Teknisk informasjon. CAN-bus. CAN-bus-historien. Hva betyr egentlig CAN: CAN står for Controller Area Network

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk informasjon. CAN-bus. CAN-bus-historien. Hva betyr egentlig CAN: CAN står for Controller Area Network"

Transkript

1 1 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 27. november CAN-bus CAN-bus-historien 1983 Begynnelsen på CAN-utviklingen Begynnelsen på samarbeidet med Intel for å utvikle brikker Den første CAN-serietypen fra Intel står til rådighet. Mercedes-Benz begynner med CAN-utvikling for kjøretøysområdet CAN tas for første gang i bruk i et seriekjøretøy (Sklassen) Det innføres en internasjonal standard for CAN (ISO11898) CAN tas for første gang i bruk i kupeen (Cklassen) CANs inntog i småbiler (Opel Corsa) i drivlinjen og karosseriområdet. Hva betyr egentlig CAN: CAN står for Controller Area Network Fordeler med CAN-bus: - Utveksling av data i alle retninger mellom flere styreenheter. - Flerbruk av sensorsignaler mulig. - Svært rask dataoverføring. - Lave feilkvoter på grunn av mange kontroller i dataprotokollen. - Ved utvidelser er det som regel bare nødvendig med programvareendringer. - CAN er standardisert i hele verden, dvs. at utveksling av data mellom styreenheter fra forskjellige produsenter er mulig.

2 2 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 27. november Hva er en CAN-bus? Man kan forestille seg en CAN-bus som en rutebuss. På samme måte som en rutebuss transporterer mange mennesker, transporterer en CAN-bus mange informasjoner (figur 1). Figur 1 Uten CAN-bus må alle informasjoner ledes via mange ledninger til styreenhetene. Det betyr at det må finnes én ledning for hver enkelt informasjon. Med CAN-bus er antallet ledninger kraftig redusert. Samtlige informasjoner utveksles via maksimum to ledninger mellom styreenhetene. Databussystemets oppbygning: (Figur 2) Aksessnode: I den er mikrokontrolleren, CAN-kontrolleren og (styreenheten) bus-driveren plassert. Figur 2 Mikrokontroller: Har ansvaret for styringen av CAN-kontrolleren og behandler sende- og mottaksdata. CAN-kontroller: Har ansvaret for sende- og mottaksdriften. Bus-driver: Henholdsvis sender og mottar bussnivået. Bus-ledning: Det er en totrådsledning (for begge signaler, CAN-høy og CAN-lav). For å redusere elektromagnetiske forstyrrelser er ledningene tvunnet. Bus-avslutning: Avslutningsmotstander på 120 Ω forhindrer,,ekko ved endene av ledningen og hindrer dermed signalforfalskning.

3 3 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 27. november Hvordan virker en CAN-bus? Prinsippet for dataoverføringen kan man forestille seg som følger: Dataoverføringen med CAN-bus fungerer omtrent som en telefonkonferanse. En deltaker (styreenhet) snakker informasjonene (dataene) sine inn i ledningsnettet, mens de andre deltakerne kan høre disse informasjonene. Noen deltakere synes de er interessante og bruker dem. Andre ganske enkelt ignorerer dem. Eksempel: En bil setter seg i bevegelse uten at førerdøra er riktig lukket. For at føreren nå skal kunne advares, trenger f.eks. Check- Control-modulen to opplysninger. - Bilen beveger seg. - Førerdøra er åpen. Informasjonene fanges opp/skapes av henholdsvis dørkontaktsensoren og hjulturtallssensoren og forvandles til elektriske signaler. Disse igjen forvandles av de respektive styreenhetene til digitale informasjoner og sendes så som binærkode gjennom dataledningen til de avleses av mottakeren. I tilfellet med hjulrotasjonssignalet er det også andre styreenheter som trenger det, f.eks. ABS-styreenheten, eller også på noen biler som er utstyrt med aktivt understell. Avhengig av hastigheten kan der nemlig avstanden til kjørebanen forandres for å optimere hvordan bilen ligger på veien. Slik går alle informasjoner via CAN-bus og kan analyseres av enhver deltaker. CAN-bus-systemet er utformet som et multi-master-system, dvs. at alle aksessnoder (styreenheter) er likestilt. De er i like stor grad ansvarlig for bus-aksess, feilhåndtering og avbruddskontroll. Hver aksessnode har den egenskapen at den selvstendig og uten hjelp fra en annen aksessnode har tilgang til den felles dataledningen. Hvis en aksessnode skulle svikte, svikter ikke det totale systemet av den grunn.

4 4 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 27. november I multi-master-systemet skjer bus-aksessen ukontrollert, dvs. at så snart dataledningen er ledig, har flere aksessnoder tilgang til den. Men hvis alle informasjoner ble sendt gjennom ledningen samtidig, ville det bli fullstendig kaos. Det kunne bli datakrasj. Altså må noen sørge for orden i systemet. Derfor finnes det i CAN-bus også et klart hierarki som styrer hvem som får sende først og hvem som må vente. Ved programmeringen av aksessnodene fastsettes rekkefølgen for hvor viktige de enkelte dataene skal være. Dermed vil en melding med høyere prioritet slippe igjennom før en melding med lavere prioritet. Når en aksessnode med høy prioritet sender, kopler alle andre aksessnoder automatisk over på mottak. Eksempel: En melding som kommer fra en sikkerhetsteknisk styreenhet som f.eks. ABS-styreenheten, vil alltid ha en høyere prioritet enn en melding fra en girstyreenhet. Funksjonsmåte (bus-logikk) Når det gjelder CAN, skiller man mellom dominante og recessive bus-nivåer. Det recessive nivået har verdien 1 og det dominante verdien 0. Hvis nå flere styreenheter sender dominante og recessive bus-nivåer samtidig, får styreenheten med det dominante nivået sende sin melding først. I eksempelet nedenfor (figur 3) tydeliggjøres enda en gang bus-aksessen. Her vil nå tre aksessnoder overføre sin informasjon via CAN-bussen. Under arbitreringen vil styreenheten S1 avbryte sendeforsøket ved punkt A, siden dens recessive bus-nivå overskrives av de andre styreenhetene S2 og S3, på grunn av dominante bus-nivåer. Av samme grunn avbryter styreenhet S2 sendeforsøket ved punkt B. Dermed kommer styreenhet S3 igjennom og kan overføre sin informasjon.

5 5 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 27. november Figur 3 Dataprotokollens oppbygning og funksjon: Dataoverføringen skjer via en dataprotokoll (figur 4) med svært korte mellomrom. Protokollen består av en mengde bits som er ordnet etter hverandre. Antallet bits er avhengig av størrelsen på datafeltet. En bit er den minste informasjonsenheten, åtte bits tilsvarer en byte = en streng. Denne strengen er digital og kan bare ha verdien 0 eller 1. Figur 4 Startfeltet (start of frame) Markerer begynnelsen på en streng og synkroniserer alle stasjoner. Statusfeltet (arbitration field) Består av en streng-identfiserer (11 bits) og en kontrollbit. Under overføringen av dette feltet kontrollerer senderen for hver bit om den fortsatt er berettiget til å sende, eller om en annen stasjon med høyere prioritet sender. Her finner den såkalte arbitreringen sted, dvs. det fastsettes hvilket styresignal som har førsterett ved sendingen. Kontrollbiten avgjør om det dreier seg om en sendt streng eller et svar fra mottakende styreenhet.

6 6 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 27. november Kontrollfeltet (control field) Inneholder koden for antall databytes som kan følge i datafeltet. Datafeltet (data field) I datafeltet overføres informasjonen for de andre stasjonene, altså informasjonen om bryterstillinger, sensorsignaler osv. Omfanget av informasjonene kan utgjøre mellom 0 og 8 bytes (8 bits = 1 byte). Sikringsfeltet (CRC field) Tjener til å oppdage overføringsfeil. Kvitteringsfeltet (Ack field) I kvitteringsfeltet signaliserer mottakerne til senderen at de har mottatt den sendte strengen feilfritt. Men hvis det oppdages en feil, får senderen omgående beskjed om det. Denne gjentar så overføringen sin. Sluttfeltet (end of frame) Med dette feltet slutter informasjonsstrengen. Også her kan det meldes om feil som fører til at strengen sendes på nytt. Signalkarakteristikk: På CAN-bus finnes det to signaler: CAN-H (high = høy) og CAN-L (low = lav). De to signalene er speilvendte i forhold til hverandre (figur 5). Figur 5

7 7 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 27. november CAN-bus-diagnose: Mulige feil på CAN-bus: Feilsøking: - Brudd på ledningene. - Kortslutning til gods. - Kortslutning til batteri. - Kortslutning CAN-high / CAN-low. - For lav batteri-/forsyningsspenning. - Manglende avslutningsmotstand. - Støyspenninger på grunn av f.eks. en defekt tennspole som kan føre til uplausible signaler. - Kontroller om systemet fungerer. - Les ut feilkode. - Les måleverdiblokken. - Ta opp signal med oscilloskop. - Kontroller nivåspenningen. - Mål motstanden i ledningene. - Mål motstanden i avslutningsmotstandene. Når et feilbilde fremkommer, må de enkelte styreenhetene kobles av CAN-bus etter hverandre. Dermed kan det fastslås hvilken styreenhet som har forårsaket kortslutning eller brudd. Hvis feilen fortsatt er der etter at samtlige styreenheter er tatt av, er det ledningen som er skadet.

8 8 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 27. november Sammenlikning riktig bilde feil bilde på oscilloskopet: Riktig bilde: Begge signaler CAN-H og CAN-L er til stede. Feil bilde: Bare ett signal er synlig.

9 9 Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt 27. november CAN-bus-typer i personbil: I dag er det to CAN-bus-typer som brukes i moderne biler. High-speed-bus (ISO 11898) SAE CAN Class C Overføringsrate 125 kbit/s - 1Mbit/s Overføringen av en dataprotokoll varer ca. 0,3 millisekund Bus-lengde opptil 40 meter ved 1 Mbit/s Senderutgangsstrøm > 25 ma Kortslutningsfast Lavt strømforbruk Opptil 30 noder På grunn av sin høye overføringshastighet (sanntidskritisk informasjonsoverføring i løpet av millisekunder) brukes denne bus-typen i drivlinjen, der styreenheter til motor, gir, understell og bremser er koplet i nett. Low-speed-bus (ISO ) SAE CAN Class B Overføringshastighet 10 kbit/s 125 kbit/s Overføringen av en dataprotokoll varer ca. 1 millisekund Maks. bus-lengde er avhengig av overføringsraten Senderutgangsstrøm < 1 ma Kortslutningsfast Lavt strømforbruk Opptil 32 noder Denne bus-typen brukes i kupeen der komponentene til karosseri- og komfortelektronikken er koplet i nett.

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Internettfrakt. Ketil Danielsen ketil.danielsen@himolde.no August 23, 2004

Internettfrakt. Ketil Danielsen ketil.danielsen@himolde.no August 23, 2004 Internettfrakt Ketil Danielsen ketil.danielsen@himolde.no August 23, 2004 Maskiner har behov for å utveksle digital informasjon (bilde, tekst, dokument, database, banktransaksjon, video, lyd). Informasjonsmengden

Detaljer

Grunnkurs samband Deltakerhefte

Grunnkurs samband Deltakerhefte Grunnkurs samband Deltakerhefte 2 Innholdet i dette heftet er hentet fra sambandsheftet fra 2009 som er utarbeidet av ressursgruppe samband. Illustrasjoner: Gunnar Sten Johnsen, Helge Dommarsnes Foto:

Detaljer

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D

Eksamen DAT 103. Oppgave 2. Kandidatnr.: 145 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Eksamen DAT 103 Kandidatnr.: 145 Oppgave 1 1) B 2) B 3) A 4) A 5) D 6) C 7) B 8) A 9) A 10) D Oppgave 2 a) Et OS er den administrerende softwaren i en datamaskin. Den bygger på prinsippene om filhåndtering,

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning

System 1200 nyhetsbrev Nr. 52 RTK-nettverk En innledning RTK-NETTVERK FRAMTIDENS LØSNING For ti år siden var det vanligst å bruke to GPSmottakere (en base og en rover) til RTK-måling. I tillegg måtte man ha med seg en mengde batterier og kabler, to radioer,

Detaljer

GIS integrert i mobile enheter. Av Magnus Norgren KF4

GIS integrert i mobile enheter. Av Magnus Norgren KF4 GIS integrert i mobile enheter Av Forord Kommer i denne oppgaven til å gi en utredning om hvordan GIS kan bli benyttet til mobile enheter. Her innbefatter hvilken løsninger vi i dag har da det gjelder

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015

Miniprosjekt. Gruppe 3 2EA 20.03.2015 2015 Miniprosjekt Gruppe 3 2EA 20.03.2015 1 Innhold 2 Forord [HBR]... 1 3 Sammendrag [HBR]... 2 4 Prosjektoppgave [HBR]... 3 4.1 Kommunikasjonsoversikt [GMS]... 3 5 Forklaringer [NY]... 4 6 Informasjon

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer.

BRUKSANVISNING. Lad din MOVER i minimum 8 timer eller til det røde lyset på enheten slukkes. Enheter tar ikke skade hvis den lades mer. BRUKSANVISNING Takk for at du valgte MOVER GPS/GSM sporingssystem. Dette er et produkt som ved en kombinasjon av GPS og GSM hjelper deg å spore opp din MC, bil, båt, maskiner, unger, husdyr, eldre og hva

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning

SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning SQUARE Systemspill for online spill på hest Brukerveiledning Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 4 HOVEDSIDEN... 5 VELG SPILLE OBJEKT... 6 SPILLETYPE... 6 SYSTEM... 6 BANE... 6 LØPSDATO...

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

1. Faktorer som påvirker talekvaliteten

1. Faktorer som påvirker talekvaliteten Olav Skundberg 2.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV376D IP-telefoni 1. Resymé: Lyd omdannes til en bitstrøm og tilbake til lyd igjen med en talekoder

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke

Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke Gruppe 7: Ninja Larsen Stian Brynildsen Prakit Ketthai Lars Ole Grottenberg Thorstein Brekke Innholdsfortegnelse Generelt om Wireless... 3 WiFi... 5 WiMax... 7 Bluetooth... 9 ZigBee... 12 Kilder... 14

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer