Arkeologisk institutt Universitetet i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkeologisk institutt Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Arkeologisk institutt Universitetet i Bergen 1

2 Omslagstegning: Ole-Magne Nøttveit 2

3 ANSATTE Året 2006 har vært et aktivt og produktivt år ved Arkeologisk institutt på både undervisnings- og forskningssiden, trass i knappe ressurser og redusert bemanning, med vakanse i jernalderstillingen etter Bergljot Solberg og en av de vitenskapelig ansatte i ettårig forskningspermisjon. Når dette var mulig skyldes stor innsats av den faste staben og ikke minst aktiv deltakelse fra stipendiater, postdoktorer og timelærere, samt emeriti. Uten denne ekstraordinære innsatsen ville det ikke vært mulig å gjennomføre undervisningen og oppfølgingen av studenter på et tilfredsstillende nivå. I meldingsåret ble det til og med satt rekord når det gjelder uteksaminerte hovedfags og mastergradskandidater 22 i alt. Arkeologisk institutt har i 2006 hatt fem faste vitenskapelige ansatte fram til høstesemesteret, sa Gro Mandt fratrådte stillingen som professor 14. oktober etter oppnådd aldersgrense. Hun kunne da se tilbake på nærmere 40 års tjeneste ved universitetet. Dette ble markert med en tilstelning for kolleger og nærmeste familie i Fægris hus, 20. oktober, da hun fikk overrakt festskriftet, Samfunn, symboler og identitet i serien UBAS Nordisk 3, redigert av kolleger og tidligere studenter. Instituttet fikk i 2006 en ny stipendiat, og har dermed til sammen fem stipendiater. Videre ble det tilsatt tre nye postdoktorer, bevilget av Norges forskningsråd, og dermed i alt fem postdoktorer ved instituttet. I tillegg ble det gitt tilsagn om en ny stipendiatstilling for Dette er en uvanlig høy andel av rekrutteringsstillinger i forhold til det faste personalet. Ved utgangen av året ble Knut Andreas Bergsvik tilsatt i den ledige førsteamanuensisstillingen i jernalder, og han tiltrer i stillingen i løpet av våren Staben ved Arkeologisk institutt har i 2006 bestått av: Administrative stillinger Arne Mykkeltveit kontorsjef Marit Ullestad Nilsen sekretær Styrer Ingvild Øye Visestyrer Erik Østby professor professor Vitenskapelige stillinger Anfinset, Nils post.dok. fra 1.1. Barndon, Randi post.dok. til 1.8. Baug, Irene stipendiat Bergsvik, Knut Andreas post.dok. Engedal, Ørjan timelærer Engevik, Asbjørn stipendiat til 20.8 Forsberg, Lars professor forskningstermin hele 2006 Fredriksen, Per Ditlef stipendiat Hafsaas, Henriette stipendiat fra Håland, Randi professor 3

4 Iversen, Frode post.dok. fra 1.10 Mandt, Gro professor emeritus fra Nøttveit, Ole-Magne stipendiat Solberg, Bergljot professor emeritus Waraas, Tor-Arne timelærer Zehetner L. Janicke stipendiat til Østigård, Terje post.dok fra 1.5. Østby, Erik professor/visestyrer Øye, Ingvild professor/styrer FORSKERUTDANNING Arkeologisk institutt har i 2006 hatt veiledningsansvar for fem stipendiater med følgende veiledere: Randi Håland (1), Bergljot Solberg (1) og Ingvild Øye (3). Erik Østby er forskerutdanningsansvarlig ved instituttet. INSTITUTTRÅD INSTITUTTMØTER Det har vært avholdt fem instituttstyremøter i 2006, tre i vårsemesteret og to i høstsemesteret. Instituttekskursjon til Athen Det ble arrangert ekskursjon for instituttets personale til Athen Den hadde et tredelt program: (1) bli kjent med Det norske institutt i Athen som instituttet har en tett tilknytning til, 4

5 (2) faglige omvisninger av kulturminner i Athen og omegn, og (3) forskningsseminar med inviterte fagfolk for å diskutere og videreutvikle instituttprosjektet. Det ble også holdt et HMSseminar i løpet av oppholdet, som i seg selv var et miljøtiltak. Erik Østby hadde ansvar for de faglige ekskursjonene. HF-fakultetet hadde bevilget midler til forskningsseminaret, mens instituttet støttet HMS-seminaret og personalet betalte egendel for reisen. HMS-ARBEID Arne Mykkeltveit og Janicke Zehetner har vært HMS-ansvarlige ved instituttet i Det er blitt lagt vekt på fysisk trivsel og sikkerhet, og årets HMS-arbeid har fulgt opp tidligere arbeid med bygning i Frielesgate 1. En del vinduer er skiftet, samt belysning er forbedret i henhold til belysningsplan. En dugnad ble gjennomført i februar: Maling, rydding samt innkjøp av nye møbler gjorde to av fellesrommene i 3 og 4.etg lyse og trivelige. Videre utvikling av Frielesgt ut over tidligere vedtak er ikke fulgt opp på grunn av planene med instituttsammenslåing og flytting. Arbeidet har vært konsentrert om å forbedre/vedlikeholde etter eksisterende romplaner. HMS- runden ble gjennomført 8.11 og det ble holdt brannøvelse Årets HMS-møte ble lagt i forbindelse med seminaret om instituttprosjektet i Athen og hadde en del innslag om nevnte arbeider, samt planer for fysisk plassering av arkeologi i Øysteinsgt.1 i det nye storinstituttet. UNDERVISNING Gjennomføring 2006 Introduksjonskurs ARK 100, ARK 102, ARK 103 (Engedal og Barndon). ARK 101 (Waraas, Henshilwood, Håland): Antall uteksaminerte 27. ARK 102 (Waraas, Engedal, Håland, Østby, Anfinset): Antall uteksaminerte 31. ARK 103 (Barndon, Engedal, Engevik, Østby, Iversen): Antall uteksaminerte 38. ARK 104 (Iversen, Baug): Antall uteksaminerte 33. ARK 201 (Holm, Iversen, Østigård, Anfinset, Waraas): Antall uteksaminerte 16. ARK 202 (Østby): Antall eksaminerte: 8. ARK 203 (Anfinset): Antall uteksaminerte 5. ARK 204 (Baug (2), Engedal (3), Engevik (3), Håland (1), Østby (7), Øye (7): Antall uteksaminerte 24. ARK 301 (Bergsvik, Zehetner): Antall uteksaminerte 11. ARK 302 (Iversen, Diinhoff, Innselset, Warren): Antall uteksaminerte 16. ARK 303 (Veiledere): Antall uteksaminerte 20. ARK 304 (Veiledere): Antall uteksaminerte 18. ARK 305 (Waraas, Engevik, Solberg, Forsberg, Holm, Iversen, Barndon, Østigård): Antall uteksaminerte 17. ARK 319 (Henshilwood): Antall uteksaminerte 8 ARK 320 (Henshilwood): Antall uteksaminerte 8 MID 101 (Baug, Iversen). 5

6 Ferdige hovedfag 2006: 9. Ferdige mastergrad 2006: 13. I alt 22 uteksaminerte på hovedfags- og master-nivå: HOVEDOPPGAVER OG MASTEROPPGAVER 2006 Jørdre, Ivar: Etruskarane og deira framstillingar i gravmåleria i Etruria arkaisk tid. Eliten sin ideologi sett i system? (veileder Erik Østby). Aasbøe, Malin Kristin: Sørnorske ansiktsurner. En studie av lokal kontekst og interregionale kontakter (veileder Randi Håland). Fredriksen, Rune Alexander: The Later Stone Age Pigments from the Byneskranskop 1 Cave, South Africa (veileder Chris Henshilswood). Nordgård, Siw Hege: Sentralplasser pro og kontra. En sammenlignende analyse av Tune i Østfold og Eid i Fjordane (veileder Bergljot Solberg). Jåtten, Therese: Insulære gjenstander fra yngre jernalder funnet på Vestlandet. Betydning og funksjon i ny kontekst (veileder Bergljot Solberg). Høie, Kristine: Drikkeglass fra Brygge-utgravningen, (veileder Ingvild Øye). Sivertsen, Ann Katrine: Jordbruks- og busetnadsutvikling i Jostedalen. Med utgangspunkt i punktundersøkingar i innmarka på gardane Nedrelid og Kruna (veileder Ingvild Øye). Reinsnos, Ambjørg: Bak lås og slå. Ein arkeologisk analyse av nøklar og låsar i Hordaland frå rundt 800 til 1700 e.kr. (veileder Ingvild Øye). Dahl, Solveig Roti: Kontekstuell analyse av Revheim og Madla, Stavanger kommune (veileder Gro Mandt). Joki, Heidi: Idealet om krigeren. Våpengraver i Norge i perioden 150/60 310/20 e.kr. som kilde til ideologi og militær organisasjon (veileder Bergljot Solberg). Hellesøe, Hege Presttun: Båtgravene i Nordfjord (veileder Bergljot Solberg). Berge, Jan: Våpen og stridsteknikk i overgangen mellom eldre og yngre jernalder (veileder Bergljot Solberg). Burka, Temesgen: Iron Smelting in Wollega, Ethiopia: An Ethnoarchaeological Study (veileder Randi Håland). Bvocho, Godhi: Heritage Presentation and Information Technology: A Study of the use of Multimedia in Communicating Archaeological Information in Zimbabwe (veileder Randi 6

7 Håland). Beldados, Alemseged: The Agordat Material, Eritrea and its Implications for Early Food Production and Regional Contact (veileder Randi Håland). M Mbogori, Freda Nkirote: Late Iron Age Economies of Mount Kenya Region. A case study of Kiburu, Kangai and Kanyua archaeological sites (veileder Randi Håland). Bashir, Mahmoud Suliman: Iron Objects from Meroitic and Post-Meroitic Periods Discussion on Chronology, Contexts and Rituals. Catalogue of Iron Objects from the Meroitic and Post- Meroitic Periods (veileder Randi Håland). Hillestad, Turid: Palaeoenvironmental Reconstruction. Based on Faunal Analysis: A Case Study of the Middle Stone Age Levels at Blombos Cave, South Africa (veileder Chris Henshilwood). Olsen, Dag Erik Færø: Gård og støl. En arkeologisk punktanalyse av Stølsdalen, Jondal kommune, Hordaland (veileder Ingvild Øye). Haugen, Anne Mette: Veier og kommunikasjon i Jostedalen (veileder Ingvild Øye). Sundet, Nils Ole: Den tidlige utviklingen av det italiske atrium (veileder Erik Østby). Brattekværne, Cathrine: Kirkesteder i Indre Sogn. En arkeologisk analyse av religionsskiftet med utgangspunkt i kirkesteder i Indre Sogn (veileder Ingvild Øye). Det gir samlet 32,25 årsenheter på 100-nivå (28,25 i 2005), 13,25 årsenheter på 200-nivå (15,25 i 2005), 37,92 årsenheter master (19 i 2005), 18 årsenheter på H.fag/M.Phil (13,5 i 2005). Hovedfags/mastegradsstudenter under veiledning per : 64. Veiledere: Anfinset (2), Barndon (3), Bergsvik (2), Engevik (3), Forsberg (6), Håland (3, pluss 3 sammen med Henshilwood), Iversen (2), Mandt (9), Solberg (4), Østby (8), Øye (12). Uten tildelt veileder per (7). Ekskursjoner Det har i 2006 vært arrangert ekskursjoner for studenter på alle nivåer. 100-, 200- og 300-nivå. De ansvarlige har vært: Barndon, Randi: - Deltakelse på ekskursjon til Sunnmøres huler og hellere, initiert og tilrettelagt av masterstudenter, i september. 7

8 Engedal, Ørjan: - Ekskursjon 100-nivå til Hardanger, Frode Iversen: - Ekskursjon til Seim i Lindås for studenter på 200- og 300-nivå. Høst Waraas, Tor Arne: - Ekskursjon til Orknøyene, 300- nivå, nivå til Hardanger, Østby, Erik: - Instituttekskursjon til Athen, Utvikling av undervisningsmateriell - Solberg, Bergljot & Asbjørn Engevik: Digitalt materialkurs vikingtid. - Engedal, Ørjan: Hefte til materialkurs ARK 102 og ARK 103. Gjesteforelesere til instituttet Professor Thomas E Levy, University of San Diego, California: The Chalcolithic Period, 6.5. Ansattes gjesteforelesninger/innlegg utenfor instituttet: Nils Anfinset: - The Chalcolithic Period. Birzeit University, Håland, Randi: - The Archaeology of bread and Gruel; Cereal Traditions in the Near East and Africa, American University Washington. - Technology, Organization and Symbolism in Transformation of Nature, Smithsonian Institute, Washington, Iversen, Frode: - Presentasjon av postdoktorprosjekt på Forskarseminarier hösten 2006, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, Presentasjon av postdoktorprosjekt på seminar, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, Østby, Erik: - Continuation, renovation and innovation. The birth of the Doric temple. - Om templer og helligdommer i Roma, Universitetet i Tromsø. 8

9 Østigård, Terje: - Smith & Death: Cremations in furnaces in Bronze- and Iron Age Scandinavia, The University of Manchester, Department of archaeology, Øye, Ingvild: - Studieprogrammene noen paradokser og problemstillinger.vurdering av programporteføljen ved HF-fakultetet, Utdanningsdagane, Voss, Orienteringer om forskning og undervisning ved Arkeologisk institutt. Bli kjent- seminar. Fellesmøte for det nye storinstituttet AHKR, Solstrand FORSKNING FORSKNINGSSEMINARER Det ble i alt arrangert 20 forskningsseminarer ved instituttet i Ole-Magne Nøttveit hadde ansvaret for instituttets fredagsseminarer i vårsemesteret. I høstsemesteret var seminarene rettet inn mot instituttprosjektet, med delt ansvar for ledelse og gjennomføring. 10.2: Kjell Arne Valvik og Lars Øyvind Birkenes: Fra munnleg tradisjon til arkeologisk sensasjon. Den tidlegaste kyrkja på Skåla : Ørjan Engedal: Kunnskap, makt og materie - kring 'prestisjeteknologiar' i steinog bronsealder : Irene Baug: Bergverksdrift i yngre jernalder og middelalder. Presentasjon av et forskningsprosjekt. 3. 3: Erik Østby: Tempelfundamentet i Sikyon: En arkeologisk røverhistorie fra Hellas : Vidar Haslum: Datering av gårdsgrenser i sørvest Norge : Per Ditlef Fredriksen: Transformasjoner i leire. Den materielle verda og sosiale identitetar i endring. Western Highfeld, Sør-Afrika : Melanie Wrigglesworth: Landskap og livsverden i Hardanger/Sunnhordland i bronsealder. 5. 5: Christoffer Knagenhjelm: By og land, hand i hand. Forslag til metodiske perspektiver omkring by og omland i sen vikingtid og middelalder : Sigrid Rasdal Eliassen: Zea Harbour Project Undersøkelser i vann og på land i Zeahavn, Pireus. 15.9: Anders Lundberg: Omkring regionalisering : Håkan Rydving: Teknologi, jakt och riter: några samiska exempel : Eldar Heide: Spinning, sjeletrolldom og kjønnsroller : Internt arbeidsseminar: Forberedelser til Athen ekskursjon og forskningsseminar : Instituttseminar i Athen med deltakelse av Mats Widgren og Knut Ødegård : Internt arbeidsseminar: Oppsummering og diskusjon etter Athen-møtet. 3.11: Øystein Jansen: Regionalisering og ressursutnyttelse - geologi : Kari Loe Hjelle: Regionalisering og ressursutnyttelse - botanikk : Internt arbeidsseminar i forskergrupper. 9

10 24. 11: Stefan Brink: Stedsnavn og kultsteder : Internt arbeidsseminar: Forskergrupper. Videre har Randi Barndon arrangert en internasjonal tverrfaglig konferanse Technology and its Social forms, med blant andre foredragsholderne prof. Tim Ingold Aberdeen, prof. Pierre Lemonnier, Paris, prof. K. Hughdal, Bergen m. fl. Konferansen var et samarbeid mellom. R. Barndon, Arkeologisk institutt og Knut M. Rio ved DKS, Bergen Museum. FORSKNINGSPROSJEKT Instituttprosjektet: Regioner i et langtidsperspektiv Mennesker, materialitet og landskap Arkeologisk institutt har initiert et felles forskningsprosjekt, Regioner i et langtidsperspektiv Mennesker, materialitet og landskap med sikte på å videreutvikle teoretiske og metodiske tilnærminger med utgangspunkt i konkrete landskapsstudier i et langtidsperspektiv, fra steinalder til og med middelalder. I 2006 er prosjektet blitt videreutviklet og konkretisert og arbeidet i forskergrupper igangsatt. Støttet av midler fra HF-fakultetet ble det arrangert et heldags seminar, i tilknytning til instituttekskursjonen til Athen Professor Mats Widgren, Kulturgeografiska institutionen, Stockholm universitetet, var invitert for å diskutere prosjektopplegget. Videre deltok instituttleder Knut Ødegård ved Det norske instituttet i Athen og orienterte om Tegeaprosjektet og survey-prosjektet med sikte på mulig samarbeid og samarbeidsmuligheter. For å videreutvikle et av underprosjektene knyttet til teknologi og regionalisering er det blitt søkt om midler fra Meltzerfondet. Gjennom forprosjektmidler for EU-satsning har Randi Barndon videre hatt et kortere engasjement knyttet til videreutvikling og søknadsskriving. BOKSERIEN UBAS Instituttet startet i 2005 en ny publikasjonsserie: UBAS Universitetet i Bergen. Arkeologiske Studier som utkommer i tre underserier, (1) Hovedfag/master, (2) Nordisk og (3) International. Lars Forsberg. Janicke Zehetner og Terje Østigård er redaktører for serien. I 2006 kom det ut to bøker i Nordisk-serien: Lik og ulik - tilnærminger til variasjon i gravskikk: UBAS Nordisk 2. Bergen (red. Terje Østigård) og Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. UBAS Nordisk 3, Universitetet i Bergen, med Randi Barndon, Sonja Innselset, Kari Klæbo Kristoffersen og Trond Lødøen som redaktører. ANSATTES VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER De ansatte kan vise til stor vitenskapelig produksjon i 2006, med mer enn 40 publikasjoner (mot 30 i 2005) i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og leksikon, inklusiv avhandlinger og bokutgivelser. 10

11 Publiserte arbeider Anfinset, Nils: - Aspects of Excavation, Cooperation and Management; The Joint Palestinian-Norwegian Excavation at Tell el-mafjar, Jericho, i Tell es-sultan / Jericho in the context of the Jordan Valley. Site Management, Conservation and Sustainable Development, ed. L. Nigro & H. Taha, La Sapienza Expedition to Palestine & Jordan, ROSAPAT 02, Rome, Midtfeltet på Hunn: Impulser og kulturkontakt? i Randi Barndon, Sonja M. Innselset, Kari K. Kristoffersen & Trond K. Lødøen (red.) Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen, UBAS - Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk 3, Barndon, Randi: - Myth and metallurgy - Some cross-cultural reflections on the social identity of smiths. I: Jennbert. K., Raudvere K. & A. Andrén (eds). The conference proceedings - Old Norse Religion in Long-term Perspective. Lund. Barndon, R. med flere: - Samfunn, symboler og identitet - om kategoriseringer i fortid og forskning, I: Randi Barndon, Sonja M. Innselset, Kari K. Kristoffersen & Trond K. Lødøen (red.), Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen, UBAS - Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk 3, 6-8. Bergsvik, Knut Andreas: - Ethnic Boundaries in Neolithic Norway: Archaeopress BAR International Series; Båtene ved Mostraumen: Bergkunst i grenseland. I: Randi Barndon, Sonja M. Innselset, Kari K. Kristoffersen & Trond K. Lødøen (red.) Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen, UBAS Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk 3, Førromersk jernalder ved Skatestraumen - sosiale og økonomiske implikasjoner. Viking, Tidskrift for Norsk Arkeologisk Selskap 2006;LXIX, sammen med Hjelle, Kari Loe; Hufthammer, Anne Karin: Hesitant hunters: a review of the introduction of agriculture in western Norway. Environmental Archaeology 2006;11(2), Engedal, Ørjan: - På bølgje og berg Båten i røynd og ristning. I: Randi Barndon, Sonja M. Innselset, Kari K. Kristoffersen og Trond K. Lødøen (red.), Samfunn, symboler og identitet Gro Mandt 11

12 på 70-årsdagen, UBAS - Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk 3, Forsberg, Lars: - Tidig hällkonst och koloniseringen av taigaområdet i Mittnorden. I: Randi Barndon, Sonja M. Innselset, Kari K. Kristoffersen og Trond K. Lødøen (red.), Samfunn, symboler og identitet Gro Mandt på 70-årsdagen, UBAS Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk 3, Fredriksen, Per Ditlef: - Moving Closer to the Fire: Heat-Transformations and Bucket-Shaped Pots in Burials. Norwegian Archaeological Review 39 (2), Two graves three metaphors. Changing gender identities in the Migration Period illustrated by graves from Hardanger, western Norway. In Barndon, R. et al. (eds.) Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. UBAS Nordisk 3, Universitetet i Bergen, Pottery, pollution and problem-solving in household space. A comparative study of Tswana- and eastern Shona-speakers with some archaeological implications for the Moloko sequence. 6.pdf Hafsås, Henriette: - Cattle Pastoralists in a Multi cultural Setting. The C-group People in Lower Nubia BCE: Monograph 10. Lower Jordan Basin Publications. BRIC Press. Håland, Randi: - Food, Pots and Gender, I: Randi Barndon, Sonja M. Innselset, Kari K. Kristoffersen og Trond K. Lødøen (red.), Samfunn, symboler og identitet Gro Mandt på 70-årsdagen, UBAS - Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk 3, Africa and the Near East: Pot and Porridge, Bread and Oven Two food systems maintained over 10,000 years. I: Beitrage zur Europeischen und Africanischen Archeologie, Festschrift fur Manfred K. Eggert (red.). Hans-Peter Wotzka Tybingen/Basel:Francke Verlag, Iron in the making: Technology and Symbolism. Ethnographic perspectives on European iron-working. I: Old Norse Religion in long-term Perpsectives, changes and interraction (red.) Andren, A., Jennbert, K. and C. Raudvere, Nordic Academic Press, 87-96, Lund. Iversen, Frode: - Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, (Hoops leksikon). Oppslagsord: Stöle, bind 29. Walter de Gruyter Berlin New York. 12

13 Mandt, Gro: - Material Culture and Myth: Snake Symbolism in Nordic Prehistory. In: 1994 IRAC Proceedings, Volume 3, Rock Art-World Heritage, American Rock Art Research Association 2006, Nøttveit, Ole-Magne: - The Kidney Dagger as a Symbol of Masculine Identity The Ballock Dagger in the Scandinavian Context. Norwegian Archaeological Review 39 (2), Slirene fra middelalderen Et kjønnsløst forskningstema? I Barndon, B., Innselset, S. M., Kristoffersen, K.K. & Lødøen, T. (red) Samfunn, Symboler og identitet Festskrift til Gro Mandt på 70-års-dagen. UBAS Nordisk 3, Solberg, Bergljot: - Graver og gravformer i norsk steinalder. I: Historien i forhistorien. Festskrift til Einar Østmo på 60-års dagen, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Hjørungavågslaget og arkeologiske kilder. Hva arkeologien krever av bevis. I: Striden om stedet. Hjørungavåg-slaget i norsk historie og kulturdebatt, Ålesund. - Signs, symbols and mortuary rituals in the period /70 AD in Norway. I: R. Barndon m.fl (red.) Samfunn, symboler og identitet Festskrift til Gro Mandt på 70- årsdagen, UBAS Nordisk 3. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter, Østby, Erik: - Prosfates archaiologikes ereunes sto iero Athinas Aleas stin Tegea. I: A Archaiologiki Synodos Notias kai Dytikis Ellados, Patra 9-12 Iouniou Athen: Ypourgeio Politismou - Tameio Archaiologikon Poron kai Apallotrioseon 2006, Østigård, Terje: - På liv og død. Med døden som følgesvenn i 1500 år. Midgard Forlag. Borre. - sammen med Goldhahn, J. From the dead to the living. Death as transactions and renegotiations. Norwegian Journal of Archaeology. Vol. 397(1), Den undertrykte mannen: Gendercide og kjønnsrelasjoner i marxistisk og anarkistisk perpektiv. I Skostrand, L. & Fuglestvedt, I. (red.). Det arkeologiske kjønn, OAS , Oslo. - Lik og ulik - introduksjon til variasjon i gravskikk. I Østigård, T. (red.). Lik og ulik - tilnærminger til variasjon i gravskikk. UBAS Nordisk 2, Kristoffersen, S. & Østigård, T. "Dødsmyter" - regissering av ritualer og variasjon i likbehandling i folkevandringstid. I Østigård, T. (red.). Lik og ulik - tilnærminger til variasjon i gravskikk. UBAS Nordisk 2,

14 - UBAS - Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Riss Nr : Heavens, Havens and Hells of Water Life and Death. I: Society and Religion. Introduction. In Leybourne, M. & Gaynor, A. (eds.). Water: Histories, culture, ecologies: University of Western Australia Press. Perth. - Divine challenge for Nepalese river clean-up. World water and Environmental Engineering May/June 2006, sammen med Terje Tvedt: Introduction. In: Tvedt, T. & Oestigaard, T. (eds.). A History of Water Vol. 3: The World of Water, ix-xxii. I.B.Tauris. London - River and Rain: Life-giving Waters in Nepalese Dearh Rituals. I: Tvedt, T. & Oestigaard, T. (eds.). A History of Water Vol. 3: The World of Water, I.B.Tauris. London. Ingvild Øye: - Crafts in Bergen from the 12th to the 18th century. I: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäeologie im Hanseraum V: Das Handwerk (herausg. M. Gläser), , Lübeck. - Landbruket i historisk lys. I: Vestlandets historie bd. 1. Natur og næring (red. K. Helle), , Bergen. - Kvinner som tradisjonsformidlere - rom og redskaper. I: Samfunn, symboler og identitet. Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen (red. R. Barndon m.fl.), UBAS Nordisk , Bergen.. - Vestnorsk og vestnordisk landbruk i vikingtid og middelalder. I: De vestnordiske landes fælleshistorie II. Udvalg af foredrag på VNH-konferencerne i Ísafjördur 2003, Tórshavn 2004 og Oslo 2005 (red. A.Mortensen m.fl.). INUSSK. Arktisk forskningsjournal , 33-55, Nuuk. - Trøndelags historie bind 1. Landskapet blir til. Fram til 1350: S. K. Alsaker, K. Sognnes, L.F. Stenvik, M. Røskaft og O. Skevik. (red. I. Bull m.fl.), Trondheim Heimen 2006;43, Den medeltida byns sociala dimensioner" - nye tilnærminger til den skånske landsbyen". META Medeltidsarkeologisk Tidskrift 2006;3,

15 Rapporter Waraas, Tor Arne: - Kulturhistoriske skrifter og rapporter 1. Arkeologisk registrering på Baraldsneset Haram kommune. Ormen Lange-prosjektet, Tor Arne Waraas. Naturvitenskapelige undersøkelser v/ Kari Loe Hjelle og Anette Overland. Leif Inge Åstveit (red) Upubliserte rapporter: Baug, Irene: - Kaupang-undersøkelsen. Rapport om analyser på klebersteinsmateriale fra Kaupang Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, Universitetet i Oslo Kaupang-undersøkelsen. Rapport fra prøvetaking i klebersteinsbrudd i Østfold og Akershus ICP-MS analyse av kleberavfall fra steinbrudd. Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, Universitetet i Oslo. Engedal, Ørjan: - Engedal, Ø; Handeland, H. & Kristoffersen, K: Arkeologiske granskingar på Kvitevoll, Halsnøy. Arkeologiske rapporter, Bergen Museum. Fredriksen, Per Ditlef: - Ceramic ethnoarchaeology in Manica, Mozambique. Unpublished fieldwork report. Centre for Deveopment Studies, University of Bergen. Iversen, Frode: - Veien gjennom Vestfold E18. Arkeologiske registreringer 2005/2006. Foreløpig delrapport for Sky-Nøklegård. Vestfold fylkeskommune. - Veien gjennom Vestfold E18. Arkeologiske registreringer 2005/2006 delrapporter. Sky-Nøklegård og Nøklegård-Langangen. Vestfold fylkeskommune. Med bidrag av Vibeke Lia. Redaksjonelt arbeid Barndon, Randi: - Medredaktør for UBAS Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk 3. Forsberg, Lars: - I redaksjonen for bokserien UBAS Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. - I redaksjonen for Norwegian Archaeological Review. Håland, Randi: - I redaksjonen for African Archaeological Review. Springer Press, New York. 15

16 - I redaksjonen for Journal of African Archaeology. Africa Magna-Humboldt Univesitetet. Frankfurt. Iversen, Frode: - Redaktør for NAM-nytt 2006, nr. 1 og 2. Zehetner, Janicke: - I redaksjonen for bokserien UBAS Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Østby, Erik: - Redaktør for bindet Ancient Arcadia, aktene fra det tredje internasjonale seminar over Arkadia i antikken, i serien Papers from the Norwegian Institute at Athens, Athen. Østigård, Terje: - I redaksjonen for bokserien UBAS Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter. Østigård, T. (red.). Lik og ulik: tilnærminger til variasjon i gravskikk. UBAS Nordisk 2. Bergen. - Tvedt, T. & Oestigaard, T. (eds.). A History of Water Vol. 3: The World of Water. I.B.Tauris. London. Øye, Ingvild: - I redaksjonen for bokserien The Bryggen Papers. Fagbokforlaget AS (hovedredaktør), Bergen. - I redaksjonen for bokserien The Northern World, North Europe and the Baltic AD, Economies and Cultures, BRILL, Academic Publishers. Leiden. VITENSKAPELIGE KONFERANSER, SEMINARER, WORKSHOPS Med innlegg Anfinset, Nils: - Contextualising Tell el-mafjar, Jericho. 5th International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East, Universidad Autónoma de Madrid, Border Archaeology: The Nubian A-Group and its relations. 7th International Sudan Studies Conference, University of Bergen, Societies without a state: Pastoral nomads and villagers in the Levant. Global Moments in the Levant, workshop, University of Bergen, Levantine and Western Desert pastoral traditions of northeast Africa? Societies without a state: Pastoral nomads and villagers in the Levant. 6th biannual conference of the Society for Africanist Archaeologist, University of Calgary, Canada,

17 - Towards political economy of the late prehistory of the Levant. 8th workshop of the Lower Jordan River Basin Programme, Birzeit University, Barndon, Randi: - Technology and its social forms: an introduction. Technology and its Social forms. A Cross-disciplinary research conference at the University of Bergen, From Delphi to Sunnmøre - A discussion of master smiths magicians and caves, TAG - Theoretical Archaeological Group Conference, Exeter, Fra Heidegger til Haraway Kjønn og materiell kultur, Kjønnsforskning Nå! Årlig nasjonal Kvinne og kjønnsforskningskonferanse, SKOK, UiB, Huler og hellere på Sunnmøre: Myter, metallurgi og gravritualer. Storegga - Huletur til Sunnmøre i regi av masterstudenter i Arkeologi ved UiB. Innlegg, Baug, Irene: - Introduksjon til vandring i brotsområde på Rønset Hyllestadseminaret 2006: Med geolog og arkeolog i steinhoggaren sine fotefar tusen år etter, Bergsvik, Knut Andreas - Fangstsamfunn og busetnad i steinalderen. Lygraseminaret 2006, Engedal, Ørjan: - Metaforar i digelen om verdsbiletet til den nordiske bronsestøyparen. 10. Nordiske bronsealdersymposium, Trondheim, Fredriksen, Per Ditlef: - Pottery, pollution and problem-solving in household space. A comparative study of Tswana- and eastern Shona-speakers with some archaeological implications for the Moloko sequence. Society of Africanist Archaeologists Biennial Conference, Calgary, Pollution and problem-solving in household space. A comparative ethnoarchaeological and archaeological study of pottery and the ontology of gender identities in southern Africa. Social Identities. Constructing Bonds and Bodies in Ancient Societies. PhDseminar i Istanbul, Kvifor sprakk karet? Keramisk handverk som strategiar for problemløysing innan ein 'termodynamisk filosofi' i det sørlege Afrika. Håndverk og produksjon. Sosiale og symbolske roller eller ubevisste kroppsteknikker? Seminar i Oslo, Hafsås, Henriette: - Cattle Pastoralists in a multic-cultural setting: the C-Group people of Lower Nubia, The Seventh International Sudan Studies Conference, Bergen,

18 - Between Kush and Egypt. The C-Group People of Lower Nubia during the Second Intermediate Period, 11the International Conference on Nubian Studies, Warsawa, Fruits of Civilization, Lower Jordan River Basin Programme, BirZeit, Håland, Randi: - Ritual and Political aspects of Meropitic Iron Working: Iron in War and Conflict, Bergen The Seventh International Sudan Studies Conference, Foodsystems, food symbolism and sociability, Workshop, Bergen, storprosjektet Global Moments of the Levant, Meroitic Iron Working Politics and Ritual, Calagary, Safa konferense, Porridge and Pot, Bread and Oven. Foodways and symbolism in Africa and the Near East, Warsawa, International Conference on Nubian Studies, Iversen, Frode: - Hovedansvar for programutforming, NAM Etikk, butikk og politikk. Arkeologi i offentligheten. Oslo, med innlegg Mandt, Gro: - Gjenbruk av sted gjenskaping av kontekster. Nordisk konferanse om bergkunst i Näsåker i Norrland, Streiftog i bergkunstforskningens virkningshistorie. Det 10. Nordiske Bronsealdersymposium i Trondheim, keynote-speaker, Det vanskelige valget. Hva med alle de andre - de lokalitetene som ikke er blant de 300 prioriterte? Riksantikvarens bergkunstseminar, Stavanger, Waraas, Tor Arne: - Formidling av steinalder langs den indre farleia. Seminar i Farleienettverket, Alver hotell, Ekskursjon. Presentasjon av hellerprosjektet i Herand for deltakere på Osteologiseminar i regi av DNS Bergen Museum, Østby, Erik: - Kontinuitet, gjenoppdagelse og innovasjon: det doriske tempels tilblivelse. Fra palass til polis, Persefones tilbakekomst - et oversett motiv i arkaisk vasemaleri. Ceramics in Context, København,

19 Østigård, Terje: - Floods and fields - Surface survey and social sediments, Tegea-workshop. Det norske institutt i Athen, Comparing Water in World Religions, Minority Cultural and Sustainable Development: Institutions and Procedures. Xichang, Kina, The Sisters Kali and Ganga: Water of Life and Death in Hinduism. Routes de l histoire. 35e Congrès Modial de l International Society for the Comparative Study of Civilization. Sorbonne, Paris Excavating the kings bones: the materiality of death in practice and ethics today, paper sammen med Anders Kaliff, European Association of Archaeologists. 12th Annual meeting. Krakow, Polen, An archaeology of the Pharaonic Nile Streams ran uncontrolled. History, water and engineering. An International Symposium, the Water Research Centre Delft in cooperation with the International Water History Association. Delft, Kali: The Goddess of Death an example from Bangladesh, Women & Death. Seminar på SKOK, UiB, Øye, Ingvild: - Den viktige utmarka - nytt lys på utmarka i et vestnordisk perspektiv. Mellan tekst och materiell kultur; nordisk konferanse på Reykholt, Island, Urban lifestyle and luxury in the Middle Ages - Bergen. Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VI. Lübeck, Uten innlegg: Anfinset, Nils: - First Annual seminar in the Ph.D. School in Middle Eastern Studies, Solstrand hotell, Barndon, Randi; - Technology and its Social forms, A cross-disiplinary research seminar at the University of Bergen, Children, Identity and the Past. International Conference, Bryggens Museum/ Bergen museum, DKS, UiB, The Sexed Ibsen. Senter for Kvinne- og kjønnsforskning, UiB, Bryggen Museum, 26.5, litteratur og filosofi om Ibsens kvinner. - EAA European Association of Archaeologists. 12 th. Annual Meeting, Cracow, Poland Kjønn som etnografisk utfordring og analytisk kategori. Senter for Kvinne- og 19

20 kjønnsforskning, Universitetet i Bergen, Naturen i feminismen et tverrfaglig seminar om kropp, natur og kultur. SKOK, Senter for Kvinne- og kjønnsforskning, UiB, Høringskonferanse for likestillingsplan ved Universitetet i Bergen, seminar, Scandic Hotell, Engedal, Ørjan: - Technology and its social forms. A cross-disiplinary research seminar at the University of Bergen, Elgseminar, Universitetet i Oslo, Håndverk og produksjon: Sosiale og symbolske roller eller ubevisste kroppsteknikker?, Universitetet i Oslo, Håland, Randi: - Workshop i Manyika, Zimbabwe som koordinator av NUFU-finansiert prosjekt Ancestral Landscape of Manyika, Workshop, BirZeit i forbindelse med NUFU-prosjekt, Mykkeltveit, Arne: - Seminar/dugnad om administrativ struktur på instituttene, februar Fakultetskonferanse, Voss, Nøttveit, Ole-Magne: - Technology and its social forms. A cross-disiplinary research seminar at the University of Bergen, Østby, Erik - Det antikke Sybaris, Sybaris i januar, Universitetet i Reggio Calabria, i januar. - Tidlig arkaisk periode på Kreta, Det tyske institutt i Athen, i januar. - Identitet og etnisitet i den greske verden, Toulouse i mars. - Antikke festivaler, arrangert Universitetet i Oslo, Rosendal, i mai. Øye, Ingvild: - Gulen-seminaret 2006, De to første århundrene. Nordisk byarkeologisk arbeidsseminar (i arrangementskomiteen), Bergen FORSKNINGSPROSJEKTER Anfinset, Nils: - Global Moments in the Levant, se Om pastorale nomader og utviklingen av politisk økonomi i yngre steinalder og bronsealder (postdoktorprosjekt). 20

21 - Trade and landuse in Palmyra and the surrounding territory. Joint Syrian-Norwegian survey between Palmyra and Isriyé (Seriane) med ansvar for tiden til og med bronsealder. Barndon, Randi - Førmoderne teknologi legender og arkeologi. En studie av smedens sosiale tvetydighet i myter og materiell kultur. Postdoktor-prosjekt. - Metallurgiske og kulturhistoriske analyser av utvalgte huler og hellere med vekt på Sunnmøre; mettalurgiske analyser av Hamnsundhelleren og Ullshelleren i et kulturhistorisk perspektiv. Baug, Irene: - Bergverksdrift i yngre jernalder og mellomalder. Sosiale og maktpolitiske tilhøve rundt produksjon og distribusjon. Doktorgradsprosjekt. - Soapstone artefacts. Kaupang-undersøkelsen, volume 3: Finds of Precious Metals, Stones, Glass and Pottery. Bergsvik, Knut Andreas: - Det vestnorske hellerprosjektet: En tverrfaglig undersøkelse av erverv og sosial identitet i vestnorske huler og hellere fra steinalder til jernalder (7000 f.kr e.kr.) Postdoktorprosjekt. Engevik, Asbjørn: - Bucket-shaped pots. Specialized manufacture and regional distribution in the Late Roman Iron Age and Migration period in Norway Chronological and social implications. Doktorgradsprosjekt. Forsberg, Lars: - Helleristningsprojekt i samarbeid med forskere i Bodø, Umeå, Tromsø. - Household and Settlement in Southern Karelia (samarbeid med arkeologer i Tromsø, Helsingfors, Petrozavodsk). I avslutningsfasen. - The Earliest Mesolithic Settlement of the Taiga area in Middle Scandinavia. The Protosaami Settlement of the North during the Early Metal Period. - Early Networking in Northern Fennoscandia. Upcoming CAS project Fredriksen, Per Ditlef: - Transformation in Clay, Moloko pottery in its social and ritual context. Doktorgradsprosjekt. Hafsås, Henriette: - Identities and Culture Contact in a Centre-Periphery Perspective. Social and Cultural Compexity in the Middle Nile Valley-from Neolithic Herders to Divine Kings ( BCE). Doktorgradsprosjekt. Håland, Randi - The Ancestral Landscape of Manyikaland, Zimbabwe, , NUFU-finansiert prosjekt for forskning og kompetanseoppbygging. 21

22 - Koordinator for arkeologi-komponenten i det tverrfaglige NUFU finansierte prosjektet Lower Jordan Basin Research Project, Palestine, Deltaker i det tverrfaglige NRF-finansierte prosjektet Global moments in the Levant, Iversen, Frode: - Rike og provins. En komparativ analyse av kongsgårder og gods i tidlig nordeuropeisk middelalder (ca ). Postdoktorprosjekt. Nøttveit, Ole-Magne: - Sheaths and social identity A comparative contextual analysis of an archaeological material of medieval sheaths. PhD-prosjekt. Zehetner, Janicke: - Metodisk og teoretisk tilnærming til konstitueringen av et vestnorsk jordbrukslandskap, med vekt på jernalder og middelalder. Doktorgradsprosjekt. Østby, Erik: - Publikasjonsarbeid (redaksjonsansvar) i forbindelse med utgravningsprosjektet i helligdommen for Athena Alea i Tegea, Hellas. Videreføring av prosjektet under forberedelse. Østigård, Terje: - An archaeology of the Pharaonic Nile and the rise of the Egyptian civilisation: Comparing religious water-worlds in history. Postdoktor-prosjekt. Øye, Ingvild: - Vestlandslandbruket i historisk perspektiv, under bokprosjektet Vestlandets historie (avsluttet høst 2006). - Kammaterialet fra Bryggen. - Textile tools from Kaupang, for utgivelse i volume 3, delprosjekt under Kaupangprosjektet (under avslutning). FORSKNINGSBASERT FELTARBEID/BEFARINGER Anfinset, Nils: - Syria, Palmyra-Iseriah, oktober Baug, Irene: - Arkeologiske registreringar og undersøkingar i bakstehellebrot i Ølve og Hatlestrand, Kvinnherad. - Arkeologiske registreringar og undersøkingar i kvernsteinsbrot i Hyllestad. 22

23 Bergsvik, Knut Andreas: - Utgravninger i Herand i Hardanger i forbindelse med "hellerprosjektet" i 8 uker ( ). Tre av ukene som leder av feltkurs for masterstudenter. Fredriksen, Per Ditlef: - Etnoarkeologisk feltarbeid i Manica, Mosambik, Etnoarkeologisk feltarbeid i Tswapong Hills, Botswana, Hafsås, Henriette: - Feltarbeid i Sudan, samarbeid med British Museum feltarbeid ved 4de cataract område. Nubia, Håland, Randi: - Feltstudie på Konya sletten, Tyrkia. Studie av Neolittiske boplasser i forbindelse med Global Moments-prosjektet, Feltstudie i Yunnan-provinsen, Kina, i forbindelse med studie av mattradisjoner (ris) for Global Moments- prosjektet, Mandt Gro: - Befaring av mulige helleristninger på Askøy. Zehetner, Janicke: - feltarbeid på Indre Matre, i juli - Herand i Jondal, i august. Waraas, Tor Arne: - Undersøkelser av etter-reformatoriske karpedammer ved Milde hovedgård DNS Bergen Museum - Rena elv, Åmot, UKM. - T- forbindelsen, Karmøy, AmS Østby, Erik: - Feltarbeid og befaringer: to uker i Tegea i august, materialstudium. Øye, Ingvild: - Gjennomgang Kaupang-materialet, Oslo, i april og august. FORSKNINGS- UNDERVISNINGSOPPHOLD UTE Forsberg, Lars: - Ettårig forskningstermin med opphold i Finland, Nordvest Russland og Nordsverige, bl.a. universitetene i Helsingfors, St Petersburg og Oulu. 23

24 Fredriksen, Per Ditlef: - Forskningsopphald ved University of Cape Town, Sør-Afrika, Forskingsopphald i Johannesburg, Sør-Afrika, og Forskningsbesøk ved University of Botswana og National Museum and Art Gallery, Gaborone, Forskningsopphald ved University of Cape Town, Forskningsbesøk ved University of Zimbabwe og National Museums and Monuments of Zimbabwe, Harare, Iversen, Frode: - 3 måneder ved Kulturgeografiske institusjonen, Universitetet i Stockholm, oktoberdesember. Nøttveit, Ole-Magne: - 5 ukers forskningsopphold i London ved London Archaeological Research Centre, Museum of London og British Museum. Østby, Erik: - Athen og Hellas i januar, fire uker; i mars-april, ca. tre uker (begge ganger også korte besøk i Italia); Toulouse og London vel en uke i mars; Athen-Hellas seks uker juliaugust; Athen ca. 10 dager i november. Østigård, Terje: - To måneder ved British Library, London. Øye, Ingvild - Cape Field School, befaring av den arkeologisk feltskolen, Cape Town og De Hoop, Sør- Afrika, FAGFELLEVURDERINGER/FAGLIG KONSULENT Barndon, Randi: - Fagfellevurdering i Norwegeian Archaeolgoical Review. Bergsvik, Knut Andreas: - Fagfellevurdering av artikkel i tidsskriftet Viking. Håland, Randi: - Fagfelle for tidsskriftene African Archaeological Review. Springer Press, New York og Journal of African Archaeology. Mandt, Gro: - Konsulent for Sikring av bergkunst (oppfølging av Riksantikvarens nasjonale prosjekt) ved Bergen Museum. 24

25 Østby, Erik: - Faglig konsulent for prosjektet på joniske templer i Sør-Italia. Østigård, Terje: - Fagfellevurdering av artikkel i Viking. Øye, Ingvild: - Fagfelle for bokserien The Northern World, North Europe and the Baltic AD, Economies and Cultures, BRILL, Academic Publishers. Leiden. - Fagfellevurdering av prosjekt under European Science Foundation, Strasbourg. FAGLIGE BEDØMMELSESKOMITEER (EKSTERNE) Anfinset, Nils: - Komité for vurdering av doktorgradssøknader, Arkeologisk Institutt, UiB, høsten Sensor MKU101, IKKR, UiB, vår Sensor MKU250; Historisk Institutt, UiB, vår Barndon, Randi: - Sensor for deleksamen for masterstudenter ved NTNU. - Sensor for masterstudenter ved Universitet i Tromsø. - Sensor ved NTNU, Europas arkeologi, 100-nivå. - Sensor ved Universitetet i Tromsø, 300-nivå. - Sensor for masterstudenter ved Det Norske Institutt i Roma, UiO, vår Bergsvik, Knut Andreas: - Medlem av bedømmelseskomité for søknader om doktorgradsstipend ved Kulturhistorisk museum, UiO. - Sensor for deleksamen for bachelorstudenter ved NTNU (200 nivå). - Sensor for deleksamen for bachelorstudenter ved Universitetet i Tromsø (200-nivå). Forsberg, Lars: - Medlem av bedømmelseskomité for søknad om opprykk till professor: Uppsala universitet. - Medlem av nasjonal komité for søknader om opprykk til professor i arkeologi, Norge. - Leder av sakkyndig komité for bedømmelse av innlevert avhandlingsmanus i arkeologi, UiB. Håland, Randi: - Medlem av nasjonal komité for vurdering av opprykk til professor. Iversen, Frode - Medlem av komité for vurdering av doktorgradssøknader, KHM, UiO, høst

26 - Medlem av komité for vurdering av doktorgradssøknader, Arkeologisk institutt, UiB, høst Sensor ved Universitetet i Tromsø. ARK-2001, Fortidsforståelser: teoretiske perspektiver i arkeologisk forskning, høst Sensor ved Universitetet i Tromsø. ARK-2001, Fortidsforståelser: teoretiske perspektiver i arkeologisk forskning, vår Mandt, Gro: - Sakkyndig for bedømmelse av opprykk til dosent ved Umeå Universitet. - Leder av sakkyndig komité for utlyst førsteamanuensisstilling i jernalder, Arkeologisk institutt, UiB. Østby, Erik: - Sakkyndig i bedømmelseskommisjon for en amanuensisstilling ved Universitetet i Aarhus. - Sensor, UiO, i desember for to hovedfags- og en mastereksamen. Øye, Ingvild: - Opponent doktordisputas: Katalin Schmidt Sabo, Lunds universitet, Vurdering av dosentkompetanse, Lunds universitet. - Sakkyndig for å vurdere professorkompetanse i middelalderarkeologi, Kiel universitet. - Medlem av sakkyndig komité for å vurdere utlyst postdoktorstilling i arkeologi, Universitetet i Tromsø. - Medlem av sakkyndig komité for å vurdere forsker III- kompetanse ved NIKU. - Sensor, 200-nivå i historisk arkeologi, NTNU, vår Komité for å vurdere utlyste universitetsstipend, Kultur og samfunn, HF, vår PRISER Randi Håland mottok sammen med Gunnar Håland pris fra Institutt for sammenliknende kulturforsking for fremragende arbeid innen kulturforskning. KOMPETANSEOPPBYGGING KURS Anfinset, Nils: - Kurs i bruk av PowerPoint, Kurs i bruk av Photoshop, TV-kurs, formidlingsavdelingen UiB/Medialøven, Barndon, Randi: - Mot definerte læringsmål på alle nivå? Fakultetsseminar om skriveopplæring. HFfakultesseminar, Universitstet i Bergen, 4.4. Baug, Irene: - Kurs i bruk av Photoshop, Visma Ajourit AS,

27 Engevik, Asbjørn: - Mot definerte læringsmål på alle nivå? Fakultetsseminar om skriveopplæring. HFfakultetsseminar, Universitetet i Bergen, 4.4. Fredriksen, Per Ditlef: - Kurs i bruk av PowerPoint, VismaAjourit, Kurs i bruk av Adobe Illustrator, VismaAjourit, 12.9 Mykkeltveit, Arne: - Oppfriskningskurs i Basware - Kurs i FRIDA, Nilsen, Marit Ullestad: - Kurs i FS, arrangert av UiB. - Kurs i studentportalen, arrangert av UiB. Nøttveit, Ole-Magne: - Kurs i vitenskapsteori ved Senter for vitenskapsteori, UiB, Inkluderte etikk seminar på hotell Norge. Østby, Erik: - Dagskurs i Mi Side - Kurs i det nye operativsystemet for MacIntosh. Ingvild Øye: - Lederutviklingskurset ved UiB. - Kurs medarbeidersamtaler, PØ-avdelingen, UiB, 6.9. FORMIDLING Populærvitenskapelige arbeider Baug, Irene: - Stein som handelsvare. Hyllestadseminaret. Stein som handelsvare. Rapport fra fagseminar, F. Førsund (red.). Engedal, Ørjan: - Under Hesten, del I: Etter isen. Sogeskrift for Hyllestad. Mandt, Gro: - Hardanger ein mangfaldig ristningsregion. I Bleie, L.O. & I.L. Reinsnos (red.) Hardanger Historielag. Hardanger 2006,

28 Nøttveit, Ole-Magne: - Elementært, min kjære doktor Watson Om detektivarbeid i magasiner og arkiver, i Årbok for Bergen Museum 2005, Solberg, Bergljot: - Impuls og egenart. Åpningstale. NAM-nytt 2006, Minnetale over professor dr.philos. Anders Hagen: Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2005, Oslo. Foredrag Anfinset, Nils: - Archaeology in theory and practise; implications of working in the Middle East. Startseminar for doktorgrads-stipendiater ved HF-fakultetet, Universitetet i Bergen, Solstrand hotell, Hvordan arkeologer jobber i Midtøsten, Fana Folkehøgskole, Egypt En sivilisasjon blir til, Fana Folkehøgskole, Identitet, kulturminner og politikk, Nordåsgrenda Borettslag, Baug, Irene: - Foredrag om steinbrota og undersøkingane i Hyllestad, deretter omvisning i enkelte av steinbrotsområda, Hyllestad seminaret 2006 Med arkeolog og geolog i steinhoggarane sine fotefar tusen år etter, Hyllestad Bergsvik, Knut Andreas. - Arkeologiske utgravninger i Herandshellerne i 2005, Årsmøte i Hardanger Historielag, Steinalderlandsbyen ved Fosnstraumen. Den indre farleia, tematur med m/s Oster; Utgravninger i Herand i Skålgropa arkeologisk forening.. Fredriksen, Per Ditlef: - Who caused the cracks? Clay, potters and spirits in Manica, Mozambique. Foredrag for Skålgropa arkeologisk forening, Mandt, Gro: - Sentralasiatiske helleristninger med vekt på Tamgaly i Kazsahstan, Skålgropa arkeologisk forening, Om kjønnsperspektivet i arkeologisk forskning. Tilbakeblikk og refleksjoner. Feministisk kafé, AmS/Universitetet i Stavanger, Waraas, Tor Arne: - Steinalder ved Rena elv, Skålgropa arkeologisk forening, Oppsummering av Orknøyekskursjonen, Skålgropa arkeologisk forening,

29 Østigård, Terje: - Vann i de fem verdensreligioner, Splasj et møte mellom mennesket, vann og skaperkraft, til undring Kulturfusjon 06. Trondheim, På liv og død. Landsmøte Begravelsesbyråenes Forum Norge, Midgard Historisk senter, Borre, Nilens arkeologi - elvens betydning for den tidlige sivilisasjonen. Norsk Egyptologisk Forening, Bergen, Ingvild Øye: - Hyllestadseminaret 2006: Med geolog og arkeolog i steinhoggaren sine fotefar tusen år etter. Åpning av seminaret, Hyllestad, Regioner i et langtidsperspektiv: mennesker, materialitet og landskap. Innlegg på HFs fakultetskonferanse, Voss, Utfordringer. Team, Innlegg lederkonferanse på Solstrand. - Formidling av forskning - mål, medier og midler, Forskningsformidling: Tellekanter eller folkeopplysning? Fellesseminar for SV og HF, SAS Radisson Norge, Museumsutstillinger film og video Anfinset, Nils: - Kulturminner og politikk, Filmforum, Bergen, Innleder til filmen Guayabo et fredet kulturminne i Puerto Rico, Bergsvik, Knut Andreas (sammen med D.Elgesem, I. Heierland, J.Mandelid og T.Pettersen) - Det vestnorske hellerprosjektet. Webside om det vestnorske hellerprosjektet. Arkeologisk institutt/institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. - Bergsvik, Knut Andreas, Heierland, Ida Dyrkorn og Sandøy, Arild. Hellernes hemmeligheter. Arkeologiske utgravninger i Herand i Hardanger. Egenprodusert DVD. Vist i utstillingen på De naturhistoriske samlinger. Håland, Randi: - Filmen The Ethiopian Ison Smelter and his world (laget i samarbeid m ed Gunnar Håland og Data Dea) ble vist: Filmforum, Bergen 28.1, Smithsonian Washington, 20.4., Nordic Filmfestival Bergen, 6.6. Østigård, Terje: - Utstillingen På liv og død Med døden som følgesvenn i 1500 år. Midgard Historisk Senter, Tønsberg, Mediebidrag, intervju Anfinset, Nils: - NRK P1 Dagsnytt, og NRK P2 Kulturnytt, Kulturminner i fare,

CURRICULUM VITAE. Liv Helga Dommasnes

CURRICULUM VITAE. Liv Helga Dommasnes CURRICULUM VITAE Liv Helga Dommasnes Navn og personlige data Liv Helga Dommasnes Fossane 110 5132 Nyborg Norway born 30/5 1949 i Molde, Norway married to Jon Erik Hagen professor of archaeology, Cultural

Detaljer

Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant bachelor)

Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant bachelor) Charlotte Damm (leder), Bjørnar Olsen (masterkoordinator), Asgeir Svestad (bachelorkoordinator), Vegard Engen (studentrepresentant master), Anja Pesch (referent) Astrid Bruun Arnesen (studentrepresentant

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby

En presentasjon av stiftelsen. Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby En presentasjon av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute Grunnlagt år 2000 På Statsbudsjettet fra 2006 Instituttets tilholdssted: Larvik kommune, Thor Heyerdahls fødeby Styret: Knut Pihl, Siviløkonom

Detaljer

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde

Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde Bibliography: The Norwegian Language in America (Under construction) Arnstein Hjelde 1897 Groth, Peter: Nogle eiendommeligheder ved de til Amerika utvandrede nordmænds sprog. Printed in Morgenbladet, April

Detaljer

AKTUELL I FORSKARENS VERKSTAD ARTIKLAR BØKER DEBATT KRONIKKAR RAPPORTAR BUSETNAD AREALFORVALTNING KLIMA MILJØ

AKTUELL I FORSKARENS VERKSTAD ARTIKLAR BØKER DEBATT KRONIKKAR RAPPORTAR BUSETNAD AREALFORVALTNING KLIMA MILJØ AKTUELL I FORSKARENS VERKSTAD ARTIKLAR BØKER DEBATT KRONIKKAR RAPPORTAR REPORTASJAR LANDSKAP BUSETNAD AREALFORVALTNING KLIMA MILJØ TEMA ARKEOLOGI ARKITEKTUR BYGGESKIKK BYUTVIKLING FAUNA FLORA FOLKEKUNST

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering i norsk arkeologisk forskning

Kvalitet og internasjonalisering i norsk arkeologisk forskning Hvordan måle vakkert? Kvalitet og internasjonalisering i norsk arkeologisk forskning Frode Iversen NAM 2014, Stavanger Kvalitet på individull forskning måles i komiteer Eksamen master Disputas doktorgrad

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Referatsak 1 Arkivref. 2014/486-8 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 ELA031 Dato: 01.04.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Museumsstyret Møtedato: 1.april

Detaljer

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold)

«Superdiversity» på norsk (hypermangfold) «Superdiversity» på norsk (hypermangfold) Et kritisk innspill til hva mangfold er og kan være Heidi Biseth Førsteamanuensis Høgskolen i Buskerud og Vestfold Institutt for menneskerettigheter, religion

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

CURRICULUM VITAE (English: Short version)

CURRICULUM VITAE (English: Short version) CURRICULUM VITAE (English: Short version) Personal Details: Full name: Ingvild Øye Nationality: Norwegian Work address: Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion, University of

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR

the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR the thor heyerdahl Institute og ntnu inviterer til the thor heyerdahl InteRnAtIOnAL day 2010 27. OKtOBeR I trondheim KL. 12.30 16.00 TEMA: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet ntnu satser på grønn

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

MØTEBOK FOR MØTE I INSTITUTTSTYRET INSTITUTT FOR KULTUR- OG SPRÅKVITENSKAP

MØTEBOK FOR MØTE I INSTITUTTSTYRET INSTITUTT FOR KULTUR- OG SPRÅKVITENSKAP MØTEBOK FOR MØTE I INSTITUTTSTYRET INSTITUTT FOR KULTUR- OG SPRÅKVITENSKAP Møte 05/ Dato: 17. desember Tid: 14.00 16.00 Sted: Rom O-249, Hulda Garborgs hus Til stede: Benedikt Jager Merja Stenroos Alexandre

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ NORWEGIAN INSTITUTE AT ATHENS

DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ NORWEGIAN INSTITUTE AT ATHENS DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN ΝΟΡΒΗΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ NORWEGIAN INSTITUTE AT ATHENS TSAMI KARATASOU 5, GR-117 42, ATHENS, GREECE TEL: (0030) 210 92 31 351, 092 41 420. FAX: (0030) 210 92 15 993, E-MAIL:

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 1 NORHED The Norwegian Programme for Capacity-Building in Higher Education and Research for Development Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 Norhed-teamet i sentraladministrasjonen Resultat av såkorntildeling

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møtet i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 18.02.2014. Møtet ble holdt i Møterom A+B i kjeller, Muséplass 1 og varte fra kl. 09.00 10.25.

Detaljer

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler

Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Vit publisering 53816 publikasjoner 2005-2010 Humaniora Medisin og helse Samfunnsfag Naturvitenskap Teknologi Publiseringsmønsteret i forskningen ved universiteter og høgskoler Gunnar Sivertsen Oversikt

Detaljer

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning

Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Muligheter innen høyre utdanning og forskning på feltene fiskeri og havbruksforskning Jens Revold, prosjektkoordinator, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - UiT Bakgrunn Norges fiskerihøgskole

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl.

RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV. Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. RAPPORT 48 ÅR 2015 KULTURAVDELINGEN SEKSJON FOR KULTURARV Tørejuvet Forsand kommune gnr/bnr 48/1,48/2,48/3 m.fl. Forord Kulturavdelingen ved Fylkeskommunen er førsteinstans og den regionale kulturminnemyndigheten

Detaljer

Årsrapport 2011 Forskningssamarbeidsprogrammet Norge Sør- Afrika (S-AFRIKA)

Årsrapport 2011 Forskningssamarbeidsprogrammet Norge Sør- Afrika (S-AFRIKA) Årsrapport 2011 Forskningssamarbeidsprogrammet Norge Sør- Afrika (S-AFRIKA) Året 2011 Programmet skulle ha blitt formelt avsluttet i 2010, men etter vedtak i programmets høyeste styringsorgan Årsmøtet

Detaljer

Kvalitet i forskerutdanningen

Kvalitet i forskerutdanningen Kvalitet i forskerutdanningen Solveig Fossum-Raunehaug Forskningsavdelingen Seminar i Forskningsutvalget 9. september 2014 Kvalitet i forskerutdanningen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1

Detaljer

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 R e p r e s e n t e d at: The National Museum for Art, architecture and

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Pensum SUM 3000 - alfabetisk

Pensum SUM 3000 - alfabetisk Pensum SUM 3000 - alfabetisk Bøker: Allen, T. & Thomas, A. 2000. Poverty and Development into the 21st Century. Oxford University Press. Kapittel 1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 21 og 22. *Andersen, E.

Detaljer

2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER

2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER 2005: SITUASJONSRAPPORT MINERALRESSURSER Nord-Norge har et stort potensial for metalliske ressurser i berggrunnen Betydelig økning i etterspørsel og prospektering etter malm og metalliske råstoffer både

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Klimautfordringen globalt og lokalt

Klimautfordringen globalt og lokalt Klimautfordringen globalt og lokalt helge.drange@gfi.uib.no Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Global befolkning (milliarder) 2015, 7.3 milliarder Geofysisk institutt Data: U.S. Universitetet Census

Detaljer

Vitenskapelige publikasjoner Definisjon og avgrensning ved registrering og kvalitetssikring av referanser

Vitenskapelige publikasjoner Definisjon og avgrensning ved registrering og kvalitetssikring av referanser Vitenskapelige publikasjoner Definisjon og avgrensning ved registrering og kvalitetssikring av referanser Gunnar Sivertsen Page 1 www.nifustep.no Publiseringspoeng i U&H-sektoren 2004-2007 Har økt med

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 485668 Innsendt 13.09.2011 13:03:17 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens

Detaljer

Midgard historisk senter

Midgard historisk senter Høstprogram 2012 Midgard historisk senter MIMES GJESTEBUD BARNAS MIDGARD Onsdag 26. september kl. 19.00 Bjørn «Bamse» Heyerdahl Jakten på Odin Thor Heyerdahl ville skaffe arkeologisk bevis på Snorre Sturlasons

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology

Pensum. Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology Pensum Bachelorstudium i Retaildesign Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology 1. studieår 1. semester Emne: Fellesfag 1. Delemne: Innføring i teori og metoder Gripsrud, Jostein. 2011.

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Forvaltningsmessige utfordringer ved tilvekst og metallsøkerfunn - EN OVERSETT KATEGORI I FORNMINNEFORVALTNINGEN

Forvaltningsmessige utfordringer ved tilvekst og metallsøkerfunn - EN OVERSETT KATEGORI I FORNMINNEFORVALTNINGEN Forvaltningsmessige utfordringer ved tilvekst og metallsøkerfunn - EN OVERSETT KATEGORI I FORNMINNEFORVALTNINGEN Mads Ravn Ph.D. Seksjonsleder ved Arkeologisk Seksjon Fra april 2014: Forskningsleder ved

Detaljer

Vårprogram 2013. Midgard historisk senter

Vårprogram 2013. Midgard historisk senter Vårprogram 2013 Midgard historisk senter MIMES GJESTEBUD Onsdag 13. februar kl. 19.00 Martin Rundkvist Östgötarnas mjödhallar: fem års jakt på forntida makthavare I tusenvis av år har Östergötland vært

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

SAK M 11/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014.

SAK M 11/14. Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014. Til: Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014. Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2013/5605 IBA004 Dato: 14.03.2014 Sak M 11/14 SAK M 11/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1. april 2014 Oppnevning av bedømmelseskomite for stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret

Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret Foto: Ingeborg Hjorth, Falstadsenteret Vedlegg til årsmelding: Oversikt over foredrag, konferanser og annet i 2008: Foredrag/forelesninger: Institusjon/forlag/ oppdragsgiver: Tittel:

Detaljer

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen

Gender Equality in Norway. - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Gender Equality in Norway - Rudiments of the situation, as seen from Bergen Statistics Norway (Statistisk Sentralbyrå (SSB)) Key figures on Women 2006 Nøkkeltall: 3 av 5 studenter ved universitet og høgskoler

Detaljer

Behandling av søknadene om smådriftsmidler 2015

Behandling av søknadene om smådriftsmidler 2015 1 Behandling av søknadene om smådriftsmidler 2015 Søknadene om smådriftsmidler 2015 har blitt behandlet og dekan Wenche Kjæmpenes har fattet følgende vedtak om tildeling: Navn Aina Kane, IBSA SM 01/15

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16.06.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus, og varte fra kl. 09:15-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Collegium Medievale. Forening for middelalderforskere

Collegium Medievale. Forening for middelalderforskere Collegium Medievale Forening for middelalderforskere Årsmøte 2015 i foreningen Collegium Medievale Styret innkaller medlemmene til årsmøte tirsdag 03. mars 2015 kl 18:00 i møterom 536, 5. etasje i Henrik

Detaljer

FRILUFTSLIV, Fagfellemøte

FRILUFTSLIV, Fagfellemøte FRILUFTSLIV, Fagfellemøte NIH 7.-8. januar, Fagervann/møterommet 3.etg i UF bygget Seminardeltakere: NIH:, Kirsti Gurholdt Pedersen, Jannicke Høyem, Trond Augestad, Ivar Mytting, Leif Inge Magnussen, Kristian

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Omstillingsprosjektet Allmøtet 14. januar

Omstillingsprosjektet Allmøtet 14. januar UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN Nyhetsbrev for ansatte 1/13 24.1. 2013 Omstillingsprosjektet Allmøtet 14. januar Rundt 85 kollegaer var til stede på Allmøtet mandag 14. januar der Henrik, nå endelig offisielt

Detaljer

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012

EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 EMNER FOR PRIVATISTER HØSTEN 2011 OG VÅREN 2012 Studenten er selv ansvarlig for å sette seg inn i de krav som er beskrevet i studieplanen. Når det gjelder emnebeskrivelser og eventuelle forkunnskapskrav

Detaljer

Relasjoner mellom forskning og forvaltning: erfaring fra Nord-Norge. Stephen Wickler Tromsø Museum

Relasjoner mellom forskning og forvaltning: erfaring fra Nord-Norge. Stephen Wickler Tromsø Museum Relasjoner mellom forskning og forvaltning: erfaring fra Nord-Norge Stephen Wickler Tromsø Museum forskning i forvaltning? Hva er forskning? Grunnforskning ikke tillatt i kulturminneforvaltning Oppdragsforskning

Detaljer

Lærerstudenter med praksis og feltstudier fra Afrika bedre lærere hjemme?

Lærerstudenter med praksis og feltstudier fra Afrika bedre lærere hjemme? 17. MARS 2015 Lærerstudenter med praksis og feltstudier fra Afrika bedre lærere hjemme? v/førsteamanuensis Sissel Tove Olsen (PhD) Et forskningssamarbeid mellom Høgskolen i Oslo/Akershus (HiOA) og Høgskolen

Detaljer

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET Bergen, 04.03.2008 PROTOKOLL fra møte i Fakultetsstyret tirsdag 04.03.2008 kl 1215 1545 i Møterommet, Fakultetsbiblioteket HF. Dersom noen ønsker vedlegg

Detaljer

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark

Hva skjuler seg i. JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hva skjuler seg i JORDA? Spor etter forhistoriske hus og graver i dyrka mark Hus fra gårdens tre faser: ca.100-250 e.kr. ca.250-400 e.kr. ca.400-550 e.kr. kokegroper Jernaldergård i tre faser Ved første

Detaljer

perlehumor / 12.09 kl.12.00 Arkeologisk museum høsten 2010

perlehumor / 12.09 kl.12.00 Arkeologisk museum høsten 2010 i perlehumor / 12.09 kl.12.00 aktivitetskalender høsten 2010 august/september på Søndag 15. august Søndag 22. august Siste mulighet Søndag 29. august Søndag 5. september Søndag 12. september kl 11.00 15.00

Detaljer

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst

Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: Forståelser og ambisjoner i norsk kontekst Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier NOKUT-konferansen 20. april 2010 Vi kan bli best i verden! Trond

Detaljer

Nilens utfordringer vann og utvikling i Nilbassenget. Tore Sætersdal Nile Basin Research Programme

Nilens utfordringer vann og utvikling i Nilbassenget. Tore Sætersdal Nile Basin Research Programme Nilens utfordringer vann og utvikling i Nilbassenget Tore Sætersdal Nile Basin Research Programme Nil bassenget 11 Land, 6671 km, 2830 m3/s, 160 millioner mennesker innenfor nedslagsfeltet. Over 300 millioner

Detaljer

Publication list for Pål Brekke

Publication list for Pål Brekke Publication list for Pål Brekke Number of articles: Refereed Journals [46], Proceeding papers [74], Popular Science [42]. Books (9), Documentaries (4) 2014 Documentaries: The Northern Lights - From the

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

Bergljot Solberg. Jernalderen i Norge. Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag

Bergljot Solberg. Jernalderen i Norge. Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag Bergljot Solberg Jernalderen i Norge Ca. 500 f.kr.-1030 e.rr. Cappelen Akademisk Forlag Innhold Forord 11 1. Innledning 13 2. Kilder og metoder 16 Materiell kultur som kildemateriale 16 Natur og naturhistorisk

Detaljer

Skolebibliotekreferanser

Skolebibliotekreferanser Skolebibliotekreferanser Bruk av skolebibliotek. Veiledning for grunnskolen og videregående opplæring Nasjonalt læremiddelsenter (NLS), NLS, 1997 Utkast til Handlingsplan for skolebibliotek i grunnskolen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT VEDLEGG 2 ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT ARBEIDSPROGRAM APRIL 2013 APRIL 2014 Drift av NHR Det skal arbeides for å øke medlemstallet i Norsk hydrologiråd. Formidling og utdanning Nytt fra Hydrologirådet NHR

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa. Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.no 19.09.2014 Hva er en forskningssirkel? En form for studiesirkel

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter Oppstartmøte 19. mai 2015 Nye BALANSE-prosjekter Agenda Velkommen Presentasjonsrunde Hvorfor dette møtet? Litt om BALANSE Kontrakt, endringer og rapportering Spørsmål og svar Presentasjon av BALANSE-prosjektene

Detaljer

Realfag passer for mange, mange fler!

Realfag passer for mange, mange fler! MNT-konferansen: 12.- 13. mars 2013 Rica Nidelven Hotell, Trondheim Realfag passer for mange, mange fler! Norge trenger mange flere realister og ingeniører, men er i en situasjon hvor de unge velger vekk

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

Villreinfangsten som verdesarv

Villreinfangsten som verdesarv Villreinfangsten som verdesarv Årsmelding 2007 www.villreinfangsten.no Årsmelding 2007 Generelt Året 2007 var et viktig år for prosjektet Villreinfangsten som verdensarv. Det faglige arbeidet er videreført

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer

Familie: Gift, tre barn (født 6/05 og 2*6/07) Alder: 37 (født 22.03.72) Fødested: Lillehammer R E I C H W E I N S G A T E 2 4 T E L E F O N + 4 7 9 0 0 1 4 3 5 0 E - M A I L R U N E. H A U S S T A T T E R @ H I L. N O R U N E S A R R O M A A H A U S S T Ä T T E R PERSONOPPLYSNINGER Familie: Gift,

Detaljer

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC

A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation. Better provision for Norway s children in ECEC Better provision for Norway s children in ECEC A study of children s wellbeing and development in ECEC, and new tools for Quality Evaluation Hvem er vi? Samarbeidsprosjekt mellom: HIOA : prof. Jan-Erik

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016

International masterprogram. Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 International masterprogram Climate Change Management (Klimaendringar; forvaltning og planlegging) Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016 Global Challenges Global Knowledge Flood Forbruk Utslepp Energi Økonomi

Detaljer

MUSIKKVITENSKAP. Pensumliste vår 2006

MUSIKKVITENSKAP. Pensumliste vår 2006 MUSIKKVITENSKAP Pensumliste vår 2006 Bachelor: MUSV1007 Musikk og globalisering Mitchell, Tony(ed.): Global Noise: Rap and Hip-Hop outside the USA. Wesleyan University Press 2001. Jørgensen og Oversand(red.):

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

16.3.2011 FRAMLEGG TIL EMNEPLAN KUTRD 151 OG KUTRD 152 MED UTKAST TIL PENSUM KUTRD151: VESTLANDET KULTUR, REGION OG TRADISJONSKUNNSKAP

16.3.2011 FRAMLEGG TIL EMNEPLAN KUTRD 151 OG KUTRD 152 MED UTKAST TIL PENSUM KUTRD151: VESTLANDET KULTUR, REGION OG TRADISJONSKUNNSKAP 16.3.2011 FRAMLEGG TIL EMNEPLAN KUTRD 151 OG KUTRD 152 MED UTKAST TIL PENSUM KUTRD151: VESTLANDET KULTUR, REGION OG TRADISJONSKUNNSKAP Studiepoeng: Undervisningssemester Undervisningsspråk Norsk. Studienivå

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer