Lese for å lære lesing i alle fag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lese for å lære lesing i alle fag"

Transkript

1 Lese for å lære lesing i alle fag Jostein Andresen Ryen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

2 Snurr film

3 Lærermøte Kort tid etter gjennomføring Alle lærere som har klassen, er samlet Nok tid = god tid 1. Lærerne tar prøven 2. Refleksjon rundt elevens lesekompetanse 3. Tiltak

4 Klassesamtale Ulike lærere tar ulike tekster Setter av tid til gjennomgang i klassen/gruppen Samtale om aspekter ved lesing, teksttype og oppgaveformat

5 Et opplegg i norsk og kunst og håndverk Læreplan i kunst og håndverk kompetansemål etter 7. årstrinn Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger Læreplan i norsk kompetansemål etter 7. årstrinn Skriftlige tekster uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster

6 Et opplegg i K&H og norsk 1. Dele klassen inn i lesegrupper. Elevene leser en egnet tekst (som består av noen få, karakteristiske scener). 2. Lesebestilling: Hver elev skal lage en tegning av en scene fra teksten. Gruppen totalt skal presentere hele teksten med utvalgte bilder. 3. Elevene leser teksten høyt. 4. Diskusjon rundt valg av scener. 5. Elevene tegner hver sin scene. 6. Gruppene setter sammen scenene til en tegneserie.

7 Elevsamtale - utviklingssamtale Hva får eleven til? Hva får eleven ikke til? Eleven ligger mellom 2 mestringsnivå

8 Leseengasjement har større innflytelse på leseprestasjonen enn sosioøkonomisk bakgrunn

9 Elever på 6. trinn i Oslo 2013 Elever på VG1 i Oslo 2013

10 Motivasjon avgjørende for evnen og viljen til å lese grunnen til å lese noe vil oppnå mål med lesingen positive holdninger til lesesituasjonen innsats og utholdenhet (Gardner og Tremblay 1994) at læreren motiverer bør vektlegges like mye som å lære elevene gode lesestrategier (Guthrie, 2008)

11 Altså: Skolen har en viktig rolle i leseopplæringen

12 Hva kan vi gjøre i skolen? Alle timer er lesetimer NB: Mer lesetrening som ikke stjeler tid fra faget! Skape gode lesesituasjoner Konsentrert lesing over tid gir større faglig utbytte og sosial gevinst i klasserommet.

13 Kvalitetslesing Tid og konsentrasjon Lesingen må tilpasses teksttypen (lesestrategi) Lesingen må ha et konkret mål Nøyaktig lesing - må trenes - forutsetning for rask lesing Høytlesing sikrer at alt blir lest Samtale er en naturlig og nødvendig del av en leseøkt

14 Lærebokas betydning De færreste reflekterer over hva de skulle lese De færreste bladde igjennom og fikk oversikt De færreste leste nøkkelordene eller så på bildene De færreste stilte spørsmål med formålet med lesingen De fleste regnet med at de skulle svare på spørsmålene bakerst De fleste leste fort for å bli raskt ferdig (2 klasseromstudier i Mortensen-Buan 2006)

15 Passiv lesing - eksempler Les og ta notater Lær kapittel 4 til prøven Les side og trekk ut hovedpunktene

16 Fra Midgard 5

17 Prosessorientert lesing Førlesing: Skape lesemotivasjon Hva handler teksten om? BISON-BLIKK (bilder, innledning, siste avsnitt, overskrift, nb-ord) Hva kan jeg fra før?

18 Prosessorientert lesing Spesifikk instruksjon Finn og marker alle steder det står noe om faraoene. Les avsnittet og si med egne ord hva som sto der. Strek under med rødt alle ord og setninger hvor det står noe om hvordan egypterne brukte Nilen.

19 Prosessorientert lesing Underveislesing: Overvåke egen lesing Tankestopp. Hva kommer nå? Skrive notater underveis. Streke under. Andre teknikker: Tidslinje. Ordbank. Nettlesing: Scanning

20 Prosessorientert lesing Etterlesing: Gjenfortelle, svare på spørsmål, samtale Min mening Argumentere for eller imot

21 «En god leser kan snakke om det han har lest»

22 Prosessorientert lesing Publisering: Framføring Dramatisering Skriving

23 Ikke bruk prosessorientert lesing for ofte men ta det fram når det passer

24 Lesing i naturfag Læring i naturfag handler om å lære det naturfaglige språket. Språk er en hovedbarriere for å lære naturfag, og mange praktiske strategier kan hjelpe elevene forbi denne barrieren. Strategier som elever bruker for å forstå en tekst, er de samme som de bruker når de gjør undersøkelser i naturfag.

25 Det naturfaglige språket et hovedproblem: Problemet er ikke bruk av tekniske terminologi, men bruk av normal/vanlig norsk i en naturfaglig kontekst. (Cassel og Johnstone)

26 Eksempel Blomsten hadde en karakteristisk lukt. Dette betyr at lukten var A B C D sterk ulik andre lukter umulig å gjenkjenne behagelig

27 Sovende metaforer reflektere kjernereaksjon spekter strøm spenning energi

28 Fra Globus 6, side 67

29 Lær 5 10 nye ord hver uke! (etter Catherine Elizabeth Snow 2008) Lærerne i utvalgte fag ser gjennom lærestoffet for kommende uke og blir enige om 5-10 ord som elevene skal lære seg betydningen av i løpet av uka Alle lærerne forklarer ordene og bruker dem aktivt i undervisningen (dag 1, 2 og 3) Elevene får etter hvert i oppgave å bruke ordene, først muntlig, så skriftlig (dag 4 og 5)

30 Det er bedre å fokusere på hvordan vi vet enn på hva vi vet

31 Fra Yggdrasil 6

32 Konkrete tips: Påstand - bevis Læreren skriver en påstand eller et spørsmål på tavla «Sola går i bane rundt jorda» og «Jorda går i bane rundt sola» Elevene leser (høyt) og samler bevis for påstanden eller svar på spørsmålet Individuelt gruppe Plenumsdiskusjon

33 Fra Yggdrasil 6

34 Jorda går i bane: - Vi kan «se» det med et teleskop. - Vi har årstider. Sola går i bane: - Hvis jorda beveget seg, ville vi merke det. - Jorda er verdens midtpunkt

35 Rekonstruksjon: En aktiv leseaktivitet i naturfag Fullføre tekst, diagram eller tabell a) Fullføre tekst. Elever fyller inn ord, fraser eller hele setninger som er fjernet. b) Fullføre diagram c) Fullføre tabell Gjøre om og kategorisere uorganisert eller ufullstendig tekst a) Elever arrangerer rekkefølge av tekstsegmenter, instruksjoner etc. b) Elever klassifiserer segmenter etter kategorier gitt av lærer Forutsigelser a) Elever forutser og skriver neste del av tekst, en hendelse eller en instruksjon.

36 Fra Yggdrasil 6

37 Tordenvær Tordenvær opptrer gjerne når varm, fuktig luft til værs i stor fart og danner store bygeskyer. Inne i tordenskyene det kraftig, og dette gjør at vanndråpene og ispartiklene blir rundt hverandre. Etter hvert gjør disse gnisningene at det dannes elektriske ladninger øverst og nederst i skyen. Dette er lyn. Lynet er så varmt at lufta omkring opp til omtrent grader Celsius. Da lufta seg. Når lynet har, lufta og klapper sammen. Det oppstår en sjokkbølge, som vi hører som buldring. Dette er et tordenbrak. Sett inn disse ordene (i riktig form): passere, stige, blåse, virvle, avkjøle, varme, utvide

38 Bearbeide tekst Lage diagram av tekst Solsystemet?????

39 Rekonstruksjon: En aktiv leseaktivitet i naturfag Fullføre tekst, diagram eller tabell a) Fullføre tekst. Elever fyller inn ord, fraser eller hele setninger som er fjernet. b) Fullføre diagram c) Fullføre tabell Gjøre om og kategorisere uorganisert eller ufullstendig tekst a) Elever arrangerer rekkefølge av tekstsegmenter, instruksjoner etc. b) Elever klassifiserer segmenter etter kategorier gitt av lærer Forutsigelser a) Elever forutser og skriver neste del av tekst, en hendelse eller en instruksjon.

40 Klippefortelling Både i naturfag og i lesing handler det om å konstruere en helhet ut fra deler som vi ikke alltid forstår hvordan henger sammen.

41 Månen går i bane rundt jorda. Den sender ikke fra seg noe eget lys, men reflekterer lyset fra sola, akkurat som en refleksbrikke du lyser på med lommelykt. Når månen har gått en halv runde rundt jordkloden, treffer sollyset bare baksiden av månen. Derfor ser vi ikke månen i det hele tatt. Når solstråler treffer hele den siden som av månen som vender inn mot jorda, ser månen helt rund ut. Månen Vi sier det er fullmåne.

42 Oppskrift på pannekaker Tilsett ca. halvparten av melken. La røren svelle i ca. ½ time (gjerne over natten). Visp inn eggene. Bland mel, sukker og salt. Rør godt til en tykk røre uten klumper. Tilsett resten av melken.

43 Rekonstruksjon: En aktiv leseaktivitet i naturfag Fullføre tekst, diagram eller tabell a) Fullføre tekst. Elever fyller inn ord, fraser eller hele setninger som er fjernet. b) Fullføre diagram c) Fullføre tabell Gjøre om og kategorisere uorganisert eller ufullstendig tekst a) Elever arrangerer rekkefølge av tekstsegmenter, instruksjoner etc. b) Elever klassifiserer segmenter etter kategorier gitt av lærer Forutsigelser a) Elever forutser og skriver neste del av tekst, en hendelse eller en instruksjon.

44 Norskfaglige tekster I skjønnlitteratur: Lese sammen, stoppe og diskutere frampek/veien videre. Elevene kan skrive videre selv.

45 Vi leser for å skape mening Teksteksempel: Secret (fra Erik Lunds Historiedidaktikk) Oppgave: Arbeid i par og les Secret - Når ble dokumentet til? - Hva kan det fortelle? - Hvem laget dokumentet? - Lag 2 spørsmål dere ønsker svar på.

46

47 Korte øvelser i nøyaktig lesing Blabb Vi forsker ennå på blabbing, for å finne ut mer. En dag vil vi kanskje blabbe et menneske. Hvordan vil verden da bli? Skal rike mennesker få lage blabbinger av seg selv? Tenk om alle i klassen så akkurat ut som deg? Hvordan skulle læreren sett forskjell? I 1997 skapte blabbing et kraftig spetakkel, da to skotske forskere blabbet en sau.

48 Blabb Gi og motta blabb Å skrive er en prosess. Å lære å skrive er også en prosess. Derfor er det viktig å kunne snakke om egne og andres tekster. Du kan lære mye om det å skrive ved å gi og få tilbakemeldinger og blabb. Blabb betyr positiv reaksjon, så det er viktig å understreke at dere ikke skal kritisere i hjel tekstene til hverandre. Dere skal være konstruktive. Hva er blabb? (Fra Kontekst 8-10)

49 Rovdyret blabb (fra Wikipedia) Blabb er et rovpattedyr. Størrelse og vekt varierer i henhold til både geografisk spredning og underart. Kroppen er langstrakt og slank med lange lemmer og en lang og busket hale. Labbene er store (også sett i forhold til dyrets størrelse) og runde. Hodet er relativt smalt og har et langt og spisst snuteparti med kraftige kjever. Blabbens øyne er normalt gulbrune og ørene triangulære og stående. Den strittende pelsen i ansiktsregionen gir hodet et mye større inntrykk enn hva det egentlig har. Dekkhårene i pelsen forøvrig er slette og glatte og står noe ut fra kroppen. I visse regioner utvikler blabben tett isolerende underull vinterstid, avhengig av klimaforholdene. Normalt blir blabb ca cm høye og omkring kg tunge, men det finnes og underarter som er både større og mindre. Den norske blabben har en gjennomsnittsvekt på ca. 40 kg som voksen. Hunnene oppnår normalt % av hannens kroppslengde og veier omkring % av hannene. I vill tilstand lever blabben i ca. 4-8 år (3-4 i Norge), men i fangenskap kan den bli nærmere 16 år gammel.

50 Blabben Vilde og David var glad for at de satt trygt oppe i plankehytta den gangen de oppdaget blabben i bekken. De syntes den så skummel ut fordi den var lang. Faren deres fortale at den kan bli over en meter. Hvis den blir truet, kan den bite kraftig, men den er ikke giftig. Klarer den ikke å komme unna, kan den også ligge helt stille og late som den er død. Nede ved orebekken trives blabben godt. Der svømmer den omkring og dykker etter insektlarver, frosker og småfisk. Men den tar også mus, fugleegg og andre smådyr. Blabben legger eggene sine i en gjødselhaug eller komposthaug.

51 Litteraturliste Astrid Roe: Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen. Universitetsforlaget 2011 Lisbeth M. Brevik, Ann Elisabeth Gunnulfsen: Les mindre forstå mer! Gyldendal 2012 Erik Lund: Historiedidaktikk. Universitetsforlaget 2011 Jerry Wellington, Jonathan Osborne: Language and Literacy in Science Education. Open University Press 2009 Jostein Andresen Ryen, Paul Holm, Knut Anders Løken: Min lesetrener. Undercover 2008

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser.

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. 1 På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. Denne artikkelen er ment som en idéskisse over det å arbeide systematisk med lesing av tekststykker i elevers

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer grunnskolen

LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer grunnskolen LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen - eleven(e)s redning eller utstøting og segregering? 17. November

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Ti teser om skriving i alle fag

Ti teser om skriving i alle fag Jon Smidt Hvordan skal jeg best mulig hjelpe elevene mine til å bli gode (og glade) skrivere? Det er det lærerspørsmålet denne boka gjerne skulle bidra til å besvare. Vi skal komme til saken ganske fort,

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Ny GIV og arbeidet med grunnleggende ferdigheter STRATEGI- OG VEILEDNINGSHEFTE Februar 2013: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring FORORD Som en

Detaljer

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon

Leseforståelse om betydningen av. forkunnskaper, forståelsesstrategier og. lesemotivasjon Leseforståelse om betydningen av forkunnskaper, forståelsesstrategier og lesemotivasjon Af Ivar Bråten Ivar Bråten er professor i pædagiogik og psykologi ved Oslio Universitet I en nylig utkommet bok (Bråten,

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

INNBLIKK. ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER INNBLIKK ET SOSIAL ANALYTISK VERKTØY FOR Å FOREBYGGE OG AVDEKKE SKJULT MOBBING Utviklet av Tove Flack STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER 2 Informasjon This PDF is registered for copyright under

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand

Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2. Eva Frisk. Siv Sørås Valand Norsk for yrkesfag Vg1 Vg2 Eva Frisk Tone Elisabeth Grundvig Siv Sørås Valand 2 3 Innhold 1 Lær å lære Før, under og etter lesing...2 Ulike måter å lese på...3 Å lese en ny tekst...6 Mens du leser...8

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer