Overskrift. Årsrapport 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overskrift. Årsrapport 2003"

Transkript

1 Overskrift Årsrapport 2003

2 Årsrapport 2003 Color Group ASA 4 Kort om konsernet 5 Milepæler 6 Dette er Color Group 12 M/S Color Fantasy 15 Hovedtall og nøkkeltall 16 Styrets årsberetning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 32 Revisors beretning

3 Kort om konsernet Milepæler Color Group ASA er gjennom det heleide datterselskapet Color Line AS Norges største og et av Europas ledende cruisefergerederier, med virksomhet innenfor person- og godstransport, hotelldrift, restauranter, varehandel, underholdning og turproduksjon. Rederivirksomheten omfatter seks internasjonale fergelinjer mellom åtte havner i Norge, Tyskland, Sverige og Danmark. Linjene betjenes av ti skip. I 2003 befordret Color Line 4,2 millioner passasjerer, personkjøretøyer og vogntog. Color Hotel Skagen AS i Danmark er et heleid datterselskap av Color Group, og drives som en integrert del av fergevirksomheten i Color Line. Totalt hadde selskapene i Color Group en omsetning på NOK 3,8 milliarder i Av faste medarbeidere er ansatt på skipene. De sjøansatte er hovedsakelig norske. 704 er ansatt på land i Norge, 214 i Danmark, 70 i Tyskland og 29 i Sverige. I tillegg til de faste medarbeiderne har selskapet ca 500 vikarer. Hovedkontoret er i Oslo. 29. APRIL: Byggestart for M/S Color Fantasy ved Kværner Masa-Yards i Turku i Finland. Skipet er planlagt levert fra verftet i desember AUGUST: Konsernet refinansierte hovedlån med forfall i 2004, og har med dette en ny og langsiktig låneportefølje. 15. AUGUST: Oslo bystyre vedtar fortsatt delt løsning for utenlandsfergene i Oslo. Vedtaket inngår i Fjordbyplanen og innebærer at Color Line får videreutvikle sin egen terminal på Hjortnes i et langsiktig perspektiv. 1. OKTOBER: Color Line blir en av hovedsponsorene for Den Norske Opera. Avtalen inngår i Color Lines økte satsing på Oslo som internasjonal kultur- og opplevelsesby. 21. NOVEMBER: Color Line inngår en avtale med Rederi AB Gotland om leie av skipet M/S Thjelvar. Skipet skal settes inn i en ny rute mellom Larvik og Hirtshals, og representerer en tredobling av fraktkapasiteten i konseptet Color Line Transporter. 3. DESEMBER: Kommunestyret i Larvik vedtar å omdisponere arealene som Color Line disponerer i Indre havn frem til Kommunen ønsker å legge til rette for en ny fergeterminal i området Kanalen/ Revet. 15. DESEMBER: Overtagelse av M/S Thjelvar, som flagges inn til det ordinære norske skipsregisteret (NOR) og får navnet M/S Color Traveller. Skipet oppgraderes og tilpasses det økte fraktbehovet mellom kontinentet og Norge. COLOR LINES FLÅTE BESTÅR AV 10 SKIP Virksomhetsområder: Person- og godstransport Hotelldrift Restauranter Varehandel Underholdning Turproduksjon M/S PRINSESSE RAGNHILD Oslo - Kiel Byggeår: 1981/1992 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 205,3 meter Fart: 22 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 569 Sengeplasser: Fraktkapasitet (lane meter): 900 Biler: 600 M/S KRONPRINS HARALD Oslo Kiel Byggeår: 1987 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 166,3 meter Fart: 22 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 463 Sengeplasser: Fraktkapasitet (lane meter): Biler: 750 M/S COLOR FESTIVAL Oslo - Hirtshals Byggeår: 1985 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 168 meter Fart: 22 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 578 Sengeplasser: Fraktkapasitet (lane meter): 800 Biler: 330 M/S PETER WESSEL Larvik - Frederikshavn Byggeår: 1981/1988 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 168,5 meter Fart: 19 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 518 Sengeplasser: Fraktkapasitet (lane meter): 750 Biler: 562 M/S COLOR TRAVELLER Larvik - Hirtshals Byggeår: 1981 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 140,8 meter Fart: 17 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 80 Sengeplasser: 284 Fraktkapasitet (lane meter): 1150 Biler: 420 (Fra mars 2004) M/S SKAGEN Larvik - Frederikshavn Byggeår: 1975/1982 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 129,8 meter Fart: 19 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 143 Sengeplasser: 342 Fraktkapasitet (lane meter): 400 Biler: 400 M/S COLOR VIKING Sandefjord - Strömstad Byggeår: 1985 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 137 meter Fart: 18 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 0 Sengeplasser: 0 Fraktkapasitet (lane meter): 490 Biler: 370 M/S BOHUS Sandefjord - Strömstad Byggeår: 1971 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 124,5 meter Fart: 20 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 0 Sengeplasser: 0 Fraktkapasitet (lane meter): 462 Biler: 240 M/S CHRISTIAN IV Kristiansand - Hirtshals Byggeår: 1982 Register: NOR Tonnasje: BRT Lengde: 153,4 meter Fart: 19 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 335 Sengeplasser: 800 Fraktkapasitet (lane meter): 680 Biler: 480 F/F SILVIA ANA Kristiansand - Hirtshals Byggeår: 1996 Register: Bahamas Tonnasje: BRT Lengde: 125 meter Fart: 41 knop Gjestekapasitet: Lugarer: 0 Sengeplasser: 0 Fraktkapasitet (lane meter): 0 Biler: 200 biler og 4 busser 4 5

4 Dette er Color Group En ledende europeisk aktør innen reiseliv, opplevelse og transport Konsernets forretningsidé er å være en ledende, markedsorientert og lønnsom serviceenhet innenfor reiseliv og transport. Med basis i høyt nivå på kvalitet, sikkerhet, service, opplevelse og pålitelighet, skal produkter og tjenester utvikles og tilpasses på en miljømessig forsvarlig måte. Dette gjøres i samarbeid med myndigheter og kundegrupper i privatmarkedet, bedriftsmarkedet og reiselivsindustrien. Engasjement er selskapets kjerneverdi, og skal prege forholdet mellom de ansatte, og de ansattes forhold til kunder og samarbeidspartnere. HISTORIKK Color Group ASA ble etablert i 1990 med utgangspunkt i de to Kosmos-selskapene Jahre Line og Norway Line. Samme år utvidet selskapet virksomheten betydelig gjennom overtagelsen av fergeaktivitetene i Fred. Olsen Lines, og styrket derved sin strategiske posisjon. Konsernet bidro til en ytterligere konsolidering av cruisefergemarkedet i Norge gjennom overtagelsen av virksomheten til Larvik Line i oktober 1996 og Scandi Line i september Color Hotel Skagen AS ble overtatt i september STRUKTUR Konsernet er organisert med Color Group som aktivt holdingselskap for de heleide datterselskapene Color Line og Color Hotel Skagen. Color Line ivaretar all virksomhet i tilknytning til fergedriften, der driften av hotellet i Danmark inngår som en integrert del av denne, og er et ledd i konsernets destinasjonsutvikling. Color Line står dermed for den alt vesentlige del av virksomheten i Color Group. Beskrivelsen av virksomheten i Color Group er derfor i de fleste tilfeller sammenfallende med aktiviteter i regi av Color Line. Vi refererer derfor i det følgende til Color Group og Color Hotel Skagen bare der det er et selvstendig poeng å presisere hvilken forretningsmessig enhet referansen gjelder. ORGANISASJON Selskapets seks linjer drives gjennom tre effektive linjeorganisasjoner. Disse er lokalisert i Oslo, Sandefjord og Kristiansand, og med avdelingskontorer i Hirtshals, Kiel, Larvik, Strömstad og Frederikshavn. Konsernets fellesfunksjoner ligger i Oslo, Sandefjord, Kristiansand og Hirtshals. SIKKERHET OG MILJØ Passasjerenes, medarbeidernes og omgivelsenes trygghet er Color Lines fremste prioritet, og selskapet bestreber seg til enhver tid på å forebygge farlige situasjoner som kan medføre skade på liv og helse eller miljø. Det er en selvfølge at alle lovbestemte krav og regler følges, og i tillegg tar selskapet hensyn til relevante normer, retningslinjer og standarder som anbefales av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO, myndigheter, klasseselskap, sertifiseringsselskap eller andre maritime organisasjoner. Color Line er representert i internasjonale og nasjonale prosjekter og organer som arbeider med sikkerhet og miljø. Sertifiseringen av selskapets miljøsatsing ble videreført i 2003 gjennom at to av selskapets skip og driftsselskapet Color Line Marine ble ISO auditert av Det Norske Veritas (DNV). ISO er en internasjonal standard som benyttes av selskap over hele verden som ønsker å forbedre sine prestasjoner innen miljøområdet. De prosjekter som selskapet alt har satt i gang for å redusere utslipp av klimagasser, vil bli fulgt opp og videreutviklet. Sammen med andre målrettede tiltak når det blant annet gjelder sortering og reduksjon av avfall, danner dette selskapets handlingsplan for å ta vare på miljøet. På sikkerhetssiden arbeider Color Line kontinuerlig med å forbedre sin Safety Management Code, og det legges stor vekt på å innarbeide en miljø- og sikkerhetskultur hos alle ansatte på sjø og land. Alle skip i Color Lines flåte oppfyller kravene i SOLAS-konvensjonen (Safety of Lives at Sea), miljø- og sikkerhetsstandarden for passasjerskip i internasjonal fart som er utarbeidet av IMO. 1. juli 2004 iverksettes IMOs ISPS-kode (Ship and Port Facility-Security Code). Color Line har utført sårbarhetsanalyse og har lagt handlingsplaner som er godkjent av DNV, og alle selskapets skip vil være securitysertifisert i god tid før koden trer i kraft. Hovedveien til Europa Color Line er blant Europas ledende rederier og reiselivsbedrifter. Hvert år reiser mer enn fire millioner passasjerer med Color Lines ferger, en million av disse er utenlandske reisende. Selskapet har en markedsandel på nær 70 prosent av passasjertrafikken med utenlandsferger til og fra Norge og er også den største fergetransportøren av gods mellom Norge og det europeiske kontinentet. Nordmenn utgjør den største passasjergruppen med 73 prosent. 12 prosent er tyskere, 8 prosent dansker og 7 prosent kommer fra øvrige land i Europa. Color Lines virksomhet er konsentrert omkring Skagerrak med til sammen ti skip og seks linjer på strekningene Kristiansand Hirtshals, Larvik Frederikshavn, Larvik Hirtshals, Sandefjord Strömstad, Oslo Hirtshals og Oslo Kiel. Gjennomsnittlig har Color Line 23 daglige avganger mellom utenlandske destinasjoner og Norge. I høysesongen er antallet daglige avganger oppe i 32. Color Line tilfører årlig norske overnattingsbedrifter over 5 millioner gjestedøgn gjennom sin turoperasjon i Danmark og gjennom samarbeid med reisebyråer og turoperatører i Tyskland og andre sentrale markeder. Color Line er blant de største enkeltbidragsyterne til å markedsføre Norge i utlandet. I Tyskland bygger selskapet opp sin merkevareposisjon med investeringer i markeds- og profileringstiltak i størrelsesorden NOK 500 millioner de neste ti årene. COLOR LINE AS 2003 Gjennomsnittlig 23 daglige avganger og 32 i høysesongen Daglig kapasitet på opptil passasjerer i høysesongen Color Line er en av Norges største ro-ro-aktører med opptil 14,2 km daglig fraktkapasitet ( lane-meter) i høysesongen, tilsvarende vogntog Serveringskapasitet og butikker plasserer Color Line som Norges tredje største restaurantkjede og blant de største kjøpesentrene i landet MARKEDSANDEL NORGE I PASSASJERER 2003 Color Line 67 % DFDS 16 % Stena Line 9 % Fjord Line 8 % COLOR LINES SKIP Gjestekapasitet fordelt på 10 skip Lugarer fordelt på 7 skip Sengekapasitet fordelt på 7 skip Biler fordelt på 10 skip Konferanserom 42 fordelt på 7 skip Fraktkapasitet (lane meter) 6,7 km på 10 skip 63 serveringssteder PASSASJERTRANSPORT ,2 millioner gjester Color Line fraktet personbiler, tilsvarende rundt 40 % av personbilparken i Norge Ca 5 millioner gjestedøgn tilført norsk reiseliv NASJONALITETSFORDELING 2003 Nordmenn 73 % Tyskere 12 % Dansker 8 % Svensker 2 % Andre 5 % (Inkludert M/S Color Traveller fra mars 2004) 6 7

5 Gjennom kontraheringen av M/S Color Fantasy, verdens største cruiseskip med bildekk, har Color Line tatt tetposisjonen i utviklingen av nye konsepter og markeder for dette segmentet. For å øke det utenlandske belegget, satser selskapet på økt internasjonal markedsføring. SKIPENE Color Line legger vekt på å utvikle tonnasje som er skreddersydd for å møte fremtidens samfunns- og markedsendringer. I desember 2004 mottar selskapet M/S Color Fantasy, som blir verdens største cruiseskip med bildekk og representerer en ny dimensjon i bransjen. Det nye skipet øker passasjerkapasiteten mellom Norge og Tyskland vesentlig. Color Line forespeiler at den største økningen vil komme fra tyske og andre europeiske reisende til Norge. 15. desember 2003 overtok Color Line ropax-fergen M/S Thjelvar fra Rederi AB Gotland i Sverige. Med dette skipet har Color Line tredoblet sin transport- og fraktkapasitet mellom Larvik og Nord- Jylland. Skipet, som ble satt i rute 10. mars 2004, seiler med norsk mannskap og under norsk flagg. M/S Color Traveller erstatter M/S Skagen, som vil bli benyttet som ekstratonnasje for å gi selskapet fleksibilitet i forhold til kundenes behov og eventuelle endringer i markedet. M/S Color Fantasy og M/S Color Traveller illustrerer spennvidden i Color Lines marked. M/S Color Fantasy representerer starten på en flåtefornyelse i Color Line. Selskapet har opsjon på ett tilsvarende skip. I tillegg planlegges bygging av nye skip for rutene mellom Norge og Danmark. Parallelt med byggingen av nye skip, utførte Color Line omfattende moderniseringer av M/S Peter Wessel og M/S Prinsesse Ragnhild i Samtlige skip i flåten vil i løpet av første halvår 2004 være security-sertifisert i forhold til nye, internasjonale krav. KOSTNADS- OG MILJØEFFEKTIV GODSTRANSPORT I EU dekkes hver eneste dag et landområde på ca 10 hektar av nye veier. Samtidig øker den europeiske bilparken med ca tre millioner biler per år. Dette er noe av bakgrunnen for at EU og norske myndigheter ønsker å flytte mer transport over på jernbane og sjø noe som utgjør en av premissene for EUs transportpolitikk frem til Samtidig vil EU de nærmeste årene øke kapasiteten på motorveinettet gjennom flere store investeringer. Målet med disse investeringene er å oppnå et mer effektivt indre marked, redusere forurensningen og skaffe effektive tilførselsveier frem til sentrale havner. Color Lines satsing på blant annet Hirtshals havn for intermodale transporter er et ledd i tilpasningen til EUs transport- og miljøpolitikk. Color Line samarbeider samtidig med Kombi Dan/ Kombiverkehr om viderebefordring av last fra selskapets skip med tog til Duisburg i Tyskland og derfra ut på det trans-europeiske jernbanenettet. Med direkte motorveiforbindelse til Europa er Hirtshals et godt eksempel på at infrastruktur tilrettelegges for effektiv transport fra vei og bane mot havn og over på sjøtransport. Målsettingen er sammen med myndighetene å utvikle Hirtshals til en moderne og miljøeffektiv mønsterhavn. ENSARTET TRANSPORTTILBUD Color Lines seks linjer utgjør et omfattende nettverk av utskipnings- og mottakshavner. Det er Color Line Cargo som styrer og koordinerer godstransporten over alle linjene. Med denne organiseringen kan Color Line utnytte linjenes frekvens og kapasitet optimalt. For kundene betyr det et bedre og mer fleksibelt tilbud. Color Line Cargos mål er å øke det totale fraktvolumet over selskapets skip i takt med økningen i transportmarkedet. I 2003 fraktet Color Line vogntog over Skagerrak. Det tilsvarer i antall mer enn en tredjedel av tungtrafikken som gikk landeveien over Svinesund. Fraktvolumet mellom Vestfold og Nord- Jylland øker. Fra mars 2004 tredoblet Color Line derfor sin transport- og fraktkapasitet på denne strekningen med ropax-fergen M/S Color Traveller, som trafikkerer strekningen Larvik Hirtshals. Med flyttingen av ankomsthavn fra Frederikshavn til Hirtshals, forkortes overfartstiden til og fra Larvik med én time. Reiseproduktet Color Line tilbyr et variert transport- og opplevelsesprodukt året rundt, med vekt på at gjestene skal få et fargerikt avbrekk i hverdagen med en ordentlig følelse av cruise. Opplevelsesaspektet er særlig fremtredende på de lengre linjene, men er også vektlagt på de kortere rutene som trafikkeres av skip med cruisefergestandard. KAPASITETSUTNYTTELSE Sommermånedene er preget av full kapasitetsutnyttelse og et betydelig innslag av passasjerer med et transportbehov fra en havn til en annen, der bilpakker utgjør en betydelig markedsandel. Shoppingcruise og opplevelsesferier dominerer resten av året. I tillegg kommer i økende grad kurs- og konferansetrafikk til sjøs. Det er fortsatt potensiale for bedret kapasitetsutnyttelse i vinter-, vår- og høstmånedene, og Color Line arbeider aktivt med å utvikle nye attraktive tilbud om bord, såvel som i land der selskapet driver destinasjonsutvikling. Markedsføringsinnsatsen er intensivert i løpet av 2003, og vil bli ytterligere styrket i inneværende år. REISELIVSMARKED I ENDRING Reiselivsnæringen regnes i dag som verdens største. Med en vekstrate på ca 2,5 prosentpoeng over OECD-landenes konsumvekst, er den også en av de raskest voksende. Hovedtrenden er i dag opplevelser og events. Dette innebærer at fokus flyttes fra gruppereiser til individuelle gjester som har mer reiseerfaring og stiller høyere krav enn tidligere. Næringen viser en klar tendens i retning av fritidsreiser til sjøs, og det ventes spesielt sterk vekst i kortvarige cruise. Økt konkurranse fra lavpris flyselskaper må forventes. MARKEDSFØRING AV NORGE Utviklingen i reiselivet tilsier økt markedsføringsinnsats overfor sluttbrukeren. Norsk reiseliv er fragmentert, med mange, små enkeltbedrifter. En hovedutfordring fremover blir å sikre at mer av budsjettene til de mange institusjonene og organisasjonene som får bevilgninger til eksportmarkedsføring brukes til markedsføring overfor sluttbruker. Color Line ønsker å bidra til en slik samordning sammen med det nyetablerte Innovasjon Norge, som blant annet innbefatter det tidligere Norges Turistråd, og med reiselivsbedriftene på utvalgte destinasjoner. DESTINASJON OSLO Hjortnes/Filipstad med Color Lines terminalområde står foran en utfordrende byutviklingsprosess knyttet til den omfattende Fjordbyplanen i Oslo. Fjordbyplanen, som innebærer at tidligere industri- GODSTRANSPORT 2003 Godstrafikken omfattet vogntog av gjennomsnittlig 12 meters lengde, som i antall tilsvarer over en tredjedel av tungtrafikken over Svinesund. Hvis alle de vogntogene hadde blitt plassert etter hverandre, ville lengden tilsvart strekningen Oslo-Tromsø. GODSTRANSPORT 2003 Color Line 66,2 % Andre 33,8 % Color Line fraktet i ,46 millioner tonn gods til og fra Norge, som gir en økning på 1,4 % i forhold til året før. Selskapets markedsandel innen fergefrakt til og fra Norge var 66,2 %. MARKEDSSEGMENTER Transport 59 % Cruise 27 % Ferie & Fritid 10 % Konferanse 2 % Yrkessjåfører 2 % TRAFIKKVEKST INTERNASJONAL FERGE- DRIFT TIL NORGE DE 20 SISTE ÅRENE Økning totalt 260 % eller 13 % per år Color Line etablert i 1990

6 og havneområder skal omskapes for nye brukere, er norgeshistoriens største byutviklingsprosjekt. De neste årene skal kvadratmeter tidligere havneområder transformeres til byutvikling i en 10 km lang sone i Oslo sentrum. Byggingen av Den Norske Opera i Bjørvika og plasseringen av terminalene for utenlandsfergene på henholdsvis Vippetangen/Revierkaia og Hjortnes blir sentrale elementer i denne byutviklingen. Gjennom planleggingen av det fremtidige terminalområdet på Hjortnes/Filipstad deltar Color Line aktivt som partner i Fjordbyplanen, sammen med øvrige grunneiere og Oslo kommune. Beslutningen om at Color Line skal være en av hovedsponsorene til Den norske Opera må også sees i sammenheng med selskapets engasjement i Fjordbyprosessen og i destinasjonsutvikling av Oslo. COLOR HOTEL SKAGEN AS Åtti prosent av alle nordmenn som kjøper overnattingsopphold i Danmark kommer til landet med båt og de fleste av disse reiser med Color Line. Sentralt i et av Danmarks mest attraktive ferieområder ligger Color Hotel Skagen, som med 400 gjestesenger er det største hotellet i Skagen. For Color Line er hotellet et sentralt element i å utvikle Jylland som et attraktivt reisemål for skandinaviske gjester. Sterk satsning på internasjonal merkevarebygging Color Line er en godt kjent og høyt respektert merkevare i Norge, både blant folk flest og innenfor reiselivsbransjen. Det siste understrekes ved at selskapet i januar 2004 for niende år på rad ble kåret til Beste Fergerederi og Beste Bilpakkearrangør, basert på markedsundersøkelser blant landets reisebyråansatte. I tillegg ble Color Line kåret til Årets Reiselivsmarkedsfører i Norge av HSMAI (Hospitality Sales and Marketing Association International) og mottok Gull Diplom for både beste tvreklame og radioreklame i bransjen. Uavhengige markedsundersøkelser gjennomført i 2003 viste 72 prosent uhjulpet merkevarekjennskap i Norge og 80 prosent i hovedmarkedene i Sør- Norge. Hele 70 prosent av Norges befolkning sier at de har reist med Color Line minst én gang. I det tyske markedet er kjennskapen vesentlig lavere. Color Line transporterer årlig ca tyske turister til og fra Norge. Tyskland er imidlertid Europas største reisemarked, og Nord-Tyskland alene har en befolkning på ca 15 millioner mennesker. Kun en halv prosent av de tyske turistene velger Norge som reisemål. Her ligger et stort vekstpotensial for Color Line og reiselivsnæringen i Norge. For å utnytte dette potensialet startet Color Line i 2001 et langsiktig arbeid for å styrke Norge og Color Line som merkevarer. Over en tiårsperiode investerer selskapet mer enn 500 millioner kroner på markedsføring i Tyskland og øvrige Nord-Europa, og navnesponsoratet til Color Line Arena har en sentral rolle i denne satsingen. COLOR LINE ARENA Color Line Arena er Hamburgs storstue for kultur- og idrettsarrangementer. Den er en av Europas største og mest moderne flerbrukshaller og huser alt fra ishockey- og håndballkamper til rockekonserter og operaforestillinger. I tillegg inneholder den blant annet det største innendørs restaurantkomplekset i Europa. Color Line Arena åpnet i november 2002 og hadde mer enn én million besøkende i løpet av det første driftsåret. DEN NORSKE OPERA I. oktober 2003 gikk Color Line inn som en av hovedsponsorene for Den Norske Opera. Avtalen har en verdi av 4 millioner kroner over tre år og inngår i selskapets satsing på Oslo som internasjonal kulturog opplevelsesby, og i arbeidet med å styrke de kulturelle båndene mellom Tyskland og Norge. VM I OFFSHORE Sponsingen av Spirit of Norway og VM i Offshore, Class 1 representerer et offensivt og fremtidsrettet salgs- og markedsfremstøt overfor nye og viktige målgrupper. Color Line Scandinavian Grand Prix er den nest største folkefesten i Oslo etter 17. mai med flere hundre tusen mennesker til stede sammen med internasjonal presse. Samfunnsbidrag Color Line arbeider målbevisst for å ivareta sitt ansvar overfor omgivelsene på en nyskapende og bærekraftig måte. Selskapet har som ambisjon å drive virksomheten på en måte som på samme tid ivaretar krav til lønnsomhet og medarbeidernes, samarbeidspartneres og omgivelsenes interesser og rettigheter. Color Line vektlegger godt samarbeid med sentrale og lokale myndigheter, næringsliv og organisasjoner. Selskapets engasjement for å utvikle samfunn og næringsliv i Norge og i de andre europeiske landene der Color Line har virksomhet, er en god plattform for dette gjensidige samarbeidet. Color Line bidrar på denne måten ikke bare med verdiskaping, men deltar også aktivt i samfunnsutviklingen, på områder der selskapet har naturlige fortrinn. Samfunnsansvaret i Color Line knyttes således tett til driften og forbedring av denne, så vel i den maritime virksomheten, med skip, anlegg og logistikkfunksjoner, som i reiselivsvirksomheten. Color Line er den opplæringsbedrift til sjøs som utdanner flest norske sjøfolk. Per hadde selskapet 51 lærlinger i ulike skipsfarts-, hotell- og restaurantfag. I tillegg bidrar Color Line gjennom innretningen på nettolønnsordningen årlig med rundt NOK 10 millioner til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Denne stiftelsen, som skal arbeide for kompetansehevings- og rekrutteringstiltak for norske sjøfolk, er basert på bidrag fra rederier som omfattes av nettolønnsordningen. I tillegg bidrar Color Line vesentlig til å opprettholde infrastrukturen i farleder og havner. Årlig betaler selskapet tilsammen NOK 114 millioner til havneavgifter, farledsavgifter og gebyrer i åtte havner i fire land. COLOR HOTEL SKAGEN 104 dobbeltværelser og 48 leiligheter tilsammen 400 senger Konferanse- og bankettsal med plass til 250 Fitness, sauna og utendørs svømmebasseng 2 restauranter COLOR LINE ARENA Color Line Arena i Hamburg ble åpnet i november Flerbrukshallen er scene for de store begivenhetene innen kultur, underholdning og idrett, og har allerede gjort Color Line til et kjent begrep i Nord-Tyskland. To store multimediesentre sentralt i hallen skal VM I OFFSHORE Color Line sponser offshore båten Spirit of Norway og representerer et offensivt og fremtidsrettet salgs- og markedsfremstøt overfor nye og viktige målgrupper. i tillegg gi kjennskap til Color Line og Norge som turistland

7 M/S Color Fantasy Cosmopolitan Bar Tower Nightclub Cosmopolitan Gourmet en klasse for seg Color Conference Center Aqualand Color Line skal overta sitt nye skip Sports & Burger Bar Golf Simulator Observation Library Observation Club Teens Plaza M/S Color Fantasy i desember Observation Lounge Jomfruturen er planlagt å Spa & Fitness Center gå fra Oslo til Kiel 10. desember. Skipet bygges ved Kværner Masa-Yards i Finland og blir verdens største cruiseskip med bildekk. Samlede investeringer i skip og landanlegg utgjør ca NOK 2,5 milliarder. Med M/S Color Fantasy sikter Color Line seg inn mot kortere cruise, der opplevelsene om bord er vel så viktig som selve reisemålet. Skipet får et Tax Free Market bredt underholdnings- og shoppingtilbud, egen spa- og fitness-avdeling og et variert Oceanic A La Carte tilbud av butikker, kafeer og restauranter. Exhibition Center Alle lugarer holder en høy standard, blant annet med TV og minibar. Grand Buffet Når M/S Color Fantasy settes inn på linjen byr et større, utstillings- og messe- Oslo Kiel i desember 2004, går også område. Området utgjør hele startskuddet for et helt nytt utstillings- og kvadratmeter, og har plass til inntil 600 konferansetilbud. Det nye cruiseskipet til- personer. Fantasy Promenade: Promenade Café Mama Bella Pizza Tapas Bar Donkey Pub Color Shop Fashion Boutique Perfume & Cosmetics Childrens Playroom Reception Casino Fantasy Showlounge NØKKELTALL M/S COLOR FANTASY Tonnasje: brutto registertonn Lengde: 224 meter Bredde: 35 meter Color Lines nye skip for Oslo-Kiel linjen vil sette en Antall dekk: 15 ny standard for internasjonale cruiseferger. Lengde promenaden: 120 meter Nybygget er et håndfast bevis på Color Lines vilje til Maskinkraft: HK å satse og til å tilpasse seg et marked i forandring. Fart: 22 knop Antall passasjerer: Antall lugarer: 966 Personbiler: 750 Trailere, lane-meter:

8 Hovedtall og nøkkeltall Ansatte i Color Line TRAFIKKUTVIKLINGEN Passasjerer ferge Passasjerer fly Biler Fraktenheter (12m-ekvivalenter) Geografisk fylkesfordeling over sjø- og landansatte i Norge: Nordland 2 5 Troms 0 4 Finnmark 0 3 RESULTAT (i NOK mill.) 1) (i EUR mill.) Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA 2) Ordinære avskrivninger Charterkostnader Driftsresultat før nedskrivning/tap/gevinst Gevinst og tap ved salg, nedskrivninger EBIT Netto finansposter Resultat før skatt Skatter Årsresultat Møre og Romsdal 4 17 Sogn og Fjordane 1 9 Hordaland 4 28 Rogaland 7 15 Vest-Agder Nord-Trøndelag 2 4 Sør-Trøndelag 2 14 Oppland 3 27 Hedmark 1 24 Buskerud Akershus Oslo Østfold Vestfold Telemark 8 99 Aust-Agder BALANSE (i NOK mill.) Omløpsmidler Anleggsmidler Sum eiendeler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Konvertibel obligasjon Utsatt skatt Egenkapital Sum gjeld og egenkapital LIKVIDITET (i NOK mill./ %) / SOLIDITET Likvide midler per ) Kontantstrøm fra driften 4) Egenkapitalandel % Netto rentebærende gjeld EBITDA Color Line EBITDA Color Hotels EBITDA Color Air REKRUTTERING TIL SJØS Color Line er Norges største opplæringsbedrift til sjøs Per var det 51 aktive lærlinger om bord i Color Lines skip Norske landansatte 704 Color Line Danmark 214 Color Line Tyskland 70 Color Line Sverige 29 Totalt landansatte Norske sjøansatte Andre sjøansatte 194 Totalt sjøansatte TOTALT ANSATTE ANSATTE / DIVERSE KOSTNADER Antall ansatte Lønnskostnader Havneavgifter Flyavgifter I tillegg sysselsetter selskapet ca 500 vikarer i høysesongene. Definisjoner: 1)Beløp omregnet i EURO, valutakurs per )Driftsresultat før ordinære avskrivninger og charterleie 3)Inklusive uutnyttede trekkrettigheter 14 4)EBITDA minus charterleie 15

9 Styrets årsberetning RESULTATREGNSKAPET De økonomiske resultatene for konsernet Color Group ASA ble i 2003 på linje med fjoråret. Omsetningen gikk noe ned grunnet planlagte langtidsdokkinger av skip. Den samlede omsetningen ble NOK millioner i 2003 mot NOK millioner i Konsernet fikk i 2003 et driftsresultat før ordinære avskrivninger, gevinst/tap ved salg, nedskrivninger og charterkostnader (EBITDA) på NOK 853 millioner mot NOK 894 millioner i Driftsresultat før nedskrivninger i 2003 ble på NOK 449 millioner sammenlignet med NOK 467 millioner i Konsernets driftsresultat ble NOK 457 millioner sammenlignet med NOK 317 millioner i I 2002 ble det foretatt nedskrivninger av skip med NOK 150 millioner. Konsernets netto finansposter viste en endring fra +NOK 12 millioner i 2002 til -NOK 107 millioner i Forskjellen utgjør primært agioposter relatert til rentebærende gjeld i USD og EURO, som ble inntektsført i 2002 og må anses å være av engangskarakter. Regnskapet er gjort opp med et resultat før skatt på NOK 349 millioner, og etter skatt på NOK 241 millioner. Tilsvarende tall for 2002 var NOK 329 millioner og NOK 222 millioner. Color Line AS ivaretar all virksomhet knyttet til fergedriften, der driften av hotellvirksomheten på land også inngår som en integrert del. Antall gjester i 2003 viste en nedgang på 0,4 prosent til Frakt viste en oppgang på 2 prosent til fraktenheter (12m ekvivalenter). Morselskapet Color Group ASA viser et resultat før skatt på NOK 145 millioner mot NOK 255 millioner i Etter skatt fremkommer resultatet på NOK 106 millioner i 2003 mot NOK 183 millioner i Styret foreslår at overskuddet overføres til annen egenkapital. FINANSIELLE FORHOLD Konsernet fokuserer på langsiktig finansiell handlefrihet. I 2003 refinansierte konsernet hovedlån med forfall i 2004, med en ny Multicurrency Revolving Reducing Credit Facility Agreement på totalt NOK millioner. Låneavtalen har forfall i Rammen nedreguleres årlig med NOK 135 millioner. Konsernet tok opp øvrige lån- og kredittfasiliteter på NOK 39 millioner og langsiktig gjeld ble nedregulert med NOK 106 millioner. Det ble i 2003 inngått en 3 års bareboat charteravtale med Rederi AB Gotland, for leie av M/S Color Traveller. Skipet skal trafikkere strekningen Larvik-Hirtshals. Konsernet hadde i 2003 en kontantstrøm fra driften (EBITDA) på NOK 853 millioner. Netto kontantstrøm fra investerings- og finansieringsaktiviteter var -NOK 546 millioner. Konsernets totalbalanse per utgjorde NOK millioner. Konsernets totale likviditetsreserve inklusiv bevilgede trekkrettigheter og likvide verdipapirer var per NOK 631 millioner. Rentebærende gjeld var per NOK millioner og egenkapitalen utgjorde NOK millioner, hvilket utgjør 44 prosent av konsernets balanse. Det ble i 2003 gjennomført en egenkapitalutvidelse på NOK 480 millioner. Det ble i tillegg gjennomført en omorganisering av konsernets selskapsstruktur gjennom dannelse av skipseiende selskaper for hvert enkelt skip. Konsernet er utsatt for valutarisiko på grunn av fluktuasjoner i NOK mot andre valutaer, særlig mot USD, EURO og DKK. I tillegg er konsernet utsatt for renterisiko, og endringer i oljepris (bunkersprodukter). Konsernet benytter seg av finansielle derivater knyttet til rente, valuta og bunkerspriser. Regnskapet er utarbeidet på grunnlag av forutsetning om fortsatt drift. Color Group ASA har i april 2004 tatt opp et obligasjonslån på NOK 360 millioner. Obligasjonslånet er notert på Oslo Børs og har løpetid 3,5 år. ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL Konsernet hadde ansatte per Herav arbeider om bord i skipene. Konsernet er opptatt av å videreutvikle et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere. I 2003 utgjorde det gjennomsnittlige sykefraværet i konsernet 6,7 prosent for landansatte og 10,8 prosent for sjøansatte. Styret vurderer arbeidsmiljøet i konsernet som godt, og vil fortsatt ha sterk fokus på sykefraværet for både land- og sjøansatte. LIKESTILLING Color Group praktiserer lik lønn for likt arbeid i hele konsernet og arbeider for at kvinner og menn skal ha samme muligheter til ansettelse i ledende stillinger. SIKKERHET OG MILJØ Passasjerenes, medarbeidernes og omgivelsenes sikkerhet er Color Lines fremste prioritet, og selskapet bestreber seg til enhver tid på å forebygge farlige situasjoner som kan medføre skade på liv og helse eller miljø. Color Line er representert i internasjonale og nasjonale prosjekter og organer som arbeider med sikkerhet og miljø. Alle skip i Color Lines flåte oppfyller kravene i SOLAS-konvensjonen (Safety of Lives at Sea), miljø- og sikkerhetsstandarden for passasjerskip i internasjonal fart som er utarbeidet av FNs skipsfartsorganisasjon IMO. 1. juli 2004 iverksettes IMOs ISPS-kode (Ship and Port Facility-Security Code). Color Line har utført sårbarhetsanalyse og har lagt handlingsplaner som er godkjent av DNV (Den Norske Veritas), og alle selskapets skip vil være securitysertifisert i god tid før koden trer i kraft. Sertifiseringen av selskapets miljøsatsing ble videreført i To av selskapets skip og driftsselskapet Color Line Marine ble ISO auditert av DNV. På sikkerhetssiden arbeider Color Line kontinuerlig med å forbedre sin Safety Management Code, og det legges stor vekt på å innarbeide en miljø- og sikkerhetskultur hos alle ansatte på sjø og land. Det inntraff ingen større uhell i 2003 som medførte personskade eller miljøforurensning. STYRET OG AKSJONÆRFORHOLD O. N. Sunde AS eier direkte og indirekte 100 prosent av selskapets aksjer. O. N. Sunde AS eies 100 prosent av styremedlem og konsernsjef Olav Nils Sunde med familie. FREMTIDSUTSIKTER Konsernet har i dag en resultatgrad på linje med andre selskaper det er naturlig å sammenligne seg med. Cruise og fergenæringen er kjennetegnet gjennom betydelige investeringer som et resultat av løpende behov for utvikling av eksisterende tonnasje og investeringer i ny tonnasje. Dette setter krav til inntjeningsnivå. Det forventes videre vekst i reiselivsnæringen generelt. Noen av hovedtrekkene i utviklingen går i retning av fritidsreiser til sjøs og for transportkonsepter. For å etterkomme de trender som avspeiler seg i fremtiden, er tonnasjeutvikling og disponering av nåværende tonnasje av avgjørende betydning. Color Line har tatt steget fra å være transportør til å tilby reiseopplevelser, og synes å være godt rustet for å ta del i forventet vekst. Prisharmoniseringen mellom EU og Norge på aktuelle produkter, samt økt konkurranse på enkelte strekninger og fra andre reisesubstitutter fører til tiltagende press på resultatmarginen. For å opprettholde nødvendig inntjeningsnivå stilles store krav til organisasjonen. Det er i tiden fremover av vesentlig betydning å sørge for rasjonell og kostnadseffektiv drift gjennom forenkling av rutiner og fokus på stordriftsfordeler. De senere år viser begrenset passasjerog omsetningstilvekst. Dette har imidlertid også begrunnelse i nåværende kapasitetsbegrensninger i høysesong. Gjennom økt markedsføring, produktutvikling og tonnasjefornyelse, er selskapet godt posisjonert for å møte disse og andre utfordringer. Rammebetingelser, konkurransevilkår Color Line opererer i en krevende konkurransesituasjon både på passasjersiden og i fraktmarkedet. Dels kommer konkurransen fra andre fergeselskaper, dels fra alternative transportformer. Markedet er internasjonalt, og Color Line er avhengig av stabile rammebetingelser på linje med utenlandske konkurrenter innenfor EU for å kunne utvikle seg som et norsk selskap. RAMMEVILKÅR SKIPSFARTSMELDINGEN Implementeringen av nettolønnsordningen i 2002 har ført til likeverdig konkurranse i Norden og bidratt til en positiv utvikling av konsernets personalkostnader. Regjeringen la 2. april 2004 frem en Stortingsmelding om skipsfart. Meldingen er kalt Vilje til vekst for norsk skipsfart 16 17

10 Resultatregnskap og de maritime næringer. Regjeringen ønsker gjennom meldingen å sikre konkurransedyktige vilkår for rederivirksomhet fra Norge, der rammevilkårene i sum må være på linje med de betingelser rederier i EU opererer under. De viktigste punktene i meldingen med relevans til Color Line er at dagens nettolønnsordning videreføres ut denne Stortingsperioden. Fra 1. januar 2006 foreslår regjeringen en omlegging av ordningen til å gjelde sertifikatpliktige stillinger i NIS og NOR. Sertifikatpliktige stillinger defineres i meldingen som skipsførere, styrmenn, maskinister, radiooffiserer og aspiranter til disse. Maritimt Forum, som består av rundt 220 maritime bedrifter og organisasjoner fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden deriblant Color Line, har fremmet forslag om nettolønn for alle sjøfolk i konkurranseutsatt del av NOR. Regjeringen foreslår også i meldingen å gi adgang for NIS skip til fergetrafikk mellom Norge og andre land, samt mellom nordiske havner, og at ordningen bør gjelde fra 1. januar Skipsfartsmeldingen er planlagt behandlet av Stortinget i løpet av juni måned. Konsernet forventer for 2004 et resultat etter skatt noe lavere enn i Styret er av den oppfatning at selskapet er godt rustet til å møte utfordringene i MORSELSKAP (Beløp i TNOK) Note Salgsinntekt 15) Varekostnad Lønnskostnad 9,11) Annen driftskostnad 10) Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger og charterleie (EBITDA) Ordinær avskrivning 8) Charterleie 10) Driftsresultat etter ordinære avskrivninger og charterleie Gevinst tap ved salg, nedskrivninger 8) DRIFTSRESULTAT (EBIT) Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 16) Annen finansinntekt/kostnad Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad NETTO FINANSPOSTER Oslo, 15. april RESULTAT FØR SKATTER Skattekostnad 14) Morten Garman Styreformann Olav N. Sunde Konsernsjef Bjørn Paulsen ÅRSRESULTAT Utdelt utbytte Leif Klevan Lars V. Petersen Tommy Wedel Avgitt konsernbidrag 18 19

11 Balanse Kontantstrømoppstilling MORSELSKAP MORSELSKAP (Beløp i TNOK) (Beløp i TNOK) Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill 8) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 8) Maskiner, inventar 8) Skip 8) Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap 2) Andre fordringer 7,9) Lån til foretak i samme konsern 3) Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 0 0 Varebeholdning 5) Kundefordringer 5) Andre fordringer 3,7) Andre omløpsaksjer 16) Bankinnskudd, kontanter o.l. 4) Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer á NOK 2) 12) Overkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital 13) Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt 14) Øvrige avsetninger for forpliktelser 9) Sum avsetninger og forpliktelser Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 6) Annen langsiktig gjeld 3,6) Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld 0 0 Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld 3,4) Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Pensjonskostnad uten kontanteffekt Effekt av valutakursendringer Endring varelager Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av andre investeringer Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling langsiktig fordring Utbetaling langsiktig fordring Ydet kreditt til konsernselskaper Utbetalinger av utbytte/aksjekapital Innbetaling egenkapital Inn-/utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likviditet Likviditetsbeholdning per Likviditetsbeholdning per Oslo, 15. april 2004 Morten Garman Styreformann Olav N. Sunde Konsernsjef Bjørn Paulsen Leif Klevan Lars V. Petersen Tommy Wedel 20 21

12 Noter NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk. Selskapet eies direkte og indirekte 100 % av O. N. Sunde AS. KONSOLIDERINGSPRINSIPPER Konsernregnskapet omfatter Color Group ASA og datterselskaper hvor selskapet direkte eller indirekte eier mer enn 50 % og har bestemmende innflytelse. Aksjene i datterselskaper er eliminert etter oppkjøpsmetoden. Vederlag på kjøpstidspunktet utover bokført egenkapital henføres til identifiserbare eiendeler. Merverdier som ikke kan henføres direkte til identifiserbare eiendeler aktiveres som goodwill. Regnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for hele konsernet. Interne transaksjoner, mellomværende samt interngevinster er eliminert ved konsolideringen. For konsoliderte regnskaper i utenlandsk valuta omregnes resultatregnskapet etter gjennomsnittskurser for året. Utenlandske virksomheter som kan karakteriseres som forlengelse av egen virksomhet er omregnet temporalt. I disse tilfellene er historiske kurser benyttet for anleggsmidlene. Endringer i valutakursene blir resultatført. For selvstendige virksomheter er balansedagens kurs benyttet for omregning av anleggsmidler. Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. FØRING AV INNTEKTER Konsernet genererer inntekter fra tre grunnleggende forretningsområder: Transport; består primært av billettinntekter fra passasjerer og kjøretøy samt turproduksjon. Salg om bord; består primært av inntekter fra salg butikker, restauranter, barer etc. Fraktinntekter; består primært av godstransport på lastebiler, tilhengere etc. Transportog fraktinntekter registreres når tjenesten gjennomføres. Salg om bord registreres i salgstidspunktet. HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Verdiendringer blir resultatført. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på transaksjonstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor. VALUTA Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Resultatposter er omregnet etter kursen på transaksjonstidspunktet. FORDRINGER Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap. VAREBEHOLDNING Varebeholdningen som består av handelsvare og bunkers er vurdert til den laveste av kostprisen og salgsverdien med fratrekk for salgskostnader. Anskaffelseskost tilordnes ved FIFO-metoden. INNLEIDE DRIFTSMIDLER Konsernet har kun operasjonelle leieavtaler. Belastninger knyttet til leieavtaler kostnadsføres løpende. AVSKRIVNINGSPRINSIPPER Ordinære avskrivninger består av bedriftsøkonomiske avskrivninger på lineær basis. Avskrivbare eiendeler aktiveres til kostpris og avskrives lineært på grunnlag av forventet gjenværende økonomisk levetid med fradrag for eventuell restverdi ved utløpet av levetiden. Utskiftninger og fornyelser som vesentlig øker driftsmidlenes kapasitet eller levetid, aktiveres. Egne terminalbygg på festet grunn avskrives over festeavtalenes gjenværende løpetid. Investeringer som foretas på leide bygg periodiseres over kontraktens resterende løpetid. Nedskrivning foretas dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke antas å være av forbigående art. KLASSIFIKASJONSKOSTNADER, VEDLIKEHOLD Skipene er underlagt kontinuerlige klassifikasjons- og vedlikeholdsprogrammer. Dette medfører for skipene en årlig dokking og klassifisering. Vedlikeholdskostnader som følge av klassifikasjon utgiftsføres løpende. PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNADER Konsernets pensjonsordninger gir ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Ytelsene baseres på antall opptjeningsår og den enkeltes lønnsnivå. Pensjonsordningene er i hovedsak administrert gjennom forsikringsselskap. I tillegg har konsernet enkelte direkte pensjonsforpliktelser som er medtatt i balansen under beregnede netto pensjonsmidler. Netto pensjonskostnad klassifiseres i sin helhet under lønnskostnader i resultatregnskapet, og omfatter periodens pensjonsopptjening, som inkluderer beregnet fremtidig lønnsvekst og rentekostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene. I balansen presenteres netto pensjonsmidler som langsiktig fordring, henholdsvis øvrige avsetninger for forpliktelser. Beløpet inkluderer også arbeidsgiveravgift som vil påløpe etter gjeldende satser. Virkningen av estimatendringer og avvik mellom estimat og faktisk avkastning resultatføres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid når den akkumulerte virkningen overstiger 10 % av den største av pensjonsmidlene og pensjonsforpliktelsene. GOODWILL Goodwill er relatert til konsernets fergevirksomhet. Goodwill avskrives over antatt levetid. Avskrivningstiden på goodwill relatert til nattlinjer er 20 år og 15 år på goodwill relatert til daglinjer. SKATTER Årets skattekostnad i resultatregnskapet omfatter endring i utsatt skatt og betalbar skatt. Endringen i utsatt skatt gir uttrykk for fremtidige betalbare skatter basert på årets aktivitet. Utsatt skatt er den skatten som kommer til betaling i fremtidige perioder basert på det akkumulerte resultat. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av netto midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier etter fradrag for underskudd til fremføring. Den gjeldende skattesats ved utgangen av året ble benyttet ved beregningen (se note 14). Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, f.eks. konsernbidrag føres mot egenkapitalen. AKSJER I DATTERSELSKAP Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden. Avgitt konsernbidrag etter skatt fra morselskap til datterselskap er regnskapsført som økning i investering i datterselskap. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap blir resultatført som inntekt på investering i datterselskap

13 FINANSIELLE INSTRUMENTER Selskapet anvender Swap-avtaler og andre derivater i sin styring av renterisiko og bunkersprisrisiko. Differansen mellom betalt og mottatt rente periodiseres over aktuell renteperiode. Selskapet anvender valutaterminkontrakter i sin styring av valutarisiko. Terminkontraktene vurderes etter porteføljeprinsippet til virkelig verdi på balansedagen. Delbetalinger utført på nytt skip som skal leveres i desember 2004 er bokført til terminsikret kurs. Ved leveranse nytt skip vil valutasikret del av kjøpesum bokføres til terminsikret kurs (sikringsbokførsel). LÅNEKOSTNADER Konsernet har i 2003 endret prinsipp for bokførsel av lånekostnader. Lånekostnader kostnadsføres løpende. NOTE 2. DATTERSELSKAPER Konsernet består av morselskapet Color Group ASA og følgende datterselskap som eies direkte eller indirekte: (Beløp i TNOK) Datterselskapets navn Forretnings- Selskapets Eierprosent Bokført verdi kontor aksjekapital i balansen SELSKAPER EIET DIREKTE: Color Hotels AS Oslo Color Line AS Oslo Sum selskaper eiet direkte SELSKAPER EIET INDIREKTE: Color Hotel Skagen AS Skagen DKK Terminalbygget AS Oslo Color Line GmbH Kiel EURO Color Line Service Partner AS Oslo Color Line Marine AS Sandefjord Color Marine Verksted AS Sandefjord M/V Color Ragnhild AS Oslo M/V Color Harald AS Oslo M/V Color Festival AS Oslo M/V Color Viking AS Oslo M/V Color Bohus AS Oslo M/V Color Skagen AS Oslo M/V Color Wessel AS Oslo M/V Color Christian AS Oslo Color Scandiline AS Oslo Color Line Danmark AS Hirtshals DKK Hirtshals Skipsproviantering AS Hirtshals DKK NOTE 3. NÆRSTÅENDE PARTER Samtlige aksjer i Color Group ASA eies direkte og indirekte av O. N. Sunde AS, som eies 100 % av Olav Nils Sunde med familie. Konsernet har per en fordring overfor O. N. Sunde konsernet på TNOK (per gjeld på TNOK ). I forbindelse med omorganiseringen av Color Group konsernet ble fergevirksomheten i Color Group ASA med virkning fra oktober 1998 overdratt til Color Line AS. Rettigheter til bruk av navn og varemerker samt bruk av opparbeidede linjer, kairettigheter mv. var ikke gjenstand for overdragelse. Det er inngått royaltyavtaler mellom selskapene som regulerer Color Lines rett til bruk av rettigheter tilknyttet fergevirksomhetene og vederlag for slik bruk. Driftsinntektene i Color Group ASA relaterer seg i all vesentlighet til royalty avtaler. NOTE 4. BUNDNE MIDLER Konsernet har TNOK innestående på bankkonti som er bundne for ansattes skattetrekk, morselskapet TNOK 115. NOTE 5. KUNDEFORDRINGER, VAREBEHOLDNING Det er i konsernet avsatt TNOK for mulige tap på fordringer. Tilsvarende tall for 2002 var TNOK Konsernets varebeholdning består av handelsvarer NOK 115,9 millioner og bunkers NOK 5,0 millioner. Tilsvarende tall per var NOK 114,8 millioner og NOK 4,1 millioner. NOTE 6. LANGSIKTIG GJELD, PANTSTILLELSER, GARANTIER, FINANSIELL RISIKO Langsiktig rentebærende gjeld er som følger: MORSELSKAP (Beløp i TNOK) Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til O. N. Sunde AS konsernet Nedbetalingsstruktur på eksisterende langsiktig rentebærende gjeld er som følger (etter kontrakt): År (Beløp i NOK mill.) MORSELSKAP Etter Sum I tillegg eier Color Line AS direkte og indirekte 100 % av selskapet I/S Jahre Line. Selskapet er inntatt i både Color Line AS og konsernet etter bruttometoden

14 I 2003 refinansierte konsernet hovedlån med forfall i 2004, med en ny Multicurrency Revolving Reducing Credit Facility Agreement på totalt NOK millioner. Den nye rammeavtalen har forfall i 2010, og en nedregulering av rammen med NOK 135 millioner per år. Selskapet har i låneavtaler forpliktelser knyttet til likviditet, egenkapital og gjeldsbetjeningsgrad. Alle forpliktelser er oppfylt per Color Group ASA har inngått fastrenteavtaler for å redusere selskapets eksponering for svingninger i rentenivået. Per har konsernet inngått fasterenteavtaler for NOK millioner, herav NOK 750 millioner har effekt fra et senere tidspunkt. Fastrenteavtalene har en gjennomsnittlig løpetid på 4,28 år, en gjennomsnittlig rentesats på 5,5 %, og er knyttet opp mot NIBOR. Konsernet har dessuten inngått en Swap-avtale der NOK 250 millioner Swap-fastrenteavtale med løpetid til august 2005 er byttet mot avtale basert på CHF LIBOR 3 måneder flytende rente. Gjennomsnittlig rentesats for hele låneporteføljen for 2003 var 5 % (inkl. fastrenteavtaler). Konsernet har inngått Floor Swap-avtaler for NOK 100 millioner, løpetid til august 2004, NOK 200 mill. med oppstart fra august 2004, løpetid 3 år, gulv 6,05 %. Rentebærende langsiktig gjeld fordeler seg på låneopptak i norsk og utenlandsk valuta som følger: MORSELSKAP Valuta Valuta (1 000) TNOK Valuta (1 000) TNOK NOK USD EURO DKK Totalt Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: MORSELSKAP (Beløp i TNOK) Gjeld til kredittinstitusjoner Ovenstående gjeld er sikret med pant i skip og andre eiendeler. Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld per er henholdsvis for konsern og morselskap NOK millioner og NOK 0,7 millioner. Tilsvarende tall per var NOK millioner og NOK 0,9 millioner. Det er også avgitt pant i leieavtaler til terminalområder og negativ pant i samtlige skip som dermed ikke kan pantsettes ytterligere uten bankens samtykke. Konsernet inngikk i 2002 kontrakt for levering av nytt skip i desember 2004 med Kværner Masa-Yards, Finland. Kontraktssum er ca EURO 302,5 millioner. Ved kontrahering ble det inngått finansieringsavtaler for 80 % av kontraktssum med nedbetalingstid over 12 år, men med avdrag tilsvarende 16 års lån. Konsernet har inngått rammeavtale på garanti av konsernets skattetrekksmidler på NOK 50 millioner. Konsernet er utsatt for valutarisiko på grunn av fluktuasjoner i den norske kronen mot andre valutaer, særlig mot USD, EURO og DKK. I tillegg er konsernet utsatt for renterisiko, og oljeprissvingninger (bunkersprodukter). Color Group benytter seg av finansielle derivater som hovedsakelig brukes til å redusere risikoen for svingninger i kontantstrøm knyttet til tilbakebetaling av gjeld, utestående fordringer og andre eksponeringer, fremtidige kontraktsforpliktelser samt løpende likviditetsbehov for enkelte valutaer, og pris på bunkersprodukter. Konsernet har i 2003 inngått terminkontrakter på netto kjøp av følgende beløp i 2004 (i millioner): EURO 68,2, DKK 75, SEK 75, USD 22,5. NOTE 7. LANGSIKTIGE FORDRINGER I forbindelse med kontraktsinngåelse for levering av nytt skip i 2004 har konsernet utført delbetalinger til verft tilsvarende NOK 347 millioner. Selskapet har utover dette en pantesikret rentebærende fordring på TFDS datterselskap Fjord Line AS på NOK 25 millioner. Fordringen er i sin helhet betalt i Den er i 2003 reklassifisert til kortsiktig. Konsernet har ytet TNOK 17 i lån til ansatte. NOTE 8. VARIGE DRIFTSMIDLER / IMMATERIELLE EIENDELER (Beløp i TNOK) Skip Maskiner Kaianlegg Goodwill Total inventar etc. Kostpris Tilgang i året Avgang i året Kostpris Akkumulerte av- og nedskrivninger Ordinære avskrivninger i året Avgang Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi per Avskrivningssats Se beskrevet 10 25% 3 5% 5-20% MORSELSKAP (Color Group) Kostpris Tilgang i året Avgang i året Kostpris Akkumulerte av- og nedskrivninger Ordinære avskrivninger i året Avgang Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi per Avskrivningssats 0 20% 0 5% Avskrivningssats for skip er i utgangspunktet beregnet ut ifra en 30 års periode med fradrag for beregnet restverdi. Ved vesentlige ombygninger er det gjort revurderinger av avskrivningsperioden. Investeringer foretatt etter skipsleveringer med en kortere levetid enn skipet, f.eks. butikker, diskotek, sikkerhetsutstyr etc. er avskrevet over 5 og 10 år. Dette gir i 2003 en gjennomsnittlig avskrivningsprosent på 5,9 % beregnet på grunnlag av kostpris og påkostninger på alle skipene. Avskrivningssatsen for kaianlegget på Hjortnes/Oslo er basert på en klausul i Festeavtalen som tilsier at anlegget tilfaller Havnevesenet vederlagsfritt tidligst i år Color Line har en betinget opsjon på forlengelse av Festeavtalen til år

15 NOTE 9. PENSJONSMIDLER Årets pensjonskostnad (avkastning) i konsernet fremkommer som følger: MORSELSKAP (Beløp i TNOK) Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidlene Kostnadsført arbeidsgiveravgift Årets bokførte estimatavvik Pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: Estimert påløpte forpliktelser Estimert verdi av pensjonsmidlene Estimert netto pensjonsforpliktelse Beregnet arbeidsgiveravgift Beregnet pensjonsforpliktelse Ikke bokført estimatendring (korridor) Beregnet pensjonsforpliktelse i balansen I aktuarberegning utført av uavhengig spesialist er følgende forutsetninger lagt til grunn for 2003: Diskonteringsfaktor 6,0 % Forventet avkastning 7,0 % Forventet lønnsregulering 3,3 % Forventet pensjonsøkning 2,5 % Inflasjonsøkning 2,5 % Diskonteringsfaktoren er endret fra 7 % i 2002 til 6 % i Per hadde den kollektive pensjonsforpliktelsen for landansatte i Norge 479 medlemmer, herav har morselskapet 5 medlemmer. Den kollektive pensjonsforpliktelsen for sjøfolk omfatter medlemmer. I tillegg betaler konsernet reders andel av pensjonstrygd for sjømenn NOK 22,6 millioner, i 2002 NOK 20,7 millioner. NOTE 10. LEIEAVTALER, KJØPSOPSJONER, ANDRE FORPLIKTELSER Konsernet har løpende leieavtaler med de lokale havnemyndigheter i alle havner som selskapet anløper. Dette gjelder både bygninger og arealer samt anløpskai. Det betales dels faste leiebeløp, dels variable avgifter basert på antall anløp, passasjerer og biler. I Oslo, Hirtshals og Strömstad eier selskapet selv terminalbygget. Konsernet har leieforpliktelser for to skip. F/F Silvia Ana har en leieperiode på 48 måneder fra april 2001, med årlige leiebeløp på TUSD Det er samtidig inngått opsjonsavtaler med rett til forlengelse av leieavtale og kjøp. For M/S Color Traveller er leieperioden 3 år fra desember Årlig leiebeløp er TEURO I 2001 inngikk konsernet en avtale som gir rett til bruk av merkenavnet Color Line på en ny flerbruksarena i Hamburg, Tyskland. Avtalen har en varighet på 11 år etter ferdigstillelse i november Årlig forpliktelse er TEURO 750 og inflasjonsjusteres. Konsernet har inngått operasjonell rammeavtale for leasing av IT-utstyr. Estimert total leasingkostnad for 2004 er TNOK NOTE 11. HONORARER, LØNN, HYRER Det ble i 2003 ikke utbetalt godtgjørelse til adm. direktør. Det er betalt TNOK 560 i styrehonorar. For ordinær revisjon er det belastet TNOK 200 i morselskapet og TNOK i konsernet. For rådgivningstjenester utført av revisor er det belastet TNOK 361 i morselskapet og TNOK 498 i konsernet. Lønnskostnader: MORSELSKAP (Beløp i TNOK) Lønn Folketrygd Pensjonskostnader Andre ytelser Totalt Morselskapet hadde i 2003 gjennomsnittlig 6 ansatte, mens konsernet hadde Konsernet har i 2003 inntektsført refusjon av inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for sjøfolk på TNOK I 2002 inntektsførte konsernet TNOK Refusjon føres som reduksjon av hyrekostnad (lønn). NOTE 12. AKSJONÆRINFORMASJON Aksjekapitalen består av aksjer à NOK 2,-. Alle aksjer gir like rettigheter. Styremedlem og konsernsjef Olav Nils Sunde med familie eier gjennom O. N. Sunde AS direkte og indirekte samtlige aksjer. I tillegg til pensjonsforpliktelsen som dekkes gjennom forsikringsordningen, har konsernet udekkede pensjonsforpliktelser som dekkes av selskapet direkte. Disse forpliktelsene omfatter 18 medlemmer og er medregnet i netto pensjonsforpliktelser. Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og påløpne forpliktelser benyttes estimerte verdier. Disse estimatene korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegning av forpliktelsenes størrelse

16 NOTE 13. EGENKAPITAL (Beløp i TNOK) Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt Annen Sum egenkapital egenkapital MORSELSKAP Egenkapital per Utbetalt utbytte Avgitt konsernbidrag Årets resultat Egenkapital per Utbetalt utbytte Avgitt konsernbidrag Innskutt egenkapital Årets resultat Egenkapital per Utbetalt utbytte Avgitt konsernbidrag Innskutt egenkapital Årets resultat Egenkapital per Egenkapital per Utbetalt utbytte Avgitt konsernbidrag Omregningsdifferanse Årets resultat Egenkapital per Utbetalt utbytte Avgitt konsernbidrag Innskutt egenkapital Omregningsdifferanse Årets resultat Egenkapital per Utbetalt utbytte Avgitt konsernbidrag Innskutt egenkapital Årets resultat Egenkapital per NOTE 14. SKATT MORSELSKAP (Beløp i TNOK) Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Skatteelement konsernbidrag Refusjonskrav etter delingsmodellen Regulering tidligere års skatter Endring i utsatt skatt Skattekostnad ordinært resultat Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: Resultat før skatt inklusiv ekstraordinært resultat Ordinært resultat Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28 %) Skatteeffekten av følgende poster: Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige inntekter Korreksjon midlertidig forskjell tidligere år Refusjonsskatt Skatteelement konsernbidrag Andre poster Skattekostnad Effektiv skattesats 28% 28% 32% 36% Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: Anleggsmidler Gevinst og tapskonto Omløpsmidler Gjeld Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatteforpliktelse i balansen NOTE 15. VIRKSOMHETSOMRÅDER Hovedvirksomhetsområdet er fergedrift. Konsernets driftsinntekter fordeler seg på virksomhetsområdene Ferge (NOK millioner) og Hotell (NOK 28 millioner). NOTE 16. OMLØPSAKSJER Anskaffelsesverdi er NOK 41,2 millioner. Balansedagens verdi er NOK 4,5 millioner

17 Revisors beretning 32

18 Kontakt oss Informasjonsdirektør Helge Otto Mathisen, Color Line AS, tlf.: mob.:

19 Color Group ASA, Bryggegata 3, 0250 Oslo, tlf.: , fax: Color Line AS, Hjortnes, 0250 Oslo, tlf.: , fax: Booking: ANSVARLIG UTGIVER/LAYOUT: COLOR LINE Foto: Knut Bry og Morten Rakke Illustrasjon: Tillberg Design 36

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsrapport 2004. Color Group ASA

Årsrapport 2004. Color Group ASA Årsrapport 2004 I Årsrapport 2004 Color Group ASA 2 Kort om konsernet 3 Milepæler 5 Dette er Color Group 9 Reiseliv 13 Internasjonal merkevarebygging 17 Øvrige bidrag 19 Ansatte i Color Line 21 Hovedtall

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer