Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon Betjening Vedlikehold Prosjektering Montering... 15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 4 2. Betjening... 9 3. Vedlikehold... 12 4. Prosjektering... 13 5. Montering... 15"

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon Generelt Hovedpumpe Varmekilder Elektroteknikk Prinsippskjema... 5 Prinsippskjema... 5 Kort funksjonsbeskrivelse Komponentbeskrivelse Betjening Betjening generelt Innstilling av temperaturer Driftsmodus for varmepumpa Elektriske backup Hovedpumpe varmeanlegg Vedlikehold Generelt Trykk på anlegget Varmepumpe Elektroteknikk Prosjektering Generelt Sigma Maxi Plassering: Adkomst Sokkel Lekkasjesikring Elektroteknikk Varmepumpe, utedel Plassering: Varmepumpe, fremføring av rørkitt Tilhørende rørsystemer Montering Generelt Tilkobling av rør for varmeanlegg Inntransport av Sigmasentralen Montering av Sigmasentralen Tilkobling av rør Varmepumpe Elektroanlegg Oppfylling Sentral Tilhørende anlegg Idriftsettelse Generelt

3 7.2 Hovedpumpe varmeanlegg Elektrisk backup Varmepumpe Teknisk dokumentasjon Generelt Reklamasjon Problemløsning Generelt Gulvvarmeanlegg Sirkulasjonspumpen for gulvvarmen fungerer ikke Trykket faller Store trykkvariasjoner Varmekilder Akkumulatortank, temperatur øker ikke Varmepumpe Elektroanlegg Protokoller Generelt varmepumpe Elektroanlegg

4 1. Generell informasjon 1.1 Generelt Sigma Maxi 20 kw, er en teknisk sentral, hvor varmepumpe (innedel for luft/vann varmepumpe), akkumulatortank, elektrisk backup og andre sentralfunksjoner er satt sammen til en enhet. Det er av avgjørende betydning at både prosjekterende, utførende og brukere tilegner seg informasjonen i dette dokument. Garantier gjelder ikke med mindre anvisningene i dette dokument følges. Varmetema kan ikke stilles til økonomisk ansvar for eventuelle feil i denne manual. Sentralens mål er bxdxh = 1800x700x2100 mm3 Vekt : Ca 250 kg (tom), ca 600 kg (fylt) 1.2 Hovedpumpe Sentralen inneholder hovedpumpe, som har en kapasitet til å dekke opp mot 600 m2 gulvvarmeareal. 1.3 Varmekilder Sigma Maxi 20 kw har en ES luft/vann varmepumpe med nominell effekt på 20 kw, samt 20 kw elektrisk backup. 1.4 Elektroteknikk Sentralen har innebygde jordfeilautomater for de ulike laster internt i sentralen, og alle interne elektriske koblinger er gjort ferdig. Sentralen har kun ett tilkoblingspunkt for ekstern strømforsyning. 4

5 1.6 Prinsippskjema Prinsippskjema Kort funksjonsbeskrivelse En luft vann varmepumpe, som står utendørs, produserer varm gass. Denne føres inn i en «innedel», hvor den varme gassen gir sin energi til en plateveksler, som igjen overfører sin energi til vann. Det oppvarmede vannet sirkulerer mot en akkumulatortank, som også inneholder elektriske elementer for spisslast og backup. En egen sirkulasjonspumpe besørger sirkulasjon fra tanken, og ut til varmeanlegget. For at denne sirkulasjonspumpa ikke skal gå mot «stengte ventiler», er det en «bypass» montert. Bypassen består av en innreguleringsventil og en flowindikator. 1.7 Komponentbeskrivelse I dette avsnitt fremkommer bilde med beskrivelse av sentralens ulike komponenter. Tallet i parrantes angir et posisjonsnummer, som det vil bli referert til i de senere avsnitt. 5

6 Beskrivelse o (1) Ekspansjonskar (4 stk) o (2) Avstengning ekspansjonskar o (3) Avtapning ekspansjonskar o (4) Mikrobobleutskiller o (5) Avstengning tur varmeanlegg o (6) Akkumulator m/elektrisk backup o (7) Føler for elektrisk backup o (8) Dekklokk for elektriske elementer o (9) Avstengning retur varme o (10) Overtrykksventil 6

7 o (21) Mikrobobleutskiller o (22) Avstengning varme tur o (23) Hovedpumpe varmeanlegg o (24) Avstengning sekundær pumpe o (25) Slamavskiller varmeanlegg o (31) Elektrofordeling o (32) Display 2 o (33) Display 1 o (34) Varmepumpas innedel o (35) Hovedbryter (Servicebryter) 7

8 Beskrivelse o (41) Vern for hovedpumpe og styrestrøm o (42) Vern for varmepumpe (2 stk) o (43) Hjelpereleer o (44) Tidsreleer o (45) 4 stk vern for elektroelementer backup (5 kw pr vern) o (46) Bryter for drift av backup ved varmepumpehavari o (47) Servicebryter sirkulasjonspumpe varmeanlegg o (48) Regulator for elektrisk backup 8

9 (51) Bypass med flowindikator (52) Slamavskiller for varmeanlegg (53) Slamavskiller for varmepumpe (54) Vannpåfylling 2. Betjening 2.2 Betjening generelt 2.3 Innstilling av temperaturer 9

10 2.3 Driftsmodus for varmepumpa 2.4 Elektriske backup 10

11 2.2 Hovedpumpe varmeanlegg Hovedpumpa, posisjon (23) er en Magna F 220 fra Grundfos For optimal drift av anlegget, innstilles sirkulasjonspumpa på «PP1» Om dette ikke gir tilstrekkelig kapasitet, still den opp på «PP2» Se i diagrammet under for hvilke status indikasjonslampene skal ha for at pumpa skal driftes i rett modus. 11

12 3. Vedlikehold 3.1 Generelt Hold sentral og dens omgivelser rene for smuss, støv og fuktighet. Hold sentralen under oppsikt, med tanke på feilmeldinger og utløste sikringer. Anlegg som ikke er under tilsyn, bør ha et automatisk varslingsanlegg. 3.2 Trykk på anlegget Besørg at det til enhver tid er mellom 0,5 og 2,5 bars trykk på anlegget. Trykket leses av på manometer, posisjon (54) Tilførsel av vann kobles på «gardenakobling», og avbildet i posisjon (54) (Det anbefales å tilkoble fast vannforsyning. Ekstra ventil vil imidlertid være påkrevet. 3.3 Varmepumpe Varmepumpa skal sjekkes av kvalifisert servicemann hvert år. Besørg at utedel ikke pakker seg med snø/is, og at ikke løv etc legger seg på utedelens sugeside. Eier må følge med på displayet for varmepumpe, for å sjekke om feilmeldinger opptrer. Lytt også etter ulyder. Merk at et kan oppstå værsituasjoner, som gjør at utedelen iser seg til. Det oppstår da et «skall» av is, som blir liggende som et skjold noen millimeter fra selve registeret. Dette oppstår spesielt ved svært fuktig vær, og det kan da være nødvendig å få dette fjernet ved bruk av varmt vann. Vær forsiktig med å bruke mekanisk makt, da dette fort kan skade lakk og andre komponenter. Varmepumpa skal ha ettersyn minst hvert annet år av firma med kjøleteknisk kompetanse 3.5 Elektroteknikk Jordfeilbryterne på sikringsskapets kombiautomater skal sjekkes hvert år. Sjekk at ingen «jordfeilautomater» er løst ut. 12

13 4. Prosjektering 4.1 Generelt Kravene i denne prosjekteringsanvisningen antas best oppfylt ved samhandling med de øvrige entreprenører/parter i prosjektet. Det påhviler kjøper å vurdere hvorvidt Sigma Maxi tilfredsstiller kravet kapasitet. Sigmasentral Maxi 20 kw, leveres med Energy Save modell AW 48.4-IFC Varmepumpa består av 2x10 kw, som hver for seg også er inverterstyrt. (Det vil si den arbeider i 3 ulike trinn) Sentralen har 4x5 kw elektrisk backup. Som legges trinnvis inn med tidforsinkelser. Denne størrelse på varmepumpe er relevant for bygg opp med et effektbehov på ca kw, alt etter kravet til effekt/energidekning fra varmepumpe. I diagrammet under vises hvordan effekten fra varmepumpa endrer seg i forhold til utetemperatur. Diagrammet er basert på en turtemperatur på ca 37 grader, og vil nødvendigvis ikke være presis ved andre turtemperaturer. Luftfuktighet vil også kunne påvirke verdiene. Diagrammet er basert på et bygg med et effektbehov på 15 kw ved -26 grader. 4.2 Sigma Maxi Plassering: a) Ikke i rom hvor lyd fra sentral sjenerer b) Fundamentering som tåler 700 kg c) Aldri i sone 0, 1 eller 2 i henhold til NEK 400 kapittel 701 d) Frostsikkert 13

14 e) Om det er høye lydkrav til naborom, bør lydvegger vurderes. Adkomst a) 100 cm fritt rom foran sentral b) Adkomstveier fra sentral til utgang, som muliggjør uttransport/inntransport Sokkel Sigma Maxi leveres med 2 stk 150 mm høy grålakkerte sokler. Denne kommer separat, og monteres, vatres og festes før selve sentralen plasseres på denne. Lekkasjesikring Sentral skal plasseres i rom med sluk Elektroteknikk Sigmasentral Maxi har en elfordeling, med vern og automatikk for internt behov. Elfordelingen er utsvingbar, slik at det er enkelt å komme til bak for betjening av blant annet sirkulasjonspumpe. Maksimum effektbehov: 26 kw Strømtilførsel: 3x80A (230V IT) Strømtilførsel kobles mot Hovedbryter/servicebryter, posisjon (35) Strømløpskjema for både hoved og styrestrøm finnes som vedlegg bakerst i dette dokument. 4.2 Varmepumpe, utedel Plassering: Ubegrenset tilgang på ny luft På et sted hvor lyden fra denne ikke er til sjenanse. Merk at målte verdier på lyd kan avvike fra laboratoriumverdiene, som er oppgitt i manual. (Forholdene på stedet kan påvirke lydbildet) På et plant underlag Hvor vegetasjon ikke vokser og forhindrer borttransport av vann, eller hindrer lufttilførsel, eller som samler seg på register. Hvor ikke avrimingsvann skaper «skøytebane», hvor folk ferdes. 3 meters fri sikt foran Min 15 cm fra vegg Min 30 cm opp fra bakke Ikke utsettes for saltvannssprøyt Gass/væskerørskitt må være utskiftbart Om det benyttes varerør for rørkittet, må man være klar over begrensningene i mulighet for bend Issvuller som måtte dannes under utedel, må ikke kunne falle ned og skade liv eller eiendom Bør plasseres under takoverbygg. Bør settes på bakkestativ, da lyd forplanter seg lettere om den henger på vegg 14

15 4.3 Varmepumpe, fremføring av rørkitt Rørkittet skal være utskiftbart Bruk kanal, varerør, eller åpen forlegning. Forlegning utendørs bør legges i kanal av UV-bestandig materiale. Benyttes varerør i grunn, må man være klar over begrensningene i antall/typer bend. Se egne detaljtegninger under kapitlet om montering. Om rørkitt legges i bakke, må elektrisk kabel være godkjent for dette. 4.4 Tilhørende rørsystemer Rørføringer mot de ulike undersentraler som tilknyttes sentralen, dimensjoneres etter maksimum effekt, og med et typisk trykkfall på 150 Pa pr meter. 5. Montering 5.1 Generelt Det forutsettes at montør også setter seg inn i anvisningen i avsnittet om «Prosjektering». 5.2 Tilkobling av rør for varmeanlegg Tilkobling av varmeanlegg gjøres på stussene på nedsiden av hovedpumpe (tur), og ved T- avgreningen ved bunn av tank (retur). Se for øvrig prinsippskissen i avsnitt 1.x 5.3 Inntransport av Sigmasentralen Sentralens høyde er ca 200 cm uten sokkel. Sentralen skal transporteres stående, og kan også utstyres med løftekroker, om ønskelig. 5.4 Montering av Sigmasentralen Pkt 1) Monter sokler Monteres sammen soklene (som kommer løst i 2x4 deler) Plasser den på riktig sted, og bruk eventuelt skims for å få den i vater. Del merket 18 skal vær bak Påse at innstøpte rør ikke skades dersom sokkel festes mot gulv. Frontstykket på sentral kan tas av etter den er montert, slik at det er mulig å komme til med hender fra sokkelens front i forbindelse med tilkobling av rør og kabler. 15

16 Pkt 2) Plassering av Sigmasentral på sokkel 5.2 Tilkobling av rør Tilkobling av rør mot Sigma Maxi er 11/4R innvendig gjenge 5.3 Varmepumpe Monter utedelen i henhold til de anvisninger som er gitt i avsnittet om prosjektering. Uansett forlegningsmåte, skal rørkittet forlegges med tilstrekkelig lengde, dog ikke for lange, frem til både utedel og tilkoblingspunkter i Sigmasentralen. Bøyeradius må minimum være 15 cm. Rørkittet skal være utskiftbart Gassteknisk installasjon skal gjøres av foretak med nødvendig autorisasjon. 5.5 Elektroanlegg Alt internt elektrisk opplegg er inkludert, og elektroinstallatør skal kun besørge tilkobling av strømdirekte på hovedbryter/servicebryter, posisjon (35), med dimensjon gitt i avsnittet om prosjektering 6. Oppfylling 6.1 Sentral Sentral må ikke fylles om det er fare for frost. Fylleslange tilkobles på «hurtigkobling» som vist på posisjon (54) Luft ut anlegget ved hjelp av overtrykksventil på toppen av akkumulatortank, og ved utgående løp på varmepumpas innedel. Vær forvisset om at anlegget er fylt før sentral spenningsettes. 6.2 Tilhørende anlegg Det anbefales å fylle tilhørende anlegg separat, med egne prosedyrer, uavhengig av Sigma Maxi. Om Sigma Maxi tilkobles anlegg med «luftinnhold», vil luftmengden fort overstige det sentraler evner, og sirkulasjonspumpe etc kan gå tørr. 16

17 7. Idriftsettelse 7.1 Generelt Når Sigma Maxi, samt tilhørende anlegg, er fylt og utluftet, kan sentral idriftsettes. 7.2 Hovedpumpe varmeanlegg Hovedpumpe varmeanlegg har en egen servicebryter, posisjon (47) Den er «på» i øvre posisjon, og «av» i nedre posisjon. Hovedpumpe er beskyttet med vern «F1»med posisjon (41) Det anbefales å kjøre i gang anlegget «kaldt», det vil si kun drifte hovedpumpe, uten varmepumpe og elektroelementer innkoblet. Dette gjøres ved å koble ut alle andre vern enn «F1», slik at sentral kun gir styrestrøm og strøm til hovedpumpe. 7.3 Elektrisk backup Etter å ha luftet ut anlegget, testes elektrisk backup. a) Sett «Bryter for drift av backup ved varmepumpehavari» i øvre posisjon b) Stopp «sirkulasjonspumpe varmeanlegg» ved å slå ned servicebryter for denne, posisjon 47. c) Sett hendel for vernene F4-F7 i øvre posisjon d) Still regulator for elektrisk backup, posisjon (48) på ønskes nivå, for eksempel 40 grader. (Grønt tall viser innstilt verdi, rødt tall faktisk verdi) e) Følg med det røde tallet, som vil vise økning av vanntemperatur, om elektrisk backup fungerer. f) Kun 5 kw vil være aktivt, frem til tidsinnstillingen på R2 er utløpt osv. For rask test av alle effekttrinn kan eventuelt tidsreleene R2-R4 settes til noen få sekunder. Merk også at temperaturen må gå 3 grader under innstilt for at trinn 2,3 og 4 skal slå inn. (Merk at denne 3-gradersmarginen kan reguleres, kontakt Varmetema om dette ønskes) g) Still eventuelt tidsreleene tilbake til «defaultverdiene», og slå ned «bryter for drift av backup ved varmepumpehavari» etter utført test av elektrisk backup. 7.3 Varmepumpe Før varmepumpe settes i drift, anbefales å varme tanken opp til ca 30 grader ved hjelp av elektrisk backup, da selve varmepumpeprosessen er avhengig av en minimumstemperatur for å komme i gang. Varmepumpa har vern F2 og F3, og for å kjøre i gang varmepumpe, er det nødvendig at begge disse vernenes «hendler» er i øvre posisjon. Trykk 1 for å starte/stoppe varmepumpa. Om du ved start ser at symbolet eller vises i displayet, er varmepumpe i feil modus. Trykk «M», slik at symbolet kommer frem. For å stille inn ønsket temperatur på varmepumpe, det vil si den temperatur som skal være i akkumulatortanken, benyttes «pil-opp» og «pil-ned». Hvert trykk øker/reduserer temperaturen med 1 C. 17

18 Når de rette innstillinger er gjort, anbefaler vi at «M» holdes inne i 5 sekunder. Da låses displayet. På den måte unngås at noen i vanvare gjør gale innstillinger. Får å «låse opp» tastaturene igjen, trykkes «M» igjen inn i 5 sekunder. For kunne gjøre de riktige innstillinger, må «water temp» fremkomme i displayet. Trykk eventuelt knapp Q for å få frem dette. Når varmepumpe settes i drift, skal skjema xxx under teknisk dokumentasjon fylles ut. 18

19 INDIKERER ORDINÆR DRIFTSMODUS, BENYTTES IKKE FOR SIGMASENTRAL INDIKERER KJØLEDRIFTSMODUS (NB!!! MEGET VIKTIG AT IKKE DETTE VISES) RIKTIG DRIFTSMODUS FOR SIGMASENTRALEN VISES AT UTEDEL AVRIMER INDIKASJON PÅ LÅST DISPLAY (SET-KNAPP INNE 5 SEC) INNSTILLINGSMODUS FOR KLOKKE OG LYS I DISPLAY VISER INNSTILT VANNTEMPERATUR Water Temp. Set Temp. C C 1 2 ON OFF M SET VISER AT TIMERFUNKSJON BENYTTES. SAKL NORMALT IKKE BENYTTES I SIGMASENTRAL, OG TALL/SYMBOLER SKAL IKKE FREMKOMME JUSERING AV PAREMETERE OPP, OG FOR INNSTILLINGER AV TIMER PÅ KLOKKE VISER AT VARMEPUMPE REGULRER MOT VANNTEMPERATUR (SKAL ALLTID VISES) KLOKKESLETT (HAR INGEN RELEVANS I SIGMASENTRAL) VISER FAKTISK VANNTEMPERATUR NEDERST I AKK. TANK AV/PÅ-KNAPP FOR VALG AV DRIFTSMODUS JUSERING AV PAREMETERE NED, OG FOR INNSTILLINGER AV MIN PÅ KLOKKE FOR BEKREFTELSE AV VALGTE INNSTILLINGER, LÅSING OPP/IGJEN DISPLAY FOR AKTIVERING AV TIMERFUNKSJON (BENYTTES IKKE I SIGMASENTRAL) 19

20 8. Teknisk dokumentasjon 8.1 Generelt Sentralen er i hovedsak bygget sammen av komponenter som er tilgjengelig hos norske leverandører. De viktigste: Akkumulatortank med elektrisk backup Hovedpumpe varmeanlegg Mikrobobleutskiller Ekspansjonskar Ventiler Varmepumpe Kabinetter Elektroskap Automasjon Vern Høiax, spesialprodukt Grundfos Spirovent Varem Brd. Dahl/Pettinaroli Energy Save AS Varmetema AS Hager Systemer Omron AS Cenika 9. Reklamasjon 10. Problemløsning 10.1 Generelt 10.2 Gulvvarmeanlegg Sirkulasjonspumpen for gulvvarmen fungerer ikke Trykket faller Store trykkvariasjoner 20

21 10.3 Varmekilder Akkumulatortank, temperatur øker ikke a) Naturlige årsaker Det tar tid å få opp temperaturen på anlegget rett etter at anlegget er satt i drift i et gjennomkaldt hus. Når mange/alle sløyfer er åpne, vil gulvet «suge» så mye energi, at det tar tid før ønsket temperatur på vann er oppnådd. b) Varmepumpe er ikke satt i drift Se eget avsnitt. Benytt eventuelt manuell termostat, som beskrevet i avsnitt xx c) Sikringer for elektriske varmeelementer er ikke satt på, eller er slått ut. Sjekk F4-F7 Varmepumpe Bruker av sentral må holde øye med dens display, og sjekke om det oppstår feilmeldinger. Forklaringen på de ulike feilkoder er beskrevet i tabell 10.3.a Om feilmelding oppstår skal varmepumpe som hovedregel stoppes, og autorisert forhandler skal kontaktes. Eier/bruker av anlegget må også lytte etter ulyd, både i Sigmasentral, og i på utedelen. Mld Beskrivelse av feil Tiltak E0 feil signal mellom kontrollpanelet og innedel Sjekk kontaktene på kabelen eller bytte ut kabelen. Erstatt kontrollpanelet og E1 E2 F1 feil signal mellom kontrollpanelet og innendørsanlegget. kortsluttet eller feil motstand sensor for innetemperatur Kommunikasjonsfeil mellom inne og utedel signalkabel Sjekk kontaktene på kabelen eller bytte ut kabelen. Erstatt kontrollpanelet og signalkabel Sjekk kontakter og motstand sensorer. Bytt sensor eller kontrollpanelet. Kontroller kontakt på port S på kretskortet både på inne og utedel. Erstatte kabelen mellom innendørsanlegget og utendørsanlegget Erstatt kretskortet inne eller ute. F2 Feil på sensor i innedel Sjekk kontakter og motstander for alle givere. Sensor kan være defekt. F3 Feil sensor spenning eller strøm. Erstatt elkortet i utedelen. 21

22 F4 Feil på kompressordrift. Svikt i IPM modul. Beskyttelse mot. Sjekk kontaktene på svingeren Erstatt svinger erstatte den elektriske boksen i utedelen. Kontroller at EEPROM chip er fast. F5 Feil i EEPROM i innendørsenheten elektriske boksen F6 Høy temperatur i innedel. Sjekk flow i innedel F7 For lav eller for høy spenning Kontroller spenningen F8 Høytrykksbryter svikter eller utløst Kontroller trykket. Bytt høytrykks pressostat. F9 Feil EEPROM i utedelens styreboks Kontroller at EEPROM chip er fast Fb Feil på sensor i utedel Sjekk kontakter og motstander for alle givere. Bytt eventuelt sensorer med feil Fc Automatisk stopp på grunn. for høyt Sjekk vannfloww i systemet. Sjekk Fd eller for lavt trykk i systemet Anlegg stopper på grunn av for høy eller lav utetemperatur høytrykk hhv. lavtrykkspressostat I oppvarmingsmodus: Lavere enn -25, og høyere enn 33 grader C I kjølemodus: Lavere enn -1, og høyere enn 65 grader Sjekk sensor, og bytt eventuelt denne, om virkeligheten ikke samsvarer med målte verdier Elektroanlegg 11. Protokoller 11.1 Generelt Det anbefales å protokollføre idriftsettelsesdata, for å kunne dokumentere at anlegget ble montert og idriftsatt riktig 22

23 11.2 varmepumpe Installasjonskontroll og oppstart Etter endt installasjon, skal det foretas en installasjonskontroll før anlegget startes. Dette skjema skal fylles ut av installatør og kopi av dette skal sendes Energy Save AS. Originalen blir på anleggsadressen. Installatør :.. Anleggs adr.: Postnr..:.. Modell: Energy Save. AW 48.4-IFC Serienummer innedel: Serienummer utedel: Sjekket før oppstart Innedel varmepumpe fylt opp i henhold til pkt xx: Anleggstrykk varmeanlegg minimum 0,5 bar: Lekkasjetest kjølekrets type: Kjølerør dratt til med 18 Nm (ikke mer eller mindre): Innstilling sirkulasjonspumpe i innedel på 2: Målinger/avlesninger før oppstart: Utetemperatur: Trykk/grader på måler utedel bar/grader: Målinger/avlesninger etter oppstart Temperatur varmepumpedisplay: Temperatur hetgass rør: Temperatur væskeretur (kjølekrets): Temperatur vann inn VP: Temperatur vann ut VP: Målt spenning/strømforbruk (Volt/Amp): Målt strøm l ampere: 23

24 11.5 Elektroanlegg Skjema for målinger og test foretas av elektroinstallatør. Protokoll ikke medtatt i dette dokument. 24