Overskrift. Årsrapport 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overskrift. Årsrapport 2003"

Transkript

1 Overskrift Årsrapport 2003

2 Årsrapport 2003 Color Group ASA 4 Kort om konsernet 5 Milepæler 6 Dette er Color Group 12 M/S Color Fantasy 15 Hovedtall og nøkkeltall 16 Styrets årsberetning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 32 Revisors beretning

3 Kort om konsernet Milepæler Color Group ASA er gjennom det heleide datterselskapet Color Line AS Norges største og et av Europas ledende cruisefergerederier, med virksomhet innenfor person- og godstransport, hotelldrift, restauranter, varehandel, underholdning og turproduksjon. Rederivirksomheten omfatter seks internasjonale fergelinjer mellom åtte havner i Norge, Tyskland, Sverige og Danmark. Linjene betjenes av ti skip. I 2003 befordret Color Line 4,2 millioner passasjerer, personkjøretøyer og vogntog. Color Hotel Skagen AS i Danmark er et heleid datterselskap av Color Group, og drives som en integrert del av fergevirksomheten i Color Line. Totalt hadde selskapene i Color Group en omsetning på NOK 3,8 milliarder i Av faste medarbeidere er ansatt på skipene. De sjøansatte er hovedsakelig norske. 704 er ansatt på land i Norge, 214 i Danmark, 70 i Tyskland og 29 i Sverige. I tillegg til de faste medarbeiderne har selskapet ca 500 vikarer. Hovedkontoret er i Oslo. 29. APRIL: Byggestart for M/S Color Fantasy ved Kværner Masa-Yards i Turku i Finland. Skipet er planlagt levert fra verftet i desember AUGUST: Konsernet refinansierte hovedlån med forfall i 2004, og har med dette en ny og langsiktig låneportefølje. 15. AUGUST: Oslo bystyre vedtar fortsatt delt løsning for utenlandsfergene i Oslo. Vedtaket inngår i Fjordbyplanen og innebærer at Color Line får videreutvikle sin egen terminal på Hjortnes i et langsiktig perspektiv. 1. OKTOBER: Color Line blir en av hovedsponsorene for Den Norske Opera. Avtalen inngår i Color Lines økte satsing på Oslo som internasjonal kultur- og opplevelsesby. 21. NOVEMBER: Color Line inngår en avtale med Rederi AB Gotland om leie av skipet M/S Thjelvar. Skipet skal settes inn i en ny rute mellom Larvik og Hirtshals, og representerer en tredobling av fraktkapasiteten i konseptet Color Line Transporter. 3. DESEMBER: Kommunestyret i Larvik vedtar å omdisponere arealene som Color Line disponerer i Indre havn frem til Kommunen ønsker å legge til rette for en ny fergeterminal i området Kanalen/ Revet. 15. DESEMBER: Overtagelse av M/S Thjelvar, som flagges inn til det ordinære norske skipsregisteret (NOR) og får navnet M/S Color Traveller. Skipet oppgraderes og tilpasses det økte fraktbehovet mellom kontinentet og Norge. COLOR LINES FLÅTE BESTÅR AV 10 SKIP Virksomhetsområder: Person- og godstransport Hotelldrift Restauranter Varehandel Underholdning Turproduksjon M/S PRINSESSE RAGNHILD Oslo - Kiel Byggeår: 1981/1992 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 205,3 meter Fart: 22 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 569 Sengeplasser: Fraktkapasitet (lane meter): 900 Biler: 600 M/S KRONPRINS HARALD Oslo Kiel Byggeår: 1987 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 166,3 meter Fart: 22 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 463 Sengeplasser: Fraktkapasitet (lane meter): Biler: 750 M/S COLOR FESTIVAL Oslo - Hirtshals Byggeår: 1985 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 168 meter Fart: 22 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 578 Sengeplasser: Fraktkapasitet (lane meter): 800 Biler: 330 M/S PETER WESSEL Larvik - Frederikshavn Byggeår: 1981/1988 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 168,5 meter Fart: 19 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 518 Sengeplasser: Fraktkapasitet (lane meter): 750 Biler: 562 M/S COLOR TRAVELLER Larvik - Hirtshals Byggeår: 1981 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 140,8 meter Fart: 17 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 80 Sengeplasser: 284 Fraktkapasitet (lane meter): 1150 Biler: 420 (Fra mars 2004) M/S SKAGEN Larvik - Frederikshavn Byggeår: 1975/1982 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 129,8 meter Fart: 19 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 143 Sengeplasser: 342 Fraktkapasitet (lane meter): 400 Biler: 400 M/S COLOR VIKING Sandefjord - Strömstad Byggeår: 1985 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 137 meter Fart: 18 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 0 Sengeplasser: 0 Fraktkapasitet (lane meter): 490 Biler: 370 M/S BOHUS Sandefjord - Strömstad Byggeår: 1971 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 124,5 meter Fart: 20 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 0 Sengeplasser: 0 Fraktkapasitet (lane meter): 462 Biler: 240 M/S CHRISTIAN IV Kristiansand - Hirtshals Byggeår: 1982 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 153,4 meter Fart: 19 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 335 Sengeplasser: 800 Fraktkapasitet (lane meter): 680 Biler: 480 F/F SILVIA ANA Kristiansand - Hirtshals Byggeår: 1996 Register: Bahamas Tonnasje: BRT Lengde: 125 meter Fart: 41 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 0 Sengeplasser: 0 Fraktkapasitet (lane meter): 0 Biler: 200 biler og 4 busser 4 5

4 Dette er Color Group En ledende europeisk aktør innen reiseliv, opplevelse og transport Konsernets forretningsidé er å være en ledende, markedsorientert og lønnsom serviceenhet innenfor reiseliv og transport. Med basis i høyt nivå på kvalitet, sikkerhet, service, opplevelse og pålitelighet, skal produkter og tjenester utvikles og tilpasses på en miljømessig forsvarlig måte. Dette gjøres i samarbeid med myndigheter og kundegrupper i privatmarkedet, bedriftsmarkedet og reiselivsindustrien. Engasjement er selskapets kjerneverdi, og skal prege forholdet mellom de ansatte, og de ansattes forhold til kunder og samarbeidspartnere. HISTORIKK Color Group ASA ble etablert i 1990 med utgangspunkt i de to Kosmos-selskapene Jahre Line og Norway Line. Samme år utvidet selskapet virksomheten betydelig gjennom overtagelsen av fergeaktivitetene i Fred. Olsen Lines, og styrket derved sin strategiske posisjon. Konsernet bidro til en ytterligere konsolidering av cruisefergemarkedet i Norge gjennom overtagelsen av virksomheten til Larvik Line i oktober 1996 og Scandi Line i september Color Hotel Skagen AS ble overtatt i september STRUKTUR Konsernet er organisert med Color Group som aktivt holdingselskap for de heleide datterselskapene Color Line og Color Hotel Skagen. Color Line ivaretar all virksomhet i tilknytning til fergedriften, der driften av hotellet i Danmark inngår som en integrert del av denne, og er et ledd i konsernets destinasjonsutvikling. Color Line står dermed for den alt vesentlige del av virksomheten i Color Group. Beskrivelsen av virksomheten i Color Group er derfor i de fleste tilfeller sammenfallende med aktiviteter i regi av Color Line. Vi refererer derfor i det følgende til Color Group og Color Hotel Skagen bare der det er et selvstendig poeng å presisere hvilken forretningsmessig enhet referansen gjelder. ORGANISASJON Selskapets seks linjer drives gjennom tre effektive linjeorganisasjoner. Disse er lokalisert i Oslo, Sandefjord og Kristiansand, og med avdelingskontorer i Hirtshals, Kiel, Larvik, Strömstad og Frederikshavn. Konsernets fellesfunksjoner ligger i Oslo, Sandefjord, Kristiansand og Hirtshals. SIKKERHET OG MILJØ Passasjerenes, medarbeidernes og omgivelsenes trygghet er Color Lines fremste prioritet, og selskapet bestreber seg til enhver tid på å forebygge farlige situasjoner som kan medføre skade på liv og helse eller miljø. Det er en selvfølge at alle lovbestemte krav og regler følges, og i tillegg tar selskapet hensyn til relevante normer, retningslinjer og standarder som anbefales av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO, myndigheter, klasseselskap, sertifiseringsselskap eller andre maritime organisasjoner. Color Line er representert i internasjonale og nasjonale prosjekter og organer som arbeider med sikkerhet og miljø. Sertifiseringen av selskapets miljøsatsing ble videreført i 2003 gjennom at to av selskapets skip og driftsselskapet Color Line Marine ble ISO auditert av Det Norske Veritas (DNV). ISO er en internasjonal standard som benyttes av selskap over hele verden som ønsker å forbedre sine prestasjoner innen miljøområdet. De prosjekter som selskapet alt har satt i gang for å redusere utslipp av klimagasser, vil bli fulgt opp og videreutviklet. Sammen med andre målrettede tiltak når det blant annet gjelder sortering og reduksjon av avfall, danner dette selskapets handlingsplan for å ta vare på miljøet. På sikkerhetssiden arbeider Color Line kontinuerlig med å forbedre sin Safety Management Code, og det legges stor vekt på å innarbeide en miljø- og sikkerhetskultur hos alle ansatte på sjø og land. Alle skip i Color Lines flåte oppfyller kravene i SOLAS-konvensjonen (Safety of Lives at Sea), miljø- og sikkerhetsstandarden for passasjerskip i internasjonal fart som er utarbeidet av IMO. 1. juli 2004 iverksettes IMOs ISPS-kode (Ship and Port Facility-Security Code). Color Line har utført sårbarhetsanalyse og har lagt handlingsplaner som er godkjent av DNV, og alle selskapets skip vil være securitysertifisert i god tid før koden trer i kraft. Hovedveien til Europa Color Line er blant Europas ledende rederier og reiselivsbedrifter. Hvert år reiser mer enn fire millioner passasjerer med Color Lines ferger, en million av disse er utenlandske reisende. Selskapet har en markedsandel på nær 70 prosent av passasjertrafikken med utenlandsferger til og fra Norge og er også den største fergetransportøren av gods mellom Norge og det europeiske kontinentet. Nordmenn utgjør den største passasjergruppen med 73 prosent. 12 prosent er tyskere, 8 prosent dansker og 7 prosent kommer fra øvrige land i Europa. Color Lines virksomhet er konsentrert omkring Skagerrak med til sammen ti skip og seks linjer på strekningene Kristiansand Hirtshals, Larvik Frederikshavn, Larvik Hirtshals, Sandefjord Strömstad, Oslo Hirtshals og Oslo Kiel. Gjennomsnittlig har Color Line 23 daglige avganger mellom utenlandske destinasjoner og Norge. I høysesongen er antallet daglige avganger oppe i 32. Color Line tilfører årlig norske overnattingsbedrifter over 5 millioner gjestedøgn gjennom sin turoperasjon i Danmark og gjennom samarbeid med reisebyråer og turoperatører i Tyskland og andre sentrale markeder. Color Line er blant de største enkeltbidragsyterne til å markedsføre Norge i utlandet. I Tyskland bygger selskapet opp sin merkevareposisjon med investeringer i markeds- og profileringstiltak i størrelsesorden NOK 500 millioner de neste ti årene. COLOR LINE AS 2003 Gjennomsnittlig 23 daglige avganger og 32 i høysesongen Daglig kapasitet på opptil passasjerer i høysesongen Color Line er en av Norges største ro-ro-aktører med opptil 14,2 km daglig fraktkapasitet ( lane-meter) i høysesongen, tilsvarende vogntog Serveringskapasitet og butikker plasserer Color Line som Norges tredje største restaurantkjede og blant de største kjøpesentrene i landet MARKEDSANDEL NORGE I PASSASJERER 2003 Color Line 67 % DFDS 16 % Stena Line 9 % Fjord Line 8 % COLOR LINES SKIP Gjestekapasitet fordelt på 10 skip Lugarer fordelt på 7 skip Sengekapasitet fordelt på 7 skip Biler fordelt på 10 skip Konferanserom 42 fordelt på 7 skip Fraktkapasitet (lane meter) 6,7 km på 10 skip 63 serveringssteder PASSASJERTRANSPORT ,2 millioner gjester Color Line fraktet personbiler, tilsvarende rundt 40 % av personbilparken i Norge Ca 5 millioner gjestedøgn tilført norsk reiseliv NASJONALITETSFORDELING 2003 Nordmenn 73 % Tyskere 12 % Dansker 8 % Svensker 2 % Andre 5 % (Inkludert M/S Color Traveller fra mars 2004) 6 7

5 Gjennom kontraheringen av M/S Color Fantasy, verdens største cruiseskip med bildekk, har Color Line tatt tetposisjonen i utviklingen av nye konsepter og markeder for dette segmentet. For å øke det utenlandske belegget, satser selskapet på økt internasjonal markedsføring. SKIPENE Color Line legger vekt på å utvikle tonnasje som er skreddersydd for å møte fremtidens samfunns- og markedsendringer. I desember 2004 mottar selskapet M/S Color Fantasy, som blir verdens største cruiseskip med bildekk og representerer en ny dimensjon i bransjen. Det nye skipet øker passasjerkapasiteten mellom Norge og Tyskland vesentlig. Color Line forespeiler at den største økningen vil komme fra tyske og andre europeiske reisende til Norge. 15. desember 2003 overtok Color Line ropax-fergen M/S Thjelvar fra Rederi AB Gotland i Sverige. Med dette skipet har Color Line tredoblet sin transport- og fraktkapasitet mellom Larvik og Nord- Jylland. Skipet, som ble satt i rute 10. mars 2004, seiler med norsk mannskap og under norsk flagg. M/S Color Traveller erstatter M/S Skagen, som vil bli benyttet som ekstratonnasje for å gi selskapet fleksibilitet i forhold til kundenes behov og eventuelle endringer i markedet. M/S Color Fantasy og M/S Color Traveller illustrerer spennvidden i Color Lines marked. M/S Color Fantasy representerer starten på en flåtefornyelse i Color Line. Selskapet har opsjon på ett tilsvarende skip. I tillegg planlegges bygging av nye skip for rutene mellom Norge og Danmark. Parallelt med byggingen av nye skip, utførte Color Line omfattende moderniseringer av M/S Peter Wessel og M/S Prinsesse Ragnhild i Samtlige skip i flåten vil i løpet av første halvår 2004 være security-sertifisert i forhold til nye, internasjonale krav. KOSTNADS- OG MILJØEFFEKTIV GODSTRANSPORT I EU dekkes hver eneste dag et landområde på ca 10 hektar av nye veier. Samtidig øker den europeiske bilparken med ca tre millioner biler per år. Dette er noe av bakgrunnen for at EU og norske myndigheter ønsker å flytte mer transport over på jernbane og sjø noe som utgjør en av premissene for EUs transportpolitikk frem til Samtidig vil EU de nærmeste årene øke kapasiteten på motorveinettet gjennom flere store investeringer. Målet med disse investeringene er å oppnå et mer effektivt indre marked, redusere forurensningen og skaffe effektive tilførselsveier frem til sentrale havner. Color Lines satsing på blant annet Hirtshals havn for intermodale transporter er et ledd i tilpasningen til EUs transport- og miljøpolitikk. Color Line samarbeider samtidig med Kombi Dan/ Kombiverkehr om viderebefordring av last fra selskapets skip med tog til Duisburg i Tyskland og derfra ut på det trans-europeiske jernbanenettet. Med direkte motorveiforbindelse til Europa er Hirtshals et godt eksempel på at infrastruktur tilrettelegges for effektiv transport fra vei og bane mot havn og over på sjøtransport. Målsettingen er sammen med myndighetene å utvikle Hirtshals til en moderne og miljøeffektiv mønsterhavn. ENSARTET TRANSPORTTILBUD Color Lines seks linjer utgjør et omfattende nettverk av utskipnings- og mottakshavner. Det er Color Line Cargo som styrer og koordinerer godstransporten over alle linjene. Med denne organiseringen kan Color Line utnytte linjenes frekvens og kapasitet optimalt. For kundene betyr det et bedre og mer fleksibelt tilbud. Color Line Cargos mål er å øke det totale fraktvolumet over selskapets skip i takt med økningen i transportmarkedet. I 2003 fraktet Color Line vogntog over Skagerrak. Det tilsvarer i antall mer enn en tredjedel av tungtrafikken som gikk landeveien over Svinesund. Fraktvolumet mellom Vestfold og Nord- Jylland øker. Fra mars 2004 tredoblet Color Line derfor sin transport- og fraktkapasitet på denne strekningen med ropax-fergen M/S Color Traveller, som trafikkerer strekningen Larvik Hirtshals. Med flyttingen av ankomsthavn fra Frederikshavn til Hirtshals, forkortes overfartstiden til og fra Larvik med én time. Reiseproduktet Color Line tilbyr et variert transport- og opplevelsesprodukt året rundt, med vekt på at gjestene skal få et fargerikt avbrekk i hverdagen med en ordentlig følelse av cruise. Opplevelsesaspektet er særlig fremtredende på de lengre linjene, men er også vektlagt på de kortere rutene som trafikkeres av skip med cruisefergestandard. KAPASITETSUTNYTTELSE Sommermånedene er preget av full kapasitetsutnyttelse og et betydelig innslag av passasjerer med et transportbehov fra en havn til en annen, der bilpakker utgjør en betydelig markedsandel. Shoppingcruise og opplevelsesferier dominerer resten av året. I tillegg kommer i økende grad kurs- og konferansetrafikk til sjøs. Det er fortsatt potensiale for bedret kapasitetsutnyttelse i vinter-, vår- og høstmånedene, og Color Line arbeider aktivt med å utvikle nye attraktive tilbud om bord, såvel som i land der selskapet driver destinasjonsutvikling. Markedsføringsinnsatsen er intensivert i løpet av 2003, og vil bli ytterligere styrket i inneværende år. REISELIVSMARKED I ENDRING Reiselivsnæringen regnes i dag som verdens største. Med en vekstrate på ca 2,5 prosentpoeng over OECD-landenes konsumvekst, er den også en av de raskest voksende. Hovedtrenden er i dag opplevelser og events. Dette innebærer at fokus flyttes fra gruppereiser til individuelle gjester som har mer reiseerfaring og stiller høyere krav enn tidligere. Næringen viser en klar tendens i retning av fritidsreiser til sjøs, og det ventes spesielt sterk vekst i kortvarige cruise. Økt konkurranse fra lavpris flyselskaper må forventes. MARKEDSFØRING AV NORGE Utviklingen i reiselivet tilsier økt markedsføringsinnsats overfor sluttbrukeren. Norsk reiseliv er fragmentert, med mange, små enkeltbedrifter. En hovedutfordring fremover blir å sikre at mer av budsjettene til de mange institusjonene og organisasjonene som får bevilgninger til eksportmarkedsføring brukes til markedsføring overfor sluttbruker. Color Line ønsker å bidra til en slik samordning sammen med det nyetablerte Innovasjon Norge, som blant annet innbefatter det tidligere Norges Turistråd, og med reiselivsbedriftene på utvalgte destinasjoner. DESTINASJON OSLO Hjortnes/Filipstad med Color Lines terminalområde står foran en utfordrende byutviklingsprosess knyttet til den omfattende Fjordbyplanen i Oslo. Fjordbyplanen, som innebærer at tidligere industri- GODSTRANSPORT 2003 Godstrafikken omfattet vogntog av gjennomsnittlig 12 meters lengde, som i antall tilsvarer over en tredjedel av tungtrafikken over Svinesund. Hvis alle de vogntogene hadde blitt plassert etter hverandre, ville lengden tilsvart strekningen Oslo-Tromsø. GODSTRANSPORT 2003 Color Line 66,2 % Andre 33,8 % Color Line fraktet i ,46 millioner tonn gods til og fra Norge, som gir en økning på 1,4 % i forhold til året før. Selskapets markedsandel innen fergefrakt til og fra Norge var 66,2 %. MARKEDSSEGMENTER Transport 59 % Cruise 27 % Ferie & Fritid 10 % Konferanse 2 % Yrkessjåfører 2 % TRAFIKKVEKST INTERNASJONAL FERGE- DRIFT TIL NORGE DE 20 SISTE ÅRENE Økning totalt 260 % eller 13 % per år Color Line etablert i 1990

6 og havneområder skal omskapes for nye brukere, er norgeshistoriens største byutviklingsprosjekt. De neste årene skal kvadratmeter tidligere havneområder transformeres til byutvikling i en 10 km lang sone i Oslo sentrum. Byggingen av Den Norske Opera i Bjørvika og plasseringen av terminalene for utenlandsfergene på henholdsvis Vippetangen/Revierkaia og Hjortnes blir sentrale elementer i denne byutviklingen. Gjennom planleggingen av det fremtidige terminalområdet på Hjortnes/Filipstad deltar Color Line aktivt som partner i Fjordbyplanen, sammen med øvrige grunneiere og Oslo kommune. Beslutningen om at Color Line skal være en av hovedsponsorene til Den norske Opera må også sees i sammenheng med selskapets engasjement i Fjordbyprosessen og i destinasjonsutvikling av Oslo. COLOR HOTEL SKAGEN AS Åtti prosent av alle nordmenn som kjøper overnattingsopphold i Danmark kommer til landet med båt og de fleste av disse reiser med Color Line. Sentralt i et av Danmarks mest attraktive ferieområder ligger Color Hotel Skagen, som med 400 gjestesenger er det største hotellet i Skagen. For Color Line er hotellet et sentralt element i å utvikle Jylland som et attraktivt reisemål for skandinaviske gjester. Sterk satsning på internasjonal merkevarebygging Color Line er en godt kjent og høyt respektert merkevare i Norge, både blant folk flest og innenfor reiselivsbransjen. Det siste understrekes ved at selskapet i januar 2004 for niende år på rad ble kåret til Beste Fergerederi og Beste Bilpakkearrangør, basert på markedsundersøkelser blant landets reisebyråansatte. I tillegg ble Color Line kåret til Årets Reiselivsmarkedsfører i Norge av HSMAI (Hospitality Sales and Marketing Association International) og mottok Gull Diplom for både beste tvreklame og radioreklame i bransjen. Uavhengige markedsundersøkelser gjennomført i 2003 viste 72 prosent uhjulpet merkevarekjennskap i Norge og 80 prosent i hovedmarkedene i Sør- Norge. Hele 70 prosent av Norges befolkning sier at de har reist med Color Line minst én gang. I det tyske markedet er kjennskapen vesentlig lavere. Color Line transporterer årlig ca tyske turister til og fra Norge. Tyskland er imidlertid Europas største reisemarked, og Nord-Tyskland alene har en befolkning på ca 15 millioner mennesker. Kun en halv prosent av de tyske turistene velger Norge som reisemål. Her ligger et stort vekstpotensial for Color Line og reiselivsnæringen i Norge. For å utnytte dette potensialet startet Color Line i 2001 et langsiktig arbeid for å styrke Norge og Color Line som merkevarer. Over en tiårsperiode investerer selskapet mer enn 500 millioner kroner på markedsføring i Tyskland og øvrige Nord-Europa, og navnesponsoratet til Color Line Arena har en sentral rolle i denne satsingen. COLOR LINE ARENA Color Line Arena er Hamburgs storstue for kultur- og idrettsarrangementer. Den er en av Europas største og mest moderne flerbrukshaller og huser alt fra ishockey- og håndballkamper til rockekonserter og operaforestillinger. I tillegg inneholder den blant annet det største innendørs restaurantkomplekset i Europa. Color Line Arena åpnet i november 2002 og hadde mer enn én million besøkende i løpet av det første driftsåret. DEN NORSKE OPERA I. oktober 2003 gikk Color Line inn som en av hovedsponsorene for Den Norske Opera. Avtalen har en verdi av 4 millioner kroner over tre år og inngår i selskapets satsing på Oslo som internasjonal kulturog opplevelsesby, og i arbeidet med å styrke de kulturelle båndene mellom Tyskland og Norge. VM I OFFSHORE Sponsingen av Spirit of Norway og VM i Offshore, Class 1 representerer et offensivt og fremtidsrettet salgs- og markedsfremstøt overfor nye og viktige målgrupper. Color Line Scandinavian Grand Prix er den nest største folkefesten i Oslo etter 17. mai med flere hundre tusen mennesker til stede sammen med internasjonal presse. Samfunnsbidrag Color Line arbeider målbevisst for å ivareta sitt ansvar overfor omgivelsene på en nyskapende og bærekraftig måte. Selskapet har som ambisjon å drive virksomheten på en måte som på samme tid ivaretar krav til lønnsomhet og medarbeidernes, samarbeidspartneres og omgivelsenes interesser og rettigheter. Color Line vektlegger godt samarbeid med sentrale og lokale myndigheter, næringsliv og organisasjoner. Selskapets engasjement for å utvikle samfunn og næringsliv i Norge og i de andre europeiske landene der Color Line har virksomhet, er en god plattform for dette gjensidige samarbeidet. Color Line bidrar på denne måten ikke bare med verdiskaping, men deltar også aktivt i samfunnsutviklingen, på områder der selskapet har naturlige fortrinn. Samfunnsansvaret i Color Line knyttes således tett til driften og forbedring av denne, så vel i den maritime virksomheten, med skip, anlegg og logistikkfunksjoner, som i reiselivsvirksomheten. Color Line er den opplæringsbedrift til sjøs som utdanner flest norske sjøfolk. Per hadde selskapet 51 lærlinger i ulike skipsfarts-, hotell- og restaurantfag. I tillegg bidrar Color Line gjennom innretningen på nettolønnsordningen årlig med rundt NOK 10 millioner til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Denne stiftelsen, som skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk, er basert på bidrag fra rederier som omfattes av nettolønnsordningen. I tillegg bidrar Color Line vesentlig til å opprettholde infrastrukturen i farleder og havner. Årlig betaler selskapet tilsammen NOK 114 millioner til havneavgifter, farledsavgifter og gebyrer i åtte havner i fire land. COLOR HOTEL SKAGEN 104 dobbeltværelser og 48 leiligheter tilsammen 400 senger Konferanse- og bankettsal med plass til 250 Fitness, sauna og utendørs svømmebasseng 2 restauranter COLOR LINE ARENA Color Line Arena i Hamburg ble åpnet i november Flerbrukshallen er scene for de store begivenhetene innen kultur, underholdning og idrett, og har allerede gjort Color Line til et kjent begrep i Nord-Tyskland. To store multimediesentre sentralt i hallen skal VM I OFFSHORE Color Line sponser offshore båten Spirit of Norway og representerer et offensivt og fremtidsrettet salgs- og markedsfremstøt overfor nye og viktige målgrupper. i tillegg gi kjennskap til Color Line og Norge som turistland

7 M/S Color Fantasy Cosmopolitan Bar Tower Nightclub Cosmopolitan Gourmet en klasse for seg Color Conference Center Aqualand Color Line skal overta sitt nye skip Sports & Burger Bar Golf Simulator Observation Library Observation Club Teens Plaza M/S Color Fantasy i desember Observation Lounge Jomfruturen er planlagt å Spa & Fitness Center gå fra Oslo til Kiel 10. desember. Skipet bygges ved Kværner Masa-Yards i Finland og blir verdens største cruiseskip med bildekk. Samlede investeringer i skip og landanlegg utgjør ca NOK 2,5 milliarder. Med M/S Color Fantasy sikter Color Line seg inn mot kortere cruise, der opplevelsene om bord er vel så viktig som selve reisemålet. Skipet får et Tax Free Market bredt underholdnings- og shoppingtilbud, egen spa- og fitness-avdeling og et variert Oceanic A La Carte tilbud av butikker, kafeer og restauranter. Exhibition Center Alle lugarer holder en høy standard, blant annet med TV og minibar. Grand Buffet Når M/S Color Fantasy settes inn på linjen byr et større, utstillings- og messe- Oslo Kiel i desember 2004, går også område. Området utgjør hele startskuddet for et helt nytt utstillings- og kvadratmeter, og har plass til inntil 600 konferansetilbud. Det nye cruiseskipet til- personer. Fantasy Promenade: Promenade Café Mama Bella Pizza Tapas Bar Donkey Pub Color Shop Fashion Boutique Perfume & Cosmetics Childrens Playroom Reception Casino Fantasy Showlounge NØKKELTALL M/S COLOR FANTASY Tonnasje: brutto registertonn Lengde: 224 meter Bredde: 35 meter Color Lines nye skip for Oslo-Kiel linjen vil sette en Antall dekk: 15 ny standard for internasjonale cruiseferger. Lengde promenaden: 120 meter Nybygget er et håndfast bevis på Color Lines vilje til Maskinkraft: HK å satse og til å tilpasse seg et marked i forandring. Fart: 22 knop Antall passasjerer: Antall lugarer: 966 Personbiler: 750 Trailere, lane-meter:

8 Hovedtall og nøkkeltall Ansatte i Color Line TRAFIKKUTVIKLINGEN Passasjerer ferge Passasjerer fly Biler Fraktenheter (12m-ekvivalenter) Geografisk fylkesfordeling over sjø- og landansatte i Norge: Nordland 2 5 Troms 0 4 Finnmark 0 3 RESULTAT (i NOK mill.) 1) (i EUR mill.) Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA 2) Ordinære avskrivninger Charterkostnader Driftsresultat før nedskrivning/tap/gevinst Gevinst og tap ved salg, nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt Skatter Årsresultat Møre og Romsdal 4 17 Sogn og Fjordane 1 9 Hordaland 4 28 Rogaland 7 15 Vest-Agder Nord-Trøndelag 2 4 Sør-Trøndelag 2 14 Oppland 3 27 Hedmark 1 24 Buskerud Akershus Oslo Østfold Vestfold Telemark 8 99 Aust-Agder BALANSE (i NOK mill.) Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Konvertibel obligasjon Utsatt skatt Egenkapital Sum gjeld og egenkapital LIKVIDITET (i NOK mill./ %) / SOLIDITET Likvide midler per ) Kontantstrøm fra driften 4) Egenkapitalandel % Netto rentebærende gjeld EBITDA Color Line EBITDA Color Hotels EBITDA Color Air REKRUTTERING TIL SJØS Color Line er Norges største opplæringsbedrift til sjøs Per var det 51 aktive lærlinger om bord i Color Lines skip Norske landansatte 704 Color Line Danmark 214 Color Line Tyskland 70 Color Line Sverige 29 Totalt landansatte Norske sjøansatte Andre sjøansatte 194 Totalt sjøansatte TOTALT ANSATTE ANSATTE / DIVERSE KOSTNADER Antall ansatte Lønnskostnader Havneavgifter Flyavgifter I tillegg sysselsetter selskapet ca 500 vikarer i høysesongene. Definisjoner: 1)Beløp omregnet i EURO, valutakurs per )Driftsresultat før ordinære avskrivninger og charterleie 3)Inklusive uutnyttede trekkrettigheter 14 4)EBITDA minus charterleie 15

9 Styrets årsberetning RESULTATREGNSKAPET De økonomiske resultatene for konsernet Color Group ASA ble i 2003 på linje med fjoråret. Omsetningen gikk noe ned grunnet planlagte langtidsdokkinger av skip. Den samlede omsetningen ble NOK millioner i 2003 mot NOK millioner i Konsernet fikk i 2003 et driftsresultat før ordinære avskrivninger, gevinst/tap ved salg, nedskrivninger og charterkostnader (EBITDA) på NOK 853 millioner mot NOK 894 millioner i Driftsresultat før nedskrivninger i 2003 ble på NOK 449 millioner sammenlignet med NOK 467 millioner i Konsernets driftsresultat ble NOK 457 millioner sammenlignet med NOK 317 millioner i I 2002 ble det foretatt nedskrivninger av skip med NOK 150 millioner. Konsernets netto finansposter viste en endring fra +NOK 12 millioner i 2002 til -NOK 107 millioner i Forskjellen utgjør primært agioposter relatert til rentebærende gjeld i USD og EURO, som ble inntektsført i 2002 og må anses å være av engangskarakter. Regnskapet er gjort opp med et resultat før skatt på NOK 349 millioner, og etter skatt på NOK 241 millioner. Tilsvarende tall for 2002 var NOK 329 millioner og NOK 222 millioner. Color Line AS ivaretar all virksomhet knyttet til fergedriften, der driften av hotellvirksomheten på land også inngår som en integrert del. Antall gjester i 2003 viste en nedgang på 0,4 prosent til Frakt viste en oppgang på 2 prosent til fraktenheter (12m ekvivalenter). Morselskapet Color Group ASA viser et resultat før skatt på NOK 145 millioner mot NOK 255 millioner i Etter skatt fremkommer resultatet på NOK 106 millioner i 2003 mot NOK 183 millioner i Styret foreslår at overskuddet overføres til annen egenkapital. FINANSIELLE FORHOLD Konsernet fokuserer på langsiktig finansiell handlefrihet. I 2003 refinansierte konsernet hovedlån med forfall i 2004, med en ny Multicurrency Revolving Reducing Credit Facility Agreement på totalt NOK millioner. Låneavtalen har forfall i Rammen nedreguleres årlig med NOK 135 millioner. Konsernet tok opp øvrige lån- og kredittfasiliteter på NOK 39 millioner og langsiktig gjeld ble nedregulert med NOK 106 millioner. Det ble i 2003 inngått en 3 års bareboat charteravtale med Rederi AB Gotland, for leie av M/S Color Traveller. Skipet skal trafikkere strekningen Larvik-Hirtshals. Konsernet hadde i 2003 en kontantstrøm fra driften (EBITDA) på NOK 853 millioner. Netto kontantstrøm fra investerings- og finansieringsaktiviteter var -NOK 546 millioner. Konsernets totalbalanse per utgjorde NOK millioner. Konsernets totale likviditetsreserve inklusiv bevilgede trekkrettigheter og likvide verdipapirer var per NOK 631 millioner. Rentebærende gjeld var per NOK millioner og egenkapitalen utgjorde NOK millioner, hvilket utgjør 44 prosent av konsernets balanse. Det ble i 2003 gjennomført en egenkapitalutvidelse på NOK 480 millioner. Det ble i tillegg gjennomført en omorganisering av konsernets selskapsstruktur gjennom dannelse av skipseiende selskaper for hvert enkelt skip. Konsernet er utsatt for valutarisiko på grunn av fluktuasjoner i NOK mot andre valutaer, særlig mot USD, EURO og DKK. I tillegg er konsernet utsatt for renterisiko, og endringer i oljepris (bunkersprodukter). Konsernet benytter seg av finansielle derivater knyttet til rente, valuta og bunkerspriser. Regnskapet er utarbeidet på grunnlag av forutsetning om fortsatt drift. Color Group ASA har i april 2004 tatt opp et obligasjonslån på NOK 360 millioner. Obligasjonslånet er notert på Oslo Børs og har løpetid 3,5 år. ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL Konsernet hadde ansatte per Herav arbeider om bord i skipene. Konsernet er opptatt av å videreutvikle et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere. I 2003 utgjorde det gjennomsnittlige sykefraværet i konsernet 6,7 prosent for landansatte og 10,8 prosent for sjøansatte. Styret vurderer arbeidsmiljøet i konsernet som godt, og vil fortsatt ha sterk fokus på sykefraværet for både land- og sjøansatte. LIKESTILLING Color Group praktiserer lik lønn for likt arbeid i hele konsernet og arbeider for at kvinner og menn skal ha samme muligheter til ansettelse i ledende stillinger. SIKKERHET OG MILJØ Passasjerenes, medarbeidernes og omgivelsenes sikkerhet er Color Lines fremste prioritet, og selskapet bestreber seg til enhver tid på å forebygge farlige situasjoner som kan medføre skade på liv og helse eller miljø. Color Line er representert i internasjonale og nasjonale prosjekter og organer som arbeider med sikkerhet og miljø. Alle skip i Color Lines flåte oppfyller kravene i SOLAS-konvensjonen (Safety of Lives at Sea), miljø- og sikkerhetsstandarden for passasjerskip i internasjonal fart som er utarbeidet av FNs skipsfartsorganisasjon IMO. 1. juli 2004 iverksettes IMOs ISPS-kode (Ship and Port Facility-Security Code). Color Line har utført sårbarhetsanalyse og har lagt handlingsplaner som er godkjent av DNV (Den Norske Veritas), og alle selskapets skip vil være securitysertifisert i god tid før koden trer i kraft. Sertifiseringen av selskapets miljøsatsing ble videreført i To av selskapets skip og driftsselskapet Color Line Marine ble ISO auditert av DNV. På sikkerhetssiden arbeider Color Line kontinuerlig med å forbedre sin Safety Management Code, og det legges stor vekt på å innarbeide en miljø- og sikkerhetskultur hos alle ansatte på sjø og land. Det inntraff ingen større uhell i 2003 som medførte personskade eller miljøforurensning. STYRET OG AKSJONÆRFORHOLD O. N. Sunde AS eier direkte og indirekte 100 prosent av selskapets aksjer. O. N. Sunde AS eies 100 prosent av styremedlem og konsernsjef Olav Nils Sunde med familie. FREMTIDSUTSIKTER Konsernet har i dag en resultatgrad på linje med andre selskaper det er naturlig å sammenligne seg med. Cruise og fergenæringen er kjennetegnet gjennom betydelige investeringer som et resultat av løpende behov for utvikling av eksisterende tonnasje og investeringer i ny tonnasje. Dette setter krav til inntjeningsnivå. Det forventes videre vekst i reiselivsnæringen generelt. Noen av hovedtrekkene i utviklingen går i retning av fritidsreiser til sjøs og for transportkonsepter. For å etterkomme de trender som avspeiler seg i fremtiden, er tonnasjeutvikling og disponering av nåværende tonnasje av avgjørende betydning. Color Line har tatt steget fra å være transportør til å tilby reiseopplevelser, og synes å være godt rustet for å ta del i forventet vekst. Prisharmoniseringen mellom EU og Norge på aktuelle produkter, samt økt konkurranse på enkelte strekninger og fra andre reisesubstitutter fører til tiltagende press på resultatmarginen. For å opprettholde nødvendig inntjeningsnivå stilles store krav til organisasjonen. Det er i tiden fremover av vesentlig betydning å sørge for rasjonell og kostnadseffektiv drift gjennom forenkling av rutiner og fokus på stordriftsfordeler. De senere år viser begrenset passasjerog omsetningstilvekst. Dette har imidlertid også begrunnelse i nåværende kapasitetsbegrensninger i høysesong. Gjennom økt markedsføring, produktutvikling og tonnasjefornyelse, er selskapet godt posisjonert for å møte disse og andre utfordringer. Rammebetingelser, konkurransevilkår Color Line opererer i en krevende konkurransesituasjon både på passasjersiden og i fraktmarkedet. Dels kommer konkurransen fra andre fergeselskaper, dels fra alternative transportformer. Markedet er internasjonalt, og Color Line er avhengig av stabile rammebetingelser på linje med utenlandske konkurrenter innenfor EU for å kunne utvikle seg som et norsk selskap. RAMMEVILKÅR SKIPSFARTSMELDINGEN Implementeringen av nettolønnsordningen i 2002 har ført til likeverdig konkurranse i Norden og bidratt til en positiv utvikling av konsernets personalkostnader. Regjeringen la 2. april 2004 frem en Stortingsmelding om skipsfart. Meldingen er kalt Vilje til vekst for norsk skipsfart 16 17

10 Resultatregnskap og de maritime næringer. Regjeringen ønsker gjennom meldingen å sikre konkurransedyktige vilkår for rederivirksomhet fra Norge, der rammevilkårene i sum må være på linje med de betingelser rederier i EU opererer under. De viktigste punktene i meldingen med relevans til Color Line er at dagens nettolønnsordning videreføres ut denne Stortingsperioden. Fra 1. januar 2006 foreslår regjeringen en omlegging av ordningen til å gjelde sertifikatpliktige stillinger i NIS og NOR. Sertifikatpliktige stillinger defineres i meldingen som skipsførere, styrmenn, maskinister, radiooffiserer og aspiranter til disse. Maritimt Forum, som består av rundt 220 maritime bedrifter og organisasjoner fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden deriblant Color Line, har fremmet forslag om nettolønn for alle sjøfolk i konkurranseutsatt del av NOR. Regjeringen foreslår også i meldingen å gi adgang for NIS skip til fergetrafikk mellom Norge og andre land, samt mellom nordiske havner, og at ordningen bør gjelde fra 1. januar Skipsfartsmeldingen er planlagt behandlet av Stortinget i løpet av juni måned. Konsernet forventer for 2004 et resultat etter skatt noe lavere enn i Styret er av den oppfatning at selskapet er godt rustet til å møte utfordringene i MORSELSKAP (Beløp i TNOK) Note Salgsinntekt 15) Varekostnad Lønnskostnad 9,11) Annen driftskostnad 10) Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og charterleie (EBITDA) Ordinær avskrivning 8) Charterleie 10) Driftsresultat etter ordinære avskrivninger og charterleie Gevinst tap ved salg, nedskrivninger 8) DRIFTSRESULTAT (EBIT) Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 16) Annen finansinntekt/kostnad Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad NETTO FINANSPOSTER Oslo, 15. april RESULTAT FØR SKATTER Skattekostnad 14) Morten Garman Styreformann Olav N. Sunde Konsernsjef Bjørn Paulsen ÅRSRESULTAT Utdelt utbytte Leif Klevan Lars V. Petersen Tommy Wedel Avgitt konsernbidrag 18 19

11 Balanse Kontantstrømoppstilling MORSELSKAP MORSELSKAP (Beløp i TNOK) (Beløp i TNOK) Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill 8) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 8) Maskiner, inventar 8) Skip 8) Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap 2) Andre fordringer 7,9) Lån til foretak i samme konsern 3) Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Varebeholdning 5) Kundefordringer 5) Andre fordringer 3,7) Andre omløpsaksjer 16) Bankinnskudd, kontanter o.l. 4) Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á NOK 2) 12) Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital 13) Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt 14) Øvrige avsetninger for forpliktelser 9) Sum avsetninger og forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6) Annen langsiktig gjeld 3,6) Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld 3,4) Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Pensjonskostnad uten kontanteffekt Effekt av valutakursendringer Endring varelager Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av andre investeringer Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling langsiktig fordring Utbetaling langsiktig fordring Ydet kreditt til konsernselskaper Utbetalinger av utbytte/aksjekapital Innbetaling egenkapital Inn-/utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likviditet Likviditetsbeholdning per Likviditetsbeholdning per Oslo, 15. april 2004 Morten Garman Styreformann Olav N. Sunde Konsernsjef Bjørn Paulsen Leif Klevan Lars V. Petersen Tommy Wedel 20 21

12 Noter NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Selskapet eies direkte og indirekte 100 % av O. N. Sunde AS. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet omfatter Color Group ASA og datterselskaper hvor selskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50 % og har bestemmende innflytelse. Aksjene i datterselskaper er eliminert etter oppkjøpsmetoden. Vederlag på kjøpstidspunktet utover bokført egenkapital henføres til identifiserbare eiendeler. Merverdier som ikke kan henføres direkte til identifiserbare eiendeler aktiveres som goodwill. Regnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for hele konsernet. Interne transaksjoner, mellomværende samt interngevinster er eliminert ved konsolideringen. For konsoliderte regnskaper i utenlandsk valuta omregnes resultatregnskapet etter gjennomsnittskurser for året. Utenlandske virksomheter som kan karakteriseres som forlengelse av egen virksomhet er omregnet temporalt. I disse tilfellene er historiske kurser benyttet for anleggsmidlene. Endringer i valutakursene blir resultatført. For selvstendige virksomheter er balansedagens kurs benyttet for omregning av anleggsmidler. Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. FØRING AV INNTEKTER Konsernet genererer inntekter fra tre grunnleggende forretningsområder: Transport; består primært av billettinntekter fra passasjerer og kjøretøy samt turproduksjon. Salg om bord; består primært av inntekter fra salg butikker, restauranter, barer etc. Fraktinntekter; består primært av godstransport på lastebiler, tilhengere etc. Transportog fraktinntekter registreres når tjenesten gjennomføres. Salg om bord registreres i salgstidspunktet. HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Verdiendringer blir resultatført. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på transaksjonstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Resultatposter er omregnet etter kursen på transaksjonstidspunktet. FORDRINGER Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap. VAREBEHOLDNING Varebeholdningen som består av handelsvare og bunkers er vurdert til den laveste av kostprisen og salgsverdien med fratrekk for salgskostnader. Anskaffelseskost tilordnes ved FIFO-metoden. INNLEIDE DRIFTSMIDLER Konsernet har kun operasjonelle leieavtaler. Belastninger knyttet til leieavtaler kostnadsføres løpende. AVSKRIVNINGSPRINSIPPER Ordinære avskrivninger består av bedriftsøkonomiske avskrivninger på lineær basis. Avskrivbare eiendeler aktiveres til kostpris og avskrives lineært på grunnlag av forventet gjenværende økonomisk levetid med fradrag for eventuell restverdi ved utløpet av levetiden. Utskiftninger og fornyelser som vesentlig øker driftsmidlenes kapasitet eller levetid, aktiveres. Egne terminalbygg på festet grunn avskrives over festeavtalenes gjenværende løpetid. Investeringer som foretas på leide bygg periodiseres over kontraktens resterende løpetid. Nedskrivning foretas dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke antas å være av forbigående art. KLASSIFIKASJONSKOSTNADER, VEDLIKEHOLD Skipene er underlagt kontinuerlige klassifikasjons- og vedlikeholdsprogrammer. Dette medfører for skipene en årlig dokking og klassifisering. Vedlikeholdskostnader som følge av klassifikasjon utgiftsføres løpende. PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNADER Konsernets pensjonsordninger gir ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Ytelsene baseres på antall opptjeningsår og den enkeltes lønnsnivå. Pensjonsordningene er i hovedsak administrert gjennom forsikringsselskap. I tillegg har konsernet enkelte direkte pensjonsforpliktelser som er medtatt i balansen under beregnede netto pensjonsmidler. Netto pensjonskostnad klassifiseres i sin helhet under lønnskostnader i resultatregnskapet, og omfatter periodens pensjonsopptjening, som inkluderer beregnet fremtidig lønnsvekst og rentekostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene. I balansen presenteres netto pensjonsmidler som langsiktig fordring, henholdsvis øvrige avsetninger for forpliktelser. Beløpet inkluderer også arbeidsgiveravgift som vil påløpe etter gjeldende satser. Virkningen av estimatendringer og avvik mellom estimat og faktisk avkastning resultatføres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid når den akkumulerte virkningen overstiger 10 % av den største av pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene. GOODWILL Goodwill er relatert til konsernets fergevirksomhet. Goodwill avskrives over antatt levetid. Avskrivningstiden på goodwill relatert til nattlinjer er 20 år og 15 år på goodwill relatert til daglinjer. SKATTER Årets skattekostnad i resultatregnskapet omfatter endring i utsatt skatt og betalbar skatt. Endringen i utsatt skatt gir uttrykk for fremtidige betalbare skatter basert på årets aktivitet. Utsatt skatt er den skatten som kommer til betaling i fremtidige perioder basert på det akkumulerte resultat. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av netto midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier etter fradrag for underskudd til fremføring. Den gjeldende skattesats ved utgangen av året ble benyttet ved beregningen (se note 14). Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, f.eks. konsernbidrag føres mot egenkapitalen. AKSJER I DATTERSELSKAP Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden. Avgitt konsernbidrag etter skatt fra morselskap til datterselskap er regnskapsført som økning i investering i datterselskap. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap blir resultatført som inntekt på investering i datterselskap

Årsrapport. Color Group AS

Årsrapport. Color Group AS Årsrapport 214 Color Group AS Color Group AS Årsrapport 214 Hovedtall og nøkkeltall Dette er Color Line Color Group AS REGNSKAPSSTANDARD IFRS KONSERN 214 213 212 211 21 214 TRAFIKKUTVIKLING Passasjerer

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA

ÅRSRAPPORT 2002 SOLSTAD OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2002 R W SOLSTAD OFFSHORE ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08

INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 ÅRSRAPPORT 06 INNHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Norske lufthavner 002 2006 i korte trekk 004 Hovedtall 2006 Avinor konsern 008 Styrets Årsberetning 2006 010 Årsregnskap 2006 022 Luftfartens miljøutfordringer

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern

REGNSKAP 2013 Nettbuss-konsern REGNSKAP 2013 Årsrapport 2013 1 Innhold: 3 Årsberetning 2013 10 Årsregnskap 2012 Nettbuss konsern 15 Prinsippnoter Nettbuss konsern 48 Årsregnskap 2012 Nettbuss AS 53 Prinsippnoter Nettbuss AS 79 Revisors

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer