Energi for framtida Enova lærerkurs 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energi for framtida Enova lærerkurs 2013"

Transkript

1 Energi for framtida Enova lærerkurs 2013 Roar Hugnes Seniorrådgiver Enova SF Trine Haugaard Koordinator vgs Ungt Entreprenørskap Anna Barnwell Rådgiver Enova SF

2 Enovas formål miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon bidra til utvikling av energi- og klimateknologi gjennom økonomisk støtte og rådgivning å skape varige endringer i tilbud og etterspørsel etter effektive og fornybare energi- og klimaløsninger å redusere bruken av energi og øke produksjonen fra fornybare energikilder styrke forsyningssikkerheten og redusere utslippene av klimagasser

3 Våre resultatmål I perioden : Fondsmidlene skal bidra til energi- og klimaresultater som samlet tilsvarer minimum 6 ¼ TWh. Enova er et statsforetak og våre mål fastsettes av Olje- og energidepartementet.

4 Enovas satsningsområder Fornybar varme Energieffektivisering i industrien Boliger Yrkesbygg Ny teknologi 4

5 Enova har - i samspill med markedet - utløst energiprosjekter på til sammen 16,6 TWh

6 Formål Enovas barn- og unge satsing Enova skal fremme økt kunnskap i samfunnet om mulighetene for å ta bruk i energieffektive, miljø- og klimavennlige løsninger.

7 Formål med samarbeid Ungt Entreprenørskap Enova hovedsamarbeidspartner En nasjonal og flere (11) fylkesvise gründercamper med energifokus Å øke kunnskap blant ungdommer om mulighetene for å ta bruk i energieffektive, miljø- og klimavennlige løsninger Å inspirere ungdommer til å tenke kreativt og fremtidsrettet innenfor temaene energibruk og energisparing Ungdommer har muligheten til å anvende kunnskap på en løsningsorientert måte Ungdommer tar yrkesvalg som kan ha betydning for arbeidet innenfor Enovas formål Engasjerende og inspirerende for mange ansatte i Enova

8

9 Nasjonal Gründercamp i Trondheim februar 2013

10 Energi- og klima utfordringer Anna Barnwell Rådgiver Enova SF

11 Et samfunn i endring Forsyningssikkerhet, klimaendring, økte kostnader Framtidige generasjoner tvinges til å fokusere på energi og energibruk på en annen måte Energi må utnyttes mer effektivt; stiller krav til produkter og tjenester

12 Utvikling i energibruken i Norge

13

14 Behovet for energi øker Underliggende drivere viser at behovet for energi øker framover: Befolkningsutvikling Gjennomsnittlig størrelse på husholdningene synker Vekst i kraftintensiv industri?? Lavere kraftpris

15 Energi og klima fremtidens utfordringer Hva skjer når 2,5 milliarder mennesker i utviklingsland begynner å bruke moderne energi i husholdningene? Energi basert på fossile brensler vil dominere verden også i 2030 Rikelig med tilgang på kull vil bli brukt til elektrisitetsproduksjon i utviklingsland Kina og India vil stå for 80 % av dette forbruket Hvis dagens utvikling fortsetter vil utslippene av CO2 øke med 55 % fram mot 2030.

16 Økt Energibehov gir klimautfordringer

17 Fra vondt til verre Vi kjenner problemet og løsningen Vi er på vei mot en 6-graders temperaturøkning. Hvis vi skal nå FNs 2-gradersmål har vi dårlig tid Løsningene er kjent Energieffektivisering Fornybar energi CCS Løsningen er lønnsom "I got it wrong on climate change - it's far, far worse", Nicholas Stern Handling vs tilpasning Reduserte energikostnader IEA ETP

18 Bilde: Señor Codo/FlickrCC-lisens: CC BY-SA 2.0

19 Kilde: tograder.no

20 Drivkrefter bak klimaendringer Naturlig Menneskeskapt Bilde: Señor Codo/Flickr CC-lisens: CC BY-SA 2.0 Naturlig Bilde: Chevi/photcommunity.com CC-lisens: CC BY-ND 2.0

21

22

23

24

25 klimafilm.no

26 Foto: EPICA

27 Årslag i iskjerne fra Grønland tiny bubbles tell it all

28 Rekonstruerte temperatur kurver fra den nordlige halvkule år Middelalderens varme periode 2008 Meteorologiske data, kun fra 1850 og opp Den Lille Istid Mann et al, (Science 2008)

29 Graf: CO2

30

31 Graf film # 2

32 Graf film #4

33

34 2009

35 2010

36 2011

37 September 1979

38 September 19, 2012

39

40

41 2011

42 Bilde: Peter Prokosch

43 1/3 av jordens arter kan gå tapt på grunn av klimaendringer enning Hovland 47

44

45

46 Konsekvenser Økt temperatur + redusert nedbør (i sør) Økt nedbør (i nord) Havstigning (globalt)

47

48

49

50

51

52 Tørkeindeks (PSDI) basert på 22 klimamodeller (SRES A1B) Ekstrem tørke Økende fuktighet Alvorlig tørke Dai, Clim. Change (2010)

53 Antall somre i som forventes varmere enn varmeste sommer observert i perioden (SRES A1B) Prosent (%) Battisti og Naylor (2009)

54

55 Kilde: World Bank, online database, 2004

56 Kilde: World Bank, online database, 2004

57 Kilde: World Bank, online database, 2004

58 Kilder: IPCC; WRI/CAIT Transport

59 En global utfordring Hvem tar ansvaret? Byrdefordeling og rettferdighet Vesten står for mesteparten av de historiske utslippene De nye økonomiene (Kina, India mfl.) vil slippe ut mest framover. Rett til vekst og velstand Dyrt å gå foran Klimalekkasje Svake insentiver til å oppfylle forpliktelser Hvert enkelt lands bidrag er små, men kostnadene kan være høye We all know what to do, we just don t know how to get reelected after we ve done it., Jean-Claude Juncker 63

60 Et steg på veien Felles handling, eller bit for bit? En viktig forutsetning for å lykkes er å etablere en global pris på utslipp av klimagasser. Avgift Omsettbare kvoter (Cap'n Trade) Regulering Regionale initiativ "We cannot cede to other nations the technology that will power new jobs and new industries, we must claim its promise. That s how we will maintain our economic vitality and our national treasure -- our forests and waterways, our crop lands and snow-capped peaks", Barack Obama EUs Emissions Trading System (ETS) Australia Sør-Korea Enkelte delstater i USA Regionene samarbeider 64

61

62 The International Institute for Sustainable Development

63 2 målet = Redusere global utslippene med 50% 90% 2050

64 Investeringer for framtiden Innenfor Kyoto-protokollens første forpliktelsesperiode, vil Norge overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng. Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 pst. av Norges utslipp i Norge skal være karbonnøytralt i Hva med Norge? Internasjonale forpliktelser gjennom Kyoto-avtalen og videreføringen av denne. Nasjonale ambisjoner gjennom Klimaforlikte i juni 2012 En del av EUs ETS (80%) CO2-avgifter Enova Skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser Stimulere til ny energi- og klimateknologi Flumill fikk 57,7 millioner fra Enova for å bygge et fullskala anlegg i Rystraumen (Troms) 68

65 69

66

67 Illustrasjon: SINTEF

68 Foto: Nikla Passivhus og elbiler LØSNINGENE FINNES NOE I DAG ELLER MER I FRAMTIDA? DET ER LOV Å VÆRE SINT WHEN TRAPPED IN A HOLE, STOP DIGGING

69 «De problemene vi har skapt med vår måte å tenke på, kan ikke løses ved å fortsette å tenke på samme måte.» Albert Einstein.

70 Energi for framtida Roar Hugnes Seniorrådgiver Enova SF

71 Muligheter for energieffektivisering Store potensialer i industrien Realistisk potensial på 15 TWh Omlegging av byggmarkedene Realistisk potensial 7,5 TWh Fortsatt potensial for økt bruk av fornybar varme

72 Potensialer i byggmarkedet Teknisk 2010 Økonomisk 2010 Realistisk Boliger 13,4 2,4 3,2 1,4 2,8 Yrkesbygg 18,6 8,7 3 4,5

73

74 Nesten nullenergi mai 2010 stemte Europaparlamentet for å godta Europarådets innstilling om å kreve mer energieffektive nybygg i morgendagens EU-bygg. Det nye og utvidete direktivet om energi i bygg fastsetter at alle nye bygg i EU fra 2021 må bygges som "nesten-nullenergi"-bygg. Nye offentlige bygg må gå foran og oppfylle dette kravet allerede fra 2019.

75 Myndighetenes satsning på passivhus Soria Moria/klimaforliket Arnstadrapporten Husbanken Enova Lavenergiprogrammet Direktoratet for byggkvalitet

76 Enovas strategiske retning for energibruk Alle vil oppleve passivhuskvalitet I 2020 skjer all nybygging og all rehabilitering til passivhusnivå Marienlyst skole, Norges første passivhusskole Foto: FutureBuilt

77 Hva er et passivhus? Et bygg nesten uten behov for (aktiv) oppvarming Tallhall, Meteorologisk institutt Foto: FutureBuilt

78

79 kwh/m2 levert energi 500 Sammenligning av levert energi for 3 byggkategorier Boligblokk Kontorbygning Sykehus A B Byggstatistikk 2010 TEK 10 Referanse

80 Hvorfor bygge passivhus nå? Klima Komfort Kostnader Kompetanse Konkurransefortrinn Passivhusnivå blir standard i løpet av en 2-7-årsperiode OG Enova tilbyr investeringsstøtte og rådgivertjeneste NÅ

81

82 Markedsutvikling markedsmulighet Gulrot: Rådgivning og investeringsstøtte fra Enova eller 88

83 Markedsutvikling markedsendring Med regulering teknisk forskrift passivhusnivå som minimumskrav i

84 Gå foran... med støtte fra Enova!

85 Areal [m²] Utvikling passivhus og lavenergibygg Antall m2 passivhus og lavenergibygg per 31. juli Støttet areal, passivhus og lavenergibygg Yrkesbygg, næring Yrkesbygg, offentlig Boliger

86 05 Lerkendal Hotel 01 Reduced glass area (13%) 02 Very good air-tightness (0,3) 03 Many small aggregates, very low SFP (45pcs) 04 Thermal shaft 05 Very good insulation (Uwall<0,12) Bilde: Voll Arkitekter / HENT AS

87 Passiv solvarme:

88 Aktiv solvarme: Prinsippskisse for solenergianlegg. Illustrasjon: Kim Brantenberg

89 Hvilken vei kan energien gå? Energien går alltid fra høy til lavere temperatur. Diskuter med sidemannen: Hvilke overføringer skjer til luft inne i et bolighus? Hvor blir varmen av? Hvordan kan vi unngå å slippe ut varme fra husene? 10 min

90 Energi og energiledelse

91 Resultat energi i alle ledd Økodesigndirektivet: produkter med lavest mulig miljøbelastning gjennom produktets livssyklus CE-merket: minimumskrav til energieffektivitet for alle energirelaterte produkter (må være tilstede allerede i designfasen) Energimerking av bygg Energimerking hvitevarer Etc., etc., etc.

92 Energiledelse Samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

93 Energiperspektiv i bedriften All energi har miljøbelastning All virksomhet krever energi => Energibevissthet Den mest miljøvennlige kilowattimen er den vi ikke bruker!

94 Fordeler bedriftsmessig Energieffektivisering er lønnsomt Energieffektiviseringstiltak viser samfunnsansvar og gir bedre omdømme => kan gi konkurransefortrinn Lokale handlinger gir globale resultat Ikke minst; påbudene/kravene fra regulerende myndigheter øker greit å være føre var

95 På 20 år er innsparingspotensialet til Kristiansand kommune 450 millioner kroner, mens CO 2 - utslippene kan bli redusert med tonn. Dette oppnås med en investering på til sammen 38 millioner kroner

96 Tradisjonelt energiøkonomiseringsarbeid Enten Tekniske tiltak Isolering Tidsstyring Gjenbruk av varme Varmepumpe etc. Krav til nybygg Eller Holdningsskaping Brukermedvirkning Økonomiske incentiv I dag er det fine muligheter for spesialister, mens vi trenger generalister mer enn noensinne. Vi trenger folk som kan tenke langs flere akser Arne Næss

97 Bakgrunn - informasjonssvikt?

98 Behov for energiledelse Kostnaden øker er det prisen eller mengden som er årsaken? Energibruk ute av kontroll Nytt bygg som bruker mer enn gammelt/beregnet Gjenvinner som står Vaktmester som ikke bryr seg

99 Hvorfor energiledelse? Effektivisering av driften Lønnsomme adferds- og investeringstiltak blir identifisert og gjennomført Langsiktighet Fast organisasjon - bedre betingelser for kostnadseffektiv drift Reduserte kostnader 5-10 % reduksjon første driftsår Større på sikt Økte energipriser gir større gevinst Skatter og avgifter 8 % Utskifting 7 % Vedlikehold 10 % Drift&ettersyn 18 % Forsikringer Administrasjon 5 % 2 % Renhold 27 % Energi 23 %

100 Modell for Energiledelsessystem 107

101 Uten helhetlig plan: Ad Hoc Løsning 108

102 Med helhetlig plan: Energiledelse 109

103 6-7 TWh Potensial for energiledelse

104 Energiledelse i Trondheim kommune Oppstart våren MNOK i Enovastøtte 4 MNOK i egeninnsats 140 bygg, m2 Kontinuerlig overvåkning og avviksbehandling Tilstandsanalyse og tiltaksplan

105 Energiledelse i Trondheim kommune Sluttrapport i april 2008: 13,6% reduksjon 10,6 GWh, 7-8 MNOK Tilsvarer forbruket på 11 skoler a ca 7500 m2

106 Energiledelse i Trondheim kommune Et langsiktig miljøarbeid Trondheim kommune vil: Bruke riktig mengde energi i våre bygg Energien vi bruker skal hentes fra energikilder som skader miljøet minst mulig Målet nås gjennom tekniske tiltak og involvering av de som bruker byggene. I 2004 brukte gjennomsnittskolen i Trondheim 190 kwh/m2. I 2009 var snittet 150,7 kwh/m2 (21% reduksjon) 3

107 Hvilke tanker ligger bak? Hvem er viktige aktører? Hvilke rutiner etableres rundt teknologien?

108 Hvem styrer energibruken

109 Energioppfølgingssystem (EOS)

110 Energiledelse samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Et styringssystem som sikrer kontinuerlig arbeid i riktig retning: Utarbeiding av politikk Kartlegging/målsetting Planlegging av tiltak Gjennomføring av tiltak Kontroll av resultater Utarbeiding av ny politikk på grunnlag av resultatene.

111 Energi - gruppearbeid Hva er energibruk? Oppgaver: Pers 1 skal skrive ned Pers 2 skal passe tiden Pers 3 passer på at alle deltar (ordstyrer) 5 min

112 Energitiltak i bolig Erstatte oljekjel med fornybar varmeløsning vedkjel, pelletskjel, ved- og pelletskaminer med vannkappe, luft/vann varmepumpe, væske/vann varmepumpe og fjernvarme Omlegging av el. oppvarming til fornybar vannbåren varme Solfanger Sentralt styringssystem

113 Lerkendal hotell Beregnet levert energi: 49 kwh/m2 Krav for energimerke A: 135 kwh/m2 Krav for energimerke C: 269 kwh/m2 Bygget skal utformes bedre enn passivhus samtidig som at ny teknologi og innovative løsninger benyttes til byggets energiforsyning Forsyning: Solfangere, ev. bruk av solceller, termisk sjakt for ventilering, utnyttelse av energi/lading fra returheis, utnyttelse av varme fra gråvann/spillvann, utnyttelse av spillvarme fra kondensatorer Brukerpåvirkning: Belønningsordning/bonussystem for lite brukt strøm. Kundene må også finne seg i at det ikke er varmekabler på bad og at rommene har redusert glassareal samtidig som at dagslysfaktoren ivaretas. Enovas støtte: 14 MNOK Lerkendal hotell: Voll Arkitekter AS/ Vizwork AS

114

115 Passivhus i Hardanger Blogg gjennom byggeprosessen:

116 Norges største solfangeranlegg Solfangeranlegget to mil nord for Lillestrøm dekker et område på kvadratmeter og skal dekke varmebehovet til over 250 husstander. Foto: Akershus Energi

117 Biogassanlegget på Lindum ved Drammen ble åpnet i I anlegget forvandles kloakkslam til gass, som så omformes til varme og elektrisitet.

118

119 Tilknytting til naturfaglærerplanen Anna Barnwell Rådgiver Enova SF

120 Naturfaglærerplanen Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Forskerspiren Bærekraftig utvikling Stråling og radioaktivitet Energi for framtiden Bioteknologi Ernæring og helse

121 Grunnleggende ferdigheter muntlige ferdigheter å bruke naturfaglige begreper for å formidle kunnskap, formulere spørsmål, argumenter og forklaringer. presentere løsning / produkt å tilpasse uttrykksform, begreper og eksempler til formål og mottakere å kunne lytte og samtale om opplevelser og observasjoner til å kunne presentere og diskutere å ha egne vurderinger og til å delta i faglige diskusjoner å kunne skrive å formulere spørsmål og hypoteser sammenligne og reflektere over informasjon og bruke kilder å argumentere for synspunkter og rapportere fra feltarbeid å kunne lese å forstå og bruke naturfaglige begreper å kunne identifisere, tolke, og bruke informasjon å kunne regne å bearbeide og tolke ulike typer data å bruke regning i faglig argumentasjon digitale ferdigheter å bruke digitale verktøy til å utforske, visualisere, dokumentere og publisere data fra egne og andres studier, forsøk, og feltarbeid å bruke søke verktøy, søkestrategier og kritisk vurdere kilder og velge ut relevant informasjon om naturfaglige tema å utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder, verktøy, medier, og informasjon

122 Forskerspiren planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder (y) skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser

123 Bærekraftig utvikling gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling (y) undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon (y) kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster (y) undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg (y)

124 Stråling og radioaktivitet forklare hvordan nordlys oppstår, og gi eksempler på hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola forklare hva drivhuseffekt er, og gjøre rede for hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt i arktiske og lavtliggende områder og drøfte ett aktuelt klimatiltak gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling og gi eksempler på hvordan slik stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet

125 Energi for framtiden gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden (y) forklare hva redoksreaksjoner er, gjøre forsøk med forbrenning, galvanisk element og elektrolyse og gjøre greie for resultatene beskrive virkemåten og bruksområdet til noen vanlige batterier og brenselceller gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde (y) gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden

126 Forberedelsen til Energi for framtida Gründercamp Anna Barnwell Rådgiver Enova SF

127 Energi for framtida Enova Gründercamp Enova gir oppdrag til Gründercamp i fylkene Vinnere går videre til Nasjonal Gründercamp Oppgave løses innenfor avgrenset tidsområde Målsetning: økt kunnskap om energifaglige tematikk erfaring fra arbeidslivet kunnskap om arbeidsgiver (Enova) anledning til å jobbe sammen på en kreativ og morsom måte

128 Forberedelser/tilrettelegging Energi for framtida Gründercamp Energi og klima hefte til Ungdomsbedrift (2010): Utarbeidet i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Målsetning: Gi en kort innføring i energi, framtidige energiutfordringer og nye løsninger Målgruppe: Ungdommer år

129 Enova-quiz Definerer energibegrepet, ser på ulike typer fornybar energi, forklarer energiledelse, energibruk, energipåvirkning m.m. Et godt verktøy i den forberedende prosessen Vi kjører Enova-quiz (20min)

130 Gode nettsider og tips Hvor finne de gode energikildene, dvs. kildene som gir nyttig og troverdig informasjon om energi?

131 Eksempler tidligere problemstillinger Enova Gründercamp (1) Energiløsninger for det selvforsynte huset Målet er å bygge et nytt grønt hus som skal være selvforsynt med energi og energieffektivt. Den bærekraftige bydelen Rollespill der laget utgjør viktige kommunale verv (ordfører, rådmann, øk.sjef, miljøvernsjef). Laget skal diskutere opprettelsen av en bærekraftig og energieffektiv bydel.

132 Tidligere problemstillinger (2) Energi fra havet: hvordan utvinne energi fra havet? Energibruket i Norge: Hvordan få nordmenn til å bruke mindre energi i lys av ubegrenset tilgang via fornybar vannkraft? Teknologi og systemer for lavere energibruk for skolen deres: Hvordan redusere energiforbruket for skolen og bruke mer riktig energi som fjernvarme eller solvarme?

133 Nasjonal Gründercamp 2013 Gruppen deres tilbyr energirådgivning til industribedrifter. Rockwool AS på Leangen i Trondheim ønsker å investere i energieffektiviseringstiltak og trenger deres hjelp. De vanligste begrunnelsene blant industribedrifter for ikke å innføre energieffektiviseringstiltak er: Det koster for mye Det er veldig mange forskjellige tiltak å velge mellom Bedriftene vet ikke hvordan de skal få det til Bedriftene velger å prioritere andre saker Disse barrierene gjelder også for Rockwool. Rockwool har satt energi på dagsorden og jobber med å overvinne barrierene. Oppdrag Dere skal hjelpe Rockwool med å innføre energieffektiviseringstiltak på Leangen. Lag et produkt, tjeneste eller konsept som bidrar til å bryte ned en eller flere av disse barrierene.

134 Takk for oppmerksomheten og lykke til!

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Innhold Energiledelse Hva er det, og hvorfor bør det etableres Norsk Standard 16001 Energiledelsessystemer Energioppfølging (EOS)-

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima

UNGDOMSBEDRIFT. Energi og klima UNGDOMSBEDRIFT Energi og klima Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningskontoret

Detaljer

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv

Detaljer

Tidligere oppdrag til Energi for framtida Gründercamper

Tidligere oppdrag til Energi for framtida Gründercamper Tidligere oppdrag til Energi for framtida Gründercamper Oppdragsgiver: Enova SF OPPDRAG: Energirådgivning i industribedrifter Nasjonal Gründercamp 2013 Gruppen deres tilbyr energirådgivning til industribedrifter.

Detaljer

Tidligere oppdrag til «Energi for framtiden» Gründercamper

Tidligere oppdrag til «Energi for framtiden» Gründercamper Tidligere oppdrag til «Energi for framtiden» Gründercamper Oppdragsgiver: Enova SF OPPDRAG: Fremtidens skole Nasjonal Gründercamp 2014 Enova SF og Sør Trøndelag fylkeskommune skal bygge et energi- og klimaeffektivt

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9

Innhold. Symbolnøkkel. Del 5 Rapportering på Energifondet 2012 og 2013. Del 1 Enova ser framover 5. Del 2 Enovas virksomhet 9 2013 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2013 Innhold Nøkkeltall 2013 3 Administrerende direktør har ordet 4 Del 1 Enova ser framover 5 Grønn konkurransekraft 6 Del 2 Enovas virksomhet 9 Samfunnsansvar 10

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6

Innhold III. Symbolnøkkel LEDERS BERETNING 3 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 6 2014 1 RESULTAT- OG AKTIVITETSRAPPORT 2014 Innhold I LEDERS BERETNING 3 Energi for et bedre klima 4 IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN 57 Styring og kontroll i virksomheten 58 II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN

Detaljer

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden.

Videre vil jeg takke kollega og medstudent Tron for gode diskusjoner, motivasjon og morsomme stunder under hele studietiden. Forord Denne masteroppgaven markerer for meg slutten av masterprogrammet Organisasjon og ledelse ved NTNU i Trondheim. Studiumet har vært en lang, spennende prosess, men jeg gleder meg nå stort over endelig

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell økonomi/ Prosjektledelse Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Mats Tobiassen (signatur forfatter) Fagansvarlig:

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Resultat- og aktivitetsrapport

Resultat- og aktivitetsrapport Resultat- og aktivitetsrapport 2011 Drivkraften for framtidens energiløsninger Resultat og aktivitetsrapport Innhold Innhold DEL 1 Enova nå og framover Nøkkeltall 4 Det grønne gullet 6 Visjon og verdier

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer

Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer Denne veiledningen er ment til å hjelpe til i utvelgelsen av aktuell film i aktuell undervisningssituasjon. Det som gjør klimaskolen spesielt egnet til bruk

Detaljer

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier

IFE/KR/F-2012/079. Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier IFE/KR/F-2012/079 Energieffektivisering i bygninger norske potensialstudier i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 BAKGRUNN... 1 2.1 DEFINISJON AV ENERGIEFFEKTIVISERING OG POTENSIALER... 1 2.2 AVGRENSINGER...

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind:

Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind: Det gode vindbruk Løsninger i vinden! Flere må ville vind! Nett? Støtteordninger? Konsesjoner? Ankebehandling? Yes, we can! Problems are blowing in the wind: Støy? Fugl? Visuell forurensing? Verdien på

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

FORNYBART FRILUFTSLIV

FORNYBART FRILUFTSLIV FORNYBART FRILUFTSLIV Foto: Solveig Dale Innstilling Strategisk plattform for DNTs engasjement innen klimaspørsmål Et fornybart friluftsliv betyr å utvikle friluftslivet i en retning som reduserer forbruk

Detaljer