REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUK)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUK) 27.10. 2009"

Transkript

1 Kultur og fritid Barn og unges kommunestyre (BUK) BUK- representantene div. Deres ref. Vår ref. Saksb. Arkivkode Dato 09/ Else Bjørke 033/B33/ /27580 : REFERAT FRA MØTE I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE (BUK) Tid: tirsdag den 27. oktober kl Sted: rådhuset i Stange - kommunestyresalen Tilstede: Arstad skole: Anine Holter, Ole Ingar Sel, vara: Øyvind Bjøntegaard Breidablikk skole: Gard Fleming Sveum, Jens Engen Kristoffersen, Hannah Sundquist Wilhelmson, Hoberg skole: Victoria Gustavsen og Ane Nyløkken Helseth Solvin skole: Karoline Myhra, Sigrid Bjørgen, Kristina Olafsen Stange skole: Harald Fjågesund, Torbjørg Landheim Austlid, Fredrik Finstad Vold Stenby skole: Tonje Hestnes, Stein Åge Spitdalen, Tuva Elise Buer Lidsheim Tangen skole: Syver Simensen, Brage Hushagen, Vanja Haug Sørli Vallset skole: Elisabeth Brennodden Rosenlund, Håkon Myhr, Tonje Fjellet Kristiansen Åsbygda skole: Simen Hovde Nybakk, Anna Evensen, Ole Kristian Dyreng Ottestad Ungdomsskole: Gaute Nepstad, Markus Bakken, Truls Brohjem Romedal Ungdomsskole: Kari Søsveen Lie, Ole-Eskild Johansen, Hallgein Venholen Stange Ungdomsskole : Steinar Finnstun, Magnus Austad Steinerskolen på Hedemarken: Thea M. Tørrissen, Ingrid M.V. Jensen Jønsberg videregående skole: Anders H. Nysæther I tillegg møtte: BUK-sekretær Else Bjørke hele møtet. Til sak 23 møtte:plansjef Jørn A. Haugen, Vedlikeholdsleder på Eiendomsavdelinga Jan Erik Lillejordet og Kultursjef Terje Moshaug. Den første timen brukte vi på å bli bedre kjent. ALLE hadde ordet. Ungdommene fra Namibia, som jobber med ung medvirkning, og som skulle vært våre gjester under møtet kom ikke, fordi de ikke fikk visum i tide. Sakliste: BUK-sak 19/09 Godkjenning av innkalling og sakliske BUK-sak 20/09 Referatsaker BUK-sak 21/09 Hva vil dere gjøre i BUK? Forventninger og ideer BUK-sak 22/09 Møteplan for BUK skoleåret 2009/ 2010 BUK-sak 23/09 Spørretimen BUK-sak 24/09 Eventuelt Postadresse: E-post Telefon: Telefaks: Bankgiro: Stange kommune kommune.no Postboks 214, 2336 Stange Besøksadresse: Org.nr.: m.v.a Storgata 45, 2335 Stange

2 Referat BUK-sak 19/09 BUK-sak 20/09 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste ble godkjent. Referatsaker Referat fra AU- møte 14. oktober Kari refererte. BUK er på I`ts learning, faget BUK Else viste sida. Alle i BUK (unntatt Steinerskolen og Jønsberg), inkl. vararepresentanter og kontaktlærere for elevrådene har tilgang. Referat fra TV-aksjonen Anders refererte. Anders og Kari deltok på opptelling i banken i Stange, der de mottok kroner, som er sammenlignbart med tidligere år. Årets TV-aksjon gikk til CARE. For å lære opp spare- og lånegrupper. BUK-sak 21/09 Hva vil dere gjøre i BUK? Forventninger og ideer Oppsummering av gruppearbeid på fargerike lapper. Etter 1. runde valgte alle et tema de ville jobbe videre med, før disse ble lagt fram og alle kunne stemme på de to sakene/ temaene de synes var viktigst. Aktuelle temaer/ saker for BUK dette skoleåret i prioritert rekkefølge: 1. Idrettshall i Ottestad (21 stemmer) plassering og innhold. 2. Buss (15 stemmer) Høye busstakster, bedre skilting på bussholdeplassene og sure bussjåfører/ dårlig vedlikehold på bussene/ skrikende bremser. 3. FYSAK (13 stemmer) Mer fysisk aktivitet på skolen, sende brev til skolene/ kommunen og media. 4. Skolemiljø ( 8 stemmer) Fokus på mobbing 5. Mat ( 7 stemmer) gjelder mat på BUK-møtene 6. Trafikksikkerhet ( 6 stemmer) Prioritere utrygge skoleveger. 6. Skoleturer (6 stemmer) ønsker mer penger til skoleturer som avveksling/ belønning i skolehverdagen BUK-sak 22/09 Møteplan for BUK skoleåret 2009/ 2010 Uke dato møte 42 onsdag AU-møte 44 tirsdag BUK-møte 47 fredag AU-møte 50 mandag BUK-møte barneskolerepresentantene torsdag BUK- møte ungdomsskole- og v.g skoles repr. 7 tirsdag AU-møte 9 1. mars søknadsfrist BUK-midler (1. dag etter vinterferien) 11 onsdag BUK-møte fordele penger 15 fredag AU-møte 18 torsdag BUK-møte barneskolerepresentantene 19 mandag BUK- møte ungdomsskole- og v.g skoles repr. 2

3 BUK-sak 23/09 Spørretimen Det kom inn 33 spørsmål fra 10 skoler. Her kommer alle spørsmålene først, og så svarene fra hver enkelt ansvarlig i administrasjonen. Alle viser til nummeret på spørsmålet de svarer på. Her er spørsmålene fra Romedal USK. 1. Hvorfor har vi ikke noe tilbud om leksehjelp? 2. Hvorfor er det bare videregående som får egne PC`er? 3. Når skal skolen pusses opp? Hva skjer når? 4. Hvorfor er det ikke store nok busser? Her er Steinerskolens spørsmål til spørretimen: 5. Hvorfor stenger biblioteket tidligst på fredager og lørdager, når det faktisk er da folk har TID til å gå dit? 6. Hvorfor koster det så utrolig mye å ta buss i Hedmark? For en 16-åring koster det 52 kroner å ta bussen fram og tilbake fra Ottestad og til byen. Bussjåførene har forresten ikke rett til å bli sinte fordi du ikke har mindre enn en hundrelapp, bare fordi de synes det er så tungvint å veksle. mange er også REDDE for å gå på bussen fordi de har opplevd å bli skjelt ut! OK! hvis de har en dårlig dag, IKKE LA DET GÅ UTOVER OSS!!! Btw, de kjører som noen svin og tar sjelden hensyn til at de fins folk som bli syke av å kjøre buss. 7. Hvorfor bli Steinerskoleelever sett på som annerledes bare fordi vi legger vekt på litt andre fag? Elever fra vår skole har ofte opplevd åpen fiendskap fra elever som går på andre skoler. Og hvorfor blir ikke Steinerskolen like mye prioritert som andre skoler? Mener myndighetene at det ikke er like viktig at VI skal få beskjed når noe foregår som angår oss like mye som offentlig skole? Vi blir ofte ignorert når vi henvender oss til noen, og vi lurer på HVORFOR!!!!!!?????!!!!!!! Spørsmål til spørretimen i BUK fra Elevrådet ved Stange skole 8. Skal gymsalen ved Stange skole pusses opp? Hvis ja, hva skal gjøres og når skal det gjøres? 9. BUK har gitt penger til elevrådet ved Stange skole til fuglereirhuske og ballvegg blant annet. Dette ønsker vi skal bli montert opp. Når skal uteområdet ved skolen vår være klart? 10. Kan det bli en Drømmeuke for barneskole-elever Stange i ferieuker? Slik som Drømmeuka for ungdomskoleelevene i høstferien. Elevrådet v/vallset skole har følgende spørsmål til spørretimen: 11. Det gjelder trafikksikkerhet: Skjer det noe i forhold til gang- og sykkelvei langs RV 24 fra Egerom/Vallset kirke og østover til Gata? Hei! Her er spørsmålene fra elevrådet ved Tangen skole :) til BUK: 12. Hvem har ansvaret for oppussing og vedlikehold av halmhuset? 13. Hvor mye penger kan vi få til nye ting ute? 14. Hvem kan vi spørre om ting vi vil ha? Fra elevrådet og BUK-representantene ved Breidablikk skole 15. Hvorfor støtter ikke, og bidrar ikke kommunen vanning av skøyte- og hockeybane på skolen om vinteren når kommunen påstår å satse så sterkt på fysisk aktivitet? 3

4 16. Ryktene sier at Stange skole har fått smartboard av kommunen. Stemmer dette? I så fall, hvorfor gjøres det forskjell på skolene? 17. Flere bussholdeplasser på Ilseng er uten skilt, og det gjør at mange er usikre på om bussene stopper der eller ikke. Hvorfor? -og har dere planer om å gjøre noe med det? 18. Hvorfor har ikke elever som går på barneskolen valgfag? Tror dere det blir en forandring på det i framtiden? Spørsmål til spørretimen fraelevrådet ved Stenby skole. 19. Vil det bli lagt til rette for bygging av bolighus ved eller i nærheten av den nye skolen på Espa? 20. Vil det bli gang- og sykkelvei til skolen? 21. Vil det bli gatelys langs veien til skolen? Her kommer spm fra Arstad skole til spørretimen. 22. Er det mulighet for gratis skolefrukt? 23. Hva skjer med Gubberudvegen? Den er ingen trygg skolevei for oss. 24. Må vi ha så mye bygging over alt i Ottestad? 25. Har dere planer om å asfaltere Emil Nordbysveg? 26. Kan vi få fortau fra Faglivegen til Hias. Her er spørsmålene fra elevrådet ved Stange ungdomsskole 27. Asfalten på skoleplassen vår er veldig dårlig. Vi har sendt brev til kommunen om dette før, men aldri fått noe svar. Er det noen mulighet for at vi får ny asfalt på skoleplassen? 28. For to år siden ble det bevilget penger til at vi skulle gå nytt ventilasjonsanlegg, men vi har fortsatt ikke fått noe nytt ventilasjonsanlegg. Hvor har det blitt av disse pengene? 29. På barneskolen og ungdomsskolen her på Stange er det ca. 550 elever til sammen. Vi har kun èn gymsal med to garderober på deling, noe som til tider kan skape problemer og kaos. Ofte må en eller flere klasser ha utegym på vinterstid, noe som ikke alltid er like gunstig. Når pengene til opprustning av ungdomsskolene kommer, er det da en mulighet for at Stange kan få ny og egen gymsal? Her kommer Ottestad Ungdomsskoles spørsmål til spørretimen. 30. Hva skal den nye idrettshallen inneholde? 31. Når er fortauet ved Basterudvegen/Linjevegen planlagt ferdig/ når blir det ferdig? 32. Kan kommunen ta ansvar for at hockeybaner i Ottestad blir vannet og ferdiggjort?(det er tidligere privatpersoner som har gjort dette, men de orker stort sett ikke lenger.) 33. Er det muligheter for et innendørs skateanlegg i Ottestad, eventuelt å legge det inn i planen for ny idrettshall? 4

5 Svar fra Eiendomsavdelingen v/ Jan Erik Lillejordet 3. Vi skal skifte alle vinduer nå i vinter. Arbeidet starter i desember. Garderober skal pusses opp, ferdige til våren Bassenget er tømt for vann, repareres males og fylles opp igjen, skal kunne brukes igjen i januar. Videre er det tenkt en reabilitering/oppussing av hele skolen innvendig. Det skal jobbes med et forprosjekt for planløsninger og kostnader. Dette legges da inn i en plan for videre politisk behandling, penger må bevilges før noe kan settes i gang. Skjer ikke noe i 2010, men start i , bør være realistisk. 8. Planer og penger er klarert. Anbud skal innhentes nå, vi forventer en byggestart for oppussing gymsalen i april mai Hallen og inngangsparti vil starte noe før. Vinduer skal også skiftes. Gymsal og garderober må brukes det meste av vårsemesteret. Garderober skal rehabiliteres, og det skal bygges egne lærergarderober og HC toalett. Nytt ventilasjonsanlegg. Kulturskolen skal inn i den østre delen av bygget der SFO har vært. (Kjeller + 1 etg.) All oppussing skal være klart til skolestart høsten Uteområdet klart våren / sommeren Halmhuset er bygd av spesielle midler som skolen fikk. FAU og lærere sto på for å få huset i stand til Naturskolebruk. Tiltaket har vært bra og godt mottatt på skolen. Vi har ikke lagt ned mye midler i vedlikehold, men vi forstår at vedlikehold melder seg etter som alderen trenger på. Skolen har ikke slike midler, og vi ser at noe penger til vedlikehold må dekkes av vårt vedlikeholdsbudsjett. 27. Asfalt er foreløpig ikke med i noen plan. Det skal gjennomføres et forprosjekt for oppussing og kostnader i Det asfalterte området blir med her. Blir utført når penger bevilges. 28. Penger til ventilasjon ligger klare til bruk i Vi har et balansert anlegg i dag som vi kan øke hastigheten på. Det gamle anlegget er ikke så dårlig, så det er mulig med mindre midler til utbedring. Det ligger imidlertid 5 mill i budsjett for rehabilitering av anlegget. 29. Dersom pengene til ventilasjon kan flyttes, (5 mill er en god start) så ser vi behovet for en egen gymsal med garderober som et stort behov for skolen. Da får skolen sin egen storstue / flerbrukssal med scene og rom for utstyr til gymbruk. Bygget er tenkt plassert i området hvor leskuret ble revet. Dette vil selvsagt koste mye, men et forprosjekt / planlegging og finansering må utarbeides og politisk beslutning tas. Svar på elevenes spørsmål fra Kultursjef Terje Moshaug 5. For noen år siden måtte vi skjære ned på alle budsjett i kommunen, slik også på kultur og fritid. Biblioteket mistet da en halv stilling, og ettersom det alltid må være to på vakt, gikk dette ut over åpningstida. Spørsmålet ble bare hvor en skulle ta nedskjæringen. Etter å ha undersøkt når det kunne passe best, viste det seg at det var færrest besøkende på fredag ettermiddag. Derfor ble det besluttet å stenge da. På lørdag har vi samme åpningstid som tidligere. 5

6 Det har også i noen bibliotek i Norge vært drøftet om det kunne være aktuelt å ha åpning på søndag. Også vi i Stange har drøftet dette, men da også det naturligvis er et spørsmål om ressurser, mao. penger, har søndagsåpning ikke blitt aktuelt. 10. Vi fikk midler til årets "drømmeuke" da kommunestyret bestemte at vi kunne bruke kr til formålet, og at det var ungdomsskoleelever som skulle få tilbudet. Pengene kom forresten fra fjorårets overskudd, og selve forslaget kom fra folkehelseplanen, som er vedtatt i år. På kultur og fritid har vi besluttet å spille inn et ønske om å videreføre ordningen neste år innenfor ordinært budsjett, men det vil kreve at vi får økt budsjettet vårt. Det har aldri vært aktuelt å ha samme tilbud til barneskoleelever. 15. Det har vært gitt støtte til vanning av skøytebaner ved skolene i Stange tidligere, og det kommer til å bli ordnet med dette også i framtida, selv om det ikke ble gjort i fjor. Det er foreslått tidligere i år i et notat fra virksomhetsleder Trond Nilsen ved virksomheten "kommunalteknikk" at de skal bidra praktisk og dekke kostnadene. Men dette krever at foreldrene må stå for arbeidet. Problemet med saker som disse er at noen foreldre har sett til Hamar og ønsket samme opplegg her, men det er ikke mulig. Foreldrene må altså trå til. 30. Den nye idrettshallen er ennå ikke lagt inn i budsjettet og derfor heller ikke detaljplanlagt. Når investeringen er på plass, må en begynne arbeidet med detaljene. 32. Det er flere slike baner i Ottestad, jeg vet at det bla. har vært vannet og driftet baner ved Hoberg skole, men også i regi av velforeninger. Kommunen kan nok bidra i forhold til dekning av vannavgift med skolene (se svar på spm 15) og gi støtte til dekning av kostnadene der frivillige lag og foreninger står bak. Men med dagens bemanning er det ikke aktuelt å drifte slike anlegg rent kommunalt. 33. Se svar på spm 30. Ut over dette kan det kun svares at ja, det er klart at det er mulig. Men det vil jo måtte innebære en betydelig større byggekostnad, og derfor er det kanskje ikke så veldig sannsynlig at en får det til. SVAR til spørretimen i BUK fra Plansjef Jørn A. Haugen 11. Langs riksveger (som rv24) er det Statens vegvesen og Hedmark fylkeskommune som har ansvaret for trafikksikkerhet og gang- og sykkelveger. Stange kommune har en anledning hvert 4. år til å foreslå tiltak i kommunen for de neste 4 årene. Det er mange strekninger langs riksveg som det er ønske om gang- og sykkelveg. Strekningen Egerom Gata er av Stange kommune prioritert som strekning nr. 3 etter rv24 på strekningen Stangebyen Starhellinga og rv222 på strekningen Stangebyen Solheimkrysset. Men også disse kommer etter rv222 fra Stangebyen til Ottestad kirke som blir påbegynt i år og er ferdig om 2 år (det skal også legges en stor vannledning i den samme traseen). Det tar nok derfor dessverre flere år før det blir penger til strekningen i Vallset. 19. Ja, det vil bli planlagt for boligbygging i tilknytning til ny skole- og barnehage på Hestnes/Kjelsberg. Det er en del ting som gjenstår før jeg kan svare dere helt sikkert, 6

7 bl.a. er det ikke helt klart hvordan det blir med vann- og kloakk til nye hus. Vi håper vi skal klare å løse det. 20. Så langt er vi ikke kommet enda at jeg kan svare dere sikkert. Det blir i alle fall tatt med i vurderingen i den planleggingen som vi for tiden holder på med. Når det evt. blir bygget kan jeg ikke si nå. Det må konkurrere om pengene på linje med andre gode prosjekter andre steder i kommunen. 21. Dette er det også for tidlig å kunne svare på på samme måte som spørsmål Det er riktig at Gubberudvegen ikke er en trygg skoleveg. Derfor er det også bestemt at skoleelever får gratis skoleskyss selv om de har kortere skoleveg enn det reglene tilsier for å få slik skyss. Dette gjelder for klasse hele året. Statens vegvesen/hedmark fylkeskommune har foreslått å bruke 2 mill kr til trafikksikkerhetstiltak på Gubberudvegen i 2011 altså om 2 år. For bare noen dager siden ble det lagt 3 fartshumper på den farligste strekningen for å få ned farten på bilene. 24. Ottestad er et veldig populært sted å bo og det er det nok mange gode grunner til. Hver og en som bor der kan jo ha sitt eget svar på det. Vi vet at det er mange som ønsker å flytte dit og slik har det vært i ca 50 år. Dette er for øvrig et veldig omfattende spørsmål som ikke kan besvares kort og enkelt. Et eksempel som jeg kan beskrive for dere er følgende: For år siden var det veldig mange som bygde seg hus i Ottestad. Noen var oppvokst på stedet, og veldig mange flyttet dit fra andre deler av Hedmark eller ellers i landet. Kanskje det var besteforeldrene dine? Nå er mange av disse menneskene blitt år gamle, og mange ønsker seg et annet hus eller leilighet som ikke har hage eller er så stort og tungt å stelle. Derfor er det bygd mange slike leiligheter i de senere årene i Ottestad. Samtidig er jo da disse store husene med hager blitt ledige for yngre barnefamilier og det gir mulighet for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Butikker bygges for vi for at det skal være mulig å handle i nabolaget uten å måtte reise til Hamar eller andre steder. Kortreist er best! 26. Ja, vi arbeider nå med plan for bygging av gang- og sykkelveg langs Sandvikavegen fra Kavlebruvegen til HIAS. Vi håper at vi kan bygge denne delen til neste år. Svar fra Kommunalteknikk fra Trond A. Nilsen, Virksomhetsleder 25. Vann- og avløpsledningene som ligger under vegen må skiftes først. Det vil derfor ta noen år før kommunen kan legge asfalt på vegen. 31. Fortauet skal være helt ferdig med asfalt til 1.juni neste år. Til jul i år er det klart til bruk, men da med grusdekke i første omgang. Svar fra skolefaglig rådgiver Aslaug Grimsmo: 7

8 1. Det er ikke bevilget midler for leksehjelp i ungdomsskolen, slik det nå blir for klassinger Men jeg synes dere skal ta det opp med rektor, det kan hende skolen selv kan legge til rette for det. 2. Dette er noe som er bestemt fra statlig hold. Innkjøp og drift av pcer til elevene koster veldig mye penger og behov for bruk av pc er større i videregående enn på ungdomsskolen. Men er helt enig i at det hadde vært veldig fint med egne pcer til alle elever også i ungdomsskolen. 7. Jeg synes det er leit å høre at dere som går på Steinerskolen opplever dette. I Stange kommune har vi mangfold som en av verdiene våre. Det dere sier er ikke i tråd med denne verdien. Det som viser seg er jo at dere ofte skårer veldig bra på nasjonale prøver, det er vel et bevis på at dere går på en god skole. 9. Dette synes jeg dere skal ta opp med rektor og FAU. Dugnadsinnsats fra foreldrene en effektiv måte fortgang i sakene. 13. Dette må dere ta opp med rektor 14. Rektor, FAU, søke BUK om midler 16. Innkjøp av smartboard er en prioritering som rektor/ledelsen ved skolen tar. 18. Godt spørsmål. Det er ikke godt å si om det kommer valgfag i barneskolen. Dette er ikke noe som vi som kommune kan bestemme. Vi må forhold oss til det som er bestemt sentralt.. Mange lærere og elever ønsker mer praktiske fag i skolen. 22. Muligheten er der, men gratis skolefrukt vil koste penger, og da vil det være opp til politikerne i Stange om de ønsker å bruke penger på det mer enn andre viktige ting i skolen. Vi mangler svar fra Hedmark trafikk på spørsmål 4, 6 og 17, svar på disse spørsmålene vil komme senere. BUK-sak 24/09 Eventuelt Det var ingen saker til eventuelt. Møtet ble hevet kl Gaute Nepstad leder i BUK Else Bjørke sekretær for BUK Kopi til: ordfører, varaordfører, rådmann, rektorer, elevrådskontakter på skolene, HA, Stangeavisa. 8

PROTOKOLL BARNAS KOMMUNESTYREMØTE I TROMSØ 25. APRIL 2012

PROTOKOLL BARNAS KOMMUNESTYREMØTE I TROMSØ 25. APRIL 2012 PROTOKOLL BARNAS KOMMUNESTYREMØTE I TROMSØ 25. APRIL 2012 Alle deltakerne på Barnas kommunestyremøte 2012 og fungerende ordfører Anni Skogman samlet i kommunestyresalen ved avslutningen av et vellykket

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

Feiringtinget 2012 Fløygir søndag 4. november kl 19.00

Feiringtinget 2012 Fløygir søndag 4. november kl 19.00 Til stede: ca 80 mennesker Feiringtinget 2012 Fløygir søndag 4. november kl 19.00 Elever fra mellomtrinnet ved Feiring skole framførte "Blime-dansen". Leif Melby ønsker velkommen til det 8. tinget: - Dette

Detaljer

Kjære Kommunestyrerepresentanter.

Kjære Kommunestyrerepresentanter. Kjære Kommunestyrerepresentanter. Sandøy vel og Sandøya FAU har samlet dere her i skolestua - for å vise dere skolen vår og for at dere skal føle på engasjementet blant oss som bor her ute. Det er ikke

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest

RØA VEL. Årsberetning og regnskap for 2004. VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning og regnskap for 2004 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE onsdag 27. april 2005 kl. 19.00 i Samfunnshus Vest Årsberetning 2004 Følg med på s hjemmesider: www.røa-vel.no Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post:

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no

Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Friskolenes Kontaktforum (FK) Leder 2013, Cathrine Nordlie, Steinerskoleforbundet, cathrine.nordlie@steinerskolen.no Referat fra møtet Udir FK 13. mars 2013. Kl. 9.30-12.30 Tilstede: Fra Udir: Magne H.

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Bæringen. Sommer for. enhver smak. Hovedfartsårene. God sommer! men også på varierte aktiviteter for store og små gjennom sommermånedene.

Bæringen. Sommer for. enhver smak. Hovedfartsårene. God sommer! men også på varierte aktiviteter for store og små gjennom sommermånedene. Bæringen BÆRINGEN torsdag 13. juni 2013 NYHETER OG REPO TEMA: Samferdsel i Bærum TORSdag 13. juni 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune nr. 6 Årgang 25 Sommer for Hovedfartsårene enhver

Detaljer

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil

SKOLESTART. Trygg i trafikken. Tips til unge syklister. 7000 skades på skolebussen. Halvparten dårlig sikret i bil ANNONSEINNSTIKK 13.08.08. UTGITT AV TRYGG TRAFIKK ANNONSEINNSTIKK 13. august 2008 utgitt av Trygg Trafikk Trygg i trafikken SKOLESTART Tips til unge syklister Side 12 og 13 7000 skades på skolebussen Side

Detaljer

Kommunestyremøte 19.03.2015.

Kommunestyremøte 19.03.2015. Kommunestyremøte 19.03.2015. 25, ingen forfall. Spørsmål om habilitet: Fremgaard: Stiller spørsmål om habilitet. Forundra etter å ha lest valdresen forrige uka. Vaktmesteren kaller arbeidsgruppa for bukken

Detaljer