BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning

2 VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Når du bruker telefonutstyret, bør du alltid følge disse sikkerhetsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade. Les og forstå alle instruksjonene. Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på apparatet. Installering må alltid utføres i samsvar med alle nasjonale regler for installasjon av ledningsnett. Strømuttaket som dette apparatet er koblet til, må installeres nær utstyret, og må alltid være lett tilgjengelig. Det kan være farlig å senke utstyret ned i vann. For å unngå elektrisk støt må du ikke bruke dette utstyret mens du dusjer eller ligger i badekaret, eller når du er våt. Hvis du mister utstyret ned i vann ved et uhell, må du ikke plukke det opp før du har koblet fra alle ledninger. Du må ikke koble strøm til dette utstyret igjen før det har tørket skikkelig. Unngå å bruke dette utstyret i tordenvær. Det er en liten risiko for elektrisk støt fra lynnedslag. Viktige samtaler bør være korte. Selv om det er installert beskyttelsesutstyr som skal hindre overspenning i hjemmet eller på arbeidsplassen din, er det umulig å beskytte seg 100 % mot lynnedslag. Hvis du har mistanke om en naturgasslekkasje, må du melde fra om det med en gang. Men bruk en telefon som er litt unna det aktuelle området. De elektriske kontaktene på SoundStation2 kan skape en liten gnist. Selv om det er usannsynlig, er det mulig at denne gnisten kan tenne på sterke gasskonsentrasjoner. Putt aldri noen slags gjenstander inn gjennom åpningene i SoundStation2. Du kan komme borti farlige strømpunkter eller kortslutte deler, og dette kan føre til elektrisk støt. Søl aldri væske av noe slag på telefonen. Hvis du har sølt væske, må du ta kontakt med servicepersonell. For å redusere risikoen for elektrisk støt må du ikke demontere SoundStation2. Hvis du åpner eller fjerner deksler, kan du utsette deg for høy spenning. Hvis du bruker utstyr som har blitt satt sammen på feil måte, kan du få elektrisk støt. Hvis telefonen ikke fungerer som den skal, se delen som beskriver hvordan du kontakter service. Telefonnummeret til kundestøtte finnes bak på omslaget til dette heftet. Installer aldri telefonledninger når det lyner. Installer aldri telefonkontakter på våte steder uten at kontakten er spesiallaget for bruk i våtrom. Berør aldri uisolerte telefonledninger eller -terminaler uten at telefonledningen er trukket ut av telefonkontakten. Vær alltid forsiktig når du installerer eller endrer på telefonledninger. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

3 Innholdsfortegnelse Takk... 5 Oversikt... 5 Deleliste... 6 Installere SoundStation Funksjoner... 8 LED-indikatorer... 8 Knapper... 8 Bruke SoundStation Ringe opp... 9 Svare på et anrop... 9 Svare på et annet anrop... 9 Avslutte en samtale... 9 Dempe en samtale Justere ringevolum Justere summetone og volum Justere høyttalervolum Telefonkonferanse - ved hjelp av -knappen Legge til en samtale Aux-port for lyd Problemløsing Ingen summetone Inntastingen blir ikke registrert Dump lyd eller tønnelyd ved mottak Korte perioder med stillhet, ekko eller brudd i samtalen Fysisk skade Best mulig ytelse Spesifikasjoner og garantiinformasjon Begrenset garanti og erstatningsansvar FCC-regler Merknad fra Canadian Department of Communications Krav fra telefonselskap i USA REN (Ring Equivalency Number) Automatisk oppringning Telefonselskapskontakt... 18

4 Innholdsfortegnelse Krav fra telefonselskap i Canada Dokument J - Kundeinformasjon CE-merke R og TTE-direktiv (bare EU) Andre viktige merknader... 21

5 Takk Takk for at du valgte Polycom SoundStation2. I denne brukerhåndboken finner du alt du trenger for raskt å sette opp den nye konferansetelefonen. Kontakt systemadministratoren for å forsikre deg om at nettverket er klart til konfigurasjon av SoundStation2-telefonen. Det er viktig å lese gjennom delelisten og sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken før du begynner å bruke SoundStation2. Oversikt SoundStation2-konferansetelefonen passer i små til mellomstore konferanserom og kontorer, og er den perfekte telefon for virksomheter som ikke er kjent med bruk av konferansetelefoner fra før. SoundStation2 er utstyrt med Acoustic Clarity-teknologi, Polycoms legendariske teknologi, der personene i begge ender av telefonlinjen kan snakke Hvis du har en SoundStation2 konferansetelefon med display, ser du i dokumentasjonen som gjelder den bestemte modellen. Brukerveiledning for SoundStation2-5

6 Deleliste Delene nedenfor finnes i SoundStation2-pakken. Gå gjennom denne listen før installering for å kontrollere at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen deler, kontakter du SoundStation2-forhandleren. SoundStation2-konsoll Grensesnittmodul Konsollkabel Dokumentasjon/CD Telefonledning Brukerveiledning for SoundStation2-6

7 Installere SoundStation2 Slik kobler du til telefonlinjen. Slik kobler du til SoundStation2-konsollen. Eventuell tilkobling for telefon, telefaks eller datamodem hvis du må dele telefonlinjen. (Ikke tilgjengelig på alle SoundStation2-modeller.) Brukerveiledning for SoundStation2-7

8 Connection Diagram Funksjoner LED-indikatorer LED-indikatorene på toppen av SoundStation2 viser gjeldende status for konferansetelefonen: Grønn - Samtalen er aktiv. Blinker grønt - Det kommer inn en samtale. Rød - Samtalen er dempet. Knapper Telefon Svarer på innkommende samtaler, ringer opp, avslutter en samtale og gir summetone. Konferanse Ring opp, slutt deg til eller slett ekstra deltakere i samtalen under en telefonkonferanse. Demp Veksler mellom på eller av under en samtale. Volum Bruk disse knappene til å justere volumet på håndsettet, hodetelefonene, høyttaleren og ringelyden. Nummertaster Disse 12 knappene inneholder de 10 tallene, de 26 bokstavene og spesialtegnene som er tilgjengelige ved kontekstsensitiv bruk. Brukerveiledning for SoundStation2-8

9 Bruke SoundStation2 Ringe opp Med SoundStation2 kan du ringe opp over en analog linje. 1. Trykk på -knappen for å få summetone. 2. Slå det ønskede telefonnummeret. Trykk på -knappen for å avbryte oppringningen. Svare på et anrop Trykk på -knappen eller en hvilken som helst nummertast for å svare på en innkommende samtale. Hvis du trykker på -knappen overstyres all annen telefonaktivitet. De tre lampene blinker grønt når telefonen ringer. Svare på et annet anrop Hvis du er inne i en samtale samtidig som det kommer inn en ny samtale, høres Samtale venter-signalet. Trykk på Konferanseknappen for å svare på den innkommende samtalen. Den første samtalen blir automatisk satt på venting. Bytt frem og tilbake mellom samtalene med Konferanseknappen. Det er ikke sikkert at Samtale venter er tilgjengelig på telefonlinjen din. Kontakt telefonsystemadmin istratoren eller leverandøren av telefontjenester. Avslutte en samtale Du avslutter en samtale ved å trykke på -knappen. Brukerveiledning for SoundStation2-9

10 Dempe en samtale For å dempe samtalen trykker du på dempeknappen. Lampene oppå SoundStation2 lyser rødt når samtalen blir dempet. For å avbryte dempingen trykker du på dempeknappen igjen. Justere ringevolum Når SoundStation2 er i Klar-status eller røret er på, trykker du på volumknappene for å justere ringevolumet. Justere summetone og volum Når du har tatt av røret på SoundStation2, trykker du på volumknappene for å justere ringevolumet. Justere høyttalervolum Under en aktiv samtale trykker du på volumknappene for å justere høyttalervolumet. Telefonkonferanse - ved hjelp av -knappen Hvis telefonsystemet støtter telefonkonferanser med flere deltakere, kan du opprette slike samtaler med SoundStation2. Kontakt systemadministratoren for å få informasjon om hvor mange som kan delta i konferansen. Systemadministratoren må kanskje aktivere funksjoner for konferanser med flere deltakere, eller gi deg instruksjoner som gjelder ditt telefonsystem. Brukerveiledning for SoundStation2-10

11 Legge til en samtale 1. Når du er i en aktiv samtale, trykker du på Konferanseknappen. Den første samtalen blir automatisk satt på venting. 2. Slå nummeret du vil ringe opp. 3. Trykk på Konferanseknappen for å delta i den andre samtalen. Hvis du vil avslutte den andre samtalen, trykker du på Konferanseknappen igjen. Aux-port for lyd SoundStation2 har en aux-lydport som gjør det mulig å koble eksterne enheter til konferansetelefonen. Et vanlig eksempel er hvis du vil ta opp lyd fra telefonkonferanser ved å koble til eksternt opptaksutstyr. Koble til en ekstern opptaksenhet, for eksempel en kassettopptaker, via aux-kontakten på grensesnittmodulen. Aux-kontakten er merket med. Lydkabel (RCA-kabel) Brukerveiledning for SoundStation2-11

12 Problemløsing Ingen summetone Telefonledningen må settes inn i en analog telefonkontakt. Hvis summetonen ikke høres, må du kontrollere at: Kontroller at konsollen fungerer. Kontroller at telefonledningen fra grensesnittmodulen er koblet til en analog telefonlinje (POTS). Inntastingen blir ikke registrert Dette kan skje hvis du skriver inn informasjonen for raskt. Trykk saktere på de alfanumeriske tastene. Noen knapper gjenkjennes kanskje ikke hvis du trykker for raskt på dem. Dump lyd eller tønnelyd ved mottak Dette forårsakes av sterkt ekko i Snakk nærmere konsollen, slik at rommet og at det snakkes for langt mikrofonene klarer å plukke opp det unna mikrofonen. du sier. Bruk flere lydabsorberende elementer i rommet. Korte perioder med stillhet, ekko eller brudd i samtalen Unngå å flytte på etter tur i en kort stund, slik at SoundStation2-konsollen mens SoundStation2 får mulighet til den er i bruk. å tilpasse seg omgivelsene. Ikke berør konsollen under De andre deltakerne bruker samtaler. kanskje utstyr som ikke For å unngå støy rundt kommer fra Polycom, og dette SoundStation2 må du holde kan føre til problemer med papirer, kopper og andre ting lyden. som kan skape støy, borte fra Prøv å ringe opp på nytt for å se konsollen. om du får bedre forbindelse på I begynnelsen av samtalen bør en annen linje. du la noen fra hvert sted snakke Fysisk skade Hvis den fysiske skaden er så alvorlig at de indre delene er synlige, må du koble fra SoundStation2 øyeblikkelig. Ikke koble den til telenettet igjen før SoundStation2 er reparert. Brukerveiledning for SoundStation2-12

13 Best mulig ytelse SoundStation2 fungerer optimalt hvis du følger disse retningslinjene: Plasser SoundStation2 midt på konferansebordet eller skrivebordet. Ikke flytt SoundStation2 under en samtale. Ikke bla i papirer i nærheten av SoundStation2. Snakk med normalt stemmevolum, og snakk i retning av SoundStation2 eller utvidelsesmikrofonen. Koble fra alle ledningene før du rengjør SoundStation2. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller rengjøringsmidler på sprayboks. Bruk en myk, fuktig klut til rengjøring. Brukerveiledning for SoundStation2-13

14 Spesifikasjoner og garantiinformasjon

15 Begrenset garanti og erstatningsansvar Begrenset garanti Polycom garanterer overfor brukeren ( Kunden ) at dette produktet er feilfritt i arbeidsutførelse og materialer under normal bruk og service i ett år fra kjøpedato fra Polycom eller autorisert forhandler. Polycoms eneste forpliktelse i henhold til denne skriftlige garantien, skal være at Polycom, etter eget valg og for egen regning, skal reparere det defekte produktet eller den defekte delen, levere et tilsvarende produkt eller en tilsvarende del som erstatning for den defekte enheten, til kunden, og at hvis ingen av de to foregående alternativene er mulig, kan Polycom, etter eget skjønn, refundere til kunden det beløpet som er betalt for det defekte produktet. Alle produkter som byttes ut, blir Polycoms eiendom. Erstatningsprodukter eller deler kan være nye, eller reparerte. Polycom garanterer alle utbyttede eller reparerte produkter eller deler i minst (90) dager etter levering, eller til slutten av garantiperioden, dersom den er lenger. Produkter som returneres til Polycom, må sendes med frakt betalt, og pakket godt nok til at forsendelsen er sikker. Vi anbefaler også at pakken forsikres eller sendes på en måte som muliggjør sporing av forsendelsen. Polycom overtar ikke noe ansvar for tap eller skade på forsendelsen før den er mottatt hos Polycom. Den reparerte eller utskiftede enheten vil bli sendt til Kunden for Polycoms regning, ikke senere enn tretti (30) dager etter at Polycom mottok det defekte produktet, og Polycom påtar seg all risiko for tap eller skade frem til enheten er levert til Kunden. ANSVARSBEGRENSNING. SÅ LANGT LOVEN TILLATER, FRASIER POLYCOM SEG ALT ANSVAR, FOR SEG SELV OG SINE FORHANDLERE, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKTSFORHOLD ELLER RETTSSTRIDIGE FORHOLD (INKLUDERT FORSØMMELSE), FOR TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE SKADER, SPESIELLE SKADER ELLER STRAFFEMESSIGE SKADER SOM FØRER TIL ERSTATNINGSKRAV AV ALLE SLAG, ELLER FOR TAP AV OMSETNING ELLER INNTEKTER, TAP AV OPPDRAG, TAP AV INFORMASJON ELLER DATA, ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAP SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ GRUNN AV, ELLER I FORBINDELSE MED, SALG, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD, BRUK, YTELSE, FEIL ELLER FORSTYRRELSER VEDRØRENDE PRODUKTENE, SELV OM POLYCOM ELLER DERES FORHANDLER HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE ERSTATNINGSKRAV, OG BEGRENSER SITT ANSVAR TIL REPARASJON, NYTT UTSTYR ELLER REFUNDERING AV SALGSPRISEN, ETTER POLYCOMS EGET VALG. DENNE FRASKRIVELSEN AV ANSVAR FOR ERSTATNINGER SKAL IKKE PÅVIRKES AV OM EVENTUELL KOMPENSASJON NEVNT HER, IKKE OPPFYLLER SITT EGENTLIGE FORMÅL. Brukerveiledning for SoundStation2-15

16 Unntak Polycom skal ikke være ansvarlig under denne begrensede garantien hvis testing og undersøkelser viser at den påståtte mangel eller funksjonsfeil i produktet ikke finnes, eller har oppstått på grunn av at: Installasjons-, bruks-, eller vedlikeholdsanvisninger fra Polycom ikke er fulgt. Det er utført autorisert modifisering eller endringer av produktet. UDELT GARANTI. HVIS POLYCOM-PRODUKTET IKKE VIRKER SOM GARANTERT OVENFOR, SKAL KUNDENS ENESTE KOMPENSASJON FOR BRUDD PÅ GARANTIEN VÆRE REPARASJON, UTSKIFTING ELLER REFUNDERING AV INNKJØPSPRISEN SOM ER BETALT, ETTER POLYCOMS VALG. SÅ LANGT LOVEN TILLATER, ER DE TIDLIGERE NEVNTE GARANTIENE MED ENERETT OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER ELLER FORUTSETNINGER, UTTALT ELLER IMPLISITT, ENTEN FAKTISK ELLER VED BRUK AV LOVEN, LOVBESTEMT Serviceavtaler Hvis du har kjøpt produktet fra en autorisert Polycom-forhandler, kontakter du forhandleren for å få informasjon om serviceavtaler som gjelder ditt produkt. Du finner Det har forekommet uautorisert bruk av telefonitjenester som aksesseres ved hjelp av produktet. Misbruk, feilaktig bruk, forsømmelser eller unnlatelser fra Kunden eller personer Kunden har ansvar for. Handlinger av tredjepart, force majeure, ulykker, brann, lynnedslag, spenningsfall eller annet. ELLER PÅ ANNEN MÅTE SOM INKLUDERER GARANTIER, BETINGELSER ELLER FORUTSETNINGER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, OVERENSSTEMMELSE MED BESKRIVELSE OG UTEN OVERTREDELSER, SOM ANSVAR ER UTTRYKKELIG FRASKREVET FOR. POLYCOM VERKEN PÅTAR SEG ELLER GIR NOEN ANDRE FULLMAKT TIL Å PÅTA SEG NOE ANSVAR FOR NOE ANNET I SAMMENHENG MED SALG, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD ELLER BRUK AV VÅRE PRODUKTER. informasjon om teknisk kundestøtte og serviceprogrammer på Polycoms webområde på under menyen Support. Brukerveiledning for SoundStation2-16

17 Fraskrivningsklausul Noen land, stater eller provinser tillater ikke utelukkelse eller begrensning av underforståtte garantier eller begrensning av utilsiktet eller indirekte skade for spesielle produkter levert til kunder, eller begrensning av ansvar for personskade, og derfor kan de ovennevnte begrensningene og Styrende lover Denne begrensede garantien skal styres av lovene i staten California i USA, og av USAs lover, med unntak av prinsippene for lovkonflikter. De forente nasjoners konvensjon om FCC-regler Dette utstyret er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruken er underlagt de følgende to vilkårene: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig støy, og (2) dette utstyret må akseptere eventuell støy det mottar, blant annet støy som forårsaker uønsket bruk. MERK: Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitalt utstyr i klasse B, i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Disse begrensningene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig støy i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det føre til skadelig støy på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå støy i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig støy på utelukkelsene ha begrenset gyldighet for deg. Selv om det ikke er tillatt å utelukke de underforståtte garantiene i sin helhet, vil de bli begrenset til varigheten av den aktuelle skriftlige garantien. Denne garantien gir deg bestemte rettigheter som kan variere, avhengig av lokale lover. kontrakter for internasjonalt salg av varer er herved unntatt i sin helhet fra å gjelde for dette begrensede garanti- og erstatningsansvaret. radio- eller fjernsynsmottakere, noe som kan konstateres ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere støyen ved hjelp av en eller flere av følgende forholdsregler: t Rett inn eller flytt på mottaksantennen. t Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. t Koble utstyret til et annet støpsel på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. t Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for å få hjelp. I samsvar med del 15 av FCC-reglene er brukeren advart om at eventuelle endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Polycom, Inc., kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke dette utstyret. Merknad fra Canadian Department of Communications Dette digitale apparatet i klasse [B] er i samsvar med canadisk ICES-003. Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme N M B-003 du Canada. Brukerveiledning for SoundStation2-17

18 Krav fra telefonselskap i USA Dette utstyret er i samsvar med del 68 av FCC-reglene. Se merkingen på utstyret for følgende informasjon: t Registreringsnummer t Ringeekvivalens t Utsteders navn t Modellnummer t Serienummer og/eller produksjonsdato t Opprinnelsesland Hvis du blir bedt om det, må du oppgi denne informasjonen til telefonselskapet. Merknader: t Dette registrerte utstyret kan ikke brukes sammen med teletorgnumre. t Hvis kunden opplever problemer, skal det registrerte utstyret kobles fra telenettet for å finne ut om det fungerer dårlig, og bruk av slikt utstyr skal avbrytes til problemet har blitt korrigert. t Hvis dette utstyret mot alle odds skulle forårsake skade på nettverket, vil telefonselskapet gi deg forhåndsvarsel om at tjenesten kanskje må avbrytes midlertidig. Hvis det ikke er praktisk mulig å gi forhåndsvarsel, vil telefonselskapet varsle deg så snart som mulig. Du vil også bli underrettet om retten til å sende inn klage til FCC hvis du mener dette er nødvendig. t Telefonselskapet kan foreta endringer i anlegg, utstyr, drift eller prosedyrer som kan påvirke bruken av utstyret. Hvis dette skjer, vil telefonselskapet gi deg forhåndsvarsel, slik at du kan gjøre de nødvendige endringene for å opprettholde uavbrutt tjeneste. REN (Ring Equivalency Number) REN brukes til å bestemme hvor mange enheter som kan være koblet til telefonlinjen. For mange REN-enheter på telefonlinjen kan føre til at enhetene ikke ringer som svar på et innkommende anrop. Automatisk oppringning Til vanlig bør antall REN ikke overstige 5 (5,0). Hvis du vil være sikker på hvor mange enheter som kan være koblet til en linje (bestemt av totalt antall REN-enheter), kan du ta kontakt med telefonselskapet. PROGRAMMERING AV NØDTELEFONNUMRE OG/ ELLER TESTANROP TIL NØDTELEFONNUMRE: 1. Bli på linjen og gi den som svarer en kort forklaring av hvorfor du ringer. Telefonselskapskontakt Telefonledninger og modulkontakter som er i samsvar med FCC-reglene, følger med dette utstyret. Dette utstyret er utformet for tilkobling til telenettet eller det 2. Dette bør gjøres på tidspunkter når det ikke er stor trafikk, for eksempel tidlig om morgenen eller sent om kvelden. lokale ledningsnettet med en kompatibel modulkontakt som er i samsvar med del 68. Du finner mer informasjon i resten av disse installasjonsinstruksjonene. Brukerveiledning for SoundStation2-18

19 Krav fra telefonselskap i Canada MERKNAD: Industry Canada-merket identifiserer sertifisert utstyr. Denne sertifiseringen betyr at utstyret imøtekommer telekommunikasj onsnettverkets verne-, drifts- og sikkerhetskrav, som bestemt i det (de) aktuelle Terminal Equipment Technical Requirements-dokumentet(/-ene). Departementet garanterer ikke at utstyret vil fungere slik brukeren ønsker. Før dette utstyret installeres, må brukere kontrollere at det er tillatt å koble det til anlegget til det lokale telefonselskapet. Utstyret må også installeres med en akseptabel oppkoblingsmetode. Kunden må være klar over at overholdelse av vilkårene ovenfor ikke forhindrer at tjenesten i noen tilfeller får dårligere kvalitet. Reparasjoner av sertifisert utstyr bør koordineres med en leverandørutnevnt representant. Reparasjoner eller endringer som brukeren har gjort på dette utstyret, eller tekniske feil på utstyret, kan gi teleselskapet rett til å be brukeren om å koble fra utstyret. Dokument J - Kundeinformasjon Dette utstyret er i samsvar med del 68 av FCC-reglene og kravene som ACTA har vedtatt. På utsiden av kabinettet til dette utstyret er en merkelapp som blant For sin egen skyld bør brukeren sørge for at de elektriske jordkontaktene for strøm- og telefonledninger samt eventuelle interne vannrørsystemer av metall er koblet sammen. Denne forholdsregelen kan være spesielt viktig i distriktene. Forsiktig: Brukere bør ikke prøve å foreta slike koblinger selv, men ta kontakt med det aktuelle elektrisitetstilsynet eller en elektriker, etter behov. MERKNAD: Hver endepunktsenhet er tildelt et REN-nummer (Ringer Equivalence Number), og dette antyder det maksimale antallet endepunkter som det er tillatt å koble til et telefongrensesnitt. Termineringen av et grensesnitt kan bestå av hvilken som helst kombinasjon av enheter, og det er bare krav om at summen av REN-numrene Begrepet IC: før sertifiserings-/ registreringsnummeret angir bare at de tekniske spesifikasjonene fra Industry Canada er oppfylt. annet inneholder en produkt-id i formatet US: 2HWTF09BSOUNDS2. Hvis du blir bedt om det, må du oppgi dette nummeret til telefonselskapet. FCC-registreringsnummer: US: 2HWTF09BSOUNDS2 REN (Ring Equivalency Number): 0.9B FIC (Facility Interface Code): 02LS2 SOC (Service Order Code): 6.0Y USOC-kontakttype: RJ11C Telefonledninger og modulkontakter som er i samsvar med FCC-reglene, følger med dette utstyret. Dette utstyret er utformet for tilkobling til telenettet eller det lokale ledningsnettet med en kompatibel modulkontakt som er i samsvar med del 68. Du finner mer informasjon i installasjo nsinstruksjonene. REN brukes til å bestemme hvor mange enheter som kan være koblet til telefonlinjen. For mange REN-enheter på telefonlinjen kan føre til at enhetene ikke ringer som svar på et innkommende anrop. Til vanlig bør antall REN ikke overstige 5 (5,0). Hvis du vil være sikker på hvor mange enheter som kan være koblet til en linje (bestemt av totalt antall Brukerveiledning for SoundStation2-19

20 REN-enheter), kan du ta kontakt med telefonselskapet. Hvis dette utstyret, SoundStation2, mot alle odds skulle forårsake skade på telefonnettet, vil telefonselskapet gi deg forhåndsvarsel om at tjenesten kanskje må avbrytes midlertidig. Hvis det ikke er praktisk mulig å gi forhåndsvarsel, vil telefonselskapet varsle kunden så snart som mulig. Du vil også bli underrettet om retten til å sende inn klage til FCC hvis du mener dette er nødvendig. Telefonselskapet kan foreta endringer i anlegg, utstyr, drift eller prosedyrer som kan påvirke bruken av utstyret. Hvis dette skjer, vil telefonselskapet gi deg forhåndsvarsel, slik at du kan Deler av programvaren i dette produktet er Copyright , SPIRIT. gjøre de nødvendige endringene for å opprettholde uavbrutt tjeneste. Hvis du opplever problemer med SoundStation2-utstyret og ønsker informasjon om reparasjon eller garantier, kan du kontakte Polycom Inc. (www.polycom.com/support) , Alternativ 1, 6001 America Center Drive, San Jose, CA 95164, USA, eller Hvis utstyret skulle forårsake skade på telenettet, kan telefonselskapet be deg om å koble fra utstyret til problemet er løst. Tilkobling til teletorgnumre skjer til gjeldende priser. (Kontakt offentlige myndigheter for å få mer informasjon.) CE-merke R og TTE-direktiv (bare EU) Denne SoundStation2 er merket med CE-merket. Dette merket angir samsvar med EEC-direktivene 1999/5/EC. En fullstendig kopi av konformitetserklæringen er tilgjengelig fra Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, Storbritannia. Declaration of Conformity Hereby, Polycom Ltd. declares that this SoundStation2 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Konformitetserklæring Hermed erklærer Polycom Ltd., at indestå SoundStation2 er I overensstemmelse med de grundlæggende krav og de relevante punkter I direktiv 1999/5/EF. Konformitätserklärung Hiermit erklärt Polycom Ltd., dass SoundStation2 die grundlegenden Anforderungen und sonstige maßgebliche Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. SoundStation2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Polycom Ltd. vakuuttaa täten, että SoundStation2 on direktiivin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten ja sen muiden tätä koskevien säännösten mukainen. Déclaration de Conformité Par la présente, Polycom Ltd, declare que ce SoundStation2 est conforme aux conditions essentielles et à toute autre modalité pertinente de la Directive 1999/5/CE. Dichiarazione di Conformità Con la presente Polycom Ltd. dichiara che il SoundStation2 soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni pertinenti della directtiva 1999/5/CE. Brukerveiledning for SoundStation2-20

21 Verklaring Van Overeenstemming Hierbij verklaart Polycom Ltd. dat diens SoundStation2 voldoet aan de basisvereisten en andere relevante voorwaarden van EG-rightlijn 1999/5/EG. Declaração de Conformidade Attravés da presente, a Polycom Ltd. declara que este SoundStation2 se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras desposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. Declaración de Conformidad Por la presente declaración, Polycom Ltd. declara que este SoundStation2 cumple los requisitos esenciales y otras cláusulas importantes de la directiva 1999/5/CE. Överensstämmelseförklaring Polycom Ltd. förklarar harmed att denna SoundStation2 överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta stadganden i direktiv 1999/5/EG. Andre viktige merknader POTs-taletelefoni uten nødoppringning til 000 over strømledningnen. ADVARSEL Dette utstyret kan ikke brukes ved strømbrudd. VCCI-klasse B (bare Japan) RRL-erklæring (bare Korea) Brukerveiledning for SoundStation2-21

22 Teknisk kundestøtte i USA Hovedkontor for Polycom WW: Hovedkontor for Polycom, Inc. Corporate 6001 America Center Drive San Jose, CA USA 2012 Polycom, Inc. All rights reserved. Polycom, the Polycom logo and the names and marks associated with Polycom's products are trademarks and/or service marks of Polycom, Inc. and are registered and/or common law marks in the United States and various other countries. All other trademarks are property of their respective owners. No portion hereof may be reproduced or transmitted in any form or by any means, for any purpose other than the recipient's personal use, without the express written permission of Polycom Rev. C (NO)

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon

Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Microsoft Lync Edition Mars 2013 1725-44328-104 Rev.B Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Varemerkeinformasjon POLYCOM, Polycom-logoen

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SNU5600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1000726

Din bruksanvisning PHILIPS SNU5600 http://no.yourpdfguides.com/dref/1000726 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410 Phaser 3200MFP Brukerhåndbok 604E39410 Copyright 2007 Xerox Corporation. Med enerett. Opphavsrettsbeskyttelsen omfatter alle former for opphavsrettsbeskyttet materiale og informasjon som nå er tillatt

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

ipad Viktig produktinformasjon

ipad Viktig produktinformasjon ipad Viktig produktinformasjon Dette Viktig produktinformasjon-heftet inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, avfallshåndtering, resirkulering, regelverk, programvarelisens og den ett års begrensede

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok OL-29508-01 Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok Les dette Viktig Les hele denne håndboken. Hvis denne håndboken inneholder

Detaljer

My Net AC Wi-Fi Bridge. Brukerhåndbok

My Net AC Wi-Fi Bridge. Brukerhåndbok My Net AC Wi-Fi Bridge Brukerhåndbok WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmål kan besvares

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Adapter for bærbar PC 11a/g

Adapter for bærbar PC 11a/g Adapter for bærbar PC 11a/g CPWNA100 Instruksjoner for bruk VERSJON 1.0 Innhold 3 English Hereby, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declares that this CPWNA100 is in compliance with the essential

Detaljer

MacBook Pro. Viktig produktinformasjon

MacBook Pro. Viktig produktinformasjon MacBook Pro Viktig produktinformasjon Dette heftet med viktig produktinformasjon inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, avfallshåndtering og resirkulering, regelverk, programvarelisens og den

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 4 Slå av og på... 4 Oppsett... 4 GPS-mottak... 4 Enheten starter ikke... 4 Ta vare på enheten... 5 Minnekortet 6 Om minnekortet... 6 Sette inn minnekortet...

Detaljer

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning HD-mediespiller O!PLAY MINI Bruksanvisning NW6072 Første utgave Oktober 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett. Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

(Dual Tone Multiple Frequency).

(Dual Tone Multiple Frequency). Brukerveiledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

My Passport Essential

My Passport Essential My Passport Essential Bærbar harddisk Brukerhåndbok Ekstern Bærbar 1 Komme i gang Takk for at du kjøpte dette WD-produktet. My Passport Essential bærbar harddisk gir deg bærbar lagringsplass med høy ytelse

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer