Prosjekt brannsikre bygårder. Side 4. 25år. Reisebrev fra Dorma-tur Side 20. Fornøyd låsesmedlærling. Side 6-7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt brannsikre bygårder. Side 4. 25år. Reisebrev fra Dorma-tur Side 20. Fornøyd låsesmedlærling. Side 6-7"

Transkript

1 22002 Prosjekt brannsikre bygårder Side 4 25år Reisebrev fra Dorma-tur Side 20 Fornøyd låsesmedlærling Side 6-7

2

3 NL-lederen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder JULI 2002 NR ÅRGANG Redaktør: Marion Jensen Skribent fagstoff: Bård Eilif Hveding Annonser: NORSKE LÅSESMEDER Postboks Moss Tlf Fax Internett: Layout og trykk: Økonomi Trykk as Opplag: 3500 eks. Låsesmeden utkommer 4 ganger i året; april, juli, september, desember Den sendes NL-, DLF- og SLR-medlemmer, beslag- og låsgrossister, produsenter, banker, forsikringskontor, arkitekter, entreprenører, byggmestere, postkontor, borettslag, politikammere og lensmannskontor, og andre sikringsinteresserte grupper. Redaksjonen forbeholder seg rett til å redigere innsendte manuskripter og bilder. Foreningen NORSKE LÅSESMEDER stiftet i 1977; en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter VÅRE MÅLSETTINGER ER: heve forståelsen for fysisk sikring og kriminalforebyggende tiltak bevare og utvikle låsesmedhåndverket i takt med teknologisk utvikling av produkter og tjenester sikre tilgang til faget gjennom samarbeid om fagopplæring og lærlingeplasser kvalitetssikring av medlemsbedriftene gjennom opplæring og etterutdanning skape fornøyde kunder gjennom å tilby førsteklasses produkter og tjenester ANSVAR FAGKUNNSKAP SIKKERHET = trygghet og garanti for arbeidet Vi kan lese ut av statistikker at antall innbrudd og vinningskriminalitet har hatt en fallende tendens de siste 2-3 år. Dette er samfunnsmessig veldig bra, og her bør nok sikkerhetsbransjen ta litt av æren for den fine utviklingen. Våre produkter og tjenester gjør helt klart hverdagen vanskeligere og mer utrygg for de kriminelle elementer. Det ser imidlertid ikke ut til at vi av den grunn står i fare for at markedet faller, eller at våre kunder ikke har behov for sikkerhet. Alle prognoser og tall fra bransjen viser at vi har en realvekst på ca 10 % årlig i tillegg til prisveksten, og dette mener analytikerne at vil fortsette de neste 3-5 år. Vår utfordring vil i årene fremover bli å tilegne oss ny kompetanse og utvikle faget vårt i tråd med det markedet etterspør. Her må vi ikke sitte på gjerdet. Vi ønsker leserne en god sommer! Det er derfor viktig at vi har ansatte i administrasjonen som kan ta tak i dette og tilrettelegge løpet for videre utvikling av låsesmedfaget for våre medlemmer. Ekstra hyggelig er det derfor at vi kan meddele at vi etter søknad er innvilget et betydelig beløp i offentlig støtte til kompetanseut-viklingsprogram og etterutdanning. Dette gjør det mulig for oss i NL å sette inn nødvendige ressurser for komme videre med utdanning og etterutdanning i vårt fag. Vi forventer derfor at det vil blåse en kraftig medvind i utviklingen av låsesmedfaget i perioden 2002 og 2003 slik at vi alle er skolert til å møte fremtiden og nye utfordringer. Ønsker alle en Velfortjent og God Sommerferie! Hilsen Trond Wang INNHOLD Prosjekt brannsikre bygårder side 4-5 Over sjø og land til låsesmedyrket side 6-7 Logistikk i låsesmedbransjen side 8 Dette lurer vi på side 10 MLA - ELF Locksmith Convention side 11 Elok Låsproduksjon side Medlemsoversikt side 14 Firmaprofil Nøkler & Lås as side 15 Produktnytt side Bransjenytt side Medlemsnytt side 27 LÅSESMEDEN

4 PROSJEKT BRANNSIKKER BYGÅRD NLs medlemmer deltar i brannforbyggende prosjekt i Oslo Oslo brann- og redningsetat (OBRE) har igangsatt et større prosjekt for branntekniske og brannforbyggende tiltak i samarbeid med blant annet Oslo politidistrikt og forsikringsselskapene (ved Finans-næringens Hovedorganisasjon). Prosjektet har som mål å redusere antall påsatte branner i gamle bygårder. Dette prosjektet kalles Bydel 5 og retter seg hovedsakelig mot bydelen Grünerløkka (bydel 5), hvor påsatte branner har vært et problem i lengre tid. Fokus for dette prosjektet er hovedsakelig uønsket bruk av bygårdene som reduserer brannsikkerheten (søppel, lagring, tilgjengelighet for uvedkommende osv.). Parallelt med dette prosjektet har også Brann- og redningsetaten startet et eget prosjekt som har til mål å bedre den bygningsmessige brannsikkerheten i de gamle bygårdene med etasjeskillere i tre (stubbloft). Som et grunnlag for de vurderinger som skal gjøres i dette prosjektet, er de fleste branner av større omfang i 1890-gårder siden 1994 gjennomgått (evalueringsrapporter). Denne gjennomgangen har gitt klare signaler om hvilke svakheter i de bygningsmessige forhold som oftest fører til store konsekvenser. I august starter tilsyn/kontroll av 1890 gårdene. Virksomheten vil føre til krav og anbefalinger fra OBREs side. OBRE oppretter en felles opplysningsbank, hovedsakelig på deres hjemmesider: Der vil de forskjellige samarbeidsparter kunne finnes med sine aktuelle løsninger og produkter og linker til aktuelle artikler og hjemmesider, eks. vår egen Antallet bygårder er på langt over 2000 og vi håper at arbeidet vil kunne gi resultater i vern av menneskeliv og verdier. Norske Låsesmeder (med naturlig hovedvekt på de lokale medlemsbedrifter) er invitert til å delta i dette samarbeidet, som seriøse representanter for vårt fag. Vi har allerede opprettet en god dialog med teknisk brannmester i Oslo, Daniel Johansen, som er informasjonsansvarlig for prosjektet. Våre medlemsbedrifter står klare med gode løsninger og produkter. Dørlukkere for branndører og røykskiller, port telefoner (calling) og riktige låsesystemer som hjelper beboerne til å holde oppganger og bakgårder fri fra løse fugler, etterlysende brann og rømningsskilt, panikk og rømningsbeslag, eller gitter og sjalusier som holder port rommet stengt for uvedkommende og trygt for de som skal ha adgang. Når du handler med en NL- Låsesmed, er du trygg på at du har en god fagmann med god forretningsskikk på ditt lag. B.E. Hveding 4 LÅSESMEDEN

5 Gamle bygårder og bygningsvern I forbindelse med prosjektet Brannsikker bygård er det naturlig å dvele litt med temaet som omhandler bygningsvern. Det er tale om bygninger som kan være over hundre år gamle og følgelig vil vi finne dørmiljø fra mange stilarter som bør bevares. Riksantikvaren og andre lokale bygningsmyndigheter vil ha retningslinjer for hva en kan og ikke kan gjøre på bygningsmassen. I noen tilfeller er det tale om rene restaurering og konserveringsjobber. Her har låsesmedbransjen og flere andre håndverksfag en utfordring. Det er liten tvil om at også vår bransje har deltatt i en arkitektonisk voldtekt av flotte inngangspartier og dører gjennom tidene. En sterkere fokus, de senere år, på gleden ved å ta vare på noe i sin opprinnelige form, gjør sitt til at også vi har begynt å følge med og tar dette på alvor. Emnet vil framtidig bli en del av den nye videregående fagopplæringen for låsesmedfaget. Tanker om brannklassifiserte dører og krav til selvlukking Dørlukkere blir montert av flere årsaker: En ønsker at ytterdøren skal holdes lukket og låses automatisk etter passering. En vil unngå at dører smeller opp i vinden eller igjen av sint sønn i grynende pubertet. Branndører er pålagt å stå lukket for å hindre spredning av brann eller røyk. I noen tilfeller observeres det at det kreves brannklassifiserte dører, uten å stille krav til selvlukking. Da har spørsmålene dukket opp hva er vitsen? Hadde det ikke vært bedre å stille krav til selvlukking, uten å stille krav til dørens brannhemmende kvaliteter. Hvem har sagt at døren står lukket når det brenner? Er det flere liv som går tapt forårsaket av brannskader enn av røykskader? Hadde vi spart flere liv på å kreve mer selvlukking for å unngå spredning av røyk og risikere at mennesker blir skadet? - Det er lov å spørre, men ellers vil vi påpeke at Norske Låsesmeder jobber aktivt sammen med leverandører og myndigheter for at forskrifter og krav skal bli løst på en forsvarlig og faglig måte, og selger og monterer disse produktene. B. E. Hveding Dørlukkere er tradisjonelt kanskje ett av de mest problematiske produkter å tilpasse. De fleste varianter på markedet er strømlinjeformede designprodukter, som passer best på aluminium og glass fasader. Resultatet blir ofte at armer stikker ut i rommet, og glideskinner blir montert på flott profilert listverk. Andre ganger ser en lukkere påmontert gamle buede tredører kreative og rare braketter med både dårlig funksjon og et lite vakkert utseende. Det finnes løsninger: Dorma, markedslederen innen dørlukkersystemer har i disse dager avsluttet et prosjekteringsarbeid, på oppdrag for 4B Arkitekter på Akershus festning. Oppgaven ble identisk med det Rune Larsen i sin tid fortalte om scene, teknikk og fokus på program; sceneteknikk skal ikke sees, men en skal merke at det ikke finnes. Hallvard Banken hos Dorma forteller at de løste oppgaven ved å bruke ITS (skjulte dørlukkere som ligger innfelt i dørblad og karm), BTS gulvdørlukkere og RTS karmdørlukkere. Alle løsningene ble godt mottatt hos riksantikvaren - og dørene vil overleve. Låsesmedmester Bård Eilif Hveding, Sola. Spesialist restaurering og konservering, lås og beslag. Hold oppgang og bakgård stengt Påsatte branner skyldes ofte personer som har ugyldig adgang til oppganger, bakgårder og søppelrom. Hold disse låst på en slik måte at beboerne og besøkende med lovlig ærend får det bekvemt, og alle andre holdes ute. Les mer side 18 LÅSESMEDEN

6 Morten Holm over sjø og land for å bli låsesmed Tekst: Foto: M. Jensen M. Jensen og Beslag Consult Hvorfor velger en ungdom låsesmedyrket, og hvordan finner de veien til dette yrket? Morten Holm er en blid 18 åring som har funnet drømmeyrket. Veien fram var kronglete, men gutten har tæl, og har kommet dit han vil! Når man bor utenfor allfarvei, må man regne med reisetid til det meste, men av og til blir det faktisk omvendt når man virkelig vil noe. I fjor sommer brakte Adresseavisa i Midt-Norge reportasjer om mennesker som holdt landsdelen i gang. En av dem de beskrev var Morten Holm fra Heimdal i Trondheim, som sto opp kl daglig for å komme seg til skolen som han håpet skulle gi ham innpass i låsesmedyrket. 18-åringen brukte 2.5 timer til skolen daglig, fordi han hadde et brennende ønske om å bli låsesmed. Veien gikk i fars bil til fergeterminalen i Trondheim, der hurtigbåten Fosningen brakte ham over til Vanvikan, hvor ferden gikk videre med skolebuss til Rissa Videregående skole. Skoleveien med bil, båt og buss falt lang, han var sjelden hjemme før i halvfemtiden. Ved årets Låsesmedtreff fikk Morten treffe de fleste leverandørene til låsesmedbransjen. Kanskje tankene gikk til den gamle skolevegen eller montering av utallige dørpumper da han besøkte Dormas stand. I reportasjen fortalte Morten at han ved skoleårets begynnelse fikk plass på børsemakerlinja på en nærmere skole, men det var elektromekanikk som sto i hodet på ham. Etter en uke på børsemakerlinja ringte han Rissa VGS, og der hadde de fått en ledig plass på el. mek. linja. Den plassen ville han ha, reisevei eller ikke - for å få læreplass som låsesmed! Mens han gikk på grunnkurset hadde han selv klart å skaffe seg praksisplass i låsesmedbransjen, hos NL medlemsbedriften Beslag Consult i Trondheim. Kjempebedrift, fin tone, fine folk og spennende å være med ut og sikre etter innbrudd, fortalte Morten i avisa. Lærerplass sikret Da Geir Bjørnstad, faglig leder i Beslag Consult, leste artikkelen i avisa, så han den beste søknad om læreplass noensinne, og gikk til handling. Beslag Consult fikk godkjenning som lærebedrift 2. august og ansatte Morten Holm som lærling den 6 august i fjor. Den strevsomme reisen til skolen er over, nå tar det ca. 5 min. å komme seg på jobb. Vi traff Morten på årets Låsesmedtreff i januar, og fikk selv anledning til å bli kjent med denne entusiastiske låsesmedlærlingen. Bakgrunnen hans er mekanisk grunnkurs, og det tidligere omtalte VK-kurset i el.-mek. Selv om han trivdes ved dreiebenken på el.-mek, og lærte nyttige ting, mener han at dagens utdanning er for dårlig før læretiden i bedrift påbegynnes. På el. - mek. finnes det intet om dørpumper, låssystemer eller lås og beslag, all denne teorien må lærebedriften tilføre. 6 LÅSESMEDEN

7 I utplasseringstiden hos Beslag Consult fikk Morten en motiverende læremester i Pål Frigård, som lærte ham å bygge sylindere og introduserte ham for låssystemenes hemmeligheter. Han la an en god tone fra første stund og inviterte på en pause og en kopp kaffe mellom slagene. Morten tilbrakte dessuten to uker med montører ute på jobb, og to uker på lageret. Også lærerikt, fordi komponentene låsesmeden bruker for sikring er mange, lås og beslagbransjen har et omfattende produktspekter. Morten trivdes godt ute, det var spennende å sette seg i bilen og dra ut på oppdrag. En av ukene jobbet han på prosjekt. Kameratene lurte på om det ikke er kjedelig å skru i utallige dørhåndtak i et stort bygg; de kjenner jo ikke helheten i fysisk sikring, med elektroniske låser og hovednøkler og spenningen ved å få det til å fungere. Folk har respekt for en låsesmed, mener Morten. Vi ordner opp når folk har problemer med en brukket eller mistet nøkkel. Vi skjønner at han har fått god opplæring i bransjens etikk og moral, for han tilføyer kvikt at i slike tilfeller er det nødvendig at kunden kan legitimere seg, og dokumentere at det er hans nøkkel. Kameratene er opptatt av at han skal lære å dirke, men yrkeshemmeligheter læres ikke bort. Noen tjuvtriks har han lært allerede, og står han fast er det greit å spørre en av de andre låsesmedene. Morten trives godt på serviceoppdrag i en av Beslag Consults mange biler. Prosjektarbeid Mye av arbeidstiden tilbringes på prosjekt. Bygninger skal sikres, og arbeidet starter med å studere låsplan, beslagliste og tegning av bygget før befaring. Hvor er det lurt å begynne, hvor er det klart til å begynne, er spørsmål man stiller seg. Det praktiske arbeidet skal også gjøres, og å montere 46 dørpumper etter hverandre er kjedelig. Men, det er godt å bli ferdig, en avsluttet jobb er bra motivasjon, og så kan man drømme seg bort litt i rutinejobbene. Mortens tanker tar av og til en avstikker til fjerne reisemål eller rypejakt med hund, helst en gordonsetter eller irsk setter, det er de beste hundene for rypejakt! Og Morten forteller at hans låsesmedinteresse oppsto da han var i praksisperioden hos Beslag Consult og virkelig ble kjent med et gammelt yrke, hvor håndverkstradisjonene har fulgt med inn i den moderne tid. Et godt arbeidsmiljø og den gode tonen på arbeidsplassen hadde nok også betydning. Han er opptatt av det tekniske ved yrket, liker problemløsning og utfordringer. Det er ikke alltid varene passer sammen, og når nødutstyr blir bestilt etter at alt annet er montert da må man løse problemer og ikke gi opp før man har prøvd. Vi under til slutt på hvor han ser seg selv om 25 år Har du begynt å få grått hår og jobber på Beslag Consult fremdeles? Morten flirer og sier at den som lever får se, men om han er på Beslag Consult, har han nok ikke grått hår, men intet hår, for det er det ingen som har der. Det kan være kjedelig med utallige låsinstallasjoner i et stort bygg, men spenningen ved å få installasjonen til å fungere og tilfredsstillelsen av godt utført arbeid oppveier det. LÅSESMEDEN

8 Logistikk - også for låsesmedvirksomheter Hva kan et lagerstyringsproblem bestå i for en låsesmed? Noen enkle spørsmål kan stilles: Følelsen av manglende kontroll? Hva har vi på lager? Hvor ligger varen? Hva er verdien av lageret? Og er dette riktig disponering av kapitalen vår? Hva er egentlig logistikk? MA-funksjon, lagerstyring og innkjøp, alle ord som inngår rundt temaet. Ordet logistikk betyr regnekunst, og opprinnelsen til vår bruk av ordet er amerikansk. Begrepet logistics ble først brukt av det militære. Gode soldater var viktig, men skulle soldatene gjøre jobben måtte de ha forsyninger: ammunisjon, våpen, kjøretøyer, drivstoff og mat. Arbeidet med å planlegge og gjennomføre forsyningene ble definert som logistikk. Ingen enkel oppgave i krig. I det sivile næringsliv betyr det planlegging og administrasjon av håndtering av materialer og produkter i en bedrift. Det omfatter analyse av alle fysiske forflytninger av en vare fra leverandør via produksjonsleddet til kunder. Planleggingen tar sikte på riktig mengde, av riktig type, på riktig sted, i rett tid. Målet er å gjøre kostnadene så små som mulig ved mer effektiv koordinering av de ulike aktivitetene. Logistikk omfatter både transportplanlegging, materialhåndtering og lagerstyring, og alt skal skje Just in time! Avdekking av lagerstyringsproblem Kjenner du igjen noen av disse eksemplene? Kunden står i butikken, og spør etter en vare. Et øyeblikk, svarer du og forsvinner bak på lageret, hvor Johansen har kontrollen. Hvor ligger varen, spør du, og Johansen starter letingen, finner varen og du kan levere den til kunden. Kunden betaler og går. Dekket fortjenesten kostnaden for tiden det tok for to personer å finne fram varen? Kunden fant varen i butikken, går til kassen og betaler. Neste kunde ønsker samme vare, men det er tomt i hylla. Du vet ikke om varen er bestilt, men tar sjansen, sier at den kommer snart fra leverandøren. Så snart kunden har forlatt butikken, kaster du deg på telefonen og ber leverandøren sende den snarest. Skulle vi hatt noe mer fra samme leverandør? Det ordner Johansen! Hvor mye dyrere er transporten pga hånd til munn hasteordre og mangelfull planlegging? Kunden kommer igjen, men varen har ikke kommet enda: Da har du flere muligheter, svar: Vet ikke, eller skyld på Johansen eller leverandøren din. Det kunden ønsket var å få svar på når varen kommer, fikk han det? Neste gang kunden kommer, har varen kommet. Johansen, hvor ble det av den varen kunden venter på? Ny leting osv. Når samme avvik gjentas gang etter gang og ingen gjør noe med det, mangler det sikkert systemer for å avdekke dette. Vi vet det er feil, men vi klarer ikke rydde opp. Hvordan ser lageret ditt ut? Alle varer er pent på plass, Johansen har full kontroll! Det rare er ofte at selv uten adressesystem og merking så vet faktisk Johansen hvor varene ligger allikevel, men problemet er at ingen andre vet det. Johansen er en nøkkelperson og alle maser på Johansen. Han blir også en flaskehals, for man kan jo ikke beklage overfor kunden at dessverre, Johansen er syk i dag! Sørg for at Johansen kunnskaper blir tilgjengelig for flere! Eller står det masse varer på gulvet, esker som ikke er åpnet, og ingen har tid til å rydde på plass? Ustruktur medfører ikke bare dyrere varer, men også mertid på salg og håndtering, kvalitetsfeil, og misnøye hos kunde kort sagt en rekke skjulte kostnader som er vanskelige å tallfeste. Kostnader Og så til det mest sentrale, hva koster det å ha et ustrukturert lager? En ting er den bortkastede tiden på å finne varen, hva med alle de varene på lager som ikke selges, eller som noen har kjøpt inn i god tro? La oss i hvert fall konstatere at lagerkostnader er 15% når det er struktur, graden av ustruktur påvirker denne prosentsatsen negativt. Lagerverdien hos oss er? og 15% minimum av dette utgjør? Johansen da? I den grad du nå kjenner igjen noen av situasjonene som er omtalt, nærmer du deg beslutningen om å få struktur på Logistikk har blitt en sentralt oppgave for moderne bedrifter, for å få en effektiv strøm av varer og tjenester fra innkjøp til markedsføring og salg. Mellom disse endepunktene finnes mange ledd i det som gjerne kalles verdikjeden: Innkjøp, produksjonsplanlegging, effektivt lagerhold og effektiv lagerlokalisering. Foto: S. Skovdahl. lageret, på vareflyten, på bestillingene og i butikken. Ja vel, hva gjør vi med dette? Egentlig er det bare ett svar på spørsmålet: Ta tak! Ikke når du får tid, men nå! Hva er det ellers du gjør som er viktigere, dag etter dag? Skaff oversikt over mengden av avvik, og beregn alle kostnader. Vurder hvorfor avvikene ikke hittil er korrigert, vurder lønnsomhet av tiltak, og gjennomfør på fornuftig måte. Du kommer ikke utenom styringsverktøy på data, og det kan være lurt å melde seg på kurs i Logistikk når slike tilbys fra dataleverandører, eller andre med kompetanse på området. Vurder bistand og råd fra andre, også eksterne eksperter, som på kort tid tar tak i akkurat de punktene som skaper problemer, anbefaler løsninger ut fra liknende hos andre. Lykke til! Denne innføringen i temaet logistikk er hentet fra kurs i Logistikk holdt på Låsesmedtreff 2002, hvor Sveinung Skovdahl, Sikkerhetsgrossisten AS, var foreleser. Vi har også hentet noe informasjon fra RED. 8 LÅSESMEDEN

9 SIKKERHETSGROSSISTEN AS I Askim, ikke så langt fra svenskegrensa, finner vi lokalene til Sikkerhetsgrossisten AS. Navnet sier mye, her er det sikkerhet og grossistvirksomhet det handler om. Firmaet startet opp i januar 2000, med primærområdene nøkkelemner og tilbehør. Sikker-hetsgrossistens målsetning er å ha et produktspekter som de selv kan og behersker, og på den måten bli en etablert og akseptert leverandør. Vi er fire eiere og to arbeidere, sier Per Rasmussen (44) og Sveinung Skovdahl (52), to blide karer med mye lås-og beslagkunnskap, som både er arbeidere og eiere. Foto: M. Jensen Kjøp, salg og distribusjon av varer og tjenester til sikkerhetsbransjen er forretningsideen, samt å være et selskap som kjenner kundens behov og krav. I starten var det mye beslag for dør og vindu og nøkkeltilbehør det dreide seg om. Samt et agentur for sikkerhetsplomber, SecuStrip. Hengelås og bredt spekter av beslag og rimelig håndverktøy er det riktig produktspekter for låsesmeden, har man erfart. Sikkerhetsskap, brannskap, nøkkelskap, nøkkelsafer og låsbare postkasser er et voksende område, med en økning på skap siste år. Sikkerhetsgrossisten har god bredde på leverandørsiden og godt kontaktnett, og skaffer spesialprodukter ved behov. De er nøye med å presisere at de er grossister og ikke direkte leverandører. Sikkerhetsgrossisten tilbyr et bredt sortiment på skapsiden, og er å regne som spesialister på FG godkjente og brannklassifiserte dokumentskap. De leverer nøkkelskap som er forberedt for systemsylindere og forteller om suksess med en serie av forskjellige typer skap. De nye digitale nøkkelskapene fra HPC, hevdes å være den beste løsningen for oppbevaring av nøkler, fordi den åpnes med kodetastatur. Den digitale kodelåsen har tre sikkerhetsnivåer og inkluderer to nivåer for adgang, innebygget reprogrammering, brukerindikering og automatisk låsning. Enheten er operert med batteri og krever ingen ledninger eller sentral prosessor. Sikkerhetsgrossisten distribuerer HPC dirkeverktøy, og er nøye på å kun selge til låsesmeder, redningsbransjen, Viking og Falken. Man har også inngått avtale om å representere Trade Security og deres produkter i Norge. Dette drives som et varehotell med innkjøp, lager og distribusjon til låsesmeder i Norge. Lageret består av sikkerhetsprodukter som elektro-magnetiske låser (AVOCET), dørlukkere og slagdørsautomatikk (DORMA), espagnoletter (FIX), elektriske sluttstykker (ELOK). Dette er relativt nytt, men har hatt en sterk vekst i år. Se for øvrig for mer produktinformasjon. Ikke bare produkter Per Rasmussen og Sveinung Skovdahl hos Sikkerhetsgrossisten hevder at tilgjengelighet, høy service og riktig leveringstid er vesentlige områder for å opparbeide en lojal og stabil kundebase. Pris er nok viktig, men ikke primært, mener de. De har lang erfaring i bransjen, Per fra TrioVing og Copiax, og Sveinung som i 25 år har jobbet med håndverksleveranser, 12 år i lås og beslagbransjen. På sine besøk til låsesmeder rundt om i Norge, deler de villig sin kunnskap og kompetanse, og er flinke til å gi gode råd og svar, sies det. Med sine mange år blant låsesmeder har de opparbeidet kunnskap på flere områder; de snakker varmt om organisering, ledelse og strategi for låsesmedvirksomheter, og tar gjerne konsulentoppdrag for å bistå med driften. Ved årets Låsesmedtreff sto Sveinung Skovdahl ansvarlig for et innføringskurs i lagerstyring og logistikk for NLs medlemmer. Sikkerhetsgrossisten er samarbeidspartner med foreningen Norske Låsesmeder, og en interessant leverandør for NLs medlemmer nye og alternative produkter. M. Jensen LÅSESMEDEN

10 Dette lurer vi på Overdragelse av virksomhet SPØRSMÅL FRA En eier av en mindre bedrift skal i nær fremtid overføre virksomheten til en ARBEIDSLIVET annen innehaver som følge av et salg. Den aktuelle kjøper har imidlertid forutsatt at noen av de ansatte må sies opp kontrakt Endring og heving av lære- før overdragelsen eventuelt kan finne Mange bedriftsledere i mindre bedrifter sted. Selgeren er i tvil om det er saklig har tatt kontakt for å bli informert om å si opp ansatte i en slik situasjon, og regelverket vedrørende endring og ber derfor om en kort redegjørelse når heving av lærekontrakt. det gjelder gjeldende rett på dette området. Han ønsker også å bli orientert om de ansattes rettigheter vedrø- Bestemmelser om lærlinger er regulert i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). I 4-1 er det definert hvem som er rende lønns- og arbeidsvilkår etter overdragelsen. Bedriften er for øvrig lærling: ikke bundet av tariffavtale. Lærling er etter denne lova den som spørsmål. Overdragelse av virksomhet er regulert i arbeidsmiljølovens (aml.) 73 A- fagprøve eller sveineprøve i fag som har har skrive ein lærekontrakt med sikte på E. Bestemmelsene er en tilpasning til læretid etter forskrifter gitt med heimel i EØS fra 1. januar 1994, og de skal sikre 3-4. at de ansatte ikke mister sine rettigheter Det følger av 4-2 første ledd at i forbindelse med at en virksomhet overføres til ny innehaver. med de rettigheter og plikter som følger lærlingen er arbeidstaker i bedriften, Disse bestemmelsene kommer til av lover og tariffavtaler, jfr. likevel 4- anvendelse ved overføring av virksomhet eller del av virksomhet til annen nedenunder. 6 siste ledd, som det vil bli redegjort for innehaver som følge av overdragelse, jfr. Når læretida etter kontrakten er 73 A. Bestemmelsene gjelder alle typer over, faller arbeidsavtalen bort. Dersom virksomheter som omfattes av arbeidsmiljøloven. Virksomheten må være den en ny arbeidsavtale bli inngått, jfr. 4-2 lærlingen skal fortsette i bedriften, må samme også etter overføringen, for at annet ledd. Det skal i følge 4-5 første det skal være overføring av virksomhet. ledd opprettes skriftlig lærekontrakt I følge uttalelser fra EU- domstolen er mellom lærebedrift og lærlingen når det avgjørende at virksomheten bevarer læreforholdet starter. For å bli gyldig må sin identitet, og det må konkret avgjøres kontrakten godkjennes av yrkesopplæringsnemnda, og den får da virkning fra etter en helhetsvurdering av de relevante fakta. den tid arbeidsforholdet tar til, jfr. 4-5 Når det gjelder oppsigelsesvernet annet ledd. ved overføring, fremgår det av 73 C at Lærekontrakten kan heves av partene dersom de er enige om det, og etter overføring til annen innehaver som nevnt i 73 A, ikke i seg selv er grunn at lærebedriften har orientert yrkesopplæringsnemnda skriftlig om det, jfr. 4- for oppsigelse fra tidligere eller ny innehaver. Oppsigelse kan imidlertid skje på 6 annet ledd. I h. t. 4-6 tredje ledd kan annet grunnlag. kontrakten heves av både lærebedriften Konklusjonen blir at hvis det og av lærlingen etter samtykke fra yrkesopp-læringsnemnda dersom: gjennomføres oppsigelser som kun skyldes overføringen, er det i strid med A. Den andre parten gjør seg skyldig i ovennevnte regler. Oppsigelsene skal vesentlige brudd på pliktene sine i kjennes ugyldige av domstolen. arbeidsforholdet Tidligere innehavers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overføringen finner sted, overføres til den nye innehaver, jfr. 73 B nr. 1. Rådgiver cand. jur. Odd Bjørnås, Håndverksbedriftenes Landsforening (HBL)- tilsluttet NHO - svarer på arbeidsrettslige B. Lærlingen eller lærebedriften viser seg ute av stand til å holde frem i læreforholdet. C. Lærlingen skriftlig sier fra at det er en urimelig ulempe for han eller henne å fortsette ut kontraktstiden. Det følger av 4-6 fjerde ledd at yrkesopplæringsnemnda avgjør i tilfelle når læreforholdet skal avsluttes. Av 4-6 siste ledd fremgår det at læreforholdet ikke kan endres eller heves på annen måte enn etter denne paragrafen. Unntak gjelder for lærlinger som har prøvetid etter 4-5 tredje ledd. I følge 4-5 tredje ledd skal lærlinger som har fylt 21 år og som inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift, ha en prøvetid på seks måneder. Skriftlig kontrakt må i slike tilfeller opprettes senest en måned etter at læreforholdet tok til. I prøvetiden kan både lærebedriften og lærlingen si opp læreforholdet. Reglene i arbeidsmiljølovens 58 og 63 gjelder også når lærlingen ikke er skriftlig tilsatt på en bestemt prøvetid. Avslutningsvis nevnes for oversiktens skyld at i 3-5 er det tatt inn bestemmelser om fag - og svenneprøve uten læreforhold og skole- den såkalte praksiskandidatordningen. Her fremgår det at det er mulig å ta fag- og svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25 % lengre enn den fastsatte læretida, i særlige tilfeller kan kortere praksis godkjennes. Når det gjelder denne ordningen, dreier det seg ikke om forhold hvor lærekontrakt er inngått, slik at ovennevnte regler kommer ikke til anvendelse. 10 LÅSESMEDEN

11 MLA/ELF Locksmith Convention 2002 Master Locksmith Association, MLA, i England var vertskap for den årlige ELF Locksmith Convention. Tradisjonen tro var det kurs og utstilling samt sosiale begivenheter på agendaen, og engelskmennene hadde valgt Donington Park i Derby som åsted. England i april er vårvakker, det kryr av påskeliljer og krokus og blomstrende trær og busker langs veiene. Jeg hadde gleden av å representere NL ved Locksmith Convention, som i år ble arrangert Undertegnede la med godt mot i vei til fots fra hotellet for å besøke utstillingen. Jeg brukte nok en time, langs grøftekanten ved en tett trafikkert riksvei. En kort spasertur var jeg blitt forespeilet, og gleden var stor da jeg endelig så dette banneret. Siden jeg ikke er låsesmed, var det mange helt ukjente navn for meg, men også noen mer hjemlige som er hyggelig å treffe i utlandet. Det var lett å finne fram, utstillerne var som små butikker i en handlegate. Tekst og foto: M. Jensen for 11. gang. Donigton Park er en godt kjent racerbane i England og det var utstillingsområdene i tilknytning til denne, MLA hadde valgt. Utstillere var mange, drøye 60 leverandører og produsenter kunne treffes i tre dager til ende. Utstillingshallen var så stor at lyden fra folkene som var der nesten ble borte, og det virket det som det var lite mennesker tilstede. Men de fleste standene hadde godt besøk, og sa seg fornøyde med responsen. LÅSESMEDEN

12 ELOK Låsproduksjon AS Elok Låsproduksjon er et ungt men innovativt firma, etablert av Jan Erik Høgli. I et marked som stort sett er dominert av store aktører, må vi anta at mot og tro er grunnleggende drivkrefter i tillegg til bransjekunnskap. Produktutviklingen av elektriske sluttstykker og låser startet i 1995, og i 1998 hadde man produkter klare for salg på det norske markedet. Vi besøkte den lille, norske låsprodusenten i Asker. Fra venstre: Bjarne Nissen, Aslak Eikeland og Arvid Høgli trives godt i låsfabrikken i Heggedal.. Litt annerledes løsninger og konstruksjoner er Eloks kjennetegn, og de ble tidlig lagt merke til da produktene ble lansert i låsbransjen. Vi festet oss spesielt med to ting; lavere lagerhold og rustfrie deler. Vi kunne ha mindre varer på lager, fordi sluttstykkene fungerte på flere spenningsnivå, taklet både AC og DC, og hadde innbygget summer som kunne skrus av og på. Ellers var alle deler rustfrie. Dette var nyheter som ble godt mottatt. Markedet, blant andre NLs medlemsbedrifter, har bevisst blitt benyttet i produktutviklingen. Justeringer og prøving er vel en del av alle produktutvikleres liv. Hittil har nesten alle forslag til forbedringer blitt tatt til følge, for eksempel har det elektriske sluttstykket 301 fått 17 forbedringer fra starten, og den 18. følger over sommeren, da strømforbruket senkes vesentlig. Forbedret produksjonsflyt Produksjonen flyter godt nå, sier Jan Erik Høgli, men slik har det ikke alltid vært. Produktene har gjennomgått forskjellige utviklingstrinn, og har ikke alltid vært like problemfrie, men et godt faglig samarbeid bl. a fra NLs medlemmer, har gitt resultater. Etter fire års drift er perioden med barnesykdommer overstått, og det har blitt lettere å produsere. Delene passer godt sammen, noe som gir en god leveringsevne - varer leveres over natta. Vi er små, men har ekte norske produkter og god leveringsevne, smiler Jan-Erik Høgli; produktutvikler, administrerende, selger og også produksjonsarbeider. 12 LÅSESMEDEN

13 Innpressing av låsdeler Salget foregår primært til grossister, men man har også noe direktesalg til låsesmeden. Om-setningen i 2001 ble to millioner, og man håper på en økning til tre millioner i inneværende år. I 2001 begynte man en forsiktig eksport til Danmark, og håper på å komme i gang med Sverige i år. Et felles problem for alle markedene er at det ikke finnes noen standard på utfresningsmålene. Dette har Elok nå tatt konsekvensen av, og er i gang med å produsere sluttstykket 375, som har samme utvendige mål som markedslederen, Solid 70. Allsidig gründer Småbedriftsledere har alltid mange jern i ilden, så også Jan Erik. Han må gjøre alt. Arvid Høgli produserer elektromagneter Elektrisk sluttstykke nr 301 og 302, som er normal og omvendt funksjon. 303 og 304 er de samme sluttstykkene med låsfallekontakt. Låsfallekon-taktene er helt berøringsfrie; de er magnetbrytere som aktiveres av låsens falle. Alle disse sluttstykkene fungerer på 8-30Volt AC/DC. Sluttstykkene kan enkelt endres fra normal til omvendt funksjon. Til sluttstykkene finnes det nå 29 forskjellige stolper og dekkskilt, og i det siste har det kommet en rekke underlagsstolper for aluminiumsprofiler fra Schuco, Sapa og Wicona. Produktutvikling, produksjon, administrasjon, salg og markedsføring. Han synes at grunderfasen har vart lenge nok, og håper at en omsetningsøkning vil åpne for muligheter for å øke mannskapet. En person som har bakgrunn fra låsesmedfaget hadde passet fint på laget. Da kunne han få mulighet til å konsentrere seg om litt færre gjøremål. Det meste av deleproduksjonen er satt bort til underleverandører. Delene laserskjæres, stanses eller støpes. Men produktutvikling, delebearbeiding, produksjon av elektromagneter, overflatebehandling (tromling for avgrading og polering), sammenstilling og sluttkontroll skjer hos Elok. De er fire stykker, tilsammen 2,5 årsverk, og det er en god stemning i de ca. 200 kvadratmeterne i landlige Heggedal. Er du i nærheten en dag, ta deg tid til en tur innom Elok Låsproduksjon. Enten for en hyggelig prat eller for å bli mer kjent med produktene og bedriften. Det tar 30 minutter fra Oslo sentrum, og du er hjertelig velkommen, hilser Jan Erik! PRODUKTER ELOK 375 er et elektrisk sluttstykke med de samme utvendige målene som Solids 70- serie, men som i tillegg fungerer fra 12-30Volt AC/DC og har normal og omvendt funksjon på samme sluttstykket. Lydgiver og låsfallekontakt er standard, og alle deler er i rustfritt stål. Elektrolåsen 201 er en elektromekanisk smekklås med et nytt og interessant låsprinsipp. Låsen har vertikal reile, noe som gir meget høy sikkerhet. Den virker på 12/24V AC/DC, og har all elektronikk inne i låskassa ingen ekstern boks. Låsen har også innebygde magnetkontakter som registrerer om døra er åpen eller låst. Men dette utradisjonelle låsprinsippet har ikke helt slått an, så salget har ikke tatt av på denne - enda? Se for øvrig for mer produktinfo. LÅSESMEDEN

14 Godkjente firmaer pr. 1. juli 2002 ALTA Thermoglass AS Betongvn. 1, Pb Elvebakken 9501 Alta Tlf Fax ARENDAL Arve Karlsen Pb. 1630, 4857 Arendal Tlf Fax ASKER Låsservice AS Billingstadsletta 14, Pb Billingstad Tlf Fax BERGEN Bergen Låsservice Kollåsen 1, 5095 Ulset Tlf Fax Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS Fabrikkgt. 3, 5059 Bergen Tlf Fax Døgnservice: Låsmesteren AS Kanalveien 54, Pb. 312, 5068 Bergen Tlf Fax Låsservice A/S Strandgt. 212, Pb. 1846, 5024 Bergen Tlf Fax BODØ Låssenteret Bodø AS Storgt. 25, 8006 Bodø Tlf Fax BÆRUM Låsbua A.S Elias Smiths vei 26, 1337 Sandvika Tlf Fax DRAMMEN Låsgruppen Drammen AS Nedre Storgate 37, Pb. 454 Brakerøy 3002 Drammen Tlf Fax Møller Undall AS Hamborggt. 21, Pb Drammen Tlf Fax ELVERUM Lås & Sikring AS Per Sivles vei 38, Pb Elverum Tlf Fax FREDRIKSTAD Fredrikstad Butikkmontering Lås og Nøkkelservice AS Sjømannsgt. 15, 1607 Fredrikstad Tlf Låsgruppen Fredrikstad AS Stabburvn. 16, Pb. 724 Lisleby 1616 Fredrikstad Tlf Fax GJØVIK b&t Låsservice as Østre Toten vei 35, 2816 Gjøvik Tlf Fax Låssmeden Gjøvik AS Alfarvn. 22, 2816 Gjøvik Tlf Fax HALDEN Låsgruppen Fredrikstad, avd. Halden Oscars gt. 1, 1771 Halden Tlf Fax HAMAR b&t Låsservice as Hamar Pb Midtstranda, 2306 Hamar Tlf Fax b&t Låsservice as Furnesveien 81-83, Pb Hamar Tlf Fax HARSTAD Låsservice Nor as Mercurvn. 6, 9408 Harstad Tlf Fax HAUGESUND Glass & Låsservice as Karmsundgt. 176, Pb. 63, 5501 Haugesund Tlf Fax Sikring & Låsservice A/S Raglamyrvn. 11, Pb Haugesund Tlf Fax HOKKSUND Eiker Lås-service AS Sundmoen Næringsområde 3301 Hokksund Tlf Fax Servicetlf HØNEFOSS Brann & Låsservice Hauggt. 10, 3513 Hønefoss Tlf Fax JESSHEIM Lås & Prosjektservice Pb. 41, 2051 Jessheim Tlf Fax KONGSBERG Byggsikkerhet A/S Herman Foss gt. 3, 3611 Kongsberg Tlf Fax KONGSVINGER Ingeborg Beslag & Låssystemer Storgt. 2-4, 2212 Kongsvinger Tlf Fax KRISTIANSAND Lås & Nøkkel service Rådhusgt. 55, P.b Postb Kristiansand Tlf Fax KRISTIANSUND Norsk Låsservice AS Industrivn. 13, 6517 Kristiansund Tlf Fax LARVIK Låsesmeden Larvik AS Olavs gt. 5, 3256 Larvik Tlf Fax Servicetlf LILLEHAMMER b&t Låsservice Lillehammer as Korgvn. 33, 2609 Lillehammer Tlf Fax LILLESTRØM Karl Jensen Lås og Nøkkel service Nittedalsgt. 12, Pb Lillestrøm Tlf Fax LOFOTEN Låseservice Havnegt. 13, Pb. 74, 8377 Gravdal Tlf Fax MO I RANA Nordland Lås & Sikkerhet AS Ranheimgt. 10, Pb. 528, 8601 Mo Tlf Fax MOLDE Norsk Låsservice AS Fannestrandvn. 49 B, 6415 Molde Tlf Fax MOSS Lexow A/S, avd. Lexow Låsservice Storgt. 9, 1531 Moss Tlf Fax Vakttlf Moss Låsservice Skoggt. 2, 1530 Moss Tlf Fax MYSEN El-LÅS AS Vandugbakken 7, 1850 Mysen Tlf Fax NAMSOS Lås & Sikring AS Abel Meyers gate 21, 7800 Namsos Tlf Fax NITTEDAL Myhre Lås og Mekaniske Verksted as Sørliveien 2, Pb. 66, 1482 Nittedal Tlf Fax ODDA Glass & Låsservice A/S Bustetungt. 4, 5750 Odda Tlf Fax OSLO Alarm & Låsservice - Rolf A. Hemer Sannergt. 32, Pb Rodeløkka, 0501 Oslo Tlf Fax Eiendomssikring A/S Strømsvn. 266, Pb. 51 Alnabru, 0614 Oslo Tlf Fax Groruddalen Låsservice Bergensvn. 4 B (Grorud Senter), 0963 Oslo Tlf Fax Låshuset Larsens Eftf. AS Dronningens gt. 32, 0154 Oslo Tlf Fax Låsmester 1 Kjølberggt. 23, 0653 Oslo Tlf Fax Døgnvakt Låsspesialisten AS Grefsenvn. 15, Pb Torshov, 0401 Oslo Tlf Fax Låssystemer A/S Tvetenvn. 164, Pb. 46 Tveita, 0617 Oslo Tlf Fax Låsgruppen Oslo AS Essendropsgt. 7, Pb Maj., 0301 Oslo Tlf Fax Møller Undall AS Tvetenvn. 152, 0671 Oslo Tlf Fax Norsk Nøkkelservice A/S Sinsenvn. 4, 0572 Oslo Tlf Fax R. Nygaard A/S Lås og Nøkkelservice Bernt Ankers gt. 4,0183 Oslo Tlf Fax Oslo Lås og Nøkkelfix AS Jens Bjelkes gt. 37, Pb Tøyen, 0608 Oslo Tlf Fax Safe Tec A/S Lås- & Nøkkelservice Thv. Meyers gt. 58, 0552 Oslo Tlf Fax Servicesentralen Lås og Nøkkel A/S Neuberggt. 21, 0367 Oslo Tlf Fax Vakt Service Alarm & Lås AS Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo Tlf Fax Døgnvakt Vrio Lås & Nøkkel A/S Chr. Krogs gt. 2, Pb Grønl., 0134 Oslo Tlf Fax PORSGRUNN Brann- og sikringservice AS Gimlevn. 1, 3915 Porsgrunn Tlf Fax SANDEFJORD Lås & Prosjektservice AS Raveien 224, 3242 Sandefjord Tlf Fax Låsgruppen Drammen AS, avd. Sandefjord Nedre Movei 4, 3215 Sandefjord Tlf Fax SARPSBORG Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice Pellygt. 32, 1706 Sarpsborg Tlf./fax SKIEN Låshuset AS Postboks 1024, 3704 Skien Tlf Fax STAVANGER Låsgruppen Stavanger AS Forusbeen 80, 4033 Stavanger Tlf Fax Marvik Service AS Rektor Steens gt. 30, 4010 Stavanger Tlf Fax SANDNES Sikring & Låsservice Stavangervn. 36, 4313 Sandnes Tlf Fax STEINKJER Følstad & Jørgensen A/S Sjøfartsgt. 3, 7725 Steinkjer Tlf Fax STRØMMEN Romerike Lås-Service Stasjonsvn. 20, 2010 Strømmen Tlf Fax TROMSØ Nøkler & Lås AS Storgt. 110, 9008 Tromsø Tlf Fax Tromsø Låsservice AS Strangt. 144, 9008 Tromsø Tlf Fax TRONDHEIM Beslag-Consult A/S Industrivn. 57, 7484 Trondheim Tlf Fax Låsgruppen Trondheim AS Olav Tryggvasons gt. 30, Pb. 2577, 7413 Trondheim Tlf Fax SystemSikring A/S Klæbuvn. 138, Pb Tempe, 7438 Trondheim Tlf Fax TØNSBERG Alarmkompaniet A/S Tordenskioldsgt. 1, Pb. 561, 3101 Tønsberg Tlf Fax Vakt Service Alarm & Lås Vestfold AS Kilengt. 10, 3117 Tønsberg Tlf Fax VERDAL P. A. Elektro AS Asbjørnsens gt. 1, 7650 Verdal Tlf Fax ÅLESUND Møre Beslag A/S Moa Syd, Pb Spjelkavik, 6022 Ålesund Tlf Fax ÅS Follo Lås og Glass-sikring AS Østensjø, 1430 Ås Tlf Fax Medlemmenes e-post og finner du på

15 NØKLER & LÅS god, gammeldags familiebedrift Fra starten av Rep en med en drøm og en månedslønn i en gammel stall høsten 1990, har det vokst fram en komplett låsesmedvirksomhet i Tromsø. Jann Klo utførte den gang reparasjoner av diverse småting, bl. a. låser, og slipte kniver og nøkler. Etter hvert ble det mer og mer nøkler og lås, og mindre tid til andre småreparasjoner. I 1998 bestemte han å satse kun på lås, og navnet ga seg selv: Nøkler & Lås. Mye godt har kommet fra dem som har startet i en stall.. Helt nord i Storgata finner vi NL medlemsbedriftens lokaler, med butikk, administrasjon, lager, systemproduksjon og verksted. En stadig økende etterspørsel etter låsesmedtjenester har gitt en tidobling av omsetningen siden starten. For tolv år siden sto jeg alene på 16 m 2 og solgte nøkler, forteller Jann, og lengre hadde jeg ikke planlagt. Og nå? Seks ansatte, tre av oss er NL medlemmer, vi er godkjent lærebedrift i låsesmedfaget, og har for tiden en lærling Jeg startet med en drøm og en månedslønn for tolv år siden, sier Jann Klo. Stesønnen Andreas Setting (til venstre) og sønnen Robin Klo er kjempestolte over det fatter n har fått til! hos oss. Jeg gleder meg over tilværelsen! I januar i år ble Nøkler & Lås nominert til Årets Handelsbedrift i Tromsø. Det var ti nominerte, og vinneren ble en familiebedrift, som i løpet av tre generasjoner er bygget opp til et fantastisk supermarked. De har hatt hundrevis av kunder alle disse årene, så det skulle nesten bare mangle at de ikke vant. De fortjente det. For oss var det en seier bare å bli nominert, uttaler Jann. Kunnskap og ansvar har gått i arv til neste generasjon, og Nøkler & Lås er en rendyrket familiebedrift. Jann Klo har overlatt eierskapet og det største ansvaret til sønnen Robin, stesønnen Andreas, som begge er NL medlemmer, og datteren Hege. Jeg er på avtagende og ungene på stigende, mener Jann, og hevder selv at han er syvende far i huset. Nøkler & Lås ble medlemmer av foreningen Norske Låsesmeder 1. januar 2001, og utfører konsulenttjenester, produserer egne låsesystemer, selger beslag til alt fra store bedrifter til privatpersoner, de sliper nøkler og monterer og utfører service på lås og beslag. De er MU-partnere, og får gjennom dette konseptet god hjelp til å finne løsningsforslag som ivaretar alle krav til forskjellige typer dører, kombinasjonen av offentlige forskrifter og forsikringskrav, og ikke minst de forskjellige brukernes krav til funksjonalitet. Oppdragene strømmer på - store og små - kan det bli bedre? Det eneste jeg ber om nå, for å fortsatt være verdens lykkeligste mann er LEVEDAGER, sier den livsglade og trivelige låsesmeden i Tromsø, M. Jensen Alle fotos: Nøkler & Lås AS. LÅSESMEDEN

16

17 PRODUKT NYTT SIS stolper til Solid 70 serie el-sluttstykker. To Nye typer SIS-stolper til Solid 70 serie el-sluttstykker: TrioVing 750 forlenget SIS-stolpe som passer til Solid 570 og 571. Denne stolpen er forlenget slik at man må frese ut 30mm på lengden i forhold til standard SIS. Solid 750 standard SIS-stolpe som passer til Solid 70 og 71 Elektriske sluttstykker for glassdører TrioVing tilbyr elektriske sluttstykker for enkle og doble glassdører for dobbel glassdør, 914 for enkel glassdør m/5511 sylinder og 934 for enkel glassdør uten sylinder. På 914 varianten m/sylinder må man velge slagretning. Variantene som vil bli lagervare er i 24VDC, for 10mm glass og omvendt funksjon. R R Solid 750 TrioVing ,5 103,5 94,5 68,5 139,5 103,5 94,5 68,5 28,5 28, Nye stolper fra Solid til Schuco dørprofiler TrioVing kommer med en ny serie stolper til Solid el-sluttstykker som er laget i samarbeid med Schuco dørprofiler. Alle stolpene passer til S65 og S50N profiler. 545 stolpene passer til Solid 14 serien el-sluttstykker. (Enkle) 745 stolpen passer til Solid 70 serien el-sluttstykker. (Standard) 845 stolpen passer til Solid 141 serien el-sluttstykker (ekstra kraftige) LÅSESMEDEN

18 DORMA Norge A/S Brobekkveien 100 PB 195 Alnabru 0614 OSLO Tel Faks Internett:

19 PRODUKT NYTT BC605: Vandalsikker berøringsfri kortleser Stadig flere bedrifter ønsker adgangskontroll med høy sikkerhet, som skal være bekvem samt brukervennlig. Dette har gjort at markedet for berøringsfrie kortlesere har økt den siste tiden. For å imøtekomme disse kravene har Bewator utviklet en helt ny vandalsikker berøringsfri kortleser for Bewacard 640 og Bewapass/Entro; BC605. Den nye leseren er utført i mørkgrå robust metallkapsling med slagfast plastfront, og har følgende mål: 128 x 100 x 15 mm (hxbxd). Den kan monteres inne- eller utendørs, og har en leseavstand på opptil ca. 25 cm. En av fordelene med berøringsfri teknologi, er at kort og brikker kan leses uten å være i direkte kontakt med kortleseren. Dessuten slipper man slitasje på kort, noe man har med magnetsripelesere. produktkatalog på Internett Årets produktkatalog fra MU er nå tilgjengelig på Katalogen finnes under Produk-tene i hovedmenyen, og den inneholder samtlige produkter fra papirutgaven, med informasjon om bruksområde, funksjon, utførelse samt bilde. Noen nyheter i årets utgave: Låskasser, dørvridere, vindusvridere, håndtak og motorlåser. Ønsker du å bestille årets produkt-katalog kan dette også gjøres på Internett eller ring Møller Undall AS tlf Nyhet fra Kaba: Låssylinder med all elektronikk i sylinderenheten Compact er en ny sylinder i serien Elolegic fra Kaba, og kommer som ovalsylinder i be-gynnelsen av neste år. Sylinderen er bygget opp på ExperT systemet og integreres i Elolegic serien uten begrensinger. E-senteret kan leveres med eller uten kalender-funksjon. Compact vil være leveringsklar i begynnelsen av Mer info om Kaba Elolegic se Nye produkter fra Boyesen & Munthe Master Cuff; håndjern for låsing av f. eks en tråsykkel til et parkeringsautomat (rund stang). Lette handjern, med høy sikkerhet. Master Python sykkellås; wire m/justerbar lengde. Wire låsbar hvor man kan justere wirelengden med låsen. LÅSESMEDEN

20 BRANSJE NYTT Hold oppgang og bakgård stengt Påsatte branner skyldes ofte personer som har ugyldig adgang til oppganger, bakgårder og søppelrom. Hold disse låst på en slik måte at beboerne og besøkende med lovlig ærend får det bekvemt, og alle andre holdes ute. La port telefoner, kodelåser og elektriske låser sørge for at uvedkommende ikke kommer inn. NLs medlemmer tilbyr et rikholdig utvalg av elektromekaniske låsesystemer, og porttelefoni med både lyd og bilde. I tillegg til tradisjonelle systemer med kabling til hver leilighet har Bewator, en av Europas største produsenter av kodelåser og porttelefoner, et interessant produkt, Telecode. Det er et moderne porttelefonsystem som består av to deler. Telecodes viktigste egenskap er at den benytter det eksisterende telenettet. Den store fordelen er at du både kan svare og åpne døren ved hjelp av din vanlige telefon. Du trenger verken å installere spesielle svarapparater eller trekke kabel til hver leilighet. Å utnytte teleteknikken betyr ikke bare lave installasjonskostnader og nye muligheter til flere funksjoner. Du sparer også penger på framtidig service. Du kan eksempelvis åpne døren for naboen som skal vanne blomstene mens du sitter på ei strand i Syden du har følgelig viderekoblet telefonen din til mobilen. Systemet har store muligheter for både bedrifter og til boligformål og har kodelås og mange avanserte tilkoblingsmuligheter: Håndterer opp til 6 portapparater Håndterer opp til 300 telefonnummer Ny lagersjef i Møller Undall, avd Oslo Ny lagersjef i Møller Undall, avd Oslo heter Eivind Skjollby. (32) Han har relevant arbeidspraksis fra ASSA, TrioVing, R.Bergersen og Copiax. 99 koder Innebygd ukeur med 99 tidssoner Menyorientert programmering Fjernprogrammering via telefon eller PC / modem. B.E.Hveding Kaba Abax blir Kaba Fra og med 11. februar har Kaba Abax AB endret navn til Kaba AB. Dette er et ledd i å forsterke Kaba markenavn. 20 LÅSESMEDEN

Dørvridere. www.mu.no Tlf: 06866

Dørvridere. www.mu.no Tlf: 06866 Dørvridere www.mu.no Tlf: 06866 Dørvridere Møller Undall produserer egne dørvridere og fører et komplett utvalgt for privat og offentlig bruk. Dørvridere kategoriseres innledningsvis i grupper for utvendige

Detaljer

KABA Elolegic. en innovasjon innen elektromekanisk låsing. www.mu.no Tlf: 06866

KABA Elolegic. en innovasjon innen elektromekanisk låsing. www.mu.no Tlf: 06866 KABA Elolegic en innovasjon innen elektromekanisk låsing www.mu.no Tlf: 06866 KABA elolegic sikkerhet og fleksibilitet KABA elolegic er et perfekt låssystem for deg som ønsker - å slette nøkler på avveie

Detaljer

www.norsk-lasservice.no

www.norsk-lasservice.no Dørautomatikker Kodelåser Adgangskontroll, kortproduksjon Lås og beslagprodukter Nøkkelskap Elektromekanisk avlåsning Porttelefon-systemer Rømningsdørteknikk Postkasser Fast/rulle-gitter Dører og vinduer

Detaljer

Har du god nok avlåsning i din bolig?

Har du god nok avlåsning i din bolig? Har du god nok avlåsning i din bolig? Det tar mellom 15 og 20 sekunder å bryte seg inn i en dårlig sikret bolig... Sikkerhet er god økonomi TrioVing Maxi FG-godkjent komplett sikkerhetslås. Gir deg maksimal

Detaljer

TrioVing dp og dp CLIQ

TrioVing dp og dp CLIQ TrioVing dp og dp CLIQ Avansert låssylinderteknologi ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Teknologi i system Låssylinderen er låsens hjerne; den utskiftbare komponenten som kontrollerer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon ELOK Låsproduksjon AS s. 3. Elektrisk sluttstykke 301-304 s. 4-5. Elektrisk sluttstykke 301-304M s.

Innholdsfortegnelse. Introduksjon ELOK Låsproduksjon AS s. 3. Elektrisk sluttstykke 301-304 s. 4-5. Elektrisk sluttstykke 301-304M s. Innholdsfortegnelse Introduksjon ELOK Låsproduksjon AS s. 3 Elektrisk sluttstykke 301-304 s. 4-5 Elektrisk sluttstykke 301-304M s. 6-7 Elektrisk sluttstykke 471-474 s. 8-9 Stolper for elektriske sluttstykker

Detaljer

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll

Kaba MøllerUndall AS. Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba MøllerUndall AS Mer enn 150 år som leverandør av adgangskontroll Kaba Group Kaba er mer enn 150 år gammel, men fremstår yngre og mer aktiv enn noensinne! Alt startet i et lite lokale i Zurich (Sveits)

Detaljer

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7

Enkelt å handle hos Würth! 7 Sjekk status på din bestilling 7 LOGISTIKK LØSNINGER Vår filosofi er å gjøre det enklere for deg å gjøre en god jobb for dine kunder. Vi tar hånd om leveransene, slik at du som kunde skal føle trygghet og gi deg konkurransefortrinn i

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Med ellåsing øker du kontrollen på dine dører. Vi kan tilby ulike sikkerhetsløsninger som tilfredstiller ditt sikkerhetsbehov, alt fra mindre kontorbygg til

Detaljer

Kaba TouchGo Økt komfort ved døren.

Kaba TouchGo Økt komfort ved døren. Kaba TouchGo Økt komfort ved døren. Med det elektroniske låssystemet Kaba TouchGo slipper du å lete etter nøkkelen. Det er nok at du berører dørhåndtaket for at låsen skal vite om du har tillatelse til

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

FDV Dokumentasjon. Innhold: Lås og beslag. Prosjektnr: 101819 Dato: 24.02.2014 Leverandør: Kaba MøllerUndall AS, Avd Trondheim

FDV Dokumentasjon. Innhold: Lås og beslag. Prosjektnr: 101819 Dato: 24.02.2014 Leverandør: Kaba MøllerUndall AS, Avd Trondheim FDV Dokumentasjon Fag: Lås og beslag Prosjekt: Nedre Humlehaugen Prosjektnr: 101819 Leverandør:, Avd Trondheim Ordrenr Fakturanr Vedrørende 209897 Nedre Hummlehaugen B3 Innhold: Kontaktpersoner Ettersyn

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Navn og adresser. NL opplæringslogg. Lærlingens navn. Adresse. E-post. Navn på lærebedriften. Ansvarlig leder. Faglig leder. Tilsynsrepresentant

Navn og adresser. NL opplæringslogg. Lærlingens navn. Adresse. E-post. Navn på lærebedriften. Ansvarlig leder. Faglig leder. Tilsynsrepresentant 1. Felles mål for opplæringen i bedrift for låsesmed 2. Framstilling av nøkler 3. Låser og beslag 4. Låsesystemer og beslaglister 5. Elektro 6. Elektromekaniske låser og adgangskontrollanlegg 7. Dørlukkere

Detaljer

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet

Elektrisk avlåsing. Løsninger for økt trygghet Elektrisk avlåsing Løsninger for økt trygghet Elektrisk låsing skaper løsninger og økt trygghet Moderne bygg og sikkehets forskrifter krever stadig mer automatiserte løsninger for å tilfredsstille brukervennlighet

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag.

Selv om TESS er markedsledere, hviler vi ikke på laurbærene. Her kan du lese våre tanker om fremtiden. De fleste av dem kan oppleves allerede i dag. 1.1. TESS 1.1.1. Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes mer enn 90 steder i Norge, og tilgjengelighet

Detaljer

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Besam dørlukkere. Sikkerhet og komfort. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Besam dørlukkere Sikkerhet og komfort ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Dørlukker av høy kvalitet Valgfri dørlukkerstørrelse 2/3/4 Regulerbar dørlukkerstørrelse 2-4 Justerbar dørlukkerstørrelse

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company

Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line Rustfrie vridere, beslag og håndtak An ASSA ABLOY Group company Business Line En serie dørvridere og beslag i børstet, rustfritt stål beregnet for bruk i offentlige og private næringsbygg.

Detaljer

FLeKSIBEL. Electronic Access Control

FLeKSIBEL. Electronic Access Control FLeKSIBEL TILGJENGELIGHET Electronic Access Control Fleksibel tilgjengelighet electronic Access Control FLEKSIBEL TILGJENGELIGHET MED ENKEL ADMINISTRASJON DORMA lanserer et komplett konsept for fleksibel

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Ny høring, «Fagbrev på jobb»

Ny høring, «Fagbrev på jobb» Saksbehandler: Øivind Bøås Vår dato: 16.11.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/6827 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring - Svar Ny høring, «Fagbrev på jobb» Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

PRESSKOBLINGS- PROGRAM

PRESSKOBLINGS- PROGRAM PRESSKOBLINGS- PROGRAM LAVTRYKK PRESSKOBLINGER Hydroscand er glade for å introdusere en helt ny serie med påpressbare hylser og koblinger for lavtrykkapplikasjoner. Dette er en serie for utvendig pressing.

Detaljer

TrioVing Triton. Sikkerhet i 3 nivåer

TrioVing Triton. Sikkerhet i 3 nivåer TrioVing Triton Sikkerhet i 3 nivåer 1 TrioVing Triton Sikkerhet i 3 nivåer Triton CLIQ er høysikkerhetssylinderen med bor-beskyttelse og kombinasjon av mekaniske og elektromekaniske teknologier. Triton+

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD

BOLIG ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD BOLIG2017-18 ST LOKALA EIENDOMSMESSER I NORGE UNDER 2017 PROGRAMBLAD Arrangert av: Marknadsrespons AB Fabriksgatan 2 531 30 Lidköping Sverige Tel +46 (0)510-220 95 STILL UT PÅ BOLIG2017 Når dere deltar

Detaljer

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler

Syrefaste rørdeler. Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Syrefaste rørdeler Hydroscand har utvidet et allerede bredt tilbehørsprogram med et sortiment av robuste rørdeler i syrefast stål AISI 316 (SS2343) og med trykklasse.

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør!

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør! INSPIRERT Nå har vi også kontormøbler og interiør! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan inspirere til ytterligere å styrke deres profil, samt kvalitetsnivå på det du trenger til

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Elektronisk boliglås. -Yale Doorman. An ASSA ABLOY Group brand

Elektronisk boliglås. -Yale Doorman. An ASSA ABLOY Group brand Elektronisk boliglås -Yale Doorman An ASSA ABLOY Group brand Yale Doorman Har du nøkkelskap i gangen? Nøkkelknippe i lommen? Ekstra nøkkel gjemt under en stein i busken eller hos naboen? Eller enda verre;

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Sakspapirer til sak 2

Sakspapirer til sak 2 Sakspapirer til sak 2 Denne saken handler om vi skal montere vinduer i inngangsdørene i Nordåsvegen 187, Nordåsbrotet 2 og 4. Bor du på en annen adresse har dette ingen betydning for deg, bortsett fra

Detaljer

Siedle porttelefonsystemer

Siedle porttelefonsystemer Siedle porttelefonsystemer Kaba MøllerUndall AS Alt fra mekanikk og montasje til elektronikk og service. Vi er din totalleverandør! Med vårt landsdekkende nettverk av egne avdelinger, Kaba Partnere, Kaba

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

OPTIMERA DOKUMENTASJON

OPTIMERA DOKUMENTASJON Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA DOKUMENTASJON MARS 2015 optimera.no Dokumentasjon enkelt og billig Dokumentasjon av produkter er enkelt og kostnads effektivt med Optimera. Vi tilbyr helautomatisk

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

NLs årsmøte og jubileumsfeiring. i Stavanger. Side 11. 25år. NLs historie, side 4-5

NLs årsmøte og jubileumsfeiring. i Stavanger. Side 11. 25år. NLs historie, side 4-5 32002 NLs årsmøte og jubileumsfeiring i Stavanger Side 11 25år 1977 2002 NLs historie, side 4-5 NL-lederen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder SEPTEMBER 2002 NR. 3 18. ÅRGANG Redaktør:

Detaljer

Bil dører. Låsesylindere.

Bil dører. Låsesylindere. Sikkerhet. Ved snakk om bobil og sikkerhet kan man tenke på så meget. Vi har mange lover og regler og forholde oss til, men det med tyveri er kanskje det de fleste tenker på. For en viktig ting for mange

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

redder liv - sikrer verdier

redder liv - sikrer verdier redder liv - sikrer verdier NX-5 En sikkerhetsalarm for bobiler og campingvogner den ultimate sikkerhetsalarm den ultimate redder liv - sikrer verdier På tur med bobil eller campingvogn søker du friheten

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013 Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 KORT OM ASCOM Vi ønsker å hjelpe kundene våre i velferdssektoren med å forbedre kommunikasjon og

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

SMARTair Guest fra romnøkler til Smartkort på en-to-tre

SMARTair Guest fra romnøkler til Smartkort på en-to-tre SMARTair Guest fra romnøkler til Smartkort på en-to-tre Adgangskontroll-løsningen for mindre hoteller, pensjonater og hosteller www.trioving.no/smartair Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske

Detaljer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer

Tverrbakken, 20.02.14. Styret informerer Tverrbakken, 20.02.14 Styret informerer 1. Refinansiering av lån 2. Trappevask 3. Bom på gjesteparkeringsplassen 4. Ledig parkeringsplass 5. Sykkelrommene 6. Betaling for trimrom 2014 7. Status ringeklokkesystem

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer?

Handelsutvikling i Norge. - Hva skjer? OK Handelsutvikling i Norge - Hva skjer? Er det sentrumsbaserte kjøpesentra som skal redde sentrumshandelen? Eller er løsningen overbygde gater? Storkaia Brygge, Kristiansund Sentrum Løkkemyra

Detaljer

Aptussystemet fra sikkerhetsinventering til en trivelig og trygg leilighetsblokk. vit

Aptussystemet fra sikkerhetsinventering til en trivelig og trygg leilighetsblokk. vit Aptussystemet fra sikkerhetsinventering til en trivelig og trygg leilighetsblokk vit Adgangssystem Aptus adgangs-, porttelefon- og bestillingssystem skaper trygge miljøer for beboere i leilighetsblokker,

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Sikring av skoler side 4-7

Sikring av skoler side 4-7 22005 Sikring av skoler side 4-7 Kompetanse side 8-15 Nordisk mesterskap side 25 LÅSESMEDEN 2-2005 1 Sikkerhet gir frihet......til å bekymre seg mindre og leve mer! www.trioving.no 2 LÅSESMEDEN 2-2005

Detaljer

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club 5 februar 2016 TILBUD PÅ BILGLASS TIL Bergen AmCar Club Vi har herved gleden av å kunne tilby våre tjenester innen bilglass. Hurtigruta Carglass er etablert i Bergen med 4 avdelinger, hvor vi kan tilby

Detaljer

Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør

Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør Dørautomatikk for én- eller to-fløyet slagdør DA930 ASSA ABLOY DA930 Elektromekanisk dørautomatikk for slagdør Benyttes med glideskinne G193 eller G195 Passer for lettere innvendige dører, ikke for branndører

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting

Din leverandør av pukk, grus og sand Graving Alle sorter grus Tomtearbeid Støpesand Masseflytting www.mester-bygg.no www.mesterhus.no 2 www.mester-bygg.no MESTER-BYGG -ingen jobb for liten, ingen for stor Mester-Bygg har den faglige kunnskapen og den lokale forankringen som sørger for at alle byggeprosjekter

Detaljer

C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON. prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr.

C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON. prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr. C:\lotus\jobber\wordpro\badbakfdv FDV DOKUMENTASJON prosjektets navn 446023 Badebakken adresse badebakken 2-36 postnr. / sted 0467 Oslo EMMIJ LÅS OG BESLAG AS, østensjøvelen 18, 0661 Oslo Telefon 22 72

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Trafikkplan for anleggene. Trondheim 1-3 Mars Rune Stenhaug

Trafikkplan for anleggene. Trondheim 1-3 Mars Rune Stenhaug Trafikkplan for anleggene Trondheim 1-3 Mars Rune Stenhaug Kort om meg Litt om Norsk Gjenvinning Overordnet HMSK Trafikkplan Grinda og Gulskogen Agenda Forretningsutvikling og prosjekt Pasa FA Lean Utdannet

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you.

Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Top End windows from Nordvestvinduet don t just give you a new look at the world, but also give the world a new look at you. Nordvestvinduet er spesialister på å designe individuelle løsninger for de aller

Detaljer

KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER:

KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER: KAPITTEL 3 LÅSKASSER/ DØRLÅSER NOTATER: 65 RE 2011 Falle - reilelås 1 stk. Selvvalg Industripk. Beregnet for brannklassifiserte dører B15 og B30. Slagretning endres ved å trekke ut fallen og vri den 180

Detaljer

Miljøvennlig varme fra Danmark

Miljøvennlig varme fra Danmark Miljøvennlig varme fra Danmark Siden 1978 har Scan produsert det vi selv kaller varmende møbler ved vår fabrikk utenfor Odense i Danmark. En kombinasjon av Dansk design og fokus på smarte detaljer har

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

Hole Glass As 141 mill 120. Hole Lås As 27 mill 18. Hole Florø As 4 mill 5. Hole Odda As (fra 1.1.15) 8 mill 7. Hole Åndalsnes (fra 1.9.

Hole Glass As 141 mill 120. Hole Lås As 27 mill 18. Hole Florø As 4 mill 5. Hole Odda As (fra 1.1.15) 8 mill 7. Hole Åndalsnes (fra 1.9. Firma Omsetning 2014 Antall ansatte Hole Glass As 141 mill 120 Hole Lås As 27 mill 18 Hole Florø As 4 mill 5 Hole Odda As (fra 1.1.15) 8 mill 7 Hole Åndalsnes (fra 1.9.15) 1 Hole Gruppen As 170 mill 151

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Ord og definisjoner...

Detaljer

Sikring av kjøpesenter

Sikring av kjøpesenter 42002 Sikring av kjøpesenter side12 Produktnytt side 18-21 Ut av bakgårdstilværelsen side 4 NLs formann har ordet: Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder DESEMBER 2002 NR. 4 18. ÅRGANG Redaktør:

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio

Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio Utvid ditt adgangssystem med låser uten kabling Glem nøkkelen! Oppgradér til Aperio 2 Har du adgangskontroll på de fleste dører i dag, men fortsatt må bruke nøkler på enkelte dører? Hvorfor drifte to systemer,

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Det er ikke sikkert noe skjer... ... men hvis noe skjer, er sikkert stikkordet Siemens alarmstasjon gjør alle sikringstiltak enda sikrere. Stasjonen mottar kontinuerlig alarmsignaler,

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer