Ungdommens Sjakkforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdommens Sjakkforbund"

Transkript

1 Ungdommens Sjakkforbund Årsberetning 2014 Dyktige spillere i yngste klasse i NM for ungdom Det ble en klar deltakerrekord i mesterskapet i Stavanger i november. (Foto: Arrangøren v/sigurd Støren) USFs 38. årsmøte, Scandic Helsfyr hotell, søndag 26. april 1

2 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Forbundsstyrets beretning... 4 Innledning... 4 Styrets arbeid... 4 Organisasjon... 5 Årsmøtevalgte styrer og komitéer... 5 Utvalg og komitéer utnevnt av styret... 6 Administrasjon... 6 Arbeidsmiljø og likestilling... 6 Ytre miljø... 6 Samarbeid med andre... 7 Norges Sjakkforbund... 7 Nordisk Sjakkforbund... 7 Landskamper... 7 NTG... 7 Fordelingsutvalget... 8 LNU... 8 Hedersbevisninger... 8 Økonomi... 8 Medlemsoversikt... 9 Sportslig aktivitet USFs turneringer Nordiske turneringer Verdens- og Europamesterskap Andre turneringer BGP/UGP-sesongen Sammenlagtstillingen BGP/UGP Annen aktivitet Kurs

3 Førsteraden USFs landslagsgrupper Hypersys Undervisningsmateriale Sjakktuelt Signering av styrets beretning Jenteutvalgets beretning Resultatregnskap Noter til resultatregnskapet Balanseregnskap Noter til balanseregnskapet Fondsregnskap Norsk Sjakkungdomsfond USFs reisefordelingsfond Referat fra USFs 37. årsmøte

4 Forbundsstyrets beretning Innledning 2014 har vært et meget godt år for Ungdommens Sjakkforbund. Medlemstallet peker oppover, med 28 % økning fra året før. Antall deltagere i Barnas Grand Prix har satt rekord, og økt med ca 50 % fra Det er grunn til å tro at Magnus Carlsens mange suksesser har vært en sterkt medvirkende årsak, men i tillegg har det vært nedlagt veldig mye godt arbeid rundt omkring i landet, og dette må få sin store del av honnøren for den flotte fremgangen. Aktiviteten har ellers ikke inneholdt de store og spektakulære nye hendelser. Det etablerte turneringsprogrammet, med de ulike NM, BGP-turneringene, deltagelse i utlandet og ulike samlinger og treff har alt vært gjort før det nye er at så mange flere ønsker å delta. Veldig gledelig, og et tegn på at godt arbeid over tid gir resultater. Alt det positive er vel og bra, men det er ingen tvil om at det fortsatt er potensiale for enda mer aktivitet. Oslo og Omegn + Rogaland har 33 % av befolkningen, men 66 % av USFmedlemmene. Her er det mulig å få til større oppslutning andre steder. Styret vil gjerne takke alle barn og frivillige/klubber med innsatsen i 2014, og gleder seg til fortsettelsen. Vi ser fremover! Styrets arbeid Arbeidet i styret har fungert greit. Det har vært avholdt 7 møter. Faste innslag i styremøtene har vært økonomigjennomgang, kontorets drift og ulike saker i tilknytning til turneringer. Av viktige enkeltsaker må nevnes saken om mulig søknad om medlemskap i Norges Idrettsforbund, som ble behandlet i samarbeid med NSF. Etter de 8 regionale møtene høsten 2014 konkluderte styrene i så vel USF som NSF med at det ikke syntes å være nødvendig flertall i organisasjonene for å gå videre med prosessen, som dermed ble stoppet før noen søknad ble oversendt NIF. Andre saker til behandling har vært ansettelsen av Toppsjakksjef og de konsekvenser dette medfører også for USF, skolesjakkprosjektet våren 2015, mandat for Jenteutvalget, og planer om tillitsvalgtkurs og felles tillitsvalgtmøter med NSF. Tusen takk til alle styrets medlemmer for bidrag som er gitt på alle nivåer. 4

5 Organisasjon Årsmøtevalgte styrer og komitéer I perioden fra årsmøtet i Oslo 14. april 2013 og fram til årsmøtet i Oslo 11. mai 2014, var de valgte styremedlemmene følgende: Forbundsstyret: Eirik Næss (leder, Vålerenga), Carsten Beer Jacobsen (nestleder, Stavanger), Tone Namtvedt (økonomiansvarlig, OSSU), Johannes L. Kvisla (turneringssjef, 1911 U), Marianne Lund (styremedlem, Tromsø), Elise Forså (styremedlem, Tromsø), Line Holen (styremedlem, Sørum), Benjamin Arvola (styremedlem, Tromsø), Nicolai Getz (1. varamedlem, OSSU), Tor Skaslien (2. varamedlem, Vålerenga). Etter valgene på årsmøtet i Oslo søndag 11. mai 2014 ble sammensetningen av styrer og komitéer som følger: Forbundsstyret Leder, 1 år: Eirik Næss, Vålerenga Nestleder, 2 år (ikke på valg): Carsten Beer Jacobsen, Stavanger Økonomiansvarlig, 2 år (ikke på valg): Tone Namtvedt, OSSU Turneringssjef, 2 år: Johannes L. Kvisla, 1911 U Styremedlem, 2 år (ikke på valg): Elise Forså, Tromsø Styremedlem, 2 år: Line Jin Jørgensen, Stavanger (trakk seg våren 2015) Styremedlem, 2 år: Aina Marie Svendsen, Stavanger 1. Varamedlem, 1 år: Odd Helge Birkestrand, Masfjorden 2. Varamedlem, 1 år: Nicolai Getz, OSSU 3. Varamedlem, 1 år: Olga Dolzhykova, OSSU Revisorer Revisor: Arne-Birger Lund, Nordstrand Varerevisor: Øyvind Bentsen, Sarpsborg Revisor: Henrik Wrangell, OSS Vararevisor: Ole Kristian Førrisdahl, Sarpsborg Valgkomité Leder: Espen Andersen, Moss Medlem: Jørund Greibrokk, Alta Medlem: Lasse Ø. Løvik, Stavanger 5

6 USFs reisefordelingsfond Leder: Lena Halvorsen, Tromsø Medlem: Jørund Greibrokk, Alta Disiplinærutvalget Leder: Gunnar Lie, Porsgrunn Medlem: Torstein Bae, 1911 U Medlem: Egil Arne Standal, Volda Ørsta Utvalg og komitéer utnevnt av styret Uttakningskomitéen Leder: Johannes L. Kvisla, 1911 U Medlem: Joachim B. Nielsen, Bergens Medlem: Jørund Greibrokk, Alta Jenteutvalget Leder: Vibeke E. Grønn, OSS (trakk seg desember 2014) Medlem: Jørund Greibrokk, Alta Administrasjon Ved starten av 2014 hadde USF en generalsekretær (Dag Danielsen) i 60 % stilling, og en adm.sekretær (Iris Aasen Brecke) i 90 % stilling. Danielsen fratrådte i juni 2014, da NSF og USF fikk felles generalsekretær (Geir Nesheim) med totalt 80 % stilling, hvorav 40 % USF. Nesheims kontrakt ble for øvrig fornyet for ytterligere tre år fra 1/1-15, da i 100 % stilling, hvorav 50 % USF. I NSF har Liv Mette Harboe fungert som medlemssekretær i 80 % stilling i hele 2014, og Gisle Bjugn i en 60 % stilling som markeds- og kommunikasjonssjef, i et ett års åremålsengasjement. Arne-Birger Lund arbeidet også noen timer i uken for NSF/USF høsten 2014, i et deltidsengasjement. Arbeidsmiljø og likestilling Sykefraværet har vært lavt, og det har ikke forekommet skader eller ulykker. Styret vurderer arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, men vil vurdere tiltak fortløpende ved behov for eventuelle forbedringer. Styret etter årsmøtet 2014 besto av fem kvinner og fem menn. Ved årets utgang var det ansatt en kvinne og en mann i Ungdommens Sjakkforbund. Styret mener at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak for å forhindre forskjellsbehandling i strid med Lov om likestilling mellom kjønnene. Ytre miljø USFs virksomhet påvirker det ytre miljøet i svært liten grad. 6

7 Samarbeid med andre Norges Sjakkforbund Samarbeidet med NSF har vært godt i Våren 2014 gjennomførte forbundene et felles organisasjonsprosjekt, som konkluderte med at det ble innført en ordning med felles generalsekretær, med virkning fra juni 2014, og med økt integrering av Sjakkontorets arbeid og oppgaveløsning. Dette har vist seg å fungere godt. Idrettsforbund-prosjektet var et felles prosjekt med NSF. Prosessen for innføring av Toppsjakksjef fra årsskiftet 2014/15 skjedde i samarbeid mellom forbundene. Våren 2015 har skolesjakkprosjektet og forsøket på å arrangere felles tillitsvalgtmøte vært ytterligere eksempler på det gode samarbeidsklimaet som gjelder. USF vil ønske NSF lykke til med sitt videre arbeid, og takke for et godt samarbeid i Nordisk Sjakkforbund Tidligere USF-leder Espen Andersen har vært leder i Nordisk Skolesjakkomité i perioden. Det ble avholdt møte under Nordisk individuelt i Danmark. Norge arrangerte ingen nordiske mesterskap i Landskamper Det ble ikke spilt landskamper i NTG Sjakklinja ved NTG i Bærum har siden 1998 vært svært viktig for å videreutvikle talenter i norsk sjakk. Simen Agdestein og Olga Dolzhykova har også mange tilbud for yngre barn, blant annet gjennom landslagssamlinger for barn og unge, skolesjakk-kurs og månedlige turneringer. Sjakklinja er meget viktig for USF både som talentutvikler og ved å utvikle ressurspersoner for norsk sjakk. I august 2013 ble det i tillegg opprettet sjakklinje på NTG i Tromsø. Også her gis det meget godt sjakkfaglig tilbud til unge talenter. De to sjakklinjene er helt sentrale for ungdomssatsningen i norsk sjakk. USF takker alle bidragsytere ved sjakklinjene på NTG, og ser fram til videre samarbeid. 7

8 Fordelingsutvalget Fordelingsutvalget forvalter driftsstøtten fra Barne- og likestillingsdepartementet til barne- og ungdomsorganisasjoner. I 2014 mottok USF kr Støtten beregnes på grunnlag av medlemstall, antall lokallag, kurs, styresammensetning og internasjonal aktivitet, og er helt nødvendig for at USF skal kunne opprettholde nåværende aktivitetsnivå. LNU USF fikk også i 2014 frifondsmidler fra LNU. Disse midlene fordeles videre til lokallagene som grunnstøtte/oppstartstøtte, BGP-støtte og prosjektstøtte. USF anser LNU som en av sine viktigste samarbeidspartnere. Offentliggjøres på årsmøtet. Hedersbevisninger Økonomi USFs økonomi er sunn, og egenkapitalen er på over 1 mkr. Årsmøtet i 2013 vedtok et budsjett for 2014 som resultatmessig gikk i balanse. På årsmøtet i 2014 ble det redegjort for bare mindre endringer i budsjettet, som fortsatt var i balanse. Årsregnskapet for 2014 har et underskudd på 103t kr. I forhold til justert budsjett 2014 er inntektene 168 tkr høyere, særlig på grunn av høyere medlemskontingent (+ 94tkr) og høyere offentlig støtte (+61 tkr). Kostnadene i regnskap 2014 er -274 tkr høyere enn i justert budsjett, særlig på grunn av høyere personalkostnader (- 171 tkr), som i det alt vesentlige skyldes kostnader i tilknytning til bytte av generalsekretær; videre høyere kostnader til Førsteraden (- 53 tkr), mye på grunn av medlemsøkningen, og til tap på krav (- 22 tkr) i forbindelse med en opprydding i debitormassen. Dessuten er husleie/strøm -23 tkr høyere enn budsjett, men i tråd med nivået fra regnskap Revidert budsjett for 2015 og budsjett for 2016 ettersendes. 8

9 Medlemsoversikt Medlemsoversikt for Ungdommens Sjakkforbund Per Akershus Sku Vestfold Sku Sogn og Fjordane Sku Asker Sku Holmestrand SK Junior Sandane Sku 15 0 Bærum Sku Caissas ungdom Sogn og Fjordane Sku 15 0 Dragulf Usk Larvik Sjakklubbs Ungdom 20 5 Follo Sfu Tønsberg SKU 36 0 Sørum Sjakklubb Ungdom Vestfold Sku Strømmen Sku 8 13 Nittedal Sku Lørenskog Sku 1 2 Setskog Usk 9 8 Harstad SKU Akershus Sku Averøya SSU 7 6 Narvik SKU Aust-Agder SKU Møre og Romsdal Sku Arendal SKU 8 0 Aalesund Slu 29 4 Aust-Agder SKU 8 0 Volda Ørsta Slu Kristiansund Sjakklubbs Ungdom Sortland SKU 17 0 Dalabrekka SKU Tromsø Sku Frei SKU 14 9 Troms og NN Sku Møre og Romsdal Sku Troms og N.Norland Sku Telemark Sku Buskerud Sku Klyve SK Geitebukken Usk Drammens Sku Gjøvik Sku 15 6 Kragerø Sku Modum Sku Lillehammer Slu 14 6 Skauen SKU 18 0 Tyristrand SK 9 14 Oppland Sku Brattås Usk 21 0 Kongsberg SKU 17 0 Telemark Sku Veien SSK Konnerud Sku Trøndelag Sku Vestfossen SKU 24 0 Groruddalen SK USF 25 0 Buskerud Sku Oslo BSK Ørland Sjakklubb Oslo Schakselskap Ungdom Sjakknuseren 0 13 Finnmark Sku SK av 1911 U Byåsen SK Alta Sku Nordstrand SKU Gullkongen SK 17 7 Hammerfest SKU 17 0 Vålerenga Usk Gullkongen Stjørdal 21 0 Vadsø Sku 0 12 Lindern Sk 0 0 Trondheim Sfu Finnmark Sku Kampen Sku Steinkjer Usl Hedmark Sku Akademisk Sjakklubbs Ungdom 0 10 Greveløkka SKU 39 0 Oslo Su Rødtvet SKU 23 0 Frosta Bsk 0 9 Vålerenga Sku 0 7 Elefantene sjakkakademi 44 9 Vestli SKU 20 0 Trøndelag Sku Kongsvinger SKU 15 0 Vest-Agder Sku Hamar Sku Oppland Sku Oslo Su Nord-Odal Sku 6 7 Kristiansand Sku Hedmark Sku Rogaland SSU Vest-Agder Sku Hordaland Bus Stavanger Sku Østfold Sku Smeaheia SS Askøy SKU 32 0 Hå Ss CIS Fredrikstad Chess 8 0 Søråshøgda Skolesjakklubb SjakkMatt United Fredrikstad Fus Bergens Schakklubs Ungdom Sevland Sku Moss Sku Fana Sku Sandved Ssk Østfold Sku Hellen SSK 10 0 Skadberg SSK 22 0 Hordvik SKU 17 0 Figgjo Bsk 0 0 Sotra SKU Randaberg Sku Masfjorden Sku Jæren Ss 7 7 Hordaland Bus Sandnes Usk 7 6 Rogaland SSU Sum totalt: 4743 (3671) 9

10 Medlemsutvikling USFs medlemsutvikling siden ble et rekordår med 4743 medlemmer, mot 3671 i jenter Gutter Fordeling på alder og kjønn i Hoveddelen av medlemmene er 7-9 år. 10

11 Sportslig aktivitet USFs turneringer NM for jenter januar - 2. februar, arrangert av Alta. 37 deltagere, 6 runder. Mikroputt: 1. Eva Skaslien, Vålerenga 3 2. Linnea G. Tryggestad, Nordstrand 3 3. Sofie Kristine Ratama, Alta 2 4. Tia S. Olavsen, Vålerenga 1,5 Miniputt: 1. Ingrid Skaslien, Vålerenga 5,5 2. Thyra Kvendseth, Nordstrand 5 3. Embla E. Grønn, OSSU 4 4. Ulrikke Langvik, Trondheim 4 5. Mina J. Heier, 1911 U 2 6. Mia Hammersvik, Alta 0 Lilleputt: 1. Maria Skaslien, Vålerenga 5,5 2. Maria Næss, Vålerenga 5 3. Megan A. Garcia, Vålerenga 4,5 4. Amalie I. Merkesvik, Bergens 4 5. Agnete Vonheim, Alta 3,5 6. Ina Hammersvik, Alta 3,5 7. Polina L. Bronder, Vålerenga 3 8. Maria Greibrokk, Alta 3 9. Ingrid J. Kvamme, Bergens Linn Hege Fors, Alta Elise Sørensen, Alta Stephanie Bull, Alta Anja Elise Kames, Alta Mursal Norani, Alta Hanita Tajeri, Alta 1 Kadett: 1. Ingrid A. Greibrokk, Alta 4,5 2. Elise S. Jacobsen, Tromsø 4 3. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger 4 4. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger 4 5. Sara Næss, Vålerenga 3,5 6. Kimiya Sajjadi, OSSU 3 7. Ida S. Andreassen, Tromsø 1 8. Stina B. Henriksen, Tromsø 0 Ungdom: 1. Edit Machlik, Tromsø 4,5 2. Monika Machlik, Tromsø 4 3. Maud Rødsmoen, OSSU 2,5 4. Elise Forså, Tromsø 1 Historisk søskentriumf med tre NM-titler til søstrene Skaslien. (Foto: Tor Skaslien) 11

12 NM for Skolelag april, arrangert av Sevland. 22 barneskolelag, 6 ungdomsskolelag. Ungdomsskolelag: 1. Kannik, Rogaland 10 På vinnerlaget: Marte B. Kyrkjebø, Hanna B. Kyrkjebø, Andreas Fossan, Edvin Jarve og Leo Andreas G. Vatnestrøm 2. Nordberg, Oslo 8 3. Blokkhaugen, Hordaland 6 4. Sevland Miks Grevlingen 1, Akershus 2 6. Grevlingen 2, Akershus 0 Barneskolelag: 1. Korsvoll, Oslo 12 På vinnerlaget: Aleksander Lindbøl, Olav Førde Nymo, Gaute Bergan, Richard B. Tøndel og Kristian Natvig 2. Lassa Tigers, Rogaland Nøkkeland, Østfold Høyenhall, Oslo Søråshøgda Hvit, Hordaland 9 6. Sandved Miks, Rogaland 9 7. Rotnes, Akershus 8 8. Vedavågen, Rogaland 8 9. Kringsjå, Oslo Lassa Vikings, Rogaland 7 NM for ungdomslag mars, arrangert av Kristiansund. 124 spillere fordelt på 28 lag deltok. Junior: 1. Stavanger White Juniors, Rogaland 12 På vinnerlaget: Lasse Ø. Løvik, Vegar Koi Gandrud, Fredrik Beer Jacobsen, Nicolas Varley og Erlend Kyrkjebø 2. Trondheim, Trøndelag 9 3. Tromsø, Troms og N. Nordland 8 4. Elefantene, Trøndelag 7 5. Bergens 1, Hordaland 5 6. Kristiansund, Møre og Romsdal 3 7. Stavanger Black Juniors, Rogaland 2 8. OSSU, Oslo 2 Ungdom: 1. Nordstrand, Oslo 12 På vinnerlaget: Andreas G. Tryggestad, Daniel Nordquelle, Cornelius Kvendseth, Aschmirthan Sivaranjan og Sigurd K. Huse U, Oslo Alta, Finnmark 7 4. Bergens, Hordaland 6 5. Vålerenga, Oslo 6 6. Stavanger, Rogaland 4 7. Kristiansund 1, Møre og Romsdal 3 8. Kristiansund 2, Møre og Romsdal 0 1 Mikslag spiller utenfor konkurranse og kan ikke bli norgesmestere. 12

13 Barn: 1. Stavanger, Rogaland 10 På vinnerlaget: Aleksander Flæsen, Abyl Kizatbay, Julian A. Munk og Ulrik Auklend 2. Moss, Østfold 9 3. Bergens, Hordaland 9 4. Tromsø, Troms og N. Nordland 8 5. Trondheim, Trøndelag 7 6. Nordstrand, Oslo 7 7. Vålerenga, Oslo 6 8. Søråshøgda, Hordaland 5 9. Smeaheia skolesjakk, Rogaland Kristiansund 2, Møre og Romsdal Kristiansund 1, Møre og Romsdal Aalesund, Møre og Romsdal 1 KM for skolelag Sjakkontoret har fått tak i følgende resultater: Akershus: Barneskoler (12 lag deltok) 1. Rotnes 2. Jong e4 3. Jong Sf3 Ungdomsskoler (2 lag deltok) 1. Grevlingen 1 2. Grevlingen 2 Videregående skoler (2 lag deltok) 1. Nadderud 1 2. Nadderud 2 Buskerud: Barneskoler (13 lag deltok + 2 mix-lag) 1. Veien 1. Hennummarka 3. Danvik Ungdomsskoler (1 lag deltok + 1 mix-lag) 1. Hokksund Oslo: Barneskoler (25 lag deltok + 6 mix-lag) 1. Høyenhall 2. Korsvoll Konger 3. Grefsen Ungdomsskoler (2 lag deltok) 1. Brannfjell 2. St. Sunniva Rogaland: Barneskoler (35 lag deltok + 8 mix-lag) 1. Lassa Tigers 2. Lassa Vikings 3. Vaulen 1 Ungdomsskoler (4 lag deltok + 1 mix-lag) 1. Kannik 2. Øygard 3. BISS Historisk mesterskap i Rogaland med hele 206 deltakere fordelt på 48 lag. Her er de tre fremste lagene i barneskoleklassen. (Foto: Petter Fossan) 13

14 KM for ungdom Akershus, 25 deltagere A: Peter Agdestein, Asker B: Dag Einar B. Nord, Nittedal C: Eirik S. Enersen, Bærum D: Magnus Sæthre, Nittedal E: Sheroni Amarapala, Strømmen F: Tim Wanvik, Bærum G: Hy Chang Vo, Bærum Buskerud, 49 deltagere A: Ivar Endeberg, Kongsberg B: Kjell Håkon Lien, Tyristrand C: Martin Lyngås, Drammen D: Abdulla Al-Kanany, Modum E: Mikkel Berglund, Veien F: Paul G. Lofsberg, Vestfossen G: Rasmus Berglund, Veien Hedmark og Oppland, 38 deltagere A: Markus Slettmoen, Hamar B: Erlend Reigstad, Hamar C: Jonas Haukenes, Hamar D: Oliver Opseth, Hamar E: Christian R. Foreman, Gjøvik F: Noah M. Christensen, Lillehammer G: Mattis G. Wiksén, Greveløkka Hordaland, 37 deltagere A: Abdulla M. Muhsen, Bergens C: Øyvind Andvik, Masfjorden D: Amalie I. Merkesvik, Bergens E: Vetle Velle, Søråshøgda F: Nicholas Sunde, Søråshøgda G: Karl Edvard Wallevik, Bergens Oslo, 168 deltagere A: Odd Martin Guttulsrud, 1911 U B: Cornelius Kvendseth, Nordstrand C: Lucas Ranaldi, 1911 U D: Maria Næss, Vålerenga E: Isak Sjøberg, Nordstrand F: Mina Johanne Heier, 1911 U G: Max Dahl, 1911 U H: Axel Tunsjø, Oslo BSK Trøndelag, 30 deltagere A: Jonas W. Strømsodd, Trondheim B: Shervin Kousan, Elefantene C: Trygve Dahl, Gullkongen Stjørdal E: Ulrik Ruud, Trondheim F: Eskil Bruaset, Trondheim G: Eivind Andreas Almli, Orkdal H: Jens Teigen, Gullkongen Rogaland, 192 deltagere A: Alseit Kizatbay, Stavanger B: Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger C: Henrik G. Tallaksen, Stavanger D: Abyl Kizatbay, Stavanger E: Sofie Løfaldli, Sandnes F: David Nesse, Smeaheia G: Aksel Bu Kvaløy, Stavanger Østfold, 25 deltagere B: Vegar Holter, Moss D: August K. Kløfsrud, Moss E: Tobias Lang Nilsen, Moss G: Oliver Kjeilen Stavdal, Moss H: Espen Berg Hellesnes, Moss Møre og Romsdal, 47 deltagere Mikroputt: Mathias Unneland, Aalesunds Miniputt: Niklas Unneland, Aalesunds Lilleputt: Håkon Hammerås, Aalesunds Kadett: Mads Wollan Myhre, Kristiansund Vestfold, 23 deltagere B: Christian Villandseie, Caissa C: Jacob Ounji Nygård, Larvik D: Aleksander E. Nersveen, Holmestrand E: Elias Draugedalen, Tønsberg F: Jens E. Ingebretsen, Holmestrand G: Haakon Faye-Lund, Caissa 14

15 NM for Ungdom 2014 Scandic Stavanger Forus, november. Arrangert av Stavanger og Smeaheia. 414 deltagere. Gruppe A-B spilte 6 runder, gruppe C-G spilte 7 runder. Gruppe A, 26 deltagere 1. Sigve Hølleland, Masfjorden 5,5 2. Erlend Kyrkjebø, Stavanger 5,5 3. Henrik Øie Løbersli, Kristiansund 4,5 4. Nicolas Varley, Stavanger 4 5. Martin Nilsen, Stavanger 4 6. Ødøn Toth Engegård, Harstad 3,5 7. Kjetil H. Andås, Masfjorden 3,5 8. Alseit Kizatbay, Stavanger 3,5 9. Monika Machlik, Tromsø 3,5 10. Fredrik Beer Jacobsen, Stavanger 3,5 Gruppe B, 31 deltagere 1. Lars Oskar Hauge, OSSU 5,5 2. Cornelius Kvendseth, Nordstrand 5 3. Benjamin Haldorsen, Bergens 4,5 4. Kjell Håkon Lien, Tyristrand 4,5 5. Ludvig B. Ellingsen, Stavanger 4,5 6. Eskil E. Grønn, OSSU 4 7. Mathias Sætre, Bergens 4 8. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger 4 9. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger Marius Eriksen, Kongsvinger 3,5 Gruppe C, 69 deltagere 1. Eivind X. Djurhuus, Nordstrand 6,5 2. Endre Machlik, Tromsø 6,5 3. Eivind O. Risting, 1911 U 5,5 4. Martin B. Østby, OSSU 5 5. Sondre Merkesvik, Bergens 5 6. Johannes Haug, Nordstrand 5 7. Odin N. Heier, 1911 U 5 8. Aleksander Lindbøl, 1911 U 5 9. Kristoffer Bråtveit, Stavanger Benjamin Fossan, Stavanger 5 Gruppe D, 61 deltagere 1. Andreas G. Tryggestad, Nordstrand 6,5 2. Daniel Nordquelle, Nordstrand 6,5 3. Abyl Kizatbay, Stavanger 5,5 4. Aleksander Flæsen, Stavanger 5 5. Gunnar Lund, Tromsø 5 6. Tor Fredrik Kaasen, Tromsø 5 7. André Nielsen, Alta 5 8. Mads W. Myhre, Kristiansund 5 9. Aleksander Fossan, Stavanger Ingrid Jørdre Kvamme, Bergens 5 Gruppe E, 52 deltagere 1. Isak Sjøberg, Nordstrand 6,5 2. Sondre Piiksi, Moss 5,5 3. William S. Olsen, Moss 5,5 4. Tobias L. Nilsen, Moss 5,5 5. Kristian Natvig, 1911 U 5,5 6. Ulrikke Langvik, Trondheim 5 7. Ingrid Skaslien, Vålerenga 5 8. Bjørn Robertsen, Moss 4,5 9. Gaute Bergan, 1911 U 4,5 10. Maximilian Lystad, Vålerenga 4,5 Gruppe F, 62 deltagere 1. Afras Mansoor, Søråshøgda 7 2. Julian Munk, Stavanger 6 3. Jens E. Ingebretsen, Holmestrand 5,5 4. Karl Ivar Lavergren, Drammens 5,5 5. David Nesse, Smeaheia 5 6. Nicholas Sunde, Søråshøgda 5 7. Liam J. Rønnestad, Søråshøgda 5 8. Daniel Fossan, Stavanger 5 9. Amanda H. Sellevaag, Vålerenga Erlend Røisland, Stavanger 5 Gruppe G, 113 deltagere 1. Ole-Christian B. Kran, OSSU 6,5 2. Max Dahl, 1911 U 6 3. Hugo Røste, Hamar 6 4. Andreas Tenold, Nordstrand 6 5. Syver S. Kyvik, Nordstrand 5,5 6. Herman Sæthre, Nittedal 5,5 7. Rasmus Berglund, Veien 5,5 8. Benjamin Anda, Sjakkmatt United 5,5 9. Ariza Hina, Søråshøgda 5,5 10. Jakob Horstad, Søråshøgda 5 15

16 Nordisk for Ungdom 2014 Billund, Danmark, februar. 6 runder. Nordiske turneringer Gruppe A (18-20 år) 1. Martin Lokander, Sverige 5,5 2. Erik Rönka, Finland 4,5 3. Nökkvi Sverrisson, Island 3,5 8. Elise Forså, Tromsø Stian Johansen, Alta 2 Gruppe B (16-17 år) 1. Johan-Sebastian Christiansen, Caissa 5 2. Eero Valkama, Finland 4 3. Dagur Ragnarsson, Island Henrik Ø. Løbersli, Kristiansund 2 Gruppe C (14-15 år) 1. Tobias Dreisler, Danmark 5 2. Jon K. Thorgeirsson, Island 4,5 3. David Bit-Narva, Sverige 3,5 4. Eivind X. Djurhuus, Nordstrand 3,5 6. Sondre Merkesvik, Bergens 3,5 Gruppe D (12-13 år) 1. Toivo Keinänen, Finland 5 2. Daniel Nordquelle, Nordstrand 4 3. Hilmir F. Heimisson, Island 4 4. Andreas Tryggestad, Nordstrand 4 Gruppe E (11 år og yngre) 1. Filip Boe Olsen, Danmark 5 2. Vignir V. Stefansson, Island 4,5 3. Jonas Bjerre, Danmark 4 6. Isak Sjøberg, Nordstrand 3 7. Bjørn Robertsen, Moss 2,5 Nordisk for barneskolelag 2014 Selfoss, Island, september. 1. Korsvoll, Norge 15,5 / 20 (Aleksander Lindbøl, Olav F. Nymo, Gaute Bergan, Richard B. Tøndel og Kristian Natvig) 2. Álfhólsskóli, Island 13,5 3. Nyelandsvej, Danmark 12,5 4. Rimaskóli, Island Hökåsenskolan, Sverige 8,5 6. Komeetan Koulu, Finland 0 Nordisk for Ungdomsskolelag 2014 Stockholm, Sverige, september. 1. Kannik, Norge 15,5 / 20 (Andreas Fossan, Hanna B. Kyrkjebø, Marte B. Kyrkjebø, Edvin Jarve og Leo Giske Vatnestrøm) 2. Rimaskóli, Island Mälarhöjdens, Sverige Kirkebakkeskolen, Danmark 8 5. Moisio, Finland 5 6. Ekenässkolan, Sverige 4,5 16

17 Nordisk for jenter 2014 Island, april. 5 runder. Gruppe A 1. Angelina Fransson, Sverige 5 2. Edit Machlik, Tromsø 3 3. Jessica Bengtsson, Sverige 2,5 4. Monika Machlik, Tromsø 2,5 Gruppe B 1. Ingrid A. Greibrokk, Alta 4 2. Freja Vangsgaard, Danmark 3,5 3. Sóley L. Pálsdóttir, Island 3,5 5. Elise S. Jacobsen, Tromsø 2,5 Gruppe C 1. Nansy Davidsdottir, Island 4,5 2. Lina Cao-Zhang, Sverige 3,5 3. Anna Hedelykke, Danmark 3 5. Amalie I. Merkesvik, Bergens 3 6. Maria Næss, Vålerenga 3 De norske deltagerne i nordisk for jenter. Norge tok to medaljer: Gull til Ingrid Greibrokk og sølv til Edit Machlik. (Foto: Jørund Greibrokk) 17

18 VM for juniorer (u20) 2014 India, oktober. 13 runder. Verdens- og Europamesterskap Åpen klasse 1. Lu Shanglei, Kina Aryan Tari, Vålerenga 8 Jenter 1. Aleksandra Goryachkina, Russland 11 Ingen norske deltagere. VM for Ungdom 2014 Durban, Sør-Afrika, september. 27 norske spillere. 11 runder. Åpen u Johan Salomon, Nordstrand Peter Flermoen, Harstad 6,5 32. Henning Kjøita, 1911 U Sigve Hølleland, Masfjorden Martin Nilsen, Stavanger Torgeir Kjøita, 1911 U 4,5 55. Henrik Øie Løbersli, Kristiansund 4,5 56. Jon Machlik, Tromsø 4,5 Jenter u Monika Machlik, Tromsø 5,5 29. Maud Rødsmoen, OSSU 5,5 37. Edit Machlik, Tromsø 5,5 Åpen u Johan-Seb. Christiansen, Caissa 6,5 42. Kjell Håkon Lien, Tyristrand 5,5 74. Mathias Sæthre, Bergens 4 Jenter u Kimiya Sajjadi, OSSU 5,5 58. Marte B. Kyrkjebø, Stavanger 4,5 60. Hanna B. Kyrkjebø, Stavanger 4,5 Åpen u Endre Machlik, Tromsø 5 Jenter u Ingrid A. Greibrokk, Alta Sara Næss, Vålerenga 5 Åpen u Tor Fredrik Kaasen, Tromsø Abyl Kizatbay, Stavanger André Nielsen, Alta 5,5 Jenter u Maria Næss, Vålerenga Thyra Kvendseth, Nordstrand Ulrikke Langvik, Trondheim Maria Greibrokk, Alta 3,5 EM for Ungdom 2014 Batumi, Georgia, oktober. 18 norske spillere. 9 runder. Åpen u Jon Machlik, Tromsø 3 Jenter u Edit Machlik, Tromsø 5,5 Åpen u Eskil E. Grønn, OSSU 4,5 55. Benjamin Haldorsen, Bergens Mathias Sæthre, Bergens 2,5 18

19 Åpen u Eivind X. Djurhuus, Nordstrand 5,5 41. Johannes Haug, Nordstrand Eivind O. Risting, 1911 U 3 Jenter u Ingrid A. Greibrokk, Alta Elise S. Jacobsen, Tromsø 3,5 68. Megan A. Garcia, Vålerenga Maria Skaslien, Vålerenga 3 Åpen u Andreas G. Tryggestad, Nordstrand Daniel Nordquelle, Nordstrand Bjørn Robertsen, Moss 4 Jenter u Thyra Kvendseth, Nordstrand 3,5 64. Embla E. Grønn, OSSU Ingrid Skaslien, Vålerenga 2,5 Landsturneringen 2014 Trondheim, juli. 9 runder. Andre turneringer Miniputt (51 spillere) 1. Bjørn Robertsen, Moss 7,5 2. Tobias L. Nilsen, Moss 7 3. Afras Mansoor, Søråshøgda 7 4. Isak Sjøberg, Nordstrand 6,5 5. Thyra Kvendseth, Nordstrand 6,5 Lilleputt (37 spillere) 1. Andreas Tryggestad, Nordstrand 7,5 2. Eivind Bruaset, Trondheim 6,5 3. Aleksander Fossan, Stavanger 6,5 4. André Nielsen, Alta 6,5 5. Tor Fredrik Kaasen, Tromsø 6,5 Kadett (20 spillere) 1. Eskil E. Grønn, OSSU 8,5 2. Trygve Dahl, Hell 6,5 3. Eivind O. Risting, 1911 U 6 4. Lucas Ranaldi, 1911 U 5,5 5. Ingrid A. Greibrokk, Alta 5,5 Junior (19 spillere) 1. Eivind X. Djurhuus, Nordstrand 6,5 2. Sigve Hølleland, Masfjorden 6 3. Ole Emil Frisvold, Bergens 6 4. Lasse E. Bjørn, Tromsø 6 5. Martin Nilsen, Stavanger 5,5 Flinke deltagere i klasse miniputt i Landsturneringen. (Foto: Silje Bjerke) 19

20 Landsturneringen 2014, klasse lilleputt. (Foto: Silje Bjerke) NM i lynsjakk 2014 Trondheim, 20. juli. Miniputt 1. Tobias L. Nilsen, Moss Lilleputt 1. Abyl Kizatbay, Stavanger Kadett 1. Trygve Dahl, Hell Junior 1. Ole Emil Frisvold, Bergens Yes2Chess Etter å ha vunnet en kvalifiseringsturnering, deltok Lassa skole fra Stavanger i finalen i lagturneringen Yes2Chess i London 8. juli. Torgeir Bjelland, Magnus Falck, Aleksander Fossan, Sverre Skjølingstad og Julian Munk spilte på Lassas lag. Lagleder Erik Fossan rapporterer: «Det ble en fantastisk tur til London for de fem guttene fra Lassa som representerte Norge i "Yes 2 Chess"-finalen. I det innledende gruppespillet vant guttene overbevisende 5-0 mot både Portugal og England, men tapte gruppefinalen 3½-1½ mot det svært sterke tyske laget som senere tok førsteplassen. I bronsefinalen ble det et knepent tap 3-2 for Danmark. Den engelske arrangøren imponerte med et storartet tre dagers opplegg som inkluderte London-sightseeing i egen buss, simultan mot regjerende britisk mester GM David Howell, mottakelse i Parlamentet, besøk i Barclays hovedkontor på Canary Ward, Lion King musikal m.m. Et minne for livet!» 20

21 BGP/UGP-sesongen 2014 BGP-sesongen 2014 markerte 25-årsjubileum for oppstart av BGP. Da passet det godt at dette også ble en jubel-sesong i forhold til deltagelse. Antall spillere som deltok i BGP i 2014 var 1715, mens tilsvarende tall i 2013 var 1173, altså bare 2/3 av årets deltagere. Ser en på antall starter, altså summen av deltagerantallet i alle turneringer, så ble dette 3723, mot 2495 i Altså en økning på 1228 eller 49 %. Og 2013-sesongen var en av de beste sesongene de senere årene var forrige rekordsesong, med antall starter på Antall som har deltatt i år, er det ingen tidligere sesonger som har kommet i nærheten av. Når en ser på BGP-deltagelse gjennom historien, så har det skjedd mye ved at alle deltagere har fått BGP-poeng og blir telt med, og at individuelt KM også har blitt en BGP-turnering. Det er derfor ikke lett å sammenligne med sesonger langt tilbake. Men det er liten tvil om at 2014-sesongen var den beste av dem alle. Det var hele 77 turneringer i år. KM i Rogaland samlet 192 deltagere, som er rekorddeltagelse i et BGP og trolig også i noe kretsmesterskap. Den minste turneringen i år samlet 10 deltagere, men det er mange små og middelstore turneringer rundt i landet som har bidratt til at så mange barn har fått spilt BGP i BGP foregår ikke bare i Rogaland. Men tyngdepunktet for deltagelse i BGP har faktisk flyttet vestover i forhold til forrige storhetstid, da tyngdepunktet var rundt Oslo. Men det arrangeres nå turneringer i de fleste av landets fylker. Hans-Inge Kongevold BGP-sjef 21

22 Sammenlagtstillingen BGP/UGP 2014 Mikroputt (825 spillere) 1. Andreas Tenold, Nordstrand 1. Linnea G. Tryggestad, Nordstrand 1. Anton K. Hystad, Søråshøgda 4. Ole-Christan B. Kran, OSSU 5. Max Dahl, 1911 U 6. Ariza Hina, Søråshøgda 6. Torbjørn Valvåg, Tromsø 8. Aksel Bu Kvaløy, Stavanger 9. Marius Gøbel, Nordstrand 9. Aleksander Turov, Tromsø Miniputt (449 spillere) 1. Vetle Velle, Søråshøgda 1. Ulrikke Langvik, Trondheim 3. Torbjørn K. Hystad, Søråshøgda 4. Maximilian L. Lystad, Vålerenga 5. Noah M. Christensen, Lillehammer 6. Live J. Skigelstrand, Stavanger 7. Olav Brattetveit, Bergens 7. Tim Wanvik, Bærum 7. Ulrik Ruud, Trondheim 10. Sander Joa, Stavanger 10. Liam J. Rønnestad, Søråshøgda 10. Karl Ivar Lavergren, Drammens Lilleputt (261 spillere) 1. Oliver Opseth, Hamar 1. Afras Mansoor, Søråshøgda 3. Sigurd L. Gaure, OSSU 4. Mats Nærheim, Smeaheia 5. Ole André Seglem, Sevland 6. Daniel Eriksen, Søråshøgda 7. Niko Idivouma, Tromsø 8. Tor Harald Olsen, Kragerø 9. Linnea Holmboe, Nordstrand 10. Eirik S. Enersen, Bærum Kadett (146 spillere) 1. Egil Petter Budde, OSSU 2. Øyvind Andvik, Masfjorden 3. Einar Clausen Frøvik, Kragerø 4. Krister Smelvær, Fana 5. Jostein Tvedten, Drammens 6. Afras Mansoor, Søråshøgda 7. Elias Kjerpeseth, Byåsen 8. Sivert N. Ørsleie, Ridabu 8. Simon T. Johannessen, Kragerø 10. Jonas Haukenes, Ridabu Ungdom (34 spillere) 1. Kjetil Andås, Masfjorden 2. Markus Slettmoen, Ridabu 3. Jonas Strømsodd, Trondheim 3. Alseit Kizatbay, Stavanger 5. Jonas H. Rasmussen, Bergens 6. Jon Even Pehrson, Gjøvik 7. Sindre Brobakken, Ridabu 8. Sigve Hølleland, Masfjorden 9. Abdulla M. Muhsen, Bergens 10. Lars Erik Brobakken, Lillehammer 22

23 Annen aktivitet Kurs USFs lederseminar ble i 2014 avholdt lørdag 10. mai på Anker hotell sentralt i Oslo. USFs leder Eirik Næss snakket om prosjektet «Organisering av sjakk i Norge» og hvilke visjoner og tanker USF har rundt veien videre. Tidligere USF-leder Espen Andersen holdt så et innlegg om USFs fortid og fremtid. Det ble satt av tid til debatt og idémyldring rundt disse temaene, før USFs nestleder Carsten Beer Jacobsen snakket om medlemsrekruttering og bruk av medlemssystemet Hypersys. Underveis i seminaret samlet alle seg til en times felles lunsj i restauranten på Anker Hotell. Etter endt seminar var det felles middag på restauranten «People s» på Arbeidersamfunnets Plass, en liten gåtur fra Anker Hotell. Førsteraden Silje Bjerke har vært redaktør for Førsteraden i Flu Hartberg har som tidligere vært illustratør. Han har laget forside og tegneserie til hvert nummer, samt noen mindre illustrasjoner. Førsteraden er barnas eget sjakkblad. USFs gjennomsnittsmedlem er fra sju til ti år, og for å treffe denne målgruppen har bilder, tegninger og oppgaver vært en vesentlig del av bladet. Typisk innhold i Førsteraden i 2014 har vært: - Lærestoff og sjakkoppgaver - Reportasjer fra USFs store mesterskap og representasjonsturneringer (nordisk, EM, VM) - Intervjuer og partier med unge spillere - Sjakknyheter, for eksempel om Magnus Carlsen - Omtale av Barnas Grand Prix - Konkurranser og bidrag fra barna - Tegneserier, kryssord og rebuser - Terminliste Noen store sjakkhendelser satte også sitt preg på bladene i 2014, særlig Magnus Carlsens tre verdensmestertitler, samt sjakk-ol. Her ble det valgt en barnevennlig vinkling ved å fokusere på de norske juniorene som spilte i OL, med intervjuer og partier av ungdommene selv. Jeg tror at Førsteraden spiller en særlig viktig rolle for de mange USF-medlemmene som går på sjakkurs på skolen. Gjennom Førsteraden oppdager de USFs turneringstilbud, og blir mer engasjert i forbundets aktiviteter og i sjakkverdenen generelt. Silje Bjerke Redaktør 23

24 USFs landslagsgrupper Landslagssamlingene på NTG er blant USFs mest populære arrangementer. I 2014 var det samling mai med 95 deltagere, og august med 78 deltagere. USF takker NTG Bærum ved Simen Agdestein og Olga Dolzhykova som hadde ansvar for å arrangere samlingene. Uttatte spillere = deltok på samling i mai, 2 = deltok på samling i august Aryan Tari, Vålerenga Sebastian Mihajlov, OSSU Benjamin Haldorsen, Bergens Eskil E. Grønn, OSSU 1, 2 Rasmus Haugland, Modum 2 Ulrik Olsen, OSSU Cornelius Kvendseth, Nordstrand 1, 2 Shaun Ondo, OSSU Martin Saltvedt, Stavanger Andreas Fossan, Stavanger 1 Erling D. Skjølås, Stavanger Shervin Koushan, Elefantene Audun Engeset, Larvik Didrik Braathen, Nordstrand Boris Devyaktov, Averøya Erik Løveid, OSSU 2 Paulius Cebatarauskas, Larvik Emil André Olsen, Kristiansund Andreas Skotheim, Tønsberg 1 Thomas Hartvig, Nittedal Dag Einar B. Nord, Nittedal 1, 2 Magnus Dahl Jenssen, Kristiansund Rune Livendahl, Fredrikstad Øyvind B. Fløtten, Modum Eirik B. Bjelland, Sandved Johannes Haug, Nordstrand Sondre Merkesvik, Bergens Eivind X. Djurhuus, Nordstrand 2 Martin B. Østby, OSSU 2 Trygve Dahl, Gullkongen Stjørdal Endre Machlik, Tromsø Elise S. Jacobsen, Tromsø Eivind O. Risting, 1911 U 2 Lucas Ranaldi, 1911 U 1, 2 Sigve Sundsbø, Elefantene Henrik G. Tallaksen, Stavanger 1 Sara Næss, Vålerenga 2 Ingrid A. Greibrokk, Alta 2 Kristoffer Bråtveit, Stavanger 1 August Berntsen-Øybø, 1911 U 1, 2 Benjamin Fossan, Stavanger 1 Edvin Jarve, Stavanger Regine Forså, Tromsø Sander Sunde Bernhus, Strømmen Ida Sundsvoll Andreassen, Tromsø Stina Bergvoll Henriksen, Tromsø Henrik Øieroset, Fredrikstad 1 Leo A. G. Vatnestrøm, Stavanger 1 Helene Lorem, Tromsø Martin Lopez, Strømmen 1 Gustav Gleine, Alta Tobias F. Ruud, Hamar 1, 2 24

25 2001 Arman Ghaderi, Elefantene Odin N. Heier, 1911 U 2 Sigurd K. Huse, Nordstrand 1, 2 Eivind Bruaset, Trondheim 1, 2 Torgeir H. Bø, Vålerenga 1, 2 Megan A. Garcia, Vålerenga Mikael Takle, Bergens Eirik S. Enersen, Bærum 1, 2 Yngve G. Fossheim, OSSU Sverre Skjølingstad, Stavanger 1 Maria Skaslien, Vålerenga 1 Sigve S. Zandi, Tromsø Even Elias Y. Hem, 1911 U Aleksander Lindbøl, 1911 U Pradheeban Sivaranjan, Nordstrand 2 Matias Grude Eriksen, Smeaheia 1, 2 Rafail Voldemars, Stavanger Jackie Yau Yun Zang, Kristiansand 1 Håkon Sander Johansen, Kragerø Vladimir Merzliakov, Alta 1 Even Lyche, 1911 U Christopher Munk, Stavanger 1 Jerlow L. Jacobsen, Stavanger 2 Lars Opheim Barmen, Vålerenga David J. Linjord, Stavanger 1, Andreas G. Tryggestad, Nordstrand 1, 2 Daniel Nordquelle, Nordstrand 1, 2 André Nielsen, Alta 2 Tor Fredrik Kaasen, Tromsø Aleksander Fossan, Stavanger 1 Mads Vestby-Ellingsen, Tromsø 1, 2 Mads Wollan Myhre, Kristiansund Maria Næss, Vålerenga 2 Benjamin Halvorsen, Tromsø 1, 2 Aleksander Flæsen, Stavanger 1, 2 August K. Kløfsrud, Moss 1, 2 Maria Greibrokk, Alta Amalie I. Merkesvik, Bergens Ingrid J. Kvamme, Bergens 1, 2 Mats Nærheim, Smeaheia 1, 2 Jens Christian L. Opdahl, Bergens Kirill Fedchuk, Tromsø Marcus Hidle-Bahreini, Stavanger Oda Vatland, Stavanger Polina Bronder, Vålerenga Daniel Høyland, Sandved 2 Jonas Mæland, Sandved 1 Håkon H. Helgøy, Sandved 1, 2 Johannes M. Bergersen, Sandved 1, 2 Hannah S. Stangeland, Sandved 1 Torgeir Bjelland, Stavanger 1 Magnus Falck, Stavanger 1 Ulrik Auklend, Stavanger Oskar K. Frøyland, Stavanger 1 Linnea Holmboe, Nordstrand 1, 2 Ina Hammersvik, Alta Agnete Vonheim, Alta Abyl Kizatbay, Stavanger 1, 2 Aleksander K. Ski, OSSU 2 Jonathan K. Ski, OSSU 2 Gunnar Lund, Tromsø 2 Harald Vestjord, Tromsø 2 Andreas Salvesen, 1911 U 2 25

26 2003 Sondre Piiksi, Moss William S. Olsen, Moss 1 Tobias Lang Nilsen, Moss Isak Sjøberg, Nordstrand 1, 2 Thyra Kvendseth, Nordstrand 1, 2 Bjørn Robertsen, Moss 1, 2 Ingrid Skaslien, Vålerenga 1, 2 Ulrikke Langvik, Trondheim 1, 2 Embla E. Grønn, OSSU 1, 2 Mikkel Berglund, Veien 1 Bishal Liu, Strømmen Bernt Magnus Myraunet, Frosta Torben Skogen, Harstad Maximilian Lystad, Vålerenga 1, 2 Sheroni Amarapala, Strømmen 1, 2 David Yau Bin Zhang, Kristiansand 1 Alland Kawany, Sjakkmatt United Ulrik Ruud, Trondheim 2 Fredrik L. Jacobsen, Stavanger 2 Henrik Iversen, Søråshøgda Nikolai Rist, Alta 1 Mikael Gjeddevann, Nord-Odal Emil Gether-Rønning, Vålerenga 2 Sander Joa, Stavanger 1, 2 Harald Skjølås Dyrhaug, Stavanger Charlotte Tallaksen, Stavanger 1, 2 Gaute Bergan, 1911 U 1, 2 Kenan Keric, Veien 1 Kristian Natvig, 1911 U 1, 2 Arne K. Huse, Nordstrand 1, 2 Brage Myran, Gullkongen Afras Mansoor, Søråshøgda 1 Julian Munk, Stavanger 1 Jens Ingebretsen, Holmestrand 1, 2 Tim Wanvik, Bærum 1, 2 Torbjørn K. Hystad, Søråshøgda David Nesse, Smeaheia 1 Liam J. Rønnestad, Søråshøgda 1 Eskil Bruaset, Trondheim 1 Magnus Ø. Lange, Follo 2 Amanda H. Sellevaag, Vålerenga Ian Dahl, Gullkongen Stjørdal Daniel Fossan, Stavanger 1 Teodor Kristoffersen, Stavanger 1 Andreas Broch-Austvoll, Stavanger 1, 2 Gard A. B. Syreng, Nittedal 1 Anders Ivan Stein, Nittedal 1 Thomas J. Kvamme, Bergens 1, 2 Vebjørn U. Rostadmo, Tromsø 1 Jonatan Varvik, Tromsø 1 Karoline Olsen, Tromsø Mateusz Nowicki, Tromsø Marie Meleng-Tønsberg, Tromsø Maicken Røberg, Tromsø Martin B. Fjeldstad, Kristiansand 1, 2 Olve A. Hagland, Vålerenga Benjamin Hitland, Bergens 1, 2 Live J. Skigelstrand, Stavanger 1, 2 Ishildur Ådnedottir, Vålerenga Alisha Shehzad, Sandved 1 Erling Bjelland, Stavanger 1 Thomas Thorvaldsen, Follo 1, 2 Mina J. Heier, 1911 U 1 26

27 2005 Linnea G. Tryggestad, Nordstrand 1, 2 Ole-Christian B. Kran, OSSU 1, 2 Eva Skaslien, Vålerenga 2 Jakob Horstad, Søråshøgda David L. Vangen, 1911 U 1, 2 Ivan Rozhko, Sandved 1 Kirill Schipanov, Smeaheia Marius Gøbel, Nordstrand 1, 2 Halvor Leira, Nordstrand 1, 2 Syver Kyvik, Nordstrand 1, 2 Andreas Røberg Beitnes, Nordstrand 1, 2 Kasper Johansen Sandø, Gullkongen 1, 2 Marcus M. Means, Dragulf Erlend R. Kluge, Smeaheia Vetle Liaset, Søråshøgda Andreas Tenold, Nordstrand 1, 2 Shazil Shehzad, Sandved 1 Hypersys HyperSys er det web-baserte medlemssystemet som USF benytter seg av, hvor lokallagsledere, kasserer eller øvrige styremedlemmer kan logge inn og administrere informasjon om sitt lokallag. Systemet er utviklet for å gjøre organisasjonslivet enklere, og skal frigjøre mest mulig tid for tillitsvalgte og ansatte. Mer tid til sjakk, med andre ord! Antall lokallag som selv registrerer medlemmer, oppdaterer informasjon om styresammensetning og leverer årsrapport og medlemsbekreftelse elektronisk via HyperSys økte kraftig i Nesten alle lokallag registrerer nå medlemmene sine, oppdaterer adresser og lignende direkte i systemet, noe som sikrer at medlemmene blant annet får Førsteraden hjem i postkassa når de skal. Dette har også ført til en mer papirløs hverdag på Sjakkontoret, og vi håper lokallagene opplever det samme. Sjakkontoret og USFs administrasjonssekretær fungerer som lokallagenes HyperSys-support. Ta derfor gjerne kontakt med oss for å få hjelp til å utføre operasjoner i HyperSys, tips og triks og svar på spørsmål! Undervisningsmateriale USF produserte ikke undervisningsmateriale i Sjakktuelt USF og NSF har sammen nettsiden Sjakktuelt (www.sjakk.no). Her publiseres viktige nyheter og annen informasjon for lokallag og medlemmer. BGP/UGP har egne nettsider (bgp.barnesjakk.no), som styres av Hans-Inge Kongevold. I 2014 fikk Sjakktuelt ny forside, og nye undersider er under utforming. 27

28 Signering av styrets beretning 18. mars 2015 Eirik Næss Leder Carsten Beer Jacobsen Nestleder Tone Namtvedt Økonomiansvarlig Johannes L. Kvisla Turneringssjef Elise Forså Medlem Line Jin Jørgensen Medlem Aina Marie Svendsen Medlem Odd Birkestrand Nicolai Getz Olga Dolzhykova Vara Vara Vara 28

29 Jenteutvalgets beretning I 2014 har jenteutvalget stått for følgende aktiviteter: Under jente-nm i Alta fikk deltakerne prøve seg som hundesledekjørere i en spennende fartsfylt kveldstur gjennom skogen. De tøffe jentene tok utfordringen på strak arm og ble belønnet med deilig varm elglapskaus og nordlys etter den kjølige sledeturen. Under landstureringen i Trondheim fikk jentene en lærerik og hyggelig kveld på Vitensenteret med pizza og spennende aktiviteter. I forbindelse med Norgesmesterskapet for Ungdom i Stavanger ble det arrangert et sosialt treff for jentene med leker, disco og godteri. Målet med disse treffene har vært å legge til rette for at jentene blir godt kjent med hverandre. Antall jenter som spiller sjakk rundt omkring i landet, varierer sterkt. Enkelte klubber har kun ett aktivt jentemedlem, og da er det ekstra viktig å bygge et sterkt nettverk for jentene som spiller sjakk i resten av landet. Jenteutvalget inviterte også jentene til å bli med på to sjakkturneringer i Sverige i året som gikk, men det var dessverre dårlig oppslutning om disse turene. Noen få av de eldre jentene deltok i Västeräs Open med støtte fra jenteutvalget. Reisen til Malmö Open ble dessverre avlyst på grunn manglende interesse. Jenteutvalget takker alle som har bidratt til å skape et godt og inkluderende miljø for jentene i sjakken i Dere vet hvem dere er. Jentebrigaden har en egen facebook-side som er oppdatert med bilder fra høydepunktene i året som gikk. Jenteutvalget har i 2014 bestått av: Jørund Greibrokk og Vibeke Ekeland Grønn. For Jenteutvalget, Vibeke E. Grønn 29

30 Inntekter Resultatregnskap 2014 Regnskap 2014 Noter Justert budsjett 2014 Diff. Regnskap 2013 Medlemskontingent NM-avgifter Annonser, sponsorinntekter og mva komp Offentlig støtte Salg undervisningsmateriale Egenandeler Kurs delt.avgifter BGP-avgifter Sum driftsinntekter Utgifter Turneringer og representasjon Treningsgrupper/støtte til NTG Sommersjakkleir Salgsartikler Premier, gaver, blomster (inkl. BGP) Jenteutvalget Ungdomsutvalget Prosjekter/Sjakk i skolen Drift av barnesjakk.no Utvikling av undervisningsmateriell Personalutgifter Husleie, strøm Kontorutgifter (renhold og rekvisita) Hypersys Regnskap og revisjon IKT og annen fremmed tjeneste Telefon og internett Porto Førsteraden Kostnader tillitsvalgte Kontingenter (LNU o.l.) Forsikring Gebyrer Tap på krav Diverse utgifter Sum kostnader Periodens driftsresultat Finansinntekt Finanskostnad Resultat finansposter Årsresultat

31 Noter til resultatregnskapet 2014 Note 1: Medlemmer registrert i desember 2013 fakturert i 2014 Note 2: Momskompensasjon kr Annonser kr Note 3: Støtte Fordelingsutvalget kr Frifond administrasjonsstøtte kr Note 4: Turnering Utgift Egenandel Nettoutg. Nordisk individuelt Nordisk for b.-skolelag Nordisk for u.-skolelag * Nordisk for jenter VM for ungdom ** EM for ungdom Vm for junior Nasjonale turneringer *** **** * nettoutgift ** tidl. avsetning annulert *** NM-støtte (overgangsordning 2014) + ELO-avgifter **** Nettobudsjettert utgift kr Note 5: Varekjøp - Beholdningsendring varelager kr Avskrivninger - Frakt, toll, spediasjon kr Note 6: 5000 Lønn Timelønn Påløpne feriepenger Sykepenger u/aga Honorar u/feriepenger Ompostering lønn Fri telefon Obligatorisk Motkonto kontogr 52xx 170 Offentlig refusjon vedr Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg. pål. feriep pensjonkostnad innberettet pensjon motkonto innberettet Annen personalkostnad Gaver til ansatte Kantinekostnader Personalforsikring Avsatt lønn Andre Personalkostnader Fordeling personalkostnad Lønnskostnad Note 7: Regnskap Revisjon

32 Balanseregnskap 2014 Balanse pr. 31/ EIENDELER Kontanter, bank Bankinnskudd fonds Påløpne inntekter Debitorer Til gode fra fond Andre fordringer Mellomregning NSF Varelager Kontormaskiner, inventar Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld og avsetninger Kreditorer Offentlige trekk og avgifter Påløpt lønn og feriepenger Mellomregning NSF Avsetninger Sum gjeld og avsetninger Egenkapital Egenkapital per Årets resultat Ny egenkapital per Sum gjeld og egenkapital

33 Noter til balanseregnskapet 2014 Note 1: Debitorer Kundefordringer: Avsetning tap på kunderfordringer: Sum debitorer Note 2: Varetelling Vareopptelling 2013 Antall inn Antall 31/12 Innkjøpspr is pr. stk Sum Stormesterhefter Trebrikker Brett, Sjakkhuset Brikkeposer, india Sjakktriks for barn Hvordan banke pappa Sjakkskolen Sjakkskolen Demobrett Sjakklokker Verdi på varelager Note 3: Mellomregning NSF legger gjennom året ut for diverse felleskostnader (blant annet husleie). Avregning foretas ved årsslutt. 33

34 Fondsregnskap 2014 Norsk Sjakkungdomsfond Regnskap INNTEKTER: UTGIFTER: PLASSERING: Renter DnB Plasseringskonto Renter/avkastning obligasjon 0 26 DnB NOR Pengemarked Utdelt støtte 0 0 Resultat Fjorårets egenkapital overskudd Egenkapital: DnB NOR Pengemarked Obligasjoner, bank 720 DnB Plasseringskonto Fondsstyret Generalsekretær USF USFs del av Norsk Sjakkfond. Tidligere ført og plassert sammen med NSFs Norsk Sjakkfond, splittet i

35 USFs reisefordelingsfond INNTEKTER: Renter DnB Plasseringskonto *86 kr renter fra 2013 UTGIFTER: Utdelt støtte 0 0 Resultat Fjorårets egenkapital overskudd Egenkapital: PLASSERING: DnB Investor 0 0 DnB Plasseringskonto Fondsstyret Generalsekretær USF 35

36 Referat fra USFs 37. årsmøte Avholdt i OSS lokaler i Bogstadveien 30 i Oslo, søndag 11. mai 2014 kl. 10: Godkjennelse av representantenes fullmakter Fullmaktskomité: Iris Brecke (Sjakkontoret) og Carsten Jacobsen (Stavanger SKU). 17 stemmeberettigete. 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjent uten innsigelser. 3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet Ordstyrer: Espen Andersen, Moss SKU Referenter: Jørund Greibrokk, Alta SKU og Lena Halvorsen, Tromsø SKU Underskrive referatet: Per Olsen, 1911U og Dag Danielsen, generalsekretær /Vålerenga USK Alle enstemmig godkjent. 4. Årsberetning Årsmøtet hedrer Magnus Monsen Sandnes SKUs minne med 1 min stillhet før gjennomgang av årsberetning. Samarbeid med andre: Espen Andersen (tidligere leder) redegjør for hvorfor det ikke ble avholdt landslagskamper i Hedersbevisninger: Styreleder Eirik Næss offentliggjør. Leif Kjøita, 1911U hedersplakett Johannes Kvisla, 1911U hedersplakett Per Blikra, Stavanger SKU - hedersplakett Tor Skaslien, Vålerenga USK - hedersplakett Jørund Greibrokk, Alta SKU - hedersplakett Hans-Henry Jacobsen Tromsø SK hedersplakett Arild Øksnevad, Nittedal SKU hedersmerke i gull Odd Helge Birkestrand Masfjorden SKU hedersmerke i gull Årsmøtet hadde følgende kommentarer til årsberetningen for 2013: Organisasjon: Det er noen feil på klubbtilhørigheter mm. Styret retter opp i dette. Det er viktig at alle i styret er medlemmer i USF i framtiden. Medlemsoversikt: Det etterspørres tiltak for å gjøre noe med klubbene som står med 0 medlemmer. Carsten Jacobsen redegjør for arbeidet med å rydde opp i USF sine medlemslister. Arbeidet pågår fremdeles. 36

Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte

Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte Referat fra USFs 37. ordinære årsmøte Avholdt i OSS lokaler i Bogstadveien 30 i Oslo, søndag 11. mai 2014 kl. 10:30. 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter Fullmaktskomité: Iris Brecke (Sjakkontoret)

Detaljer

Årsberetning 2013. Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013. USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai

Årsberetning 2013. Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013. USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai Årsberetning 2013 Fra landsfinalen i Sjakk i skolen 2013 USFs 37. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 11. mai 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Forbundsstyrets beretning...

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsberetning 2012 Fra Jentebrigadens sjakktur til Malmö i 2012. 36. årsmøte, Oss lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, søndag 14. april kl. 10.30 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1996 Jenter Reserve Vaseng, Øyvind Hoem 1996 Kristiansund 1141 Kallset, Vegard 1996 Kristiansund 1065 1997

1996 Jenter Reserve Vaseng, Øyvind Hoem 1996 Kristiansund 1141 Kallset, Vegard 1996 Kristiansund 1065 1997 1996 Flermoen, Peter 1996 Harstad 2167 Taube, Gregor 1996 1911 1952 Kjøita, Henning 1996 1911 1858 Kjøita, Torgeir 1996 1911 1676 Eike, Mathias Brennhaugen 1996 Lørenskog 1558 Liu, Bibek 1996 Lørenskog

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2015 38. årsmøte Søndag 26. april kl. 10:30 Scandic Helsfyr hotell, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4 Om gjennomføringen

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsmøtepapirer 2015 38. årsmøte Søndag 26. april kl. 10:30 Scandic Helsfyr hotell, Oslo * Innholdsfortegnelse Innkalling til USFs 38. ordinære årsmøte 3 Forretningsorden 4 Om gjennomføringen

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund

Ungdommens Sjakkforbund Ungdommens Sjakkforbund Årsberetning 2011 35. årsmøte, OSS lokaler, Bogstadveien 30, Oslo, lørdag 14. april 2012, klokken 12:00-0 - Innhold Innholdsfortegnelse Forbundsstyrets beretning... - 3 - Innledning...

Detaljer

Nr 1 2013. 37. årgang

Nr 1 2013. 37. årgang Nr 1 2013 37. årgang Bli med på turnering! Har du spilt sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over arrangementer i Norge for barn og

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Referat fra Ungdommens Sjakkforbund 34. årsmøte 2011

Referat fra Ungdommens Sjakkforbund 34. årsmøte 2011 Referat fra Ungdommens Sjakkforbund 34. årsmøte 2011 Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata 11, Tid: Søndag 10.april kl. 12.00 1. Godkjennelse av representantenes fullmakter Generalsekretær Dag Danielsens

Detaljer

Referat fra møte i Jenteutvalget

Referat fra møte i Jenteutvalget Referat fra møte i Jenteutvalget Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland. 1. Søknader 1.1. Kriterier for støtte Utvalget har ikke tidligere hatt

Detaljer

Innkalling til Sørum SKUs 9. ordinære årsmøte

Innkalling til Sørum SKUs 9. ordinære årsmøte Sørum Sjakklubbs Ungdom Solvegen 3, 1923 Sørum, Tlf 63 82 48 42/936 76 10 Internett: http://www.sorumsjakk.org E-post: post@sorumsjakk.org Til Medlemmer eller forsatte av medlemmer til Sørum Sjakklubbs

Detaljer

ÅRSMELDING Klubbens aktiviteter. Ski sjakk 2016 Side 1 av 8

ÅRSMELDING Klubbens aktiviteter. Ski sjakk 2016 Side 1 av 8 ÅRSMELDING 2016 Årsmøtet for 2015 ble avholdt tirsdag 23. februar 2016 i Ski voksenopplærings lokaler med 6 medlemmer til stede. Følgende styre ble valgt: Veslemøy Thorbjørnsen (leder), Torbjørn Brenden

Detaljer

Styret har holdt ett styremøte i løpet av 2010 og ellers behandlet saker løpende via e-post.

Styret har holdt ett styremøte i løpet av 2010 og ellers behandlet saker løpende via e-post. Årsberetning 2010 Sotra Sjakklubb Klubben Sotra Sjakklubb har holdt til i ungdomsklubbens lokaler i Einarsengården i hele 2010, med klubbkvelder om torsdagene. Medlemsutviklingen har vært alldeles eventyrlig

Detaljer

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn

Telenor Lekene 1. treningsomgang Super G Menn Agder & Rogaland 4 1 Bakka Sven Agder & Rogaland 18 2 Jørgensen Simon Friis Agder & Rogaland 28 2 Wee Østensjø Ivar Johannes Agder & Rogaland 39 3 Høgseth Vermund Skogland Agder & Rogaland 55 3 Dolmen

Detaljer

Eikermesterskapet 2017

Eikermesterskapet 2017 J 8 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nila Hilleren Vestfossen IF 18.00.30 Isabella Andras Eiker-Kvikk, IF 18.01.00 Martine Thorud Birkebeineren, IF 18.01.30 Ingrid Asmyhr Andersen

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb

Årsberetning. Værnes NTN Taekwon- Do Klubb Årsberetning for Værnes NTN Taekwon- Do Klubb 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010.

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe RESULTATLISTE SØNDAG 30. MAI 2010. Nr Navn Født KL Klubb Resultat Vind 60M 1 Vegard Gamst 96 G14 FIK Stein 8,34 1,1 2 David Dong

Detaljer

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rnk St.nr Navn Klubb Bane Sluttid / Diff Poeng 4 Hanna Engebråten Sand IF Rød 5 Tuva Fløiten Sand IF Rød 6 Cecilie Bakken Sand IF Hvit 7 Sarah Marie Sanderud Sand IF Hvit 8

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Forbundsstyrets beretning. Organisasjon. Administrasjonen. Samarbeid med andre. Hedersbevisninger. Økonomi.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Forbundsstyrets beretning. Organisasjon. Administrasjonen. Samarbeid med andre. Hedersbevisninger. Økonomi. INNHOLDSFORTEGNELSE Forbundsstyrets beretning Organisasjon Administrasjonen Samarbeid med andre Hedersbevisninger Økonomi Medlemsoversikt Sportslig aktivitet Annen aktivitet KURS FØRSTERADEN SJAKK I SKOLEN

Detaljer

Nr. 1 2010 34. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad

Nr. 1 2010 34. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad Nr. 1 2010 34. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad Kan du en passant? Bli med på turnering! Å dra på sjakkturnering er kjempegøy, og nesten alltid får alle som er med en fin premie. Her får du

Detaljer

Cuprenn 3 Friteknikk

Cuprenn 3 Friteknikk IU Kvinner - 2km 1 Stine Walsøe Innstrandens IL 106 11:56 00:00 2 Inger Edvardsen Innstrandens IL 2 13:59 02:03 Fullførte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km 1 Tore Wingan Wold Innstrandens IL 1 08:15 00:00

Detaljer

NSKU - Nordstrand Sjakklubbs Ungdom. Årsberetning 2008

NSKU - Nordstrand Sjakklubbs Ungdom. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Styret Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Sissel Haagaas Nestleder: Arne-Birger Lund Kasserer: Odd Moripen Sekretær: Inger Johanne Baastø Styremedlem: Jon Andersson

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 4 04/05 Referat

Norges Sjakkforbund. Styremøte nr 4 04/05 Referat Norges Sjakkforbund Styremøte nr 4 04/05 Referat Sted: Sjakklubben Stjernen, Seilduksgata, Oslo. Tid: Lørdag 29. januar 2005 kl. 10.00. Til stede fra styret: Torstein Bae (president), Helge A. Nordahl

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 E1 Sebastian Aslaksrud Råde NOR 124 25 25 19 23 16 16 2 40 Tore Navrestad Sviland NOR 123 27 28 28 20 20 3 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 105 21 20 27 24 13 4 84 Eirik Wegger JM

Detaljer

TC-10. Finale Sørmarka Arena, 20/ RESULTATER

TC-10. Finale Sørmarka Arena, 20/ RESULTATER Rekrutt 10år og yngre 100 m(1) 16 Peter Aspelund Stavanger Skøyteklubb Rød 20.76 103.800 17 Elise Lyche Aspelund Stavanger Skøyteklubb Hvit 23.94 119.700 18 Knut Magnus Håland Skår Sandnes Skøyteklubb

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Referat Forbundsstyret Ungdommens Sjakkforbund 26.01.03

Referat Forbundsstyret Ungdommens Sjakkforbund 26.01.03 Referat Forbundsstyret Ungdommens Sjakkforbund 26.01.03 Sted: OSS lokaler, Bogstadveien 30B, Oslo. Til stede: Espen Andersen (leder), Nils P. Mikkelsen, Tore Nilssen (vara for XXX) Fra administrasjonen:

Detaljer

Kveldsløp 3, 13.januar 2014 Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTS

Kveldsløp 3, 13.januar 2014 Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTS Rekrutt 100 m(1) 1 Elise Stabel-Jacobsen Hamar IL Rød 2 Julie Skjelseth Hamar IL Hvit 3 Linnea Haneberg Hamar IL Hvit 5 Johanne Braathen Kongsvinger SK Hvit 10 Tina Østerud SSK Toten Rød 11 Kaia Lund Stange

Detaljer

Årsberetning for 2016 for Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU)

Årsberetning for 2016 for Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU) Årsberetning for 2016 for Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU) Oslo Sjakkrets Ungdom er sammenslutningen av selvstendige barne- og ungdomssjakklubber (lokallag) i Oslo kommune. På nasjonalt nivå er vi tilsluttet

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbund Årsberetning 2016

Ungdommens Sjakkforbund Årsberetning 2016 Ungdommens Sjakkforbund Årsberetning 2016 Nordiske mestre for skolelag, Nordberg ungdomsskole, under nordisk mesterskap for skolelag 2016 i Oslo, som ble arrangert av USF USFs 40. årsmøte Scandic Holmenkollen

Detaljer

Hopptreff Finale. Hopp Team Official results. Arnulf Pedersen Tor Zachariassen Niljas Sara Jan Erik Heggstad Jørn Thomas Hansen

Hopptreff Finale. Hopp Team Official results. Arnulf Pedersen Tor Zachariassen Niljas Sara Jan Erik Heggstad Jørn Thomas Hansen .0.00 Starttid :00:00 Jury/Ledelse Rennleder Teknisk Delegert Harald Brattaker Cup KoordinatorSvein Brurud Bakkesjef Ass rd Kjell Otto Sebergsen Stein Johannessen Hugo Forfang Måldommersjef Olav Larsen

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

R E S U L T A T - L I S T E

R E S U L T A T - L I S T E Side 1 av 11 R E S U L T A T - L I S T E Stevne : LÅMØ NORD 2010 Arrangør : Setermoen SK Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2 Øvelse 1 400 M Fri K - 1999 1999 G 1 Sara Marie Strømeng Karasjok Svømmeklubb

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188 Menn Trim 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM 175 11:11 00:00 2 Knut Ingar Nalum NOTEAM 189 11:52 00:41 3 Petter Bele Kval NOTEAM 187 12:01 00:50 4 Jarle Aagaard NOTEAM 169 12:36 01:25 5 Kjetil Liland NOTEAM

Detaljer

Karusellrenn One Way Troms cup Arrangør : Laksvatn SSL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE. Gutter år

Karusellrenn One Way Troms cup Arrangør : Laksvatn SSL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE. Gutter år OFFISIELL RESULTATLISTE Plass Stnr Navn Klubb Skyting Slutt-tid Diff Gutter 13-14 år 1 59 Morten Hol Målselvs Skisk 0-2 11:34 2 56 Sigurd Alterskjær Eriksen Målselvs Skisk 1-2 11:48 0:14 3 54 Lars Nordmo

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639.

Overskriften i balanseoversikten skal være 31.12.2013, ikke 41 639. Referat fra NSFs 93. kongress 2014. Avholdt på Clarion Hotel & Congress, Trondheim, 13. juli 2014 klokken 18.15 til 23.05. President Jøran Aulin-Jansson ba om et minutts stillhet til minne om de medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Sonekamp øst - vest 2015

Sonekamp øst - vest 2015 G 11 år - 2 km 141 Erling Bjørnstad Alta IF 17:00:00 201* 142 Mathias Padøy Opgård Tverrelvdalen IL 17:00:00 202* 143 Arne Christian Saggau HolmAlta IF 17:00:00 203* 144 Simen Finjord Alta IF 17:00:00

Detaljer

Klubbmesterskap Fristil Felles

Klubbmesterskap Fristil Felles Jenter 3 år Engebakken, Isabell Furnes Skiløperforening 4 Faraasen, Isabell Nybygda IL 3 Hovde, Jenny Nybygda IL 1 Jevne, Kristine Stubberud Nybygda IL 6 Rønningen, Ella Slettum Nybygda IL 141 Slettum,

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

RESULTATER SAMMENLAGT KM Hedmark 2007/Kretscup nr Lett snøvær, minus 6, lett bris

RESULTATER SAMMENLAGT KM Hedmark 2007/Kretscup nr Lett snøvær, minus 6, lett bris Jenter Rekrutt 100 m 400 m (1) Navn Klubb tid tid Jane Wiik Larsen Tynset IF 17,4 1.07,6 Vivi Nordli Sand IF 23,5 Hanne Ringerike Sand IF 22,8 1.22,4 Synne Wiik Larsen Tynset IF 17,6 1.12,2 Selma Bø Lysø

Detaljer

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010

STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 STYRKELØFTREGION MIDT-NORGE ÅRSBERETNING 2010 1. Styret i perioden: Leder Anita Stavik Fræna AK Nestleder Olaf Dahl KK-67 Kasserer Hans Magne Bårtvedt KK-67 Styremedlem Stian Walgermo Sjøholt AK Styremedlem

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Nr. 3 2011. 35. årgang

Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad. Nr. 3 2011. 35. årgang Ungdommens Sjakkforbunds medlemsblad Nr. 3 2011 35. årgang Bli med på turnering! Å være på sjakkturnering er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over alle

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 48 kg Jenter 15 48 kg N 1. Runde Sofie Hammer (Bodø BK) - Tora Aasli (Bodø BK) 3,0 : 1,0 4 : 4 PS 22-- 121-- Gutter 12 30 kg N 1. Runde Simen Vrybloed (Bodø BK) - Isak Braseth (Fauske AK) 0,0

Detaljer

Sparebank 1 Rulleskirenn Startliste

Sparebank 1 Rulleskirenn Startliste Menn senior 5 Kenneth Gilberg Nanset IF 12:02:30 3639382 M 19/20 år 10 Jørgen Bakken Hodt Konnerud IL 12:05:00 3476355 11 Emil Wiik ROS, IL/ Team Drammen 12:05:30 3399870 12 Erik Høiås Birkebeineren, IF

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 E1 Tore Navrestad EM Sviland NOR 55 27 28 2 322 Sebastian Aslaksrud EM Råde NOR 50 25 25 3 205 Fredrik Westeng Olsen EM Råde NOR 43 21 22 4 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 41 21

Detaljer

Tverrelvdalen Skole Tverrelvdalen IL RESULTATLISTE

Tverrelvdalen Skole Tverrelvdalen IL RESULTATLISTE G 12 år - 2km (Påmeldt: 8 - Startet: 7 - Fullført: 8 - Premier: 7) 1 Mikkelsen Marius Alta IF 3 7:57 0:00 2 Bang Henrik Eiliv Alta IF 5 8:41 0:44 3 Olsen Kornelius Ordemann Alta IF 7 8:47 0:50 4 Bakken

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 E1 Tore Navrestad EM Sviland NOR 55 27 28 2 322 Sebastian Aslaksrud EM Råde NOR 50 25 25 3 205 Fredrik Westeng Olsen EM Råde NOR 43 21 22 4 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 41 21

Detaljer

Juleløpet Vikingskipet. Rekrutt Jenter 100 m(1) PARVISE RESULTATER. Par Startnr Bane Navn Klubb Nat Tid Diff

Juleløpet Vikingskipet. Rekrutt Jenter 100 m(1) PARVISE RESULTATER. Par Startnr Bane Navn Klubb Nat Tid Diff Rekrutt Jenter () 2 3 4 5 6 34 Hvit Kristine Sørslett Jevnaker IF 24.05 24.05 32 Rød Guro Ruden Brørby Jevnaker IF 7.05 7.05 20 Hvit Amanda Bø Lysø Kongsvinger SK 8. 8. 33 Rød Ingrid Sørslett Jevnaker

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe Resultatliste lørdag 29.mai 2010.

ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe Resultatliste lørdag 29.mai 2010. ÅPNINGSSTEVNET 2010 ALTA IDRETTSPARK Arrangør: Alta IF Friidrettsgruppe Resultatliste lørdag 29.mai 2010. Nr Navn Født KL Klubb Resultat Vind 60 MHk Hekkehøyde: 68,0 Runa Lillegård 01 J10 Alta IF 14,01

Detaljer

Nr 6 2012. 36. årgang

Nr 6 2012. 36. årgang Nr 6 2012 36. årgang Bli med på turnering! Har du spilt sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over arrangementer i Norge for barn og

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

G12 1 46,79 Gul G12 2 46,94 Sølv G12 3 47,24 Bronse 4 G12 4 47,65 G12 5 47,87 G12 6 47,89 G12 1 2.23,36 Gul G12 2 2.25,66 Sølv G12

G12 1 46,79 Gul G12 2 46,94 Sølv G12 3 47,24 Bronse 4 G12 4 47,65 G12 5 47,87 G12 6 47,89 G12 1 2.23,36 Gul G12 2 2.25,66 Sølv G12 G12 500m Ole Magnus Wego Jevnaker Oppland 1 46,79 Gull 7 G12 500m Birk Finnstø Refsaas Bjugn/Ørland SK Sør-Trøndelag 2 46,94 Sølv 5 G12 500m Sondre Buer Aasebø Fana IL Hordaland 3 47,24 Bronse 4 G12 500m

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000

REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 REFERAT ÅRSMØTE I NORGES MODELL SPEEDBÅT FORBUND 2000 Sted: Tønsberg Dato: 12 februar 2000 Tilstede: Forman: Vestfold Heatracing: Roger Josefsen (RJ), Roger Sandåker

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Innstrandarennet Fris

Innstrandarennet Fris Jenter 8 år 1 km fri Kjelstrup Lena Martine Elveos Innstrandens IL - Ski 2 07:55 Olsen Nora Siso, IL - Ski 1 07:47 Tryggestad Sigrid Tammel Hunstad FK 5 10:08 Dahlskjær Susann Olsen Siso, IL - Ski 4 09:27

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

Referat NSFs 88. Kongress 2009

Referat NSFs 88. Kongress 2009 Referat NSFs 88. Kongress 2009 Avholdt i Frikirken i Bergen 7. juli 2009 kl 20.00. President Jøran Aulin-Jansson innledet ett minutts stillhet til minne de medlemmer som var gått bort siden sist, og nevnte

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3.

Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Forbundsstyremøte nr 1/0304 Onsdag 10/9 kl. 17:00 på Sjakkontoret, Frenningsvei 3. Tilstede: Espen Andersen (EA), Hans-Inge Kongevold (HIK), Marte Egeland (ME), Anita Hersvik (AH), Liv Holen (LH), Øivind

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 40 Tore Navrestad EM Sviland NOR 27 27 2 322 Sebastian Aslaksrud EM Råde NOR 25 25 3 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 21 21 4 205 Fredrik Westeng Olsen EM Råde NOR 21 21 5 69 Odd

Detaljer

Sparebank1 TelemarkCup 3

Sparebank1 TelemarkCup 3 Resultatliste Jarseng G 10 Õr Bakken, Anders Holt Siljan IL 405 Berg, Kristian Siljan IL 411 Bj rbµk, Eirik Andreas Melum IL 415 Christensen, Markus E. Siljan IL 402 Dahle, Magnus Nordb Siljan IL 409 engravslia,

Detaljer

Nr 5 2012. 36. årgang

Nr 5 2012. 36. årgang Nr 5 2012 36. årgang Bli med på turnering! Har du spilt sjakkturnering? Det er kjempegøy, og nesten alltid får alle som deltar en fin premie. Her får du oversikt over arrangementer i Norge for barn og

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug G 8 år 1 km fri Elias Haugstad Kverneland Ski 257 07:11,0 Vetle Idland Gjesdal IL 253 05:18,0 Torbjørn Koksvik Figgjo IL 254 05:14,0 Jakob Brun Rekeland Bjerkreim IL 256 04:32,0 Adrian Ueland Gjesdal IL

Detaljer

Lyscup. Offisiell resultatliste 12.02.2014

Lyscup. Offisiell resultatliste 12.02.2014 Trim kvinner 1 Tone Bergene Aabrekk NOTEAM 164 13:56 00:00 2 Hilde Myrvang Olsen NOTEAM 174 14:44 00:48 3 Anne Cecile Gleditsch NOTEAM 165 16:03 02:07 Trim Menn 1 Haakon Arvesen NOTEAM 161 12:09 00:00

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Oscarløpet 2010 NC6, Skyet opphold, laber bris fra nord, -3 grader C. 500 m (1) Kvinner Junior A. 500 m (1) Kvinner Senior

Oscarløpet 2010 NC6, Skyet opphold, laber bris fra nord, -3 grader C. 500 m (1) Kvinner Junior A. 500 m (1) Kvinner Senior 500 m (1) Kvinner Junior A 1 59 Hanne Haugland Austevoll IK 43,75 MT 40 2 50 Sofie Karoline Haugen Sandefjord SK 46,13 MT 35 3 14 Heidi Ruistuen Asker SK / NSF Østviken 47,01 MT 30 4 36 Ellen Bjertnes

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Camilla Paulsen. Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt 1 Snorre Fjeld Løberg Andebu

Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Camilla Paulsen. Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt 1 Snorre Fjeld Løberg Andebu Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Camilla Paulsen Fredrikstad 50 48 50 100 248 1 Gylt Johannessen 2* medalje(uekte) 2 Sander Årskog Vikhagen Jondalen 48 50 50 98 246 5* Sølv medalje(uekte) 3 Nora Midtgard

Detaljer

Krinscupavslutning Skiskyting

Krinscupavslutning Skiskyting NOCLAS 1 3186459 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 1:45:12 00:00 0 () Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Gutter 10 år og yngre NY Elias Dispen Lødemel Markane IL 3 09:54 Emilian Henden Stårheim IL 8 12:31 Esekiel Henden

Detaljer

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet!

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet! USF-akademiet Bli med på USF-akademiet USF-akademiet! Om opplegget Det blir 4 samlinger i året i to år. Første samling er lagt til helgen 24-26.11.2017, i Oslo. Detaljert program for første helg: se vedlegg.

Detaljer

Startliste per Starttid

Startliste per Starttid Startsted0 19:00:30 151 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 152 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 19:01:00 153 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:01.00 154 Startnr Ledig Gutter

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Samlet Junior - Elite Menn

Samlet Junior - Elite Menn Samlet Junior - Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb ponsor/tea sum 1. Afd 2. Afd 3. Afd 1 7 Simen Nilssen Sviland NOR 28 28 2 4 Filip Svanberg Kungsbacka SWE 25 25 3 13 Fredrik Johansson Kungsbacka SWE 22 22

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer