SIDEINNHOLD SAMISK ÅRS MELDING JAEPIEBÏEVNESE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIDEINNHOLD SAMISK ÅRS MELDING JAEPIEBÏEVNESE"

Transkript

1 SIDEINNHOLD SAMISK ÅRS MELDING JAEPIEBÏEVNESE 2013

2 SIDEINNHOLD SAMISK SYD SAMISK ÅARJEHL SAEMIEN

3 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME STYRETS BERETNING Åarjelhsaemien Teatere AS er et prosjektteater med grunnfinansiering fra eierne, Sametinget, Nordland Fylkeskommune og Rana Kommune, samt fast årlig tilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Denne grunnfinansiering dekker drift av administrasjon og noe grunnfinansiering til prosjekt-/forestillingsutvikling. Alle våre forestillinger er egne prosjekt som er avhengig av ekstern finansiering og/eller eksterne samarbeidspartnere for både produksjon og turné. Fleksibilitet i forhold til faste driftskostnader er nødvendig for oss som et lite prosjektteater hvor våre faste midler kan variere i forhold til politisk ledelse nasjonalt, regionalt og lokalt.

4 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME 1. Styrets aktivitet Styrets medlemmer/personlige varamedlemmer 2. Personale 2.1. Antall ansatte/stillinger ved årsskiftet. Leder: Nestleder: Medlem: Inga-Lill Sundset (Sametinget) Eirin Edvardsen, (Nordland Fylkeskommune) Jarl Stian Johansson (Rana Kommune) Teatersjef (åremål endt ved årssikftet) Kontormedarbeider (fast deltid) Ada Einmo Jürgensen Marita E.B. Solbakk Vara: Vara: Vara: PerAxel Gunnar Fjällstrøm Mads Kappfjell Brit Pedersen 1 vaccant prosjektmedarbeiderressurs som fordeles i engasjement etter nødvendig kompetanse for de ulike prosjekt. 1.2 Styremøter Styret har i perioden hatt 5 styremøter og behandlet 35 saker. Styret har i tillegg hatt arbeidsmøter med teatersjef og ansatte. Styret og teatersjef har hatt tett kontakt med telefonog arbeidsmøter. Regnskap: Revisor: Total-Regnskap AS v/anita Rise PriceWaterhouse&Coopers v/reg. revisor Bente Valjord, Trond Olsen For 2013: Beatrice Fløystad, Therese Einmo Jürgensen Cecilia Persson Kunstnerisk, teknisk og annet fagpersonell engasjeres på prosjektbasis. Eksternt personell engasjert på prosjektbasis i 2013: 5 kvinner og 3 menn Tjenester som regnskapføring, revisjon, web/data og annen nødvendig kompetanse kjøpes eksternt. Det har ikke vært endringer i sammensetningen i perioden.

5 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME 3. Formål 3 Åarjelhsaemien Teatere AS skal arbeide for å fremme og utvikle sørsamisk scenekunst. Sørsamisk språk og kultur skal stå sentralt i arbeidet. Teatret skal fortsette det historiske samarbeidet med det sørsamiske området på svensk side og er et teater for hele det sørsamiske området i Norge Handling/visjon: Åarjelhsaemien Teatere AS skal: være fremtidsrettet og nyskapende være en medvirkende identitetskapende arena for barn og ungdom virke for amatørteater i hele området, med kunstnerisk, teaterpedagogisk og samisk kulturfaglig bistand. utvikle og produsere scenekunst med sørsamiske kulturuttrykk og språk som en av grunnpilarene formidle samisk scenekunst av høg kvalitet, for alt publikum både i og utenfor de samiske områder med sine forannevnte aktiviteter virke som en kulturell brobygger i vårt flerkulturelle samfunn 4. Aktivitet Den teaterfaglige aktivitet har i 2013 oppfylt alle kriterier under pkt handling/visjon. Teateret har i 2013 sitt nest høyeste publikumstall noensinne med publikum. Teateret har hatt flere nye gode samarbeidspartnere i året. Dette er i tråd med den politikk som ligger til grunn for det offentliges kulturpolitikk. Dette er også for teaterets del utviklende og gir oss muligheter til å nå et større publikum og utvikle større produksjoner og turnéer. Vi har i 2013 spilt forestilling i 6 fylker. Vi har arbeidet med barn og unge og spilt forestillinger for DKS videregående, samt hatt sørsamisk språkkonsulent for norske utøvere i Klemetspelet PUBLIKUMMERE Teateret har i 2013 sitt nest høyeste publikumstall noensinne FORMIDLE SAMISK SCENEKUNST AV HØG KVALITET 5. Administrativt Teateret er fortsatt i prosess i forhold til overgangen til AS i Det arbeides med en profesjonalisering av administrasjonen og en administrativ bemanningsplattform som er til gagn for teaterets arbeide og de vi betjener, og som er innenfor de varierende økonomiske forutsetninger vi har.

6 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME 6. Økonomi Regnskapet pr viser et driftsunderskudd på kr ,- etter avskrivinger og finansinntekter. Underskuddet dekkes av egenkapitalen Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende i betraktning av de forpliktelser teateret har. Det har i løpet av året vært flere samarbeidsprosjekter med eksterne tilskudd, gode avtaler med samarbeidspartnere, og sterk økonomisk styring i prosjektene. Dette gir et tilfredstillende årsresultat. Teateret har løpende utviklingsaktiviteter, både selvstendig og i samarbeidsprosjekter. Flere av prosjektene går over år, bl.a. Elsa Laula som også fortsetter i Det søkes kontinuerlig eksterne midler og samarbeidspartnere for å finansiere turnéer. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret finner at grunnlaget for dette er tilstede. 7. Lokaliteter Teateret er samlokalisert med Nordland Teater AS (NT). Vi har eget kontor der, og benytter oss av NT s øvrige faciliteter som kantine, møterom, kopirom med utstyr. Vi har også fri bruk av teaterets prøvesaler og scener når disse ikke er i deres egen bruk. Dette avtales med NT sin produksjonsledelse. Vi leier eksternt lager for vårt tekniske utstyr, kostymer og rekvisitter. Samme lokale som NT, men i en egen liten avdeling. 8. Miljøforhold og personell. Som leietager hos Nordland Teater følger vi deres rutiner og regler for avfallshåndtering, bruk og sikkerhet i bygget. Vi deltar på NT sine brannøvelser. Vi nytter også godt av samlokalisering med NT s teaterfaglige-, administrative og øvrige personell. Dette både for faglig bistand, godt kollegialt samvær og inspirasjon. Arbeidsmiljøet er fortsatt noe preget av omstillingsprossessene teateret er inne i. Styret har i samarbeid med administrativ ledelse stort fokus på å løse utfordringene. Sykefraværet er ikke tilfredstillende, men noe av det har resultert i en ny verdensborger! TEATERET HAR ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING SOM KJERNEVERDIER I ALT ARBEIDE.

7 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME Styret takker vårt kjære publikum, våre samarbeidspartnere, bidragsytere, våre lokale arrangører og ikke minst vårt vertskap på Nordland Teater for et godt år. Vår store aktivitet hadde ikke vært mulig uten gode samarbeidspartnere. TAKK GÆJTHTOE Styret takker vår avtroppende teatersjef Ada Einmo Jürgensen for banebrytende arbeide for teateret fra 1992 t.o.m

8 NØKKELTALL TJOEVTENJETAALH NØKKELTALL 2013 Forestillinger: Kurs/Prosjekt : Klemetspelet Elsa Laula Hijven Hov Totalt Klemetspelet-ute Hijven Hov Elsa Laula Antall forestilllinger: Totalt 16 spillesteder i 6 fylker. Antall publikum: Teateret var også ansvarlig for et innslag v/kaja Regine Bientie, på NOKU arrangement i Narvik. Hun representerte da Rana Kommune. Spillesteder: Leirskardalen Røyrvik Oslo, Harstad, Tromsø, Karasjok, Verdal, Mo i Rana, Kirkenes, Vadsø, Varangerbotn, Tana, Alta, Lakselv, Hammerfest, Kautokeino 2276 PUBLIKUMMERE SÅ KLEMETSPELET Hijven Hov, Dalvedh og Klemetspelet Korgen, Trondheim, Røros, Snåsa, Røyrvik, Stiklestad. Besøkte fylker: Oslo, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark Barn/unge i prosjekt og på forestillinger: Klemetspelet deltagere i kurs og på forestilling 21 Hijven Hov deltagere i kurs og på forestilling: 23 Elsa Laula publikum turne DKS videregående Finnmark Totalt aktivitet med spesielt barn og unge BARN OG UNGE har deltatt i prosjekt og vært på forestillinger

9 NØKKELTALL TJOEVTENJETAALH Aktivitet i de enkelte fylker: Oslo: Sør-Trøndelag: Nord-Trøndelag: Nordland: Troms: Finnmark: Elsa Laula på Riksscenen Prosjektene Dalvedh (Trondheim) og Hijven Hov (Røros) Elsa Laula for fylkesmannen (NTT/Verdal) Hijven Hov (Snåsa og Røyrvik) Administrasjon, forestillingene Elsa Laula, Klemetspelet og arrangementet Samiske Kirkedager Filming av Elsa Laula. Forestillingen Elsa Laula Harstad for FINN og Tromsø for Hålogaland Teater Forestillingen Elsa Laula Karasjok, Kirkenes, Vadsø, Varangerbotn, Tana, Alta, Lakselv, Hammerfest, Kautokeino. For DKS Finnmark og Beaivvas Sámi Nasunálteater Aktivitet i Sverige Østersund: Dalvedh ELSA LAULA KLEMETSPELET HIJVEN HOV DALVEDH SAMISKE KIRKEDAGER FILMINNSPILLING ELSA LAULA ADMINISTRASJON

10 NØKKELTALL TJOEVTENJETAALH Prosjekttilskudd fra: Regjeringen v/stemmerettsjubileet til turné Elsa Laula kr ,- Fritt Ord til turné Elsa Laula kr ,- Sametinget til turné Elsa Laula kr ,- Tilskudspartnere: Samarbeide med Sverige i henhold til handlingsplan og vedtekter: Svenske skuespillere i våre produksjoner: Simon Marainen og Cecilia Persson Gratis utlån av kostymer og rekvisitter til Giron Sámi Teathers prosjekt for barn/unge i Dearna Sijte, v/lemmuid Biret Rávdna. Gjort avtale med Jokkmokk Sameforening og spilling av Elsa Laula under marknad 2014 Forberedende arbeide for turné i Västerbotten og Jämtland med Elsa Laula 2014 Samarbeidspartnere i Norge: DKS/Scene Finnmark, Beaivvas Sámi Nasunálteater, Festspillene i Nord-Norge, Hålogaland Teater, Nordland Teater, Nord-Trøndelag Teater, Oslo Sàmiid Searvi, Kammerana, Foreningen Klemetspelet, Gïelem Nastedh, (Snåsa), Aejege, (Røros) Gïelem Aernie (Røyrvik), Den Norske Kirke/Samiske Kirkedager, Høgskolen i Nord-Trøndelag

11 FORE STILLINGER VUASAHTALLEMH SIDEINNHOLD SAMISK

12 SIDEINNHOLD SAMISK FORESTILLINGER FOTO: HEDDA HILLER ELVESTAD

13 FORESTILLINGER VUASAHTALLEMH KLEMETSPELET Produsert med og for foreningen Klemetspelet, i Hemnes Kommune. Utendørs spel om samen Klemet Persson som bodde under en steinheller øverst i Leirskardalen med sin familie. Kultur- og andre konflikter i møte med bygdesamfunnet. Gjennom en samarbeidsavtale utarbeidet i 2012 har teateret bidratt til spelet med følgende tjenester: Prosjektutarbeidelse, søknadsbudsjetter og søknader og organisasjonsbygging for spel lokalt. Research i det samiske miljøet for manusforfatter. Rollebesetning og kontraktering av skuespillere til hovedrollene, samt forskuttering av lønn/honorarer og andre kostnader for dem. De lokale utøvere ble plukket ut av styret i spelet. Videre hadde teateret ansvaret for øvinger 1 gang pr uke med de lokale utøvere fra medio februar til sommerferien. Teateret hadde regi, koreografi, instruksjon. Teateret ledet produksjonsprosessen i samarbeide med Nordland Teatere, styret i spelet og de lokale frivillige komiteer. Teateret bisto også med å skaffe tilveie scenograf og språkkonsulent/oversetter for sørsamisk.

14 FORESTILLINGER VUASAHTALLEMH ««Et imponerende stykke arbeid intet mindre (...) regien er leken og vital (...) stram profesjonalitet i alle ledd» RANA BLAD «De lokale aktørene er gode (...) Enestående musikalsk» HELGELAND ARBEIDERBLAD «Fantastisk (...) de unge skuespillerene imponerer voldsomt (...) formidabelt skuespill fra både Persson og Marainen» AVISA HEMNES Øvinger 1 gang pr uke med de lokale utøvere fra medio februar til sommerferien Intensive øvinger med hele teamet August. Premiere 23. August forestillinger 24. og 25. August 4 forestillinger 2276 publikum Samarbeidspartnere og bidragsytere var: Nordland Teater, Sametinget, Samerådet, Hemnes Kommune, Nordland Fylkeskommune, Statskraft, Norsk Teaterråd, Indre Helgeland Regionråd, Helgeland Sparebank og Åarjelhsaemien Teatere. Kunstnerisk team: Idé: Manus: Regi og koreografi: Komponist: Scenograf: Regi-/koreografi ass. Bygging scenografi: Kostymer: Søm: Lysdesign: Sørsamisk oversetting: Musikalsk leder: Musikere: Teknisk ansvar: I hovedrollene: Simon Issát Marainen Cecilia Persson Reidar Sørensen Øvrige roller Produkjsonsteam: Kjell Joar Petersen-Øverleir Stig Bang Ada Einmo Jürgensen, Åarjelhsaemien Teatere (ÅST) Kjell Joar Petersen-Øverleir og Frode Fjellheim Hans Petter Bjørnådal Beatrice Fløystad og Therese E. Jürgensen, ÅST Lokale v/charles Skreslett og Hugo Tverrå Kari Britt Nilsen Lokal sykomite Kjell Vestermo, Nordland Teater (NT) Eli Kappfjell Tor Petter Aanes Tage Vedal, Sigurd Tverå Nordland Teater Klemet Persson Anna Persson Stor-Nila 22 lokale barn og 15 lokale voksne Lokal produksjonsledelse med bistand fra ÅST og NT

15 SIDEINNHOLD SAMISK FOTO: HEDDA HILLER ELVESTAD

16 FORESTILLINGER VUASAHTALLEMH ELSA LAULA dihte staalehke nyjsene Forestillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Åarjelh - s aemien Teatere og Nord-Trøndelag Teater. Elsa Laula Renberg var kvinnen som var med å stifte verdens første sameforening i Sverige i Hun var også drivkraften bak det første landsdekkende samemøtet i Trondheim, 6. Februar 1917, som i dag feires som Samefolkets dag. Forestillingen hadde premiere i Trondheim 6. Februar 2012 og har siden gjestespilt og turnert. I 2013 ble den spesielt aktuell i forbindelse med Stemmerettsjubileet. Spillesteder 2013: Karasjok, Harstad, Mo i Rana, Oslo, Kirkenes, Vadsø, Varangerbotn, Tana, Alta, Lakselv, Hammerfest, Kautokeino, Tromsø, Verdal. 22 forestillinger og publikum 2012: 24 forestillinger og 1770 publikum. Totalt 46 forestillinger, 3716 publikum. Forestillingen vil turnére i Sverige i Skuespiller Regi Regiass./koreograf Scenografi/kostyme/plakat Manus Komponist/musikalsk ledelse Kostyme søm Prodledelse og Teknisk Cecilia Persson Liv Hege Nylund Ada Einmo Jürgensen Hilde Skancke Pedersen Liv Hege Nylund, Ada Einmo Jürgensen, CeciliaPersson Frode Fjellheim Kari-Britt Nilsen, Nordland Teater Nord-Trøndelag Teater Åarjelhsaemien Teatere Samarbeidspartnere for gjestespill og turné: Beaivvas Natiunala Sámi Teather, DKS v/scene Finnmark, Hålogaland Teater, Festspillene i Nord-Norge, Samiske Kirkedager, Sametinget og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Turné og gjestespill i 2013 har vært mulig også ved økonomisk tilskudd fra: Stemmerettsjubileet v/regjeringen, Stiftelsen Fritt Ord og Sametinget. ««Kort sagt är det här en föreställning som går rakt in i hjärtat på mig, och bitvis bränner det till bakom ögonlocken. En anledning kan vara att jag inser att på 100 år har inte mycket förändrats samepolitiskt» SAMEFOLKET

17 SIDEINNHOLD SAMISK FOTO: ESPEN STORHAUG/BANJO MEDIA

18 SIDEINNHOLD SAMISK FOTO: EGET ELSA LAULA Filminnspilling Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Teater, Åarjelhsaemien Teatere, alle rettighetshavere i teaterproduksjonen, og med finansiell støtte til HINT fra Sametinget. Nordland Teater stilte sine lokaler vederlagsfritt til disposisjon for innspillingen som foregikk i perioden Juli. ««Den samiske delen av historien ble utskrevet da Norge ble bygget som nasjon. Nå skal vi jobbe den samiske historien i vårt lands historie» SAMETINGSRÅD VIBEKE LARSEN «Prosjektet er veldig ferskt og ganske nytt i Norge. Vi går rett fra en teaterforestilling til å jobbe frem mot et fjernsynsteaterformat, og så lage lærermiddel ut av dette til undervisningsformål» FØRSTEKONSULENT VED HINT, KJELL M. DERÅS «Teaterforestillingen om Elsa Laula danner bakteppet når Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) lager digitale læremidler til lærerskolestudenter ( )» RANA BLAD

19 SIDEINNHOLD SAMISK HIJVEN HOV Saepme! Et kaféteaterprosjekt, der den samiske barn, unge og voksne som leser/kan sørsamisk i hele det sørsamiske områdetdeltok med erfaringer fra sitt liv og sin hverdag. Målet var å bruke språket på scenen for å finne en ny arena for undervisning og bruk av språket. Kan man være humoristisk på samisk? Prosjektledere ÅST Beatrice Fløystad Cecilia Persson Lokale samarbeidspartnere og prosjektledere Gielem Nastedh, Snåsa v/katarina Blind Gïelem Aernie,Rørvik Kommune v/josefin Sompio, Aajege, Røros v/ida Marie Brandsfjell, Arbeidet var samlingsbasert som følger: Røros januar april Snåsa april mai Røyrvik 6. desember februar april (avslutning) Stiklestad april Antall deltagere i prosjektprosessen Barn og unge 23 Voksne 21 1 forestilling 59 publikum FOTO: EGET Fremvisningen var en del av et større seminarprogram som ble avholdt sammen med innvielsen av det nye språksenteret Gïelem Aernie 20. Juni i Røyrvik. Det viste seg at det var godt mulig å være komisk på sørsamisk.

20 FORESTILLINGER VUASAHTALLEMH PROSJEKT I UTVIKLING DALVEDH v/sissel M Bergh og Frode Fjellheim, HINT. Ada Einmo Jürgensen Prosjektet Dalvedh historiebeskrivelser og beskrivelseshistorier er et kunstprosjekt som undersøker den nordiske historieskrivingen i et sørsamisk perspektiv gjennom akademisk og folkelig kunnskap, gjennom lyd, musikk og joik, objekter, video og levende performance ( Lecture performance ). Prosjektet er igangsatt av billedkunstner Sissel M. Bergh, i samarbeid med komponist Frode Fjellheim. En rekke forskere, sørsamiske kulturbærere, historikere, arkeologer og språkvitere er knyttet til prosjektet. Åarjelhsaemien Teatere ved Ada Einmo Jürgensen bidrar med manusutvikling og regi på Lecture performance med samerettsaktivist Sigrid Sagka Stångberg, forfatter og tidligere konservator ved Saemien Sijte Sverre Fjellheim, historiker Håkon Hermanstrand, arkeolog Inger Zachrisson, samt språkforsker Jonar Thomasson. Førpremiere på prosjektet i sin helhet vil være på Gaaltije, sørsamisk Kultursentrum i Östersund, 1. februar Norgespremiere på Trondheim Kunstmuseum i juni 2014 Andre samarbeidspartnere i prosjektet: Norsk Kulturfond, Sametinget, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Gaaltie sydsamisk kultursentrum og Trondheim Kunstmuseum. ANNEN BISTAND Landsmøte NOKU i Narvik 5. juni: Kulturelt innslag med Kaja Regine Bientie - regibistand og produksjonsledelse v/åst Samiske Kirkedager Mo i Rana aug: Produksjonsbistand korverk, lokale kontakter og avtaler.

21 SIDEINNHOLD SAMISK Å R S R EG N S K A P R E E K N E H L Å H KO E

22 ÅRSREGNSKAP REEKNEHLÅHKOE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad 6, Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer

23 ÅRSREGNSKAP REEKNEHLÅHKOE EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

24 ÅRSREGNSKAP REEKNEHLÅHKOE EGENKAPITAL OG GJELD Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 4, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Mo i Rana, Styret i Åarjelhsaemien Teatere AS

25 SIDEINNHOLD SAMISK R EVI SO R S B E R E T N I N G R EV I SOV R E N R E E KT E M E

26 REVISORS BERETNING REVISOVREN REEKTEME

27 TEATER TEATERE

28 SIDEINNHOLD SAMISK spirenett.no Under Gallaria 2014 var Åarjelsaemien Teatere nominert til beste logo. Juryens begrunnelse: Forbokstaven Å danner naturlig den tradisjonsrike lavvoen, men også et menneske. Logoen balanserer fint mellom det historiske og det moderne. Logoen er utformet av Spiren Design

SIDEINNHOLD SAMISK 2014 ÅRSMELDING JAEPIEBÏEVNESE

SIDEINNHOLD SAMISK 2014 ÅRSMELDING JAEPIEBÏEVNESE SIDEINNHOLD 2014 ÅRSMELDING JAEPIEBÏEVNESE SIDEINNHOLD STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME SYD ÅARJEHL SAEMIEN ÅRSBERETNING 2014 Åarjelhsaemien Teatere AS er et prosjektteater med grunnfinansiering fra

Detaljer

ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS ÅRSBERETNING 2012. Inga- Lill Sundset, Sametinget Eirin Edvardsen, Nordland Fylkeskommune Jarl Stian Johansson, Rana Kommune

ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS ÅRSBERETNING 2012. Inga- Lill Sundset, Sametinget Eirin Edvardsen, Nordland Fylkeskommune Jarl Stian Johansson, Rana Kommune ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS ÅRSBERETNING 2012 Åarjelhsaemien Teatere AS ble stiftet i Bodø 09.09.12 etter oppløsningen av foreningen Åarjelhsaemien Teatere Norge. Åarjelhsaemien Teatere AS er samlokalisert

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅARJELHSAEMIEN TEATERE NORGE ÅRSBERETNING INNHOLD

ÅARJELHSAEMIEN TEATERE NORGE ÅRSBERETNING INNHOLD 1 ÅARJELHSAEMIEN TEATERE NORGE ÅRSBERETNING INNHOLD Styret, ansatte og engasjerte s. 2 Forestillinger 2011 Saajve- Sijte s. 3 Gaaje en performance lecture s. 4 Teaterverksted s. 5 Forestilling under utvikling

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

ÅRSMELDING+2011+ + + + + +

ÅRSMELDING+2011+ + + + + + ÅRSMELDING+2011+ + + + + + + 1.+Innledning+...+4 2.+Organisasjon+...+5 2.1+Organisasjon+...+6 2.1.1Formål...6 2.1.2Rådet...6 2.1.3Styret...6 2.1.4Programkomité...7 2.1.5Valgkomité...7 3.+Innhold+og+fakta+2011+...+8

Detaljer

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202

[nsnrcilsmp. Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 [nsnrcilsmp 2014 Gltrlllu[l l] s[ org.nr.: 8111161202 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note 2014 3 tr4 635 316 891 @6 2013 3 065

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer