Nyhetsbrev Februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev Februar 2014"

Transkript

1 Nyhetsbrev Februar 2014 UTVIKLINGSSAMTALER MED MEDLEMS- OG MÅLBEDRIFTENE Næringshagen ønsker å holde en god dialog med våre medlems- og målbedrifter. Og som en del av vårt arbeid med å fremme næringshageprogrammet til SIVA ønsker vi spesielt å gjennomføre såkalte utviklingssamtaler for å se om det er noen tiltak vi særlig bør jobbe med for å fremme bedriftenes utvikling og vekst. Vi planlegger derfor å gjennomføre samtaler med bedriftene i løpet av vinteren og våren for å få innspill på hva vi kan gjøre for dere for at dere bedre skal nå egne mål. Det kan være snakk om kompetansetiltak, bidrag til bedriftsutvikling, nettverksbygging, involvering i prosjekter osv. Vi håper dere vil sette av tid slik at vi får flest mulig innspill til hva er vi kan gjøre for bedriftene våre. Dere vil bli kontaktet direkte om kort tid for å avtale tid for en samtale. VIDEOKONFERANSEUTSTYR TIL DISPOSISJON Innovasjon Norge har gitt oss støtte til å kjøpe videokonferanseutstyr som er utplassert på møterommet i næringshagen. Utstyret inngår som en del av Innovasjon Norge-prosjektet «Pådriver for innovasjon og nyskapning». Det er tenk brukt til mer effektiv kommunikasjon mellom bedriftene og virkemiddelapparatet som f eks Innovasjon Norge, VRI, inkubatorer, næringshagenettverket og andre. Det vil også bli stilt til disposisjon for bedriftene for å ha møter med eget nettverk, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Bruken er gratis, men må koordineres/bestilles på forhånd siden det står oppmontert i møterommet vårt. Dette er bedre enn telefon og billigere enn fly. Et godt alternativ når man ikke er nødt til å reise for fysisk å møte partnerne sine. Det er bare å ta kontakt, så vil vi legge til rette for at dere kan bruke utstyret. KNH-KAFFE I FEBRUAR Månedens KNH-kaffe arrangeres torsdag 27. februar kl 1000 i næringshagen. Månedens gjest er Nina Greiner Iversen fra Kirkenes VGS som vil fortelle im IB-linjen som er omtalt i nyhetsbrevet. Alle medlemmer er velkommen til en times uformell informasjon og diskusjon. Vel møtt.

2 ONS I STAVANGER Tiden er inne for å planlegge deltakelse på årets ONS som går i Stavanger august. Vi ber alle medlemsbedrifter som har interesse av å delta direkte eller å bli profilert på vår stand om å kontakte oss så raskt som mulig for å gjøre en nærmere avtale. LEVERANDØRNETTVERK PETROLEUM Som vi alle vet er 23. konsesjonsrunde på vei, og i løpet av et års tid skal det tildeles lisenser for Barentshavet Sørøst. Dette betyr at det er grunnlag for ytterligere aktivitet på landsiden også i Øst-Finnmark. Som et ledd i å bidra til bedriftenes posisjonering for å kunne bli leverandører til denne industrien kommer vi i samarbeid med Pro Barents til å gjennomføre en rekke tiltak i tiden som kommer. Ett av tiltakene som settes i gang i løpet av kort tid er en forstudie for å se på muligheten til å etablere leverandørnettverk i Øst-Finnmark rettet inn mot petroleumsindustrien. Forstudien skal kartlegge aktuelle bedrifter som har interesse av å delta i et nettverk, kartlegge markedet, samt avklare rammene for utviklingen av et videre samarbeid. Nettverksprosjektet vil være interessant både for bedrifter som ønsker å forberede seg på det som skal skje i Øst-Finnmark, og for bedrifter som ønsker å komme inn i markedet i Vest-Finnmark (eller andre steder). Når forstudien er over vil prosjektet tas videre i 2 faser: - Et forprosjekt som skal konkretisere ambisjoner og samarbeidsområder, bygge nettverk mellom bedriftene, utvikle samarbeidet, avklare strategier og lage en forretningsplan. - Et hovedprosjekt som skal formalisere samarbeidet og bringe prosjektet (dvs samarbeidsstrukturene som etableres) over i en driftsfase som bedriftene selv tar ansvar for. Er dette noe som høres interessant ut for deg og din bedrift? Ta kontakt med undertegnede, så vil du få utfyllende informasjon og vi kan koble dere på prosjektet om dere finner det interessant. UTVIKLINGSPROSJEKT «PETROLEUMSREGION ØST- FINNMARK» Parallelt med nettverksprosjektet som i stor grad er et direkte bedriftsrettet prosjekt vil vi også kjøre et prosjekt som har et mer generelt perspektiv på samfunns- og næringsutvikling knyttet til petroleumsindustrien og utviklingen i Øst-Finnmark. Prosjektet "Petroleumsregionen Øst-Finnmark" tar sikte på å bringe næringslivet i Øst-Finnmark i forkant av en kommende utvikling på norsk sokkel i Barentshavet Sørøst. Drivverdige funn med påfølgende beslutning om feltutvikling på denne delen av norsk sokkel vil representere store utfordringer og muligheter for næringslivet i Øst-Finnmark. I tillegg kommer muligheter knyttet til feltutvikling på russisk sokkel og videre østover, samt mulighetene for funn som strekker seg over delelinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet. Det siste vil kunne bli gjenstand for felles utbygging med muligheter for ilandføring av gass i Øst-Finnmark. Oljeindustrien stiller store krav til sine leverandører, og oppdragene knyttet til feltutvikling og tilknyttet utvikling på

3 land er til dels meget omfattende. Samtidig er leverandørnæringen i Øst-Finnmark preget av relativt små og geografisk spredte bedrifter, men med en viss konsentrasjon i Sør-Varanger. Prosjektet drives frem av seniorrådgiver Rune Rautio i Akvaplan Niva med KNH som eier. Finansieringen av prosjektet er nå inne i en avgjørende fase. Det er grunn til å tro av endelig finansering vil være på plass i løpet av første kvartal, men oppstart av prosjektet senere denne våren. I tillegg til KNH-miljøet, vil ProBarents i Hammerfest som KNH nylig undertegnet en samarbeidsavtale med være sentral. KNHs rolle vil være flerdelt: daglig leder er involvert. Det er også prosjektleder Ellen B. Wickstrand som skal utarbeide prosjektets budskaps- og kommunikasjonsstrategi og plattform og dessuten gjennomføre denne. Prosjektet vil ha 11 delmål/aktiviteter 1. Beskrive oljeselskapenes behov gjennom en letefase, utbyggingsfase og driftsfase; 2. Beskrive erfaringer fra større petroleumsprosjekt i Norge, med variasjon m.h.t. utbyggings- og eksportløsning; 3. Vurdering av potensial for lokal aktivitet ved alternative utbyggingsløsninger i Øst-Finnmark; 4. Beskrive leverandørindustri og annen relevant leverandørnæring i Øst-Finnmark; størrelse, kompetanse, marked, oppdragshistorikk/mobilitet, økonomi, allianser og eventuelle utviklingsplaner/strategier 1; 5. SWOT/gapanalyse i forhold til oppdrag mot offshorenæringen på norsk sokkel og eventuelle internasjonale oppdrag; 6. Beskrive relevante prosesser for å styrke leverandørkapasiteten i regionen; 7. Beskrive samfunnsøkonomiske virkninger av og forutsetninger for lokal leverandørutvikling, basert på alternative modeller for feltutvikling og variasjon i leverandørorganisering; 8. Beskrive utfordringer og skissere mulige løsninger for utvikling av leverandørindustrien i Øst- Finnmark; 9. Kommunikasjonsstrategi 10. Oppstartsseminar og avsluttende workshop for det samlede prosjektet; 11. Handlingsplan. Studien vil kunne bidra til bedre samordning og organisering av leverandørindustrien i Øst- Finnmark, både lokalt og opp mot relevante samarbeidsaktører andre steder i fylket og i Norge for øvrig. Den vil også kunne fungere som et verktøy ved strategiske beslutningsprosesser på myndighetsnivå, samt inngå som en referanse i et arbeid med aktiv promotering av regionen som et gunstig område for etablering av petroleumsrelatert virksomhet. Medlemmenes engasjement er viktig for et levende og livskraftig KNH. Derfor spør vi: - Hvordan mener du og din bedrift prosjektet bør innrettes for å få et relevant utbytte?

4 - Kunne du tenke deg aktivt å bidra i prosjektet for eksempel i en ressursgruppe? Ta kontakt med Terje Meyer og si hva du mener! Epost: Tlf.: KIRKENESKONFERANSEN 2014 Kirkeneskonferansen 2014 er gjennomført med glans. En stor takk til alle de som har bidratt. Ingen nevnt ingen glemt. Men en spesiell takk til prosjektlederen, Arve Tannvik, som nok en gang har dratt arrangementet i havn med glans. Vi er svært fornøyde med årets konferanse, og neste års skal bli enda bedre. Vel blåst! Og for de som har interesse av det, så er det lagt ut bildeserier og presentasjoner på konferansens hjemmesider KIRKENES VGS GODKJENT SOM INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) SCHOOL Kirkenes VGS ble i desember 2013 godkjent som en International Baccalaureate (IB) World School. Dette innebærer at de fra høsten 2014 vil tilby et nytt løp, som tilsvarer Vg2 og Vg3 på Studiespesialiserende. Det er et internasjonalt løp hvor all undervisning er på engelsk og hvor en fokuserer både på det globale og lokale i alle fag. Målgruppen for utdanningen vil være både lokal ungdom og barn av utenlandske ansatte i lokale bedrifter som ønsker å gjennomføre utdanningen sin på engelsk Til høsten starter verdens nordligste IB-skole i Kirkenes. Elever fra hele Finnmark og resten av verden kan nå søke seg til studiet som er for motiverte elever som ønsker en annerledes utfordring. Pressemeldingen fra Kirkenes VGS ifm offentliggjøringen av tilbudet: -IB er ingen eliteskole, men for elever som søker etter noe annet enn den vanlige skolegangen på Studiespesialiserende, sier koordinator for IB-skolen i Kirkenes, Nina Greiner Iversen. I desember ble Kirkenes videregående skole godkjent som en IB World School. De omlag 3700 skolene som er godkjent verden over, er kjent for å gjøre elever godt forberedt til å ta fatt på høyere utdanning og ta for seg lokale så vel som globale utfordringer. -Det som tydeligst skiller IB DP fra Studiespesialiserende linje (ST), er at elevene har færre fag og får mer dybdekunnskap i hvert fag. I tillegg jobbes det mer på tvers av fagene slik at elevene får et bedre helhetsbilde enn det en gjør på ST, forklarer Greiner Iversen. I både næringsliv og utdanningsinstitusjoner er IB et kvalitetsstempel og det er godt kjent hva et IB-diplom innebærer av lærings- og erfaringsgrunnlag hos de uteksaminerte elevene.

5 -IB-elever utfordres til å ha et åpent sinn, til å tørre å ta sjanser, til å stille spørsmål ved og være kritisk til kunnskapen vi har. Vi er vant til å bli vurdert etter våre karakterer, men med et IB-diplom har du med deg en bakgrunn som sier mer enn en vanlig karakterutskrift forteller, mener Greiner Iversen. Elever som vil gå på IB DP må ha bestått VG1, og får generell eller spesiell studiekompetanse etter et toårsløp. Man blir ferdig med videregående skole til normert tid. Vi gratulerer Kirkenes VGS med statusen som IB-skole og ønsker lykke til. NYTT MEDLEMSTILBUD KNH tilbyr nå kommunikasjons- og medietreningskurs for sine medlemmer. Kursene kan kjøres enten som et bedriftsinternt kurs, eller som et åpent kurs hvor flere ulike virksomheter deltar. Kursets mål er å - sette deltagerne bedre i stand til å formidle et budskap - gi deltagerne teknikker og kunnskap om kommunikasjon for å bli en enda bedre formidler - bidra til at den enkelte i fortsettelsen bruker like mye tid i forkant på selve formidlingen av budskapet, som man bruker på å utvikle og forberede det faglige innholdet Barentssekretariatet er første medlem i KNH som har gjennomført kurset for alle ansatte. Se mer her: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set=a &type=1 Dersom din bedrift vil bli bedre på kommunikasjon, ta kontakt med prosjektleder Ellen B. Wickstrand Tlf.: NÆRINGSHAGEN, OGSÅ EN MØTEPLASS FOR KVINNER KNHs Kvinnenettverk avholdt sitt første møte i 2014 torsdag 30. januar. Politimester Ellen Katrine Hætta fortalte om sin vei for å bli toppleder, hvordan det er å arbeide i en mannsdominert etat og om sitt lederskap. Møtet samlet fullt hus; 22 påmeldte. Ta en titt her og du vil oppleve litt av «stemningen»: https://www.facebook.com/kirkenesnaeringshage/posts/ KNHS Kvinnenettverkets styringsgruppe ledes av Runa Labahå. Medlemmer er Nina Bordi Øvergaard og Anne Wikan. Fra administrasjonen: Ellen B. Wickstrand. Vil din bedrift på epostlisten til KNHs Kvinnenettverket? Ta kontakt med

6 Alle møter i KNHs Kvinnenettverket holdes i KNHs lokaler, dersom ikke annet er oppgitt. God, enkel arbeidslunch serveres kl Faglig møte begynner kl til (senest) kl Møtene er eksklusivt for KNHs medlemmer, de er gratis og åpne for både kvinner og menn. KNHs Kvinnenettverkets møteplan 2014: - Torsdag 20. februar på Næringshagen. Tema er Ungt Entreprenørskap - Tirsdag 17. juni på Rica Arctic Hotell. Tema er kvinnelig lederskap - Onsdag 29. oktober på næringshagen. Foredragsholder er Kate Johansen fra Mudenia Elektro - Uke 49, tidspunkt ikke bestemt. Bedriftsbesøk og juleavslutning hos Bioforsk Svanhovd KNH PÅ NETT Vi jobber med å ajourføre hjemmesiden knh.no slik at den innholdsmessig er oppdatert og yter medlemsbedriftene best mulig service. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av første kvartal PROSJEKT TREDRIVER KNH er i dialog med Treforum Finnmark gjennom deres representanter fra Fylkesmannen og FeFo om mulighetene for å gjennomføre et prosjekt hvis hensikt er økt bruk av tre og verdiskapning fra Finnmarks skoger. Prosjektet dreier seg om å bidra til å samle dagens produsenter/aktører i nettverk og bidra til utvikling av forretningsgrunnlag, samarbeidsstrukturer og markedsorientering. Prosjektet avklares endelig i slutten av februar. Vil du ha mer informasjon om prosjektet, kontakt Ellen B Wickstrand, tlf Kontaktinformasjon: Terje Meyer Mobile:

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer