MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer"

Transkript

1 DATO: MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: klokken 1700 Møtested: Møterommet innerst i gangen. Teorifagbygg Hus 2., 1.etg. Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av referater 3. Orientering fra Leder (ettersendes) 4. Orientering fra Velferdsansvarlig 5. Orientering fra Internasjonalt Ansvarlig 6. Orientering fra Utdanningspolitisk ansvarlig 7. Orientering fra Universitetsstyret (ettersendes) 8. Orientering fra SiTo-styret (ettersendes) 9. Orientering fra Studenthuset Driv (ettersendes) Saker: Oppstartsstøtte Sideslip Driftsstøtte StudentKRIK Oppstartsstøtte Tromsø Øl-pong Prosjektplan Fusjon mellom SiF og SiTO valg til arbeidsgruppe Studentparlamentets investeringsfond støtte til nye driv Orientering om SAK-midler Orientering om arrangementsstøtte StartUIT Reglementsendring - Supplering av listevalgte representanter Studentparlamentets investeringsfond Utropia Permisjonssøknad NO-9037 Tromsø Telefon: eller

2 MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen Opprop: Finnmarkslista Tilstede/vara Stemmenummer Jared Laine Smith Ja 1 Moderat Liste Erlend Svardal Bøe Vara: Sveinung Løfaldli 2 Kari Ellila Brodahl Ja 22 Mathias Olsen Ja 3 Asgeir Fagerli Langberg Ja 4 Tonje Kristiansen Sandnes Ja 5 Daniel Høgsand Hermansen Ja 6 Sosialistisk Studentlag Marius Hansen Ja 7 Håvar Uhre Halvorsen Ja 8 Sosialdemokratiske Studenter Kari Ripel Eie Ja 9 Jarl Ove Kaasen Ja 10 Stine Jørgensen Andersen Ja 11 Aurora Stensønes Meland Ja 12 Eirin Kristin Kjær Vara: Mikael Ersdal 13 Liberale studenter Terje Petter Leiros Vara: Øyvind Dammerud 14 Maria Tørnquist Liljedal Vara: Bernhard Siebert 15 Fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Oliver Mizero Vara: Reidun Heggen 16 Fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi Karl Svensson Det helsevitenskapelige fakultet Sophia Løksa Ja 17 Det juridiske fakultet Martin Gunnerius Unneberg Ja 18 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Vijitha Hegna Ja 19 Finnmarksfakultetet Michael P. Haug Ja 20 Det kunstfaglige fakultet [ingen oppnevnt representant] International Students Union Matias Olsen Ny representant: Jonas Larsen 21 Samisk Studentforening Inga Anne Karen Sara Møtet satt med 22/25 representanter til stede, klokken 17:00

3 MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen Fordi det ikke ble valgt møteleder eller kontroll- og organisasjonskomité på konstituerende møte, tas disse valgene før øvrig dagsorden. Frode Haugstvedt Henriksen fungerte som møteleder under sak 01/1314 Sak 01/1314 Valg av møteleder: Forslag fra Bernhard Siebert: Studentparlamentet velger to vara til møteleder. Vedtak: Enstemmig vedtatt. To innmeldte kandidater til vervet som møteleder: Vetle Hedlund og Bernhard Siebert Vedtak: Vetle Hedlund valgt, Bernhard Siebert 1. vara. Studentparlamentet gir valgkomiteen/au mandat til å finne 2. vara. Sak 02/1314 Valg av kontroll- og organisasjonskomité Innmeldte kandidater: Martin Fredrik Grane Torje Imøy Marius Hansen Håvar Uhre Halvorsen Vedtak: Martin F. Grane, Marius Hansen og Håvar U. Halvorsen valgt til Kontroll og organisasjonskomiteen. Torje Imøy velges til vara Som en konsekvens av valgene, trer Håvar U. Halvorsen og Marius Hansen ut av parlamentet. Det stiller ingen vararepresentanter fra Sosialistisk Studentlag i deres plass. Møtet fortsetter med 20 stemmeberettigede. Referat og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling enstemmig godkjent Dagsorden enstemmig godkjent 2. Godkjenning av referater Daniel H. Hermansen (moderat liste) har følgende tilføyelser til referatet fra ekstraordinært konstituerende møte: Det mangler votering over representanten Hermansens valgbarhet som nestleder Det fremkommer av referatet at Gøril Brustad har trukket seg som representant fra Moderat Liste. Dette medfører ikke riktighet. Referatene godkjent med de merknader som fremkom under møtet

4 MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen 3. Orientering fra leder: se skriftlig orientering. Redegjør muntlig om visjonen for parlamentets facebook-gruppe. AU redegjør for arbeidet som gjøres rundt studentboliger i Tromsø 4. Orientering fra nestleder: se skriftlig orientering 5. Orientering fra velferdsansvarlig: se skriftlig orientering 6. Orientering fra internasjonalt ansvarlig: se skriftlig orientering 7. Orientering fra utdanningspolitisk ansvarlig: se skriftlig orientering 8. Orientering fra universitetsstyret: Ingenting å orientere om. Universitetsstyret har ikke hatt møter. 9. Orientering fra SiTo-styret: Skriftlig orientering utlevert på møte. Nyvalgt styreleder Martin Ellingsen møtte klokken SiTo ønsker innspill fra studentparlamentet rundt kantinepriser, kantinestruktur og mulige nedleggelser av kantiner. 10. Orientering fra studenthuset driv: se skriftlig orientering 03/1314 Arbeidsprogram Innledning ved: Arbeidsutvalget Innkomne endringsforslag: Forslag 1 03/1314 fra Jarl Kaasen ( forslaget vedtatt) Linje erstattes med: «AU skal: 1. Jobbe opp mot SiTo for å få bygget nye studentboliger i alle universitetsbyene 2. Jobbe opp mot kommunene og fylkene i universitetsbyene 3. Være med på og informere om boligaksjonene til NSO AU Bør: 1. Komme i dialog med kunnskapsdepartementet for å synliggjøre boligbehovet i universitetsbyene.» For: 29, 1, 13, 11, 9, 10, 13, 12, 21, 18, 3, 6, 19, 5 2, 22,4 16, 17 Mot: Avholdende: 15 Forslag 2-03/1314 fra Oda Berntzen (forslaget vedtatt) Linje : «Setningen midler har blitt søkt gjennom LNU og prosjektet har også mottatt støtte gjennom «The Nordic Council of Ministers» i Vilnius, Litauen» strykes Linje: 224 «Sett at det går i orden», strykes Linje : Setningen «en annen viktig oppgave vil være å fortsette arbeidet med studentdemokrati i Hviterussland» strykes

5 MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen For: 1, 20, 13, 15, 11, 9, 10, 13, 12, 16, 17 Mot: Avholdende:18, 21, 3, 6, 19, 5, 2, 22, 4 Forslag 3 03/1314 fra Sophia Løksa (forslaget falt) Nytt avsnitt, tas inn der det passer: «AU skal arbeide for at bygningen av MH2 kan realiseres så fort som mulig. Dette gjennom å yte massiv politisk påvirkning ved å skaffe medieoppslag, skrive leserinnlegg og bruke sin posisjon som studentenes representanter til å promotere nødvendigheten av et MH2. AU skal også sette fokus på bygging av lærerbygget og Nye Breivang.» For: 14, 15, 11, 9, 10, 13, 12, 18, 16, 17 Mot: 1, 20, 21, 3, 6, 19, 5, 2, 22, 4 Avholdende: Forslag 4 03/1314 fra Marianne Haukland/AU (forslaget falt) Linje: 272 «kjempe» endres til «se på muligheten» For: 4, 5, 6, 20, 21, 22 Mot: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 Avholdende: 14 Forslag 5 03/1314 Fra Sophia Løksa (forslaget vedtatt) Nytt punkt, tas inn der det passer: AU skal arbeide for å videreføre dagens ordning «studier med støtte» For: 20, 14, 15, 11, 9, 10, 13, 12, 18, 3, 6, 19, 5, 2, 22, 4, 16, 17 Mot: Avholdende: 1, 21 Forslag 6 03/1314 Fra Bernhard Siebert/Øyvind Dammerud (forslaget vedtatt) Inn etter «universitetet» linje 106: «Videre skal AU jobbe for å effektivt redusere papirbruk ved å disponere flere digitale læringsmidler» For: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 Mot: 20, 21, 3, 6 Avholdende: Forslag 7 03/1314 Fra Sophia Løksa (forslaget vedtatt) Nytt punkt, tas inn der det passer: AU skal jobbe for at byggingen av Kraft II realiseres For 14, 11, 9, 10, 13, 12, 21, 18, 3, 6, 19, 5, 2, 22, 4, 16, 17 Mot: Avholdende: 1, 20, 15

6 MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen Forslag 8 03/1314 Fra Vijita Hegna, NT-fak (forslaget vedtatt) Avsnitt «velferdstilbud» under velferd flyttes opp som første avsnitt (dvs over avsnittet studentboliger) Stryke ordet studentvelferd i linje 263. Dette dekkes av linje 241. For: 15, 11, 9, 20, 13, 12, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 22 Mot: Avholdende: 1, 14 Forslag 9 03/1314 Fra Reidun Heggen, HSL-fak (forslaget vedtatt) Under fag. Nytt punkt: AU vil jobbe for at universitetet skal tilby et studiepoenggivende tillitsvalgtkurs for studenter med tunge verv i studentdemokratiet og i de andre studentorganisasjonene. For: 20, 18, 3, 6, 19, 5, 2, 22, 4, 16, 17 Mot: 1, 14, 15, 11, 9, 10, 13, 12, 21 Avholdende: Forslag 10 03/1314, fra Reidun Hegen, HSL-fak (forslaget falt) Der det passer, nye punkter: Vi vil av praktiske hensyn jobbe for at valg av kull- og emnetillitsvalgte legges til arbeidsoppgavene til en av de ansatte på hvert institutt og ikke på studentene. AU vil jobbe for at de tillitsvalgte studentene ved hvert fakultet (og på universitetsnivå) samles i en liste som publiseres lett tilgjengelig på nett slik at studentene lett kan finne fremm til sin tillitsvalgte student. For: 11, 9, 10, 13, 12, 16, 17 Mot: 1, 2, 4, 20, 14, 15, 21, 18, 3, 6, 19, 5, 22 Avholdende: Forslag 11 03/1314, fra Reidun Heggen, HSL-fak (forslaget vedtatt) Under internasjonalt, nytt punkt: AU vil jobbe for at alle utvekslingsansvarlige samlokaliseres slik at studentene kun har ett sted å gå for å snakke om utveksling og utenlandsopphold i forbindelse med studiet. For: 20, 1, 14, 15, 11, 9, 10, 13, 12, 16, 17 Mot: 21, 18, 3, 6 Avholdende: 19, 5, 2, 22, 4 Forslag 12 03/1314, fra Reidun Heggen, HSL-fak (forslaget vedtatt) Under velferd: Nytt punkt: Kollektivtransport.

7 MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen Bussruter må klaffe med semesterstart. AU vil komme med oppfordringer til fylkeskommunen og Nobina om at bussrutene koordineres med semesterstart og slutt. Vi kan ikke ha nok et år med stappede busser på vei til åpningsseremonien og hele den resterende første uka på universitetet. Det kan ikke være slik vi hilser studentene velkommen til Tromsø. For: 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 15, 11, 9, 10, 13, 12, 21, 22 Mot: 14, 19 Avholdende: 20, 6 Forslag 13 03/1314, fra Reidun Heggen, HSL-FAK (forslaget falt) Under nestleder, nye punkter: AU vil jobbe for at det på hver læringsplass finnes et infotorg/skranke (i likhet på det helsevitenskaplige fakultet) der studentene kan få info og hjelp til tjenester som booking av rom og lignende AU vil gå inn for at fakultetene samler kontaktinformasjonen til alle studielederne på en internettside slik at studentene lett kan finne kontaktinformasjonene til de personene de vil snakke med om studiet sitt. AU vil sørge for at UiT lager en oversiktlig nettside der man kontakte alle driftsansvarlige og vaktmestere på de ulike byggene slik at studentene raskt og enkelt kan si fra om en lyspære må skiftes, eller kan komme med konkrete forslag til forbedringer til det fysiske læringsmiljøet. For: 15, 14, 11, 9, 10, 13, 12, 19, 16, 17 Mot: 1, 20, 21, 18, 3, 5, 2, 4, 6, 22 Avholdende: vedtak: Arbeidsprogrammet vedtas med de endringer som er fremkommet under møte. AU gis fullmakt til redaksjonelle endringer. For: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 Mot: 17 Avholdende: Permisjonssøknad/forslag til endring av dagsorden, fra Vijitha Hegna (NT-fak): Om jeg får forlate møtet klokken 20:30, og parlamentet ikke er kommet til sak , ønsker jeg å få flyttet denne saken til et tidligere tidspunkt, da jeg ønsker å stille til valg som studentrepresentant til samarbeidsgruppa til SMS. Parlamentet godkjenner permisjonssøknaden. Sak flyttet til neste punkt på dagsordenen.

8 MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen SAK valg av studentrepresentant i samarbeidsgruppa til studier med støtte (SMS) for perioden Innledning ved: Arbeidsutvalget Innmeldte Kandidater: Vijitha Hegna Terje Petter Leiros Vedtak: Vijitha Hegna valgt som fast representant. Terje Petter Leiros vara Sak 04/1314 Budsjett Muntlig redegjøring fra organisasjonskonsulenten for foreløpig regnskap for regnskapsåret 2012/2013. Regnskapet vil komme opp som egen sak senere i høstsemesteret. Innledning ved: Arbeidsutvalget Innkomne endringsforslag: Forslag fra Bernhard Siebert (forslaget falt) Servering møter reduseres med Aktivitetsfondet økes med For: 15, 16 Mot: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 Avholdende: 17 Forslag fra Bernhard Siebert (forslaget falt) Julebord kuttes med 5000 kroner Komiteer Prosjekter økes med 5000 kroner For: 15, 16, 17 Mot: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22 Avholdende: Forslag fra Bernhard Siebert (forslaget falt) Servering utadrettet virksomhet kuttes med kroner Komiteprosjekter økes med kroner For: 15, 19, 16, 17 Mot: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 Avholdende: Forslag , fra Reidun Heggen

9 MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen Promotering reduseres med 5000 kroner Komiteer prosjekter økes med 5000 kroner For: 15, 16, 17 Mot: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22 Avholdende: 19 vedtak: studentparlamentet ser seg orientert om, og vedtar, foreslått driftsbudsjett for høst 2013 For: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Mot: 15 Avholdende: Permisjon fra 2030: Vijitha Hegna. Møtet fortsetter med 19 stemmeberettigede Permisjonssøknader: Jared L Smith og Michael Haug Jared Smith og Michael Haug søker permisjon fra klokken 2115, grunnet fly tilbake til Alta. Parlamentet godkjenner permisjonssøknadene Sak 5/1314 Forslag til møteplan Innledning ved: Arbeidsutvalget Vedtak: Studentparlamentet vedtar forslag til møteplan For: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 Mot: Avholdende: 22 Sak 6/1314 Honorar Møteleder Innledning ved: Arbeidsutvalget Bernhard Siebert melder seg inhabil. Parlamentet fortsetter med 18 stemmeberettigede i denne saken. Vedtak: Studentparlamentet vedtar at møteleder mottar et honorar på 1000,- per møte For: Enstemmig Mot: Avholdende:

10 MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen Sak : Honorar til kontroll- og organisasjonskomiteen Innledning ved: Arbeidsutvalget Vedtak: Studentparlamentet vedtar at medlemmer av kontrollkomiteen mottar et møtehonorar på 500,- per studentparlamentsmøte For: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 Mot: Avholdende: 17 Sak : Valg av to vararepresentanter til SiTo-styret Innledning ved: Arbeidsutvalget Innmeldte kandidater: Maria Liljedal Tonje Kristiansen Sandnes Vedtak: Vara for Aleksander Helberg: Maria Liljedal Vara for Kristian S. Wilhelmsen: Tonje Kristiansen Sandnes Sak : Valg av studentrepresentanter til universitetsbibliotekets styre Innledning ved: Arbeidsutvalget Innmeldte kandidater: August Hansen Oliver Mizero Vedtak: August Hansen velges til representant med stemmerett, Oliver Mizero representant uten stemmerett. Valgkomiteen/AU får fullmakt til å finne vararepresentanter.

11 MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen Sak : Valg av studentrepresentant til styret i Centre for Peace Studies (CPS) i perioden Innledning ved: Arbeidsutvalget Innmeldte kandidater: Oliver Mizero Vedtak: Oliver Mizero velges. Valgkomiteen/arbeidsutvalget får myndighet til å velge vara. SAK : VALG TIL SKIKKETHETSNEMNDA Innledning ved: Arbeidsutvalget Innmeldte kandidater: Torje Imøy Johannes Matsson Vedtak: Torje Imøy og Johannes Matsson velges til skikkethetsnemnda. Valgkomiteen/arbeidsutvalget får myndighet til å velge vara. Sak : Valg til studentrepresentant til styret i SESAM Innledning ved: Arbeidsutvalget Innmeldte kandidater: Matias Olsen Vedtak: Matias Olsen velges som studentrepresentant i styret til SESAM. Valgkomiteen/arbeidsutvalget får myndighet til å utpeke vara. 2112: Jared L. Smith og Michael P. Haug permitteres. Parlamentet fortsetter med 17 stemmeberettigede SAK Valg av styrerepresentanter til styre for resurssenter for undervisning, læring og teknologi

12 MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen Innledning ved: Arbeidsutvalget Innmeldte kandidater: Markus A. Johansen Håvard U. Halvorsen Innmeldte kandidater til vararepresentant: Tommy R. Hagen Vedtak: Markus A. Johansen og Håvar U. Halvorsen velges som faste representanter. Tommy R. Hagen velges som vara. Valgkomiteen/AU får myndighet til å finne ytterligere en vara Sak VALG AV STUDENTREPRESENTANTER TIL TMU: Innledning ved: Arbeidsutvalget Innmeldte kandidater: Svein Håkon Hansen Daniel Hermansen Mathias Olsen Vedtak: Svein Håkon Hansen og Matias Olsen valgt. Valgkomiteen/AU får myndighet til å finne vara Sak VALG AV TO STUDENTREPRESENTANTER TIL LMU: Innledning ved: Arbeidsutvalget Innmeldte kandidater: Marianne Haukland Sveinung Løfaldli Tommy Robertsen Hagen Alexandra Tenebroso Vedtak: Tommy Robertsen Hagen og Sveinung Løfaldli valgt som faste representanter. Marianne Haukland og Alexandra Tenebroso valgt som vara. SAK 17/1314 brukerråd SiTo-kantinene

13 MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen Innledning ved: Organisasjonskonsulenten Innmeldte kandidater: Johanne Hagen Berzi Wasfy Vedtak: Johanne Hagen og Berzi Wasfy velges som representanter til brukerrådet for SiTokantinene. Studentparlamentet ønsker at brukerrådet konstituerer seg selv mtp leder. SAK 18/1314 valg av studentrepresentanter til drivs valgkomité Innledning ved: Arbeidsutvalget Innmeldte kandidater: Jarl Kaasen Marianne Haukland Vedtak: Jarl Kaasen og Marianne Haukland velges til drivs valgkomité. Valgkomiteen/AU får myndighet til å velge vara SAK 19/1314 Valg av representanter til utvalg for semesteravgiftsfordeling Innledning ved: Arbeidsutvalget Innmeldte kandidater: Jarl Kaasen Kari Ripel Eie Asgeir Langberg Daniel Hermansen Reidun Heggen Vedtak: Jarl Kaasen, Kari Ripel Eie, Asgeir Langberg og Daniel Hermansen velges til utvalg for semesteravgiftsfordeling. Reidun Heggen velges til vara. SAK 20/1314 Valg av vararepresentanter til NSOs landsstyre Innledning ved: Arbeidsutvalget

14 MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen Innmeldte kandidater: Daniel Hermansen Tommy Robertsen Hagen Mikkel Ersdal Vedtak: Mikkel Ersdal velges til vara for Øyvind Dammerud. Tommy Robertsen Hagen velges som vara for Daniel Sørdahl. Daniel Hermansen velges som ekstra vararepresentant ved behov. Møtet hevet klokken 21:53

15 NESTLEDER 18/09/2013 ARBEIDUTVALGET AU/1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 25/09/2013 Orientering fra Nestleder Kjære parlamentsmedlemmer Denne måneden siden sist parlamentsmøte har vært hektisk, med mye arbeid og lange kontordager, men også gode resultater. Eg har jobbet hovedsakelig fra og med uken forrige parlamentsmøtet var pågående, og til og med arrangementet den I etterkant har jeg jobbet mye med å få på plass grunnleggende ting som har manglet ved kontoret, og kan nå blant annet melde om at trådløsnettet endelig fungerer der inne. Jeg har også vært i kontakt både med Kommunikasjonsdirektør Asbjørn Bartnes (KSA) om videre samarbeid, og ITdirektør Stig Ørsje (ITA) angående det samme. Jeg har også begynt innledende arbeid i tankeprosessen rundt fornying av hele promoteringsmateriellet til Parlamentet etter ny logo og satser på at vi kan begynne arbeidet med denne iløpet av de neste par månedene. Jeg ønsker å trekke frem Miljøkomiteen som et flott eksempel på hvordan engasjerte studenter har jobbet hardt for et felles prosjekt og Miljøkomiteen fortjener stor takk og det er deres harde innsats som har ført til at prosjektet ble gjennomført. Mye av arbeidet som ble gjort under det forrige parlamentet ble «tapt» på grunn av b.la. sykdom og overlapp med det nye parlamentet. Likevel har tilbakemeldingen vært overveldende positiv fra både UiT sine ansatte, bedrifter, og studenter. Jeg vil fortsette å jobbe for dette arrangementet på vårsemesteret. Det var veldig godt oppmøte blant studenter (~ca 70) på tross av kort annonseringstid, og det er mye potensiale til neste år. Kontakt med KSA Ved møtet sammen med kommunikasjonsdirektøren kom vi fram til at AU og KSA skal samarbeide og møtes regelmessig for å jobbe med profileringen av UiT Norges Arktiske Universitet og parlamentets formidling. KSA viser stor interesse for å inkludere oss, og prosjektgruppen som inkluderer studenter i videre oppbygning av uit.no skal gjenopptas.

16 Jeg kan friste med å si at neste ledd i moderniseringen av nettsiden blir den etterlengtede studentportalen der all relevant informasjon skal samles etter innlogging. Fronter, mail, timeplan (ferdigutfylt!), etc. Innspill og ønsker rettet til kommunikasjonsavdelingen kan videreføres via meg. Kontakt med ITA I veikart for IT ( ) er det gjort klart utrykk for at IT skal videreutvikle sine tjenester, og Studentparlamentet er eksplisitt nevnt som et organ de skal ha mer kontakt med videre. I den anledning tok jeg kontakt med Stig Ørsje for å møtes og diskutere videre, dette møtet vil skje torsdag Før sommeren var Stig entusiastisk ovenfor SSL sitt forslag om å få inn knapper for automatisk klage og krav om begrunnelse på karakter, og dette er på agendaen for møtet. Jeg ønsker veldig gjerne innspill fra Parlamentet på annen funksjonalitet vi studentene mener burde være tilgjengelig på StudWeb portalen, og ellers i IT sektoren på UiT.

17 ARBEIDSUTVALGET 25/09/2013 XX/1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 25/09/2013 Orientering fra internasjonalt ansvarlig Kjære studentparlamentsmedlemmer! Denne måneden har jeg og Tommy jobbet med fornybardagen, jeg har bidratt litt med å ringe rundt til bedrifter. Fornybardagen gikk av stabelen den 11.september, dagen før karrieredagen. Jeg, Marianne og Markus har også vært på et møte med rektor, hvor vi snakket om hva vi vil gjøre fremover for studentene og hvordan vi skal få det til. Etter det har det vært et møte til med rektor som jeg og Marianne deltok på. På karrieredagen den12. september hadde AU stand hvor vi delte ut tyggis, den lille organisasjonsguiden og makthandboken til de som var interessert. Vi hadde også en questback undersøkelse med spørsmål om Studentparlamentet. Arbeidsutvalget har også jobbet med kurs for studentparlamentet som skal avholdes den 24. september. Fra den har jeg vært i Hviterussland og deltatt på «Civil Forum» som avholdes av den hviterussiske studentorganisasjonen BOSS. Egen orientering om dette kommer til neste parlamentsmøte. I forbindelse med denne reisen har jeg forberedt en presentasjon om studentdemokrati på landsbasis og i Tromsø, som det har gått mye tid til. Andre møter jeg har deltatt på er ISUs møte som ble avholdt den 3.september, hvor jeg snakket litt om hvilke sosiale ting jeg hadde lyst å få til og hvordan vi kan gjøre dette sammen. ISU hadde også en kveld hvor alle de internasjonale studentene sto på skøyter i Ishallen, som jeg også deltok på.

18 UTDANNINGSANSVARLIG Dato: ARBEIDSUTVALGET AU/1314 Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: Orientering fra Utdanningspolitisk ansvarlig Ærede parlament Den siste måneden har vært hektisk og man merker at flere av universitetets avdelinger og ledelsen har kommet på plass og har tid til studentene igjen etter iverksettelsen av fusjonen. Blant annet har vi kommet i gang igjen med Rektormøter, noe som er svært positivt. Rektoratet ville blant annet fronte saken om sommereksamen for videregåendeelever som fylkesråd for utdanning i Troms Kent Gudmundsen, hadde vært i media med. De ville gjerne at vi skulle kontakte han om dette og få til en mediesak om at disse elevene nå kunne søke på utdanningen i Finnmark som har senere søknadsfrist for reststudier enn resten av Universitetene i Norge. Jeg tok kontakt med Kent, men elevene som gjennomgikk dette var hovedsakelig yrkesfagsstudenter, han mente imidlertid at Stortinget mest sannsynlig vil godkjenne slike eksamener etter prøveordningen i Troms for alle studier allerede til neste år og at han gjerne ville fronte det sammen med rektoratet og Studentparlamentet når den tid kommer. Jeg har også svart på en høring angående endring av eksamensreglementet ved UiT - NaU relatert til fusjonen og samkjøringen av de to eksamensreglementene til UiT og tidligere Høyskolen i Finnmark. Disse endringene omhandler hovedsakelig en tilrettelegging for studentene som allerede hadde fått individuell tilrettelegging ved Høyskolen slik at disse kan beholde sine rettigheter ut sin studietid uavhengig av Uit tidligere regler. Ellers har vi også sagt ja til at fakultetene nå kan bestemme om det skal gis mulighet til å klage på karakterer for delprøver på emner som strekker seg over flere semestre. Også dette er hovedsakelig for noen av profesjonsstudiene i Finnmark, men også noen få profesjonsemner i Tromsø. Jeg og Marianne har også hatt møte med rådgiver for Byråd for byutvikling Tom-Erik Forså for å fremme at også studentene stiller seg positiv til at det skal gis dispensasjon fra kravet om dekningsgrad av parkeringsplasser for alle boligprosjekter i Tromsø kommune, for Samskipnadens nye boligprosjekt i Dramsvegen. Dette for å gjøre det den nye studentbyen billigst mulig og dermed å få startet byggeprosessen snarest mulig. Han stilte seg positiv til dette hvis det var det studentene ønsket, og han ville ta kontakt så snart dispensasjonen var blitt gjennomgått av kommunens saksbehandlere. Ellers har jeg deltatt på stand for Studentparlamentet på arbeidslivsdagen, noe som ga oss en mulighet til å informere og ytterligere fronte Parlamentet til studentmassen. Jeg har også deltatt på planleggingen av kurset for Studentparlamentet og hjulpet Marianne med arbeidet rundt Studentparlamentets investeringsfond. Jeg var også med på et møte med Hans-Petter Kvaal i Studentsamskipnaden angående fusjonen med Samskipnaden i Finnmark og vi avtalte NO-9037 Tromsø Telefon: eller

19 også hvordan vi kunne hjelpe den kommunale prosessen studentbyen i Dramsvegen. Samskipnaden med rundt byggingen av Som dere ser har også denne måneden vært preget av mye arbeid utenfor mitt ansvarsområde, men vi tror at vi må være litt fleksibel rundt dette, også særlig på velferdsområdet siden det er mange møter og avtaler som tas på sparket. Dette er også ofte områder som angår alle AUs medlemmer særlig saker relatert til samskipnaden og boligprosjekter siden dette er et av AUs prioriteringsområder dette året. Dette virker også å fungere greit i forhold til Steffen siden han uansett har hovedansvar og gjør det meste av arbeidsmengden på Velferdsområdet. Saksbehandler: Markus Halftan Akselbo NO-9037 Tromsø Telefon: eller

20 Johansen Utdanningspolitisk ansvarlig Studentparlamentet i Tromsø-Norges Arktiske Universitet NO-9037 Tromsø Telefon: eller

21 ARBEIDUTVALGET 17/09/ /1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Oppstartsstøtte til Sideslip Den nye studentorganisasjonen for studentene i Bardufoss har søkt om oppstartsstøtte fra Studentparlamentet ved UiT-Norges Arktiske Universitet. Søknad, budsjetter, protokoll ligger vedlagt. Forslag til vedtak: Ved gjeldende praksis som Studentparlamentet har hatt med oppstartsstøtte så innvilger Studentparlamentet kroner til Sideslip. Og ber de henvende seg til eget fakultet for å dekke resten av utgiftene de har, slik at de får et verdig studentmiljø i Bardufoss.

22 Søknad om oppstartsmidler for «Sideslip» Linjeforeningen Sideslip ønsker med dette å meddele at det er avholdt årsmøte/stiftelsesmøte og søker herved om oppstartsmidler i den hensikt å bedre tilværelsen for studentene på Luftfartsfag ved UiT. Hva er «Sideslip»: - Linjeforeningen for studentene på Luftfartsfag ved UTSA (University of Tromsø, School of Aviation) underlagt NT-fakultet. - Linjeforeningen har totalt 72 medlemmer. 24 i Sverige ved skolen i Ljungbyhed, 24 i Bardufoss og 24 i Tromsø. Fra og med neste sommer vil det til enhver tid befinne seg 24 elever i Tromsø og 48 her i Bardufoss. Hvorfor finnes vi: - Foreningen har blitt opprettet da linjen bærer preg av å være ny og i oppstartsfasen i tillegg til at studentene er avskåret fra andre velferdstilbudi Tromsø da studiet er lokalisert på Bardufoss. Studentene trenger derfor et organisert organ som kan kjempe for bedre velferdstilbud og studentenes rettigheter generelt samt være et bindeledd til Studentorganisasjoner og Studentparlamentet i Tromsø. Av ulike problemstillinger vi har opplevd er slikt som: o Ingen tilgang på velferdstilbud slik som det finnes en rekke av for studenter i Tromsø. o Ingen tilgang på treningsfasiliteter eller treningsavtaler passende for studentlommebøker. Den treningsavtalen som eksisterer ligger langt over den prisen studenter i Tromsø får ved Kraft. o Manglende kollektivtilbud for transport til og fra selve skolen som ligger plassert på flyplassen. Beregnet gangtid om vinteren er nærmere 45 minutter. o Eksisterer generelt ingen studentavtaler i Bardufoss og Sideslip akter å jobbe for å endre dette. o Sideslip har siden oppstart her i Bardufoss og frem til nå opprettet 15 «saker» som det jobbes aktivt med for å fremme i forhold til studentene. Det kan på oppfordring fremlegges en konkret saksliste som viser oversikt over hva foreningen jobber med samt historikk over hva som er gjort så langt. Noen av sakene innebærer foruten om det som blir nevnt senere i skrivet:

23 Hva trenger vi støtte til: Promotering av studiet Uniformsproblematikk Hospiteringsavtaler med ulike flyselskap - Vedlagt ligger en mer detaljert oversikt over hvilke midler Sideslip vil ha behov for dersom hele eller deler av punktene under skal kunne realiseres. Oversikten er listet i prioritert rekkefølge i forhold til hva vi vurderer som viktigst å få støtte til. o Det jobbes med å etablere en bar/fritidsområde for alle studentene ved Istind Studentinternat, hvor studentene er innlosjert. Tanken er å kunne legge opp til en felles arena hvor studentene kan få et sosialt avbrekk. Her er det også tenkt at det skal arrangeres ulike sosiale tilstelninger så som quiz, julebord, innvielsesfester, etc. Foreløpig er mesteparten av arbeidet så som maling og bygging av bar gjennomført av elevene. Det mangler imidlertid midler til slikt som å få reparert allerede tilstedeværende utstyr som for eksempel biljardbord. I tillegg ønskes det å kjøpe inn prosjektor og lerret til bruk for alle samt et lydanlegg som kan benyttes ved sosiale tilstelninger så som fester, quiz, etc. For budsjett se Vedlegg «Budsjett bar». o Man vurderer et forsøk på å konstruere eget treningsrom for studentene men vil da være avhengig av støtte for innkjøp av grunnleggende apparater og utstyr. Vi har forsøkt å holde budsjettet lavt gjennom å unngå dyre apparater og legge opp til en mer crossfit-rettet trening i kjellerlokalene på Istind Studentinternat. Per dags dato finnes det ingen treningstilbud som er i nærheten av å matche det tilbudet studentene i Tromsø har i form av Kraft. Det finnes et lokalt treningssenter, Effekt. Det har vært gjort forsøk på å etablere en prisgunstig avtale uten hell. For budsjett se Vedlegg «Budsjett treningsrom». o Det ønskes å anskaffe midler i den hensikt å kunne avholde et julebord for alle kull i Nord og en innvielsesfest for det nye kullet som ankommer Bardufoss rett etter jul. Budsjettene som er satt opp er inklusive alle kostnader. Forventer ikke dekning for alle kostnader men enhver støtte hjelper. Se Vedlegg «Budsjett julebord og innvielsesfest». o Det planlegges også et arbeid for å kunne gå til anskaffelse av enkle instrumenter som kan bidra til å skape et bandmiljø for studentene. Det finnes egnede rom i kjelleren som vil ha behov for lett oppussing og er tiltenkt som bandøvingslokaler. Tanken er å kjøpe inn nødvendig utstyr for å isolere rommet tilstrekkelig i den hensikt å hindre sjenanse for øvrige studenter samt innkjøp av instrumenter det er mindre vanlig at enkeltindivider har tatt med seg(basert på erfaringen så langt). Tanken er at dette bandet skal kunne opptre på ulike sosiale tilstelninger som for eksempel julebord og innvielsesfester for nye kull som kommer fra Tromsø. Se Vedlegg «Budsjett musikkrom».

24 Kontoopplysninger: Kontoinnehavers navn: Christian Henry Parr Kontonummer: Endre Antonsen Leder Sideslip

25 Retningslinjer for verv i Linjeforeningen Sideslip Det følgende er en beskrivelse av arbeidsoppgavene til de enkelte verv i styret. Beskrivelsene er ikke absolutte, men ment som en veiledning for å lette forståelsen av omfanget av de enkelte verv. De følgende verv må velges ved årsmøte: 1. Leder a. Har det overordnede ansvaret for arbeidsfordeling og beslutninger i den generelle driften, utenom årsmøtet b. Har ansvar for organisering av møter, samt møteinnkallelser og sakslister c. Har ansvar for å holde orden i generelle og gjeldende sakspapirer for Sideslip, inkludert Brønnøysundregisteret d. Bør/kan bidra i enhver oppgave, spesielt dersom denne ikke er spesifikk for et annet verv i styret e. Har ansvar for forefallende oppgaver og eventuell fordeling av disse f. Har ansvar for oppfølging av prosjekter og oppgaver 2. Nestleder a. Skal opptre som vara for leder b. Har ansvaret for kontakten opp mot Norsk Flygerforbund, og bør jobbe for å få til et best mulig samarbeid med NF, samt har ansvaret for organisering av eventuelle kurs/seminarer i samarbeid med NF c. Bør/kan bidra i enhver oppgave, spesielt dersom denne ikke er spesifikk for et annet verv i styret 3. Økonomiansvarlig a. Har som oppgave å holde orden på linjeforeningens økonomi b. Skal se til at regnskap føres og at alle transaksjoner blir gjennomført forskriftsmessig c. Bør/kan bidra i enhver oppgave, spesielt dersom denne ikke er spesifikk for et annet verv i styret De følgende verv må ikke spesifikt velges ved årsmøtet, men er en anbefaling med tanke på arbeidsfordelingen. De følgende verv anbefales også å opprette egne komitéer, se Vedtekter for Sideslip, Sosialansvarlig a. Skal jobbe for å skape et godt samhold mellom studentene b. Skal tilrettelegge for sosiale aktiviteter utenfor skoledagen, dette kan for eksempel inkludere idrett, tur til fornøyelsespark, paintball, fester c. Bør/kan bidra i enhver oppgave, spesielt dersom denne ikke er spesifikk for et annet verv i styret

26 5. PR-ansvarlig a. PR-ansvarlig skal i samråd med universitetet fronte UTSA/ Luftfartsfag på en positiv måte. b. PR-ansvarlig skal sørge for at UTSA/ Luftfartsfag er synlige på plattformer som sosiale medier, studiemesser og lignende, samt være ansvarlig for at UTSA/ Luftfartsfag er synlige i flymiljøer i nærområdet. c. I tillegg skal PR-ansvarlig ha en god dialog med trenings- og rekrutteringsansvarlige i selskaper for å fremheve UTSA/ Luftfartsfag med informasjon om studiet, innholdet i bachelorgrad, treningsprogram og lignende. d. Bør/kan bidra i enhver oppgave, spesielt dersom denne ikke er spesifikk for et annet verv i styret 6. Arrangementsansvarlig 7. IT-ansvarlig

27 Vedtekter for Sideslip 1 Formål Foreningens formål er å legge til rette for et aktivt, engasjerende og inkluderende studentmiljø for studenter ved Luftfartsfag, både sosialt og faglig. Foreningen vil spesielt arbeide for et godt velferdstilbud på Bardufoss og aktuelle satellittbaser gjennom sosial tilrettelegging og organisering av aktiviteter for studentene. Foreningen skal organisere en fadderordning for best å kunne inkludere nye studenter i hverdagen som flyelev ved Universitetet i Tromsø. Foreningen søker også å være en promotør for studiet, og arbeide aktivt for rekruttering gjennom ulike fora. 2 Organisatorisk tilknytning Sideslip er en frittstående studentforening med samarbeid opp mot Studentrådet/Studentparlamentet i Tromsø og Universitetet i Tromsø. 3 Medlemmer Sideslip er en åpen forening for alle studenter ved Luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø. Medlemskapet baserer seg på frivillig innmelding. (Pr har foreningen 24 medlemmer). 4 Stemmerett og valgbarhet Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare for tillitsverv i foreningen. 5 Kontigent 6 Årsmøte Årsmøtet er Sideslips høyeste myndighet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme. 7 Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 8 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: 1. Behandle Sideslips årsmelding 2. Behandle Sideslips regnskap 3. Behandle innkomne forslag 4. Fastsette kontigent 5. Vedta Sideslips budsjett 6. Velge: a) Leder og nestleder b) Kasserer c) Styremedlemmer

28 9 Styret Sideslip ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Sideslips økonomi i henhold til de enhver gjeldende instrukser og bestemmelser. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 10 Grupper / komiteer Sideslip kan organiseres med grupper / komiteer. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner. Grupper / komiteer kan ikke inngå avtaler eller representere Sideslip utad uten styrets godkjennelse.

29 Budsjett for Treningsrom ved Istind studentinternat. (Alle priser er basert på søk på finn.no - billigste alternativ) Løsvekter kr Vektstang 20kg kr Manualer 10-30kg kr Multitreningsapp. kr Benkpress kr treningsmatter kr 400 Ribbevegg kr Totalt: kr

30 Instrumenter Slagverk 2500 Piano/Elektrisk orgel 3000 Elektrisk bassgitar 2000 Bassforsterker 2000 Delsum 9500 Inventar Lyddempingsplater 70kvm Billigste type på Biltema, 94,90 per 0,5 kvm. 10mm tykk Tepper for ekstra isolasjon 500 Skruer og fester 300 Stoler - Ledninger - Delsum Totalsum 22827

31

32 Julebord Bardufosstun-hotell med varmmat og dessert. Per pers: 325 Antall pers maksimalt: 47 (Ett kull à 11 og tre kull à 12) Maksimale mulige kostnader: Innvielsesfest kull 0113 Utregninger basert på forrige innvielsesfest for Mat(taco) + engangsbestikk 2000 Brus og blandevann 800 Alkohol 5100 Totalt 7900

33 Budsjett for inventar/innredning til Studentbar ved Istind Studentinternat *Alle priser er cirkapriser. Dokumentet er fargekodet etter prioritet. Artikkel Stykk Pris (kr) Antall Sofa IKEA Stoler IKEA Sofabord IKEA Barstol IKEA Speil(toalett) Søppelkasse Ølglass IKEA Rødvinsglass 6/stk 39 4 Hvitvinsglass 6/stk 39 2 Shotglass 6/stk 70 4 Skjeer 6/stk 59 2 Fruktkniver 4/stk 99 1 Blender Vinåpner 59 1 Gardiner Lysholdere 4 10 Delsum prioritet 1 Reperasjon av Biljardbord Dartbrett Barkjøleskap PA Høyttaler PA basshøytaler PA miksebord Høytaler kabel Mikrofon Delsum prioritet 2 Prosjektor Lerret Ismaskin Oppvaskmaskin Lys til Biljardbord Delsum Prioritet 3 Totalsum

34 Totalpris (kr)

35 ARBEIDUTVALGET 10/09/ /1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Søknad om driftsstøtte Sideslip Student-KRIK har sendt inn en søknad på 5000 NOK fra semesteravgiftsfordelingen. Søknad, vedtekter, protokoll og budsjett ligger vedlagt. Arbeidsutvalgets innstilling: Studentparlamentet vedtar å ikke innvilge søknaden, ettersom Student-KRIK ikke står i listen av organisasjoner som kan søke ved høstfordelingen til driftsstøtte, og anmoder dem å søke på vårsemesteret.

36 StudentKRIK Tromsø v/ Erlend Oksavik Gimleveien 42, 9019 Tromsø Tlf.: E-post: Kontonr.: Studentparlamentet ved UiT Søknad om støtte StudentKRIK Tromsø er en kristen idrettsorganisasjon i Tromsø. Vi har over 30 betalende medlemmer og arrangerer ukentlige treninger i gjennom hele skoleåret der vi driver med ulike aktiviteter og idretter. Utover dette har vi forskjellige sosiale arrangement en gang i blant, og hver høst og vinter er vi med- og hovedarrangør på helgeturer til Finnsnes og Narvik. Gjennom vårt arbeid etterstreber vi å spre idrettsglede og trosglede til våre medlemmer og i henhold til nasjonale retningslinjer arbeider vi på tvers av idrettsgrener, idrettsklubber, kirkegrenser, prestasjonsnivå og alder. Vi tilbyr et tilbud til alle som vil være med, og har et åpent og inkluderende miljø noe vi ser at våre medlemmer verdsetter høyt. Da vi ønsker å tilby et best mulig tilbud til våre medlemmer, og samtidig ønsker å spre informasjon om vår organisasjon til flest mulig, velger vi nå å søke dere i Studentparlamentet om midler til vårt arbeid. Turen vi arrangerer til Narvik er kostbar for en liten organisasjon som oss, og vi trenger også nye midler til leie av hall og innkjøp av utstyr til våre treninger. På grunnlag av dette ønsker vi å søke om kr i driftsstøtte til vårt arbeid. StudentKRIK Tromsø er en frivillig organisasjon med mange medlemmer som legger ned mye godt og kostnadsfritt arbeid. Dere kan hjelpe oss å tilby studenter og unge i Tromsø et enda bedre tilbud, og med det styrke kulturlivet og studentmiljøet i Tromsø. Vi håper dette er noe dere er interesserte i å bidra til, og for oss er all hjelp god hjelp! Vennlig hilsen Erlend Oksavik Leder, StudentKRIK Tromsø

37 Referat KRIK årsmøte Tilstedet: 9 stk Ordstyrer: Marianne Minde 1. Årsmelding og regnskap 2012 Regnskap: Litt i pluss, glemte å søke penger fra Studentstyret Medlememr: Litt i færre enn i fjor Styret: Fordelt oppgave mellom ulike ledere, fungerte godt Oppmøte: Gj. snitt mellom Sted: Kongsbakken - lukke igjen smekklåsen, musikklinjeelever sitter vakt Oppstartsukene: Samarbeid med Norkirka og Laget, fungert godt. Letter byrden. KRIKung: Lite folk. Turnering utover våren? Info/nå ut til medlemmer: Klikk i mailsystemet. Lage ny mailadresse? To grupper på facebook, bytte til å bare ha en? 2. Regnskap og Budsjett Største utgiften er leie av gymsal. 400,- per gang, litt høyere enn i fjor. Narvikturen, litt i minus Medlemskontigent, ikke budsjettert med noe inntekt... Studentstyret - ikke søkt midler Gått generelt i null. Budsjett for neste år: Søke studentstyre om mer penger enn 2000,- Ikke vært så gode på å å kreve treningsavgift av ikke medlemmer Forslag: - Senke medlemsavgiften? Få flere medlemmer? Differensierer, de over og under 26 år. 50,-/100,-?

38 per semester. Flertallet stemte ja for det. - Flere steder å søke om penger? Forslag: Sende ut søknader til ulike steder om for eks. Narvikturen eller lignende 3. Åpen diskusjon Fornøyd med tilbudet i KRIK? Reklamere mer for KRIK? Flere plakater: DRIV, Universitetet, KRAFT Narviktur - Turkomite, Erlend, Joel, Melissa, Janne Kristin - Skihelg? Dato, m/krik Bodø, ha med KRIK sverige og noen fra Harstad? Samme lokale? Komite som vil arrangere, mulig med et større opplegg! Fordele ansvar mellom ulike lokallag. - Datoforslag: mars, uke 11, feb - Pris i fjor: 550,- for medlemmer uten kort. 700,- ikke-medlemmer uten kort. Transport, mat, overnatting. Diverse - Informere om å betale KRIK sentralt, med KRIK Tromsø som lokallag. - Aldersgrense? F.om. 1. vidergående, eller bare si StudentKRIK - Forslag til aktiviteter: Turnering, cup, Swingkveld, toppturer, urban - Kartlegge muligheter, hvem kan hva? - CHRISC, urban, byttekveld - Mer deltagelse av alle, mindre arbeid på få CHRISC løp - Storgata, reklamere, bidra for andre - Komite: Elisabeth Eide - Spørre Fjellheim, Norkrika, UngdomsKRIK, etc

39 - Tidspunkt: På høsten i forbindelse med oppstartsukene Ny mailadresse: - mange folk som trenger ny å bli tilsendt den nye adressa - styret må opprette ny adresse 4. Valg Marianne, Håvard og Johnny går ut av styret. Elisabeth vil være med til sommeren. Martine (sannsynligvis ikke her til høsten) og Erlend inn i styret Spørre noen? Nytt styre: Elisabeth Eide, Martine Sletteberg, Erlend Oksavik. Styret konstituerer seg selv og en gir styret fullmakt til å be en til om å bli med. Leder og økonomiansvarlige tar over administrasjonen av Student KRIK Tromsø s bankkonto ( ). Tidligere har Håvard Thorset og Marianne Minde hatt tilgang til denne.

40 Regnskap Student KRIK Tromsø 2012 INNTEKTER Budsjett 12 Regnskap 12 Regnskap 11 Diff Medlemskontigent Frifondsmidler Støtte fra studentstyret Skihelg Narvik Lokallagstur Julebord Treningsavgift/diverse inntekter Sum driftsinntekter UTGIFTER Medlemsavgift KRIK sentralt Leie av gymsal Skihelg Narvik Lokallagstur Stud Expo Sosiale aktiviteter Årsmøte Utstyr Diverse kostnader Overnatting Narviktur Julebord Sum driftskostnader Sum driftsresultat Renteinntekter Rentekostnader, gebyr Resultat Balanse Beholdning ,70 Resultat ,00 Teoretisk beholdning ,70 Faktisk beholdning ,70

41 Regnskap Narviktur 2012 Navn Betalt 1 Eline Hestad Kjersti Hagen John Erling Schmidt Daniel Aasmundrud Elisabeth Eide Mildri Linn Gradin Kari Merethe Aardal Marit Friestad Gaupås Hanne Hauge Robert Broberg Tiia Haapala Hans Henrik Grøn Gunhild Medhaug Katrine Apeland Øystein Tollåli Kristian Masvie 50 Sum inn: Utbetalt Kjøring 900 x Mat Overnatting 200 x Sum ut: Resultat -561

42 Budsjett for Student KRIK Tromsø 2013 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter Driftsinntekter Medlemskontigent Medlemskontigent Frifondmidler Frifondmidler Støtte fra studentstyret Støtte fra studentstyret Skihelg Skihelg Lokallagstur Lokallagstur Treningsavgift 400 Treningsavgift 300 Sum inntekter Sum inntekter Driftsutgifter Driftsutgifter Leie av gymsal Leie av gymsal Skihelg Skihelg Lokallagstur Lokallagstur Stud Expo 400 Stud Expo 500 Sosiale aktiviteter 500 Sosiale aktiviteter Årsmøte 500 Årsmøte 500 Utstyr Utstyr Diverse 300 Diverse 300 Sum utgifter Sum utgifter Differanse Differanse 1 000

43 VEDTEKTER FOR StudentKRIK Tromsø 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er StudentKRIK Tromsø og ble stiftet 1. August FORMÅL 1) Formålet med Kristen Idrettskontakt (KRIK) er å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet. 2) KRIK ønsker å inkludere idrettsfolk fra forskjellige tros- og kirkesamfunn. KRIK bygger på det objektive frelsesgrunnlag som er lagt ved Jesus Kristus og hans soning for våre synder og hans oppstandelse til rettferdiggjøring slik som det står uttrykt i Den Hellige Skrift og i den apostoliske trosbekjennelse. 3 BEKJENNELSE Bare de som bekjenner seg som kristne og er positivt innstilt til KRIK sitt arbeid, kan velges eller oppnevnes til tillitsverv innen KRIK. 4 JURIDISK PERSON Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 5 MEDLEMMER Medlemskap er åpent for alle. Tilslutning til lokallag skjer ved innmelding i lokallaget. Ved å være medlem i StudentKRIK Tromsø, blir man også medlem av KRIK sentralt. 6 STEMMERETT OG VALGBARHET Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen, så lenge medlemskontingenten for inneværende år er betalt. 7 KONTINGENT Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis 8 ÅRSMØTE Årsmøtet som skal avholdes minimum hvert andre år, er foreningens høyeste myndighet. Alle medlemmer har møte-, tale-, og stemmerett. Årsmøte skal behandle: 1) Årsmelding 2) Regnskap for foregående kalenderår 3) Valg av styre Styret er høyeste beslutningsmyndighet utenom årsmøtene. 9 ARRANGEMENT Det er ikke anledning til å bruke eller ha med alkohol eller andre rusmidler på arrangement som StudentKRIK Tromsø har ansvaret for. KRIKs arrangementer er en

44 rusfri sone. 10 LOVENDRINGER Lovendringer kan skje av årsmøtet ved 2/3 flertall. Endringer i 1 og 2 kan ikke finne sted uten ved at StudentKRIK Tromsø blir oppløst og videreført i andre former. 11 OPPLØSNING Dersom StudentKRIK Tromsø oppløses eller melder seg ut av KRIK, skal de økonomiske midlene og eiendelene overføres til landsstyret i KRIK.

45 ARBEIDUTVALGET 10/09/ /1314 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Oppstartsstøtte til Tromsø øl-pong Tromsø øl-pong har sendt inn en søknad på oppstartsstøtte på kroner Søknad, vedtekter, protokoll og budsjett ligger vedlagt. Arbeidsutvalgets innstilling: Studentparlamentet vedtar å støtte Tromsø øl-pong med 5260 NOK, og ber om at det sendes inn ordentlige vedtekter, og skikkelig budsjett. Vi stiller oss positiv til opprettelsen av Tromsø øl-pong.

MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen. Opprop:

MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen. Opprop: Opprop: Finnmarkslista Tilstede/vara Stemmenummer Jared Laine Smith Ja 1 Moderat Liste Erlend Svardal Bøe Vara: Sveinung Løfaldli 2 Kari Ellila Brodahl Ja 22 Mathias Olsen Ja 3 Asgeir Fagerli Langberg

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN Vedtatt av årsmøte 11.05.2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Student-KRIK Bergen. Foreningen ble stiftet 25.09.08. 2 Formål og virksomhet Formålet med Kristen

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet

Referat fra møte i studentparlamentet Referat fra møte i studentparlamentet 05.12.13 Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Elin Litovchenko 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Ja 2 Kari Ellila Brodahl Sveinung

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

Møte i Studentparlamentet klokken 17:00 Oppropsliste:

Møte i Studentparlamentet klokken 17:00 Oppropsliste: Møte i Studentparlamentet 22.05.14 klokken 17:00 Oppropsliste: Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Endré Wenz 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Marie Finnestad 2

Detaljer

Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00

Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00 Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00 ORDSTYRER: Bernhard Siebert REFERENT: Frode Haugstvedt Henriksen Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Ja 1 MODERAT

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Dato 08.05.14 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Referat og orienteringssaker 1. Opprop Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Thomas B. Birkeland Ida S. Knudsen Ajmery Atif

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet klokken 17:00

Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet klokken 17:00 Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet 29.01.14 klokken 17:00 Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Nei 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL. 16.30 Sted: Auditorium 2 Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak 50 Fordeling av semesteravgiftsmidler for høsten 2012 _4 1 Opprop: Moderat

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 210213 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo Møte i Studentparlamentet UiT 04.12.14 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Ajmery Sher Atif Kari Ripel Eie 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Rubesh Thirumeny

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Referat fra møte i Studentparlamentet 28.04.15 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Stine-Andrea Hasselberg

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ascend

Vedtekter for foreningen Ascend Vedtekter for foreningen Ascend ğ1 Foreningens navn Foreningens navn er Ascend. ğ2 Formål 1. Ascend er en frivillig interesseorganisasjon av og for studenter ved ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 06.09.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Diaspora Network

Stiftelsesdokument for Diaspora Network Stiftelsesdokument for Diaspora Network 3. mars 2011 ble det avholdt stiftelsesmøte på Cafe Con Bar, Brugata 11, 0186 Oslo. Til stede som stiftere var: Felix Osok Steffen Mussche Henok Kassahun Idil Ali

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL Sted: Møterom. Møteleder: Martin Ellingsen. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL Sted: Møterom. Møteleder: Martin Ellingsen. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Erik Iversen Saksliste: side Innkalling og dagsorden 4 Orienteringer fra Arbeidsutvalget 4 Orientering

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Ja 3 Asmir

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø.

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Referat fra møte i studentparlamentet 29.03.2017 Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Fredriksen Nei 3 Markus J. Blaker Nei 4 Mika Gustavsen

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten

Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten Stiftelsesdokument for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Gjøvik - Toten 26 mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte for Foreldreforeningen Steinerskolen Gjøvik - Toten. Tilstede som stiftere var Foreldrerepresentanter

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møteleder: Kristian Eilertsen Referent: Frode H. Henriksen Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

1.Lover for Trondheim kristelige studentlag

1.Lover for Trondheim kristelige studentlag 1.Lover for Trondheim kristelige studentlag Vedtatt på årsmøtet 7/11-79 med endringer av: 5/11-80, 20/10-82, 16/3-83, 21/3-84, 17/10-84, 20/3-85, 12/3-86, 15/10-87, 12/4-89, 15/11-89, 4/4-90, 27/4-92,

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse(FKMI)

Vedtekter for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse(FKMI) Vedtekter for Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse(FKMI) Anno 2014. 1 Foreningens navn og sted Forbundets navn er Forbund for Kjemisk miljøintoleranse med FKMI som forkortelse. Forbundet ble stiftet 16.

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

3 Juridisk person Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Vedtekter for foreningen FAU Teinå 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Foreningen FAU-Teinå og ble stiftet 17.01.2017 2 Formål Foreningen FAU-Teinå skal administrere foreldrerådet ved Teinå sin økonomi

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole 30. mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: Anne Grethe Unes, Marianne Ensrud Skraastad, Arve Martin Kværnhaugen,

Detaljer