REGISTRERING AV PRIVATARKIV I FINNMARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTRERING AV PRIVATARKIV I FINNMARK 2012-2013"

Transkript

1 REGISTRERING AV PRIVATARKIV I FINNMARK Iitusjo: Museee for kykultur og gjereisig I Fimark, avd. Gjereisigsmuseet Arkivav Arkivref. Arkivskaper Type materiale Tids- Type Sted / Språk Ordigs Omfag Arkiv (id) (hovedserier) periode virksomhet område -grad Akkarfjord Forbrukerlags R e g. b a s e P u b. b a s e GMA 4/95 Akkarfjord Forbrukerlag hadel Akkarfjord, Sørøya orsk ikke 1 mappe Digital iseri g A/S Alegg GMA 1/07 Has Edvard Betse Puplikasjoer Tidskrifter orsk ikke 1 eske Iter Amud Pederse- et GMA 15/05 Pederse Familie, Amud Pederse, Jarle Pederse Ae-Sofie Almaas - et Brosjyre laftehusfirmaet A/S Brødree Hee. Oslo. Bruksavisig for hådseparatoree Div. papirer i forbidelse med gjereisig av eiedomme i Klubbukt i periode GMA 02/00 Ae-Sofie Almaas Div papirer fra evakuerig og gjereisig Rasjoerigskort Ulike kort, uteladske, Svalbard, Fimark og Nord-Troms Private brev og kort Gjereisig Klubbukt orsk ikke 1 eske ja tvagsevakueri g Fimark orsk ikke 2 Iter Arkitekt Kurt Jørgese GMA 10/01 Kurt Jørgese Tegiger, typehusplaer arkitekt Hfe orsk ikke 12 Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

2 Arkitekt Per Petterso GMA 22/05 GMA 42/06, GMA 6/08 Arkitekt Per Petterso Huegiger, typeplaer, skissebøker, kart Bygge- og aleggsarbeid Arkitekt Reidar Kollrad GMA 5/08 Arkitekt Reidar Kollrad Huegiger, beskrivelser Bygge- og aleggsvirks. Hfe orsk ikke? Iter Hfe orsk ikke 0,2 hm Iter Arkitekt Rolf Harlew Jese Arkitekt Trod M.E. Dacke GMA 20/00 GMA 28/00 GMA 3/97 GMA 37/97 GMA 45/98 Arvid Petterso- et GMA 3/02 GMA 05/04 GMA 06/04 GMA 24/04 Rolf Harlew Jese Gjereisigsarkitekt Trod M.E.Dacke Arvid Petterso Plategiger: Slåtte kapell + regskap, 2 Lakselv kirke, 1 kovolutt Skogavarre kapell, 1 mappe Kokelv kapell, 1 mappe Taa Kirke kirke Kokelv kapell Bospareklubbes prospekt Plategiger Byggelære Kirke Prisoverslag og beregigabeller Profae symboler, ege mappe Korrespodase, tegiger, otater, avisutklipp (oversikt i eske) Foredrag Lie på bakgru av brukt i boka Alta bataljos hiorie , Alta cd 1 diskett Utklipp fra Fimarkspoe om Corelius Moes bok Fimarksdikte Katalog lydbådopptak Prosjektet Tvagsevakuerig og overvitrig Arvid Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012 Bygg Arkitektur arkitektkotor Hfe og omeg Huleboer Fimarksgrav er Krig Gjereisig Fimark orsk ikke 2 esk er 8 map per 2 hefter Ikke ordet 53 brede esk er), 1 mappe orsk ikke 6 esker 5 Ite Iter It.

3 GMA 19/05 GMA 59/06 Petterso. Kataloger over lydbådopptak. lydbådkasetter med kopi av opptak av fortelliger fra tvagsevakuerig og overvitrig Ladhadel i Porsager Asbjør Stradheim itervue GMA 4/11 GMA 1/10 Heidi Stevold Dvd- itervjue? Miesamlig / persosamlig Bjerck og Løkke- et GMA 8/06 Kut Bjerck og Johae Løkke 50 brev o de føre hjemvedte etter krige 1940-tallet Etterkrigide Gjereisig Ikke Iter orsk ikke 1 mappe 1 cd Dag Skogheim - et GMA 82/98 GMA 43/99 GMA 44/99 GMA 34/01 GMA 28/04 GMA 6/05 GMA 9/05 Hege Hauge Tofte Dag Skogheim Lydopptak på kasett Tale BD orieterig fra 1947 Fotografier Dagbok fra Jes Kvaløy Brev til museet Mieord redigsaksjo på Sørøya Fotografier Lydbådopptak på 2 kasett DNB GMA 7/13 DNB Møte-, forhadligs- og yreprotokoller, Kassajouraler Kassa- og memorialjouraler Aktieprotokoller Korrespodase og saksdokumeter Elle Bjørdal- et GMA 12/95 Elle Bjørdal Prøvemappe for salg av bilder bilder klippe- og symøer brev og bøker kaleder otater skipperbevis loddkvitterig (e eske kassert p.g.a. mugg) Krigsmier gjereisig Bakvirksomhe t Husflid Levager Hfe orsk ikke 3 kassetter 6 orsk ikke 52 protokoll er 24 esker Ikke ordet 3 esker It.li e Arkiv Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

4 Elevlag Klage og spørrebok GMA 7/13 Elevlag Klage og spørrebok, Yrkesskole i Eli Bolle-samlige GMA 7/05 Eli Bolle / Kviemuseet Brev fra hees bror som satt i kosetrasjosleir i Sachehause Itervjue av Eli Bolle utført av Kviemuseet Elsa Mari Mose-et GMA 5/12 Elsa Mari Mose 7 brev 1 kovolutt Famile Mathise-et GMA 09/00 Familie Mathise Familie Mathises opplevelser av evakuerige Familie Melad - et GMA 1/13 Birgit Melad, Kjei Birger Melad, Trygve Hase Fedderse & Nisse Ikke GMA ummer Fidus- samlige GMA 6/06 GMA 7/06 GMA 10/06 GMA 30/06 GMA 31/06 GMA 33/06 GMA 41/06 GMA 9/10 Brev Fotografier blader? Miesamlig / persosamlig Evakuerig, krig, frigjørig, tvagsevakueri g Hfe orsk 1 bok orsk ikke 2 orsk Ikke E mappe Iter orsk ikke 1 mappe Iter familiehiorie Hfe orsk ikke 1 mappe Fedderse & Nisse Fakturabøker Hadelsvirks. Hfe orsk Ikke ordet Iger Jahse Tom Mortese Ukjet Ukjet Ukjet Sigru Platig Ukjet Åse Nylud Artikler Mauskripter Itroduksjoer Tek kysbildeserie Avisutklipp, bilde Iformasjoshefter 1978/79 Avisa iblikk Dikt og sager Passerkort Asettelsesbevis Fiskeiduri Ca. 60 bøker orsk ikke 10 Iter ei Iter Fimark husmorlag GMA 8/01, 11/01, 14/01 Fimark husmorlag Årsmeldiger, korrespodase og saksdokumeter, regskapsmateriale, otatbok, avisutklipp, gamle ukeblad Kvieorgaisa sjo Fimark orsk Ikke Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

5 Fimark Fiskeprodusetees Fellessalg (F.F.F) GMA 31/97 GMA 46/97 GMA 59/99 GMA 01/02 F.F.F. (Fimark Fiskeprodusetees Fellessalg) Kvitteriger Bakbøker Sjekkhefter Protokoll Orieteriger fra 1959 Dagsorde for geeralforsamlig 1959 Årsberetig 1958 Sirkulære fra 1959 Tilbud fra Ø. Jacobse Via & sø. Ekraordiær geeralforsamlig Fiskeres omsetigsorg( Fiskerisamvirke ) Hfe Ikke ordet 86 brede esker, 2 1 mappe 1 mappe Iter ei Fimark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR) GMA 5/07 FFR (Fimark Fylkesrederi og Ruteselskap) Fimarksmuseet GMA 15/95 Fimarksmuseet Styreprotokoll, Mottatte brev Gutteklubbe Rakett GMA 15/00, 18/00 husmorforeig Hiorielags GMA 29/96 GMA 2/07 GMA8/07 GMA13/07 GMA 7/08 Loggbøker, dekksbøker, maskidagbøker og adre protokoller: tollbøker, flybøker, kassakotrollbok, oljedagbok, havariprotokoll, radiodagbok, fergeatiikker, ruter, sjøkart, verdipoprotokoller Trasport og lagrig Ideologiske og kulturelle foreiger Hfe orsk ikke 4-7 hm? Iter Hfe Ikke ordet 0,1 hm Iter Gutteklubbe «Rakett» Protokoll, korrespodase 1952 Ugdomsorg. Hfe orsk ikke 1 protokoll, 1 mappe husmorforeig Hiorielag Jes Berg-Hase Protokoller, miealbum, utklippsbok, Mauskripter Revyteker Radiomauskript Sag Avskjed fra Foredragsmauskript om Corelius Moe Sag/dikt Fimark 1945 Om kirkeutyr flyttet før og uder evakuerige? Kvieorg. Hfe orsk ikke 1 map pe, 2 esk er Revy Radio Okkupasjo Tvagsevakuer ig orsk ikke 4 Iter ei Iter Iter aliali e Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

6 Studiescee GMA 23/97 Studiescee Korrespodase, fotografier, lydopptak, programmer, mauser, trafikkutvalg GMA 6/96 trafikkutvalg Forhadligsprotokoll, saksdokumeter Hadelsade A/S Hadels- og Nærigsforeiges Ikke GMA ummer GMA 2/10 GMA 20/10 Hadelsade A/S Hadels- og Nærigsforeig Trod Egad Forhadligsprotokoller, regigsbilag, regskaps- og kassabøker, møteikalliger, referater, årsberetiger og korrespodase, gjeebok, utklippsbøker Permer Usorterte dokumeter Avisutklipp Årsberetiger Ulike saksdokumeter Forhadligsprotokoller Regskapsbøker Storformatbøker Publikasjo Hadelsad Foreig 100 år Sag, musikk og amatørteater Hfe orsk ikke? Iter samferdsel Hfe Ikke ordet Hadelsvirks. Hfe Ikke ordet 50-tallet til 90-tallet Hadel Nærig 0,1 hm Iter 5-6 hm Iter orsk ikke 38 rigperm er 18 esker 5 orform atbøker Iter Has Edward Betseet GMA 19/98 Has Betze Evakuerigskort Passerseddel Legitimasjoskort Iformasjo til evakuerte Oppholdillatelse Flytteatte Flygeblad med opprop til tyske soldater etter kapitulasjoe Flygeblad med budskap om fred fra hjemmefrote Rasjoerigskort Avisartikkel om julefeirig i ruiee av 1946 Ibydelse til offisiell ivielse av Pohus (Brukt i Årboka Øyfolk ) Diverse magasi Museumssaka i N-Norge 1958 Fimarkmuseet Miesamlig / persosamlig om gjereisig Hfe orsk ikke 1 mappe Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

7 GMA 39/02 GMA 0/03 GMA 4/06 GMA 11/07 GMA1/12 Koges reise i Nord-Norge 1959 Persolig beretig Målebrev Skjøte Huegiger Rudskriv Søkad om utyrsvarer til yiftig av hjem 1 esk e 4 map per 1 map pe 1 map pe 1 Hilmar Nordlie GMA 44/98 Hilmar Nordlie Notat om Gjereisiga av jordbruket i Fimark og Nord- Troms etter krigsherjiga i 1944, skrevet av Fylkesladbrukssjef Artur Bartholdse 1981 Befolkigsatiikk - Fylkesmae i Fimark - Utbyggigsavdelige Notat om Nord-Norges Salgslag Notat om Nord-Norges Salgslag - Tillegg til hovedårsmeldig 1968 Avisklipp om Nord-Norges Salgslag Heirich Chri-samlige GMA 1/11 Heirich Chri / Daiela Kötter Hery Hermaseet GMA 5/02 GMA 35/02 Hery Hermase Fotografier, saksdokumeter, otathefter, Bilag Timer 1940 / Gjereisig Jordbruk Miesamlig / persosamlig Tømmerarbeid Gjereisig Arkitektur Abud orsk ikke 2 esk er Iter Hfe Tysk? ikke? Iter Fimark orsk ikke 9 13 esker Huleboer-samlige GMA 28/95, GMA 30/95, GMA 33/98, GMA 33/98, GMA 2/02, GMA 3/02, GMA 4 /02 Olaug Lages Nilse, Ae Grethe Uglebakke, Petra Berg, Martha Rio, Arvid Petterso, Arvid Petterso, Arvid Petterso Bøker, saksdokumeter,, dagbøker, mauskripter , fiaserig Miesamlig / persosamlig Hfe og omeg orsk ikke 0,1 hm Iter ei Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

8 Idrefjord Saitersforeiges Itervjueet om evakuerig og krige Jay Lock - et GMA 7/01 GMA 9/04 Sigrid Røig ved Idrefjord Saitetsforeig GMA 23/99- Edgar Olse, 25/99, Aruft Olse, GMA 47/99, Liv Iger Lade, GMA 52/99, A.Evese, GMA 36/00, Sige Jakobse, GMA 60/06 Magar Pederse Jay Lock otisblokk Lydbådopptak, Skriftlige referater Blat aet om evakuerigsopplevelser, arbeidet om de tyske filetfabrikke og livet i uder krige Dokumetasjo om flomme i Zeelad Kart over Geertruideberg Kart over Nederlad Mappe oversikt over plasserig av orske hus GMA 32/01 Tidsskrift om delta prosjektet i 1953 GMA 48/06 Ulike materialer om orske hus GMA 9/06 Jes Berg-Hase Mauskript Gløtt fra gjereisigsvåre 1946 Jes Berg-Haseet Kari Stages GMA 3/08 Kari Stages Hefte Mitt 50-årsmie Karlse- et GMA 16/04 Gudy Karlse Regiger Rettsbok brev fra krigsskadetrygde brev fra Riges fiskarsamvirkelag fiskerkort brev fra livsforsikrigsselskapet flytteate over sømpriser kvitterigsbok for husleie brev fra ates diriktsarkitekt braforsikrig koverterigilsag fra De Norske Stats Husbak iflytigillatelse premie fra rikrygdeverket vitesbyrd fra middelskoleeksame syoppskrifter motemagasi Helse omsorg Mie, samlig Bygg Flom Idrefjord orsk ikke 1 mappe Hfe, Skjerveøy Hfe Oslo Norske krisehus i Nederlad 1946 Gjereisig Flykt Tvagsevakuer ig orsk ikke? Iter orsk ቊ rigperm 1 eske 4 orsk 1 mappe Fimark orsk 1 mappe Tromsø orsk 1 eske, 6 It. Kjøpma Evald Vale GMA 14/98 Kjøpma Evald Vale Protokoll for akome gods? Hadel Lillefjord orsk ikke 1 protokoll Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

9 Krigs- og gjereisigset Kårham Saitetsforeiges GMA 13/95, GMA 1/96, GMA 2/96 GMA 25/57, GMA 46/97, GMA 54/98-56/98, GMA 131/98-137/98 GMA 1/00-11/00 GMA 1/05-7/05 Lade- et GMA 8/01 Tordis Krae, Joha C. Hase, Røaug Røbeck, May Sofie Johase, Rolf Nilse, Rolf Mathise, Viktor Nødal GMA 16/08 Kårham Saitetsforeig Kassabøker Gavebok GMA 11/01 GMA 12/01 GMA 14/01 GMA 15/01 GMA 17/01 GMA 20/01 GMA 21/01 GMA 00/02 GMA 23/04 Familie Lade, Iger Liv og Igjerd Rasjoerigskort, persolige brev, itervjuer, legitimasjoskort, otater og adre dokumeter fra krigs- og gjereisigide Forhadligsprotokoll Aviser Kviespørsmål Nord-Norges Åssvakehjerm Norges Husmorforbud Fimark Husmorlag Fimark Krets av Norges Husmorforbud Familie Bardomsmier Bøker Brosjyrer Bilder Kort Leketøy Ladhadel Porsager GMA 59/06 Ladhadel Porsager Varebeholdigsbok, lytteravgiftbok, regigsbilag Lillefjord- samlige GMA 1/09 Stig Victor Jacobse Lillefjord samfu Lohma-fabrikke Bøker Hefter Tidskrifter Geeralkart Regiger tallet perso Hfe, Breivikbot orsk ikke? Iter Helse Kårham orsk ikke 2 bøker, 2 hefter Hushold familiehiorie GMA 7/96 Lohma-fabrikke Tegiger? Produksjo av ærigsmidler Maskiforeig i Hfe GMA 22/97 Maskiforeig i orsk ikke 14 esker, 1 mappe It. Iter hadel Porsager orsk ikke 0,1 hm It 1960 Fiskeri Lillefjord orsk ikke 1 eske It.li 1984 Po e Regskap Hfe Ikke ordet 1 mappe It. Korrespodase Trasport Hfe orsk ikke 0,2 hm Iter Musikkes Veer GMA 24/03 Musikkes Veer Møteprotokoll, fotografier? Sag, musikk og amatørteater Hfe orsk ikke 0,1 hm Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

10 Nord-Norges salgslag (N.N.S). GMA 14/95 Nord-Norges Salgslag (N.N.S.) Regirerigsbok for kudekort, utskrifter fra yre- og avdeligsmøter, regskapsbøker, regigsbilag, korrespodase slakteri Hfe Ikke ordet Ca. 5 hm (46 brede esker) Iter Norma- et GMA 26/04 GMA 15/06 GMA 21/10 Raghild Norma Norma familie fra Melkøya Programm for husmormesse 1953 i Persolig hiorie Fotografier 1953 Husflid Hushold Familiehiorie Melkøya orsk ikke 1 mappe Norsk Kvieforbud i Olav L Orageforskigset GMA 63/06 Norsk Kvieforbud i Dora Wahl Møtereferater Aktuelle saker Avisutklipp Medlemsoversikt Regskapsoversikt GMA 17/96 Olav L Orage Notater og kilder til hovedfagsoppgave i hiorie om gjereisig av Fimark og Nord- Troms Odd M. Erikse GMA 5/99 Odd M. Erikse Blad Billedblad Reklame Teameoppgave Magasier Paul Petterse- et GMA 14/05 Solru Jasso Loggbøker artikkel tallet Gjereisig i Fimark Fiskeri Sjøfart mier orsk ikke 1 eske 2 permer Fimark Ikke ordet Norskeky e 3 esker og 1 rigperm Iter orsk ikke 3 esker Iter orsk ikke 2 bøker 1 kopi Peder Pederse GMA 8/08 Peder Pederse brev regiger Per Petterso GMA 22/05 Per Petterso Regulerigskart GMA 42/06 Gjereisiges skissebok Byggeforskrifter Typeplaer for skolehus Byggetekiske tabeller GMA 12/07 Kotrollbok Tegiger Diverse adre dokumeter GMA 4/08 Kopi av rapport fra fylkesarkitekte Diverse huegiger 50-tallet , Hjelme fiskarsamvirke Gjereisig Arkitekt Fylkesarkitekt Kårham orsk ikke 1 mappe orsk ikke 3 GMA 6/08 Per Wulf-samlige GMA 4/96 Per Wulf Me boksamlig? persosamlig Ikke ordet 0,1 hm Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

11 Reidar Kollrad GMA 5/08 Reidar Kollrad Tegiger 1915 arkitektur Fimark orsk ikke 2 esker Elsa Kollrad 1942 Haugesud Seilad arbeiderparti GMA 16/00 Seilad arbeiderparti?? Politisk parti Seilad orsk ikke? Iter ei Sige Jacobse- et GMA 60/06 Magar Pederse Beretig om arbeidet som Sykepleie Havøysud orsk ikke 1 mappe Gro Hågese sykepleier Sigurd Alm Pederse- GMA 29/99 Sigurd Alm Pederse Tegiger Bardom orsk 2 esker Iter et skoleoppgaver skolegag Terje Rodge et GMA 2/09 Familie Johase Marelius Johase Mette Johase Hedvik Johase Familie Leihardt Judith Rodge V.K. Rodge Frukt og Grøsaker Dokumeter om Krigsskadetrygd Regiger tegiger Krigsskadetryg d Tarevik Hjelmsøy Måsøy orsk 1 eske Iter Trygve Nisse A/S GMA 26/01-30/01 Trygve Nisse A/S Båtregier, M/S Veisdokumeter, ordrebøker, regskapsbøker, saksdokumeter, maskijouraler Trygve Weberg- et GMA 15/08 Trygve Weberg tidskrifter hefter flyblader forskjellige dokumeter bøker 3. mal et GMA 5/96 Utvalg for frigjørigsmarkerig, Hfe kommue v/ Gerd Hage Tvagsevakuerig i Fimark og Nord-Troms Korrespodase og saksdokumeter, avisutklipp Hadelsvirks. Fimark orsk ikke 5 hm Iter Litteratur om sosilisme, marxisme, kummuisme, leiisme, Sovjetuio GMA 2/08 Arvid Petterso Itervjuer, otater, kopier av kilder 2008 Forskigs / perso Wilfred Øies- et GMA 33/01 Wilfred Øies Maus Miefortegelse fra i Sør-Varager og Vardø orsk ikke 12 tidskrifter 44 hefter 16 flyblader 23 bøker 1995 Hfe Ikke ordet 2 esk er, 2 rigperm er, 1 utklippsb ok It. Iter Fimark orsk ikke 1,5 hm Iter hioriefortellig orsk ikke 2 ark. Iter Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

12 Offetlig materiale (skapt av kommuale eller atlige iitusjoer) origial materiale bør avleveres til kommueet i / IKA Fimark eller Statset i Tromsø?: Braasjo GMA 34/97 20 vaktprotokoller Vamålerprotokoll sykehus og pleiehjem GMA 09/01 Korrespodase og saksdokumeter kommuale kio GMA 75/98 og GMA 36/99 Forhadligsprotokoll, vedtekter, irukser og saksdokumeter Telegrafverket GMA 04/03 Telegrammer, korrespodase og årsmeldiger 1940-tallet Materiale til kommueadmiirasjo GMA 31/98, GMA 24/98-25/98 Nettverket for privat i Fimark Skjema for regirerig av privat ved museer og er Sámi Arkiiva 2012

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/

Detaljer

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL

GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL NO GUIDE 2015 BODØ MELØY BEIARN STEIGEN GILDESKÅL SALTEN FRILUFTSRÅD KJETIL IVERSEN BJØRN ERIK OLSEN BROSJYREN ER UTGITT AV: Visit Bodø, Tollbugata 13, Postboks 514, 8001 Bodø Tlf 75 54 80 10 PRODUKSJON

Detaljer

- skapt for opplevelser!

- skapt for opplevelser! guide 2010 Norsk - skapt for opplevelser! Velkomme til bye ved verdes vakreste kyst! www.visitbodo.com Opplevelsee står i kø år du kommer til Bodø. Uasett om du er her på lag eller kort ferie, kurs, koferase

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 23.08.2014 Til tjeeste Saksdokumeter Guverørrådsmøte 23.08.2014 Lios Norge Saksliste GRM 23.8. 2014 Best Wester Oslo Airport Hotell Sakstyper: O til orieterig. Saker det har vært gjort beslutig på. Sake er ku til

Detaljer

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø

Top Destination for 2013 by National Geographic Traveler. norsk. bodø Top Destiatio for 2013 by Natioal Geographic Traveler orsk bodø guide 2013 - skapt for opplevelser! Ditt førstevalg av restaurat i Bodø! Prøv vårt uike brasiliaske grillkosept! I vår Churrascaria ka du

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum

Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum HO/ HJ/ TS 2009/ rev. HO 2011 Oversikt over Privatarkiv hos Preus museum... 1 1. Bedriftsarkiv etter Preus Fotomuseum (1976-94)... 1 2. Foto- og papirarkiv etter

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder.

Klubbidé. Overordnede mål. AK 28 skal fremstå som den ideelle håndballklubben. samhandling og utførsel både på sportslige og sosiale områder. 75 års jubileum AK 28 er 75 år i høst, me det er ige pesjoist som markerer jubiléet lørdag 25. oktober. Bildet over disse lijer er fra 1999. Tre lag fra AK 28 vat si klasse i e turerig, og AK 28 ble beste

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte...

ØSTFOLD HISTORIELAG. Formannens spalte... 2. Årsmøteferat... 3. Årsberetning... 7. Arbeidsfordeling 13. Arbeidsplan... 14. Tillitsvalgte... ØSTFOLD HISTORIELAG Formannens spalte... 2 Nr. 1 2009 Årgang 33 Opplag 4500 Redaksjonen avsluttet 24. juni 2009 Årsmøteferat... 3 Årsberetning... 7 Arbeidsfordeling 13 Arbeidsplan... 14 Tillitsvalgte...

Detaljer

Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv

Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv Arkivnøkkel for Norsk døvemuseums historiske arkiv A B C D E F Organisasjoner, institusjoner og foreninger Klipparkiv (NB! Underklasse B2: Digitalt arkivmateriale) Personarkiv (organisert alfabetisk etter

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, 1881-1984...10 B - KOPIBØKER, 1884-1963...11 Ba - KOPIBØKER - GENERELT, 1885-1963...11 Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, 1884-1937...25 Bc -

Detaljer

Hardanger fra Geilo til Bergen

Hardanger fra Geilo til Bergen urforslag fra NAF atur kultur arkitektur Hardager fra Geilo til Berge Fra Geilo over vidda til Hardager, Voss og Berge. tgagspuktet for turforslaget er Geilo, og ture går gjeom Hardager, som for mage er

Detaljer

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng

TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN. Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng TRØNDELAGSBIBLIOGRAFIEN Oversikt over nyere litteratur som tematisk behandler Trøndelag i en historisk sammenheng Redigert og kommentert av Harald A. Nissen Utgitt av Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommuner

Detaljer

Menighetsblad for Båtsfjord

Menighetsblad for Båtsfjord Menighetsblad for Båtsfjord Nr. 1 - Våren 2010 - Årgang 36 Les mer om Slekters gang... 2 Påskehilsen fra biskopen... 3-4 «Gud gir - vi deler»... 4 «Stilling ledig»... 4 Jippi-sangerne... 5 Småplukk...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no

Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no Årsmelding og rekneskap 2005 Ivar Aasen-tunet Dei Nynorske Festspela www.aasentunet.no 0 Innhald 1. 2005: Gjennombrotet 2 2. Prioriteringar 3 2.1 Mål 3 2.2 Strategi 3 2.3 Viktige uløyste oppgåver 3 3.

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3.

Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011. Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 3. 45. årgang. Nr. 3. September 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Jubileumsgudstjeneste 17. juli 2011 Foto: Odd Oskarsen Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks

Detaljer

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203)

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1 Skifte etter mora Kristine Pedersd. Tang. 1907 Innkalling til Skifteretten. O1. L2 Gratulasjonstelegram til bryllupet

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

FORORD. Uten en finansiell støtte fra Norsk kulturråd hadde ikke prosjektet vært mulig, og vi vil rette en takk til dem for pengene.

FORORD. Uten en finansiell støtte fra Norsk kulturråd hadde ikke prosjektet vært mulig, og vi vil rette en takk til dem for pengene. 1. Måsøy Museum FORORD Fra asken til Internett var tittelen på det store fotobevaringsprosjektet som Finnmark fylkeskommune, museene og historielagene gjennomførte. Gjennom prosjektet har vi sikret en

Detaljer

NR. 1 Juni 2009. Riksantikvaren freder 12 kulturminner

NR. 1 Juni 2009. Riksantikvaren freder 12 kulturminner NR. 1 Juni 2009 NYHETSBREV OM LOKAL AGENDA 21 - UTGITT AV RIKSANTIKVAREN Riksantikvaren freder 12 kulturminner Sjeldne gode eksempler Foto: Riksantikvarens arkiv - Jeg pleier å si at en fredning ikke er

Detaljer

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag.

Her er en del bilder med tekster som er sent inn til. Ringerikes Blad. Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. Her er en del bilder med tekster som er sent inn til Ringerikes Blad Det meste er innsendt av Nakkerud og Tyristrand historielag. den 20. november 2002. FRA GAMLE DAGER FEGRIBAKKEN; Hvem har opplysninger

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 4/2013 37. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 4/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 4/2013 37. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11

Innhold. Kjære leser... 2. Oppstarten og årene på «andresida»... 4. Gjenoppbygging og utvikling... 7. Styre og eiere... 11 Innhold Kjære leser................................... 2 Oppstarten og årene på «andresida».......... 4 Gjenoppbygging og utvikling................. 7 Styre og eiere................................. 11

Detaljer

Arkheion. Digital kommunikasjon med innbyggerne 2#2013 DOKUMENTASJONSUTFORDRINGER

Arkheion. Digital kommunikasjon med innbyggerne 2#2013 DOKUMENTASJONSUTFORDRINGER 2#2013 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS VESTFOLDARKIVET FOLLOARKIVET FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AAKS IKAVA IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV FYLKESARKIVET

Detaljer