NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORD-TRØNDELAG GYMNASTIKK- OG TURNKRETS"

Transkript

1 l K R E T S T I N G mars 2011 Quality Hotel Grand, Steinkjer Fredag 18. mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 19. mars: Kretsting med program i henhold til kretsens lov 11

2 INNHOLD ORD OG FORKORTELSER... 3 HUSKELISTE/VIKTIGE DATOER FOR LAGENE... 4 ORGANISASJONSKART... 5 MEDLEMSSTATISTIKK DELTAKERLISTE KRETSTINGET PROGRAM FOR KRETSTINGET SAKSLISTE KRETSTINGET SAK 5 BERETNINGER Styrets årsberetning * Organisasjon *Breddeutvalg *Utdanningsutvalget *Turnutvalget *Troppsutvalget SAK 6 REGNSKAP SAK 7 INNKOMNE FORSLAG Sak 7.1 Gymnastikkfestivalen Sak 7.2 Ungdomsstevnet Sak 7.3 Handlingsplan Sak 7.4 Endring av kretsens vedtekter Sak 7.5 Fastsettelse av minimumsbeløp på fri egenkapital SAK 8 FASTSETTELSE AV KONTINGENT Sak8.1 Lagenes kontigent Sak 8.2 Kontigent/avgift fra arranger av Gymnastikkfestivalen I kretsen SAK 9 BUDSJETT SAK 10 VALG Vedlegg 1 Regnskap mot Budsjett Vedlegg 2 Balanse Revisorerklæring Vedlegg 3 Samarbeidsavtale Vedlegg 4 Handlingsplan Vedlegg 5 Lover for NTGTK Vedlegg 6 Oversikt over utstyr tilhørende kretsen Vedlegg 7 Lagledere i Nord- Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets Vedlegg 8 Kretsens tillitsvalgte Vedlegg 9 Kretsens Fortjenestemedalje Side 2 av 46

3 ORD OG FORKORTELSER GYM Ung Gym Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Internasjonal Gymnastikkfestival i Kristiansand - 2. hvert år Ungdommens Gymnastikkfestival LT Landsturnstevnet, arrangeres hvert 4.år Hamar 2013 VKTS BKTS NIF NOK NGTF NTIK STGTK NTGTK HP RG UDU BU TU TUM TUK TURG TUT Gymnastrada Eurogym Golden Age Festival Områdefinale Norgesfinale Område 7 Kretsturnstevne for voksne Kretsturnstevne for barn (i vår krets kalt Gymnastikkfestival) Norges Idrettsforbund Norges Olympiske Komite Norges Gymnastikk- og Turnforbund Nord-Trøndelag Idrettskrets Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Handlingsplan Rytmisk Gymnastikk Utdanningsutvalget Breddeutvalget Teknisk Utvalg / Turnutvalg Teknisk Utvalg Turn Menn Teknisk Utvalg Turn Kvinner Teknisk Utvalg RG Teknisk utvalg Troppsgymnastikk International Gymnastikkfestival, arrangeres hvert 4. år Europeisk Gymnastikkfestival for ungdom, hvert 2. år Internasjonal Gymnastikkfestival for deltakere 50 + Finale i aldersbestemte klasser turn gutter og jenter i hvert område Finale i aldersbestemte klasser turn gutter og jenter Gym- og Turnkretsene Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag. samarbeider om VKTS som går på rundgang Side 3 av 46

4 HUSKELISTE/VIKTIGE DATOER FOR LAGENE Årsrapportene med regnskap skal sendes kretskonsulenten og kretsleder umiddelbart etter avholdt årsmøte. Årsmøtene i foreningene anbefales avholdt før kretsting. Medaljer: Vi ønsker også en oversikt over hvem som har fått 7 års medalje, 8, 9 års plakett på Gymnastikkfestivalen fra hvert lag og hvem som har fått gull/lenker på voksenturnstevnet. Kontingent: Kretskontingent i henhold til medlemstall pr må innbetales til Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets, bankkonto innen 1. mars hvert år. Adresser: Valg av ny leder med adresse og telefonnummer må meldes krets og forbund straks. Aldersgrense må til enhver tid følge forbundets reglement, pr. 1. januar i kalenderåret. Gymnastikkfestivalen: Kretsen ønsker en rapport i etterkant av stevnet. (antall deltagere og en generell betraktning på hvordan gjennomføringen gikk). Antall deltakere oppgis etter alder antall jenter 6 12 år og antall gutter 6-12 år + antall jenter 13 år og eldre, og antall gutter 13 år og eldre. Dette er viktig for rapporten som skal sendes NGTF. Kurs: Kretsen ønsker tilbakemeldinger på kurs som er gjennomført i løpet av året. Ris og ros. Idrettsregistreringen: Tallene legges inn så tidlig som mulig i januar ikke nødvendig å vente til siste dag! Skulle være unødvendig å purre på lagene! NB! Tidsfrister er til for å overholdes kan i verste fall påvirke kretsens økonomi. Side 4 av 46

5 ORGANISASJONSKART LEDER Ruth Floan Knutsen NESTLEDER Lisa Elin Bech no SEKRETÆR Bodil Tyholdt KASSERER UTDANNINGSUTVALG Leder og styremedlem Anne Kjersti Sørnmo UTVALGSMEDLEM styrevaramedlem Marthe K. Haugan TROPPSUTVALG Leder og styremedlem Ida Terese Holmen UTVALGSMEDLEM TURNUTVALG Leder og styremedlem Willy Skogø UTVALGSMEDLEM styrevaramedlem Kristin Fjerdingen BREDDEUTVALG Leder og styremedlem Kent Morten Iversen bb.no UTVALGSMEDLEM styrevaramedlem Kari Anne Risvik Strand SENIORANSVARLIG Randi Sundsby VARA Synnøve Hagerup BARNEIDRETTS- ANSVARLIG UTSTYR & ANLEGG Willy Skogø UTVALGSMEDLEM 2 styrevaramedlem May-Tone Kolstad INTEGRERING ANSVARLIG Kent Morten Iversen

6 Medlemstall Medlemstall MEDLEMSSTATISTIKK 2010 Medlemstall etter idrettsregistreringene i årene 2008, 2009 og Kvinner Menn Sum Det er grunn til å anta at en del av den registrerte nedgangen i medlemstall skyldes forbedret og mer korrekt registrering fra år til år. Den reelle nedgangen er følgelig sannsynligvis lavere enn det diagrammet gir inntrykk av. NTGTK Medlemstall etter idrettsregistreringen Totalt medlemstall 1459 Kvinner % Menn %. Fordelt på aldersgrupper og kjønn: K 64 % M 36 % K 69 % M 31 % K 83 % M 17 % K 79 % M 21 % K 75 % M 25 % k m sum

7 Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets DELTAKERLISTE KRETSTINGET 2011 Deltakerliste per 8.mars 2011 Lag Navn Representant/Observatør 1 NTGTK - Leder Ruth Floan Knutsen Representant 2 NTGTK - Nestleder Lisa Elin Bech Representant 3 NTGTK - Sekretær Bodil Tyholdt Representant NTGTK 4 Styremedlem/anleggsutvalg Willy Skogø Representant NTGTK Styremedlem/ 5 breddeutvalg Kent Morten Iversen Representant NTGTK Styremedlem/ 6 Troppsutvalg Ida Therese Holmen Representant 7 NTGTK Styremedlem Anne Kjersti Sørnmo Representant NTGTK Varamedlem/Breddeutvalg May-Tone Kolstad Tale og forslagsrett NTGTK Varamedlem/Senioransvarlig Synnøve Hagerup Tale og forslagsrett NTGTK Senioransvarlig-Vara Randi Sundby Tale og forslagsrett 8 Beitstad Lars Lervik Representant 9 Beitstad Gunn Marit Kvernland Representant 10 Namsos Randi Stavrum Representant 11 Nessegutten IL Turn Ingunn Solberg sandholm Representant 12 Rørvik Gym. og Turn Kari Anne Risvik Strand Representant 13 Steinkjer Turnforening Tine Kristiansen Representant Steinkjer Turnforening Toril Austli Observatør Steinkjer turnforening Tone Bulling Observatør Steinkjer Turnforening Hanne Elin Austmo Observatør 14 Stiklestad Turnforening Lill Kristin Rindsem Representant 15 Stjørdals-Blink Jostein Listou Representant 16 Stjørdals-Blink Anne Vonka Aglen Representant 17 Stjørdals-Blink Vivian Nørkov Representant 18 IL Sverre Turn Sylvi Norang Haugnes Representant 19 Verdal Turnforening Silje Steinsmo Representant Verdal Turnforening Ida Aarvik Observatør 20 Vinne Linda Axelsen Representant STGTK Leder Ole Ivar Folstad NGTF - Kretskonsulent Gill Johannessen Side 7 av 46

8 PROGRAM FOR KRETSTINGET 2011 Nord-Trøndelag Gymnastikk- og turnkrets Quality Hotel Grand, Steinkjer 18. og 19. mars Fredag 18. mars: Kl Kl Ankomst m/kaffe/te, isvann, frukt, kake, softis, popcorn Møte med lagene Velkommen Presentasjon Kl Organisasjon og ledelse v/ole Ivar Folstad representant fra NGTF Informasjon om NGTF Kl Kretsting annethvert år? Kl Kretsens økonomi v/kretskonsulenten Kl Hvordan får vi oversikt over trenerne i lagene? høst og vår Kl Ungdomskontakt i lagene og Ungdomsrepresentant i NTGTK Kl Gymnastikkfestivalen 2011 kort info. Kl Møtet slutt - middag Lørdag 19. mars: Fram til kl Frokost Kl Kl Kl Kl Åpning Tinget - Tingforhandlinger Kaffepause utsjekking Tingforhandlingene forsetter Lunsj avreise Side 8 av 46

9 Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets SAKSLISTE KRETSTINGET 2011 Sak 1 Sak 2 ÅPNING Godkjenning av de fremmøtte representanter Kretsstyrets forslag til vedtak: De fremmøtte representantenes fullmakter godkjennes Sak 3 Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden Kretsstyrets forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. Sak 4 Sak 5 Valg av: a: dirigent Kretsstyret foreslår Lisa Bech som dirigent. b: sekretær Kretsstyret foreslår Bodil/Gill som sekretær c: 2 representanter til å underskrive protokollen Forslag vil bli lagt fram på tinget. d: Tellekorps Forslag vil bli lagt fram på tinget. Årsberetninger a: Styret b: Utdanningsutvalget c: Breddeutvalget d: Turnutvalget e: Troppsutvalget Sak 6 Regnskap Forslag til vedtak: Regnskapet for 2010 godkjennes. Sak 7 Innkomne saker og forslag 1 Gymnastikkfestivalen Ungdomsstevnet Voksenkretsturnstevnet Handlingsplanen Endring av kretsens vedtekter 2-årig Tingperiode 6 Fastsettelse av minimumsbeløp Fri egenkapital Sak 8 Fastsettelse av kontingent Sak 9 Budsjett for 2011 Sak 10 Valg Side 9 av 46

10 SAK 5 BERETNINGER Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Styrets årsberetning 2010 * Organisasjon - Styrets sammensetning Leder Ruth Floan Knutsen IL Sverres turngruppe Nestleder Lisa Elin Bech Namsos Turnforening Sekretær Bodil Tyholdt Nessegutten SK turngruppe Kasserer - Valgte representanter Styremedlemmer/utvalgsledere Utdanningsutvalg Anne Kjersti Sørnmo Rørvik Gym. og turn Breddeutvalg Kent Morten Iversen Røra IL turngruppe Troppsutvalg Ida Terese Holmen Verdal Turnforening Turnutvalg Willy Skogø Steinkjer Turnforening Varamedlemmer/utvalgsmedlemmer Utdanningsutvalg Marthe K. Haugan Verdal Turnforening Breddeutvalg May-Tone Anderssen Verdal Turnforening Kari Anne Risvik Strand Rørvik Gym. og turn Troppsutvalg Ida Terese Holmen Verdal Turnforening Turnutvalg Kristin Fjerdingen IL Sverres turngruppe - Oppnevnte representanter Konsulent UDU: Randi Sundsby Stjørdals-Blink turngruppe Andre ansvarlige: Senioransvarlige Randi Sundsby Stjørdals-Blink turngruppe Synnøve Hagerup IL Sverres turngruppe Anleggsansvarlig Willy Skogø Steinkjer Turnforening Barneidrettsansvarlig Integreringsansvarlig Kent Morten Iversen Røra IL turngruppe Regnskapsansvarlig Gill Johannessen Kretskonsulent/NGTF Nettansvarlig Kari Anne Risvik Strand Rørvik Gym. og turn Revisorer Atle Bakken Levanger Sissel Våset Inderøy Vara Vigdis Skårdal Levanger Sturla Røiseng Levanger * Administrasjon Kretskonsulent Gill H. Johannessen Trondheim - ansatt av NGTF fra Side 10 av 46

11 * Styrets arbeid Møter Det er avholdt 12 styremøter i 2010 Vi har lagt styremøtene til Steinkjer - og ellers til datoer hvor vi møtes på Gymnastikkfestivalen (GF) og Ungdomsstevnet. På GF har mange styre- og utvalgsmedlemmer oppgaver å ta seg av spesielt når KM arrangeres samme helg. Men Ungdomsstevnet er en fin møteplass. Arbeidsmøte Steinkjer 25. september Her la styret planene for høsten og kretskonsulenten deltok også på møtet. Handlingsplanen Samarbeidsavtalen - Gjennomgang av ½ års-regnskap Terminlista -sto blant annet på Saklista. Vi jobbet bra i grupper og fikk svar på hva vi har gjennomført og fulgt opp i forhold til planene våre men også hva som sto igjen. Rekruttering er et stadig tilbakevendende og viktig tema for både lag og krets. Utdanning av trenere: Kretsen anser dette som vår viktigste oppgave. Vi er imidlertid avhengig av at lagene sender sine fremtidige trenere på kursene som kretsen arrangerer. Arbeidsutvalgsmøte STGTK - NTGTK Det har ikke vært møte mellom arbeidsutvalgene i de respektive kretsene noe vi heller ikke er pålagt i forhold til den gjeldende Samarbeidsavtalen. Det har heller ikke vært møte mellom utvalgene slik det i henhold til Samarbeidsavtalen skulle vært. NT Gymnastikk- og turnkrets inviterte til samarbeidsmøte under Ungdomsstevnet på Verdal men da hadde STGTK planlagt møte med det nye styret - etter ekstraordinært Kretsting. Kretsledermøte, Oslo 29. januar 31. januar 2010 Det var som vanlig et tettpakket program. Kretslederne hadde eget møte fredag kveld hvor vi blant annet diskuterte temaet Lederkurs på kretsnivå. For lagene er dette fortsatt gratis men kurset går over 2 helger. Erfaringsmessig er det vanskelig å få deltakere til og spandere 2 dyrebare helger. Det er derfor flere kretser som heller satser på kortere kurs slik som Klubbutvikling som går over 1 kveld. NT Idrettskrets har stående tilbud til lagene om å arrangere gratis kurs for de som ønsker - og er interessert i dette. Møtehelga ga inspirasjon og motivasjon for videre arbeid for Gym og turn. Fellesskapet og gleden over idretten er i seg selv en motivator. Lagledermøte Lagledermøte ble arrangert i forbindelse med Idrettsplassen i Steinkjer høsten IL Sverre turn, Stjørdals-Blink, Steinkjer Turnforening, Beitstad IL turn, Stiklestad IL turn og 2 representanter fra Namsos Turnforening deltok på møtet sammen med mange fra kretsen. Side 11 av 46

12 Idrettsregistreringen hvordan gjøre denne bedre? sto bl.a. på programmet. Einar Lund fra NT Idrettskrets orienterte og svarte på spørsmål fra lagene. Han tilbød også opplæring i forhold til Idrettsregistreringen - hvis dette var ønsket av lagene. Alle jobber vi for - og ønsker at Idrettsregistreringen skal bli så korrekt som overhode mulig. Regionaliseringsprosessen det ble orientert om videre planer i prosessen. Show og Oppvisningskonkurranser informert om denne nye konkurranseformen. Rytmisk Gymnastikk, en idrett for alle fremvisning av den nye DVD Baisishaller i NT - Willy orienterte om Basishall i Steinkjer og planer for Løa på Levanger. Vi gleder oss stort til Nord-Trøndelags første Basishall står ferdig i august Temakvelder NT Idrettskrets tilbyr å arrangere slike kvelder gratis. Dette er et flott tilbud til lagene som flere burde benytte seg av. Lagene bestemmer tema og stiller med deltakere og NTIK bidrar med fagfolk til de ønskede temaer. Flere lag kan samarbeide om å arrangere Temakvelder. Kretsenes seminar september 2010 Seminaret er et inspirasjons- og fagseminar for forbundet og kretsene - der fokuset er oppfølgning av planer for den regionale og lokale aktiviteten i forbundet. Et møtested der det kan skapes nettverk innad og mellom aktivitetene. Vi var 4 fra Nord-Trøndelag som deltok på seminaret inkludert kretskonsulenten. Det var en innledende fellesdel i plenum, men for øvrig hadde hver aktivitet/gren egne møter. Kretslederne var bl.a. i møte med NGTF om Regionaliseringsprosessen. Arbeidet med administrative regioner vil fortsette. 3 arbeidsgrupper jobber videre med prosessen. Vurdering av økonomistrømmer og aktiviteter blir en viktig del av arbeidet. Saken kommer til høring høsten 2011 og endelig vedtak vil bli fattet på forbundstinget i Hamar i Møter - Nord-Trøndelag Idrettskrets - NTIK Lederråd Leder eller andre i styret møter v/innkalling i Lederrådet. Særidrettene innkalles for å bli oppdatert og informert om hva som skjer i NT- Idretten. Det er viktig å ha et godt samarbeid med Idrettskretsen. Lederseminar Stiklestad Hotell Verdal. Leder representerte kretsen på dette møtet hvor det var representanter fra Idrettsråd og alle særkretser. Tema for møtet var påstanden: Idretten i NT oppfattes som fragmentert, sprikende, lite helhetstenkende, uklar i sin målsetting og utydelig i sitt budskap derfor står nordtrønderidretten i fare for å tape kampen om ressurser, anlegg og arrangementer. Redaktør i Trønder-Avisa Arve Løberg og styremedlem Anders Eggen i Norges Fotballforbund innledet med sine synspunkter og fikk diskusjonen i gang. Forsamlingen konkluderte med at særidrettene bør samarbeide bedre om fagpersoner, temakvelder, Klubbutvikling og Ide-dugnader for enklere å oppnå felles mål. Det var gledelig at Vinne IL turn var representert på møtet! Side 12 av 46

13 Møte m/utviklingsleder i NTIK - Einar Lund Søknad om Tilskudd til aktivitetsutvikling i Særkretsene 2010 ble sendt 1. juni juni var kretskonsulent og leder i møte med NTIK v/einar Lund slik kriteriene for tildeling av kretstilskudd tilsier. Vi orienterte om våre planer om aktivitetsutvikling og om våre fremstøt for å få flere lag med. Handlingsplan for ble gjennomgått, og vi orienterte om deltakelse på både Idrettsgalla og Idrettsplassen - med hhv. Styre- og Lagledermøte. Det arbeides seriøst i både Idrettskrets, Særkretser og Forbund for å få Idrettsregistreringenmer korrekt da aktivitetstallene betyr mye i forhold til beregningen av tilskuddet fra NTIK. Handlingsplanen (HP) Under arbeidshelga hver høst går vi gjennom Handlingsplanen for å se hva som er fulgt opp og hva som ikke er gjennomført. HP er et fint arbeidsredskap og gjennomgang av denne er en fin måte å korrigere arbeidet på - og samtidig ansvarliggjøre den enkelte. Når det gjelder Rekruttering har vi ikke lykkes med å få flere lag med til tross for at vi over lengre tid har hatt kontakt og gitt tilbud om bistand og starthjelp til 2 interesserte lag. Vi har heller dessverre ikke klart å få flere voksne med og markedsført Seniortrening 55+ godt nok til at det har gitt resultater. Men styret har fortsatt ønske og planer om å arrangere kurs for denne type aktivitet noe som er nødvendig for å lykkes i og få flere voksne med. Tallene i Idrettsregistreringen viser at vi heller ikke har fått flere ungdommer med eller beholdt dem lengre. Dette er vel et felles problem vi har sammen med mange andre idretter. Men for NTGTK betyr dette mindre tilskudd fra Idrettskretsen og dårligere økonomi. Kretsen inviterte lag, trenere, utøvere og foreldre til Temakveld m/dialogbasert foredrag om spiseforstyrrelser med psykolog Eivind Olav Evensen som foredragsholder. På grunn av for liten påmelding så vi oss nødt til å avlyse temakvelden. Kurset var gratis! Det er vårt ønske at lagene ble mere aktive til å delta når både Idrettskretsen og vi i Gym- og turnkretsen arrangerer kurs og div. andre temakvelder. Organisasjon Samarbeidsavtalen STGTK og NTGTK Avtalen gjelder inntil ny avtale blir inngått eller den blir sagt opp av en av partene. Avtalen forplikter samarbeid mellom Bredde-/Gymnastikkutvalgene Utdanningsutvalgene og Troppsutvalgene, om henholdsvis Ungdomsstevnet og Mini-Convention kurs og treningssamlinger. Samarbeidet har ikke blitt slik vi har ønsket men i lys av Regionaliseringsprosessen, ser vi det naturlig at avtalen videreføres. Når det gjelder Utdanning Gymnastikk og mosjon og konkurranseidrett henviser jeg til de enkelte utvalgenes Årsmeldinger. Kretskonsulent Ansettelse av Kretskonsulent har vært til stor hjelp i kretsarbeidet. Mye av rutinearbeidet og informasjonsflyten blir nå utført av henne. Hun er også den Side 13 av 46

14 Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets som koordinerer kursvirksomheten mellom oss og de 3 andre kretsene STGTK, MRGTK og SFGTK. Fra juni 2010 tok hun over ansvaret for regnskapet sammen med Arild i NGTF. Hun har hatt mye arbeid - og gjort en kjempejobb i overgangsfasen. Det er også kretskonsulenten som har ansvar for kretsens Nettside. * Representasjon 2010 Kretsledermøte Oslo Kretsenes seminar - Gardermoen Forbundsting Tromsø Idrettsgallaen, Steinkjer Møte m/einar Lund - NTIK Partnerskapsdialog Gymnastikkfestivalen Stjørdal KM 2010 Voksenkretsturnstevnet - Haltdalen Ungdomsstevnet 2010 Verdal Kretskonsulent Gill Johannessen Leder Ruth Floan Knutsen Willy Skogø, Anlegg, Marthe Haugan, Utdanning Gill Johannessen Ruth Floan Knutsen Ruth Floan Knutsen Willy Skogø Lisa Elin Bech May-Tone Andersen Bodil Tyholdt Kent MortenIversen Ida Terese Holmen Ruth Floan Knutsen Gill Johannessen, kretskonsulent Ruth Floan Knutsen, leder Lisa Bech, Willy Skogø, Kristin Fjerdingen, Kari Anne R. Strand, Randi Sundsby, Ruth F. Knutsen Kristin Fjerdingen, dommer Willy Skogø, Turnutvalget Leder Ruth Floan Knutsen Randi Sundsby Synnøve Hagerup Ruth Floan Knutsen May-Tone Anderssen hovedkomiteen Kristin Fjerdingen, dommer lørdag. Willy Skogø Ida Terese Holmen Kent M. Iversen Kari Anne R. Strand Ruth Floan Knutsen Side 14 av 46

15 Idrettsplassen Steinkjer Anleggskonferanse - Oslo Fellesmøte Utdanning Trondheim Beitstad IL turn - Juleoppvisning Willy Skogø Lisa Bech Gill Johannessen Kent Morten Iversen Synnøve Hagerup Ida Terese Holmen Ruth F. Knutsen Willy Skogø, anleggsansvarlig Marthe Haugan og Gill Johannessen Ruth Floan Knutsen Utstyr se vedlagt oversikt. Vedlegg 8. Økonomi Tidligere kasserer Siri Håvelsrud trådde ut av sitt verv ved forrige kretsting. Det ble ikke valgt ny kasserer så hun fortsatte som kasserer fram til vi fikk til en ny ordning. Kretskonsulenten har fra juli 2010 tatt ansvar for inn og utfakturering og regnskapet føres nå sentralt i Oslo av NGTF. Dette blir en permanent løsning. Kretsens inntekter består av følgende: Kontingent fra lagene Avgift fra arrangør av Gymnastikkfestivalen Aktivitets-/særkretstilskudd fra NT Idrettskrets. Tilskuddet fra NGTF har falt bort etter vi fikk ansatt Kretskonsulent. Regnskapet for 2011 viser et positivt resultat på kr 5 272,36. Viser til regnskap og noter for regnskapet i vedlegg 1. Fjorårets overskudd på kr ,- ble betalt ut i tillskudd til støtte av utstyr til tre lag, IL Sverre, Steinkjer og Namsos Turnforening a kr 8.836,-. I tillegg Fikk Konkurranse gruppa i IL Sverre påskjønnelse på kr ,-. IL Sverre har også fått reisestøtte til Norgesfinalen dette året. Oppsummering Styret har hatt et bra arbeidsår men det er fortsatt oppgaver som venter. Vi gleder oss over Nord-Trøndelags første basishall som er planlagt åpnet i august 2011men også over at en turner fra et av lagene i NT er tatt ut på juniorlandslaget som 14-åring. Dette er utrolig morsomt for alle oss som er glad i Gym.- og turn. Vi ønsker henne lykke til! Vi ser også frem til Gymnastikkfestivalen 2011 med glede og forventing! Side 15 av 46

16 Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsstyret takker Takk til Stjørdals-Blink for en minnerik og vel gjennomført Gymnastikkfestival. Takk til Haltdalen IL turn for et godt gjennomført og trivelig Voksenturnstevne. Takk til Verdal Turnforening for et godt gjennomført Ungdomsstevne. Takk til alle lagledere og tillitsvalgte for innsatsen i lagene. Takk til kretskonsulenten for godt og fruktbart samarbeide Takk til alle tillitsvalgte i kretsstyret - og i utvalgene. For Styret Nord-Trøndelag Gymnastikk - og turnkrets Ruth Floan Knutsen leder Lisa Elin Bech nestleder *Breddeutvalg Utvalget har bestått av: Kent Morten Iversen, Røra May Tone Anderssen, Verdal Turnforening. Kari Anne Risvik Strand, Rørvik Gym og Turn. Konsulenter: Synnøve Hagerup Randi Sundsby. Stevner: Gymnastikkfestivalen 5-6 juni Arrangør: Stjørdals Blink Turngruppe. Deltagere: Turnere: 591 stykker. Trenere: 51 stykker. Ledsagere: 111 stykker. Totalt: 823 stykker. Ungdomsstevnet 5-6 november Arrangør: Verdal Turnforening. Side 16 av 46

17 Deltagere: Turnere: 199 stykker. Ledsagere: 26 stykker. Totalt: 225 stykker. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Voksenstevnet Årsmelding fra ansvarlig for voksenstevner i BU Kretsturnstevne for voksne i område 7 ble holdt i Haltdalen, Sør- Trøndelag mai Fra NTGOTK deltok 18 veteraner fordelt på, 6 Stjørdal-Blink turn og 12 IL Sverre. Haltdalen er en liten bygd men tydeligvis med godt samhold og dugnadsånd. Vi hadde en riktig trivelig turnhelg sammen med turnere fra Oppland, Hedemark og Sør-Trøndelag. Samlet deltok 131 turnere. Mvh Synnøve Representasjon: Kretsting Det har vært representanter fra Breddeutvalget på alle styremøter i NTGTK. Lagledermøte idrettsplassen. Ungdomsstevnet Flere planleggingsmøter gymnastikkfestivalen Flere planleggingsmøter ungdomsstevnet 2010 Flere planleggingsmøter gymnastikkfestivalen For Breddeutvalget Kent Morten Iversen *Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget har i perioden bestått av: Anne Kjersti Sørnmo Vår og Høst 2010 Rørvik Marthe Haugan Vår og Høst 2010 Verdal Utvalget har hatt jevnlig kontakt via e post og telefon våren 10. Marthe Haugan tok over verv og stilte opp vår og høst Utvalget har hatt kontakt med kretskonsulent Gill Johannessen i enda større grad enn tidligere med møter i Oslo i februar og september, og Trondheim i desember. I tillegg har vi hatt samarbeid med utdanningsutvalget i STGT, ved at vi videreformidler kurs vi holder til hverandre, hovedsakelig per mail. I samarbeidsavtalen er det besluttet et samarbeid mellom kretsene. Side 17 av 46

18 Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Deltagelser / møter: Kretsting mars Anne Kjersti Kretsstyremøter Marthe Pga lang avstand har representant for utdanning ikke kunne deltatt på alle møter, men hatt jevnlig kontakt med leder og nestleder i forkant og etterkant av ulike møter. Utdanningsmøter: Utdanningsmøte Oslo februar Kretsenes seminar september Utdanningsmøte krets desember Anne Kjersti Marthe Marthe Trener 1 Vi har ingen som har tatt eksamen trener 1 dette året. Det har heller ikke vært noen direkte forespørsel fra noen trenere om dette. Har fått høre at det er noen lag som vil at noen trenere skal gå opp til eksamen, men mer enn dette har ikke kommet, hverken navn, adresse eller telefonnummer. Kurs Utdanningsutvalget har i perioden 2010 arrangert 5 kurs Hjelpetrenerkurs -18 deltakere Verdal Kurslærer Inger MS Valstad Trener 1,Basisdel 4-19 deltakere Steinkjer Kurslærer Ronnie Lia Trampettsikringskurs21 deltakere Namsos Kurslærer Bjørnar Skogheim Idrettens grunnstige 2 13 deltakere Levanger Kurslærer Tove M Bjerknes Idrettens grunnstige 2 11 deltakere Steinkjer KurslærerTove M Bjerknes Basisdel 4 og 7 som skulle gjennomføres 24. april ble avlyst pga for liten påmelding. Det er veldig tydelig at det ikke er mange som melder seg på kurs etter påske hver sesong. Mål: Vårt mål for 2011 er at flere skal få tatt den trenerutdanningen de trenger og ønsker. Vi ønsker at lagene skal få sendt trenerne på kurs, slik at flest mulig skal kunne ta eksamen i Trener 1. Vi skal jobbe for å få til hjelpetrenerkurs og trampettsikringskurs på høsten i starten av sesongen for nye trenere. I tillegg skal vi gjennomføre en del basismoduler slik at eksamen trener 1 er mulig å få til for våre trenere i kretsen. Vi i utdanningsutvalget takker alle for samarbeidet i året som har gått og ønsker alle lykke til med sitt viktige arbeid med barn, ungdom og voksne. Utdanningsutvalget Anne Kjersti Sørnmo Side 18 av 46

19 *Turnutvalget Utvalget har i 2010 bestått av Willy Skogø og Kristin Fjerdingen. Pga. stor belastning i andre verv har utvalget ikke hatt kapasitet til vesentlig innsats overfor lagene i løpet av året. Vi tar sikte på å legge opp til treningssamlinger Aktivitet i lagene: 5 lag har turntrening etter konkurransereglement for jenter (Sverre, StjørdalsBlink, Stiklestad, Verdal TF, Steinkjer TF). 1 lag, Sverre, deltar på regions- og riksnivå. 2 lag driver trening etter konkurransereglement for gutter (StjørdalsBlink, Steinkjer). Steinkjer TF har arrangert 2 klubbkonkurranser for sine jente turnerne. Arrangementer/aktivitet på kretsnivå KM, rekruttkonkurranse og aspirantoppvisning for jenteturnerne ble avviklet i Stjørdal 05. juni under årets gymfestival. Resultatliste er vedlagt. Treningssamlinger eller klubbesøk har ikke vært arrangert. Aktivitet over kretsnivå IL Sverres jenteturnere har fortsatt den oppsiktsvekkende fremgangen fra de 3 siste årene og er nå etablert som en eliteklubb i jenteturn på regionalt og nasjonalt nivå. De har i deltatt i en rekke konkurranser på regions- og riksnivå med imponerende resultater: Alfa Factor Cup (2 regionale konkurranser) Vinner i lagkonkurransen og kl.1, 2 og 3 i begge konkurransene Norgescup (3 nasjonale konkurranser) Nr. 2 i kl. 2 i Olso (Olsoplaketten) Nr. 2 i FIG senjor i frittstående i Stavanger(FIG- etter internasjonalt reglement) Norgesfinalen r. 5 i kretslagskonkurransen med en deltaker mindre enn de øvrige lagene. 4 turnere kvalifisert til apparatfinaler: Gull og sølv i bom og sølv i skranke i kl. 2. NM junior Nr. 3 i lagkonkurransen. På grunnlag av innsats og resultater i 2010 er Ingvild Haugnes, Sverre, uttatt til juniorlandslaget. TU håper at Sverreturnernes imponerende fremgang og resultater på tross av vanskelige treningsforhold - vil inspirere til fremgang også i de andre klubbene i kretsen. Willy Skogø Kristin Fjerdingen Side 19 av 46

20 Resultater fra Kretsmesterskap, rekruttkonkurranse og aspirantoppvisning i turn. Stjørdal 5.juni Aspiranter 9-10 år Klubb Hopp Skranke Bom Frittst. Sum Nr. Mie Thorsen IL Sverre 1 Olea Strid Johansen IL Sverre 1 Tale Moen Steinkjer TF 1 Eila Christina Flaten Steinkjer TF 1 Rekrutt 11 år Klubb Hopp Skranke Bom Frittst. Sum Nr. Melina Jaric IL Sverre 9,9 9,7 9,8 11,0 40,4 1 Lea Nicole Engesvik IL Sverre 9,3 10,0 9,1 10,5 38,9 2 Marion Margrethe Austmo Steinkjer TF 10,4 9,0 19,4 3 Hedda Hagerup Johnsrud Steinkjer TF 8,8 8,8 4 Rekrutt 12 år Klubb Hopp Skranke Bom Frittst. Sum Nr. Eline Bech IL Sverre 11,1 11,2 10,2 12,0 44,5 1 Kristine Eikrem IL Sverre 10,8 11,2 10,0 12,5 44,5 1 Line Molde IL Sverre 11,0 10,9 11,7 10,3 43,9 3 Martha A. Fleischer-Larsen Steinkjer TF 8,6 8,7 8,5 25,8 4 Monica Ljøkjell Stiklestad IL 9,3 9,1 18,4 5 Elvira Haug Slottemo Stiklestad IL 8,3 9,4 17,7 6 TK kl. 1 Klubb Hopp Skranke Bom Frittst Sum Nr. Anja Jåma IL Sverre 11,6 11,6 13,0 13,8 50,0 1 Andrea Toldnes Steinkjer TF 9,2 9,8 6,7 8,3 34,0 2 Rebecca Bjørnslett Steinkjer TF 9,3 8,0 4,5 7,2 29,0 3 Ingrid Johansen Stiklestad IL 7,4 8,4 15,8 4 TK kl. 2 Klubb Hopp Skranke Bom Frittst Sum Nr. Albertine Strid Johansen IL Sverre 11,1 11,4 13,4 11,7 47,6 1 Malin Bagøyen IL Sverre 12,2 11,1 11,5 12,4 47,2 2 Guro Lundereng Skar Steinkjer TF 11,1 9,5 7,7 10,3 38,6 3 TK kl.3 Klubb Hopp Skranke Bom Frittst Sum Nr. Ingunn Molde IL Sverre 11,3 11,2 9,3 12,5 44,3 1 Johanne Rødal IL Sverre 11,6 11,6 2 Side 20 av 46

21 *Troppsutvalget Troppsutvalget har bestått av leder; Ida Terese Holmen. Det ble ikke arrangert noen troppssamling dette semester grunnet at sørtrøndelag arrangerte troppssamling i Trondheim lørdag 19. Februar til søndag 20.februar der både Nord og Sør- Trøndelag var invitert. Troppsutvalgene i kretsene har per. Dags dato ikke hatt noe samarbeidsmøte. Men har hatt litt kontakt via mail. For høsthalvåret er det planlagt en ny treningssamling. Invitasjon blir sendt ut til lagene når alt er på plass. Arrangør denne gang er Nord- Trøndelag. Denne gangen blir det hentet inn trener fra trenerpoolen. Av lag i Nord- Trøndelag som tilbyr aktivitet innen tropp har vi Beistad Turn og IL Sverre. Aktiviteten innen tropp er svingende, og ligger ikke så godt an for Nord- Trøndelag hele tiden. Verdal Ida Terese Holmen (leder) Side 21 av 46

22 SAK 6 REGNSKAP Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Regnskap legges fram på kretstinget. Viser til vedlegg 1. Forslag til vedtak: Regnskap for 2010 vedtas med de noter og merknader som er framkommet ved behandlingen. Vedtak: SAK 7 INNKOMNE FORSLAG Sak 7.1 Gymnastikkfestivalen Forslag til vedtak legges fram på tinget. Sak 7.2 Ungdomsstevnet 2012 Forslag til vedtak legges fram på tinget. Sak 7.3 Handlingsplan Styrets forslag til vedtak: Handlingsplanen for godkjennes. Sak 7.4 Endring av kretsens vedtekter 8 Kretsting hvert annet år? Det er ikke obligatorisk med etttårig tingperiode. Tinget kan vedta at tingperioden eksempelvis skal være to årig. Styrets forslag til vedtak i lov for Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets: Endring I 8 første led førs første punktum. Kretsens øverste organ er tinget som holdes hvert annet år (oddetallsår) innen utgangen av mars. Nytt 8a Overgangsbestemmelser Kretsting, med tingperiode hvert annet år, har sin oppstart ved kretstinget I Valg av medlemmer og varamedlemmer som foretas på kretstinget I 2012 jf 11, velges for ett år. Side 22 av 46

23 Sak 7.5 Fastsettelse av minimumsbeløp på fri egenkapital Det er viktig å sikre at kretsen til enhver tid har tilstrekkelig likvide midler. Dette slik at kretsstyret har mulighet til å støtte lag som ønsker å delta på Gymnastrada/EuroGym, lag som deltar i nasjonale konkurranser, innkjøp av nødvendig utstyr i kretsens regi, lag som måtte gå med underskudd på mindre stevner mv. Kretstinget vedtok i 2008 at driftsoverskuddet for 2007 skulle overføres til egen konto hvor lagene på særlige vilkår og kriterier kunne søke om midler til nødvendig utstyr. Denne praksis er videreført de senere år uten særskilt tingvedtak. Kretsstyret er av den oppfatning at nevnte ordning skal videreføres, men at kretsens egenkapital må sikres. Styrets forslag til vedtak: NTGTK skal ikke ha en fri egenkapital under kr Kretsstyret kan overføre egenkapital til oppdekning av for lav fri egenkapital. Sum overskudd under kr går til økning av fri egenkapital. Vedtak: SAK 8 FASTSETTELSE AV KONTINGENT Sak8.1 Lagenes kontigent Lagenes kontingent til kretsen har for både barn og voksne vært uendret helt siden Grunnet økte utgifter, bl a i forbindelse med avholdelse av kurs, er det nødvendig å øke medlemskontingenten for barn og voksne slik at kretsens aktivitetsnivå kan opprettholdes. Styrets forslag til vedtak: Kontingenten for barn og voksne økes fra kr 30.- til kr Vedtak: Sak 8.2 Kontigent/avgift fra arranger av Gymnastikkfestivalen I kretsen Kontingent/avgift fra arrangøren av Gymnastikkfestivalen til kretsen Etter stevnet har arrangerende lag i flere år betalt kontingent til kretsen på kr pr. deltaker. Kretsens økonomi tilsier at det er nødvendig å øke denne til kr pr. deltaker. Styrets forslag til vedtak: Kontingenten fra arrangør til krets heves fra kr 15.- til kr 30.- for alle stevnedeltakere, også trenerne som får stevnet godkjent. Vedtak: Side 23 av 46

24 SAK 9 BUDSJETT Forslag til vedtak: Styrets budsjettvedtak vedtas. Viser til vedlegg 1. SAK 10 VALG Valgkomiteens innstilling ligger vedlagt. Se vedlegg 3. Styrets forslag til vedtak: Valget skjer i henold til kretsens lov 11 nr.10 Vedtak: Side 24 av 46

25 Vedlegg 1 Regnskap mot Budsjett 2010 Side 25 av 46

26 Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Noter til regnskapet 2010 Konto Tilskudd fra NTIK noe lavere enn budsjettert Tilskudd fra NGTF er redusert i Kostnader ansettelse av kretskonsulent Nedgang i medlemstall derfor noe lavere kontingent Nedgang stevneavgift/konkurranseavgift noe laver inntekter Lønnutgifter ble i tidligere ført på konto I regnskapet for 2010 føres lønns kostnader på konto Konto 6706 står i regnskapet for å synliggjøre tal for 2009 og budsjett for Reiseregninger levert for Andre avsetninger Støtte til utstyr utbetalt i mai til Nessegutten Turn. Kunne vært ført på Tilskudd idrettslag - Tilskudd, fordeling av overskudd fra 2009 til tre lag. IL Sverre, Steinkjer og Namsos Turn. Påskjønnelse til utøvere og støtte til Norgesfinalen Det ble i 2010 betalt ut tilskudd på kr 48000,50. Kontoen er redusert med kroner ,- fra Balansekonto 2180.(Andre avsetninger for forpliktelser.) Side 26 av 46

27 Vedlegg 2 Balanse 2010 Side 27 av 46

28 Side 28 av 46

29 Revisorerklæring. Side 29 av 46

30 Vedlegg 3 Samarbeidsavtale Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Samarbeidsavtale mellom Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets (NTGTK) og Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets (STGTK) 1. Formål: Avtalen har som sitt klare formål å bidra til økt samarbeid mellom Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets (NTGTK) og Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets (STGTK). 2. Avtalens varighet: Avtalen gjelder inntil ny avtale blir inngått eller den blir sagt opp av en av partene. 3. Avtalen omfatter følgende samarbeid: a) Samarbeid mellom gymutvalgene/breddeutvalgene Gymnastikk og breddeutvalgene samarbeider om arrangement av felles ungdomsstevne (US) for STGTK og NTGTK. US skal arrangeres etter statutter som vedlagt. b) Samarbeid mellom utdanningsutvalgene Utdanningsutvalgene i de to kretsene skal samarbeide om å lage en felles mini-convention spesielt beregnet for NTGTK og STGTK. Terminliste for utdanning i de to kretsene må samkjøres slik at man får deltakere på hvert kurs og slik at de samme kursene ikke arrangeres i samme semester i de to kretsene. Innbydelser til de enkelte kursene skal sendes ut til lag i begge kretser. c) Samarbeid mellom troppsutvalgene Troppsutvalgene i de to kretsene skal samarbeide om å arrangere en felles treningssamling for utøvere i NTGTK og STGTK. d) Konkurranser Konkurranser som arrangeres skal være åpne for deltagere fra begge kretsene. Unntatt fra dette er kretsmesterskap, men arrangøren kan invitere lag fra annen krets til å delta utenom mesterskapet, dersom arrangøren selv ønsker det. Innbydelser til kretskonkurranser skal sendes alle lag i NTGTK og STGTK. Sted: Dato: Kretsleder Sør-Trøndelag krets Kretsleder Nord-Trøndelag krets Side 30 av 46

31 Vedlegg 4 Handlingsplan STATUS Tilstand i dag i NTGTK MÅL Ønsket tilstand i NTGTK TILTAK Hva skal vi gjøre i NTGTK ANSVAR KONKURRANSEFRI IDRETT FOR BARN UNDER 12 ÅR. Stor tilstrømning til barnepartiene i enkelte klubber Aktivitetskonseptet Gymlek er utviklet.. Det inkluderer et idéhefte for treneren og kroppsøvingslæreren, samt en modul i trenerutdannelsen; Gymnastikk barn. Det satses fortsatt på Idrettens grunnstige 1 for barn fra 5 år og oppover. Mange lag har tatt i bruk konseptet, og mange kurs er avholdt. Idrettens grunnstige 2 Ivareta barna best mulig. Barn skal ha et allsidig og variert treningstilbud med fokus på å lære gjennom lek og utforsking i apparater. Barn skal ha trening som kombinerer allsidig trening med gradvis spesialisering. Bevisstgjøre og motivere våre lag til å ta i bruk Gymlek og Idrettens grunnstige Utdanning og gymnastikkutvalget. Forbund, krets og lag Gymnastikk og Turn er ikke lenger den hovedaktiviteten den en gang var i skolens kroppøvingssundervisning, gym og turn er også forholdsvis lite inn i idrettsskolene. Arrangerer gymfestival for barn og ungdom. Øking i deltagelsen Mer gym og turn inn i skolene og i idrettsskolene. Form og innhold skal være attraktive for barn. Informere kroppsøvingslærere i grunnskole, idrettsskoler, og barnehager om våre tilbud Idrettens grunnstige og Gymlek. Tilby kurs. Arrangere Gymnastikkfestilval og Ungdomsstevne Krets Krets og lag Mangel på trenere i lagene Aktivitetstilbudene våre har for få krav til innhold og kompetanse Godt skolerte trenere i alle lag. Følge opp NGTFs utdanningsplan. Koordinere utdanningen og øke kursvirksomheten Krets

32 STATUS Tilstand i dag i NTGTK MÅL Ønsket tilstand i NTGTK TILTAK Hva skal vi gjøre i NTGTK ANSVAR KONKURRANSEFRI IDRETT FOR UNGDOM ÅR. Det skal være et allsidig aktivitetstilbud for ungdom som inneholder elementer av turn og oppvisning. Samarbeide med andre særidretter. Vektlegge sosiale møteplasser. Krets. Vi har pågang av ungdom som vil drive med gym og turn, men vi mangler instruktører. Store gymfestivaler. Ungdom som slutter med turn i tidlig alder. Trening og arrangement for ungdom skal preges av spenning/utfordring, samvær og trening. Aktivitetstilbudet SALTO skal være basis i NGTFs tilbud til ungdom Aktivitetene SALTO og TURBO God Trening skal bli brukt i kroppsøvingstimene på ungdomsskolene og videregående skoler Kursing av instruktørene i laga. Årlige kurs i SALTO og trampett. Motivere/ hjelpe lagene til å utvikle sine tilbud i ungdomsgruppene. Tilby kurs innen SALTO og TURBO God Trening til lærere i skoleverket. Arrangere Saltohelger 2009 Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget Gymutvalget, faddere, ungdomskontaktene. Utdanningsutvalget Lagene For få ungdommer med i styre og stell. Økt tilbud til ungdom ved for eksempel ungdomssamlinger og SALTOkonkurranser i lagene. Økt bruk av gym- og turnutstyr i lagene, slik at barn og unge kan få prøve seg i aktiviteter som gir utfordring og spenning. Alle Eget ungdomsstevne Stevnet skal være attraktivt for ungdom. Fortsette å arrangere ungdomsstevne. Gymnastikkutvalget Økt deltagelse fra ungdom. Velge ungdomskontakter i kretsen Krets/ungd.kontaktene STATUS Tilstand i dag i NTGTK Mål Ønsket tilstand i NTGTK TILTAK Hva skal vi gjøre i NTGTK ANSVAR KONKURRANSEFRI IDRETT 20 ÅR OG OPPOVER Det er synkende deltagelse på stevner blant voksne gymnaster, spesielt i aldersgruppen år. Vi har (kvinnelige) tabellturnere og veteranturnere, men liten rekruttering Få flere til å dra på stevner. Aktiviteten for voksne skal preges av helse og velvære Prøve å tenke nytt, samtidig som man tar vare på tradisjoner. Delta på de fora som diskuterer stevnets form og innhold. Gymnastikkutvalget og utdanningsutvalget Side 32 av 46

33 Noen lag har aerobicpartier, men ikke alle benytter TURBO God Treningkonseptet Aktivitetskonseptene TURBO God Trening og Seniortrening +55 skal være basis i NGTF tilbud til voksne. Utdanne instruktører. PR aktiv markedsføring av NGTFs mosjonsaktiviteter. Ta i bruk TURBO God Trening med temakvelder og sosialt tilbud. Forbund, krets og lag Mange trimmer i treningsstudio istedenfor sitt lokale lag. Øke antall tilbud på voksensiden. Få flere til å trene i sitt lokale lag. Resurspersoner besøker lag som vil satse på TURBO God Trening Reklamere lokalt for kretsens/lagenes tilbud. Tenke nytt : Dagtilbud? Turbokontakt Alle STATUS Tilstand i dag i NTGTK MÅL Ønsket tilstand i NTGTK TILTAK Hva skal vi gjøre i NTGTK ANSVAR KONKURRANSEIDRETT Av i alt 7 konkurransegrener er vi aktive i 2 - turn k og (sporadisk) troppsgymnastikk - med deltakelse fra i alt 5 lag. Opprettholde aktiviteten i turn kvinner. Heve nivået i turn menn. Etablere stabil troppsgymaktivitet. Min. 1 trenings- og trenersamling hvert semester i hver gren. TU, TRU og lagene. I troppsgym trener 2 lag planmessig etter konk.reglement, 1 lag deltar i konkurranser. I turn kvinner deltar 1 klubb opp til nasjonalt elitenivå og i alt 5 klubber på kretsnivå. I turn menn trenes trenes etter konk.reglement i 2 lag. Deltakelse i konkurranser over kretsnivå i begge grener. Grunnleggende apparattrening for breddepartiene i alle lag Trenerutdanning turn k og m. Utdanne kretsdommere i turn, k og m og troppsgym. Oppsøkende virksomhet også i lag uten konkurranseaktivitet TU TU/TRU/UDU Utvalgene i samarbeid med kontaktpersoner og lag. Side 33 av 46

34 STATUS Tilstand i dag i NTGTK MÅL Ønsket tilstand i NTGTK TILTAK Hva skal vi gjøre i NTGTK ANSVAR UTSTYR OG ANLEGG Haller: Ingen spesialhall for turn. 7 flerbrukshaller med bardunfester for turnapparater. 2 storhaller. Basishall i Steinkjerhallen Mulig basishall i Levanger ( Løa på Røstad) Flere basishaller med grop. Best mulig tilrettelegging for turn ved nybygg og restaurering av haller Oppfølging av alle hallprosjekter fra tidlig planfase. Anleggsansvarlig Lagene Utstyr i haller: To haller (Fosslia, Namsos) er delvis utstyrt med (eldre) turnapparater Utskifting av eldre apparater til moderne standard. Initiativ overfor halleierne. Råd og veiledning. Anleggsansvarlig Utstyr i lagene: 3 lag har nesten komplett apparatpark for trening i konk.turn, 3 lag delvis. 3 lag har trampetter av konkurransestandard. 4 lag har airfloor, 8 lag har/ disponerer airtrack. 1 lag har tumblingbane (eldre mod.) Utendørs turnanlegg i Steinkjer Oppgradering av eldre apparater. Økt bruk av apparater i breddepartiene i alle lag. Utendørs turnanlegg i idrettsparker i bykommunene Råd og veiledning til lagene om ombygging og egenproduksjon av apparater og innkjøp av utstyr. Bistå lag med prosjekter for utendørs turnanlegg i kommunale idrettsparker Anleggsansvarlig Anleggsansvarlig / lagene Felles utstyr: Frittståendegulv restaurert i Utarbeide avtale mellom kretsen og lagene om disponering av frittst.gulvet. Anleggsansvarlig Side 34 av 46

35 STATUS Tilstand i dag i NTGTK MÅL Ønsket tilstand i NTGTK TILTAK Hva skal vi gjøre i NTGTK ANSVAR INTEGRERING AV FUNKSJONSHEMMEDE NGTF tok over ansvaret for funksjonshemmede i egen organisasjon fra og med 2004 Tilbud om aktivitet for funksjonshemmede bør inngå i våre lags ordinære aktivitetstilbud. Samarbeide med de regionale integreringskonsulentene. Styret / Integreringsansvarlig Aktiviteten tilrettelegges enten slik at de funksjonshemmede er i egne grupper eller er integrert i lagenes grupper Tilbudene bør utvikles av lagene tilpasset lokale behov. Oppnevne integreringsansvarlig Kretsstyret Mange av kretsens lag har aktiviteter for barn med ulike funksjonshemninger Flere av våre lag skal kunne tilby aktiviteter for funksjonshemmede Aktivitet for funksjonshemmede både integrerte tiltak og spesialgrupper. Veiledning til lagene. Bruk av eksterne fagpersoner for å utvikle kompetanse i forhold til funksjonshemmede Styret/Integreringsansvarlig Boken Gymlek inneholder ett kapittel om aktivitet for barn m/funksjonshemninger. Emnet behandles i en av modulene i trenerutdannelsen Gymnastikk barn. REKRUTTERING Aktivitetstilbudene våre har for få krav til innhold og trenerkompetanse Vi ønsker å ha oversikt over aktuelle Distribuere informasjon med tips til ressurspersoner og deres kompetanse aktiviteter for funksjonshemmede der dette er ønsket Godt skolerte trenere i alle lag. Følge opp NGTF`s utdanningspolitikk. Koordinere utdanning og øke kursvirksomheten. Integreringsansvarlig / Kretskonsulent Kretskonsulent og utdanningsutvalg Øke medlemsmassen Info. om aktivitetene via Hjemmeside Kretskonsulent - lagene Øke antall lag i NT Etablere tilbud i de kommuner hvor det ikke drives gymnastikk og turn i dag Styret Ungdommene slutter Få flere ungdommer med! Beholde ungdommene lenger Gjøre aktivitetene bedre! Arrangere Trenersamlinger Krets, lag og trenere TU og BU Voksne foretrekker annen treningsform Få flere voksen med Markedsføre Seniortrening + 55 BU Senioransvarlige Side 35 av 46

36 STATUS Tilstand i dag i NTGTK MÅL Ønsket tilstand i NTGTK TILTAK Hva skal vi gjøre i NTGTK ANSVAR SAMFUNNET Øke forståelsen og kunnskapen om Gym og Turn blant folk flest. Oppvisning og aktiv PR på forskjellige møteplasser. - Pausearrangement v/annet sportsstevne Lagene og kretsstyret. Gym og turn er anerkjent som et godt og viktig grunnlag for all annen idrett. Markedsføre idretten bedre Vise bredden i turnsporten Bruke Lokal-TV på stevner og annet arrangement Vise div. DVD og markedsføre NGTFs aktiviteter på aktuelle møteplasser Kretsstyret / Lagene Styret Bruke Kretsgenseren Bruke T-skjorter m/breddekonseptene Kretsstyret Lagene ORGANISASJON OG KRETS Informasjonsflyten ut til lagene er bra, men returen er for dårlig. Alle org.ledd skal ha samme oppfatning av felles mål og bidra til å oppnå målene. Overholde tidsfrister som er satt for lag, krets, forbund Styret, utvalgene og lagene Kommunikasjon mellom Forbundsstyret, kretsen og lagene er konkret og målrettet. Lagledermøte Videreutvikle samarbeidet mellom krets og lag Tilpasse kretsens organisasjonsplan til kretsens aktiviteter og satsingsområder Bedre informasjonen til lagene Løpende oppdatering av hjemmesiden. Utvikle god samhandling mellom forb. styret, kretsen og lagene. Arrangere Lagledermøte under Idrettsplassen Styret Kretskonsulent Lagene, utvalg og styret Samarbeidsavtale STGTK NTGTK Bedre samarbeidet mellom utvalgene Samarbeide om kurs, treningssamling Tropp, Ungdomsstevnet og Mini-convention. Ta vare på de menneskelige ressursene i organisasjonen. Økt status som tillitsvalgt Bli tryggere som leder Klubbutvikling Markedsføre Lederutdanning Kretskonsulent TRU BU - UDU NGTF, styret og lagene Kretskonsulent Side 36 av 46

37 Vedlegg 5 Lover for NTGTK LOV FOR, STIFTET Vedtatt med senere endringer, senest av Godkjent av Idrettsstyret den (*1) Ajourført etter vedtak på Idrettstingene i 1996, 1999, Korrigert etter merknad fra NGTFs lovkomité i brev FORMÅL Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets formål er å arbeide for gymnastikk og turnidrettenes utvikling innen kretsen, og å fremme samarbeidet mellom kretsens turnforeninger og turngrupper. Den skal bistå Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) i alle spørsmål som gjelder gymnastikk- og turnidrettene innen kretsen. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 2 ORGANISASJON NN Gymnastikk- og Turnkrets består av alle turnforeninger og -grupper (heretter kalt lag) innen kretsens grenser som er medlem av NGTF. Alle lag i kretsen plikter å overholde Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIFs) og kretsens lover, sikkerhetsforskrifter og bestemmelser. Gjennom NGTF er kretsen et organisasjonsledd innen NIF og underlagt NIFs og NGTFs lover og bestemmelser. Kretsen er den faglige myndighet under NGTF innen kretsens grenser. Saker av felles interesse for idretten, skal forelegges idrettskretsen. Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 7, 11, 12, 13 og 14 gjelder for kretsen uavhengig av hva som måtte stå i kretsens egen lov. 3 ARBEIDSOPPGAVER (*2) Kretsen skal: 1. Representere NGTF og bistå det i saker knyttet til den enkelte aktivitet innenfor NGTF. Stimulere til samarbeid mellom de lag i kretsen som driver gymnastikk- og turnaktiviteter. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. 2. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. 3. Forestå den idrettsfaglige utdanning i samsvar med NGTFs planer, og i samarbeid med NTIK. 4. Sørge for gjennomføring, eventuelt selv arrangere, kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. 5. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. 6. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra NGTF og idrettskrets.

38 4 KONTINGENT Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kontingenten fastsettes av kretstinget og betales forskuddsvis. Lag som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter på kretstinget, og styret kan anbefale overfor NIF og NGTF at laget mister sitt medlemskap (*3). Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. 1) Jfr. NIFs lov og ) Listen over særkretsens arbeidsoppgaver er minimum av hva særkretsens lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges særkretsen. 3) Skyldig kontingent for mer enn ett år må forstås å være skyldig kontingent som er forfalt til betaling i tingperioden. 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av kretsens budsjett og regnskap. 6 INHABILITET For inhabilitet gjelder NIFs lov STRAFFESAKER For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). 8 KRETSTINGET Kretsens øverste organ er tinget som holdes hvert år (*4) innen utgangen av mars. Tinget innkalles av styret med minst 1 måneds varsel (*5) direkte til lagene. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 1 uke før tinget. Lovlig innkalt ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter, jfr NIFs lov På tinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten (*6). 9 REPRESENTASJON PÅ KRETSTINGET På kretstinget møter med stemmerett: a) Kretsstyret. b) Representanter fra lagene etter følgende skala (*7): For medlemstall til og med 50 1 representant For medlemstall fra 51 til og med representanter For medlemstall over representanter, som er det høyeste antall representanter et lag kan ha. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde: Side 38 av 46

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger

TING Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 1.april 2017 Levanger TING 2017 Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 1.april 2017 Levanger 1 1 Velkommen til Kretsting Nord-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(NTGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet NTGTK samt

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets 2017-2019. Marthe Folstad MAINTECH AS Idretts Hus, Ingvald Ystgaards vei 3A. 7074 TRONDHEIM Bankonto:4358 14 29968. Organisasjonsnummer: 976 759

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim

TING Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets. Lørdag 18.mars 2017 Trondheim TING 2017 Sør-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Lørdag 18.mars 2017 Trondheim 1 1 Velkommen til Kretsting Sør-Trøndelag Gymnastikk og Turnkrets(STGTK) har gleden av å invitere lag tilknyttet STGTK samt

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting mars NORD-TRØNDELAG TURNKRETS K R E T S T I N G

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting mars NORD-TRØNDELAG TURNKRETS K R E T S T I N G Kretsting 15.- 16. mars 2013. K R E T S T I N G 15. 16. mars 2013 Grand Hotell, Steinkjer Fredag 15.mars: Lagledermøte for Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 16. mars: Kretsting med program

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002 VEDTEKTER 1 LOVEN...2 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISERING... 2 3 ARBEIDSOPPGAVER... 2 4 KONTINGENT... 3 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 2 KRETSTING...4 2.1 KRETSTING...

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2017 2018 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017

Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 TGTKs Kretsting 2017 04. mars 2017 Protokoll fra Troms Gymnastikk- og Turnkrets ting 2016 Lørdag 4. mars 2017 Troms Gymnastikkog Turnkrets ÅPNING Tinget ble åpnet kl 09:40 av Trond Evertsen, som ønsket

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets 1 Lov basert på Norges Orienteringsforbunds lovnorm for orienteringskretser av 16. november 2004 Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets Lov for Sør-Trøndelag orienteringskrets, stiftet 15.12.1963. Sør-Trøndelag

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

Lov for Vestfold orienteringskrets

Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets, stiftet 26. mai 1946. Vedtatt den 26. mai 1946 med senere endringer senest av 08.06.2010. Godkjent av Norges Orienteringsforbund den

Detaljer

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Referat FGTKs Kretsting mars 2015 Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. 0 Iselin Brenna-Mortensen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 0 Stein Nilsen Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1 Berit Lovise Romsdal

Detaljer

Lov for Hordaland orienteringskrets

Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets Lov for Hordaland orienteringskrets (HOK), stiftet 26.september 1940. Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) den 25.mai 2011 1 Formål HOKs formål er å arbeide

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag skikrets

Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets, stiftet 3. januar 1904. Vedtatt den 30. mai 2013. Godkjent av Skistyret den dd.mm.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets

Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Referat kretsting Finnmark Gymnastikk- og Turnkrets Åpning: Leder Berit Romsdal ønsker velkommen og åpner tinget. Finnmark Gymnastikkog Turnkrets 1. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjente stemmeberettigede

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Instruks for tillitsvalgte Redigert 2608.2013 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets OM OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Fullt navn: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet:

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2017-2020 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS LOV FOR BUSKERUD O-KRETS Lov for Buskerud orienteringskrets (BuOK), stiftet 07/12 1985. 1 Formål Buskerud o-krets (BuOK) har som formål å arbeide for o-idrettens utvikling i kretsen og fremme samarbeid

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2015 Tid: Onsdag 27. januar 2016. Sted: Steinkjersannan Hotell Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Nils Håvard Dahl Steinar Ulvik Kjell Åke Andresen Forfall: Knut

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Utgave 1-2010 Forord Velkommen som tillitsvalgt i Nordland Gymnastikk og Turnkrets. Denen handboken er til for å gi en innføring i de oppgaver som

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

Laholmen Hotel, Strømstad

Laholmen Hotel, Strømstad 1 Laholmen Hotel, Strømstad Referat fra Kretsting 28. februar og 01. mars 2015 1. ÅPNING V/Lene F. Kraft Kretsleder ønsket alle velkommen til årets kretsting. Spesielt velkommen til Stein Nilsen fra Norges

Detaljer

Barnekretsturnstevne 2015

Barnekretsturnstevne 2015 Stiklestad IL Turn Side 1:12 HJERTLIG VELKOMMEN TIL BARNEKRETSTURNSTEVNE 2015! JIPPPIIIIIII Da er det tid for barnekretsturnstevne igjen. Vårens mest spennende helg fylt med masse turning, aktiviteter

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017.

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017. Langtidsplan Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2020 Revidert av kretstinget 2017. 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé...3 3. Verdier...3

Detaljer

Troms Gymnastikk- og Turnkrets

Troms Gymnastikk- og Turnkrets Troms Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet 1921 TILSLUTTET: NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND PROTOKOLL FRA TROMS GYMNASTIKK- OG TURNKRETS' TING 2014/2015 LØRDAG 5. MARS 2016 Radisson Blue Hotel Tromsø ÅPNING

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

PROTOKOLL ROGALAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Postboks 3033, 4095 STAVANGER - Besøksadresse: Viking Stadion, Jåttåvågen, Telefon:46 95 35 86 Telefaks: 51 82 68 99 - E-post: anne-kristin.sollid@gymogturn.no Bankgiro:

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS

Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtekter for HELGELAND BRIDGEKRETS Vedtatt av Kretstinget den 18 APRIL 2009 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD...SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være

Detaljer

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012)

Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastkk- og Turnkrets (basert på NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24. januar 2012) Lov for Oppland Gymnastikk- og Turnkrets, som er utgått fra Opplandske Gymnastikk- og Turnkrets,

Detaljer

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Revidert februar 2016 Godkjent av Norges Gymnastikk- og Turnforbund Side 1 av 11 LOV FOR HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets, som

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets Idrettens Hus Trondheim, Postboks 9465 - Sluppen, 7495 Trondheim. Org nr: 997 378 725 Bankkonto: 7435.05.04560 Leder Liv Lia Pedersen, Milnveien 28 a, 6512 Kristiansund,

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte Heidal Idrettslag ble stiftet 21.12.1945. Lagets navn er Heidal Idrettslag. Klubbfargene er rødt, hvitt og blått. 1 FORMÅL Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). Arbeidet

Detaljer

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for...

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... Vedtatt av Kretstinget den... og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer