MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr God påske

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2013. God påske"

Transkript

1 Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr God påske

2 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent: mandag, onsdag, torsdag, fredag tirsdag. Sekretær: Magnhild Bendiksen Telefon: KIRKEVERGENS KONTOR Åpen alle hverdager kl Telefon: / Kirke & menighet utgis av Lenvik Menighetsråd med inntil 4 utgaver i året. Bladet trykkes av Follo trykk AS Langhus, og finansieres med annonser og gaver (frivillig abonnement). For å kunne dekke det som skjer, er vi avhengig av at dere tipser oss om det som skjer i deres kapell eller kirke. Eller enda bedre: At dere tar bilder og skriver noen ord, og sender det til adressa vår: Send din gave til bankgiro Redaksjonskomité: Torbjørn Konradsen, Telefon: Arnt Iver Elvemo, Kåre Norum, sokneprest Ruth Astrid Stellmacher, leder menighetsrådet. Databehandler: Asbjørn Berglund Frist for innlevering av stoff til neste utgave: 10 juni Takk for alle gaver og bidrag til menighetsbladet! I tillegg til at dere hjelper oss å finansiere bladet, er deres støtte en viktig oppmuntring for oss som jobber med "Kirke & menighet". Kirkeverge: Ann-Eva Hanssen Tlf.: Sekretær: Mona Rundmo Tlf.: Sokneprest: Ruth Astrid Stellmacher Tlf.: / Kapellan: Glenn Hadland Gibostad. Tlf.: / Prestevikar : Jan Ole Berntsen Rossfjord. Tlf.: Prost: Sigurd Skollevoll Tlf.: / Seniorprest: Rolv Bruun Tlf.: Kantor: Jon Blamire Tlf.: Organistvikar Sarah Blamire Tlf.: Diakon Kjellrun Skoglund Tlf.: Menighetspedagog: Merete Rustad Tlf.: / Ungdomsprest / kateket: Frank Stellmacher Tlf.: / Menighetsrådsleder: Aslaug Bønå Leiknes. Tlf.: BLOMSTERFOND / BLOMSTERKORT Ved å benytte menighetens blomsterkort ved begravelser hedrer du den avdøde samtidig som du kan bidra til forskjønnelse av den kirkegården der vedkommende får sitt siste hvilested, eller andre kirkegårder etter ditt eget ønske. Beløpet du betaler er valgfritt, - minstepris kr 100. Innkomne midler settes på fond til de ulike kirkegårdene i Lenvik og benyttes ved behov. Blomsterkortene kjøpes v/kirkevergens kontor i Finnsnes kirke: Eller ved å ringe tlf Du kan be om at blomsterkortet blir formidlet til rette vedkommende dersom du selv ikke kan være tilstede under begravelsen. GIVERTJENESTE Mange menigheter benytter seg av fast givertjeneste for å kunne finansiere sine aktiviteter. Også i Lenvik menighet har vi mange gode tiltak som drives av ansatte og frivillige, og vi er avhengig av gaver for å kunne fortsette med dette. Hvis du ønsker å delta i fast givertjeneste i Lenvik menighet, kan du benytte konto nr til Lenvik sokn. Pengegaver gitt til en del frivillige organisasjoner gir rett til skattefradrag. Blant disse er Den Norske kirke. Minimumsbeløp for skattefradrag er kr 500 og maksimumsbeløp kr Husk å merke gaven med personnummer hvis du ønsker at den skal registreres i forbin delse med skattefradrag.

3 3 Kjære Lenvik menighet og alle dere der ute! Først av alt: Stor takk til alle bidragsytere, skribenter, frivillige medarbeidere og ansatte, og ikke minst stor takk til våre annonsører og dere som har bidratt med pengegaver. Det varmer og gjør det mulig å utgi Kirke og Menighet. Lenvik menighet syder av liv, og har et vell av aktiviteter og tilbud, som kan ta pusten fra noen og hver. Tilbudene står i kø, hvor ansatte og frivillige legger ned et stort og viktig arbeid det står respekt av. Kirken huser mange under sitt tak, og takhøyden er større enn en får inntrykk av ved første øyekast eller et flyktig besøk. Til de av oss som måtte mene at kirken er sneversynt og livsfjern, og ikke minst at menigheten består av få og spesielt interesserte, har vi et godt råd: Stikk innom og gjør egne erfaringer. Noen har gått vegen før oss! Og nå er påsken her igjen Sjølsagt gleder vi oss til påskeferien med skoleferi og fridager, familiekos, skiturer og sol, hytteliv, reiser og fri fra alt mas og kjas Verdier vi på ingen måte skal underslå. Men nå er det nå engang slik at mennesket lever ikke av brød alene. Og i tråd med dette er det nærliggende å rette blikket mot kirkens viktigste høytid påsken. Den kristne kirke i alle deler av verden feirer på ny og på ny påskens undere og mysterier etter sine tradisjoner, og markerer fundamentet for den kristne tro: Jesu lidelse, død og oppstandelse. Den gang for mer enn 2000 år siden ble den første lille menighet etablert. En verdensreligion var født, og teller i dag mer enn 2 milliarder mennesker rundt om i alle deler av verden. Jesu etikk, ord og handlinger, beskrevet gjennom evangeliene, skapte ny kraft og inspirasjon, som har fenget mennesker til alle tider til å leve sine liv i tråd med Mesterens ord. Spesielt vil vi tro at Bergprekenen (Matteus, kap. 5 7) har gitt mange en tankevekker og oppvåkning. Og sjøl om enkeltmennesker, stater og kirken har feilet opp gjennom århundrene og brukt sin makt på en heller ukristelig måte, har Jesu ord og gjerninger til alle tider stått som et fyrtårn og vært en ledetråd til nytenkning, og tross alt ført til en mer human samfunnsorden. Det vil heller ikke være ukjent at vår kultur billedkunst, litteratur, etikk/lovverk, oppdragelse, musikk og språk har nære relasjoner til det kristne budskap. Også i vår sammenheng har påsken til denne tid vært en viktig kirkelig høytid, og ennå lyder Grundtvigs mektige påskesalme fra våre kirker: Påske morgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid, og Redningsmannen er oppstanden, Er oppstanden i morgengry! Mektig er budskapet hvor dikteren i malende ordelag setter ord på påskens mysterium og markering av vår kristne arv og tro. Norge er i dag langt på veg et sekulært og flerkulturelt samfunn. Det skal vi ta hensyn til. Men vi skal ikke nødvendigvis kaste vrak på vår egenart og vår kulturelle arv fra de som gikk vegen før oss. Det blir for historieløst, samt at grunnlaget for å bygge det gode samfunn blir for spinkelt. Gode og varme ønsker om en velsignet påskehøytid! Redaktør Torbjørn Konradsen

4 4 Biskopens påskehilsen Det finnes rom i vårt indre som vi sjelden åpner. Jeg tenker på døden. Den er det vanskeligste av alt, og samtidig det mest naturlige. Vi vet hvor skjør tilværelsen er. Stadig minnes vi på det. Tidens tann gnager på oss alle. Vi ser venner som vi ikke har truffet på lenge og tenker: Det er rart hvor gammel han eller hun er blitt. Eller vi ser det på våre egne barn. Slekters gang i menighetsbladet forteller om et liv som går altfor fort. Etter hvert tar andre vår plass. Den kristne tro hyller dødens overmann. Han kalte seg selv for det evige liv. En del syntes det var absurd. Noen dro seg unna. Andre ble opprørt og arg. Dødens overmann Evigheten, som vi forbinder med døden, uttrykkes ofte i bilder. Det tales om gater av gull, en perleport, harper og englevinger. Ofte naive bilder, men de må forstås som symboler. Uten bilder kan man ikke forstå det som ligger bak vår fatteevne. En gang sa Jesus: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, er gått over fra døden til livet. Jesus taler om nuet, ikke om fremtiden. Det finnes en evighet eller en udødelighet for det menneske som i tillit lever sammen med denne dødens overmann. Å tro på ham er ikke noe krampaktig forsøk på å underkaste seg noe man ikke vil. Man må ikke underskrive en kontrakt eller begi seg ut på saker og ting som man synes er underlige og skremmende. Det holder å la seg gripe av ham som kalles dødens overmann og gi plass for sin lengsel etter Gud. For din lengsel etter Gud er hans lengsel etter deg. Kristen tro er ikke noe valium mot dødsangst. Den er ikke et middel man tyr til når medisinene ikke lenger virker. Men for det mennesket som frykter døden, som er urolig for alderdommen, som er redd for den store ensomheten, finnes bare ett råd: Lytt til og stol på den personen som frimodig hevdet at han er Gud. Så får du del i et annet liv, midt i det vanlige livet. Det er troens mysterium og påskens glede! Velsignet påske. Per Oskar Kjølaas Benytt Blomsterfondet Blomsterkort får du kjøpt via Telefon nr

5 Gudstjenester og trosopplæring 5 Arbeidsmøter i menigheten v/sokneprest Ruth Astrid Stellmacher Vi har lenge jobbet med reformen av gudstjenester og liturgi i vår menighet. I den forbindelse har biskopen også bedt oss gå gjennom antall gudstjenester og fordelingen av disse, den såkalte gudstjenesteforordningen. Dette er viktige spørsmål som berører mange, og derfor er det viktig for oss å høre menighetens mening om dette. Hvor mange gudstjenester skal vi feire i de ulike kirker og kapell? Hva slags gudstjenester skal dette være? Er nok eksempler på spørsmål vi ønsker å drøfte. I tillegg skjer det endringer i trosopplæringen. Lenvik menighet har lenge vært prosjektmenighet, og har fått midler til å prøve ut forskjellige tiltak for barn og unge. Nå er prosjektperioden over, og vi skal lage en plan over trosopplæringen i menigheten. Denne planen skal dekke aldersgruppen 0-18, og gi en oversikt over trosopplærings- tilbudet i menigheten. Underveis i denne prosessen, ønsker vi innspill fra dere for å gjøre denne prosessen bredest mulig. Det er også viktig for oss at de tilbud vi gir i best mulig grad passer lokalsamfunnet, og at vi i samarbeid kan skape arenaer der barn og unge kan lære om, utforske og vokse i den kristne tro. I den forbindelse har vi startet opp en serie med såkalte arbeidsmøter, der vi vil treffes over en kopp kaffe for å snakke om hva dere ser som muligheter og behov knyttet til deres kirke/kapell. Første møte hadde vi en januarkveld på Husøy, og resultatet av samtalen der, er flere familiegudstjenester, og oppstart av ei barnegruppe med fokus på sang. På Sandbakken var det en samtale om gudstjenesteforordningen i forbindelse med årsmøtet i kapellforeningen, og her kom det forslag til endringer i ulike typer gudstjenester. Utover vinteren og våren vil vi fortsette denne runden, og håper på gode samtaler og gode innspill til gudstjenester og trosopplæring i menigheten!

6 6 Rossfjord Søndagsskole Rossfjord søndagsskole slik den framstår i dag, ble startet i løpet av 1993 og En sykepleier ved Rossfjord alders- og sykehjem hadde hatt dette i tankene en stund, og hun fikk med seg en annen sykepleier ved institusjonen, som også ville være med på dette. Dette var Evelyn Elvemo og Mai Liss Bendiksen. Frode Magnar Andersen hadde høsten 1993 to samlinger med 4-åringene med utdeling av 4-årsboka. Og her drøftet de en evt. søndagsskole oppstart. Problemet var å finne passende lokale til dette. Dette fant de i kjelleren på Lenvik aldersog sykehjem. ( Det som i dag heter Rossfjord sykehjem og servicesenter) Sammen startet de opp Rossfjord søndagsskole annenhver søndag i kjelleren på alders- og sykehjemmet. De fikk mye hjelp og støtte fra Inger Bekken, som var prest i Rossfjord, og også fra hennes mann, Frode Magnar Andersen. Lokalene i kjelleren var trange, og de hadde en hel del arbeid med ordning og flytting for hver gang de skulle ha søndagsskole, og etterpå en god del arbeid for å ordne lokalene tilbake slik de var. Søndagsskolen var en suksess, og svært mange barn, men også voksne møtte sammen med barna sine til søndagsskolen. Søndagsskolen ble som navnet tilsier, holdt på søndager, men etter en samtale med foreldre, ble søndagsskolen lagt til onsdager. Foreldrene mente at søndagene var en dag hvor familien var samlet og ville oppleve noe sammen. I startfasen hadde R. søndsk. lite utstyr, men etterhvert fikk de pengestøtte fra Lenvik menighetsråd, og etter 1998 meldte de seg inn i Søndagsskoleforbundet, og fikk da midler fra Frifondet. Under Rossfjordagene hadde de suksess med søndagsskoletilhengeren, lånt fra Troms søndagsskoleforbund. Her fikk de en stor overraskelse! Det møtte opp en stor mengde foreldre med barna sine - rundt 80 barn - så det ble trangt om

7 7 plassen, og karamellkasteren måtte etterfylles hele tiden. Høsten 2006, flyttet søndagsskolen inn i det nye menighetshuset som nå heter Flerbrukshuset. Her fikk de eget rom, mer utstyr og stor hjelp fra presten- Anette Stenseng. Her kunne de også utvide søndagsskolen med servering til barna, bl. annet frukt,grønnsaker og kjeks. Arbeidet kan være krevende til tider, sier de to, og de kan være trette og slitne etter en lang arbeidsdag, og så skal de fortsette med søndagsskole og klubb, men det merkelige er, sier de, at når det er over, har de fatt nye krefter og føler seg opplagt. I sannhet«som din dag, så skal din styrke være» I kjelleren på institusjonen hadde de over 20 barn, ofte med foreldre, men etterhvert ble det færre, men med en trofast gjeng mellom 5 og 10 stykker. I Flerbrukshuset fikk de utvidet tilbudet med en klubb for de over 8 år, og her fikk de gitt tilbud som bibel fortellinger, bønn, papirbretting, baking, kortlaging, lage esker, knuter, øver inn nye sanger, lager klær til dukker og også matservering. Disse ungene møter trofast opp og trives. Det har vært reg, 17 barn til klubb aktivitetene. Før jul dette året kledde søndagsskolebarna seg ut, og de framførte Juleevangeliet på en så fin måte at man tydelig kunne se tårene i øynene på noen foreldre. I årene har også søndagsskolekonsulenten vært innom, men dette året har vi ikke hatt tilsatt noen søndagsskolekonsulent i Troms. Det ser ut for at det videre arbeidet har interesse, og kan fortsette, men de to synes at alderen siger langsom innover dem, og de ønsker og ber om at yngre krefter vil overta dette arbeidet. Og vi kan bare ønske søndagsskole og klubben velsignelse over arbeidet, og at nye krefter kan føre dette videre inn i framtiden. Av Arnt Iver Elvemo

8 8 Josef Fra Fridtjof Eriksen har Menighetsbladet fått denne bibelfortellingen gjenfortalt og skrevet i verseform. De av oss som har levd en stund og hadde faget Bibelhistorie på skolen, minnes nok den åndeløse spenningen når læreren fortalte om Josef som ble kasta i brønnen av brødrene sine på grunn av sjalusi. Senere ble han solgt som slave til Egypt, hvor han endte som Faraos høyre hånd. Av Fridtjof Eriksen. No vil eg fortelje ei soge så sann om Josef den staute frå Kanaans land. Han var i sin ungdom ein drøymar så stor. Han drøymde om brørne, om far og om mor. Dei stod der som kornband, som måne og sol, og bøygde seg djupt framfor han på sin stol. Av faren så fekk han ein kjortel så dyr. Då var det som hjarta hos brørne tok fyr. Dei fyltes av hat og av avind så stor. Dei snudde han ryggen og sa kje ei ord. Så var det ein gong at hans far bad han gå over villande hei for til brørne å sjå. Han pakka sin sekk, sa farvel til sin far. Og ut på ei fårefull ferd no det bar. Då Josef fekk auge på brørn vart han glad. Men brørne la råd, og dei mælte og sa: Der har vi den drøymar og pappagut sæl. No tar vi han beinast og slår han i hel. Men Ruben, dei eine av brørne hans sa: Nei, det er for gale å livet hans ta. Vi kastar han heller i brønnen så djup. Det har han fortent denne storkaren glup. Dei tok av han korteln og dypp an i blod, og gav han til usæle faren med bod: Vi fann denne drakt i ein tamarisklund. Eit rovdyr så arg må ha rive han sund. Og faren han kjende den kortel så vel: Ein ulv eller bjørn har slått Josef i hel. Han gret over tapet av sonen så kjær. Og sorga var bunnlaus, og sorga var svær. Men Josef vart seld til ein rik handelsmann. Han frakta han med seg til faraos land. Og der vart han seld til ein hovding, som trell. Der hadd han det det bra, og han skikka seg vel. Men kona i huset på Josef gav ans. Ho var så forelska og ville bli hans. Ho lokka på Josef, ho trygla og ba og ville han med seg til senga si ta. Men Josef seg vegra med kraft og med fynd: Korleis skulle eg kunne gjera den synd? Då vart ho så eitrande sinna og sur: Og ta denne slaven og set han i bur. Og kona i huset ho fekk viljen sin. Dei kom og tok Josef og låste han inn. Men Gud var med Josef i fengselet og. Han følgde med honom og vel til han såg. Ein dag der i fengslet då råka han på to nedstemte karar som ville ha råd. Den eine var bakar med deig i sitt trau. Den andre var munnskjenk med vinen så raud. Dei hadde sin farao tråkka på tå, og no var dei hamna bak lås og bak slå. Kvifor var dei nedstemt og trist og tafatt? Dei hadde dei raraste draumane hatt. Munnskjenken drøymde han farao rakk eit beger med vin, og som farao drakk. Draumen til bakar n var minst like rar. Tre korger med mat han på hovudet bar. Og maten låg open i korga på topp. Men fuglane kom og åt kakene opp. Og Josef han tyda dei draumane slik: Om tre dagar skal ein av dykk liggje lik. Og det er du bakar, uheldige mann. Mens du kongens skjenkar vert løyst frå ditt band. Men hugs, kjære vene, når du går din veg då må du kje gløyme å tenkje på meg.

9 9 Men farao, kongen, den høgvyrde mann han var ikkje glad no om dagane, han. Han hadde hatt draumar som gjorde han redd, om beitande kyr attmed Nil-elvas bredd. Kva skulle dei tyde dei beitande kyr? Han måtte få svar, no var rådene dyr. Dei budsende Josef: Kan du gje oss svar på dei nagande spørsmål vår farao har? Og Josef han svara og gav kongen råd: No er det på tide å åkrane så. Og så kom det sju år med velfylte aks, og deretter sju år då ingen ting vaks. Og Josef fekk ære og kongeleg makt. Mange sitt liv i hans hender vart lagt. Men også i Kanaans land var det skort på det daglege brød, så dei måtte dra bort. Dei hadde fått nyss at i Nil-landet der var det flust opp av mat, og av kornbingar svær. Dei kom framfor Josef, sin kjøteleg bror og bøygde seg redde og audmjukt til jord. Og kjenslene strøymde på Josef som flaum. Han såg og han mintes ein underleg draum. Han vaska sitt andlet, strauk tårene vekk, og brørne fekk livberging, sekk etter sekk. Så tok dei på vegen til Kanaans land. Men Simeon vart teken som utvekslar, han. Dra heimatt til Kanaan og hent dykkar bror, for no vil eg sjå kva som inni dykk bor, sa Josef til brørne då dei drog av stad, for lyder de bøna mi, då vert eg glad. Så kom dei til Jakob og meldte og sa: at no må vi Benjamin bror med oss ta. Nei, mister eg han og, min kjæraste gut då vil eg gå under i sorg og i sut. Men nauda var stor, så det var ikkje råd. Hans veslegut kjær måtte og med dei gå. Då Josef såg bror sin som var han så kjær, då strøymde det på han dei kjenslene svær. Han gjekk til sitt kammer og tårene rann, for Josef han elska sin veslebror, han. Så fylte han sekkene til sine brør. Han var ikkje snau, det var litt av ei bør. Men brått før dei visste, dei vart henta att av barske soldatar som trugande sa: Kva meining har de med å stele og ta det dyraste sølvstaup vår høgherre eig, og finn vi den syndar, ja då er han feig. Så opna dei sekken. Du storaste min! I sekken til Benjamin der ligg og skin Josef sitt sølvstaup, det var som eit sjokk. Og hjarta til brørne i bringa det sokk. Dra heimatt til Kanaans land og fortel at Benjamin-guten må bli her som trell. Men Juda stod fram, gjekk imellom og sa: Nei, spar velse Benjamin, meg kan de ta. Då var det at Josef, den høgvyrde mann opna sitt hjarta og reiv alle band: D er Josef som ein gong ein staskjortel bar. Å sei kjære brørn mine, lever min far! Ja, faren vår lever, og no vil vi dra heimatt til Kanaan jublande glad. Så drog dei tilbake og henta sin far. Og enno ein gong til Egypten det bar. Og Jakob han levde der heilt til sin død. I Gosen dei tente sitt daglege brød. Då far deira slokna, i liksvøp vart kledd, då brørne til Josef vart livande redd. Vi går her med otte og får ikkje svevn, for no kjem den dagen då Josef tar hevn. Men Josef han trøysta dei, svarte og sa: Og sei meg de brør, er då eg i Guds stad? De tenkte det vonde og råka meg hardt, men alt til det gode er vendt etter kvart Og Gud skal ha takken og ære og pris, hans kjærleik er bunnlaus, hans råder er vis.

10 10 Miniportrett av Fridtjof Eriksen v/torbjørn Konradsen Fridtjof Eriksen, bosatt på Silsand, ble født 24. juni 1930 i Lavik (den gang Tranøy kommune) og i kirka på Tranøya ble han døpt og konfirmert. Barneskoleårene gikk han på Moen internatskole, framhaldsskolen på Moen bedehus og så et år på Heimly ungdomsskole Deretter ble det Lærerskolen med påfølgende lærergjerning i Lenvik helt fram til han ble pensjonist. Skolestua har med andre ord vært hans hovedarena gjennom livet, med unntak av noen sidesprang i ungdommen da han var innom både gårds- og veiarbeid og deltok i gjenreisningsarbeid og bygging av kraftanlegg i Finnmark etter krigen. Fra sitt vide interessefelt trekker Fridtjof fram skriving og musikk, og vi som kjenner han vet at han har delt rikelig av sine gaver med samfunnet rundt. I mange år ledet han Silsand skolekorps. Hans litterære evner har kommet til uttrykk gjennom dikt først og fremst, men også reiseskildringer og annet, publisert i aviser og tidligere utgaver av menighetsbladet. Salmetekster og musikal vet vi at han også har befattet seg med. Som godt voksen mann, i gikk han Forfatterskolen på Heimly og har gitt ut 4 publikasjoner etter det. Fridtjof omtaler Lenvik menighet som sitt andre hjem der han har bidratt aktivt med ulike oppgaver gjennom en årrekke, faktisk helt siden 1950-tallet. Fortsatt er han jevnlig å se på gudstjenester og øvrige arrangement i menigheten. På Tirsdagstreffene er han fast inventar og bidrar også av og til med å holde andakt. På hjemmebane fyller han dagene med hagearbeid og bærsanking når årstida ligger til rette for det. Men hobbyfisket har han sluttet med etter at han ble skipper skuteløs. Fridtjof uttrykker glede over at Menighetsbladet igjen er kommet ut, og vi takker for at han bidrar til dette gjennom å la oss få del i noe av det han skriver. Fridtjof Eriksen Besøksadresse: Storgata Finnsnes Postadresse: AKTØR som bygger as Pb Finnsnes Tlf: Fax: E-post:

11 Barn, sang, bibelfortelling og drama på Husøy! 11 Fra Husøy kom ønsket om et tilbud til barna med sang og musikk; Sitat «sangkor e vi ikkje god på her!» Torsdag 7.februar om ettermiddagen ankom 2 spente menighetsarbeidere(organist Sarah og undertegnede): Ville det komme noen barn? DET SOM MØTTE OSS VAR FANTASTISK; kapellet ble fylt av barn mellom 3 og 10 år 28 i tallet! (og mange voksne som fulgte sine barn) Med sang, bibelfortelling, dramatisering og lek ble det virkelig understreket i Husøy kapell denne ettermiddagen: Barn skal sees og høres i kirka! Flere av sangene som vi sang, ble også brukt i familiegudstjenesten den påfølgende søndagen, og da var det noen som fikk prøve seg som forsangere! Vi kommer igjen, synger masse og hører mer fra Bibelen! Så da er det bare å finne fram kortet med klistremerker og møte opp den første torsdagen i måneden, til og med i mai! Merete Rustad menighetspedagogen Tlf Husøy i Senja

12 12 Vellykket inter nasjonal kafé FINNSNES: Det var godt frammøte og god stemning på den internasjonale kafeen i Finnsnes kirke Foto og tekst: Birger Caspersen Jeg begynte med denne internasjonale kafeen i Finnsnes kirke den gangen jeg ble ansatt som diakon i 2006, og har fortsatt med den siden. Ideen var å få til et flerkulturellt møtested, et sted hvor etniske nordmenn og fremmedspråklige kunne møtes og bli kjent. Et sted hvor vi alle kunne vise fram litt av våre kulturer, slik at vi kunne knytte bånd på tvers av kulturene. Til å begynne med var det mest fremmedspråklige, nå er det blitt mye flere etniske norske også. I dag er vi omkring 50, i en fin blanding. Den gangen vi starta opp var vi alene om dette, i dag er vi flere, blant annet Frivilligsentralen som gjør en kjempejobb, og det er jeg veldig glad for, forteller en engasjert Kjellrun Skoglund. Kafé Fredagens kafé åpnet med at Kjellrun Skoglund ønsket velkommen, Stein Ove Berntsen leste Fader vår og så kom Skoglund tilbake med flere dikt av Helge Stangnes, blant andre Mot lys : Så ga du oss atter ei dagning med himmel i rosa og rødt; en time i undring og dragning mot lys som av mørket er født. På ny spelles solgudens drama bak nattblåe tindar i sør; det evige, årlige lys-panorama med Helios som regissør. Deretter kom koret Steinrøysa fra Sørvika, med Viggo Lorentzen som dirigerte og akkompagnerte koret, på banen. De startet med Erik Bys Jeg synger meg en blå salme, fulgt av blant andre Har du fyr av Ola Bremnes, til de avslutta med Hekla stålstrengers Mine venner, vi møtes snart igjen. Publikums applaus tyda på at det gjorde man gjerne. Kafeen åpna, man kunne kose seg med mange spennende fremmedlandske varmretter og heilnorske kaker og vafler. Utstilling Iranske Sayed Amin Alavi fra Heimly Mottakssenter hadde en interessant utstilling av sine fantastiske bilder. En del av dem var tydelig inspirert av den norske nasjonalromantikken, men han hadde også noen utrolig flotte tegninger, blant andre av ei gråtende jente. Den var slik at man nesten følte trang til å kunne trøste jenta. Lydnivået på kafeen var høyt, så det var tydelig at folk koste seg på kirkas internasjonale kafé denne gangen også. Kjellrun Skoglund leser dikt av Helge Stangnes. Koret Steinrøysa fra Sørvika, med dirigent Viggo Lorentzen Norske vafler og kaker

13 13 Nasjonalromantisk Maleri. Et meget nasjonalromantisk preget maler av den iranske kunstneren Sayed Amin Alavi Fristende fremmedlandske varmretter i mengder Det var omkring 50 frammøtte på kirkas internasjonale kafé. Gråtende jente Jente. Det er nesten som man føler trang til å trøste den gråtende jenta, tegna av den iranske kunstneren Sayed Amin Alavi

14 14 LysVåken en fakkel i mørketida En insiders beretning fra innsiden om en begivenhetsrik helg. I midten av januar ble det kunngjort både i brevs form, i lokalavisa, på menighetens hjemmeside og på sosiale medier: Nå er det tid for samling av 6.klassinger i kirka vår! I Rossfjord mobiliserte frivillige fra kirkeforeninga, og prest Jan Ole, til arrangementet for bygdas 6.klassinger, og i Finnsnes kirke trodde ansatte, ungdomsledere (Milkere) og frivillige foreldre på fullt hus og stormende jubel! OG FIKK DET! LysVåken betyr en helg med ny kunnskap, lek og fellesskap i bøtter og spann, og ikke minst, involvering i gudstjenesten på søndag! I Rossfjord ble 9 av åringer med, og 28 6.klassinger kom til Finnsnes kirke, fra Botnhamn, Gibostad, Trollvik, Silsand og Finnsnes skoler. Alle opplevde en helg de neppe glemmer så fort: Noe nytt lærte de om kirka si, noe nytt lærte de fra Bibelen, og mye bidro de med i form av humør og innsats i de ulike oppgaver og aktiviteter. Vi som var ledere, fikk mye igjen for de timene vi brukte i kirka denne helga! Oppsummering av helga på Finnsnes (ikke terningkast, -men noe mye bedre): Mange store smil - og spørsmålet som kom da vi skulle si takk for nå: «Ka tid er det LysVåken neste gang?» Kort svart: En slik helg er et engangstilbud, men dere er velkommen tilbake til deres kirke én og mange ganger til! Vi jobber for å få til en oppfølging, et klubbtilbud en gang i måneden, og gleder oss til å treffes igjen! Merete Rustad menighetspedagogen Nesten alle LysVåken-deltakerne i Finnsnes kirke samlet på ett brett.

15 Påskebrev 15 v/kitty Ditlevsen Kjære deg! Fikk lyst å sende deg en påskehilsen med: Fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Vi er jo kommet inn i fastetiden med tid for stillhet og minner. Tenker tilbake på skoledagene vi hadde sammen. Vi hadde jo en god lærerinne som var flink til å fortelle oss fra bibelhistoria. Husker du hvor forundret vi ble da hun fortalte at Jesus stillet stormen og gikk på vannet? Han helbredet også en syk kvinne og gav blinde syn. Han traff fiskere ved stranda og sa: Følg meg, og de forlot garnene sine og fulgte han. Jeg forundret meg over at gutten som gav Jesus maten sin, og husker at jeg så på mine to brødskiver med brunost på. Jeg tenkte nok som disiplene: Hva er dette til så mange? Hva hadde du svart? Teksten for Fastelavensøndag handler om at Jesus fortalte om sin lidelse og død. Men disiplene hans skjønte ikke noe av det, sier Lukas. Jeg tenker tilbake til skoledagene. Hva skjønte vi? Det var den gang. Men hva skjønner vi i dag? Hvem kan egentlig fatte dette at Guds hellige og rene sønn måtte lide og dø uskyldig på korset for vår skyld? Vi hørte jo også om kobberslangen som ble reist opp i ørkenen, så de som ble syke, kunne se opp på den og bli frisk. Hendelsen i ørkenen og korset på Golgata har en sammenheng, og er blitt nytt for meg igjen. Etter sin fornedrelse og oppstandelse og himmelfart, sier Jesus at han vil dra alle til seg. Vi må ikke glemme at veien inn til Gud ble åpnet da Jesus sa: Det er fullbrakt. Den første som fikk komme inn, var en røver. Han bad om en tanke, men han fikk gå inn gjennom en åpen dør. Da Jesus utåndet, kom noen av hans hemmelige venner og fikk tatt han ned av korset, svøpte han og la han i en grav. Han hadde også noen kvinnelige venner, som så dette. De gjorde i stand oljer for å salve hans legeme. Da sabbaten var over, gikk de tidlig til graven. Men Jesus var ikke der, bare engler satt der, De minnet kvinnene om at Jesus hadde sagt at han skulle korsfestes, lide og dø, men tredje dagen skulle han oppstå. Kvinnene gikk til disiplene og fortalte det de hadde opplevd, men disiplene mente det var løst snakk, og de trodde dem ikke. Kanskje noen kvinner opplever det samme i dag? Hva vet vi? Men Peter trodde dem og løp til graven, og så at Jesus virkelig var oppstått. Guds kjærlighet til oss mennesker ble åpenbart i det som skjedde med Jesus, og som han selv sier i Joh. 3,16: For så har Gud elsket verdet at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er det som gir oss framtid og håp. Vår gode lærerinne sådde den gode sæd. Vi må takke Gud for alle som i dag sår den gode sæd i barnehjerter - at Den Hellige Ånd må fortsette verket. Så får jeg avslutte brevet med alle gode ønsker til deg og dine. Håper vi møtes i kirka 1. påskedag, så vi sammen kan synge salmen vi lærte på skolen: Påske morgen, slukker sorgen, Slukker sorgen til evig tid; Den har oss givet, lyset og livet, Lyset og livet i dagning blid. Påskemorgen slukker sorgen, Slukker sorgen til evig tid. Til slutt: Du kan la alle som vil, lese brevet. God Påske til deg og alle dine! Vennlig hilsen Kitty

16 16 Tlf Følg oss på Her legger vi ut aktuelle tilbud og aktiviteter. Du finner oss også på: Vi holder til i Otterveien 1, Finnsnes Årbok for Lenvik 2012 Boka selgs på Bok og Media, Finnsnes og på Libris Tromsø Hvis du ønsker å supplere din årboksamling, er det fortsatt mulig å kjøpe tidligere utgaver til sterkt redusert pris. Kontaktperson: Torbjørn Konradsen, Tlf

17 17

18 18 Nyttig informasjon v/aslaug Bønå Utdeling av Menighetsbladet Årets første utgave av Kirke & menighet er kommet fra trykkeriet, og vi står nå foran neste utfordring: Utlevering til alle husstandene i soknet vårt, det vil si hele Lenvik kommune. Tre ganger i løpet av året vil dette være aktuelt, og vi er helt avhengig av at frivillige bidrar med sin innsats for å få det til. Jo flere som deltar, desto raskere er jobben gjort! Vi ønsker også at noen påtar seg å være kontaktpersoner som kan organisere distribusjonen av bladet i sine lokalmiljø, og som vi kan henvende oss til med beskjeder, spørsmål og lignende. Ring tlf dersom du har mulighet til å bidra og/eller har tips om andre som kan være aktuelle. Til beboere på Finnsnes m/omegn som ikke har postkasse (f.eks postboksadresse:) Menighetsbladet Kirke & menighet blir lagt ut i våpenhuset i Finnsnes kirke og kan hentes der. Mangler du julenummeret 2012 av bladet? Vi har fortsatt en del eksemplarer på lager. Ring tlf så ordner vi det. Til årets konfirmanter og alle andre: I neste utg av bladet (juli) kan dere lese om årets "Finnsnesnatta"-arrangement. Der deltok bla åtte tøffe karer, TX-Vikings, med et forrykende show som vi ikke er vant til å oppleve i kirkelig sammenheng. Konfirmantprest Frank Stellmacher har laget en fyldig omtale med mange bilder,- noe å glede seg til! Påskefestuka 2013-programmet laget av Jon Blamire Gjør bilen klar til sommeren! EU-kontroll 4-hjulskontroll Reparasjon av alle typer bil Oljeskift Små og stor service Service på ditt airconditon-anlegg Servicesenteret Finnsnes AS Tlf Du finner oss mellom Statoil og Apoteket Klausen elektro AS Klausen Elektro driver med ordinært installasjons arbeid. Vi monterer elktriske anlegg i boliger, industrilokaler og liknende. Grønnjord 9302 Rossfjordstraumen Mobil: /

19 19

20 20 MINNEORD JENS-PETTER JENSSEN (23.april januar 2013) Skrevet av Liv Jensen I løpet av et langt liv møter man mange slags mennesker. Noen får man fort en god kontakt med, mens andre blir bare bekjente. Da jeg begynte som kirketjener i Finnsnes kirke for år siden ble jeg kjent med Jens-Petter og opplevde fort denne gode kontakten. Jens-Petter var en lettvint kar som ofte tok på seg ubetalte og frivillige oppgaver. Fra før visste jeg godt hvem han var, og at han i sin beste alder var blitt rammet av et kraftig hjerneslag som for alltid tok fra han evnen til å snakke. Vi fikk som sagt en fin kontakt, og det gikk ikke lenge før Jens-Petter så på meg med et spørrende blikk og sa: HJELPE? (trenger du hjelp?) Vil du hjelpe meg? JA-JA!! Kan du støvsuge? JA-JA!! Et stort smil og klapp på skuldra. Mange ganger i de fem årene jeg jobba som kirketjener, kom Jens-Petter, og han støvsugde i timevis. Foran jul, påske, konfirmasjonshelger, stevner og lignende måtte stolene både i kirkerommet, i menighetssalen og i kirkestua støvsuges og det var en stor jobb. Han gjorde virkelig grundig arbeid. Ikke et hårstrå var å observere når han satte bort støvsugeren og sa seg ferdig. Ofte tilbød han seg å kjøre meg heim etter endt arbeidsdag. Da kunne han si: Buss? Gå? (Skal du ta bussen eller gå?) Så pekte han på seg sjøl og sa: Kjøre? (Jeg kan godt kjøre deg) Hvor vi enn har møttes i ettertid, så har han alltid møtt meg med et godt smil og spørsmålet: BRA? (har du det bra?) På gudstjenestene hadde Jens-Petter sin faste plass på en av de nederste stolene til høyre for midtgangen. Nå er denne plassen tom, og det er vemodig å tenke på at han ikke er her lenger blant oss. Mange ganger stod vi i lag og venta på å få plass ved alterringen for å ta i mot nattverden. Hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi vi hadde fått se at vi trengte Guds tilgivelse i livene våre. Vi trengte styrke til å leve hverdagslivene våre. Mitt håp er at jeg en gang skal få møte igjen mine kjære som har gått foran meg. Det blir en stor gjensynsglede. Da vil jeg også møte Jens-Petter. I Bibelen står det at vi skal slippe å slite med kroppslige plager i himmelen. Og da, når vi møtes der, ja da skal vi snakke sammen som vi aldri kunne her. FRED MED DITT MINNE, Jens-Petter og på gjensyn. Liv (eks-kirketjener) Jens-Petter Jenssen døde på tragisk vis 3.januar 2013 da huset hans i Mellomlia på Finnsnes brant.fredag 18. januar ble han begravet fra Finnsnes kirke og mange hadde møtt fram for å ta farvel med en avholdt venn og medarbeider. For Lenvik menighet var Jens-Petter Jenssen en person man alltid kunne regne med, både som trofast kirkegjenger og som aktiv deltaker innenfor det frivillige arbeidet. Utdeling av Menighetsbladet var en oppgave han viste særlig ansvar for, og han la ned en betydelig innsats på dette området gjennom mange år. I 2006 ble han hedret med Lenvik menighets frivillighetspris, en utmerkelse han så absolutt hadde gjort seg fortjent til. Liv Jensen har tegnet et vakkert bilde av medmennesket Jens-Petter i sitt minneord. Vi er mange som slutter oss til hennes ønske og siste hilsen: Fred med ditt minne, Jens-Petter. Aslaug Bønå Lenvik menighetsråd. Resturant - Bar - Møterom Tlf

21 21 Kristen litteratur. Kristen/klassisk musikk. Barnebøker, lokal litteratur. Reiseguider. Hobby fra Panduro Storgt. 19, Finnsnes Telefon: Mail: Vangen VVS AS Storgata 40, Finnsnes Tlf , fax e-post: MED GODE FISKERETTER OG STOR A LA CARTE MENY Åpningstider: Mandag - lørdag Søndag Laukhellavegen Postboks 144, 9370 Silsand Telefon: epost: middagsarrangement - kurs - konferanser

22 22 SLEKTERS GANG Ella Alexandra Pedersen Syver Heiberg-Berntsen Isak Henriksen Rochmann Emma Aurora Sommerbakk Viken Emil Telneset Eivinn Olin Vaeng Michelle Jensen Milian Alexzander Johansen Pettersen Lilja Sofie Sørensen Rebecca Sofie Jenssen Nordli Herman Fjellstad-Dreyer David Isaksen Emilie Storås Leah Selstad Hansen Døpte Johannes Eliah Johnsen Tia Maisie Paterson Johannes Martin Vaseli Liyuab Wondwossen Andreas Ditlevsen Jørgen Rønneberg Elias Hadler-Skogen Matheo Emanuel Melander Vincent Dreyer Nybrott Rossfjord kirke Line Sivertsen og Roger Daae Vigde Finnsnes kirke Biniyam Gemchu og Marta Tamrat Amenshoa Lenvik kirke, Bjorelvnes Gunhild Therese Rasmussen og Ken Sigmund Bogstrand Wenche Stine Leiknes og Bjørnar Lauknes Begravelsesbyrået for Lenvik og Senja Sandbakk Begravelsehjelp Senja Begravelsesbyrå

23 23 Gravlagte Navn Bosted Født Død Kristen Nervaag Jørgensen Finnsnes Roar Olsen Sørreisa Hilda Amanda Isaksen Finnsnes Edel Jørgine Jørgensen Rossfjord Johan Marinaiam Andreassen Silsand Ida Alvilde Hansen Finnsnes Svein Edvardt Karlsen Sørreisa Elsa Helene Melangen Finnsnes Mary Jensine Hansen Gibostad Mathias Fors Olsen Finnsnes Torlaug Lisette Meyer Finnsnes Anna Viktoria Rikardsen Silsand Gunnar Bernhard Eriksen Finnsnes Signe Rikarda Karlsen Botnhamn Maren Rokstad Porsgrunn Jens-Petter Jenssen Finnsnes Hugo Arild Nilsen Gibostad Elias Slettum-Olsen Grasmyr Liv Helfrid Torgersen Botnhamn Arnulf Sebergsen Finnsnes Magna Lovise Tøllefsen Silsand Halgeir Fagerli Sørreisa Randi Marie Andreassen Gibostad Ole Helge Simonsen Gibostad Amanda Simonette Iversen Gibostad

24 Gudstjenesteliste for Lenvik sokn Med 3.mars (3. søndag i fastetiden) Finnsnes kirke gudstjeneste kl mars (4. søndag i fastetiden) Finnsnes kirke - familiegudstjeneste kl Fjordgård kapell - familiegudstjeneste kl Husøy kapell - høymesse kl mars (Maria budskapsdag) Finnsnes kirke - gudstjeneste kl Botnhamn - gudstjeneste kl mars (Palmesøndag) Finnsnes kirke - familiegudstjeneste kl Rossfjord kirke - familiegudstjeneste kl Gibostad kapell - gudstjeneste kl mars (Skjærtorsdag) Finnsnes kirke - gudstjeneste kl Sandbakken kapell gudstjeneste kl Lysbotn kapell gudstjeneste kl Rossfjord sykehjem gudstjeneste kl? 29.mars (Langfredag) Finnsnes kirke gudstjeneste kl Lenvik kirke gudstjeneste kl mars (Påskeaften) Finnsnes kirke gudstjeneste kl mars (Påskedag) Finnsnes kirke høymesse kl Fjordgård kapell høymesse kl april (2. påskedag) Tennskjær bygdehus gudstjeneste kl Botnhamn gudstjeneste kl april (2.søndag i påsketiden) Finnsnes kirke gudstjeneste kl Husøy kapell familiegudstjeneste kl april (3. søndag i påsketiden) Finnsnes kirke - gudstjeneste kl april (4. søndag i påsketiden) Finnsnes kirke familiegudstjeneste kl Lenvik kirke samtalegudstjeneste kl Gibostad kapell samtalegudstjeneste kl april (5. søndag i påsketiden) Finnsnes kirke gudstjeneste kl Rossfjord kirke samtalegudstjeneste kl Botnhamn - samtalegudstjeneste kl mai (onsdag) Finnsnes kirke gudstjeneste kl mai (lørdag) Finnsnes kirke konfirmasjonsguds. tj. kl forbehold om endring. Se annonse TF. 5.mai (6.søndag i påsketiden) Finnsnes kirke konfirmasjonsguds. tj. kl Lysbotn kapell gudstjeneste kl Husøy kapell konfirmasjonsguds. tj. kl mai (Kristi Himmelfart) Lenvik kirke familiegudstjeneste kl Fjordgård kapell konfirmasjonsguds. tj. kl mai (lørdag) Finnsnes kirke konfirmasjonsguds. tj. kl mai (søndag før pinse) Finnsnes kirke konfirmasjonsguds. tj. kl Lenvik kirke konfirmasjonsguds. tj. kl Botnhamn - familiegudstjeneste kl mai (Grunnlovsdag) Finnsnes kirke familiegudstjeneste kl Lenvik kirke gudstjeneste kl Rossfjord/ Vonheim gudstjeneste kl Gibostad kapell gudstjeneste kl Fjordgård kapell gudstjeneste kl mai (Pinsedag) Finnsnes kirke høymesse kl Lenvik kirke konfirmasjonsguds. tj. kl mai (2. pinsedag) Husøy kapell høymesse kl mai (Treenighetssøndag) Finnsnes kirke familiegudstjeneste kl Rossfjord kirke konfirmasjonsguds. tj. kl Lysbotn kapell konfirmasjonsguds. tj. kl juni (2. søndag i treenighetstiden) Finnsnes kirke gudstjeneste kl juni (3. søndag i treenighetstiden) Finnsnes kirke gudstjeneste kl Sandbakken kapell gudstjeneste kl Botnhamn - gudstjeneste kl juni (4.søndag i treenighetstiden) Finnsnes kirke familiegudstjeneste kl Lenvik kirke gudstjeneste kl Gibostad kapell gudstjeneste kl juni (5. søndag i treenighetstiden) Finnsnes kirke gudstjeneste kl Fjordgård kapell gudstjeneste kl Husøy kapell gudstjeneste kl juni (6. søndag i treenighetstid) (Aposteldagen) Finnsnes kirke gudstjeneste kl Lysbotn? - gudstjeneste kl e-post:

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13

Lærerikt og spennende Side 12. Grunnlovsjubileet Side 14. Ny kantor Side 10. Pinsebetrakning Side 5. Tro og lys Side 13 Lærerikt og spennende Side 12 Grunnlovsjubileet Side 14 Ny kantor Side 10 Pinsebetrakning Side 5 Tro og lys Side 13 Nr. 2-61. årg -juni - september 2014 - informasjon Ansatte Sokneprest Fredrik Ulseth

Detaljer

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord

DYKK I BIBELEN. Åp 21,1-4 En ny himmel og en ny jord MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D Nr.. 2 JUNI 2015 62. årg ang K V E R N E S I denne fagre sumarstid gå ut, mi sjel, og gled deg i vår Herres store under! Sjå hagen prydd med

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

"Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes.

Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri (Jes. Nr. 2 april 2009 e. Kr. Årgang 78 Hans Nilsen Hauge og Modum side 10 Mot vår i en ny kirke og Nykirke side 8 Frivillighetsprisen side 6 "Nei, slik er fasten som Jeg vil ha: at du løslater dem som med urett

Detaljer

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg

BLADET vårt. Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi. Tror du på mor? Barnehagegudstjenester. Vi bryr oss - og trenger deg BLADET vårt Menighetsblad for Tveit og Hånes, Den norske kirke Nr 2-2015 - ÅRGANG 11 Tror du på mor? Hvem skal styre kirken vår? Konsert for Rajshahi Barnehagegudstjenester Vi bryr oss - og trenger deg

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Se side 6. "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12

Se side 6. Tore på sporet : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet. Underskudd i Kirkelig Fellesråd Se side 12 Felles utgivelse for menighetene Hoeggen, Tempe og Bratsberg (nr 1 2011) "Tore på sporet" : Kirken har en utfordring i å formidle påskebudskapet Tore Strømøy, kjent for sine mange populære NRK-programmer,

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ

Nr. 1-2008. KirkeNytt FOR TROMSØ Nr. 1-2008 KirkeNytt FOR TROMSØ Når muslimer vil be Har du tenkt på det? Redaktør Svenn A. Nielsen En gang sendte vi misjonærer til Afrika, Asia, Kina og India. De ville hedningene skulle bli som oss.

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Salvator - Frelseren

Salvator - Frelseren MENIGHETSBLADET Nr. 1-2008 64. årgang «- Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Joh 4, 42 Hilsen til menighetene i Brydalen, Tylldalen, Tynset og Kvikne Salvator - Frelseren

Detaljer

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13

strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 strindheim kirke - bydelens hjerte nr 2_13 "Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som første grøden av dem som er sovnet inn! " 1.Kor.15,17.20

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad

odum Menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 Modum menighetsblad Nr. 1 Mars 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Modum menighetsblad 1931 2011 Den norske kirke Modum sokn Modum kirkekontor Kapellvn. 1, 3340 Åmot. Kontortid 09.00-14.00 Tlf. 32 78 32 30 - Fax 32 78

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9

Trygg Havn. Arbeidermøtet 2014. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang. side 6 9 Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 2 2014 126. årgang Arbeidermøtet 2014 side 6 9 Trygg Havn Den indre Sjømannsmisjon http://dism.no/ Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet i 1880 for å

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer