Grensesamarbeidsdagene Nikel / Zapoljarniy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grensesamarbeidsdagene Nikel / Zapoljarniy 31.10. 1.11.2013"

Transkript

1 Evaluering av Grensesamarbeidsdagene Nikel / Zapoljarniy På oppdrag av Det norske generalkonsulat i Murmansk Skrevet av: Ulrich Kreuzenbeck, FLAIT Group Murmansk Desember 2013 / Januar

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledende generelle bemerkninger 1.1 Historisk bakgrunn 1.2 Evalueringsrapporten 2. Intervjuene 2.1 Svar og kommentarer til spørsmålene Har du deltatt på Grensesamarbeidsdagene i 2013? Hvilke deler av programmet har du vært med på? Var du fornøyd med din deltakelse, var det verdt tid og penger? Fikk du nyttige kontakter med deltakere fra nabolandet? Fikk du nyttige kontakter med deltakere fra ditt eget land? Kommer kontaktene til å resultere i konkrete tiltak når det gjelder grenseoverskridende samarbeid? Har du planer om å delta i 2014? Hva må forandres/forbedres for å gjøre det mer interessant å delta? 2.2 Tema/innhold 2.3 Format / deltakere Format Deltakere 2.4 Organisasjon / forberedelser 2.5 Tidsplan for grensesamarbeidsdagene 3. Kommentar fra Ministeriet for økonomisk utvikling, Murmansk oblast 4. Anbefalinger 4.1 Generelt 4.2 Innhold / tema 4.3 Format 4.4 Deltakere 4.5 Planlegging og forberedelse 4.6 Samarbeid/samordning mellom norsk og russisk side 5. Veiplan til Grensesamarbeidsdagene 6. Liste over organisasjoner og bedrifter som ble intervjuet 2

3 1. Innledende generelle bemerkninger 1.2. Historisk bakgrunn Grensesarbeidsdagene ble så langt gjennomført tre ganger: 2011, 2012 og Det politiske grunnlaget for Grensesamarbeidsdagene er Felleserklæringen om samarbeid mellom tvillingbyene Sør-Varanger og Pechenga Rayon som ble undertegnet av ordførerne i de nevnte kommunale enhetene i juni 2008 under utenriksministermøtet i Kirkenes. I mars 2008 hadde daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre sendt brev til Sør-Varanger ordfører Linda Randal hvor han foreslår at representanter fra tvillingbyene Kirkenes og Nikel utformer et forslag for samarbeidet i grensesonen. I brevet henvises det til drøftelser med Russlands Utenriksminister Sergej Lavrov om etableringen av en norsk-russisk økonomisk samarbeidssone i grenseområdet. I den nevnte felleserklæringen som ordførerne har undertegnet kun tre måneder senere defineres blant annet næringsutvikling, reiselivsutvikling samt visumfri ferdsel som viktige deler av prosjektet tvillingbyer. Dette er temaer som også har vært sentrale på Grensesamarbeidsdagene som allerede første året var tydeligvis mer enn et lokalt initiativ men har overordnet betydning. Den russiske siden har brukt betydelige ressurser til å gjennomføre Grensesamarbeidsdagene. Det regionale Ministeriet for Økonomisk utvikling i Murmansk Oblast har en viktig rolle ved finansering og forberedelse av arrangement. 1.2 Evalueringsrapport Undertegnende har gjennomført 16 intervjuer med både norske og russiske personer som har deltatt på Grensesamarbeidsdagene 2013, inkludert èn som ikke var med denne gangen men i tidligere år. De 16 personene representerer forskjellige 13 bedrifter og organisasjoner (se pkt. 5). Når man går ut fra at rundt personer deltok på Grensesamarbeidsdagenes arrangementer på vegne av rundt 50 organisasjoner i 2013 betyr det at over 20 % av deltakende bedrifter og organisasjoner ble intervjuet. Dessuten har undertegnende brukt sine personlige og faglige erfaringer fra deltagelsen på alle tre Grensesamarbeidsdager , som også inkluderte forberedelsesoppgaver. Det kom fram en del interessante svar men resultatene inneholder egentlig ikke større overraskelser. Stort sett er alle respondenter meget positive i forhold til arrangementet generelt - kanskje ikke alltid så mye på grunn av det konkrete faglige innholdet i konferansen, dvs. foredragene, men fordi Grensesamarbeidsdagene betraktes som en verdifull møtearena som bidrar til å pleie grenseoverskridende nettverk. Noen få russiske (!) - respondenter er imidlertid svært negative og betegnet deltagelsen blant annet som bortkastet tid og penger. Ministeriet for Økonomisk Utvikling har sendt inn en utførlig skriftlig kommentar til Grensesamarbeidsdagene Hovedpunktene er gjengitt under pkt. 3 i denne evalueringen. Også Pechenga Kommune har bidratt med sine synspunkter. Det ble ved to anledninger gjennomført utførlige samtaler med kommunens koordineringsansvarlig, resultatene er tatt med under pkt. 2 sammen med øvrige intervjuer. 3

4 2. Intervjuene Alle personer som ble intervjuet fikk følgende spørsmål: 1) Har du deltatt på Grensesamarbeidsdagene i 2013? (eventuelt deltatt i 2011 og 2012?) (hvis ikke deltatt i 2013 men ikke før: hvorfor har du ikke deltatt?) 2) Hvilke deler av programmet har du vært med på (konferanse, rundebord reiseliv, rundebord utdanning, ekskursjon, utstilling (aktiv deltagelse), get-together-party) 3) Var du fornøyd med din deltagelse, var det verdt å bruke tid og penger? 4) Fikk du nyttige kontakter med deltagere fra nabolandet? 5) Fikk du nyttige kontakter med deltagere fra ditt eget land? 6) Kommer kontaktene til å resultere i konkrete tiltak når det gjelder grenseoverskridende samarbeid? 7) Har du planer om å delta i 2014? 8) Hva må forandres / forbedres for å gjøre det mer interessant å delta? Konkrete forslag: Temavalg, utstilling, rundebord, ekskursjon, kulturprogram, flere deltakere (også fra større deler av Nord-Norge og Nordvestrussland) 9) Tidsplan for Grensesamarbeidsdagene: (månedskifte oktober/november ok?) (2 dager- èn med konferanse, utstilling og get-together-party, èn med rundebord og ekskusjoner ok?) 2.1. Svar og kommentarer til spørsmålene Har du deltatt på Grensesamarbeidsdagene i 2013? 15 ut av 16 respondenter har deltatt på Grensesamarbeidsdagene i av dem deltok allerede for 3. gang (dvs på alle arrangementer så langt), 2 var med 2 ganger og 4 deltok for første gang. En organisasjonen som ikke deltok i 2013 men var med 2 ganger før oppgir som grunn for å ikke delta denne gangen at konferansen i 2012 var kjedelig, ikke informativ, ga ingen resultater men var rett og slett en protokolløvelse Hvilke deler av programmet har du vært med på (konferanse, rundebord reiseliv, rundebord utdanning, ekskursjon, utstilling (aktiv deltagelse), get-together-party) 14 deltok på selve konferansen, 4 på Rundebord Reiseliv, 5 på Rundebord Reiseliv og 3 på ekskursjonen. 7 av de 13 organisasjonene som deltok i intervjuet var dessuten mer eller mindre aktive deltakere på utstillingen. 15 personer deltok på Get-together-partyen (flere av dem bemerket spontant at de var meget fornøyd med dette arrangementet fordi det ga anledning til å bli kjent med nye folk, drive aktiv nettworking og pleie sosiale kontakter ) Var du fornøyd med din deltagelse, var det verdt å bruke tid og penger? Blant de 15 personer som svarte var det bare èn person som sa klart ifra at den var meget misfornøyd. Denne russiske respondenten etterlyser nytteverdien av hele arrangementet ( for mange offisielle som kun deltar for å holde protokollarisk korrekte men uinteressante innledninger, går rundt for å kaste glans og forsvinner så snart som mulig ). 4

5 Alle andre som svarte var overveiende (3) eller uinnskrenket (11) fornøyd. Undertegnende er til en viss grad overrasket over dette meget positive resultatet siden det ble klaget en del i private samtaler under selve arrangementet (nettopp på grunn av den faglige nytteverdien) Fikk du nyttige kontakter med deltagere fra nabolandet? Unntatt den ene deltageren som var meget misfornøyd med arrangementet svarte alle andre (14) at de fikk nye kontakter og kunne pleie gamle kontakter ( styrket nettverket og presenterte nye prosjektidèer ). Til og med deltagere som har vært med på alle Grensesamarbeidsdager før sier at de har etablert nye kontakter. Det blir understreket av flere hvor viktig de sosiale kontaktene er før og etter de offisielle arrangementene og ikke minst på mottakelsen i etterkant. Flere ga uttrykk for at Grensesamarbeidsdagene er for dem utover det faglige først og fremst en spennende møtearena Fikk du nyttige kontakter med deltagere fra ditt eget land? Når det gjelder kontakter med deltagere fra eget land får vi eksakt samme bilde som ved forrige spørsmål. Bare èn har ikke fått nye kontakter blant sine egne, resten har etablert nye relasjoner og/eller pleiet gamle Kommer kontaktene til å resultere i konkrete tiltak når det gjelder grenseoverskridende samarbeid? Dette er naturligvis et av de mest interessante spørsmålene i denne undersøkelsen. Et av målene med arrangementer som Grensesamarbeidsdagene er selvfølgelig ved siden av å pleie kontakter og utveksle informasjon - å sette igang konkrete tiltak. Hele 13 av de 15 deltagere som ble intervjuet sier at de regner med konkrete norsk-russiske grenseoverskridende samarbeidsprosjekter som et resultat av Grensesamarbeidsdagene. Noen er helt entusiastisk ( tre nye prosjekter ) andre mer nøktern ( håper at det blir oppfølging fra begge sider ). Spesielt reiselivet blir nevnt som ett av flere mulige samarbeidsområder. Imidlertid er en russisk deltager misfornøyd med at det var ingen norske kommersielle reiselivsaktører tilstede ( hvorfor er de ikke interessert i å samarbeide med oss? Vi står klare ). Kun 2 deltagere svarer at de ikke regner med å bli med i et konkret prosjekt som ble diskutert på enten konferansen eller rundebordene Har du planer om å delta i 2014? Dette er et avgjørende spørsmål for Grensesamarbeidsdagenes fremtid. Svarene er entydige: Respondentene ønsker stort sett alle å delta også i I alle fall er det 14 ut av 16 respondenter som sier at de vil delta igjen. 5

6 Organisasjonen som ikke deltok i 2013 men årene før sier at en deltagelse vurderes dersom formatet forandres og det blir mer relevant for oss. Den misfornøyde deltageren fra 2013 svarer med nei ( hvis arrangementet blir i samme format, helt sikkert ikke ) Hva må forandres / forbedres for å gjøre det mer interessant å delta? (Konkrete forslag: Temavalg, utstilling, rundebord, ekskursjon, kulturprogram, B2B-møter, utvidet deltagergruppe) Her finner vi deltagernes kommentarer og idèer til en forbedring av arrangementet. Av dem som deltok har nesten alle kommet med konkrete forslag, kun en har svart at ingenting må forandres. Undertegnende har delt opp svarene i tre grupper: - Tema / innhold - Format / deltakere - Organisasjon / forberedelse 2.2 Tema / innhold Det ble rettet en del kritikk mot temavalget på siste plenumskonferanse. Flere betegnet temamenyen som tilfeldig, hummer og kanari, for mye preget av protokollhensyn og for lite praksisorientert. Reiseliv er det temaet som står øverst på ønskelisten for å gjøre Grensesamarbeidsdagene mer interessant innholdsmessig neste gang. Hele 8 respondenter foreslår grenseoverskridende reiseliv som tema samt spesialtemaer som shopping-turisme, Pasvik Naturreservat og Barentsskirennet ( Druzhba ). Nesten like mange (7 respondenter) ønsker seg genseoverskridende samarbeid innen næringsliv generelt som tema. Flere understreket at næringslivet og aktører innen næringslivet burde spille en større rolle på Grensesamarbeidsdagene. Andre forslag: Utdanning og felles kompetanseutvikling ( språkundervisning ), samarbeid innen logistikk og samferdsel (inkludert havnesamarbeid Kirkenes/Liinahamari), samarbeid innen informasjonsformidling (internett) og felles markedsføring og profilering av grensesonen Kirkenes-Pechenga. To deltagere foreslår å invitere foredragsholdere fra andre tvillingsbyer som befinner seg i nær avstand fra hverandre på begge sider av en grense ( Imatra-Svetogorsk, Frankfurt a. d. Oder Slibuce, Tornio-Haparanda ) De spesielle forholdene, utfordringene og mulighetene innenfor grensesonen blir ikke nevnt spesielt når det gjelder temaforslag men man kan gå ut fra at dette skjer fordi en behandling av disse spørsmålene betraktes som en selvfølgelighet. Generelt ble det nevnt i forhold til temavalg at man ønsker mer konkrete, matnyttige og relevante innlegg. 6

7 En respondent mener at det burde være en innholdsmessig sammenheng mellom temaene på plenumskonferansen, rundebordene og en eventuell ekskursjon. 2.3 Format / deltakere Format Når det gjelder formatet av Grensesamarbeidsdagene er alle unntatt èn deltaker fornøyd med opplegget fra Flere av respondentene (6) foreslå imidlertid å innføre et nytt element med individuelle møter etter B2B-prinsippet fordi dette kan være interessant både for næringslivet og for å diskutere prosjekter. Noen (3) foreslår å bruke utstillingsdelen til slike møter hovedaktørene (kommunene, fylkeskommunene, større bedrifter og næringsorganisasjoner) har stands som også brukes som møtesteder, eventuelt med på forhånd avtalte møter. Dette er muligens en interessant måte å oppgradere utstillingen som ikke brukes tilfredsstillende av de norske deltagere. 2 deltagere foreslår å starte Grensesamarbeidsdagene med rundebordseminarer på første dag og forsette andre dag med plenumskonferansen hvor også referater fra rundebordene kunne presenteres. 3 deltakere sier at de ønsker et større kultur program som ved de to første Grensesamarbeidsdagene i 2011 og 2012 også fordi man ønsker å la lokalbefolkningen delta i eventen. Flere nevner at de ønsker seg en mer interaktiv kommunikasjon deltagerne imellom og mellom deltagerne og foredragsholdere men uten å komme med konkrete forslag ( mindre dialoger, mer interaksjon ). Ellers ble det tydelig gjennom samtalene mellom respondentene og undertegnende at de sosiale kontaktene som pleies eller etableres på samarbeidsdagene blir oppfattet som minst like viktig som faglige aspekter Deltakere Generelt mener de fleste at Grensesamarbeidsdagene fortjener flere (kvalifiserte) deltagere. Russerne ønsker seg langt flere norske aktører. Spesielt representanter fra næringslivet (og da i første rekke fra reiselivsbransjen og handelsstanden) savnes ikke minst fra Sør-Varanger ( Kirkenes-gjengen skal bli med ). I denne sammenhengen kan det nevnes at næringsorganisasjonene NRCC (Norsk-Russisk Handelskammer) og FIBA (Foreign Investors Business Association) har bestemt seg for å legge et av sine nettverksmøter til Grensesamarbeidsdagene 2014 fordi man ser betydningen av denne møtearenaen og vil styrke den og utnytte synergieffektene. Flere respondenter understreker at man ser på samarbeidsdagene ikke kun som en plattform for samarbeidet mellom Sør-Varanger og Pechenga. Det burde inviteres deltagere også fra større deler av Nordvest-Russland og Nord-Norge samt fra nasjonalt nivå, mener i alle fall noen 7

8 ( Spørsmålene kan ikke bare avgjøres lokalt eller regionalt, Erfaringene fra Kirkenes-Pechenga samarbeidet er av betydning også for beslutningstagere fra andre områder ). 2.4 Organisasjon / forberedelse De norske deltagere som har vært med i organisasjonskomitèen i 2013 mener at man må begynne med forberedelsene på norsk side tidligere enn ifjor. Det anses dessuten som viktig å involvere næringslivet i Sør-Varanger i større grad også i forberedelsene ( handelsstanden og reiselivet ). En norsk koordineringsgruppe burde ha første møte allerede like etter påske. Flere foreslår at den norske organisasjonskomièen sender ut invitasjoner så tidlig som mulig med tidlig deadline. På denne måten kan man ha en oversikt over deltagere på plass i god slik at man kan planlegge på en bedre måte og forbedre mulighetene til interaksjon. Et forslag om at deltageroversikten må være klar i begynnelsen av september er litt for ambisiøst, slutten av måneden er vel mer realistisk. Fra utenforstående var det ellers ingen bemerkninger til organisasjon og forberedelse, unntatt et ønske om å få informasjon om deltagere i god tid før arrangementet. 2.5 Tidsplan for Grensesamarbeidsdagene: (månedskifte oktober/november ok?) (2 dager- èn med konferanse, utstilling og get-together-party, èn med rundebord og ekskusjoner ok?) Alle respondenter mener at det passer bra å gjennomføre samarbeidsdagene i månedsskifte oktober / november. En deltager gjør oppmerksom på at det er viktig at arrangementet ikke koliderer med Murmansk Business Week. Alle er dessuten fornøyd med at Grensesamarbeidsdagene gjennomføres over to dager (men noen kunne imidlertid tenke seg å starte med rundborsdelen; se pkt ). 3. Kommentar fra Ministeriet for økonomisk utvikling, Murmansk oblast Ministeriet for økonomisk utvikling i Murmansk oblast, som var hovedarrangør av Grensesamarbeidsdagene skriver at formatet av Grensesamarbeidsdagene i 2013 med fokus på praktiske spørsmål - var et skritt i riktig retning. De ønsker å fortsette på denne veien. Det blir understreket at Grensesamarbeidsdagene er et glimrende eksempel for samarbeidet mellom Russland og Norge. Ministeriet ønsker derfor å tiltrekke (større) oppmerksomhet fra den føderale regjeringen til utviklingen av grensesonen. Ministeriet for økonomisk utvikling skriver at de registrerer en minskende interesse fra norske entreprenører i å delta på arrangementet. På en annen side viste det seg ifjor at næringslivet i Sør-Russland er interessert i å utvide kontakter med den norske siden. Det grenseoverskridende samarbeid har også fått en positiv respons fra myndighetene i Det nordvestlige føderale distriktet av Russland. Derfor har Ministeriet planer om å invitere representanter dra hele Nordvest-distriktet til Grensesamarbeidsdagene i

9 Representanten for Ministeriet for økonomisk utvikling gir uttrykk for et ønske om større støtte fra SIVA, NBA og Sør-Varanger Kommune til å øke deltagelsen av norsk næringsliv i Ifølge ministeriet har Sør-Varanger sagt at den norske deltagelsen på utstillingen skal utvides og at det skal bli organisert en workshop om internasjonal markedsføring med deltagelse av norske organisasjoner. Ministeriet foreslår å gjennomføre et rundebordseminar for deltagere fra kommuner i Murmansk Regionen og Norge for å dele erfaringene fra det internasjonale samarbeidet i grensesonen, inkludert et besøk av russiske deltagere i Kirkenes. Avslutningsvis understreker Ministeriet for økonomisk utvikling interessen for å fortsette det konstruktive og gode samarbeidet med det norske generalkonsulatet og de norske bedriftene for å oppnå maksimale fordeler for næringslivet og hele grenseområdet. Ministeriet foreslår å gjennomføre et første møte til å diskutere forberedelsen av Grensesamarbeidsdagene 2014 allerede i mars. 4. Anbefalinger 4.1 Generelt Den foreliggende rapport viser at Grensesamarbeidsdagene i Nikel/Zapolyarnyj har klart å etablere seg som en møtearena i den russisk-norske grensesonen. Undertegnende anbefaler derfor at den norske siden fortsetter å delta og til og med utvider sin tilstedeværelse. Dette ville også være i samsvar med intensjonene fra russisk side. Undersøkelsen viser at deltagerne fra 2013 er stort sett fornøyd med arrangementet. Alle unntatt en deltaker sier at de har planer om å være med også i Det er likevel behov for en optimering av både format og innhold. De følgende anbefalingene skal bidra til å forbedre dette samarbeidsprosjektet uten å komme med noen grunnleggende forandringsforslag. 4.2 Innhold / tema Med utgangspunkt i svarene under pkt anbefaler undertegnende følgende temaer som er av interesse: - Reiseliv inkludert spesialtemaer som shopping-turisme, Pasvik Naturreservat og Barentsskirennet ( Druzhba ). - Næringslivssamarbeid (her kan en kooperasjon med NRCC og FIBA som planlegger å gjennomføre nettverksmøte under Grensesamarbeidsdagene være av stor betydning) - Utdanning og felles kompetanseutvikling ( språkundervisning ) Som underpunkter til alle 3 temaforslag kan innlegg om erfaringer fra andre tvillingsbyer være av interesse. Ellers er markedsføring og profilering av grensesonen Kirkenes- 9

10 Pechenga et viktig tema i forbindelse med felles reiselivssatsinger og shoppingturisme (et tema som også Ministeriet for økonomisk utvikling nevner i sin kommentar). Det er det er dessuten ønskelig med en rapport på konferansen om hva som har skjedd siden ifjor i grensesonen både generelt og i forbindelse med prosjekter som ble diskutert året før. Generelt burde man prøve å redusere protokollariske innlegg til et minimum men heller satse på konkrete, matnyttige og relevante innlegg. Det er også en fordel at norske og russiske foredragsholdere vet om hverandres foredrag slik at det ideelt kan komme til en dialog. Det burde også sørges for en innholdsmessig sammenheng mellom temaene på plenumskonferansen, rundebordene og en eventuell ekskursjon. 4.3 Format Deltagerne fra 2013 var i stor grad fornøyd med både format og tidspunkt (månedsskifte oktober/november, det består ikke behov for store forandringer. Også Ministeriet for økonomisk utvikling understreker at fokuseringen på praktiske spørsmål i fjor var et skritt i riktig retning å ønsker å fortsette på denne veien. Undertegnende er derimot enige med flere av respondentene at man burde legge tilrette for individuelle møter etter B2B-prinsippet. Dette er interessant både for næringslivet og for å diskutere prosjekter. Det kan være en idè å bruke utstillingsdelen til slike møter hovedaktørene har stands der som også brukes som møteplass, eventuelt med på forhånd avtalte møter. Dette er en interessant måte å oppgradere utstillingen som under de siste årene ikke ble brukt tilfredsstillende av de norske deltagere. Uansett anbefaler undertegnende å satse mer på utstillingen i forbindelse med konferansen (se også Ministeriets kommentar). Den besøkes også av lokalbefolkningen, presse og andre som ikke nødvendigvis er med som offisielle deltagere. Både Sør-Varanger Kommune, Finnmark Fylkeskommune og Generalkonsulatet burde ha tilgjengelig tilstrekkelig utstillingsmateriell og brosjyrer. Den norske siden burde også vurdere et kulturelt bidrag under utstillingen og / eller gettogether-party. Tiden tillater vel ikke et separat kulturprogram (konsert). 4.4 Deltakere Generelt mener de fleste at Grensesamarbeidsdagene fortjener flere deltagere, ikke minst flere norske aktører. Spesielt representanter fra næringslivet savnes, i særdeleshet fra reiselivs- og handelsbransjen i Sør-Varanger. Også Ministeriet for økonomisk utvikling ønsker seg flere norske deltagere, spesielt fra næringslivet og ikke bare fra grensesonen. Her må det gjøres en ekstra statsing innenfor rammen av TEAM NORWAY og gjennom et samarbeid med næringslivsorganisasjonene NRCC, FIBA og helst også Kirkenes Næringshage. 10

11 Grensesamarbeidsdagene er ikke kun en plattform for samarbeidet mellom Sør-Varanger og Pechenga. Det burde derfor også inviteres deltagere fra større deler av Nordvest-Russland og Nord-Norge samt fra nasjonalt nivå en oppfatning som deles av Ministeriet i Murmansk. 4.5 Planlegging og forberedelse De som var med fra norsk side til å forberede Grensesamarbeidsdagene de siste årene kan konstatere at den norske innsatsen ikke var optimalt koordinert internt og i forhold til de russiske arrangørene. Dette har ført til at norsk side ikke har utnyttet mulighetene som var tilstede til å påvirke innhold og organisering av Grensesamarbeidsdagene og invitasjon av deltagere. Også fra russisk side (Pechenga kommune) ble det antydet at man kunne ønske seg en større og bedre norsk involvering i forberedelsene. Anbefalingen fra undertegnende er å etablere allerede på vårparten en norsk koordineringsgruppe under ledelse av Generalkonsulatet og som en del av TEAM NORWAY konseptet. Den burde bestå av representanter fra Sør-Varanger Kommune, Finnmark Fylkeskommune, Næringslivet i Sør-Varanger (f. eks. Kirkenes Næringshage), Barentssekretariatet samt det norske næringslivet i Murmansk-regionen (Foreign Investors Business Association FIBA / Norwegian Business Association NBA, eventuelt SIVA). Gjennom FIBA / NBA kan også Norsk-Russisk Handelskammer være representert (som skal gjennomføre nettverksmøte under Grensesamarbeidsdagene). For å gjøre det enklere burde man etablere en mindre arbeidsgruppe (GK, Kirkenes og norsk næringsliv i Russland) som tar de nødvendige arbeidsmøtene med den russiske siden. Det er viktig at koordineringsgruppen hat et klart mandat slik at den kan ta avgjørelser ang. innhold (temaer, foredragsholdere, kultur) og organisering. Meget viktig er også at man har en klar avtale om hvem som inviterer både foredragsholdere og vanlige deltagere fra Norge dette var for tilfeldig de siste årene. Denne oppgave kan utføres (teknisk) av enten Generalkonsulatet eller en av de andre medlemmene av koordineringsgruppen. Koordineringsgruppen burde også være ansvarlig for å sende informasjon om Grensesamarbeidsdagene 2014 til mulige norske deltagere. Den første informasjonen burde allerede går ut like etter påske. Dessuten burde det informeres på relevante nettsteder så tidlig som mulig om samarbeidsdagene (GKs nettsider, FIBA/NBAs og SIVAs nettsteder, dessuten på nettstedene til SVK, FFK, Kirkenes Næringshage, Barentssekertariatet osv.) Det burde også avklares om det finnes budsjettmidler hos de ulike norske aktører for å kunne finansiere aktiviteter (f. eks. tolking, kulturprogram, ekskursjonsprogram). 4.6 Samarbeid / samordning mellom russisk og norsk side Fra tidligere Grensesamarbeidsdagene vet vi at den russiske siden er meget interessert i å involvere den norske siden i forberedelsen av arrangementet. Dette gjelder også spørsmål om format og innhold. Spesielt de to første årene (2011 og 2012) var den norske interessen i å være med i planleggingen svært begrenset. 11

12 For Grensesamarbeidsdagene 2014 anbefaler undertegnende at et første møte mellom russisk og norsk side (koordineringsgruppe) gjennomføres allerede like etter påske. Det burde gjennomføres minst tre slike fellesmøter før arrangementet gjennomføres. Undertegnende anser det som spesielt viktig at den russiske siden får klar informasjon om hvilke oppgaver den norske siden kan ta ansvar for slik at det unngås misforståelser og for store forventninger. Også en eventuell finansiell medvirkning (tolking, kultur e.l.) må klargjøres på første fellesmøte med begge parter. 5. Veiplan til Grensesamarbeidsdagene Mars: Konstituering av koordineringsgruppen April e/påske: Møte med russisk side. Første informasjon til mulige deltagere Juni: August : September: Oktober : Invitasjoner sendes til potensielle norske deltagere Oppfølging av invitasjonene Slutten av måneden: Informasjon om norske deltagere er klar ( katalog ) Midten av måneden: Oppdatering av norsk deltagerliste på nettet. Midten av måneden: Russisk deltagerliste klar 6. Liste over organisasjoner og bedrifter som ble intervjuet Det ble intervjuet totalt 16 personer fra 13 forskjellige organisasjoner og bedrifter fra norsk og russisk side. Norsk-russisk Skole, Murmansk Pechenga Kommune, Nikel North Chamber of Commerce, Murmansk Norwegian Business Association, Murmansk Unionen av entreprenører, Nikel SIVA International Management, Murmansk FLAIT Group (norsk-russisk bedrift), Murmansk Toplo (russisk bedrift), Murmansk Bellona, Murmansk Finnmark Fylkeskommune Sør-Varanger Kommune, Kirkenes Barentssekretariat, Kirkenes Norsk-russisk Handelskammer Skriftlig kommentar fra Ministeriet for økonomisk utvikling, Murmansk oblast 12

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Team Norway Nordvest Russland:

Team Norway Nordvest Russland: Team Norway Nordvest Russland: Team Norway aktiviteter høst 2014 Hovedarrangør Arrangement Sted Tidsrom SIVA/FIBA Studiereise til Yamal. 23.-27. september Generalkonsulatene i St.Petersburg og Murmansk

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Veggbilde på Petchenga Sykehus Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Kirkenes Sykehus, Helse Finnmark HF 25.januar 2009 OPPSTART OG MANDAT På bakgrunn av konklusjonene i sluttrapporten

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF?

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? 121 bedriftsmedlemmer (113). Inn/ut 2011: 14/16 Inn/ut 2012: 11/1 15 personlige medlemmer, hvorav 4 senior (9) 3 studentmedlemmer (2) Fordeling

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Jørgen Wear Tidspunkt: 11.april kl.16:00-19:00 12.april kl.09:00-12:30 Siri Lien Kristian Gravermoen Sted: Union

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Hvordan kan man starte og drive bedrift i Russland? Svetlana Konopleva, Næringsavdelingen, Generalkonsulatet i Murmansk

Hvordan kan man starte og drive bedrift i Russland? Svetlana Konopleva, Næringsavdelingen, Generalkonsulatet i Murmansk Hvordan kan man starte og drive bedrift i Russland? Svetlana Konopleva, Næringsavdelingen, Generalkonsulatet i Murmansk 19. Januar 2015 Norsk forretningsvirksomhet i Russland I russisk interesse å tiltrekke

Detaljer

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925.

Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva. Quality Mastemyr hotell, 3. desember 2014 kl 0900-0925. Manus, med forbehold om endringer under fremføring. Hvorfor forsøk med nedsett stemmerettsalder til 16 år hva vil med forsøket? Statssekretær Jardar Jensen Oppstartsseminar for forsøk med nedsatt stemmerettsalder

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Sluttrapport forstudie

Sluttrapport forstudie Sluttrapport forstudie Internasjonalisering FJELLREGIONSAMARBEIDET 1. september 2014 Skrevet av: Ihle Ingvild Elise og Monica Eriksson Sluttrapport forstudie Internasjonalisering 1. Vurdering av fasens

Detaljer

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å

VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre. VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre VRI Finnmarks skal bidra til vekst og inovasjon ved å Øke bruken av FOU kompetanse i næringslivet Gjøre FOU-institusjonene mer næringsorientert Styrke samhandlingen

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009

Referat fra. GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen. 18. juni 2009 Referat fra GRENDEMØTE Uvdal Alpinsenter-Haugåsen Fylkesdelsplan for Hardangervidda lokal planprosess i Nore og Uvdal 18. juni 2009 Grendemøtene arrangeres i fellesskap av Nore og Uvdal Kommune og Nore

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen 2014. Evalueringen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. av 27. feb. 2012) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter

Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter Hovedbudskap Mange organisasjoner produserer dokumenter som kan forbedre livet til personer med

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Årsrapport næringsarbeid 2009

Årsrapport næringsarbeid 2009 Båtsfjord kommune v/øyvind Hauken Postboks 610 9991 BÅTSFJORD Årsrapport næringsarbeid 2009 Da var 2009 over og det er tid for å rapportere aktivitet fra kommunens næringsavdeling. Aktiviteten i 2009 har

Detaljer

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen.

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Formålet med konferansen Samhandlingsavdelingen er sykehusets kontaktpunkt for samarbeid med kommuner, organisasjoner m.v. Formålet med konferansen

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 4. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 1. mars 2013

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 25.3.2015

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 25.3.2015 INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 25.3.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 10.3.2015 Sted: NiT, Dronningens gate 12 Tidsrom: 21.1.2015, kl 12.00 16.00 Det vil bli servert lunsj ved møtestart. Innkalt:

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED BEHOV FOR LANGVARIGE, SAMMENSATTE OG KOORDINERTE TJENESTER Lier kommune 2 DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE Hvem har rett

Detaljer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Hovedbudskap Personer med demens blir ofte invitert til å delta på konferanser og arrangementer. Dette gir gode muligheter

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring

Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring. Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Kvalitetsdokument Innhold Roller og ansvar i Inderøy opplæringsring Ansettelse og oppfølging av lærling i Inderøy opplæringsring Skifte av arbeidsgiver i Inderøy opplæringsring Oppfølging av lærling vi

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Norsk-russisk samarbeid om transportløsninger i grenseregionene. Kirkeneskonferansen 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak

Norsk-russisk samarbeid om transportløsninger i grenseregionene. Kirkeneskonferansen 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Norsk-russisk samarbeid om transportløsninger i grenseregionene Kirkeneskonferansen 2009 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Nord Norge en internasjonal region 69 4 3 6 8 TROMS 8 FINNMARK 5 2 1 1 2 Grenseoverganger

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

Hvor viktig er egenkapitalens opphav?

Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Agenda Mulighetene i nord Hva trenger vi mest Kapital kreativitet (gründer) Egenkapital, hva søker den? Egenkapital fra Utland Norge Nord-Norge Likhet og ulikhet Nord-Norge

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Havøysund, 16. og 17. april 2013 1 / Havøysund Hotell & Rorbuer Møtet fant sted på Havøysund Hotell & Rorbuer Til stedet: Fra Vest-Finnmark regionråd: ordfører

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Referat fra styremøte 19.02.2013

Referat fra styremøte 19.02.2013 Referat fra styremøte 19.02.2013 Innkallingen godkjent. Til stede: Michael de Vibe, Even Halland, Anne Sælebakke, Anne Bolstad, Mattias Victor og Jon Vøllestad Sekretær: Torbjørn H. Sandvik Orienteringssaker

Detaljer

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet

Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet Sluttrapport Vi er ikke konkurrenter deling er viktig Norsk Vanns arbeidsgruppe for kommunikasjon og synlighet F.v.: Thomas L. Jørgensen, Toril Hofshagen, Thomes Trømborg, Lone Skjønhaug, Helle Marie Buind,

Detaljer

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning

NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa. Årsmøtet tar konklusjonene i rapporten fra arbeidsgruppa til etterretning NMCUs årsmøte 2009 Vedtektene 4, Innmeldte saker Sak 1: Forslagstiller: Forslag: Begrunnelse: Sentralstyrets kommentar: NMCUs demokratimodell - presentasjon av rapporten fra arbeidsgruppa Sentralstyret

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

Evalueringsrapport. Tillitsvalgtkonferansen 2012. Anna Karina Carlsson 12.10.2012

Evalueringsrapport. Tillitsvalgtkonferansen 2012. Anna Karina Carlsson 12.10.2012 Evalueringsrapport Tillitsvalgtkonferansen 2012 Anna Karina Carlsson 12.10.2012 Evalueringsrapport Tillitsvalgtkonferansen 2012 Innledning Tillitsvalgtkonferansen 2012 ble arrangert 10. september. Tidspunktet

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013

AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN. Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013 AVGJØRELSE I NASJONAL TVISTELØSNINGSNEMND FOR HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Sak nr. 6/2013, Hdir sak 13/3165 Dato 9. august 2013 Tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren: Hanne Harlem (leder), Henning

Detaljer

Til alle ledere på MBUs leirer

Til alle ledere på MBUs leirer Til alle ledere på MBUs leirer Takk for at du har sagt ja til å være leder på leir! MBUs visjon er å skape fellesskap hvor barn og unge blir kjent med Jesus og vokser i tro. I dette arbeidet er leirvirksomheten

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2015 Det var totalt 83 personer som svarte på evalueringen.

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2015 Det var totalt 83 personer som svarte på evalueringen. Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2015 Det var totalt 83 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 62 74.69% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE

AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE AVTALEN BLE UNDERTEGNET I OSLO DEN 2. NOVEMBER 2010. AVTALEN ER IKKE TRÅDT I KRAFT. AVTALE mellom Kongeriket Norges regjering og Den Russiske Føderasjons regjering om forenkling av gjensidige reiser for

Detaljer

Stavanger kommune Stavanger DPS. Læringsnettverk psykisk helse

Stavanger kommune Stavanger DPS. Læringsnettverk psykisk helse Stavanger kommune Stavanger DPS Læringsnettverk psykisk helse Prosjekt Lassa Arbeide annerledes enn vi gjør i dag tråkke i hverandre bed - for å lage et felles blomsterbed Ta et felles ansvar for innbyggere

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 11 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår vandrekampanje

Detaljer

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf. 22 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 02.03.2015 Deres dato: Vår referanse: 2014/1731 Deres referanse: Til ressurspersoner for skoleeiere i

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Gruppenes besvarelser. AAs 39. Servicekonferanse. Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Gruppenes besvarelser. AAs 39. Servicekonferanse. Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Gruppenes besvarelser AAs 39. Servicekonferanse 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Gruppe 1 DR Distrikt Sk.nr* TR-medl. og øvrige Forslag og Arbeidsoppgaver Bente 2 1 Wiggo 12 3 Harald

Detaljer

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN 2011 1 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell

Detaljer

v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator

v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator Samarbeide i Barentsregionen fra Kirkenes Sykehus Helse Finnmark v/ Anita Brekken, leder av Rådgivningsgruppen Russlandssamarbeide, hygienesykepleier/tbc-koordinator Dette skal handle om: Helsesamarbeide,

Detaljer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer

Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Barnebymarsjen med SOS-barnebyer Standardrapport Totalt antall besvarelser: 54 I hvilken by deltok du på årets Barnebymarsj? 1% 7% 19% Bergen Kristiansund Levanger Lillestrøm Mo i Rana Oppdal 15% Oslo

Detaljer

HSH Lederhusets medieguide

HSH Lederhusets medieguide HSH Lederhusets medieguide Det å kunne håndtere media er blitt en viktig rolle for en bedriftsleder både det å utnytte mediene til din for å skape positiv blest rundt din virksomhet, og å unngå å ramle

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest

Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Styrking av kulturnæringer i Hammerfest Rapport forprosjekt Oppsummering: Forprosjektet har gjennomført en innledende prosess for å få konkretisert og få fram muligheter knyttet til å styrke kulturnæringene

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Tilstede: Magdalena Eckersberg, Kai Olsen, Gaute Solberg, Astrid Stadheim, Bo Veiersted og Thor Husby (ref)

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Hovedbudskap Mange organisasjoner rekrutterer ansatte eller eksterne organisasjoner til å arbeide med personer med demens. Som

Detaljer

2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap. www.womeninbusiness.no

2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap. www.womeninbusiness.no 2009-2011 Et skandinavisk utviklingsprosjekt for kvinnelig entreprenørskap www.womeninbusiness.no Women in Business Et nettverk der bedrifter, myndigheter og forskere arbeider med entreprenørskap i Skagerrakregionen.

Detaljer

Ingen kan alt Alle kan noe Sammen kan vi det hele

Ingen kan alt Alle kan noe Sammen kan vi det hele Prosjekter er et viktig verktøy hvis man vil forandre og utvikle sitt lokalsamfunn. Et prosjekt er et tiltak som kan gjennomføres med et klart definert formål innenfor et avgrenset tidsrom og som forandrer

Detaljer