Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon Betjening Vedlikehold Prosjektering Montering... 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 4 2. Betjening... 9 3. Vedlikehold... 12 4. Prosjektering... 13 5. Montering... 15"

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon Generelt Hovedpumpe Varmekilder Elektroteknikk Prinsippskjema... 5 Prinsippskjema... 5 Kort funksjonsbeskrivelse Komponentbeskrivelse Betjening Betjening generelt Innstilling av temperaturer Driftsmodus for varmepumpa Elektriske backup Hovedpumpe varmeanlegg Vedlikehold Generelt Trykk på anlegget Varmepumpe Elektroteknikk Prosjektering Generelt Sigma Maxi Plassering: Adkomst Sokkel Lekkasjesikring Elektroteknikk Varmepumpe, utedel Plassering: Varmepumpe, fremføring av rørkitt Tilhørende rørsystemer Montering Generelt Tilkobling av rør for varmeanlegg Inntransport av Sigmasentralen Montering av Sigmasentralen Tilkobling av rør Varmepumpe Elektroanlegg Oppfylling Sentral Tilhørende anlegg Idriftsettelse Generelt

3 7.2 Hovedpumpe varmeanlegg Elektrisk backup Varmepumpe Teknisk dokumentasjon Generelt Reklamasjon Problemløsning Generelt Gulvvarmeanlegg Sirkulasjonspumpen for gulvvarmen fungerer ikke Trykket faller Store trykkvariasjoner Varmekilder Akkumulatortank, temperatur øker ikke Varmepumpe Elektroanlegg Protokoller Generelt varmepumpe Elektroanlegg

4 1. Generell informasjon 1.1 Generelt Sigma Maxi 20 kw, er en teknisk sentral, hvor varmepumpe (innedel for luft/vann varmepumpe), akkumulatortank, elektrisk backup og andre sentralfunksjoner er satt sammen til en enhet. Det er av avgjørende betydning at både prosjekterende, utførende og brukere tilegner seg informasjonen i dette dokument. Garantier gjelder ikke med mindre anvisningene i dette dokument følges. Varmetema kan ikke stilles til økonomisk ansvar for eventuelle feil i denne manual. Sentralens mål er bxdxh = 1800x700x2100 mm3 Vekt : Ca 250 kg (tom), ca 600 kg (fylt) 1.2 Hovedpumpe Sentralen inneholder hovedpumpe, som har en kapasitet til å dekke opp mot 600 m2 gulvvarmeareal. 1.3 Varmekilder Sigma Maxi 20 kw har en ES luft/vann varmepumpe med nominell effekt på 20 kw, samt 20 kw elektrisk backup. 1.4 Elektroteknikk Sentralen har innebygde jordfeilautomater for de ulike laster internt i sentralen, og alle interne elektriske koblinger er gjort ferdig. Sentralen har kun ett tilkoblingspunkt for ekstern strømforsyning. 4

5 1.6 Prinsippskjema Prinsippskjema Kort funksjonsbeskrivelse En luft vann varmepumpe, som står utendørs, produserer varm gass. Denne føres inn i en «innedel», hvor den varme gassen gir sin energi til en plateveksler, som igjen overfører sin energi til vann. Det oppvarmede vannet sirkulerer mot en akkumulatortank, som også inneholder elektriske elementer for spisslast og backup. En egen sirkulasjonspumpe besørger sirkulasjon fra tanken, og ut til varmeanlegget. For at denne sirkulasjonspumpa ikke skal gå mot «stengte ventiler», er det en «bypass» montert. Bypassen består av en innreguleringsventil og en flowindikator. 1.7 Komponentbeskrivelse I dette avsnitt fremkommer bilde med beskrivelse av sentralens ulike komponenter. Tallet i parrantes angir et posisjonsnummer, som det vil bli referert til i de senere avsnitt. 5

6 Beskrivelse o (1) Ekspansjonskar (4 stk) o (2) Avstengning ekspansjonskar o (3) Avtapning ekspansjonskar o (4) Mikrobobleutskiller o (5) Avstengning tur varmeanlegg o (6) Akkumulator m/elektrisk backup o (7) Føler for elektrisk backup o (8) Dekklokk for elektriske elementer o (9) Avstengning retur varme o (10) Overtrykksventil 6

7 o (21) Mikrobobleutskiller o (22) Avstengning varme tur o (23) Hovedpumpe varmeanlegg o (24) Avstengning sekundær pumpe o (25) Slamavskiller varmeanlegg o (31) Elektrofordeling o (32) Display 2 o (33) Display 1 o (34) Varmepumpas innedel o (35) Hovedbryter (Servicebryter) 7

8 Beskrivelse o (41) Vern for hovedpumpe og styrestrøm o (42) Vern for varmepumpe (2 stk) o (43) Hjelpereleer o (44) Tidsreleer o (45) 4 stk vern for elektroelementer backup (5 kw pr vern) o (46) Bryter for drift av backup ved varmepumpehavari o (47) Servicebryter sirkulasjonspumpe varmeanlegg o (48) Regulator for elektrisk backup 8

9 (51) Bypass med flowindikator (52) Slamavskiller for varmeanlegg (53) Slamavskiller for varmepumpe (54) Vannpåfylling 2. Betjening 2.2 Betjening generelt 2.3 Innstilling av temperaturer 9

10 2.3 Driftsmodus for varmepumpa 2.4 Elektriske backup 10

11 2.2 Hovedpumpe varmeanlegg Hovedpumpa, posisjon (23) er en Magna F 220 fra Grundfos For optimal drift av anlegget, innstilles sirkulasjonspumpa på «PP1» Om dette ikke gir tilstrekkelig kapasitet, still den opp på «PP2» Se i diagrammet under for hvilke status indikasjonslampene skal ha for at pumpa skal driftes i rett modus. 11

12 3. Vedlikehold 3.1 Generelt Hold sentral og dens omgivelser rene for smuss, støv og fuktighet. Hold sentralen under oppsikt, med tanke på feilmeldinger og utløste sikringer. Anlegg som ikke er under tilsyn, bør ha et automatisk varslingsanlegg. 3.2 Trykk på anlegget Besørg at det til enhver tid er mellom 0,5 og 2,5 bars trykk på anlegget. Trykket leses av på manometer, posisjon (54) Tilførsel av vann kobles på «gardenakobling», og avbildet i posisjon (54) (Det anbefales å tilkoble fast vannforsyning. Ekstra ventil vil imidlertid være påkrevet. 3.3 Varmepumpe Varmepumpa skal sjekkes av kvalifisert servicemann hvert år. Besørg at utedel ikke pakker seg med snø/is, og at ikke løv etc legger seg på utedelens sugeside. Eier må følge med på displayet for varmepumpe, for å sjekke om feilmeldinger opptrer. Lytt også etter ulyder. Merk at et kan oppstå værsituasjoner, som gjør at utedelen iser seg til. Det oppstår da et «skall» av is, som blir liggende som et skjold noen millimeter fra selve registeret. Dette oppstår spesielt ved svært fuktig vær, og det kan da være nødvendig å få dette fjernet ved bruk av varmt vann. Vær forsiktig med å bruke mekanisk makt, da dette fort kan skade lakk og andre komponenter. Varmepumpa skal ha ettersyn minst hvert annet år av firma med kjøleteknisk kompetanse 3.5 Elektroteknikk Jordfeilbryterne på sikringsskapets kombiautomater skal sjekkes hvert år. Sjekk at ingen «jordfeilautomater» er løst ut. 12

13 4. Prosjektering 4.1 Generelt Kravene i denne prosjekteringsanvisningen antas best oppfylt ved samhandling med de øvrige entreprenører/parter i prosjektet. Det påhviler kjøper å vurdere hvorvidt Sigma Maxi tilfredsstiller kravet kapasitet. Sigmasentral Maxi 20 kw, leveres med Energy Save modell AW 48.4-IFC Varmepumpa består av 2x10 kw, som hver for seg også er inverterstyrt. (Det vil si den arbeider i 3 ulike trinn) Sentralen har 4x5 kw elektrisk backup. Som legges trinnvis inn med tidforsinkelser. Denne størrelse på varmepumpe er relevant for bygg opp med et effektbehov på ca kw, alt etter kravet til effekt/energidekning fra varmepumpe. I diagrammet under vises hvordan effekten fra varmepumpa endrer seg i forhold til utetemperatur. Diagrammet er basert på en turtemperatur på ca 37 grader, og vil nødvendigvis ikke være presis ved andre turtemperaturer. Luftfuktighet vil også kunne påvirke verdiene. Diagrammet er basert på et bygg med et effektbehov på 15 kw ved -26 grader. 4.2 Sigma Maxi Plassering: a) Ikke i rom hvor lyd fra sentral sjenerer b) Fundamentering som tåler 700 kg c) Aldri i sone 0, 1 eller 2 i henhold til NEK 400 kapittel 701 d) Frostsikkert 13

14 e) Om det er høye lydkrav til naborom, bør lydvegger vurderes. Adkomst a) 100 cm fritt rom foran sentral b) Adkomstveier fra sentral til utgang, som muliggjør uttransport/inntransport Sokkel Sigma Maxi leveres med 2 stk 150 mm høy grålakkerte sokler. Denne kommer separat, og monteres, vatres og festes før selve sentralen plasseres på denne. Lekkasjesikring Sentral skal plasseres i rom med sluk Elektroteknikk Sigmasentral Maxi har en elfordeling, med vern og automatikk for internt behov. Elfordelingen er utsvingbar, slik at det er enkelt å komme til bak for betjening av blant annet sirkulasjonspumpe. Maksimum effektbehov: 26 kw Strømtilførsel: 3x80A (230V IT) Strømtilførsel kobles mot Hovedbryter/servicebryter, posisjon (35) Strømløpskjema for både hoved og styrestrøm finnes som vedlegg bakerst i dette dokument. 4.2 Varmepumpe, utedel Plassering: Ubegrenset tilgang på ny luft På et sted hvor lyden fra denne ikke er til sjenanse. Merk at målte verdier på lyd kan avvike fra laboratoriumverdiene, som er oppgitt i manual. (Forholdene på stedet kan påvirke lydbildet) På et plant underlag Hvor vegetasjon ikke vokser og forhindrer borttransport av vann, eller hindrer lufttilførsel, eller som samler seg på register. Hvor ikke avrimingsvann skaper «skøytebane», hvor folk ferdes. 3 meters fri sikt foran Min 15 cm fra vegg Min 30 cm opp fra bakke Ikke utsettes for saltvannssprøyt Gass/væskerørskitt må være utskiftbart Om det benyttes varerør for rørkittet, må man være klar over begrensningene i mulighet for bend Issvuller som måtte dannes under utedel, må ikke kunne falle ned og skade liv eller eiendom Bør plasseres under takoverbygg. Bør settes på bakkestativ, da lyd forplanter seg lettere om den henger på vegg 14

15 4.3 Varmepumpe, fremføring av rørkitt Rørkittet skal være utskiftbart Bruk kanal, varerør, eller åpen forlegning. Forlegning utendørs bør legges i kanal av UV-bestandig materiale. Benyttes varerør i grunn, må man være klar over begrensningene i antall/typer bend. Se egne detaljtegninger under kapitlet om montering. Om rørkitt legges i bakke, må elektrisk kabel være godkjent for dette. 4.4 Tilhørende rørsystemer Rørføringer mot de ulike undersentraler som tilknyttes sentralen, dimensjoneres etter maksimum effekt, og med et typisk trykkfall på 150 Pa pr meter. 5. Montering 5.1 Generelt Det forutsettes at montør også setter seg inn i anvisningen i avsnittet om «Prosjektering». 5.2 Tilkobling av rør for varmeanlegg Tilkobling av varmeanlegg gjøres på stussene på nedsiden av hovedpumpe (tur), og ved T- avgreningen ved bunn av tank (retur). Se for øvrig prinsippskissen i avsnitt 1.x 5.3 Inntransport av Sigmasentralen Sentralens høyde er ca 200 cm uten sokkel. Sentralen skal transporteres stående, og kan også utstyres med løftekroker, om ønskelig. 5.4 Montering av Sigmasentralen Pkt 1) Monter sokler Monteres sammen soklene (som kommer løst i 2x4 deler) Plasser den på riktig sted, og bruk eventuelt skims for å få den i vater. Del merket 18 skal vær bak Påse at innstøpte rør ikke skades dersom sokkel festes mot gulv. Frontstykket på sentral kan tas av etter den er montert, slik at det er mulig å komme til med hender fra sokkelens front i forbindelse med tilkobling av rør og kabler. 15

16 Pkt 2) Plassering av Sigmasentral på sokkel 5.2 Tilkobling av rør Tilkobling av rør mot Sigma Maxi er 11/4R innvendig gjenge 5.3 Varmepumpe Monter utedelen i henhold til de anvisninger som er gitt i avsnittet om prosjektering. Uansett forlegningsmåte, skal rørkittet forlegges med tilstrekkelig lengde, dog ikke for lange, frem til både utedel og tilkoblingspunkter i Sigmasentralen. Bøyeradius må minimum være 15 cm. Rørkittet skal være utskiftbart Gassteknisk installasjon skal gjøres av foretak med nødvendig autorisasjon. 5.5 Elektroanlegg Alt internt elektrisk opplegg er inkludert, og elektroinstallatør skal kun besørge tilkobling av strømdirekte på hovedbryter/servicebryter, posisjon (35), med dimensjon gitt i avsnittet om prosjektering 6. Oppfylling 6.1 Sentral Sentral må ikke fylles om det er fare for frost. Fylleslange tilkobles på «hurtigkobling» som vist på posisjon (54) Luft ut anlegget ved hjelp av overtrykksventil på toppen av akkumulatortank, og ved utgående løp på varmepumpas innedel. Vær forvisset om at anlegget er fylt før sentral spenningsettes. 6.2 Tilhørende anlegg Det anbefales å fylle tilhørende anlegg separat, med egne prosedyrer, uavhengig av Sigma Maxi. Om Sigma Maxi tilkobles anlegg med «luftinnhold», vil luftmengden fort overstige det sentraler evner, og sirkulasjonspumpe etc kan gå tørr. 16

17 7. Idriftsettelse 7.1 Generelt Når Sigma Maxi, samt tilhørende anlegg, er fylt og utluftet, kan sentral idriftsettes. 7.2 Hovedpumpe varmeanlegg Hovedpumpe varmeanlegg har en egen servicebryter, posisjon (47) Den er «på» i øvre posisjon, og «av» i nedre posisjon. Hovedpumpe er beskyttet med vern «F1»med posisjon (41) Det anbefales å kjøre i gang anlegget «kaldt», det vil si kun drifte hovedpumpe, uten varmepumpe og elektroelementer innkoblet. Dette gjøres ved å koble ut alle andre vern enn «F1», slik at sentral kun gir styrestrøm og strøm til hovedpumpe. 7.3 Elektrisk backup Etter å ha luftet ut anlegget, testes elektrisk backup. a) Sett «Bryter for drift av backup ved varmepumpehavari» i øvre posisjon b) Stopp «sirkulasjonspumpe varmeanlegg» ved å slå ned servicebryter for denne, posisjon 47. c) Sett hendel for vernene F4-F7 i øvre posisjon d) Still regulator for elektrisk backup, posisjon (48) på ønskes nivå, for eksempel 40 grader. (Grønt tall viser innstilt verdi, rødt tall faktisk verdi) e) Følg med det røde tallet, som vil vise økning av vanntemperatur, om elektrisk backup fungerer. f) Kun 5 kw vil være aktivt, frem til tidsinnstillingen på R2 er utløpt osv. For rask test av alle effekttrinn kan eventuelt tidsreleene R2-R4 settes til noen få sekunder. Merk også at temperaturen må gå 3 grader under innstilt for at trinn 2,3 og 4 skal slå inn. (Merk at denne 3-gradersmarginen kan reguleres, kontakt Varmetema om dette ønskes) g) Still eventuelt tidsreleene tilbake til «defaultverdiene», og slå ned «bryter for drift av backup ved varmepumpehavari» etter utført test av elektrisk backup. 7.3 Varmepumpe Før varmepumpe settes i drift, anbefales å varme tanken opp til ca 30 grader ved hjelp av elektrisk backup, da selve varmepumpeprosessen er avhengig av en minimumstemperatur for å komme i gang. Varmepumpa har vern F2 og F3, og for å kjøre i gang varmepumpe, er det nødvendig at begge disse vernenes «hendler» er i øvre posisjon. Trykk 1 for å starte/stoppe varmepumpa. Om du ved start ser at symbolet eller vises i displayet, er varmepumpe i feil modus. Trykk «M», slik at symbolet kommer frem. For å stille inn ønsket temperatur på varmepumpe, det vil si den temperatur som skal være i akkumulatortanken, benyttes «pil-opp» og «pil-ned». Hvert trykk øker/reduserer temperaturen med 1 C. 17

18 Når de rette innstillinger er gjort, anbefaler vi at «M» holdes inne i 5 sekunder. Da låses displayet. På den måte unngås at noen i vanvare gjør gale innstillinger. Får å «låse opp» tastaturene igjen, trykkes «M» igjen inn i 5 sekunder. For kunne gjøre de riktige innstillinger, må «water temp» fremkomme i displayet. Trykk eventuelt knapp Q for å få frem dette. Når varmepumpe settes i drift, skal skjema xxx under teknisk dokumentasjon fylles ut. 18

19 INDIKERER ORDINÆR DRIFTSMODUS, BENYTTES IKKE FOR SIGMASENTRAL INDIKERER KJØLEDRIFTSMODUS (NB!!! MEGET VIKTIG AT IKKE DETTE VISES) RIKTIG DRIFTSMODUS FOR SIGMASENTRALEN VISES AT UTEDEL AVRIMER INDIKASJON PÅ LÅST DISPLAY (SET-KNAPP INNE 5 SEC) INNSTILLINGSMODUS FOR KLOKKE OG LYS I DISPLAY VISER INNSTILT VANNTEMPERATUR Water Temp. Set Temp. C C 1 2 ON OFF M SET VISER AT TIMERFUNKSJON BENYTTES. SAKL NORMALT IKKE BENYTTES I SIGMASENTRAL, OG TALL/SYMBOLER SKAL IKKE FREMKOMME JUSERING AV PAREMETERE OPP, OG FOR INNSTILLINGER AV TIMER PÅ KLOKKE VISER AT VARMEPUMPE REGULRER MOT VANNTEMPERATUR (SKAL ALLTID VISES) KLOKKESLETT (HAR INGEN RELEVANS I SIGMASENTRAL) VISER FAKTISK VANNTEMPERATUR NEDERST I AKK. TANK AV/PÅ-KNAPP FOR VALG AV DRIFTSMODUS JUSERING AV PAREMETERE NED, OG FOR INNSTILLINGER AV MIN PÅ KLOKKE FOR BEKREFTELSE AV VALGTE INNSTILLINGER, LÅSING OPP/IGJEN DISPLAY FOR AKTIVERING AV TIMERFUNKSJON (BENYTTES IKKE I SIGMASENTRAL) 19

20 8. Teknisk dokumentasjon 8.1 Generelt Sentralen er i hovedsak bygget sammen av komponenter som er tilgjengelig hos norske leverandører. De viktigste: Akkumulatortank med elektrisk backup Hovedpumpe varmeanlegg Mikrobobleutskiller Ekspansjonskar Ventiler Varmepumpe Kabinetter Elektroskap Automasjon Vern Høiax, spesialprodukt Grundfos Spirovent Varem Brd. Dahl/Pettinaroli Energy Save AS Varmetema AS Hager Systemer Omron AS Cenika 9. Reklamasjon 10. Problemløsning 10.1 Generelt 10.2 Gulvvarmeanlegg Sirkulasjonspumpen for gulvvarmen fungerer ikke Trykket faller Store trykkvariasjoner 20

21 10.3 Varmekilder Akkumulatortank, temperatur øker ikke a) Naturlige årsaker Det tar tid å få opp temperaturen på anlegget rett etter at anlegget er satt i drift i et gjennomkaldt hus. Når mange/alle sløyfer er åpne, vil gulvet «suge» så mye energi, at det tar tid før ønsket temperatur på vann er oppnådd. b) Varmepumpe er ikke satt i drift Se eget avsnitt. Benytt eventuelt manuell termostat, som beskrevet i avsnitt xx c) Sikringer for elektriske varmeelementer er ikke satt på, eller er slått ut. Sjekk F4-F7 Varmepumpe Bruker av sentral må holde øye med dens display, og sjekke om det oppstår feilmeldinger. Forklaringen på de ulike feilkoder er beskrevet i tabell 10.3.a Om feilmelding oppstår skal varmepumpe som hovedregel stoppes, og autorisert forhandler skal kontaktes. Eier/bruker av anlegget må også lytte etter ulyd, både i Sigmasentral, og i på utedelen. Mld Beskrivelse av feil Tiltak E0 feil signal mellom kontrollpanelet og innedel Sjekk kontaktene på kabelen eller bytte ut kabelen. Erstatt kontrollpanelet og E1 E2 F1 feil signal mellom kontrollpanelet og innendørsanlegget. kortsluttet eller feil motstand sensor for innetemperatur Kommunikasjonsfeil mellom inne og utedel signalkabel Sjekk kontaktene på kabelen eller bytte ut kabelen. Erstatt kontrollpanelet og signalkabel Sjekk kontakter og motstand sensorer. Bytt sensor eller kontrollpanelet. Kontroller kontakt på port S på kretskortet både på inne og utedel. Erstatte kabelen mellom innendørsanlegget og utendørsanlegget Erstatt kretskortet inne eller ute. F2 Feil på sensor i innedel Sjekk kontakter og motstander for alle givere. Sensor kan være defekt. F3 Feil sensor spenning eller strøm. Erstatt elkortet i utedelen. 21

22 F4 Feil på kompressordrift. Svikt i IPM modul. Beskyttelse mot. Sjekk kontaktene på svingeren Erstatt svinger erstatte den elektriske boksen i utedelen. Kontroller at EEPROM chip er fast. F5 Feil i EEPROM i innendørsenheten elektriske boksen F6 Høy temperatur i innedel. Sjekk flow i innedel F7 For lav eller for høy spenning Kontroller spenningen F8 Høytrykksbryter svikter eller utløst Kontroller trykket. Bytt høytrykks pressostat. F9 Feil EEPROM i utedelens styreboks Kontroller at EEPROM chip er fast Fb Feil på sensor i utedel Sjekk kontakter og motstander for alle givere. Bytt eventuelt sensorer med feil Fc Automatisk stopp på grunn. for høyt Sjekk vannfloww i systemet. Sjekk Fd eller for lavt trykk i systemet Anlegg stopper på grunn av for høy eller lav utetemperatur høytrykk hhv. lavtrykkspressostat I oppvarmingsmodus: Lavere enn -25, og høyere enn 33 grader C I kjølemodus: Lavere enn -1, og høyere enn 65 grader Sjekk sensor, og bytt eventuelt denne, om virkeligheten ikke samsvarer med målte verdier Elektroanlegg 11. Protokoller 11.1 Generelt Det anbefales å protokollføre idriftsettelsesdata, for å kunne dokumentere at anlegget ble montert og idriftsatt riktig 22

23 11.2 varmepumpe Installasjonskontroll og oppstart Etter endt installasjon, skal det foretas en installasjonskontroll før anlegget startes. Dette skjema skal fylles ut av installatør og kopi av dette skal sendes Energy Save AS. Originalen blir på anleggsadressen. Installatør :.. Anleggs adr.: Postnr..:.. Modell: Energy Save. AW 48.4-IFC Serienummer innedel: Serienummer utedel: Sjekket før oppstart Innedel varmepumpe fylt opp i henhold til pkt xx: Anleggstrykk varmeanlegg minimum 0,5 bar: Lekkasjetest kjølekrets type: Kjølerør dratt til med 18 Nm (ikke mer eller mindre): Innstilling sirkulasjonspumpe i innedel på 2: Målinger/avlesninger før oppstart: Utetemperatur: Trykk/grader på måler utedel bar/grader: Målinger/avlesninger etter oppstart Temperatur varmepumpedisplay: Temperatur hetgass rør: Temperatur væskeretur (kjølekrets): Temperatur vann inn VP: Temperatur vann ut VP: Målt spenning/strømforbruk (Volt/Amp): Målt strøm l ampere: 23

24 11.5 Elektroanlegg Skjema for målinger og test foretas av elektroinstallatør. Protokoll ikke medtatt i dette dokument. 24

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12

Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 10 4. Prosjektering... 12 1 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 5 1.1 Felles... 5 1.2 Gulvvarmeanlegg... 5 1.3 Varmekilder... 5 1.4 Sanitæranlegg... 5 1.5 Elektroanlegg... 5 2. Betjening... 6 2.1 Felles... 6 2.2 Gulvvarmeanlegg...

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett

Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Side 1av 9 Driftsinstruks for kundesentraler tilkoblet Hafslund Varmes fjernvarmenett Versjon april 2015 Side 2av 9 1 Kontaktinformasjon... 3 2 Levering av fjernvarme... 3 2.1 Orientering... 3 2.2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler

Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Monterings- og betjeningsinstruks SGP elektrokjeler Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Inntransport...3 Hydraulisk tilkobling...4 Rørmessig...4

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Drifts og vedlikeholdsinstruks

Drifts og vedlikeholdsinstruks Drifts og vedlikeholdsinstruks for varmeanlegg med gulvvarmesentral av type Delta fra Varmetema AS Vertikal Horisontal Ljøstadveien 30, 2335 Stange post@varmetema.no +47 62799090 Innholdsfortegnelse Innhold

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 70 Elektrokjele INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning

Alfa. Installasjonsog. brukermanual. Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. Versjon 1.1. Installasjons- og brukerveiledning Alfa Installasjonsog brukermanual Versjon 1.1 Elkassettsentral for vannbåren varme med elektronisk regulator. 1 Innholdsfortegnelse Egenerklæring 3 Oversiktsbildet hovedkomponenter 4 Viktig informasjon

Detaljer

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith

! Produktet skal. Rørinstallasjon. Transport. Avemballering. CTC EcoZenith Rørinstallasjon Dette kapitlet er for deg som har ansvaret for en eller flere av de nødvendige installasjonene for at produktet skal fungere slik som huseieren ønsker. Ta deg tid til å gå gjennom funksjoner

Detaljer

Energiprogrammet Lindesnes kommune

Energiprogrammet Lindesnes kommune Varmepumpe luft vann Energiprogrammet Lindesnes kommune Prosjekt nummer: Prosjekt navn: Kundens navn: Dokument nummer/ navn: 652 Post/ Besøksadresse: Energiprogrammet Lindesnes kommune 652-TB-003 - - luftvann

Detaljer

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER

ENERGISENTRAL FOR BOLIGER K-PI Energisentraler Versjon: 0410 Erstatter: 1209 Produktbeskrivelse ENERGISENTRAL FOR BOLIGER Aventa as, Trondheimsveien 436 a, N- 0962 OSLO, NORWAY tel: +47 22 16 14 10, fax: +47 22 16 14 11 e-post:

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

Panasonic overleveringsprotokoll.

Panasonic overleveringsprotokoll. Panasonic overleveringsprotokoll. Forhandler: Telefon: Sluttkunde: Adresse: Postnr. /sted Telefon: Modell: Serienummer innedel: Serienummer utedel: Bestilt: Levert: Innstallatør vvs: Ansvarlig: Innstallatør

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350

Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS. TermoMax EL 250 & EL 350 Sempa ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS TermoMax EL 250 & EL 350 Innhold Inntransport... 3 Hydraulisk tilkobling... 4 Rørmessig... 4 Under byggeperioden... 4 Elektrisk tilkobling... 5 Igangkjøring

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

CTC FerroModul Storberedersystem

CTC FerroModul Storberedersystem Storberedersystem D Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Aug. 2012 system D system D er velkjent for mange. Som pioner i utviklingen av større varmtvannssystemer, lanserte denne løsningen på slutten

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 08 Set Free INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Produktblad PB 9.P.45

Produktblad PB 9.P.45 Produktblad Produktinformasjon, montering og FDV 1/5 Produktblad OBS! installasjon og igangkjøring av pumpeshunt for én varmekrets må kun utføres av kvalifisert fagpersonell. Installasjonen må utføres

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06

LADDOMAT 4030. www.ctc.no. Okt. 06 LADDOMAT 4030 www.ctc.no Okt. 06 LADDOMAT 4030 REGULERER AUTOMATISK INN - OG UTLADNING AV AKKUMULATORTANK VED FYRING I KJELER MED INNEBYGGET VARMTVANNSFORSYNING OG SHUNTVENTIL Den reduserer kjeletapet,

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120

Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-120/GOLD CX 100/120 SILVER C SD 11-120/SILVER C CX 35-120 NO.TBXZ442.1121 Installasjonsanvisning Rørkoblingsenhet TBXZ-4-42 GOLD SD 11-12/GOLD CX 1/12 SILVER C SD 11-12/SILVER C CX 3-12 1. Generelt Rørkoblingsenheten brukes for å drive vann-/glykolblandingen

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7

Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7 1 ... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 Varmepumpe... 6 Elektrisk backup... 7... 7... 8 4.0 Beregning av effekt... 8 4.1 Plassering av sentral... 9 4.2 Varmepumpe (utedel)... 10 4.3 Forlegning av rørkit...

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon

12004-10.01.2012. Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon 12004-10.01.2012 Arjonfloor gulvvarmesystemer Skjemaer tilknyttet installasjon b Kontrollskjema ved installasjon av Arjonfloor gulvvarmesystem i Adresse Gnr/Bnr Åpne fordelere er montert i rom med sluk

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Dokument: Brukermanual

Dokument: Brukermanual Side 29 av 38 Brukermanual 14. Display og panel på AC3000 14.1 Display AC3000 display består av 4 linjer. Hver av linjene beskriver ulik informasjon avhengig av program type. Dette vil fremgå i hvert kapitel

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1) Produktgruppe: Gulvvarme Navn på FDV Push-12 TH-G, 23 B-W, MPG 10, CPG 15 og EPG 6 Nr. på FDV 01-028 Dato 08.12.2014 Utgave Utgave 5 2) Produktbeskrivelse / teknisk

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen

Kundeveileder for boligveksler. Fjernvarme til Bergen Kundeveileder for boligveksler Fjernvarme til Bergen Harald Sæveruds veg, gjelder ikke nr. 190 og 192. Sundts veg Råvarden 48, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101-179, 201-213, 223-229, 231-257 Vindharpevegen

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Beskrivelse Betjening Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet er

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Kontrollera att alla kablar är skruvas ordentligt på plintet plattan.

Kontrollera att alla kablar är skruvas ordentligt på plintet plattan. Installasjon kontroll: Det første trinnet i feilsøkingen. (SC modeller med snappkopling!) Kontrollerer at koplingen mellom innedel og utedel er klikket og låst, har vi et par ganger opplevd at små rystelser

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser

Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser Forholdsregler og tips ved driftsforstyrrelser EcoHeat er konstruert for pålitelig drift og høy komfort samt lang levetid. Her får du ulike tips som kan være til hjelp og veiledning ved eventuelle driftsforstyrrelser.

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1) Produktgruppe: Gulvvarme Navn på FDV Push-12 TH-G, 23 type 2, MPG 10, CPG 15 og EPG 6 Nr. på FDV 01-028 Dato 20.05.2014 Utgave Utgave 4 2) Produktbeskrivelse

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold 1) Produktgruppe: Gulvvarme Navn på FDV Push-12 TH-G, 23 B-W, MPG 10, CPG 15 og EPG 6 Nr. på FDV 01-028 Dato 23.02.2015 Utgave Utgave 6 2) Produktbeskrivelse / teknisk

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001. Mkomfy 16R/25R 1.5G Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1448 300001 Mkomfy 16R/25R 1.5G Komfyrvakt 16A/25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Detaljer

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Romtermostatens brukerveiledning. For brukeren. Romtermostatens brukerveiledning. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Romtermostatens brukerveiledning For brukeren Romtermostatens brukerveiledning geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 NO INNHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN BRUKE APPARATET DITT 1 Bruk av apparatet...2

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum

Vedkjeler. Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting. Christian Brennum Vedkjeler Tekniske løsninger og fyringsmønster. Spesielle forhold ved montering og drifting Christian Brennum Presentasjon Fakta om ved - lagring Oppstillingsvilkår og montering Dimensjonering av anlegg

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold

ctc FerroModul StorberederSystem Funksjon - Drift og Vedlikehold ctc FerroModul StorberederSystem TS Funksjon - Drift og Vedlikehold Funksjon - Drift - Vedlikehold FerroModul CTC Ferrofil A/S FerroModul system TS FerroModul system TS er et av de minst effekt krevende

Detaljer

MÅLINGER OG FEILSØKING

MÅLINGER OG FEILSØKING Energisentrum MÅLINGER OG FEILSØKING PÅ VARMEPUMPEANLEGG INNHOLD Innledning 2 Målepunkter i varmepumpen 3 Flytdiagram 3 Målinger Kondenseringstemperatur 4 Fordampningstemperatur 4 Suggasstemperatur 4 Temperatur

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S

DELTA FLEX HYDRAULIKKMODUL. Luft / vann varmepumpe. Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S DELTA FLEX TM Luft / vann varmepumpe HYDRAULIKKMODUL Tillegg til bruksanvisningen HMD 1/S 1 230 volt - Veiledning på hva som skal kobles inn av elektriker TEMPERATURFØLERE: TA (uteføler), plasseres på

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Nå med ny og forbedret funksjonsknapp! Knappen sitter fast og kan ikke forsvinne ved montering. Mkomfy 2G 25R

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008

FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 FJERNKJØLING TIL NÆRING Teknisk beskrivelse KJØLING SEPTEMBER 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0 Generelt... 3 0.1 Formål... 3 1 Avtale om tilknytning og levering av fjernkjøling Bestilling

Detaljer

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat

Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat Side 1 av 5 EVR4-202 Montasjeanvisning for EVR 4 varmluftapparat EVR4-202 Arkiv : instruks\mevr4 202.doc Dato 06.10.2016 Erstatter : instruks\mevr4 201.doc Ansvarlig : RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller at

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer