SIDEINNHOLD SAMISK ÅRS MELDING JAEPIEBÏEVNESE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIDEINNHOLD SAMISK ÅRS MELDING JAEPIEBÏEVNESE"

Transkript

1 SIDEINNHOLD SAMISK ÅRS MELDING JAEPIEBÏEVNESE 2013

2 SIDEINNHOLD SAMISK SYD SAMISK ÅARJEHL SAEMIEN

3 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME STYRETS BERETNING Åarjelhsaemien Teatere AS er et prosjektteater med grunnfinansiering fra eierne, Sametinget, Nordland Fylkeskommune og Rana Kommune, samt fast årlig tilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Denne grunnfinansiering dekker drift av administrasjon og noe grunnfinansiering til prosjekt-/forestillingsutvikling. Alle våre forestillinger er egne prosjekt som er avhengig av ekstern finansiering og/eller eksterne samarbeidspartnere for både produksjon og turné. Fleksibilitet i forhold til faste driftskostnader er nødvendig for oss som et lite prosjektteater hvor våre faste midler kan variere i forhold til politisk ledelse nasjonalt, regionalt og lokalt.

4 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME 1. Styrets aktivitet Styrets medlemmer/personlige varamedlemmer 2. Personale 2.1. Antall ansatte/stillinger ved årsskiftet. Leder: Nestleder: Medlem: Inga-Lill Sundset (Sametinget) Eirin Edvardsen, (Nordland Fylkeskommune) Jarl Stian Johansson (Rana Kommune) Teatersjef (åremål endt ved årssikftet) Kontormedarbeider (fast deltid) Ada Einmo Jürgensen Marita E.B. Solbakk Vara: Vara: Vara: PerAxel Gunnar Fjällstrøm Mads Kappfjell Brit Pedersen 1 vaccant prosjektmedarbeiderressurs som fordeles i engasjement etter nødvendig kompetanse for de ulike prosjekt. 1.2 Styremøter Styret har i perioden hatt 5 styremøter og behandlet 35 saker. Styret har i tillegg hatt arbeidsmøter med teatersjef og ansatte. Styret og teatersjef har hatt tett kontakt med telefonog arbeidsmøter. Regnskap: Revisor: Total-Regnskap AS v/anita Rise PriceWaterhouse&Coopers v/reg. revisor Bente Valjord, Trond Olsen For 2013: Beatrice Fløystad, Therese Einmo Jürgensen Cecilia Persson Kunstnerisk, teknisk og annet fagpersonell engasjeres på prosjektbasis. Eksternt personell engasjert på prosjektbasis i 2013: 5 kvinner og 3 menn Tjenester som regnskapføring, revisjon, web/data og annen nødvendig kompetanse kjøpes eksternt. Det har ikke vært endringer i sammensetningen i perioden.

5 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME 3. Formål 3 Åarjelhsaemien Teatere AS skal arbeide for å fremme og utvikle sørsamisk scenekunst. Sørsamisk språk og kultur skal stå sentralt i arbeidet. Teatret skal fortsette det historiske samarbeidet med det sørsamiske området på svensk side og er et teater for hele det sørsamiske området i Norge Handling/visjon: Åarjelhsaemien Teatere AS skal: være fremtidsrettet og nyskapende være en medvirkende identitetskapende arena for barn og ungdom virke for amatørteater i hele området, med kunstnerisk, teaterpedagogisk og samisk kulturfaglig bistand. utvikle og produsere scenekunst med sørsamiske kulturuttrykk og språk som en av grunnpilarene formidle samisk scenekunst av høg kvalitet, for alt publikum både i og utenfor de samiske områder med sine forannevnte aktiviteter virke som en kulturell brobygger i vårt flerkulturelle samfunn 4. Aktivitet Den teaterfaglige aktivitet har i 2013 oppfylt alle kriterier under pkt handling/visjon. Teateret har i 2013 sitt nest høyeste publikumstall noensinne med publikum. Teateret har hatt flere nye gode samarbeidspartnere i året. Dette er i tråd med den politikk som ligger til grunn for det offentliges kulturpolitikk. Dette er også for teaterets del utviklende og gir oss muligheter til å nå et større publikum og utvikle større produksjoner og turnéer. Vi har i 2013 spilt forestilling i 6 fylker. Vi har arbeidet med barn og unge og spilt forestillinger for DKS videregående, samt hatt sørsamisk språkkonsulent for norske utøvere i Klemetspelet PUBLIKUMMERE Teateret har i 2013 sitt nest høyeste publikumstall noensinne FORMIDLE SAMISK SCENEKUNST AV HØG KVALITET 5. Administrativt Teateret er fortsatt i prosess i forhold til overgangen til AS i Det arbeides med en profesjonalisering av administrasjonen og en administrativ bemanningsplattform som er til gagn for teaterets arbeide og de vi betjener, og som er innenfor de varierende økonomiske forutsetninger vi har.

6 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME 6. Økonomi Regnskapet pr viser et driftsunderskudd på kr ,- etter avskrivinger og finansinntekter. Underskuddet dekkes av egenkapitalen Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende i betraktning av de forpliktelser teateret har. Det har i løpet av året vært flere samarbeidsprosjekter med eksterne tilskudd, gode avtaler med samarbeidspartnere, og sterk økonomisk styring i prosjektene. Dette gir et tilfredstillende årsresultat. Teateret har løpende utviklingsaktiviteter, både selvstendig og i samarbeidsprosjekter. Flere av prosjektene går over år, bl.a. Elsa Laula som også fortsetter i Det søkes kontinuerlig eksterne midler og samarbeidspartnere for å finansiere turnéer. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret finner at grunnlaget for dette er tilstede. 7. Lokaliteter Teateret er samlokalisert med Nordland Teater AS (NT). Vi har eget kontor der, og benytter oss av NT s øvrige faciliteter som kantine, møterom, kopirom med utstyr. Vi har også fri bruk av teaterets prøvesaler og scener når disse ikke er i deres egen bruk. Dette avtales med NT sin produksjonsledelse. Vi leier eksternt lager for vårt tekniske utstyr, kostymer og rekvisitter. Samme lokale som NT, men i en egen liten avdeling. 8. Miljøforhold og personell. Som leietager hos Nordland Teater følger vi deres rutiner og regler for avfallshåndtering, bruk og sikkerhet i bygget. Vi deltar på NT sine brannøvelser. Vi nytter også godt av samlokalisering med NT s teaterfaglige-, administrative og øvrige personell. Dette både for faglig bistand, godt kollegialt samvær og inspirasjon. Arbeidsmiljøet er fortsatt noe preget av omstillingsprossessene teateret er inne i. Styret har i samarbeid med administrativ ledelse stort fokus på å løse utfordringene. Sykefraværet er ikke tilfredstillende, men noe av det har resultert i en ny verdensborger! TEATERET HAR ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING SOM KJERNEVERDIER I ALT ARBEIDE.

7 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME Styret takker vårt kjære publikum, våre samarbeidspartnere, bidragsytere, våre lokale arrangører og ikke minst vårt vertskap på Nordland Teater for et godt år. Vår store aktivitet hadde ikke vært mulig uten gode samarbeidspartnere. TAKK GÆJTHTOE Styret takker vår avtroppende teatersjef Ada Einmo Jürgensen for banebrytende arbeide for teateret fra 1992 t.o.m

8 NØKKELTALL TJOEVTENJETAALH NØKKELTALL 2013 Forestillinger: Kurs/Prosjekt : Klemetspelet Elsa Laula Hijven Hov Totalt Klemetspelet-ute Hijven Hov Elsa Laula Antall forestilllinger: Totalt 16 spillesteder i 6 fylker. Antall publikum: Teateret var også ansvarlig for et innslag v/kaja Regine Bientie, på NOKU arrangement i Narvik. Hun representerte da Rana Kommune. Spillesteder: Leirskardalen Røyrvik Oslo, Harstad, Tromsø, Karasjok, Verdal, Mo i Rana, Kirkenes, Vadsø, Varangerbotn, Tana, Alta, Lakselv, Hammerfest, Kautokeino 2276 PUBLIKUMMERE SÅ KLEMETSPELET Hijven Hov, Dalvedh og Klemetspelet Korgen, Trondheim, Røros, Snåsa, Røyrvik, Stiklestad. Besøkte fylker: Oslo, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark Barn/unge i prosjekt og på forestillinger: Klemetspelet deltagere i kurs og på forestilling 21 Hijven Hov deltagere i kurs og på forestilling: 23 Elsa Laula publikum turne DKS videregående Finnmark Totalt aktivitet med spesielt barn og unge BARN OG UNGE har deltatt i prosjekt og vært på forestillinger

9 NØKKELTALL TJOEVTENJETAALH Aktivitet i de enkelte fylker: Oslo: Sør-Trøndelag: Nord-Trøndelag: Nordland: Troms: Finnmark: Elsa Laula på Riksscenen Prosjektene Dalvedh (Trondheim) og Hijven Hov (Røros) Elsa Laula for fylkesmannen (NTT/Verdal) Hijven Hov (Snåsa og Røyrvik) Administrasjon, forestillingene Elsa Laula, Klemetspelet og arrangementet Samiske Kirkedager Filming av Elsa Laula. Forestillingen Elsa Laula Harstad for FINN og Tromsø for Hålogaland Teater Forestillingen Elsa Laula Karasjok, Kirkenes, Vadsø, Varangerbotn, Tana, Alta, Lakselv, Hammerfest, Kautokeino. For DKS Finnmark og Beaivvas Sámi Nasunálteater Aktivitet i Sverige Østersund: Dalvedh ELSA LAULA KLEMETSPELET HIJVEN HOV DALVEDH SAMISKE KIRKEDAGER FILMINNSPILLING ELSA LAULA ADMINISTRASJON

10 NØKKELTALL TJOEVTENJETAALH Prosjekttilskudd fra: Regjeringen v/stemmerettsjubileet til turné Elsa Laula kr ,- Fritt Ord til turné Elsa Laula kr ,- Sametinget til turné Elsa Laula kr ,- Tilskudspartnere: Samarbeide med Sverige i henhold til handlingsplan og vedtekter: Svenske skuespillere i våre produksjoner: Simon Marainen og Cecilia Persson Gratis utlån av kostymer og rekvisitter til Giron Sámi Teathers prosjekt for barn/unge i Dearna Sijte, v/lemmuid Biret Rávdna. Gjort avtale med Jokkmokk Sameforening og spilling av Elsa Laula under marknad 2014 Forberedende arbeide for turné i Västerbotten og Jämtland med Elsa Laula 2014 Samarbeidspartnere i Norge: DKS/Scene Finnmark, Beaivvas Sámi Nasunálteater, Festspillene i Nord-Norge, Hålogaland Teater, Nordland Teater, Nord-Trøndelag Teater, Oslo Sàmiid Searvi, Kammerana, Foreningen Klemetspelet, Gïelem Nastedh, (Snåsa), Aejege, (Røros) Gïelem Aernie (Røyrvik), Den Norske Kirke/Samiske Kirkedager, Høgskolen i Nord-Trøndelag

11 FORE STILLINGER VUASAHTALLEMH SIDEINNHOLD SAMISK

12 SIDEINNHOLD SAMISK FORESTILLINGER FOTO: HEDDA HILLER ELVESTAD

13 FORESTILLINGER VUASAHTALLEMH KLEMETSPELET Produsert med og for foreningen Klemetspelet, i Hemnes Kommune. Utendørs spel om samen Klemet Persson som bodde under en steinheller øverst i Leirskardalen med sin familie. Kultur- og andre konflikter i møte med bygdesamfunnet. Gjennom en samarbeidsavtale utarbeidet i 2012 har teateret bidratt til spelet med følgende tjenester: Prosjektutarbeidelse, søknadsbudsjetter og søknader og organisasjonsbygging for spel lokalt. Research i det samiske miljøet for manusforfatter. Rollebesetning og kontraktering av skuespillere til hovedrollene, samt forskuttering av lønn/honorarer og andre kostnader for dem. De lokale utøvere ble plukket ut av styret i spelet. Videre hadde teateret ansvaret for øvinger 1 gang pr uke med de lokale utøvere fra medio februar til sommerferien. Teateret hadde regi, koreografi, instruksjon. Teateret ledet produksjonsprosessen i samarbeide med Nordland Teatere, styret i spelet og de lokale frivillige komiteer. Teateret bisto også med å skaffe tilveie scenograf og språkkonsulent/oversetter for sørsamisk.

14 FORESTILLINGER VUASAHTALLEMH ««Et imponerende stykke arbeid intet mindre (...) regien er leken og vital (...) stram profesjonalitet i alle ledd» RANA BLAD «De lokale aktørene er gode (...) Enestående musikalsk» HELGELAND ARBEIDERBLAD «Fantastisk (...) de unge skuespillerene imponerer voldsomt (...) formidabelt skuespill fra både Persson og Marainen» AVISA HEMNES Øvinger 1 gang pr uke med de lokale utøvere fra medio februar til sommerferien Intensive øvinger med hele teamet August. Premiere 23. August forestillinger 24. og 25. August 4 forestillinger 2276 publikum Samarbeidspartnere og bidragsytere var: Nordland Teater, Sametinget, Samerådet, Hemnes Kommune, Nordland Fylkeskommune, Statskraft, Norsk Teaterråd, Indre Helgeland Regionråd, Helgeland Sparebank og Åarjelhsaemien Teatere. Kunstnerisk team: Idé: Manus: Regi og koreografi: Komponist: Scenograf: Regi-/koreografi ass. Bygging scenografi: Kostymer: Søm: Lysdesign: Sørsamisk oversetting: Musikalsk leder: Musikere: Teknisk ansvar: I hovedrollene: Simon Issát Marainen Cecilia Persson Reidar Sørensen Øvrige roller Produkjsonsteam: Kjell Joar Petersen-Øverleir Stig Bang Ada Einmo Jürgensen, Åarjelhsaemien Teatere (ÅST) Kjell Joar Petersen-Øverleir og Frode Fjellheim Hans Petter Bjørnådal Beatrice Fløystad og Therese E. Jürgensen, ÅST Lokale v/charles Skreslett og Hugo Tverrå Kari Britt Nilsen Lokal sykomite Kjell Vestermo, Nordland Teater (NT) Eli Kappfjell Tor Petter Aanes Tage Vedal, Sigurd Tverå Nordland Teater Klemet Persson Anna Persson Stor-Nila 22 lokale barn og 15 lokale voksne Lokal produksjonsledelse med bistand fra ÅST og NT

15 SIDEINNHOLD SAMISK FOTO: HEDDA HILLER ELVESTAD

16 FORESTILLINGER VUASAHTALLEMH ELSA LAULA dihte staalehke nyjsene Forestillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Åarjelh - s aemien Teatere og Nord-Trøndelag Teater. Elsa Laula Renberg var kvinnen som var med å stifte verdens første sameforening i Sverige i Hun var også drivkraften bak det første landsdekkende samemøtet i Trondheim, 6. Februar 1917, som i dag feires som Samefolkets dag. Forestillingen hadde premiere i Trondheim 6. Februar 2012 og har siden gjestespilt og turnert. I 2013 ble den spesielt aktuell i forbindelse med Stemmerettsjubileet. Spillesteder 2013: Karasjok, Harstad, Mo i Rana, Oslo, Kirkenes, Vadsø, Varangerbotn, Tana, Alta, Lakselv, Hammerfest, Kautokeino, Tromsø, Verdal. 22 forestillinger og publikum 2012: 24 forestillinger og 1770 publikum. Totalt 46 forestillinger, 3716 publikum. Forestillingen vil turnére i Sverige i Skuespiller Regi Regiass./koreograf Scenografi/kostyme/plakat Manus Komponist/musikalsk ledelse Kostyme søm Prodledelse og Teknisk Cecilia Persson Liv Hege Nylund Ada Einmo Jürgensen Hilde Skancke Pedersen Liv Hege Nylund, Ada Einmo Jürgensen, CeciliaPersson Frode Fjellheim Kari-Britt Nilsen, Nordland Teater Nord-Trøndelag Teater Åarjelhsaemien Teatere Samarbeidspartnere for gjestespill og turné: Beaivvas Natiunala Sámi Teather, DKS v/scene Finnmark, Hålogaland Teater, Festspillene i Nord-Norge, Samiske Kirkedager, Sametinget og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Turné og gjestespill i 2013 har vært mulig også ved økonomisk tilskudd fra: Stemmerettsjubileet v/regjeringen, Stiftelsen Fritt Ord og Sametinget. ««Kort sagt är det här en föreställning som går rakt in i hjärtat på mig, och bitvis bränner det till bakom ögonlocken. En anledning kan vara att jag inser att på 100 år har inte mycket förändrats samepolitiskt» SAMEFOLKET

17 SIDEINNHOLD SAMISK FOTO: ESPEN STORHAUG/BANJO MEDIA

18 SIDEINNHOLD SAMISK FOTO: EGET ELSA LAULA Filminnspilling Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Teater, Åarjelhsaemien Teatere, alle rettighetshavere i teaterproduksjonen, og med finansiell støtte til HINT fra Sametinget. Nordland Teater stilte sine lokaler vederlagsfritt til disposisjon for innspillingen som foregikk i perioden Juli. ««Den samiske delen av historien ble utskrevet da Norge ble bygget som nasjon. Nå skal vi jobbe den samiske historien i vårt lands historie» SAMETINGSRÅD VIBEKE LARSEN «Prosjektet er veldig ferskt og ganske nytt i Norge. Vi går rett fra en teaterforestilling til å jobbe frem mot et fjernsynsteaterformat, og så lage lærermiddel ut av dette til undervisningsformål» FØRSTEKONSULENT VED HINT, KJELL M. DERÅS «Teaterforestillingen om Elsa Laula danner bakteppet når Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) lager digitale læremidler til lærerskolestudenter ( )» RANA BLAD

19 SIDEINNHOLD SAMISK HIJVEN HOV Saepme! Et kaféteaterprosjekt, der den samiske barn, unge og voksne som leser/kan sørsamisk i hele det sørsamiske områdetdeltok med erfaringer fra sitt liv og sin hverdag. Målet var å bruke språket på scenen for å finne en ny arena for undervisning og bruk av språket. Kan man være humoristisk på samisk? Prosjektledere ÅST Beatrice Fløystad Cecilia Persson Lokale samarbeidspartnere og prosjektledere Gielem Nastedh, Snåsa v/katarina Blind Gïelem Aernie,Rørvik Kommune v/josefin Sompio, Aajege, Røros v/ida Marie Brandsfjell, Arbeidet var samlingsbasert som følger: Røros januar april Snåsa april mai Røyrvik 6. desember februar april (avslutning) Stiklestad april Antall deltagere i prosjektprosessen Barn og unge 23 Voksne 21 1 forestilling 59 publikum FOTO: EGET Fremvisningen var en del av et større seminarprogram som ble avholdt sammen med innvielsen av det nye språksenteret Gïelem Aernie 20. Juni i Røyrvik. Det viste seg at det var godt mulig å være komisk på sørsamisk.

20 FORESTILLINGER VUASAHTALLEMH PROSJEKT I UTVIKLING DALVEDH v/sissel M Bergh og Frode Fjellheim, HINT. Ada Einmo Jürgensen Prosjektet Dalvedh historiebeskrivelser og beskrivelseshistorier er et kunstprosjekt som undersøker den nordiske historieskrivingen i et sørsamisk perspektiv gjennom akademisk og folkelig kunnskap, gjennom lyd, musikk og joik, objekter, video og levende performance ( Lecture performance ). Prosjektet er igangsatt av billedkunstner Sissel M. Bergh, i samarbeid med komponist Frode Fjellheim. En rekke forskere, sørsamiske kulturbærere, historikere, arkeologer og språkvitere er knyttet til prosjektet. Åarjelhsaemien Teatere ved Ada Einmo Jürgensen bidrar med manusutvikling og regi på Lecture performance med samerettsaktivist Sigrid Sagka Stångberg, forfatter og tidligere konservator ved Saemien Sijte Sverre Fjellheim, historiker Håkon Hermanstrand, arkeolog Inger Zachrisson, samt språkforsker Jonar Thomasson. Førpremiere på prosjektet i sin helhet vil være på Gaaltije, sørsamisk Kultursentrum i Östersund, 1. februar Norgespremiere på Trondheim Kunstmuseum i juni 2014 Andre samarbeidspartnere i prosjektet: Norsk Kulturfond, Sametinget, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Gaaltie sydsamisk kultursentrum og Trondheim Kunstmuseum. ANNEN BISTAND Landsmøte NOKU i Narvik 5. juni: Kulturelt innslag med Kaja Regine Bientie - regibistand og produksjonsledelse v/åst Samiske Kirkedager Mo i Rana aug: Produksjonsbistand korverk, lokale kontakter og avtaler.

21 SIDEINNHOLD SAMISK Å R S R EG N S K A P R E E K N E H L Å H KO E

22 ÅRSREGNSKAP REEKNEHLÅHKOE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad 6, Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer

23 ÅRSREGNSKAP REEKNEHLÅHKOE EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

24 ÅRSREGNSKAP REEKNEHLÅHKOE EGENKAPITAL OG GJELD Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 4, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Mo i Rana, Styret i Åarjelhsaemien Teatere AS

25 SIDEINNHOLD SAMISK R EVI SO R S B E R E T N I N G R EV I SOV R E N R E E KT E M E

26 REVISORS BERETNING REVISOVREN REEKTEME

27 TEATER TEATERE

28 SIDEINNHOLD SAMISK spirenett.no Under Gallaria 2014 var Åarjelsaemien Teatere nominert til beste logo. Juryens begrunnelse: Forbokstaven Å danner naturlig den tradisjonsrike lavvoen, men også et menneske. Logoen balanserer fint mellom det historiske og det moderne. Logoen er utformet av Spiren Design

MARTYRER AMADEUS SAMFUNNSHUSET DEN UENDELIGE HISTORIE KONG LEAR. Premiere 25. januar 2014

MARTYRER AMADEUS SAMFUNNSHUSET DEN UENDELIGE HISTORIE KONG LEAR. Premiere 25. januar 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 Premiere 25. januar 2014 MARTYRER Av: Marius von Mayenburg Musikk og Lyddesign: Erik Hedin Med: Gunnar Eiriksson, Trond Peter Stamsø Munch, Asta Busingye Lydersen, Julie

Detaljer

MIO MIN MIO HUNDEN I HØYET - EN USLADDA KOMEDIE ELEKTRISKE FUGLER MYSTERIER. av Astrid Lindgren Premiere 2. februar 2006

MIO MIN MIO HUNDEN I HØYET - EN USLADDA KOMEDIE ELEKTRISKE FUGLER MYSTERIER. av Astrid Lindgren Premiere 2. februar 2006 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2006 MIO MIN MIO av Astrid Lindgren Premiere 2. februar 2006 Medvirkede: Gøran Østerbøl, Ketil Høegh, Kai Kenneth Hanson, Maryon Eilertsen, Lisa Dillan, Martha Kjørven, Linda

Detaljer

STIFTELSEN BERGEN NASJONALE OPERA STYRETS ÅRSBERETNING 2012

STIFTELSEN BERGEN NASJONALE OPERA STYRETS ÅRSBERETNING 2012 STIFTELSEN BERGEN NASJONALE OPERA STYRETS ÅRSBERETNING 2012 VIRKSOMHETENS ART Bergen Nasjonale Opera ble etablert som stiftelse i 2005 med navnet Den Nye Opera, stiftet av Bergen Filharmoniske Orkester,

Detaljer

Innhold. Støttespillere

Innhold. Støttespillere Innhold 1 2 4 6 8 1 12 14 16 17 18 2 Formål og Innledning 212 Organisasjon Musikk Teater Film Debatt Annen Kulturvirksomhet Styrets beretning Styrene Regnskap Regnskapsnoter Støttespillere Formål Det Akademiske

Detaljer

ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. 2006 ÅRSMELDING ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/ LULESAMISK SENTER ÅRSMELDING Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Direktør Filip Mikkelsen Styret igangsatte et strategisk

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING 2007

STYRETS ÅRSMELDING 2007 STYRETS ÅRSMELDING 2007 FORMÅL BRAGETEATRET AS har som formål å tilby profesjonell og allsidig teatervirksomhet med disse hovedoppgavene : 1. Skape teater med barne- og ungdomsperspektiv 2. Skape teater

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener

Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener Årsberetning og regnskap 2011 for Stiftelsen Ferske Scener 1 INNHOLDSFORTEGNELSE HØYDEPUNKTER 2011... 3 RAPPORT 2011... 4 Ferske sceners base... 4 Ny organisasjonsmodell for Stiftelsen Ferske Scener fra

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 REGNSKAP MED NOTER 2014 Styrets beretning for 2014 Styret i Festspillene i Bergen legger med dette frem årsmelding for 2014. De 62. Festspillene i Bergen ble avviklet i perioden 21.mai 4. juni. Festspillene

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten 2009 2011 Melding om virksomheten Innhold: Melding om virksomheten Side 3 9 Resultat Side 11 Balanse 2009 Side 12 Noter 2009 Side 13 Revisjonsberetning 2009 Side 14 Balanse 2010 Side 15 Noter 2010 Side

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

Årsrapport 2009 KLIKK FOR Å BEGYNNE

Årsrapport 2009 KLIKK FOR Å BEGYNNE Årsrapport 29 KLIKK FOR Å BEGYNNE Innhold 2 Bruk knappene til å navigere i dokumentet, eller klikk på innholdsfortegnelsen. Trykk ESC på tastaturet for å avslutte. Teateråret 29 Styrets beretning Resultatregnskap

Detaljer

Ønskekvisten. Hvordan kan man evaluere kunstnerisk kvalitet? Det er et spørsmål vi bruker mye tid på å diskutere på Trøndelag Teater.

Ønskekvisten. Hvordan kan man evaluere kunstnerisk kvalitet? Det er et spørsmål vi bruker mye tid på å diskutere på Trøndelag Teater. Årsberetning 2013 Innhold Ønskekvisten 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 6 Noter til regnskapet 7 Kontantstrømoppstilling 11 Nøkkeltall 11 Teater i plakater 2013 12 Billettsalg, billettinntekter

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning.

ÅRSRAPPORT 2006. Médecins Sans Frontières Norway. Leger Uten Grenser Norge. Styrets Årsberetning. Årsoppgjør, m/ noter. Revisjonsberetning. ÅRSRAPPORT 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten Grenser Norge Styrets Årsberetning Årsoppgjør, m/ noter Revisjonsberetning Vedlegg Årsberetning 2006 Médecins Sans Frontières Norway Leger Uten

Detaljer