ROGER 1000 Målevogn. Innføring i Jernbaneteknikk rev /tva. 1 av 39

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROGER 1000 Målevogn. Innføring i Jernbaneteknikk rev. 12.02.2011/tva. 1 av 39"

Transkript

1 ROGER 1000 Målevogn Foreleser: Terje Vasset, Banedivisjonen - Vedlikehold Fagomr.: Tilstandskontroll (BVT) Stasjonering: Strømsø Torg 1, 3003 Drammen Telefon: E-post: 1 av 39

2 Hensikt Gi en kort innføring i hvorfor, hvordan og med hva vi måler sporgeometri og kontaktledning Mål Kjenne til bakgrunn for hvorfor vi måler Kjenne til hva vi måler (parametre) overordnet nivå Kjenne til overordnet k-tallsberegning 2 av 39

3 Hvem er vi? JBV Banedivisjonen Vedlikehold - er ansvarlig for Planlegging, styring og koordinering av landsomfattende arbeider Vedlikeholdsstrategier i JBV JBVs infrastrukturdatabase (Banedata) Tilstandskontroll i JBV 3 av 39

4 Hvem er vi? JBV Banedivisjonen Vedlikehold Tilstandskontroll - er ansvarlig for å tilstandskontrollere JBVs spor med egne målevogner innleie av eksterne målevogner/systemer ( målevogner ) losing av utenlandsk materiell all koordinering i forbindelse med målinger 4 av 39

5 ROGER 1000 Målevogn ROGER 1000 (ROGER = Rilievo Ottico GEometrica delle Rotale) Norges Roger 1000 er nr 1, Korea nr 2 og Sveits nr 3. Bruker samme type vogn, mens målesystemene brukes flere steder 5 av 39

6 ROGER 1000 Målevogn Førerhytte i Roger av 39

7 Hvorfor må spor måles? Det er viktigste kilde til kontroll av sporets tilstand, og avdekker: Sporvidden mellom skinnene Vindskjevheten mellom skinnene Sidegeometri (horisontale sporfeil, typisk kaffeskvulp) Høydegeometri (vertikale sporfeil, typisk gynging) ( svinger Overhøyde i kurver (dosering i ( svinger Kurvatur (radiuser i Andre grunner til kontroll: Hjelp til å planlegge vedlikeholdsarbeid Kontrollere vedlikehold Kontrollere nybygd spor Spesielle måleoppgaver (streng vinter kan føre til ekstrakontroller) 7 av 39

8 Hvorfor må kontaktledning måles? Viktigste kilde til kontroll av kontaktledningens beliggenhet/tilstand Kontrollere at ledningen ligger innenfor gjeldende tverrsnittsprofil (høyde og sikksakk) Kontrollere at kreftene mellom strømavtager (pantograf) og kontaktledning er innenfor gjeldende normer Andre grunner til kontroll Hjelp til å planlegge vedlikeholdsarbeid Kontrollere vedlikehold Kontrollere nybygd kontaktledningsanlegg Spesielle måleoppgaver 8 av 39

9 Arbeidsplassområde 9 av 39

10 Arbeidsplassområde Man må ha kontroll på utført arbeide. 10 av 39

11 ROGER 1000 Målevogn Arbeidsrommet ombord 100Mbt datanettverk for målesystemene montert under vogna. 10Mbit datanettverk i målerom. Ca 20 stk pc er totalt. Måler sporgeometri for hver 50cm. Målehastighet selvgående opptil 160 km/h. Etterhengt i tog opptil 200 km/h. 11 av 39

12 ROGER 1000 Målevogn Hovedmålesystemer ombord Tre type målesysystemer ombord : ( laserlys ) Optisk system Sporvidde, høydegeometri, baks (sidegeometri) ( inclinometer Treghetssystem (gyroskoper og Overhøyde, vindskjevheter, ( akselerometer Mekanisk system (lastceller og Strømavtager (pantograf) med målesystemer 12 av 39

13 ROGER 1000 Målevogn Optisk system For måling av sporvidde, høydegeometri og sidegeometri Beregningen gjøres ved at laserstrålen treffer begge skinnene slik pilene viser. D.v.s et punkt på skinneoverflate og et punkt ca14mm under skinnetopp. Klasse 4 laser (usynlig lys) 13 av 39

14 ROGER 1000 Målevogn Målepantograf montert på taket Mekanisk system for måling av kontaktledning. (høyde og sikksakk samt krefter). Måling kan skje med full spenning på kontaktledning. Målepantograf er isolert i fra målevogna 14 av 39

15 ROGER 1000 Målevogn Hva skal måles? Spor: Høydefeil i skinnene (høyre og venstre), vertikal beliggenhet (Tillate ujevnheter i høyde, JD 532 kap 13 tabell 13.6) Vindskjevhet mellom skinner, målebasis på 2 meter og 9 meter (Tillatte vindskjevheter, JD 532 kap 13 tabell 13.8) Overhøyde i kurver (Tillatte ujevnheter i overhøyde, JD 532 kap 13 tabell 13.7) Sporvidde (avstand mellom skinnenes kjørekanter). Normal sporvidde er 1435mm (Tillatt avvik i sporvidde og tillatt avvik for endring av sporvidde, JD532 kap 13 tabell 13.2 og 13.3) Kurvatur / pilhøyde, horisontal beliggenhet. Måles på 10m målebasis. (Tillatte pilhøydefeil, JD 532 kap 13 tabell 13.9) 15 av 39

16 ROGER 1000 Målevogn Hva skal måles? Kontaktledning: Høyde. Avstand fra sporplanet til kontakttråd (vertikal posisjon) (Toleranser for vertikal kontakttrådhøyde, JD 542 kap 5 avsnitt 2.1.1) Sikksakk. Sidebeliggenhet i forhold til spormidt (horisontal posisjon) (Toleranser for horisontal posisjon, JD 542 kap 5 avsnitt 2.1.2) Krefter mellom strømavtager (pantograf) og kontakttråd (Toleranser, JD 542 kap 5 avsnitt 2.3) Vertikal akselerasjon av pantograf (kontakttrådhøydeendring). (Toleranser, JD 542 kap 5 avsnitt 2.1.3) 16 av 39

17 ROGER 1000 Målevogn Hva skal måles? I tillegg måles skinneprofil (topp og sideslitasje på skinnene) måles rifler- ogbølgedannelsepåskinneoverflate( vaskebrett ) tas det digitale bilder av kontaktledningen ( syn lokførers )foroverstillbilderdigitaledettas dekningsmåling for GSM-R med feltstyrke og kvalitet. (lukket samband for jernbane (R) basert på GSM teknologi) 17 av 39

18 Analyse og resultat Alle målinger blir eksportert til andre system for videre analyse. Målinger kjøres vår og høst for de fleste baner, men 6 ganger årlig på Gardermobanen og andre baner med høy skiltet hastighet. Målefrekvens er fastsatt i Teknisk regelverk JD 532 kap 13. Spor (inkludert skinneprofil og rifler/bølger) og kontaktledning eksporteres til eget In-Office system som benyttes av fagpersoner i Jernbaneverkets organisasjon. Resultatene benyttes som grunnlag for vurdering av større arbeider som f. eks. ballastrensing, sporjustering og skinnesliping GSM R importeres til Jernbaneverkets egen driftsorganisasjon for drift av dette systemet (Jernbaneverket Nett). Foto legges ut på fellesområde for fri bruk av alle med tilgang til vårt PC-nettverk. Foto leveres også til andre aktører som Statens Jernbanetilsyn, Statens Havarikommisjon, NSB og Flytoget. 18 av 39

19 Analyse og resultat Resultatene fra spor og kontaktledningsmålinger tas ut i diagram og rapporter for deretter å bli analysert. Sikkerhetskritiske parametere inngår i Banesjefens rapportering og overføres til BaneData. Målediagram 1 mest fullstendige bilde av sporets / kontaktledningens tilstand Tiltaksliste 1 oversikt over tiltaksfeil for spor og kontaktledning (kun overskridelser av oppsatte toleranser) Vurderingsdiagram for spor 2 standardavvik grafisk - jevnere bilde av tilstand Kvalitetsliste 2 oppsummering av feil, standardavvik og kvalitetstall 1. Tilstandsbedømming ved hver måling, kan tas ut direkte ombord eller benyttes i In-Office system for analyse i ettertid 2. Analyse av sporet over tid 19 av 39

20 Forklaring av kurver Banedata-innfo Eksempel på diagram for spormåling slik det ser ut om bord. Gule felt viser grenseverdier, jamfør JD 532 kap 13 Hastighetslinje Høyde (vertikalt) V.skinne Høyde (vertikalt) H.skinne Vindskjevhet 2m målebasis Vindskjevhet 9m målebasis Overhøydelinje Kurvaturlinje Side (horisontal) V.skinne Side (horisontal) H.skinne Sporviddelinje Kilometerangivelse 20 av 39

21 Forklaring av kurver Banedata-innfo Eksempel på diagram for kontaktledning slik det ser ut om bord. Gule felt viser grenseverdier, jamfør JD 542 kap 5 Hastighetslinje Høyde til kontakttråd Vertikal hastighet pantograf Krefter (pantograftrykk mot kontakttråd) Krefter fremre og bakre bøyle på pantograf Sikksakk Kilometerangivelse 21 av 39

22 Forklaring av linjer Banedatainfo Skinneprofil - Bearbeidede data fra in-office database etter måling. Avdekker topp og sideslitasje på begge skinnestrenger. Gule felt viser grenseverdier, jamfør JD 532 kap 7 Sideslitasje v.skinne Toppslitasje v.skinne Sideslitasje h.skinne Toppslitasje v.skinne Sporvidde Kurvatur Kilometerreferanse 22 av 39

23 Effekt Rifler/bølger i skinneoverflate. Bearbeidede data fra in-office database etter måling. Før sliping av skinner Etter sliping av skinner 23 av 39

24 ( K-tall ) Kvalitetstall Minimumskrav for nyjustert spor: K = 90 Lav kvalitet senker komfort og framskynder nedbrytingen av sporet K-tall, utvikling for Jernbaneverket K l 100% L 24 av 39

25 K-tall: de 25 beste strekningene i Jernbaneverket høsten av 39

26 Andre målinger Jernbaneverket leier inn eksterne leverandører for gjennom-føring av målinger der det ikke er lønnsomt å besitte utstyret og/eller kompetansen selv. Ultralyd Kontroll av skinner med ultralydtog utføres på kontrakt med ekstern leverandør. Manuell ultralydkontroll utføres av egne ansatte med denne type kompetanse (ultralydsertifikat klasse 2). Måling av fritt profil Målingene utføres av ekstern leverandør med roterende laser montert på vognmateriell, mens resultatene evalueres internt i Jernbaneverket Bakkepenetrerende radar Målingene utføres av ekstern leverandør. Leies inn ved behov. 3-D lasermålinger av for eksempel tunneler. Målingene utføres av ekstern leverandør. Leies inn ved behov. 26 av 39

27 Banefoto FOTO - Filnavnet beskriver hvor bildet er tatt. Dette bildet heter 3201_0281_km67, er et indeksnummer, 0281 beskriver at det er strekningen Gardermoen Eidsvoll og km67,972 er stedsangivelsen på banen (like før Eidsvoll stasjon). 27 av 39

28 Ballastrensing 28 av 39

29 Ballastrensing 29 av 39

30 Transport av renset ballast 30 av 39

31 Pakkemaskin Andre maskiner i Jbv Sporpakker som kan pakke 3 stk sviller i en opperasjon. 31 av 39

32 Pakkemaskin Førerhytta på pakkmaskinen 32 av 39

33 Pakkemaskin Pakking av spor og sporveksler 33 av 39

34 Sporombyggertog Totalfornyer sporet med sviller og skinner 34 av 39

35 Sporombyggertog 35 av 39

36 Desec Beltegående maskin for å skifte ut og legge inn sporveksler 36 av 39

37 SRS 200 Ultralydtog Innleid tog for å måle ultralyd av skinner 37 av 39

38 SRS 200 Ultralydtog Målehjul på ultralydtog. Avdekker sprekkdannelser i skinnene 38 av 39

39 Utsikt over Ofotfjorden fra målevogn Takk for oppmerksomheten 39 av 39

Kontaktledning Side: 1 av 6

Kontaktledning Side: 1 av 6 Kontaktledning Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 MIDDELKRAFT... 3 3 STANDARDAVVIK... 4 4 KRAV TIL KREFTER VED MÅLING... 5 4.1 Eksempel på å finne verdiene for krav til krefter... 6 Kontaktledning Side: 2 av

Detaljer

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Kontaktledningssystem Side: 1 av 87 1 NØDVENDIGE UNDERLAG... 3 1.1 Nye strekninger... 3 1.2 Ombygninger/standardhevinger... 4 2 PROSJEKTERINGSFORLØP... 5 3 FORPROSJEKTERING PÅ FRI LINJE MED S 20... 7 3.1

Detaljer

Veiledning om fareidentifisering for togframføring

Veiledning om fareidentifisering for togframføring Veiledning om fareidentifisering for togframføring Utgitt 08.12.14 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Omfang... 2 4. Sentrale regelverkskrav... 2 5. Identifisering av farer... 3 6. Vanlige tilsynsspørsmål

Detaljer

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad

Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør. Forfatter: Stian With Bjørnstad DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Samfunnssikkerhet Master i teknologi/ Sivilingeniør Vårsemesteret, 2014 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Stian With Bjørnstad

Detaljer

Slik fungerer jernbanen

Slik fungerer jernbanen Slik fungerer jernbanen Innhold Introduksjon 1 Dette er Jernbaneverket 2 Samspillet kjøreveg og materiell 8 Strømforsyning 14 Signalanlegg 24 Teleanlegg 34 Ordforklaring 40 Dette informasjonsheftet er

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Risiko for forlenget bremsevei

Risiko for forlenget bremsevei Risiko for forlenget bremsevei Rapport nr. 21.406.003/R1 Dato 1. november 2002 Kunde Statens Jernbanetilsyn Risiko for forlenget bremsevei Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN, OPPDRAG OG GJENNOMFØRING

Detaljer

Vedlikehold av kunstgressbaner

Vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet i samarbeid med Norges Fotballforbund Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020

Utvikling avgjøvikbanen. En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 Utvikling avgjøvikbanen En trinnvis utvikling av banen 2010-2020 1 Innhold: Forord... s 03 0. Sammendrag... s 04 1. Utredningens hensikt... s 07 2. Persontrafikk. Dagens situasjon... s 07 2.1 Driftsopplegg...

Detaljer

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL

SAMMENSTILL KARAKTERISER ANALYSER SETT MÅL SAMMENSTILL ANALYSER GJENNOMFØR KARAKTERISER SETT MÅL PLANLEGG 0.1 1998-04-02 Første versjon 0.5 1998-07-07 Innarbeidet kommentarer fra AKG og RC 1.0 1999-03-26 Innarbeidet kommentarer fra RC Risikostyrt

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Generasjonsskifte for toget

Generasjonsskifte for toget Foto: Jernbaneverket Generasjonsskifte for toget En realistisk plan for å fornye jernbanen. SVs plan for å framskynde vedlikehold øke kapasiteten få togene i rute Mer penger SV vil investere åtte ekstra

Detaljer

Stråling fra elektronisk kommunikasjon

Stråling fra elektronisk kommunikasjon Stråling fra elektronisk kommunikasjon En orientering fra Statens strålevern og Post- og teletilsynet Hva er stråling? I hverdagen omgir vi oss med ulike typer stråling, fra både naturlige og menneskeskapte

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig.

På skinner. Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. På skinner Glimt fra Jernbaneverkets virksomhet i 2009 09 Du skal kunne stole på toget! Jernbaneverket gjennomfører en lang rekke tiltak som på sikt vil øke punktligheten i togtrafikken betydelig. på skinner

Detaljer

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48 2006/48 Notater Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad Notater og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene Seksjon for offentlige finanser Sammendrag Denne

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene

Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene STF22 A04308 Åpen RAPPORT Drift og vedlikehold av vegnettet i grensetraktene Grenseoverskridende utnytting av ressurser Sluttrapport SINTEF Bygg og miljø Veg og samferdsel Februar 2004 2 Forord Det har

Detaljer

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Utgitt februar 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hensikt... 3 3 Omfang... 3 4 Sentrale regelverkskrav... 3 5 Hva er en barriere?... 5 5.1 Definisjoner

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

NR. 3 - oktober 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. likestilling på stedet hvil i 40 år s. 4

NR. 3 - oktober 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. likestilling på stedet hvil i 40 år s. 4 NR. 3 - oktober 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING likestilling på stedet hvil i 40 år s. 4 flotte nye skoler 18, 54 banemontører og moskus 12 vindenergi - operatør 31 innhold Leder: Skal elever

Detaljer

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn.

Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Formål... 1 Nettavtalen og innleiekontrakten... 1 Hva er nytt... 1 Akkreditering... 2 Virkeområde... 2 Et eksempel... 2 Funksjonskrav... 4 Total maksimal feilvisning...

Detaljer

Møte med ledelsen i Jernbaneverket

Møte med ledelsen i Jernbaneverket Møte med ledelsen i Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 9-03 Møte med ledelsen i Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 9-03 Arkivkode: 03/132 T632 Møtedato: 03.06.03 Foretak: Jernbaneverket Rapportens

Detaljer