LCD TV (1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCD TV 4-411-985-34(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje"

Transkript

1 (1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX755 / 55HX75G / 46HX759 / 46HX758 / 46HX757 / 46HX756 / 46HX755 / 46HX75G KDL-46EX655 / 40HX759 / 40HX758 / 40HX757 / 40HX756 / 40HX755 / 40HX75G / 40EX655 KDL-32HX759 / 32HX758 / 32HX757 / 32HX755 / 32EX655 / 26EX555 / 22EX555

2 Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk. Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Frågor som rör produkternas överensstämmelse, grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning skall ställas till den auktoriserade representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. För service och garantiärenden, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna. Anmärkningar om digital TV Funktioner avseende digital TV ( ) fungerar endast i länder eller områden där DVB-T/DVB-T2 *¹ (MPEG-2 och H.264/MPEG-4 AVC) digitala marksignaler sänds eller där du har tillgång till en kompatibel DVB-C/DVB-C2 *² (MPEG-2 och H.264/MPEG-4 AVC) kabeltjänst. Hör med din återförsäljare om du kan ta emot en DVB-T/DVB-T2 *¹ - signal där du bor eller fråga din kabelleverantör om deras DVB-C/ DVB-C2 *² -tjänst är lämplig för integrerad användning med denna TV-apparat. Din kabelleverantör kanske tar ut en avgift för sina tjänster och du kanske måste godkänna leverantörens villkor för den aktuella tjänsten. Denna TV följer gällande specifikationer för DVB-T/DVB-T2 *¹ och DVB-C/DVB-C2 *², men vi kan inte garantera kompatibilitet med framtida DVB-T/DVB-T2 *¹ digitala marksändningar och DVB-C/ DVB-C2 *² digitala kabelsändningar. Vissa digitala TV-funktioner kanske inte är tillgängliga i vissa länder/ områden och DVB-C/DVB-C2 *² - kabel kanske inte fungerar korrekt med vissa leverantörer. Alla TV-modeller i HX- och EX-serien har inte 2:a generationens T2*¹- och C2*²-teknik för digital videosändning. *¹ DVB-T2 finns inte för TV-modellerna EX655/EX555. DVB-T2 finns för TV-modellerna HX759/HX758/HX757/HX756/ HX755/HX75G. *² DVB-C2 finns inte för TVmodellerna EX655/EX555. DVB-C2 finns för TV-modellerna HX759/HX758/HX757/HX756/ HX755/HX75G. Det x som visas i modellnamnet motsvarar ett siffervärde som är relaterat till design, färg eller TV-system. Bruksanvisningen till denna TV innehåller instruktioner för att Montera väggfästet. Illustrationerna i den här bruksanvisningen kan variera beroende på TV-modellen. Illustrationerna för fjärrkontrollen som används i denna bruksanvisning visar RM-ED047 om inget annat anges. Läs avsnittet sidan 37 (Säkerhetsinformation) i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. Information om varumärken är ett registrerat varumärke tillhörande DVB Project. HDMI, HDMI-logon och High- Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken för HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. DLNA, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED är varumärken, servicemärken eller kontrollmärken som tillhör Digital Living Network Alliance. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller deras dotterbolag och som används under licens. OM DIVX VIDEO: DivX är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified enhet som spelar DivX video. Se divx.com för mer information och programvaruverktyg för konvertering av dina filer till DivX video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified -enhet måste registreras för att kunna spela köpta DivX Video-on-Demand-filmer (VOD). Leta efter DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny för att erhålla din registreringskod. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du genomför din registrering. Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken tillhörande Dolby Laboratories. BRAVIA och är varumärken tillhörande Sony Corporation. TrackID är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sony Ericsson Mobile Communications AB. Musik- och videoidentifieringsteknologi och tillhörande data levereras av Gracenote. Gracenote är industristandarden inom musikidentifieringsteknologi och tillhörande innehåll. Se för mer information. CD, DVD, Blu-ray Disc, musik- och video-relaterad data från Gracenote, Inc., copyright 2000-present Gracenote. Gracenote Software, copyright 2000-present Gracenote. Ett eller flera patent som ägs av Gracenote används i denna produkt och tjänst. Se Gracenotes webbsida för en lista (ej komplett) över gällande Gracenote-patent. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenotelogotypen och logotypen Powered by Gracenote är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote i USA och/eller andra länder. Opera Browser from Opera Software ASA. Copyright Opera Software ASA. All rights reserved. Wi-Fi Direct är ett märke som tillhör Wi-Fi Alliance. Blu-ray Disc, Blu-ray och logotypen Blu-ray Disc är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. Sony Entertainment Network logotyp och Sony Entertainment Network är varumärken som tillhör Sony Corporation. DiSEqC är ett varumärke som tillhör EUTELSAT. Denna TV stödjer DiSEqC 1.0. Denna TV bör inte användas för att manövrera motorstyrda antenner. 2 SE

3 Anmärkning beträffande trådlös signal 1. Härmed intygar Sony Corporation att denna enhet står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: 2. Meddelande till kunder: följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv gäller. Trådlösa TV-system kan användas i följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakiska republiken, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckiska republiken, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike. Denna utrustning kan användas i andra icke-europeiska länder. Trådlöst TV-system - Information angående regler För kunder i Italien Användning av RLAN-nätverket är reglerad: - s med avseende på privatbruk, av lagstiftningsdekret , nr 259. ( Regler för elektronisk kommunikation ). Särskilt artikel 104 anger när tidigare anskaffande av en allmän auktorisation krävs och artikel 105 anger när en obegränsad användning är tillåten; s med avseende på leverans av RLAN-åtkomsten med hänsyn till telecomnätverk och -tjänster, av ministerdekret , enligt tillägg, och artikel 25 (allmän auktorisation för elektronisk kommunikationsnätverk och - tjänster) i Regler för elektronisk kommunikation. För kunder i Norge Användning av den här radioutrustningen är inte tillåten i geografiska områden med en radie av 20 km från centrum i Ny-Ålesund, Svalbard. För kunder i Frankrike WLAN-funktionen (WiFi) för denna LCD TV får uteslutande användas inuti byggnader. All användning av WLANfunktionen (WiFi) för denna LCD TV utomhus är förbjuden på franskt territorium. Kontrollera att WLANfunktionen (WiFi) för denna LCD TV är inaktiverad innan den används utomhus. (ART-beslut enligt ändringar i ART-beslut , med avseende på restriktioner vid användning av radiofrekvenser). Identifieringsetikettens placering Etiketter för modellnr, tillverkningsdatum (månad/år) och strömförsörjning (enligt tillämpliga säkerhetsföreskrifter) finns på TV:ns eller förpackningens baksida. SE 3 SE

4 Om denna handbok (Bruksanvisning) Den här bruksanvisningen förklarar hur din TV ställs in. Mer information om hur du använder BRAVIA TV finns i Elektronisk manual. Bruksanvisning Förklarar hur din TV ställs in, t.ex. anslutningar, inledande installation och grundfunktioner. För mer information, tryck på knappen i-manual Elektronisk manual (i-manual) Förklarar hur du använder alla funktionerna. Se sidan 25 för hur du använder i-manual. Bilder och illustrationer som används i denna handbok kan skilja sig åt från den faktiska bilden på skärmen. 4 SE

5 Innehållsförteckning Komma igång Kontrollera tillbehören... 6 Sätta i batterier i fjärrkontrollen : Montera bordsstativet : Justera TV:ns visningsvinkel : Anslutningar : Förhindra att din TV välter : Bunta ihop kablarna : Ansluta TV:n till Internet : Utföra startinställningar SE Använda din BRAVIA-TV Se på TV B... w; Välja olika funktioner och inställningar (Home-meny) Se på Internet Video Leta efter anvisningar Leta efter anvisningar i den elektroniska handboken (i-manual) B... wg Övrig information Felsökning Specifikationer Installera tillbehören (väggfäste) Säkerhets-information Säkerhetsföreskrifter SE

6 Komma igång Kontrollera tillbehören Sätta i batterier i fjärrkontrollen Fjärrkontroll (1) AAA-batterier (typ R03) (2) Bordsstativ (1)* 1 Fästskruvar för bordsstativ (M5 16) (3) (förutom KDL-26/22EX55x) Fästskruvar för bordsstativ (M5 16) (2) (endast KDL-26/22EX55x) Monteringsskruvar för bordsstativ (M5 16) (4) (endast KDL-55HX75x) Monteringsskruvar för bordsstativ (M5 16) (2) (endast KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x) 3D-glasögon (batteri medföljer) (2) (endast KDL-55/46/40HX75G) Fodral för 3D-glasögon (2) (endast KDL-55/46/40HX75G) Bruksanvisningar (den här bruksanvisningen) och andra dokument 1 Ta bort skyddsarket. 2 Tryck på och skjut locket åt sidan för att öppna. * 1 Se den broschyr som medföljer bordsstativet för monteringsanvisningar för bordsstativet. 6 SE

7 1: Montera bordsstativet Se den medföljande broschyren för korrekt montering av bordsstativet. 2 Montera TV:n på bordsstativet med hjälp av de medföljande skruvarna. Pilmarkeringarna visar var hålen för skruvarna till infästning i bordsstativet finns. KDL-55HX75x 1 Placera TV-apparaten på bordsstativet. KDL-55HX75x SE Guidestift KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x Guidestift KDL-26/22EX55x Rikta in TV:n uppifrån och skjut in den tills det inte går att se guidestiften. KDL-26/22EX55x Om du använder en elektrisk skruvdragare ska du ställa in åtdragningsmomentet på ungefär 1,5 Nm {15 kgf cm}. Standardinställningen är cirka 6. För att ändra till vertikalt läge, se sidan 9 (2: Justera TV:ns visningsvinkel) (endast KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x). (Fortsättning) 7 SE

8 Demontera bordsstativet från TV:n KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x Demontera bordsstativet från TV:n genom att ta bort skruvarna som monterades i steg 2. Ta inte bort bordsstativet av någon annan anledning än att montera motsvarande tillbehör på TV:n. När du tar bort bordsstativet från TV:n ska du lägga skärmen nedåt på en stabil arbetsyta som är större än TV:n. För att undvika skador på LCD-skärmens yta ska du placera en mjuk duk på arbetsytan. Se till att TV:n är i vertikalt läge innan den slås på. För att undvika ojämn bilduniformitet ska TV-apparaten inte slås på med LCD-panelen riktad nedåt. Mjuk duk KDL-55HX75x KDL-26/22EX55x Mjuk duk Mjuk duk 8 SE

9 2: Justera TV:ns visningsvinkel KDL-26/22EX55x *6 Denna TV kan justeras inom de vinklar som visas nedan. x Vinkeljustering (svivel) (förutom KDL-26/22EX55x) SE När du justerar vinkeln ska du hålla stativet med en hand för att undvika att stativet glider eller att TV:n tippar. * Vinkeln är ett ungefärligt värde. *15 *15 *15 *15 Kontrollera så det inte finns några föremål framför TV:n. x Vinkeljustering (luta) (förutom KDL-55HX75x) KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x IR-sensor 3D synk.-sändare (endast KDL-55/46/ 40/32HX75x) 1 *6 2 9 SE

10 3: Anslutningar KDL-26/22EX55x Använd en antennkabelkontakt som inte är tjockare än 14 mm. Använd en HDMI-kabelkontakt som är 12 mm (tjocklek) 21 mm (bredd). Ansluta en antenn/ digitalbox/inspelare (t ex en DVD-inspelare) x Ansluta en digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) med SCART KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) En universell SCART-kontakt med högervinklad anslutning rekommenderas för denna anslutning. Skruva fast satellitkontakten försiktigt med handen, använd inte något verktyg. TV:n måste vara avstängd när du ansluter satellitantennen. Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) 10 SE

11 x Ansluta en digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) med HDMI KDL-26/22EX55x KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x SE Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) Rekommendation för kontakten av F-typ Den inre tråden får inte skjuta ut mer 1,5 mm från anslutningsdelen. max. 7 mm Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare) max. 1,5 mm (Referensritning för kontakten av F-typ) (Fortsättning) 11 SE

12 Ansluta ljud-/ videoenheter KDL-26/22EX55x KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x Audio-/videoenhet Audio-/videoenhet 12 SE

13 4: Förhindra att din TV välter KDL-26/22EX55x Mjuk Soft cloth duk KDL-55HX75x 1 SE KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x Lägg skärmen med framsidan nedåt på en stabil arbetsyta som är större än bildskärmen innan maskinskruven fästs. För att undvika skador på LCD-skärmens yta ska du placera en mjuk duk på arbetsytan. 1 Dra fast en maskinskruv (M4, medföljer ej) i skruvhålet på TV:n och knyt fast med ett starkt snöre (medföljer ej). 2 Dra fast en träskruv (4 mm diameter, medföljer ej) i TV-bänken. Knyt sedan fast de starka snöret i träskruven. 1 Dra fast en träskruv (4 mm diameter, medföljer ej) i TV-bänken. 2 Dra fast en maskinskruv (M4, medföljer ej) i skruvhålet på TV:n. 3 Förbind träskruven och maskinskruven med ett kraftigt band (medföljer ej). Längden på M4-maskinskruven skiljer sig åt beroende på kabelns diameter. Se illustrationen nedan. 6-8 mm M4-skruv Kabel Bordsstativ till TV 13 SE

14 5: Bunta ihop kablarna KDL-26/22EX55x 1 2 Ta bort kabelhållaren från AC-skyddet innan du buntar ihop kablarna. Använd kabelhållaren för att bunta ihop de andra kablarna. Bind inte ihop nätkabeln tillsammans med andra kablar. 3 4 KDL-55HX75x * 4 KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x * 4 * Vid installation på väggen ska du fästa kabelhållaren under anslutningarna. 14 SE

15 6: Ansluta TV:n till Internet KDL-26/22EX55x TV Om du ansluter den här TV:n till Internet kan du använda flera olika funktioner: visa en stillbild som visar var den är tagen på en karta, Internet-video, etc. Du hittar mer information om funktionerna i i-manual. LAN Internet Modem med routerfunktioner SE Du måste ha en Internet-anslutning för att kunna ansluta till Internet. eller Router Förbereda ett trådbaserat nätverk Modem KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x TV Internet Använd en Kategori 7-kabel (medföljer ej) för LAN-anslutningar. eller Internet Modem med routerfunktioner Router Modem Internet Förbereda ett trådlöst LAN Med hjälp av den i inbyggda enheten för trådlöst LAN kan du ansluta till Internet och ditt hemnätverk. Med denna funktion kan du ansluta till ett trådlöst LAN och njuta av fördelarna med nätverksuppkoppling utan kablar. Innan du ställer in TV:ns trådlösa LANfunktion måste du installera en trådlös LANrouter. TV Trådlös router Modem Internet 15 SE

16 7: Utföra startinställningar 1 Anslut TV:n till vägguttaget. 2 Tryck på "/1 på TV:n. Indikatorn = (ström) tänds och lyser grön. När du slår på TV:n första gången visas språkmenyn på skärmen. När du sätter på TV:n första gången gör TV:n en del intern bearbetning för optimering innan du kan utföra startinställningar. Ingen bild visas och inget ljud hörs och timerindikeringen på TV:ns framsida blinkar orange under cirka 40 sekunder. Stäng inte av TV:n under denna bearbetning. Detta förfarande har för vissa TV-apparater utförts på fabriken. 3 Tryck på F/f/G/g för att välja ett alternativ, tryck sedan på. Följ instruktionerna på skärmen. Autokanalinställ. för satellit: Autokanalinställ. för satellit ställer automatiskt in tillgängliga satellitkanaler. Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC) 1.0-hantering gör det möjligt att ställa in upp till fyra olika satelliter. Följande inställningar är oberoende för varje anslutning. För att ställa in DiSEqCinmatning i DiSEqC kontroll, använd LNB-konfiguration. Distr. via enkel kabel- TV gör det möjligt att skicka flera satellitkanaler genom en enda koaxialkabel till flera mottagare samtidigt, vilket eliminerar behovet av flera kablar. 1 Antenninställningar : 1 Välj Fast antenn eller DiSEqC eller Distr. via enkel kabel-tv. 2 För Distr. via enkel kabel-tv kan du välja intervall för Band mellan 1-8 och ställa in önskad Bandfrekvens. Distr. via enkel kabel-tv är ev. inte tillgängligt beroende på ditt land/område. Följande procedurer kan krävas beroende på området: 1 Välj Primär satellit eller Allmän satellit. 2 För Primär satellit, väljer du den operatör som önskas. 2 Avancerade inställningar : Används till att ange mer detaljerade inställningar för att bättre kunna hitta den typ av tjänster som du föredrar att ställa in. Typ av kanalsökning : Om ingen kanal hittas med hjälp av Nätverkssökning, prova Fullständig sökning. Fullständig sökning : Utför en komplett frekvenssökning och garanterar inställning av alla möjliga program för den för tillfället inställda LNB-konfigurationen. Tidigare inställda program förloras. Nätverkssökning : Utför en sökning i ett nätverks transpondrar (även kallat NITsökning). Eftersom Nätverkssökning är snabbare än Fullständig sökning, rekommenderas denna sökning när man ställer in ett känt nätverk (normalt associerat med en satellit). En transponder, från vilken nätverksinformation (andra transpondrar) kommer att hämtas, måste anges. Tidigare inställda program förloras. Manuell sökning : Gör en sökning manuellt. 16 SE

17 3 LNB-konfiguration : För Fast antenn eller DiSEqC : Om du inte använder standard LNB (low noise block), finns manuella inställningar tillgängliga. Om du bara ska ta emot en satellit, kan du lämna kvar de ursprungliga inställningarna. För två satelliter kan du ställa in Toneburst A (1:a satelliten) och Toneburst B (2:a satelliten) under inställningen DiSEqC kontroll. Eller så kan du använda DiSEqCkommando A (1:a satellit) och B (2:a satellit), om din LNB eller multiomkopplare kan hantera dessa kommandon. För fyra satelliter, krävs DiSEqC control A,B,C och D. LNB lågbandsfrekvens och LNB högbandsfrekvens : Specificerar LNB-frekvensband. Kontrollera din LNB-dokumentation för att ställa in frekvenser (visas normalt som L.O.-frekvens ). Standardvärdena är för Universal-LNB. Om din LNB kan hantera båda banden (lågt och högt) kan du ange båda. Om den endast hanterar ett ska du ange lågt band. 22 khz-ton : Om ditt LNB är av typen dual band (låga och höga band) eller universellt, ställer du in Auto. TV:n sköter allt automatiskt. I annat fall ställer du in på Av. LNB-spänning : Anger den inställda spänningen för en dubbel polariserings- LNB. 13/18V: standard. 14/19V: om LNB-kabeln är mer än 60 m lång. Av: om extern strömförsörjning kan användas. (Ska normalt inte vara avstängt). För Distr. via enkel kabel-tv : För att styra satelliterna kan du ställa in A (första gruppen av satelliter) eller B (andra gruppen av satelliter) i inställningen Enkel kabel-tv-kontroll. LNB lågbandsfrekvens och LNB högbandsfrekvens : Specificerar LNB-frekvensband. Kontrollera din LNB-dokumentation för att ställa in frekvenser (visas normalt som L.O.-frekvens ). Standardvärdena är för Universal-LNB. Om din LNB kan hantera båda banden (lågt och högt) kan du ange båda. Om den endast hanterar ett ska du ange lågt band. 4 Transponder Du behöver inte ställa in transpondern när du väljer Fullständig sökning. Sök efter nya tjänster : Ställer in en enda transponder. Detta är en inkrementerande sökning och den ska användas i fall när en ny transponder läggs till en satellit. Tidigare inställda program behålls och nya läggs till i programlistan över den satellitanslutning du redigerar. 1 Tryck på HOME, välj därefter > Digital inställning > Autokanalinställ. för satellit. 2 Följ instruktionerna i Autokanalinställ. för satellit. Sök efter nya tjänster är inte tillgängligt medan startinställningar utförs. När du söker efter nya tjänster bör du kontrollera om det finns någon satellitsignal. Digital auto.kanalinst.: Egen antenn eller Kabel-TV : Välj Egen antenn för att ta emot markbunden TV-sändning via en extern antenn. Välj Kabel-TV om du har ett kabel-tv-abonnemang utan digitalbox. När du väljer Kabel-TV, rekommenderar vi att du väljer Snabb sökning för snabb inställning. Ställ in Frekvens och Nätverks-ID efter den information som medföljer från din kabeloperatör. Om ingen kanal hittas med Snabb sökning, försök med Fullständig sökning (även om det kan ta lite tid). I vissa länder kan du välja Egen antenn istället för Kabel-TV för att ta emot kabel-tv-program. Fullständig sökning kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner. Kanalsortering: Ändrar den ordning i vilken de analoga kanalerna är lagrade i TV:n. 1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill flytta till en ny plats och tryck sedan på. 2 Tryck på F/f för att välja den nya platsen för kanalen och tryck sedan på. För satellitkanaler, välj Kanalsortering för satellitkanaler i Digital inställning under Inställningar för att ändra ordningen för satellitkanaler i samma procedur som ovan, efter att startinställningen är slutförd. Du kan också ställa in kanaler manuellt. SE (Fortsättning) 17 SE

18 Nätverksinstallation: Ställer in Internetinställningarna. Välj Auto för att ansluta till nätverket automatiskt. Välj Personlig för att ansluta manuellt. Om du inte kommer åt Internet eller vill ställa in senare, väljer du Hoppa över. Om du använder WEP-säkerhet ska du välja Personlig t Trådlös installation t Sök. Välj därefter det nätverksnamn (SSID) som du vill ansluta till. Om du inte hittar önskat nätverksnamn, välj [Manuell inmatning] och tryck på för att ange ett nätverksnamn. Använd en trådlös USB-LAN-adapter (tillval) för att ansluta till din trådlösa router (eller åtkomstpunkt) vid 5 GHz. Anslut den trådlösa USB-LAN-adaptern och ställ in Standby för Wi-Fi Direct på Av. Tryck på HOME, välj sedan Inställningar t Nätverk t Standby för Wi-Fi Direct t Av. För att ställa in Nätverksinstallation senare, trycker du på HOME, välj sedan Inställningar t Nätverk t Nätverksinstallation. 18 SE

19 19 SE

20 Använda din BRAVIA-TV Se på TV 1 1 Slå på TV:n. Tryck på "/1 på TV:n eller fjärrkontrollen för att slå på TV:n. 2 Välj ett läge. 1 3 Välj en TV-kanal eller en ingång. 3 eller eller x Välja digitala kanaler Använd 0-9. För kanal 10 eller högre trycker du på nästa siffra snabbt SE

21 Se på 3D-innehåll (endast KDL-55/46/40/32HX75x) Med denna funktion kan du uppleva kraftfull 3D-underhållning, t.ex. 3D-spel och 3D Blu-ray Disc i stereo. Referera till i-manual och den bruksanvisning som medföljer 3D-glasögonen, för att få veta hur 3D-inställningarna utförs eller hur du visar 3D-material. SE Knappar som används ofta 1 GUIDE Visar den digitala programguiden Färgknappar När de färgade knapparna är tillgängliga visas en användningsvägledning på skärmen. 3 / Visa info/text Visar kanalnummer, programinformation och klockan. 4 Undertextinställning Du kan visa/dölja undertexter medan du tittar på digitala sändningar. 5 AUDIO Du kan välja undertextljud eller sekundärt språk när du ser på multiplexsändningar (endast digitala sändningar) SE

22 Välja olika funktioner och inställningar (Home-meny) Du kan välja funktionerna för din TV i Home-menyn. Här följer ett exempel på hur du väljer ett alternativ och modifierar TV-inställningarna. 1 Tryck på HOME. 2, 3 OPTIONS 2 Tryck på G/g för att välja kategorin (Inställningar). Innehållet i Inställningar visas till höger. 1 Se sidan 23 (Kategorilista) för alla kategorier. 3 Tryck på F/f för att välja Bild, tryck sedan på. 4 Modifiera inställningarna. x Stänga Home-menyn Tryck på HOME. x Välja med hjälp av knappen OPTIONS Tryck på OPTIONS. En lista med praktiska funktioner och menygenvägar visas. Menyalternativen varierar beroende på den aktuella källan och/eller innehållet. 22 SE

23 Kategorilista SE Inställningar Widgets Applikation Sony Entertainment Network Internetinnehåll Inspelningar TV Media Inmatning Favoriter/Historia Vilka kategorier som är tillgängliga varierar beroende på region och land. Inställningar Widgets Ger dig inställningar (t.ex. bildinställningar, ljudinställningar, tangentljudsinställning) som gör att du kan anpassa din TV. Ger åtkomst till Widgets. Applikation Startar program som kräver Internetanslutning. Sony Entertainment Network Internetinnehåll Ger åtkomst till innehållet från onlinetjänsten SEN (Sony Entertainment Network). Ger åtkomst till Internettjänster för TV. Inspelningar TV Du kan göra timerinspelningar till en ansluten USB HDDenhet och välja inspelat innehåll att spela upp. Du kan välja en lista med TV-kanaler eller en programguide. Media Inmatning Du kan välja mediafiler (foto, musik, video) för uppspelning på en ansluten USB-lagringsenhet eller ditt hemmanätverk. Du kan välja enheter som är anslutna till TV:n. Favoriter/Historia Visar alternativ i Favoriter och alternativ du nyligen sett. 23 SE

24 Se på Internet Video Denna funktion ger dig en portal till innehållet på Internet, med ett utbud av on-demandunderhållning som levereras direkt till din TV. Du kan se på video, inklusive filmer och tecknat. Du måste ha en bredbandsuppkoppling till Internet. Mer information finns i sidan 15 (6: Ansluta TV:n till Internet). 1 Tryck på HOME. 2, 3, Tryck på G/g för att välja kategorin (Internetinnehåll). 3 Tryck på F/f för att välja Internet Video, tryck sedan på. 4 Tryck på F/f/G/g för att markera önskat innehåll, tryck sedan på. Kontrollera om Internetanslutningen är korrekt inställd om du upplever problem med denna funktion. Gränssnittet till Internetinnehåll beror på leverantören av Internetinnehållet. Olika tjänster blockerar åtkomst till videoinnehåll baserat på inställningen Barnlås för TV:n. Vissa tjänsteleverantörer stödjer inte denna funktion. Uppdatera tjänster för Internet Video-material genom att trycka på HOME, välj sedan Inställningar t Nätverk t Uppdatera Internetinnehåll. 24 SE

25 Leta efter anvisningar Leta efter anvisningar i den elektroniska handboken (i-manual) Bruksanvisningar finns inbyggda i din BRAVIA TV och de kan läsas på skärmen. Du kan lära dig mer om din TV:s funktioner genom att ta fram din i-manual med en knapptryckning. SE 1 Tryck på i-manual. 1 2 Välj ett alternativ. 1 Tryck på G/g för att välja ett alternativ. 2 RETURN 2 Tryck på F/f/G/g för att välja ett alternativ, tryck sedan på. Rullningslist* * Om en rullningslist visas trycker du flera gånger på f för att visa fler objekt. Sidan för valt alternativ visas. Du kan bläddra mellan sidor genom att använda G/g. Tryck på RETURN för att återgå till föregående sida. (Fortsättning) 25 SE

26 Spara sidor som visas ofta (bokmärke) Du kan spara sidor som visas ofta för enkel åtkomst när du vill. x Spara en sida Tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen på sidan du vill lägga till ett bokmärke för. Visa sidan igen när TV:n används Du kan växla mellan skärmen för i-manualen och TV:n. Med denna funktion kan du se anvisningarna i i-manualen samtidigt som du använder din BRAVIA TV. Du kan växla mellan skärmen för i-manualen som visades tidigare och TV:n genom att trycka på i-manual. i-manualskärmen som visades tidigare x Öppna bokmärkt sida När i-manual visas trycker du på den gröna knappen på fjärrkontrollen för att visa bokmärkeslistan. Tryck på F/f för att välja önskat alternativ, tryck sedan på. BRAVIA TV-skärm Tryck på G för att återgå till föregående sida. x Ta bort ett bokmärke Tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen när sidan med bokmärket visas. Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen för att hoppa till den översta sidan i i-manual. Du kan också trycka på HOME, välj sedan Inställningar t i-manual för att hoppa till den översta sidan i i-manualen. När du stänger av TV:n eller när TV:n växlar till standbyläge visas i-manualen från den översta sidan när du väljer i-manual. 26 SE

27 Övrig information Felsökning När indikatorn 1 (standby) blinkar, räkna hur många gånger den blinkar (intervallet är tre sekunder). Stäng av TV:n genom att trycka på "/1, koppla loss nätkabeln från eluttaget och informera din återförsäljare eller ditt Sony servicecenter om antalet blinkningar. När indikatorn 1 (standby) inte blinkar kontrollerar du de olika sakerna i tabellen nedan. Se även Felsökning i i-manualen. Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad servicetekniker. SE Tillstånd Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud. Små svarta punkter och/ eller ljuspunkter syns på skärmen. Vissa program kan inte ställas in. Det finns ingen kabel-tvtjänst (program). TV:n stängs av automatiskt (TV:n ställs i standby-läge). Fjärrkontrollen fungerar inte. Lösenordet för Barnlås har glömts bort. Det blir varmt runt TV:n. Förklaring/åtgärd Kontrollera antenn/kabelanslutningen. Anslut TV:n till vägguttaget och tryck på "/1 på TV:n. Om 1-indikatorn (standby) lyser röd trycker du på "/1 på fjärrkontrollen. Skärmen består av pixlar. Små svarta punkter och/eller ljuspunkter (pixlar) på bildskärmen indikerar inte en felfunktion. Kontrollera antenn/parabolantenn. Satellitkabeln kan vara kortsluten eller så kan det förekomma kontaktproblem med kabeln. Kontrollera kabeln och anslutningen och stäng därefter av TV:n med På / Av-omkopplaren för nätström och slå därefter på den igen. Frekvensen som du har angett är utanför området. Rådfråga det mottagande satellitsändningsföretaget. Kontrollera kabelanslutningen eller inställningen. Försök med Digital auto.kanalinst. genom att välja Egen antenn istället för Kabel-TV. Kontrollera om Avstängn.timer är aktiverad, eller bekräfta inställningen Varaktighet för På-timer. Kontrollera om Vilande TV-standby är aktiverad. Byt ut batterierna. Din TV kan vara i SYNC-läge. Tryck på SYNC MENU, välj TV-styrning och välj sedan Home (Meny) eller Alternativ för att manövrera TV:n. Mata in PIN-koden (PIN-kod 9999 accepteras alltid.) När TV:n används under en längre tidsperiod blir det varmt runt TV:n. Du kan känna denna värme om du tar på panelen med handen. 27 SE

28 Specifikationer System Skärmsystem LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller) TV-system Analogt: Beroende på val av land/område: B/G/H, D/K, L, I, M Digitalt: DVB-T2/DVB-C2, DVB-C2 aktiveras bara när Sverige har valts. (Endast KDL-55/46/40/32HX75x) DVB-T/DVB-C Satellit: DVB-S/DVB-S2 Färg/videosystem Analogt: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 Digitalt: MPEG-2 AVC (max 30 Mbps, begränsat verktyg), MPEG-4 Visual Kanaltäckning Analogt: UHF/VHF/kabel, beroende på ditt val av land/område Digitalt: UHF/VHF/kabel, beroende på ditt val av land/område Satellit: IF-frekvens MHz Ljudutgång 10 W + 10 W (KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x) 8 W + 8 W (KDL-26/22EX55x) Uttag för ingångar/utgångar Antennkabel 75 ohms extern anslutning för VHF/UHF Satellitantenn Honkontakt av F-Typ IEC169-24, 75 ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz-ton / AV1 21-polig scart-kontakt (CENELEC standard) inkl. ljud/videoingång, RGB-ingång och TV-ljud/ videoutgång. / COMPONENT IN YPBPR (komponentvideo):1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, t AV2 480p, 480i Ljudingång (phonokontakter) Videoingång (vanlig phonokontakt med Y-ingång) HDMI IN 1, 2, 3, 4 (endast KDL-55/46/40/ 32HX75x) HDMI IN 1, 2, 3, 4 (endast KDL-46/40/ 32EX65x) HDMI IN 1, 2 (endast KDL-26/22EX55x) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) AUDIO OUT / i PC IN PC / HDMI 2 AUDIO IN 1, 2 (Inspelning på hårddisk) (förutom KDL-26/ 22EX55x) (endast KDL-26/22EX55x) LAN Video(2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC-format Video(3D): Frame Packing 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p Sida-vid-sida 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Över-under 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz) Ljud: Tvåkanalig linjär PCM: 32, 44,1 och 48 khz, 16, 20 och 24 bitar, Dolby Digital Analog ljudingång (stereo minijack) (endast HDMI IN 2, gemensam med PC IN) ARC (Audio Return Channel) (endast HDMI IN 1) Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC-format Ljud: Tvåkanalig linjär PCM: 32, 44,1 och 48 khz, 16, 20 och 24 bitar, Dolby Digital Analog ljudingång (stereo minijack) (endast HDMI IN 2, gemensam med PC IN) ARC (Audio Return Channel) (endast HDMI IN 1) Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC-format Ljud: Tvåkanalig linjär PCM: 32, 44,1 och 48 khz, 16, 20 och 24 bitar, Dolby Digital Analog ljudingång (stereo minijack) (endast HDMI IN 2, gemensam med PC IN) ARC (Audio Return Channel) (endast HDMI IN 1) Digitalt optiskt kontakt (tvåkanalig linjär PCM, Dolby Digital) Ljudutgång (stereo minijack) Hörlurskontakt Analog RGB (Mini D-sub 15-polig) Ljudingång (stereo minijack) (gemensam med HDMI IN 2) USB-port, USB HDD-enhetsport (endast 2) USB-port (stöder inspelning på hårddisk) CAM-plats (CA-modul) 10BASE-T/100BASE-TX-kontakt (Beroende på nätverkets funktionsmiljö, kan anslutningshastigheten avvika. Kommunikationshastighet och -kvalitet för 10BASE-T/100BASE- TX garanteras inte för denna TV.) 28 SE

29 Modellnamn KDL- 55HX75x 46HX759 46HX758 46HX757 Strömförsörjning och övrigt Strömförsörjning 220 V 240 V AC, 50 Hz 46HX756 46HX755 46HX75G Energieffektivitetsklass A+ A A Skärmstorlek (diagonalt Cirka 138,8 cm/55 tum Cirka 116,8 cm/46 tum Cirka 116,8 cm/46 tum uppmätt) Strömförbruk i Hemma / 87,0 W 84,0 W 84,0 W ning Standard -läge i Butik / 152 W 143 W 143 W Dagsljus - läge Medelårsförbrukning* kwh 117 kwh 117 kwh Effektförbrukning i viloläge* 2 (standby) 0,25 W (15 W i programuppdateringsläge/ EPG-uppdateringsläge) 0,25 W (12 W i programuppdateringsläge/ EPG-uppdateringsläge) 0,25 W (12 W i programuppdateringsläge/ EPG-uppdateringsläge) Bildupplösning punkter (horisontell) linjer (vertikal) Dimension (cirka) (b h d) med bordsstativ 127,1 79,8 31,2 cm 107,7 67,0 24,1 cm 107,6 67,0 24,1 cm utan bordsstativ 127,1 76,1 6,0 cm 107,7 65,2 6,0 cm 107,6 65,2 6,0 cm Vikt (cirka) med bordsstativ 23,6 kg 16,7 kg 16,7 kg utan bordsstativ 19,2 kg 14,6 kg 14,6 kg Medföljande tillbehör Se sidan 6 (Kontrollera tillbehören). Extra tillbehör Väggfäste: SU-WL500 3D-glasögon: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 Kamera och mikrofonenhet: CMU-BR100 USB Trådlös LAN Adapter: UWA-BR100 Driftstemperatur 0ºC 40ºC Driftsluftfuktighet 10 % 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) SE Modellnamn KDL- 46EX65x 40HX759 40HX758 40HX757 Strömförsörjning och övrigt Strömförsörjning 220 V 240 V AC, 50 Hz 40HX756 40HX755 40HX75G Energieffektivitetsklass A+ A A Skärmstorlek (diagonalt Cirka 116,8 cm/46 tum Cirka 101,6 cm/40 tum Cirka 101,6 cm/40 tum uppmätt) Strömförbruk i Hemma / 63,0 W 66,0 W 66,0 W ning Standard -läge i Butik / 122 W 119 W 119 W Dagsljus - läge Medelårsförbrukning* 1 87 kwh 92 kwh 92 kwh Effektförbrukning i viloläge* 2 (standby) 0,25 W (13 W i programuppdateringsläge/ EPG-uppdateringsläge) 0,25 W (12 W i programuppdateringsläge/ EPG-uppdateringsläge) 0,25 W (12 W i programuppdateringsläge/ EPG-uppdateringsläge) Bildupplösning punkter (horisontell) linjer (vertikal) Dimension (cirka) (b h d) med bordsstativ 107,4 x 66,9 x 24,1 cm 94,3 x 59,6 x 24,1 cm 94,3 x 59,6 x 24,1 cm utan bordsstativ 107,4 x 65,1 x 6,0 cm 94,3 x 57,8 x 6,0 cm 94,3 x 57,8 x 5,9 cm Vikt (cirka) med bordsstativ 16,4 kg 13,9 kg 13,9 kg utan bordsstativ 14,1 kg 11,8 kg 11,8 kg (Fortsättning) 29 SE

30 Modellnamn KDL- 46EX65x 40HX759 40HX758 40HX757 Medföljande tillbehör Se sidan 6 (Kontrollera tillbehören). Extra tillbehör Väggfäste: SU-WL500 3D-glasögon: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (förutom KDL-46EX65x) Kamera och mikrofonenhet: CMU-BR100 USB Trådlös LAN Adapter: UWA-BR100 Driftstemperatur 0ºC 40ºC Driftsluftfuktighet 10 % 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) Modellnamn KDL- 40EX65x 32HX759 32HX755 32HX758 32HX757 Strömförsörjning och övrigt Strömförsörjning 220 V 240 V AC, 50 Hz Energieffektivitetsklass A B B Skärmstorlek (diagonalt uppmätt) Cirka 101,6 cm/40 tum Cirka 80,1 cm/32 tum Cirka 80,1 cm/32 tum Strömförbruk ning i Hemma / Standard -läge i Butik / Dagsljus - läge 62,0 W 56,0 W 56,0 W 115 W 93 W 93 W Medelårsförbrukning* 1 86 kwh 78 kwh 78 kwh Effektförbrukning i viloläge* 2 (standby) 0,25 W (13 W i programuppdateringsläge/ EPG-uppdateringsläge) 0,25 W (12 W i programuppdateringsläge/ EPG-uppdateringsläge) 40HX756 40HX755 40HX75G 0,25 W (12 W i programuppdateringsläge/ EPG-uppdateringsläge) Bildupplösning punkter (horisontell) linjer (vertikal) Dimension (cirka) (b h d) med bordsstativ 94,1 x 59,5 x 24,1 cm 75,6 x 49,2 x 22,6 cm 75,6 x 49,2 x 22,6 cm utan bordsstativ 94,1 x 57,6 x 6,0 cm 75,6 x 47,3 x 6,0 cm 75,6 x 47,3 x 5,9 cm Vikt (cirka) med bordsstativ 13,6 kg 9,8 kg 9,8 kg utan bordsstativ 11,3 kg 8,0 kg 8,0 kg Medföljande tillbehör Se sidan 6 (Kontrollera tillbehören). Extra tillbehör Väggfäste: SU-WL500 3D-glasögon: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50 (förutom KDL-40EX65x) Kamera och mikrofonenhet: CMU-BR100 USB Trådlös LAN Adapter: UWA-BR100 Driftstemperatur 0ºC 40ºC Driftsluftfuktighet 10 % 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) Modellnamn KDL- 32EX65x 26EX55x 22EX55x Strömförsörjning och övrigt Strömförsörjning 220 V 240 V AC, 50 Hz Energieffektivitetsklass A B B Skärmstorlek (diagonalt Cirka 80,1 cm/32 tum Cirka 66,1 cm/26 tum Cirka 54,8 cm/22 tum uppmätt) Strömförbruk i Hemma / 41,0 W 36,0 W 25,0 W ning Standard -läge i Butik / 85 W 61 W 45 W Dagsljus - läge Medelårsförbrukning* 1 57 kwh 50 kwh 35 kwh 30 SE

31 Modellnamn KDL- 32EX65x 26EX55x 22EX55x Effektförbrukning i viloläge* 2 (standby) 0,25 W (13 W i programuppdateringsläge/ EPG-uppdateringsläge) Bildupplösning punkter (horisontell) linjer (vertikal) 0,30 W (13 W i programuppdateringsläge/ EPG-uppdateringsläge) 0,30 W (13 W i programuppdateringsläge/ EPG-uppdateringsläge) punkter (horisontell) 768 linjer (vertikal) Dimension (cirka) (b h d) med bordsstativ 75,3 49,0 22,6 cm 64,2 42,6 18,7 cm 53,5 36,4 18,7 cm utan bordsstativ 75,3 47,2 6,0 cm 64,2 41,2 5,9 cm 53,5 35,0 5,8 cm Vikt (cirka) med bordsstativ 9,7 kg 6,9 kg 5,7kg utan bordsstativ 7,8 kg 6,1 kg 4,9 kg Medföljande tillbehör Se sidan 6 (Kontrollera tillbehören). Extra tillbehör Väggfäste: SU-WL500 (KDL-32EX65x) SU-WL100 (KDL-26/22EX55x) Kamera och mikrofonenhet: CMU-BR100 USB Trådlös LAN Adapter: UWA-BR100 Driftstemperatur 0ºC 40ºC Driftsluftfuktighet 10 % 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) * 1 Energiförbrukning per år, baseras på TV-apparatens strömförbrukning under 4 timmar per dag i 365 dagar. Den verkliga energiförbrukningen varierar beroende på hur TV-apparaten används. * 2 Specificerad standby-effekt uppnås när TV:n har avslutat nödvändiga interna processer. SE Tillgången på alternativa tillbehör beror på land/region/tv-modell/lager. Design och specifikationer kan ändras utan förvarning. 31 SE

32 Installera tillbehören (väggfäste) x Till kunden: Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-handlare eller en auktoriserad installatör installera TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den själv. x Till Sony-handlare och installatörer: Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna produkt. Din TV kan monteras med SU-WL500 (förutom KDL-26/22EX55x) (sidan 33) väggfäste (säljes separat) och SU-WL100 (endast KDL-26/22EX55x) (sidan 33) väggfäste (säljes separat). Se anvisningarna som medföljer väggfästet för att installera på rätt sätt. Se sidan 8 (Demontera bordsstativet från TV:n). Expertkunskap är nödvändig för att kunna installera den här produkten, i synnerhet för att kunna bedöma om väggen är tillräckligt stark för att bära upp TV-apparatens vikt. Var därför noga med att överlåta väggmontering av denna produkt till din Sony-handlare eller en auktoriserad installatör, och var noggrann med säkerheten under installationen. Sony kan inte hållas ansvariga för någon form av materiella skador eller personskador som beror på felaktig hantering eller felaktig installation. SU-WL500 När man installerar TV:n på en vägg ska man ta bort skruvarna från TV:ns baksida. Förvara alltid de borttagna skruvarna på en säker plats och håll dem borta från barn. 2 Mjuk duk När du tar bort bordsstativet från TV:n ska du lägga skärmen nedåt på en stabil arbetsyta som är större än TV:n. För att undvika skador på LCD-skärmens yta ska du placera en mjuk duk på arbetsytan. 32 SE

33 SU-WL500 (förutom KDL-26/22EX55x) Monteringshake Skruv (+PSW 6 16) SE Mjuk duk Fäst monteringshaken med hjälp av de fyra skruvar som medföljer väggfästet. När du sätter tillbaka bordsstativet igen bör du se till att fästa skruvarna (som du tidigare avlägsnade) i deras ursprungliga hål på TV:ns baksida. SU-WL100 (endast KDL-26/22EX55x) Skruv (+PSW 4 12) Monteringshake Mjuk duk Fäst monteringshaken med hjälp av de fyra skruvar som medföljer väggfästet. När du sätter tillbaka bordsstativet igen bör du se till att fästa skruvarna (som du tidigare avlägsnade) i deras ursprungliga hål på TV:ns baksida. (Fortsättning) 33 SE

34 Diagram/tabell för skruvarnas och hakarnas placering Modellnamn Skruvens placering Hakens placering KDL- SU-WL500 SU-WL500 55HX75x 46HX75x/46EX65x 40HX75x/40EX65x 32HX75x/32EX65x e, j e, g b c SU-WL100 SU-WL100 26EX55x - a 22EX55x - b x SU-WL500 Skruvens placering Vid montering av monteringshaken på TV:n. Hakens placering Vid montering av TV:n på basplattan. a b c x SU-WL100 Hakens placering Vid montering av TV:n på basplattan. a b 34 SE

35 Måttabell för TV-installation SU-WL500 (1) A E F C SE B D H G Skärmens mittpunkt SU-WL100 (2) A E F 125 C B D H G Skärmens mittpunkt Modellbeteckning KDL- Bildskärmsmått Avstånd till skärmens mittpunkt Enhet: cm Mått vid olika monteringsvinklar Vinkel (0 ) Vinkel (20 ) A B C D E F G H SU-WL500 (1) 55HX75x 127,1 76,1 7,8 46,8 10,7 33,4 70,5 47,7 46HX759/ 46HX758/ 107,7 65,2 13,3 46,9 10,8 29,4 60,1 47,7 46HX757 46HX756/ 46HX755/ 107,6 65,2 13,3 46,9 10,7 29,6 60,2 47,7 46HX75G 46EX65x 107,4 65,1 13,3 46,9 10,8 29,4 59,9 47,6 40HX759/ 40HX758/ 94,3 57,8 17,0 46,9 10,7 26,8 53,1 47,7 40HX757 40HX756/ 40HX755/ 94,3 57,8 17,0 46,9 10,7 27,0 53,1 47,7 40HX75G 40EX65x 94,1 57,6 17,0 46,8 10,7 26,8 52,9 47,5 (Fortsättning) 35 SE

36 Modellbeteckning KDL- Avstånd till Mått vid olika monteringsvinklar Bildskärmsmått skärmens Vinkel (0 ) Vinkel (20 ) mittpunkt A B C D E F G H 32HX759/ 32HX758/ 75,6 47,3 16,2 41,0 10,7 25,2 43,3 42,1 32HX757 32HX755 75,6 47,3 16,2 41,0 10,7 25,4 43,3 42,1 32EX65x 75,3 47,2 16,2 41,0 10,7 25,2 43,8 41,9 SU-WL100 (2) 26EX55x 64,2 41,2 7,8 29,4 10,9 21,7 37,5 27,6 22EX55x 53,5 35,0 10,8 29,5 10,6 19,3 31,7 27,6 Värdena i tabellen kan variera något beroende på installationen. VARNING Väggen där TV:n ska hängas upp måste vara tillräckligt stark för att kunna bära upp en vikt på åtminstone fyra gånger TV-apparatens vikt. Se sidan (Specifikationer) för information om vikt. 36 SE

37 Additional Information Säkerhetsinformation KDL-26/22EX55x Luften kan inte cirkulera fritt. VARNING Batterier får inte utsättas för hög temperatur, exempelvis från solljus, eld och liknande. Installation Installera och använd TV:n enligt följande anvisningar för att undvika brandrisk, elektriska stötar eller skador på person eller egendom. Installation TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt eluttag. Placera TV:n på en stabil och plan yta. Endast en behörig servicetekniker får utföra vägginstallationer. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi bestämt att du endast använder tillbehör från Sony, inklusive: Väggfäste: SU-WL500 (förutom KDL-26/ 22EX55x) SU-WL100 (endast KDL-26/ 22EX55x) Var noga med att använda skruvarna som medföljer väggfästet när du fäster monteringshakarna på TV:n. De medföljande skruvarna är utformade så att de mäter 8 mm - 12 mm i längd, mätt från monteringshakens fästyta. Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på väggfästets modell. Användning av andra skruvar kan skada TV:n internt eller medföra att den faller ned. Min. 26 TV: 6,5 10 mm 32 TV Max.: 8 12 mm Skruv (medföljer väggfästet) Monteringshake Hakfäste på TV:ns baksida Transport Lossa alla kablar från TV:n innan du transporterar den. Det krävs två eller tre personer för att bära en stor TV-apparat. När du transporterar TV:n för hand, håll den såsom visas till höger. Tryck inte på LCD-panelen eller ramen runt bildskärmen. KDL-55/46/40/ 32HX75x, KDL-46/40/ 32EX65x Se till att TV:n inte utsätts för stötar eller kraftiga vibrationer när den transporteras. Du bör använda originalkartongen och dess emballage när du sänder in TV:n för reparation eller om du flyttar. Ventilation Täck inte för och stoppa inte in några föremål i TV:ns ventilationshål. Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt nedanstående figur. Vi rekommenderar bestämt att du använder Sonys väggfäste för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation. Monterad på väggen 30 cm 10 cm 10 cm 10 cm Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt TV:n. Monterad på stativ 30 cm 10 cm 10 cm 6 cm Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt TV:n. För att säkerställa korrekt ventilation och förhindra ansamling av damm eller smuts: Lägg inte TV:n platt ned och installera den inte upp-och-ned, bakvänd eller vänd sidledes. Placera inte TV:n på en hylla eller matta, i en säng eller i en garderob. Täck inte över TV:n med tyg såsom gardiner och lägg inte tidningar och liknande på den. Installera inte TV:n såsom figurerna nedan visar. Nätkabel Vägg Vägg Hantera nätkabeln och eluttaget enligt följande anvisningar för att undvika brandrisk, elektriska stötar eller skador på person eller egendom: Använd endast nätkablar från Sony och inga andra märken. För in stickkontakten hela vägen i eluttaget. Anslut TV:n till ett eluttag som levererar volt AC. För din egen säkerhet, lossa nätkabeln från eluttaget före ledningsdragning och se till att du inte snavar på kablarna. Lossa nätkabeln från eluttaget innan du flyttar TV:n eller utför något arbete på den. Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor. Lossa stickkontakten från eluttaget och rengör den regelbundet. Om kontakten täcks med damm och tar upp fukt kan isoleringen försämras, vilket kan orsaka brand. Anmärkningar Använd inte medföljande nätkabel tillsammans med annan utrustning. Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för mycket. Ledarna inne i kabeln kan exponeras eller gå av. Modifiera inte nätkabeln. Ställ inga tunga föremål på nätkabeln. Dra inte i själva kabeln när du lossar nätkabeln från eluttaget - ta tag i stickkontakten. Anslut inte alltför många apparater till ett och samma eluttag. Använd inte eluttag som inte passar till stickkontakten. SE (Fortsättning) 37 SE

38 Additional Information Förbjuden användning Installera inte och använd inte TV:n på platser eller i miljöer/situationer som beskrivs nedan. Annars kan felfunktioner uppstå i TV:n som kan orsaka brandtillbud, elektriska stötar eller skador på person eller egendom. Platser: Utomhus (i direkt solsken), på stranden, i en båt eller någon annan typ av fartyg, i ett fordon, på sjukvårdsinrättningar, på ostadiga platser, nära vatten, regn, fukt eller rök. Om TV:n placeras i ett omklädesrum för ett allmänt bad eller varma källor kan TV:n skadas av luftburen svavel etc. Utsätt inte skärmen för direktbelysning eller solljus för att du ska erhålla den bästa bildkvaliteten. Undvik att flytta TV:n från en kall till en varm plats. Plötsliga förändringar i rumstemperaturen kan orsaka kondensbildning. Detta kan göra att TV:n visar en dålig bildkvalitet och/ eller dålig färg. Om detta sker måste fukten avdunsta helt innan TV:n startas. Spreja aldrig vatten eller rengöringsmedel direkt på TVapparaten. Det kan droppa ner på skärmens underkant eller dess yttre delar och komma in i TV-apparaten, vilket kan orsaka skador på TV:apparaten. Miljöer: Platser som är mycket varma, fuktiga eller dammiga, där insekter kan sig in i TV:n, där TV:n kan utsättas för mekaniska vibrationer eller i närheten av brinnande föremål (t.ex. levande ljus). TV-apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och vätskebehållare såsom vaser får inte ställas på den. Placera inte TV:n i ett fuktigt eller dammigt utrymme, eller i ett rum med oljig rök eller ånga (nära köksbänkar eller luftfuktare). Det kan orsaka elektriska stötar eller att TV:n blir skev. Installera inte TV:n på platser som utsätts för extrema temperaturer som direkt solljus, nära en värmeradiator eller en värmeventil. TV:n kan överhettas i ett sådant förhållande vilket kan orsaka deformation av höljet och/eller fel på TV:n. Situationer: Använd inte TV:n med våta händer, när TV:ns hölje är demonterat eller med tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Koppla loss TV:n från eluttaget och antennen när det åskar. Installera INTE TV:n så att den sticker ut i ett öppet utrymme. Det kan leda till materiella skador eller personskador om en person eller något föremål stöter in i TV:n. Trasiga delar: Kasta aldrig något mot TV:n. Skärmglaset kan gå sönder och orsaka allvarliga personskador. Om TV:ns hölje spricker, koppla loss TV:n från eluttaget innan du tar i den. Annars föreligger risk för elektriska stötar. När TV:n inte används Om du inte tänker använda TV:n på flera dagar bör du koppla loss TV:n från eluttaget av miljö- och säkerhetsskäl. Eftersom TV-apparaten inte kopplas bort från nätspänningen när du endast stänger av den måste du även lossa stickkontakten från eluttaget för att helt koppla bort TV:n. Vissa TV-apparater kan dock ha funktioner som kräver att TV:n står kvar i standby-läge för att den skall fungera korrekt. Barnens säkerhet Se till att barn inte klättrar på TV:n. Håll små tillbehör utom räckhåll för barn så att de inte råkar sväljas av misstag. Om följande problem uppstår... Stäng av TV:n och lossa omedelbart stickkontakten från eluttaget om något av följande problem uppstår. Kontakta din återförsäljare eller ett Sony servicecenter för att få TV:n undersökt av en behörig servicetekniker. Om: Nätkabeln skadas. Eluttaget inte passar till stickkontakten. TV-apparaten skadas genom att den tappas, utsätts för hårda stötar eller genom att föremål kastas på den. Vätska eller något föremål råkar hamna i höljets öppningar. Varning! För att förhindra eldsvådor, ska stearinljus eller andra öppna lågor alltid förvaras på avstånd från produkten. Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/ eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-tv nät kan i vissa fall medföra brandfara. För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-tv nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-tv nätet. Om LCD-skärmens temperatur När LCD-skärmen används under en längre tid kan området runt panelen bli varmt. Du kan känna denna värme om du tar på panelen med handen. 38 SE

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x 4-411-997-31(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-685-333-54(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N

Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N DSB-H670N REV 1.5 Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N DSB-H670N Användarguide SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE DSB-H670N SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1.

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1. Allmänna frågor 0700-545454 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller

Detaljer

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor 0771-41-4379

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor <LG kundinformation> 0771-41-4379 Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KS500

Detaljer

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon

Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon 4-426-917-21(1) Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon Sony, VAIO och VAIO-logotypen är varumärken

Detaljer

Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400

Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400 822_949_5 ECG6400_Elux.book Seite Montag, 28. Januar 2008 :57 2 Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400 PAGE S Bruksanvisning........... 7 Brugsanvisning.......... N Bruksanvisning.......... 57 Käyttöohje..............

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider.

Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Some of the contents in this manual may differ from your device depending on the software of the device or your service provider. Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Detaljer

CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP (S) CG 27EBDP (SL) / CG 27EBDP (SLN)

CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP (S) CG 27EBDP (SL) / CG 27EBDP (SLN) Grästrimmer/Röjsax Græstrimmer/Buskrydder Gresstrimmer/Buskrydder Trimmeri/Raivaussaha Grass Trimmer/Brush Cutter CG 24EBSP (SL) / CG 24EBSP (S) CG 24EBDP (SL) / CG 24EBDP (SLN) CG 27EBSP (SL) / CG 27EBSP

Detaljer

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Norsk Svensk Suomi English Kjølehjørne Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Funksjoner s 3 Før montering

Detaljer

Luftrenser til innendørs bruk

Luftrenser til innendørs bruk REN S AP-4 LUFTRENSER TIL INNENDØRS BRUK BRUKSANVISNING Luftrenser til innendørs bruk Bruksanvisning Modell: REN S AP-4 Serie: REN Takk for at du har valgt vår luftrenser Vær vennlig å lese bruksanvisningen

Detaljer

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! Frost Free Køle-og Fryseskab type II Frost Free Kyl-och Frysskåp typ II Pakkaselta Jääkaappipakastin tyypin II Frost Free Kjøleseksjonen-Fryseskap type II CN232230X ADVARSEL! For at sikre køleapparatets

Detaljer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer

FN 196 A. da sv no en. Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer FN 196 A da sv no en Fryseskab Frysskåp Fryseskap Freezer da-register 1-12 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Elektriske forbindelser.../2

Detaljer

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1 N S Bruksanvisning Sentralstøvsuger Bruksanvisning Centraldammsugare 183178 Rev.1 N Kjære kunde. Gratulerer med din nye IPC Foma Sentralstøvsuger, den vil forenkle støvsugingen i ditt hjem eller hytte.

Detaljer

Roth NOVA+ Betjeningsenhed. Roth NOVA+ Programmeringsenhet. Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning

Roth NOVA+ Betjeningsenhed. Roth NOVA+ Programmeringsenhet. Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning DK SV NO Roth NOVA+ Betjeningsenhed Installations- og brugsvejledning Roth NOVA+ Programmeringsenhet Installations- och bruksanvisning Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning NOVA+

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning

Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 3 EGENSKAPER... 4 INSTALLATION... 5 ANVÄNDING... 8 UNDERHÅLL... 10 INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 12 APPARATBESKRIVELSE...

Detaljer

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska

Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska Decor-Optica VG GT Dansk Norsk Svenska 1 A B max 90 cm Fig.1 20 B A 265 A Fig.2 Fig.3 A D C B A Fig.4 B 2 1 2 C A B Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8 B C D E A Fig.9 3 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes

Detaljer

IG2000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570714 -1-16

IG2000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570714 -1-16 GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller

Detaljer

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg)

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) Young Profi plus Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) S DK FI LT LV Endast för användning i fordon som är utrustade med 3-punkt-säkerhetsbälten enligt

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS EF88H501 http://no.yourpdfguides.com/dref/3554162

Din bruksanvisning SIEMENS EF88H501 http://no.yourpdfguides.com/dref/3554162 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning Home Smoke Detector User Manual Brukerveiledning Bruksanvisning Norsk 4 Svenska 12 Bruks- og monteringsveiledning DEFA Home Smoke Detector er en optisk røykdetektor som knyttes sammen med ditt DEFA Home-system

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer