Prosjekt brannsikre bygårder. Side 4. 25år. Reisebrev fra Dorma-tur Side 20. Fornøyd låsesmedlærling. Side 6-7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt brannsikre bygårder. Side 4. 25år. Reisebrev fra Dorma-tur Side 20. Fornøyd låsesmedlærling. Side 6-7"

Transkript

1 22002 Prosjekt brannsikre bygårder Side 4 25år Reisebrev fra Dorma-tur Side 20 Fornøyd låsesmedlærling Side 6-7

2

3 NL-lederen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder JULI 2002 NR ÅRGANG Redaktør: Marion Jensen Skribent fagstoff: Bård Eilif Hveding Annonser: NORSKE LÅSESMEDER Postboks Moss Tlf Fax Internett: Layout og trykk: Økonomi Trykk as Opplag: 3500 eks. Låsesmeden utkommer 4 ganger i året; april, juli, september, desember Den sendes NL-, DLF- og SLR-medlemmer, beslag- og låsgrossister, produsenter, banker, forsikringskontor, arkitekter, entreprenører, byggmestere, postkontor, borettslag, politikammere og lensmannskontor, og andre sikringsinteresserte grupper. Redaksjonen forbeholder seg rett til å redigere innsendte manuskripter og bilder. Foreningen NORSKE LÅSESMEDER stiftet i 1977; en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter VÅRE MÅLSETTINGER ER: heve forståelsen for fysisk sikring og kriminalforebyggende tiltak bevare og utvikle låsesmedhåndverket i takt med teknologisk utvikling av produkter og tjenester sikre tilgang til faget gjennom samarbeid om fagopplæring og lærlingeplasser kvalitetssikring av medlemsbedriftene gjennom opplæring og etterutdanning skape fornøyde kunder gjennom å tilby førsteklasses produkter og tjenester ANSVAR FAGKUNNSKAP SIKKERHET = trygghet og garanti for arbeidet Vi kan lese ut av statistikker at antall innbrudd og vinningskriminalitet har hatt en fallende tendens de siste 2-3 år. Dette er samfunnsmessig veldig bra, og her bør nok sikkerhetsbransjen ta litt av æren for den fine utviklingen. Våre produkter og tjenester gjør helt klart hverdagen vanskeligere og mer utrygg for de kriminelle elementer. Det ser imidlertid ikke ut til at vi av den grunn står i fare for at markedet faller, eller at våre kunder ikke har behov for sikkerhet. Alle prognoser og tall fra bransjen viser at vi har en realvekst på ca 10 % årlig i tillegg til prisveksten, og dette mener analytikerne at vil fortsette de neste 3-5 år. Vår utfordring vil i årene fremover bli å tilegne oss ny kompetanse og utvikle faget vårt i tråd med det markedet etterspør. Her må vi ikke sitte på gjerdet. Vi ønsker leserne en god sommer! Det er derfor viktig at vi har ansatte i administrasjonen som kan ta tak i dette og tilrettelegge løpet for videre utvikling av låsesmedfaget for våre medlemmer. Ekstra hyggelig er det derfor at vi kan meddele at vi etter søknad er innvilget et betydelig beløp i offentlig støtte til kompetanseut-viklingsprogram og etterutdanning. Dette gjør det mulig for oss i NL å sette inn nødvendige ressurser for komme videre med utdanning og etterutdanning i vårt fag. Vi forventer derfor at det vil blåse en kraftig medvind i utviklingen av låsesmedfaget i perioden 2002 og 2003 slik at vi alle er skolert til å møte fremtiden og nye utfordringer. Ønsker alle en Velfortjent og God Sommerferie! Hilsen Trond Wang INNHOLD Prosjekt brannsikre bygårder side 4-5 Over sjø og land til låsesmedyrket side 6-7 Logistikk i låsesmedbransjen side 8 Dette lurer vi på side 10 MLA - ELF Locksmith Convention side 11 Elok Låsproduksjon side Medlemsoversikt side 14 Firmaprofil Nøkler & Lås as side 15 Produktnytt side Bransjenytt side Medlemsnytt side 27 LÅSESMEDEN

4 PROSJEKT BRANNSIKKER BYGÅRD NLs medlemmer deltar i brannforbyggende prosjekt i Oslo Oslo brann- og redningsetat (OBRE) har igangsatt et større prosjekt for branntekniske og brannforbyggende tiltak i samarbeid med blant annet Oslo politidistrikt og forsikringsselskapene (ved Finans-næringens Hovedorganisasjon). Prosjektet har som mål å redusere antall påsatte branner i gamle bygårder. Dette prosjektet kalles Bydel 5 og retter seg hovedsakelig mot bydelen Grünerløkka (bydel 5), hvor påsatte branner har vært et problem i lengre tid. Fokus for dette prosjektet er hovedsakelig uønsket bruk av bygårdene som reduserer brannsikkerheten (søppel, lagring, tilgjengelighet for uvedkommende osv.). Parallelt med dette prosjektet har også Brann- og redningsetaten startet et eget prosjekt som har til mål å bedre den bygningsmessige brannsikkerheten i de gamle bygårdene med etasjeskillere i tre (stubbloft). Som et grunnlag for de vurderinger som skal gjøres i dette prosjektet, er de fleste branner av større omfang i 1890-gårder siden 1994 gjennomgått (evalueringsrapporter). Denne gjennomgangen har gitt klare signaler om hvilke svakheter i de bygningsmessige forhold som oftest fører til store konsekvenser. I august starter tilsyn/kontroll av 1890 gårdene. Virksomheten vil føre til krav og anbefalinger fra OBREs side. OBRE oppretter en felles opplysningsbank, hovedsakelig på deres hjemmesider: Der vil de forskjellige samarbeidsparter kunne finnes med sine aktuelle løsninger og produkter og linker til aktuelle artikler og hjemmesider, eks. vår egen Antallet bygårder er på langt over 2000 og vi håper at arbeidet vil kunne gi resultater i vern av menneskeliv og verdier. Norske Låsesmeder (med naturlig hovedvekt på de lokale medlemsbedrifter) er invitert til å delta i dette samarbeidet, som seriøse representanter for vårt fag. Vi har allerede opprettet en god dialog med teknisk brannmester i Oslo, Daniel Johansen, som er informasjonsansvarlig for prosjektet. Våre medlemsbedrifter står klare med gode løsninger og produkter. Dørlukkere for branndører og røykskiller, port telefoner (calling) og riktige låsesystemer som hjelper beboerne til å holde oppganger og bakgårder fri fra løse fugler, etterlysende brann og rømningsskilt, panikk og rømningsbeslag, eller gitter og sjalusier som holder port rommet stengt for uvedkommende og trygt for de som skal ha adgang. Når du handler med en NL- Låsesmed, er du trygg på at du har en god fagmann med god forretningsskikk på ditt lag. B.E. Hveding 4 LÅSESMEDEN

5 Gamle bygårder og bygningsvern I forbindelse med prosjektet Brannsikker bygård er det naturlig å dvele litt med temaet som omhandler bygningsvern. Det er tale om bygninger som kan være over hundre år gamle og følgelig vil vi finne dørmiljø fra mange stilarter som bør bevares. Riksantikvaren og andre lokale bygningsmyndigheter vil ha retningslinjer for hva en kan og ikke kan gjøre på bygningsmassen. I noen tilfeller er det tale om rene restaurering og konserveringsjobber. Her har låsesmedbransjen og flere andre håndverksfag en utfordring. Det er liten tvil om at også vår bransje har deltatt i en arkitektonisk voldtekt av flotte inngangspartier og dører gjennom tidene. En sterkere fokus, de senere år, på gleden ved å ta vare på noe i sin opprinnelige form, gjør sitt til at også vi har begynt å følge med og tar dette på alvor. Emnet vil framtidig bli en del av den nye videregående fagopplæringen for låsesmedfaget. Tanker om brannklassifiserte dører og krav til selvlukking Dørlukkere blir montert av flere årsaker: En ønsker at ytterdøren skal holdes lukket og låses automatisk etter passering. En vil unngå at dører smeller opp i vinden eller igjen av sint sønn i grynende pubertet. Branndører er pålagt å stå lukket for å hindre spredning av brann eller røyk. I noen tilfeller observeres det at det kreves brannklassifiserte dører, uten å stille krav til selvlukking. Da har spørsmålene dukket opp hva er vitsen? Hadde det ikke vært bedre å stille krav til selvlukking, uten å stille krav til dørens brannhemmende kvaliteter. Hvem har sagt at døren står lukket når det brenner? Er det flere liv som går tapt forårsaket av brannskader enn av røykskader? Hadde vi spart flere liv på å kreve mer selvlukking for å unngå spredning av røyk og risikere at mennesker blir skadet? - Det er lov å spørre, men ellers vil vi påpeke at Norske Låsesmeder jobber aktivt sammen med leverandører og myndigheter for at forskrifter og krav skal bli løst på en forsvarlig og faglig måte, og selger og monterer disse produktene. B. E. Hveding Dørlukkere er tradisjonelt kanskje ett av de mest problematiske produkter å tilpasse. De fleste varianter på markedet er strømlinjeformede designprodukter, som passer best på aluminium og glass fasader. Resultatet blir ofte at armer stikker ut i rommet, og glideskinner blir montert på flott profilert listverk. Andre ganger ser en lukkere påmontert gamle buede tredører kreative og rare braketter med både dårlig funksjon og et lite vakkert utseende. Det finnes løsninger: Dorma, markedslederen innen dørlukkersystemer har i disse dager avsluttet et prosjekteringsarbeid, på oppdrag for 4B Arkitekter på Akershus festning. Oppgaven ble identisk med det Rune Larsen i sin tid fortalte om scene, teknikk og fokus på program; sceneteknikk skal ikke sees, men en skal merke at det ikke finnes. Hallvard Banken hos Dorma forteller at de løste oppgaven ved å bruke ITS (skjulte dørlukkere som ligger innfelt i dørblad og karm), BTS gulvdørlukkere og RTS karmdørlukkere. Alle løsningene ble godt mottatt hos riksantikvaren - og dørene vil overleve. Låsesmedmester Bård Eilif Hveding, Sola. Spesialist restaurering og konservering, lås og beslag. Hold oppgang og bakgård stengt Påsatte branner skyldes ofte personer som har ugyldig adgang til oppganger, bakgårder og søppelrom. Hold disse låst på en slik måte at beboerne og besøkende med lovlig ærend får det bekvemt, og alle andre holdes ute. Les mer side 18 LÅSESMEDEN

6 Morten Holm over sjø og land for å bli låsesmed Tekst: Foto: M. Jensen M. Jensen og Beslag Consult Hvorfor velger en ungdom låsesmedyrket, og hvordan finner de veien til dette yrket? Morten Holm er en blid 18 åring som har funnet drømmeyrket. Veien fram var kronglete, men gutten har tæl, og har kommet dit han vil! Når man bor utenfor allfarvei, må man regne med reisetid til det meste, men av og til blir det faktisk omvendt når man virkelig vil noe. I fjor sommer brakte Adresseavisa i Midt-Norge reportasjer om mennesker som holdt landsdelen i gang. En av dem de beskrev var Morten Holm fra Heimdal i Trondheim, som sto opp kl daglig for å komme seg til skolen som han håpet skulle gi ham innpass i låsesmedyrket. 18-åringen brukte 2.5 timer til skolen daglig, fordi han hadde et brennende ønske om å bli låsesmed. Veien gikk i fars bil til fergeterminalen i Trondheim, der hurtigbåten Fosningen brakte ham over til Vanvikan, hvor ferden gikk videre med skolebuss til Rissa Videregående skole. Skoleveien med bil, båt og buss falt lang, han var sjelden hjemme før i halvfemtiden. Ved årets Låsesmedtreff fikk Morten treffe de fleste leverandørene til låsesmedbransjen. Kanskje tankene gikk til den gamle skolevegen eller montering av utallige dørpumper da han besøkte Dormas stand. I reportasjen fortalte Morten at han ved skoleårets begynnelse fikk plass på børsemakerlinja på en nærmere skole, men det var elektromekanikk som sto i hodet på ham. Etter en uke på børsemakerlinja ringte han Rissa VGS, og der hadde de fått en ledig plass på el. mek. linja. Den plassen ville han ha, reisevei eller ikke - for å få læreplass som låsesmed! Mens han gikk på grunnkurset hadde han selv klart å skaffe seg praksisplass i låsesmedbransjen, hos NL medlemsbedriften Beslag Consult i Trondheim. Kjempebedrift, fin tone, fine folk og spennende å være med ut og sikre etter innbrudd, fortalte Morten i avisa. Lærerplass sikret Da Geir Bjørnstad, faglig leder i Beslag Consult, leste artikkelen i avisa, så han den beste søknad om læreplass noensinne, og gikk til handling. Beslag Consult fikk godkjenning som lærebedrift 2. august og ansatte Morten Holm som lærling den 6 august i fjor. Den strevsomme reisen til skolen er over, nå tar det ca. 5 min. å komme seg på jobb. Vi traff Morten på årets Låsesmedtreff i januar, og fikk selv anledning til å bli kjent med denne entusiastiske låsesmedlærlingen. Bakgrunnen hans er mekanisk grunnkurs, og det tidligere omtalte VK-kurset i el.-mek. Selv om han trivdes ved dreiebenken på el.-mek, og lærte nyttige ting, mener han at dagens utdanning er for dårlig før læretiden i bedrift påbegynnes. På el. - mek. finnes det intet om dørpumper, låssystemer eller lås og beslag, all denne teorien må lærebedriften tilføre. 6 LÅSESMEDEN

7 I utplasseringstiden hos Beslag Consult fikk Morten en motiverende læremester i Pål Frigård, som lærte ham å bygge sylindere og introduserte ham for låssystemenes hemmeligheter. Han la an en god tone fra første stund og inviterte på en pause og en kopp kaffe mellom slagene. Morten tilbrakte dessuten to uker med montører ute på jobb, og to uker på lageret. Også lærerikt, fordi komponentene låsesmeden bruker for sikring er mange, lås og beslagbransjen har et omfattende produktspekter. Morten trivdes godt ute, det var spennende å sette seg i bilen og dra ut på oppdrag. En av ukene jobbet han på prosjekt. Kameratene lurte på om det ikke er kjedelig å skru i utallige dørhåndtak i et stort bygg; de kjenner jo ikke helheten i fysisk sikring, med elektroniske låser og hovednøkler og spenningen ved å få det til å fungere. Folk har respekt for en låsesmed, mener Morten. Vi ordner opp når folk har problemer med en brukket eller mistet nøkkel. Vi skjønner at han har fått god opplæring i bransjens etikk og moral, for han tilføyer kvikt at i slike tilfeller er det nødvendig at kunden kan legitimere seg, og dokumentere at det er hans nøkkel. Kameratene er opptatt av at han skal lære å dirke, men yrkeshemmeligheter læres ikke bort. Noen tjuvtriks har han lært allerede, og står han fast er det greit å spørre en av de andre låsesmedene. Morten trives godt på serviceoppdrag i en av Beslag Consults mange biler. Prosjektarbeid Mye av arbeidstiden tilbringes på prosjekt. Bygninger skal sikres, og arbeidet starter med å studere låsplan, beslagliste og tegning av bygget før befaring. Hvor er det lurt å begynne, hvor er det klart til å begynne, er spørsmål man stiller seg. Det praktiske arbeidet skal også gjøres, og å montere 46 dørpumper etter hverandre er kjedelig. Men, det er godt å bli ferdig, en avsluttet jobb er bra motivasjon, og så kan man drømme seg bort litt i rutinejobbene. Mortens tanker tar av og til en avstikker til fjerne reisemål eller rypejakt med hund, helst en gordonsetter eller irsk setter, det er de beste hundene for rypejakt! Og Morten forteller at hans låsesmedinteresse oppsto da han var i praksisperioden hos Beslag Consult og virkelig ble kjent med et gammelt yrke, hvor håndverkstradisjonene har fulgt med inn i den moderne tid. Et godt arbeidsmiljø og den gode tonen på arbeidsplassen hadde nok også betydning. Han er opptatt av det tekniske ved yrket, liker problemløsning og utfordringer. Det er ikke alltid varene passer sammen, og når nødutstyr blir bestilt etter at alt annet er montert da må man løse problemer og ikke gi opp før man har prøvd. Vi under til slutt på hvor han ser seg selv om 25 år Har du begynt å få grått hår og jobber på Beslag Consult fremdeles? Morten flirer og sier at den som lever får se, men om han er på Beslag Consult, har han nok ikke grått hår, men intet hår, for det er det ingen som har der. Det kan være kjedelig med utallige låsinstallasjoner i et stort bygg, men spenningen ved å få installasjonen til å fungere og tilfredsstillelsen av godt utført arbeid oppveier det. LÅSESMEDEN

8 Logistikk - også for låsesmedvirksomheter Hva kan et lagerstyringsproblem bestå i for en låsesmed? Noen enkle spørsmål kan stilles: Følelsen av manglende kontroll? Hva har vi på lager? Hvor ligger varen? Hva er verdien av lageret? Og er dette riktig disponering av kapitalen vår? Hva er egentlig logistikk? MA-funksjon, lagerstyring og innkjøp, alle ord som inngår rundt temaet. Ordet logistikk betyr regnekunst, og opprinnelsen til vår bruk av ordet er amerikansk. Begrepet logistics ble først brukt av det militære. Gode soldater var viktig, men skulle soldatene gjøre jobben måtte de ha forsyninger: ammunisjon, våpen, kjøretøyer, drivstoff og mat. Arbeidet med å planlegge og gjennomføre forsyningene ble definert som logistikk. Ingen enkel oppgave i krig. I det sivile næringsliv betyr det planlegging og administrasjon av håndtering av materialer og produkter i en bedrift. Det omfatter analyse av alle fysiske forflytninger av en vare fra leverandør via produksjonsleddet til kunder. Planleggingen tar sikte på riktig mengde, av riktig type, på riktig sted, i rett tid. Målet er å gjøre kostnadene så små som mulig ved mer effektiv koordinering av de ulike aktivitetene. Logistikk omfatter både transportplanlegging, materialhåndtering og lagerstyring, og alt skal skje Just in time! Avdekking av lagerstyringsproblem Kjenner du igjen noen av disse eksemplene? Kunden står i butikken, og spør etter en vare. Et øyeblikk, svarer du og forsvinner bak på lageret, hvor Johansen har kontrollen. Hvor ligger varen, spør du, og Johansen starter letingen, finner varen og du kan levere den til kunden. Kunden betaler og går. Dekket fortjenesten kostnaden for tiden det tok for to personer å finne fram varen? Kunden fant varen i butikken, går til kassen og betaler. Neste kunde ønsker samme vare, men det er tomt i hylla. Du vet ikke om varen er bestilt, men tar sjansen, sier at den kommer snart fra leverandøren. Så snart kunden har forlatt butikken, kaster du deg på telefonen og ber leverandøren sende den snarest. Skulle vi hatt noe mer fra samme leverandør? Det ordner Johansen! Hvor mye dyrere er transporten pga hånd til munn hasteordre og mangelfull planlegging? Kunden kommer igjen, men varen har ikke kommet enda: Da har du flere muligheter, svar: Vet ikke, eller skyld på Johansen eller leverandøren din. Det kunden ønsket var å få svar på når varen kommer, fikk han det? Neste gang kunden kommer, har varen kommet. Johansen, hvor ble det av den varen kunden venter på? Ny leting osv. Når samme avvik gjentas gang etter gang og ingen gjør noe med det, mangler det sikkert systemer for å avdekke dette. Vi vet det er feil, men vi klarer ikke rydde opp. Hvordan ser lageret ditt ut? Alle varer er pent på plass, Johansen har full kontroll! Det rare er ofte at selv uten adressesystem og merking så vet faktisk Johansen hvor varene ligger allikevel, men problemet er at ingen andre vet det. Johansen er en nøkkelperson og alle maser på Johansen. Han blir også en flaskehals, for man kan jo ikke beklage overfor kunden at dessverre, Johansen er syk i dag! Sørg for at Johansen kunnskaper blir tilgjengelig for flere! Eller står det masse varer på gulvet, esker som ikke er åpnet, og ingen har tid til å rydde på plass? Ustruktur medfører ikke bare dyrere varer, men også mertid på salg og håndtering, kvalitetsfeil, og misnøye hos kunde kort sagt en rekke skjulte kostnader som er vanskelige å tallfeste. Kostnader Og så til det mest sentrale, hva koster det å ha et ustrukturert lager? En ting er den bortkastede tiden på å finne varen, hva med alle de varene på lager som ikke selges, eller som noen har kjøpt inn i god tro? La oss i hvert fall konstatere at lagerkostnader er 15% når det er struktur, graden av ustruktur påvirker denne prosentsatsen negativt. Lagerverdien hos oss er? og 15% minimum av dette utgjør? Johansen da? I den grad du nå kjenner igjen noen av situasjonene som er omtalt, nærmer du deg beslutningen om å få struktur på Logistikk har blitt en sentralt oppgave for moderne bedrifter, for å få en effektiv strøm av varer og tjenester fra innkjøp til markedsføring og salg. Mellom disse endepunktene finnes mange ledd i det som gjerne kalles verdikjeden: Innkjøp, produksjonsplanlegging, effektivt lagerhold og effektiv lagerlokalisering. Foto: S. Skovdahl. lageret, på vareflyten, på bestillingene og i butikken. Ja vel, hva gjør vi med dette? Egentlig er det bare ett svar på spørsmålet: Ta tak! Ikke når du får tid, men nå! Hva er det ellers du gjør som er viktigere, dag etter dag? Skaff oversikt over mengden av avvik, og beregn alle kostnader. Vurder hvorfor avvikene ikke hittil er korrigert, vurder lønnsomhet av tiltak, og gjennomfør på fornuftig måte. Du kommer ikke utenom styringsverktøy på data, og det kan være lurt å melde seg på kurs i Logistikk når slike tilbys fra dataleverandører, eller andre med kompetanse på området. Vurder bistand og råd fra andre, også eksterne eksperter, som på kort tid tar tak i akkurat de punktene som skaper problemer, anbefaler løsninger ut fra liknende hos andre. Lykke til! Denne innføringen i temaet logistikk er hentet fra kurs i Logistikk holdt på Låsesmedtreff 2002, hvor Sveinung Skovdahl, Sikkerhetsgrossisten AS, var foreleser. Vi har også hentet noe informasjon fra RED. 8 LÅSESMEDEN

9 SIKKERHETSGROSSISTEN AS I Askim, ikke så langt fra svenskegrensa, finner vi lokalene til Sikkerhetsgrossisten AS. Navnet sier mye, her er det sikkerhet og grossistvirksomhet det handler om. Firmaet startet opp i januar 2000, med primærområdene nøkkelemner og tilbehør. Sikker-hetsgrossistens målsetning er å ha et produktspekter som de selv kan og behersker, og på den måten bli en etablert og akseptert leverandør. Vi er fire eiere og to arbeidere, sier Per Rasmussen (44) og Sveinung Skovdahl (52), to blide karer med mye lås-og beslagkunnskap, som både er arbeidere og eiere. Foto: M. Jensen Kjøp, salg og distribusjon av varer og tjenester til sikkerhetsbransjen er forretningsideen, samt å være et selskap som kjenner kundens behov og krav. I starten var det mye beslag for dør og vindu og nøkkeltilbehør det dreide seg om. Samt et agentur for sikkerhetsplomber, SecuStrip. Hengelås og bredt spekter av beslag og rimelig håndverktøy er det riktig produktspekter for låsesmeden, har man erfart. Sikkerhetsskap, brannskap, nøkkelskap, nøkkelsafer og låsbare postkasser er et voksende område, med en økning på skap siste år. Sikkerhetsgrossisten har god bredde på leverandørsiden og godt kontaktnett, og skaffer spesialprodukter ved behov. De er nøye med å presisere at de er grossister og ikke direkte leverandører. Sikkerhetsgrossisten tilbyr et bredt sortiment på skapsiden, og er å regne som spesialister på FG godkjente og brannklassifiserte dokumentskap. De leverer nøkkelskap som er forberedt for systemsylindere og forteller om suksess med en serie av forskjellige typer skap. De nye digitale nøkkelskapene fra HPC, hevdes å være den beste løsningen for oppbevaring av nøkler, fordi den åpnes med kodetastatur. Den digitale kodelåsen har tre sikkerhetsnivåer og inkluderer to nivåer for adgang, innebygget reprogrammering, brukerindikering og automatisk låsning. Enheten er operert med batteri og krever ingen ledninger eller sentral prosessor. Sikkerhetsgrossisten distribuerer HPC dirkeverktøy, og er nøye på å kun selge til låsesmeder, redningsbransjen, Viking og Falken. Man har også inngått avtale om å representere Trade Security og deres produkter i Norge. Dette drives som et varehotell med innkjøp, lager og distribusjon til låsesmeder i Norge. Lageret består av sikkerhetsprodukter som elektro-magnetiske låser (AVOCET), dørlukkere og slagdørsautomatikk (DORMA), espagnoletter (FIX), elektriske sluttstykker (ELOK). Dette er relativt nytt, men har hatt en sterk vekst i år. Se for øvrig for mer produktinformasjon. Ikke bare produkter Per Rasmussen og Sveinung Skovdahl hos Sikkerhetsgrossisten hevder at tilgjengelighet, høy service og riktig leveringstid er vesentlige områder for å opparbeide en lojal og stabil kundebase. Pris er nok viktig, men ikke primært, mener de. De har lang erfaring i bransjen, Per fra TrioVing og Copiax, og Sveinung som i 25 år har jobbet med håndverksleveranser, 12 år i lås og beslagbransjen. På sine besøk til låsesmeder rundt om i Norge, deler de villig sin kunnskap og kompetanse, og er flinke til å gi gode råd og svar, sies det. Med sine mange år blant låsesmeder har de opparbeidet kunnskap på flere områder; de snakker varmt om organisering, ledelse og strategi for låsesmedvirksomheter, og tar gjerne konsulentoppdrag for å bistå med driften. Ved årets Låsesmedtreff sto Sveinung Skovdahl ansvarlig for et innføringskurs i lagerstyring og logistikk for NLs medlemmer. Sikkerhetsgrossisten er samarbeidspartner med foreningen Norske Låsesmeder, og en interessant leverandør for NLs medlemmer nye og alternative produkter. M. Jensen LÅSESMEDEN

10 Dette lurer vi på Overdragelse av virksomhet SPØRSMÅL FRA En eier av en mindre bedrift skal i nær fremtid overføre virksomheten til en ARBEIDSLIVET annen innehaver som følge av et salg. Den aktuelle kjøper har imidlertid forutsatt at noen av de ansatte må sies opp kontrakt Endring og heving av lære- før overdragelsen eventuelt kan finne Mange bedriftsledere i mindre bedrifter sted. Selgeren er i tvil om det er saklig har tatt kontakt for å bli informert om å si opp ansatte i en slik situasjon, og regelverket vedrørende endring og ber derfor om en kort redegjørelse når heving av lærekontrakt. det gjelder gjeldende rett på dette området. Han ønsker også å bli orientert om de ansattes rettigheter vedrø- Bestemmelser om lærlinger er regulert i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). I 4-1 er det definert hvem som er rende lønns- og arbeidsvilkår etter overdragelsen. Bedriften er for øvrig lærling: ikke bundet av tariffavtale. Lærling er etter denne lova den som spørsmål. Overdragelse av virksomhet er regulert i arbeidsmiljølovens (aml.) 73 A- fagprøve eller sveineprøve i fag som har har skrive ein lærekontrakt med sikte på E. Bestemmelsene er en tilpasning til læretid etter forskrifter gitt med heimel i EØS fra 1. januar 1994, og de skal sikre 3-4. at de ansatte ikke mister sine rettigheter Det følger av 4-2 første ledd at i forbindelse med at en virksomhet overføres til ny innehaver. med de rettigheter og plikter som følger lærlingen er arbeidstaker i bedriften, Disse bestemmelsene kommer til av lover og tariffavtaler, jfr. likevel 4- anvendelse ved overføring av virksomhet eller del av virksomhet til annen nedenunder. 6 siste ledd, som det vil bli redegjort for innehaver som følge av overdragelse, jfr. Når læretida etter kontrakten er 73 A. Bestemmelsene gjelder alle typer over, faller arbeidsavtalen bort. Dersom virksomheter som omfattes av arbeidsmiljøloven. Virksomheten må være den en ny arbeidsavtale bli inngått, jfr. 4-2 lærlingen skal fortsette i bedriften, må samme også etter overføringen, for at annet ledd. Det skal i følge 4-5 første det skal være overføring av virksomhet. ledd opprettes skriftlig lærekontrakt I følge uttalelser fra EU- domstolen er mellom lærebedrift og lærlingen når det avgjørende at virksomheten bevarer læreforholdet starter. For å bli gyldig må sin identitet, og det må konkret avgjøres kontrakten godkjennes av yrkesopplæringsnemnda, og den får da virkning fra etter en helhetsvurdering av de relevante fakta. den tid arbeidsforholdet tar til, jfr. 4-5 Når det gjelder oppsigelsesvernet annet ledd. ved overføring, fremgår det av 73 C at Lærekontrakten kan heves av partene dersom de er enige om det, og etter overføring til annen innehaver som nevnt i 73 A, ikke i seg selv er grunn at lærebedriften har orientert yrkesopplæringsnemnda skriftlig om det, jfr. 4- for oppsigelse fra tidligere eller ny innehaver. Oppsigelse kan imidlertid skje på 6 annet ledd. I h. t. 4-6 tredje ledd kan annet grunnlag. kontrakten heves av både lærebedriften Konklusjonen blir at hvis det og av lærlingen etter samtykke fra yrkesopp-læringsnemnda dersom: gjennomføres oppsigelser som kun skyldes overføringen, er det i strid med A. Den andre parten gjør seg skyldig i ovennevnte regler. Oppsigelsene skal vesentlige brudd på pliktene sine i kjennes ugyldige av domstolen. arbeidsforholdet Tidligere innehavers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overføringen finner sted, overføres til den nye innehaver, jfr. 73 B nr. 1. Rådgiver cand. jur. Odd Bjørnås, Håndverksbedriftenes Landsforening (HBL)- tilsluttet NHO - svarer på arbeidsrettslige B. Lærlingen eller lærebedriften viser seg ute av stand til å holde frem i læreforholdet. C. Lærlingen skriftlig sier fra at det er en urimelig ulempe for han eller henne å fortsette ut kontraktstiden. Det følger av 4-6 fjerde ledd at yrkesopplæringsnemnda avgjør i tilfelle når læreforholdet skal avsluttes. Av 4-6 siste ledd fremgår det at læreforholdet ikke kan endres eller heves på annen måte enn etter denne paragrafen. Unntak gjelder for lærlinger som har prøvetid etter 4-5 tredje ledd. I følge 4-5 tredje ledd skal lærlinger som har fylt 21 år og som inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift, ha en prøvetid på seks måneder. Skriftlig kontrakt må i slike tilfeller opprettes senest en måned etter at læreforholdet tok til. I prøvetiden kan både lærebedriften og lærlingen si opp læreforholdet. Reglene i arbeidsmiljølovens 58 og 63 gjelder også når lærlingen ikke er skriftlig tilsatt på en bestemt prøvetid. Avslutningsvis nevnes for oversiktens skyld at i 3-5 er det tatt inn bestemmelser om fag - og svenneprøve uten læreforhold og skole- den såkalte praksiskandidatordningen. Her fremgår det at det er mulig å ta fag- og svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25 % lengre enn den fastsatte læretida, i særlige tilfeller kan kortere praksis godkjennes. Når det gjelder denne ordningen, dreier det seg ikke om forhold hvor lærekontrakt er inngått, slik at ovennevnte regler kommer ikke til anvendelse. 10 LÅSESMEDEN

11 MLA/ELF Locksmith Convention 2002 Master Locksmith Association, MLA, i England var vertskap for den årlige ELF Locksmith Convention. Tradisjonen tro var det kurs og utstilling samt sosiale begivenheter på agendaen, og engelskmennene hadde valgt Donington Park i Derby som åsted. England i april er vårvakker, det kryr av påskeliljer og krokus og blomstrende trær og busker langs veiene. Jeg hadde gleden av å representere NL ved Locksmith Convention, som i år ble arrangert Undertegnede la med godt mot i vei til fots fra hotellet for å besøke utstillingen. Jeg brukte nok en time, langs grøftekanten ved en tett trafikkert riksvei. En kort spasertur var jeg blitt forespeilet, og gleden var stor da jeg endelig så dette banneret. Siden jeg ikke er låsesmed, var det mange helt ukjente navn for meg, men også noen mer hjemlige som er hyggelig å treffe i utlandet. Det var lett å finne fram, utstillerne var som små butikker i en handlegate. Tekst og foto: M. Jensen for 11. gang. Donigton Park er en godt kjent racerbane i England og det var utstillingsområdene i tilknytning til denne, MLA hadde valgt. Utstillere var mange, drøye 60 leverandører og produsenter kunne treffes i tre dager til ende. Utstillingshallen var så stor at lyden fra folkene som var der nesten ble borte, og det virket det som det var lite mennesker tilstede. Men de fleste standene hadde godt besøk, og sa seg fornøyde med responsen. LÅSESMEDEN

12 ELOK Låsproduksjon AS Elok Låsproduksjon er et ungt men innovativt firma, etablert av Jan Erik Høgli. I et marked som stort sett er dominert av store aktører, må vi anta at mot og tro er grunnleggende drivkrefter i tillegg til bransjekunnskap. Produktutviklingen av elektriske sluttstykker og låser startet i 1995, og i 1998 hadde man produkter klare for salg på det norske markedet. Vi besøkte den lille, norske låsprodusenten i Asker. Fra venstre: Bjarne Nissen, Aslak Eikeland og Arvid Høgli trives godt i låsfabrikken i Heggedal.. Litt annerledes løsninger og konstruksjoner er Eloks kjennetegn, og de ble tidlig lagt merke til da produktene ble lansert i låsbransjen. Vi festet oss spesielt med to ting; lavere lagerhold og rustfrie deler. Vi kunne ha mindre varer på lager, fordi sluttstykkene fungerte på flere spenningsnivå, taklet både AC og DC, og hadde innbygget summer som kunne skrus av og på. Ellers var alle deler rustfrie. Dette var nyheter som ble godt mottatt. Markedet, blant andre NLs medlemsbedrifter, har bevisst blitt benyttet i produktutviklingen. Justeringer og prøving er vel en del av alle produktutvikleres liv. Hittil har nesten alle forslag til forbedringer blitt tatt til følge, for eksempel har det elektriske sluttstykket 301 fått 17 forbedringer fra starten, og den 18. følger over sommeren, da strømforbruket senkes vesentlig. Forbedret produksjonsflyt Produksjonen flyter godt nå, sier Jan Erik Høgli, men slik har det ikke alltid vært. Produktene har gjennomgått forskjellige utviklingstrinn, og har ikke alltid vært like problemfrie, men et godt faglig samarbeid bl. a fra NLs medlemmer, har gitt resultater. Etter fire års drift er perioden med barnesykdommer overstått, og det har blitt lettere å produsere. Delene passer godt sammen, noe som gir en god leveringsevne - varer leveres over natta. Vi er små, men har ekte norske produkter og god leveringsevne, smiler Jan-Erik Høgli; produktutvikler, administrerende, selger og også produksjonsarbeider. 12 LÅSESMEDEN

13 Innpressing av låsdeler Salget foregår primært til grossister, men man har også noe direktesalg til låsesmeden. Om-setningen i 2001 ble to millioner, og man håper på en økning til tre millioner i inneværende år. I 2001 begynte man en forsiktig eksport til Danmark, og håper på å komme i gang med Sverige i år. Et felles problem for alle markedene er at det ikke finnes noen standard på utfresningsmålene. Dette har Elok nå tatt konsekvensen av, og er i gang med å produsere sluttstykket 375, som har samme utvendige mål som markedslederen, Solid 70. Allsidig gründer Småbedriftsledere har alltid mange jern i ilden, så også Jan Erik. Han må gjøre alt. Arvid Høgli produserer elektromagneter Elektrisk sluttstykke nr 301 og 302, som er normal og omvendt funksjon. 303 og 304 er de samme sluttstykkene med låsfallekontakt. Låsfallekon-taktene er helt berøringsfrie; de er magnetbrytere som aktiveres av låsens falle. Alle disse sluttstykkene fungerer på 8-30Volt AC/DC. Sluttstykkene kan enkelt endres fra normal til omvendt funksjon. Til sluttstykkene finnes det nå 29 forskjellige stolper og dekkskilt, og i det siste har det kommet en rekke underlagsstolper for aluminiumsprofiler fra Schuco, Sapa og Wicona. Produktutvikling, produksjon, administrasjon, salg og markedsføring. Han synes at grunderfasen har vart lenge nok, og håper at en omsetningsøkning vil åpne for muligheter for å øke mannskapet. En person som har bakgrunn fra låsesmedfaget hadde passet fint på laget. Da kunne han få mulighet til å konsentrere seg om litt færre gjøremål. Det meste av deleproduksjonen er satt bort til underleverandører. Delene laserskjæres, stanses eller støpes. Men produktutvikling, delebearbeiding, produksjon av elektromagneter, overflatebehandling (tromling for avgrading og polering), sammenstilling og sluttkontroll skjer hos Elok. De er fire stykker, tilsammen 2,5 årsverk, og det er en god stemning i de ca. 200 kvadratmeterne i landlige Heggedal. Er du i nærheten en dag, ta deg tid til en tur innom Elok Låsproduksjon. Enten for en hyggelig prat eller for å bli mer kjent med produktene og bedriften. Det tar 30 minutter fra Oslo sentrum, og du er hjertelig velkommen, hilser Jan Erik! PRODUKTER ELOK 375 er et elektrisk sluttstykke med de samme utvendige målene som Solids 70- serie, men som i tillegg fungerer fra 12-30Volt AC/DC og har normal og omvendt funksjon på samme sluttstykket. Lydgiver og låsfallekontakt er standard, og alle deler er i rustfritt stål. Elektrolåsen 201 er en elektromekanisk smekklås med et nytt og interessant låsprinsipp. Låsen har vertikal reile, noe som gir meget høy sikkerhet. Den virker på 12/24V AC/DC, og har all elektronikk inne i låskassa ingen ekstern boks. Låsen har også innebygde magnetkontakter som registrerer om døra er åpen eller låst. Men dette utradisjonelle låsprinsippet har ikke helt slått an, så salget har ikke tatt av på denne - enda? Se for øvrig for mer produktinfo. LÅSESMEDEN

14 Godkjente firmaer pr. 1. juli 2002 ALTA Thermoglass AS Betongvn. 1, Pb Elvebakken 9501 Alta Tlf Fax ARENDAL Arve Karlsen Pb. 1630, 4857 Arendal Tlf Fax ASKER Låsservice AS Billingstadsletta 14, Pb Billingstad Tlf Fax BERGEN Bergen Låsservice Kollåsen 1, 5095 Ulset Tlf Fax Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS Fabrikkgt. 3, 5059 Bergen Tlf Fax Døgnservice: Låsmesteren AS Kanalveien 54, Pb. 312, 5068 Bergen Tlf Fax Låsservice A/S Strandgt. 212, Pb. 1846, 5024 Bergen Tlf Fax BODØ Låssenteret Bodø AS Storgt. 25, 8006 Bodø Tlf Fax BÆRUM Låsbua A.S Elias Smiths vei 26, 1337 Sandvika Tlf Fax DRAMMEN Låsgruppen Drammen AS Nedre Storgate 37, Pb. 454 Brakerøy 3002 Drammen Tlf Fax Møller Undall AS Hamborggt. 21, Pb Drammen Tlf Fax ELVERUM Lås & Sikring AS Per Sivles vei 38, Pb Elverum Tlf Fax FREDRIKSTAD Fredrikstad Butikkmontering Lås og Nøkkelservice AS Sjømannsgt. 15, 1607 Fredrikstad Tlf Låsgruppen Fredrikstad AS Stabburvn. 16, Pb. 724 Lisleby 1616 Fredrikstad Tlf Fax GJØVIK b&t Låsservice as Østre Toten vei 35, 2816 Gjøvik Tlf Fax Låssmeden Gjøvik AS Alfarvn. 22, 2816 Gjøvik Tlf Fax HALDEN Låsgruppen Fredrikstad, avd. Halden Oscars gt. 1, 1771 Halden Tlf Fax HAMAR b&t Låsservice as Hamar Pb Midtstranda, 2306 Hamar Tlf Fax b&t Låsservice as Furnesveien 81-83, Pb Hamar Tlf Fax HARSTAD Låsservice Nor as Mercurvn. 6, 9408 Harstad Tlf Fax HAUGESUND Glass & Låsservice as Karmsundgt. 176, Pb. 63, 5501 Haugesund Tlf Fax Sikring & Låsservice A/S Raglamyrvn. 11, Pb Haugesund Tlf Fax HOKKSUND Eiker Lås-service AS Sundmoen Næringsområde 3301 Hokksund Tlf Fax Servicetlf HØNEFOSS Brann & Låsservice Hauggt. 10, 3513 Hønefoss Tlf Fax JESSHEIM Lås & Prosjektservice Pb. 41, 2051 Jessheim Tlf Fax KONGSBERG Byggsikkerhet A/S Herman Foss gt. 3, 3611 Kongsberg Tlf Fax KONGSVINGER Ingeborg Beslag & Låssystemer Storgt. 2-4, 2212 Kongsvinger Tlf Fax KRISTIANSAND Lås & Nøkkel service Rådhusgt. 55, P.b Postb Kristiansand Tlf Fax KRISTIANSUND Norsk Låsservice AS Industrivn. 13, 6517 Kristiansund Tlf Fax LARVIK Låsesmeden Larvik AS Olavs gt. 5, 3256 Larvik Tlf Fax Servicetlf LILLEHAMMER b&t Låsservice Lillehammer as Korgvn. 33, 2609 Lillehammer Tlf Fax LILLESTRØM Karl Jensen Lås og Nøkkel service Nittedalsgt. 12, Pb Lillestrøm Tlf Fax LOFOTEN Låseservice Havnegt. 13, Pb. 74, 8377 Gravdal Tlf Fax MO I RANA Nordland Lås & Sikkerhet AS Ranheimgt. 10, Pb. 528, 8601 Mo Tlf Fax MOLDE Norsk Låsservice AS Fannestrandvn. 49 B, 6415 Molde Tlf Fax MOSS Lexow A/S, avd. Lexow Låsservice Storgt. 9, 1531 Moss Tlf Fax Vakttlf Moss Låsservice Skoggt. 2, 1530 Moss Tlf Fax MYSEN El-LÅS AS Vandugbakken 7, 1850 Mysen Tlf Fax NAMSOS Lås & Sikring AS Abel Meyers gate 21, 7800 Namsos Tlf Fax NITTEDAL Myhre Lås og Mekaniske Verksted as Sørliveien 2, Pb. 66, 1482 Nittedal Tlf Fax ODDA Glass & Låsservice A/S Bustetungt. 4, 5750 Odda Tlf Fax OSLO Alarm & Låsservice - Rolf A. Hemer Sannergt. 32, Pb Rodeløkka, 0501 Oslo Tlf Fax Eiendomssikring A/S Strømsvn. 266, Pb. 51 Alnabru, 0614 Oslo Tlf Fax Groruddalen Låsservice Bergensvn. 4 B (Grorud Senter), 0963 Oslo Tlf Fax Låshuset Larsens Eftf. AS Dronningens gt. 32, 0154 Oslo Tlf Fax Låsmester 1 Kjølberggt. 23, 0653 Oslo Tlf Fax Døgnvakt Låsspesialisten AS Grefsenvn. 15, Pb Torshov, 0401 Oslo Tlf Fax Låssystemer A/S Tvetenvn. 164, Pb. 46 Tveita, 0617 Oslo Tlf Fax Låsgruppen Oslo AS Essendropsgt. 7, Pb Maj., 0301 Oslo Tlf Fax Møller Undall AS Tvetenvn. 152, 0671 Oslo Tlf Fax Norsk Nøkkelservice A/S Sinsenvn. 4, 0572 Oslo Tlf Fax R. Nygaard A/S Lås og Nøkkelservice Bernt Ankers gt. 4,0183 Oslo Tlf Fax Oslo Lås og Nøkkelfix AS Jens Bjelkes gt. 37, Pb Tøyen, 0608 Oslo Tlf Fax Safe Tec A/S Lås- & Nøkkelservice Thv. Meyers gt. 58, 0552 Oslo Tlf Fax Servicesentralen Lås og Nøkkel A/S Neuberggt. 21, 0367 Oslo Tlf Fax Vakt Service Alarm & Lås AS Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo Tlf Fax Døgnvakt Vrio Lås & Nøkkel A/S Chr. Krogs gt. 2, Pb Grønl., 0134 Oslo Tlf Fax PORSGRUNN Brann- og sikringservice AS Gimlevn. 1, 3915 Porsgrunn Tlf Fax SANDEFJORD Lås & Prosjektservice AS Raveien 224, 3242 Sandefjord Tlf Fax Låsgruppen Drammen AS, avd. Sandefjord Nedre Movei 4, 3215 Sandefjord Tlf Fax SARPSBORG Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice Pellygt. 32, 1706 Sarpsborg Tlf./fax SKIEN Låshuset AS Postboks 1024, 3704 Skien Tlf Fax STAVANGER Låsgruppen Stavanger AS Forusbeen 80, 4033 Stavanger Tlf Fax Marvik Service AS Rektor Steens gt. 30, 4010 Stavanger Tlf Fax SANDNES Sikring & Låsservice Stavangervn. 36, 4313 Sandnes Tlf Fax STEINKJER Følstad & Jørgensen A/S Sjøfartsgt. 3, 7725 Steinkjer Tlf Fax STRØMMEN Romerike Lås-Service Stasjonsvn. 20, 2010 Strømmen Tlf Fax TROMSØ Nøkler & Lås AS Storgt. 110, 9008 Tromsø Tlf Fax Tromsø Låsservice AS Strangt. 144, 9008 Tromsø Tlf Fax TRONDHEIM Beslag-Consult A/S Industrivn. 57, 7484 Trondheim Tlf Fax Låsgruppen Trondheim AS Olav Tryggvasons gt. 30, Pb. 2577, 7413 Trondheim Tlf Fax SystemSikring A/S Klæbuvn. 138, Pb Tempe, 7438 Trondheim Tlf Fax TØNSBERG Alarmkompaniet A/S Tordenskioldsgt. 1, Pb. 561, 3101 Tønsberg Tlf Fax Vakt Service Alarm & Lås Vestfold AS Kilengt. 10, 3117 Tønsberg Tlf Fax VERDAL P. A. Elektro AS Asbjørnsens gt. 1, 7650 Verdal Tlf Fax ÅLESUND Møre Beslag A/S Moa Syd, Pb Spjelkavik, 6022 Ålesund Tlf Fax ÅS Follo Lås og Glass-sikring AS Østensjø, 1430 Ås Tlf Fax Medlemmenes e-post og finner du på

15 NØKLER & LÅS god, gammeldags familiebedrift Fra starten av Rep en med en drøm og en månedslønn i en gammel stall høsten 1990, har det vokst fram en komplett låsesmedvirksomhet i Tromsø. Jann Klo utførte den gang reparasjoner av diverse småting, bl. a. låser, og slipte kniver og nøkler. Etter hvert ble det mer og mer nøkler og lås, og mindre tid til andre småreparasjoner. I 1998 bestemte han å satse kun på lås, og navnet ga seg selv: Nøkler & Lås. Mye godt har kommet fra dem som har startet i en stall.. Helt nord i Storgata finner vi NL medlemsbedriftens lokaler, med butikk, administrasjon, lager, systemproduksjon og verksted. En stadig økende etterspørsel etter låsesmedtjenester har gitt en tidobling av omsetningen siden starten. For tolv år siden sto jeg alene på 16 m 2 og solgte nøkler, forteller Jann, og lengre hadde jeg ikke planlagt. Og nå? Seks ansatte, tre av oss er NL medlemmer, vi er godkjent lærebedrift i låsesmedfaget, og har for tiden en lærling Jeg startet med en drøm og en månedslønn for tolv år siden, sier Jann Klo. Stesønnen Andreas Setting (til venstre) og sønnen Robin Klo er kjempestolte over det fatter n har fått til! hos oss. Jeg gleder meg over tilværelsen! I januar i år ble Nøkler & Lås nominert til Årets Handelsbedrift i Tromsø. Det var ti nominerte, og vinneren ble en familiebedrift, som i løpet av tre generasjoner er bygget opp til et fantastisk supermarked. De har hatt hundrevis av kunder alle disse årene, så det skulle nesten bare mangle at de ikke vant. De fortjente det. For oss var det en seier bare å bli nominert, uttaler Jann. Kunnskap og ansvar har gått i arv til neste generasjon, og Nøkler & Lås er en rendyrket familiebedrift. Jann Klo har overlatt eierskapet og det største ansvaret til sønnen Robin, stesønnen Andreas, som begge er NL medlemmer, og datteren Hege. Jeg er på avtagende og ungene på stigende, mener Jann, og hevder selv at han er syvende far i huset. Nøkler & Lås ble medlemmer av foreningen Norske Låsesmeder 1. januar 2001, og utfører konsulenttjenester, produserer egne låsesystemer, selger beslag til alt fra store bedrifter til privatpersoner, de sliper nøkler og monterer og utfører service på lås og beslag. De er MU-partnere, og får gjennom dette konseptet god hjelp til å finne løsningsforslag som ivaretar alle krav til forskjellige typer dører, kombinasjonen av offentlige forskrifter og forsikringskrav, og ikke minst de forskjellige brukernes krav til funksjonalitet. Oppdragene strømmer på - store og små - kan det bli bedre? Det eneste jeg ber om nå, for å fortsatt være verdens lykkeligste mann er LEVEDAGER, sier den livsglade og trivelige låsesmeden i Tromsø, M. Jensen Alle fotos: Nøkler & Lås AS. LÅSESMEDEN

16

17 PRODUKT NYTT SIS stolper til Solid 70 serie el-sluttstykker. To Nye typer SIS-stolper til Solid 70 serie el-sluttstykker: TrioVing 750 forlenget SIS-stolpe som passer til Solid 570 og 571. Denne stolpen er forlenget slik at man må frese ut 30mm på lengden i forhold til standard SIS. Solid 750 standard SIS-stolpe som passer til Solid 70 og 71 Elektriske sluttstykker for glassdører TrioVing tilbyr elektriske sluttstykker for enkle og doble glassdører for dobbel glassdør, 914 for enkel glassdør m/5511 sylinder og 934 for enkel glassdør uten sylinder. På 914 varianten m/sylinder må man velge slagretning. Variantene som vil bli lagervare er i 24VDC, for 10mm glass og omvendt funksjon. R R Solid 750 TrioVing ,5 103,5 94,5 68,5 139,5 103,5 94,5 68,5 28,5 28, Nye stolper fra Solid til Schuco dørprofiler TrioVing kommer med en ny serie stolper til Solid el-sluttstykker som er laget i samarbeid med Schuco dørprofiler. Alle stolpene passer til S65 og S50N profiler. 545 stolpene passer til Solid 14 serien el-sluttstykker. (Enkle) 745 stolpen passer til Solid 70 serien el-sluttstykker. (Standard) 845 stolpen passer til Solid 141 serien el-sluttstykker (ekstra kraftige) LÅSESMEDEN

18 DORMA Norge A/S Brobekkveien 100 PB 195 Alnabru 0614 OSLO Tel Faks Internett:

19 PRODUKT NYTT BC605: Vandalsikker berøringsfri kortleser Stadig flere bedrifter ønsker adgangskontroll med høy sikkerhet, som skal være bekvem samt brukervennlig. Dette har gjort at markedet for berøringsfrie kortlesere har økt den siste tiden. For å imøtekomme disse kravene har Bewator utviklet en helt ny vandalsikker berøringsfri kortleser for Bewacard 640 og Bewapass/Entro; BC605. Den nye leseren er utført i mørkgrå robust metallkapsling med slagfast plastfront, og har følgende mål: 128 x 100 x 15 mm (hxbxd). Den kan monteres inne- eller utendørs, og har en leseavstand på opptil ca. 25 cm. En av fordelene med berøringsfri teknologi, er at kort og brikker kan leses uten å være i direkte kontakt med kortleseren. Dessuten slipper man slitasje på kort, noe man har med magnetsripelesere. produktkatalog på Internett Årets produktkatalog fra MU er nå tilgjengelig på Katalogen finnes under Produk-tene i hovedmenyen, og den inneholder samtlige produkter fra papirutgaven, med informasjon om bruksområde, funksjon, utførelse samt bilde. Noen nyheter i årets utgave: Låskasser, dørvridere, vindusvridere, håndtak og motorlåser. Ønsker du å bestille årets produkt-katalog kan dette også gjøres på Internett eller ring Møller Undall AS tlf Nyhet fra Kaba: Låssylinder med all elektronikk i sylinderenheten Compact er en ny sylinder i serien Elolegic fra Kaba, og kommer som ovalsylinder i be-gynnelsen av neste år. Sylinderen er bygget opp på ExperT systemet og integreres i Elolegic serien uten begrensinger. E-senteret kan leveres med eller uten kalender-funksjon. Compact vil være leveringsklar i begynnelsen av Mer info om Kaba Elolegic se Nye produkter fra Boyesen & Munthe Master Cuff; håndjern for låsing av f. eks en tråsykkel til et parkeringsautomat (rund stang). Lette handjern, med høy sikkerhet. Master Python sykkellås; wire m/justerbar lengde. Wire låsbar hvor man kan justere wirelengden med låsen. LÅSESMEDEN

20 BRANSJE NYTT Hold oppgang og bakgård stengt Påsatte branner skyldes ofte personer som har ugyldig adgang til oppganger, bakgårder og søppelrom. Hold disse låst på en slik måte at beboerne og besøkende med lovlig ærend får det bekvemt, og alle andre holdes ute. La port telefoner, kodelåser og elektriske låser sørge for at uvedkommende ikke kommer inn. NLs medlemmer tilbyr et rikholdig utvalg av elektromekaniske låsesystemer, og porttelefoni med både lyd og bilde. I tillegg til tradisjonelle systemer med kabling til hver leilighet har Bewator, en av Europas største produsenter av kodelåser og porttelefoner, et interessant produkt, Telecode. Det er et moderne porttelefonsystem som består av to deler. Telecodes viktigste egenskap er at den benytter det eksisterende telenettet. Den store fordelen er at du både kan svare og åpne døren ved hjelp av din vanlige telefon. Du trenger verken å installere spesielle svarapparater eller trekke kabel til hver leilighet. Å utnytte teleteknikken betyr ikke bare lave installasjonskostnader og nye muligheter til flere funksjoner. Du sparer også penger på framtidig service. Du kan eksempelvis åpne døren for naboen som skal vanne blomstene mens du sitter på ei strand i Syden du har følgelig viderekoblet telefonen din til mobilen. Systemet har store muligheter for både bedrifter og til boligformål og har kodelås og mange avanserte tilkoblingsmuligheter: Håndterer opp til 6 portapparater Håndterer opp til 300 telefonnummer Ny lagersjef i Møller Undall, avd Oslo Ny lagersjef i Møller Undall, avd Oslo heter Eivind Skjollby. (32) Han har relevant arbeidspraksis fra ASSA, TrioVing, R.Bergersen og Copiax. 99 koder Innebygd ukeur med 99 tidssoner Menyorientert programmering Fjernprogrammering via telefon eller PC / modem. B.E.Hveding Kaba Abax blir Kaba Fra og med 11. februar har Kaba Abax AB endret navn til Kaba AB. Dette er et ledd i å forsterke Kaba markenavn. 20 LÅSESMEDEN

Sikring av kjøpesenter

Sikring av kjøpesenter 42002 Sikring av kjøpesenter side12 Produktnytt side 18-21 Ut av bakgårdstilværelsen side 4 NLs formann har ordet: Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder DESEMBER 2002 NR. 4 18. ÅRGANG Redaktør:

Detaljer

NLs årsmøte og jubileumsfeiring. i Stavanger. Side 11. 25år. NLs historie, side 4-5

NLs årsmøte og jubileumsfeiring. i Stavanger. Side 11. 25år. NLs historie, side 4-5 32002 NLs årsmøte og jubileumsfeiring i Stavanger Side 11 25år 1977 2002 NLs historie, side 4-5 NL-lederen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder SEPTEMBER 2002 NR. 3 18. ÅRGANG Redaktør:

Detaljer

Låsesmedtreff, side 4-7. 25år. Nye kvinnelige medlemmer i NL, side 27

Låsesmedtreff, side 4-7. 25år. Nye kvinnelige medlemmer i NL, side 27 12002 Låsesmedtreff, side 4-7 25år 1977 2002 Nye kvinnelige medlemmer i NL, side 27 NL-lederen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder APRIL 2002 NR. 1 18. ÅRGANG Redaktør: Marion Jensen

Detaljer

Sikring av skoler side 4-7

Sikring av skoler side 4-7 22005 Sikring av skoler side 4-7 Kompetanse side 8-15 Nordisk mesterskap side 25 LÅSESMEDEN 2-2005 1 Sikkerhet gir frihet......til å bekymre seg mindre og leve mer! www.trioving.no 2 LÅSESMEDEN 2-2005

Detaljer

Drømmedag på TrioVing

Drømmedag på TrioVing Organ for Foreningen Norske Låsesmeder April 20011 Drømmedag på TrioVing side 12-13 Kriminalvern side 8-9 NL-medlemmer side 15-16 LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder Offisielt organ for Foreningen

Detaljer

Elektroutdanning på NUSA, side 8-9. Boyesen & Munthe AS - nisjeleverandør til låsbransjen side 6-9

Elektroutdanning på NUSA, side 8-9. Boyesen & Munthe AS - nisjeleverandør til låsbransjen side 6-9 32004 Elektroutdanning på NUSA, side 8-9 Boyesen & Munthe AS - nisjeleverandør til låsbransjen side 6-9 NL formannen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder September 2004 NR. 3 20.

Detaljer

Bruktbil med startsperre side 4

Bruktbil med startsperre side 4 22003 Bruktbil med startsperre side 4 Mr. TrioVing side 14 Produktnytt side 19-25 NLs formann har ordet: Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder JUNI 2003 NR. 2 19. ÅRGANG Redaktør: Marion Jensen

Detaljer

LÅsesmeden. F o r e n i n g e n N O R S K E L Å S E S M E D E R

LÅsesmeden. F o r e n i n g e n N O R S K E L Å S E S M E D E R Firmaprofilen s. 12-13 Universell utforming av bygg s. 4-5 Ny samarbeidspartner s. 8-9 LÅsesmeden 209 F o r e n i n g e n N O R S K E L Å S E S M E D E R ...perfekt system for min butikk! Thorbjørn Boiesen

Detaljer

Firmaprofilen 14-15. Marion Jensen takker for seg 12-13. Treff 4-11. LÅsesmeden

Firmaprofilen 14-15. Marion Jensen takker for seg 12-13. Treff 4-11. LÅsesmeden Firmaprofilen 14-15 Treff 4-11 Marion Jensen takker for seg 12-13 LÅsesmeden 108 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER TrioVing TREND elektronisk boliglås www.trioving.no Sikkerhet gir frihet......til å bekymre

Detaljer

Firmaprofilen 12-13. ELF Convention Athen 6-7. Ingeborgs 10 års jubileum 9. LÅsesmeden

Firmaprofilen 12-13. ELF Convention Athen 6-7. Ingeborgs 10 års jubileum 9. LÅsesmeden Firmaprofilen 12-13 Ingeborgs 10 års jubileum 9 ELF Convention Athen 6-7 LÅsesmeden 208 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER TrioVing TREND elektronisk boliglås www.trioving.no Sikkerhet gir frihet......til å

Detaljer

NL årsmøte og 30 årsjubileum 4-5. Firmaprofil Låssystemer 16-17. NL el. mek kurs på Steinkjer 10-13. LÅsesmeden

NL årsmøte og 30 årsjubileum 4-5. Firmaprofil Låssystemer 16-17. NL el. mek kurs på Steinkjer 10-13. LÅsesmeden NL årsmøte og 30 årsjubileum 4-5 NL el. mek kurs på Steinkjer 10-13 Firmaprofil Låssystemer 16-17 LÅsesmeden 307 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER NL formannen har ordet 30 års jubileet for foreningen vår

Detaljer

Firmaprofilen 16-18 Pionerene på egge 8-9 Passerte nåløyet 20-21 308 LÅsesmeden F o r e n i n g e n n o r S K e L Å S e S M e D e r

Firmaprofilen 16-18 Pionerene på egge 8-9 Passerte nåløyet 20-21 308 LÅsesmeden F o r e n i n g e n n o r S K e L Å S e S M e D e r Firmaprofilen 16-18 Pionerene på Egge 8-9 Passerte nåløyet 20-21 LÅsesmeden 308 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER TrioVing Solo Bedriften apple Enkel montering apple Ingen kabling apple Fjern nøkler som du

Detaljer

Låsesmeden. 25 års jubileum - Feiret med stil. Lærevillig låsesmed. Låsesmedene med lærlinge offensiv - Lovende interesse på utdanningsmessa

Låsesmeden. 25 års jubileum - Feiret med stil. Lærevillig låsesmed. Låsesmedene med lærlinge offensiv - Lovende interesse på utdanningsmessa Nr. 1 2014 Låsesmeden 25 års jubileum - Feiret med stil side 10-11 Lærevillig låsesmed side 13 Låsesmedene med lærlinge offensiv - Lovende interesse på utdanningsmessa side 14-15 innhold s. 4-7 Årets messe

Detaljer

Nr. 1-2012. Låsesmeden. ELF 2012 side 4. Firmaprofil side 26. Produktnytt side 28. Bransjenytt side 30

Nr. 1-2012. Låsesmeden. ELF 2012 side 4. Firmaprofil side 26. Produktnytt side 28. Bransjenytt side 30 Nr. 1-2012 Låsesmeden ELF 2012 side 4 Firmaprofil side 26 Produktnytt side 28 Bransjenytt side 30 innhold s. 3 Formannen har ordet s. 4 ELF 2012 s. 26 Firmaprofil s. 35 Fra foreningen s. 37 Nytt fra administrasjonen

Detaljer

Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN. på gølvet side 4-6. Full rulle i oljebyen side 8-9. Kort og godt side 12-13

Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN. på gølvet side 4-6. Full rulle i oljebyen side 8-9. Kort og godt side 12-13 Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN Låsesmedlærlinger starter på gølvet side 4-6 Full rulle i oljebyen side 8-9 Kort og godt side 12-13 innhold s. 3 Formannen har ordet s. 4-6 Starter på gølvet s. 8-9 Full rulle i oljebyen

Detaljer

Låsesmedtreff 4-15 Kurs 5 Ut på tur 14 107 LÅsesmeden F o r e n i n g e n n o r S K e L Å S e S M e D e r

Låsesmedtreff 4-15 Kurs 5 Ut på tur 14 107 LÅsesmeden F o r e n i n g e n n o r S K e L Å S e S M e D e r Låsesmedtreff 4-15 Kurs 5 Ut på tur 14 LÅsesmeden 107 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER Sikkerhet gir frihet......til å bekymre seg mindre og leve mer! www.trioving.no NL formannen har ordet Våren er i anmarsj.

Detaljer

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 Kombinerer Henriksen Snekkeri i Arendal har klare mål om hvordan de skal vokse. - Kombinasjonen av tradisjonelt håndverk og moderne design er veien videre for oss, og med

Detaljer

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no ET BLAD FRA MESTERBREV 1/2014 Tømrermester og rocker Ungdommen må gis mulighet til å ta svennebrevet praksisveien. Vi trenger gode fagarbeidere som har lyst til å stå i faget. Dessverre er det slik at

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET. FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år

ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET. FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år ANSVAR - FAGKUNNSKAP - SIKKERHET FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER 25år 1977 2002 FORORD: NL - FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDERS FORMÅLSPARAGRAF MEDLEM AV NL FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER Samle alle utøvende låsesmeder

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

på av Når griser kan fly Ellers i På av denne gang: Jentene i Flying Pigs Consulting gjør det umulige mulig

på av Når griser kan fly Ellers i På av denne gang: Jentene i Flying Pigs Consulting gjør det umulige mulig Nr.1&2 2005 på av ET MAGASIN OM FAG OG FRITID FRA WÜRTH NORGE Når griser kan fly Jentene i Flying Pigs Consulting gjør det umulige mulig Ellers i På av denne gang: En handelsreisendes brød Drømmefabrikken

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet

SOMMER 2013. frisøren. frisører i Fagforbundet 13 For SOMMER 2013 frisøren frisører i Fagforbundet 2 SOMMER 2013 Ferietid Alle ansatte (også lærlinger) kan kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Deltidsansatte

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer