Referat arbeidsmøte torsdag 20. februar klokken 10.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat arbeidsmøte torsdag 20. februar klokken 10.00"

Transkript

1 Til styrets medlemmer: Arne Loftgarden, Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Trygve Høines Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Bærum, 23. januar 2013 Referat arbeidsmøte torsdag 20. februar klokken Saksliste: 11/2013 Godkjenning av innkalling 12/2013 Godkjenning av protokoll telefonmøte 23. januar /2014 Regnskap og premiering Norgesserien /2014 Norgesserien /2014 Landslagssamling /2014 Dommere 17/2014 Norsk Nursery 18/2015 CSC 19/2014 Dreiebok NM 20/2014 Regler for gjeterhundprøver 21/2014 Nord-Norge 22/2014 Eventuelt Vedlegg: Saker: - Vedlegg 1: Regnskap Norgesserien Vedlegg 2: Brev til arrangører Vedlegg 3: Søknader arrangører Vedlegg 4: Dreiebok NM - Vedlegg 5: Regler for gjeterhundprøver - Vedlegg 6: Tidligere vedtak Nord-Norge 11/2013 Godkjenning av innkalling Innkalling blir godkjent uten anmerkning 12/2013 Godkjenning av protokoll telefonmøte 23. januar 2014 Protokoll blir godkjent uten anmerkning.

2 13/2013 Norgesserien 2013 Regnskap og premiering Vedlegg 1: Regnskap for Norgesserien 2013 Regnskapet ble gjennomgått. Inntekter Betaling deltager Innbetaling av avgift Renter Sum inntekter Utgifter Avgift for betaling over nett Penger til NSG Sum til arrangør Dekking av 2.dommer finalehelg Premier Sum utgifter ,50 kr ,27 kr 44,72 kr ,77 kr ,27 kr ,00 kr ,00 kr 5 000,00 kr ,00 kr ,27 kr Balanse 4 789,50 kr Premiering blir offentliggjort før finalen, og i 2013 ble fordelingen følgende (vist etter plassering): Regnskapet ble godkjent, og mer info om premiering skal ut i invitasjon til arrangørene. Det ble også bestemt at vandrepremien for beste unghund går ut når det er tre napp, og det blir innført en enkel premie hvert år heretter.

3 14/2013 Norgesserien 2014 Vedlegg 2: Brev 2014 Vedlegg 3: Arrangør søknader 2014 Brev er sendt ut til fylkesnemnder/lag, og arrangører til norgesserien 2014 har meldt seg. Brevet til arrangørene ble gjennomgått og forbedret til neste år. Regelverket ble også adressert. Norgesserie finalen ble fordelt først. Siste årene har finalen vært fordelt slik: 2008: Hedmark. 2009:Telemark 2010:Hordaland 2011:Hordaland 2012:Oppland 2013:Oppland Finalen i år blir tildelt Sør-Trøndelag. Fordelingen på de andre prøvene ble diskutert. Følgende mal for tildeling ble benyttet: 1. De to første helgene i september holdes fredet på grunn av sauesanking. 2. En god geografisk fordeling tilstrebes. 3. De fylkene som har satt opp flere alternative datoer blir prioritert. 4. Fylker som ikke får tildelt norgesserieprøve i søknadsåret forsøkes prioritert påfølgende år.

4 Tildeling ble som følger: Fylke Sted Bolk 1 Bolk 2 Bolk 3 Finale Oppland Ringebu sept Oppland Nord-Gudb sept Hedmark Alvdal okt Hedmark Løten sept Sogn og Fjordane Lundgrend okt Rogaland Hå aug Rogaland Haugaland okt Buskerud Lier sept Hordaland Radøy aug Sør-Trøndelag Klæbu 1-2.nov Norgesserie reglene ble gjennomgått og endret. 15/2013 Landslagssamling 2014 Landslagskaptein blir utfordret til å arrangere landslagssamling for Det holdes kontakt med landslagskaptein, og landslaget kommer tilbake med dato og sted for landslagssamling. Landslagskaptein har ansvaret for landslagssamling. 16/2013 Dommere Ingen dokumenter Dommeroppsetningen ble diskutert. Saken ble tatt til etterretning.

5 17/2013 Norsk Nursery Ingen dokumenter Det må settes opp regler, og regler for uttak til norske nurseryen. Norske Nurseryen skal også evalueres. Cathinka utarbeider et skriv med reglene som ble bestemt, og sender ut for godkjenning av prøvenemnda. 18/2013 CSC Ingen dokumenter I år arrangeres det VM og CSC. Norge har også blitt forespurt om CSC i 2017, så det må finnes en arrangør til dette. Jo Agnar former et skriv, og sender rundt til prøvenemnda for godkjenning. 19/2013 Dreiebok NM Vedlegg 4: Dreiebok NM Saksutredning: Rådet går gjennom dreiebok til NM. Cathinka syr sammen det som er avtalt på møte, og distribuerer til prøvenemnda før det går videre til rådet. 20/2013 Regler for gjeterhundprøver Vedlegg 5: Regler for gjeterhundprøver Saksutredning: Det er kommet noen nye regler fra ISDS, og disse skal ses på i forhold til gjeldende regler for gjeterhundprøver. - Landslagregler - Klage-regler - Gjeterhundprøve regler Reglene ble gjennomgått og noen endringer er gjort. Reglene blir videresendt til dommerutvalget for innspill.

6 21/2013 Nord-Norge Vedlegg 6: Tidligere vedtak Saksutredning: Poengfordeling i Nord-Norge cupen fordeling. 1-70, 2-50, , 2-40, 3-20, 4-10 Det sendes svar til Østfold. Det sendes brev med utkast til poengfordeling til Nord-Norge på høring, her skal også norgesserieregler og landslagsregler legges ved. Frist 15.mars. dersom ingen innspill er kommet, har prøvenemnda fullmakt til å vedta regler. 22/2013 Eventuelt Ingen saker kom opp på eventuelt.