REGISTRERING AV PRIVATARKIV I FINNMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTRERING AV PRIVATARKIV I FINNMARK 2012-2013"

Transkript

1 REGISTRERING AV PRIVATARKIV I FINNMARK Iitusjo: Museee for kykultur og gjereisig I Fimark, avd. Gjereisigsmuseet Arkivav Arkivref. Arkivskaper Type materiale Tids- Type Sted / Språk Ordigs Omfag Arkiv (id) (hovedserier) periode virksomhet område -grad Akkarfjord Forbrukerlags R e g. b a s e P u b. b a s e GMA 4/95 Akkarfjord Forbrukerlag hadel Akkarfjord, Sørøya orsk ikke 1 mappe Digital iseri g A/S Alegg GMA 1/07 Has Edvard Betse Puplikasjoer Tidskrifter orsk ikke 1 eske Iter Amud Pederse- et GMA 15/05 Pederse Familie, Amud Pederse, Jarle Pederse Ae-Sofie Almaas - et Brosjyre laftehusfirmaet A/S Brødree Hee. Oslo. Bruksavisig for hådseparatoree Div. papirer i forbidelse med gjereisig av eiedomme i Klubbukt i periode GMA 02/00 Ae-Sofie Almaas Div papirer fra evakuerig og gjereisig Rasjoerigskort Ulike kort, uteladske, Svalbard, Fimark og Nord-Troms Private brev og kort Gjereisig Klubbukt orsk ikke 1 eske ja tvagsevakueri g Fimark orsk ikke 2 Iter Arkitekt Kurt Jørgese GMA 10/01 Kurt Jørgese Tegiger, typehusplaer arkitekt Hfe orsk ikke 12 Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

2 Arkitekt Per Petterso GMA 22/05 GMA 42/06, GMA 6/08 Arkitekt Per Petterso Huegiger, typeplaer, skissebøker, kart Bygge- og aleggsarbeid Arkitekt Reidar Kollrad GMA 5/08 Arkitekt Reidar Kollrad Huegiger, beskrivelser Bygge- og aleggsvirks. Hfe orsk ikke? Iter Hfe orsk ikke 0,2 hm Iter Arkitekt Rolf Harlew Jese Arkitekt Trod M.E. Dacke GMA 20/00 GMA 28/00 GMA 3/97 GMA 37/97 GMA 45/98 Arvid Petterso- et GMA 3/02 GMA 05/04 GMA 06/04 GMA 24/04 Rolf Harlew Jese Gjereisigsarkitekt Trod M.E.Dacke Arvid Petterso Plategiger: Slåtte kapell + regskap, 2 Lakselv kirke, 1 kovolutt Skogavarre kapell, 1 mappe Kokelv kapell, 1 mappe Taa Kirke kirke Kokelv kapell Bospareklubbes prospekt Plategiger Byggelære Kirke Prisoverslag og beregigabeller Profae symboler, ege mappe Korrespodase, tegiger, otater, avisutklipp (oversikt i eske) Foredrag Lie på bakgru av brukt i boka Alta bataljos hiorie , Alta cd 1 diskett Utklipp fra Fimarkspoe om Corelius Moes bok Fimarksdikte Katalog lydbådopptak Prosjektet Tvagsevakuerig og overvitrig Arvid Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012 Bygg Arkitektur arkitektkotor Hfe og omeg Huleboer Fimarksgrav er Krig Gjereisig Fimark orsk ikke 2 esk er 8 map per 2 hefter Ikke ordet 53 brede esk er), 1 mappe orsk ikke 6 esker 5 Ite Iter It.

3 GMA 19/05 GMA 59/06 Petterso. Kataloger over lydbådopptak. lydbådkasetter med kopi av opptak av fortelliger fra tvagsevakuerig og overvitrig Ladhadel i Porsager Asbjør Stradheim itervue GMA 4/11 GMA 1/10 Heidi Stevold Dvd- itervjue? Miesamlig / persosamlig Bjerck og Løkke- et GMA 8/06 Kut Bjerck og Johae Løkke 50 brev o de føre hjemvedte etter krige 1940-tallet Etterkrigide Gjereisig Ikke Iter orsk ikke 1 mappe 1 cd Dag Skogheim - et GMA 82/98 GMA 43/99 GMA 44/99 GMA 34/01 GMA 28/04 GMA 6/05 GMA 9/05 Hege Hauge Tofte Dag Skogheim Lydopptak på kasett Tale BD orieterig fra 1947 Fotografier Dagbok fra Jes Kvaløy Brev til museet Mieord redigsaksjo på Sørøya Fotografier Lydbådopptak på 2 kasett DNB GMA 7/13 DNB Møte-, forhadligs- og yreprotokoller, Kassajouraler Kassa- og memorialjouraler Aktieprotokoller Korrespodase og saksdokumeter Elle Bjørdal- et GMA 12/95 Elle Bjørdal Prøvemappe for salg av bilder bilder klippe- og symøer brev og bøker kaleder otater skipperbevis loddkvitterig (e eske kassert p.g.a. mugg) Krigsmier gjereisig Bakvirksomhe t Husflid Levager Hfe orsk ikke 3 kassetter 6 orsk ikke 52 protokoll er 24 esker Ikke ordet 3 esker It.li e Arkiv Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

4 Elevlag Klage og spørrebok GMA 7/13 Elevlag Klage og spørrebok, Yrkesskole i Eli Bolle-samlige GMA 7/05 Eli Bolle / Kviemuseet Brev fra hees bror som satt i kosetrasjosleir i Sachehause Itervjue av Eli Bolle utført av Kviemuseet Elsa Mari Mose-et GMA 5/12 Elsa Mari Mose 7 brev 1 kovolutt Famile Mathise-et GMA 09/00 Familie Mathise Familie Mathises opplevelser av evakuerige Familie Melad - et GMA 1/13 Birgit Melad, Kjei Birger Melad, Trygve Hase Fedderse & Nisse Ikke GMA ummer Fidus- samlige GMA 6/06 GMA 7/06 GMA 10/06 GMA 30/06 GMA 31/06 GMA 33/06 GMA 41/06 GMA 9/10 Brev Fotografier blader? Miesamlig / persosamlig Evakuerig, krig, frigjørig, tvagsevakueri g Hfe orsk 1 bok orsk ikke 2 orsk Ikke E mappe Iter orsk ikke 1 mappe Iter familiehiorie Hfe orsk ikke 1 mappe Fedderse & Nisse Fakturabøker Hadelsvirks. Hfe orsk Ikke ordet Iger Jahse Tom Mortese Ukjet Ukjet Ukjet Sigru Platig Ukjet Åse Nylud Artikler Mauskripter Itroduksjoer Tek kysbildeserie Avisutklipp, bilde Iformasjoshefter 1978/79 Avisa iblikk Dikt og sager Passerkort Asettelsesbevis Fiskeiduri Ca. 60 bøker orsk ikke 10 Iter ei Iter Fimark husmorlag GMA 8/01, 11/01, 14/01 Fimark husmorlag Årsmeldiger, korrespodase og saksdokumeter, regskapsmateriale, otatbok, avisutklipp, gamle ukeblad Kvieorgaisa sjo Fimark orsk Ikke Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

5 Fimark Fiskeprodusetees Fellessalg (F.F.F) GMA 31/97 GMA 46/97 GMA 59/99 GMA 01/02 F.F.F. (Fimark Fiskeprodusetees Fellessalg) Kvitteriger Bakbøker Sjekkhefter Protokoll Orieteriger fra 1959 Dagsorde for geeralforsamlig 1959 Årsberetig 1958 Sirkulære fra 1959 Tilbud fra Ø. Jacobse Via & sø. Ekraordiær geeralforsamlig Fiskeres omsetigsorg( Fiskerisamvirke ) Hfe Ikke ordet 86 brede esker, 2 1 mappe 1 mappe Iter ei Fimark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR) GMA 5/07 FFR (Fimark Fylkesrederi og Ruteselskap) Fimarksmuseet GMA 15/95 Fimarksmuseet Styreprotokoll, Mottatte brev Gutteklubbe Rakett GMA 15/00, 18/00 husmorforeig Hiorielags GMA 29/96 GMA 2/07 GMA8/07 GMA13/07 GMA 7/08 Loggbøker, dekksbøker, maskidagbøker og adre protokoller: tollbøker, flybøker, kassakotrollbok, oljedagbok, havariprotokoll, radiodagbok, fergeatiikker, ruter, sjøkart, verdipoprotokoller Trasport og lagrig Ideologiske og kulturelle foreiger Hfe orsk ikke 4-7 hm? Iter Hfe Ikke ordet 0,1 hm Iter Gutteklubbe «Rakett» Protokoll, korrespodase 1952 Ugdomsorg. Hfe orsk ikke 1 protokoll, 1 mappe husmorforeig Hiorielag Jes Berg-Hase Protokoller, miealbum, utklippsbok, Mauskripter Revyteker Radiomauskript Sag Avskjed fra Foredragsmauskript om Corelius Moe Sag/dikt Fimark 1945 Om kirkeutyr flyttet før og uder evakuerige? Kvieorg. Hfe orsk ikke 1 map pe, 2 esk er Revy Radio Okkupasjo Tvagsevakuer ig orsk ikke 4 Iter ei Iter Iter aliali e Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

6 Studiescee GMA 23/97 Studiescee Korrespodase, fotografier, lydopptak, programmer, mauser, trafikkutvalg GMA 6/96 trafikkutvalg Forhadligsprotokoll, saksdokumeter Hadelsade A/S Hadels- og Nærigsforeiges Ikke GMA ummer GMA 2/10 GMA 20/10 Hadelsade A/S Hadels- og Nærigsforeig Trod Egad Forhadligsprotokoller, regigsbilag, regskaps- og kassabøker, møteikalliger, referater, årsberetiger og korrespodase, gjeebok, utklippsbøker Permer Usorterte dokumeter Avisutklipp Årsberetiger Ulike saksdokumeter Forhadligsprotokoller Regskapsbøker Storformatbøker Publikasjo Hadelsad Foreig 100 år Sag, musikk og amatørteater Hfe orsk ikke? Iter samferdsel Hfe Ikke ordet Hadelsvirks. Hfe Ikke ordet 50-tallet til 90-tallet Hadel Nærig 0,1 hm Iter 5-6 hm Iter orsk ikke 38 rigperm er 18 esker 5 orform atbøker Iter Has Edward Betseet GMA 19/98 Has Betze Evakuerigskort Passerseddel Legitimasjoskort Iformasjo til evakuerte Oppholdillatelse Flytteatte Flygeblad med opprop til tyske soldater etter kapitulasjoe Flygeblad med budskap om fred fra hjemmefrote Rasjoerigskort Avisartikkel om julefeirig i ruiee av 1946 Ibydelse til offisiell ivielse av Pohus (Brukt i Årboka Øyfolk ) Diverse magasi Museumssaka i N-Norge 1958 Fimarkmuseet Miesamlig / persosamlig om gjereisig Hfe orsk ikke 1 mappe Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

7 GMA 39/02 GMA 0/03 GMA 4/06 GMA 11/07 GMA1/12 Koges reise i Nord-Norge 1959 Persolig beretig Målebrev Skjøte Huegiger Rudskriv Søkad om utyrsvarer til yiftig av hjem 1 esk e 4 map per 1 map pe 1 map pe 1 Hilmar Nordlie GMA 44/98 Hilmar Nordlie Notat om Gjereisiga av jordbruket i Fimark og Nord- Troms etter krigsherjiga i 1944, skrevet av Fylkesladbrukssjef Artur Bartholdse 1981 Befolkigsatiikk - Fylkesmae i Fimark - Utbyggigsavdelige Notat om Nord-Norges Salgslag Notat om Nord-Norges Salgslag - Tillegg til hovedårsmeldig 1968 Avisklipp om Nord-Norges Salgslag Heirich Chri-samlige GMA 1/11 Heirich Chri / Daiela Kötter Hery Hermaseet GMA 5/02 GMA 35/02 Hery Hermase Fotografier, saksdokumeter, otathefter, Bilag Timer 1940 / Gjereisig Jordbruk Miesamlig / persosamlig Tømmerarbeid Gjereisig Arkitektur Abud orsk ikke 2 esk er Iter Hfe Tysk? ikke? Iter Fimark orsk ikke 9 13 esker Huleboer-samlige GMA 28/95, GMA 30/95, GMA 33/98, GMA 33/98, GMA 2/02, GMA 3/02, GMA 4 /02 Olaug Lages Nilse, Ae Grethe Uglebakke, Petra Berg, Martha Rio, Arvid Petterso, Arvid Petterso, Arvid Petterso Bøker, saksdokumeter,, dagbøker, mauskripter , fiaserig Miesamlig / persosamlig Hfe og omeg orsk ikke 0,1 hm Iter ei Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

8 Idrefjord Saitersforeiges Itervjueet om evakuerig og krige Jay Lock - et GMA 7/01 GMA 9/04 Sigrid Røig ved Idrefjord Saitetsforeig GMA 23/99- Edgar Olse, 25/99, Aruft Olse, GMA 47/99, Liv Iger Lade, GMA 52/99, A.Evese, GMA 36/00, Sige Jakobse, GMA 60/06 Magar Pederse Jay Lock otisblokk Lydbådopptak, Skriftlige referater Blat aet om evakuerigsopplevelser, arbeidet om de tyske filetfabrikke og livet i uder krige Dokumetasjo om flomme i Zeelad Kart over Geertruideberg Kart over Nederlad Mappe oversikt over plasserig av orske hus GMA 32/01 Tidsskrift om delta prosjektet i 1953 GMA 48/06 Ulike materialer om orske hus GMA 9/06 Jes Berg-Hase Mauskript Gløtt fra gjereisigsvåre 1946 Jes Berg-Haseet Kari Stages GMA 3/08 Kari Stages Hefte Mitt 50-årsmie Karlse- et GMA 16/04 Gudy Karlse Regiger Rettsbok brev fra krigsskadetrygde brev fra Riges fiskarsamvirkelag fiskerkort brev fra livsforsikrigsselskapet flytteate over sømpriser kvitterigsbok for husleie brev fra ates diriktsarkitekt braforsikrig koverterigilsag fra De Norske Stats Husbak iflytigillatelse premie fra rikrygdeverket vitesbyrd fra middelskoleeksame syoppskrifter motemagasi Helse omsorg Mie, samlig Bygg Flom Idrefjord orsk ikke 1 mappe Hfe, Skjerveøy Hfe Oslo Norske krisehus i Nederlad 1946 Gjereisig Flykt Tvagsevakuer ig orsk ikke? Iter orsk ቊ rigperm 1 eske 4 orsk 1 mappe Fimark orsk 1 mappe Tromsø orsk 1 eske, 6 It. Kjøpma Evald Vale GMA 14/98 Kjøpma Evald Vale Protokoll for akome gods? Hadel Lillefjord orsk ikke 1 protokoll Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

9 Krigs- og gjereisigset Kårham Saitetsforeiges GMA 13/95, GMA 1/96, GMA 2/96 GMA 25/57, GMA 46/97, GMA 54/98-56/98, GMA 131/98-137/98 GMA 1/00-11/00 GMA 1/05-7/05 Lade- et GMA 8/01 Tordis Krae, Joha C. Hase, Røaug Røbeck, May Sofie Johase, Rolf Nilse, Rolf Mathise, Viktor Nødal GMA 16/08 Kårham Saitetsforeig Kassabøker Gavebok GMA 11/01 GMA 12/01 GMA 14/01 GMA 15/01 GMA 17/01 GMA 20/01 GMA 21/01 GMA 00/02 GMA 23/04 Familie Lade, Iger Liv og Igjerd Rasjoerigskort, persolige brev, itervjuer, legitimasjoskort, otater og adre dokumeter fra krigs- og gjereisigide Forhadligsprotokoll Aviser Kviespørsmål Nord-Norges Åssvakehjerm Norges Husmorforbud Fimark Husmorlag Fimark Krets av Norges Husmorforbud Familie Bardomsmier Bøker Brosjyrer Bilder Kort Leketøy Ladhadel Porsager GMA 59/06 Ladhadel Porsager Varebeholdigsbok, lytteravgiftbok, regigsbilag Lillefjord- samlige GMA 1/09 Stig Victor Jacobse Lillefjord samfu Lohma-fabrikke Bøker Hefter Tidskrifter Geeralkart Regiger tallet perso Hfe, Breivikbot orsk ikke? Iter Helse Kårham orsk ikke 2 bøker, 2 hefter Hushold familiehiorie GMA 7/96 Lohma-fabrikke Tegiger? Produksjo av ærigsmidler Maskiforeig i Hfe GMA 22/97 Maskiforeig i orsk ikke 14 esker, 1 mappe It. Iter hadel Porsager orsk ikke 0,1 hm It 1960 Fiskeri Lillefjord orsk ikke 1 eske It.li 1984 Po e Regskap Hfe Ikke ordet 1 mappe It. Korrespodase Trasport Hfe orsk ikke 0,2 hm Iter Musikkes Veer GMA 24/03 Musikkes Veer Møteprotokoll, fotografier? Sag, musikk og amatørteater Hfe orsk ikke 0,1 hm Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

10 Nord-Norges salgslag (N.N.S). GMA 14/95 Nord-Norges Salgslag (N.N.S.) Regirerigsbok for kudekort, utskrifter fra yre- og avdeligsmøter, regskapsbøker, regigsbilag, korrespodase slakteri Hfe Ikke ordet Ca. 5 hm (46 brede esker) Iter Norma- et GMA 26/04 GMA 15/06 GMA 21/10 Raghild Norma Norma familie fra Melkøya Programm for husmormesse 1953 i Persolig hiorie Fotografier 1953 Husflid Hushold Familiehiorie Melkøya orsk ikke 1 mappe Norsk Kvieforbud i Olav L Orageforskigset GMA 63/06 Norsk Kvieforbud i Dora Wahl Møtereferater Aktuelle saker Avisutklipp Medlemsoversikt Regskapsoversikt GMA 17/96 Olav L Orage Notater og kilder til hovedfagsoppgave i hiorie om gjereisig av Fimark og Nord- Troms Odd M. Erikse GMA 5/99 Odd M. Erikse Blad Billedblad Reklame Teameoppgave Magasier Paul Petterse- et GMA 14/05 Solru Jasso Loggbøker artikkel tallet Gjereisig i Fimark Fiskeri Sjøfart mier orsk ikke 1 eske 2 permer Fimark Ikke ordet Norskeky e 3 esker og 1 rigperm Iter orsk ikke 3 esker Iter orsk ikke 2 bøker 1 kopi Peder Pederse GMA 8/08 Peder Pederse brev regiger Per Petterso GMA 22/05 Per Petterso Regulerigskart GMA 42/06 Gjereisiges skissebok Byggeforskrifter Typeplaer for skolehus Byggetekiske tabeller GMA 12/07 Kotrollbok Tegiger Diverse adre dokumeter GMA 4/08 Kopi av rapport fra fylkesarkitekte Diverse huegiger 50-tallet , Hjelme fiskarsamvirke Gjereisig Arkitekt Fylkesarkitekt Kårham orsk ikke 1 mappe orsk ikke 3 GMA 6/08 Per Wulf-samlige GMA 4/96 Per Wulf Me boksamlig? persosamlig Ikke ordet 0,1 hm Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

11 Reidar Kollrad GMA 5/08 Reidar Kollrad Tegiger 1915 arkitektur Fimark orsk ikke 2 esker Elsa Kollrad 1942 Haugesud Seilad arbeiderparti GMA 16/00 Seilad arbeiderparti?? Politisk parti Seilad orsk ikke? Iter ei Sige Jacobse- et GMA 60/06 Magar Pederse Beretig om arbeidet som Sykepleie Havøysud orsk ikke 1 mappe Gro Hågese sykepleier Sigurd Alm Pederse- GMA 29/99 Sigurd Alm Pederse Tegiger Bardom orsk 2 esker Iter et skoleoppgaver skolegag Terje Rodge et GMA 2/09 Familie Johase Marelius Johase Mette Johase Hedvik Johase Familie Leihardt Judith Rodge V.K. Rodge Frukt og Grøsaker Dokumeter om Krigsskadetrygd Regiger tegiger Krigsskadetryg d Tarevik Hjelmsøy Måsøy orsk 1 eske Iter Trygve Nisse A/S GMA 26/01-30/01 Trygve Nisse A/S Båtregier, M/S Veisdokumeter, ordrebøker, regskapsbøker, saksdokumeter, maskijouraler Trygve Weberg- et GMA 15/08 Trygve Weberg tidskrifter hefter flyblader forskjellige dokumeter bøker 3. mal et GMA 5/96 Utvalg for frigjørigsmarkerig, Hfe kommue v/ Gerd Hage Tvagsevakuerig i Fimark og Nord-Troms Korrespodase og saksdokumeter, avisutklipp Hadelsvirks. Fimark orsk ikke 5 hm Iter Litteratur om sosilisme, marxisme, kummuisme, leiisme, Sovjetuio GMA 2/08 Arvid Petterso Itervjuer, otater, kopier av kilder 2008 Forskigs / perso Wilfred Øies- et GMA 33/01 Wilfred Øies Maus Miefortegelse fra i Sør-Varager og Vardø orsk ikke 12 tidskrifter 44 hefter 16 flyblader 23 bøker 1995 Hfe Ikke ordet 2 esk er, 2 rigperm er, 1 utklippsb ok It. Iter Fimark orsk ikke 1,5 hm Iter hioriefortellig orsk ikke 2 ark. Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

12 Offetlig materiale (skapt av kommuale eller atlige iitusjoer) origial materiale bør avleveres til kommueet i / IKA Fimark eller Statset i Tromsø?: Braasjo GMA 34/97 20 vaktprotokoller Vamålerprotokoll sykehus og pleiehjem GMA 09/01 Korrespodase og saksdokumeter kommuale kio GMA 75/98 og GMA 36/99 Forhadligsprotokoll, vedtekter, irukser og saksdokumeter Telegrafverket GMA 04/03 Telegrammer, korrespodase og årsmeldiger 1940-tallet Materiale til kommueadmiirasjo GMA 31/98, GMA 24/98-25/98 Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983

Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983 A-0001 Vadsø norsk - finsk forening 1963 1983 Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 Innledning Om arkivet til Vadsø norsk-finsk forening Vadsø norsk-finsk forening har fått overlevert foreningens

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992

BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 VAML001438 BYGGMESTER GUNNAR B. FYNBO ARKIVKATALOG 1949-1992 Vadsø museum- Ruija kvenmuseum 2002 2 Innhold Om arkivet til byggmester Gunnar B. Fynbo... 3 Arkivet... 3 Protokoller... 4 Hovedbøker... 4 Rubrikkprotokoller...

Detaljer

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON

TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON TROMSØ FAGLIGE SAMORGANISASJON INNLEDNING... 82 Om arkivskaper... 82 Om arkivet... 82 ARKIVFORTEGNELSE 1915--1984... 83 Møteprotokoller 1915-1983... 83 Årsmøter, styremøter, representantskapsmøter, arbeidsutvalgsmøter,

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l Generalforsamlinger, styremøter, representantskapsmøter, andre møter.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l Generalforsamlinger, styremøter, representantskapsmøter, andre møter. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1907-2000 Generalforsamlinger, styremøter, representantskapsmøter, andre møter. L0001 Møteprotokoller 1907-1951 7/011/01/1 Stiftelsesprotokoll,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv

Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv A B C D E F Organisasjoner, institusjoner og foreninger Klipparkiv (NB! Underklasse B2: Digitalt arkivmateriale) Personarkiv (organisert alfabetisk etter

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005

9050 STORSTEINNES Moen, 6. januar 2012. Vår ref. oppgis ved henvendelse: Deres ref.: Anne Larsen, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Stat4 Balsfjord kommue 9050 STORSTEINNES Moe, 6. jauar 2012 Vår saksbehadler: Vår ref. oppgis ved hevedelse: Deres ref.: Ae Larse, tlf. 993 79 629 1933/43/1/9003-10/11048-005 Storskoge st.skog - gr. 43

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF

TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF TROMSØ ARBEIDERUNGDOMSLAG (AUL)/TROMSØ AUF INNLEDNING... 641 Om arkivskaper... 641 Om arkivet... 641 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983... 643 Møteprotokoller Tromsø AUL 1945-1975... 643 Tromsø AUF - korrespondanse

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 23.10.08 23.10.08 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 23.10.08 23.10.08 for felles Lyngen kommune J.nr: 08/01261-001 U Datert: 23.10.08 Arkiv: L40 Saksbeh.: TEK-TEK-KMD Til: Sigvald Grønnås Lnr.: 008653/08 J.nr: 08/01264-003 U Datert: 20.10.08 Arkiv: PM G27 Saksbeh.: LYNG-LYNG-ING Til: Tonje Kristensen

Detaljer

Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, et søttiårsminne i arkivene. Historien om Johan Martin og Aagot Elvebakkens familie

Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, et søttiårsminne i arkivene. Historien om Johan Martin og Aagot Elvebakkens familie Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms høsten 1944, et søttiårsminne i arkivene Historien om Johan Martin og Aagot Elvebakkens familie Bakgrunn om krigssituasjonen høsten 1944 Finland inngår separat

Detaljer

Arkiv: A-1141 Kjell Thue Aktør: Kjell Thue / Kjell Thue / Nummer Innhold Tidsrom Plassering

Arkiv: A-1141 Kjell Thue Aktør: Kjell Thue / Kjell Thue / Nummer Innhold Tidsrom Plassering Arkivet dokumenterer hans livsløp, og strekker seg i tid tilbake til hans fars og mors dåp. I tillegg finner vi ungdomsbilder av hans besteforeldre. Det består blant annet av en rikholdig bildesamling.

Detaljer

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur

Proveniens: Gave fra foreningen (overført fra dep. nr. 41), 2/9 1981. Supplement står på Dora. Se egen registratur Privatarkiv nr. 81 Trøndelag tannlægeforenings arkiv 1896.Foreningen får navnet Det Trondhjemske Tandlægeforbund 1901 Foreningen får navnet Trondhjems Tandlægeforening 1902 Den Nordenfjeldske Tandlægeforening

Detaljer

Trondhjems fiskeriselskab

Trondhjems fiskeriselskab Privatarkiv nr. 25 ObjID: 81b008442 Trondhjems fiskeriselskab Selskapet ble opprettet i 1880 av b.l.a konsul Claus Berg. I 1888 ble det vedtatt å opprette et fiskerimuseum og det ble til det formål samlet

Detaljer

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK

Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E. Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Ikke premiering for overvintring U T S T I L L I N G S M A N U S OG A R K I V R E FE R A N S E Arkivdagen 2011 IKA FINNMARK Interkommunalt Arkiv Finnmark 2011 «Takk kjære fiende» Sakte men sikkert glir

Detaljer

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP)

Kartleggings- og oppfølgingsplan for enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger (KOPP) 2. KOPP: Kartleggigs- og oppfølgigspla - Bufetat... 149 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Kartleggigs- og oppfølgigspla for eslige midreårige asylsøkere/flyktiger (KOPP) Utatt offetlighet jfr. Off.love 13, jfr. Lov

Detaljer

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE)

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Privatarkiv nr. 64 Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Skolen ble startet i 1870 og nedlagt i 1915. Se ogsfi bibliotekets manuskriptsamling. Noe materiale fra skolens administrasjon er

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdaigsdirektoratet Nav på rettssubjekt* Norges Toppidrettsgymas Berge Kommue* Berge Orgaisasjosummer * 991569030 Kommueummer * 1201 Fylkeskommue * Hordalad For orske skoler i utladet Lad/delstat/provis

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

Årsplan i norsk - 2. klasse 2015-2016

Årsplan i norsk - 2. klasse 2015-2016 Årspla i orsk - 2. klasse 2015-2016 Atall timer pr uke: 8 timer Lærere: Elise Gjerpe Solberg og Gro Åkerlud Læreverk: Tuba Luba C og D hefter Arbeidsbok: «Jeg ka» og «ABC2 Elle» av Ae Lise Gjerdrum Nettsted:

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Tromsø. Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969

Universitetsbiblioteket i Tromsø. Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969 Universitetsbiblioteket i Tromsø Privatarkiv nr. 4 Lars Berg Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969 Om Lars Berg Lars Kornelius Edvard Berg (født 16. mai 1901 på Kvaløya i daværende Hillesøy kommune, død 11.

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Mer om utvalgsundersøkelser

Mer om utvalgsundersøkelser Mer om utvalgsudersøkelser I uderkapittel 3.6 i læreboka gir vi e kort iførig i takegage ved utvalgsudersøkelser. Vi gir her e grudigere framstillig av temaet. Populasjo og utvalg Ved e utvalgsudersøkelse

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

Komitéen for Innvandrer- / kvenmonumentet i Vadsø 1971-1978

Komitéen for Innvandrer- / kvenmonumentet i Vadsø 1971-1978 A-0034 Komitéen for Innvandrer- / kvenmonumentet i Vadsø 1971-1978 Arkivkatalog 2011 Innhold INNLEDNING... 3 Om Innvandrer-/kvenmonumentprosjektet... 3 Om arkivet... 4 D. KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMENTER

Detaljer

KVINNEARKIV I NORDLAND

KVINNEARKIV I NORDLAND KVINNEARKIV I NORDLAND (Arkiv i Nordland Solveig Lindbach Jensen) Bakgrunn I forbindelse med stemmerettighetsjubileum i fjor startet Arkiv i Nordland et prosjekt med å samle inn arkiv skapt av kvinneforeninger

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 21.04.2016-21.04.2016

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 21.04.2016-21.04.2016 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE nn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 21.04. - 21.04. Arkivsak/doknr. 16/230-3 Sakstittel Dok.dato 11.04. Produksjonstilskudd i jordbruket 20.01.16 Mottaker

Detaljer

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode

1 TIGRIS Tidlig intervensjon i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarnsperiode 1 TIGRIS Tidlig itervesjo i forhold til rusmiddelbruk i graviditet og småbarsperiode 1 - TIGRIS 1 Ihold 1 Bakgru for prosjektet........................................... 5 2 Prosjektkommuer....................................................

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Korrespondanse m.m. 3/031/04/4. 0001 Diverse brev -- notater 1797-1981

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Korrespondanse m.m. 3/031/04/4. 0001 Diverse brev -- notater 1797-1981 D - Korrespondansearkiv L0001 Korrespondanse m.m. 3/031/04/4 0001 Diverse brev -- notater 1797-1981 0002 Korrespondanse og korrespondanse vedr Tvillingundersøkelser 1943-1961 0003 Korrespondanse 1962-1970

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof.

Privatarkiv nr. 26. Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917. Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Privatarkiv 26 Hans Konrad Foosnæs, 1846-1917 Proveniens: Gave fra Olaf Welde, Beitstad. Gaven formidlet av prof. Per Fuglum i 1979 INNHOLD Eske 1 Hans Konrad Foosnæs personlige dokumenter a. Div.attester,

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Antall personer undersøkt/behandlet. Gruppe F. Alle prioriterte grupper. Fylke Gruppe A. Barn og ungdom 1-18 år. Gruppe B. Psykisk utviklingshemmede

Antall personer undersøkt/behandlet. Gruppe F. Alle prioriterte grupper. Fylke Gruppe A. Barn og ungdom 1-18 år. Gruppe B. Psykisk utviklingshemmede Omfag av De offetlige tahelsetjeeste for de gruppee de øvrige vokse Fylkesvis 2002 Atall persoer uder tilsy Bar ugdom 1- utvikligshemmede istitusjo Gruppe C2. lagtids- syke uføre hjemmesyke pleie Ugdom

Detaljer

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog A-0004 Finnmark Lærerlag 1966-1982 Arkivkatalog 2011 1 Innhold Om Finnmark Lærerlag... 2 Arkivfortegnelse... 3 A Møtebøker, årsrapporter og utskrift av møteprotokoll... 3 Aa Møtebøker, hovedstyret 1966-1973...

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10

2.1 Polynomdivisjon. Oppgave 2.10 . Polyomdivisjo Oppgave. ( 5 + ) : = + + ( + ):( ) 6 + 6 8 8 = + + c) ( + 5 ) : = + 6 6 d) + + + = + + = + + + 8+ ( ):( ) + + + Oppgave. ( + 5+ ):( ) 5 + + = + ( 5 ): 9 + + + = + + + 5 + 6 9 c) ( 8 66

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Marianne Sivertsen Næss VORDF AP Ronny Holm MEDL AP Mia Hansen MEDL FRP/KYST Tarjei Jensen Bech MEDL AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 13:50 (Administrasjonsutvalget ble gjennomført i tidsrommet 11:35-11:55) Møteprotokoll Faste medlemmer som

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/03.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2016 Ferdigattest gnr. 1942/60/11 Byggesak på gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 Trine Soini Johansen og Johan

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG

NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG NORSK FOLKEHJELP - TROMS DISTRIKTSLAG OG TROMSØ LAG INNLEDNING...740 Om arkivskaper...740 Om arkivet...741 ARKIVFORTEGNELSE 1946-1984...742 Møteprotokoller 1948-1984...742 Tromsø Lag - årsmøter, styremøter,

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, Alta Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Steinar Karlstrøm Forfall fra:

Detaljer

Styrer i Tverrbakken Borettslag.

Styrer i Tverrbakken Borettslag. Styrer i Tverrbakken Borettslag. 16.10.70: Konstituerende generalforsamling: Til stede på vegne av BBL Ungdommens Selvbyggerlag som stifter av borettslaget var Egil Berg. Til styret (byggestyret) ble valgt:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Erfaringer med avlevering/uttrekk av fagsystemet Profil

Erfaringer med avlevering/uttrekk av fagsystemet Profil Erfaringer med avlevering/uttrekk av fagsystemet Profil Veien frem til utarbeidelse av gode rutiner May Britt Berg, Karmøy kommune Noen fakta om kommunen.. og pleie-og omsorgssektoren 40.000 innbyggere

Detaljer

A-0110. Gunvor Sartz 1915-1950. Arkivkatalog

A-0110. Gunvor Sartz 1915-1950. Arkivkatalog A-0110 Gunvor Sartz 1915-1950 Arkivkatalog 2014 1 Innhold Om Gunvor Sartz... 3 Om arkivet... 4 Arkivfortegnelse... 4 Korrespondanse og saksdokumenter... 4 Mottatte og sendte brev... 4 Sanger, notater,

Detaljer

Statens lærarskole i forming 1938-1977

Statens lærarskole i forming 1938-1977 Statens lærarskole i forming 1938-1977 Administrasjon PROTOKOLLER Journaler Nr.: Tidsrom: Anmerkninger: 1 1938-1948 2 1948-1951 3 Mangler 4 1956-1958 5 1958-1959 6 1959-1960 7 1960-1961 8 1962-1964 9 1964

Detaljer

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av:

IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007. Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: IDD OG ENNINGDALEN HISTORIELAG ÅRSBERETNING FOR 2007 Styret i Idd og Enningdalen Historielag har i 2007 bestått av: Jens Bakke, leder Hilde Gløckner, nestleder John Solberg, kasserer Anne Sætre Jensen,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 14.10.06 16.10.06 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 14.10.06 16.10.06 for felles Lyngen kommune J.nr: 06/01187-001 I Datert: 12.09.06 Arkiv: 223 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: Kultur- og kirkedepartementet Sak: UTBETALING AV TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2006 Dok: UTBETALING AV TILSKUDD TIL TROS-

Detaljer

Globalisering og ny regionalisme

Globalisering og ny regionalisme Parterforum 1. November 2013 Globaliserig og y regioalisme Kosekveser for Norge og orsk offetlig sektor Kjell A. Eliasse Ceter for Europea ad Asia Studies Norwegia Busiess School - BI Kjell A Eliasse,

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Journaldato: 08.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.

Journaldato: 08.01.2014, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 07.01.2014. Dok.dato: 07.01.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.01.2014 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, avslag SML - midler

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

Journaldato: 27.09.2012-27.09.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 26.09.

Journaldato: 27.09.2012-27.09.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Søknad om etablerertilskudd/utvklingstilskudd SØKNAD OM TLSKDD TL FOSSL'S MATKLTRELLA

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165)

Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Arkivliste - Anna Knutsen (SFF-90165) Nummer Innhald Periode Merknad Korrespondanse O1. L1 Brev frå tante og onkel Michelsen. 1900 Konfirmasjonshelsing O1. L2 Brev frå Tomas Nornes, Sogndal. Om 1919 O1.

Detaljer

Journaldato: 18.01.2011-18.01.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.01.2011. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2011-18.01.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.01.2011. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnkalling til drøftings- og informasjonsmøte LAG OG FORENNGER - KLTR 2009/1048-28 830/2011

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 17.06.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

A Finnmarks Vel Arkivkatalog

A Finnmarks Vel Arkivkatalog A-0015 Finnmarks Vel 1945-1950 Arkivkatalog 2011 2 INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Finnmarks Vel... 3 Om arkivet... 3 ARKIVFORTEGNELSE... 4 KORRESPONDANSE OG SAKSDOKUMETER... 4 Korrespondanse og saksdokumenter

Detaljer

Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon

Katalog i ASTA og papirbasert katalog - eller mikrofilmversjon Arkivskaper: A-2933 Mohn, Albert Henrik, journalist Arkivskapernummer: A-2933 1918-1999 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Bedrift (privat bedrift og offentlig aksjeselskap) Forvaltningsnivå: Forvaltningsområde:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 09.07.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Følgende medlemmer er innkalt pr telefon og har bekreftet at de kommer: AP:

Detaljer

Lat Røykjadøla og Tverradøla få renne!

Lat Røykjadøla og Tverradøla få renne! Krundalen. L oktober 2009 NVE Konsesjonsavdelinga Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Lat Røykjadøla og Tverradøla få renne! Statkraft har lagt fram planar for å overføre åtte elvar på vestsida av Jostedalen

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Alta 5. juni 2012 1 / Alta Rica Hotell Møtet fant sted på Alta Rica Hotell Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Laila Davidsen Alta: rådmann

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt).

8 (inkludert forsiden og formelsamling) Tegne- og skrivesaker, kalkulator, formelsamling (se vedlagt). Eksamesoppgave våre 011 Ordiær eksame Bokmål Fag: Matematikk Eksamesdato: 10.06.011 Studium/klasse: GLU 5-10 Emekode: MGK00 Eksamesform: Skriftlig Atall sider: 8 (ikludert forside og formelsamlig) Eksamestid:

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.09.2008 Tid: 10:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990

Finotro a.s. 1951 1986. FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 Finotro a.s. 1951 1986 FRIONOR Polar Group A/S 1987-1990 med Nordkapp Havselskap A/S, Skjervøy Havselskap A/S og Båtsfjord Industrifiske A/S Arkivkatalog Finnmark fylkesbibliotek 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 07 VALG SAK 7.1 VALG AV LEDER OG NESTLEDER 7.1.1. Valg av leder, vedtektenes 45.1.6.1 Thomas Nordgård 7.1.2. Valg av nestleder, vedtektenes 45.1.6.1

Detaljer

PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PURA VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PURA-seminar 13.09.2011 Anita Borge prosjektleder PURA Hensikten med seminaret: få et kritisk og konstruktivt blikk på hva vi skal ha fokus

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien

Privatarkiv nr.11, Knoff-familien. Knoff-familien Privatarkiv nr.11, Knoff-familien Knoff-familien Genealogi og biografi. Annet materiale vedr. familien Knoff: offisielle dokumenter, biographica, fotografier og avisutklipp. Dagbøker. Nidrosiana. Brev.

Detaljer

«kultur vern det å ta vare på kulturelle verdier»

«kultur vern det å ta vare på kulturelle verdier» «kultur vern det å ta vare på kulturelle verdier» program 10. september 18.september 2016 Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms Hammerfest Husflidslag GULA MeronČivga Gamle Mårøys venner Hammerfest

Detaljer

Behandling av søknader til Hammerfest Ungdomsråd

Behandling av søknader til Hammerfest Ungdomsråd Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 09.12.2014 Tidspunkt: 16:30 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sebastian Olsen Marthe Strømme Benedikte Holmen Trygve Karlsen Hammerfest

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00834-003 I Datert: 27.09.07 Arkiv: V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Svanhild Utsi Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL STIRYDDING - SVANHILD UTSI Dok: 88/12 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK

Detaljer

Offentlig postjournal 12.02.07 12.02.07 for Felles Lyngen kommune

Offentlig postjournal 12.02.07 12.02.07 for Felles Lyngen kommune J.nr: 07/00228-001 I Datert: 06.02.07 Arkiv: U63 Saksbeh.: ADM-ADM-EMH Fra: Lyngen/Karnes IL Sak: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Dok: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Lnr.: 001074/07 J.nr: 06/01357-008 U Datert:

Detaljer

POSTLISTE BØ KOMMUNE

POSTLISTE BØ KOMMUNE Lnr: 2254/15 Regdato:05.06.2015 Arkivkode:216 Saksnr: 15/12-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD//ASA Journalenhet: Navn: K-Sekretariatet Dok.beskr: OVERSENDELSE AV DOKUMENT - SE MERKNADSFELTET Lnr: 3170/15

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ INNLEDNING...367 Om arkivskaper...367 Om arkivet...368 ARKIVFORTEGNELSE 1967-1987...369 Kopibøker 1977-1983...369 Brevjournal - utgående

Detaljer