INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Lysejordet Borettslag avholdes onsdag kl i Lysejordet skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2002 A) Årsregnskap for 2002 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser 5. FORSLAG 1) Video -overvåkingskamera i garasjen 2) Søknad om utvidelse av vindusfelt/fasadeendring Forslag er tatt inn bakerst i årsberetningen 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år F) Miljøutvalg Oslo, I styret for Lysejordet Borettslag Karin Larsen /s/ Tove Gros /s/ Kristian Jahr /s/ Odd Hansen /s/ På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

2 2 Lysejordet Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Kristian Jahr Vækerøveien 124 N Nestleder : Karin E. Larsen Vækerøveien 128 C Sekretær : Tove Gros Vækerøveien 116 C Styremedlem : Einar Gaarder Vækerøveien 122 A Styremedlem : Lars Steinar Martinsen Vækerøveien 126 G Styremedlem: Odd Hansen Vækerøveien 118 D B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Karl Petter Lindegaard Thomas Karlsen Øystein Pellegård Vækerøveien 130 D Vækerøveien 130 G Vækerøveien 124 U C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Kristian Jahr Karin Larsen som delegert som varadelegert D. VALGKOMITÉEN: Evelyn Markussen Ohana Ida M. B. Aagenæs Svein Erik Olesen Vækerøveien 118 D Vækerøveien 128 A Vækerøveien 130 G E. MILJØUTVALG: Marit Stadler Ole Morten Jota Kathrine Hammerstad Thomas Karlsen Vækerøveien 118F Vækerøveien 124 J Vækerøveien 132 K Vækerøveien 130 G 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA.

3 3 Lysejordet Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer [org.nr], ligger i bydel 25 Ullern i Oslo og har adresse: Vækerøveien Borettslaget består av 228 andelsleiligheter, hvorav 117 leiligheter i terrasseblokker og 111 i rekkehus. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 28, bruksnummer 955 og 956 og er på m 2. Første innflytting i borettslaget skjedde Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, tilstreber et godt arbeidsmiljø og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. "Borettslagets styre består av 2 kvinner og 4 menn. Styrets leder er mann.. Borettslaget har ingen ansatt.. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser i borettslaget. Det er iverksatt likestillingsfremmende tiltak i borettslaget. STYRET Styret har kontor i Vækerøveien 122. Post til styret kan legges i postkassen utenfor styrerommet, ved traktorgarasjen eller ved garasjeinnkjørslen. VAKTMESTERTJENESTEN Borettslaget har avtale med ISS Eiendomsservice om vaktmestertjeneste. ISS har døgnvakt og kan kontaktes på telefon VEKTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Securitas om vakthold i borettslaget. Dersom du har behov for assistanse, kan bomiljøvekter kontaktes på telefon KABEL-TV UPC er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, samt bredbånd, telefoni og digital-tv. UPC's servicetelefon er betjent mandag til fredag mellom kl samt lørdag og søndag kl Feilmelding og support kan også meldes på UPC's kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man bytte dekoder. På UPS's hjemmeside finner man oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter.

4 4 Lysejordet Borettslag PARKERING Det er en garasjeplass til hver leilighet. Beboerne kan i tillegg parkere på parkeringsplasser øverst i nedkjørselen. NØKLER/SKILT Nøkler kan fås ved henvendelse til vaktmesteren/styret, og koster kr 130,- pr. nøkkel. Se oppslagstavle i blokkene for bestilling av skilt til ringeklokke ved callinganlegget. FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er pr registrert 1 framleideandelsleilighet i borettslaget. VASKERI Fellesvaskeriet er i underetg i terrasseblokkene, Vækerøveien 118,122,130. Fellesvaskeriene inneholder vaskemaskin, sentrifuge og tørkerom. Betaling skjer ved vaskerikort, som fås kjøpt på Rema 1000 for kr. 100,- pr. stk. Kortet gir 30 klipp. RENHOLD Firmaet Bedriftsservice er engasjert til å vaske alle trappeoppgangene i terrasseblokkene. Kostnaden fordeles på blokkbeboerne og fremkommer på husleieblankettene. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn ble det i 1990 vedtatt at alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseier som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. RABATTAVTALE MED TELENOR Det er inngått ny rabattavtale med Telenor. Den viktigste endringen er rabatten på fastavgiften som er falt bort. Til gjengjeld er det blitt gratis å ringe på lørdager mot en oppstartavgift på 59 øre. (Gjelder kun telefonsamtaler til Norgespris). Følgende rabatt gjelder på tellerskritt: Inntil kr 4 000,- pr. år gir 20 % i rabatt

5 5 Lysejordet Borettslag Utover kr 4 000,- pr. år gir 25 % i rabatt Denne rabatten gjelder også mobil- og utenlandssamtaler. Ved å gå inn på kan du bestille en eller flere av tilleggstjenestene med rabatter fra 33 % til 50 %. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice på telefon KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gjennom OBOS, inngått avtale med Oslo Energi om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg (gjelder ikke strøm til oljefyr/el-kjele). Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Oslo Energi fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi man forholder seg til både el-børsen og til spotmarkedet. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at den kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. Budsjettprisen Prisgrensen (maksimumspris) 34,87 kwh (inkl. gjeldende avgifter) 41,39 kwh (inkl. gjeldende avgifter) REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD Samtlige yttervegger og fasader fikk utbedret betongskader i 1992/93. Samtidig ble gavlene i bygningene tilleggsisolert og fasadene pusset og malt. Terrassene i terrasseblokkene ble omtekket med omlegging av nedløp i årene Fasadene ble oppusset i I 2001 ble det utført etterarbeider i form av maling av et tredje strøk på utsatte områder og utskifting av noe panel. Garasjetakene mellom blokkene er omtekket og rehabilitert i perioden Omtekking av samtlige tak på rekkehus og blokker er under arbeid. Dette ventes ferdigstilt i løpet av RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeidet i borettslaget. Formålet er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler blant annet det ansvar styret har for økonomiske midler, habilitet, taushetsplikt, honorering, samt attestasjon og anvisning av utbetalinger. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr

6 6 Lysejordet Borettslag brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget fellesområdene og i leilighetene. Styret har gått kurs og anskaffet HMS-håndbok. Internkontroll system er etablert. Bakerst i heftet er det tatt inn en side med informasjon om brannsikkerhet fra Norsk Brannvernforening. 4. FORSIKRINGER Borettslagets styre har vedtatt å bytte forsikringsselskap fra Sparebanken 1 Skadeforsikring til If Skadeforsikring fra Polisenummer Se punkt 8 i beretningen under forsikring. If Skadeforsikring Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge hva som er årsaken til skaden. Meld fra om skaden skriftlig til styret. Hvis saken haster, ring ISS på telefon Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslaget vedtar dette. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER OBOS-medlemmer har forkjøpsrett ved kjøp av OBOS-leiligheter. Andelseiere i borettslag har fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (høyeste bud), foran andre OBOS-medlemmer. Andelseier som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser tirsdag og torsdag i dagsavisene. Her står alle leiligheter, uavhengig om de selges av OBOSmegleren eller andre eiendomsmeglere. Du finner også oversikt over boliger som er til salgs på Melding om bruk av forkjøpsrett skal meldes direkte til OBOS, avdeling forkjøp.

7 7 Lysejordet Borettslag OBOS-megleren har oversikt over hvilke leiligheter som er solgt og til hvilke priser. Ta gjerne kontakt med OBOS-megleren dersom det er spørsmål om kjøp eller salg av OBOS-leilighet. 5. STYRETS ARBEID Styret har i året 2002 avholdt 14 styremøter og behandlet 63 saker. I tillegg er det avholdt generalforsamling VEDLIKEHOLD Arbeidet med fullføring av takutbedringen forestås av firma Icopal Tak Øst AS. Det gjenstår nå 16 rekkehustak samt 2 terrasseblokker. Arbeidet ventes avsluttet i Etter at de fleste takene nå er utbedret, er antallet lekkasjeskader sterkt redusert. I samarbeid med Rema Eiendom Øst ASA ble det i 2002 foretatt opparbeiding av flere parkeringsplasser langs nedkjørselen fra Vækerøveien og lagt ny asfalt i nedkjørselen og på snuplassen samt opparbeiding og beplantning av skråningen mot Vækerøveien. Størstedelen av utgiftene ble dekket av Rema 1000 som del av den inngåtte leieavtalen om parkeringsplasser. Det ble montert nye lekeapparater på lekeplassen mellom 116 og 120 til erstatning for tunnelsklien som tidligere er fjernet. ENØK-ANALYSE Strømprisene øker stadig. Dette belaster både den enkelte beboers økonomi og borettslaget. Styret har derfor bestilt en ny ENØK-analyse med sikte på mulige innsparinger. Utgiftene til dette dekkes for det vesentlige av Oslo kommunes ENØK-fond. Det vi særlig har bedt om å få vurdert, er om inngangsdørene til rekkehusene er tilstrekkelig isolert og om det vil lønne seg å installere varmevekslere i forbindelse med framtidig utskifting av varmtvannsberedere i blokkene. Analysen er ventet ferdigstilt våren HUSLEIE Siste leieøkning fant sted med 7 %. Økningen skyldtes i det vesentlige økt nedbetalingstakt for borettslagets husbanklån fra våren Det har ikke vært endringer i husleien i Fra er leien satt opp med 4.8 %, noe som hovedsakelig skyldes økning i rentenivået i løpet av 2002 og høyere forsikringspremie og strømpriser ved siden av ordinær prisstigning. INDIVIDUELL NEDBETALING AV LÅN Styret har vurdert muligheten for innføring av ordning med individuell nedbetaling av lån. Ordningen innebærer at hver enkelt andelseier kan foreta individuell nedbetaling av sin andel av borettslagets pantelån. Ordningen kan bare omfatte inntil 2 lån, og forutsetter at lånene har flytende rente. Borettslaget har hittil hatt fast rente i Husbanken, noe som har spart oss for betydelige renteutgifter. Fastrenteavtalen med Husbanken utløper I

8 8 Lysejordet Borettslag dagens rentesituasjon mener de fleste eksperter at fastrente er mest lønnsomt. En ordning med individuell nedbetaling vil medføre at styret blir avskåret fra å gå inn på framtidige fastrenteavtaler både med Husbanken og OBOS. Det er i praksis lite å vinne for de fleste andelseiere med IN, fordi borettslagets lånevilkår gjennomgående er gunstigere enn hva den enkelte kan oppnå. Den enkelte andelseier kan bare komme gunstigere ut hvis andelseieren har oppsparte midler eller mulighet for særlig gunstige lån gjennom arbeidsgiver eller lignende. I følge OBOS viser erfaringen at andelene ved salg ofte gir lavere pris dersom lånet er nedbetalt, fordi kjøperen da må skaffe finansiering for et høyere beløp. Styret har kommet til at en ordning med IN gir langt større ulemper for fellesskapet enn fordeler for den enkelte, og har derfor ikke funnet å ville fremme forslag om at borettslaget går inn på ordningen med individuell nedbetaling. TRAFIKK Styret har dessverre ikke klart å finne noen god løsning for å hindre gjennomkjøring til vårt naboborettslag Elvefaret på gangveiene. Vi har prøvd å holde bommene låst, men disse har flere ganger blitt brutt opp/kjørt ned, noe som har medført bry og reparasjonskostnader. Vi arbeider fortsatt med saken, men det ser ut til å være vanskelig å finne noen fullgod løsning. Enkelte beboere holder fortsatt for stor fart i garasjeanlegget. Styret har satt opp nye skilt som vi håper skal påvirke dem som fortsatt kjører for fort. Hjelper ikke dette, vil styret vurdere montering av fartsdumper. VENTILASJON Viftene som blåser brukt luft fra leilighetene i terrassehusene ut i garasjen ble rengjort i januar/februar Det er snart behov for generell rens av ventilasjonskanaler. Dette beregnes gjennomført i HMS-ARBEIDET Borettslaget har utarbeidet egne internkontrollregler (HMS-håndbok). Større samarbeidspartnere har avgitt samsvarserklæringer. De sentrale HMShandlingene er kunngjort ved oppslag. Vernerunder ble gjennomført vår og høst VAKTMESTER Styret har vaktmesteravtale med ISS. Vi er meget godt fornøyd med vår vaktmester, Rolf Arne Halvorsen, som betjener borettslaget på full tid. Avtalen medfører noe høyere vaktmesterutgifter enn fast ansatt vaktmester ville gjøre, men innebærer at borettslaget sikres avløser ved sykdom, kurs, ferier og annet forfall, samtidig som ISS ivaretar arbeidsgiveransvaret, også i form av HMS, bedriftslege, kurs og opplæring m.v. Vi får også anledning til å benytte maskinelt utstyr som ISS disponerer ved behov. Beboerne kan i tillegg kontakte vaktmesterfirmaet hele døgnet ved behov på telefon I arbeidstiden treffes vaktmester Halvorsen på samme nummer. Trappevask i terrassehusene er fra sommeren 2000 overtatt av firma Bedriftsservice. Styret mener nå at trappevasken utføres meget tilfredsstillende.

9 9 Lysejordet Borettslag SERVICEAVTALER Styret har videreført gjeldende avtale med Securitas om vakthold i garasjen. Securitas Bomiljøtjeneste kan også tilkalles av beboere ved behov, telefon Videre har vi opprettholdt serviceavtale med Anticimex om skadedyrbekjempelse, med Rosing Industrier om vedlikehold av kjøreport og med NOHA om vedlikehold av brannslukkerapparatene i garasjen. Serviceavtale med EPS om fuktfordriversystem i to av rekkehusene er sagt opp i forbindelse med at nytt anlegg måtte installeres i det ene. Vi har nå fuktfordriveranlegg i tre rekkehus. Ny serviceavtale er inngått med firma Danielsen, som ble engasjert gjennom OBOS Prosjekt til å forestå monteringen. DUGNADER M.V. Det ble i 2002 gjennomført to dugnader, en om høsten og en om våren. Det ble utført hagearbeid og noe generelt vedlikehold. Det er styrets inntrykk at oppslutningen om dugnadene er økende, noe som er svært gledelig. Miljøutvalget har etter styrets mening gjort en god jobb. I løpet av våren 2003 tar utvalget sikte på å foreta oppussing og vedlikehold av hagemøblene på dugnad. INFORMASJON Styret er opptatt av en god informasjonsflyt til og fra beboerne. Henvendelser fra beboere søkes besvart så snart det er praktisk mulig. Nye beboere blir orientert om borettslaget gjennom en egen innflyttingsbrosjyre, som ble utarbeidet i ajourført utgave våren Det er i 2002 sendt ut 2 beboerrundskriv, som omhandler en rekke generelle spørsmål. Henvendelser til styret kan lettest gjøres skriftlig. Beskjeder og brev kan legges i styrets postkasser ved garasjeinnkjørsel eller styrerommet. Disse tømmes daglig. Fra høsten 2002 har borettslaget egne hjemmesider på Internett. Internettadressen er Her finner man generell informasjon om borettslaget, beskrivelse av boligene med plantegninger, oversikt over tillitsvalgte, vedtekter og husordensregler, kanaloversikt for UPC, nyttige adresser og telefonnumre, planlagte aktiviteter osv. Hjemmesidene inneholder også en egen oppslagstavle til bruk for beboerne. Vi håper den blir brukt mye. Vi har også fått egen mailadresse til styret, og setter pris på henvendelser. 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2002 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg blant annet gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir

10 10 Lysejordet Borettslag direkte utgiftsført. Borettslagets anleggsmidler avskrives ikke, samt at avdrag på lån blir utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Leieinntektene i 2002 var totalt kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte inntektsposter. Utgifter Utgiftene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en økning av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2002 på kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var uforutsett vedlikehold på bygninger og utvendig anlegg. - Andre driftsutgifter ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var prisstigninger på de fleste poster. - Energi og brensel ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket er varierende strømforbruk, prisstigning og at noen fakturane ikke alltid kommer pr Resultatet av driften for 2002, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en reduksjon av borettslagets disponible midler på kr ,-. Borettslagets disponible midler pr er negative med kr ,-. Det betyr at borettslaget ikke har disponible midler pr Styret foreslår at de negative disponible midler på kr ,- dekkes av driften og innestående i For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen).

11 11 Lysejordet Borettslag 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2003 KOMMUNALE AVGIFTER Det blir ingen økning av renovasjonsavgiften. Feieravgiften økes med 3,75 % og vann- og avløpsavgiften med 2,5 %. BORETTSLAGETS LÅN OG INNSKUDD LÅN I HUSBANKEN Borettslaget har 3 lån i Husbanken med fast rente: - Lån 1 løper fra 1978 over 33 år - Lån 2 løper fra 1978 over 33 år. - Lån 3 løper fra 1997 over 19 år. Styret har endret vilkårene på lånene i Husbanken. Det vil gi en besparelse for borettslaget å gå over til annuitetsprinsippet på gjenstående beløp. Fastrenten på disse lånene er 5,5 % og renten er bundet ut år Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til noten i regnskapet. LÅN I OBOS Borettslaget har 1 lån i OBOS med flytende rente: - Lånet løper fra 2000 over 20 år. Styret har søkt OBOS om avdragsfrihet på lånet i 2 år fra for å bedre borettslagets likviditet. Dette er innvilget. Løpetiden på lånet er uendret. Den flytende renten på disse lånene var 6.15 % pr Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til noten i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS pr var 2.75 %. Renter på sparekonto i OBOS pr var 5.75 %. FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2003 økte med 3.23 % til kr ,- MEDLEMSKONTIGENTEN Medlemskontigenten i OBOS økte fra kr 150,- til kr 175,- fra

12 12 Lysejordet Borettslag REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret for 2002 økte tilsvarende konsumprisindeksen. I tillegg kommer effekten av moms på revisjonstjenester som slo ut med full virkning for regnskapsåret Også for 2003 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Styret vedtok å skifte forsikringsselskap fra Sparebanken 1 Forsikring til IF Skadeforsikring fra Årsaken til dette var at Sparebanken 1 Forsikring økte premien til kr ,- for 2003, en økning som utgjorde 86,3 %. Styret ba om en redegjørelse som vi ikke har mottatt. Styret besluttet derfor å se på innhentede tilbud fra IF Skadeforsikring og Gjensidige. Tilbudet fra IF Skadeforsikring var det gunstigste, og lød på kr ,- for Hvis vi sammenligner med fjorårets forsikringspremie i Sparebanken 1 Forsikring, gir dette en økning på 12,6 % for Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 6,1 % fra 2002 til 2003 (indeksøkning). I tillegg vedtok Stortinget at naturskadepremien skulle økes fra 17 til 20 promille av forsikringssummen. Ut over dette har: - If Skadeforsikring hatt en generell prisjustering. I gjennomsnitt er den samlede prisøkningen ca. 20 %. Forsikringsselskapene foretar en individuelle prising ut fra boligselskapets skadesituasjon. Det kan gi store utslag i forhold til generell prisøkning. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene slik at den normalt stiger i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, men mindre vann enn normalt i vannmagasinene høsten 2002 kan påvirke prisutviklingen. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 35 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 30 % av total strømpris. Statlige avgifter det vil si, forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 35 % av total strømpris. Gjennom samarbeidet mellom OBOS og Oslo Energi, kan alle OBOS-

13 13 Lysejordet Borettslag medlemmer få mulighet til gunstig pris på strøm til husholdninger. For ytterligere informasjon kontakt Oslo Energi Kundesenter på telefon eller internett ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet økning i de disponible midler på kr ,-. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til uforutsett og normalt vedlikehold, samt videre utbedring til takrehabilitering. Styret har vedtatt å øke leiene med 4.8 % fra for å dekke opp for økte kostnader. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2003 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, I styret for Lysejordet Borettslag Karin Larsen /s/ Tove Gros /s/ Kristian Jahr /s/ Odd Hansen /s/

14 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Lysejordet Borettslag Revisjonsberetning for 2002 Vi har revidert årsregnskapet for Lysejordet Borettslag for regnskapsåret 2002, som viser negative midler pr på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forslaget til dekning av negative midler. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets og forretningsførerens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk styret og forretningsføreren har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til dekning av negative midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonene over, presiserer vi at borettslaget har negative midler. Oslo, 22. april 2003 PricewaterhouseCoopers DA Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

15 15 Lysejordet Borettslag DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER * ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR * KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD KJØP ANLEGGSMIDLER * ANDRE RENTEUTGIFTER * PANTEGJELDSRENTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER * FORSIKRINGER * KOMMUNALE AVGIFTER * TAP PÅ FORDRINGER * ENERGI OG BRENSEL SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN- OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. OPPTAK LÅN NEDBETALT LÅN ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE NEGATIVE DISPONIBLE MIDLER

16 16 Lysejordet Borettslag OVERSIKT EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS INNESTÅENDE SPAREKONTO * KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD SKYLDIGE FERIEPENGER PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG SUM KORTSIKTIG GJELD NEGATIVE DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 15* LANGSIKTIGE FORDRINGER * BYGNINGER TOMT * VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 18* PANTEGJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL X SUM LANGSIKTIG GJELD * PANTSTILLELSE KR OSLO DEN / I STYRET FOR LYSEJORDET BORETTSLAG O B O S Karin Larsen /s/ Tove Gros /s/ Kristian Jahr /s/ Odd Hansen/s/ MARTIN MÆLAND /s/ ADM. DIREKTØR for EGIL J. HAVRE REGNSKAPSSJEF Johnny Nilsen /s/

17 17 Lysejordet Borettslag NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie Leietillegg for påbygg Trappevask SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter OBOS særvilkårskonto Renter av driftskonto i OBOS SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Adamstuen Blikkenslagerverksted REMA Salg nøkler Salg vaskekort SUM ANDRE INNTEKTER NOTE : 04 KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER Siv.ark. Øystein Linnerud OBOS, diverse OBOS Prosjekt AS SUM KONSULENT OG FORVALTN.TJENESTER NOTE : 05 PERSONALUTGIFTER Annen lønn Påløpne feriepenger -299 Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALUTGIFTER

18 18 Lysejordet Borettslag NOTE : 06 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Icopal Tak Øst AS ØB-Tak AS SUM STØRRE BYGNM.VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift/vedl.hold utvendig anlegg Drift/vedl.hold antenneanlegg Drift/vedl.hold brannsikring Drift/vedl.hold vaskerianlegg Drift/vedl.hold ventilasj.anlegg Vedl.hold leil.,lokaler Erstatning v/vannskader Egenandeler forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 07 ANDRE RENTEUTGIFTER Forvaltningsgebyr OBOS -908 Termingebyr OBOS-lån -60 Termingebyr Husbanken -432 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER NOTE : 08 PANTEGJELDSRENTER Husbanken - lån nr Husbanken - lån nr Husbanken - lån nr OBOS-lån SUM PANTEGJELDSRENTER

19 19 Lysejordet Borettslag NOTE : 09 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Lokalleie Renovasjon, søppeltømming Skadedyrab./soppkontroll Verktøy og redskap Driftsmaterialer Lyspærer og sikringer Datarekvisita Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontorrekvisita Trykksaker Møter,kurs,oppdatering mv -420 Andre kostnader tillitsvalgte -934 Andre kontorkostnader -420 Telefon Porto Drivstoff biler,maskiner osv Vedl.hold biler,maskiner osv Bank og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE : 10 FORSIKRINGER Forsikring bygninger Anleggsmaskiner Andre forsikringer SUM FORSIKRINGER NOTE : 11 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE : 12 TAP PÅ FORDRINGER Fordring fra -99 vedr. erstatning skade SUM TAP PÅ FORDRINGER NOTE : 13 ENERGI OG BRENSEL Elektrisk energi Strøm oljefyr el.bereder SUM ENERGI OG BRENSEL

20 20 Lysejordet Borettslag NOTE : 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Håndkasse SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE : 15 LANGSIKTIGE FORDRINGER Barnehagen, Oslo kommune SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE : 16 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt i G.nr. 28 B.nr. 955 og 956 NOTE : 17 VARIGE DRIFTSMIDLER Feiemaskin Tilgang Gressklipper nr. 2 Tilgang Fliskutter Tilgang Sandspreder Kostpris/Bokf.verdi Snøfreser Tilgang Tilgang Snøskjær nr 1 Tilgang Traktor m/redskap Tilgang PC m/printer Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

21 21 Lysejordet Borettslag NOTE : 18 PANTEGJELD Husbanken - lån nr. 1 Renter 5,5% Løpetid 33 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken - lån nr. 2 Renter 5,5% Løpetid 33 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken - lån nr. 3 Renter 5,5% Løpetid 19 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Renter 7,55% Løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTEGJELD NOTE : 19 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Øket SUM BORETTSINNSKUDD NOTE : 20 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

22 22 Lysejordet Borettslag LEILIGHETSNOTE Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Restgjeld Negative leil. innskudd pr.mnd kostpris /rehab. disp. midler "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. "Restgjeld" pr. leilighet er beregnet med husleie som fordelingsnøkkel. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel.

23 23 Lysejordet Borettslag 5. FORSLAG Forslag fra Jan R. Søderstrøm, Vækerøveien 132 A - leil Video -overvåkingskamera i garasjen Med meget god erfaring fra andre borettslag/sameie i området, og med tanke om økende innbrudd i bilene etc., foreslår jeg at det installeres et videoovervåkingskamera med skilting om dette ved innkjørelsen. Styrets kommentar: Styret har innhentet installasjon av videoovervåking. Montering av utstyr i samsvar med levrandørens anbefaling ( 7 videokameraer og sentralenhet) vil koste til sammen ,- + mva. Alternativt kan utstyret leies på 5-års kontrakt til en månedlig leie på kr 1 946,- + mva. Etter styrets mening er det intet økonomisk i veien for å installere slikt overvåkingsutstyr. Et annet alternativ kan være å installerer et enkelt overvåkningskamera som foreslått, men dette vil gi vesentlig dårligere sikkerhet, og er ikke anbefalt av leverandøren. Utstyret som foreslått foretar løpende opptak med 4 biler pr. sekund når det registreres bevegelser i kameraets område. Bildene blir lagret i sentralenheten. Det skjer med andre ord ingen kontinuerlig manuell overvåking av kameraene, men ved uregelmessigheter kan man gå tilbake og sjekke bevegelser. Da forslaget har visse prinsipielle sider, mener styret generalforsamlingen bør ta stilling til om overvåkingsutstyret skal installeres.

24 24 Lysejordet Borettslag Forslag fra Anne-Gro Wiese, Vækerøveien 128 S - leil Søknad om utvidelse vindusfelt/fasadeendring Det søkes med dette om tillatelse til utbygging/fasadeendringer iht. til vedlagte skisser. Prinsippalt søkes det om utvidelse ved innbygging av balkongarealer, og fasadeendringer i form av utvidelse av kjøkkenvindu samt utskifting av stuevinduer til skyvedører som fyller hele fasaden mot tidligere balkongarealer iht. til alt. 1. Sekundært søkes det om utvidelse av kjøkkenvindu, samt åpning av vindusfelt mot balkong iht. alt. 2. Det vedlegges også foto fra fasadeendring i Møllerfaret 62 B som referansjeprosjekt. Med vennlig hilsen Anne-Gro Wiese. Styrets kommentar: Forslaget går ut over den fullmakt styret tidligere har fått til å samtykke i påbygninger. Søknaden må derfor avgjøres av generalforsamlingen, og krever 2/3 flertall. Forslaget krever at verandataket i leiligheten under isoleres for å unngå kuldebro. Slik den aktuelle leiligheten ligger plassert, kan styret vanskelig se at endringen for øvrig berører naboer i særlig grad. Fasadeendringen vil først og fremst være synlig for passerende på turveien nedenfor. En lignende utbygging som den foreslåtte kan være aktuell også for andre leiligheter i borettslaget, terrassehus og rekkehus. I hvilken gran man finner det ønskelig med avvikende fasader ulike steder i borettslaget, er et prinsipielt spørsmål som generalforsamlingen må ta i betraktning når søknaden avgjøres. Styret legger imidlertid til grunn at et positivt vedtak i dette tilfelle ikke uten videre kan gis virkning for andre som måtte ønske tilsvarende utbygging. Dette vil i tilfelle måtte forelegges generalforsamlingen i hvert enkelt tilfelle.

25 25 Lysejordet Borettslag

26 26 Lysejordet Borettslag

27 27 Lysejordet Borettslag

28 28 Lysejordet Borettslag VALGKOMITÉEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: Blant medlemmene av styret er følgende på valg: Styreleder Kristian Jahr Styremedlem Karin E. Larsen Styremedlem Einar Gaarder A. Som leder foreslås: Kristian Jahr Vækerøvn. 124 N B. Som styremedlemmer foreslås: 1. Einar Gaarder Vækerøvn. 122 A 2. Øystein Pellegård Vækerøvn. 124 U C. Som varamedlemmer foreslås: 1. Karl Petter Lindegaard Vækerøvn. 130 D 2. Thomas Karlsen Vækerøvn. 130 G 3. Tonje Hvidsten Vækerøvn. 124 R D. Som valgkomité foreslås: 1. Karl Petter Lindegaard Vækerøvn. 130 D 2. Ivar Lunde Vækerøvn. 124 A 3. Evelyn M. Ohana Vækerøvn. 118 B E. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Kristian Jahr Vækerøvn. 124 N Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: [Navn] [Adresse] F. Som miljøutvalg Dag Heimdal Ole Morten Jota Thomas Karlsen Tom Karlsen Mona Engebretsen Vækerøvn. 116 E Vækerøvn. 124 J Vækerøvn. 130 G Vækerøvn. 124 O Vækerøvn. 132 O Dato I valgkomitéen for Lysejordet Borettslag Evelyn M. Ohana /s/

29 29 Lysejordet Borettslag INFORMASJON OM BRANNVERN NORSK BRANNVERNFORENING. Vedlegg til punktet om HMS-internkontroll (helse, miljø og sikkerhet) som er omtalt i årsberetningen. Uforsiktig omgang med elektrisk utstyr er en av de største brannårsakene i Norge. Mange av brannene starter på grunn av likegyldighet, uvitenhet og glemsomhet. Ta alltid ut støpselet etter bruk! Mange apparater er utstyrt med termostat. Går denne i stykker, kan temperaturen på kort tid øke kraftig og forårsake brann. Trekk derfor alltid ut støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk. Tørrkoking er en hyppig brannårsak! Har du lett for å glemme og skru av kokeplaten, finnes det utkoplingsutstyr som bryter strømmen etter en viss tid. For eldre og funksjonshemmede kan hjelpemiddelsentralen i kommunen gi nærmere informasjon.

30 Ordinær generalforsamling i Lysejordet Borettslag ble avholdt onsdag 21.mai.2003, kl på Lysejordet skole _ Tilstede var 27 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 0 med fullmakt, til sammen 27 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte: Åse Sparbo Møtet ble åpnet av: leder Kristian Jahr TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Tore Udnæs VEDTAK: Valgt B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. VEDTAK: Godkjent C. Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen Som referent ble foreslått Åse Sparbo og til å underskrive protokollen Evelyn Ohana og Marit Helene Johannessen VEDTAK: Valgt D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt. VEDTAK: Godkjent 2. ÅRSBERETNING FOR 2002 Styrets årsberetning for 2002 ble gjennomgått og foreslått tatt til etterretning. VEDTAK: Tatt til etterretning 3. ÅRSREGNSKAP FOR 2002 A. Regnskapet for 2002 Revisors beretning ble lest. Driftsoversikt og oversikt over eiendeler og gjeld ble gjennomgått og foreslått godkjent. VEDTAK: Godkjent B. Negative disponible midler på kr ,- foreslås dekkes av neste års drift. VEDTAK: Godkjent

31 Lysejordet Borettslag 4. GODTGJØRELSER A. Godtgjørelse til styret ble foreslått satt til kr ,- B. Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2002 ble foreslått satt til kr 6.133,- VEDTAK: A. Vedtatt mot 3 stemmer B. Godkjent 5. FORSLAG A) Forslag fra Jan R. Søderstrøm, Vækerøveien 132 A - leil 1082 Video -overvåkingskamera i garasjen Med meget god erfaring fra andre borettslag/sameie i området, og med tanke om økende innbrudd i bilene etc., foreslår jeg at det installeres et videoovervåkingskamera med skilting om dette ved innkjørelsen. Styrets kommentar: Styret har innhentet installasjon av videoovervåking. Montering av utstyr i samsvar med levrandørens anbefaling ( 7 videokameraer og sentralenhet) vil koste til sammen ,- + mva. Alternativt kan utstyret leies på 5-års kontrakt til en månedlig leie på kr 1 946,- + mva. Etter styrets mening er det intet økonomisk i veien for å installere slikt overvåkingsutstyr. Et annet alternativ kan være å installerer et enkelt overvåkningskamera som foreslått, men dette vil gi vesentlig dårligere sikkerhet, og er ikke anbefalt av leverandøren. Utstyret som foreslått foretar løpende opptak med 4 biler pr. sekund når det registreres bevegelser i kameraets område. Bildene blir lagret i sentralenheten. Det skjer med andre ord ingen kontinuerlig manuell overvåking av kameraene, men ved uregelmessigheter kan man gå tilbake og sjekke bevegelser. Da forslaget har visse prinsipielle sider, mener styret generalforsamlingen bør ta stilling til om overvåkingsutstyret skal installeres. VEDTAK: Forslaget er falt. 8 stemte for / 15 stemte mot B) Forslag fra Anne-Gro Wiese, Vækerøveien 128 S - leil 2085 Søknad om utvidelse vindusfelt / fasadeendring Det søkes med dette om tillatelse til utbygging/fasadeendringer iht. til vedlagte skisser. Prinsippalt søkes det om utvidelse ved innbygging av balkongarealer, og fasadeendringer i form av utvidelse av kjøkkenvindu samt utskifting av stuevinduer til skyvedører som fyller hele fasaden mot tidligere balkongarealer iht. til alt. 1. Sekundært søkes det om utvidelse av kjøkkenvindu, samt åpning av vindusfelt mot balkong iht. alt. 2. Det vedlegges også foto fra fasadeendring i Møllerfaret 62 B som referansjeprosjekt. Med vennlig hilsen Anne-Gro Wiese.

32 Lysejordet Borettslag Styrets kommentar: Forslaget går ut over den fullmakt styret tidligere har fått til å samtykke i påbygninger. Søknaden må derfor avgjøres av generalforsamlingen, og krever 2/3 flertall. Forslaget krever at verandataket i leiligheten under isoleres for å unngå kuldebro. Slik den aktuelle leiligheten ligger plassert, kan styret vanskelig se at endringen for øvrig berører naboer i særlig grad. Fasadeendringen vil først og fremst være synlig for passerende på turveien nedenfor. En lignende utbygging som den foreslåtte kan være aktuell også for andre leiligheter i borettslaget, terrassehus og rekkehus. I hvilken grad man finner det ønskelig med avvikende fasader ulike steder i borettslaget, er et prinsipielt spørsmål som generalforsamlingen må ta i betraktning når søknaden avgjøres. Styret legger imidlertid til grunn at et positivt vedtak i dette tilfelle ikke uten videre kan gis virkning for andre som måtte ønske tilsvarende utbygging. Dette vil i tilfelle måtte forelegges generalforsamlingen i hvert enkelt tilfelle. VEDTAK: Alternativ 1. godkjent 6. VALG AV TILLITSVALGTE A. Som leder for 1 år ble foreslått: Kristian Jahr VEDTAK: Valgt Vækerøveien 124N B. Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått: Einar Gaarder Vækerøveien 122A Øystein Pellegård Vækerøveien 124U VEDTAK: Valgt C. Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått: 1. Karl Petter Lindegaard Vækerøveien 130D 2. Thomas Karlsen Vækerøveien 130G 3. Tonje Hvidsten Vækerøveien 124R VEDTAK: Valgt D. Som valgkomite for 1 år ble foreslått: Karl Petter Lindegaard Ivar Lunde Evelyn Ohana (støttemedlem) Anne-Gro Wiese VEDTAK: Valgt E. Som miljøutvalg for 1 år ble foreslått: Dag Heimdal Ole Morten Jota Thomas Karlsen Tom Karlsen Mona Engebretsen VEDTAK: Valgt Vækerøveien 130D Vækerøveien 124A Vækerøveien 118B Vækerøveien 128S Vækerøveien 116E Vækerøveien 124J Vækerøveien 124G Vækerøveien 124O Vækerøveien 132O

33 Lysejordet Borettslag E. Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått: Kristian Jahr Vækerøveien 124N delegert Lars Steinar Martinsen varadelegert VEDTAK: Valgt Vækerøveien 126G Generalforsamlingen hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Tore Udnæs /s/ møteleder Åse Sparbo /s/ referent Marit H. Johannessen /s/ protokollvitne Evelyn M. Ohana /s/ protokollvitne VED VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN OG I KONSTITUERENDE STYREMØTE HAR STYRET FÅTT FØLGENDE SAMMENSETNING: Leder : Kristian Jar Vækerøveien 124N Nestleder : Lars Steinar Martinsen Vækerøveien 126G Styremedlem : Tove Gros Vækerøveien 116C Styremedlem : Odd Hansen Vækerøveien 118D Styremedlem : Einar Gaarder Vækerøveien 122A Styremedlem : Øystein Pellegård Vækerøveien 124U Oslo NW / ÅS

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag

Oslo, [dato] 2006 Styret i Studio Pilestredet 2 Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2006 Ordinær generalforsamling i Studio Pilestredet 2 Borettslag, avholdes [...]dag [dato] 2006, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/

Oslo, 25.04.2007 Styret i Heimdalsgata 4 Borettslag. Tor Arne Solberg-Johansen /s/ Tamara Sharifzadeh /s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 31. mai 2007, kl. 1900 på Hersleb skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B)Valg av sekretær

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2003 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Solrabben Borettslag avholdes tirsdag.20. mai.2003 kl. 19.00 i Godlia Skoles aula, inngang B (tilgang på heis). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag

Oslo, Styret i Elvekanten borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Ordinær generalforsamling i Elvekanten borettslag, holdes fredag 29.06. 2006, kl. 14.00 i Drammensveien 60. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2016 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 23. mai 2017, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Ellingsrudflaten Borettslag avholdes torsdag 22. mai 2003 kl. 19.00 i grendehuset. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d.

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Borettslaget Bjerregaardsgate 19 avholdes onsdag 29.mai 2002 kl. 18.00 i Gamle Aker Menighetshus, Geitemyrsveien 7d. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den kl Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myra Borettslag den 09.05.2012 kl. 19.00. Møtested: Sten Menighetshus, Gjoleidveien 5. Tilstede var 17 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 19 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skillebekken Borettslag Møtedato 15.05.2008 Møtetidspunkt 18.00 Møtested Garasjen Tilstede var 30 andelseiere Og 4 med fullmakt til sammen 34 stemmeberettigede

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl. 18.30 i Karlsrud voksenopplæringssenter.

Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl. 18.30 i Karlsrud voksenopplæringssenter. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag avholdes mandag 22. april 2002 kl. 18.30 i Karlsrud voksenopplæringssenter. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen orettslag Møtedato 31.03.2009 Møtetidspunkt 18.00 Møtested St Halvard kirke Tilstede var 51 andelseiere Og 5 med fullmakt til sammen 56 stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39

Oslo, 30.04.1999 I styret for borettslaget Hagegt. 39 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i borettslaget Hagegata 39, avholdes onsdag 09.06.1999, kl. 19.00 i Kampen bydelshus, Bøgt. 21. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i Nydalen Kvarter Sameie, avholdes torsdag 26.04. 2007, kl. 18.00 i BIs lokaler, Auditorium B1-020. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Sameiet Westye Egebergsgt. 1, avholdes torsdag 10. april 2003, kl. [tid] i [hvor]. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Jordal Borettslag 15.05.2012 kl. 18:30. Møtested: Vålerenga Bydelshus. Tilstede var 27 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 29 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004

STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 http://home.no.net/slettabo Bankkonto: 7560 05 26596 e-post: slettaelva_borettslag@yahoo.no STYRETS ÅRSBERETNING FOR ÅR 2004 I. Generelle opplysninger Slettaelva Borettslag er lokalisert på Slettaelva

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudenga Borettslag den kl. 19:00. Møtested: Ammerudhjemmet.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudenga Borettslag den kl. 19:00. Møtested: Ammerudhjemmet. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudenga Borettslag den 09.05.2012 kl. 19:00. Møtested: Ammerudhjemmet. Tilstede var 32 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 37 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den kl Møtested: Korsvoll menighetshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Brekkelia Borettslag den 9.5.2012 kl. 18.00. Møtested: Korsvoll menighetshus. Tilstede var 17 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015

Borettslaget Nordre Åsen Kvartal 1 Årsberetning 2015 1. TILLITSVALGTE Borettslaget Nordre Åsen Kvartal I STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 Siden forrige generalforsamling og fram til generalforsamling 12/04/2016, har borettslaget tillitsvalgte vært: STYRET:

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes torsdag 22.mai.2003 kl. 19:00 i Møllestua Møllefaret 46A gavlinngang. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: SAMEIET TONSENHAGEN 11 1 av 1 Tonsenhagen 11 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Tonsenhagen 11, avholdes fredag 4. april 2003, kl. 18.30 på Tonsenhagen Velhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag den 28.04.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke, menighetssalen. Tilstede var 26 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2011. Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 1. TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2011 Siden forrige generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET: Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Eskil Johnsen Amy Johnsen

Detaljer

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse:

Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært sameiermøte Sameiers navn: Sameiers adresse: Eierseksjonssameiet Viva Grønland NAVNESEDDEL OG/ELLER FULLMAKT ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Eierseksjonssameiet Viva Grønland Denne kontrollseddel bes i utfylt og signert stand leveres ved fremmøte på ordinært

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ødegården Borettslag Møtedato: 06.05.14 Møtetidspunkt: 18:00 Møtested: Oppegård Grendehus, Sætreskogveien 13. Til stede: 113 andelseiere, 16 representert ved fullmakt,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den kl Møtested : Operasjon Veds lokaler

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den kl Møtested : Operasjon Veds lokaler Protokoll fra ordinær generalforsamling i Etterstad I Borettslag den 15.06.2010 kl. 18.00. Møtested : Operasjon Veds lokaler Tilstede var 16 andelseiere og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugenstua Borettslag den 14.06.2010 kl. 18:00. Møtested: Haugen skole. Tilstede var 157 andelseiere og 76 med fullmakt til sammen 233 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sofienbergparken B/L den 24.05.2012 kl. 18:00. Møtested: Grünerløkka skole. Tilstede var 9 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 10 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2000 Behandling av regnskap 2000 og disponible midler. Oslo, 30/4-2001

2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2000 Behandling av regnskap 2000 og disponible midler. Oslo, 30/4-2001 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2001 Ordinær generalforsamling i Hammergården Borettslag, avholdes tirsdag 22.05 2001, kl. 1800 i Sagene Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Opptak

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den kl Møtested : Sarons lokaler.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den kl Møtested : Sarons lokaler. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ammerudsletta Borettslag den 09.05.2012 kl. 18.00. Møtested : Sarons lokaler. Tilstede var 51 andelseiere og 12 med fullmakt til sammen 63 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag Dato 25.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Oslo Misjonskirke Betlehem. Tilstede var 78 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 84 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Solbakken Borettslag Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Grorud Samfunnshus. Tilstede var 14 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 17 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag 04.06.2012 kl. 19:30. Møtested: Møllestua. Tilstede var 42 andelseiere og 11 med fullmakt til sammen 53 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Ammerudsletta Borettslag Møtedato 12.04.2007 Møtetidspunkt Kl. 18.00 Møtested Sarons Lokaler, Ammerudveien Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2003 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lakkegården orettslag Møtedato Torsdag, 04.06.09. Møtetidspunkt Kl.18.00 Møtested Vahl skole Tilstede var 16 andelseiere Og 0 med fullmakt til sammen 16 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Nordskrenten Borettslag Dato 13.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Nordstua. Tilstede var 54 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 64 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Storfjellet Borettslag den 19.05.2010 kl. 18.00. Møtested : Holmlia kirke. Tilstede var 36 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 42 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den kl Møtested: Lambertseter kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Munkelia Borettslag den 26.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 81 andelseiere og 20 med fullmakt til sammen101 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rastaskogen orettslag Møtedato 28. april 2009 Møtetidspunkt 19:00 Møtested Røykås Grendehus Tilstede var 52 andelseiere og 6 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Kolåsbakken Borettslag den 12.05.2011 kl. 19:00. Møtested : Tonsenhagen. Tilstede var 49 andelseiere og 17 med fullmakt til sammen 66 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007

ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 ROSENBORGGATA 15 SAMEIE ÅRSBERETNING FOR 2007 1. TILLITSVALGTE Siden forrige årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: STYRET: Styreleder: Styremedlem: Styremedlem: Magnus Wessel-Aas Karianne Øysted Jon

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2002 kl. 18.30 på Grindbakken Skole.

Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2002 kl. 18.30 på Grindbakken Skole. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag avholdes tirsdag 07.05.2002 kl. 18.30 på Grindbakken Skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den kl Møtested: Tonsenhagen Skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sandbakken Borettslag den 17.04.2012 kl. 18.00. Møtested: Tonsenhagen Skole. Tilstede var 42 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 52 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2002. Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSBERETNING FOR 2002. Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2002 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Arne Larsen Haugerudveien

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Ellipsen Borettslag Møtedato: 22. april 2014 Møtetidspunkt: 17.30 Møtested: OBOS lokaler, Hammersborg torg 1 Til stede: 53 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Marmorberget Borettslag den 25.04.2012 kl. 18.30. Møtested: Grendehuset. Tilstede var 42 andelseiere og ingen med fullmakt, til sammen 42stemmeberettigede. Fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG Møtedato: Torsdag 22. mai 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Stenbråten skole 31 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Rognerud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rognerud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede.

Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Åssida Borettslag Dato 14.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Sovheim Allsenter. Tilstede var 103 andelseiere og 26 med fullmakt til sammen129 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 12.05 2009, kl. 17.00 i lokalene til OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Torsdag, 26. mai 2005 kl. 17.30 i Operasjon Veds lokaler

Torsdag, 26. mai 2005 kl. 17.30 i Operasjon Veds lokaler Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 10.06.2002 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14.

Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 10.06.2002 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 1 Welhavensgt. Nr. 10 Borettslag Ordinær generalforsamling i Welhavensgate nr. 10 Borettslag avholdes mandag 10.06.2002 kl. 1830 i forretningslokalet i Welhavensgate 14.

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den kl Møtested: Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den kl Møtested: Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag den 10.05.2010 kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Tilstede var 53 andelseiere og 9 med fullmakt til sammen 62 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie den 14.04.2010 kl. 18:00. Møtested : Det Chilenske kulturhuset på Veitvet senter. Tilstede var 25 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Tilstede var 47 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 50

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2003 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes onsdag 30. april 2003, kl. 18.30 i Prestelia Grendehus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer