Foredrag til Bibliotekmøtet i Stavanger 23. mars Linked open data brukt på en spesialsamling for bedre å nå ut til brukerne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foredrag til Bibliotekmøtet i Stavanger 23. mars 2012. Linked open data brukt på en spesialsamling for bedre å nå ut til brukerne"

Transkript

1 1 Foredrag til Bibliotekmøtet i Stavanger 23. mars Bruk av åpne data Linked open data brukt på en spesialsamling for bedre å nå ut til brukerne Åpningsbilde eks. på digitalmanuskript Tordenskiold MS NTNU Gunnerusbiblioteket har en stor bok og manuskriptsamling etter det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs bibliotek. I 2007 begynte vi å se på mulighetene for at vår manuskriptsamling kunne bli tilgjengelig i fulltekst på nett. Motivasjonen for å digitalisere var ledet ut fra flere forhold: 1) Kjapp betjening av låntakere, som hos oss kommer fra hele Norge, tidvis også utlandet. 2) Konservatormessige hensyn: det å unngå slitasje på originaldokumenter. 3) Sikkerhetsmessige hensyn: unngå faren for tyveri 4) Omdømmebygging og markedsføring, ved at våre dokumenter blir lett tilgjengelig, mer brukt og bedre kjent. Utfordring en: *Skaffe personalressurser og oppbygging av kompetanse på digital formidling. *I tillegg velg rett teknisk utstyr, tenke fremtidsrettet slik at arbeidsprosesser trenger gjøres bare en gang og som holder for fremtidig bruk. Velge standarder. Utfordring to:

2 2 *Hva skal digitaliseres faglig utvalg - er basert på erfaring om hva som er etterspurt -er basert på materialet som vi ønsker markedsføres spesielt nasjonal interesse -er basert på materiale vi menter har stor forskningsverdi. - i tillegg ad-hoc skanninger, vilkårlige publikumsbestillinger. -skanninger som er prosjektorienterte Prioriteringslisten ser slik ut: *Topografiske beskrivelser som er et 1700 talls opplysningsfenomen: de første vitenskapelig beskrivelser av land og folk. Embetsmenn beskrev sitt distrikt og sendte materialet til DKNVS. *Forfattermanuskript av kjente forfattere som Bjørnson, Collett, Welhaven, Wergeland m.fl. *Reisebeskrivelser og 1800 talls. Embetsmenn på dannelsesreise som beskrev land og folk. *Manuskriptkart, håndtegnede 1700 og 1800 talls kart fra hele landet, men hovedsakelig Trondheim m omegn. *Kommer: middelalder fragmenter, brevsamlinger, musikkmanuskript. I Dorabiblioteket digitaliseres privatarkiv og de har egne prioriteringslister for dette. Hvordan ønsker vi å formidle digitalmanuskripter? Siden 2010 har vi arbeidet med å lage en hjemmeside for digitalmanuskript basert på Linked data. Det er utarbeidet en

3 3 prototype for uttesting av mulighetene innenfor Linked Data som dere skal få se om litt. I mens dette arbeidet pågår har vi valgt å presentere noen digitalmanuskripter i form av temasider på Spesialsamlingenes hjemmesider: DEMONSTRASJON PÅ NETT. I tillegg er alt materiale tilgjengelig i BIBSYS. Så, hvorfor kan ikke digitalmanuskriptene bare ligge i BIBSYS så er vi ferdig med den saken? Om våre brukere: For å forstå vår tenkning rundt formidling av digitalmanuskript, må man vite hvem våre låntakere er. I og med at manuskripter er UNIKE, dvs at det finnes bare ett eksemplar i verden av våre manuskript, betyr det at våre låntakere må komme til hit, til Gunnerusbiblioteket for å lese dem. Manuskriptene omhandler steder og personer som ikke nødvendigvis er knyttet til Trondheim, men til Norge, Skandinavia og ulike steder i verden. Det vil si at våre låntakere ikke primært er forskere og studenter ved NTNU, men like vel fra hele Norge, Skandinavia og verden. Under opptelling av statistikk for 2010, viste det seg at godt over halvparten av våre låntakere kom fra utenbys Trondheim enn innenbys. Digitalisering av manuskriptene gjør at låntakere slipper reisen til Trondheim som for noen kan være både dyrt og tidkrevende (og av den grunn ikke blir gjort). Det er også vilkårlig hvorvidt våre låntakere er knyttet til en offentlig forskningsinstitusjon. Hos oss kommer både den profesjonelle forsker, studenten og amatørhistorikeren, som alle må til Gunnerusbiblioteket for å få lese det spesielle materiale som er relevant for deres prosjekt. For og ikke nevne alle de interesserte amatører, pensjonister, slektshistorikere, museumsfolk, lærere med spesialinteresser, forlag,

4 4 skuespillere og journalister, som gjerne via tilfeldigheter har fått vite at relevant materiale befinner seg hos oss. De aller fleste av disse sistnevnte har aldri hørt om BIBSYS, og de klarer heller ikke å finne relevant materiale gjennom BIBSYS og det er ikke fordi de ikke har brukt data før eller er ukjent med internet. For å finne frem til manuskriptene i BIBSYS, krever det at en er øvet og spesifikk i søket. Manuskriptenes natur kan være at de mangler tittel, dato og forfatter. Ofte er det ikke lagt inn emneord; kanskje fordi skriften er vanskelig å lese, eller fordi den omhandler så mange tema at katalogisatoren ikke makter lese gjennom for å gi manuskriptet tilstrekkelig med relevante emneord, eller fordi manuskriptet er på et fremmedspråk. I tillegg kan det være at vårt materiale ikke egner seg for BIBSYSregistrering: hvordan skal man katalogisere i BIBSYS et vokssegl? En fysisk teatermodell? En meny fra 1800 tallet? En plakat? En akvarell? For alt dette har vi papirbaserte kataloger, permer og lister. Vi har hatt spesialbaser for disse tingene før, med redselsfullt resultat. Forferdelige eksempler er TROBIB-BASEN, TEATERBASEN, HERALDIKKBASEN, DKVNS-BREVBASEN, som gjentatte ganger bryter sammen hver gang NTNU legger om sitt datasystem. Kunnskapen om oppbygningen av basen er relatert til en eller få personer i biblioteket, som ikke har tid til å igjenopprette dem eller drive vedlikehold. Våre spesialsdatabaser har av den grunn ligget nede i hvert fall 3 år, og det ser ikke ut som det blir noen utvikling i den saken. Disse «hjemmesnekrede» databasene er ensbetydende med masse arbeid som er forvunnet i intet, og et svært upålitelig tilbud til våre låntakere!! Så til det som er fremtidsrettet.

5 5 Siden hensikten med å digitalisere manuskriptene er ØKT BRUK, BEDRE TILGJENGLIGHET og at våre samlinger skal bli MER KJENT, er vi opptatt av å finne en formidlingsstrategi som gjør manuskriptene søkbar for alle låntakere uansett bakgrunn. Ideen om å prøve ut Linked data for våre digitalmanuskripter var tuftet på det arbeidet vi hadde hørt «2010 gruppa» i NTNU UB hadde arbeidet med. Jeg tok kontakt med Rurik (som vi skal høre mer fra senere i dag), for å diskutere hva Linked data kunne gjøre for å få presentere digitalmanuskriptene, og hva som var mulig å få til. Dermed åpnet det seg et vell av mulighet som må undersøkes, og slik startet samarbeidet. Våre ønsker for formidling av digitalmanuskript, er at låntakerens søk skal kunne gjøres intuitivt. Treff på relevant materiale skal kunne skje via flere innfallsvinkler. Låntaker skal kunne søke: * via klikk på geografisk kart * Via timeline * Via materialtype (kart, manuskript, bilder, musikk) * Via mer tradisjonell måte som på forfatter, emneord, skapelsessted, omtalt sted, omtalt person. Og vi oppnår forhåpentligvis økt bruk av flere materialtyper ved at låntakeren får opp flere kildetyper som omhandler det samme. Eksempel: dersom det er en historieinteressert gårdbruker fra Smøla som vil vite hva Gunnerusbiblioteket har av materiale fra eller om hans hjemsted, så skal han kunne klikke på kart, og få opp alle materialtyper som er digitalisert hos oss fra dette området. Han kan velge bort det han ikke vil se på, men ofte kan både kart, bilder og manuskript være relevant for det han er ute etter, selv om han i utgangspunktet trodde han bare var ute etter manuskript.

6 6 Linked data gjør det altså mulig å lenke sammen ulike materialtyper med likt innhold, slik at låntaker får mer ut av hvert søk. I tillegg kan linked data gjøre det mulig å lenke opp vårt materiale til annen informasjon som allerede ligger på nettet, som er relevant i forhold til vårt materiale. For eksempel våre digtaliserte grunnlovsutkast; kan lenkes opp med bilder av opphavspersonene, kan lenkes til opplysninger i wikipedia, kan lenkes til museet Eidsvoll 1814 (bra hjemmeside om arbeid med grunnloven og hendelsessforløpet), og lenkes med referanser til bøker som omhandler vårt manuskript, eller andre institusjoners samlinger som er knyttet til vårt manuskript. En annen fordel med linked data, er at låntakeren vil ikke oppleve råtne lenker, slik som skjer nokså ofte i lukkede databaser. I tillegg vil vi ha en toveiskommunikasjon med våre låntakere, og legge inn felt hvor låntakeren kan legge inn opplysninger om det enkelte manuskript, eller kontakte oss for feilrapporteringer. Det kan f. eks være at låntakeren har transkribert vårt manuskript og vil legge dette ut, eller han finner ut at en kopi av samme manuskript finnes i Bergen, eller mer materiale av det samme finnes ved en annen institusjon, eller at vårt manuskript er mangelfullt i forhold til bibliografiske opplysninger han har kommet over annetsteds etc. Materialet skal være gratis til fri bruk og kan både leses på skjerm og Zoomes på via en naturlig bla-funksjon. Vi arbeider også med at materialet skal kunne printes ut som gode PDF. Vi vil for øvrig ha en bestillingsfunksjon for kunder som vil bruke materialet i kommersiell sammenheng. DEMO PILOT ikke alle de funksjoner som er realisert i denne piloten.

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy?

Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Hvordan kan arbeidsprosesser i offentlig sektor forbedres ved hjelp av digitale verktøy? Eksamensoppgave i faget SOS6510 egovernment ved NTNU Kandidatnummer 10009 og 10010 2012 Innhold Innledning... 2

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3.

INFOBREV 4-2013. Nettbetaling av purregebyr er nå i drift. Side 7. Hyllerydder - ny løsning med tettere integrasjon mot Bibliofil. Side 3. INFOBREV 4-2013 ebokbib er i stadig utvikling Ny versjon med ny funksjonalitet lanseres snart. Den vil blant annet inneholde stjernekast og bokomtale. I tillegg vil låneren kunne se reserveringsdato og

Detaljer

(revidert manual pr. 01.10.2007)

(revidert manual pr. 01.10.2007) (revidert manual pr. 01.10.2007) 2007 NetPed AS Brukermanual møteplassen Dette er en forklarende brukermanual for møteplassen. Målsetning er å gi forståelse for hvilke muligheter bruk av møteplassen gir,

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport «Billedbok-app» fra bokhylla.no (Ref #5309f9f4) Tildelt beløp: 150 000

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport «Billedbok-app» fra bokhylla.no (Ref #5309f9f4) Tildelt beløp: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hammerfest kommune - Hammerfest bibliotek / 974793040

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil!

Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! INFOBREV 2-2011 Ny løsning for hurtiglån i Bibliofil! Som et tilbud til lånerne velger noen bibliotek å gjøre eksemplarer av populære titler tilgjengelig utenom reserveringskøen. Dette er et flott tilbud

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson Kontinuerlig Gjennomgang Kassering Evaluering av Jeanette Larson Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler Buskerud fylkesbibliotek, 2011 Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse

Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Web-baserte spørreskjemaer og universell utforming en undersøkelse Picture: Cansu Akarsu, 2012 Rapportnr 1030 Forfattere Ingvar Tjøstheim, Kristina Hoydal, Till Halbach Dato 30.01.14 ISBN-13 ISBN: 978-82-539-0540-2

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer