Emneregister, Årbok for Helgeland,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Emneregister, Årbok for Helgeland, 1970-2014."

Transkript

1 Emneregister, Årbok for Helgeland, Kort om utarbeideren av dette emneregister: Jeg heter Torbjørn Uppstad, født 1955, har cand. mag.-utdanning fra universitet med bl. a. historie mellomfag, bibliotekarutdanning, personalutvikling og ledelse fra NKS, jobbet som biblioteksjef i små folkebiblioteker, skolebibliotekar i videregående skole, museumsbibliotekar ved Rana Museum, og jobber i dag som altmulig-mann ved Rana Produkter/Tamo-Rana A/S. Emnegruppene i dette emneregistret er ordnet alfabetisk, likeså er forfatterne ordnet på samme måte (etter etternavn), samt artiklene. Jeg har ikke tatt hensyn til tidligere emneregistre brukt i årbøkene. Jeg har basert dette på mitt emneregister som jeg brukte da jeg utarbeidet registret for "Årbok for Rana, ", samt Biblioteksentralens "Norske emneord - Alfabetisk del", samt mine egne der jeg har funnet det formålstjenlig. Emnene er ordnet i store "sekker", noe som forenkler emneordsbruken. NB! Mange av artiklene kan omhandle flere av emnene brukt her. Derfor kan de finnes på flere steder i emneregistret. Koder brukt i disse innførslene: s.: = sider (fra - til), viser artikkelens størrelse/omfang, ill.: = bilder/illustrasjoner, både fotografier og tegninger, s/hv og farger, kart: både moderne og "primitive" middelalderkart, samt forenklede kart (Red.): når artikkelen ikke har klart angitt forfatter, antar jeg at det er årbokredaksjonen som har utarbeidet den, mus.tr.: musikktrykk=noter som en kan spille eller synge til, litt.: litteratur som forfatteren har benyttet i utarbeidelsen av artikkelen, altså bakgrunnsstoff. Også er litteraturen egnet som tilleggslesning for dem som måtte ønske dette; "videre lesning", tab.: tabeller, oppsett av diverse opplysninger i "skjema".

2 bibl.: bibliografi=hva som er laget av vedkommende forfatter /... /: skråstreker, min angivelse av "innhold" i artikkelen, hvis det er uklart hva den dreier seg om. Dette grundige og detaljerte emneregistret vil sikkert være en god hjelp til dem som skal forske i, eller ha interesse for fagområdet "Helgelands historie". Fra Årbok for Helgeland 2013 er det Per Smørvik som oppdaterer emneregisteret. ANLEGGSARBEID (f. eks. jernbanebygging) Endresen, Bjørne A.: Vise og historie , s , ill. Jacobsen, Kjell: Nordlandsbanen : et kort oversyn , s. 7-16, ill. Kaalvik, Tor: Striden om Nordlandsbanen , s , ill. (Red.): Arbeidsminner fra byggingen av Nordlandsbanen gjennom Helgeland , s Øksendal, Kjell M.. Då jernbanen kom til Vefsndalen , s , ill. Åsvang, Arnt O.: En av de mange , s , ill. ARKEOLOGI Alsvik, Anne Stalsberg: Høyt prioriterte fortidsminner på Helgeland , s , ill, kart Berglund, Birgitta: Stor-Fagervika i munningen av Ranen : sporet etter de første menneskene på Helgelandskysten , s , ill., kart, litt.

3 Berglund, Birgitta: Øyriket fra Vega til Tjøtta : godseierens og fiskerbondens landskap , s. 8-18, ill., kart, litt. Beverfjord, Aud: Runefunn fra Helgeland , s , ill., litt. Binns, Kari: Støren - Sør-Helgelands tidligste spor etter fast bosetning funnet på Tilrem i Brønnøy? , s , ill., kart, litt. Grimsby, Bjørn: Et middelalderbeslag i Dolstad kirke , s , ill. Jacobsen, Kjell: Norges eldste ski funnet i Vefsn , s , ill., kart, litt. Johansen, Arne B.: Bildene i Trovikhåle , s , ill. Johansen, Arne B.: Dyregravene på Tromoen i Grane , s , ill., kart Jaastad, Birger: Helleristningar på Helgeland , s , ill. Meland, Gunnar: Gammelt ankerfunn fra Nesna , s , ill. Moe, Odd: Vikingtidsgarden på Mo i Brønnøy , s , ill., kart, litt. Nesje, Rolv: Steinøksa frå Bjerka : en kort sluttmelding /1972, s Nesje, Rolv: Tankar omkring eit øksefunn , s , ill.., litt. Nicolaisen, Kjell: Børjeneset års bosetning , s , ill. litt. Pettersen, Kristian: En steinaldermeny , s , ill

4 Pettersen, Kristian: Hulemalingene i Skåren-Monsen , s , ill., litt. Pettersen, Kristian: Steinalderen på Vega , s , ill, litt. Pettersen, Kristian: Utgravingene på Åsmyra i Vevelstad , s. 7-11, ill (Red.): Fornminner på Tro , s , ill. Roland, Hilde: Menneskenes landskap : om boplasser på Træna i yngre steinalder , s , ill, kart Selnes, Olaf M. Gylseth: Sølvpenningene på Havnøy , s , ill. Simonsen, Povl.: "Skogveien" i Rødøy - Nord-Helgelands eldste boplass /99, s , litt. Sognnes, Kalle: Kvernsteinsdrifta i Monsholet , s , ill. Storvik, Tor-Kristian: Hvorfor Træna? : erhverv og levesett i eldre steinalder på Helgeland , s , ill., kart, tab., litt. Sønvoll, Simon: Gammel tingstad på Alsøy i Nesna? , s , ill. Sørhaug, Olaf Kjell: Sjørøverne som kom til Træna , s , ill., litt. Ulrichsen, Lillian: Gustav Strømsvik - arkeolog og eventyrer , s , ill. Ulvang, Oddvar M.: En smakebit av Eyvind Finnson Skaldespillers liv og diktning , s , ill., kart, litt. Vonheim, Herlaug: På fjell og gjengrodde stier , s , ill.

5 Wik, Birgitta: Fallosen på Valhaugen på Glein , s , ill. litt. Wik, Birgitta: Kulstad - en gard med lange tradisjoner , s , ill. Wik, Birgitta: Sandnes - en storgard i jernalderen : nye arkeologiske undersøkelser på Sandnes i Sandnessjøen , s , ill. Utskarpen, John: Vikingsverdet i Utskarpen , s , ill., kart, litt. Aagesen, Frida: Fornminner på Træna , s , ill. AVISER og BLADER Bastholm, Anne K.: Ei avis for arbeidsfolk , s , ill. Brækken, Knut: Brønnøysunds Avis - en talerstol for Sør-Helgeland , s , ill. Carlsen, Trond: Da "Raftsund" brændte : lokal båtbrann og "Titanic"s forlis i en lokalavis /99, s , ill., litt. Greger, Elling: Fra Helgelands Blad 1908/ , s , ill. Gullsvåg, Per Morten: Aviser på Helgeland , s , tab. Hansen, Kåre: Nordlands Trompet : et illustrert tidsskrift forut for sin tid , s , ill., lit Hansteen, Peder A.: Betydninger av å lese aviser , s , ill. Jacobsen, Kjell: "Tina" og "Folkebladet" : de første avisene på Helgeland , s , ill. Lillegaard, Leif B.: "Helgelands Blad" - en kort kavalkade , s.

6 39-45, ill. Møllersen, Hans: Illegale skrifter og aviser ble utgitt i Rana under krigen , s , litt. (Red.): Avskrift av "Helgelands Tidende" for 17. jan : Stortingets Sammentræden i Februar 1871 ved Stortingsmann Johan Augustinussen, Nesna , s (Red.): Klipp fra Helgelands Blad fra begynnelsen av vårt århundre , s. 81 Solbakken, Ola-Peter: Avishistorie for Rana , s , ill., litt Sveli, Arvid: Fra lokalavisen "Helgelænderen" , s BIOGRAFI - FLERE ENN EN (f. eks. ektepar, familie, slekt, søsken) Bakken, Randi: Tåvær-slekta , s , ill., tab. Børresen, Hans: Familien Ole Olsen Tralrud , s , ill. Børresen, Hans: Historiske notater om familien Ole Olsen Tralrud, Susendalen , s Christiansen, Louise: En slektshistorie fra Tjøtta , s , ill. Coldevin, Axel: Dønnesgodset og den siste godseieren på Dønna /72, s , ill. Einarsen, Mary: Fundering omkring befolkningen på Gåsvær rundt 1700-tallet , s , kart, tab. Einarsen, Mary: Øxningen - Øksningan , s , tab.

7 Einarsen, Mary: Ågskardet : litt historie rundt befolkningen på tre gårder i Meløy , s , ill., tab. Grotnes, Ola: Ho Ane Pærstet og han Gabril , s Hansteen, Peder A.: Saura i Nesna : borgerleie, jektefart, gjestgiveri, handel , s , il., tab., litt. Hasselberg, Kåre: Rustung-slekt på på Helgeland , s , ill. Heimstad, Lidvor: Besta og bestefar : barndomsminne frå Korgen , s , ill. Hongset, Olav: "Livssed for kommende dage" : Hansine og Emil Wahl til minne , s , ill. Jacobsen, Kari Sommerseth: Historien om Josefine Ryen og hennes familie fra Vega-øyene og hennes familie , s , ill., lit. Jacobsen, Kjell: Njaarke-Neijla og "Rik-Jo Perso" - rettelser og tillegg , s , ill. Jakobsen, Kurt: Litt om en familie Leth i Herøy og på Dønna , s Jakobsen, Kurt: Skibbåtsvær i Herøy - bemerkninger til en familie Leth og bosettingen på 1700-tallet , s Leirvik, Sveinung: Dei første av Melgaard-ætta i Bindal og Velfjord , s , ill., litt. Leirvik, Sveinung: Fire søsken frå Rana , s , ill. Lundestad, Halvard: Trollkattkjerringa på Moldremma i Vefsn , s Johannesen, Ragnar L.: Kraftkaren Kristoffer Kristoffersen og kona

8 hans /72, s Olsen, Ståle: Bing - fra Trondheim til Helgeland , s , ill., litt. Pedersen, L. U.: En håndverkerfamilie i Brønnøy /72, s Pedersen, Lorentz U.: Omkring presterekken i Brønnøy fra reformasjonen til ca år , s , litt. Skavold, Harald: Den siste reinsamefamilien i Tjøtta , s Steinmo, Kåre: Pål-slekta fra Steinmoen , s Vaagland, Ole K.: Asta og Fridtjof M. Plathe - industri og samfunnsbyggere på Sør-Helgeland , s , ill. BIOGRAFI - KVINNER Alsaker, Knut: Ardis Kaspersen - et liv med poteten , s , ill. Angel, Alf: Fiskerbondekona , s , ill. Bang, Rune: "Legedynastiet" i Nord-Solvær : om Solværkjerringa og hennes familie /99, s , ill., litt. Boldermo, Mary: Jakobia Andreasde , s , ill. Bonsaksen, Sten Rino: Med evangeliet til Madagaskar : misjonæren og medmennesket Jorid Bøen , s , ill., kart Brygfjell, Nils: Ellen Nilsdatter Brygfjell - skipper Ellen , s Bådstø, Marie: Bestemorsminner , s

9 Christiansen, Sverre: Om Svarta Bjørn , 35-40, ill. Einarsen, Mary: Marithe Christensdatter fra Hølen , s , tab. Enga, Einar: Mastermotøbba , s Finnbakk, Torstein: Bodil Aakre - "Brønnøysundsregistrenes mor" , s , ill., litt. Grønbech, Dagrunn: Arna Meisfjord - kvinnesakskvinne og Helgelandspatriot , s , ill., litt. Grønbech, Dagrunn: En kystkvinnes reise fra indre Oslofjord til Myken - ei øy i havet , s , ill., litt. Halse, Kristian: Skuld frå Bjørnådalen : Astrid Langjord , s , ill. Jacobsen, Kari Sommerseth: Historien om Josefine Ryen fra Vegaøyene og hennes familie , s , ill., litt. Jacobsen, Kari Sommerseth: Min oldemor "Karl Jacobsens Enke" , s , ill. Jøsevold, Martin: Karen Iversen og Anna Margrethe Falk - politiske pionerer på Hemnesberget , s , ill. Kaspersen, Ardis: Min barndoms Anna , s , ill. Kielland, Hj.: Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok? , s , tab. Klausen, Ann Kristin: Petrine Walnum ved Prestsjyen , s , ill., litt. Lovund, Johannes: Fru Nathalie Finchenhagen Gidtske og godseiermiljøet på Tomma , s , ill., litt.

10 Myhre, Bjarne: Fruen til Forvik , s , ill.. Roland, Kåre: Jacobia Olsdatter Lyngset , s Severinsen, Anne: Anna Andersen i Grubblia - gardbrukar og treskjerar , s , ill., litt. Sigerstad, Ronald & Bjørnvik, Hans: Birgithe Jensen : dikterdronning fra Dønna , s , ill. Stormo, Anna Tomsvik: Dorthea Birgitte Jørgensdatter fra Neppelberg , s , ill. Tåvær, Astrid: Fredrikke Tønder Olsen - høvedskvinne fra Helgeland , s , ill., litt. Aanes, Sissel: Gammeljordmora i Korgen : Petra Svendsen , s , ill. BIOGRAFI - MENN Allern, Tor-Helge: Dagbøkene til Torgeir Møkleby og Harald Simonsen etter deres tragiske død i Kobbebukten på Spitsbergen , s , ill., kart, litt. Alstahaug, Leif: Anton Sjånes : en politiker-profil fra Rana rundt hundreårsskiftet , s , ill., litt. Alstadhaug, Leif: Edvard Carioliussen - en mann å minnes på Nord- Helgeland , s , ill., litt. Alstadhaug, Leif: Ole Bang - dikter og norsk kulturambassadør fra Ytteren i Rana , s , ill., litt. Arnekleiv, Sigurd: Ivar Hjellvik : sokneprest og rektor , s , ill.

11 Aschim, Anders: Evangelisten frå Dønna : Anton Chr. Bang og det første nynorske juleevangeliet , s , ill., litt. Bache, Anders: Otto Sverdrups ferd over Grønland og Polhavet , s , ill., litt. Bang, Kåre: Johan Augustinussen : stortingsmann og bygdedikter , s , ill. Bastesen, S. B.: Jekteskipperen i Løngvær og hans nærmeste etterslekt og etterlatenskaper , s , tab. Bech, Asbjørn: Ludvig Schultz Knoph : kjøpmann og propietær på Helgeland , s , ill., litt. Berntsen, Gunnar: Leirfjordmaleren Ingvald Slettbech , s , ill. Berntsen, Gunnar: Treskjæreren Paul Kollersen , s. 7-11, ill. Bjørnvik, Svein: Aksel Storvik, maler og fotograf fra Dønna , s , ill., litt. Boldermo, Mary: Kress'n Lornsæ - min bestefar , s , ill., litt. Breimo, Gunnar: Tilbakeblikk på et politisk liv , s , ill. Drøpping, Arne: Harald Drøpping - legen som viet sit liv til tjeneste i Herøy og Hemnes , s , ill. Drøpping, Arne: Rikton Berg Eriksen , s , ill., litt. Dybvik, Olav Håkon: Raseideologen Mikal Sylten helgelendingen som blei landets fremste jødehatar , s , ill., litt. Døsen, Hans R.: Den danske kunstmaleren Ernst Zeuthen på Helgeland , s. 7-14, ill., tab., litt.

12 E. H.: Hilmar Tømmervik , s. 7 Eidner, Odd J.: Mester Geble : adelsmann og kirkeleder fra Dønna , s , ill. Eidsaune, Thor Helge: Så trædde ieg Iver Ancher Heltzen frem for min Menighed Aar 1811 Heltzen og Mo , s , ill., litt. Ellingsen, Terje: Mathias Bonsak Krogh og hans "testamente" : en kommentar til innskriften på hans gravsten , s , ill. Elsvatn, Leif: Skul-Lars Olson samen som ble lærer og klokker i Hattfjelldal , s.69-74, ill., litt. Endresen, Bjørne A.: Fra Hasselbomveien på Storforshei til litt om personen bak navnet , s , ill. Engen, Trygve: Lærar Petter Dass, slik eg minnes han , s , ill. Fagerheim, Aksel: Stor-Benjamin , s Forfang, Sven Erik: Erlend Langset - skogens sønn og plantenes venn , s , ill. Forfang, Sven Erik: Prester i Nesna , s , ill., litt. Forsmo, Leif: Bjørnstein Nilsskog : ein kunstnar frå Drevja , s , ill. Forsmo, Johan: Sverre Bratland - ein helgelending og hans dramatiske liv , s , ill. Frisch, Nina Scott & Langset, Erlend: Maleren Aksel Sørensen , s , ill. Gleinsvåg, Tore: Bautaer/skulpturer i Dønna , s , ill., litt.

13 Grimsø, Tone Britt Korsvold: Fra gjetergutt til lagtingspresident : Andreas Andersen Grimsø , s Grotnes, Ola: Båtbyggeren Jens Andersen Skonseng , s Grotnes, Ola: Iver Ancher Heltzen, residerende kapellan til Mo , sokneprest til Ranen (Hemnes og Mo) , s , ill. Halse, Kristian: David Monrad Johansen : vefsningen som gav det nasjonale ny tonedrakt , s , ill. litt. Halse, Kristian: Diktaren Andreas Haukland ( ) , s , ill., litt. Halse, Kristian: Erling Lyftingsmo : gudbrandsdølen som vart beitekonsulent for heile Nord-Norge , s , ill. Halse, Kristian: Far etter Johannes Einrems liv og kristendom i romanen "Gryteng-Guri" , s , ill., litt. Halse, Kristian: Kunstnaren Andreas Nilsskog ( ) , s , ill. Halse, Kristian: Misjonæren Johannes Einrem i "Nordlands Folkeblad" , s , ill. Halse, Kristian: Misjonæren og diktaren Johannes Einrem , s , ill. Halse, Kristian: Norskdomspioner på Helgelandsbesøk: Petter Karl Eberg Pedersen ( ) , s. 7-13, ill. Halvorson, Anna & Villmo, Molvin: Agronomen, smeden, bygningsmannen, emigranten, farmeren m.m. Nils Nilsen Valla , s , ill., litt. Halaas, Kristin: Thorolf Holmboe - det moderne bildet av Nordland , s , ill., litt.

14 Hansen, Jørgen: Alstahaugpresten Andreas Dass , s , tab. Hansteen, Peder A.: Jektestyrmann i to generasjoner : Peder Olsen Riksen og Ole Pedersen Hines , s Hansteen, Peder A.: Lorentz Jakobsen Valla : jektestyrmann, fiskeskipper og gårdbruker , s , ill. Hansteen, Peder A. : Petter Dass tilknytning til Nesna , s Hansteen, Peder A.: Tre landskjente notbaser fra Nesna , s , illl. Haustreis, Valter: Bennet , s , ill., litt. Haustreis, Valter: Kalk-Ola , s , ill. Haustreis, Valter: Sølvkongen , s , litt. Hegnes, Oskar: Distriktskirurg Johan Friedrich Winther , s Heggtveit, H. G.: John Klæbo , s , ill., litt Hjerzell, Per: Knut H. Larsen - Kunstner , s , ill. Hofstad, Torgrim: Et åttiårsminne på Alstahaug , s Hongset, Olav: Johannes Einrem : Vefsn-guten som vart misjonær og forfattar , s , ill. Høvding, Einar: Einar Edvard Jensen Havnø , s , ill. Jacobsen, Kjell: Axel Coldevin , s. 7-20, ill. Jacobsen, Kjell: John Ottesen , s , ill.

15 Jacobsen, Kjell: Mikal Jacobsen /72, s , ill. Jacobsem, Kjell: Njaarke-Næjla : Nils Jonson, Vesterfjella , s. 8-23, ill. Jacobsen, Kjell: Minneord Arnt O. Åsvang , s. 8-10, ill. Jacobsen, Kjell: "Rik-Jo Persa" : Jon Person, Vesterfjella, , s , ill. Jacobsen, Tor: Askeladden fra Sandnessjøen - Leif B. Lillegaard , s. 7-13, biblio., litt. Jensen, Eivind Bråstad: Tromsø-seminarister fra Helgeland - Studenter fra Helgeland , s , ill. Jenssen, Øyvind: Arne Langset fra Nesna : bonden, lærerskolemannen og politikeren , s , ill., litt. Jenssen, Øyvind: Forfatteren Anders Forsland , s , ill., litt. Jenssen, Øyvind: Forfatteren, læreren og helgelendingen Birger Jåstad ( ) , s , ill. Jenssen, Øyvind: Lokalhistorikeren fra Handnesøya , s , ill. Jenssen, Øyvind: Tomas i Refsneset : en grynder og pioner fra Nesna , s , ill., litt. Juvik, Lars Hanssen: Johan Hanssøn Heitmann : sjøkaptein, forfatter, kartograf og naturvitenskapsmann , s , ill., kart Jøsevold, Martin: Erling Falk - den røde hemnesværing , s , ill.

16 Jøsevold, Martin: Nils Lagli , s , ill. Karijord, Knut: Grønlands-misjonæren fra Nord-Herøy : et 250- årsminne , s , ill., litt. Klausen, Ann Kristin: Kobberslageren i Strandveien , s , ill., litt. Klæbo, Anfinn Aas: Fra apprentive i handelsflåten til sjef for Sjøforsvaret : admiral Skule Storheill forteller spredte trekk om sine opplevelser i krig og fred , s , ill., tab. Knutsen, Nils Magne: Julius Sandsvik - sterk realist fra helgeland , s , ill. Kristiansen, Inger Johanne & Kokkim, Ellen Cathrine Hasle: Leonard Bjørnvold : historien om husmannsgutten fra Bjørnvollen i Leirfjorden , s , ill. Krogh, Hans B.: Kunstneren Even Ulving ( ) , s , ill., litt. Krokaa, Petter Stephan: Min kjente ukjente tipptippoldefar , s , ill. Lande, Peder: Jon Aalein , s , ill. Lande, Peder: Eventyreren Johan Hansen Hammerli , s , ill. Larsen, Helge O.: Torolf Fossland : Tomma-maleren som ble mer anerkjent i utlandet enn hjemme , s , ill., litt. Laumann, Svein: Akvarellmaleren fra Helgeland : Hans Johan Fredrik Berg /99. - s. 8-20, ill., litt. Leirvik, Sveinung: Iver Olså : kjent båtbyggar i Åbygda, Bindal , s , ill. Liland, Petter J.: Tale ved avduking av minnestein over Øyvind

17 Finnsson Skaldespiller , s Lillegaard, Leif B.: Dølen på Nesna , s , ill. Lillegaard, Leif B.: Høvdingen på Tjøtta , s , ill. Lillegaard, Leif B.: Læraren , s , ill. M. M.: Heimstaddiktaren Lars Jåstad ( ) /72, s , ill., litt. Marsten, Sigurd: Ola Grotnes , s , ill. Moe, Odd: Krigsseileren Johan Moe fra Brønnøy , s , ill., litt. Monsen, Robert: Aksel Neppelberg - amerikafareren som kom tilbake til heimbygda , s , ill. Mykletun, Sjur: Fra Helgeland til Ballybunion : Johan Heitmanns liv og skjebne , s. 8-21, ill., tab., litt. Mørk-Eidem, Bjarne: Stortingsrepresentanter fra Helgeland , s , ill., litt. Pettersen, Kristian: Edvard Havnø : helgelendingen som oppdaget det eldste Helgeland , s , ill. Rabliås, Ole: "Hajn Grønvikmo" , s , ill. (Red.): Til minne om den gamle skolelærer , s , ill. Rødli, Arne: Folkeminnesamleren Knut Strompdal , s , ill. Sagmo, Reidar: Klokkemakeren i Drevvassbukta , s , ill. Skavold, Harald: Bresel-Hans /72, s

18 Skavold, Harald: Øyvind Finnson Skaldespillar , s Skei, Hans H.: Av godtfolk vera fødd - Jon Klæbos biografi , s , ill., litt. Skuthe, Hjørdis & (Skuthe), Odd: Minner fra årene på Dønna , s , ill. Slåttum, Berit: Kunstner og tusenkunstner Hans Nordeng , s , ill., litt. Smørvik, Arne Magnus: Anton Chr. Bang : en kort livsskisse , s , il. Solbakk, Magnar: Møte med Dag Skogheim , s , ill., litt. Solbakk, Magnar: På tur med Arvid Sveli , s , ill. Solbakk, Magnar: Hvem eier Georg Sverdrup? , s , ill., litt. Solbakken, Klaus: Anne Marie-kirken , s , ill., litt. Solvang, Petter: Per Daversa , s , ill., litt. Steinmo, Kåre: Splitter-Nils , s Steinmo, Kåre: Torolf , s , ill. Storheil, Jarle: Anders Jakobsen, Hemnes , s , ill. Stormo, Anna Tomsvik: Far min - fisker og bonde , s , ill. Sunnanå, Olav: Sigfred Riksen 90 år , s , ill. Suul, Jon: Nasjonalparkenes far : Kristen Faye Krogh : et 100-års minne , s , ill., litt.

19 Svare, Bjarne: Vefsnpresten Ole Pedersen Broch og lagnaden hans , s Svarttjønnli, Sverre: Oberstløyntnant Arne Pedersen til minne , s , ill. Sveli, Arvid: Far og sønn Asla : skogpionerer på Helgeland , s , ill., litt. Sveli, Arvid: Harald Strøm : skaparen av Velfjord Bygdemuseum og Velfjord Bygdebok , s , ill. Sveli, Arvid: Martinus Olsen fra Sommersetåsen , s , ill. Sveli, Arvid: Olav Opsjøn - et portrett , s , ill. Svendsen, Wenche: Rosemaling i Gamle Vefsen på midten av 1800-tallet , s , ill. Sylten, Håvard: Ravald Baardsen - om leilendingsbonden som ble godseier og om Terråkgodsets oppkomst , s , ill., litt. Sørgård, Olav H.: Madagaskarmisjonæren David Jakobsen , s Tandberg, Bjørn: Dampbåtpioner - på Røssåga og de nærliggende fjorder : Johan Christian Marstrand Johnsen ( ) , s , ill., kart, litt. Tidemann, Rolf: Om billedhuggeren og kunstmaleren Birger Berthils fra Trælnes i Brønnøy ( ) , s , ill. Tilrem, Ole-Jørn: Norges største kystjeger , s , ill. Tysnes, Inge Ove: Han malte kysten vår , s , ill. Tåvær, Astrid: Skule Storheill - en kriger fra Helgeland , s , ill., litt.

20 Ulrichsen, Lillian: Fiskerguttene fra Gåsvær som emigrerte til Amerika , s , ill. Ulrichsen, Lillian: Gustav Strømsvik - arkeolog og eventyrer , s , ill. Ulvang, Oddvar M.: En smakebit av Eyvind Finnson Skaldespillers liv og diktning , s , ill., kart, litt. Vestvik, Jon: Overtro og bygdesagn : om en lite kjent samler av tradisjonsstoff fra Helgeland /99, s , ill., litt. Vikan, Per: Lysmesteren i Herøy , s , ill. Vonheim, Herlaug: Fortellingen om en husmann , s , ill., tab. Vonheim, Herlaug: Han førte Helgeland inn i barnelitteraturen , s , ill. Vonheim, Herlaug: Knut Strompdal /99, s , ill., litt. Wollan, Johan: Den siste viking? , s , ill. Zempel, Solveig: Introduksjon til O. E. Rølvaag : liv og verk , s , ill., litt. BOSETTING (kontakt vha brevskriving, flytting, inn- og utvandring til/i Norge og utlandet, migrasjon m.m.) Arnekleiv, Sigurd: Litt om utvandring til Amerika frå Nesna og Dønna 1867 til , s Botn, Ståle: Den store landsflukten : utvandring fra Helgeland , s , ill., litt. Christiansen, Louise: Anne og Maren Arntson reiser til Amerika , s

21 Grotnes, Elias: En utvandrers livshistorie , s Gulliksen, Øyvind T.: Brev fra Rana til John Rufsvold, Buffalo, Sør- Dakota, , s , ill., litt. Halvorsen, Anna & Villmo, Molvin: Agronomen, smeden, bygningsmannen, emigranten, farmeren, m.m. Nils Nilsen Valla , s , ill., litt. Hansen, Ivar Roger: Ivar Aasens reise til Helgeland , s , ill., litt. Haustreis, Valter: Kalk-Ola , s , ill., litt. Jacobsen, Kjell: Krutåga , s , ill., litt. Jacobsen, Kjell: Fra Jamtland til Vefsn : innflytting på og 1700-tallet , s , ill., kart., litt. Jacobsen, Kjell: Nyryddere og innflyttere i Grane ca , s , ill., kart, litt. Johansen, Rita: Et amerikansk "Sør-Helgeland" , s , ill. Kvanmo, Hanna: Å etablere seg i Rana på 50-tallet , s. 7-12, ill. Leland, Einar: Helgelendingar i USA , s , ill. Løvmo, Hans: Stubbebryteren - enkel og symbolsterk 100- årsjubilant , s , ill., litt. Monsen, Robert: Aksel Neppelberg : norsk-amerikaneren som kom tilbake til heimbygda , s , ill. Nermark, Jarle: Landnåm i Amerika , s , ill., litt. Rabliås, Ole: Då det var liv laga i utkantbygdene , s ,

22 ill. (Red.): Historien om en utvandrer fra Meløy og de som fulgte etter , s Smørvik, Per: Mikkjel Fønhus og Susendalen , s , ill. Sæther, Ola: Whist-brødrene på Murmankysten : en beretning om utvandring fra Korgen , s , ill., litt., kart Tjønnøy, Paul: Øyboerne flytter , s , ill. Ulrichsen, Lillian: Fiskerguttene fra Gåsvær som emigrerte til Amerika , s Villmo, Molvin.: Amerikabrev , s Aanes, Sissel: Emigranter fra Korgen : et hundreårsminne , s , ill., litt. BYGDEHÅNDVERK ( f. eks. brukskunst, båtbygging, husflid, snekkering, treskjæring) Bang, Rune: De nordlandske regattaer i 1890-årene : et hundreårsminne : litt om båtbyggere og premierte fra Hemnes , s , ill., kart, litt. Bjørvik, Oddvar: "Sov roligt" , s , ill., litt. Endresen, Bjørne A.: Sand brukt til maling i Rana , s , kart Enga, Einar: Om håndverkere og en "fellmakar" på en fjellgård om lag 100 år siden /72. - s Finnbakk, Torstein: Vikingskip fra Korgen gjennomførte 1920-tallets "Kon Tiki-ferd" , s , ill., kart

23 Grotnes, Ola: Båtbyggeren Jens Andersen Skonseng , s Gårdsvik, Mette & Klausen, Ann Kristin: Den røde topplua , s , ill., litt. Halsen, Svein: Tindved : den første innvandrer på Helgeland , s , ill., litt. Hansteen, Peder A.: Korndyrking og kvernbruk i Nesna før og nå , s , ill., tab. Holmslet, John Bang: Redskaper og verktøy i ei gardssmie og om hvordan de ble brukt : etter slik jeg husker det fra omlag år , s , ill. Holmslet, John B.: Gårdssmia sine minner , s , ill. Kjerringnes, Johan: Ski-produksjon i Røssvassbygdene , s , ill., litt. Klausen, Ann Kristin: Båtryene på Helgeland , s , ill., litt. Klausen, Ann Kristin: Feøya - egg- og dunvær på Helgelandskysten , s , ill., litt. Klausen, Ann Kristin: Fra gammel bygdenæring til profesjonell industri - historien om Nesna-lobben /99, s , ill., litt. Klausen, Ann Kristin: Kobberslageren i Strandveien , s , ill., litt. Langjord, Astrid: Nordlandsbunaden , s Leirvik, Sveinung: Iver Olså - kjent båtbyggjar i Åbygda, Bindal , s , ill. Lillegaard, Leif B.: Kvernstein mol i mørke netter , s , ill.

24 Mathisen, Tor & Sømnaboken: Båtbygging i Sømna , s Ness, Karin Johanne: Nordlandsbunaden for kvinner , s , ill. Pedersen, L. U.: En håndverkerfamilie i Brønnøy /72, s Pettersen, Åsmund: Utferdene med "Dragene" fra Helgeland i 1926 og 1929 : "episoder" eller lokalhistorisk interesse? , s , ill. Præsteng, Frithjof: Båtbygging, båthandel i Rana , s , ill. Ravatn, Torbjørn: Husflidsarbeid i Røsvasstraktene /72, s , ill. Reinåmo, Kari: Gamle bruksting fra garden Reinåmo i Korgen , s , ill. Sagmo, Reidar: Klokkemakeren i Drevvassbukta , s , ill. Severinsen, Anna: Anna Andersen i Grubblia - gardbrukar og treskjerar , s , ill., litt. Sognnes, Kalle: Kvernsteinsdrifta i Monsholet , s , ill. Steinmo, Kåre: Sølvsmeden på Steinmoen , s Svendsen, Wenche: Folkekunst i Vefsn på og 1800-tallet , s , ill. Sylten, Håvard: Båtbygging i Bindal , s , ill. Vestvik, Jon: Tjærebrenning på Helgelandskysten? , s. 84 -

25 88, ill., litt. Vonheim, Herlaug: Båtbyggertradisjoner i Velfjord , s , ill. Øksendal, Kjell: Elvebåten , s , ill. Åsvang, Arnt O.: Båtbyggertradisjoner i Vevelstad , s , ill. BYGNINGER (arkitektur, bruk, inventar, vern, av lokalhistorisk interesse) Bang, Kåre: Helgelendingenes deltakelse i Junkerfelttoget mot Nystaden og Nasa Sølvverk i 1659 altertavle , s , ill., litt. Bang, Rune: Lurøy kirke kommunens tusenårssted , s , ill. Bangstad, Arnulf: Komnesstuen på Vassås : det hviler et blått lys over den , s , ill. Bech, Einar: Det gamle folkebadet på Hemnes , s , ill., litt. Berntsen, Gunnar: Leirfjord bygdesamlinger , s , ill. Bjørnbeth, Lill Bruvik: Betraktninger i anledning en 100-årsdag , s. 7-18, ill. Bjørvik, Oddvar: Rana museum : en presentasjon , s , ill. Brændås, Kate Nærum: Nordlandslåna - en verneoppgave , s , ill., litt. Christie, Håkon: To romanske helgelandskirker : Alstahaug og

26 Herøy , s. 5-22, illl. Coldevin, Axel: En alterduk , s , ill. Coldevin, Axel: Problemer omkring Dønnes kirkes historie , s. 5-22, ill., tab. Ekroll, Øystein: Brønnøy kyrkje - ei "ny" mellomalderkyrkje? , s , ill. Enga, Einar: Byggeskikk fram til /72, s Fagervik, Oskar: "Oladalshytta" i Vefsn - et krigsminne , s , ill. Gleinsvåg, Tore: Dønna under hakekorset : Heia Kystfort, Nordøyvågen , s , ill., litt. Grimsby, Bjørn: Den samiske kåte , s , ill., litt. Grimsby, Bjørn: Om bumerker i Vefsn , s , ill., litt. Grotnes, Ola: Nordranen bygdemagasin , s , ill., tab. Grotnes, Ola: Samekapellet i Vilasund , s , ill. Gullsvåg, Per Morten: Vega kirke , s , ill., litt. Hansen, Kåre: Alstahaug prestegård , s , ill. Heldal, Tom: Fra kirkebygging til marmorjakt : bygningsstein på sørlige helgeland , s. 8-17, ill., litt. Jacobsen, Kjell: Glimt fra Vefsn Bygdesamling , s , ill. Jacobsen, Kjell: Hemnes bygdetun , s , ill. Jacobsen, Kjell: Hotellet i Mosjøen : Fru Haugans Hotel , s , ill.

27 Jenssen, Øyvind: Film om Velfjord bygdemuseum , s , ill. Jonsen, Jon: Burets plass på Helgelandskysten , s.65-68, ill., litt. Langerud, Henning: Gjenstander fra Helgeland i Nordiska Museet i Stockholm , s , ill. Langset, Arne: Nesna kyrkje /72. - s. 5-10, ill. Mikkelborg, Peder: Støtt kystfort , s, 101 Nielsen, Lars: Brønnøy kirke 100 år , s. 5-14, ill. Nygård, Svein: Skålvær handelssted , s , ill. Næss, Inga E.: I en gammel landhandel på Nes : "Karl Olsenbutikken" på Vega , s , ill. Ravatn, Torbjørn: Finnburet på Fagerbakken i Hattfjelldal , s , ill. Skorpen, Peder A.: Hustad kapell , s , ill. Smørvik, Per: Branntakstprotokollane som lokalhistorisk kjelde , s , ill. Smørvik, Per: "... en grundmuret Skorsteen af Graasten med Ildsted og Bagerovn" : om gruer og bakeromnar på og 1800-talet , s , ill., litt. Smørvik, Per: Helgeland - ein del av "røgovnens rige"? /99, s , ill., litt. Smørvik, Per: Kjellarhuset , s , ill. Smørvik, Per: Omnar og omnsrør av esje , s , ill.

28 Solheim, Paul: Herøy bygdesamling , s , ill. Solheim, Paul: Herøy kjerke , s , ill. Stendahl, Erling: Gammel altertavle , s. 115, ill. Sveli, Arvid: Velfjord bygdemuseum , s , ill. Sørhaug, Olaf Kjell: Træna kirke , s. 7-14, ill. Vonheim, Herlaug.: Velfjord kirke , s , ill. Øksendal, Kjell: Vefsn bygdesamling , s , ill. Øyen, August: Kirkestedet Vassås i Bindal , s. 7-15, ill, tab. Aasen, Simon: Dønnes gamle kirke /72, s , ill. DAGLIGLIVETS MANGE SYSLER (f. eks. barnelek, huslige gjøremål, tidsfordriv m.m.) Bjørvik, Oddvar: "Ein vart sterk til å kok kledan" , s , ill. Hansteen, Peder A.: Bruk av tobakk , s Larsen, Sverre Mogård: Å leike med skjell : en leikeaktivitet som forsvinner? , s , ill., litt. Løvmo, Hans: Sopelimen - et magisk skogprodukt , s , ill., litt. ETNOLOGI, SAMFUNNSFORHOLD, SOSIALHISTORIE Brox, Ottar: Kokfisk - 33 år etter /99. - s , ill.

29 Brønmo, Mette Siri: Et møte mellom bindalingene og den "moderne" industrien , s , ill. Coldevin, Aksel: Tjøtta - Dønnes - Mindnes : et stykke nordnorsk sosialhistorie , s , litt. Lindahl, Ingvar: Litt om brynestein på Helgeland , s. 7-10, ill. Grotnes, Ola: Nordranens bygdemagasin , s , ill., tab. Grønbech, Dagrunn: Kystkvinnen og levebrødet arbeidsmangfold og gjenvinning , s , ill., litt. Hansen, Kåre: "... Drukkenskab, Fylderie og Uskikkeligheder..." : om bakgrunnen for noen av de første gjestgiveriene på Helgeland /99. - s , ill., kart, litt. Hansen, Kåre: Litt om fattigvesenets arbeid for hundre år siden, med utgangspunkt i et møte i Tjøtta Fattigkommisjon , s , ill., tab., litt. Hansen, Kåre: Husmenn i Tjøtta , s , tab. Hansteen, Peder A.: Hva folketellingen i Nesna 1891 forteller om sosiale forhold , s Holmslet, John Bang: Harde tider , s Jacobsen, Kjell: Lensmannens 5-årsberetning , s , ill., tab. Jacobsen, Kjell: Om vefsningenes Bergens-gjeld , s , ill. Lorås, Jostein: Statleg styring og småbrukarkår på Helgeland /99. - s , ill., litt. Moe, Odd: Den gang rekruttene fra Vefsn og Rana hadde den største gjennomsnittshøyde , s

30 Nikolaisen, Berit: Fra en oppvekst på husmannsplassen Rørøyøya i Vega , s , ill. Roland, Hilde: Menneskenes landskap : om boplassene på Træna i yngre steinalder , s , ill., kart Slottemo, Hilde Gunn: Støv, skitt og sot - et arbeidshistorisk blikk på kjønn og kulturelle grenser , s , ill. Slottemo, Hilde Gunn: Støv, skitt og sot : et arbeidshistorisk blikkk på kjønn og kulturelle grenser. - Del , s., , ill., litt. Slåtterøy, Ottar: Glimt fra en husmannstilværelse , s , ill., kart, litt. Smørvik, Per: Husmannskontrakt frå Dønnes , s , litt. Smørvik, Per: Husmannsliv på Dønnes kring hundreårsskiftet , s Strøm, Harald: Fattigforsorg, omgangslegd , s Svare, Bjarne: Amtmann Hagerup om ekstraskatten og tilhøva på Helgeland for 200 år sidan. 1973, s Sønvoll, Simon: Farfars regnskaper , s , ill., tab. FISKERIER (havfiske i stor skala som f. eks. hvalfangst, Lofotfisket, sildefisket og det som er tilknyttet dette) Andersen, Ingvar: En fryktelig dag , s , ill., kart, litt. Drevvatne, Tore: Størjeeventyret på Helgelandskysten , s , ill., litt. Espeland, Wigdis Jorunn: Nordlandsfarten - eit møte mellom hardingar og nordlendingar , s , ill., litt.

31 Folgerø, Andreas: Sandnessjøen omkring hundreårsskiftet , s , ill. Grotnes, Ola: Av Johs. Jacobsen Tverbekks dagboknotater vedrørende storsildfisket i Åsvær og Lovund , s , tab Grønvik, Johan: "Det hender vel ofte..." , s , ill. Hansteen, Peder A.: Den store brennevinsdagen 25. mars , s Hansteen, Peder A.: Gamle fiskegrunner Handnesøya rundt /72, s , kart Hansteen, Peder A.: Tre landskjente notbaser fra Nesna , s , ill. Hermansen, Agnes: Lofotfolket kjem heim , s , mus.tr. Johansen, Einar D.: Helsevesen og drikkevannsforhold i fiskeværene på Helgeland rundt , s , ill. Johansen, Einar D.: "Vi jobbet på "Krabben"" : om krabbefisket på Helgeland og krabbefabrikken på Seløy de første tiår etter krigen , s , ill. Klæbo, Jon: Ho mor fær Lofotfolket sitt heim , s. 72 Ludvigsen, Alf: Kongetorsk , s , ill. Monsen, Robert: Ranværinger på kveitefiske i Åsvær for om lag 290 år sia , s , ill., kart, litt. Næss, Inga E.: Nils Grøtland frå Vega , s , ill. (Red.): Lofotbrev fra året , s , ill. Severinsen, Anne: Kokke i Lofoten - to kvinner fortel frå tida rundt

32 , s , ill., litt. Skorpen, Peder A.: Min første tur på vinterfiske , s Smørvik, Per: "Vi baged Mat-Kisterne strax efter Juul" : om lofotkosten gjennom tidene , s , ill. Solheim, Paul: Litt om fiske i Sandsundvær og Skibbåtsvær , s , ill. Steinmo, Kåre: Lofotferder i 1890-åra , s , ill. Svenning, Olav: Slik lofotfiskerne opplevde 9. april , s , ill. Toppen, Inger Pedersen: Fiskemedene i Brennstein , s , ill., litt. (Ukjent forf.): Noget om fiskerierne og folkets næring og brug i Helgelands fogderie i Nordlands ampt , s. 5-19, ill. Vestheim, Ole: Om fiskens gang i havet , s Wollan, Johan: Minner fra min første Lofot-tur i , s , ill. Ørnes, Edvard: Hvalfangst i Sydishavet : Edvard Ørnes skriver dagbok , s Ørnes, Edvard: På hvalfangst i Antarktis sesongene 1929/30 : dagbok for Edvard Ørnes , s FOLKELIGE TRADISJONER (f. eks. folkemusikk, "sosiale sammenkomster"; f. eks. bryllup) Hongset, Aksel: Et bondebryllup i Bindalen omkring , s , ill.

33 Larsen, Ove: Polstradisjonen i Drevja-bygda , s , ill., mus.tr. Larsen, Ove: "Vi har ikkje beire instrument enn fiolinen" - om folk og musikk i Drevja-bygda , s , ill., litt. Rabliås, Ole: Folkemusikk på Helgeland , s , ill., mus.tr. Stangen, Kari-Ann Dragland: "Særskilte tanker om giftermål" , s , ill., litt. FOLKEMINNE (sagn, regler, eventyr, rim, historier og annet tradisjonsstoff) Bang, Kåre: Diverse segner og fortellinger , s Bang, Kåre: Om udyr på Helgeland , s , ill. Bang, Kåre: Segner om Petter Dass , s Berg, Kåre: Noen fortellinger om ulv i Nordland , s Eilertsen, Arne: Det var en gang , s Enga, Einar: Bergsnovgubben , s Enga, Einar: Draugen , s Enga, Einar: Fegdlys , s Enga, Einar: Huldra og draugen , s Enga, Einar: Synske folk /72, s Gleinsvåg, Tore: Vardehaugen på Glein , s , ill. Grotnes, Ola: Sølvmora på Nasa og i Mofjellet , s

34 Grotnes, Ola: Å gjær julspel , s Hansen, Ivar Roger: Ivar Aasens reise til Helgeland , s , ill., litt. Hansteen, Peder A.: Tradisjon frå Handnesøya , s Ingulfsen, Ingulf: Spåkona Sibylla som spådde Mosjøens undergang , s Ingulfsen, Ingulf: Tre mann så spøkelse på Sundøya , s Jacobsen, Kjell: Røsdalsmordet : sagn og historie , s , ill., kart Jenssen, Øyvind: Sømnesvisa - et hundreårsminne fra Leirfjord , s , mus.tr. Johansen, Einar D.: Ueren og det "helllige" uershodet , s , ill., litt. Johansen, Odd: Sagnet om "Sølv-Jo" , s Kappfjell, Nils O.: En liten historie skrevet på sørsamisk og oversatt til norsk , s. 124 Klæbo, Jon: Ei rispe frå Nordland , s , ill. Laksholm, Anne: Om skrømt og overtro i gamle dager på Vega , s Ludvigsen, Alf: Fugler i tradisjon , s , ill. Ludvigsen, Alf: Skatten i Børgefjellet , s , ill. Lund, Andr.: Tosen i Bindalen : sagnet om dødningebenet, fortalt af Andr. Lund i "Ørebladet" , s , ill.

35 Løvmo, Hans: Sopelimen - et magisk skogprodukt , s , ill., litt. M., Sv.: Skrømt og anna rart frå gamle dagar , s , ill. Mogård-Larsen, Sverre: "Småjentan dainse nakjen" : om hvordan en uskyldig bånsull kan ha tradisjoner langt tilbake i hedensk tid /99, s , ill., mus.tr, litt. Myklebostad, Johan: Sagnet om Hårek på Tjøttas finneskatt : nedtegnet av Johan Myklebostad i 1940-åra , s , ill. Myrvang, Anfinn: Om sagn og sagnet om Svartisen , s , ill., litt. Nordås, Trygve: Ei bygdesoge frå Vefsn. fritt etterfortalt av Trygve Nordås , s Nordås, Trygve: Ho Kjersti-Marja og Kjersti-Marjeflåget : sagn frå Austerbygda i Vefsn fortalt av Peder Kristiansen Nordås , s , ill. Nordaas, Trygve: "Traalfiinn" frå Vesterfjella : bygdesoge frå Vefsn /72, s Ravatn, Torbjørn: Samiske eventyr frå Hattfjelldal , s (Red.): Samen og saivoene : samisk eventyr fra Hattfjelldal , s , ill. Risø, H. Olsen: Røverne i Revsdalen : folkesagn fra Lurøy , s Rønning, Einar: Sagn fra Sjona , s. 144 Skei, Hans H.: Av godt folk vera fødd - Jon Klæbos biografi , s , ill., litt. Solbakken, Per & Brygfjell, Harald: Et sagn fra Finneid i Hemnes. -

36 1993, s , ill. Sæterstad, Steinar: Segner fra Røsvatnet , s Tømmervik, Nilmar: Sankt-Olavsskotet i Reinesfjellet , s , ill. Vestvik, Jon: Overtro og bygdesagn : om en lite kjent samler av tradisjonsstoff fra Helgeland /99, s , ill., litt. Viik, Birgitta: Fallosen på Valhaugen på Glein , s , ill., litt. Villmo, Loyd: Forteller bygdehumoren noe om den eldre bygdekulturen? , s , ill. Vonheim, herlaug: Knut Strompdal /99, s , ill., litt. Westheim, Ole: Troll i berg : en historie om draugen , s Øksendal, Kjell M.: Heming Unge , s , ill. Aasen, Alf V.: Sagnet om Tora Gro , s , ill. FORENINGER, LAG, ORGANISASJONER Alterhaug, Leif: Mo Venstreforening : en partifødsel , s , ill., litt. Arnekleiv, Sigurd: Lokalhistorie : foredrag ved Helgeland Historielags 11-års jubileum , s Fagervik, Oskar: Vefsn Skyttersamlag , s , ill., litt. Gabrielsen, Kjell: historisk år for Redningsselskapet og 5. distrikt av NSSR , s , ill., tab., kart

37 Gjerstad, Roger & Berntsen, Knut: Båsmo 1. mai 1897 : en beretning om det første 1. maitoget i Nord-Norge , s Hauge, Knut: Veteran i Turistforeningen : fra "Fjell og Vidde" , s , ill. Jacobsen, Kjell: Bondevennene i Vefsn og Hattfjelldal , s , ill. Jacobsen, Kjell: De første abeiderforeningene i Mosjøen og Vefsn , s , ill, litt. Jøsevold, Martin: Erling Falk - den røde hemnesværing , s , ill. Kvitle, Trygve: Ungdomslagsarbeidet i Sømna , s Mathisen, Tor: "Bondevennene" i Velfjord og Vik , s , ill., litt. Myhre, Bjarne: Helgeland Historielag 40 år , s , ill. Salmelid, Tobias: Historien til Norsk Luthersk Misjonssamband på Helgeland , s , ill., tab. Smørvik, Per: "Helgelendingen" - også ein del av lagshistoria : Helgeland Historielag 40 år , s , ill., litt. Vonheim, H.: Fra Velfjord Historielags arkiv , s Åsvang, Arnt O.: Helgeland Historielag 25 år : betraktninger om stiftelsen av Helgeland Historielag og bakgrunnen for ideen , s. 7-15, ill. FORSKJELLIG (det som ikke kan plasseres i de øvrige emneordsgrupper direkte, eller artikler med så mange emner at de ikke passer inn i emneordsgruppene, eller er uklare i

38 innholdet) Arnekleiv, Sigurd: Brev frå Johan Augustinussen til Anton Christian Bang , s Bastesen, S. B.: Fra Skibbåtsvær i og 1890-åra , s Bremstein, Kristian: Gamle brev om redningsdåd og Bergens-tur , s , ill. Coldevin, Anny: Det va' engang en lokal , s , ill. Coldevin, Axel: To prakttepper fra Tjøtta og deres uoppklarte historie , s Einmo, Harald: Brev fra jekteskipper og handelsmann Hans Lund, Leland, til jektestyrmann Nicolai Kibsgaard f. t. Bergen , s , ill. Hansen, Ivar Roger: Fra Bryllupsdikt til Fiskervisa , s , ill. Hasven, Hans P.: Møte med de svarte hestene , s Holand, Kirsti: Det gamle samfunnet og døden , s , ill., tab. Jenssen, Øyvind: Arne Langset fra Nesna : bonden, lærerskolemannen og politikeren , s , ill., litt. Jenssen, Øyvind: Tomas i Refsneset : en grynder og pioner fra Nesna , s , ill., litt. Juvik, Lars Hansen: Johan Hanssøn Heitmann : sjøkaptein, forfatter, kartograf og naturvitenskapsmann , s , ill., kart Jåstad, Birger: Opptegnelsesbog af de vigtigste forhold jenem været fra 1891 for Anders G. Sommerseth og Oline Sommerseth , s.

39 88-90 Lommerud, Kristiane: Minder fra Herø Prestegaard i Nordland , s , ill. Ravatn, Torbjørn: Fra det gamle Hattfjelldal , s (Red.): Avskrift av "Helgelands Tidende" for 17. jan : Stortingets sammentredelse i februar 1871 ved stortingsmann Johan Augustinussen , s (Red.): Lofotbrev fra året , s , ill. Rønning, Einar: Notater fra Sjona /72, s Skorpen, Peder A.: Ungdomstunet på Herøy sommeren /72, s Smedseng Norveig: Hvordan havnet edle franske tepper på Tjøttagodset? , s Vonheim, H.: Gammalt frå Velfjord : då Lars Hermansen Aspås og Sivert Nielsen kapprima , s Warstad, Ingvald: Et pust fra fortiden , s , ill. Westheim, Ole: En tildragelse på en holme , s FOTOGRAFISAMLINGER (private fotosamlinger av lokalhistorisk interesse) Bergsnev, Irene: Fredsåret 1945 på Helgeland i bilder - et 50- årsminne , s , ill. Bosness, Liv B.: Gamle bilder , s , ill. /Sandnessjøen/ (Red.): Fra Hemnesberget , s. 103, ill.

40 (Red.): Sandnessjøen i gamle dager , s , ill. GÅRDSHISTORIE Bang, Kåre: Fra et gårdsregnskap , s , tab. Bjørkan, Aasmund: Trekk fra Offersøys historie , s , tab. Eilertsen, Arne: Fjellgården Bredik , s , ill. Endresen, Bjørne A.: Sellanrå - nybrottsplasssen som er verdenskjent fra nobelprisromanen "Markens grøde" , s , kart Engen, Trygve: Soga om en gamal gard , s Hansen, Kåre: Alstahaug prestegård , s , ill. Hansen, Kåre: Eierforhold på Bærøy fra 1700-tallet til år , s , ill., tab. Hansteen, Peder A.: En gammel gård i Nesna : utdrag av gårds- og ættebok for Handstein gnr. 8 og Hagen gnr. 9 i Nesna : tildelt Norges Bondelags diplom for gardshistorie og for ættegransking i , s , ill., tab. Hansteen, Peder A.: Saura i Nesna : borgerleie, jektefart, gjestgiveri, handel , s , ill., tab., litt. Jakobsen, Kurt: Om en jordegave til Herøy kirke etter reformasjonen , s , tab. Jakobsen, Kurt: Skibbåtsvær i Herøy : bemerkninger til en familie Leth og bosettingen på 1700-tallet , s Jenssen, Øyvind: G.nr. 84 Randalen - en gård som ble borte , s , ill., litt., kart

41 Knapstad, Fritz: Bureising , s , ill., litt. Liland, Petter J.: Stadnamn og gardshistorie , s , ill., tab. Moe, Odd: Skjøte på gårdsbruk i Brønnøy tinglag år , s , ill., litt. Moe, Odd: Vikingtidsgarden på Mo i Brønnøy , s , ill., kart, litt. Rabliås, Ole: Linvika - ein fjellgard ved Røssvatnet , s , ill. Smørvik, Per: Kjellarhuset , s , ill. Småli, Arnfinn: Hinderåga - nedlagt gård med dramatisk historie , s , ill., litt. Solheim, Paul: Prestegarden på Sør-Herøy : nokre gløtt inn i gamal tid , s Sørvoll, Simon: Et arveskifte fra 1840-åra : hva fantes av løsøre på en gård i øydistriktet på Helgeland? , s Wik, Birgitta: Kulstad - en gard med lange tradisjoner , s , ill. Wik, Birgitta: Sandnes - en storgard i jernalderen : nye arkeologiske undersøkelser i gardshaugen på Sandnes i Sandnessjøen , s , ill. HANDEL (f. eks. Bergens-handel, lokal virksomhet, martnaer) Bech, Asbjørn: Ludvig Schultz Knoph : kjøpmann og propietær på Helgeland , s , ill., litt.

Ho mor på Blomsøya. Fiolinmeister fra Helgeland Taktekking med treshingel Pasientbiblioteket Alstahaug og omegn Slektshistorielag.

Ho mor på Blomsøya. Fiolinmeister fra Helgeland Taktekking med treshingel Pasientbiblioteket Alstahaug og omegn Slektshistorielag. www.helgeland-historielag.no Årgang 33 Nr.1 2014 Ho mor på Blomsøya Side 4-5 Fiolinmeister fra Helgeland Taktekking med treshingel Pasientbiblioteket Alstahaug og omegn Slektshistorielag 2 Helgeland går

Detaljer

ARTIKKELINDEKS FOR FAUSKEBOKA 1980-2004

ARTIKKELINDEKS FOR FAUSKEBOKA 1980-2004 ARTIKKELINDEKS FOR FAUSKEBOKA 1980-2004 Forfatterindeks FORFATTER TITTEL EMNE ÅR Andersen, Ola Minner fra frigjøringsvåren Minner 1995 Andersen, Unni Blandakor 50 år Musikk 1998 Andreassen og Øines 22.

Detaljer

Landingen, 1976-, Register

Landingen, 1976-, Register Land Museum Landingen, 1976-, Register Årgang Side Forfatter Tittel Stikkord 1976 7 Lands Museum Om årboksiden Artikkel 1976 9 Kulturstyret, N. og S. Land Hilsen til "Landingen" Artikkel 1976 11 Schou,

Detaljer

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu

Storå/Jågåsijdda. Av Finn Rønnebu Storå/Jågåsijdda Av Finn Rønnebu Vi må fram mot år 1700 for å finne en slags kontinuitet i bosettinga på Storå. Kildene før den tid er sparsommelige. I 1685 betaler sjøfinnen Clemet Joensen Korn- og Ostetiende.

Detaljer

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er

Lederen har ordet Tiden flyr og snart er Røyken Historielag Lederen har ordet Tiden flyr og snart er det jul igjen! Det går jo så altfor fort. Har vi fått gjort noe siden sist da? To markvandringer er avviklet. 1. juni var det fint vær og mange

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Ombrukket 2-07.qxp:Ombrukket 2-05 - ny 30-11-07 15:45 Side 1 ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 2 2007 Årgang 31 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. november 2007 Formannens spalte... 2 Skigardskurset... Østfold

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

Julekatalogen 2013. Katalog 94. www.nynorskantikvariat.no

Julekatalogen 2013. Katalog 94. www.nynorskantikvariat.no Julekatalogen 2013 Katalog 94 www.nynorskantikvariat.no Julekatalogen 2013 Velkommen til katalog 94. Det skal ikkje vante på julelesnad i år. I denne katalogen finn du meir enn 600 julehefte og bøker som

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 4 - Desember 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Invitasjon til juletrefest 11. januar Innkalling til årsmøte 12. februar Tekst og bilder

Detaljer

Bokliste Sist oppdatert 24. juni 2015 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no

Bokliste Sist oppdatert 24. juni 2015 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no Bokliste Sist oppdatert 24. juni 2015 Nome Antikvariat www.nomeantikvariat.no Bokliste Oppdatert 24. juni 2015. De ordinære katalogene vår inneholder bare en brøkdel av bøkene vi har i hyllene. Men registrering

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

SYDVESTEN. Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda

SYDVESTEN. Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda SYDVESTEN LOKAL- OG SLEKTSHISTORISK MAGASIN FOR ROGALAND Kr 30,- NR. 4 2011 37. ÅRGANG Av innholdet: Landsmøte i LLH Postkort fra Lauperak Bjerkreimsfana Nedstrand bygdemuseum Suldalskjelda SYDVESTEN Lokal-

Detaljer

Magnus kom. til sjakk-nm

Magnus kom. til sjakk-nm BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Magnus Carlsen sjarmerte sjakkeliten tirsdag. Magnus kom Nr. 5 til sjakk-nm Sjakkongen kom direkte til NM i Tønsberg fra store turneringer milevidt unna Norge.

Detaljer

GÅRDEN HØYUM I ONSØY

GÅRDEN HØYUM I ONSØY GÅRDEN HØYUM I ONSØY FAMILIEHISTORIE MED SLEKTSREGISTER FOR SLEKTENE REKLINGSHOLM I RÅDE OG SKJELIN I BORGE Skrevet av Solveig Korseberg 1 FORORD Denne slekt- og familiehistorien er i første rekke for

Detaljer

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6

Odd Fellow. Bladet 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang. Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Odd Fellow 1 00 Organ for Den Uavhængige Norske Storloge I.O.O.F 77. årgang Forsidebildet: Det gamle Ordenshuset i Horten Les i bladet: Intervju med Storsire Oddvar Granlund se side 6 Les i bladet: Intervju

Detaljer

GUNVOR & RASMUS HÅLAND

GUNVOR & RASMUS HÅLAND GUNVOR & RASMUS HÅLAND - EN SLEKTSHISTORIE I TEKST OG BILDER FORORD: Å kjenne sine egne røtter er vel noe som blir viktigere etter hvert som en blir eldre selv, og selv om jeg fremdeles har noen skrevne

Detaljer

Nummer 3 2011 17. årgang

Nummer 3 2011 17. årgang Sørum-Speilet Nummer 3 2011 17. årgang ASBJØRNSENS 200- ÅRSJUBILEUM FEIRES 15. JANUAR 2012 Arrangementet blir omfattende og vil kaste lys over meget av Asbjørnsens virke, ikke bare som eventyrsamler, men

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Nr. 6. November 2012 65. årgang. Høst i Åstdalen Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 6 November 2012 65. årgang Høst i Åstdalen K L O K K E K L A N G NOVEMBER 2 0 1 2 Redaktøren hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd

Detaljer

Til etterkommere av Jonetta og John Holden

Til etterkommere av Jonetta og John Holden Til etterkommere av Jonetta og John Holden Jonetta f. Olsbakk 20.mai 1892 d. 16.august 1987 John f. 10. april 1892 d. 23.juli 1979 ~ 1 ~ Eriksæter Knut Eriksen het en mann som i 1644 besidder Pladsen Klingenberg

Detaljer

Jegerkurs i undervisningen

Jegerkurs i undervisningen KONTAKTORGAN FOR TOMB NR. 3 2007 54. ÅRGANG BANDET Jegerkurs i undervisningen s.18 Tomv V.I.L s. 10 Nytt studietilbud s. 16 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Leder... 3 Tomb Fagskole godt igang... 4 Andakt... 5 Nytt

Detaljer

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875

Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 Simon Asbjørnsen f. 1807, d. 1875 2 SEVALD SIMONSEN Etterkommerne til Simon Asbjørnsen Haustveit og Malena Eilevsdatter Soma EGET FORLAG Stavanger 1962 Ny og noe oppdatert utgave 2010 ved Asbjørn Simonsen

Detaljer

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag.

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. Her er en del bilder med tekster som er sent inn til Ringerikes Blad Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. den 20. november 2002. FRA GAMLE DAGER FEGRIBAKKEN; Hvem har opplysninger

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG. God Påske!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG. God Påske! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2004 11. ÅRGANG Barnekoret Shalom feirer 25-års-jubileum i mars. God Påske! Sogneprestens spalte Gi meg vann! Uten vann intet liv. Du og jeg består i hovedsak av vann og

Detaljer

Artikler nr. 5 2000 6. årgang

Artikler nr. 5 2000 6. årgang Sigurd Ribbung og Håkon Håkonsson på Romerike I Håkon Håkonssons saga er bygda Skaun nevnt to ganger, begge i forbindelse med kongens kamp mot ribbungene. Det var islendingen Sturla Thordarson (29.07.1214-30.07.1284)

Detaljer

NANNESTAD MENIGHETSBLAD

NANNESTAD MENIGHETSBLAD NANNESTAD MENIGHETSBLAD NR. 2 - MAI 2014-41. ÅRGANG Seksåringer i Holter kirke, dåpsbarn og liturg i Bjørke kirke og fra gudstjenesten på Bekkestua Påsketro - pinsetro Snart skal vi feire pinse. Om vi

Detaljer