Grensesamarbeidsdagene Nikel / Zapoljarniy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grensesamarbeidsdagene Nikel / Zapoljarniy 31.10. 1.11.2013"

Transkript

1 Evaluering av Grensesamarbeidsdagene Nikel / Zapoljarniy På oppdrag av Det norske generalkonsulat i Murmansk Skrevet av: Ulrich Kreuzenbeck, FLAIT Group Murmansk Desember 2013 / Januar

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledende generelle bemerkninger 1.1 Historisk bakgrunn 1.2 Evalueringsrapporten 2. Intervjuene 2.1 Svar og kommentarer til spørsmålene Har du deltatt på Grensesamarbeidsdagene i 2013? Hvilke deler av programmet har du vært med på? Var du fornøyd med din deltakelse, var det verdt tid og penger? Fikk du nyttige kontakter med deltakere fra nabolandet? Fikk du nyttige kontakter med deltakere fra ditt eget land? Kommer kontaktene til å resultere i konkrete tiltak når det gjelder grenseoverskridende samarbeid? Har du planer om å delta i 2014? Hva må forandres/forbedres for å gjøre det mer interessant å delta? 2.2 Tema/innhold 2.3 Format / deltakere Format Deltakere 2.4 Organisasjon / forberedelser 2.5 Tidsplan for grensesamarbeidsdagene 3. Kommentar fra Ministeriet for økonomisk utvikling, Murmansk oblast 4. Anbefalinger 4.1 Generelt 4.2 Innhold / tema 4.3 Format 4.4 Deltakere 4.5 Planlegging og forberedelse 4.6 Samarbeid/samordning mellom norsk og russisk side 5. Veiplan til Grensesamarbeidsdagene 6. Liste over organisasjoner og bedrifter som ble intervjuet 2

3 1. Innledende generelle bemerkninger 1.2. Historisk bakgrunn Grensesarbeidsdagene ble så langt gjennomført tre ganger: 2011, 2012 og Det politiske grunnlaget for Grensesamarbeidsdagene er Felleserklæringen om samarbeid mellom tvillingbyene Sør-Varanger og Pechenga Rayon som ble undertegnet av ordførerne i de nevnte kommunale enhetene i juni 2008 under utenriksministermøtet i Kirkenes. I mars 2008 hadde daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre sendt brev til Sør-Varanger ordfører Linda Randal hvor han foreslår at representanter fra tvillingbyene Kirkenes og Nikel utformer et forslag for samarbeidet i grensesonen. I brevet henvises det til drøftelser med Russlands Utenriksminister Sergej Lavrov om etableringen av en norsk-russisk økonomisk samarbeidssone i grenseområdet. I den nevnte felleserklæringen som ordførerne har undertegnet kun tre måneder senere defineres blant annet næringsutvikling, reiselivsutvikling samt visumfri ferdsel som viktige deler av prosjektet tvillingbyer. Dette er temaer som også har vært sentrale på Grensesamarbeidsdagene som allerede første året var tydeligvis mer enn et lokalt initiativ men har overordnet betydning. Den russiske siden har brukt betydelige ressurser til å gjennomføre Grensesamarbeidsdagene. Det regionale Ministeriet for Økonomisk utvikling i Murmansk Oblast har en viktig rolle ved finansering og forberedelse av arrangement. 1.2 Evalueringsrapport Undertegnende har gjennomført 16 intervjuer med både norske og russiske personer som har deltatt på Grensesamarbeidsdagene 2013, inkludert èn som ikke var med denne gangen men i tidligere år. De 16 personene representerer forskjellige 13 bedrifter og organisasjoner (se pkt. 5). Når man går ut fra at rundt personer deltok på Grensesamarbeidsdagenes arrangementer på vegne av rundt 50 organisasjoner i 2013 betyr det at over 20 % av deltakende bedrifter og organisasjoner ble intervjuet. Dessuten har undertegnende brukt sine personlige og faglige erfaringer fra deltagelsen på alle tre Grensesamarbeidsdager , som også inkluderte forberedelsesoppgaver. Det kom fram en del interessante svar men resultatene inneholder egentlig ikke større overraskelser. Stort sett er alle respondenter meget positive i forhold til arrangementet generelt - kanskje ikke alltid så mye på grunn av det konkrete faglige innholdet i konferansen, dvs. foredragene, men fordi Grensesamarbeidsdagene betraktes som en verdifull møtearena som bidrar til å pleie grenseoverskridende nettverk. Noen få russiske (!) - respondenter er imidlertid svært negative og betegnet deltagelsen blant annet som bortkastet tid og penger. Ministeriet for Økonomisk Utvikling har sendt inn en utførlig skriftlig kommentar til Grensesamarbeidsdagene Hovedpunktene er gjengitt under pkt. 3 i denne evalueringen. Også Pechenga Kommune har bidratt med sine synspunkter. Det ble ved to anledninger gjennomført utførlige samtaler med kommunens koordineringsansvarlig, resultatene er tatt med under pkt. 2 sammen med øvrige intervjuer. 3

4 2. Intervjuene Alle personer som ble intervjuet fikk følgende spørsmål: 1) Har du deltatt på Grensesamarbeidsdagene i 2013? (eventuelt deltatt i 2011 og 2012?) (hvis ikke deltatt i 2013 men ikke før: hvorfor har du ikke deltatt?) 2) Hvilke deler av programmet har du vært med på (konferanse, rundebord reiseliv, rundebord utdanning, ekskursjon, utstilling (aktiv deltagelse), get-together-party) 3) Var du fornøyd med din deltagelse, var det verdt å bruke tid og penger? 4) Fikk du nyttige kontakter med deltagere fra nabolandet? 5) Fikk du nyttige kontakter med deltagere fra ditt eget land? 6) Kommer kontaktene til å resultere i konkrete tiltak når det gjelder grenseoverskridende samarbeid? 7) Har du planer om å delta i 2014? 8) Hva må forandres / forbedres for å gjøre det mer interessant å delta? Konkrete forslag: Temavalg, utstilling, rundebord, ekskursjon, kulturprogram, flere deltakere (også fra større deler av Nord-Norge og Nordvestrussland) 9) Tidsplan for Grensesamarbeidsdagene: (månedskifte oktober/november ok?) (2 dager- èn med konferanse, utstilling og get-together-party, èn med rundebord og ekskusjoner ok?) 2.1. Svar og kommentarer til spørsmålene Har du deltatt på Grensesamarbeidsdagene i 2013? 15 ut av 16 respondenter har deltatt på Grensesamarbeidsdagene i av dem deltok allerede for 3. gang (dvs på alle arrangementer så langt), 2 var med 2 ganger og 4 deltok for første gang. En organisasjonen som ikke deltok i 2013 men var med 2 ganger før oppgir som grunn for å ikke delta denne gangen at konferansen i 2012 var kjedelig, ikke informativ, ga ingen resultater men var rett og slett en protokolløvelse Hvilke deler av programmet har du vært med på (konferanse, rundebord reiseliv, rundebord utdanning, ekskursjon, utstilling (aktiv deltagelse), get-together-party) 14 deltok på selve konferansen, 4 på Rundebord Reiseliv, 5 på Rundebord Reiseliv og 3 på ekskursjonen. 7 av de 13 organisasjonene som deltok i intervjuet var dessuten mer eller mindre aktive deltakere på utstillingen. 15 personer deltok på Get-together-partyen (flere av dem bemerket spontant at de var meget fornøyd med dette arrangementet fordi det ga anledning til å bli kjent med nye folk, drive aktiv nettworking og pleie sosiale kontakter ) Var du fornøyd med din deltagelse, var det verdt å bruke tid og penger? Blant de 15 personer som svarte var det bare èn person som sa klart ifra at den var meget misfornøyd. Denne russiske respondenten etterlyser nytteverdien av hele arrangementet ( for mange offisielle som kun deltar for å holde protokollarisk korrekte men uinteressante innledninger, går rundt for å kaste glans og forsvinner så snart som mulig ). 4

5 Alle andre som svarte var overveiende (3) eller uinnskrenket (11) fornøyd. Undertegnende er til en viss grad overrasket over dette meget positive resultatet siden det ble klaget en del i private samtaler under selve arrangementet (nettopp på grunn av den faglige nytteverdien) Fikk du nyttige kontakter med deltagere fra nabolandet? Unntatt den ene deltageren som var meget misfornøyd med arrangementet svarte alle andre (14) at de fikk nye kontakter og kunne pleie gamle kontakter ( styrket nettverket og presenterte nye prosjektidèer ). Til og med deltagere som har vært med på alle Grensesamarbeidsdager før sier at de har etablert nye kontakter. Det blir understreket av flere hvor viktig de sosiale kontaktene er før og etter de offisielle arrangementene og ikke minst på mottakelsen i etterkant. Flere ga uttrykk for at Grensesamarbeidsdagene er for dem utover det faglige først og fremst en spennende møtearena Fikk du nyttige kontakter med deltagere fra ditt eget land? Når det gjelder kontakter med deltagere fra eget land får vi eksakt samme bilde som ved forrige spørsmål. Bare èn har ikke fått nye kontakter blant sine egne, resten har etablert nye relasjoner og/eller pleiet gamle Kommer kontaktene til å resultere i konkrete tiltak når det gjelder grenseoverskridende samarbeid? Dette er naturligvis et av de mest interessante spørsmålene i denne undersøkelsen. Et av målene med arrangementer som Grensesamarbeidsdagene er selvfølgelig ved siden av å pleie kontakter og utveksle informasjon - å sette igang konkrete tiltak. Hele 13 av de 15 deltagere som ble intervjuet sier at de regner med konkrete norsk-russiske grenseoverskridende samarbeidsprosjekter som et resultat av Grensesamarbeidsdagene. Noen er helt entusiastisk ( tre nye prosjekter ) andre mer nøktern ( håper at det blir oppfølging fra begge sider ). Spesielt reiselivet blir nevnt som ett av flere mulige samarbeidsområder. Imidlertid er en russisk deltager misfornøyd med at det var ingen norske kommersielle reiselivsaktører tilstede ( hvorfor er de ikke interessert i å samarbeide med oss? Vi står klare ). Kun 2 deltagere svarer at de ikke regner med å bli med i et konkret prosjekt som ble diskutert på enten konferansen eller rundebordene Har du planer om å delta i 2014? Dette er et avgjørende spørsmål for Grensesamarbeidsdagenes fremtid. Svarene er entydige: Respondentene ønsker stort sett alle å delta også i I alle fall er det 14 ut av 16 respondenter som sier at de vil delta igjen. 5

6 Organisasjonen som ikke deltok i 2013 men årene før sier at en deltagelse vurderes dersom formatet forandres og det blir mer relevant for oss. Den misfornøyde deltageren fra 2013 svarer med nei ( hvis arrangementet blir i samme format, helt sikkert ikke ) Hva må forandres / forbedres for å gjøre det mer interessant å delta? (Konkrete forslag: Temavalg, utstilling, rundebord, ekskursjon, kulturprogram, B2B-møter, utvidet deltagergruppe) Her finner vi deltagernes kommentarer og idèer til en forbedring av arrangementet. Av dem som deltok har nesten alle kommet med konkrete forslag, kun en har svart at ingenting må forandres. Undertegnende har delt opp svarene i tre grupper: - Tema / innhold - Format / deltakere - Organisasjon / forberedelse 2.2 Tema / innhold Det ble rettet en del kritikk mot temavalget på siste plenumskonferanse. Flere betegnet temamenyen som tilfeldig, hummer og kanari, for mye preget av protokollhensyn og for lite praksisorientert. Reiseliv er det temaet som står øverst på ønskelisten for å gjøre Grensesamarbeidsdagene mer interessant innholdsmessig neste gang. Hele 8 respondenter foreslår grenseoverskridende reiseliv som tema samt spesialtemaer som shopping-turisme, Pasvik Naturreservat og Barentsskirennet ( Druzhba ). Nesten like mange (7 respondenter) ønsker seg genseoverskridende samarbeid innen næringsliv generelt som tema. Flere understreket at næringslivet og aktører innen næringslivet burde spille en større rolle på Grensesamarbeidsdagene. Andre forslag: Utdanning og felles kompetanseutvikling ( språkundervisning ), samarbeid innen logistikk og samferdsel (inkludert havnesamarbeid Kirkenes/Liinahamari), samarbeid innen informasjonsformidling (internett) og felles markedsføring og profilering av grensesonen Kirkenes-Pechenga. To deltagere foreslår å invitere foredragsholdere fra andre tvillingsbyer som befinner seg i nær avstand fra hverandre på begge sider av en grense ( Imatra-Svetogorsk, Frankfurt a. d. Oder Slibuce, Tornio-Haparanda ) De spesielle forholdene, utfordringene og mulighetene innenfor grensesonen blir ikke nevnt spesielt når det gjelder temaforslag men man kan gå ut fra at dette skjer fordi en behandling av disse spørsmålene betraktes som en selvfølgelighet. Generelt ble det nevnt i forhold til temavalg at man ønsker mer konkrete, matnyttige og relevante innlegg. 6

7 En respondent mener at det burde være en innholdsmessig sammenheng mellom temaene på plenumskonferansen, rundebordene og en eventuell ekskursjon. 2.3 Format / deltakere Format Når det gjelder formatet av Grensesamarbeidsdagene er alle unntatt èn deltaker fornøyd med opplegget fra Flere av respondentene (6) foreslå imidlertid å innføre et nytt element med individuelle møter etter B2B-prinsippet fordi dette kan være interessant både for næringslivet og for å diskutere prosjekter. Noen (3) foreslår å bruke utstillingsdelen til slike møter hovedaktørene (kommunene, fylkeskommunene, større bedrifter og næringsorganisasjoner) har stands som også brukes som møtesteder, eventuelt med på forhånd avtalte møter. Dette er muligens en interessant måte å oppgradere utstillingen som ikke brukes tilfredsstillende av de norske deltagere. 2 deltagere foreslår å starte Grensesamarbeidsdagene med rundebordseminarer på første dag og forsette andre dag med plenumskonferansen hvor også referater fra rundebordene kunne presenteres. 3 deltakere sier at de ønsker et større kultur program som ved de to første Grensesamarbeidsdagene i 2011 og 2012 også fordi man ønsker å la lokalbefolkningen delta i eventen. Flere nevner at de ønsker seg en mer interaktiv kommunikasjon deltagerne imellom og mellom deltagerne og foredragsholdere men uten å komme med konkrete forslag ( mindre dialoger, mer interaksjon ). Ellers ble det tydelig gjennom samtalene mellom respondentene og undertegnende at de sosiale kontaktene som pleies eller etableres på samarbeidsdagene blir oppfattet som minst like viktig som faglige aspekter Deltakere Generelt mener de fleste at Grensesamarbeidsdagene fortjener flere (kvalifiserte) deltagere. Russerne ønsker seg langt flere norske aktører. Spesielt representanter fra næringslivet (og da i første rekke fra reiselivsbransjen og handelsstanden) savnes ikke minst fra Sør-Varanger ( Kirkenes-gjengen skal bli med ). I denne sammenhengen kan det nevnes at næringsorganisasjonene NRCC (Norsk-Russisk Handelskammer) og FIBA (Foreign Investors Business Association) har bestemt seg for å legge et av sine nettverksmøter til Grensesamarbeidsdagene 2014 fordi man ser betydningen av denne møtearenaen og vil styrke den og utnytte synergieffektene. Flere respondenter understreker at man ser på samarbeidsdagene ikke kun som en plattform for samarbeidet mellom Sør-Varanger og Pechenga. Det burde inviteres deltagere også fra større deler av Nordvest-Russland og Nord-Norge samt fra nasjonalt nivå, mener i alle fall noen 7

8 ( Spørsmålene kan ikke bare avgjøres lokalt eller regionalt, Erfaringene fra Kirkenes-Pechenga samarbeidet er av betydning også for beslutningstagere fra andre områder ). 2.4 Organisasjon / forberedelse De norske deltagere som har vært med i organisasjonskomitèen i 2013 mener at man må begynne med forberedelsene på norsk side tidligere enn ifjor. Det anses dessuten som viktig å involvere næringslivet i Sør-Varanger i større grad også i forberedelsene ( handelsstanden og reiselivet ). En norsk koordineringsgruppe burde ha første møte allerede like etter påske. Flere foreslår at den norske organisasjonskomièen sender ut invitasjoner så tidlig som mulig med tidlig deadline. På denne måten kan man ha en oversikt over deltagere på plass i god slik at man kan planlegge på en bedre måte og forbedre mulighetene til interaksjon. Et forslag om at deltageroversikten må være klar i begynnelsen av september er litt for ambisiøst, slutten av måneden er vel mer realistisk. Fra utenforstående var det ellers ingen bemerkninger til organisasjon og forberedelse, unntatt et ønske om å få informasjon om deltagere i god tid før arrangementet. 2.5 Tidsplan for Grensesamarbeidsdagene: (månedskifte oktober/november ok?) (2 dager- èn med konferanse, utstilling og get-together-party, èn med rundebord og ekskusjoner ok?) Alle respondenter mener at det passer bra å gjennomføre samarbeidsdagene i månedsskifte oktober / november. En deltager gjør oppmerksom på at det er viktig at arrangementet ikke koliderer med Murmansk Business Week. Alle er dessuten fornøyd med at Grensesamarbeidsdagene gjennomføres over to dager (men noen kunne imidlertid tenke seg å starte med rundborsdelen; se pkt ). 3. Kommentar fra Ministeriet for økonomisk utvikling, Murmansk oblast Ministeriet for økonomisk utvikling i Murmansk oblast, som var hovedarrangør av Grensesamarbeidsdagene skriver at formatet av Grensesamarbeidsdagene i 2013 med fokus på praktiske spørsmål - var et skritt i riktig retning. De ønsker å fortsette på denne veien. Det blir understreket at Grensesamarbeidsdagene er et glimrende eksempel for samarbeidet mellom Russland og Norge. Ministeriet ønsker derfor å tiltrekke (større) oppmerksomhet fra den føderale regjeringen til utviklingen av grensesonen. Ministeriet for økonomisk utvikling skriver at de registrerer en minskende interesse fra norske entreprenører i å delta på arrangementet. På en annen side viste det seg ifjor at næringslivet i Sør-Russland er interessert i å utvide kontakter med den norske siden. Det grenseoverskridende samarbeid har også fått en positiv respons fra myndighetene i Det nordvestlige føderale distriktet av Russland. Derfor har Ministeriet planer om å invitere representanter dra hele Nordvest-distriktet til Grensesamarbeidsdagene i

9 Representanten for Ministeriet for økonomisk utvikling gir uttrykk for et ønske om større støtte fra SIVA, NBA og Sør-Varanger Kommune til å øke deltagelsen av norsk næringsliv i Ifølge ministeriet har Sør-Varanger sagt at den norske deltagelsen på utstillingen skal utvides og at det skal bli organisert en workshop om internasjonal markedsføring med deltagelse av norske organisasjoner. Ministeriet foreslår å gjennomføre et rundebordseminar for deltagere fra kommuner i Murmansk Regionen og Norge for å dele erfaringene fra det internasjonale samarbeidet i grensesonen, inkludert et besøk av russiske deltagere i Kirkenes. Avslutningsvis understreker Ministeriet for økonomisk utvikling interessen for å fortsette det konstruktive og gode samarbeidet med det norske generalkonsulatet og de norske bedriftene for å oppnå maksimale fordeler for næringslivet og hele grenseområdet. Ministeriet foreslår å gjennomføre et første møte til å diskutere forberedelsen av Grensesamarbeidsdagene 2014 allerede i mars. 4. Anbefalinger 4.1 Generelt Den foreliggende rapport viser at Grensesamarbeidsdagene i Nikel/Zapolyarnyj har klart å etablere seg som en møtearena i den russisk-norske grensesonen. Undertegnende anbefaler derfor at den norske siden fortsetter å delta og til og med utvider sin tilstedeværelse. Dette ville også være i samsvar med intensjonene fra russisk side. Undersøkelsen viser at deltagerne fra 2013 er stort sett fornøyd med arrangementet. Alle unntatt en deltaker sier at de har planer om å være med også i Det er likevel behov for en optimering av både format og innhold. De følgende anbefalingene skal bidra til å forbedre dette samarbeidsprosjektet uten å komme med noen grunnleggende forandringsforslag. 4.2 Innhold / tema Med utgangspunkt i svarene under pkt anbefaler undertegnende følgende temaer som er av interesse: - Reiseliv inkludert spesialtemaer som shopping-turisme, Pasvik Naturreservat og Barentsskirennet ( Druzhba ). - Næringslivssamarbeid (her kan en kooperasjon med NRCC og FIBA som planlegger å gjennomføre nettverksmøte under Grensesamarbeidsdagene være av stor betydning) - Utdanning og felles kompetanseutvikling ( språkundervisning ) Som underpunkter til alle 3 temaforslag kan innlegg om erfaringer fra andre tvillingsbyer være av interesse. Ellers er markedsføring og profilering av grensesonen Kirkenes- 9

10 Pechenga et viktig tema i forbindelse med felles reiselivssatsinger og shoppingturisme (et tema som også Ministeriet for økonomisk utvikling nevner i sin kommentar). Det er det er dessuten ønskelig med en rapport på konferansen om hva som har skjedd siden ifjor i grensesonen både generelt og i forbindelse med prosjekter som ble diskutert året før. Generelt burde man prøve å redusere protokollariske innlegg til et minimum men heller satse på konkrete, matnyttige og relevante innlegg. Det er også en fordel at norske og russiske foredragsholdere vet om hverandres foredrag slik at det ideelt kan komme til en dialog. Det burde også sørges for en innholdsmessig sammenheng mellom temaene på plenumskonferansen, rundebordene og en eventuell ekskursjon. 4.3 Format Deltagerne fra 2013 var i stor grad fornøyd med både format og tidspunkt (månedsskifte oktober/november, det består ikke behov for store forandringer. Også Ministeriet for økonomisk utvikling understreker at fokuseringen på praktiske spørsmål i fjor var et skritt i riktig retning å ønsker å fortsette på denne veien. Undertegnende er derimot enige med flere av respondentene at man burde legge tilrette for individuelle møter etter B2B-prinsippet. Dette er interessant både for næringslivet og for å diskutere prosjekter. Det kan være en idè å bruke utstillingsdelen til slike møter hovedaktørene har stands der som også brukes som møteplass, eventuelt med på forhånd avtalte møter. Dette er en interessant måte å oppgradere utstillingen som under de siste årene ikke ble brukt tilfredsstillende av de norske deltagere. Uansett anbefaler undertegnende å satse mer på utstillingen i forbindelse med konferansen (se også Ministeriets kommentar). Den besøkes også av lokalbefolkningen, presse og andre som ikke nødvendigvis er med som offisielle deltagere. Både Sør-Varanger Kommune, Finnmark Fylkeskommune og Generalkonsulatet burde ha tilgjengelig tilstrekkelig utstillingsmateriell og brosjyrer. Den norske siden burde også vurdere et kulturelt bidrag under utstillingen og / eller gettogether-party. Tiden tillater vel ikke et separat kulturprogram (konsert). 4.4 Deltakere Generelt mener de fleste at Grensesamarbeidsdagene fortjener flere deltagere, ikke minst flere norske aktører. Spesielt representanter fra næringslivet savnes, i særdeleshet fra reiselivs- og handelsbransjen i Sør-Varanger. Også Ministeriet for økonomisk utvikling ønsker seg flere norske deltagere, spesielt fra næringslivet og ikke bare fra grensesonen. Her må det gjøres en ekstra statsing innenfor rammen av TEAM NORWAY og gjennom et samarbeid med næringslivsorganisasjonene NRCC, FIBA og helst også Kirkenes Næringshage. 10

11 Grensesamarbeidsdagene er ikke kun en plattform for samarbeidet mellom Sør-Varanger og Pechenga. Det burde derfor også inviteres deltagere fra større deler av Nordvest-Russland og Nord-Norge samt fra nasjonalt nivå en oppfatning som deles av Ministeriet i Murmansk. 4.5 Planlegging og forberedelse De som var med fra norsk side til å forberede Grensesamarbeidsdagene de siste årene kan konstatere at den norske innsatsen ikke var optimalt koordinert internt og i forhold til de russiske arrangørene. Dette har ført til at norsk side ikke har utnyttet mulighetene som var tilstede til å påvirke innhold og organisering av Grensesamarbeidsdagene og invitasjon av deltagere. Også fra russisk side (Pechenga kommune) ble det antydet at man kunne ønske seg en større og bedre norsk involvering i forberedelsene. Anbefalingen fra undertegnende er å etablere allerede på vårparten en norsk koordineringsgruppe under ledelse av Generalkonsulatet og som en del av TEAM NORWAY konseptet. Den burde bestå av representanter fra Sør-Varanger Kommune, Finnmark Fylkeskommune, Næringslivet i Sør-Varanger (f. eks. Kirkenes Næringshage), Barentssekretariatet samt det norske næringslivet i Murmansk-regionen (Foreign Investors Business Association FIBA / Norwegian Business Association NBA, eventuelt SIVA). Gjennom FIBA / NBA kan også Norsk-Russisk Handelskammer være representert (som skal gjennomføre nettverksmøte under Grensesamarbeidsdagene). For å gjøre det enklere burde man etablere en mindre arbeidsgruppe (GK, Kirkenes og norsk næringsliv i Russland) som tar de nødvendige arbeidsmøtene med den russiske siden. Det er viktig at koordineringsgruppen hat et klart mandat slik at den kan ta avgjørelser ang. innhold (temaer, foredragsholdere, kultur) og organisering. Meget viktig er også at man har en klar avtale om hvem som inviterer både foredragsholdere og vanlige deltagere fra Norge dette var for tilfeldig de siste årene. Denne oppgave kan utføres (teknisk) av enten Generalkonsulatet eller en av de andre medlemmene av koordineringsgruppen. Koordineringsgruppen burde også være ansvarlig for å sende informasjon om Grensesamarbeidsdagene 2014 til mulige norske deltagere. Den første informasjonen burde allerede går ut like etter påske. Dessuten burde det informeres på relevante nettsteder så tidlig som mulig om samarbeidsdagene (GKs nettsider, FIBA/NBAs og SIVAs nettsteder, dessuten på nettstedene til SVK, FFK, Kirkenes Næringshage, Barentssekertariatet osv.) Det burde også avklares om det finnes budsjettmidler hos de ulike norske aktører for å kunne finansiere aktiviteter (f. eks. tolking, kulturprogram, ekskursjonsprogram). 4.6 Samarbeid / samordning mellom russisk og norsk side Fra tidligere Grensesamarbeidsdagene vet vi at den russiske siden er meget interessert i å involvere den norske siden i forberedelsen av arrangementet. Dette gjelder også spørsmål om format og innhold. Spesielt de to første årene (2011 og 2012) var den norske interessen i å være med i planleggingen svært begrenset. 11

12 For Grensesamarbeidsdagene 2014 anbefaler undertegnende at et første møte mellom russisk og norsk side (koordineringsgruppe) gjennomføres allerede like etter påske. Det burde gjennomføres minst tre slike fellesmøter før arrangementet gjennomføres. Undertegnende anser det som spesielt viktig at den russiske siden får klar informasjon om hvilke oppgaver den norske siden kan ta ansvar for slik at det unngås misforståelser og for store forventninger. Også en eventuell finansiell medvirkning (tolking, kultur e.l.) må klargjøres på første fellesmøte med begge parter. 5. Veiplan til Grensesamarbeidsdagene Mars: Konstituering av koordineringsgruppen April e/påske: Møte med russisk side. Første informasjon til mulige deltagere Juni: August : September: Oktober : Invitasjoner sendes til potensielle norske deltagere Oppfølging av invitasjonene Slutten av måneden: Informasjon om norske deltagere er klar ( katalog ) Midten av måneden: Oppdatering av norsk deltagerliste på nettet. Midten av måneden: Russisk deltagerliste klar 6. Liste over organisasjoner og bedrifter som ble intervjuet Det ble intervjuet totalt 16 personer fra 13 forskjellige organisasjoner og bedrifter fra norsk og russisk side. Norsk-russisk Skole, Murmansk Pechenga Kommune, Nikel North Chamber of Commerce, Murmansk Norwegian Business Association, Murmansk Unionen av entreprenører, Nikel SIVA International Management, Murmansk FLAIT Group (norsk-russisk bedrift), Murmansk Toplo (russisk bedrift), Murmansk Bellona, Murmansk Finnmark Fylkeskommune Sør-Varanger Kommune, Kirkenes Barentssekretariat, Kirkenes Norsk-russisk Handelskammer Skriftlig kommentar fra Ministeriet for økonomisk utvikling, Murmansk oblast 12

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE 1 NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE Kultur- og kirkedepartementet i Kongeriket Norge og kulturministeriet Den Russiske Føderasjon og i, heretter kalt Partene, har i samsvar

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Jørgen Wear Tidspunkt: 11.april kl.16:00-19:00 12.april kl.09:00-12:30 Siri Lien Kristian Gravermoen Sted: Union

Detaljer

Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter

Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter Veileder 4: Tips til organisasjoner som ønsker å konsultere personer med demens rundt skriftlige dokumenter Hovedbudskap Mange organisasjoner produserer dokumenter som kan forbedre livet til personer med

Detaljer

Team Norway Nordvest Russland:

Team Norway Nordvest Russland: Team Norway Nordvest Russland: Team Norway aktiviteter høst 2014 Hovedarrangør Arrangement Sted Tidsrom SIVA/FIBA Studiereise til Yamal. 23.-27. september Generalkonsulatene i St.Petersburg og Murmansk

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid

Veggbilde på Petchenga Sykehus. Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Veggbilde på Petchenga Sykehus Årsmelding 2008 for Rådgivningsgruppen russlandssamarbeid Kirkenes Sykehus, Helse Finnmark HF 25.januar 2009 OPPSTART OG MANDAT På bakgrunn av konklusjonene i sluttrapporten

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Romfartskarriereprosjektet 2016

Romfartskarriereprosjektet 2016 Romfartskarriereprosjektet 2016 Innledning I 2016 gjennomfører ESA-astronauten Tim Peake et lengevarende oppdrag på Den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppdraget har fått navnet Principia. Astronauter

Detaljer

Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i

Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i Samarbeid om kompetanseutvikling for barnehagene i forslag til tiltak Januar 2009 Forord I barnehagenettverkets forstudie er et av fokusområdene for felles samarbeid i Knutepunktet Felles oversikt over

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer

Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Veileder 3: Involvering av personer med demens på konferanser og arrangementer Hovedbudskap Personer med demens blir ofte invitert til å delta på konferanser og arrangementer. Dette gir gode muligheter

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken

Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Ivaretakelse av vitner i 22. juli-saken Publisert fra 21.05.2012 til 15.08.2012 35 respondenter (35 unike) 2. Alt i alt, hvordan opplevde du å være vitne i denne saken, i forhold til de forventningene

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng?

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? INF143 Hvor fornøyd er du med kurset? Hvor mye har du lært på kurset? Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? Har du savnet forkunnskap? Hvis ja, hva har du savnet forkunnskaper

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar

Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Forberedelser - Avklaring av roller og ansvar Det viktig å poengtere at roller og ansvar i planlegging og gjennomføring bør være avklart før man starter selve planleggingen. Derfor innleder denne veilederen

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Ekstern evaluering. TFOU rapporten

Ekstern evaluering. TFOU rapporten Ekstern evaluering TFOU rapporten TFoU-rapport 2016:17 ; http://tfou.no/publikasjoner/evaluering-av-tosatsinger-under-oppvekstprogrammet-i-nord-trondelagfylkeskommune/ Basert på to datakilder: Fokusintervju

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi

75-åringers kunnskap om velferdsteknologi 75-åringers kunnskap om velferdsteknologi hvordan kan man ønske seg noe man ikke vet hva er? Nøtterøy kommune Konferanse om innovasjon og velferdsteknologi 24.september 2015 Are Branstad førsteamanuensis

Detaljer

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune

Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Medarbeidersamtaler i Meldal kommune Veiledning Revidert 14.01.2015 arkivsaksnr: 03/01159 Anr 400 side 2 av 6 Innholdsfortegnelse Hva er en medarbeidersamtale, og hvorfor avholder vi den?... 3 Grunnlaget

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Ingen kan alt Alle kan noe Sammen kan vi det hele

Ingen kan alt Alle kan noe Sammen kan vi det hele Prosjekter er et viktig verktøy hvis man vil forandre og utvikle sitt lokalsamfunn. Et prosjekt er et tiltak som kan gjennomføres med et klart definert formål innenfor et avgrenset tidsrom og som forandrer

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Stavanger kommune Stavanger DPS. Læringsnettverk psykisk helse

Stavanger kommune Stavanger DPS. Læringsnettverk psykisk helse Stavanger kommune Stavanger DPS Læringsnettverk psykisk helse Prosjekt Lassa Arbeide annerledes enn vi gjør i dag tråkke i hverandre bed - for å lage et felles blomsterbed Ta et felles ansvar for innbyggere

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen 2014. Evalueringen

Detaljer

Marint Protein Nettverk Brukerundersøkelse

Marint Protein Nettverk Brukerundersøkelse Marint Protein Nettverk Brukerundersøkelse Undersökningsperiod: 2017-05-23 -> 2017-08-01 Antal svar: 9 + 4 intervjuer, 20 50 % respons. 28.08.2017 test 1 Er du ansatt i? Industri: 7 Produksjonsbedrift:

Detaljer

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF?

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? 121 bedriftsmedlemmer (113). Inn/ut 2011: 14/16 Inn/ut 2012: 11/1 15 personlige medlemmer, hvorav 4 senior (9) 3 studentmedlemmer (2) Fordeling

Detaljer

Mål for prosjektet. Evaluering

Mål for prosjektet. Evaluering Mål for prosjektet Prosjektets to hovedmål er: 1. Fylkesbibliotekene i Oppland, Sør-Trøndelag og Hedmark vil med dette prosjektet etablere bibliotekene i fylkene som arena og møteplass for den uavhengige

Detaljer

Referat møte i Studiestartnettverket Torsdag 12. mai

Referat møte i Studiestartnettverket Torsdag 12. mai Referat møte i Studiestartnettverket Torsdag 12. mai Tilstede: Marte og Anne (AF), Ingrid (MN), Anne (MED), Christine (JUR), Linda (UV), Sandra (HF), Ingvill (SV), Tina (TF), Nina (OD). Sak 1: Orientering

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Hovedbudskap Mange organisasjoner rekrutterer ansatte eller eksterne organisasjoner til å arbeide med personer med demens. Som

Detaljer

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Bærum, 13. desember 2016 Referat telefonmøte tirsdag 13.

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22

REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 15.JANUAR 2011 01 22 Tilstede: Leder: Kasserer: Sekretær: Vara Rkm: Leder i Hi / komiteen; Nestleder i Hi / oi komiteen: Gsr Hjemmegruppa: Gsr Veien til frihet gruppa: Gsr

Detaljer

Hvordan kan man starte og drive bedrift i Russland? Svetlana Konopleva, Næringsavdelingen, Generalkonsulatet i Murmansk

Hvordan kan man starte og drive bedrift i Russland? Svetlana Konopleva, Næringsavdelingen, Generalkonsulatet i Murmansk Hvordan kan man starte og drive bedrift i Russland? Svetlana Konopleva, Næringsavdelingen, Generalkonsulatet i Murmansk 19. Januar 2015 Norsk forretningsvirksomhet i Russland I russisk interesse å tiltrekke

Detaljer

KORT OM KVANTITATIV DEL AV UNDERSØKELSEN

KORT OM KVANTITATIV DEL AV UNDERSØKELSEN 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Kundeundersøkelse blant AKS programkunder 2010-2011, kontaktpersonene i bedriftene. Kvalitativ og kvantitativ undersøkelse for å avdekke tilfredshet med arrangementer i regi av AKS.

Detaljer

Open Space Gardermoen 22. november 2016

Open Space Gardermoen 22. november 2016 Open Space Gardermoen 22. november 2016 Kari Källvik og Mette Erika Harviken Kjære alle sammen! Velkommen til SLT-konferanse! Det er veldig hyggelig å se at så mange SLT koordinatorer har tatt turen hit

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2015 Det var totalt 83 personer som svarte på evalueringen.

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2015 Det var totalt 83 personer som svarte på evalueringen. Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2015 Det var totalt 83 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 62 74.69% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

Evaluering av Senioruka 2017

Evaluering av Senioruka 2017 Evaluering av Senioruka 2017 Innledning. Seniorrådet oppnevnte et utvalg som skulle forestå planleggingen og gjennomføringen av uka. Utvalget besto av Ragnhild Angard Wefling, Lillehammer kommune, Kultur

Detaljer

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold

Beredskapsdagen 2014. Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Beredskapsdagen 2014 Øyvind S. Hagen Styreleder NHO Vestfold Vi spurte våre 1000 medlemmer gjennom en Quest Back 94 responderte Hva svarte de? Er næringslivet opptatt av god beredskap? Har næringslivet

Detaljer

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund

Hvordan få oppmerksomhet. Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Hvordan få oppmerksomhet Ung:leder 25. april Charlotte Svensen Kommunikasjonssjef i Norges Friidrettsforbund Mål: Bevisstgjøring av hvorfor vi skal bruke ulike kanaler for oppmerksomhet Bruk av ulike kanaler

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER

MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER MANDAL KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN MAL OG RUTINER REVIDERT VÅREN 2011 1 Begrepsavklaring : Individuell plan: Personer som har langvarige og sammensatte tjenester har rett på å få utarbeidet en Individuell

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Saksframlegg SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge Saksfremlegg - arkivsak 05/16360

Detaljer

Introduksjon av SPARE i Ukraina

Introduksjon av SPARE i Ukraina Introduksjon av SPARE i Ukraina Foreløpig rapport 2002 Prosjektnr: 3010196 SPARE I UKRAINA Skoleprosjektet SPARE om anvendelse av ressurser og energi tilrettelegges for bruk i Ukraina. Norges Naturvernforbund

Detaljer

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet 1 Vedlegg 3: Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Norges Eksportråd Utarbeidet av Marianne Rød og Kathleen Myklatun Oslo, Desember 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse

The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse Advisory The Tall Ships Races Kristiansand 2015 - Ringvirkningsanalyse The Tall Ships Races Kristiansand 2015 Hege Gabrielsen Isabelle J. Golf Agenda 1 Introduksjon 1 2 Publikumsundersøkelse 5 3 Regional

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Matrise. L1 L2 L3 L4 HR-direktør. Konsernsjef Siviløkonom. Siviløkonom Ansatt via en relasjon om Ansatt via utvidelse av tidligere

Matrise. L1 L2 L3 L4 HR-direktør. Konsernsjef Siviløkonom. Siviløkonom Ansatt via en relasjon om Ansatt via utvidelse av tidligere 1 VEDLEGG 3 Leder respondentene Introduksjon Leder for nyutdannede, og Employee Branding Master i Statsvitenskap Ble ansatt i bedriften gjennom. Nåværende stilling ble lyst ut internt Positiv holdning

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS

Fagkonferansen 2012, NKRF. Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008. Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Fagkonferansen 2012, NKRF Bidrag til forbedring? Evaluering av Revisjon Midt-Norge 2007/2008 Anna Ølnes Revisjon Midt-Norge IKS Tema Bakgrunn for evalueringen, anbudsprosess, kriterier for valg av utfører

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75).

Vi fikk 80 besvarte spørreskjema tilbake (altså en svarprosent på 21,75). Side 1av 13 Bakgrunn I oktober 2000 sendte prosjektet ut 400 spørreskjema til pasientene ved Tiller Psykiatriske poliklinikk. Bakgrunnen for utsendelsen var at man hadde opplevd å få manglende oppslutning

Detaljer

Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009

Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009 v1 Hvordan øke kvinneandelen i IKT-bransjen Innlegg på ECWT åpningskonferanse 30. sept 2009 Kristine H. Næss Med-gründer og leder av nettverksgruppen i Od@-Nettverk Partner Strategy & Programs Director

Detaljer

Skriv vinnende tilbud

Skriv vinnende tilbud Skriv vinnende tilbud Workshop Sales 15.-16.09.2009 Introduksjon Hva vi skal gjennom i dag Kort introduksjon Hva er kunden opptatt av, og hva kan vi gjøre for å øke vår mulighet for suksess Tema 2: Utforming

Detaljer

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a

Mental Helse Trondheim Styremøte Protokoll. Side 1 av Protokoll styremøte a Mental Helse Side 1 av 6 styremøte 1.3.16-1a Sted: Fjordgata 19 Dato: 1.3.2016 Innkaller: Dag Øivind Antonsen Tidsrom: 17.00-18.30 Innkalt: Janne K S Lauve, Britt Inger Johansen, Ingvild M. Kvisle, Jan

Detaljer

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen.

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Formålet med konferansen Samhandlingsavdelingen er sykehusets kontaktpunkt for samarbeid med kommuner, organisasjoner m.v. Formålet med konferansen

Detaljer

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG BREKSTAD Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG OPPDRAGSBESKRIVELSE Innhold 01 NÅ skal kystbyen Brekstad formes!... 3 02 Bakgrunn... 4 03 Målsetting for Kystbyen Brekstad - Oppgaven...

Detaljer

Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010

Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010 Oppsummering av studentevaluering av SOS105 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (26.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer