Ungdommens Sjakkforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdommens Sjakkforbund"

Transkript

1 Ungdommens Sjakkforbund Årsberetning 2014 Dyktige spillere i yngste klasse i NM for ungdom Det ble en klar deltakerrekord i mesterskapet i Stavanger i november. (Foto: Arrangøren v/sigurd Støren) USFs 38. årsmøte, Scandic Helsfyr hotell, søndag 26. april 1

2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Forbundsstyrets beretning... 4 Innledning... 4 Styrets arbeid... 4 Organisasjon... 5 Årsmøtevalgte styrer og komitéer... 5 Utvalg og komitéer utnevnt av styret... 6 Administrasjon... 6 Arbeidsmiljø og likestilling... 6 Ytre miljø... 6 Samarbeid med andre... 7 Norges Sjakkforbund... 7 Nordisk Sjakkforbund... 7 Landskamper... 7 NTG... 7 Fordelingsutvalget... 8 LNU... 8 Hedersbevisninger... 8 Økonomi... 8 Medlemsoversikt... 9 Sportslig aktivitet USFs turneringer Nordiske turneringer Verdens- og Europamesterskap Andre turneringer BGP/UGP-sesongen Sammenlagtstillingen BGP/UGP Annen aktivitet Kurs

3 Førsteraden USFs landslagsgrupper Hypersys Undervisningsmateriale Sjakktuelt Signering av styrets beretning Jenteutvalgets beretning Resultatregnskap Noter til resultatregnskapet Balanseregnskap Noter til balanseregnskapet Fondsregnskap Norsk Sjakkungdomsfond USFs reisefordelingsfond Referat fra USFs 37. årsmøte

4 Forbundsstyrets beretning Innledning 2014 har vært et meget godt år for Ungdommens Sjakkforbund. Medlemstallet peker oppover, med 28 % økning fra året før. Antall deltagere i Barnas Grand Prix har satt rekord, og økt med ca 50 % fra Det er grunn til å tro at Magnus Carlsens mange suksesser har vært en sterkt medvirkende årsak, men i tillegg har det vært nedlagt veldig mye godt arbeid rundt omkring i landet, og dette må få sin store del av honnøren for den flotte fremgangen. Aktiviteten har ellers ikke inneholdt de store og spektakulære nye hendelser. Det etablerte turneringsprogrammet, med de ulike NM, BGP-turneringene, deltagelse i utlandet og ulike samlinger og treff har alt vært gjort før det nye er at så mange flere ønsker å delta. Veldig gledelig, og et tegn på at godt arbeid over tid gir resultater. Alt det positive er vel og bra, men det er ingen tvil om at det fortsatt er potensiale for enda mer aktivitet. Oslo og Omegn + Rogaland har 33 % av befolkningen, men 66 % av USFmedlemmene. Her er det mulig å få til større oppslutning andre steder. Styret vil gjerne takke alle barn og frivillige/klubber med innsatsen i 2014, og gleder seg til fortsettelsen. Vi ser fremover! Styrets arbeid Arbeidet i styret har fungert greit. Det har vært avholdt 7 møter. Faste innslag i styremøtene har vært økonomigjennomgang, kontorets drift og ulike saker i tilknytning til turneringer. Av viktige enkeltsaker må nevnes saken om mulig søknad om medlemskap i Norges Idrettsforbund, som ble behandlet i samarbeid med NSF. Etter de 8 regionale møtene høsten 2014 konkluderte styrene i så vel USF som NSF med at det ikke syntes å være nødvendig flertall i organisasjonene for å gå videre med prosessen, som dermed ble stoppet før noen søknad ble oversendt NIF. Andre saker til behandling har vært ansettelsen av Toppsjakksjef og de konsekvenser dette medfører også for USF, skolesjakkprosjektet våren 2015, mandat for Jenteutvalget, og planer om tillitsvalgtkurs og felles tillitsvalgtmøter med NSF. Tusen takk til alle styrets medlemmer for bidrag som er gitt på alle nivåer. 4

5 Organisasjon Årsmøtevalgte styrer og komitéer I perioden fra årsmøtet i Oslo 14. april 2013 og fram til årsmøtet i Oslo 11. mai 2014, var de valgte styremedlemmene følgende: Forbundsstyret: Eirik Næss (leder, Vålerenga), Carsten Beer Jacobsen (nestleder, Stavanger), Tone Namtvedt (økonomiansvarlig, OSSU), Johannes L. Kvisla (turneringssjef, 1911 U), Marianne Lund (styremedlem, Tromsø), Elise Forså (styremedlem, Tromsø), Line Holen (styremedlem, Sørum), Benjamin Arvola (styremedlem, Tromsø), Nicolai Getz (1. varamedlem, OSSU), Tor Skaslien (2. varamedlem, Vålerenga). Etter valgene på årsmøtet i Oslo søndag 11. mai 2014 ble sammensetningen av styrer og komitéer som følger: Forbundsstyret Leder, 1 år: Eirik Næss, Vålerenga Nestleder, 2 år (ikke på valg): Carsten Beer Jacobsen, Stavanger Økonomiansvarlig, 2 år (ikke på valg): Tone Namtvedt, OSSU Turneringssjef, 2 år: Johannes L. Kvisla, 1911 U Styremedlem, 2 år (ikke på valg): Elise Forså, Tromsø Styremedlem, 2 år: Line Jin Jørgensen, Stavanger (trakk seg våren 2015) Styremedlem, 2 år: Aina Marie Svendsen, Stavanger 1. Varamedlem, 1 år: Odd Helge Birkestrand, Masfjorden 2. Varamedlem, 1 år: Nicolai Getz, OSSU 3. Varamedlem, 1 år: Olga Dolzhykova, OSSU Revisorer Revisor: Arne-Birger Lund, Nordstrand Varerevisor: Øyvind Bentsen, Sarpsborg Revisor: Henrik Wrangell, OSS Vararevisor: Ole Kristian Førrisdahl, Sarpsborg Valgkomité Leder: Espen Andersen, Moss Medlem: Jørund Greibrokk, Alta Medlem: Lasse Ø. Løvik, Stavanger 5

6 USFs reisefordelingsfond Leder: Lena Halvorsen, Tromsø Medlem: Jørund Greibrokk, Alta Disiplinærutvalget Leder: Gunnar Lie, Porsgrunn Medlem: Torstein Bae, 1911 U Medlem: Egil Arne Standal, Volda Ørsta Utvalg og komitéer utnevnt av styret Uttakningskomitéen Leder: Johannes L. Kvisla, 1911 U Medlem: Joachim B. Nielsen, Bergens Medlem: Jørund Greibrokk, Alta Jenteutvalget Leder: Vibeke E. Grønn, OSS (trakk seg desember 2014) Medlem: Jørund Greibrokk, Alta Administrasjon Ved starten av 2014 hadde USF en generalsekretær (Dag Danielsen) i 60 % stilling, og en adm.sekretær (Iris Aasen Brecke) i 90 % stilling. Danielsen fratrådte i juni 2014, da NSF og USF fikk felles generalsekretær (Geir Nesheim) med totalt 80 % stilling, hvorav 40 % USF. Nesheims kontrakt ble for øvrig fornyet for ytterligere tre år fra 1/1-15, da i 100 % stilling, hvorav 50 % USF. I NSF har Liv Mette Harboe fungert som medlemssekretær i 80 % stilling i hele 2014, og Gisle Bjugn i en 60 % stilling som markeds- og kommunikasjonssjef, i et ett års åremålsengasjement. Arne-Birger Lund arbeidet også noen timer i uken for NSF/USF høsten 2014, i et deltidsengasjement. Arbeidsmiljø og likestilling Sykefraværet har vært lavt, og det har ikke forekommet skader eller ulykker. Styret vurderer arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, men vil vurdere tiltak fortløpende ved behov for eventuelle forbedringer. Styret etter årsmøtet 2014 besto av fem kvinner og fem menn. Ved årets utgang var det ansatt en kvinne og en mann i Ungdommens Sjakkforbund. Styret mener at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak for å forhindre forskjellsbehandling i strid med Lov om likestilling mellom kjønnene. Ytre miljø USFs virksomhet påvirker det ytre miljøet i svært liten grad. 6

7 Samarbeid med andre Norges Sjakkforbund Samarbeidet med NSF har vært godt i Våren 2014 gjennomførte forbundene et felles organisasjonsprosjekt, som konkluderte med at det ble innført en ordning med felles generalsekretær, med virkning fra juni 2014, og med økt integrering av Sjakkontorets arbeid og oppgaveløsning. Dette har vist seg å fungere godt. Idrettsforbund-prosjektet var et felles prosjekt med NSF. Prosessen for innføring av Toppsjakksjef fra årsskiftet 2014/15 skjedde i samarbeid mellom forbundene. Våren 2015 har skolesjakkprosjektet og forsøket på å arrangere felles tillitsvalgtmøte vært ytterligere eksempler på det gode samarbeidsklimaet som gjelder. USF vil ønske NSF lykke til med sitt videre arbeid, og takke for et godt samarbeid i Nordisk Sjakkforbund Tidligere USF-leder Espen Andersen har vært leder i Nordisk Skolesjakkomité i perioden. Det ble avholdt møte under Nordisk individuelt i Danmark. Norge arrangerte ingen nordiske mesterskap i Landskamper Det ble ikke spilt landskamper i NTG Sjakklinja ved NTG i Bærum har siden 1998 vært svært viktig for å videreutvikle talenter i norsk sjakk. Simen Agdestein og Olga Dolzhykova har også mange tilbud for yngre barn, blant annet gjennom landslagssamlinger for barn og unge, skolesjakk-kurs og månedlige turneringer. Sjakklinja er meget viktig for USF både som talentutvikler og ved å utvikle ressurspersoner for norsk sjakk. I august 2013 ble det i tillegg opprettet sjakklinje på NTG i Tromsø. Også her gis det meget godt sjakkfaglig tilbud til unge talenter. De to sjakklinjene er helt sentrale for ungdomssatsningen i norsk sjakk. USF takker alle bidragsytere ved sjakklinjene på NTG, og ser fram til videre samarbeid. 7

8 Fordelingsutvalget Fordelingsutvalget forvalter driftsstøtten fra Barne- og likestillingsdepartementet til barne- og ungdomsorganisasjoner. I 2014 mottok USF kr Støtten beregnes på grunnlag av medlemstall, antall lokallag, kurs, styresammensetning og internasjonal aktivitet, og er helt nødvendig for at USF skal kunne opprettholde nåværende aktivitetsnivå. LNU USF fikk også i 2014 frifondsmidler fra LNU. Disse midlene fordeles videre til lokallagene som grunnstøtte/oppstartstøtte, BGP-støtte og prosjektstøtte. USF anser LNU som en av sine viktigste samarbeidspartnere. Offentliggjøres på årsmøtet. Hedersbevisninger Økonomi USFs økonomi er sunn, og egenkapitalen er på over 1 mkr. Årsmøtet i 2013 vedtok et budsjett for 2014 som resultatmessig gikk i balanse. På årsmøtet i 2014 ble det redegjort for bare mindre endringer i budsjettet, som fortsatt var i balanse. Årsregnskapet for 2014 har et underskudd på 103t kr. I forhold til justert budsjett 2014 er inntektene 168 tkr høyere, særlig på grunn av høyere medlemskontingent (+ 94tkr) og høyere offentlig støtte (+61 tkr). Kostnadene i regnskap 2014 er -274 tkr høyere enn i justert budsjett, særlig på grunn av høyere personalkostnader (- 171 tkr), som i det alt vesentlige skyldes kostnader i tilknytning til bytte av generalsekretær; videre høyere kostnader til Førsteraden (- 53 tkr), mye på grunn av medlemsøkningen, og til tap på krav (- 22 tkr) i forbindelse med en opprydding i debitormassen. Dessuten er husleie/strøm -23 tkr høyere enn budsjett, men i tråd med nivået fra regnskap Revidert budsjett for 2015 og budsjett for 2016 ettersendes. 8

9 Medlemsoversikt Medlemsoversikt for Ungdommens Sjakkforbund Per Akershus Sku Vestfold Sku Sogn og Fjordane Sku Asker Sku Holmestrand SK Junior Sandane Sku 15 0 Bærum Sku Caissas ungdom Sogn og Fjordane Sku 15 0 Dragulf Usk Larvik Sjakklubbs Ungdom 20 5 Follo Sfu Tønsberg SKU 36 0 Sørum Sjakklubb Ungdom Vestfold Sku Strømmen Sku 8 13 Nittedal Sku Lørenskog Sku 1 2 Setskog Usk 9 8 Harstad SKU Akershus Sku Averøya SSU 7 6 Narvik SKU Aust-Agder SKU Møre og Romsdal Sku Arendal SKU 8 0 Aalesund Slu 29 4 Aust-Agder SKU 8 0 Volda Ørsta Slu Kristiansund Sjakklubbs Ungdom Sortland SKU 17 0 Dalabrekka SKU Tromsø Sku Frei SKU 14 9 Troms og NN Sku Møre og Romsdal Sku Troms og N.Norland Sku Telemark Sku Buskerud Sku Klyve SK Geitebukken Usk Drammens Sku Gjøvik Sku 15 6 Kragerø Sku Modum Sku Lillehammer Slu 14 6 Skauen SKU 18 0 Tyristrand SK 9 14 Oppland Sku Brattås Usk 21 0 Kongsberg SKU 17 0 Telemark Sku Veien SSK Konnerud Sku Trøndelag Sku Vestfossen SKU 24 0 Groruddalen SK USF 25 0 Buskerud Sku Oslo BSK Ørland Sjakklubb Oslo Schakselskap Ungdom Sjakknuseren 0 13 Finnmark Sku SK av 1911 U Byåsen SK Alta Sku Nordstrand SKU Gullkongen SK 17 7 Hammerfest SKU 17 0 Vålerenga Usk Gullkongen Stjørdal 21 0 Vadsø Sku 0 12 Lindern Sk 0 0 Trondheim Sfu Finnmark Sku Kampen Sku Steinkjer Usl Hedmark Sku Akademisk Sjakklubbs Ungdom 0 10 Greveløkka SKU 39 0 Oslo Su Rødtvet SKU 23 0 Frosta Bsk 0 9 Vålerenga Sku 0 7 Elefantene sjakkakademi 44 9 Vestli SKU 20 0 Trøndelag Sku Kongsvinger SKU 15 0 Vest-Agder Sku Hamar Sku Oppland Sku Oslo Su Nord-Odal Sku 6 7 Kristiansand Sku Hedmark Sku Rogaland SSU Vest-Agder Sku Hordaland Bus Stavanger Sku Østfold Sku Smeaheia SS Askøy SKU 32 0 Hå Ss CIS Fredrikstad Chess 8 0 Søråshøgda Skolesjakklubb SjakkMatt United Fredrikstad Fus Bergens Schakklubs Ungdom Sevland Sku Moss Sku Fana Sku Sandved Ssk Østfold Sku Hellen SSK 10 0 Skadberg SSK 22 0 Hordvik SKU 17 0 Figgjo Bsk 0 0 Sotra SKU Randaberg Sku Masfjorden Sku Jæren Ss 7 7 Hordaland Bus Sandnes Usk 7 6 Rogaland SSU Sum totalt: 4743 (3671) 9

10 Medlemsutvikling USFs medlemsutvikling siden ble et rekordår med 4743 medlemmer, mot 3671 i jenter Gutter Fordeling på alder og kjønn i Hoveddelen av medlemmene er 7-9 år. 10

11 Sportslig aktivitet USFs turneringer NM for jenter januar - 2. februar, arrangert av Alta. 37 deltagere, 6 runder. Mikroputt: 1. Eva Skaslien, Vålerenga 3 2. Linnea G. Tryggestad, Nordstrand 3 3. Sofie Kristine Ratama, Alta 2 4. Tia S. Olavsen, Vålerenga 1,5 Miniputt: 1. Ingrid Skaslien, Vålerenga 5,5 2. Thyra Kvendseth, Nordstrand 5 3. Embla E. Grønn, OSSU 4 4. Ulrikke Langvik, Trondheim 4 5. Mina J. Heier, 1911 U 2 6. Mia Hammersvik, Alta 0 Lilleputt: 1. Maria Skaslien, Vålerenga 5,5 2. Maria Næss, Vålerenga 5 3. Megan A. Garcia, Vålerenga 4,5 4. Amalie I. Merkesvik, Bergens 4 5. Agnete Vonheim, Alta 3,5 6. Ina Hammersvik, Alta 3,5 7. Polina L. Bronder, Vålerenga 3 8. Maria Greibrokk, Alta 3 9. Ingrid J. Kvamme, Bergens Linn Hege Fors, Alta Elise Sørensen, Alta Stephanie Bull, Alta Anja Elise Kames, Alta Mursal Norani, Alta Hanita Tajeri, Alta 1 Kadett: 1. Ingrid A. Greibrokk, Alta 4,5 2. Elise S. Jacobsen, Tromsø 4 3. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger 4 4. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger 4 5. Sara Næss, Vålerenga 3,5 6. Kimiya Sajjadi, OSSU 3 7. Ida S. Andreassen, Tromsø 1 8. Stina B. Henriksen, Tromsø 0 Ungdom: 1. Edit Machlik, Tromsø 4,5 2. Monika Machlik, Tromsø 4 3. Maud Rødsmoen, OSSU 2,5 4. Elise Forså, Tromsø 1 Historisk søskentriumf med tre NM-titler til søstrene Skaslien. (Foto: Tor Skaslien) 11

12 NM for Skolelag april, arrangert av Sevland. 22 barneskolelag, 6 ungdomsskolelag. Ungdomsskolelag: 1. Kannik, Rogaland 10 På vinnerlaget: Marte B. Kyrkjebø, Hanna B. Kyrkjebø, Andreas Fossan, Edvin Jarve og Leo Andreas G. Vatnestrøm 2. Nordberg, Oslo 8 3. Blokkhaugen, Hordaland 6 4. Sevland Miks Grevlingen 1, Akershus 2 6. Grevlingen 2, Akershus 0 Barneskolelag: 1. Korsvoll, Oslo 12 På vinnerlaget: Aleksander Lindbøl, Olav Førde Nymo, Gaute Bergan, Richard B. Tøndel og Kristian Natvig 2. Lassa Tigers, Rogaland Nøkkeland, Østfold Høyenhall, Oslo Søråshøgda Hvit, Hordaland 9 6. Sandved Miks, Rogaland 9 7. Rotnes, Akershus 8 8. Vedavågen, Rogaland 8 9. Kringsjå, Oslo Lassa Vikings, Rogaland 7 NM for ungdomslag mars, arrangert av Kristiansund. 124 spillere fordelt på 28 lag deltok. Junior: 1. Stavanger White Juniors, Rogaland 12 På vinnerlaget: Lasse Ø. Løvik, Vegar Koi Gandrud, Fredrik Beer Jacobsen, Nicolas Varley og Erlend Kyrkjebø 2. Trondheim, Trøndelag 9 3. Tromsø, Troms og N. Nordland 8 4. Elefantene, Trøndelag 7 5. Bergens 1, Hordaland 5 6. Kristiansund, Møre og Romsdal 3 7. Stavanger Black Juniors, Rogaland 2 8. OSSU, Oslo 2 Ungdom: 1. Nordstrand, Oslo 12 På vinnerlaget: Andreas G. Tryggestad, Daniel Nordquelle, Cornelius Kvendseth, Aschmirthan Sivaranjan og Sigurd K. Huse U, Oslo Alta, Finnmark 7 4. Bergens, Hordaland 6 5. Vålerenga, Oslo 6 6. Stavanger, Rogaland 4 7. Kristiansund 1, Møre og Romsdal 3 8. Kristiansund 2, Møre og Romsdal 0 1 Mikslag spiller utenfor konkurranse og kan ikke bli norgesmestere. 12

13 Barn: 1. Stavanger, Rogaland 10 På vinnerlaget: Aleksander Flæsen, Abyl Kizatbay, Julian A. Munk og Ulrik Auklend 2. Moss, Østfold 9 3. Bergens, Hordaland 9 4. Tromsø, Troms og N. Nordland 8 5. Trondheim, Trøndelag 7 6. Nordstrand, Oslo 7 7. Vålerenga, Oslo 6 8. Søråshøgda, Hordaland 5 9. Smeaheia skolesjakk, Rogaland Kristiansund 2, Møre og Romsdal Kristiansund 1, Møre og Romsdal Aalesund, Møre og Romsdal 1 KM for skolelag Sjakkontoret har fått tak i følgende resultater: Akershus: Barneskoler (12 lag deltok) 1. Rotnes 2. Jong e4 3. Jong Sf3 Ungdomsskoler (2 lag deltok) 1. Grevlingen 1 2. Grevlingen 2 Videregående skoler (2 lag deltok) 1. Nadderud 1 2. Nadderud 2 Buskerud: Barneskoler (13 lag deltok + 2 mix-lag) 1. Veien 1. Hennummarka 3. Danvik Ungdomsskoler (1 lag deltok + 1 mix-lag) 1. Hokksund Oslo: Barneskoler (25 lag deltok + 6 mix-lag) 1. Høyenhall 2. Korsvoll Konger 3. Grefsen Ungdomsskoler (2 lag deltok) 1. Brannfjell 2. St. Sunniva Rogaland: Barneskoler (35 lag deltok + 8 mix-lag) 1. Lassa Tigers 2. Lassa Vikings 3. Vaulen 1 Ungdomsskoler (4 lag deltok + 1 mix-lag) 1. Kannik 2. Øygard 3. BISS Historisk mesterskap i Rogaland med hele 206 deltakere fordelt på 48 lag. Her er de tre fremste lagene i barneskoleklassen. (Foto: Petter Fossan) 13

14 KM for ungdom Akershus, 25 deltagere A: Peter Agdestein, Asker B: Dag Einar B. Nord, Nittedal C: Eirik S. Enersen, Bærum D: Magnus Sæthre, Nittedal E: Sheroni Amarapala, Strømmen F: Tim Wanvik, Bærum G: Hy Chang Vo, Bærum Buskerud, 49 deltagere A: Ivar Endeberg, Kongsberg B: Kjell Håkon Lien, Tyristrand C: Martin Lyngås, Drammen D: Abdulla Al-Kanany, Modum E: Mikkel Berglund, Veien F: Paul G. Lofsberg, Vestfossen G: Rasmus Berglund, Veien Hedmark og Oppland, 38 deltagere A: Markus Slettmoen, Hamar B: Erlend Reigstad, Hamar C: Jonas Haukenes, Hamar D: Oliver Opseth, Hamar E: Christian R. Foreman, Gjøvik F: Noah M. Christensen, Lillehammer G: Mattis G. Wiksén, Greveløkka Hordaland, 37 deltagere A: Abdulla M. Muhsen, Bergens C: Øyvind Andvik, Masfjorden D: Amalie I. Merkesvik, Bergens E: Vetle Velle, Søråshøgda F: Nicholas Sunde, Søråshøgda G: Karl Edvard Wallevik, Bergens Oslo, 168 deltagere A: Odd Martin Guttulsrud, 1911 U B: Cornelius Kvendseth, Nordstrand C: Lucas Ranaldi, 1911 U D: Maria Næss, Vålerenga E: Isak Sjøberg, Nordstrand F: Mina Johanne Heier, 1911 U G: Max Dahl, 1911 U H: Axel Tunsjø, Oslo BSK Trøndelag, 30 deltagere A: Jonas W. Strømsodd, Trondheim B: Shervin Kousan, Elefantene C: Trygve Dahl, Gullkongen Stjørdal E: Ulrik Ruud, Trondheim F: Eskil Bruaset, Trondheim G: Eivind Andreas Almli, Orkdal H: Jens Teigen, Gullkongen Rogaland, 192 deltagere A: Alseit Kizatbay, Stavanger B: Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger C: Henrik G. Tallaksen, Stavanger D: Abyl Kizatbay, Stavanger E: Sofie Løfaldli, Sandnes F: David Nesse, Smeaheia G: Aksel Bu Kvaløy, Stavanger Østfold, 25 deltagere B: Vegar Holter, Moss D: August K. Kløfsrud, Moss E: Tobias Lang Nilsen, Moss G: Oliver Kjeilen Stavdal, Moss H: Espen Berg Hellesnes, Moss Møre og Romsdal, 47 deltagere Mikroputt: Mathias Unneland, Aalesunds Miniputt: Niklas Unneland, Aalesunds Lilleputt: Håkon Hammerås, Aalesunds Kadett: Mads Wollan Myhre, Kristiansund Vestfold, 23 deltagere B: Christian Villandseie, Caissa C: Jacob Ounji Nygård, Larvik D: Aleksander E. Nersveen, Holmestrand E: Elias Draugedalen, Tønsberg F: Jens E. Ingebretsen, Holmestrand G: Haakon Faye-Lund, Caissa 14

15 NM for Ungdom 2014 Scandic Stavanger Forus, november. Arrangert av Stavanger og Smeaheia. 414 deltagere. Gruppe A-B spilte 6 runder, gruppe C-G spilte 7 runder. Gruppe A, 26 deltagere 1. Sigve Hølleland, Masfjorden 5,5 2. Erlend Kyrkjebø, Stavanger 5,5 3. Henrik Øie Løbersli, Kristiansund 4,5 4. Nicolas Varley, Stavanger 4 5. Martin Nilsen, Stavanger 4 6. Ødøn Toth Engegård, Harstad 3,5 7. Kjetil H. Andås, Masfjorden 3,5 8. Alseit Kizatbay, Stavanger 3,5 9. Monika Machlik, Tromsø 3,5 10. Fredrik Beer Jacobsen, Stavanger 3,5 Gruppe B, 31 deltagere 1. Lars Oskar Hauge, OSSU 5,5 2. Cornelius Kvendseth, Nordstrand 5 3. Benjamin Haldorsen, Bergens 4,5 4. Kjell Håkon Lien, Tyristrand 4,5 5. Ludvig B. Ellingsen, Stavanger 4,5 6. Eskil E. Grønn, OSSU 4 7. Mathias Sætre, Bergens 4 8. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger 4 9. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger Marius Eriksen, Kongsvinger 3,5 Gruppe C, 69 deltagere 1. Eivind X. Djurhuus, Nordstrand 6,5 2. Endre Machlik, Tromsø 6,5 3. Eivind O. Risting, 1911 U 5,5 4. Martin B. Østby, OSSU 5 5. Sondre Merkesvik, Bergens 5 6. Johannes Haug, Nordstrand 5 7. Odin N. Heier, 1911 U 5 8. Aleksander Lindbøl, 1911 U 5 9. Kristoffer Bråtveit, Stavanger Benjamin Fossan, Stavanger 5 Gruppe D, 61 deltagere 1. Andreas G. Tryggestad, Nordstrand 6,5 2. Daniel Nordquelle, Nordstrand 6,5 3. Abyl Kizatbay, Stavanger 5,5 4. Aleksander Flæsen, Stavanger 5 5. Gunnar Lund, Tromsø 5 6. Tor Fredrik Kaasen, Tromsø 5 7. André Nielsen, Alta 5 8. Mads W. Myhre, Kristiansund 5 9. Aleksander Fossan, Stavanger Ingrid Jørdre Kvamme, Bergens 5 Gruppe E, 52 deltagere 1. Isak Sjøberg, Nordstrand 6,5 2. Sondre Piiksi, Moss 5,5 3. William S. Olsen, Moss 5,5 4. Tobias L. Nilsen, Moss 5,5 5. Kristian Natvig, 1911 U 5,5 6. Ulrikke Langvik, Trondheim 5 7. Ingrid Skaslien, Vålerenga 5 8. Bjørn Robertsen, Moss 4,5 9. Gaute Bergan, 1911 U 4,5 10. Maximilian Lystad, Vålerenga 4,5 Gruppe F, 62 deltagere 1. Afras Mansoor, Søråshøgda 7 2. Julian Munk, Stavanger 6 3. Jens E. Ingebretsen, Holmestrand 5,5 4. Karl Ivar Lavergren, Drammens 5,5 5. David Nesse, Smeaheia 5 6. Nicholas Sunde, Søråshøgda 5 7. Liam J. Rønnestad, Søråshøgda 5 8. Daniel Fossan, Stavanger 5 9. Amanda H. Sellevaag, Vålerenga Erlend Røisland, Stavanger 5 Gruppe G, 113 deltagere 1. Ole-Christian B. Kran, OSSU 6,5 2. Max Dahl, 1911 U 6 3. Hugo Røste, Hamar 6 4. Andreas Tenold, Nordstrand 6 5. Syver S. Kyvik, Nordstrand 5,5 6. Herman Sæthre, Nittedal 5,5 7. Rasmus Berglund, Veien 5,5 8. Benjamin Anda, Sjakkmatt United 5,5 9. Ariza Hina, Søråshøgda 5,5 10. Jakob Horstad, Søråshøgda 5 15

16 Nordisk for Ungdom 2014 Billund, Danmark, februar. 6 runder. Nordiske turneringer Gruppe A (18-20 år) 1. Martin Lokander, Sverige 5,5 2. Erik Rönka, Finland 4,5 3. Nökkvi Sverrisson, Island 3,5 8. Elise Forså, Tromsø Stian Johansen, Alta 2 Gruppe B (16-17 år) 1. Johan-Sebastian Christiansen, Caissa 5 2. Eero Valkama, Finland 4 3. Dagur Ragnarsson, Island Henrik Ø. Løbersli, Kristiansund 2 Gruppe C (14-15 år) 1. Tobias Dreisler, Danmark 5 2. Jon K. Thorgeirsson, Island 4,5 3. David Bit-Narva, Sverige 3,5 4. Eivind X. Djurhuus, Nordstrand 3,5 6. Sondre Merkesvik, Bergens 3,5 Gruppe D (12-13 år) 1. Toivo Keinänen, Finland 5 2. Daniel Nordquelle, Nordstrand 4 3. Hilmir F. Heimisson, Island 4 4. Andreas Tryggestad, Nordstrand 4 Gruppe E (11 år og yngre) 1. Filip Boe Olsen, Danmark 5 2. Vignir V. Stefansson, Island 4,5 3. Jonas Bjerre, Danmark 4 6. Isak Sjøberg, Nordstrand 3 7. Bjørn Robertsen, Moss 2,5 Nordisk for barneskolelag 2014 Selfoss, Island, september. 1. Korsvoll, Norge 15,5 / 20 (Aleksander Lindbøl, Olav F. Nymo, Gaute Bergan, Richard B. Tøndel og Kristian Natvig) 2. Álfhólsskóli, Island 13,5 3. Nyelandsvej, Danmark 12,5 4. Rimaskóli, Island Hökåsenskolan, Sverige 8,5 6. Komeetan Koulu, Finland 0 Nordisk for Ungdomsskolelag 2014 Stockholm, Sverige, september. 1. Kannik, Norge 15,5 / 20 (Andreas Fossan, Hanna B. Kyrkjebø, Marte B. Kyrkjebø, Edvin Jarve og Leo Giske Vatnestrøm) 2. Rimaskóli, Island Mälarhöjdens, Sverige Kirkebakkeskolen, Danmark 8 5. Moisio, Finland 5 6. Ekenässkolan, Sverige 4,5 16

17 Nordisk for jenter 2014 Island, april. 5 runder. Gruppe A 1. Angelina Fransson, Sverige 5 2. Edit Machlik, Tromsø 3 3. Jessica Bengtsson, Sverige 2,5 4. Monika Machlik, Tromsø 2,5 Gruppe B 1. Ingrid A. Greibrokk, Alta 4 2. Freja Vangsgaard, Danmark 3,5 3. Sóley L. Pálsdóttir, Island 3,5 5. Elise S. Jacobsen, Tromsø 2,5 Gruppe C 1. Nansy Davidsdottir, Island 4,5 2. Lina Cao-Zhang, Sverige 3,5 3. Anna Hedelykke, Danmark 3 5. Amalie I. Merkesvik, Bergens 3 6. Maria Næss, Vålerenga 3 De norske deltagerne i nordisk for jenter. Norge tok to medaljer: Gull til Ingrid Greibrokk og sølv til Edit Machlik. (Foto: Jørund Greibrokk) 17

18 VM for juniorer (u20) 2014 India, oktober. 13 runder. Verdens- og Europamesterskap Åpen klasse 1. Lu Shanglei, Kina Aryan Tari, Vålerenga 8 Jenter 1. Aleksandra Goryachkina, Russland 11 Ingen norske deltagere. VM for Ungdom 2014 Durban, Sør-Afrika, september. 27 norske spillere. 11 runder. Åpen u Johan Salomon, Nordstrand Peter Flermoen, Harstad 6,5 32. Henning Kjøita, 1911 U Sigve Hølleland, Masfjorden Martin Nilsen, Stavanger Torgeir Kjøita, 1911 U 4,5 55. Henrik Øie Løbersli, Kristiansund 4,5 56. Jon Machlik, Tromsø 4,5 Jenter u Monika Machlik, Tromsø 5,5 29. Maud Rødsmoen, OSSU 5,5 37. Edit Machlik, Tromsø 5,5 Åpen u Johan-Seb. Christiansen, Caissa 6,5 42. Kjell Håkon Lien, Tyristrand 5,5 74. Mathias Sæthre, Bergens 4 Jenter u Kimiya Sajjadi, OSSU 5,5 58. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger 4,5 60. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger 4,5 Åpen u Endre Machlik, Tromsø 5 Jenter u Ingrid A. Greibrokk, Alta Sara Næss, Vålerenga 5 Åpen u Tor Fredrik Kaasen, Tromsø Abyl Kizatbay, Stavanger André Nielsen, Alta 5,5 Jenter u Maria Næss, Vålerenga Thyra Kvendseth, Nordstrand Ulrikke Langvik, Trondheim Maria Greibrokk, Alta 3,5 EM for Ungdom 2014 Batumi, Georgia, oktober. 18 norske spillere. 9 runder. Åpen u Jon Machlik, Tromsø 3 Jenter u Edit Machlik, Tromsø 5,5 Åpen u Eskil E. Grønn, OSSU 4,5 55. Benjamin Haldorsen, Bergens Mathias Sæthre, Bergens 2,5 18

19 Åpen u Eivind X. Djurhuus, Nordstrand 5,5 41. Johannes Haug, Nordstrand Eivind O. Risting, 1911 U 3 Jenter u Ingrid A. Greibrokk, Alta Elise S. Jacobsen, Tromsø 3,5 68. Megan A. Garcia, Vålerenga Maria Skaslien, Vålerenga 3 Åpen u Andreas G. Tryggestad, Nordstrand Daniel Nordquelle, Nordstrand Bjørn Robertsen, Moss 4 Jenter u Thyra Kvendseth, Nordstrand 3,5 64. Embla E. Grønn, OSSU Ingrid Skaslien, Vålerenga 2,5 Landsturneringen 2014 Trondheim, juli. 9 runder. Andre turneringer Miniputt (51 spillere) 1. Bjørn Robertsen, Moss 7,5 2. Tobias L. Nilsen, Moss 7 3. Afras Mansoor, Søråshøgda 7 4. Isak Sjøberg, Nordstrand 6,5 5. Thyra Kvendseth, Nordstrand 6,5 Lilleputt (37 spillere) 1. Andreas Tryggestad, Nordstrand 7,5 2. Eivind Bruaset, Trondheim 6,5 3. Aleksander Fossan, Stavanger 6,5 4. André Nielsen, Alta 6,5 5. Tor Fredrik Kaasen, Tromsø 6,5 Kadett (20 spillere) 1. Eskil E. Grønn, OSSU 8,5 2. Trygve Dahl, Hell 6,5 3. Eivind O. Risting, 1911 U 6 4. Lucas Ranaldi, 1911 U 5,5 5. Ingrid A. Greibrokk, Alta 5,5 Junior (19 spillere) 1. Eivind X. Djurhuus, Nordstrand 6,5 2. Sigve Hølleland, Masfjorden 6 3. Ole Emil Frisvold, Bergens 6 4. Lasse E. Bjørn, Tromsø 6 5. Martin Nilsen, Stavanger 5,5 Flinke deltagere i klasse miniputt i Landsturneringen. (Foto: Silje Bjerke) 19

20 Landsturneringen 2014, klasse lilleputt. (Foto: Silje Bjerke) NM i lynsjakk 2014 Trondheim, 20. juli. Miniputt 1. Tobias L. Nilsen, Moss Lilleputt 1. Abyl Kizatbay, Stavanger Kadett 1. Trygve Dahl, Hell Junior 1. Ole Emil Frisvold, Bergens Yes2Chess Etter å ha vunnet en kvalifiseringsturnering, deltok Lassa skole fra Stavanger i finalen i lagturneringen Yes2Chess i London 8. juli. Torgeir Bjelland, Magnus Falck, Aleksander Fossan, Sverre Skjølingstad og Julian Munk spilte på Lassas lag. Lagleder Erik Fossan rapporterer: «Det ble en fantastisk tur til London for de fem guttene fra Lassa som representerte Norge i "Yes 2 Chess"-finalen. I det innledende gruppespillet vant guttene overbevisende 5-0 mot både Portugal og England, men tapte gruppefinalen 3½-1½ mot det svært sterke tyske laget som senere tok førsteplassen. I bronsefinalen ble det et knepent tap 3-2 for Danmark. Den engelske arrangøren imponerte med et storartet tre dagers opplegg som inkluderte London-sightseeing i egen buss, simultan mot regjerende britisk mester GM David Howell, mottakelse i Parlamentet, besøk i Barclays hovedkontor på Canary Ward, Lion King musikal m.m. Et minne for livet!» 20

21 BGP/UGP-sesongen 2014 BGP-sesongen 2014 markerte 25-årsjubileum for oppstart av BGP. Da passet det godt at dette også ble en jubel-sesong i forhold til deltagelse. Antall spillere som deltok i BGP i 2014 var 1715, mens tilsvarende tall i 2013 var 1173, altså bare 2/3 av årets deltagere. Ser en på antall starter, altså summen av deltagerantallet i alle turneringer, så ble dette 3723, mot 2495 i Altså en økning på 1228 eller 49 %. Og 2013-sesongen var en av de beste sesongene de senere årene var forrige rekordsesong, med antall starter på Antall som har deltatt i år, er det ingen tidligere sesonger som har kommet i nærheten av. Når en ser på BGP-deltagelse gjennom historien, så har det skjedd mye ved at alle deltagere har fått BGP-poeng og blir telt med, og at individuelt KM også har blitt en BGP-turnering. Det er derfor ikke lett å sammenligne med sesonger langt tilbake. Men det er liten tvil om at 2014-sesongen var den beste av dem alle. Det var hele 77 turneringer i år. KM i Rogaland samlet 192 deltagere, som er rekorddeltagelse i et BGP og trolig også i noe kretsmesterskap. Den minste turneringen i år samlet 10 deltagere, men det er mange små og middelstore turneringer rundt i landet som har bidratt til at så mange barn har fått spilt BGP i BGP foregår ikke bare i Rogaland. Men tyngdepunktet for deltagelse i BGP har faktisk flyttet vestover i forhold til forrige storhetstid, da tyngdepunktet var rundt Oslo. Men det arrangeres nå turneringer i de fleste av landets fylker. Hans-Inge Kongevold BGP-sjef 21

22 Sammenlagtstillingen BGP/UGP 2014 Mikroputt (825 spillere) 1. Andreas Tenold, Nordstrand 1. Linnea G. Tryggestad, Nordstrand 1. Anton K. Hystad, Søråshøgda 4. Ole-Christan B. Kran, OSSU 5. Max Dahl, 1911 U 6. Ariza Hina, Søråshøgda 6. Torbjørn Valvåg, Tromsø 8. Aksel Bu Kvaløy, Stavanger 9. Marius Gøbel, Nordstrand 9. Aleksander Turov, Tromsø Miniputt (449 spillere) 1. Vetle Velle, Søråshøgda 1. Ulrikke Langvik, Trondheim 3. Torbjørn K. Hystad, Søråshøgda 4. Maximilian L. Lystad, Vålerenga 5. Noah M. Christensen, Lillehammer 6. Live J. Skigelstrand, Stavanger 7. Olav Brattetveit, Bergens 7. Tim Wanvik, Bærum 7. Ulrik Ruud, Trondheim 10. Sander Joa, Stavanger 10. Liam J. Rønnestad, Søråshøgda 10. Karl Ivar Lavergren, Drammens Lilleputt (261 spillere) 1. Oliver Opseth, Hamar 1. Afras Mansoor, Søråshøgda 3. Sigurd L. Gaure, OSSU 4. Mats Nærheim, Smeaheia 5. Ole André Seglem, Sevland 6. Daniel Eriksen, Søråshøgda 7. Niko Idivouma, Tromsø 8. Tor Harald Olsen, Kragerø 9. Linnea Holmboe, Nordstrand 10. Eirik S. Enersen, Bærum Kadett (146 spillere) 1. Egil Petter Budde, OSSU 2. Øyvind Andvik, Masfjorden 3. Einar Clausen Frøvik, Kragerø 4. Krister Smelvær, Fana 5. Jostein Tvedten, Drammens 6. Afras Mansoor, Søråshøgda 7. Elias Kjerpeseth, Byåsen 8. Sivert N. Ørsleie, Ridabu 8. Simon T. Johannessen, Kragerø 10. Jonas Haukenes, Ridabu Ungdom (34 spillere) 1. Kjetil Andås, Masfjorden 2. Markus Slettmoen, Ridabu 3. Jonas Strømsodd, Trondheim 3. Alseit Kizatbay, Stavanger 5. Jonas H. Rasmussen, Bergens 6. Jon Even Pehrson, Gjøvik 7. Sindre Brobakken, Ridabu 8. Sigve Hølleland, Masfjorden 9. Abdulla M. Muhsen, Bergens 10. Lars Erik Brobakken, Lillehammer 22

23 Annen aktivitet Kurs USFs lederseminar ble i 2014 avholdt lørdag 10. mai på Anker hotell sentralt i Oslo. USFs leder Eirik Næss snakket om prosjektet «Organisering av sjakk i Norge» og hvilke visjoner og tanker USF har rundt veien videre. Tidligere USF-leder Espen Andersen holdt så et innlegg om USFs fortid og fremtid. Det ble satt av tid til debatt og idémyldring rundt disse temaene, før USFs nestleder Carsten Beer Jacobsen snakket om medlemsrekruttering og bruk av medlemssystemet Hypersys. Underveis i seminaret samlet alle seg til en times felles lunsj i restauranten på Anker Hotell. Etter endt seminar var det felles middag på restauranten «People s» på Arbeidersamfunnets Plass, en liten gåtur fra Anker Hotell. Førsteraden Silje Bjerke har vært redaktør for Førsteraden i Flu Hartberg har som tidligere vært illustratør. Han har laget forside og tegneserie til hvert nummer, samt noen mindre illustrasjoner. Førsteraden er barnas eget sjakkblad. USFs gjennomsnittsmedlem er fra sju til ti år, og for å treffe denne målgruppen har bilder, tegninger og oppgaver vært en vesentlig del av bladet. Typisk innhold i Førsteraden i 2014 har vært: - Lærestoff og sjakkoppgaver - Reportasjer fra USFs store mesterskap og representasjonsturneringer (nordisk, EM, VM) - Intervjuer og partier med unge spillere - Sjakknyheter, for eksempel om Magnus Carlsen - Omtale av Barnas Grand Prix - Konkurranser og bidrag fra barna - Tegneserier, kryssord og rebuser - Terminliste Noen store sjakkhendelser satte også sitt preg på bladene i 2014, særlig Magnus Carlsens tre verdensmestertitler, samt sjakk-ol. Her ble det valgt en barnevennlig vinkling ved å fokusere på de norske juniorene som spilte i OL, med intervjuer og partier av ungdommene selv. Jeg tror at Førsteraden spiller en særlig viktig rolle for de mange USF-medlemmene som går på sjakkurs på skolen. Gjennom Førsteraden oppdager de USFs turneringstilbud, og blir mer engasjert i forbundets aktiviteter og i sjakkverdenen generelt. Silje Bjerke Redaktør 23

24 USFs landslagsgrupper Landslagssamlingene på NTG er blant USFs mest populære arrangementer. I 2014 var det samling mai med 95 deltagere, og august med 78 deltagere. USF takker NTG Bærum ved Simen Agdestein og Olga Dolzhykova som hadde ansvar for å arrangere samlingene. Uttatte spillere = deltok på samling i mai, 2 = deltok på samling i august Aryan Tari, Vålerenga Sebastian Mihajlov, OSSU Benjamin Haldorsen, Bergens Eskil E. Grønn, OSSU 1, 2 Rasmus Haugland, Modum 2 Ulrik Olsen, OSSU Cornelius Kvendseth, Nordstrand 1, 2 Shaun Ondo, OSSU Martin Saltvedt, Stavanger Andreas Fossan, Stavanger 1 Erling D. Skjølås, Stavanger Shervin Koushan, Elefantene Audun Engeset, Larvik Didrik Braathen, Nordstrand Boris Devyaktov, Averøya Erik Løveid, OSSU 2 Paulius Cebatarauskas, Larvik Emil André Olsen, Kristiansund Andreas Skotheim, Tønsberg 1 Thomas Hartvig, Nittedal Dag Einar B. Nord, Nittedal 1, 2 Magnus Dahl Jenssen, Kristiansund Rune Livendahl, Fredrikstad Øyvind B. Fløtten, Modum Eirik B. Bjelland, Sandved Johannes Haug, Nordstrand Sondre Merkesvik, Bergens Eivind X. Djurhuus, Nordstrand 2 Martin B. Østby, OSSU 2 Trygve Dahl, Gullkongen Stjørdal Endre Machlik, Tromsø Elise S. Jacobsen, Tromsø Eivind O. Risting, 1911 U 2 Lucas Ranaldi, 1911 U 1, 2 Sigve Sundsbø, Elefantene Henrik G. Tallaksen, Stavanger 1 Sara Næss, Vålerenga 2 Ingrid A. Greibrokk, Alta 2 Kristoffer Bråtveit, Stavanger 1 August Berntsen-Øybø, 1911 U 1, 2 Benjamin Fossan, Stavanger 1 Edvin Jarve, Stavanger Regine Forså, Tromsø Sander Sunde Bernhus, Strømmen Ida Sundsvoll Andreassen, Tromsø Stina Bergvoll Henriksen, Tromsø Henrik Øieroset, Fredrikstad 1 Leo A. G. Vatnestrøm, Stavanger 1 Helene Lorem, Tromsø Martin Lopez, Strømmen 1 Gustav Gleine, Alta Tobias F. Ruud, Hamar 1, 2 24

25 2001 Arman Ghaderi, Elefantene Odin N. Heier, 1911 U 2 Sigurd K. Huse, Nordstrand 1, 2 Eivind Bruaset, Trondheim 1, 2 Torgeir H. Bø, Vålerenga 1, 2 Megan A. Garcia, Vålerenga Mikael Takle, Bergens Eirik S. Enersen, Bærum 1, 2 Yngve G. Fossheim, OSSU Sverre Skjølingstad, Stavanger 1 Maria Skaslien, Vålerenga 1 Sigve S. Zandi, Tromsø Even Elias Y. Hem, 1911 U Aleksander Lindbøl, 1911 U Pradheeban Sivaranjan, Nordstrand 2 Matias Grude Eriksen, Smeaheia 1, 2 Rafail Voldemars, Stavanger Jackie Yau Yun Zang, Kristiansand 1 Håkon Sander Johansen, Kragerø Vladimir Merzliakov, Alta 1 Even Lyche, 1911 U Christopher Munk, Stavanger 1 Jerlow L. Jacobsen, Stavanger 2 Lars Opheim Barmen, Vålerenga David J. Linjord, Stavanger 1, Andreas G. Tryggestad, Nordstrand 1, 2 Daniel Nordquelle, Nordstrand 1, 2 André Nielsen, Alta 2 Tor Fredrik Kaasen, Tromsø Aleksander Fossan, Stavanger 1 Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø 1, 2 Mads Wollan Myhre, Kristiansund Maria Næss, Vålerenga 2 Benjamin Halvorsen, Tromsø 1, 2 Aleksander Flæsen, Stavanger 1, 2 August K. Kløfsrud, Moss 1, 2 Maria Greibrokk, Alta Amalie I. Merkesvik, Bergens Ingrid J. Kvamme, Bergens 1, 2 Mats Nærheim, Smeaheia 1, 2 Jens Christian L. Opdahl, Bergens Kirill Fedchuk, Tromsø Marcus Hidle-Bahreini, Stavanger Oda Vatland, Stavanger Polina Bronder, Vålerenga Daniel Høyland, Sandved 2 Jonas Mæland, Sandved 1 Håkon H. Helgøy, Sandved 1, 2 Johannes M. Bergersen, Sandved 1, 2 Hannah S. Stangeland, Sandved 1 Torgeir Bjelland, Stavanger 1 Magnus Falck, Stavanger 1 Ulrik Auklend, Stavanger Oskar K. Frøyland, Stavanger 1 Linnea Holmboe, Nordstrand 1, 2 Ina Hammersvik, Alta Agnete Vonheim, Alta Abyl Kizatbay, Stavanger 1, 2 Aleksander K. Ski, OSSU 2 Jonathan K. Ski, OSSU 2 Gunnar Lund, Tromsø 2 Harald Vestjord, Tromsø 2 Andreas Salvesen, 1911 U 2 25

26 2003 Sondre Piiksi, Moss William S. Olsen, Moss 1 Tobias Lang Nilsen, Moss Isak Sjøberg, Nordstrand 1, 2 Thyra Kvendseth, Nordstrand 1, 2 Bjørn Robertsen, Moss 1, 2 Ingrid Skaslien, Vålerenga 1, 2 Ulrikke Langvik, Trondheim 1, 2 Embla E. Grønn, OSSU 1, 2 Mikkel Berglund, Veien 1 Bishal Liu, Strømmen Bernt Magnus Myraunet, Frosta Torben Skogen, Harstad Maximilian Lystad, Vålerenga 1, 2 Sheroni Amarapala, Strømmen 1, 2 David Yau Bin Zhang, Kristiansand 1 Alland Kawany, Sjakkmatt United Ulrik Ruud, Trondheim 2 Fredrik L. Jacobsen, Stavanger 2 Henrik Iversen, Søråshøgda Nikolai Rist, Alta 1 Mikael Gjeddevann, Nord-Odal Emil Gether-Rønning, Vålerenga 2 Sander Joa, Stavanger 1, 2 Harald Skjølås Dyrhaug, Stavanger Charlotte Tallaksen, Stavanger 1, 2 Gaute Bergan, 1911 U 1, 2 Kenan Keric, Veien 1 Kristian Natvig, 1911 U 1, 2 Arne K. Huse, Nordstrand 1, 2 Brage Myran, Gullkongen Afras Mansoor, Søråshøgda 1 Julian Munk, Stavanger 1 Jens Ingebretsen, Holmestrand 1, 2 Tim Wanvik, Bærum 1, 2 Torbjørn K. Hystad, Søråshøgda David Nesse, Smeaheia 1 Liam J. Rønnestad, Søråshøgda 1 Eskil Bruaset, Trondheim 1 Magnus Ø. Lange, Follo 2 Amanda H. Sellevaag, Vålerenga Ian Dahl, Gullkongen Stjørdal Daniel Fossan, Stavanger 1 Teodor Kristoffersen, Stavanger 1 Andreas Broch-Austvoll, Stavanger 1, 2 Gard A. B. Syreng, Nittedal 1 Anders Ivan Stein, Nittedal 1 Thomas J. Kvamme, Bergens 1, 2 Vebjørn U. Rostadmo, Tromsø 1 Jonatan Varvik, Tromsø 1 Karoline Olsen, Tromsø Mateusz Nowicki, Tromsø Marie Meleng-Tønsberg, Tromsø Maicken Røberg, Tromsø Martin B. Fjeldstad, Kristiansand 1, 2 Olve A. Hagland, Vålerenga Benjamin Hitland, Bergens 1, 2 Live J. Skigelstrand, Stavanger 1, 2 Ishildur Ådnedottir, Vålerenga Alisha Shehzad, Sandved 1 Erling Bjelland, Stavanger 1 Thomas Thorvaldsen, Follo 1, 2 Mina J. Heier, 1911 U 1 26

27 2005 Linnea G. Tryggestad, Nordstrand 1, 2 Ole-Christian B. Kran, OSSU 1, 2 Eva Skaslien, Vålerenga 2 Jakob Horstad, Søråshøgda David L. Vangen, 1911 U 1, 2 Ivan Rozhko, Sandved 1 Kirill Schipanov, Smeaheia Marius Gøbel, Nordstrand 1, 2 Halvor Leira, Nordstrand 1, 2 Syver Kyvik, Nordstrand 1, 2 Andreas Røberg Beitnes, Nordstrand 1, 2 Kasper Johansen Sandø, Gullkongen 1, 2 Marcus M. Means, Dragulf Erlend R. Kluge, Smeaheia Vetle Liaset, Søråshøgda Andreas Tenold, Nordstrand 1, 2 Shazil Shehzad, Sandved 1 Hypersys HyperSys er det web-baserte medlemssystemet som USF benytter seg av, hvor lokallagsledere, kasserer eller øvrige styremedlemmer kan logge inn og administrere informasjon om sitt lokallag. Systemet er utviklet for å gjøre organisasjonslivet enklere, og skal frigjøre mest mulig tid for tillitsvalgte og ansatte. Mer tid til sjakk, med andre ord! Antall lokallag som selv registrerer medlemmer, oppdaterer informasjon om styresammensetning og leverer årsrapport og medlemsbekreftelse elektronisk via HyperSys økte kraftig i Nesten alle lokallag registrerer nå medlemmene sine, oppdaterer adresser og lignende direkte i systemet, noe som sikrer at medlemmene blant annet får Førsteraden hjem i postkassa når de skal. Dette har også ført til en mer papirløs hverdag på Sjakkontoret, og vi håper lokallagene opplever det samme. Sjakkontoret og USFs administrasjonssekretær fungerer som lokallagenes HyperSys-support. Ta derfor gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å utføre operasjoner i HyperSys, tips og triks og svar på spørsmål! Undervisningsmateriale USF produserte ikke undervisningsmateriale i Sjakktuelt USF og NSF har sammen nettsiden Sjakktuelt (www.sjakk.no). Her publiseres viktige nyheter og annen informasjon for lokallag og medlemmer. BGP/UGP har egne nettsider (bgp.barnesjakk.no), som styres av Hans-Inge Kongevold. I 2014 fikk Sjakktuelt ny forside, og nye undersider er under utforming. 27

28 Signering av styrets beretning 18. mars 2015 Eirik Næss Leder Carsten Beer Jacobsen Nestleder Tone Namtvedt Økonomiansvarlig Johannes L. Kvisla Turneringssjef Elise Forså Medlem Line Jin Jørgensen Medlem Aina Marie Svendsen Medlem Odd Birkestrand Nicolai Getz Olga Dolzhykova Vara Vara Vara 28

29 Jenteutvalgets beretning I 2014 har jenteutvalget stått for følgende aktiviteter: Under jente-nm i Alta fikk deltakerne prøve seg som hundesledekjørere i en spennende fartsfylt kveldstur gjennom skogen. De tøffe jentene tok utfordringen på strak arm og ble belønnet med deilig varm elglapskaus og nordlys etter den kjølige sledeturen. Under landstureringen i Trondheim fikk jentene en lærerik og hyggelig kveld på Vitensenteret med pizza og spennende aktiviteter. I forbindelse med Norgesmesterskapet for Ungdom i Stavanger ble det arrangert et sosialt treff for jentene med leker, disco og godteri. Målet med disse treffene har vært å legge til rette for at jentene blir godt kjent med hverandre. Antall jenter som spiller sjakk rundt omkring i landet, varierer sterkt. Enkelte klubber har kun ett aktivt jentemedlem, og da er det ekstra viktig å bygge et sterkt nettverk for jentene som spiller sjakk i resten av landet. Jenteutvalget inviterte også jentene til å bli med på to sjakkturneringer i Sverige i året som gikk, men det var dessverre dårlig oppslutning om disse turene. Noen få av de eldre jentene deltok i Västeräs Open med støtte fra jenteutvalget. Reisen til Malmö Open ble dessverre avlyst på grunn manglende interesse. Jenteutvalget takker alle som har bidratt til å skape et godt og inkluderende miljø for jentene i sjakken i Dere vet hvem dere er. Jentebrigaden har en egen facebook-side som er oppdatert med bilder fra høydepunktene i året som gikk. Jenteutvalget har i 2014 bestått av: Jørund Greibrokk og Vibeke Ekeland Grønn. For Jenteutvalget, Vibeke E. Grønn 29

30 Inntekter Resultatregnskap 2014 Regnskap 2014 Noter Justert budsjett 2014 Diff. Regnskap 2013 Medlemskontingent NM-avgifter Annonser, sponsorinntekter og mva komp Offentlig støtte Salg undervisningsmateriale Egenandeler Kurs delt.avgifter BGP-avgifter Sum driftsinntekter Utgifter Turneringer og representasjon Treningsgrupper/støtte til NTG Sommersjakkleir Salgsartikler Premier, gaver, blomster (inkl. BGP) Jenteutvalget Ungdomsutvalget Prosjekter/Sjakk i skolen Drift av barnesjakk.no Utvikling av undervisningsmateriell Personalutgifter Husleie, strøm Kontorutgifter (renhold og rekvisita) Hypersys Regnskap og revisjon IKT og annen fremmed tjeneste Telefon og internett Porto Førsteraden Kostnader tillitsvalgte Kontingenter (LNU o.l.) Forsikring Gebyrer Tap på krav Diverse utgifter Sum kostnader Periodens driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad Resultat finansposter Årsresultat

31 Noter til resultatregnskapet 2014 Note 1: Medlemmer registrert i desember 2013 fakturert i 2014 Note 2: Momskompensasjon kr Annonser kr Note 3: Støtte Fordelingsutvalget kr Frifond administrasjonsstøtte kr Note 4: Turnering Utgift Egenandel Nettoutg. Nordisk individuelt Nordisk for b.-skolelag Nordisk for u.-skolelag * Nordisk for jenter VM for ungdom ** EM for ungdom Vm for junior Nasjonale turneringer *** **** * nettoutgift ** tidl. avsetning annulert *** NM-støtte (overgangsordning 2014) + ELO-avgifter **** Nettobudsjettert utgift kr Note 5: Varekjøp - Beholdningsendring varelager kr Avskrivninger - Frakt, toll, spediasjon kr Note 6: 5000 Lønn Timelønn Påløpne feriepenger Sykepenger u/aga Honorar u/feriepenger Ompostering lønn Fri telefon Obligatorisk Motkonto kontogr 52xx 170 Offentlig refusjon vedr Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. pål. feriep pensjonkostnad innberettet pensjon motkonto innberettet Annen personalkostnad Gaver til ansatte Kantinekostnader Personalforsikring Avsatt lønn Andre Personalkostnader Fordeling personalkostnad Lønnskostnad Note 7: Regnskap Revisjon

32 Balanseregnskap 2014 Balanse pr. 31/ EIENDELER Kontanter, bank Bankinnskudd fonds Påløpne inntekter Debitorer Til gode fra fond Andre fordringer Mellomregning NSF Varelager Kontormaskiner, inventar Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld og avsetninger Kreditorer Offentlige trekk og avgifter Påløpt lønn og feriepenger Mellomregning NSF Avsetninger Sum gjeld og avsetninger Egenkapital Egenkapital per Årets resultat Ny egenkapital per Sum gjeld og egenkapital

33 Noter til balanseregnskapet 2014 Note 1: Debitorer Kundefordringer: Avsetning tap på kunderfordringer: Sum debitorer Note 2: Varetelling Vareopptelling 2013 Antall inn Antall 31/12 Innkjøpspr is pr. stk Sum Stormesterhefter Trebrikker Brett, Sjakkhuset Brikkeposer, india Sjakktriks for barn Hvordan banke pappa Sjakkskolen Sjakkskolen Demobrett Sjakklokker Verdi på varelager Note 3: Mellomregning NSF legger gjennom året ut for diverse felleskostnader (blant annet husleie). Avregning foretas ved årsslutt. 33

34 Fondsregnskap 2014 Norsk Sjakkungdomsfond Regnskap INNTEKTER: UTGIFTER: PLASSERING: Renter DnB Plasseringskonto Renter/avkastning obligasjon 0 26 DnB NOR Pengemarked Utdelt støtte 0 0 Resultat Fjorårets egenkapital overskudd Egenkapital: DnB NOR Pengemarked Obligasjoner, bank 720 DnB Plasseringskonto Fondsstyret Generalsekretær USF USFs del av Norsk Sjakkfond. Tidligere ført og plassert sammen med NSFs Norsk Sjakkfond, splittet i

35 USFs reisefordelingsfond INNTEKTER: Renter DnB Plasseringskonto *86 kr renter fra 2013 UTGIFTER: Utdelt støtte 0 0 Resultat Fjorårets egenkapital overskudd Egenkapital: PLASSERING: DnB Investor 0 0 DnB Plasseringskonto Fondsstyret Generalsekretær USF 35

36 Referat fra USFs 37. årsmøte Avholdt i OSS lokaler i Bogstadveien 30 i Oslo, søndag 11. mai 2014 kl. 10: Godkjennelse av representantenes fullmakter Fullmaktskomité: Iris Brecke (Sjakkontoret) og Carsten Jacobsen (Stavanger SKU). 17 stemmeberettigete. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjent uten innsigelser. 3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet Ordstyrer: Espen Andersen, Moss SKU Referenter: Jørund Greibrokk, Alta SKU og Lena Halvorsen, Tromsø SKU Underskrive referatet: Per Olsen, 1911U og Dag Danielsen, generalsekretær /Vålerenga USK Alle enstemmig godkjent. 4. Årsberetning Årsmøtet hedrer Magnus Monsen Sandnes SKUs minne med 1 min stillhet før gjennomgang av årsberetning. Samarbeid med andre: Espen Andersen (tidligere leder) redegjør for hvorfor det ikke ble avholdt landslagskamper i Hedersbevisninger: Styreleder Eirik Næss offentliggjør. Leif Kjøita, 1911U hedersplakett Johannes Kvisla, 1911U hedersplakett Per Blikra, Stavanger SKU - hedersplakett Tor Skaslien, Vålerenga USK - hedersplakett Jørund Greibrokk, Alta SKU - hedersplakett Hans-Henry Jacobsen Tromsø SK hedersplakett Arild Øksnevad, Nittedal SKU hedersmerke i gull Odd Helge Birkestrand Masfjorden SKU hedersmerke i gull Årsmøtet hadde følgende kommentarer til årsberetningen for 2013: Organisasjon: Det er noen feil på klubbtilhørigheter mm. Styret retter opp i dette. Det er viktig at alle i styret er medlemmer i USF i framtiden. Medlemsoversikt: Det etterspørres tiltak for å gjøre noe med klubbene som står med 0 medlemmer. Carsten Jacobsen redegjør for arbeidet med å rydde opp i USF sine medlemslister. Arbeidet pågår fremdeles. 36

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 93. kongress Trondheim 13. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 93. kongress Trondheim 13. juli 2014 Innholdsfortegnelse Innkalling... 2 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 6 Administrasjon...

Detaljer

Nr 4 2012. 36. årgang

Nr 4 2012. 36. årgang Nr 4 2012 36. årgang Bli med på turnering! Har du spilt sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over arrangementer i Norge for barn og

Detaljer

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag

nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag nr. 3 2012 Tema: Sjakk og data Landsturneringen Ung duo sterkest i NM NM for klubblag Konnerud NGP Spilles sentralt i Drammen 10-11. november 2012 Spillested: Bragernes Menighetssenter, Albums gt.8, Drammen

Detaljer

Magnus kom. til sjakk-nm

Magnus kom. til sjakk-nm BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Magnus Carlsen sjarmerte sjakkeliten tirsdag. Magnus kom Nr. 5 til sjakk-nm Sjakkongen kom direkte til NM i Tønsberg fra store turneringer milevidt unna Norge.

Detaljer

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte

Ragnar Hoen (70) Femti år på topp. Norsk Sjakkfestival. Ny sjef på NTG. Nordnorsk mestermøte Ragnar Hoen (70) Femti år på topp Norsk Sjakkfestival Ny sjef på NTG Nordnorsk mestermøte nr. 3 2011 C M Y CM MY CY CMY K SJEKK-NM-2010-logo.pdf 1 01/06/2010 11:38:42 NM I LYNSJAKK NJÅRDHALLEN Oslo FREDAG

Detaljer

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering

Dramatikk i NM-innspurten. Nytt nummer hver dag. Omtaler og resultater fra årets Landsturnering BULLETIN LANDSTURNERINGEN 2008-5. TIL 13. JULI Kjetil A. Lie i avslappet positur på scenekanten under NM. Dramatikk i Nr. 9 NM-innspurten Jo n Ludv i g Hammer v ant s i tt parti i g år, dermed ø kte pres

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00

Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 Referat fra årsmøtet i Neset fotballklubb 2014. Søndag 22.februar 2015 på Coop s møterom kl 17.00 20.00 1. Åpning: Leder Stein Aursand ønsket velkommen og åpnet møtet. 26 medlemmer var til stede 2. Godkjenning

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT. Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00

FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT. Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00 FRIGG OSLO FK ÅRSRAPPORT 2013 Frigg Oslo FK klubbhus, onsdag 26.02.2014 kl 19.00 INNHOLD Innhold Saksliste 1 Styrets beretning 2 Regnskap 2013 4 Revisjonsberetning 9 Aktiviteter: Anlegg 13 Aktiviteter:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

NCF Region Sør Ting 2014

NCF Region Sør Ting 2014 Første Ting-møte i Region Sør etter konstitueringsåret og fusjon mellom Aust- Agder Cyklekrets, Rogaland Cyklekrets og Vest-Agder sykkelutvalg NCF Region Sør Ting 2014 Årsberetning og saksliste Kristiansand,

Detaljer

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS

Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Årsberetning og Regnskap 2011 Det Norske Travselskap Bjerke Travbane Eiendom AS Bjerke Travbane AS Tekno Odin Muscles Wiking B.R. Wik Stjernen Viking Frecel Det Norske Travselskap Postboks 194 Økern 0510

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Bjerke Travbane Eiendom AS Styrets beretning 2013... 44 Regnskap 2013... 45

INNHOLDSFORTEGNELSE. Bjerke Travbane Eiendom AS Styrets beretning 2013... 44 Regnskap 2013... 45 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Det Norske Travselskap Tilsluttede forbund/lag... 4 Organisasjon... 5 Æresmedlemmer og hederstegn... 6 Styrets beretning 2013... 7 Rapport fra Administrasjonen... 12 Vedtektsbestemte

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer