Kunnskap er viktig! FLY FORSIKTIG FRA LILLEBY TELENOR GJØR DET SELV SKAL DU BYTTE FORSIKRINGSSELSKAP? Side 2 3. Side 4 5. Side 6 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap er viktig! FLY FORSIKTIG FRA LILLEBY TELENOR GJØR DET SELV SKAL DU BYTTE FORSIKRINGSSELSKAP? Side 2 3. Side 4 5. Side 6 7"

Transkript

1 informasjonsavis om forsikring nummer utgitt av aon grieg SKAL DU BYTTE FORSIKRINGSSELSKAP? Kunnskap er viktig! Side 2 3 Side 4 5 FLY FORSIKTIG FRA LILLEBY Side 6 7 TELENOR GJØR DET SELV

2 Den profesjonelle rådgiveren Finanskrisen rammer også forsikringsselskapene, og skaper usikkerhet blant forsikringskundene: Bør vi flytte eller spre forsikringene våre? For institusjonelle forsikringstakere krever det fortsatt en hel del å skifte forsikringsleverandør i løpet av avtaleperioden. Tekst Rolf Monsen Foto Terje Heiestad Espen Husstad er adm. direktør i Aon Grieg Den 1. juli i år trådte nye rammebetingelser for norske forsikringsmeglere i kraft. Endringer i lovverket gjør det nå lovstridig for forsikringsmeglere å motta betaling fra forsikringsselskapene, og like ulovlig for forsikringsselskapene å tilby provisjoner og lignende til meglerne. Fra nå av skal alle honorarer avtales direkte mellom kunde og megler. Lovendringene reflekterer myndighetens og forsikringsbransjens ønske om større åpenhet rundt meglerrollen. Jeg tror dette er bra. Som representanter for mange av landets største institusjonelle forsikringskjøpere er vi tilhengere av alle tiltak som bidrar til ryddige forhold og klare spilleregler i forsikringsbransjen. Fokus på rådgivning De nye rammebetingelsene setter lys på meglernes rolle som rådgivere i alle spørsmål knyttet til risikostyring og risikofinansiering, både i næringsliv og i offentlig sektor. Vi merker et stadig økende fokus på compliance, og et mer helhetlig syn på risiko i bedriftene ja helt opp på styrenivå. Når meglernes honorar er frikoblet fra prisen på de løsningene de anbefaler, blir konsulentrollen tydeligere. Jeg vil at Aon Griegs forsikringsmeglere skal fremstå som uavhengige rådgivere, på lik linje med andre profesjonelle rådgivere innen finans, revisjon, juss og skattelovgivning. Profesjonelle kunder Det er en tydelig utvikling at kundene våre blir mer profesjonelle og bedre organisert. I denne utgaven av «Risiko» presenterer vi en av landets mest profesjonelle forsikringskjøpere: Lederen for Telenor Forsikring forteller hvorfor telegiganten allerede i mange år har drevet sitt eget forsikringsselskap. Vi viser også hvordan norske industribedrifter benytter detaljkunnskaper om og solid dokumentasjon av risikoforholdene i egen virksomhet til å skape seg handlingsrom i forhandlinger med forsikringsselskapene. Ikke minst er dette av stor betydning dersom man ønsker å bytte forsikringsgiver i løpet av avtaleperioden. En sterk og kompetent partner I løpet av den korte tiden som har gått siden jeg tiltrådte i sommer har jeg virkelig fått lære menneskene og bedriften å kjenne. Jeg har også hatt samtaler med en rekke av kundene våre i mange ulike bransjer. Jeg er imponert over kompetansen og kunde fokuset i dette meglerhuset, og føler meg trygg på at Aon i Norge og internasjonalt fortsatt vil være den sterkeste partner og rådgiver våre kunder kan finne innenfor vårt fagfelt. Vi takker for tilliten! NUMMER Informasjonsavis om forsikring Utgitt av Aon Grieg REDAKTØR Knut Wikborg REDAKSJONSSEKRETÆR Rolf Monsen REDAKSJONSRÅD Stine Roland og Paul H. Amble DESIGN Millimeterpress as BIDRAGSYTERE DETTE NUMMER Terje Heiestad, Kristin Roskifte FORSIDEFOTO istock/gill Henshall Espen Husstad Bytte forsikringsselskap? Kunnskap er makt! Når forsikringsselskaper nedgraderes av rating-byråene kan det skyldes en rekke forhold. Den globale finanskrisen har skapt problemer for mange store og små aktører i forsikringsmarkedet, enten fordi verdien av investeringene deres er kraftig redusert, eller fordi finansinstitusjonene som eier dem selv er i trøbbel. Norske bedrifter som vurderer å skifte forsikringsgiver oppdager raskt at kunnskap om risikoforholdene i egen virksomhet er avgjørende for å få til en ny avtale på gunstige betingelser. Man må ikke bare ha en forsikringsavtale som tillater flytting i avtaleperioden. Man bør også ha kunnskaper om solvens og sikkerhet blant aktørene i forsikringsmarkedet. Og ikke minst må man ha eierskap til dokumentasjonen om risikoforholdene i bedriften, slik at en potensiell ny forsikringsgiver har et grunnlag for å fastsette en premie. Da er det kjekt å ha noen å gå til Spennende prosess En slik «god hjelper» er Stian Sviggum. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, og jobber som risikorådgiver i Risk Solutions-avdelingen hos Aon Grieg på Lysaker. Her arbeider han med ulike risikostyringsprosjekter, blant annet for store og kompliserte organisasjoner med virksomheter i utlandet. For tiden går det mye tid til kartlegging og dokumentasjon av risikoforhold. Hvordan går dere frem i en slik prosess? Det første vi gjør er at vi samler inn all tilgjengelig informasjon som finnes om kunden, som skadestatistikker, tekniske beskrivelser, befaringsrapporter osv, både internt og hos forsikringsgiverne. All denne dokumentasjonen organiserer og analyserer vi her hos oss. Parallelt med dette arbeidet henter vi inn informasjon om generelle risikoforhold direkte fra kunden. Hva ser dere etter? Vi følger hele verdikjeden for å avdekke sårbarhet ved avbrudd. Det betyr at vi starter med en evaluering av leverandørsituasjonen. Deretter kartlegger vi alle prosesser: Logistikk inn, produksjonsrutiner, maskiner og mennesker, pakking, lager, logistikk ut. I tillegg ser vi på risikoen for kundens bygningsmasse, altså konstruksjon, sikringstiltak m.m. Det er klart at når det gjelder komplekse virksomheter med mange produksjonslinjer så er dette et stort stykke arbeid. Hvordan får dere tak i denne informasjonen? Ja da benytter vi oss av alle triksene i boka, smiler Sviggum: I tillegg til den dokumentasjonen vi henter ut fra HMSog kvalitetssystemene benytter vi oss av spørreskjemaer, intervjuer med nøkkelmedarbeidere, og ikke minst av egne be faringer. Verdifullt markedsmateriale Resultatet av Sviggums anstrengelser blir raskt til et meget verdifullt dokument for oppdragsgiveren. Vi organiserer informasjonen som en såkalt underwriting submission for forsikringsmarkedet, forteller han. Det dreier seg om å beskrive de reelle risikoforholdene i bedriften i et språk og i en form som forsikringsselskapene kan forstå og forholde seg til. Målet er å presentere et mest mulig objektivt bilde av bedriften og den virksomheten som drives. Hva kan dette materialet benyttes til? Når vår oppdragsgiver på denne måten ikke bare har full oversikt over risikoforholdene i bedriften, men også kan dokumentere dette på en objektiv, forsikringsteknisk måte, ja da har man et unikt grunnlag for dialog med forsikringsmarkedene. Det gir blant annet mulighet til å flytte forsikringsprogrammer fra ett forsikringsselskap til et annet (eller flere!) på kort varsel, dersom behovet oppstår. Risikorådgiver Stian Sviggum analyserer risikoforholdene i bedriften, og fremskaffer dokumentasjon som kan benyttes i forhandlinger med forsikringsmarkedet. De beste priser og betingelser tilfaller den som opptrer profesjonelt i forsikringsmarkedet, og som kan dokumentere at man har kontroll over risiko faktorene. Men det finnes også andre gevinster? Helt klart. For det første danner prosessen grunnlag for profesjonell katastrofeplanlegging og utvikling av robuste Business Continuity-planer for virksomheten. Slike planer kan være alfa og omega for en virksomhet. I tillegg har vi erfaring med at disse kartleggingsprosessene ofte viser vei til operative tiltak av kommersiell verdi for våre oppdragsgivere. Det er jo en hyggelig spin-off effekt! Sviggum snakker også varmt om betydningen av gode datasystemer i arbeidet med risikostyring. Et godt verktøy er vårt eget Aon Risk Console, sier Sviggum. Tenk å ha all informasjon om bedriftens forsikringer, skader og risikoforhold samlet i en, oversiktlig database! FLYTTERETT Dersom en forsikringskunde ønsker å omplassere en løpende forsikring i et norsk forsikringsselskap kan dette i henhold til Forsikringsavtaleloven skje på ethvert tidspunkt i avtaleperioden. Forutsetningen er imidlertid at forsikringsselskapet verken i forsikringsvilkårene eller i polisen har tatt forbehold om det motsatte. Det har forsikringsselskapene nemlig adgang til, dersom forsikringstakeren er en næringsvirksomhet som enten har minst 250 ansatte, over 100 millioner i salgsinntekter eller en balanse verdt mer enn 50 millioner. BETYDNINGEN AV SECURITY Med begrepet security mener vi et forsikringsselskaps evne til på kort og lang sikt å dekke sine økonomiske forpliktelser. Det gir liten mening å flytte fra ett forsikringsselskap til et annet dersom den nye forsikringsgiveren også har økonomiske problemer. Oppdatert kunnskap om solvens og sikkerhet blant aktørene i forsikringsmarkedet er nødvendig. Som forsikringsmeglere kan Aon Grieg naturligvis aldri garantere sikkerheten til de forsikringsselskapene vi anbefaler. Men ved hjelp av våre internasjonale sikkerhetskomitéer i London og New York følger vi situasjonen hos alle aktuelle forsikringsgivere fra uke til uke, året rundt. AON RISK CONSOLE Aon Risk Console er et prisbelønnet, web-basert risk management informasjonssystem (RMIS), utviklet av Aons esolutions Group i London. Systemet muliggjør lagring av betydelige mengder nøkkelinformasjon om risikoforholdene i virksomheten, på en sikker og oversiktlig måte i et sentralt databasesystem. Dette gjør systemet: Asset management: I Aon Risk Console registreres alle objekter og eiendeler, med informasjon om hva som er forsikret, hva som skal dekkes innenfor egenandelen, og hva som eventuelt må erstattes over drift. Policy management: Fullstendige poliseoversikter og alle detaljer om bedriftens risikofinansiering. Claims management: Effektiv overvåking og administrasjon av skader, inkludert skader innenfor egenandelsnivået. Claims statistics: Rapportgenerator som viser skadetrender basert på statistikk, og synliggjør problemområder. 2 2 Risiko nr. nr Risiko nr

3 Et samfunn uten forsikring er som et fallskjermhopp uten fallskjerm! Av Rolf Monsen Illustrasjon Kristin Roskifte/Patron På en ganske alminnelig dag reiser tusenvis av mennesker gjennom Lilleby Lufthavn (LIL). Alle er de på vei ett eller annet sted; til eller fra et møte, en konferanse, en ferie, et besøk hos venner eller slektninger. Noen er redde for å fly, og har kanskje gruet seg i mange dager. Noen synes det er spennende, og har gledet seg lenge. Og andre igjen reiser med fly så ofte at de bare synes det er kjedelig. Men alle vi har spurt er enige om en ting: Det er på flyplassen vi oftest tenker over risikoen ved å leve, og på alt som kan gå galt her i verden. FRA VUGGE TIL GRAV Det er vanskelig å tenke seg alle menneskene i Lilleby Lufthavn uten forsikring. I det minste får vi håpe at de har tegnet reiseforsikring før de dro! Alle har vi behov for tjenester og produkter som hjelper oss økonomisk og på andre måter når uhellet er ute, som trygger oss i alderdommen, og som sørger for våre etterlatte når vi blir borte. Det finnes et vell av pensjon- og personforsikringer på markedet i dag. Mange av disse er betalt av arbeidsgiver, eller av arbeidstaker og arbeidsgiver i fellesskap. Vi gir råd til næringsliv, organisasjoner og kommuner om hvilke løsninger som finnes, hvor gode de er, hvem som kan levere, og hva det skal koste. Deretter setter vi sammen komplette employee benefits-løsninger med ulike produkter fra forskjellige forsikringsselskaper, og administrerer det hele på vegne av våre oppdragsgivere. Vi sørger også for skikkelig informasjon til de ansatte, og bistår skadelidte og etterlatte. STORE VERDIER Når man er oppe i et fly kan man se hele samfunnet under seg: Hus og hjem, kontorer og fabrikker, veier og broer, biler, båter, sykler og barnevogner. Det er klart at alle disse verdiene må forsikres! Vi har spesialisert oss på å gi råd om forsikring til næringsliv, organisasjoner og kommuner som eier bygningene de holder til i, eller som har store verdier i form av maskiner, varer og produkter. Våre fagfolk analyserer virksomheten, gir råd om sikringstiltak, og beskriver risikoforholdene på en slik måte at forsikringsselskapene kan regne ut hva forsikringspremien bør være. Deretter gir vi råd om hvilke tilbud som er de beste. Det er svære verdier som skal forsikres: I år kjøper kundene våre forsikring for 5 milliarder kroner. Når man vet at forsikringspremien normalt bare er noen promille av verdien av det som er forsikret, kan man jo forestille seg hvilke verdier dette representerer! IKKE ALLE ER LIKE SNILLE Samfunnet vårt består av mange slags mennesker, og ikke alle har det samme synet på mitt og ditt. Både næringsliv og offentlig sektor har behov for forsikringer mot uønskete hendelser som tyveri og innbrudd, sabotasje på maskiner og utstyr, kopiering av teknologi, underslag og andre misligheter. Dessuten lurer terrortrusselen selv her i vårt fredelige hjørne av verden. Det er viktig å sikre seg mot tap som skyldes slike hendelser. Det er også viktig å ha ansvarsforsikringene på plass: Plutselig kan man bli stilt til ansvar for ting man har gjort eller unnlatt å gjøre. Produksjonsbedrifter bør i tillegg tegne avbruddsforsikring. Ofte trenger de også andre spesialforsikringer tilpasset risikoforholdene i den enkelte virksomhet. Vi gir råd, og skaffer de forsikringsproduktene vi ser at våre kunder har behov for. OGSÅ FLY OG FLYPLASSER Også fly og flyplasser må forsikres. Her snakker vi om virkelig store verdier på et lite område. I vår organisasjon har vi spisskompetanse på forsikring av fly og flyplasser, og på andre transportmidler og infrastruktur i samfunnet: Tog og jernbanenett, broer, veier og rullende materiell, havgående skip, havner og terminaler, oljeplattformer og ilandføringsanlegg. Heldigvis har Lilleby Lufthavn valgt Aon Grieg som rådgiver i alle spørsmål knyttet til risikostyring og risikofinansiering. De vet at det lønner seg! 4 Risiko nr Risiko nr

4 FAQ Spørsmål og svar Captive HVA ER ET CAPTIVE? Å forsikre småskader er sjeldent økonomisk hensiktsmessig. Høye egenandeler reduserer forsikringspremiene, men kan samtidig gi en uønsket grad av økonomisk usikkerhet. Et captive gir mulighet for å forvalte en økt egenregning innen et strukturert program. Captivet er et eget forsikringsselskap som forsikringstaker etablerer for å forvalte egenregningen. HVILKE FORDELER GIR ET CAPTIVE? Captivet kan inkludere risiko fra mange ulike forsikringsdekninger, og man kan velge optimale egenandelsnivåer (egenregningsnivåer). Det gir eieren muligheten til å tilrettelegge forsikringsløsninger tilpasset behovene i virksomheten. Et captive gir også tilgang til det kostnadseffektive reassuransemarkedet. Ikke minst kan en sitte igjen med en betydelig gevinst om man oppnår gode skaderesultater. Dette er et sterkt insentiv til å starte en god sirkel med risikoreduserende tiltak. HVORDAN OPPRETTER MAN ET CAPTIVE? Omtrent på samme måte som man etablerer et hvilket som helt annet forsikringsselskap: Man søker konsesjon fra Kredittilsynet, etablerer et aksjeselskap, og stiller med den nødvendige egenkapital. Det finnes et detaljert lovverk som styrer forsikringsvirksomhet i Norge, og dette må naturligvis følges, inkludert opprettelse av styre og kontrollkomité. Det stilles også spesielle krav til bokføring og rapportering til Kredittilsynet. HVA ER EML OG EPL? Estimated Maxium Loss og Possible Maximum Loss er to forskjellige metoder som benyttes til å beregne største sannsynlige forsikringsskade, og dermed hvilken økonomisk risiko captivet må være i stand til å håndtere ved hjelp av premie, reserveavsetninger og reassuranse. HVA MENES MED ALL RISK-FORSIKRING? All risk er et litt flytende begrep. I Norge betyr det stort sett at forsikringen dekker de fleste plutselige og uforutsette skader som det ikke er tatt forbehold om i forsikringsvilkårene. (Andre forsikringer fungerer motsatt: De dekker bare det som spesifikt er listet opp i vilkårene.) Fordelene ved å drive eget forsikringsselskap Sikkert sikret! HVA ER FAKULTATIV REASSURANSE? Reassuranse er gjenforsikring som captivet kjøper i et annet forsikringsselskap for å dekke seg mot spesielt store enkeltskader (katastrofeskader) eller dersom summen av små skader blir større enn eieren ønsker å risikere på egen hånd. Reassuransen er fakultativ dersom den bare gjelder en enkelt risiko eller kunde, for eksempel en fabrikk eller et produksjonsanlegg. HVA ER EN CEDENT? Cedenten er den som kjøper reassuranse (gjenforsikring). Ofte opptrer et captive som cedent. Først når ditt eget forsikringsselskap begynner å levere solide resultater kan du sies å ha lykkes like godt som Telenor. Av Paul H. Amble Foto Terje Heiestad Bruker du vidvinkel nå? utbryter den gutteaktige mannen i mørk dress foran Telenors hovedkontor på Fornebu, mens han ivrig følger fotografens instruksjoner. Det skal snart vise seg at han ikke bare padler kajakk aktivt og går lange turer med hunden, men at det er i tillegg en habil hobbyfotograf som leder konsernets eget forsikringsselskap. Med fartstid fra både Storebrand og TrygVesta ligger det også omfattende forsikringsfaglig kunnskap i dette indre anliggende. Telenor har hatt sitt eget forsikringsmiljø i flere år, og selve kjernen captivet ble etablert for ti år siden. Resultatene av denne beslutningen kan leses både i driftsresultatet og i balansen til Norges telejuvel. Fanget i eget nett? Hvorfor etablerte Telenor sitt eget captive, Jan-Gunnar Rossvoll? Det finnes i hovedsak to grunner til å gjøre det, svarer han. Finansielt er det smart fordi det utvikler vår økonomiske evne til intern utjevning av skader, og for sikringsmessig fordi vi utvikler behovstilpassede og kostnadseffektive forsikringer for våre kunder. Dessuten er det et viktig element som bidrar meget positivt i HR- og HMS-sammenheng gode personalforsikringer er en viktig del av en god ansatte-policy. Fokuset på forbedret risikohåndtering av forsikringsbar risiko og god skadestatistikk handler jo til slutt om å unngå skader i driften samt det faktum at et godt forsikringsresultat blir i Telenor. 6 Risiko nr Jan-Gunnar Rossvoll er den erfarne forsikringsmannen som forsikrer telegigantens verdier. De store fordelene ved å ha et eget captive er altså både økonomiske og faglige: Vi kan optimalisere forsikringsbar risiko, blant annet ved aktuariell erfaringstariffering av vårt typiske skadebilde og ikke minst vår skadehyppighet. Gjennom captivets egenregning får vi økt fokus på forebygging av hendelser. I nært og godt samarbeid med våre kunder vet vi hvor skoen trykker! Erfaring teller Rossvoll og hans sentrale fagmiljø på fire har, gjennom captivet, ansvaret for alle forsikringer for personalet i Norge og for tingskader i hele Norden. Dessuten forestår de innkjøp av såkalte financial lines-forsikringer og andre globale dekninger gjennom internasjonale forsikringsmeglere. I tillegg tilbyr de sin kompetanse som forsikringsrådgivere for resten av konsernet, for eksempel ved beregning av avbrudd, maksimale og sannsynlige tap. I korte trekk forsikrer vi alt det som konsernet eier i Norden i tråd med vår konsesjon. Skadeoppgjør for personalforsikringene har vi overlatt til eksterne spesialister i Triton Management slik at ansatte ikke gjør opp med ansatte. Triton forestår også regnskapsførselen for oss, sier Rossvoll. Kredittilsynets rapporteringskrav mv, og ikke minst habilitetsvurderinger vis a vis ansattes forsikringsrettigheter og arbeidssituasjon, gjorde dette valget lett. Så kan vi konsentrere oss om det forsikringsfaglige, fastslår han. Flere hundre interne selskaper nyter godt av tjenestene til Telenor Forsikring, som også administrerer Telenors interne klageråd. Dette gir oss fokus på både kvalitet og leveranse samt sikrer forvaltningen av en god HR policy helt i tråd med gruppens visjon We're here to help. It stays in the family La oss anta at en bedrift bruker 100 millioner i årlig forsikringspremier; penger man betaler til et eksternt TELENOR- KONSERNET ansatte i 12 land Verdens 7. største mobiloperatør med over 150 millioner abonnenter Størst på TV-distribusjon i Norden og fastlinjegigant. TELENOR FORSIKRING AS Etablert i 1998 Betjener selskaper der Telenor eier mer enn 50% Jan-Gunnar Rossvoll, adm. dir. Tre hovedarbeidsområder: Eget captive for personalforsikringer, all risk osv Innkjøp av globale dekninger gjennom forsikringsmeglere Forsikringskonsulenter for alle enheter i konsernet forsikringsmarked, tenker direktøren høyt. Med vår gode risikostyring og gode erfaringstall, og med den risikospredningen vi har, kan vi beholde en stor del av disse midlene i egne bøker. Det holder kostnadene nede og finansieringen sunn. Dessuten blir selv en tele-mor glad for et positivt konsernbidrag, smiler han lurt. Og, ikke nok med det, vi leverer konkurransedyktige priser og trygghet til våre kunder samtidig som det skapes realiserbare verdier for våre eiere. Selve forvaltningen av forsikringskapitalen er satt bort til et annet svært kompetent «indre selskap» nemlig Telenor Kapitalforvaltning AS. Slik kan kapitalen optimaliseres for Telenor på mer enn én måte. Ved å unngå skader samtidig som vi optimaliserer den forsikringsmessige cash flow skaper vi en vinn-vinn operasjon, avslutter Rossvoll. Er det forresten et Nikon-kamera du har der..? Risiko nr

5 Sitatet Aon Grieg Aon Grieg er Norges eldste og største meglerhus, med 200 ansatte og kontorer i en rekke av de største byene i landet. Vi representerer en betydelig del av norsk nærings- og organisasjonsliv overfor forsikringsselskapene. Aon-gruppen har nå over 500 kontorer i 120 land, og mer enn ansatte. Det gjør Aon til en av de to store innenfor internasjonal forsikringsmegling, pensjonsrådgivning, risk management og reassuransemegling. 22. juli 1620: «Skibet drev bitterlig hardt, og hver gang det tørnede imod Isen, var det ligesom det havde tørnet mot en Klippe. Samme tid stødte isen min Ror i Stykker, og saafremt jeg ikke havde faaet kastet et Anker paa et stort Stykke Is at vende Skibet med, havde baade det og vi samme Dag blevne forlorne.» Den norske sjøkapteinen Jens Munk ( ) var en av Nordens første polarfarere. På oppdrag fra kong Christian IV forsøkte han å finne en snarvei til Østen både gjennom en nordvestlig- og en nordøstlig passasje. Vinteren 1619 frøs han inne med skipene sine i Hudson Bay. Der mistet han 61 av 63 ekspedisjonsmedlemmer i skjørbuk og andre sykdommer, før han med to mann seilte det minste av skipene tilbake over Atlanteren til Bergen. Hva skjer med polisen? Aon Grieg AS Lysaker Vollsveien 4 Postboks Lysaker Telefon Telefaks Bergen C. Sundtsgate 17/19 Postboks Bergen Telefon Telefaks Trondheim Prinsensgate Trondheim Telefon Telefaks Kristiansand Vestre Strandgate 26 Postboks Kristiansand Telefon Telefaks Ålesund Sjømannsveien Ålesund Telefon Telefaks I løpet av Det internasjonale polaråret (som faktisk varer i to år) skal forskningsressurser og finansiering fra over 60 land koordineres i et ekstraordinært krafttak for å øke kunnskapene våre om både Arktis og Antarktis. Trolig er Polaråret det største internasjonale forskningssamarbeidet noensinne. Det har blitt stadig klarere at polarområdene er av fundamental betydning for hele kloden. Denne erkjennelsen har fått ny aktualitet ved at Arktis nå gjennomgår dramatiske klimaendringer. Når temperaturstigningen er den dobbelte av verdensgjennomsnittet og drivisutbredelsen minsker med 8% hvert tiår, er det et forvarsel om globale endringer. Norge inntar en framtredende rolle under Polaråret, ikke minst i kraft av at vi har sterke forskningsmiljøer med et omfattende internasjonalt nettverk både i Arktis og i Antarktis. Sommeren 2008 er det satt minimumsrekord for mengden av havis i Arktis og i lengre perioder har både nordvest-passasjen og nordøst-passasjen vært åpne samtidig. Det har skjedd før, men ikke i samme grad. Selvfølgelig åpner dette også for noen nye muligheter, og mange frykter for den risikoen man utsetter naturen for ved å operere i slike kompliserte farvann. [Kilder: IPY, NSIDC]

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

Overordnet FORSIKRINGSPOLICY

Overordnet FORSIKRINGSPOLICY Overordnet FORSIKRINGSPOLICY INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT OM HELSE VEST 1 3 2. OVERORDNET MÅLSETTING OG VISJONER 3 3. ANSVARSFORHOLD. 3 4. GENERELT OM RISIKOSTYRING OG FORSIKRING.. 4 4.1 Risikoanalyse

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

FINANSKRISEN. Noen konsekvenser sett i perspektiv forsikringstager / megler. Forsikringsforeningen 26.11.2008

FINANSKRISEN. Noen konsekvenser sett i perspektiv forsikringstager / megler. Forsikringsforeningen 26.11.2008 Forsikringsforeningen 26.11.2008 FINANSKRISEN Noen konsekvenser sett i perspektiv forsikringstager / megler Alf Henriksen, Adm.dir. AS Formann Forsikringsmeglernes Forening www.marsh.no NÅSITUASJONEN Meglers

Detaljer

Hvordan forsikre en industribedrift?

Hvordan forsikre en industribedrift? informasjonsavis om forsikring nummer 12 2007 utgitt av aon grieg Hvordan forsikre en industribedrift? LES OM LILLEBY INDUSTRIER Side 4-5 Side 2-3 Hvor mye koster en orkan? Side 6-7 Lloyd s: Fra fjærpenn

Detaljer

Skreddersydd. Veldig gode betingelser.

Skreddersydd. Veldig gode betingelser. Skreddersydd. Veldig gode betingelser. Hvorfor gjør NHO og foreningene dette? Bedriftene etterlyser økonomiske medlemsfordeler 7 av 10 bedrifter vil vurdere innkjøpsordning for forsikring Hvordan opplever

Detaljer

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2. Forskrift dag.måned.2005 nr. x om forsikringsformid ling Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Skreddersydd. Veldig gode betingelser.

Skreddersydd. Veldig gode betingelser. Skreddersydd. Veldig gode betingelser. Foto: Øyvind Haug. Medlemsfordel veldig gode betingelser på forsikring PERSONFORSIKRING NHO Handel har sammen med NHO og 12 andre landsforeninger etablert NHO Forsikring

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet

Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet Leverandører i det kommunale pensjonsmarkedet Pensjonskasseforeningen og Grieg Investor Christian Akselsen, Grieg Investor 20. august 2013 1 Leverandører i dagens marked «Forsikret» løsning; leverandørens

Detaljer

Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET!

Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET! Aon 1987-2007 Aon 1987-2007 Aon 1987-2007 20 år informasjonsavis om forsikring nummer 11 2007 utgitt av aon grieg Eget forsikringsselskap? OBOS GJØR DET! Side 2-3 Side 4-5 Marine Harvest høster havets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BUSKERUD FYLKESKOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 976 000 439 Vedtatt av styret i Buskerud fylkekommunale pensjonskasse 30.03.09 Godkjent av Kredittilsynet 24.09.09 Sist

Detaljer

Bedriftenes ansvar ved båtutleie

Bedriftenes ansvar ved båtutleie Bedriftenes ansvar ved båtutleie Nasjonal konferanse om fisketurisme 16. og 17. januar 2007 Mia Ebeltoft Hva er en forsikring? En risikooverføring Forsikringstaker/bedriften slipper å sitte med uvissheten

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR DRAMMEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 980 650 383 Vedtatt av styret i Drammen kommunale Pensjonskasse 17.02.10, Godkjent av Finanstilsynet 17.03.10 Sist endret av styret

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 938 548 560 Fastsatt 25.09.2008 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Gunstig finansiering av IT sikkerhet

Gunstig finansiering av IT sikkerhet Gunstig finansiering av IT sikkerhet M Norman Finance Minimal ressursbruk - maksimal sikkerhet Norman Finance er en optimal løsning for virksomheter i offentlig og privat sektor med begrenset likviditet

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1007

Veiledning for utfylling av KRT-1007 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1007 For forsikringsformidlere 20. januar 2012 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Rapportering i Altinn 3 1.2 Kort om hvordan man bruker Altinn 3 1.3 Språk

Detaljer

Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer

PENSJONSKASSEN SOM TOTALLEVERANDØR

PENSJONSKASSEN SOM TOTALLEVERANDØR PENSJONSKASSEN SOM TOTALLEVERANDØR HVORDAN VIL INNSKUDDS- OG HYBRIDPENSJON FUNGERE I PENSJONSKASSEN? tor.sydnes@gabler.no Agenda Produkter og krav til fremtidens pensjonsløsninger Situasjonen våren 2015

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

Sett inn kundens logo

Sett inn kundens logo 1 Refleksjon rundt kompetanse og sammensetning av styrer Styrenettverket i Vestfold 05.11.2008 Sett inn kundens logo 2 Fakta om Personal Utvelgelse Etablert i 1985. Kontorer i Oslo, Tønsberg og Moss Omsatte

Detaljer

La noen du stoler på forsikre deg

La noen du stoler på forsikre deg La noen du stoler på forsikre deg Hva? Hvorfor? For hvem? Boligbyggelagenes Forsikring er: Forsikring skal gi deg trygghet for det som plutselig kan skje. Da er det viktig at du kan stole på forsikringsselskapet

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen

ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen ISO 27001 Syscom brukerforum 2013 Jørn Erik Hornseth og Torbjørn Remmen Informasjonssikkerhet Visjon «Organisasjonen anerkjennes som ledende aktør innen informasjonssikkerhet» Oppdrag «Å designe, implementere,

Detaljer

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling

KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling 1. Generelle opplysninger 1.1 Foretaket 1.1.1 1.1.2 Foretakets navn 1.1.3 Adresse 1.1.4 Postnummer 1.1.5 Poststed 910651625 LAUVSTAD OG OTTA Røyselia 25 3033 DRAMMEN 1.1.6 E-postadresse Feltet skal fylles

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE EIERSKIFTEFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL HVORFOR HA EIERSKIFTEFORSIKRING? Som selger av bolig, uansett boligtype,

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring

Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring Finansnæringen under press internasjonalt - Occupy Wall Street kampanjer i USA og store

Detaljer

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået.

Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Reduser risiko. Reduser kostnader. Hev ytelsesnivået. Vår risikostyringsløsning reduserer kostnader og innsats slik at innkjøpsteamene kan fokusere på verdiskapende og strategiske innkjøpsaktiviteter.

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 17.02 14.15-16.00 2. 24.02 14.15-16.00 3. 03.03

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE EIERSKIFTEFORSIKRING - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL -1105_Norwegian_Broker_eierskifteforsikring_SELGER.indd 1 07.04.15 09:40

Detaljer

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE

SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE eiendom SELV BOLIGEN DIN HAR HEMMELIGHETER - VI TAR OSS AV DE UBEHAGELIGE - NØKKELEN TIL EN TRYGG BOLIGHANDEL KLAGESAKER FRA BOLIGKJØPERE DE SISTE ÅRENE 25% 20% X 15% HVORFOR HA? Som selger av bolig, uansett

Detaljer

Brage Finans AS. Virksomhetsbeskrivelse

Brage Finans AS. Virksomhetsbeskrivelse Brage Finans AS Virksomhetsbeskrivelse Om Brage Finans Brage Finans er et finansieringsselskap som eies av 10 solide sparebanker (stiftet 2. juni 2010). Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet til å

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Molde kommunes pensjonsseminar Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse KLP fellesordning

Detaljer

God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger

God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger God internkontroll i en mindre bank, er det mulig? Problemstillinger og mulige løsninger Agenda 1.Internkontroll 2.Roller / organisering 3.Risikoanalysen 4.Kultur 5.Utkontraktering og kjøp av tjenester

Detaljer

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING

BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING BEREDSKAP PÅ AVFALLSHÅNDTERING Rammeavtale for avfallshåndtering ved akutt forurensning www.ngn.no Komplette avfallstjenester ved akutt forurensning Høsten 2015 signerte Kystverket og Norsk Gjenvinning

Detaljer

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7

Kommisjon & Avgift Versjon mars 07- Side 1 av 7 Versjon mars 07- Side 1 av 7 Innhold Innledning...2 Kommisjoner...3 Forvaltningsgebyr...4 Månedlig avgift...5 Års Avgift...6 Time Avgift...6 Sucsess avgift...6 Blanding...6 Konklusjon....7 Copyright FinanceCube

Detaljer

Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap?

Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap? Advokatfirmaet G-Partner AS din partner for god virksomhetsstyring Hvordan forebygge korrupsjon og økonomisk utroskap? Kursdagene NTNU den 7.1.2010 v/ Bjørn Tore Saltvik En kort presentasjon av Advokatfirmaet

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe REKRUTTERINGSDOKUMENT Prosjektleder og anleggsleder til AS Ingeniør Gunnar M. Backe Utarbeidet av: Arne J. Halvorsen Virksomheten AS Ingeniør Gunnar M. Backe (GMB) er et av 10 selvstendige entreprenørselskaper

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Innhold. 2 Definisjon...38 2.1 Introduksjon...38 2.1.1 Innledning...38 2.1.2 Inndeling...40 2.1.3 Eksempler...42

Innhold. 2 Definisjon...38 2.1 Introduksjon...38 2.1.1 Innledning...38 2.1.2 Inndeling...40 2.1.3 Eksempler...42 Kriseledelse.book Page 9 Thursday, January 7, 2010 10:37 AM 1 Kriseledelse...17 1.1 Introduksjon...17 1.2 Risk Management, Issues Management og Crisis Management...18 1.3 Risikoledelse...21 1.3.1 Oversikt...21

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak

Forsikringsvilkår. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Forsikringsvilkår Offentlig tjenestepensjon i KLP Forsikringsvilkår for fellesordningen for - kommuner og bedrifter - fylkeskommuner - helseforetak Gjelder fra 01.01 2005 Innhold 1. Innledning 4 2. I

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

Det er kostbart å feilrekruttere!

Det er kostbart å feilrekruttere! www.biztools.no Det er kostbart å feilrekruttere! All rekruttering er forbundet med risiko og avkastning. Gode ansettelser gir solid gevinst, mens svake ansettelser gir tap på flere hundre tusen kroner..

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

MENNESKELIGE FAKTORER OG RØMMING FRA LAKSEOPPDRETTSANLEGG

MENNESKELIGE FAKTORER OG RØMMING FRA LAKSEOPPDRETTSANLEGG FHFs Havbrukssamling, Værnes 2014 MENNESKELIGE FAKTORER OG RØMMING FRA LAKSEOPPDRETTSANLEGG Tarald Sivertsen (Rømmingsutvalget) Helene Katrine Moe (SINTEF Fiskeri og havbruk) "Menneskelige faktorer og

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

KOSTNADSEFFEKTIVITET OG MARKEDSDYNAMIKK I DET SKANDINAVISKE TJENESTEPENSJONS- MARKEDET. Januar 2015

KOSTNADSEFFEKTIVITET OG MARKEDSDYNAMIKK I DET SKANDINAVISKE TJENESTEPENSJONS- MARKEDET. Januar 2015 KOSTNADSEFFEKTIVITET OG MARKEDSDYNAMIKK I DET SKANDINAVISKE TJENESTEPENSJONS- MARKEDET Januar 2015 1 Store samfunnsspørsmål knyttet til fremtidens pensjonsordninger Konsekvenser arbeidsgivere og -takere

Detaljer

Oppsummering av TotalOversikt Analyse

Oppsummering av TotalOversikt Analyse Oppsummering av TotalOversikt Analyse Da har vi gjennomført analysen og her kan du se en oppsummering av hvert enkelt produkt. Det ligger en egenanalyse for hvert produkt vedlagt, som beskriver dine mulige

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp:

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: 1. Hva som karakteriserer de som lykkes i å oppnå lønnsomhet med Digitalisering hvordan de styrer retningen

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil. DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS

Klikk for å redigere tittelstil. DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS Klikk for å redigere tittelstil DD prosessen fra et forvalterperspektiv konsernadvokat Inger Eriksen, OBOS Basale AS ! Basale - nøkkelinformasjon Norges største uavhengige forvalter av næringseiendom Hovedkontor

Detaljer

Anker STI konsern Kontrollsystemer November 2014 Per Carlenius, Konsernsjef

Anker STI konsern Kontrollsystemer November 2014 Per Carlenius, Konsernsjef Anker STI konsern Kontrollsystemer November 2014 Per Carlenius, Konsernsjef Agenda 1. Vår vei til god internkontroll 2. Regnskapsmessig internkontroll 3. Kulturell internkontroll 4. Kvalitetskontroller

Detaljer

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012

Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren, 03.05.2012 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Finansforetakenes bruk av IKT og betalingstjenester Seksjonssjef Frank Robert Berg Finanstilsynet Risikobildet

Detaljer

Sammenhengen mellom og

Sammenhengen mellom og Sammenhengen mellom og Kvalitet HMS v/ Geir A. Molland Haugaland Kraft EBL 4. mars 2008 Forenklet historikk, et utgangspunkt HMS: Fra lavstatus til kritisk suksessfaktor Kvalitet: Fra selvfølgelighet /

Detaljer

Styrestudio ---?? Tanker om styrestudio for vareproduserende bedrifter i nettverk. Ola Strandhagen SMARTLOG-seminar 1. - 2.

Styrestudio ---?? Tanker om styrestudio for vareproduserende bedrifter i nettverk. Ola Strandhagen SMARTLOG-seminar 1. - 2. Styrestudio ---?? Tanker om styrestudio for vareproduserende bedrifter i nettverk Ola Strandhagen SMARTLOG-seminar 1. - 2. september 2005 1 Fra styringsmodell... 2 fra måling av taktid på enkeltmaskiner

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

ARGOS ANSVAR FOR LEDERE

ARGOS ANSVAR FOR LEDERE ARGOS ANSVAR FOR LEDERE ANSVARSFORSIKRING FOR LEDERE SØKNADSSKJEMA Generelle merknader til søknadsskjemaet Dette søknadsskjemaet gjelder en forsikring etter "krav fremsatt"-prinsippet ("claims made") som

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Forsikring for NLF-medlemmer

Forsikring for NLF-medlemmer Forsikring for NLF-medlemmer Kjære medlem Godstransport på vei er en risikoutsatt næringsvirksomhet. Det vet våre medlemmer. Derfor har du behov for forsikringer som gir deg og din bedrift trygghet hver

Detaljer

Risiko kald beregning eller sterke følelser. Karl Ove Aarbu

Risiko kald beregning eller sterke følelser. Karl Ove Aarbu Risiko kald beregning eller sterke følelser Karl Ove Aarbu en helt vanlig dag på jobben 1. Vi er alltid omgitt av risiko 2. Vi takler risiko på flere måter. 1. Lever med den 2. Sikrer oss 1. Redusere konsekvens

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Trondheim 28. august 2014 Hanne Beate Høiby, seksjonsleder industri og energi, GIEK Ivar Slengesol, utlånsdirektør, industri

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing

Inter IKEA Systems B.V. 2012 30.10.20 15. E-commerce launch//communication and Marketing 30.10.20 15 1 E-commerce launch//communication and Marketing Visjon og forretningsidé Vår visjon er er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene Vår forretningsidé er å tilby et stort utvalg form-

Detaljer

FINANSTILSYNET SIDE 4 AV 6

FINANSTILSYNET SIDE 4 AV 6 FINANSTILSYNET SIDE 4 AV 6 Finanstilsynet vil i det følgende knytte bemerkninger til hvilke momenter som må være tilstede for at meglertjenesten innenfor fml. 1-2 nr. 2 annet alternativ oppfyller kravene

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Mieles Kundeservice - innovativ og fremtidsrettet

Mieles Kundeservice - innovativ og fremtidsrettet Miele Kundeservice Mieles Kundeservice - innovativ og fremtidsrettet Fokus, kompetanse og kvalitet over hele Norge Miele har et eget servicemottaks-team som bare jobber med Miele Professional kunder for

Detaljer

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20.

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. august 2013 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse

Detaljer

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no

Forsikringsrett. o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Forsikringsrett o Professor Trine Lise Wilhelmsen o Nordisk institutt for sjørett o t.l.wilhelmsen@jus.uio. no Trine-Lise Wilhelmsen 1 Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 04.2 14.15-16 DN Trine-Lise Introduksjon

Detaljer