Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589426"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P Bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P Brukerhåndbok KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P Brukerveiledning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P Instruksjon KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P

2 Manuell abstrakt: Sikkerhetsinformasjon Forskrifter Lasersikkerhet Ozonutslipp Akustisk støy (bare for europeiske brukere).

3 Advarselssymboler Plassbehov Forholdsregler ved drift Forberedelse før bruk Maskinkonfigurasjon Slå strømmen av og på Automatisk tilbakestilling til standardinnstillinger: Automatisk tilbakestilling

4 Bruke maskinen når energisparingslampen lyser Vise skjermbilde for bruksanvisning: Hjelp-modus Regulere responstiden på berøringstastene: Panellås Styre skriveren fra nettleseren: Remote Panel Papirinformasjon Papirinformasjon Papirinnstilling Bruke papir som ikke er angitt for en bestemt skuff: Papirinnstilling Justere fikseringstrykk i fikseringsenhet...

5 bizhub PRO C6500eP Innholdsfortegnelse-1 4 Ilegging av papir og håndtering Legge i papir Legge i faneark Fylle på toner Bytte toneroppsamlingsboks Etterfylle stifter..

6 Kaste avfall fra hulleenheten Kaste avskjær Fjerne ferdige sett fra høykapasitetsstableren LS Utskriftsfunksjon Maskinstatusskjerm Stoppe utskrift Oversikt over skjermbildet for jobbliste Jobboperasjoner i skjermbildet for jobbliste

7 Slik kontrollerer du reserverte jobber. 5-7 Slik viser du historikk Slik kontrollerer du jobber som ikke er ferdigbehandlet Slik kontrollerer du utsatte jobber Utskriftsapplikasjoner Sortere/stifte utskrifter (etterbehandler FS-503/607). 6-3 Utskriftsmodier som bruker falseenheten FD Bruk av omslag (etterilegger på FD-501) Utskriftsmodi som benytter ryggstifteren SD Lage falset hefte Falsing.

8 6-11 Bruke Falsing/Etterbehandler-funksjonene manuelt Bruke etterbehandler FS Lage falset hefte (Multi halvfalsing/fals & Stift) False ark i tre deler (Multi trifalsing) Lage arkiveringshull i ark (Hull) Omslagsarkmating (arkmater) Innholdsfortegnelse-2 bizhub PRO C6500eP Bruke etterbehandler FS-607 manuelt Legge i/sortere store mengder ark (høykapasitetsstabler LS-501)...

9 Oversikt over skjerminnstillinger Oversikt over status maskinjusteringer. 7-3 Oversikt over innstillinger for verktøyskjermbildet Papirinnstilling Oversikt over papirinnstillinger 8-3 Angi innstillinger i papirinnstilling. 8-4 Papirtypespesifikasjoner Registrere papirtype/-vekt Slette papirinnstillinger Justering

10 Maskinjustering Skriverjustering \ 01 Juster tidsp. for omstart Skriverjustering \ 02 Juster sentrering Skriverjustering \ 03 Juster FD-magasin Skriverjustering \ 04 Juster CD-magasin Utfør justering Etterbehandlerjustering (FS-503) Juster stifteposisjon \ 01 Senterpos. for stifting Juster stifteposisjon \ 02 Papirbredde (stift)...

11 Juster stifteposisjon \ 03 Papirbredde (rett) Etterbehandlerjustering (FD-501) Just. multifalser (hull) \ 01 Justering av papirbredde Just. multifalser (hull) \ 02 Vertikal pos. for hulling Just. multifalser (fals) \ 01 Just. pos. for halvfalsing Just. multifalser (fals) \ 02 Just. pos. for trifalsing Just. multifalser (fals) \ 03 Just.pos. for trifals. ut Just. multifalser (fals) \ 04 Just.pos dobbel parall Just. multifalser (fals) \ 05 Just. pos for z-falsing Just. multifalser (fals) \ 06 Just.pos. for portfalsing bizhub PRO C6500eP Innholdsfortegnelse Etterbehandlerjustering (LS-501) Justering av stabler \ 01 Justering av papirbredde Justering av stabler \ 02 Justering av papirlengde Etterbehandlerjustering (SD-501)

12 Justering av ryggstifter \ 01 Just. senterpos. stifting Justering av ryggstifter \ 02 Just. bredde stiftepapir Justering av ryggstifter \ 03 Just. stifteavstand Justering av ryggstifter \ 04 Just. pos. for halvfals Justering av ryggstifter \ 05 Just. pos. for trifalsing Justering av ryggstifter \ 06 Just. bredde falsepapir Justering av ryggstifter \ 07 Beskjæringsjustering Justering av ryggstifter \ 08 Just. beskjæringsmottaker Etterbehandlerjustering (RU-503/RU-504) RU-justering \ 01 Retn. på krøllejustering Etterbehandlerjustering (FS-607) Just. stopper ryggstift Just. stopper halvfals Justering av hulling \ 01 Juster vertikal posisjon..

13 Justering av hulling \ 02 Just. horisontal posisjon Justering av hulling \ 03 Juster registrering Justering av hulling \ 04 Juster sensor papirkant Justering av trifals Just. 2. pos stifting Just. skufformat arkmater Maks. utskriftsantall Krøllejustering...

14 Verktøyskjermbildet Oversikt over innstillingselementene på Verktøyskjermbildet Liste over funksjoner i Brukerinnstilling Liste over funksjoner i Administratorinnstilling Innholdsfortegnelse-4 bizhub PRO C6500eP 11 Brukerinnstillinger Oversikt over brukerinnstillinger Systeminnstilling Felles innstillinger Skriverinnstilling..

15 Innst. av bildekvalitet Maskinadministratorinnstilling Oversikt over maskinadministratorinnstillinger Systeminnstilling Registrer administrator Brukeraut./kontosporing Nettverksinnstilling Felles innstillinger...

16 Systemtilkobling Sikkerhetsinnstilling Berøringspanel justering 14 Innstillinger for Web Utilities Oversikt over Web Utilities Angi kontosporingsinformasjon Legge til kontosporing Redigere kontosporingsinformasjon Eksternt panel-innstillinger...

17 .and. - Adobe, Adobe Logo, Acrobat, Acrobat Logo, PostScript og PostScript Logo er registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems, Inc. - RC4 er et registrert varemerke eller varemerker for RSA Security Inc. i USA og/eller andre land. - Andre firmanavn og produktnavn som brukes i denne bruksanvisningen er registrerte varemerker eller varemerker som eies av de respektive selskapene. Copyright 2007 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc. Copyright 2007 GoAhead Software, Inc. Med enerett. bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon UNNTAK - Ingen deler av denne bruksanvisningen kan brukes eller kopieres uten tillatelse. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P

18 - Produsent og salgsselskap er ikke ansvarlig for påvirkning forårsaket ved bruk av utskriftssystemet og denne bruksanvisningen. - Informasjonen i denne bruksanvisningen kan endres uten varsel. 1-4 bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon Energisparing Auto lavt forbruk Denne funksjonen sparer energi ved å senke den innstilte temperaturen på fikseringsenheten. I standardinnstillingen aktiveres Auto lavt forbrukfunksjonen 15 minutter etter at siste utskrift er ferdig. Maskinen vil fortsatt være klar for utskrift selv om funksjonen aktiveres. Tidsintervallet for funksjonen kan settes til 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 120 minutter eller 240 minutter. Denne funksjonen kan deaktiveres i brukerinnstillingen eller maskinadministratorinnstillingen. Auto avstenging Denne funksjonen gir ytterligere energisparing ved at strømtilførselen slås delvis av, slik at energiforbruket reduseres til 7,9 W eller mindre. I standardinnstillingen etterfølges funksjonen Auto avstenging av funksjonen Auto lavt forbruk, som aktiveres når det er gått 90 minutter etter avsluttet utskrift. Maskinen vil fortsatt være klar for utskrift selv om denne funksjonen er aktivert. Tidsintervallet for Auto avstenging-funksjonen kan settes til 1 minutt, 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 120 minutter eller 240 minutter. Vi anbefaler at du benytter funksjonene Auto lavt forbruk og Auto avstenging. Denne funksjonen kan deaktiveres i brukerinnstillingen eller maskinadministratorinnstillingen. bizhub PRO C6500eP Lisens Informasjon om innebygd programvare Innledning/Sikkerhetsinformasjon Programvarene som er installert i dette produktet, består av forskjellige uavhengige programvaremoduler og -komponenter. Hver programvaremodul eller -komponent er kopibeskyttet av forfatteren, dvs. at vi har opphavsrett til det vi har skrevet, og hver forfatter har også opphavsrett til resten. Dette produktet bruker gratis programvare som en del av programvarekomponentene. Følgende er informasjon om lisensavtalen for sluttbrukere som følger med programvarekomponentene i dette produktet. Bruke TimeSys Linux Som operativsystem bruker denne maskinen TimeSys Linux 4.0, som distribueres av TimeSys Corporation i USA. For detaljer om operativsystemet, ta kontakt direkte med TimeSys Corporation eller salgsrepresentanten deres. com/ Om lisensen for hver programvarekomponent Lisensen GPL, LGPL eller OpenSSL gis til noen av programvarekomponentene som er inkludert i dette produktet. En stor takk til programvareforfatterne og dem som har vært involvert i datahåndtering og andre aktiviteter som er knyttet til programvarene. Som nevnt ovenfor garanterer GPL/LGPL (eller er til og med ansvarlig for) at brukerne kan motta kildekoden når de måtte ønske. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår. Når det gjelder våre programvarekomponenter, håper vi at du forstår at vi ikke kan gi tilgang til kildekoden fordi programmene trenger ikke å åpnes. Her er en kopi av originalteksten til lisensen for GPL, LGPL og OpenSSL, som er gitt for programvarekomponentene i dette produktet. 1-6 bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (Versjon 2, juni 1991) Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA Alle har lov til å kopiere og distribuere umodifiserte kopier av dette lisensdokumentet, men det er forbudt å endre det. 1 Forord De fleste programvarelisenser er laget for å ta vekk din frihet til å dele og endre programvaren. GNU General Public Licence vil, som en kontrast til dette, garantere din frihet til å dele og endre fri programvare og gjøre det sikkert at programvaren er fri for alle dens brukere. Denne GNU General Public Licence gjelder for mesteparten av Free Software Foundations programvare og for alle andre programmer som er laget av folk som vil bruke den. (Noen andre typer Free Software Foundation-programvare dekkes i stedet av GNU Lesser General Public License.) Du kan legge den til dine programmer også. Når en snakker om fri programvare, refererer en til frihet, ikke pris. Våre lisenser er laget for å forsikre at du har frihet til å distribuere kopier av fri programvare (og ta deg betalt for tjenesten om du ønsker), som du mottar kildekoden til eller kan få hvis du vil ha den, slik at du kan endre programvaren eller bruke deler av den i nye, frie programmer, og at du vet at du kan gjøre dette. For å beskytte dine rettigheter, må det være regler som forbyr noen å nekte deg disse rettighetene eller be deg om å gi dem fra deg. Disse reglene betyr en del ansvar for deg hvis du distribuerer kopier av programvaren, eller endrer den. For eksempel, hvis du distribuerer kopier av et slikt program, enten gratis eller for penger, må du gi mottakeren alle de rettighetene du har. Du må være sikker på at de også mottar eller kan få kildekoden. Og du må vise dem disse reglene, slik at de vet hvilke rettigheter de har. Vi beskytter rettighetene dine i to steg: (1) Gir deg opphavsrett til programvaren, og (2) tilbyr deg denne lisensen som gir deg lovlig tillatelse til å kopiere, distribuere og/eller endre programvaren. Også, for hver forfatters beskyttelse og vår, vil vi forsikre oss om at alle forstår at det ikke er noen garanti for denne frie programvaren. Dersom programvaren er endret av noen andre og gitt videre, ønsker vi at mottakeren skal vite at det vedkommende har fått, ikke er originalen, slik at problemer introdusert av andre ikke vil reflektere den originale forfatterens anseelse. Til slutt, ethvert fritt program er konstant truet av programvarepatenter. Vi ønsker å unngå faren med at redistributører av frie programmer individuelt tar patenter, noe som gjør at programvaren blir eiendom. For å unngå dette bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon har vi gjort det klart at enhver patent må være lisensert for alles fri bruk eller ikke lisensert i det hele tatt. De presise lovene og reglene for kopiering, distribusjon og modifisering vises nedenfor. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE LOVER OG REGLER FOR KOPIERING, DISTRIBUSJON OG MODIFISERING 0. Lisensen gjelder for ethvert program eller annet verk som inneholder en notis fra opphavsrettholderen som sier at lisensen kan bli distribuert under betingelsene for denne General Public Licence. "Programmet" under refererer til et slikt program eller verk, og et "verk basert på programmet" betyr enten Programmet eller hvilket som helst underliggende verk under copyrightloven: det vil si et verk som inneholder Programmet eller en del av det, enten umodifisert eller med modifikasjoner og/eller oversatt til et annet språk. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P

19 (Heretter er oversettelse inkludert uten begrensninger innenfor uttrykket "modifikasjon"). Hver lisenstaker benevnes som "du". Aktiviteter annet en kopiering, distribuering og modifisering er ikke dekket av denne Lisensen; de er utenfor dette. Det er ikke noen restriksjoner på å kjøre et program, og utskrift fra programmet er dekket kun dersom innholdet utgjør et verk basert på Programmet (uavhengig av om det har blitt laget av det kjørende Programmet). Om dette er tilfelle, avhenger av hva Programmet gjør. 1. Du kan kopiere og distribuere umodifiserte kopier av Programmets kildekode som du mottar det, i hvilket som helst medium, gitt at du lett synlig og korrekt ved hver kopi legger en riktig opphavsrettnotis og informasjon om garanti; at du beholder alle notisene som refererer til denne Lisensen og at det ikke finnes noen som helst form for garanti; og gi alle andre mottakere av Programmet en kopi av denne Lisensen sammen med Programmet. Du kan ta betalt for å fysisk overføre en kopi, og du kan, hvis du vil, tilby garantibeskyttelse mot avgift. 2. Du kan modifisere din kopi eller dine kopier av Programmet eller hvilken som helst del av det, så lenge det utgjør et verk basert på Programmet, og du kan kopiere og distribuere slike typer modifikasjoner og verk under regler i Seksjon 1 over, gitt at du også oppfyller alle disse kravene: a) Du må sørge for at de modifiserte filene har viktige notiser som sier at du endret filene til den tiden og den datoen du gjorde endringer. b) Du må sørge for at ethvert verk du distribuerer eller publiserer, som i sin helhet eller delvis er tatt fra Programmet eller enhver del derav, blir lisensiert helhetlig uten kostnader til alle tredjeparter under reglene i denne Lisensen. 1-8 bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 c) Dersom det modifiserte programmet normalt sett leser kommandoer interaktivt når det kjører, må du sørge for at det, når det starter å kjøre interaktivt på den mest ordinære måten, skriver ut eller viser en passende opphavsrettnotis og en notis som sier at det ikke er noen garanti (eller som sier at du selv tilbyr en garanti) og at brukere kan redistribuere programmene under disse betingelsene samt fortelle brukeren hvordan det er mulig å vise en kopi av denne Lisensen. (Unntak: Dersom Programmet i seg selv er interaktivt, men normalt sett ikke skriver en slik notis, trenger ikke ditt verk basert på Programmet å skrive ut en slik notis.) Disse betingelsene gjelder for det hele modifiserte verket. Dersom identifiserbare seksjoner av dette verket ikke er fra Programmet, og kan fornuftig anses som uavhengig og et separat verk i seg selv, gjelder ikke lisensen og betingelsene for denne for disse seksjonene når du distribuerer dem som separate verk. Men når du distribuerer de samme seksjonene som en del av et helt verk som er basert på Programmet, må hele distribusjonen være gjøres på grunnlag av betingelsene i denne Lisensen, hvis rettigheter for andre lisenser gjelder helheten, og derfor til hver og en del uavhengig av hvem som skrev den. Følgelig er det ikke meningen i denne seksjonen å kreve rettigheter eller bestride dine rettigheter til verk laget bare av deg. Det er derimot meningen å utøve retten til å kontrollere distribusjonen av utspringere eller samlebare verk basert på Programmet. I tillegg, små uviktige biter av et annet verk som ikke er basert på Programmet med Programmet (eller et verk basert på Programmet) på et lagringsmedium bringer ikke det andre verket under denne lisensen. 3. Du kan kopiere og distribuere Programmet (eller et verk basert på det, under Seksjon 2) i objektkode eller kompilert form under reglene i Seksjon 1 og 2 over gitt at du gjør ett av følgende: a) legger ved komplett korresponderende maskinleselig kildekode, som må være distribuert under reglene i Seksjon 1 og 2 på et medium spesielt brukt for programvareutgivelse; eller: b) legger ved et skriftlig tilbud, gyldig for minst tre år, om å gi enhver tredjepart, for en gitt sum, som ikke skal være høyere enn dine kostnader ved kildekodedistribusjon, en komplett maskinleselig kopi av den korresponderende kildekoden. Denne skal distribueres i henhold til betingelsene i Seksjon 1 og 2 over på et medium spesielt brukt for programvareutgivelse; eller: c) legger ved informasjon du mottok for å distribuere korresponderende kildekode. (Dette alternativet er kun tillatt for ikke-kommersiell distribusjon og kun dersom du mottok programmet i objektkode eller kompilert form med et slikt tilbud, i henhold til Underseksjon b ovenfor.) bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon Kildekoden for et verk betyr den foretrukne formen av verket for modifisering. For et kjørbart arbeid betyr komplett kildekode all kildekode for alle modulene det inneholder, pluss alle tilhørende grensesnittsdefinisjonsfiler pluss skriptene som brukes til å kontrollere kompilering og installasjon av det kjørbare programmet. Som et spesielt unntak trenger ikke kildekoden som blir distribuert å inkludere noe som vanligvis er distribuert (i enten kildeform eller binær form) med viktige komponenter (kompilator, kjerne og så videre) av operativsystemet til det systemet som det kjørbare programmet kjører på, med mindre denne komponenten i seg selv følger med det kjørbare programmet. Dersom distribusjonen av maskinkoden eller objektkoden er laget for å tilby tilgang til å kopiere fra en bestemt plass, vil det å tilby tilsvarende tilgang til å kopiere kildekode fra den samme plassen telle som distribusjon av kildekoden, selv om tredjeparter ikke er påbudt å kopiere kildekoden i tillegg til objektkoden. 4. Du kan ikke kopiere, modifisere, underlisensiere, eller distribuere Programmet på andre måter enn slik som er uttrykt i denne Lisensen. Ethvert forsøk på å kopiere, modifisere, underlisensiere eller distribuere Programmet er ugyldig og du vil automatisk bli fratatt dine rettigheter under denne Lisensen. Men parter som ikke har mottatt kopier eller rettigheter fra deg under denne Lisensen vil ikke få sine rettigheter fratatt så lenge slike parter fortsatt følger reglene. 5. Du er ikke påkrevd å akseptere denne Lisensen, siden du ikke har signert den. Men ingenting annet gir deg rett til å modifisere eller distribuere Programmet eller programmer som stammer fra det. Disse handlingene er forbudt ved lov dersom du ikke aksepterer denne Lisensen. Derfor, ved å modifisere eller distribuere Programmet (eller ethvert verk basert på Programmet), indikerer du at du aksepterer denne Lisensen til å gjøre det, og alle dets regler og retningslinjer for å kopiere eller modifisere Programmet eller verk basert på det. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P

20 6. Hver gang du redistribuerer Programmet (eller et arbeid basert på Programmet), vil mottakeren automatisk motta en lisens fra den originale forfatteren til å kopiere, distribuere eller modifisere Programmet etter disse reglene. Du kan ikke innføre videre restriksjoner av noen slag på mottakerens utøvelse av rettighetene som her gis. Du er ikke ansvarlig for å kreve at tredjeparter aksepterer denne Lisensen bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 7. Dersom du, som en konsekvens av en dom fra retten eller en patent som begrenser dine rettigheter eller enhver annen grunn (ikke begrenset til patentsaker), tvinges (enten av en dommer, en avtale eller annet) til å gå imot reglene til denne Lisensen, er dette ingen fritakelse fra reglene i denne Lisensen. Dersom du ikke kan distribuere slik at dine plikter under denne Lisensen og enhver annen relevant plikt oppfylles, vil du som en konsekvens ikke kunne distribuere Programmet i det hele tatt. For eksempel, dersom en patentlisens ikke tillater fri redistribusjon av Programmet for alle som mottar kopiere direkte eller indirekte gjennom deg, da er den eneste måten du kan tilfredsstille den og denne Lisensen å totalt frastå fra distribuering av Programmet. Dersom deler av denne seksjonen blir ansett for å være ugyldig eller urettskraftig, skal øvrige deler av seksjonen gjelde og seksjonen som en helhet gjelder i andre situasjoner. Formålet med seksjonen er ikke å oppfordre til overtredelse av patenter eller andre eiendomsrettskrav eller bestridelse av slike krav. Seksjonens formål er ene og alene å beskytte integriteten til det gratis programvaredistribusjonssystemet som brukes av offentlige lisensutøvere. Mange har kommet med generøse bidrag i det store spekteret av programvare distribuert gjennom systemet i avhengighet av konsistent gjennomføring av systemet, det er opp til forfatteren/donoren å bestemme om vedkommende er villig til å distribuere programvare gjennom et annet system, og en som har en lisens kan ikke ta den avgjørelsen. Denne seksjonen er ment for å gjøre det klart hva som er ment å være en konsekvens av resten av denne Lisensen. 8. Dersom distribusjonen og/eller bruken av Programmet har restriksjoner i bestemte land av patenter eller av opphavsrett, kan den originale opphavsrettinnehaveren som plasserer Programmet under denne lisensen legge til geografiske distribusjonsbegrensninger, slik at distribusjon er tillatt bare i eller mellom land som ikke er ekskludert. I slike tilfeller, blir denne Lisensen del av begrensningen slik som skrevet i brødteksten i denne Lisensen. 9. Free Software Foundation kan utgi reviderte og/eller nye versjoner av General Public Licence-dokumentet fra tid til annen. Slike nye versjoner vil ligne den nåværende versjonen, men kan være ulik når det gjelder å imøtekomme nye problemer. Hver versjon gis et eget versjonnummer. Dersom Programmet spesifiserer et versjonnummer av denne Lisensen som gjelder for det og "enhver senere versjon" ("any later version"), har du valget mellom å følge reglene for enten den versjonen eller enhver senere versjon publisert av Free Software Foundation. Dersom Programmet ikke spesifiserer et bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon versjonnummer av denne Lisensen, kan du velge enhver versjon noen gang utgitt av Free Software Foundation. 10. Dersom du vil legge til deler av Programmet i alle gratis programmer hvis distribusjonsregler er forskjellige, må du skrive til forfatteren og spørre om tillatelse. For programvare som er copyright for Free Software Foundation, må du skrive til Free Software Foundation, de gjør noen ganger unntak for dette. Vår avgjørelse vil bli veiledet av de to målene om å beholde den frie statusen til alt som stammer fra vår frie programvare og å fremme deling og gjenbruk av programvare generelt sett. INGEN GARANTI 11. FORDI DETTE PROGRAMMET ER LISENSIERT GRATIS, ER DET INGEN GARANTI FOR PROGRAMMET, SÅ LANGT LOVEN TILLATER. UNNTATT NÅR DET ER UTTRYKT ANNERLEDES SKRIFTLIG, TILBYR OPPHAVSRETTINNEHAVEREN OG/ELLER ANDRE PARTER PROGRAMMET "SOM DET ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER AV UTGIVING FOR DET BESTEMTE FORMÅLET. HELE RISIKOEN I FORHOLD TIL KVALITETEN OG UTFØRINGEN AV PROGRAMMET LIGGER HOS DEG. SKULLE PROGRAMMET VISE SEG Å VÆRE DEFEKT, MÅ DU SELV BETALE ALLE KOSTNADENE FOR NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORRIGERING. 12. I INGEN SITUASJON, MED MINDRE LOVPÅLAGT ELLER AVTALT SKRIFTLIG, VIL EN OPPHAVSRETTINNEHAVER ELLER EN ANNEN PART SOM KAN MODIFISERE OG/ELLER OMDISTRIBUERE PROGRAMMET SOM TILLATT OVER, VÆRE ANSVARLIG FOR DINE SKADER, INKLUDERT ENHVER GENERELL, SPESIELL ELLER VIKTIG SKADE ELLER FØLGESKADE SOM KOMMER AV BRUK ELLER AT DET IKKE ER MULIG Å BRUKE PROGRAMMET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA ELLER DATA SOM BLIR LAGET UNØYAKTIG ELLER TAP FORÅRSAKET AV DEG ELLER TREDJEPARTER ELLER AT PROGRAMMET FEILER I Å FUNGERE MED ANDRE PROGRAMMER). SELV OM SLIKE INNEHAVERE ELLER ANDRE PARTER HAR BLITT FORTALT OM SANNSYNLIGHETEN FOR SLIKE SKADER. SLUTT PÅ VILKÅR OG BETINGELSER 1-12 bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE (Versjon 2.1, februar 1999) Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA Alle har lov til å kopiere og distribuere umodifiserte kopier av dette lisensdokumentet, men å endre det er forbudt. [Dette er den første utgitte versjonen av Lesser GPL. Den teller også som etterfølgeren til GNU Library Public License, versjon 2, dermed versjonnummer 2.1.] Forord De fleste programvarelisenser er laget for å ta vekk din frihet til å dele og endre programvaren. GNU General Public Licence vil som en kontrast til dette garantere din frihet til å dele og endre fri programvare og gjøre det sikkert at programvaren er fri for alle dets brukere. Denne lisensen, Lesser General Public License, gjelder noen spesielt tilordnede programvarepakker som regel biblioteker hos Free Software Foundation og andre forfattere som vil bruke den. Du kan også bruke den, men vi foreslår at du vurderer nøye om denne lisensen eller den vanlige General Public License er et bedre valg i et gitt tilfelle, basert på forklaringene nedenfor. Når vi snakker om fri programvare, mener vi frihet til bruk, ikke pris. Våre General Public-lisenser er laget for å forsikre at du har frihet til å distribuere kopier av fri programvare (og ta deg betalt for tjenesten om du ønsker) som du mottar kildekoden til eller kan få hvis du vil ha den, slik at du kan endre programvaren eller bruke deler av den i nye, frie programmer og at du vet at du kan gjøre dette. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P

21 For å beskytte dine rettigheter, må det være regler som forbyr noen å nekte deg disse rettighetene eller be deg om å gi dem fra deg. Disse reglene betyr en del ansvar for deg hvis du distribuerer kopier av biblioteket, eller endrer det. For eksempel, hvis du distribuerer kopier av biblioteket, enten gratis eller for penger, må du gi mottakeren alle de rettighetene du har. Du må være sikker på at de også mottar eller kan få kildekoden. Hvis du kobler annen kode til biblioteket, må du gjøre fullstendige objektfiler tilgjengelig for mottakerne, slik at de kobler disse til biblioteket på nytt etter å ha gjort endringer i biblioteket og kompilert det på nytt. Og du må vise dem disse reglene, slik at de vet hvilke rettigheter de har. Vi beskytter rettighetene dine i to trinn: (1) vi gir deg opphavsrett til programvaren, og (2) tilbyr deg denne lisensen som gir deg tillatelse til å kopiere, distribuere og/eller endre biblioteket. For å beskytte hver distributør, vil vi gjøre det helt klart at det ikke er noen garanti på et fritt bibliotek. Hvis biblioteket modifiseres av noen andre og videresendes, skal mottakerne vite at det de har fått ikke er den originale bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon versjonen, slik at den opprinnelige forfatterens renommé ikke påvirkes av problemer som kan ha blitt lagt til av andre. Endelig utgjør programvarepatenter en stadig trussel for ethvert fritt programs eksistens. Vi vil sikre at et firma ikke kan begrense brukerne av et fritt program ved å skaffe en restriktiv lisens fra en patentinnehaver. Vi insisterer derfor på at enhver patentlisens som skaffes for en versjon av biblioteket må samsvare med den ubegrensede bruksfriheten som angis i denne lisensen. Det meste av GNU-programvare, inkludert noen biblioteker, dekkes av den vanlige GNU General Public License. Denne lisensen, GNU Lesser General Public License, gjelder visse tilordnede biblioteker, og er ganske forskjellig fra den vanlige General Public License. Vi bruker denne lisensen til visse biblioteker for å tillate å koble disse bibliotekene til programmer som ikke er fritt tilgjengelig. Når et program er koblet til et bibliotek, enten statisk eller ved bruk av et delt bibliotek, er kombinasjonen av dem juridisk sett et kombinert verk, avledet fra det opprinnelige biblioteket. Den vanlige General Public License tillater derfor slike koblinger kun hvis hele kombinasjonen passer til kriteriene for frihet. Lesser General Public License tillater mer avslappede kriterier for kobling av annen kode til biblioteket. Vi kaller denne lisensen "Lesser" General Public License fordi den gjør mindre for å beskytte brukerens frihet enn den vanlige General Public License. Den gir også utviklere av fri programvare færre fordeler i forhold til konkurrerende programmer som ikke er fritt tilgjengelige. Disse ulempene er grunnen til at vi bruker den vanlige General Public License for mange biblioteker. Lesser-lisensen gir imidlertid fordeler i visse, spesielle tilfeller. En sjelden gang kan det for eksempel være et særlig behov for å fremme størst mulig bruk av et bestemt bibliotek, slik at det blir en de facto standard. For å oppnå dette må programmer som ikke er fri få tilgang til biblioteket. Et hyppigere tilfelle er at et fritt bibliotek gjør samme jobb som utbredte biblioteker som ikke er fri. I dette tilfellet er det lite å vinne på å begrense det frie biblioteket til bare å gjelde fri programvare, så vi bruker Lesser General Public License. I andre tilfeller gjør tillatelser til å bruke et bestemt bibliotek i programmer som ikke er fri, et større antall mennesker i stand til å bruke en stor mengde fri programvare. For eksempel vil tillatelse til å bruke GNU C Library i programvare som ikke er fri gjøre at mange kan bruke hele GNU-operativsystemet, i tillegg til varianten GNU/Linux-operativsystemet. Selv om Less General Public License er mindre beskyttende for brukerens frihet, sikrer den at brukeren av et program som er koblet til Biblioteket, har friheten til å kjøre det programmet ved å bruke en modifisert versjon av Biblioteket bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 De presise lovene og reglene for kopiering, distribusjon og modifisering vises nedenfor. Vær oppmerksom på forskjellen mellom et "verk som er basert på biblioteket" og et "verk som bruker biblioteket". Førstnevnte inneholder kode som er avledet fra biblioteket, mens sistnevnte må kombineres med biblioteket for å kunne kjøres. GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE LOVER OG REGLER FOR KOPIERING, DISTRIBUSJON OG MODIFISERING 0. Lisensen gjelder for ethvert programvarebibliotek som inneholder en notis lagt inn av opphavsrettholderen som sier at det kan bli distribuert under betingelsene for Lesser General Public Licence (også kalt "Lisensen". Hver lisens omtales som "deg". Et "bibliotek" betyr en samling funksjoner og/eller data som er forberedt slik at de enkelt kan kobles til applikasjonsprogrammer (som benytter noen av disse funksjonene og dataene) til å opprette kjørbare filer. "Bibliotek", nedenfor, viser til alle programvarebiblioteker eller arbeider som er blitt distribuert under disse vilkårene. Et "arbeid basert på Biblioteket" betyr enten Biblioteket eller ethvert avledet arbeid under opphavsrettlovgivning. det betyr, et verk som inneholder Biblioteket eller en del av det, enten umodifisert eller med modifikasjoner og/eller oversatt til et annet språk. (Heretter inkluderes oversettelse uten begrensninger i begrepet "endring".) "Kildekode" til et arbeid betyr den foretrukne formen av arbeidet for å gjøre endringer i det. For et bibliotek betyr komplett kildekode all kildekode for alle moduler det inneholder, pluss alle tilknyttede grensesnittdefinisjonsfiler, pluss skriptene som brukes til å kontollere kompilering og installasjon av biblioteket. Andre aktiviteter enn kopiering, distribusjon og endring dekkes ikke av denne lisensen; de omfattes ikke her. Det å kjøre et program ved å bruke Biblioteket har ingen begrensninger, og utdata fra et slikt program dekkes bare hvis dets innhold danner et arbeid basert på Biblioteket (uavhengig av bruken av Biblioteket i et verktøy for å skrive det). Om det stemmer eller ikke avhenger av hva Biblioteket gjør og hva programmet som bruker Biblioteket gjør. 1. Du kan kopiere og distribuere umodifiserte kopier av Bibliotekets komplette kildekode så lenge du mottar det, i hvilket som helst medium, gitt at du lett synlig og korrekt ved hver kopi legger en riktig opphavsrettnotis og informasjon om at det ikke finnes garanti. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P

22 Du må beholde alle notisene som refererer til denne Lisensen og at det ikke finnes noen som helst form for garanti; og du må distribuere en kopi av denne Lisensen ved Biblioteket. Du kan ta betalt for å fysisk overføre en kopi, og du kan, hvis du vil, tilby garantibeskyttelse mot avgift. bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 2. Du kan endre din kopi eller dine kopier av Biblioteket eller hvilken som helst del av det, som dermed danner et verk basert på Biblioteket, og kopiere og distribuere slike endringer eller arbeider under vilkårene i Del 1 ovenfor, gitt at du også oppfyller disse kriteriene: a) Det modifiserte arbeidet må i seg selv være et programvarebibliotek. b) Du må sørge for at filene som er endret har med tydelige notiser som stadfester at du endret filene og datoen for alle endringer. c) Du må sørge for at hele arbeidet blir lisensiert gratis til alle tredjeparter under vilkårene i denne Lisensen. d) Hvis en funksjon i det endrede Biblioteket viser til en funksjon eller en datatabell som forsynes av en applikasjon som bruker funksjonen, bortsett fra et argument som overføres når funksjonen brukes, må du bruke skjønn for å sikre at selv om applikasjonen ikke forsyner en slik funksjon eller tabell, så brukes funksjonen fortsatt, og utfører den delen av sin hensikt så lenge den er meningsfull. (For eksempel har en funksjon i et bibliotek som beregner kvadratrøtter en hensikt som er definert helt uavhengig av applikasjonen. Derfor krever underseksjon 2d at alle funksjoner som forsynes av applikasjoner eller tabeller som brukes av denne funksjonen, skal være valgfrie. hvis applikasjonen ikke forsyner den, må kvadratrotfunksjonen fortsatt beregne kvadratrøtter. ) Disse kravene gjelder for hele det endrede arbeidet. Dersom identifiserbare seksjoner av det verket ikke er fra Biblioteket, og kan bli fornuftig ansett som uavhengig og et separat verk i seg selv, gjelder ikke denne Lisensen og dens betingelser disse seksjonene når du distribuerer dem som separate verk. Men når du distribuerer den samme seksjonen som del av et helt verk som er basert på Biblioteket, må hele distribusjonen være i henhold til betingelsene i denne Lisensen, hvis rettigheter for andre lisenser gjelder det hele, og følgende til hver og en del uavhengig av hvem som skrev den. Følgelig er det ikke meningen i denne seksjonen å kreve rettigheter eller bestride dine rettigheter til verk laget bare av deg; isteden er meningen å utøve retten til å kontrollere distribusjonen av utspringere eller samlebare verk basert på Biblioteket. I tillegg vil ikke små uviktige biter av et annet verk som ikke er basert på Biblioteket med Biblioteket (eller et verk basert på Biblioteket) på et lagringsmedium bringe det andre verket under denne lisensen bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 3. Du kan velge å benytte vilkårene i den vanlige GNU General Public License i steden for denne lisensen i en gitt kopi av Biblioteket. For å gjøre dette må du endre alle notiser som viser til denne Lisensen, slik at de refererer til den vanlige GNU General Public License, versjon 2, og ikke denne Lisensen. (Hvis en nyere versjon enn versjon 2 av den vanlige GNU General Public License har kommet, kan du spesifisere den versjonen i stedet hvis du vil.) Ikke foreta andre endringer i disse notisene. Nå denne endringen er gjort i en gitt kopi, er den uomstøtelig for den kopien, slik at den vanlige GNU General Public License gjelder alle påfølgende kopier og avledete arbeider som er laget fra den kopien. Dette alternativet er nyttig når du ønsker å kopiere en del av bibliotekkoden inn i et program som ikke er et bibliotek. 4. Du kan kopiere og distribuere Biblioteket (eller en del eller en avledning av det, under seksjon 2) i objektkode eller i kjørbar form under vilkårene i seksjon 1 og 2 ovenfor, gitt at du legger ved den fullstendige, tilhørende og maskinlesbare kildekoden, som må distribueres under vilkårene i seksjon 1 o 2 ovenfor på et middels nivå for programvareutveksling. Hvis distribusjonen av objektkode gjøres ved å tilby tilgang til å kopiere fra et gitt sted, så vil det å tilby tilsvarende tilgang til å kopiere kildekode fra samme sted tilfredsstiller kravet til å distribuere kildekoden, selv om tredjeparter ikke nødvendigvis må kopiere kildekoden sammen med objektkoden. 5. Et program som ikke inneholder noen avledninger av noen del av Biblioteket, men som er laget for å fungere sammen med Biblioteket ved å kompileres eller koblet til den, kalles et "arbeid som bruker Biblioteket". Et slikt arbeid er, isolert sett, ikke et avledet verk fra Biblioteket, og faller derfor utenfor definisjonsområdet i denne lisensen. Men å koble "arbeid som bruker Biblioteket" med Biblioteket danner en kjørbar fil som er en avledning fra Biblioteket (fordi den inneholder en del av Biblioteket), og ikke et "arbeid som bruker biblioteket". Den kjørbare filen dekkes derfor av denne lisensen. Seksjon 6 stadfester vilkår for distribusjon av slike kjørbare filer. Når et "arbeid som bruker Biblioteket" bruker materiale fra en overskriftsfil som er en del av Biblioteket selv om kildekoden ikke er det. Om dette stemmer er særlig viktig hvis arbeidet kan kobles uten Biblioteket, eller om arbeidet i seg selv er et bibliotek. Terskelen for når dette er tilfelle er ikke entydig definert i loven. bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon Hvis en slik objektfil kun bruker numeriske parametere, datastrukturutforming og sikrede ressurser og små makroer og små automatiserte funksjoner (ti linjer eller mindre i lengde), er bruken av objektfilen ubegrenset, uansett om det er et lovlig utledet arbeid eller ikke. (Kjørbare filer som inneholder denne objektkoden pluss deler av Biblioteket faller fortsatt inn under seksjon 6.) Ellers, hvis arbeidet er en avledning fra Biblioteket, kan du distribuere objektkoden for arbeidet under vilkårene i seksjon 6. Alle kjørbare filer som inneholder det arbeidet faller inn under seksjon 6, enten de kobles direkte til selve Biblioteket eller ikke. 6. Som et unntak til seksjonene ovenfor, kan du også kombinere eller koble til et "arbeid som benytter Biblioteket" sammen med Biblioteket for å produsere et arbeid som inneholder deler av Biblioteket, og distribuere arbeidet under dine valgfrie vilkår, gitt at vilkårene tillater at kunden kan endre arbeidet til eget bruk og reversere konstruksjonen for å feilsøke slike endringer. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P

23 Du må gi tydelig beskjed sammen med hver kopi av arbeidet at Biblioteket brukes i det, og at Biblioteket og bruken av det dekkes av denne lisensen. Du må tilby en kopi av denne lisensen. Hvis arbeidet viser notiser om opphavsrett under oppstart, må du inkludere en melding om opphavsrett for Biblioteket sammen med dem, i tillegg til en referanse som kobler brukeren til kopien av denne lisensen. Du må også gjøre en av disse tingene: a) legge ved fullstendig, maskinlesbar kildekode for Biblioteket uansett hvilke endringer som ble brukt i arbeidet (som må distribueres under seksjon 1 og 2 ovenfor), og hvis arbeidet er en kjørbar fil som er koblet til Biblioteket, med det fullstendige, maskinlesbare "arbeidet som bruker Biblioteket", som objektkode og/eller kildekode, slik at brukeren kan endre biblioteket og deretter koble til igjen for å opprette en endret kjørbar fil som inneholder det endrede Biblioteket. (Det er underforstått at brukeren som endrer innholdet i definisjonsfiler i Biblioteket ikke nødvendigvis vil kunne rekompilere applikasjonen for å bruke de endrede definisjonene.) b) Bruk en passende, delt bibliotekmekanisme for tilkobling til Biblioteket. En passende mekanisme er en som (1) bruker en kopi av biblioteket som allerede ligger på brukerens datasystem når det kjøres, snarere enn å kopiere bibliotekfunksjoner inn i den kjørbare filen, og (2) vil fungere ordentlig med en endret versjon av biblioteket hvis brukeren installerer et, så lenge den endrede versjonen er grensesnitt-kompatibel med versjonen som arbeidet ble laget med bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 c) Legg ved et skriftlig tilbud med arbeidet som er gyldig i minst tre år, for å gi den samme brukeren materialene som er spesifisert i delseksjon 6a ovenfor, til en betaling som ikke skal være høyere enn kostnadene ved å utføre distribusjonen. d) Hvis distribusjonen av arbeidet gjøres ved å tilby tilgang til å kopiere fra et bestemt sted, tilby tilsvarende tilgang til å kopiere materialene som er angitt ovenfor fra samme sted. e) Verifiser at brukeren allerede har mottatt en kopi av dette materialet eller at du allerede har sendt en kopi til denne brukeren. For en kjørbar fil må den påkrevde formen av "arbeid som bruker Biblioteket" omfatte alle data og hjelpeprogrammer som trengs for å reprodusere den kjørbare filen fra det. Men, som et spesielt unntak, trenger ikke materiellet som distribueres å omfatte noe som vanligvis distribueres (enten som kildekode eller i binær form) med hovedkomponentene (kompilator, kjerne, osv.) i operativsystemet som de kjørbare filene kjøres på, med mindre selve komponenten følger med den kjørbare filen. Det kan skje at dette kravet står i strid med lisensbegrensningene til andre biblioteker som ikke vanligvis følger med operativsystemet. En slik strid betyr at du ikke kan bruke både dem og Biblioteket sammen i en kjørbar fil som du distribuerer. 7. Du kan plassere bibliotekfunksjoner som er et arbeid basert på Biblioteket side ved side i et enkelt bibliotek sammen med andre bibliotekfunksjoner som ikke dekkes av denne lisensen, og distribuere et slikt kombinert bibliotek, gitt at den enkelte distribusjonen av arbeidet er basert på Biblioteket og at andre bibliotekfunksjoner ellers tillates, og gitt at du gjør disse to tingene: a) legger ved en kopi av det samme arbeidet basert på Biblioteket til det kombinerte biblioteket, ikke kombinert med noen andre bibliotekfunksjoner. Dette må distribueres under vilkårene i seksjonene ovenfor. b) gir klar beskjed, sammen med det kombinerte biblioteket, at deler av arbeidet er basert på Biblioteket, og forklarer hvor man kan finne den tilhørende, ikke-kombinerte formen av det samme arbeidet. 8. Du kan ikke kopiere, endre, underlisensiere, koble til eller distribuere Biblioteket på andre måter enn slik som er uttrykt i denne Lisensen. Ethvert forsøk på å kopiere, modifisere, underlisensiere, koble til eller distribuere Biblioteket er ugyldig og du vil automatisk få fratatt dine rettigheter under denne Lisensen. Men parter som ikke har mottatt kopier eller rettigheter fra deg under denne Lisensen vil ikke få sine rettigheter fratatt så lenge slike parter fortsatt følger reglene. bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 9. Du er ikke påkrevd å akseptere denne Lisensen, siden du ikke har signert den. Men ingenting annet gir deg rett til å modifisere eller distribuere Biblioteket eller biblioteker som stammer fra det. Disse handlingene er forbudt ved lov dersom du ikke aksepterer denne Lisensen. Derfor, ved å modifisere eller distribuere Biblioteket (eller ethvert arbeid basert på Biblioteket), indikerer du at du aksepterer denne Lisensen til å gjøre det, og alle dets regler og retningslinjer for å kopiere eller modifisere Biblioteket eller verk basert på det. 10. Hver gang du redistribuerer Biblioteket (eller et arbeid basert på Biblioteket), vil mottakeren automatisk motta en lisens fra den originale forfatteren til å kopiere, distribuere eller endre Biblioteket etter disse reglene. Du kan ikke innføre noen videre restriksjoner på mottakerens utøvelse av rettighetene som her gis. Du er ikke ansvarlig for tvinge tredjeparter til å akseptere denne Lisensen. 11. Dersom du, som en konsekvens av en dom fra retten eller en patent som begrenser dine rettigheter eller enhver annen grunn (ikke begrenset til patentsaker), tvinges (enten av en dommer, en avtale eller annet) til å gå imot reglene til denne Lisensen, er dette ingen fritakelse fra reglene i denne Lisensen. Dersom du ikke kan distribuere for så å tilfredsstille sammenhengende dine obligasjoner under denne Lisensen og enhver relevant obligasjon, vil du som en konsekvens ikke kunne distribuere Biblioteket i det hele tatt. For eksempel, dersom en patent lisens ikke tillater fri redistribusjon av Biblioteket av alle som mottar kopiere direkte eller indirekte gjennom deg, da er den eneste måten du kan tilfredsstille den og denne Lisensen å totalt frastå fra distribuering av Biblioteket. Dersom noen del av denne seksjonen blir holdt ugyldig eller anses som ikke-påtvingbar, er balansen av denne seksjonen er ment til å gjelde og seksjonen som en helhet er ment å gjelde i andre situasjoner. Det er ikke meningen i denne seksjonen å få deg til å oppgi patenter eller andre eiendomsretter eller få deg til å ugyldiggjøre dem; denne seksjonen har som intensjon å beskytte integriteten av det frie programvaredistribusjonssystemet, som er implementert av offentlige lisensutøvere. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P

24 Mange har kommet med generøse bidrag i det store spekteret av programvare distribuert gjennom systemet i avhengighet av konsistent gjennomføring av systemet, det er opp til forfatteren/donoren å bestemme om vedkommende er villig til å distribuere programvare gjennom et annet system, og en som har en lisens kan ikke ta den avgjørelsen. Denne seksjonen er ment for å gjøre det klart hva som er ment å være en konsekvens av resten av denne Lisensen bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon Dersom distribusjonen og/eller bruk av Biblioteket har restriksjoner i bestemte land eller patenter eller av opphavsrett, kan den originale opphavsrettinnehaveren som plasserer Biblioteket under denne lisensen legge til geografiske distribusjonsbegrensninger, slik at distribusjon er tillatt bare i eller mellom land som ikke er ekskludert. I slike tilfeller, blir denne Lisensen del av begrensningen slik som skrevet i brødteksten i denne Lisensen. 13. Free Software Foundation kan utgi reviderte og/eller nye versjoner av Lesser General Public License fra tid til annen. Slike nye versjoner vil likne denne versjonen, men kan være forskjellig mht. detaljer for å imøtegå nye problemer. Hver versjon gis et unikt versjonnummer. Dersom Biblioteket spesifiserer et versjonnummer av denne Lisensen som gjelder for lisensen og "enhver senere versjon" ("any later version"), har du valget mellom å følge reglene for den versjonen eller enhver senere versjon publisert av Free Software Foundation. Dersom Biblioteket ikke spesifiserer et versjonnummer av denne Lisensen, kan du velge enhver versjon noen gang utgitt av Free Software Foundation. 14. Dersom du vil legge til deler av Biblioteket i alle gratis programmer hvis distribusjonsregler er forskjellige, må du skrive til forfatteren og spørre om tillatelse. For programvare som er copyright for Free Software Foundation, må du skrive til Free Software Foundation, de gjør noen ganger unntak for dette. Vår avgjørelse vil bli veiledet av de to målene om å beholde den frie statusen til alt som stammer fra vår frie programvare og å fremme deling og gjenbruk av programvare generelt sett. INGEN GARANTI 15. FORDI DETTE BIBLIOTEKET ER LISENSERT GRATIS, ER DET INGEN GARANTI FOR BIBLIOTEKET, SÅ LANGT LOVEN TILLATER. UNNTATT NÅR DET ER UTTRYKT ANNERLEDES SKRIFTLIG, TILBYR OPPHAVSRETTINNEHAVEREN OG/ELLER ANDRE PARTER BIBLIOTEKET "SOM DET ER" UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER AV UTGIVING FOR DET BESTEMTE FORMÅLET. HELE RISIKOEN VEDRØRENDE KVALITETEN OG UTFØRINGEN AV BIBLIOTEKET LIGGER HOS DEG. SKULLE BIBLIOTEKET VISE SEG Å VÆRE DEFEKT, MÅ DU SELV BETALE ALLE KOSTNADENE FOR NØDVENDIG SERVICE, REPARERING ELLER KORRIGERING. bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 16. I INGEN SITUASJON PÅKREVD AV LOV ELLER AVTALT I SKRIFTLIG FORM VIL EN OPPHAVSRETTINNEHAVER, ELLER EN ANNEN PART SOM KAN MODIFISERE OG/ELLER OMDISTRIBUERE BIBLIOTEKET SOM TILLATT OVER, VÆRE ANSVARLIG FOR DINE SKADER, INKLUDERT ENHVER GENERELL, SPESIELL ELLER VIKTIG SKADE ELLER FØLGESKADE SOM KOMMER AV BRUK ELLER AT DET IKKE ER MULIG Å BRUKE BIBLIOTEKET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA ELLER DATA SOM BLIR LAGET UNØYAKTIG ELLER TAP FORÅRSAKET AV DEG ELLER TREDJEPARTER ELLER AT BIBLIOTEKET FEILER I Å FUNGERE SAMMEN MED ANDRE BIBLIOTEKER), SELV OM SLIKE INNEHAVERE ELLER ANDRE PARTIER HAR BLITT FORTALT OM SANNSYNLIGHETEN FOR SLIKE SKADER. SLUTT PÅ VILKÅR OG BETINGELSER 1-22 bizhub PRO C6500eP Innledning/Sikkerhetsinformasjon 1 Slik innfører du disse vilkårene i dine nye biblioteker Hvis du utvikler et nytt bibliotek, og du vil at det skal brukes av flest mulig, anbefaler vi at du gjør det til gratis programvare som alle kan redistribuere og endre. Du kan gjøre dette ved å tillate redistribusjon under disse vilkårene (eller, alternativt, under vilkårene i den vanlige General Public License). For å benytte disse vilkårene må du legge ved følgende notiser i biblioteket. Det et tryggest å legge dem ved i begynnelsen av hver kildefil for å formidle garantiunntaket på mest effektiv måte, og hver fil bør minst ha med "copyright"-linjen og en peker til der den komplette notisen finnes. <en linje som oppgir bibliotekets navn og et inntrykk av hva det gjør.> Copyright (C) <år> <forfatterens navn> Biblioteket er gratis programvare; du kan redistribuere det og/eller endre det under vilkårene i GNU Lesser General Public License som utgis av Free Software Foundation, enten versjon 2.1 av Lisensen, eller (om du vil) en senere versjon. Dette biblioteket distribueres med håp om at det vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI, og også uten den indirekte garantien for SALG eller EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Se GNU Lesser General Public License for flere detaljer. Du bør ha mottatt en kopi av GNU Lesser General Public License sammen med dette biblioteket. Hvis ikke, skriv til Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA USA Legg også ved informasjon om hvordan vi kan kontakte deg via elektronisk post og papirpost. Du bør også få arbeidsgiveren din (hvis du jobber som programmerer) eller skolen din, hvis relevant, til å skrive under på en "ansvarsfraskrivelse av opphavsrett" for biblioteket, om nødvendig. Her er et eksempel, endre navnene: Yoyodyne, Inc., fraskriver seg herved all interesse angående opphavsrett for biblioteket 'Frob' (et bibliotek for å skru på knotter) skrevet av James Random Hacker. <signaturen til Ty Coon>, 1. april 1990 Ty Coon, president av vise Det er alt som trengs! bizhub PRO C6500eP Lisensspørsmål Innledning/Sikkerhetsinformasjon OpenSSL-verktøykassen beholdes under en dobbelt lisens, dvs. at både vilkårene til OpenSSL-lisensen og den originale SSLeay-lisensen gjelder for verktøykassen. Du finner de faktiske lisenstekstene nedenfor. Begge lisensene er faktisk BSD-aktige Open Source-lisenser. Hvis du har noen lisensspørsmål relatert til OpenSSL, tar du kontakt på OpenSSL-erklæring OpenSSL-lisens Copyright The OpenSSL Project. Med enerett. Redistribusjon og bruk i kildekodeform og binær form, med eller uten endringer, tillates, gitt at følgende betingelser er oppfylt: 1. Videredistribusjon av kildekode skal inkludere opphavsrettighetsmerknaden, denne listen over vilkår og følgende ansvarsbegrensning. Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P http://no.yourpdfguides.com/dref/589422 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C6500P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning

HD-mediespiller O!PLAY MINI. Bruksanvisning HD-mediespiller O!PLAY MINI Bruksanvisning NW6072 Første utgave Oktober 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett. Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok

Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok Quark License Administrator 4.01 Brukerhåndbok JURIDISKE MERKNADER 2006 Quark Inc. og Quark Media House Sàrl, Sveits hva angår innhold og tilretteleggelse av dette materialet. Med enerett. 2000 2006 Quark

Detaljer

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc.

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc. Den norske teksten er en uoffisiell oversettelse og er kun ment som informasjon. Det er den originale engelske versjonen som er juridisk bindende, og denne skal i ethvert tilfelle gis forrang. Opphavsrett

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA)

VILKÅR OG BETINGELSER FOR SLUTTBRUKERLISENS OG STØTTE FOR ACTIVENGAGE (EULA) Avtale om sluttbrukerlisens og støttetjenester for ActivEngage Denne avtalen om lisens og støttetjenester for ActivEngage (denne "avtalen") er mellom brukeren av ActivEngage-programvare ("kunden") og gjeldende

Detaljer

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER.

1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. OKADOBE Programvarelisensavtale for datamaskin 1. GARANTIFRASKRIVELSE, BINDENDE AVTALE OG TILLEGGSVILKÅR OG AVTALER. 1.1 GARANTIFRASKRIVELSE. PROGRAMVAREN OG ANNEN INFORMASJON ER LEVERT TIL DEG «UTEN FORBEDRINGER

Detaljer

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene.

Forord. Rapporten har vurdert om åpen programvare kan gi forvaltningen større leverandøruavhengighet, og om den kan redusere de totale IT-kostnadene. Forord Statlig forvaltning blir i stadig større grad ensrettet i sine valg av IT-produkter. Statskonsult ønsker å påpeke hvilke ulemper en for stor ensretting kan medføre, og vurdere alternativer til de

Detaljer

Juridisk informasjon, merknader og lisens

Juridisk informasjon, merknader og lisens Juridisk informasjon, merknader og lisens Ved å bruke eller ta del i dette nettstedet, FTP (file transfer protocol) eller andre fildelingsservere, Internett-tjenester, programmer, e-posttjenester, sosiale

Detaljer

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere

Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Trend Micros lisensavtale for sluttbrukere Programvare: Trend Micro Forbrukerprodukter Versjon: Norsk Formål: Test og betalings abonnement lisens Dato: Juli 2013 VIKTIG: DENNE AVTALE ( AVTALEN ) FASTSETTER

Detaljer

ZIN medlemskaps- og lisensavtale

ZIN medlemskaps- og lisensavtale ZIN medlemskaps- og lisensavtale Denne medlemskaps- og lisensavtalen ("Avtalen") er inngått mellom Zumba Fitness, LLC ("Zumba"), og deg ("Instruktør"), og skal gjelde fra Instruktørens påmeldingsdato i

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon

Vilkår for arrangør. 1. Overblikk. 1.1 Modifikasjon Vilkår for arrangør 1. Overblikk Disse vilkår gjelder all bruk av deg som en arrangør (som definert under) av (a) Hoopla AS sine hjemmesider og domener (underordnede domener og underordnende deler som

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

2.1 Eierskap. Du får alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til innholdet ditt.

2.1 Eierskap. Du får alle rettigheter og eierskap til innholdet ditt. Vi krever ikke eierskapsrettigheter til innholdet ditt. Bruksvilkår for Behance Sist oppdatert 18. juni 2014. Erstatter i sin helhet versjonen av 23. juli 2013. Disse vilkårene regulerer din bruk av Behance-nettsteder eller tjenester («Tjenester»). Du samtykker

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MyFord Mobile Vilkår og betingelser

MyFord Mobile Vilkår og betingelser MyFord Mobile Vilkår og betingelser MyFord Mobile er et program (eller en app) og et nettsted som er kompatibelt med smarttelefoner. Det er ment å utvide kjøretøytilgang og turplanleggingsaktiviteter til

Detaljer

EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ

EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ EXPEDIA PARTNERAVTALE FOR REISEBYRÅ Velkommen til Expedias partnerprogram for reisebyrå ( Programmet ). Dette Programmet lar norske reisebyråer gjøre følgende: gå til www.expedia.no ( Nettsiden ), en nettside

Detaljer

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte.

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten selvstendig som egen bruker, men der er ingen aldersgrense ved bruk sammen med foresatte. Brukerbetingelser Ved å gå inn på eller bruke Gjesteboka sitt nettsted, Gjesteboka sin tjeneste, eller noen applikasjoner (inkludert mobile applikasjoner) gjort tilgjengelig av Gjesteboka, godtar du å

Detaljer

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG

versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG versjon 6 MANUAL LOKE SOFTWARE AS STORGATA 30 3611 KONGSBERG Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON 1-1 1.1. ANVENDELSE AV SENSOR STOFFREGISTER 1-1 1.2. MODULER 1-2 2. GRUNNMODUL 2-1 2.1. GENERELT 2-1 2.2.

Detaljer

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER AVTALEVEDLEGG 1 OVERSIKT OVER DEFINISJONER OG GENERELLE TJENESTER 1. Symantec-tjenester

Detaljer