Stoff- og dossierevaluering under REACH. Dr. Bernd Friede REACH compliance manager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stoff- og dossierevaluering under REACH. Dr. Bernd Friede REACH compliance manager"

Transkript

1 Stoff- og dossierevaluering under REACH Dr. Bernd Friede REACH compliance manager

2 Stoff- og dossierevaluering: innhold 1. Intro til prosessene stoffevaluering og dossier evaluering 2. Formelle tidsfrister 3. Konkret eksempel fra metallindustrien 4. Erfaringer fra kommunikasjon med ECHA 5. Anbefalinger for dossier oppdatering 6. Hvor kan du finne mer info? 7. Bekymringsmeldinger vedr. ulovlige dossiers og data sharing disputes 2

3 Bakgrunn for dossier evaluering REACH artikkel 41.5 (Kontroll av om registreringsdokumentene overholder kravene): For å sikre at registreringsdokumentasjonen er i samsvar med denne forordning, skal Byrået velge ut en prosentandel, som ikke skal være mindre enn 5 % av den samlede dokumentasjon som Byrået mottar for hvert mengdeområde, for kontroll av dens samsvar. ECHA plukker ut dossiers til kontroll enten tilfeldig eller spesifikt mht mistanke rundt inneboende farer. Bruk av sofistikerte IT-søkefunksjoner. For det meste kontrolleres dossier til hovedregistranter. REACH artikkel 54: ECHA skal hvert år publisere resultatene fra dossierevalueringer. 3 10/31/2014

4 Dossier- og stoffevaluering under REACH within 180 days 4

5 ECHA pressemelding 15. Jan registreringer for tilsammen 2700 ulike stoffer mottatt i slutten av dossierevalueringer i slutten av 2013 (= 5.7 %) 957 stoffer (30 % av alle registrert stoffer) 30 % full dossier evaluering (321), alle endepunkter 70 % spesifikke evalueringer, CMR (809), Både dossiers fra hovedregistranter og koregistranter (max. 15 %) ble evaluert. 69 % av alle evaluerte dossiers var IKKE konforme! 5

6 Viktige formelle tidsfrister Artikkel 50 (Registranters og etterfølgende brukeres rettigheter) Artikkel 51 (Beslutninger som treffes innenfor rammen av vurderingen av dokumentasjon) 6 Hovedregistranter: Husk å sjekke REACH-IT innboksen med jevne mellomrom!

7 Flere tidsfrister å forholde seg til Hovedregistranter har 30 dagers frist for å kommentere etter å ha mottatt ECHAs foreløpige avgjørelse av dossierevalueringen. Maks. 2 måneder (må søkes om). Etter at ECHA har mottatt kommentarer fra hovedregistranten sendes oppdatert avgjørelse til MSCA (= member state compentent authorities) som har 30 dagers frist for å komme med innspill (REACH article 51.5). Hvis ikke MSCA kom med innspill sendes oppdatert avgjørelse videre til MSC (= member state committee) som har 60 dager for å kommentere (REACH article 51.6). Hovedregistranten har så 36 måneder for å skaffe nødvendig data etter å ha mottatt endelig avgjørelse fra ECHA. 7

8 Et konkret eksempel fra metallindustrien: Mn 3 O 4 Fint brunt støv filtrert som biprodukt fra foredling av Mn-legeringer krystallinsk struktur av spinell-type MARA = Mn REACH Administration 8

9 Bruksområder av Mn 3 O 4 Magnetiske egenskaper Råmateriale i elektronikk industri til prod. av Mn-Zn ferrites (HD data lagring) Dyrefôr Fysikalske egenskaper Vektmiddel i oljebrønn Fargestoff Elektrokjemiske egenskaper Elektriske egenskaper Katodematerial i Lithium elektorkjemiske seller thermally sensitive resistor material in Ceramic conductors, PTC mat. Katalytiske egenskaper CO oksidering i mesoporøst silika 9 10/31/2014

10 Mn 3 O 4 dossier evaluering Registreringsdossier innlevert i 2010 (> 1000 tpa) Dossierevaluering av ECHA 8 July 2013, foreløpig avgjørelse sendt til hovedreg. 29 August 2013 ECHAs krav: 1) pre-natal developmental study on rats (oral route) 2) 2-generation reprotox study on rats (oral route) 3) Classify the substance as a chronic aquatox Cat. 1 Telefonkonferanse med konsortiets toksikolog og 5 (!) fagspesialister fra ECHA. 10

11 Erfaringer fra kommunikasjon med ECHA Dette er ikke en uformell samtale, men en vitenskapelig diskusjon! Tidsfristen for å gi tilbakemelding er bare 10 dager! 5 fageksperter fra ECHA var med på telefonkonferansen. Hele samtalen blir faktisk tatt opp! Vær forberedt! God øvelse. 11

12 ECHA s disclaimer Purpose of the meeting and background (ECHA disclaimer) The purpose of the meeting is to clarify any unclear points in the issued draft decision to the registrant. The communications made by ECHA during the telephone conference cannot be regarded as a formal opinion or position of ECHA concerning specific scientific issues on the current draft decision. ECHA has notified the registrant of a draft decision on a compliance check, and in the letter ECHA indicated that the registrant has 30 days to send any comments to ECHA. Possible comments should be sent via the webform linked in the letter. ECHA does not treat any comments made during the teleconference as a formal comment to ECHA, as requested in the draft decision. Det er egentlig ingen vits å diskutere detaljer med ECHA ekspertene fordi de kommer uansett ikke til å skifte mening der og da. 12

13 Utklipp fra ECHAs foreløpige avgjørelse Godkjenner ikke 2 litteraturstudier om pre-natal developmental toxicity fordi de ikke ble gjennomført iht OECD 414. Godkjenner ikke 2 litteraturstudier om Two-generation reproductive toxicity fordi de ikke ble gjennomført iht OECD 416. Veldig formell tilnærming forferdelig lesestoff 13

14 Økotoks studier under REACH REACH anneks X krever 21-day Daphnia reproduksjonsstudie (og faktisk også ECHAs godkjenning ) Studie utført i 2010 iht OECD 211; NOEC = mg/l Møter ikke kravene for fareklassifisering iht CLP Oppdatering av CLP (2 nd ATP) definerer nye grenseverdier som fører til klassifisering av Mn 3 O 4 som chronic aquatox Cat 1 Standard OECD vekstmedium Elendt M4 inneholder EDTA (komplekserende stoff). Iht OECD 2012 veiledning er det ikke anbefalt til testing av metallholdige stoffer. Elkem tester: 10 % Mn 3 O 4 dispersjon i EDTA (= 100 g/l) viser 13 % løslighet (= 130 mg/l vs. 0.7 mg/l) EDTA boosts solubility! Ny studie i sept (vekstmedium uten EDTA): NOEC = 100 mg/l INGEN KLASSIFISERING 14

15 Svar til ECHA Oppdaterte study waivers med ny informasjon. Eksponering via munnen (oralt) er ikke relevant i industriarbeid, inhalering er mer relevant. Opprettholder study waivers pga lav løslighet og lav bioavailability. Read-across til løslige Mn forbindelser som ikke har vist reprotoksiske effekter. Økotoks studie var falsk positiv. Ny studie innlevert. Venter på endelig avgjørelse. Usikker om vi får en endelig avgjørelse i det hele tatt, fordi den sendes bare dersom ECHA krever flere undersøkelser. Dermed henger saken fortsatt i lufta 15

16 Anbefalinger for dossieroppdatering Sjekk REACH-IT innboksen regelmessig (30 dagers svarfrist). Benytt deg av hver mulighet til å snakke med ECHA folk direkte. Oppdatér study waivers i dossier: a) need to reference every single adaptation, oral route being the default route of administration b) waivers for prenatal studies to cover two different species (Annex IX and X) c) include studies to support adaptations, merely references are not good enough. Revurdér kroniske daphniastudier for metallforbindelser (bruk vekstmedium fri for EDTA). I prinsippet trenger man ECHAs godkjenning fordi det er en anneks X studie (selv om det er ikkevertebrat) 16 Få på plass en fokusgruppe som kan reagere kjapt på eventuelle krav fra ECHA etter en dossierevaluering.

17 Sjekk og oppdatér study waivers! Lanxess case (Oct 2013) Board of Appeal decision 17

18 Sjekk og oppdatér study waivers! 18

19 Her kan du finne mer informasjon evaluation /qadisplay/5s1r/view/reach/targetedco mpliancechecks 19

20 Når vi først snakker om datakvalitet Technical completeness check dossier evaluation 20

21 Selvmotsigende artikler i REACH Article 10 Article 20(2) Opplysninger som skal framlegges for alminnelige registreringsformål a. Teknisk Dokumentasjon skal registranten være i lovlig besittelse av den fullstendige undersøkelsesrapporten eller ha tillatelse til å vise til den, for registreringsformål. b. Rapport om kjemikaliesikkerhet Duties of the Agency Byrået skal foreta en kontroll av at hver registrering er fullstendig, for å sikre at alle opplysninger som kreves foreligger. Fullstendighetskontrollen skal ikke omfatte en vurdering av dataenes kvalitet eller om de er tilstrekkelige, eller av de begrunnelser som er gitt. Dette er årsaken til tomme «Mickey Mouse Dossiers» Hva med «no data no market» (Artikkel 5)? 21

22 Felles bruk av data Artikkel 30 (Felles bruk av data fra forsøk) gjelder bare i samme SIEF rettferdig, åpen og ikke-diskriminerende deling av data og kostnader gjelder ikke mellom ulike stoffer. utpressingsstrategi: den som sitter på data kan kreve så mye han vil. Artikkel 27 (Felles bruk av eksisterende data når det gjelder registrerte stoffer): a) skal den potensielle registranten, for opplysninger som krever forsøk på virveldyr, og b) kan den potensielle registranten, for opplysninger som ikke krever forsøk på virveldyr anmode tidligere registrant(er) om de opplysningene vedkommende trenger for sin registrering registranter (> 1000 tpa) gjorde alt arbeid og delte data og kostnader 2013 og 2018 registranter (< 1000 tpa) kan klippe/lime alle data fra ECHAs informasjonsportal og bare betaler en liten andel for kostanadene ifm dyreforsøk. 22

23 Board of appeal case A (trekull) En registrant innleverte et tomt dossier til ECHA utenfor fellesdossier, betalte registreringsavgift og fikk sitt registreringsnummer. Hovedregistranten (HR) sendte klage til ECHA for å fjerne det illegale dossier. ECHA avviste klagen på følgende grunnlag: HR kan ikke klage mot ECHAs vedtak fordi vedtaket gjelder en annen registrant. ECHA anser et tomt dossier som lovlig fordi den gikk gjennom technical completeness check. Dossier evaluering er en annen prosess som ECHA styrer selv.. ECHA avviser ikke automatisk individuelle dossiers fordi de kan jo inneholde relevant informarsjon. Evt. vil en stoffevaluering avdekke om dossier ikke holder mål. Klage vedr. brudd av forpliktelser ifm data og kostnadsdeling aksepteres derfor ikke. HR sendte klage til ECHAs klageinstans (board of appeal). Status: under behandling. ECHAs forsvar (Feb & Aug) er uendret. 23

24 Flere historier rundt trekull SIEF 10 data sharing disputes I 4 ECHA avgjørelser fikk HR medhold I 6 ECHA avgjørelser fikk klageren medhold I > 60 tilfeller ga ECHA betalingstrøtte (greske) bedrifter tilgang til det komplette datagrunnlaget av trekull dossier mot et betalingsbevis 189 EUR vs. LoA prilapp på EUR BoA case A (Vanadium consortium): klageren fikk lov til å bruke data uten å betale vederlag 24

25 Dossier evaluering: mangan karbonat ECHA etterspør separat kvantifisering av kation og anion ECHA etterspør kvantifisering av fysisorbert vann. Men bryr seg lite om tomme dossiers (selv om påpekt) 25

26 Konsekvenser Tomme dossiers og kopierte data er et klart tilfelle av konkurransevridning på bekostning av bedrifter som er REACH konform. ECHAs praksis å godkjenne ethvert dossier så lenge man betaler registreringsavgift er et godt incentiv for bedragere å fortsette med å ikke bidra til den lovpålagte deling av data og kostnader. Risko for å bli tatt i en dossier evaluering er bare 5 %. I praksis enda lavere, fordi det er bare hovedregistrantenes dossiers som sjekkes av ECHA. Lite hjelp å få fra nasjonale myndigheter for iverksettelse av REACH fordi de ulike medlemslandene har ulike rutiner. LoA and IP rettigheter er ikke en del av denne iverksettelsen. Høye kostnader virker avskrekkende for rettsaker ifm brudd av IP rettigheter (najsonale domstoler) og for å bruke Europeisk domstol som siste klageinstans. Pga «free riders» er det liten vilje i industrien til å oppdatere sine dossiers eller gjennomføre flere studieer. Systemet kan misbrukes av bedragere som kan plassere farlige stoffer på markedet uten å måtte frykte straffetiltak. 26

27 Forbedringsmuligheter REACH-IT må ikke tillate individuelle dossiers utenom fellesdossier. Dersom individuelle dossiers tillates må det begrunnes hvorfor det innleveres et dossier utenom fellesdossieret. Akkurat som for «enquiry prosess» bør ECHA kreve bevis for lovlig besittelse av data, inkl. straffetiltak. Individuelle dossier for samme stoff må automatisk iverksette en dossier evaluering. Dette vil forhindre tomme dossiers, men ikke misbruk av data. Jfr artikkel 10 og 11 (lovlig besittelse av data, OSOR prinsipp) bør ECHA ha myndighet til å frata registreringsnumre hvis dossiers ikke viser seg å være konforme. Det bør gis muligheten til å rapportere inn mistenksomme bedrifter for å sette i gang en spesifikk dossierevaluering. Nasjonale myndigheter bør støtte lovlige regstranter ved å legge press på ulovlige registranter slik at de slutter seg til fellesdossieret. 27

28 ECHAs strategi for dossierevaluering

29 Kontaktinfo Spørsmål? Bare ta kontakt: Dr. Bernd Friede REACH Compliance Manager P.O. Box 8126 Vågsbygd 4675 Kristiansand, Norway Tlf

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon

Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring Gjennomføring av Europaparlamentets og rådets direktiv 2013/37/EU av 26. juni 2013 om viderebruk av offentlig informasjon Forslag til endringer i offentleglovas

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

HVORDAN LYKKES KOMMUNESEKTOREN I SOSIALE MEDIER?

HVORDAN LYKKES KOMMUNESEKTOREN I SOSIALE MEDIER? Ole Emil Johnsen Eva Cecilie Jørgensen Rolf E. Aaneland HVORDAN LYKKES KOMMUNESEKTOREN I SOSIALE MEDIER? Et utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) utført av Gambit H+K Strategies for KS. Sammendrag

Detaljer

Få oppslutning om oppgradering!

Få oppslutning om oppgradering! Få oppslutning om oppgradering! Veileder for styrer i borettslag og sameier Forberedelse og medvirkning Vedtak Byggestart Veileder for beslutningsprosess om oppgradering Hvordan ser det ut der du bor?

Detaljer

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen Mai 2014 Anja op ten Berg Simonsen

Detaljer

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3

IT-revisjon. Med fokus på sikkerhetsrevisjon. Versjon 1.0 15.oktober 2002. KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Versjon 1.0 15.oktober 2002 KITH Rapport 22/02 ISBN 82-7846-147-3 KITH-rapport TITTEL IT-revisjon Med fokus på sikkerhetsrevisjon Forfatter(e) Bjarte Aksnes,

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt

Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt Et delprosjekt under forskningsprogrammet Prosjektstyring år 2000 Dato: 1 juli 1998 Åpen versjon Prosjektstyring år 2000 INSTITUTT FOR BYGG- OG

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge

Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge PROSJEKTOPPGAVE I DET INTEGRERTE MASTERGRADSSTUDIET I ODONTOLOGI Bruk av importerte tanntekniske tjenester i Norge Agnete Norheim Kaldestad og Tina Foseide Toklum Kull 2004 2009 Veileder: Nils Roar Gjerdet

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Entreprenørielt salg Aurora Klæboe Berg NTNUs Entreprenørskole Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Elsebeth Holmen, IØT Medveileder: Lise Aaboen, IØT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer