Din brugermanual MOTOROLA V3690

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din brugermanual MOTOROLA V3690 http://da.yourpdfguides.com/dref/528971"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: samt. Aksepterer samtale, innstilling, menyvalg... C Avviser samtale, innstilling, menyvalg... E Trykk for å bruke hurtigmeny-funksjonene. det siste nummeret som er oppringt 1 Trykk O for å vise det siste nummeret du har ringt. 2 Trykk O for å ringe nummeret. Hurtigoppringing Trykk og hold nede riktig tast fra 1 til 9. <> Velger poster og menyvalg., Lagrer en post i telefonkatalogen. f Trykk på tasten for å aktivere Telefonsvar. Ringe et nummer Tast inn CO. Lagre numre i telefonkatalogen 1 Trykk, for å få tilgang til telefonkatalogen. 2 Trykk O for å velge telefonminnet, eller < O for å velge SIM-minnet. 3 Tast inn C og trykk O, tast deretter H og trykk O, og angi til slutt G og trykk O. Ringe numre i telefonkatalogen Tast inn G>O. Svare på en samtale Åpne telefonen eller trykk O, < eller > Avslutte en samtale Trykk O, C eller lukk telefonen. Nødsamtale Tast inn 112O. Samtalen vil bli sendt til en nødsentral. Stoppe samtalevarsel Trykk på en av volumknappene når telefonen ringer eller vibrerer. Dette stopper varselet uten å besvare samtalen. Norsk Innledning Velkommen Gratulerer med din nye Motorola-telefon. Motorola er verdensledende innen mobiltelefonteknologi, og telefonene er fulle av funksjoner som gir deg full kontroll, samtidig som de er diskret i bruk. Kontrollfunksjoner Skreddersydd hurtigmeny E - Legg inn ni av de funksjonene du bruker mest i din egen personlige meny, slik at de er tilgjengelige med bare to tastetrykk. Ikoner gjør at det er lett å kjenne igjen funksjonene. VoiceNoteTM-funksjon } - Gir deg mulighet til å spille inn et antall personlige talemeldinger eller deler av en telefonsamtale. Dette kan være nyttig når du ikke har penn og papir tilgjengelig for å notere beskjeder eller anvisninger. Stemmestyring - Bruk stemmekommandoer for å hente frem nummer fra telefonkatalogen og for å velge hurtigkommandoene. Diskret i bruk VibraCallTM L - På steder der du ikke vil at telefonen skal ringe, eller der du ikke kan høre telefonen ringe p g a støy, kan telefonen vibrere for å varsle deg om innkommende samtaler. Bæreveske til beltebruk - Ha telefonen i bæreveske i beltet. Den er liten og lett nok til at du kan ta den med nesten hvor som helst. Stopp varsling - Trykk på en av volumknappene når telefonen ringer eller vibrerer. Dette stopper varselet, men besvarer ikke samtalen. Kraftig ytelse Uovertruffen batteriytelse G - Telefonen har nok batteristrøm til flere timers samtaletid eller flere dagers standby, men de er små og lette. Tobåndsfunksjon - versjonene har tobåndsfunksjon, noe som betyr at de kan bruke både 900 og 1800 Mhz-båndene til å gi bedre samtalekvalitet og flere roam-muligheter. PersonalityTMfunksjon Denne mobiltelefonen har PersonalityTM. PersonalityTM er unik for Motorola og gjør det lettere for deg å bruke mobiltelefonen. Du får hjelp til å finne fram blant funksjonene ved hjelp av enkle valgmuligheter. Med PersonalityTM kan du dessuten tilpasse mobiltelefonen til din personlige bruk. Du kan for eksempel velge mellom ulike ringesignaler, lage din egen telefonliste og velge ut foretrukne nett. Alt dette blir klart og lettfattelig presentert. I denne håndboka er alle PersonalityTM funksjonene merket med et j-symbol for å vise at du kan tilpasse dem til dine egne behov.! Før du bruker telefonen, bør du lese under Batteriet for viktig informasjon om lading av nye batterier. Innledning 1 Norsk Hvordan du bruker denne håndboka Mange av telefonens funksjoner får du tilgang til gjennom et enkelt menysystem. En full beskrivelse av menyene og hvordan du beveger deg i dem, finnes i neste seksjon, Menynavigasjon. Når denne håndboka beskriver de enkelte delene av en meny, er det forutsatt at du kjenner til menysystemet. Ledetekster og meldinger Telefonen reagerer på tastetrykk ved enten å vise lettfattelige ledetekster som leder deg til neste handling, eller ved å vise enkle meldinger som bekrefter at handlingen er fullført. Ledetekster og meldinger vises i LCD-stil i denne håndboka. Eksempel: Tast PINkode eller Ferdig. Tastetrykk I denne håndboka vises tastetrykk ved symboler, slik at du raskt kan finne fram til og bruke den sekvensen du har bruk for. En sekvens av tastetrykk kan vises slik: $OC Dette betyr at du skal trykke $, deretter O, og til slutt C, i rekkefølge, ikke samtidig. Andre symboler Disse typografiske symbolene blir brukt i denne håndboka: A En merknad inneholder tilleggsinformasjon om funksjonen/ punktet.! En advarsel inneholder viktig tilleggsinformasjon om effektiv og/eller sikker bruk av telefonen. j Dette symbolet betyr at dette er en PersonalityTM-funksjon som kan tilpasses dine behov. idette symbolet betyr at det finnes en hurtigtast for funksjonen. Skrive inn informasjon Når du blir bedt om å taste inn informasjon, for eksempel nummeret du vil ringe, vises dette med halvfet skrift. Eksempler: C - Tast inn ønsket telefonnummer. A - Tast inn din personlige identifikasjonskode. B - Tast inn din låsekode. G - Tast inn plassnummer. Norsk 2 Innledning Menynavigasjon Mange av telefonens funksjoner styrer du ved hjelp av menyene. I de ulike menyene bruker du samme metode når du skal velge, endre eller slette. Les dette kapittelet nøye før du prøver å få tilgang til en menyfunksjon. Når du forstår den vanlige framgangsmåten for å søke i menyene, og hvordan menyene vises på siden, vil du kunne gå til og endre funksjoner uten problemer. Menyer og undermenyer En meny er en enkel liste over funksjoner. Noen av disse funksjonene gir tilgang til en ny liste over funksjoner, kalt en undermeny. Når du navigerer i menyene, kan det være nyttig å tenke på menynivåer - hovedmenyen på ett nivå, og undermenyene på et lavere nivå. Gå til og velge en menyfunksjon Hvis du vil gå fra et alternativ til et annet på samme nivå, kan du bruke bla-tastene: >-tasten blar fremover og <-tasten blar bakover. Når du har funnet den funksjonen du lette etter, kan du velge den ved å trykke O. Avhengig av hvilken funksjon du velger, skjer ett av følgende: Det kommer enten en kort melding som bekrefter en handling, for eksempel Ferdig, eller det kommer fram en ledetekst som ber deg om å taste inn informasjon, for eksempel Tast PINkode eller Tast inn navn, eller den første funksjonen i en undermeny kommer fram i tegnruta.

3 Du kan enten velge denne funksjonen med O, eller bla gjennom funksjonene i undermenyen ved hjelp av bla-tastene. Hvis du vil forlate en funksjon eller en undermeny, kan du trykke C. Dette tar deg tilbake til posten på hovedmenyen. Gå inn i menyer To forskjellige taster (tre på deksel-telefoner) brukes til å få tilgang til menyene: $ E åpner funksjonsmenyen i klar-modus. Åpner samtalemenyen under samtale. åpner hurtigmenyen. Når menyene er åpne, bruker du tastene $, <, >, O og C til å finne, velge og endre de enkelte alternativene. Gå ut av menyer Når du vil gå ut av en meny, kan du enten trykke og holde C, eller trykke C flere ganger. Begge disse handlingene vil sette telefonen tilbake i klar-modus. i En annen og raskere måte å gå ut av menyene på, er å trykke EC. Menyfunksjoner med sikkerhetskoder Noen av funksjonene er beskyttet mot misbruk ved hjelp av sikkerhetskoder. Når du skal bruke disse funksjonene, vil du bli bedt om å taste inn en kode før du kan fortsette. Innledning 3 Norsk j Korte, utvidede og tilpassede menyer Med PersonalityTM kan du velge hvilke funksjoner du vil ha lettest tilgjengelig. De funksjonene du ikke bruker så ofte, kan du gjøre usynlige. Menydiagrammene i denne håndboka viser menyinnstillingene slik de er når du får telefonen. Noen funksjoner er i den korte menyen og er vist i fet skrift. Andre funksjoner er med i den utvidede menyen, og vises med nedtonet kursiv. Du kan flytte funksjoner mellom kortmenyen og den utvidede menyen, for på den måten å tilpasse menyen til dine behov. Hvis du vil flytte en funksjon fra kortmenyen til den utvidede menyen (eller fra den utvidede menyen til kortmenyen), kan du gå til funksjonen og holde O nede til en ledetekst gir deg følgende alternativer: Tilføy gjeldende funksjon til kortmenyen/den utvidede menyen. Behold den gjeldende funksjonen i kortmenyen/den utvidede menyen. Trykk O for å velge det ønskede alternativet. For noen menyfunksjoner kan innstillingene ikke endres. Full kundetilfredshet Hos Motorola har full kundetilfredshet førsteprioritet. Hvis du har spørsmål, forslag eller vansker med din Motorola mobiltelefon, vil Motorola gjerne høre fra deg. Spørsmål kan sendes via epost til følgende adresse: com Norsk 4 Innledning GARANTIINFORMASJON Motorola garanterer deg, den opprinnelige kjøperen, at mobiltelefonen og tilbehøret du har kjøpt fra en autorisert Motorola- forhandler (" Produktene"), er i samsvar med Motorolas spesifikasjoner gjeldende på produksjonstidspunktet og i en periode på ett [1] år fra dato for kjøp av Produktet/ Produktene (Garantiperioden). Dersom Produktene ikke er i samsvar med nevnte spesifikasjoner, må du innen to (2) måneder fra dato for oppdagelse av for oppdagelsen av feil i materialer eller utførelse eller mangel på samsvar, og senest innen utløpet av Garantiperioden, informere Motorola om feilen ved å sende Produktet til Motorola for service. Motorola er ikke bundet av Produktrelaterte utsagn som ikke er fremsatt direkte av Motorola. Med produktet følger en liste over telefonnumre til Motorolas kundesentre. I Garantiperioden vil Motorola, etter eget skjønn og uten ekstra omkostninger, som ditt eneste krav, reparere eller erstatte Produkt som ikke samsvarer med denne garantien, eller dersom dette ikke lar seg gjøre, tilbakebetale prisen for Produktet med fradrag for et beløp beregnet utfra bruken av Produktet etter at det ble levert. Garantien utløper ved Garantiperiodens slutt. Dette utgjør den fullstendige og eneste garantien for en Motorola mobiltelefon og tilbehør, og gjelder I stedet for alle andre garantier, vilkår og betingelser, uttrykte eller underforståtte. Dersom du ikke anskaffer produktet i egenskap av forbruker, fraskriver Motorola seg ansvaret for enhver annen garanti, bestemmelse eller vilkår, så vel uttrykt som underforst&arirola fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for eventuelle skader, enten skadengjelder Motorolautstyr eller ikke, som på noen måte skyldes bruk av mobiltelefon, tilbehør og periferiutstyr (spesifikke eksempler omfatter, men er ikke begrenset til, batterier, ladere, adaptere og strømforsyning) når slikt tilbehør og periferiutstyr ikke er produsert og levert av Motorola. HVA GARANTIEN IKKE DEKKER Denne garantien gjelder ikke dersom feilen skyldes ødeleggelse, misbruk, inngrep, forsømmelse eller uforsiktighet, eller dersom endringer eller reparasjoner er utført av uautoriserte personer. Garantien gjelder heller ikke for følgende forhold: 1 Feil eller skader som skyldes bruk av Produktet på annen måte enn vanlig og normal bruk. 2 Feil eller skader som skyldes misbruk, ulykker eller forsømmelser. 3 Feil eller skader som skyldes feilaktig testing, bruk, vedlikehold, installasjon, justeringer, endringer eller modifiseringer av noe slag. 4 Brudd eller skader på antenner, med mindre dette direkte skyldes feil i materialer eller utførelse. 5 Produkter som er demontert eller reparert på en slik måte at det har negativ innvirkning på ytelse eller forhindrer tilstrekkelig undersøkelse og testing for å finne ut om et garantikrav er berettiget. 6 Feil eller skader som skyldes omfang, dekning, tilgjengelighet, servicenivå eller mobiltelefonoperatørens drift av mobilsystemet. 7 Feil eller skader som skyldes fuktighet, væske eller matsøl. Norsk 6 Innledning 8 Ledningsforbindelsen til kontrollenheten i Produktet er strukket, eller ledningsforbindelsens kontaktpunkter er ødelagt. 9 Plastflater og andre utvendige deler som er oppskrapt eller skadet på grunn av unormal bruk. 10 Lærhylstre (som dekkes av separat produsents garantier). 11 Produkter som leies på midlertidig basis. 12 Periodisk vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler på grunn av naturlig slitasje. ATaletiden, standbytiden og den totale livssyklusen til et oppladbart Motorolabatteri for din mobiltelefon,avhenger av bruksforhold og nettverkskonfigurasjoner. Som et forbruksprodukt angir spesifikasjonene at du bør oppnå optimal ytelse for din Motorola mobiltelefon i løpet av de seks første månedene fra innkjøpsdato og opptil (200) oppladninger. Garantien for oppladbare Motorola-batterier gjelder ikke dersom (i) batteriene lades i andre batteriladere enn ladere godkjent av Motorola for lading av batteriet, (ii) forseglingen på batteriet er brutt eller viser tegn på inngrep, (iii) batteriet brukes i annet utstyr eller til annen drift enn mobiltelefonutstyret er spesifisert for.

4 Innledning 7 Norsk Norsk 8 Innledning Innhold Generell sikkerhetsinformasjon Viktig informasjon om sikker og effektiv bruk av telefonen..11 Telefonen, batteriet og SIM-kortet Gir en presentasjon av telefonen samt informasjon om SIM-kortet og om lading og vedlikehold av batteriene Ringe og motta samtaler Forklarer hvordan du ringer et nummer, hvordan du ringer et nummer på nytt, og hvordan du svarer på en samtale.. 23 Bruke VoiceNotesTM og stemmestyring Forklarer hvordan du bruker VoiceNotesTM og de stemmestyrte funksjonene på telefonen.35 Bruke funksjonsmenyen Gir en forklaring av funksjonsmenyen, og hvordan du bruker den Bruke hurtigmenyen Gir en forklaring av hurtigmenyen, og hvordan du bruker den Tilbehør Gir en oversikt over tilbehøret som er tilgjengelig for bruk sammen med telefonen.

5 .87 Hva skal du gjøre hvis... Hjelper deg å løse problemer som kan oppstå Stikkordsregister Et omfattende stikkordsregister...91 Produsenten forbeholder seg retten til å gjøre forandringer i tekniske spesifikasjoner og produktspesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Innhold 9 Norsk Norsk 10 Innhold Generell sikkerhetsinformasjon Eksponering for radiofrekvensenergi Viktig informasjon om trygg og effektiv bruk Les denne informasjonen før du tar i bruk Personlig Communicator Informasjonen i dette dokumentet erstatter den generelle sikkerhetsinformasjonen i brukerhåndbøker publisert før dato for denne utgave. For informasjon om trådløs bruk i farlig atmosfære, se Factory Mutual (FM) Approval Manual Supplement eller instruksjonskortet som følger med trådløse modeller ment for bruk i slike omgivelser. Motorola Personlig Communicator oppfyller kravene i følgende nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer for beskyttelse mot personlig eksponering for RF-elektromagnetisk energi. United States Federal Communications Commission, Code of Federal Regulations; 47 CFR, del 2, underdel J American National Standards Institute (ANSI) / Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) C Edition National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) of the United States, Report 86, 1986 International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998 National Radiological Protection Board of the United Kingdom 1995 Ministry of Health (Canada) Safety Code 6. Limits of Human Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Fields in the Frequency Range from 3 khz to 300 GHz, 1999 Australian Communications Authority Radiocommunications (Electromagnetic Radiation - Human Exposure) Standard 1999 (gjelder kun trådløse telefoner) Følgende retningslinjer må alltid overholdes for å sikre optimal ytelse og at den personlige eksponeringen for RFelektromagnetisk energi holdes innenfor retningslinjene i standardene ovenfor: Driftsdata for radiofrekvensenergi Personlig Communicator inneholder en sender og en mottaker. Når den er PÅ, sender og mottar den radiofrekvensenergi (RF). Personlig Communicator opererer i frekvensområdet 1850 til 1990 MHz og bruker digitale modulasjonsteknikker. Når du bruker Personlig Communicator, blir effektnivået styrt av systemet som behandler oppringningen. Utgangseffekten er vanligvis mellom 0,063 og 1,58 watt. 11 Norsk Bruk av bærbar Personlig Communicator og EME-eksponering Vedlikehold av antennen Bruk kun den medfølgende

6 antennen eller en godkjent erstatningsantenne. Antenner, modifiseringer eller ekstrautstyr som ikke er godkjent kan ødelegge Personlig Communicator og være i strid med forskriftene fra Federal Communications Commission (FCC) og/eller annet gjeldende regelverk. Hold IKKE i antennen når Personlig Communicator er "I BRUK". Det kan gi dårligere kvalitet på samtalen, og Communicator kan trekke mer strøm enn nødvendig. Bruk av telefonen Personlig Communicator er utformet for bruk med hodetelefon som gjør det mulig å snakke og lytte. Communicator kan også oppbevares i hylsteret, som så kan festes til beltet, lommen, håndvesken eller annet utstyr og brukes med hodetelefonen. Bruk mot kroppen I henhold til FCCs retningslinjer for RF-eksponering må Personlig Communicator alltid være plassert i en holder, et hylster, en beholder eller en annen kroppsutrustning, levert eller godkjent av Motorala, når telefonen bæres på kroppen under bruk. Bruk av ekstrautstyr som ikke er godkjent av Motorola, kan være brudd på FCCs retningslinjer. Hvis du ikke bruker noe ekstrautstyr, må antennen være minst 2,5 cm fra kroppen når telefonen er i bruk. Godkjent tilbehør Du finner en liste over godkjent Motorola-tilbehør i avsnittet Tilbehør i denne håndboken. Elektromagnetisk forstyrrelse/kompatibilitet Nesten alt elektronisk utstyr er mottakelig for elektromagnetisk forstyrrelse (EMI) hvis det ikke er tilfredsstillende skjermet, utformet eller på annen måte konfigurert for elektromagnetisk kompatibilitet. Bygninger For å unngå elektromagnetisk forstyrrelse og/eller konflikter med elektromagnetisk kompatibilitet, må du slå AV Personal Communicator i bygninger der det er oppslag som krever at du gjør det. Sykehus og helsesentre kan bruke utstyr som er følsomt overfor ekstern radiofrekvensenergi. Fly Om bord på fly må du slå AV Personlig Communicator når du blir bedt om det. All bruk av Communicator må være i samsvar med gjeldende bestemmelser, slik det blir opplyst av flypersonalet. Medisinsk utstyr Pacemakere Health Industry Manufacturers Association anbefaler en minsteavstand på 15 cm mellom en håndholdt, trådløs telefon og en pacemaker. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengige undersøkelser og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker bør ALLTID holde Personlig Communicator minst 15 cm fra pacemakeren når Communicator er PÅ bør ikke bære Personlig Communicator i brystlommen bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser Norsk 12 bør straks slå AV Personlig Communicator når det er mistanke om forstyrrelser Høreapparater Noen digitale, trådløse telefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. I slike tilfeller anbefaler vi at du tar kontakt med produsenten av høreapparatet for å få alternative løsninger.

7 Annet medisinsk utstyr Hvis du bruker annet medisinsk utstyr, anbefaler vi at du rådfører deg med produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig skjermet mot radiofrekvensenergi. Din lege vil kunne hjelpe deg med å få tak i denne informasjonen. Mulige eksplosive atmosfærer Slå AV Personlig Communicator før du beveger deg inn i områder der det er fare for eksplosjon, med mindre telefonen er klassifisert som "egensikker" (for eksempel Factory Mutual-, CSA- eller UL-godkjent) ved bruk i slike områder. Du må ikke ta ut, sette inn eller lade batterier i områder med eksplosjonsfare. Gnister kan føre til eksplosjon eller brann, med fare for personskade eller til og med tap av liv. Områder med eksplosjonsfare kan være tankområder, for eksempel under dekk på båter, transportsteder eller oppbevaringsplasser for drivstoff eller kjemikalier, områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler (for eksempel korn, støv eller metallpulver) og alle andre områder der du normalt ville blitt bedt om å slå av bilmotoren. Områder med eksplosjonsfare er ofte, men ikke alltid, tydelig skiltet. Fenghetter og sprengningsområder For å unngå at sprengningsarbeider forstyrres, må du slå AV Personlig Communicator når du er i nærheten av elektriske fenghetter, i sprengningsområder eller i områder skiltet med "Slå av sender-/mottakerapparater". Følg skilting og anvisninger. Generell sikkerhet Bruk i kjøretøyer Gjør deg kjent med lover og forskrifter om bruk av telefon i kjøretøyer. Vi anbefaler at du alltid følger gjeldende regelverk. Dersom Personal Communicator benyttes i et kjøretøy, vennligst: Benytt handsfree utstyr dersom dette er tilgjengelig. Kjør til side og parker før du ringer eller mottar en samtale. Advarsler Biler med kollisjonsputer Kollisjonsputer utløses med voldsom kraft. Derfor må ikke Personlig Communicator plasseres i området over kollisjonsputen, eller der den utløses. Det kan føre til at Communicator blir kastet frem med stor kraft, med fare for alvorlige personskader når kollisjonsputen utløses. Forsiktighetsregler Antenner Bruk ikke Personlig Communicator hvis antennen er skadet. En skadet antenne som kommer i kontakt med huden, kan gi et lite brannsår. 13 Norsk Batterier Alle batterier kan føre til eiendoms- og/eller kroppsskader, for eksempel brannskader, hvis ledende materiale, som smykker, nøkler eller perlekjeder, kommer i kontakt med ubeskyttede poler. Det ledende materialet kan slutte en elektrisk krets (kortslutning) og bli svært varmt. Håndter et oppladet batteri forsiktig, spesielt hvis du har det i en lomme, veske eller annen beholder som inneholder metallgjenstander. Samsvarserklæring ifølge Europeisk Unions direktiver Dette produktet tilfredsstiller kravene til EUrådets gjeldende direktiver. Erklæringer om samsvar med kravene finnes hos: Motorola Ltd. Personal Communications Sector Europe, Middle East and Africa Midpoint, Alençon Link Basingstoke, Hampshire RG21 7PL United Kingdom Norsk 14 Telefonen, batteriet og SIM-kortet Spesialtaster S O C E $ <>, f Slår telefonen av og på. Aksepterer en samtale, innstilling, funksjon. Avviser samtale, innstilling, funksjon. Åpne hurtigmenyen. Gir tilgang til funksjons- eller telefonkatalogmenyen. Velger poster og menyvalg. Lagrer en post i telefonkatalogen. Trykk på tasten for å aktivere Telefonsvar. Hvis du bruker hodetelefon, kan du også bruke Smart-knappen til å ringe og motta samtaler: Hvis du vil motta en samtale, trykker du = i 1,5 sekunder. Hvis du vil avslutte en samtale, trykker du = i 1,5 sekunder, og trykker så på = en gang til. Hvis du vil ringe, angir eller henter du et nummer og trykker ned og holder = i 1,5 sekunder. Volumknapper Volumknappene sitter på venstre side av telefonen, over og nedenfor Smart-knappen. Knappene brukes til å justere volumet for tastatur, høyttaler og ringesignal. En volummåler viser gjeldende voluminnstilling. Måleren forsvinner etter kort tid, eller hvis du trykker O eller C. Hvis du vil justere volumet for høyttaler og tastatur, trykker du på knappene når ingen andre funksjoner er valgt. Hvis du vil justere ringevolumet, velger du først Justere ringevolum i telefoninnstillingsmenyen, og bruker så knappene til å angi ønsket volum. Volumknappene kan også brukes til å bla gjennom oppføringer i telefonkatalogen når du har trykket på Smart-knappen. A Hvis du får en innkommende samtale, og ikke vil svare på den med én gang, kan du trykke på en av volumknappene for å stoppe ringingen eller vibreringen. Dette fører ikke til at samtalen blir besvart. Smart-knappen Smart-knappen (=) sitter på venstre side av telefonen, mellom de to volumknappene. Du kan trykke på den for å få rask tilgang til alle oppføringer i telefonkatalogen, og enten bla gjennom oppføringene med volumknappene eller trykke på en alfanumerisk tast for å søke etter et bestemt navn. Du kan for eksempel trykke 7 for å søke etter navnet Pam, eller trykke fire ganger på 7 for å søke etter navnet Sam. A Hvis oppføringen i telefonkatalogen ikke har noe navn, vil den ikke bli vist. Telefonen, batteriet og SIM-kortet 15 Norsk Start/Stopp Innspillingknapp Start/Stopp Innspillling-knappen (?) sitter på toppen av telefonen, ved siden av antennen. Trykk på knappen hvis du vil starte eller stoppe innstillingen av talebeskjeder (VoiceNotesTM). Se Bruke VoiceNoteTM hvis du vil ha mer informasjon. h Ringesignal på. Vises når ringesignal er valgt. Hvis du velger et av alternativene Ikke ringesignal eller Kun vibrere, blir dette symbolet ikke vist. Batteriladeindikator. Jo flere segmenter som vises, jo større er ladingen. Disse ikonene vises når du er i hurtigmenyen. Angir at et menyvalg er valgt. Klokke. Sanntidsklokka kan vise tiden i enten 12timers eller 24-timersformat. q B... K Tegnrute Displayet på telefonen kan vise alfanumeriske tegn i tillegg til nyttig informasjon og informative symboler. Her følger de ulike elementene i displayet: z 12:00 Når det er ventet at du skal trykke O, kommer det frem en ledetekst i tegnruta, for eksempel Ferdig. Bruk i kulde LCD-tegnruta på telefonen oppfører seg annerledes ved svært lave temperaturer.

8 Du vil legge merke til at det som vises i tegnruta reagerer sakte når du trykker på tastene. Dette er normalt, og det har ikke noen innflytelse på hvordan telefonen virker. ABC123 rx k l n o Tegn som viser alfanumeriske meldinger og telefonnumre. Signalstyrke. Jo flere segmenter som vises, jo bedre er signalstyrken. I bruk. Vises når en samtale er i gang. Roaming. Vises når du er registrert på et annet nett enn hjemmenettet. Hjemmesone. Tilgjengeligheten er avhengig av nettoperatøren. Kortmeldingstjeneste. Vises når telefonen har mottatt en melding. Symbolet blinker når lagringsområdet for meldinger er fullt. Telefonsvarermeldingstjeneste. Vises når telefonen har mottatt en melding. Tilgang til denne tjenesten avhenger av nettoperatøren. p Norsk 16 Telefonen, batteriet og SIM-kortet Ta vare på telefonen Legg aldri fra deg telefonen eller batteriet på steder med svært høye temperaturer (over 60 C), for eksempel bak en glassrute i svært varmt, direkte sollys. Bruk en fuktig eller antistatisk klut når du skal rengjøre telefonen. Bruk aldri en tørr eller elektrostatisk ladet klut. Batteriet Lade et nytt batteri Nye batterier leveres i helt utladet tilstand. For å oppnå best mulig batteriytelse må et nytt batteri (eller batteri som ikke har vært brukt på flere måneder) lades i minst 14 timer før bruk. A Et nytt batteri vil trenge flere fullstendige omganger med lading og utladning for å komme opp på sitt optimale ytelsesnivå. A Et nytt batteri, eller et batteri som ikke har vært brukt på flere måneder, kan gi for tidlig indikasjon på full lading. Ignorer denne indikasjonen og la batteriet lades i mange timer til, fjern og sett inn igjen batteriet i laderen, og lad i ytterligere 14 timer. Statusindikator Statusindikatoren øverst på telefonen gir denne informasjonen: Innkommende samtale I dekningsområdt Utenfor dekningsområdet Roam Vekselvis rød/grønn Blinker grønt Blinker rødt Blinker gult Viktig informasjon om batteriet! Batteriene må alltid behandles forsiktig. Se Batteriet, i begynnelsen av håndboka.! Legg aldri fra deg batteriet på steder med svært høye temperaturer (over 60 C), for eksempel bak en glassrute i svært varmt, direkte sollys.! Bare batterier som er originalt Motorola-tilbehør, kan lades i telefonen. Dette er for å beskytte deg og telefonen mot farene ved feil lading. A Ikke bruk litiumion-batterier ved svært lave temperaturer, siden maksimal beredskap/taletid ikke vil være tilgjengelig når batteriene er kalde. Telefonen, batteriet og SIM-kortet 17 Norsk Hvis du følger punktene nedenfor, får du best mulig utnyttelse av batteriet: Lad opp batteriet ved eller nær romtemperatur. Fjerne batteriet! Slå av telefonen før du fjerner batteriet. Hvis du ikke gjør det, kan telefonminnet bli skadet. 1 Trykk på utløserhendelen på batterilokket, og ta av dekselet. 2 Skyv batteriet mot toppen av telefonen og ta batteriet ut fra nederste ende. Ytelse og vedlikehold Batteriene oppnår den beste yteevnen hvis du lader og utlader batteriene regelmessig ifølge instruksjonene i denne håndboka. Dekningsgraden for mobilnettet har stor betydning for batteriytelsen. Slå Batterisparfunksjon på (se Telefoninnstillinger) og/ eller S kehyppighetpå langsom eller mellomrask (se Velge nett). Hvis et batteri blir liggende ubrukt, vil et fullt ladet batteri være helt utladet etter ca en måned. Når batteriet ikke er i bruk, bør du oppbevare det på et kjølig, mørkt og tørt sted. Varsel om dårlig batteri Når batteristyrken er lav, og det bare er noen få minutters samtaletid igjen, vil du høre et varselsignal (to doble pip), batterisymbolet begynner å blinke sakte, og meldingen Svakt Batt. vises på displayet. Når batteriet er helt utladet, slår telefonen seg av. Norsk 18 Telefonen, batteriet og SIM-kortet Sette inn batteriet 1 Ta av dekselet på batterirommet. 2 Sikt inn kontaktene på batteriet etter kontaktene på telefonen. 3 Skyv batteriet mot kontaktene og trykk det nedover til det kommer på plass med et klikk. Sett dekselet på igjen. 2 Kople reiseladeren til telefonen. A Kontakten er utformet slik at den bare kan koples til på én måte. Lade batteriet med reiseladeren Reiseladeren kan gi strøm til telefonen og lade opp batteri som sitter i telefonen.! Pass på at spenningen i strømnettet der du befinner deg, passer til det reiseladeren er utformet for. Sett inn et batteri i telefonen. Slik lader du batteriet: 1 Kople riktig adapterkontakt til reiseladeren. 3 Sett reiseladerens kontakt inn i et passende strømuttak. Det kommer et lydsignal, og batteriikonet blinker når ladingen begynner. A Telefonen kan være av eller på under ladingen. Telefonen overvåker og viser tilstanden under ladingen. Se Batterimålerindikatorer senere i denne delen for ytterligere opplysninger. Telefonen, batteriet og SIM-kortet 19 Norsk Lade batteriet med bordladeren A Bordladeren er tilleggsutstyr som gir deg mulighet til å lade både batteriet i telefonen og et reservebatteri samtidig. Batteriene blir ladet i løpet av 2 til 3 timer, avhengig av batteriet. A Det er normalt at batteriene blir varme under ladingen. 1 Kople reiseladeren til bordladeren. (Kontakten er utformet slik at den bare kan koples til på én måte.) 2 Sett reiseladeren inn i et vanlig strømuttak. 3 Sett telefonen inn i bordladeren som vist her. Det er mulig å lade et reservebatteri for seg selv eller samtidig med telefonen. Sett batteriet inn i bordladeren som vist her. A Vil du lade opp NiMH-batteriene maksimalt, bør ladetiden dobles. A Ladetidene forlenges hvis du ringer eller mottar samtaler mens du lader. Norsk 20 Telefonen, batteriet og SIM-kortet Batteriindikatorer Din Motorola-telefon har et avansert ladesystem (Motorola Expert Performance ( )) som innebærer at ladekretsene i både telefonen og bordladeren kan kommunisere direkte med batteriet. Ut fra denne kommunikasjonen ( ) kan laderen velge optimal ladesyklus for best ytelse samt bestemme ladenivået. Telefonen overvåker batteriet og viser informasjon om det. Denne meldingen kommer frem i tegnruta når tilstanden inntreffer: Svakt batt. Batterimålerindikatorer Batterimåleren viser forskjellige meldinger avhengig av batteriene som er koplet til, og om det er koplet til en ekstern strømkilde.

9 Batterimåleren finnes under Samtaleegenskaper i funksjonsmenyen. Lader batteri Hurtiglading ferdig Batteriet blir ladet. Hurtigladingen er ferdig. Batteriet er defekt eller er ikke et originalt Motorola-batteri. Det er lite strøm igjen i batteriet. Batteriet bør lades på nytt. Det er ikke batteri i telefonen, telefonen bruker ekstern strømkilde. Denne meldingen følges av et enkelt pip. Telefonen varsler deg om at batteriet ikke kan lades selv om det kan gi strøm til telefonen. Den mest sannsynlige grunnen til at ladesystemet ikke gjenkjenner batteriet, er at det ikke er et originalt Motorola-batteri og derfor ikke kan kommunisere med telefonen. Alle originale Motorola-batterier er produsert med denne kommunikasjonsteknologien. Det anbefales å bruke kun originale Motorolaproduserte batterier, ladere og annet utstyr. Feil batteri Ikke tilgjengelig Feil batteri Telefonen, batteriet og SIM-kortet 21 Norsk SIM-kortet SIM-kortet (Subscriber Identity Module) ble levert av nettoperatøren da du kjøpte telefonen. Du kan ikke ringe eller motta samtaler hvis du ikke har et SIM-kort i telefonen. A Noen nett lar deg ringe nødsamtaler uten at SIM-kortet er satt inn. SIM-kortet er et Smartkort som inneholder telefonnummeret ditt, detaljer om tjenester og minne til lagring av numre i telefonlista, og meldinger. Du kan derfor bruke SIM-kortet i en GSM-telefon som tilhører en annen, og samtalen belastes deg. Som med bank- og kredittkort bør du oppbevare SIM-kortet på et sikkert sted. Unngå å bøye eller skrape kortet, og la ikke kortet bli utsatt for statisk elektrisitet eller vann.! Slå av telefonen før du setter inn eller fjerner SIMkortet. Hvis du ikke gjør dette, kan du skade minnet på SIM-kortet. 4 Sett SIM-kortet inn i holderen som vist her. SIM-kortet skal settes inn slik at hakket er øverst og vender mot bunnen av telefonen. Sett inn og ta ut SIM-kort 1 Slå av telefonen ved å trykke og holde inn S- tasten, ta av batteridekselet, og ta ut batteriet. 2 Skyv SIM-holderen til høyre, og løft opp venstre side av holderen. 3 Ta om nødvendig ut SIM-kortet av holderen. 5 Sett holderen på plass igjen, og skyv den til venstre til den låser seg i posisjon. 6 Sett batteriet og batteridekselet på plass igjen. Hvis SIM-kortet blir satt inn feil vei, eller skades, kan meldingen Kontroller SIM-kort eller SIM? vises på displayet. Ta ut SIM-kortet, kontroller at det står den rette veien, og sett det så inn igjen i telefonen. Hvis en av meldingene Feil p SIM-korteller SIM sperret ring nettop. vises, må du kontakte nettoperatøren. Norsk 22 Telefonen, batteriet og SIM-kortet Ringe og motta samtaler Slå telefonen av og på Slå telefonen av eller på ved å trykke og holde S. Hvis du har valgt VibraCallTM, vil telefonen vibrere idet den blir slått på. Hvis du slår telefonen på, og SIM-kortet ikke er satt inn, vil du bli bedt om å sette inn dette kortet. Når SIM-kortet er satt inn, vil telefonen sjekke om SIM-kortet er gyldig. Etter dette vil en rekke meldinger vises på tegnruta: Tast PIN-kode - en oppfordring om å taste inn SIMkortets PIN-kode (om nødvendig). Tast inn l sekode - en oppfordring om å taste inn låsekoden (om nødvendig). S ker... fulgt av et nettnavn - mens telefonen søker og deretter finner et passende nett å kople seg til.! Hvis PIN-nummeret blir tastet inn feil tre ganger på rad, vil telefonen låse seg automatisk, og meldingen Blokkert vil vises. Se "Avblokkere SIM-kortet" hvis du vil vite mer om dette. PIN-koden kan endres. Se "Endre SIM PIN-kode" i kapittelet Telefoninnstillinger. j Taste inn låsekode Hvis telefonen viser meldingen Tast inn l sekode må du taste inn låsekoden ved å taste BO. Låsekoden er et firesifret tall som er forhåndsinnstilt til Koden kan endres. Se «Endre låsekoden» i kapittelet Telefoninnstillinger hvis du vil vite mer om dette. Hvis du glemmer låsekoden, kan du trykke $. Da vil funksjonen Endre låsekode vises. Trykk OD, tast inn en ny låsekode, og trykk O. Taste inn SIM-kortets PIN-kode Når du skal taste inn PIN-koden taster du AO. For hvert siffer av PIN-koden du slår inn, vil et * tegn vises. Hvis du taster feil, kan du slette siste siffer ved å trykke C og ta bort fingeren straks. Hvis du holder C nede vil du fjerne alle sifrene. Når du har tastet inn hele PIN-koden, trykker du O. Hvis du har tastet inn feil PIN-kode, vil varselmeldingen Feil PIN vises, fulgt av Tast PIN-kode. Ringe og motta samtaler 23 Norsk Telefonsamtaler Telefonen må være slått på og låst opp for at du skal kunne ringe en samtale. Det vil ikke være mulig å ringe hvis du ikke er i et område der det finnes en GSM- tjeneste. Når en tjeneste er funnet, vil en rekke søyler x vise signalstyrken. Du kan foreta en telefonsamtale på mange måter: Bruke nummertastene. Bruke automatisk repetisjon av telefonnummer. Ringe det siste nummeret på nytt. Hurtig oppringing av et nummer i telefonkatalogen*. Ringe et nummer i telefonkatalogen*. Ringe et nummer som er inkludert i en beskjed. Bruke Smart-knappen (=) og stemmestyring. A*Telefonen inneholder en telefonkatalog der du kan lagre navn og telefonnumre. Se «Hva er telefonkatalogen?» hvis du trenger flere opplysninger. Den enkleste måten å ringe på, er å taste inn nummeret med nummertastene, for så å trykke O. AHvis du taster feil, kan du fjerne det siste sifferet ved å trykke C et øyeblikk. Hvis du holder C nede, vil du fjerne hele nummeret. Telefonen vil så forsøke å opprette samtalen. Tegnruta vil vise Ringer, som betyr at et forsøk på å oppnå forbindelse er i gang. Hvis samtalen ikke besvares, kan du trykke O, eller lukke dekselet (gjelder bare modeller med deksel), for å avbryte oppringingen. Når samtalen blir besvart, vil tegnruta vise meldingen Koplet til i noen få sekunder, fulgt av meldingen Avsl. samt?. Du avslutter samtalen ved å trykke O eller lukke telefonen. Automatisk repetisjon av telefonnummer Hvis du ikke lykkes i forsøket på å oppnå forbindelse, vil meldingen Ringe igjen? vises i fem sekunder. Hvis du da trykker O, vil telefonen automatisk repetere oppringningen til dette telefonnummeret. Når samtalen blir besvart, vil du høre en kort ringetone. Det maksimale antall ganger telefonnummeret blir gjentatt er bestemt av nettoperatøren.

10 Hvis samtalen ikke kan opprettes innenfor denne grensen, vil meldingen Ringingen sviktet vises. Norsk 24 Ringe og motta samtaler Ringe det siste nummeret på nytt i Trykk OO i klarmodus. Du kan også hente fram det siste nummeret du har ringt ved å bruke funksjonen Siste ti samtaler i telefonkatalogmenyen. j Hurtig oppringing av et nr Hvis du raskt vil hente fram og ringe et nummer som er lagret i de ni første plassene i telefonkatalogen 1, kan du trykke den tilsvarende siffertasten. Hvis du for eksempel trykker på og holder 2 nede, ringer du nummeret som er lagret under plass 2 i telefonkatalogen. ADu trenger ikke å trykke O for å ringe nummeret. j Ringe telefonnummer i telefonkatalog Du kan også angi G for nummeret i telefonkatalogen, etterfulgt av >O. j Ringe nummer i telefonkatalogen med Smartknappen Det finnes to måter å bruke Smart-knappen (=) på for å ringe et nummer: Trykk på = og si kodeordet etter lydsignalet. Se Stemmestyrte funksjoner for nærmere opplysninger. Trykk på Smart-knappen (=) og bruk volumknappene til å bla til det lagrede nummeret, eller trykk på den tilsvarende siffertasten for å gå til en bestemt bokstav. Når du vil ringe en telefonsamtale, holder du enten = nede i 1,5 sekunder, eller trykker på O. Ringe et nummer som er inkludert i en melding Du finner mer informasjon om hvordan du kan ringe et nummer som er inkludert i en melding i kapittelet Beskjedmenyen. Internasjonale samtaler Når du skal ringe til utlandet, trykker du og holder nede 0. Etter noen sekunder kommer det internasjonale prefikset + fram på tegnruta. Dette lar deg ringe fra alle land, selv om du ikke kjenner den lokale koden for samtaler til utlandet. Tast så inn landsnummeret, etterfulgt av telefonnummeret. Landsnummeret har det vanlige formatet: 49 for Tyskland, 44 for Storbritannia, 47 for Norge osv. Som ved alle utenlandssamtaler må du sløyfe 0 i retningsnummeret når du ringer. Legge inn pauser i telefonnumre Hvis du vil legge inn et tre sekunders pausetegn i et telefonnummer, kan du trykke og holde < i noen sekunder. Da vil pausesymbolet Ü vises. Pausetegnet gir en tre sekunders forsinkelse når det brukes. Det første pausetegnet i et telefonnummer er imidlertid et spesielt tilfelle. Det vil ikke begynne forsinkelsen før samtalen er besvart. 1. Hvilke poster i telefonlkatalogen du har tilgang til, avhenger av hvordan du har stilt inn funksjonen for programmerte hurtigtaster i telefonkatalogmenyen. Ringe og motta samtaler 25 Norsk Pause - et eksempel. Hvis du for eksempel har et tonebasert system for teleforsvareren på med postboksnummerr 1066 og passord 2001, kan du ringe følgende nummer: Ü1066Ü2001O. Den første delen av nummeret vil da bli brukt til å ringe telefonsvareren. Når samtalen blir besvart, vil den første pausen gi en tre sekunders forsinkelse før tonene for 1066 blir sendt for å velge boksnummeret. Det vil så bli en ny pause på tre sekunder før tonene for 2001 blir sendt som passord. GSM-nødsamtaler Det verdensomspennende GSM-nettet har et standard nødnummer, 112, som du kan ringe til i en nødsituasjon. Dersom telefonen har funnet et nett, kan du ringe en nødsamtale. Ved nødsamtaler er det ikke nødvendig å oppgi noen sikkerhetskoder, og i enkelte nett kan du ringe nødsamtaler uten å sette inn SIM-kortet. Nødsamtalen vil bli sendt til en nødsentral. Du ringer GSM-nødtelefon ved å trykke 112O. Mens oppringningen blir gjort og forbindelsen opprettet, vil tegnruta vise N d tlf.. ANødsamtaler kan ringes uten batteri hvis telefonen får strøm fra reiseladeren. Norsk 26 Ringe og motta samtaler Motta en samtale For å kunne motta en telefonsamtale: Telefonen må være slått på og registrert på et nett. Du må være i et område der det finnes en GSM-tjeneste. Innstillingene for samtaleoverføring og samtalesperring må ikke være satt til viderefør eller sperr innkommende samtaler. Når telefonen mottar en samtale, vil den ringe eller vibrere, og tegnruta viser meldingen Samtale. Hvis du har funksjon for linjeidentifikasjon, vil nummeret eller navnet til den som ringer vises i stedet. Vanligvis besvares telefonen når den åpnes. Hvis «Svare kun med tast» er valgt, må du trykke en tast for å svare på samtalen. Når identifikasjonen vises, kan du avgjøre om du vil svare på samtalen eller ikke ved å trykke på O, en nummertast 1 til 9, < eller >. Hvis du vil velge denne funksjonen, kan du Se «Svar kun med tast». Du kan også svare med tastene hvis telefonen ringer mens den allerede er åpen. Hvis telefonen er åpen, og du ikke ønsker å svare på samtalen, kan du gjøre ett av følgende: Trykke og slippe C. Hvis du har aktivert funksjonen Detaljert overføring - hvis opptatt eller viderekople når utilgjengelig i funksjonsmenyen, vil den som ringer, bli viderekoplet til nummeret for overføring. Ellers vil den som ringer høre opptattsignalet. eller Trykke og holde C. Dette vil avvise den innkommende samtalen. Funksjonen for å overføre samtalen vil ikke være til stede. Hvis telefonen ringer, og du ikke svarer, vil meldingen Ubesv. samt vises for å angi at noen har forsøkt å ringe til deg. Avslutte en telefonsamtale Du avslutter en telefonsamtale ved å trykke på O, C eller lukke telefonen. Ringe og motta samtaler 27 Norsk Samtalemenyen Samtalemenyen gir deg tilgang til tilleggsfunksjoner under en samtale. Velge samtalemenyen Samtalemenyen velges ved å trykke $-tasten under en samtale. Gå ut av samtalemenyen Du kan gå ut av samtalemenyen ved å trykke C- tasten. Funksjoner i samtalemenyen Funksjonene i samtalemenyen vil endres avhengig av samtalestatusen. Denne lista inneholder alle funksjonene i samtalemenyen. AKun enkelte av funksjonene vil vises på et gitt tidspunkt. Rekkefølgen kan variere. Håndsfri på/av Denne funksjonen brukes til å velge mellom håndsfri og vanlig funksjon hvis det er montert et håndsfrisett for bil som ikke kopler om automatisk. Holde samtale Denne funksjonen vil sette den aktive samtalen på hold. Ringe ny samtale Denne funksjonen gjør det mulig å ringe et nytt nummer. Ikke vis mitt nummer Denne funksjonen gjør at du kan ringe uten at den du ringer til får oppgitt ditt telefonnummer.

11 Avslutt aktiv samtale Denne funksjonen avslutter den aktive samtalen, og gjør den samtalen som tidligere var på hold aktiv. Norsk 28 Ringe og motta samtaler Avslutt holdt samtale Denne funksjonen vil avslutte den holdte samtalen. Avsl. aktiv & holdt samt Denne funksjonen vil avslutte alle samtaler. Veksle samtaler Denne funksjonen gjør at du kan skifte mellom den aktive og den ventende samtalen. Telefonkonferanse Dette alternativet kopler sammen opp til fem andre telefoner i samme samtale (Se «Opprette en telefonkonferanse»). Overfør samtale Dette alternativet overfører en samtale til en annen telefon (Se «Viderekople samtale» senere i denne delen). Dele opp samtale Denne funksjonen gjør at du kan isolere en samtale fra konferansesamtalen. Avvise ventende samtale Denne funksjonen vil avvise en ventende samtale. Kople til Denne funksjonen vil gjøre en ventende samtale aktiv. Kople til holdt samtale Denne funksjonen ligner på Kople til men vil opptre hvis du har en samtale på hold og en ventende samtale. Tilkople vil gjøre den holdte samtalen aktiv. Slå demping på eller av Slår mikrofonen midlertidig av under en telefonsamtale. Velg alternativet på nytt for å fortsette konversasjonen. Ringe og motta samtaler 29 Norsk j Samtale holdes og Samtale venter Samtale holdes og Samtale venter er egenskaper i GSM-nettet som kan brukes av din telefon. Når du bruker disse egenskapene, kan du holde en samtale som er i gang, og enten akseptere en innkommende samtale eller begynne en ny samtale (Se «Samtale venter i Samtaleegenskaper» for mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen). Hvis du vil bytte mellom en aktiv samtale og en holdt samtale, trykker du O ved ledeteksten Veksle mellom to samtaler?. Hvis du vil ta inn en ventende samtale under en aktiv samtale, trykker du O ved ledeteksten Svare p ventende samtale?. Den aktive samtalen vil da bli holdt. Hvis du foretrekker å avslutte den aktive samtalen før du aksepterer den ventende samtalen, trykker du $ og velger alternativet Avsl. aktiv samtale. Når du vil avvise en ventende samtale, kan du trykke $ og velge funksjonen Avvise samt. som venter (Du kan også ganske enkelt trykke C). AHvis du har en aktiv samtale, en holdt samtale og en ventende samtale, kan du ikke svare på den ventende samtalen uten å først avslutte enten den aktive eller holdte samtalen, eller kople sammen de to. Samtale holdes og samtale venter - meldinger Når du bruker funksjonene for holdt samtale og/eller ventende samtale, kan telefonen vise en eller flere av disse meldingene: Fors ker Du har bedt telefonen om å holde den aktive samtalen, skifte den aktive samtalen med en holdt samtale, eller tilkople en person til telefonkonferanse, eller du har bedt om å kople til igjen en holdt samtale. Samtale holdes og samtale venter - ulike situasjoner Tegnruta forandrer seg automatisk etter hvilken status den gjeldende samtalen (eller samtalene) har, og kommer med forslag om de handlingene som det er mest sannsynlig at du ønsker å utføre. Trykk på O for å utføre handlingen, eller trykk på < for å bla gjennom alternativene i samtalemenyen. Hvis du bruker denne framgangsmåten, vil du se at det er enkelt å holde styr på selv en kombinasjon av en aktiv, en holdt og en ventende samtale. Disse punktene sammenfatter de vanligste situasjonene som kan oppstå: Hvis du vil holde en aktiv samtale, trykker du på $, og tegnruta vil vise Holde samtale Velge? - trykk O for å holde samtalen. Når du vil kople samtalen tilbake igjen, trykker du på O. Hvis du vil holde den aktive samtalen mens du ringer en ny samtale, må du først holde den aktive samtalen, og deretter trykke $ og velge alternativet Ring ny samtale En raskere metode når du vil ringe en ny samtale, er å slå nummeret du vil ringe direkte og trykke O. Telefonen vil holde gjeldende samtale og prøve å ringe det angitte nummeret. Norsk 30 Ringe og motta samtaler Hold sviktet Samtalen kunne ikke holdes. Holder ikke to samtaler En samtale holdes allerede. Du kan ikke holde to samtaler på en gang. Tilkoblingen sviktet Den holdte samtalen kunne ikke gjøres aktiv igjen. Opptatt pr v senere Telefonen din behandler fremdeles en tidligere kommando. Vent en kort stund før du gjentar kommandoen. Anonym Personen som ringer deg har blokkert nummeret sitt, slik at det ikke kan vises på din telefon. Ikke tilgj. Nettet er ikke i stand til å sende nummeret til den som ringer. Konferanse sviktet Tilkopling av en telefonkonferanse sviktet. Overf re samtale Du har bedt om å overføre en samtale. Overf rsel sviktet Overførsel av telefonsamtale sviktet. Ringe og motta samtaler 31 Norsk Opprette en telefonkonferanse Denne funksjonen kopler den aktive samtalen sammen med samtalen på hold. I en telefonkonferanse kan du ha en samtale med opp til fem andre telefoner. På ethvert tidspunkt i samtalen kan du tilføre, frakople eller adskille personer fra telefonkonferansen ved hjelp av andre funksjoner i samtalemenyen. ADu må abonnere på tilleggstjenester både for telefonkonferanse og samtaler venter for å kunne bruke denne funksjonen. Opprette en telefonkonferanse For å opprette en telefonkonferanse må du holde den aktive samtalen, og ringe det nye telefonnummeret. Dermed vil du ha en aktiv samtale og en holdt samtale. Trykk på $-tasten for å gå til Samtalemenyen, og velg Telefonkonferanse. Den aktive samtalen og den holdte samtalen vil deretter forenes i en konferansesamtale. Styre en telefonkonferanse I telefonkonferansen kan du tilkople nye samtaler eller ha en privat samtale med en av deltakerne. Tilkople en ny samtale Nye samtaler kan koples til telefonkonferansen på flere måter: Bruke nummertastene. Bruke alternativet Ringe ny samtale i Samtalemenyen. Ringe opp en post i telefonkatalogen ved hjelp av hurtigoppringing. Svare på Samtale venter. Uansett hvilken mulighet du velger, vil den opprinnelige telefonkonferansen holdes mens den nye samtalen tilkoples. Du må velge Telefonkonferanse i Samtalemenyen for å kople den nye samtalen til den opprinnelige telefonkonferansen. Privat samtale i telefonkonferanse Under en telefonkonferanse kan du også ha en privat samtale med en av deltakerne. AFor å gjøre dette, kan du ikke ha noen holdte samtaler. Trykk på $ i telefonkonferansen, og velg Dele opp samtale. Du vil dermed få oppgitt telefonnummeret eller navnet til alle som deltar på telefonkonferansen.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bruk tastene for å bla bakover og forover for å finne nummeret du leter etter. Når du har valgt nummeret du vil ha, trykk på O-tasten og velg Dele opp samtale. Nå vil den samtalen du har valgt separeres fra telefonkonferansen, og en privat samtale mellom deg og den andre personen kan finne sted. For å kople til alle deltakerne igjen, må du velge Telefonkonferanse i Samtalemenyen. Norsk 32 Ringe og motta samtaler Viderekople samtale Denne funksjonen viderekopler samtaler til en annen telefon. Dette kan gjøres på to måter, enten før eller etter en tredjepart er tilkoplet. ADu må abonnere på tilleggstjenestene Konferansesamtale og Samtale venter for å kunne bruke denne egenskapen. Viderekople samtaler før en tredjepart er tilkoplet For å viderekople en samtale til en annen telefon, trykk på $tasten og velg Viderekople samtale i Samtalemenyen. Tast inn telefonnummeret samtalen skal overføres til, og trykk O. Telefonen din vil så forsøke å viderekople samtalen. Tegnruta vil vise Overf rer samtale etterfulgt av Samtale overf rt. Når samtalen har blitt viderekoplet, vil du bli koplet fra automatisk. Viderekople samtaler etter en tredjepart er tilkoplet Hvis du allerede har en aktiv samtale og en samtale på hold, trykk på $-tasten, og velg Viderekople samtale i Samtalemenyen. Telefonen din vil så forsøke å overføre den aktive samtalen til samtale holdes. Tegnruta vil vise Viderekopler samtale etterfulgt av Samtale viderekoplet. Når samtalen har blitt overført, vil du bli koplet fra automatisk. Ringe og motta samtaler 33 Norsk Norsk 34 Ringe og motta samtaler Bruke VoiceNotesTM og stemmestyring Bruke VoiceNoteTM VoiceNoteTM-funksjonen lar deg spille inn opp til 3 minutter med personlige talemeldinger eller spille inn deler av en telefonsamtale. Dette er nyttig hvis du ikke har papir og blyant i nærheten når du får instruksjoner eller en melding. Innspilling er tilgjengelig i følgende samtalesituasjoner: Telefon ledig (ingen samtaler). En enkelt aktiv samtale (inkluderer konferansesamtaler). Aktiv samtale pluss ventende samtale. Innspillingen stoppes øyeblikkelig uten forvarsel hvis: Du velger å akseptere en innkommende samtale mens du spiller inn (varseltonen for Samtale venter spilles) Du velger å starte en samtale under innspillingen av en VoiceNoteTM. Lagringskapasitet for VoiceNoteTM Alternativet Vis tilgjengelig tid under Meldinger i Talebeskjedmenyen viser hvor mye innspillingstid som er tilgjengelig, se 'Beskjedmenyen'. Under innspillingen vil du høre en varseltone ti sekunder før innspillingskapasiteten er nådd. Hvis du ikke stopper innspillingen før tiden er ute, vil innspillingen automatisk stoppe, og en enkelt tone med ett sekunds varighet vil høres, fulgt av meldingen Fullt minne. Spille inn en VoiceNoteTM Når du skal spille inn en VoiceNoteTM, trykker du Start/Stopp innspilling-knappen (?). Du hører en kort tone som angir at innspilling er startet, og displayet vil vise meldingen Spiller inn og gjenværende innspillingstid som er tilgjengelig. Hvis du spiller inn under en samtale, vil personen du snakker med høre en tone hvert tiende sekund som en advarsel om at du spiller inn samtalen. A Når du spiller inn en aktiv samtale, kan både du og personen du snakker med komme med på innspillingen. Hvis du vil stoppe innspillingen, trykker du Start/Stopp innspillingknappen eller O. På modeller med deksel kan du også lukke dekselet, men dette vil avslutte samtalen. Displayet viser meldingen Talebeskjed XX lagret, der XX er nummeret på plassen der den er lagret. VoiceNoteTM lagres sekvensielt. Bruke VoiceNotesTM og stemmestyring 35 Norsk Spille VoiceNoteTM Når du vil spille av en VoiceNoteTM, velger du alternativet Spille av en talebeskjed under Meldinger i Talebeskjedmenyen eller hurtigmenyalternativet (}). Den første VoiceNoteTM vil begynne å spille etter to sekunder. Tegnruta viser Talebeskjed XX spilles... G til neste?. Trykk C for å stoppe avspillingen av en VoiceNoteTM. En melding som viser gjeldende VoiceNoteTM vises (Talebeskjed XX), sammen med ledeteksten G til neste?. Trykk på O og deretter på > for å gå til neste VoiceNoteTM. A Hvis du valgte Spille av en talebeskjed fra hurtigmenyen, vil telefonen gå tilbake til inaktiv status. Hvis du trykker på < under avspilling, blir beskjeden avspilt på nytt fra begynnelsen igjen. Trykk to ganger raskt på < for å gå til forrige beskjed. Trykk > for å spille av neste VoiceNoteTM. Hvis du vil hoppe til neste VoiceNoteTM under avspilling, trykker du O. Hvis du vil spille av en VoiceNoteTM lagret på en bestemt plass, trykker du tilsvarende nummertast 1 til 9. A Du kan ikke spille av VoiceNoteTM under en samtale. Slette VoiceNoteTM Hvis du vil slette alle VoiceNoteTM, velger du alternativet Slett alle talebeskjeder under Meldinger i Talebeskjedmenyen. Du blir bedt om å bekrefte slettingen med meldingen Slett alle Talebeskjed - Velg?. Trykk O for å bekrefte slettingen. Bekreftelsesmeldingen Talebeskjed slettet vises. A Du kan ikke slette individuelle VoiceNoteTM. Norsk 36 Bruke VoiceNotesTM og stemmestyring Stemmestyrte funksjoner Med stemmestyring kan du hente frem et telefonnummer eller aktivere en hurtigfunksjon med stemmen. Du bruker kodeord til stemmestyringen. Du kan tilegne egne kodeord til alle telefonnumrene i telefonkatalogen, og du kan også tilegne kodeord til alle hurtigfunksjonene. A Du kan ikke tilegne kodeord til numrene i SIM-kortets minne. Du kan ikke ringe ut eller svare på en samtale mens du spiller inn et kodeord. For best resultat bør du sørge for at du er i et vindstille område uten bakgrunnsstøy når du spiller inn et kodeord, og at du snakker høyt og tydelig. Hvert kodeord kan være ca. to sekunder langt. Når du velger Lagre i telefonminne, blir du bedt om å legge inn et nummer, navn og en plassering. Deretter lagrer telefonen posten. Nærmere opplysninger finner du under Telefonkatalog-menyen. Meldingen Lagret XXX blir vist, og du blir bedt om å legge inn et kodeord: 1 u Tale inn navn? Trykk på O for å gå videre. Hvis det allerede ligger 25 kodeord til telefonkatalogen i telefonminnet, vises meldingen Taleminnet er fullt og telefonen går tilbake til Lagre i telefonminne. Du må slette et kodeord før du kan legge inn et nytt. Hvis det er ledig plass til flere kodeord, vises meldingen: 2 u Trykk OK n r klar Trykk på O for å gå videre.

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

PRIMO 305 Brukerhåndbok

PRIMO 305 Brukerhåndbok PRIMO 305 Brukerhåndbok U2 1. Høyttaler Telefon med mobiltelefonen på øret. 2. Navigasjonsknapper For navigasjon i menyer og tekstinnmating. I tillegg til standard hurtigtilgang (se også side 58): Opp

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 9300

Brukerhåndbok for Nokia 9300 Brukerhåndbok for Nokia 9300 9233341 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RAE-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic 9217092 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Sett inn et microsd-kort 5 Ta ut microsd-kortet 6 Lade batteriet 6

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok 2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE FULLT LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN BLIR UGYLDIG HVIS DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141

Din bruksanvisning SAMSUNG L700I http://no.yourpdfguides.com/dref/2593141 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Sitemaster TP803 3G brukermanuell Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Kort innføring Takk for at du valgte JCB TP803 3G mobiltelefon. Du finner detaljert informasjon om dens funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E6 00

Brukerhåndbok for Nokia E6 00 Brukerhåndbok for Nokia E6 00 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet og batteriet 10 Sette inn eller ta ut minnekortet 12 Lade 14 Slå telefonen

Detaljer