BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning

2 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Når du bruker telefonutstyret, bør du alltid følge disse sikkerhetsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade. Les og forstå alle instruksjonene. Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på apparatet. Installering må alltid utføres i samsvar med alle nasjonale regler for installasjon av ledningsnett. Strømuttaket som dette apparatet er koblet til, må installeres nær utstyret, og må alltid være lett tilgjengelig. Det kan være farlig å senke utstyret ned i vann. For å unngå elektrisk støt må du ikke bruke dette utstyret mens du dusjer eller ligger i badekaret, eller når du er våt. Hvis du mister utstyret ned i vann ved et uhell, må du ikke plukke det opp før du har koblet fra alle ledninger. Du må ikke koble strøm til dette utstyret igjen før det har tørket skikkelig. Unngå å bruke dette utstyret i tordenvær. Det er en liten risiko for elektrisk støt fra lynnedslag. Viktige samtaler bør være korte. Selv om det er installert beskyttelsesutstyr som skal hindre overspenning i hjemmet eller på arbeidsplassen din, er det umulig å beskytte seg 100 % mot lynnedslag. Hvis du har mistanke om en naturgasslekkasje, må du melde fra om det med en gang. Men bruk en telefon som er litt unna det aktuelle området. De elektriske kontaktene på SoundStation2 kan skape en liten gnist. Selv om det er usannsynlig, er det mulig at denne gnisten kan tenne på sterke gasskonsentrasjoner. Putt aldri noen slags gjenstander inn gjennom åpningene i SoundStation2. Du kan komme borti farlige strømpunkter eller kortslutte deler, og dette kan føre til elektrisk støt. Søl aldri væske av noe slag på telefonen. Hvis du har sølt væske, må du ta kontakt med servicepersonell. For å redusere risikoen for elektrisk støt må du ikke demontere SoundStation2. Hvis du åpner eller fjerner deksler, kan du utsette deg for høy spenning. Hvis du bruker utstyr som har blitt satt sammen på feil måte, kan du få elektrisk støt. Hvis telefonen ikke fungerer som den skal, se delen som beskriver hvordan du kontakter service. Telefonnummeret til kundestøtte finnes bak på omslaget til dette heftet. Installer aldri telefonledninger når det lyner. Installer aldri telefonkontakter på våte steder uten at kontakten er spesiallaget for bruk i våtrom. Berør aldri uisolerte telefonledninger eller -terminaler uten at telefonledningen er trukket ut av telefonkontakten. Vær alltid forsiktig når du installerer eller endrer på telefonledninger. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

3 Innholdsfortegnelse Takk... 5 Oversikt... 5 Deleliste... 6 Installere SoundStation Funksjoner... 8 LED-indikatorer... 8 Knapper... 8 Bruke SoundStation Ringe opp... 9 Svare på et anrop... 9 Svare på et annet anrop... 9 Avslutte en samtale... 9 Dempe en samtale Justere ringevolum Justere summetone og volum Justere høyttalervolum Telefonkonferanse - ved hjelp av -knappen Legge til en samtale Aux-port for lyd Problemløsing Ingen summetone Inntastingen blir ikke registrert Dump lyd eller tønnelyd ved mottak Korte perioder med stillhet, ekko eller brudd i samtalen Fysisk skade Best mulig ytelse Spesifikasjoner og garantiinformasjon Begrenset garanti og erstatningsansvar FCC-regler Merknad fra Canadian Department of Communications Krav fra telefonselskap i USA REN (Ring Equivalency Number) Automatisk oppringning Telefonselskapskontakt... 18

4 Innholdsfortegnelse Krav fra telefonselskap i Canada Dokument J - Kundeinformasjon CE-merke R og TTE-direktiv (bare EU) Andre viktige merknader... 21

5 Takk Takk for at du valgte Polycom SoundStation2. I denne brukerhåndboken finner du alt du trenger for raskt å sette opp den nye konferansetelefonen. Kontakt systemadministratoren for å forsikre deg om at nettverket er klart til konfigurasjon av SoundStation2-telefonen. Det er viktig å lese gjennom delelisten og sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken før du begynner å bruke SoundStation2. Oversikt SoundStation2-konferansetelefonen passer i små til mellomstore konferanserom og kontorer, og er den perfekte telefon for virksomheter som ikke er kjent med bruk av konferansetelefoner fra før. SoundStation2 er utstyrt med Acoustic Clarity-teknologi, Polycoms legendariske teknologi, der personene i begge ender av telefonlinjen kan snakke Hvis du har en SoundStation2 konferansetelefon med display, ser du i dokumentasjonen som gjelder den bestemte modellen. Brukerveiledning for SoundStation2-5

6 Deleliste Delene nedenfor finnes i SoundStation2-pakken. Gå gjennom denne listen før installering for å kontrollere at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen deler, kontakter du SoundStation2-forhandleren. SoundStation2-konsoll Grensesnittmodul Konsollkabel Dokumentasjon/CD Telefonledning Brukerveiledning for SoundStation2-6

7 Installere SoundStation2 Slik kobler du til telefonlinjen. Slik kobler du til SoundStation2-konsollen. Eventuell tilkobling for telefon, telefaks eller datamodem hvis du må dele telefonlinjen. (Ikke tilgjengelig på alle SoundStation2-modeller.) Brukerveiledning for SoundStation2-7

8 Connection Diagram Funksjoner LED-indikatorer LED-indikatorene på toppen av SoundStation2 viser gjeldende status for konferansetelefonen: Grønn - Samtalen er aktiv. Blinker grønt - Det kommer inn en samtale. Rød - Samtalen er dempet. Knapper Telefon Svarer på innkommende samtaler, ringer opp, avslutter en samtale og gir summetone. Konferanse Ring opp, slutt deg til eller slett ekstra deltakere i samtalen under en telefonkonferanse. Demp Veksler mellom på eller av under en samtale. Volum Bruk disse knappene til å justere volumet på håndsettet, hodetelefonene, høyttaleren og ringelyden. Nummertaster Disse 12 knappene inneholder de 10 tallene, de 26 bokstavene og spesialtegnene som er tilgjengelige ved kontekstsensitiv bruk. Brukerveiledning for SoundStation2-8

9 Bruke SoundStation2 Ringe opp Med SoundStation2 kan du ringe opp over en analog linje. 1. Trykk på -knappen for å få summetone. 2. Slå det ønskede telefonnummeret. Trykk på -knappen for å avbryte oppringningen. Svare på et anrop Trykk på -knappen eller en hvilken som helst nummertast for å svare på en innkommende samtale. Hvis du trykker på -knappen overstyres all annen telefonaktivitet. De tre lampene blinker grønt når telefonen ringer. Svare på et annet anrop Hvis du er inne i en samtale samtidig som det kommer inn en ny samtale, høres Samtale venter-signalet. Trykk på Konferanseknappen for å svare på den innkommende samtalen. Den første samtalen blir automatisk satt på venting. Bytt frem og tilbake mellom samtalene med Konferanseknappen. Det er ikke sikkert at Samtale venter er tilgjengelig på telefonlinjen din. Kontakt telefonsystemadmin istratoren eller leverandøren av telefontjenester. Avslutte en samtale Du avslutter en samtale ved å trykke på -knappen. Brukerveiledning for SoundStation2-9

10 Dempe en samtale For å dempe samtalen trykker du på dempeknappen. Lampene oppå SoundStation2 lyser rødt når samtalen blir dempet. For å avbryte dempingen trykker du på dempeknappen igjen. Justere ringevolum Når SoundStation2 er i Klar-status eller røret er på, trykker du på volumknappene for å justere ringevolumet. Justere summetone og volum Når du har tatt av røret på SoundStation2, trykker du på volumknappene for å justere ringevolumet. Justere høyttalervolum Under en aktiv samtale trykker du på volumknappene for å justere høyttalervolumet. Telefonkonferanse - ved hjelp av -knappen Hvis telefonsystemet støtter telefonkonferanser med flere deltakere, kan du opprette slike samtaler med SoundStation2. Kontakt systemadministratoren for å få informasjon om hvor mange som kan delta i konferansen. Systemadministratoren må kanskje aktivere funksjoner for konferanser med flere deltakere, eller gi deg instruksjoner som gjelder ditt telefonsystem. Brukerveiledning for SoundStation2-10

11 Legge til en samtale 1. Når du er i en aktiv samtale, trykker du på Konferanseknappen. Den første samtalen blir automatisk satt på venting. 2. Slå nummeret du vil ringe opp. 3. Trykk på Konferanseknappen for å delta i den andre samtalen. Hvis du vil avslutte den andre samtalen, trykker du på Konferanseknappen igjen. Aux-port for lyd SoundStation2 har en aux-lydport som gjør det mulig å koble eksterne enheter til konferansetelefonen. Et vanlig eksempel er hvis du vil ta opp lyd fra telefonkonferanser ved å koble til eksternt opptaksutstyr. Koble til en ekstern opptaksenhet, for eksempel en kassettopptaker, via aux-kontakten på grensesnittmodulen. Aux-kontakten er merket med. Lydkabel (RCA-kabel) Brukerveiledning for SoundStation2-11

12 Problemløsing Ingen summetone Telefonledningen må settes inn i en analog telefonkontakt. Hvis summetonen ikke høres, må du kontrollere at: Kontroller at konsollen fungerer. Kontroller at telefonledningen fra grensesnittmodulen er koblet til en analog telefonlinje (POTS). Inntastingen blir ikke registrert Dette kan skje hvis du skriver inn informasjonen for raskt. Trykk saktere på de alfanumeriske tastene. Noen knapper gjenkjennes kanskje ikke hvis du trykker for raskt på dem. Dump lyd eller tønnelyd ved mottak Dette forårsakes av sterkt ekko i Snakk nærmere konsollen, slik at rommet og at det snakkes for langt mikrofonene klarer å plukke opp det unna mikrofonen. du sier. Bruk flere lydabsorberende elementer i rommet. Korte perioder med stillhet, ekko eller brudd i samtalen Unngå å flytte på etter tur i en kort stund, slik at SoundStation2-konsollen mens SoundStation2 får mulighet til den er i bruk. å tilpasse seg omgivelsene. Ikke berør konsollen under De andre deltakerne bruker samtaler. kanskje utstyr som ikke For å unngå støy rundt kommer fra Polycom, og dette SoundStation2 må du holde kan føre til problemer med papirer, kopper og andre ting lyden. som kan skape støy, borte fra Prøv å ringe opp på nytt for å se konsollen. om du får bedre forbindelse på I begynnelsen av samtalen bør en annen linje. du la noen fra hvert sted snakke Fysisk skade Hvis den fysiske skaden er så alvorlig at de indre delene er synlige, må du koble fra SoundStation2 øyeblikkelig. Ikke koble den til telenettet igjen før SoundStation2 er reparert. Brukerveiledning for SoundStation2-12

13 Best mulig ytelse SoundStation2 fungerer optimalt hvis du følger disse retningslinjene: Plasser SoundStation2 midt på konferansebordet eller skrivebordet. Ikke flytt SoundStation2 under en samtale. Ikke bla i papirer i nærheten av SoundStation2. Snakk med normalt stemmevolum, og snakk i retning av SoundStation2 eller utvidelsesmikrofonen. Koble fra alle ledningene før du rengjør SoundStation2. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler på sprayboks. Bruk en myk, fuktig klut til rengjøring. Brukerveiledning for SoundStation2-13

14 Spesifikasjoner og garantiinformasjon

15 Begrenset garanti og erstatningsansvar Begrenset garanti Polycom garanterer overfor brukeren ( Kunden ) at dette produktet er feilfritt i arbeidsutførelse og materialer under normal bruk og service i ett år fra kjøpedato fra Polycom eller autorisert forhandler. Polycoms eneste forpliktelse i henhold til denne skriftlige garantien, skal være at Polycom, etter eget valg og for egen regning, skal reparere det defekte produktet eller den defekte delen, levere et tilsvarende produkt eller en tilsvarende del som erstatning for den defekte enheten, til kunden, og at hvis ingen av de to foregående alternativene er mulig, kan Polycom, etter eget skjønn, refundere til kunden det beløpet som er betalt for det defekte produktet. Alle produkter som byttes ut, blir Polycoms eiendom. Erstatningsprodukter eller deler kan være nye, eller reparerte. Polycom garanterer alle utbyttede eller reparerte produkter eller deler i minst (90) dager etter levering, eller til slutten av garantiperioden, dersom den er lenger. Produkter som returneres til Polycom, må sendes med frakt betalt, og pakket godt nok til at forsendelsen er sikker. Vi anbefaler også at pakken forsikres eller sendes på en måte som muliggjør sporing av forsendelsen. Polycom overtar ikke noe ansvar for tap eller skade på forsendelsen før den er mottatt hos Polycom. Den reparerte eller utskiftede enheten vil bli sendt til Kunden for Polycoms regning, ikke senere enn tretti (30) dager etter at Polycom mottok det defekte produktet, og Polycom påtar seg all risiko for tap eller skade frem til enheten er levert til Kunden. ANSVARSBEGRENSNING. SÅ LANGT LOVEN TILLATER, FRASIER POLYCOM SEG ALT ANSVAR, FOR SEG SELV OG SINE FORHANDLERE, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKTSFORHOLD ELLER RETTSSTRIDIGE FORHOLD (INKLUDERT FORSØMMELSE), FOR TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE SKADER, SPESIELLE SKADER ELLER STRAFFEMESSIGE SKADER SOM FØRER TIL ERSTATNINGSKRAV AV ALLE SLAG, ELLER FOR TAP AV OMSETNING ELLER INNTEKTER, TAP AV OPPDRAG, TAP AV INFORMASJON ELLER DATA, ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAP SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ GRUNN AV, ELLER I FORBINDELSE MED, SALG, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD, BRUK, YTELSE, FEIL ELLER FORSTYRRELSER VEDRØRENDE PRODUKTENE, SELV OM POLYCOM ELLER DERES FORHANDLER HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE ERSTATNINGSKRAV, OG BEGRENSER SITT ANSVAR TIL REPARASJON, NYTT UTSTYR ELLER REFUNDERING AV SALGSPRISEN, ETTER POLYCOMS EGET VALG. DENNE FRASKRIVELSEN AV ANSVAR FOR ERSTATNINGER SKAL IKKE PÅVIRKES AV OM EVENTUELL KOMPENSASJON NEVNT HER, IKKE OPPFYLLER SITT EGENTLIGE FORMÅL. Brukerveiledning for SoundStation2-15

16 Unntak Polycom skal ikke være ansvarlig under denne begrensede garantien hvis testing og undersøkelser viser at den påståtte mangel eller funksjonsfeil i produktet ikke finnes, eller har oppstått på grunn av at: Installasjons-, bruks-, eller vedlikeholdsanvisninger fra Polycom ikke er fulgt. Det er utført autorisert modifisering eller endringer av produktet. UDELT GARANTI. HVIS POLYCOM-PRODUKTET IKKE VIRKER SOM GARANTERT OVENFOR, SKAL KUNDENS ENESTE KOMPENSASJON FOR BRUDD PÅ GARANTIEN VÆRE REPARASJON, UTSKIFTING ELLER REFUNDERING AV INNKJØPSPRISEN SOM ER BETALT, ETTER POLYCOMS VALG. SÅ LANGT LOVEN TILLATER, ER DE TIDLIGERE NEVNTE GARANTIENE MED ENERETT OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER ELLER FORUTSETNINGER, UTTALT ELLER IMPLISITT, ENTEN FAKTISK ELLER VED BRUK AV LOVEN, LOVBESTEMT Serviceavtaler Hvis du har kjøpt produktet fra en autorisert Polycom-forhandler, kontakter du forhandleren for å få informasjon om serviceavtaler som gjelder ditt produkt. Du finner Det har forekommet uautorisert bruk av telefonitjenester som aksesseres ved hjelp av produktet. Misbruk, feilaktig bruk, forsømmelser eller unnlatelser fra Kunden eller personer Kunden har ansvar for. Handlinger av tredjepart, force majeure, ulykker, brann, lynnedslag, spenningsfall eller annet. ELLER PÅ ANNEN MÅTE SOM INKLUDERER GARANTIER, BETINGELSER ELLER FORUTSETNINGER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, OVERENSSTEMMELSE MED BESKRIVELSE OG UTEN OVERTREDELSER, SOM ANSVAR ER UTTRYKKELIG FRASKREVET FOR. POLYCOM VERKEN PÅTAR SEG ELLER GIR NOEN ANDRE FULLMAKT TIL Å PÅTA SEG NOE ANSVAR FOR NOE ANNET I SAMMENHENG MED SALG, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD ELLER BRUK AV VÅRE PRODUKTER. informasjon om teknisk kundestøtte og serviceprogrammer på Polycoms webområde på under menyen Support. Brukerveiledning for SoundStation2-16

17 Fraskrivningsklausul Noen land, stater eller provinser tillater ikke utelukkelse eller begrensning av underforståtte garantier eller begrensning av utilsiktet eller indirekte skade for spesielle produkter levert til kunder, eller begrensning av ansvar for personskade, og derfor kan de ovennevnte begrensningene og Styrende lover Denne begrensede garantien skal styres av lovene i staten California i USA, og av USAs lover, med unntak av prinsippene for lovkonflikter. De forente nasjoners konvensjon om FCC-regler Dette utstyret er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt de følgende to vilkårene: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig støy, og (2) dette utstyret må akseptere eventuell støy det mottar, blant annet støy som forårsaker uønsket bruk. MERK: Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitalt utstyr i klasse B, i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Disse begrensningene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig støy i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det føre til skadelig støy på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå støy i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig støy på utelukkelsene ha begrenset gyldighet for deg. Selv om det ikke er tillatt å utelukke de underforståtte garantiene i sin helhet, vil de bli begrenset til varigheten av den aktuelle skriftlige garantien. Denne garantien gir deg bestemte rettigheter som kan variere, avhengig av lokale lover. kontrakter for internasjonalt salg av varer er herved unntatt i sin helhet fra å gjelde for dette begrensede garanti- og erstatningsansvaret. radio- eller fjernsynsmottakere, noe som kan konstateres ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere støyen ved hjelp av en eller flere av følgende forholdsregler: t Rett inn eller flytt på mottaksantennen. t Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. t Koble utstyret til et annet støpsel på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. t Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for å få hjelp. I samsvar med del 15 av FCC-reglene er brukeren advart om at eventuelle endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Polycom, Inc., kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke dette utstyret. Merknad fra Canadian Department of Communications Dette digitale apparatet i klasse [B] er i samsvar med canadisk ICES-003. Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme N M B-003 du Canada. Brukerveiledning for SoundStation2-17

18 Krav fra telefonselskap i USA Dette utstyret er i samsvar med del 68 av FCC-reglene. Se merkingen på utstyret for følgende informasjon: t Registreringsnummer t Ringeekvivalens t Utsteders navn t Modellnummer t Serienummer og/eller produksjonsdato t Opprinnelsesland Hvis du blir bedt om det, må du oppgi denne informasjonen til telefonselskapet. Merknader: t Dette registrerte utstyret kan ikke brukes sammen med teletorgnumre. t Hvis kunden opplever problemer, skal det registrerte utstyret kobles fra telenettet for å finne ut om det fungerer dårlig, og bruk av slikt utstyr skal avbrytes til problemet har blitt korrigert. t Hvis dette utstyret mot alle odds skulle forårsake skade på nettverket, vil telefonselskapet gi deg forhåndsvarsel om at tjenesten kanskje må avbrytes midlertidig. Hvis det ikke er praktisk mulig å gi forhåndsvarsel, vil telefonselskapet varsle deg så snart som mulig. Du vil også bli underrettet om retten til å sende inn klage til FCC hvis du mener dette er nødvendig. t Telefonselskapet kan foreta endringer i anlegg, utstyr, drift eller prosedyrer som kan påvirke bruken av utstyret. Hvis dette skjer, vil telefonselskapet gi deg forhåndsvarsel, slik at du kan gjøre de nødvendige endringene for å opprettholde uavbrutt tjeneste. REN (Ring Equivalency Number) REN brukes til å bestemme hvor mange enheter som kan være koblet til telefonlinjen. For mange REN-enheter på telefonlinjen kan føre til at enhetene ikke ringer som svar på et innkommende anrop. Automatisk oppringning Til vanlig bør antall REN ikke overstige 5 (5,0). Hvis du vil være sikker på hvor mange enheter som kan være koblet til en linje (bestemt av totalt antall REN-enheter), kan du ta kontakt med telefonselskapet. PROGRAMMERING AV NØDTELEFONNUMRE OG/ ELLER TESTANROP TIL NØDTELEFONNUMRE: 1. Bli på linjen og gi den som svarer en kort forklaring av hvorfor du ringer. Telefonselskapskontakt Telefonledninger og modulkontakter som er i samsvar med FCC-reglene, følger med dette utstyret. Dette utstyret er utformet for tilkobling til telenettet eller det 2. Dette bør gjøres på tidspunkter når det ikke er stor trafikk, for eksempel tidlig om morgenen eller sent om kvelden. lokale ledningsnettet med en kompatibel modulkontakt som er i samsvar med del 68. Du finner mer informasjon i resten av disse installasjonsinstruksjonene. Brukerveiledning for SoundStation2-18

19 Krav fra telefonselskap i Canada MERKNAD: Industry Canada-merket identifiserer sertifisert utstyr. Denne sertifiseringen betyr at utstyret imøtekommer telekommunikasj onsnettverkets verne-, drifts- og sikkerhetskrav, som bestemt i det (de) aktuelle Terminal Equipment Technical Requirements-dokumentet(/-ene). Departementet garanterer ikke at utstyret vil fungere slik brukeren ønsker. Før dette utstyret installeres, må brukere kontrollere at det er tillatt å koble det til anlegget til det lokale telefonselskapet. Utstyret må også installeres med en akseptabel oppkoblingsmetode. Kunden må være klar over at overholdelse av vilkårene ovenfor ikke forhindrer at tjenesten i noen tilfeller får dårligere kvalitet. Reparasjoner av sertifisert utstyr bør koordineres med en leverandørutnevnt representant. Reparasjoner eller endringer som brukeren har gjort på dette utstyret, eller tekniske feil på utstyret, kan gi teleselskapet rett til å be brukeren om å koble fra utstyret. Dokument J - Kundeinformasjon Dette utstyret er i samsvar med del 68 av FCC-reglene og kravene som ACTA har vedtatt. På utsiden av kabinettet til dette utstyret er en merkelapp som blant For sin egen skyld bør brukeren sørge for at de elektriske jordkontaktene for strøm- og telefonledninger samt eventuelle interne vannrørsystemer av metall er koblet sammen. Denne forholdsregelen kan være spesielt viktig i distriktene. Forsiktig: Brukere bør ikke prøve å foreta slike koblinger selv, men ta kontakt med det aktuelle elektrisitetstilsynet eller en elektriker, etter behov. MERKNAD: Hver endepunktsenhet er tildelt et REN-nummer (Ringer Equivalence Number), og dette antyder det maksimale antallet endepunkter som det er tillatt å koble til et telefongrensesnitt. Termineringen av et grensesnitt kan bestå av hvilken som helst kombinasjon av enheter, og det er bare krav om at summen av REN-numrene Begrepet IC: før sertifiserings-/ registreringsnummeret angir bare at de tekniske spesifikasjonene fra Industry Canada er oppfylt. annet inneholder en produkt-id i formatet US: 2HWTF09BSOUNDS2. Hvis du blir bedt om det, må du oppgi dette nummeret til telefonselskapet. FCC-registreringsnummer: US: 2HWTF09BSOUNDS2 REN (Ring Equivalency Number): 0.9B FIC (Facility Interface Code): 02LS2 SOC (Service Order Code): 6.0Y USOC-kontakttype: RJ11C Telefonledninger og modulkontakter som er i samsvar med FCC-reglene, følger med dette utstyret. Dette utstyret er utformet for tilkobling til telenettet eller det lokale ledningsnettet med en kompatibel modulkontakt som er i samsvar med del 68. Du finner mer informasjon i installasjo nsinstruksjonene. REN brukes til å bestemme hvor mange enheter som kan være koblet til telefonlinjen. For mange REN-enheter på telefonlinjen kan føre til at enhetene ikke ringer som svar på et innkommende anrop. Til vanlig bør antall REN ikke overstige 5 (5,0). Hvis du vil være sikker på hvor mange enheter som kan være koblet til en linje (bestemt av totalt antall Brukerveiledning for SoundStation2-19

20 REN-enheter), kan du ta kontakt med telefonselskapet. Hvis dette utstyret, SoundStation2, mot alle odds skulle forårsake skade på telefonnettet, vil telefonselskapet gi deg forhåndsvarsel om at tjenesten kanskje må avbrytes midlertidig. Hvis det ikke er praktisk mulig å gi forhåndsvarsel, vil telefonselskapet varsle kunden så snart som mulig. Du vil også bli underrettet om retten til å sende inn klage til FCC hvis du mener dette er nødvendig. Telefonselskapet kan foreta endringer i anlegg, utstyr, drift eller prosedyrer som kan påvirke bruken av utstyret. Hvis dette skjer, vil telefonselskapet gi deg forhåndsvarsel, slik at du kan Deler av programvaren i dette produktet er Copyright , SPIRIT. gjøre de nødvendige endringene for å opprettholde uavbrutt tjeneste. Hvis du opplever problemer med SoundStation2-utstyret og ønsker informasjon om reparasjon eller garantier, kan du kontakte Polycom Inc. (www.polycom.com/support) , Alternativ 1, 6001 America Center Drive, San Jose, CA 95164, USA, eller Hvis utstyret skulle forårsake skade på telenettet, kan telefonselskapet be deg om å koble fra utstyret til problemet er løst. Tilkobling til teletorgnumre skjer til gjeldende priser. (Kontakt offentlige myndigheter for å få mer informasjon.) CE-merke R og TTE-direktiv (bare EU) Denne SoundStation2 er merket med CE-merket. Dette merket angir samsvar med EEC-direktivene 1999/5/EC. En fullstendig kopi av konformitetserklæringen er tilgjengelig fra Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, Storbritannia. Declaration of Conformity Hereby, Polycom Ltd. declares that this SoundStation2 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Konformitetserklæring Hermed erklærer Polycom Ltd., at indestå SoundStation2 er I overensstemmelse med de grundlæggende krav og de relevante punkter I direktiv 1999/5/EF. Konformitätserklärung Hiermit erklärt Polycom Ltd., dass SoundStation2 die grundlegenden Anforderungen und sonstige maßgebliche Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. SoundStation2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Polycom Ltd. vakuuttaa täten, että SoundStation2 on direktiivin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten ja sen muiden tätä koskevien säännösten mukainen. Déclaration de Conformité Par la présente, Polycom Ltd, declare que ce SoundStation2 est conforme aux conditions essentielles et à toute autre modalité pertinente de la Directive 1999/5/CE. Dichiarazione di Conformità Con la presente Polycom Ltd. dichiara che il SoundStation2 soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni pertinenti della directtiva 1999/5/CE. Brukerveiledning for SoundStation2-20

21 Verklaring Van Overeenstemming Hierbij verklaart Polycom Ltd. dat diens SoundStation2 voldoet aan de basisvereisten en andere relevante voorwaarden van EG-rightlijn 1999/5/EG. Declaração de Conformidade Attravés da presente, a Polycom Ltd. declara que este SoundStation2 se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras desposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Declaración de Conformidad Por la presente declaración, Polycom Ltd. declara que este SoundStation2 cumple los requisitos esenciales y otras cláusulas importantes de la directiva 1999/5/CE. Överensstämmelseförklaring Polycom Ltd. förklarar harmed att denna SoundStation2 överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta stadganden i direktiv 1999/5/EG. Andre viktige merknader POTs-taletelefoni uten nødoppringning til 000 over strømledningnen. ADVARSEL Dette utstyret kan ikke brukes ved strømbrudd. VCCI-klasse B (bare Japan) RRL-erklæring (bare Korea) Brukerveiledning for SoundStation2-21

22 Teknisk kundestøtte i USA Hovedkontor for Polycom WW: Hovedkontor for Polycom, Inc. Corporate 6001 America Center Drive San Jose, CA USA 2012 Polycom, Inc. All rights reserved. Polycom, the Polycom logo and the names and marks associated with Polycom's products are trademarks and/or service marks of Polycom, Inc. and are registered and/or common law marks in the United States and various other countries. All other trademarks are property of their respective owners. No portion hereof may be reproduced or transmitted in any form or by any means, for any purpose other than the recipient's personal use, without the express written permission of Polycom Rev. C (NO)

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Norsk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Norsk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Norsk VIKTIGE PRODUKT + SIKKERHETSINSTRUKSJONER (NORSK) Les og følg disse viktige produkt + sikkerhetsinstruksjonene og ta vare på dem for fremtidig referanse. Unnlatelse

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

SoundStation2W. Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING

SoundStation2W. Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING SoundStation2W Brukerveiledning og administratorveiledning BRUKERVEILEDNING / ADMINISTRATORVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSJONER Når du bruker telefonutstyret, bœr du alltid fœlge disse sikkerhetsreglene

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome Overspenningsvern Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 68 Resirkulering av produktet 68 2 Overspenningsvernet 68 Oversikt over

Detaljer

Smartsko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0

Smartsko. Bruksanvisning. Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Smartsko Bruksanvisning Modellnr. AFM1737Q.0 Modellnr. AFW1737Q.0 Innholdsfortegnelse Viktige forholdsregler... 1 Spørsmål?...2 Komme i gang...................................................................................................

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok

Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok Nokia trådløs HF-enhet (HF-6W) Brukerhåndbok ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HF-6W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

a skye Bruksanvisning

a skye Bruksanvisning a skye Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Forklaring av produkt Trådløs teknologi auris skye App Komme i gang Oppsett av AirPlay / DLNA på ditt WiFi nettverk Oppsett av Mac eller PC på ditt

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER

BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER BRUKERHÅNDBOK FOR CHAdeMO- ADAPTER KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/

RollerMouse Pro3 Brukerveiledning. NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/ RollerMouse Pro3 Brukerveiledning NO_RollerMouse_Pro3_Wired.indd 1 29/05/2017 14.04 Las ytte Innholdet i esken 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 2 3 Ro A. B. C.

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Brukerveiledning. NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Brukerveiledning. NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ rukerveiledning NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 14.26 Innholdet i esken 2 3 1. RollerMouse Free3 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 1 /1 NO_Free3_Wired_User_Guide.indd 2

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Produktmanual. Wired

Produktmanual. Wired Produktmanual Wired Eskens innhold 1. Unimouse 2. Bruksanvisning 2 1 /1 Unimouse funksjoner Rullehjul / Klikk Venstreklikk Midtklikk* Høyreklikk Base / Tilt Kabel Knapp for å navigere bakover Knapp for

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker 1.0. utgave 2 Om musikkmottakeren Med Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker kan du nyte favorittmusikken i høy lydkvalitet uten å måtte bytte CD-er eller trekke lange

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje.

3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens komputere og til å få adgang til neste etasje. Brukerveiledning 1. Poengteller: Sjekk for å se hvor mange poeng du har. 2. Nivåmåler: Forteller hvilken etasje i Skumlesens bygning du er i. 3. Security-kort: Scurity-kortet brukes til å starte Skulesens

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Produktmanual. Wireless

Produktmanual. Wireless Produktmanual Wireless Eskens innhold 4 1. Unimouse 2. Dongel (trådløs mottaker) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Bruksanvisning 2 3 5 1 /1 Unimouse funksjoner Rullehjul / Klikk Venstreklikk

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Viktig informasjon 2014

Viktig informasjon 2014 2014 Viktig informasjon Merk: Les denne informasjonen før du bruker enheten. BEGRENSET GARANTI Underlagt vilkårene i denne begrensede garantien. Sony Mobile eller deres relevante lokale tilknytningspartnere

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at Brukerhåndbok

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 NO Brukerhåndbok a 9 b c d e f g h Norsk 1 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare

Detaljer

Sikkerhets instruksjoner. BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon

Sikkerhets instruksjoner. BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon Sikkerhets instruksjoner www.vcom.as BRUKERVEILEDNING (NOR) tiptel 140 Telefon med toveis høyttalende funksjon I II Innhold Innhold Sikkerhets instruksjoner Sikkerhets instruksjoner Innhold... 3 Sikkerhets

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21)

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade den bærbare

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Microsoft Lync Edition Mars 2013 1725-44328-104 Rev.B Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Varemerkeinformasjon POLYCOM, Polycom-logoen

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M

Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C620-M Plantronics Blackwire C610-M Blackwire C60-M BRUKERHÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til hodesettproduktene fra Plantronics. Plantronics har et stort utvalg produkter, fra oppdragskritiske

Detaljer

Brukerveiledning. NO_Red_User_Guide.indd 1 01/06/

Brukerveiledning. NO_Red_User_Guide.indd 1 01/06/ rukerveiledning NO_Red_User_Guide.indd 1 01/06/2017 11.20 Innholdet i esken 2 3 1. RollerMouse Red 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Håndleddstøtte 5. Nøkkel til å fjerne håndleddstøtten

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK

Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Blackwire C420 BRUKER HÅNDBOK Velkommen Innholdet i pakken Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes til spesifikke oppgaver,

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

Brukerhåndbok Display Dock

Brukerhåndbok Display Dock Brukerhåndbok Display Dock 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Display Dock Innhold For din egen sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Koble ekstrautstyret til skjermen og strømforsyningen 6 Koble

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer