SIDEINNHOLD SAMISK ÅRS MELDING JAEPIEBÏEVNESE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIDEINNHOLD SAMISK ÅRS MELDING JAEPIEBÏEVNESE"

Transkript

1 SIDEINNHOLD SAMISK ÅRS MELDING JAEPIEBÏEVNESE 2013

2 SIDEINNHOLD SAMISK SYD SAMISK ÅARJEHL SAEMIEN

3 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME STYRETS BERETNING Åarjelhsaemien Teatere AS er et prosjektteater med grunnfinansiering fra eierne, Sametinget, Nordland Fylkeskommune og Rana Kommune, samt fast årlig tilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Denne grunnfinansiering dekker drift av administrasjon og noe grunnfinansiering til prosjekt-/forestillingsutvikling. Alle våre forestillinger er egne prosjekt som er avhengig av ekstern finansiering og/eller eksterne samarbeidspartnere for både produksjon og turné. Fleksibilitet i forhold til faste driftskostnader er nødvendig for oss som et lite prosjektteater hvor våre faste midler kan variere i forhold til politisk ledelse nasjonalt, regionalt og lokalt.

4 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME 1. Styrets aktivitet Styrets medlemmer/personlige varamedlemmer 2. Personale 2.1. Antall ansatte/stillinger ved årsskiftet. Leder: Nestleder: Medlem: Inga-Lill Sundset (Sametinget) Eirin Edvardsen, (Nordland Fylkeskommune) Jarl Stian Johansson (Rana Kommune) Teatersjef (åremål endt ved årssikftet) Kontormedarbeider (fast deltid) Ada Einmo Jürgensen Marita E.B. Solbakk Vara: Vara: Vara: PerAxel Gunnar Fjällstrøm Mads Kappfjell Brit Pedersen 1 vaccant prosjektmedarbeiderressurs som fordeles i engasjement etter nødvendig kompetanse for de ulike prosjekt. 1.2 Styremøter Styret har i perioden hatt 5 styremøter og behandlet 35 saker. Styret har i tillegg hatt arbeidsmøter med teatersjef og ansatte. Styret og teatersjef har hatt tett kontakt med telefonog arbeidsmøter. Regnskap: Revisor: Total-Regnskap AS v/anita Rise PriceWaterhouse&Coopers v/reg. revisor Bente Valjord, Trond Olsen For 2013: Beatrice Fløystad, Therese Einmo Jürgensen Cecilia Persson Kunstnerisk, teknisk og annet fagpersonell engasjeres på prosjektbasis. Eksternt personell engasjert på prosjektbasis i 2013: 5 kvinner og 3 menn Tjenester som regnskapføring, revisjon, web/data og annen nødvendig kompetanse kjøpes eksternt. Det har ikke vært endringer i sammensetningen i perioden.

5 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME 3. Formål 3 Åarjelhsaemien Teatere AS skal arbeide for å fremme og utvikle sørsamisk scenekunst. Sørsamisk språk og kultur skal stå sentralt i arbeidet. Teatret skal fortsette det historiske samarbeidet med det sørsamiske området på svensk side og er et teater for hele det sørsamiske området i Norge Handling/visjon: Åarjelhsaemien Teatere AS skal: være fremtidsrettet og nyskapende være en medvirkende identitetskapende arena for barn og ungdom virke for amatørteater i hele området, med kunstnerisk, teaterpedagogisk og samisk kulturfaglig bistand. utvikle og produsere scenekunst med sørsamiske kulturuttrykk og språk som en av grunnpilarene formidle samisk scenekunst av høg kvalitet, for alt publikum både i og utenfor de samiske områder med sine forannevnte aktiviteter virke som en kulturell brobygger i vårt flerkulturelle samfunn 4. Aktivitet Den teaterfaglige aktivitet har i 2013 oppfylt alle kriterier under pkt handling/visjon. Teateret har i 2013 sitt nest høyeste publikumstall noensinne med publikum. Teateret har hatt flere nye gode samarbeidspartnere i året. Dette er i tråd med den politikk som ligger til grunn for det offentliges kulturpolitikk. Dette er også for teaterets del utviklende og gir oss muligheter til å nå et større publikum og utvikle større produksjoner og turnéer. Vi har i 2013 spilt forestilling i 6 fylker. Vi har arbeidet med barn og unge og spilt forestillinger for DKS videregående, samt hatt sørsamisk språkkonsulent for norske utøvere i Klemetspelet PUBLIKUMMERE Teateret har i 2013 sitt nest høyeste publikumstall noensinne FORMIDLE SAMISK SCENEKUNST AV HØG KVALITET 5. Administrativt Teateret er fortsatt i prosess i forhold til overgangen til AS i Det arbeides med en profesjonalisering av administrasjonen og en administrativ bemanningsplattform som er til gagn for teaterets arbeide og de vi betjener, og som er innenfor de varierende økonomiske forutsetninger vi har.

6 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME 6. Økonomi Regnskapet pr viser et driftsunderskudd på kr ,- etter avskrivinger og finansinntekter. Underskuddet dekkes av egenkapitalen Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende i betraktning av de forpliktelser teateret har. Det har i løpet av året vært flere samarbeidsprosjekter med eksterne tilskudd, gode avtaler med samarbeidspartnere, og sterk økonomisk styring i prosjektene. Dette gir et tilfredstillende årsresultat. Teateret har løpende utviklingsaktiviteter, både selvstendig og i samarbeidsprosjekter. Flere av prosjektene går over år, bl.a. Elsa Laula som også fortsetter i Det søkes kontinuerlig eksterne midler og samarbeidspartnere for å finansiere turnéer. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret finner at grunnlaget for dette er tilstede. 7. Lokaliteter Teateret er samlokalisert med Nordland Teater AS (NT). Vi har eget kontor der, og benytter oss av NT s øvrige faciliteter som kantine, møterom, kopirom med utstyr. Vi har også fri bruk av teaterets prøvesaler og scener når disse ikke er i deres egen bruk. Dette avtales med NT sin produksjonsledelse. Vi leier eksternt lager for vårt tekniske utstyr, kostymer og rekvisitter. Samme lokale som NT, men i en egen liten avdeling. 8. Miljøforhold og personell. Som leietager hos Nordland Teater følger vi deres rutiner og regler for avfallshåndtering, bruk og sikkerhet i bygget. Vi deltar på NT sine brannøvelser. Vi nytter også godt av samlokalisering med NT s teaterfaglige-, administrative og øvrige personell. Dette både for faglig bistand, godt kollegialt samvær og inspirasjon. Arbeidsmiljøet er fortsatt noe preget av omstillingsprossessene teateret er inne i. Styret har i samarbeid med administrativ ledelse stort fokus på å løse utfordringene. Sykefraværet er ikke tilfredstillende, men noe av det har resultert i en ny verdensborger! TEATERET HAR ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING SOM KJERNEVERDIER I ALT ARBEIDE.

7 STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME Styret takker vårt kjære publikum, våre samarbeidspartnere, bidragsytere, våre lokale arrangører og ikke minst vårt vertskap på Nordland Teater for et godt år. Vår store aktivitet hadde ikke vært mulig uten gode samarbeidspartnere. TAKK GÆJTHTOE Styret takker vår avtroppende teatersjef Ada Einmo Jürgensen for banebrytende arbeide for teateret fra 1992 t.o.m

8 NØKKELTALL TJOEVTENJETAALH NØKKELTALL 2013 Forestillinger: Kurs/Prosjekt : Klemetspelet Elsa Laula Hijven Hov Totalt Klemetspelet-ute Hijven Hov Elsa Laula Antall forestilllinger: Totalt 16 spillesteder i 6 fylker. Antall publikum: Teateret var også ansvarlig for et innslag v/kaja Regine Bientie, på NOKU arrangement i Narvik. Hun representerte da Rana Kommune. Spillesteder: Leirskardalen Røyrvik Oslo, Harstad, Tromsø, Karasjok, Verdal, Mo i Rana, Kirkenes, Vadsø, Varangerbotn, Tana, Alta, Lakselv, Hammerfest, Kautokeino 2276 PUBLIKUMMERE SÅ KLEMETSPELET Hijven Hov, Dalvedh og Klemetspelet Korgen, Trondheim, Røros, Snåsa, Røyrvik, Stiklestad. Besøkte fylker: Oslo, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark Barn/unge i prosjekt og på forestillinger: Klemetspelet deltagere i kurs og på forestilling 21 Hijven Hov deltagere i kurs og på forestilling: 23 Elsa Laula publikum turne DKS videregående Finnmark Totalt aktivitet med spesielt barn og unge BARN OG UNGE har deltatt i prosjekt og vært på forestillinger

9 NØKKELTALL TJOEVTENJETAALH Aktivitet i de enkelte fylker: Oslo: Sør-Trøndelag: Nord-Trøndelag: Nordland: Troms: Finnmark: Elsa Laula på Riksscenen Prosjektene Dalvedh (Trondheim) og Hijven Hov (Røros) Elsa Laula for fylkesmannen (NTT/Verdal) Hijven Hov (Snåsa og Røyrvik) Administrasjon, forestillingene Elsa Laula, Klemetspelet og arrangementet Samiske Kirkedager Filming av Elsa Laula. Forestillingen Elsa Laula Harstad for FINN og Tromsø for Hålogaland Teater Forestillingen Elsa Laula Karasjok, Kirkenes, Vadsø, Varangerbotn, Tana, Alta, Lakselv, Hammerfest, Kautokeino. For DKS Finnmark og Beaivvas Sámi Nasunálteater Aktivitet i Sverige Østersund: Dalvedh ELSA LAULA KLEMETSPELET HIJVEN HOV DALVEDH SAMISKE KIRKEDAGER FILMINNSPILLING ELSA LAULA ADMINISTRASJON

10 NØKKELTALL TJOEVTENJETAALH Prosjekttilskudd fra: Regjeringen v/stemmerettsjubileet til turné Elsa Laula kr ,- Fritt Ord til turné Elsa Laula kr ,- Sametinget til turné Elsa Laula kr ,- Tilskudspartnere: Samarbeide med Sverige i henhold til handlingsplan og vedtekter: Svenske skuespillere i våre produksjoner: Simon Marainen og Cecilia Persson Gratis utlån av kostymer og rekvisitter til Giron Sámi Teathers prosjekt for barn/unge i Dearna Sijte, v/lemmuid Biret Rávdna. Gjort avtale med Jokkmokk Sameforening og spilling av Elsa Laula under marknad 2014 Forberedende arbeide for turné i Västerbotten og Jämtland med Elsa Laula 2014 Samarbeidspartnere i Norge: DKS/Scene Finnmark, Beaivvas Sámi Nasunálteater, Festspillene i Nord-Norge, Hålogaland Teater, Nordland Teater, Nord-Trøndelag Teater, Oslo Sàmiid Searvi, Kammerana, Foreningen Klemetspelet, Gïelem Nastedh, (Snåsa), Aejege, (Røros) Gïelem Aernie (Røyrvik), Den Norske Kirke/Samiske Kirkedager, Høgskolen i Nord-Trøndelag

11 FORE STILLINGER VUASAHTALLEMH SIDEINNHOLD SAMISK

12 SIDEINNHOLD SAMISK FORESTILLINGER FOTO: HEDDA HILLER ELVESTAD

13 FORESTILLINGER VUASAHTALLEMH KLEMETSPELET Produsert med og for foreningen Klemetspelet, i Hemnes Kommune. Utendørs spel om samen Klemet Persson som bodde under en steinheller øverst i Leirskardalen med sin familie. Kultur- og andre konflikter i møte med bygdesamfunnet. Gjennom en samarbeidsavtale utarbeidet i 2012 har teateret bidratt til spelet med følgende tjenester: Prosjektutarbeidelse, søknadsbudsjetter og søknader og organisasjonsbygging for spel lokalt. Research i det samiske miljøet for manusforfatter. Rollebesetning og kontraktering av skuespillere til hovedrollene, samt forskuttering av lønn/honorarer og andre kostnader for dem. De lokale utøvere ble plukket ut av styret i spelet. Videre hadde teateret ansvaret for øvinger 1 gang pr uke med de lokale utøvere fra medio februar til sommerferien. Teateret hadde regi, koreografi, instruksjon. Teateret ledet produksjonsprosessen i samarbeide med Nordland Teatere, styret i spelet og de lokale frivillige komiteer. Teateret bisto også med å skaffe tilveie scenograf og språkkonsulent/oversetter for sørsamisk.

14 FORESTILLINGER VUASAHTALLEMH ««Et imponerende stykke arbeid intet mindre (...) regien er leken og vital (...) stram profesjonalitet i alle ledd» RANA BLAD «De lokale aktørene er gode (...) Enestående musikalsk» HELGELAND ARBEIDERBLAD «Fantastisk (...) de unge skuespillerene imponerer voldsomt (...) formidabelt skuespill fra både Persson og Marainen» AVISA HEMNES Øvinger 1 gang pr uke med de lokale utøvere fra medio februar til sommerferien Intensive øvinger med hele teamet August. Premiere 23. August forestillinger 24. og 25. August 4 forestillinger 2276 publikum Samarbeidspartnere og bidragsytere var: Nordland Teater, Sametinget, Samerådet, Hemnes Kommune, Nordland Fylkeskommune, Statskraft, Norsk Teaterråd, Indre Helgeland Regionråd, Helgeland Sparebank og Åarjelhsaemien Teatere. Kunstnerisk team: Idé: Manus: Regi og koreografi: Komponist: Scenograf: Regi-/koreografi ass. Bygging scenografi: Kostymer: Søm: Lysdesign: Sørsamisk oversetting: Musikalsk leder: Musikere: Teknisk ansvar: I hovedrollene: Simon Issát Marainen Cecilia Persson Reidar Sørensen Øvrige roller Produkjsonsteam: Kjell Joar Petersen-Øverleir Stig Bang Ada Einmo Jürgensen, Åarjelhsaemien Teatere (ÅST) Kjell Joar Petersen-Øverleir og Frode Fjellheim Hans Petter Bjørnådal Beatrice Fløystad og Therese E. Jürgensen, ÅST Lokale v/charles Skreslett og Hugo Tverrå Kari Britt Nilsen Lokal sykomite Kjell Vestermo, Nordland Teater (NT) Eli Kappfjell Tor Petter Aanes Tage Vedal, Sigurd Tverå Nordland Teater Klemet Persson Anna Persson Stor-Nila 22 lokale barn og 15 lokale voksne Lokal produksjonsledelse med bistand fra ÅST og NT

15 SIDEINNHOLD SAMISK FOTO: HEDDA HILLER ELVESTAD

16 FORESTILLINGER VUASAHTALLEMH ELSA LAULA dihte staalehke nyjsene Forestillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Åarjelh - s aemien Teatere og Nord-Trøndelag Teater. Elsa Laula Renberg var kvinnen som var med å stifte verdens første sameforening i Sverige i Hun var også drivkraften bak det første landsdekkende samemøtet i Trondheim, 6. Februar 1917, som i dag feires som Samefolkets dag. Forestillingen hadde premiere i Trondheim 6. Februar 2012 og har siden gjestespilt og turnert. I 2013 ble den spesielt aktuell i forbindelse med Stemmerettsjubileet. Spillesteder 2013: Karasjok, Harstad, Mo i Rana, Oslo, Kirkenes, Vadsø, Varangerbotn, Tana, Alta, Lakselv, Hammerfest, Kautokeino, Tromsø, Verdal. 22 forestillinger og publikum 2012: 24 forestillinger og 1770 publikum. Totalt 46 forestillinger, 3716 publikum. Forestillingen vil turnére i Sverige i Skuespiller Regi Regiass./koreograf Scenografi/kostyme/plakat Manus Komponist/musikalsk ledelse Kostyme søm Prodledelse og Teknisk Cecilia Persson Liv Hege Nylund Ada Einmo Jürgensen Hilde Skancke Pedersen Liv Hege Nylund, Ada Einmo Jürgensen, CeciliaPersson Frode Fjellheim Kari-Britt Nilsen, Nordland Teater Nord-Trøndelag Teater Åarjelhsaemien Teatere Samarbeidspartnere for gjestespill og turné: Beaivvas Natiunala Sámi Teather, DKS v/scene Finnmark, Hålogaland Teater, Festspillene i Nord-Norge, Samiske Kirkedager, Sametinget og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Turné og gjestespill i 2013 har vært mulig også ved økonomisk tilskudd fra: Stemmerettsjubileet v/regjeringen, Stiftelsen Fritt Ord og Sametinget. ««Kort sagt är det här en föreställning som går rakt in i hjärtat på mig, och bitvis bränner det till bakom ögonlocken. En anledning kan vara att jag inser att på 100 år har inte mycket förändrats samepolitiskt» SAMEFOLKET

17 SIDEINNHOLD SAMISK FOTO: ESPEN STORHAUG/BANJO MEDIA

18 SIDEINNHOLD SAMISK FOTO: EGET ELSA LAULA Filminnspilling Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Teater, Åarjelhsaemien Teatere, alle rettighetshavere i teaterproduksjonen, og med finansiell støtte til HINT fra Sametinget. Nordland Teater stilte sine lokaler vederlagsfritt til disposisjon for innspillingen som foregikk i perioden Juli. ««Den samiske delen av historien ble utskrevet da Norge ble bygget som nasjon. Nå skal vi jobbe den samiske historien i vårt lands historie» SAMETINGSRÅD VIBEKE LARSEN «Prosjektet er veldig ferskt og ganske nytt i Norge. Vi går rett fra en teaterforestilling til å jobbe frem mot et fjernsynsteaterformat, og så lage lærermiddel ut av dette til undervisningsformål» FØRSTEKONSULENT VED HINT, KJELL M. DERÅS «Teaterforestillingen om Elsa Laula danner bakteppet når Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) lager digitale læremidler til lærerskolestudenter ( )» RANA BLAD

19 SIDEINNHOLD SAMISK HIJVEN HOV Saepme! Et kaféteaterprosjekt, der den samiske barn, unge og voksne som leser/kan sørsamisk i hele det sørsamiske områdetdeltok med erfaringer fra sitt liv og sin hverdag. Målet var å bruke språket på scenen for å finne en ny arena for undervisning og bruk av språket. Kan man være humoristisk på samisk? Prosjektledere ÅST Beatrice Fløystad Cecilia Persson Lokale samarbeidspartnere og prosjektledere Gielem Nastedh, Snåsa v/katarina Blind Gïelem Aernie,Rørvik Kommune v/josefin Sompio, Aajege, Røros v/ida Marie Brandsfjell, Arbeidet var samlingsbasert som følger: Røros januar april Snåsa april mai Røyrvik 6. desember februar april (avslutning) Stiklestad april Antall deltagere i prosjektprosessen Barn og unge 23 Voksne 21 1 forestilling 59 publikum FOTO: EGET Fremvisningen var en del av et større seminarprogram som ble avholdt sammen med innvielsen av det nye språksenteret Gïelem Aernie 20. Juni i Røyrvik. Det viste seg at det var godt mulig å være komisk på sørsamisk.

20 FORESTILLINGER VUASAHTALLEMH PROSJEKT I UTVIKLING DALVEDH v/sissel M Bergh og Frode Fjellheim, HINT. Ada Einmo Jürgensen Prosjektet Dalvedh historiebeskrivelser og beskrivelseshistorier er et kunstprosjekt som undersøker den nordiske historieskrivingen i et sørsamisk perspektiv gjennom akademisk og folkelig kunnskap, gjennom lyd, musikk og joik, objekter, video og levende performance ( Lecture performance ). Prosjektet er igangsatt av billedkunstner Sissel M. Bergh, i samarbeid med komponist Frode Fjellheim. En rekke forskere, sørsamiske kulturbærere, historikere, arkeologer og språkvitere er knyttet til prosjektet. Åarjelhsaemien Teatere ved Ada Einmo Jürgensen bidrar med manusutvikling og regi på Lecture performance med samerettsaktivist Sigrid Sagka Stångberg, forfatter og tidligere konservator ved Saemien Sijte Sverre Fjellheim, historiker Håkon Hermanstrand, arkeolog Inger Zachrisson, samt språkforsker Jonar Thomasson. Førpremiere på prosjektet i sin helhet vil være på Gaaltije, sørsamisk Kultursentrum i Östersund, 1. februar Norgespremiere på Trondheim Kunstmuseum i juni 2014 Andre samarbeidspartnere i prosjektet: Norsk Kulturfond, Sametinget, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Gaaltie sydsamisk kultursentrum og Trondheim Kunstmuseum. ANNEN BISTAND Landsmøte NOKU i Narvik 5. juni: Kulturelt innslag med Kaja Regine Bientie - regibistand og produksjonsledelse v/åst Samiske Kirkedager Mo i Rana aug: Produksjonsbistand korverk, lokale kontakter og avtaler.

21 SIDEINNHOLD SAMISK Å R S R EG N S K A P R E E K N E H L Å H KO E

22 ÅRSREGNSKAP REEKNEHLÅHKOE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad 6, Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter Årsresultat Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer

23 ÅRSREGNSKAP REEKNEHLÅHKOE EIENDELER Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

24 ÅRSREGNSKAP REEKNEHLÅHKOE EGENKAPITAL OG GJELD Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 4, Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Mo i Rana, Styret i Åarjelhsaemien Teatere AS

25 SIDEINNHOLD SAMISK R EVI SO R S B E R E T N I N G R EV I SOV R E N R E E KT E M E

26 REVISORS BERETNING REVISOVREN REEKTEME

27 TEATER TEATERE

28 SIDEINNHOLD SAMISK spirenett.no Under Gallaria 2014 var Åarjelsaemien Teatere nominert til beste logo. Juryens begrunnelse: Forbokstaven Å danner naturlig den tradisjonsrike lavvoen, men også et menneske. Logoen balanserer fint mellom det historiske og det moderne. Logoen er utformet av Spiren Design

SIDEINNHOLD SAMISK 2014 ÅRSMELDING JAEPIEBÏEVNESE

SIDEINNHOLD SAMISK 2014 ÅRSMELDING JAEPIEBÏEVNESE SIDEINNHOLD 2014 ÅRSMELDING JAEPIEBÏEVNESE SIDEINNHOLD STYRETS BERETNING STÅVROEN REEKTEME SYD ÅARJEHL SAEMIEN ÅRSBERETNING 2014 Åarjelhsaemien Teatere AS er et prosjektteater med grunnfinansiering fra

Detaljer

ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS ÅRSBERETNING 2012. Inga- Lill Sundset, Sametinget Eirin Edvardsen, Nordland Fylkeskommune Jarl Stian Johansson, Rana Kommune

ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS ÅRSBERETNING 2012. Inga- Lill Sundset, Sametinget Eirin Edvardsen, Nordland Fylkeskommune Jarl Stian Johansson, Rana Kommune ÅARJELHSAEMIEN TEATERE AS ÅRSBERETNING 2012 Åarjelhsaemien Teatere AS ble stiftet i Bodø 09.09.12 etter oppløsningen av foreningen Åarjelhsaemien Teatere Norge. Åarjelhsaemien Teatere AS er samlokalisert

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

(Sydsamisk(1) Teater)

(Sydsamisk(1) Teater) (Sydsamisk(1) Teater) * Stiftet i 1985 av eldre samer som ville ha en arena for sine fortellinger, språk og joik * AS fra 09.09.12, eid av Sametinget, Nordland Fylkeskommune og Rana Kommune * Grunnfinasiert

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅARJELHSAEMIEN TEATERE NORGE ÅRSBERETNING INNHOLD

ÅARJELHSAEMIEN TEATERE NORGE ÅRSBERETNING INNHOLD 1 ÅARJELHSAEMIEN TEATERE NORGE ÅRSBERETNING INNHOLD Styret, ansatte og engasjerte s. 2 Forestillinger 2011 Saajve- Sijte s. 3 Gaaje en performance lecture s. 4 Teaterverksted s. 5 Forestilling under utvikling

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS

Årsregnskap for 2016 FOLLO HÅNDBALLKLUBB. Org.nr Innhold: Resultatregnskap Balanse. Utarbeidet av Azets Insight AS Årsregnskap for 2016 Org.nr. 971 011 742 Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer