Konsepter for nordeuropeiske hus som bruker svært lite energi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsepter for nordeuropeiske hus som bruker svært lite energi"

Transkript

1 Konsepter for nordeuropeiske hus som bruker svært lite energi

2 Hvordan er et hus som bruker lite energi? Ulike definisjoner og konsepter i ulike land Lavenergihus og Passivhus Norsk standard 3700:2010 setter krav til høyeste beregnete netto energibehov til oppvarming, pluss krav til bygningsdeler og energiforsyning. Eksempel: Boligbygning større enn 250 m 2 ved årsmiddeltemperarur 6,3 o C: Lavenergihus klasse 1: 30 kwh/(m2 år) Lavenergihus klasse 2: 45 kwh/(m2 år) Passivhus: 15 kwh/(m2 år) 2

3 Hvordan er et hus som bruker lite energi? forts. Ulike definisjoner og konsepter i ulike land «Aktivhus» er et begrep for lavenergihus med fokus på dagslysutnyttelse, strategier for naturlig ventilasjon, samt tekniske installasjoner på bygget for utnyttelse av fornybare energikilder (solceller, solfanger, varmepumpe) «Null energi hus» er et begrep for bygninger med tekniske installasjoner som utnytter fornybare energikilder. Egenprodusert energi leveres til nettet og utligninger kjøpt energi, regnet over året 3

4 Hvordan er et hus som bruker lite energi? forts. Ulike definisjoner og konsepter i ulike land «Null utslipp hus» er et begrep for bygninger med tekniske installasjoner som utnytter fornybare energikilder. Egenprodusert energi leveres til nettet og utligninger emisjoner forårsaket av kjøpt energi, og eventuelt energi brukt til bygging «Pluss energi hus» er et begrep for bygninger med tekniske installasjoner som utnytter fornybare energikilder. Egenprodusert energi leveres til nettet og mer enn utligninger kjøpt energi, regnet over året 4

5 Hvordan er et hus som bruker lite energi? forts. Ulikt behov for romoppvarming i ulike deler av Nord Europa Konsept 1: Et passivhus fra København, utført etter kriteriene til det tyske Passivhus instituttet (PHI), er flyttet rundt i nordeuropeiske klimasoner Konsept 2: U verdier er modifisert for å møte de tyske passivhuskriteriene i hver klimasone Space heat demand [kwh/m²a Space heat demand (SFH) Concept 2 "No compensation" Concept 1 "Compensation" Copenhagen Oslo Warsaw Stockholm Vilnius Tallinn Riga Jyväskylä Tromso Sodankylä 5

6 Hvordan er et hus som bruker lite energi? forts. Merker og sertifikater Mange ordninger for merking og sertifisering av energieffektive og miljøvennlige bygninger 6

7 Hvorfor bygge lavenergihus i stedet for konvensjonelle hus? For å redusere miljøpåvirkningen For å få lavere livssykluskostnader, hvis energiprisene er høye For å ta forholdsregler mot klimaendringer ved å redusere energibruken For å oppfylle politiske avtaler Kilde: commons.wikimedia.org Referanse: IVL (2011) Economic and environmental impact assessment of very low energy house concepts in the North European countries 7

8 Hvorfor bygge hus som bruker svært lite energi? For å redusere miljøpåvirkningen Hus som bruker svært lite energi har lavere miljøpåvirkning enn konvensjonelle hus de bruker mindre primærenergi og forårsaker derved mindre klimagassutslipp Klimagassutslipp fra energibruk i driftsfasen er større enn klimagassutslipp fra produksjon av byggematerialer. Både redusert energibruk og bruk av fornybare energikilder bidrar til redusert utslipp Referanse: IVL (2011) Economic and environmental impact assessment of very low energy house concepts in the North European countries Portvakten, lavenergihus i Sverige. Kilde: IVL Swedish Research Institute 8

9 Hvorfor bygge hus som bruker svært lite energi? For å få lavere livssykluskostnader hvis energiprisene er høye Lavere energikostnader ved lavere energibruk Energiprisen har betydning for den økonomiske sammenligningen mellom hus som bruker lite energi og konvensjonelle hus Scenarier med ulike energipriser viser at lavenergihus har lavere livssykluskostnader enn konvensjonelle hus når energiprisene er høye Kilde: commons.wikimedia.org Referanse: IVL (2011) Economic and environmental impact assessment of very low energy house concepts in the North European countries 9

10 Hvorfor bygge hus som bruker svært lite energi? Livssykluskostnader for et hus som bruker lite energi og et konvensjonelt hus Referanse: IVL (2011) Economic and environmental impact assessment of very low energy house concepts in the North European countries Livssykluskostnader for to boligblokker i Litauen, for et scenario med høy energiprisutvikling og et tidsspenn på 30 år 10

11 Hvorfor bygge hus som bruker svært lite energi? For å ta forholdsregler mot klimaendringer ved å redusere energibruken Økende bekymring for at utslipp av klimagasser forårsaker klimaendringer Mindre forbruk av fossilt brensel, f.eks. til energiproduksjon, vil resultere i lavere klimagassutslipp Kilde: commons.wikimedia.org Referanse: Intergovernmental Panel on Climate Change, (2007), Fourth assessment report Climate change

12 Hvorfor bygge hus som bruker svært lite energi? For å oppfylle politiske avtaler Byggsektoren står for 40 % av energibruken i EU. Det er stort potensial for å redusere energibruk og dermed utslipp av klimagasser Kilde: commons.wikimedia.org En mer energieffektiv byggsektor vil gjøre EU mindre avhengig av importert energi Det er mange politiske avtaler om å forbedre energieffektiviteten og redusere utslipp av klimagasser, f. eks. EUs «Energy Performance of Buildings Directive» 12

13 Komfort og inneklima Fordeler i lavenergihus: Termisk komfort Karaktertrekk ved bygginger som er godt isolerte og lufttette, har minimalt med kuldebroer, samt vinduer med lav U verdi og nødvendig solskjerming: Homogent varme vegger, gulv og vindusflater Isover.dk Unngåelse av kald trekk langs gulv og kaldras fra vinduer Mindre temperatursvingninger over døgnet og året, sammenlignet med konvensjonelle hus 13

14 Komfort og inneklima Myter og fakta Myte: Lavenergihus er for varme om sommeren Tiltak for å unngå overoppvarming: Ekstern solskjerming på vinduer mot øst, vest og sør. Uten solskjerming vil lavenergihus ha de samme problemene som konvensjonelle hus med å holde temperaturen innenfor komfortsonen Bruk av termisk masse for utjevning av temperatur topper Veiledning til beboere om ventilasjonsanlegget Isover.dk 14

15 Komfort og inneklima Fordeler i lavenergihus: God luftkvalitet Karaktertrekk ved et effektivt mekanisk ventilasjonssystem: Sikrer rikelig med ren, frisk luft Fjerner støv og lukt med avtrekksluften og reduserer risiko for allergi Kontrollerer luftfuktigheten og derved reduserer risiko for muggsopp Gir mulighet for behovsstyring av ventilasjonsluftmengder 15

16 Komfort og inneklima Myter og fakta Myte: Lavenergihus kan ikke puste gjennom ytterveggene fordi de er for tette, og derved blir inneklimaet dårlig God luftveksling som gir optimal innendørs luftkvalitet, må sikres gjennom mekanisk, behovsstyrt ventilasjon eller ved åpning av vinduer ikke ukontrollerte luftlekkasjer gjennom yttervegger 16

17 Komfort og inneklima Myter og fakta Myte: Lavenergihus har risiko for fuktproblemer Luftlekkasjer gjennom yttervegg kan resultere i fukt og mugg i konstruksjonen. Fuktigheten i varm luft som passerer gjennom lekkasjer inn i konstruksjonen, vil kondensere når luften avkjøles. Fukt i konstruksjonen medfører dårlig inneklima og reduserer bygningens levetid. En lufttett bygningen har ikke denne risikoen 17

18 Komfort og inneklima Fordeler i lavenergihus: Akustisk komfort Godt isolerte og tette konstruksjoner samt gode vinduer bidrar til reduksjon av ekstern støy fra naboer, trafikk og andre utendørs aktiviteter Ventilasjonsanlegg kan forårsake mekanisk støy fra vifter og luft lyd fra distribusjonskanaler og dyser. Hvis ikke anlegget utformes riktig, vil det generere unødig støy. Det er også tilfelle i konvensjonelle hus 18

19 Komfort og inneklima Myter og fakta Myte: Lavenergihus har teknologi som er for komplisert for beboere Også konvensjonelle hus skal driftes og vedlikeholdes Isover.dk Tiltak for å gjøre lavenergihus brukervennlige: Hensiktsmessig veiledning vil bidra til at beboere blir kjent med hus og installasjoner og får innsikt i hvordan de selv kan påvirke energibruken Varme og ventilasjonsanlegg kan styres automatisk, slik at beboere ikke trenger å involveres i stor grad 19

20 Hvordan bygge hus som bruker lite energi? Godt isolert og lufttett bygningskropp Lave U verdier: - Vegger, gulv og tak < 0.12 W/m 2 K - Vinduer < 0.8 W/m 2 K - Dører < 1.0 W/m 2 K Minimalt med kuldebroer God lufttetting - n50 < 0,6 1/h Lavt forholdstall mellom omhyllingsflater og volum (A/V) Snittet viser hvor problemer med lufttetthet vanligvis forekommer i en trebygning Referanse: 20

21 Hvordan bygge hus som bruker lite energi? Utnyttelse av solenergi Vinduer orientert fra sør øst til sør vest kan gi varmetilskudd om vinteren. Ekstern, regulerbar solskjerming vil hindre overoppvarming om sommeren. Også balkonger og takoverheng kan gi en viss grad av solskjerming Glass størrelse og type må velges i henhold til sted, klima og orientering 21 Rekkehus i Batschuns, Østerrike Arkitekt: Walter Unterreiner Foto: Passivhus.dk

22 Hvordan bygge hus som bruker lite energi? Temperatursoner Termisk masse kombinert med glidende settpunktsverdier for varmesystemet bidrar til passiv utnytte av gratis energi. Termisk masse kan lagre eller levere varme i henhold til innetemperaturen som varierer fritt mellom settpunktene Det er ikke nødvendig med stor mengde av termisk masse. Et massivt gulv i en lett bygning kan være tilstrekkelig Varme rom bør vurderes plassert i indre sone av en bygning, og kjøligere rom i ytre sone 22

23 Hvordan bygge hus som bruker lite energi? Fem trinns design strategi 5 for energieffektivitet Select energy source 4 Control and display energy consumption 3 Exploit passive solar energy 2 Reduce electricity consumption 1 Reduce heat losses 23

24 Komponenter for hus som bruker lite energi Komponenter som reduserer varmetap Isolasjon med lav varmeledningsevne < 0.05 W/m K Kilde: efem arkitekter 24

25 Komponenter for hus som bruker lite energi Vinduskomponenter som reduserer varmetap og utnytter solenergi Vinduer med: - lav U verdi < 0.8 W/m²K - sol transmisjon > 0.4 for å få varmetilskudd - lys transmisjon > 0.5 for å redusere forbruk av elektrisk energi til belysning 25

26 Komponenter for hus som bruker lite energi Fasadeelementer som reduserer varmetap Ytterdører med U verdi < 1.0 W/m²K Strukturelle rammekomponenter med minimale kuldebroer Kilde: Masonite Beams AB I beam 26

27 Komponenter for hus som bruker lite energi Produkter for lufttetting Stringente krav til lufttetthet i hus som skal bruke lite energi Testing av luftlekkasjer og lufttetthet Foto: Jan Trygg Foto: Jan Trygg 27

28 Komponenter for hus som bruker lite energi Ventilasjonskomponenter som reduserer varmetap og elektrisitetsforbruk Luft til luft varmegjenvinner med virkningsgrad > 80 % Ventilasjonssystemer med spesifikk vifteeffekt < 1.0 kw/(m³/s) Exhaust air Extract air Outdoor air Supply air Supply air Luft til luft varmegjenvinner Kilde: REC Indovent AB 28

29 Komponenter for hus som bruker lite energi Energieffektive elektriske komponenter Varmepumper med ytelseskoeffisient > 3 regnet i gjennomsnitt over året Sirkulasjonspumper med en effektivitet > 40 % Varmtvannstanker med lavt varmetap i standby modus Energieffektive tappevannsarmaturer Husholdningsapparater med lavt elektrisitetsforbruk (klasse A eller bedre) 29

30 Komponenter for hus som bruker lite energi Systemer for kontroll og visualisering av energibruk Brukervennlig styringssystem for effektiv kontroll av varmeog ventilasjonsanlegg Foto: Kaisa Svennberg 30

31 Komponenter for hus som bruker lite energi Solskjerming for å unngå høye innetemperaturer og behov for kjøling Eksterne persienner, overheng, markiser, løvtrær Kilde: efem arkitekter 31

32 Komponenter for hus som bruker lite energi Utnyttelse av fornybare energikilder Solfangere solceller biomasse brennere varmepumper Kilde: Andresen, I. (2008). Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus, SINTEF Byggforsk 32

33 Komponenter for hus som bruker lite energi Tilgjengelighet til bygningselementer og produkter De fleste av de nevnte komponentene er tilgjengelige i landene som deltar i prosjektet For mer informasjon: se komponent databasen på hjemmesiden til 33

34 Eksempler fra Finland Helsinki: Flere miljøvennlige boliger i et forstadsområde Noen av boligene ble bygget av store utbyggere, andre av beboere eller grupper av beboere Det største solvarmeanlegget i Finland Subsidier fra det finske Miljøministeriet og det finske finansieringsbyrået for teknologi og innovasjon (TEKES) Mer informasjon: eco viikki_en.pdf 34

35 Eksempel fra Norge Bergen: Løvåshagen borettslag var først ute i Norge med å bygge boligblokker i passivhusstandard. Arkitekter: ABO Plan og Arkitektur Mer informasjon: 35

36 Eksempel fra Sverige Lindås: Den første svenske boligblokken i passivhusstandard, bygget i 2001, fungerer fortsatt meget godt ifølge en fersk studie. Arkitekter: efem arkitekter Mer informasjon: Passivhus i Lindås. Foto Maria Wall 36

37 Eksempler fra Danmark Vejle: 10 passivhus bygget av Isover i samarbeid med andre aktører i byggebransjen Mål: Hus sertifisert i henhold til den internasjonale passivhusstandarden. Fokus på innendørs komfort Mer informasjon: id/885/language/eng GB 37

38 Eksempel fra Estland Põlva: Enebolig. Byggeår: Arkitekter: Architekturbüro Reinberg ZT GmbH, Østerrike og Sense OÜ, Estland Mål: Første hus i Estland sertifisert etter den internasjonale passivhusstandarden Mer informasjon (på estisk): 38

39 Eksempel fra Latvia Valmiera: Oppgradering av boligblokk på 9 etasjer. Utført av ESCO Energiforbruket har gått ned med 50%. Innendørs lufttemperatur har økt med 1 to 2 o C Mer informasjon: content&view=article&id=12&itemid=31&lang=en 39

40 Eksempel fra Litauen Vilna: Omfattende fornyelse av en boligblokk fra 1965, forberedt av Vilnius kommune Fornyelsen omfattet yttervegger, vinduer, ytterdører, tak, balkonger og trapper. Indre og ytre rørføringer ble skiftet, og utendørsarealet ble oppgradert Mer informasjon: success/list_of_projects/51 40

41 Eksempel fra Litauen Vilnius: Den første litauiske eneboligen med passivhusstandard Arkitekt: Rytis Kripas, UAB «Veikmės projektai» Mer informasjon: veikmes_pasyvus_namas/apie_projekta/1119 Padvarės gate 83 41

42 Eksempel fra Polen Wrocław: Enebolig. Samarbeid mellom arkitektkontoret Lipińscy Domy, Institutt for varme og ventilasjon ved Universitetet i Warszawa og konsulentfirmaet NAPE Lipińscy Dom Pasywny 1 Energibehov til romoppvarming er 15 kwh/m 2 a. Et standard hus bruker åtte ganger mer energi Energibehov til varmt tappevann er 14 kwh/m 2 a. Et standard hus bruker dobbelt så mye Halvparten av energien leveres av solfangere 42

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE. Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen

ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE. Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen ENERGIEFFEKTIVE BETONGELEMENTBYGG UTNYTTELSE AV TERMISK MASSE Bearbeidet og tilrettelagt til norsk av Betongelementforeningen INNHOLD. BETONGENS TERMISKE EGENSKAPER. Generelt s..2 Utnyttelse av betongens

Detaljer

Forbrukervennlige passivhus

Forbrukervennlige passivhus Forbrukervennlige passivhus En rapport om passivhus, ulemper og fordeler. Med hovedfokus på forbrukeren. Kristoffer Erichsen, Simen Dybendal, Emil Løkken, Jørn Engzelius og Ola Arneberget 04.11.2011 Høyskolen

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no

TEMA. Passivhus & Tegl. bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl bygg-i-tegl.no TEMA Passivhus & Tegl INNHOLD 03 Forord 04 Det moderne huset er et passivhus 06 Egenskaper i tunge konstruksjoner 10 Inneklimaet bestemmer vårt ve og vel 14 Passivhuset

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06

PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 2009 PASSIVT FLERFAMILIEHUS H09B06 Hesho Dolashy, Fredrik Storm Magnussen, Martin Olav Myrvang og Andreas Grepperud Høyskolen i Østfold 06.06.2009 HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørutdanning 1757

Detaljer

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø

Kurs i prosjektering og bygging av passivhus. Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus Tema: Innemiljø Kurs i prosjektering og bygging av passivhus 2 INNHOLD Utfordringer Innemiljørapporten

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case SINTEF Byggforsk Tor Helge Dokka (SINTEF), Tore Wigenstad(SINTEF), Kristian Lien (CEOTO) Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case Prosjektrapport 35 2009 SINTEF

Detaljer

Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs

Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs Kurs i planlegging og bygging av passivhus Grunnlagsmateriale for nettbasert kurs Magne Våge, Harald Marrable, Jan Burgold, Henrik Kofoed Nielsen Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag

Detaljer

Denne masteroppgaven er gjennomført som en del av masterstudiet ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), våren 2012.

Denne masteroppgaven er gjennomført som en del av masterstudiet ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), våren 2012. Forord 1 FORORD Denne masteroppgaven er gjennomført som en del av masterstudiet ved Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT), våren 2012. Energibruk i boliger er et tema som blir mer og mer

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer

Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer Veiledning til radiatorer i lavtemperatursystemer CLEVER LOW TEMPERATURE RADIATORS 3 RADIATORER ER DEN BESTE MULIGE LØSNINGEN FOR ALLE LAVTEMPERATURSYSTEMER FOR OPPVARMING, MEN HØR IKKE PÅ MEG, LES FAKTA

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB)

Rapport. Inneklima i energieffektive boliger. - en litteraturstudie. Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) - Åpen Rapport Inneklima i energieffektive boliger - en litteraturstudie Forfattere Judith Thomsen Magnar Berge (NTNU og HiB) SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2012-01-31 SINTEF Byggforsk Energi og

Detaljer

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL DATO 13.11.00 UTARBEIDET AV. Ida Bryn SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4

1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3 1.3 RAPPORTER...3 2 OPPVARMINGSBEHOV...4 TR A6579 Oppvarmingssystemer for boliger av lavenergi- og passivhusstandard Jørn Stene SINTEF Energiforskning AS Januar 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNLEDNING...3 1.1 RAPPORTEN...3 1.2 INTERNETT HJEMMESIDER...3

Detaljer

Boliger med halvert energibruk Husby Amfi på Stjørdal

Boliger med halvert energibruk Husby Amfi på Stjørdal Boliger med halvert energibruk Husby Amfi på Stjørdal Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Husby Borettslag skal bygge totalt 51 nye leiligheter på Stjørdal. Leilighetskomplekset er fordelt på to blokker, plassert

Detaljer

Prosjektansvarlig signatur:

Prosjektansvarlig signatur: Erichsen & Horgen A/S, rådgivende ingeniører VVS - Klima - Kulde - Energi RAPPORT NATURLIG VENTILASJON - Keiserens nye klær som ble til økologisk vandalisme? EN VURDERING I FORHOLD TIL BALANSERT MEKANISK

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

klimavennlig arealplanlegging

klimavennlig arealplanlegging klimavennlig arealplanlegging -EKSEMPEL FRA PLANLEGGING AV DYSTER ELDOR II i Ås kommune 2 KLIMAVENNLIG AREALPLANLEGGING FORORD Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Kommunesektorens interesse- og

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

NOTAT ENERGIFORSYNINGSKRAVET I BYGGEFORSKRIFTENE INNHOLDSFORTEGNELSE Oppdragsnavn: Energiforsyningskravet i byggeforskriftene Oppdragsnummer: 11081 Oppdragsgiver: Norsk fjernvarme/energi Norge Dato: 14. oktober 2014 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Søren Gedsø,

Detaljer

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x

MILJØTILTAKSBANK. Vurdering av lønnsomhet og miljønytte. November 2006. N A L E c o b o x MILJØTILTAKSBANK Vurdering av lønnsomhet og miljønytte November 2006 N A L E c o b o x Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Bakgrunn... 5 3 Metodebeskrivelse... 6 3.1 Lønnsomhet... 6 Kostnader... 6 Gevinster...

Detaljer