 212 stitutions of Norway 591 Union interparlamentaire. Conference 35. Oslo Høire, Oslo Unge, gj. 20 år 229 Aall, H. H. Nasjonalt livssyn Håndbok for Rikshirden 235 og verdenspolitikk 603 Zischka, A. Krigen om oljen 595 Lagføreren. A Norges politiske nyre isning Lancet. ABC i politisk økonom i Social-individualism Norsk utenrikspolitikk. Liberg, O. A. Vår politiske - Sozial-Individualismus 603 Fra Stortinget til Downing historie - og Høires inn- Åndsliv, Norsk, på vegen heim Street 148 sats [-] Zwischen Storting und Lunde, G. Kampen for Norge Downing street Gjessing, D. og Ihlen. Verden Mossige, J. E. Det norske og vi. Radiokåserier 164 folkepartis valgskrift 1945 Stemmerett. Valg. Koht, H. Noreg og den utanrikspolitiske situasjonen Mowinckel, J. L. En doku- Jo, R. Nolge. Apekattenes land Ording, A. Norsk utenrikspolitikk 392 mentasjon Neverdahl, J. J. Alles hjelp Kløvstad, A. Kommunevalgets til alle 368 regler 271 Lovgivende instanser. NS sangbok 379 Lovene um stortingsval og nomination 313 Stortinget. N.S.sanger 379 Nyreising, Norges 381 Lover om stortingsvalg og om Forhandlinger, 89. ordentlige Næss, G. De politiske ideene nominasjon ved stortingsvalg stortings Fuglesang, R. J. Det ulovlige Også vi når det blir krevet 385 Michelsen, C. En norsk høvdings testamente 346 Kløvstad, A. Stortinget 14. storting 155 Pensa, M. Fascismens historie 400 Nissen, B. A. Gammel eller ny j uni-13. juli 1945 Quisling, V. Quisling har sagt valgordning 371 Skeie, J. Stortinget Seip, H. Vi velger 457 Samling, Nasjonal. Trykk vedr. Steenstrup, H. Valgboken 1945 Politiske brosjyrer. N.S. se side Samlingsforhandlingene. En Valgprogrammer Bakke, B. Livslinjen 30 dokumentasjon 442 Vold, K. Valgene i Beredskapstjeneste Samfunnslære Berge, J. Slik vil vi være 39 Hirschel-Haag, M. Kvinnen IMagelssen, R. P. "Bare propa- Bjoner, O., m. fl. Den norske som kulturbæreren for sitt ganda,) 324 kvinne og den nye tid i heim land Kravet til heimens kvinner og samfund 49 Hjelpeorganisasjon, N.S.s. Veg- 324 _ Det skal stige fram av ti- ledning Valget 324 den 49 Hva du bør vite om den nye Min sønn dro til fronten 347 _ Kommunismen og kvinnene tid 225 Norland, R. Det økonomiske 49 Hva kampen gjelder 225 demokrati 376 _ Kvinnene har store oppga- Hva er bolsjevismens planer og Næss, G. Kamp og reisning 383 ver i denne tid 49 mål 225 Og hvor er du? 385 _ Mot lysere tider 49 Hvorfor krig med Stalin? 226 Opprop til norsk ungdom om _ Propaganda 49 Iversen, I. Den russiske kom- å melde seg til Langemarck- Bonde, G. m. fl. Kulturelt ansvar 57 munisme i teori og praksis studiet Opsving, Nasjonal,osialismens Bonde i Vi står på skilleveien 57 - Praktiske resultater av marx- økonomiske 391 Bonden og den nye tid 57 ismen i Russland 243 Parti, Det tyske folks 397 "Bondens yrke _ folkets st yr- I demokratiets og frihetens Problemer, 3 aktuelle 407 kei,) 57 navn 235 Prytz, F. Omkring 9. april 1940 Bondesamband, Norges. Full- Innstilling Il fra Kulturtingets 408 makt 57 organisasjonsutvalg 240 På vekt mot den røde pest 410 Historikk og dokumenta- Jahr, H. Den tyske ar- Quisling, V. Kampen mellem sjon beider 245 arier og jødemakt. Tale 411 Bøbak, C «To brev') 76 - Ungdom i plikt og glede Historiske tale i Stortinget Castberg, A. S Hold fast ved Jeg er med i NS 246 7/, de store linjer l 81 Kameradschaftswerk der deu- - Nasjonalt forfall og nasjonal Dokumentasjon, En. Forhand- tschen Frauen in Norwegen gjenreising Tale 411 lingene om samling av det flir die Heimat april Tale 411 Norske arbeiderparti og Karlsen, R. W. «Folkefront» - Nyttårstale Norges kommunistiske parti eller Opprop fra ministerpresiden- 96 Klevenberg, W. Nasjonal sam- ten til alle nordmenn 411 Dyb, O. Veien fram 99 Iing Quisling i kamp for Norge 411 Eldal, J. Våre oppgaver i dag 1- Norsk front Tale i kringkastingen 24. juni 108 -Organisasjonsoppgaver Erlandsen, L. Kjære lands- - Propaganda Tale den I. febr mann! Sett og sagt Tale i Oslo den 14. mai 1944 Fiane, K. K. Nasjonal so- Kramer, C. M. Stat og arbeids- 411 sialisme eller jødisk-asiatisk liv Tale på Førertinget. 25. bolsjevisme i Europa? 125 Kvinnen og samfunnet idag 289 sept Folkeparti, Kristeleg 134 Kvinnen og ungdommen i den - Tale på riksmøtet 26. sept. Follegg, P. Nasjonal samlings nasjonalsosialistiske stat hjelpeorganisasjon 135 Kvinneorganisasjon, Nasjonal - Tale 17. mai _ NSH vter tilskudd til barne- samlings. Kulturavd Tale til Norges håndverkere rike fåmilier 135 Lie, H. Nazi i Norge 303 den 9. sept For orden. rettferd og fred 136 Livssyn, To Kamp mot bolsjevismen og Fuglesang, R. J. Parti og stat Lunde, G. Den nordiske kul- pengeveldet 412 ISS turs kamp mot bolsjevismen - Ved terskelen til det av- _ Rasehygiene og sosialpolitikk 317 gjørende år. Tale Die nationale Revolution in - og Lunde. Die nationale _ Samfunnsøkonomisk nyord- Norwegen 317 Revolution in Norwegen ning ISS - Englands "hjelp') og Norges Reden 412 Gjennom liberalisme og marx- framtid 317 Rase og kultur. Studieplan 414 isme til den nasjonale so- -Norges livsrum 317 Reipert, F. Gjenreisningen av sialisme Norges plass i det nye Eu- Tysklands bondestand 419 Gjessing, D og Ihlen. Verden ropa 317 REsnæs, S. Din plikt idag som og vi. Radiokåserier Nyordningen 317 nordmann og tjenestemann Gotaas, B. Borgerlig flertall- Løvaas, E. Arbeiderrørsla og 425 styre eller Venstres vippe- nasjonalsosialismen Nasjonalsosialismens livssyn spill Iverdensbegivenhetenes 425 Hasvold, L. Et næringslivets brennpunkt 323 \ - og Lie. Fram for frivillig sentralinstitutt Ideen bak partiet 323 norsk våpeninnsats 425 Hirschel-Haag, M. NSK's opp- Madsen, H. Arbeiderklassen, Samling, Nasjonal. Trykk vedr. gaver og retningslinjer 208 l enheten o~< folkestyre 324 N.S. se side

12 Systematisk register Samling, Ungdommens 442 Økonomi, Ny 1, l Thorstenson, L. Aktuelle økonomiske problemer 535 Sannhet... bare sannhet 447 Saxlund, S. Vår fedrearv 448 Vogt, J. Kortfattet oversikt Skar, B. Kvinnens sak er Balstad, B. Innføring i sosialøkonomi 31 vitenskaps historie 577 over den sosialøkonomiske landets sak 466 Slutt opp om Frontkjemperkontoret 482 økonomiske livet 32 se av den økonomiske sirku Barding, T. Statsinngrep i det - Om metodene for undersøkel SS, Germanske, Norge, marsjerer 497 Fattigdommen som sam nasjonalregnskap 577 Bosse, E. Av arbeidslæren: lasjon og for oppstilling av Syvertsen,E. Norsklivsform 522 fundsfenomen 59 Sæther, I. Vår organisasjon 522 Brochmann, G. Eventyret om Thrana, F. Nasjonal bondereising 535 Einarsen, j. og Barding. So- giverspørsmål. TV A 65 Arbeiderspørsmål. Arbeids- - Ætt og odel 535 sialøkonomi 106 Tid, Den nye 536 Erichsen, E. Økonomiske problemer idag og i tiden fram Arbeidsgiveren 22, Arbeiderkvinnen Tilråding i høve utviding av Noregs kulturting 541 over 113 Arbeidsmarkedet Trahaug, E. Striden om bonden Frisch, R. Fire sosialøkonomiske artikler 153 ling og arbeidsløshetstrygd. Direktoratet for arbeidsformid- 547 Tvedt, A. Tale Noen innføringsmerknader Årsmelding Tveiten, H. Studieplan emnet Det nasjonale og histo - Ricardos teori om arbeids om økosirk-systemet 153 Meddelelser fra Arbeidstilsynet riske grunnlag for NS 552 lønn, kapital profitt og grunnren~ 153 Meldingsblad for arbeidsformidling og arbeidsløshets - Studieplan i emnet Norges sosiale og økonomiske grunnlag 553 sjonaløkonomisk nyordning Sysselsetting og arbeidsløshet Fuglesang, R. J. og Kolby. Natrygd Umennesket Veien til Norges frihet 566 Funk, W. Økonomiordning mot Årsberetninger fra Arbeidsrådet og Arbeidstilsynet 1940 Vi anklager valutamekanisme vet hva vi vil 573 Granum, G. Bør Gjøvik gå til vil opprettelse av et ervervsråd Waffen-SS ogfrikorps Danmark 169 kalder ogsaa paa dig! 581 Hoff, T. J. B. Fred og fremtid 210 Arbeid til alle 14 Arbeide og fritid i Tyskland 14 Wang, P. Brever 581 Wasenden, H. G. Ververen 582 Haavelmo, T. The probability Arbeidervernskrifter 15 Werner, K. Gammel og ny approach in econometrics 235 Arbeidsformidling i sosialisme 586 Kahrs, O. The economic value Arbeidstilsynet, Utviklingen, Winsrygg, E. En hilsen til deg of bunker coal 260 gjennom 50 år Kaurel, F. Almen bedriftsøkonomi 263 Bedriftsulykker og skader. For- Arbeidstjenesten Zaitzow, A. Du - allikeve1594 Keilhau, W. Economic and siktighetsregler 36 - Hvis han ikke var her 594 political post-war planning Bedrifts- og yrkeshygiene 36 - Hvorfor er du...? Berg, P. Retten til arbeid 39 - Noe du ikke tror på 594 Koefoed, H. Om planøkonomi Borchgrevink, F. Ulykker ved Østbye, H. N. En krig for og 274 fall 58 imot gullmyntfoten 598 Røren, O. M. Veiledninger i en Braaten, O. Aven arbeiderfamilies liv 70 - Liberalismen. Marxismen. ny metode for formueserhvervelse 437 Einarsen, E. Personalet som Nasjonalsocialismen 598 østrem, S. Ansvar for individ Sch lytter, T. Frihet ellertvangsøkonomi? 451 Elgheim, Feriehjemmet, 25 år aktive medarbeidere 106 og for samfunn Kultur og stat 600 Schou, A. Økonomisk historie 109 øsrnng, B Apell Fjeldberg, A. Lønningstabell øye, O. B. Systemet contra Sinding, T. Næringsliv og politikk 464 Folkeferie og fritid i Tyskland 129 samfundet 601 Aalholm, O. A. Forelesning Sosialøkonomisk teori Aall, H. H. Rett, makt og Stub, H. Yrkesøkonomi 512 Formerforbund, Norsk. De sanitære og hygieniske forhold vold 603 Studieplan for kursus i samfunnsøkonomi. I 513 i støperiene 144 Forskrifter om endringer av Statsøkonomi. Sømme, L. J. Fra åger til samarbeide 523 lønns- og arbeidsvilkår innen Tidsskrift, Statsøkonomisk 55 - Verdenskapitalismen og vi nærings- og omsetnings livet Samfunnslære Hertel-Aas, B. Den sosiale og I Schiorz, E. H. Sveisearbeid. l Schirmer, E. A. Erhvervet arv" politiske bakgrunn for fa- Helserisiko og vernetiltak 450 : 450 brikktilsynsloven 205 Seiren over arbeidsløsheten 458 Solumsmoen, O. Konfeksjons- Haarr, A. Arbeidsmulighetene Statshjelp til arbeidstiltak 503 arbeidernes foren. gj. 2S år ifabrikkindustrienvåren 1946 Storsteen, E. Arbeidernes med virken ved forebyggelse av Tranmæl, M. En markesman i Industriarbeidertrygden, ulyk- ulykker 509 svensk och nordisk arbetarkestrygden for industriarbei- Studieveiledning. Stor- og fin- rorelse 547 dere m. v (N.O.S.) steinstariffen 513 Verkstedklubb, Akers mek., 40-5CO-1 Stønadstabeller for Arbeidsløs- årsberetning 570 Inspeksjonsbok, Arbeidstilsy- hetstrygden 514 Werner, K. Fagorganisasjonen nets 241 Sunnhet og styrke i fritid og på skilleveien 585 Jensen, K. Ulykker ved laste i yrke 517 Øisang, O. Malernes forening og lossearbeid 247 Thiis-Evensen, E. Kiselstøv- i Trondheim Kristiansen, K. m. fl. Skredder- undersøkelser og silikose for- Ås, O. Norska LO under svennenes feriehjem Bjørgan. hold 532 nazistregimen år 283 Tuveng, M. Arbeidsløshet og Landsmøte, Norges arbeids le- beskjeftigelse i Norge før og Fagforeningsblad. derforbunds under krigen 439 Lohn- und Arbeitsbedingungen Veiledning for bedriftsleger 566 Arbeidslederen in Norwegen 309 Zischka, A. Arbeidets seier 594 Arbeidsmanden Lorange, O. Arbeidervernloven Øxnevad, E. Yrkeshygiene 601 Bedrift, Vår 1 35 og Arbeidstilsynet siden 9. Bedriftsbladet I, 2 35 Bedriftsbladet april _ Hvorledes skal en unngå å Arbeidernes fagorganisasjoner. Bekledning bli syk? 311 Lov om arbeidervern 312 Arbeiderne, deres organisasjon Lover, forordninger og for- og den nye arbeids stat 14 skrifter vedr. arbeids form id- Arbeidsmannsforbund, Norsk.!ingen 314 Det illegale arbeid 15 Lønnstariff, Alminnelig, for til- Fagorganisasjonen og lønnspovirkning av generatorknott litikken 120 m. m. 322 Formann- og verksmesterfor- Norge, Framtidens 375 en mg, Sandefjord, gj. 30 år Olsen, A. Sunnhet, trygghet og I 143 trivsel på arbeidsplassen 386 Fossum, O. Sosial nyordning Rederforbund. Lovforslag vedr. 147 Arbeidsgiveravdelingens om- Hem, O. 10 års beretning for organisering m. v. 416 De-No-Fa Lilleborg fagfor- Reichstarifvertrag zwischen der en ing 202 Norwegischen Arbeitsgeber- Håndbok i praktisk fagforvereinigung 418' eningsarbeid 235 Rettleiing for arbeidsformid- Jern- og metallarbeiderforbund, lingen 422 Norsk. Brusveen Jern og _ til forebyggelseavulykker422 metall Richtlinien flir die Anlernung Kai- og lagerhusarbeiderfordeutscher Arbeitskrat"te in ening, 30 års beretning 260 den Betrieben 424 Lie, H. Britisk fagbevegelse _ fur das betriebliche Vor- under den annen verdensschlagswesen 424 krig 303 Riise, T. B. Anleggsarbeid. Lilleborg-gruppen, 40-års be- Vern mot ulykker 425 retning 304 Ræder, J. G. og Storsteen. Lønns- og arbeidsvilkårene i Forebyggelse av øyenskader det befridde Norge 322 i arbeidslivet 435 Melsom, O. Grunnlaget for Beklædningsarbeideren 40, Bil og bane Blad, Norsk baker- og konditorforbunds 44, Bygg Bygningsarbeideren 19, Båtbyggeren Dokumenter og meddelelser 1 96 Elektrikeren 23, Elektron Fabrikkarbeideren 16, Fagbevegelse, FF, Fri Fagblad, Formernes 40, _ Frisørenes 28, Norsk kommuneforbunds 15, _ Norsk murerforbunds 39, Fagbladet 45, Feierblad, Norsk Graf;a 41,68-70, Guldsmedarbeideren 33, Høvleriarbeideren 30, J em og metajl Jern- og metallarbeideren 45, Kjemi Kjøttindustri-arbeideren Rømcke, F. Vern mot oppsi- Landsorganisasjonens virkgelser i arbeidslivet 436 som het 339 Landtransporten 5 Sanger i arbeid og fritid 446 Murerforbund, Norsk. Repre- Leirliv 1943, 44 Schiotz, E. H. Bedriftshygiene sentantskapsmøte 358 Lærarbeideren 26, l Price, J. De britiske fagfor- Meddelelsesbladet 36, 37 _ Forgiftning med generator- en inger 406 Næring gass 450 Sangbok, A.F.L Papir

13 '"_'W'~-S*e?tt'-dtf5'P$6i-l'iÆ>)"i4\h"-':<),\)~-' ;,,,,:-,: -'1"'--'&-'; ; ;'j.",,, >.;,'..,."l".jt1a..~; 4- -" -... ;;:;;,.,~~''''',.~,..:',("-~~~,,~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 I Systematisk register Foredrag på prismyndigheters Sosialisme. Kommunisme. i Skattelov for byene. 469 Skattelov for landet. TIllegg 469 \. fellesmøte i Moss Frisch R. Innledning til produk~jonstenrien. 153 Hammer'n ~4 Skattestatistikken for budgett- Politikken 13 4C4 I året 1940: (N.O.S.) Veien fram 1 566, _ Innledning til produksjons- Skjemaer for budsjett i rikets teorien 153 'ensen A. Bolsjevisme - synd dikalisme 247 by- land- og fylkeskommun~ ~1 Halvorsen, F. A.B.C. for rasjoneringskontorets ekspedisjonspersonale 18~ Karlsson E. Hva er sosialisme? Statsbudsjettet for budsjettterminen /44 502, 262 Haug, K. Pnsbevegelsene pa Livssyn, To 308 Tabell over halvårlige renteog avdragsterminer for Hy frukt og grønnsaker 193 LodJup, H. P. Til de unge. Hauge, J. C. De nye prisforskrifter 194 Kollektivismen og planøkonomien 322 lån 526 potekbankens 3 3/4 % pante Hoffmann, J. og Ryssdal. Prisregulering og rasjonering 210 Marx. K. og Engels. Det kommunistiske manifest 328 Torgersen, K. Fradragspostene Thomle, J. E. Selvangivelse 533 Indeksproblemer m. v. 237 Melskv, A. Bolsjevismen i i selvanaivelsen. LeksIkon Lie, H. Produksjonsutvalgene b kamp mot Gud i de Forente Stater under Parti Norges kommunistiske. Utfvlling av selvangivelsen 561 krigen 303 Vå~t partis politikk efter Utskrift av ligningsansettelser Prisforskriftene og håndhevelsen av dem 406 krigen 397 i Stavanger Quislings kamp mot bolsjevismen 412 melser, ajourført pr. 1 sept. Utvalg, Et, av skattebestem Pris håndhevelse og prisregulering 406 Råd og vink Produksjon, Norsk, Stalin J. Om leninismens Veiledning i skattemessig regnskapskontroll. Omsetnings gru~nlag. Forelesninger 498 Schei, A. og Tvedt. Bestemmelser om rasjonering og for Aall, H. H. Ansvaret for bolsjevismen. Tale 603 Vogt, J. Statsfinanser og penavgiften 567 syning 449 geproblemer i Norge 577 Skrifter, Detaljhandelens 6406 Sundal, J. Kva bønder bør Finansvesen, Skatter. minnast 515 Toll. Frihandel. Tømmer og trelast 554 Bang, H. Hvad man kan Meddelelser til tollvesenet trekke fra i selvangivelsen Wold, K. G. Kosthold og levestandard 591 Tollbladet Braadland, B. Fra krig til Waaler, R. Mennesket og bedriften 593 Tolderen fred 70 Coucheron J. F. Formues- og Dons, J. Fra det norske toll- Zuschlage fiir Unkosten und inntekts~katt. Arveavgift 86 Gewinn bei Ausfiihrung von Dommer, uttalelser m. v. i vesens historie 97 Innstilling om teknisk revisjon Stundenlohnarbeiten flir norwegische Firmen 595 skattesaker og skattespørsmål 97 av tolltariffen 241 Schøning R. Tollovgivningen Finanser, Norges kommunale,, /39 (N.O.S.I, ' Sirkulære fra Finans- og toll- Lov og rett. departementet til tollkam- r Finanser, Våre 126 rene 465 Arnholm, C. J. Domssam tn- Frisch, R Ekskurs.om den Tollavgifter ger som kulturdokumenter 20 progressive beskatmng 153 Tollkalender, Norsk , - Nogen refleksjoner om ord og Hansen, T. Skatterett 189 reahteter 20 Holst, R. Beskatning.av handels- og industnbedrtfter 216 ProduksJon. Pnser, \ kupasjonen. RettslIge utred.. l Castberg, F. Norge under ok- Lov, Midlertidig, om fonds- og i Preiszeitung Norweglsche. nloger aktiemeglere 312 (pristidende) Norske problemer.. 81 Lund, C. Våre skatteregler 315 Prisblad for Oslo Eksamensoppgaver, J urtdis~~ MeidelI, B. Rentelære 336 Pristidende Regler, Veiledende, for hgningsmyndighetenes fastsetstudiet 163 Trustkontrollen 1941, Gjelsvik, N, Innleiding i rettstelse av de inntektsfradrag 417 Anordning, Provisorisk, om Hallsjø, A. Rettslære 182 Heber, G. Juridiske avhandlinger 197 Samling av Rundskriv, o. dl. prisregulering 13 Blauenfeldt C. H. Prisforholdene ~g omsetningsutval som vedkjem likningsarbeidet 442 Johansson, G. S. og Schult. gets oppbygning og funk- Dagliglivets rettsregler. Jus Skattefrihet for mindre bankinnskudd 468 uten paragrafer sjoner I l 678 Gang, Rettens Meddelelsesblad, Riksadvokatens I 333 Medlemsblad for den Norske dommerforening Nr. 145 b for Norges advokatforbund 1 I 334 Retstidende, Norsk Hoved-register for Sakførerblad, Norsk Tidsskrift for rettsvitenskap Rettshistorie, Samfunnslære Kløvstad, A. De politiske Castberg, F. L'etude des relations internationales en ånd 280 Kramer, C.-M. Grunnlovens domsavgjørelser 271 Riisnes, S. Nasjonal samling Non'ege 81 Riisnæs, S. Den nve rettsstat og lovverket L'exes de pouvoir dans la på nasjonalsosialfstisk grunn Schult, H. og Johansson. Dagliglivets rettsregler Folkeforbundets nederlag 81 Seharffenberg, J. Quo vadis, justiee internationale Skeie, Skrifter tilegnet Jon. - Folkerett 81 Norvegia? l. Grunnlovrevisjon FolkfOrbundets nederlag 81 Solnørdal, O. Individ, stat og - Nøitralitet 81 Schjelderup, F. Fra Norges rett 491 Krigsforbrytere, asylrett og utlevering 282 Høyesterett 450 kamp for retten i Sølv berg, L. Rettslære for Statens skogskole 523 Ræstad, A. (~Droit coutumien> Stang, F. Stattholdersak og Tønneberg, T. Lærebok i rettslære 554 droit international 436 østrem, S. Forvaltningskon et (Iprincipes generaux» en unionsstrid østrem, S. Retten og næringslivet 600 rett 436 Røed, O. T. Fra krigens folketroll i norsk næringsrett Rettskildenes teori og forhold til det praktiske retts Norden 482 Straffeprosess, Strafferett. Smedal, G. Granland und der liv Norwegen, Granland, Danemark, Schleswig. ProbIerre Andenæs, J. Erstatningsan- Aall, H. H. Rettsbevissthetens politiske oppgave 603 nordischer Politik Die Stell ung Norwegens in den Unionen mit Danemark und Schweden 482 Tidsskrifter, - Suverenitetspørsmål i polarområdene Souveranitatsfragen der Polargebiete. Norwegische Interessen Statement. Preliminary of the Royal Norwegian government's reparation claim against Germany 500 Aall, H. H. Er Norge et fritt land? 603 Statsforfatningsrett. Grunnloven. Andenæs, J. Statsforfatningen i Norge 9 - Grunnlov og rettssikkerhet 9 Berg, P., Castberg og Steen. Arven fra Eidsvoll. Norges grunnlov 39 Bendow, P. Omkring rettens skranke 37 Berg, P. Norges høyesterett Boldt, G. Das norwegische Bergrecht 56 Hammurapis lov 184 Castberg, F. Den utøvende Lindvik, A. Antikkens rettshistorie 3e6 makt 81 Dahl, T. Forfatning og forvaltning 89 Olafsen, A. Våre sorenskrivere 386 Forslag, Nasjonal samlings, til Robberstad, K. Fyrelesningar grunnlovsendring um rettssoga i millomalder 145 Foss, K. Retts-staten og dens og ny tid 427 historie 146 Grundlov, Kongeriget Norges 172 Mellemfolkelig rett. - The constitution of Norway Brøgger, A. W. Grønlands- 173 spørsmålet og voldgiftstrak- Kramer, C.-M. Grunn lovens tatene 70, ideer svaret for N.S.medlemmer 8 - Omkring rettsoppgjøret 9 - Straffbar unnlatelse 9 Anordning, Provisorisk, om straff for utenlandske krigsforbrytere om konfiskert eiendom 13 Anordninger, Provisoriske, om landssvik, rettergang i landssviksaker vedk. landssvik m. v. 13 Arntzen, S. Bør adgangen til å kreve oppreisning for legemskrcnkelser utvides? 21 Brandt, W. Quislingprosessen 60 Brineh, L. W. Momenter til strafferetten og erstatningsretten 64 - Momenter til straffeprosessen sammenlignet med civilprosessen 64 Hammer, J. Redegjørelse til forhørsretten i Arendal 184 Hoel, G. A. Delagtighet i forbrydeiser 210 Instruks for etterforsking i økonomiske landssviksaker 241 Kjelstrup, F. H. Forklaring i anledn. av rettsoppgjøret 268 Kriminalstatistikken N.O.S Landssvikanordningen 294 Landssviksakene 294 Lov om rettergangsmåten i straffesaker 313 Lundevall, T. Omkring landssviksakene 318 Lykke-Seest, P. Omkring Quisling-prosessen 319 Nissen, H. Straffen og landssvikerne 37 I 679

14 Nordvik, Provokasjon og retorsjon 375 Paulshaus-saken 398 Quisling-saken 412 Rettsoppgjøret med landssvikerne 423 Rueness, O. Summum jus, Systematisk register Dommer og kjennelser av Oslo' Nærsrad, H. Sameieretten til husleierett og av Oslo og I jord 382 Aker husleierett Register over høvesterettsdom- i pris- og rasjoneringssaker mer, skriv o.' a. vedk. ut skifting _ av Tjenestemannsretten 1940 Robberstad, K. To skifte og 97 sumt anna frå Bromnes i summa injuria Herredags-Dombøger, Norske gamal tid Tinglysingsloven med kom men- Salomonsen, O. Tillegg til Den Hovedregister over den Norske tar 542 norske straffeprosesslov 440 bankforenings domssamlin- Vasbotten, A. Den nye fylkesger mannsloven 564 Samling, Nasjonal. Medlemmer av N.S. etter 8. april Høyesterett avsier en dom av Vislie, A. Grensene for grunnhistorisk betydning 231 eierens rådighet o\'er vass- _ NS-medlemmer i Bergen 441 Alfabetisk fortegnelse over Lover og forordninger m. v. drag 576 medlemmer i Rogaland fylke stlyngen, P. Jordstyrenes ut- 441 _ vedtatt på det 89. ordentlige gifter 600 Medlemmer i Moss politi- storting 314 østrem, S. Eierretten i nædistrikt 441 Samling av provisoriske an- ringsrettslig lys 600 Skeie, j. Landssvik 469 ordninger, kgl. res. m. v. - Eierretten ti! produksjons- Stang, E. Rettergangsmåten i midler 600 straffesaker 499 Sammlung von Verfiigungen Straffelov, Alm. borgerlig 509 des Wehrmachtbefehlshabers Obligasjonsrett. Sveen, R. Dømte ildspåsettere in Norwegen auf dem Gebiete i Norge Andenæs, J. Fortid og framtid der Verwaltung 442 0vergaard, J. Lagrettens oppgave i erstatningsretten 8 etter norsk straffepro Andersen, K. Momenter til sessrett 600 kausjonsretten 9 _ Det straffbare bedrageri etter Privatrett. _ Norsk kjøpsrett i hovedtrekk 9 norsk rett 600 Abi!dgaard, A. Utdrag av industri-, eiendoms- og han Arnholm, C. J. Alm. obligasjonsrett 20 Militærrett. delslovgivningen 1 Bonnevie, C. Adekvanslæren Brinch, L. W. Momenter til Anordninger, Provisoriske, m. og beslektede rettsfelter 57 norsk internasjonal privatrett 63 v. ang. registrering, verneplikt og utskrivning 13 Brinch, L. W. Momenter til Castberg, F. postliminium 81 forsikringsretten 63 Hjort, J. B. Om saksbehandlingen ved tysk krigsrett 209 Bugge, N. L. Livsforsikringens,elska psretten 63 Lie, H. Forløfte. Forelesninger 302 Straffelov, Den militære 509 Løvdal, A. K. Om foreldelse, rettsforhold 73 Grundt, T. Forsikringsrett 172 særlig av kausjoner 323 _ Spredte spørsmål fra grensefeitet mellom sjøforsikringen Samling av lover og rettsavgjørelser. 405 Prag, Frith, mot Østlendingen Stang, F. A v kontrakts rettens og krigsforsikringen 172 Lovtidend, Norsk Gaarder, K. Forelesninger over Registre til 314 spesielle del 499 kjøp 179 Verordnungsblatt flir die besetzten Hansen, T. Aksjeselskapet 189 norwegischen Gebiete 571 Tingsrett. Panterett. Heiberg, A. Ansvar for dyr 198 VOldgiftskjennelser fra Sosialdepartementet 579 ved lagerbevis Johannson, J. Lån på varer Arnholm, C. J. Panteretten 20 Einarsen, J. Landbruksrett Hårberg, K. Om servitutter Lie, H. Kjøp Lindebrække, S. Oversikt over Anordninger, Provisoriske 1941 erstatningsretten Jordloven 254 _ Rembursretten 305 Konow, W. Den Blehrske proposition om leie og tvungen Bestemmelser om rasjonering Lov om aktieselskaper og kommandittaktieselskaper 311 og forsyning 43 avstaaelse av husmandsplasse 277 _ rundskriv og meldinger vedr. Register, Nordiskt, over forsiikringsmål statistikk og rasjoneringslegitimasjoner 43 _ om skjønn, ekspropriasjons Lov om jords fredning Sæthre, H. Nervelægen i erstatningssaker 522 Dommer og kjennelser av Arbeidsretten 96 0strem, S. Norsk arbeidsrett saker og odelsløsning 313 av Domstolen for boikottsaker 1940 Lovgivningen om odels- og 600 åsætesretten Samfunnslære østrem, S. Norwegisches Ar-I Norae under de t k okbeltsrecht 600. kup~sjon n,s e 0vergaard, J. Norsk erstat- Lindboe A Privat r tt 240 mncrsrett 600 r' '" ('v e ergang oldglftsprosessen) 305 Lov om konkurs 312 Familie- og arverett. ~ om tvangsfullbyrdelse 313 Arnholm, C. J. Lærebok i fa- Slvtiprosesslovene 465 milierett 20 i VoldgIftsdommer. Supplement Coucheron, J. F Ektefellers I 579 formuesforhold, arv og skifte I 86 Kirkerett. Hansen, T. Familierett - arverett og deler av konkurs 189 Robberstad, K. Lærebok i Knoph, R. Norsk arverett 272 kyrkjerett. Fyrelesningar 427 Lov om arv 312 SeIp, J A. Sættargjerden i _ om inngåelse og opløsning av Tunsberg og kirkens j urisekteskap 312 diksjon 457 Om arv, gave og testament' Utkast til lov om Kirkefondet samt båndleggelse av formue og Unde~visningsfondet av 388 det benefiserte gods 561 Ad:essekalender over landets fof.synmgsnemnder 2 Arbeldseepartementet. Departementets sakområde 15 Askvig, B. Lovbestemmdser res. m.(v. vedk. politiets dag: Iige virke 23 Avleveringsplikt, Trykkerienes, ttl UnIversItetsbiblioteket 29 Bestemmelser, rundskriv vedr. o.rganisasjon og administra.sjon 43 BIrkelund, H. J. Fingeravtrykk. SIgnalement 47 - Telegrafsystem for fingeravtrykk 47 Bli politimann! 53 Forklaringer for protokollkomiteen 143 forordning, Politidepartemen.: tets o,:, retningslinjer for den utvidete egenbeskyttelse Handels- og sjørett. Administrasjon. 144 Domme, Nordiske, i sjøfarts- Forsvarsdepartementet. Lønns-. anliggender HamoIl, K. G. F. De offentlige regulativ. Pengeadministratjenestemenns stilling i dag sjonsreglement 145 Gjerull, P. Havari grosse 163 Lovbestemmelsene mot utilbørlig konkurranse 313 nn e log, Norges sivile. geist- fra kgl. og parlamentariske I d r 191 Innstillinger og betenkninger Randers-Pehrson og Hansen. hge og rettslige, 1/ kommisjoner 241 Handelsrett 414 Instruks for Arbeidstjenestens [nstruks? Alminnelig, for rikets Selje, D(s Utskrift av rettsbok plal!avdelinger om journal- pohtltjenestemenn Iserlng, arkivordning og Kalender, Utenriksdepartemenkartotekføring. 16 tets, Sundfør, I. Konnossementsansvaret 516 Lov om off. tjenestemenns LIe, J. Liten håndbok i politiskyss-og kostgodtgjørelse 313 taktikk Litterær- og kunstnerisk eien- - om off. tjenestemenn Politi og sikkerhet 303 domsrett. - om omsetning og bruk av Lov om avleveringsplikt av Lova om åndsverk petroleum 313 trykksaker Lønnsregulativ for de off. tje- Nemnd, Administrasjonsrådets nestemenn , for sivilt hjelpearbeid 365 Sivilprosess Næringsdepartementet. Avde- Anordning, Provisorisk om Regulativ for lønn i nøytra li- lm~en for proviantering og endring i anordnina ~v 29. S tetsvern og under krig 417 rasjonermg. Meldinger 382 jult 1941 om gjenopptakelse tang, E. Norsk bygningsrett OverSIkt over de oppgaver for av JudISIelle og admtnistra- 499 pohtltjenestemennene om tive avgjørelser truffet i I Statskalender, Norge.s, for året overholdelse av bestemmel- Norge under den tyske ok ( ser under Kommunikasjonskupasjon 13 direktoratets sakområde 396 Augdahl, P. Civilprosess Fore- Politiet. Honnorsreglement 403 lesninger 24 Sentraladministrasjonen. - Uniformsreglement 404 Castberg, F.. Ekspropriatens Ansettelsesbladet for Statsba- Politiforening, Oslo tllbakesoknmgsrett 81 nene P l' Eckhoff'.:r. Rettskraft 102' Blad, Politiembedsmennenes 16 o ItlplstoL Walther _ Tvllsrlslkoen. Bevisbyrden Politi vedtekt for Stavanger Kontakt, Norsk Polttlvedtekt~r for Moss 404 Forsknfter for stevnevidner 145 Kunngjonng til luftvernet 1-3 Preiss, O. Pa sporet 405 Innsttlltng til anordnina om 287 Reg!er for politiets bruk av endring i anordning a; til politiet ' va pen 417 JulI.194l om gjenopptakelse Politiblad, Norsk ResolUSJon, Kgl., om militære av judisielle og administra- Statstjenestemannen og SIvile lønninger 421 ttve avgjørelser truffet Rundsknv utsendt fra Politi- - departementet

Bokliste Sist oppdatert 24. juni 2015 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no

Bokliste Sist oppdatert 24. juni 2015 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no Bokliste Sist oppdatert 24. juni 2015 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no Bokliste Oppdatert 24. juni 2015. De ordinære katalogene vår inneholder bare en brøkdel av bøkene vi har i hyllene. Men registrering

Detaljer

Bokliste Sist oppdatert 11. april 2011

Bokliste Sist oppdatert 11. april 2011 Bokliste Sist oppdatert 11. april 2011 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no Bokliste Oppdatert 11. april 2011. De ordinære katalogene vår inneholder bare en brøkdel av bøkene vi har i hyllene. Men registrering

Detaljer

Reiseschilderungen (Skr 10-41)

Reiseschilderungen (Skr 10-41) Norwegische Bücher Primär- und Sekundärliteratur Reiseschilderungen (Skr 10-41) Fröberg, Paul Smärtans och Kärlekens Kavaljer (från C. W. Böttigers ungdom) Skr 10 Isaac Marcus Boktr.-Aktierolag, Stockholm

Detaljer

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna.

1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 1. A.M. Et og andet fra Kvinnherreds lensmandsarkiv. I: Kvinnherrad. Bergen, 1914: S. 89-103. På tittelbladet: Utgjevi med studnad av kommuna. 2. Abrahamsen F, Gangdal J. Politi : på liv og død. Oslo,

Detaljer

Katalog 101. www.nynorskantikvariat.no

Katalog 101. www.nynorskantikvariat.no www.nynorskantikvariat.no Innhald Føreord 3 Forfattarskap 29 Romanar, forteljingar og novellesamlingar 4 Lyrikk 7 Barnebøker 11 Språk og ordbøker 13 Essay, filosofi, artikkelsamlingar og ordskifte 13 Norrønt

Detaljer

Julekatalogen 2013. Katalog 94. www.nynorskantikvariat.no

Julekatalogen 2013. Katalog 94. www.nynorskantikvariat.no Julekatalogen 2013 Katalog 94 www.nynorskantikvariat.no Julekatalogen 2013 Velkommen til katalog 94. Det skal ikkje vante på julelesnad i år. I denne katalogen finn du meir enn 600 julehefte og bøker som

Detaljer

Munnpleien oversikt Nummer Innhold Årgang Redaktør

Munnpleien oversikt Nummer Innhold Årgang Redaktør Munnpleien oversikt/ntv 100 år 051210 Munnpleien oversikt Nummer Innhold Årgang Redaktør Nr. 1, juli 1916 Forord, samarbeid etc. Kampen mot tandsygdommene Statsunderstøttet 1. årgang Einar Hirsch (Nr.

Detaljer

Keramiske figurer fra Drøbak

Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2 Juni 2013 Årg. 33 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Keramiske figurer fra Drøbak Nr. 2/2013 Årgang 33 www.pensjonistnytt.org Pensjonist-nytt utgis av pensjonister ved Eldresenteret. De

Detaljer

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Kjetil A. Lie i avslappet positur på scenekanten under NM. Dramatikk i Nr. 9 NM-innspurten Jo n Ludv i g Hammer v ant s i tt parti i g år, dermed ø kte pres

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

6. 1809-1983: Noen sluttord

6. 1809-1983: Noen sluttord 6. 1809-1983: Noen sluttord Helseforvaltningen var, som helsevesenet selv, svært liten, svært lite spesialisert og ikke spesielt profesjonalisert i starten, altså i tiden omkring adskillelsen fra Danmark.

Detaljer

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Odd Fellow 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang Forsidebildet: Det gamle Ordenshuset i Horten Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Les i bladet: Intervju

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNING 963 0 AKTIETRYKKERIET OSL 0, 9 6 4 sso 000 52< 000 soo 000 475.000 450 000 us 000 400 000 375 000 350 000 l2s 000 300 000 275 000 250

Detaljer

Katalog 20. Varia for samlere. Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter

Katalog 20. Varia for samlere. Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter Katalog 20 Varia for samlere Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter Kjære bokvenn! Jeg har satt sammen en liten variert juleliste fra Antikvariat Bryggen. Det har ikke vært så

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

KULTURMINNEDAGEN. Søndag 11. september kl. 1300 på Slemdal skole, samlingssalen

KULTURMINNEDAGEN. Søndag 11. september kl. 1300 på Slemdal skole, samlingssalen KULTURMINNEDAGEN Søndag 11. september kl. 1300 på Slemdal skole, samlingssalen Arve Nordsveen og Lars Thue redegjør for Slemdal og Vettakollen i norsk telehistorie med besøk på Slemdal telefonsentral Velkommen

Detaljer

Vern om livet! menighetsblad NR.2 PINSE BISKOP LAILA KONFIRMASJON KORSKOLEFESTIVALEN. Kirken er et pinseunder. Tett på. 148 konfirmanter på Nøtterøy

Vern om livet! menighetsblad NR.2 PINSE BISKOP LAILA KONFIRMASJON KORSKOLEFESTIVALEN. Kirken er et pinseunder. Tett på. 148 konfirmanter på Nøtterøy menighetsblad NR.2-2010 64. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no PINSE Kirken er et pinseunder BISKOP LAILA Tett på KONFIRMASJON 148 konfirmanter på Nøtterøy KORSKOLEFESTIVALEN 20 fantastiske konserter Vern om

Detaljer

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE

BERETNING 1966 LANDSORGANISASJONEN I NORGE BERETNNG 966 LANDSORGANSASJONEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 966 0 AKTETRYKKERET OSL 0, 9 6 7 27S 000 isoooo ++l+hl+l+ ++ll++lllllll 22SOOOl ll,, ++++++++++ 4++++'+ff 200000 llll ll t7s 000

Detaljer

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE

BERETNING 1968 LANDS 0 R GA N I SASJ 0 NEN I NORGE BERETNNG 1968 LANDS 0 R GA N SASJ 0 NEN NORGE LANDSORGANSASJONEN NORGE BERETNNG 1968 AKTETRYKKERET OSL 0, 19 6 9 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300000

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19

KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET. Med hjertelig hilsen. 3x25 år s. 29. Skolebryllup s. 17. Styrkar Foss s. 19 KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 1 2007 54. ÅRGANG BANDET Med hjertelig hilsen 3x25 år s. 29 Skolebryllup s. 17 Styrkar Foss s. 19 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Fravær i vgs... 4 Andakt... 5 Nytt fra gårdsbruket...

Detaljer

Juni 2013 66. årgang

Juni 2013 66. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 4 Juni 2013 66. årgang Foto: Odd Løvseth K L O K K E K L A N G JUNI 2 0 1 3 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10

God påske! Hva foregår i Åkra menighet side 3. Teleios-kurs i kirken side 5. Medarbeidere i ungdomsarbeidet. side 10 Hva foregår i Åkra menighet side 3 Teleios-kurs i kirken side 5 Nr. 1/2004-11. årgang - Utgitt av Åkra Sokneråd Medarbeidere i ungdomsarbeidet side 10 Intervju med Thor André Lindstad side 16 Karneval

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med

Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med Røyken Historielag Formannen har ordet Så er vi i gang igjen med et nytt år. Vi har også i år store oppgaver foran oss, blant annet i Mølla. Det skal bli spennende å se hva vi får til der nede. Møllekomiteen

Detaljer

Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr. 1. 58. årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM

Alf Prøysen 100 år. Strikkedamene på Hagatun. Ny skole. Nr. 1. 58. årg. MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM Nr. 1 2014 58. årg. Menigheten vår har besøkt Arnlaug Lien. Side 12 MENIGHETSBLAD FOR BRØTTUM _ Alf Prøysen 100 år Det gikk en kjæmpe igjennom læinnet, og hæin var ydmjuk om hæin var stor. Hæin trådte

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer