MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr God påske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2013. God påske"

Transkript

1 Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr God påske

2 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent: mandag, onsdag, torsdag, fredag tirsdag. Sekretær: Magnhild Bendiksen Telefon: KIRKEVERGENS KONTOR Åpen alle hverdager kl Telefon: / Kirke & menighet utgis av Lenvik Menighetsråd med inntil 4 utgaver i året. Bladet trykkes av Follo trykk AS Langhus, og finansieres med annonser og gaver (frivillig abonnement). For å kunne dekke det som skjer, er vi avhengig av at dere tipser oss om det som skjer i deres kapell eller kirke. Eller enda bedre: At dere tar bilder og skriver noen ord, og sender det til adressa vår: Send din gave til bankgiro Redaksjonskomité: Torbjørn Konradsen, Telefon: Arnt Iver Elvemo, Kåre Norum, sokneprest Ruth Astrid Stellmacher, leder menighetsrådet. Databehandler: Asbjørn Berglund Frist for innlevering av stoff til neste utgave: 10 juni Takk for alle gaver og bidrag til menighetsbladet! I tillegg til at dere hjelper oss å finansiere bladet, er deres støtte en viktig oppmuntring for oss som jobber med "Kirke & menighet". Kirkeverge: Ann-Eva Hanssen Tlf.: Sekretær: Mona Rundmo Tlf.: Sokneprest: Ruth Astrid Stellmacher Tlf.: / Kapellan: Glenn Hadland Gibostad. Tlf.: / Prestevikar : Jan Ole Berntsen Rossfjord. Tlf.: Prost: Sigurd Skollevoll Tlf.: / Seniorprest: Rolv Bruun Tlf.: Kantor: Jon Blamire Tlf.: Organistvikar Sarah Blamire Tlf.: Diakon Kjellrun Skoglund Tlf.: Menighetspedagog: Merete Rustad Tlf.: / Ungdomsprest / kateket: Frank Stellmacher Tlf.: / Menighetsrådsleder: Aslaug Bønå Leiknes. Tlf.: BLOMSTERFOND / BLOMSTERKORT Ved å benytte menighetens blomsterkort ved begravelser hedrer du den avdøde samtidig som du kan bidra til forskjønnelse av den kirkegården der vedkommende får sitt siste hvilested, eller andre kirkegårder etter ditt eget ønske. Beløpet du betaler er valgfritt, - minstepris kr 100. Innkomne midler settes på fond til de ulike kirkegårdene i Lenvik og benyttes ved behov. Blomsterkortene kjøpes v/kirkevergens kontor i Finnsnes kirke: Eller ved å ringe tlf Du kan be om at blomsterkortet blir formidlet til rette vedkommende dersom du selv ikke kan være tilstede under begravelsen. GIVERTJENESTE Mange menigheter benytter seg av fast givertjeneste for å kunne finansiere sine aktiviteter. Også i Lenvik menighet har vi mange gode tiltak som drives av ansatte og frivillige, og vi er avhengig av gaver for å kunne fortsette med dette. Hvis du ønsker å delta i fast givertjeneste i Lenvik menighet, kan du benytte konto nr til Lenvik sokn. Pengegaver gitt til en del frivillige organisasjoner gir rett til skattefradrag. Blant disse er Den Norske kirke. Minimumsbeløp for skattefradrag er kr 500 og maksimumsbeløp kr Husk å merke gaven med personnummer hvis du ønsker at den skal registreres i forbin delse med skattefradrag.

3 3 Kjære Lenvik menighet og alle dere der ute! Først av alt: Stor takk til alle bidragsytere, skribenter, frivillige medarbeidere og ansatte, og ikke minst stor takk til våre annonsører og dere som har bidratt med pengegaver. Det varmer og gjør det mulig å utgi Kirke og Menighet. Lenvik menighet syder av liv, og har et vell av aktiviteter og tilbud, som kan ta pusten fra noen og hver. Tilbudene står i kø, hvor ansatte og frivillige legger ned et stort og viktig arbeid det står respekt av. Kirken huser mange under sitt tak, og takhøyden er større enn en får inntrykk av ved første øyekast eller et flyktig besøk. Til de av oss som måtte mene at kirken er sneversynt og livsfjern, og ikke minst at menigheten består av få og spesielt interesserte, har vi et godt råd: Stikk innom og gjør egne erfaringer. Noen har gått vegen før oss! Og nå er påsken her igjen Sjølsagt gleder vi oss til påskeferien med skoleferi og fridager, familiekos, skiturer og sol, hytteliv, reiser og fri fra alt mas og kjas Verdier vi på ingen måte skal underslå. Men nå er det nå engang slik at mennesket lever ikke av brød alene. Og i tråd med dette er det nærliggende å rette blikket mot kirkens viktigste høytid påsken. Den kristne kirke i alle deler av verden feirer på ny og på ny påskens undere og mysterier etter sine tradisjoner, og markerer fundamentet for den kristne tro: Jesu lidelse, død og oppstandelse. Den gang for mer enn 2000 år siden ble den første lille menighet etablert. En verdensreligion var født, og teller i dag mer enn 2 milliarder mennesker rundt om i alle deler av verden. Jesu etikk, ord og handlinger, beskrevet gjennom evangeliene, skapte ny kraft og inspirasjon, som har fenget mennesker til alle tider til å leve sine liv i tråd med Mesterens ord. Spesielt vil vi tro at Bergprekenen (Matteus, kap. 5 7) har gitt mange en tankevekker og oppvåkning. Og sjøl om enkeltmennesker, stater og kirken har feilet opp gjennom århundrene og brukt sin makt på en heller ukristelig måte, har Jesu ord og gjerninger til alle tider stått som et fyrtårn og vært en ledetråd til nytenkning, og tross alt ført til en mer human samfunnsorden. Det vil heller ikke være ukjent at vår kultur billedkunst, litteratur, etikk/lovverk, oppdragelse, musikk og språk har nære relasjoner til det kristne budskap. Også i vår sammenheng har påsken til denne tid vært en viktig kirkelig høytid, og ennå lyder Grundtvigs mektige påskesalme fra våre kirker: Påske morgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid, og Redningsmannen er oppstanden, Er oppstanden i morgengry! Mektig er budskapet hvor dikteren i malende ordelag setter ord på påskens mysterium og markering av vår kristne arv og tro. Norge er i dag langt på veg et sekulært og flerkulturelt samfunn. Det skal vi ta hensyn til. Men vi skal ikke nødvendigvis kaste vrak på vår egenart og vår kulturelle arv fra de som gikk vegen før oss. Det blir for historieløst, samt at grunnlaget for å bygge det gode samfunn blir for spinkelt. Gode og varme ønsker om en velsignet påskehøytid! Redaktør Torbjørn Konradsen

4 4 Biskopens påskehilsen Det finnes rom i vårt indre som vi sjelden åpner. Jeg tenker på døden. Den er det vanskeligste av alt, og samtidig det mest naturlige. Vi vet hvor skjør tilværelsen er. Stadig minnes vi på det. Tidens tann gnager på oss alle. Vi ser venner som vi ikke har truffet på lenge og tenker: Det er rart hvor gammel han eller hun er blitt. Eller vi ser det på våre egne barn. Slekters gang i menighetsbladet forteller om et liv som går altfor fort. Etter hvert tar andre vår plass. Den kristne tro hyller dødens overmann. Han kalte seg selv for det evige liv. En del syntes det var absurd. Noen dro seg unna. Andre ble opprørt og arg. Dødens overmann Evigheten, som vi forbinder med døden, uttrykkes ofte i bilder. Det tales om gater av gull, en perleport, harper og englevinger. Ofte naive bilder, men de må forstås som symboler. Uten bilder kan man ikke forstå det som ligger bak vår fatteevne. En gang sa Jesus: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, er gått over fra døden til livet. Jesus taler om nuet, ikke om fremtiden. Det finnes en evighet eller en udødelighet for det menneske som i tillit lever sammen med denne dødens overmann. Å tro på ham er ikke noe krampaktig forsøk på å underkaste seg noe man ikke vil. Man må ikke underskrive en kontrakt eller begi seg ut på saker og ting som man synes er underlige og skremmende. Det holder å la seg gripe av ham som kalles dødens overmann og gi plass for sin lengsel etter Gud. For din lengsel etter Gud er hans lengsel etter deg. Kristen tro er ikke noe valium mot dødsangst. Den er ikke et middel man tyr til når medisinene ikke lenger virker. Men for det mennesket som frykter døden, som er urolig for alderdommen, som er redd for den store ensomheten, finnes bare ett råd: Lytt til og stol på den personen som frimodig hevdet at han er Gud. Så får du del i et annet liv, midt i det vanlige livet. Det er troens mysterium og påskens glede! Velsignet påske. Per Oskar Kjølaas Benytt Blomsterfondet Blomsterkort får du kjøpt via Telefon nr

5 Gudstjenester og trosopplæring 5 Arbeidsmøter i menigheten v/sokneprest Ruth Astrid Stellmacher Vi har lenge jobbet med reformen av gudstjenester og liturgi i vår menighet. I den forbindelse har biskopen også bedt oss gå gjennom antall gudstjenester og fordelingen av disse, den såkalte gudstjenesteforordningen. Dette er viktige spørsmål som berører mange, og derfor er det viktig for oss å høre menighetens mening om dette. Hvor mange gudstjenester skal vi feire i de ulike kirker og kapell? Hva slags gudstjenester skal dette være? Er nok eksempler på spørsmål vi ønsker å drøfte. I tillegg skjer det endringer i trosopplæringen. Lenvik menighet har lenge vært prosjektmenighet, og har fått midler til å prøve ut forskjellige tiltak for barn og unge. Nå er prosjektperioden over, og vi skal lage en plan over trosopplæringen i menigheten. Denne planen skal dekke aldersgruppen 0-18, og gi en oversikt over trosopplærings- tilbudet i menigheten. Underveis i denne prosessen, ønsker vi innspill fra dere for å gjøre denne prosessen bredest mulig. Det er også viktig for oss at de tilbud vi gir i best mulig grad passer lokalsamfunnet, og at vi i samarbeid kan skape arenaer der barn og unge kan lære om, utforske og vokse i den kristne tro. I den forbindelse har vi startet opp en serie med såkalte arbeidsmøter, der vi vil treffes over en kopp kaffe for å snakke om hva dere ser som muligheter og behov knyttet til deres kirke/kapell. Første møte hadde vi en januarkveld på Husøy, og resultatet av samtalen der, er flere familiegudstjenester, og oppstart av ei barnegruppe med fokus på sang. På Sandbakken var det en samtale om gudstjenesteforordningen i forbindelse med årsmøtet i kapellforeningen, og her kom det forslag til endringer i ulike typer gudstjenester. Utover vinteren og våren vil vi fortsette denne runden, og håper på gode samtaler og gode innspill til gudstjenester og trosopplæring i menigheten!

6 6 Rossfjord Søndagsskole Rossfjord søndagsskole slik den framstår i dag, ble startet i løpet av 1993 og En sykepleier ved Rossfjord alders- og sykehjem hadde hatt dette i tankene en stund, og hun fikk med seg en annen sykepleier ved institusjonen, som også ville være med på dette. Dette var Evelyn Elvemo og Mai Liss Bendiksen. Frode Magnar Andersen hadde høsten 1993 to samlinger med 4-åringene med utdeling av 4-årsboka. Og her drøftet de en evt. søndagsskole oppstart. Problemet var å finne passende lokale til dette. Dette fant de i kjelleren på Lenvik aldersog sykehjem. ( Det som i dag heter Rossfjord sykehjem og servicesenter) Sammen startet de opp Rossfjord søndagsskole annenhver søndag i kjelleren på alders- og sykehjemmet. De fikk mye hjelp og støtte fra Inger Bekken, som var prest i Rossfjord, og også fra hennes mann, Frode Magnar Andersen. Lokalene i kjelleren var trange, og de hadde en hel del arbeid med ordning og flytting for hver gang de skulle ha søndagsskole, og etterpå en god del arbeid for å ordne lokalene tilbake slik de var. Søndagsskolen var en suksess, og svært mange barn, men også voksne møtte sammen med barna sine til søndagsskolen. Søndagsskolen ble som navnet tilsier, holdt på søndager, men etter en samtale med foreldre, ble søndagsskolen lagt til onsdager. Foreldrene mente at søndagene var en dag hvor familien var samlet og ville oppleve noe sammen. I startfasen hadde R. søndsk. lite utstyr, men etterhvert fikk de pengestøtte fra Lenvik menighetsråd, og etter 1998 meldte de seg inn i Søndagsskoleforbundet, og fikk da midler fra Frifondet. Under Rossfjordagene hadde de suksess med søndagsskoletilhengeren, lånt fra Troms søndagsskoleforbund. Her fikk de en stor overraskelse! Det møtte opp en stor mengde foreldre med barna sine - rundt 80 barn - så det ble trangt om

7 7 plassen, og karamellkasteren måtte etterfylles hele tiden. Høsten 2006, flyttet søndagsskolen inn i det nye menighetshuset som nå heter Flerbrukshuset. Her fikk de eget rom, mer utstyr og stor hjelp fra presten- Anette Stenseng. Her kunne de også utvide søndagsskolen med servering til barna, bl. annet frukt,grønnsaker og kjeks. Arbeidet kan være krevende til tider, sier de to, og de kan være trette og slitne etter en lang arbeidsdag, og så skal de fortsette med søndagsskole og klubb, men det merkelige er, sier de, at når det er over, har de fatt nye krefter og føler seg opplagt. I sannhet«som din dag, så skal din styrke være» I kjelleren på institusjonen hadde de over 20 barn, ofte med foreldre, men etterhvert ble det færre, men med en trofast gjeng mellom 5 og 10 stykker. I Flerbrukshuset fikk de utvidet tilbudet med en klubb for de over 8 år, og her fikk de gitt tilbud som bibel fortellinger, bønn, papirbretting, baking, kortlaging, lage esker, knuter, øver inn nye sanger, lager klær til dukker og også matservering. Disse ungene møter trofast opp og trives. Det har vært reg, 17 barn til klubb aktivitetene. Før jul dette året kledde søndagsskolebarna seg ut, og de framførte Juleevangeliet på en så fin måte at man tydelig kunne se tårene i øynene på noen foreldre. I årene har også søndagsskolekonsulenten vært innom, men dette året har vi ikke hatt tilsatt noen søndagsskolekonsulent i Troms. Det ser ut for at det videre arbeidet har interesse, og kan fortsette, men de to synes at alderen siger langsom innover dem, og de ønsker og ber om at yngre krefter vil overta dette arbeidet. Og vi kan bare ønske søndagsskole og klubben velsignelse over arbeidet, og at nye krefter kan føre dette videre inn i framtiden. Av Arnt Iver Elvemo

8 8 Josef Fra Fridtjof Eriksen har Menighetsbladet fått denne bibelfortellingen gjenfortalt og skrevet i verseform. De av oss som har levd en stund og hadde faget Bibelhistorie på skolen, minnes nok den åndeløse spenningen når læreren fortalte om Josef som ble kasta i brønnen av brødrene sine på grunn av sjalusi. Senere ble han solgt som slave til Egypt, hvor han endte som Faraos høyre hånd. Av Fridtjof Eriksen. No vil eg fortelje ei soge så sann om Josef den staute frå Kanaans land. Han var i sin ungdom ein drøymar så stor. Han drøymde om brørne, om far og om mor. Dei stod der som kornband, som måne og sol, og bøygde seg djupt framfor han på sin stol. Av faren så fekk han ein kjortel så dyr. Då var det som hjarta hos brørne tok fyr. Dei fyltes av hat og av avind så stor. Dei snudde han ryggen og sa kje ei ord. Så var det ein gong at hans far bad han gå over villande hei for til brørne å sjå. Han pakka sin sekk, sa farvel til sin far. Og ut på ei fårefull ferd no det bar. Då Josef fekk auge på brørn vart han glad. Men brørne la råd, og dei mælte og sa: Der har vi den drøymar og pappagut sæl. No tar vi han beinast og slår han i hel. Men Ruben, dei eine av brørne hans sa: Nei, det er for gale å livet hans ta. Vi kastar han heller i brønnen så djup. Det har han fortent denne storkaren glup. Dei tok av han korteln og dypp an i blod, og gav han til usæle faren med bod: Vi fann denne drakt i ein tamarisklund. Eit rovdyr så arg må ha rive han sund. Og faren han kjende den kortel så vel: Ein ulv eller bjørn har slått Josef i hel. Han gret over tapet av sonen så kjær. Og sorga var bunnlaus, og sorga var svær. Men Josef vart seld til ein rik handelsmann. Han frakta han med seg til faraos land. Og der vart han seld til ein hovding, som trell. Der hadd han det det bra, og han skikka seg vel. Men kona i huset på Josef gav ans. Ho var så forelska og ville bli hans. Ho lokka på Josef, ho trygla og ba og ville han med seg til senga si ta. Men Josef seg vegra med kraft og med fynd: Korleis skulle eg kunne gjera den synd? Då vart ho så eitrande sinna og sur: Og ta denne slaven og set han i bur. Og kona i huset ho fekk viljen sin. Dei kom og tok Josef og låste han inn. Men Gud var med Josef i fengselet og. Han følgde med honom og vel til han såg. Ein dag der i fengslet då råka han på to nedstemte karar som ville ha råd. Den eine var bakar med deig i sitt trau. Den andre var munnskjenk med vinen så raud. Dei hadde sin farao tråkka på tå, og no var dei hamna bak lås og bak slå. Kvifor var dei nedstemt og trist og tafatt? Dei hadde dei raraste draumane hatt. Munnskjenken drøymde han farao rakk eit beger med vin, og som farao drakk. Draumen til bakar n var minst like rar. Tre korger med mat han på hovudet bar. Og maten låg open i korga på topp. Men fuglane kom og åt kakene opp. Og Josef han tyda dei draumane slik: Om tre dagar skal ein av dykk liggje lik. Og det er du bakar, uheldige mann. Mens du kongens skjenkar vert løyst frå ditt band. Men hugs, kjære vene, når du går din veg då må du kje gløyme å tenkje på meg.

9 9 Men farao, kongen, den høgvyrde mann han var ikkje glad no om dagane, han. Han hadde hatt draumar som gjorde han redd, om beitande kyr attmed Nil-elvas bredd. Kva skulle dei tyde dei beitande kyr? Han måtte få svar, no var rådene dyr. Dei budsende Josef: Kan du gje oss svar på dei nagande spørsmål vår farao har? Og Josef han svara og gav kongen råd: No er det på tide å åkrane så. Og så kom det sju år med velfylte aks, og deretter sju år då ingen ting vaks. Og Josef fekk ære og kongeleg makt. Mange sitt liv i hans hender vart lagt. Men også i Kanaans land var det skort på det daglege brød, så dei måtte dra bort. Dei hadde fått nyss at i Nil-landet der var det flust opp av mat, og av kornbingar svær. Dei kom framfor Josef, sin kjøteleg bror og bøygde seg redde og audmjukt til jord. Og kjenslene strøymde på Josef som flaum. Han såg og han mintes ein underleg draum. Han vaska sitt andlet, strauk tårene vekk, og brørne fekk livberging, sekk etter sekk. Så tok dei på vegen til Kanaans land. Men Simeon vart teken som utvekslar, han. Dra heimatt til Kanaan og hent dykkar bror, for no vil eg sjå kva som inni dykk bor, sa Josef til brørne då dei drog av stad, for lyder de bøna mi, då vert eg glad. Så kom dei til Jakob og meldte og sa: at no må vi Benjamin bror med oss ta. Nei, mister eg han og, min kjæraste gut då vil eg gå under i sorg og i sut. Men nauda var stor, så det var ikkje råd. Hans veslegut kjær måtte og med dei gå. Då Josef såg bror sin som var han så kjær, då strøymde det på han dei kjenslene svær. Han gjekk til sitt kammer og tårene rann, for Josef han elska sin veslebror, han. Så fylte han sekkene til sine brør. Han var ikkje snau, det var litt av ei bør. Men brått før dei visste, dei vart henta att av barske soldatar som trugande sa: Kva meining har de med å stele og ta det dyraste sølvstaup vår høgherre eig, og finn vi den syndar, ja då er han feig. Så opna dei sekken. Du storaste min! I sekken til Benjamin der ligg og skin Josef sitt sølvstaup, det var som eit sjokk. Og hjarta til brørne i bringa det sokk. Dra heimatt til Kanaans land og fortel at Benjamin-guten må bli her som trell. Men Juda stod fram, gjekk imellom og sa: Nei, spar velse Benjamin, meg kan de ta. Då var det at Josef, den høgvyrde mann opna sitt hjarta og reiv alle band: D er Josef som ein gong ein staskjortel bar. Å sei kjære brørn mine, lever min far! Ja, faren vår lever, og no vil vi dra heimatt til Kanaan jublande glad. Så drog dei tilbake og henta sin far. Og enno ein gong til Egypten det bar. Og Jakob han levde der heilt til sin død. I Gosen dei tente sitt daglege brød. Då far deira slokna, i liksvøp vart kledd, då brørne til Josef vart livande redd. Vi går her med otte og får ikkje svevn, for no kjem den dagen då Josef tar hevn. Men Josef han trøysta dei, svarte og sa: Og sei meg de brør, er då eg i Guds stad? De tenkte det vonde og råka meg hardt, men alt til det gode er vendt etter kvart Og Gud skal ha takken og ære og pris, hans kjærleik er bunnlaus, hans råder er vis.

10 10 Miniportrett av Fridtjof Eriksen v/torbjørn Konradsen Fridtjof Eriksen, bosatt på Silsand, ble født 24. juni 1930 i Lavik (den gang Tranøy kommune) og i kirka på Tranøya ble han døpt og konfirmert. Barneskoleårene gikk han på Moen internatskole, framhaldsskolen på Moen bedehus og så et år på Heimly ungdomsskole Deretter ble det Lærerskolen med påfølgende lærergjerning i Lenvik helt fram til han ble pensjonist. Skolestua har med andre ord vært hans hovedarena gjennom livet, med unntak av noen sidesprang i ungdommen da han var innom både gårds- og veiarbeid og deltok i gjenreisningsarbeid og bygging av kraftanlegg i Finnmark etter krigen. Fra sitt vide interessefelt trekker Fridtjof fram skriving og musikk, og vi som kjenner han vet at han har delt rikelig av sine gaver med samfunnet rundt. I mange år ledet han Silsand skolekorps. Hans litterære evner har kommet til uttrykk gjennom dikt først og fremst, men også reiseskildringer og annet, publisert i aviser og tidligere utgaver av menighetsbladet. Salmetekster og musikal vet vi at han også har befattet seg med. Som godt voksen mann, i gikk han Forfatterskolen på Heimly og har gitt ut 4 publikasjoner etter det. Fridtjof omtaler Lenvik menighet som sitt andre hjem der han har bidratt aktivt med ulike oppgaver gjennom en årrekke, faktisk helt siden 1950-tallet. Fortsatt er han jevnlig å se på gudstjenester og øvrige arrangement i menigheten. På Tirsdagstreffene er han fast inventar og bidrar også av og til med å holde andakt. På hjemmebane fyller han dagene med hagearbeid og bærsanking når årstida ligger til rette for det. Men hobbyfisket har han sluttet med etter at han ble skipper skuteløs. Fridtjof uttrykker glede over at Menighetsbladet igjen er kommet ut, og vi takker for at han bidrar til dette gjennom å la oss få del i noe av det han skriver. Fridtjof Eriksen Besøksadresse: Storgata Finnsnes Postadresse: AKTØR som bygger as Pb Finnsnes Tlf: Fax: E-post:

11 Barn, sang, bibelfortelling og drama på Husøy! 11 Fra Husøy kom ønsket om et tilbud til barna med sang og musikk; Sitat «sangkor e vi ikkje god på her!» Torsdag 7.februar om ettermiddagen ankom 2 spente menighetsarbeidere(organist Sarah og undertegnede): Ville det komme noen barn? DET SOM MØTTE OSS VAR FANTASTISK; kapellet ble fylt av barn mellom 3 og 10 år 28 i tallet! (og mange voksne som fulgte sine barn) Med sang, bibelfortelling, dramatisering og lek ble det virkelig understreket i Husøy kapell denne ettermiddagen: Barn skal sees og høres i kirka! Flere av sangene som vi sang, ble også brukt i familiegudstjenesten den påfølgende søndagen, og da var det noen som fikk prøve seg som forsangere! Vi kommer igjen, synger masse og hører mer fra Bibelen! Så da er det bare å finne fram kortet med klistremerker og møte opp den første torsdagen i måneden, til og med i mai! Merete Rustad menighetspedagogen Tlf Husøy i Senja

12 12 Vellykket inter nasjonal kafé FINNSNES: Det var godt frammøte og god stemning på den internasjonale kafeen i Finnsnes kirke Foto og tekst: Birger Caspersen Jeg begynte med denne internasjonale kafeen i Finnsnes kirke den gangen jeg ble ansatt som diakon i 2006, og har fortsatt med den siden. Ideen var å få til et flerkulturellt møtested, et sted hvor etniske nordmenn og fremmedspråklige kunne møtes og bli kjent. Et sted hvor vi alle kunne vise fram litt av våre kulturer, slik at vi kunne knytte bånd på tvers av kulturene. Til å begynne med var det mest fremmedspråklige, nå er det blitt mye flere etniske norske også. I dag er vi omkring 50, i en fin blanding. Den gangen vi starta opp var vi alene om dette, i dag er vi flere, blant annet Frivilligsentralen som gjør en kjempejobb, og det er jeg veldig glad for, forteller en engasjert Kjellrun Skoglund. Kafé Fredagens kafé åpnet med at Kjellrun Skoglund ønsket velkommen, Stein Ove Berntsen leste Fader vår og så kom Skoglund tilbake med flere dikt av Helge Stangnes, blant andre Mot lys : Så ga du oss atter ei dagning med himmel i rosa og rødt; en time i undring og dragning mot lys som av mørket er født. På ny spelles solgudens drama bak nattblåe tindar i sør; det evige, årlige lys-panorama med Helios som regissør. Deretter kom koret Steinrøysa fra Sørvika, med Viggo Lorentzen som dirigerte og akkompagnerte koret, på banen. De startet med Erik Bys Jeg synger meg en blå salme, fulgt av blant andre Har du fyr av Ola Bremnes, til de avslutta med Hekla stålstrengers Mine venner, vi møtes snart igjen. Publikums applaus tyda på at det gjorde man gjerne. Kafeen åpna, man kunne kose seg med mange spennende fremmedlandske varmretter og heilnorske kaker og vafler. Utstilling Iranske Sayed Amin Alavi fra Heimly Mottakssenter hadde en interessant utstilling av sine fantastiske bilder. En del av dem var tydelig inspirert av den norske nasjonalromantikken, men han hadde også noen utrolig flotte tegninger, blant andre av ei gråtende jente. Den var slik at man nesten følte trang til å kunne trøste jenta. Lydnivået på kafeen var høyt, så det var tydelig at folk koste seg på kirkas internasjonale kafé denne gangen også. Kjellrun Skoglund leser dikt av Helge Stangnes. Koret Steinrøysa fra Sørvika, med dirigent Viggo Lorentzen Norske vafler og kaker

13 13 Nasjonalromantisk Maleri. Et meget nasjonalromantisk preget maler av den iranske kunstneren Sayed Amin Alavi Fristende fremmedlandske varmretter i mengder Det var omkring 50 frammøtte på kirkas internasjonale kafé. Gråtende jente Jente. Det er nesten som man føler trang til å trøste den gråtende jenta, tegna av den iranske kunstneren Sayed Amin Alavi

14 14 LysVåken en fakkel i mørketida En insiders beretning fra innsiden om en begivenhetsrik helg. I midten av januar ble det kunngjort både i brevs form, i lokalavisa, på menighetens hjemmeside og på sosiale medier: Nå er det tid for samling av 6.klassinger i kirka vår! I Rossfjord mobiliserte frivillige fra kirkeforeninga, og prest Jan Ole, til arrangementet for bygdas 6.klassinger, og i Finnsnes kirke trodde ansatte, ungdomsledere (Milkere) og frivillige foreldre på fullt hus og stormende jubel! OG FIKK DET! LysVåken betyr en helg med ny kunnskap, lek og fellesskap i bøtter og spann, og ikke minst, involvering i gudstjenesten på søndag! I Rossfjord ble 9 av åringer med, og 28 6.klassinger kom til Finnsnes kirke, fra Botnhamn, Gibostad, Trollvik, Silsand og Finnsnes skoler. Alle opplevde en helg de neppe glemmer så fort: Noe nytt lærte de om kirka si, noe nytt lærte de fra Bibelen, og mye bidro de med i form av humør og innsats i de ulike oppgaver og aktiviteter. Vi som var ledere, fikk mye igjen for de timene vi brukte i kirka denne helga! Oppsummering av helga på Finnsnes (ikke terningkast, -men noe mye bedre): Mange store smil - og spørsmålet som kom da vi skulle si takk for nå: «Ka tid er det LysVåken neste gang?» Kort svart: En slik helg er et engangstilbud, men dere er velkommen tilbake til deres kirke én og mange ganger til! Vi jobber for å få til en oppfølging, et klubbtilbud en gang i måneden, og gleder oss til å treffes igjen! Merete Rustad menighetspedagogen Nesten alle LysVåken-deltakerne i Finnsnes kirke samlet på ett brett.

15 Påskebrev 15 v/kitty Ditlevsen Kjære deg! Fikk lyst å sende deg en påskehilsen med: Fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi er jo kommet inn i fastetiden med tid for stillhet og minner. Tenker tilbake på skoledagene vi hadde sammen. Vi hadde jo en god lærerinne som var flink til å fortelle oss fra bibelhistoria. Husker du hvor forundret vi ble da hun fortalte at Jesus stillet stormen og gikk på vannet? Han helbredet også en syk kvinne og gav blinde syn. Han traff fiskere ved stranda og sa: Følg meg, og de forlot garnene sine og fulgte han. Jeg forundret meg over at gutten som gav Jesus maten sin, og husker at jeg så på mine to brødskiver med brunost på. Jeg tenkte nok som disiplene: Hva er dette til så mange? Hva hadde du svart? Teksten for Fastelavensøndag handler om at Jesus fortalte om sin lidelse og død. Men disiplene hans skjønte ikke noe av det, sier Lukas. Jeg tenker tilbake til skoledagene. Hva skjønte vi? Det var den gang. Men hva skjønner vi i dag? Hvem kan egentlig fatte dette at Guds hellige og rene sønn måtte lide og dø uskyldig på korset for vår skyld? Vi hørte jo også om kobberslangen som ble reist opp i ørkenen, så de som ble syke, kunne se opp på den og bli frisk. Hendelsen i ørkenen og korset på Golgata har en sammenheng, og er blitt nytt for meg igjen. Etter sin fornedrelse og oppstandelse og himmelfart, sier Jesus at han vil dra alle til seg. Vi må ikke glemme at veien inn til Gud ble åpnet da Jesus sa: Det er fullbrakt. Den første som fikk komme inn, var en røver. Han bad om en tanke, men han fikk gå inn gjennom en åpen dør. Da Jesus utåndet, kom noen av hans hemmelige venner og fikk tatt han ned av korset, svøpte han og la han i en grav. Han hadde også noen kvinnelige venner, som så dette. De gjorde i stand oljer for å salve hans legeme. Da sabbaten var over, gikk de tidlig til graven. Men Jesus var ikke der, bare engler satt der, De minnet kvinnene om at Jesus hadde sagt at han skulle korsfestes, lide og dø, men tredje dagen skulle han oppstå. Kvinnene gikk til disiplene og fortalte det de hadde opplevd, men disiplene mente det var løst snakk, og de trodde dem ikke. Kanskje noen kvinner opplever det samme i dag? Hva vet vi? Men Peter trodde dem og løp til graven, og så at Jesus virkelig var oppstått. Guds kjærlighet til oss mennesker ble åpenbart i det som skjedde med Jesus, og som han selv sier i Joh. 3,16: For så har Gud elsket verdet at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er det som gir oss framtid og håp. Vår gode lærerinne sådde den gode sæd. Vi må takke Gud for alle som i dag sår den gode sæd i barnehjerter - at Den Hellige Ånd må fortsette verket. Så får jeg avslutte brevet med alle gode ønsker til deg og dine. Håper vi møtes i kirka 1. påskedag, så vi sammen kan synge salmen vi lærte på skolen: Påske morgen, slukker sorgen, Slukker sorgen til evig tid; Den har oss givet, lyset og livet, Lyset og livet i dagning blid. Påskemorgen slukker sorgen, Slukker sorgen til evig tid. Til slutt: Du kan la alle som vil, lese brevet. God Påske til deg og alle dine! Vennlig hilsen Kitty

16 16 Tlf Følg oss på Her legger vi ut aktuelle tilbud og aktiviteter. Du finner oss også på: Vi holder til i Otterveien 1, Finnsnes Årbok for Lenvik 2012 Boka selgs på Bok og Media, Finnsnes og på Libris Tromsø Hvis du ønsker å supplere din årboksamling, er det fortsatt mulig å kjøpe tidligere utgaver til sterkt redusert pris. Kontaktperson: Torbjørn Konradsen, Tlf

17 17

18 18 Nyttig informasjon v/aslaug Bønå Utdeling av Menighetsbladet Årets første utgave av Kirke & menighet er kommet fra trykkeriet, og vi står nå foran neste utfordring: Utlevering til alle husstandene i soknet vårt, det vil si hele Lenvik kommune. Tre ganger i løpet av året vil dette være aktuelt, og vi er helt avhengig av at frivillige bidrar med sin innsats for å få det til. Jo flere som deltar, desto raskere er jobben gjort! Vi ønsker også at noen påtar seg å være kontaktpersoner som kan organisere distribusjonen av bladet i sine lokalmiljø, og som vi kan henvende oss til med beskjeder, spørsmål og lignende. Ring tlf dersom du har mulighet til å bidra og/eller har tips om andre som kan være aktuelle. Til beboere på Finnsnes m/omegn som ikke har postkasse (f.eks postboksadresse:) Menighetsbladet Kirke & menighet blir lagt ut i våpenhuset i Finnsnes kirke og kan hentes der. Mangler du julenummeret 2012 av bladet? Vi har fortsatt en del eksemplarer på lager. Ring tlf så ordner vi det. Til årets konfirmanter og alle andre: I neste utg av bladet (juli) kan dere lese om årets "Finnsnesnatta"-arrangement. Der deltok bla åtte tøffe karer, TX-Vikings, med et forrykende show som vi ikke er vant til å oppleve i kirkelig sammenheng. Konfirmantprest Frank Stellmacher har laget en fyldig omtale med mange bilder,- noe å glede seg til! Påskefestuka 2013-programmet laget av Jon Blamire Gjør bilen klar til sommeren! EU-kontroll 4-hjulskontroll Reparasjon av alle typer bil Oljeskift Små og stor service Service på ditt airconditon-anlegg Servicesenteret Finnsnes AS Tlf Du finner oss mellom Statoil og Apoteket Klausen elektro AS Klausen Elektro driver med ordinært installasjons arbeid. Vi monterer elktriske anlegg i boliger, industrilokaler og liknende. Grønnjord 9302 Rossfjordstraumen Mobil: /

19 19

20 20 MINNEORD JENS-PETTER JENSSEN (23.april januar 2013) Skrevet av Liv Jensen I løpet av et langt liv møter man mange slags mennesker. Noen får man fort en god kontakt med, mens andre blir bare bekjente. Da jeg begynte som kirketjener i Finnsnes kirke for år siden ble jeg kjent med Jens-Petter og opplevde fort denne gode kontakten. Jens-Petter var en lettvint kar som ofte tok på seg ubetalte og frivillige oppgaver. Fra før visste jeg godt hvem han var, og at han i sin beste alder var blitt rammet av et kraftig hjerneslag som for alltid tok fra han evnen til å snakke. Vi fikk som sagt en fin kontakt, og det gikk ikke lenge før Jens-Petter så på meg med et spørrende blikk og sa: HJELPE? (trenger du hjelp?) Vil du hjelpe meg? JA-JA!! Kan du støvsuge? JA-JA!! Et stort smil og klapp på skuldra. Mange ganger i de fem årene jeg jobba som kirketjener, kom Jens-Petter, og han støvsugde i timevis. Foran jul, påske, konfirmasjonshelger, stevner og lignende måtte stolene både i kirkerommet, i menighetssalen og i kirkestua støvsuges og det var en stor jobb. Han gjorde virkelig grundig arbeid. Ikke et hårstrå var å observere når han satte bort støvsugeren og sa seg ferdig. Ofte tilbød han seg å kjøre meg heim etter endt arbeidsdag. Da kunne han si: Buss? Gå? (Skal du ta bussen eller gå?) Så pekte han på seg sjøl og sa: Kjøre? (Jeg kan godt kjøre deg) Hvor vi enn har møttes i ettertid, så har han alltid møtt meg med et godt smil og spørsmålet: BRA? (har du det bra?) På gudstjenestene hadde Jens-Petter sin faste plass på en av de nederste stolene til høyre for midtgangen. Nå er denne plassen tom, og det er vemodig å tenke på at han ikke er her lenger blant oss. Mange ganger stod vi i lag og venta på å få plass ved alterringen for å ta i mot nattverden. Hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi vi hadde fått se at vi trengte Guds tilgivelse i livene våre. Vi trengte styrke til å leve hverdagslivene våre. Mitt håp er at jeg en gang skal få møte igjen mine kjære som har gått foran meg. Det blir en stor gjensynsglede. Da vil jeg også møte Jens-Petter. I Bibelen står det at vi skal slippe å slite med kroppslige plager i himmelen. Og da, når vi møtes der, ja da skal vi snakke sammen som vi aldri kunne her. FRED MED DITT MINNE, Jens-Petter og på gjensyn. Liv (eks-kirketjener) Jens-Petter Jenssen døde på tragisk vis 3.januar 2013 da huset hans i Mellomlia på Finnsnes brant.fredag 18. januar ble han begravet fra Finnsnes kirke og mange hadde møtt fram for å ta farvel med en avholdt venn og medarbeider. For Lenvik menighet var Jens-Petter Jenssen en person man alltid kunne regne med, både som trofast kirkegjenger og som aktiv deltaker innenfor det frivillige arbeidet. Utdeling av Menighetsbladet var en oppgave han viste særlig ansvar for, og han la ned en betydelig innsats på dette området gjennom mange år. I 2006 ble han hedret med Lenvik menighets frivillighetspris, en utmerkelse han så absolutt hadde gjort seg fortjent til. Liv Jensen har tegnet et vakkert bilde av medmennesket Jens-Petter i sitt minneord. Vi er mange som slutter oss til hennes ønske og siste hilsen: Fred med ditt minne, Jens-Petter. Aslaug Bønå Lenvik menighetsråd. Resturant - Bar - Møterom Tlf

21 21 Kristen litteratur. Kristen/klassisk musikk. Barnebøker, lokal litteratur. Reiseguider. Hobby fra Panduro Storgt. 19, Finnsnes Telefon: Mail: Vangen VVS AS Storgata 40, Finnsnes Tlf , fax e-post: MED GODE FISKERETTER OG STOR A LA CARTE MENY Åpningstider: Mandag - lørdag Søndag Laukhellavegen Postboks 144, 9370 Silsand Telefon: epost: middagsarrangement - kurs - konferanser

22 22 SLEKTERS GANG Ella Alexandra Pedersen Syver Heiberg-Berntsen Isak Henriksen Rochmann Emma Aurora Sommerbakk Viken Emil Telneset Eivinn Olin Vaeng Michelle Jensen Milian Alexzander Johansen Pettersen Lilja Sofie Sørensen Rebecca Sofie Jenssen Nordli Herman Fjellstad-Dreyer David Isaksen Emilie Storås Leah Selstad Hansen Døpte Johannes Eliah Johnsen Tia Maisie Paterson Johannes Martin Vaseli Liyuab Wondwossen Andreas Ditlevsen Jørgen Rønneberg Elias Hadler-Skogen Matheo Emanuel Melander Vincent Dreyer Nybrott Rossfjord kirke Line Sivertsen og Roger Daae Vigde Finnsnes kirke Biniyam Gemchu og Marta Tamrat Amenshoa Lenvik kirke, Bjorelvnes Gunhild Therese Rasmussen og Ken Sigmund Bogstrand Wenche Stine Leiknes og Bjørnar Lauknes Begravelsesbyrået for Lenvik og Senja Sandbakk Begravelsehjelp Senja Begravelsesbyrå

23 23 Gravlagte Navn Bosted Født Død Kristen Nervaag Jørgensen Finnsnes Roar Olsen Sørreisa Hilda Amanda Isaksen Finnsnes Edel Jørgine Jørgensen Rossfjord Johan Marinaiam Andreassen Silsand Ida Alvilde Hansen Finnsnes Svein Edvardt Karlsen Sørreisa Elsa Helene Melangen Finnsnes Mary Jensine Hansen Gibostad Mathias Fors Olsen Finnsnes Torlaug Lisette Meyer Finnsnes Anna Viktoria Rikardsen Silsand Gunnar Bernhard Eriksen Finnsnes Signe Rikarda Karlsen Botnhamn Maren Rokstad Porsgrunn Jens-Petter Jenssen Finnsnes Hugo Arild Nilsen Gibostad Elias Slettum-Olsen Grasmyr Liv Helfrid Torgersen Botnhamn Arnulf Sebergsen Finnsnes Magna Lovise Tøllefsen Silsand Halgeir Fagerli Sørreisa Randi Marie Andreassen Gibostad Ole Helge Simonsen Gibostad Amanda Simonette Iversen Gibostad

24 Gudstjenesteliste for Lenvik sokn Med 3.mars (3. søndag i fastetiden) Finnsnes kirke gudstjeneste kl mars (4. søndag i fastetiden) Finnsnes kirke - familiegudstjeneste kl Fjordgård kapell - familiegudstjeneste kl Husøy kapell - høymesse kl mars (Maria budskapsdag) Finnsnes kirke - gudstjeneste kl Botnhamn - gudstjeneste kl mars (Palmesøndag) Finnsnes kirke - familiegudstjeneste kl Rossfjord kirke - familiegudstjeneste kl Gibostad kapell - gudstjeneste kl mars (Skjærtorsdag) Finnsnes kirke - gudstjeneste kl Sandbakken kapell gudstjeneste kl Lysbotn kapell gudstjeneste kl Rossfjord sykehjem gudstjeneste kl? 29.mars (Langfredag) Finnsnes kirke gudstjeneste kl Lenvik kirke gudstjeneste kl mars (Påskeaften) Finnsnes kirke gudstjeneste kl mars (Påskedag) Finnsnes kirke høymesse kl Fjordgård kapell høymesse kl april (2. påskedag) Tennskjær bygdehus gudstjeneste kl Botnhamn gudstjeneste kl april (2.søndag i påsketiden) Finnsnes kirke gudstjeneste kl Husøy kapell familiegudstjeneste kl april (3. søndag i påsketiden) Finnsnes kirke - gudstjeneste kl april (4. søndag i påsketiden) Finnsnes kirke familiegudstjeneste kl Lenvik kirke samtalegudstjeneste kl Gibostad kapell samtalegudstjeneste kl april (5. søndag i påsketiden) Finnsnes kirke gudstjeneste kl Rossfjord kirke samtalegudstjeneste kl Botnhamn - samtalegudstjeneste kl mai (onsdag) Finnsnes kirke gudstjeneste kl mai (lørdag) Finnsnes kirke konfirmasjonsguds. tj. kl forbehold om endring. Se annonse TF. 5.mai (6.søndag i påsketiden) Finnsnes kirke konfirmasjonsguds. tj. kl Lysbotn kapell gudstjeneste kl Husøy kapell konfirmasjonsguds. tj. kl mai (Kristi Himmelfart) Lenvik kirke familiegudstjeneste kl Fjordgård kapell konfirmasjonsguds. tj. kl mai (lørdag) Finnsnes kirke konfirmasjonsguds. tj. kl mai (søndag før pinse) Finnsnes kirke konfirmasjonsguds. tj. kl Lenvik kirke konfirmasjonsguds. tj. kl Botnhamn - familiegudstjeneste kl mai (Grunnlovsdag) Finnsnes kirke familiegudstjeneste kl Lenvik kirke gudstjeneste kl Rossfjord/ Vonheim gudstjeneste kl Gibostad kapell gudstjeneste kl Fjordgård kapell gudstjeneste kl mai (Pinsedag) Finnsnes kirke høymesse kl Lenvik kirke konfirmasjonsguds. tj. kl mai (2. pinsedag) Husøy kapell høymesse kl mai (Treenighetssøndag) Finnsnes kirke familiegudstjeneste kl Rossfjord kirke konfirmasjonsguds. tj. kl Lysbotn kapell konfirmasjonsguds. tj. kl juni (2. søndag i treenighetstiden) Finnsnes kirke gudstjeneste kl juni (3. søndag i treenighetstiden) Finnsnes kirke gudstjeneste kl Sandbakken kapell gudstjeneste kl Botnhamn - gudstjeneste kl juni (4.søndag i treenighetstiden) Finnsnes kirke familiegudstjeneste kl Lenvik kirke gudstjeneste kl Gibostad kapell gudstjeneste kl juni (5. søndag i treenighetstiden) Finnsnes kirke gudstjeneste kl Fjordgård kapell gudstjeneste kl Husøy kapell gudstjeneste kl juni (6. søndag i treenighetstid) (Aposteldagen) Finnsnes kirke gudstjeneste kl Lysbotn? - gudstjeneste kl e-post:

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13.

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Preken 24. mars 2016 Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i kapittel 13. Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem.

Når Jesus forteller lignelsen om mannen som ville holde gjestebud, er han selv til stede i et gjestebud hos en fariseer og rådsmedlem. Preken 25. juni 2017 3. i treenighet Kapellan Elisabeth Lund Prekentekst: Lukas 14, 16-24 Vi har hørt det Jesus forteller om gjestebudet. Om en mann som ville lage fest for vennene sine. Det er fint å

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer