Konsernregnskap pr for Helse Midt-Norge RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsernregnskap pr 31.10.2011 for Helse Midt-Norge RHF"

Transkript

1 Resultatregnskap Konsernregnskap pr for Helse Midt-Norge RHF Oktober 2011 Hittil i år Virkelig Budsjett Avvik budsjett % Virkelig Budsjett Avvik budsjett % Vedtatt årsbudsjett Akk regnskap pr ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen Innleid arbeidskraft - del av kto Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft #### #### Ordinært resultat Ekstraord inntekter Ekstraord kostnader Skattekostnad (Års)resultat Konserntall ink. 2 tert. Trøndelag Ortopediske Verksted AS Side 1 av 1

2 Side 1 Beløp denne periode Sykehusapotekene Nordmøre og Romsdal Nord-Trøndelag Oktober 2011 R B Avvik R B Avvik R B Avvik ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UT Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaks Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeids Side 1 av 3

3 Side 2 Beløp denne periode Oktober 2011 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UT Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaks Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeids HMN Hemit HMN Stjørdal St Olav R B Avvik R B Avvik R B Avvik Side 2 av 3

4 Side 3 Beløp denne periode Oktober 2011 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UT Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaks Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeids Sunnmøre Rusbehandling R B Avvik R B Avvik Side 3 av 3

5 Vedlegg 3 sak 68/08 Sykehusapotekene Nordmøre og Romsdal Nord-Trøndelag Beløp hittil i år Akk R Akk R Akk R Pr Oktober 2011 R B Avvik hiå 2010 R B Avvik hiå 2010 R B Avvik hiå ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENF Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgrup Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft Side 1 av 3

6 Vedlegg 3 sak 68/08 Beløp hittil i år Pr Oktober 2011 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENF Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgrup Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft TOV (2 tert. Tall) HMN Hemit HMN Stjørdal Akk R Akk R Akk R R B Avvik hiå 2010 R B Avvik hiå 2010 R B Avvik hiå ######## ######## ######## Side 2 av 3

7 Vedlegg 3 sak 68/08 Beløp hittil i år Pr Oktober 2011 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENF Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgrup Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft St Olav Sunnmøre Rusbehandling Akk R Akk R Akk R R B Avvik hiå 2010 R B Avvik hiå 2010 R B Avvik hiå Side 3 av 3